Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.01.1964
  • SAYFA:2 MİLLİYET DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Vergi mi,Enflâsyon mu?26 OCAK 1984 RESMÎ açıklamalara bakılır» sa,1963 yılı bütçesi büyül1 açıklar vermek yolundadır Meclise kadar getirilmiş bulunur 1964 mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2, Şehir Haberleri
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • Amerika'nın bir numaralı kadını,Başkan Johnson'un eşi i Dostları,Lady Bird için Disiplinli,iradeli bir ev ve is kadını» derler WASHINGTON,A.P.YAKİN dostları Başkan Johnson'un orta boylu esmer güzeli o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • ISINMA BEKLENİYOR" Geçirmiş olduğumuz haftanın hava olayları tahminlerimize uygun düştü.Don ve sis haftanın olaytandır.Avrupa'da bulunan ve iki haftalık uzun bir süre içinde değişikliğe uğramadan etki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • TMUAN.BıMUD-PET CO'KUH KA-ÎEfrEKMAtflM,&AMI£fciHMNU NlMPEftİNİizÜU MÜ$, JûZLEto ÜtfÜNi M.ttÖV TÜR.£Ö*EMWI*UM.NE^EDCSİH MAYMUN ADAH «I CO,6ûZlEfclNlM OMM MIH AÜM DEBİNİ yukAW KALtHEjt CO(^AlDllUfc FAKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • PROPAGANDIST ARANIYOR İstanbul ve Ankara'da çalışmak üzere,askerli-ğini yapmış,enerjik,tercihan lisan bilen eleman aranıyor.Müracaatların Dördüncü Levend'de Mirel Ltd.Sti.SANDOZ İlâç Fabrikasına yapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • k' «i mi ill «ft BEDAVAYA GELE IlAnCiua Kış mevsimi dolayısiyle tertip ettiğimiz piyangoya memleketin herhangi bir yerinde satın alacağınız bir AEG buzdolabı ile Otomatik olarak iştirak etmiş olacaksı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • YILIN BÜYÜK ÇEKİLİŞİNDE fortaûfaU Apartman VaUes-i T.CZ8RAAT BANKASI baİln m)im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • KAPIYI AÇIN,BİR DOST ^GELİYOR!ESEO\j C 1 İL 1 i JL—^Ansiklopedisi "J'^en jO'e kadat bütün bir aile efradının karşılaşacakları zorlukları çözecek,öğrenmek istedikleri bütün bilgileri verecek,Türkiye'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • Prof.Dr.ALİ ESAT BİROL Kadın Hastalıkları Mütehassısı MUAYENEHANESİNİ Maçka Emlâk Cad.67'ye NAKLETMİŞTİR Telefon:47 70 30 İLANCILIK 7744 1195
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • MEMUR ARANIYOR 30 yaşını geçmemiş,askerliğini yapmış.Ticaret lisesi mezunu iki memur alınacaktır.Müracaat:Bateş Bayilik Teşkilâtı D iv am ulu.Biçki Yurdu Sokağı Dr.Şevki Bey Hanı BATEŞ REKLAM 6-1184
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • inning îoc Merakı TEPELİ bir tavuğun Avrupada birinciliği kazanmış olması dolayısıyla evvelki hafta tavuktan horondan bahsetmiş e eski horoz,tavuk meraklılarını yazmıştım,lâf lâfı acar.derler,bu hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • LÜBNAN'DA POLİSLER TWIST ÖĞRENECEK BEYRUT,A.P.Twist dansına «ahlâksız» damgasını yapıştıran Lübnan Hükümeti,şimdi modern dansları anlayıp bunlara mâni olması maksadivle bütün polis kuvvetine en son da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • ARAPLARA EZİYET İktidardaki Arap azınlığına kar.sı bir ihtilâl hareketinin vuku bulduğu Zengibar'da Araplara hakaret ve eziyet edilmektedir.Kesimde,yolda «ördükleri bir yaşlı Arabın sakalını çekerek o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • Tornado horiumu 9 kişiyi öldürdü HARPKRSVİU.E.ALABAMA.A.P Tornado tâbir edilen bir hortum önceki aksam b;ı şehri tesir sahası İçine alarak,cofeıı çocuk olmak üzere en aı dokuz kişinin ölümüne sebebiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • Amerika'da 100 binden fazla kişi uyuşturucu madde kullanıyor WASHINGTON.A A Amerika Birleşik Devletlerinde uyuşturucu madde ve beyaz zehir iptllâsı hakkında bir anket yapmakla RÖrevlenülr'.lmiş olan T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.01.1964
  • Papa'yı suçlayan film yüzünden kavga çıktı VİYANA.AA.Temsil edildiği bütün Avrupa şehirlerinde hâdiselere sebep olan ve Papa XII.Pie'vi ikinci Dünya Harbinde,gizlice,fasitsleri ve nazileri desteklemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • mmmmmzffit&ü~ -KADINLARA KARŞI SAVAŞ!hm TAMAM!Savaş başlıyor.Hazır mısınız erkekler,«kadın,a karşı harbe?Durup dururken bu savaş da nereden mi çıktfı?HaUrlayacaksınık iki hafta önceki PAZARLIK» ta oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • ACELE ETMEYİN PSVAIIdevar V3&» tflto&l MVAII ADI AĞIZ TADI 33/3 REKLAMCILIK 5777 1190 23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • SATIŞ ŞEFJ ARANIYOR Bir Müstahzarat Fabrikasının satış İslerini İdare edecek bir sef aran* J maktadır.Bu sahada uzun fiili tecrübe,Ticari ve iktisadi ilimler diploması ve yabancı Usan bilgisi tercih s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • J Mnsc o KARAKÖY KIRTASİYE Koll.ftt Galata Teh 44 59I9 ISTANBUL REKLAMCILIK 297 1207
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN l.T.Ü.Elektronik Hesap Merkezi için İngilizce bilir,üniversite veya yüksek okul mezunu personel ile lise veya muadili okul mezunu sekreter alınacaktır.İstek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • •J^MÜNlhTto açılan İlk en büyük ve en ciddi «EXPORT-IMPORT» TÜRK müessesesi Export I I Import Yeni açtığı büyük mağazasında MARŞAN co Her türlü teyp,radyo,pikap.transistor cihazları,tekstil mamulleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • İMAR ve İSKAM BAKANLIĞINDAN Merkez Teşkilâtımızda çalıştırılmak üzere yevmiyeli iyi İngilizce bilir 1 adet Makine Yük.«ek Mühendis alınacaktır.Taliplerin Bakanlığımız Zatişleri Müdürlü,güne bizzat vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • TÜRKİYE Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü İstanbul Mümessilliğinden)Karabük İşletmelerimizin ihtiyacı bulunan,a)1014 adet muhtelif eb'adda OTO DIŞ LÂSTİĞİ b)820 adet muhtelif eb'adda OTO İÇ L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI MENSUCAT BOYASI ALINACAK Manisa Mensucat A.Ş.ve İzmir Basma Sanayii Müessesesi için onüç kalem BOYA kapalı teklif alma suretile satın alınacaktır.1)Cins,«vsaf ve mütemmim malûmat A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • v" jW—İSTANBUL RADYOSU Orta Dalga 428 metre 7.30 Acılı» Kısa haberler TatU sabahı melodileri 8.00 Haberler 8.IS Oyun havaları 8.30 Plâk dolabından 00 Şarkılar 9.20 Kısa haberler 9.30 Senfonik marslar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • U?OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocakl dozunuzda büyüttü i ün il* bir U d» leleoek.Rahata kavuşacaksınız.KOVA BURCU T21 Ocak it Subatl Geçmiş bir hâdiseyi tazalemak b» düşüyordunuz.Netice Üzücü olabilir.I 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • 1 2 3 7 8 910 SOLDAN SAÖA:1 Büyük tas bav an;Kanun.2 özür dileme;Sevgililerden birinin diterinin hoşuna gidecek hareketlerde bulunması.S Harap,yıkık;Bir hastalık.4 Dolayısı ile anlatma;Bir tatlı.5 Ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • Hicri PAZAR Rumi mı 26 137* OCAK Ocak 11 1964 13 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» 7.1» 2.00 öile 12.20 7.10 ikindi 1 15.01 9.46 AkHaıu 17.17 12.00 YaUı 18.52 1.33 tauiK 6.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.fc adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra Makalelerden Mesul Mudur:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Mafazin kısmından Mesul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • İLAN TARİFESİ 3,3.4,6 i««t «aylalarda eanttal 40 TL.I.net sayfalarda 39 TL birinci aayfada Oailik.200 TL.DUfun.NUan,Nikâh Vefat ve T««etkUr U an Ian 8 santime kadar 7 aayfada)»0 TL.afttottk.ilânla* I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM Uyandıkları zaman ise yine ağır ağır başla,yan bir aşk rüzgârı fırtına haline gelmiş,yine sonsuzluğa sürüklenmişler,yine birbirlerinin kokusuna ve sıcaklığına gömü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.01.1964
  • DB Tristan Bernard sert gürültülere fena halde düşmandı.Bu zamanda insanlardan çoğunun kaib hastalığma tutulmasındaki başlıca sebeplerden biri gürültüdür» diyordu.«Otel kapıcısının oda kapışma vurduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.01.1964
  • [«ÎMAN* konusunun devamıdır.ALLAHIN BİRLİĞİNE ÎMAN Allah'a inanan bir kişinin ruhu yücelir.İslâm dinine göre Allah'a inanmış,gönlünü O'na bağlamış olan bir mü'min insanlığın varabileceği en yüksek der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1964
  • Bugün 2t Ocak 1964 Pa2ar,Ramazanın onblrincl günün* 1 de;İstanbul,Ankara ve İ2mlr camilerinde verilecek vaazların I programları a$ağıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN YENlCAMJ Öğle İkindi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1964
  • İLAVELERİMİZİ CİLTLİ OLARAK ALABİLİRSİNİZ Milliyet'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sunduğu «Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Anlamı» ilâveleri genel istek üzerine şimdi de ciltli olarak hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Doğu Almanya Anlaşmasında mevcut 500.000,$lık 73.13 pozisyonlu demir ve çelik saçlar 4.75 mm.ye kadar kalınlıktaki adi siyah saçlar ile her kalınlıktaki D.K.P.saçlar hariç)sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1964
  • r m i wi^n ^r^ii»*—M un I—lOtf» FETİÎ0LLEİ3J JL Ş 'flto Bir hizmeti daha BUGÜN VE YARIN SAAT 9.00 16.00 Arası Geçen Hafta Olduğu Gibi Perakende GAZ TEVZİATI DEVAM EDECEKTİR.Cumhuriyet Cad.Spor ve Serg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1964
  • ALMAN HARİKASI Q/mabfr DOLMAKALEMLERİ ÜSTÜN KALİTE ALTIN UÇ EHVEN FİAT EMSALİNDEN ÜSTÜN Fevkalâde cazip modellerini bütün kırtasiyecilerde görebilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.01.1964
  • İSTANBUL TELE F O N 27 42 10 SATILIK EMLAK SATILIK EŞYA FATİH Yavuz Selim caddesi 26 No.da apartman daireleri 49 34 02 70.000 liralık tasarruf bonosuyla Florya Şenllkköyde 700 m2 arsa ve içinde 3 odal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • İ!ö3*&fSSa İstanbul sinemalarmda görülmemiş muvaffakiyetle devam ediyor Beyoğlu Lüks Pangaltı İNCİ Aksaray BULVAR Kadıköy OPERA Çarşıkapı ŞIK Beşiktaş YILDIZ Eyüp MELEK Bakırköy YENİ Küçükyalı SİNEMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Soldan ta£a)Zeki Müren ve Lot Machucambos'un Julia'n İle Göksel Arsoy,Saniye Can ve Nuri SesigUıel I Zeki Müren'in de bulunduğu partide Los Machucambos topluluğu dahil daha kimler,kimler vardı.Sanatkâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Kızı tel duvak takıp gelin olur da babası durur mu?Bulvar Tiyatro'sunun «sacayağı» nın biri olan Kenan Biikenin kızı yılbaşında evlendi.Büke düğünde kızına takıldı:«Gelin oldum diye kasılıp durma» ded
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Erman Saner Film Hulki Saner'in hazırladığı senenin en güzel aşk filmi ACI ASK TÜRKAN ŞORAY AHMET MEKİN SADRI ALIŞIK ve EFGAN EFEKAN 29 Ocak'ta:LÜKS İNCİ ŞIK KULÜP K.Köy OPERA Bakırköy YENİ K.M.Paşa İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • AKSARAY ©PERA'DA—Tevhit Bilge Orhan Ercin takdim eder I YEDİ CANLI j i KOMEDİ 3 PERDE J Yazan ve Sahneye koyan:Orhan Ercin İ Oynayanlar:Agop rolünde Orhan Ercin î P Haygonoş rolünde Mürüvvet Sim J Tim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Şarkıcı Eddie Fisher Avusturya'ya gidiyor NEW-YORK.A.P.Aktris Elizabeth Taylor'un ayrı yaşadığı kocası şarkıcı Eddie Fisher bugün uçakla Los Angeles'ten buraya gelmiştir.Flsher'in.Çarşamba günü Avustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Cumhurbaşkanlığı Orkestrasının Konseri Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dünyaca tanınmış Boston Promenade Orkestrasının ünlü şefi Arthur Fiedler'yönetiminde İstanbulda 30 Ocak Perşembe günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Gene Korsanlar P.Ustinov 1.EMEK Tel:44 84 39)Pepe Cantlnflas R.l.İNCİ:Tel:48 4Î Gene Kızlar Soray.E.Hun.95)T.LALE Tel:44 3$ 95)Rüzgarlı Tepe E Kolçak.KONAK Tel:48 26 06)Gölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Milletler Film Festivali Floransa'da başladı Gösterilen sekiz filmden dördü İtalyanlara ait Üçü dokumanter.Konuları da dinî FLORANSA.A.A.FLORANSA'DA düzenlenen «Milletler Film Festivali» nde dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • "Halkın ısa «a KENT Oyuncuları topluluğu,tahmin ettiğim gibi,lâyık olduğu geniş ilgiyi göremeyen ıKim Korkar Hain Kurttan?ı afişten indirdiler ve yeni kuşak İngiliz oyun yazarlarından Peter Shaffer'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • ELHAMRA İ İSTANBUL TİYATROSU:6 OYUNLARI Münir Özkul ve Arkadaşları i 30 Ocak PERŞEMBE'den itibaren HER GÜN 18.15 de İ GENERAL ÇÖPÇATAN i ROMANOFF JULIETTE)Yazan Sahneye koyan Dekor Peter Ustinov Tunç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Bütün Dünyada hasılat rekorları kırmış senenin en büyük komedisi 28 Ocak Salı matinelerden itibaren AŞKA DAVET LOVER COME BACK ROCK HUDSON DORIS DAY TONY RANDALL Renkli Seanslar:12.30 2.45 5 7.15 Suar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Hoffman'ın Masalları SON TEMSİLLER 4,6,8,11 Şuoat günlerine ait biletler 27.1.1964 Pazartesi saat 12 den itibaren satışa çıkarılacaktır.BASIN 1031)120J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.01.1964
  • Oscar namzetleri Subal sonunda ilân edilecek HOLLYWOOD.A P.Sinema San'atı ve İlimleri Akademisinin mükâfatına namzet seçilenlerin 24 Şubatta İlân edilecekleri dün açıklanmıştır.Oscar'terın takdim mera
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • TÜLİN ve SÜHA EKİNCİ okulları ORKUN'un Doğumunu bildirirler.Ankara 23.1.19i * MİLLİYET:1221 3€Ş@ğ3&*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • jum Remzi Ekin ve Nermin Ekin,kızlarının doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerleristanbul MİLLİYET 1176
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • *ımıımiiimıı TEŞEKKÜR î Yıllardır çekmekte olduğum göz hantalı,yuru.hazakat ve ihî timaınlarıyla ameliyat ve tedavi ederek beni sıhhate kavuşturan İşçi Sigortaları Kurumu Nişanta-|i Hastahanesi Göz Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • ACI BİR ÖLÜM VE TEŞEKKÜR Fetva Emini Mehmet Nuri mahdumu Mehmet Rasit kızı Mehmet Rebiinin yeğeni Fethiye Kıyak'tn kıymetli esi.ülkü Kıyak Doğan Kavak'ın sevaü' babaları ve Enver Kıvak'ın biricik ağab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • iU«MHtMVHVf Aiis CO •Uiiti J j ve en eski ilini fabrikası RE*iKLÎ MALZEME:Amatoi filmleri Profesyonel levhalar Renkli sinema tümleri î Renkli kâğıt diapozltlf J Renkli dubliketlng tüm.dlapozitlı J SİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • İzmit Belediye Başkanlığından Şehir halkının ihtiyacı için'her ay 737 ton olmak üzere İstanbul ve Derince Ofis silolarından alınacak ekmeklik hububatın un olarak çektirilmesi işi bir sene müddetle ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • TÜfiKİVlEnİH İLK *0*£*N GÖZLÜK TAMİKASl m/tâb»** liBZLiTfiİlBVİ fl İZMİR st BEItt^VICJLİK.275 «9 115i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • GÜMÜŞPALA t Baştarajı Birincide AP.İstanbul il teşkilâtı ile temas etmek ve YTP den ayrılarak AP ye girenlerin giriş beyannamelerini İmzalamak İçin geldiğini söyleyen genel başkan gazetecilerin sorula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • KIBRIS TÜRKLERİ Baştaraft Birincide lefon ücretlerini yatırmadıkları takdirde telefonlar ipin kesileceği kendilerine tebliğ edlrmiştir.Fakat Rum kesimine hiç bir şekilde Türkler geçememektedir.Böyleli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • YUNAN BİRLİĞİNDEN İOO KİŞİ DEĞİŞTİRİLİYOR Karma komisyondan bildirildiğine göre.Yunan Hükümeti Cı onsets bulunan birliğinin bâzı askerlerini deştirme kararı almıştır.Bu konuda verilen tamamlayıcı bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • P.T.T oynadı,D.Spor kazandı:1 0 Baştarajı Sekizincide ti.Maçın diğer kısmında PTT tin baskısı bir netice vermedi ve maç da 1-0 Demirsporun galibiyetiyle sona erdi.Maçın yıldızları şöyledir:HAKEMLER:Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • G.Saray,B.Spor'dan zor kurtuldu:2-2 Baştarafı Sekizincide Sonra G.Saraylıların büyük bir güçle maca asıldıklarına sahlt olduk.Bu parlavıs 60.dakikada İlk mevvasmı verdi.Yılmaz'm çektiği sert sütdirekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • Ankaradaki Toto maçları Dün AnkaragüeU stadında oynanan ve Spor-Toto'ya dahil bulunan mahallî lig maçlarında su neticeler elde edilmiştir:Petrolspor Barbaros 2-1 Topıakspor Yenişehir 3-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • Beylerbeyi ve Vefa galip Dün Şeref stadında oynanan İkinci millî lig maçlarında Beylerbeyi ve "efa İzmir'll rakiplerini matlûp etmiştir.Karşılaşmaların neticeleri şöyladir:Beylerbeyi Ülküspor 2-0 Vefa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • CAN,LAZİO'YA KARŞI OYNUYOR ŞÜKRÜ GÜLESİN RO.MADAN BİLDİRİYOR Fiorentina'nın buttun kendi sahasında Lazio ile yapacağı 'ün macında futbolcumuz Can Burtu kesin olara* solacık mevkiinde ver alacaktır.Mon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • AStay.Karşıyaka'yı bozguna uğrattı:4-1 ALTAY,Karşıyaka'yı rahat yendi:4.1.Baştan sona kadar Siyah Beyazlıların hâkimiyeti altında geçen karşılaşmanın ilk golünü 4dakikada Önder attı.bunu 7.dakikada İb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • BİRİNCİ KOŞU:Favori:Bafra.İKİNCİ KOŞU:Favori.Clo^is,Plase:Pervane Sanıvar.KOŞU:Favori:Şahin 60.Plase:Abbase.Slha 57.Sürpriz:Ya~ax DÖRDÜNTC KOŞU:Favori:Blanche Nei«e.Plase:The Viking.Micik.0.Sürpriz:Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • MELEN "Zamla ahenksizlik kalkacak,dedi ANKARA.ÖZE'.Malive Bakanı Ferit Melen dün CHP Grubunda veni vergi tasarıları hakkın 'ia bilgi vermiştir Melen,toplantıdan sonra gazetecilere de bu konuda izahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • Askeri Yargıtay üç ölüm cezasını bozdu Baştaraft Birincide dik ve 24 ünün kararı bozulmuş hükmü bozulanlardan 9 kişinin da raVen tahliyelerine karar verilmiştir.Mahkûmiyet kararları As.Yargıtayca tasd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • TAHSİN TÜRKAY YTP'den ayrıldı ANKARA.ÖZEL YTP Sivas Milletvekili Tahsin Türkav dün nartiden istifa etmiştir Türkav istifasına herhangi bir eereıcçt göstermemiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • Türkiye'den Belçika'ya isçi kaçıran bir şebeke aranıyor BRUXELLES.AA Belçika Dolisl.yabancı isçi kacakçıl;ğı konusunda eeniş bir tahkikat açmıştır.Adanı basına 20-40 dolar yol pa rası ödeyerek turist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • Tarsus'ta grev 2 gün evvel başladı Baştarajı Birincide girmek imkânını bulamadıklarından fiilen başlamıştır.İşveren,İs verinde grev ilânının yanıldığını,daha sonra grev oylamasına da gidildiğini,oylam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • BEŞ TÜRK,500 RUM'A KARŞI KOYDU BaştaraJ» Birincide bire üe el ateş sesi kulacıma geldi.O saat ben dedenizin Katagoyi tarlasında inekleri sürüyordum.Hemen bende bir şüphe uyandı.Baskın ealiba diyerek ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • 100 MİIYONLUK MİRAS DAVASINA BAŞLANDİ Abdülmecıt'to kızı ve Mahmut Celfiloddin Pasa'nın karısı Seniha Osmanoöiu'nun 100 mılvonu bulan mirası içirt oıtava çıkan 16 vâris.3.Asliye Huku* Mahkemesinde ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • İNÖNÜ f Baştarajı Birincide larının ana hatlarını belirtirken,«Anayasanın itil-ili halinde,Türkiye'nin ortak veya tek tarattı müdahele hakkını» da sö2 konusu etmiştir.Başbakan demecinde Makarios'u «Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • BATI ALMAN Quickly-S MOTORLU elSİKl ETLERİ O Türkiye Mümessili MEHMET,KAVALA ve Ort Kom.Ştl.Çalaca Nesli Han istanbul Telı44 75 54 Tela LACOMET-İstanbul İttaftulaa Satış yerleri ı Ygpeoaşt flâş» Fuat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • «w-ÇAĞRI MANPOWER iSTANBUL'a Kaydı yapılan elemanlardan,testten geçmeyenlc-in,müracaat ettikleri branşlarda teste tâbi tutulup mukaveleleri yapılacağından,8 Şubat 1964 tarihine kadar müracaatları rica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • HEM PORTATİF.HEM MASA RADYOSU OLARAK KULLANILABİLEN x 5©S/YENİ TRANSİSTORLU 7 transistorlu 2 diodlu,3 dalgab,Çift «akü KûüdJU £il munoleü evde,büroda,bahçede,kahvehanelerde,kırd» gezintide harici ante
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • GRİVÂS,MAKARİOS'A HÜCUM ETTİ ğ Başıara]i Birincide Lider,bir ah durduktan sonra sövie devam etti:Busiın Kıbrıs idarecileri halkın hissiyatını ölçerek hareket etmemektediı.üstelik Makarios.Londra ve Zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • ISI,BİTLİS'TE 28,MUŞ'TA 30 DERECE YURT l!Alil ıtı ı Ilı SERVİSİ Trakya ve Batı Anadolu'da soğuklar iddetini kaybederken Doğıı'da kış şiddetlenmiştir.Antakya'da 2 günden beri yağan yağmur,kar'a çevirmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • Kesik elli kadın için iki ayrı rapor verildi Bakırköy Akıl Hastahaneslnin.hakkında:Cezaî yeterliği yoktur-Adlî Tıbbın,«Yan cezaî yeterlice sahi" tir.şeklinde rapor verdiği,kesik elli Emine Bir için.Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • Yunanistan,müdahale etmemizden korkuyor t Baştarajı Birincide "Unutmamak lâzımdır ki.Kıbrıs'ta iki cemaat yaşamaktadır.Emniyet tanı olarak ancak iki cemaatin de itimat ett'.ğ:tarafsız ve dost bir kuvv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • E.O.K.Â/cılarm kararı Baştaraft Birincide duruma düşmüştür.Bu dunun bir çok tehlikelere gebedir.Bu tehlikeleri imlemek için açık konuşmak doğru olmaz.Bu yüzden gizli celselerde konulmamız ve karar alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.01.1964
  • «Basında gelişmeler» konusunda konferans Lozan Klııbünde verilmekte olan se-konferanslardan biri busun 3aat 16'J^ 'Fasında Kellsmeler» konusunda.Abdi lr-ekei tarafındaı verilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.01.1964
  • Be Spor Totü seliiindtn faydalanmamış fi'le» 100 bin liradan az faydalanmış olan tl'lez 100 bin 1 milyon lira arasında faydalanan fries 1 milyon liradan fazla faydalanmış ÎTİM 123 spor tesisinin yer a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • TARIK İKİ GÜN hastanede yatacak Galatasaray Bevojjluspor maçının 75 inci dakikasında Corci ile çarpışan Tarık Kutver.Amerikan Hastahanesine kaldırılmıştır.Tarık'ın ilk tedavisi Sarı Kırmızılı kulüp İd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • Devlet Bakanı Yolaç eski Güreş.Antrenörü Celâl Atikle görüşürken.1 Atik "Vazifeye hazırım» dedi ESKt Başantrcnör Celâl Atik dün Devlet Bakanı Malik Yolac'la görüşmüş ve «Vazifeye hazırım» demiştir.Yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • PIT.oynadı D.Spor kazandı:1 0 TURHAN DOĞU ANKARA'dan bildiriyor T BÜTÜN oynn boa yunra kurduğu baskıya rağmen Demirspora' 1-0 mağlûp olmak,tan kurtulamadıtik on beş dakikada gösterdikleri güzel hareke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • KASİMPAŞA:1 BEYKOZ:O HAKEMLER:Baha Kırçıl Vahit Ataman Vahit Kurtuluş KASIMPAŞA:Özkay K.Erol Münir Ahmet Ergun Yüksel Erol Basit Celil Mete Abdurrahman BEYKOZ:Nihat Selâhattln Nihat İhsan Saim Turan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • GÜVEN'E YAPILAN itiraz reddedildi Fenerbahçe'nin Güven'e yapmış olduğu itirazı dün toplanar Futbol Federasyonu reddetmiştir.İstanbul Millî Lig Tertip Komitesince.Federasyona havale edilen durum,dün gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • Galatasaray,l.T.Ü/yü mağlûp etti:52 47 Dün gece Spor ve Sergi Sarayında oynanan istanbul Basketbol Ligi maçlarında şu sonuçlar alınmıştır:Galatasaray:52 I.T.Ü.47 Kadıköyspor:69 Dârlişşafaka:51 Deniz H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • F.Bahçe,bugün iddialı Feriköy karşısında Kırmızı-Beyazlılar müsabakayı en azından bir beraberlikle kapayacakları iddiasında FENERBAHÇE Feriköy bugün saat 14.15 de Mithatpaşa stadyumunda haftanın en çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.01.1964
  • [SAMİ ÖNEMLİ 1 Beyoğluspor karşısında bocalayan Galatasaray beraberlik golünü 88 dakikada attı.Resimde Kadrinin kornerden gelen topu kaleye dolduruşu sağbek çizgi içinden kurtarmağa çalışıyor.Metin İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Pazar İlavesi, Sayfa 9
  • 26.01.1964
  • Etiket dursun.Misafirliğe gidiyorum.Tavana ne vurup duruyorsunuz?Dansm temposunu şaşırıyoruz.MÜŞTERİLERİ BİTMİŞ MEŞHUR doktorun,elinde fırçalar,yağlı boya yaptığuu gören dostları hayretler içinde kalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 9
  • 26.01.1964
  • £İ SAĞI UK SL.OBOK/VA DA O GÜN HATÇB S/CAK ÎLE ANASININ ARASt önceleri pek y/yo/şu »Sl-OBOyYA 81 Ki MİS t Nil V SEN AKUNGI 1SM KAÇIRDINK GUZ?'r r GUZZEL OLMAS»NGA ÇOK GUZ-ZİELSİNG AMMA,er de Kusurgumg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 9
  • 26.01.1964
  • VE/V\Ek.ODASINDAN GELEN BU NEFÎS KOKU BÎR.ÖMRE BEDEL OM OH OM.SEVDÛSÎAA» ŞEy t LAMANA KAPUS KASI vapamşlAR.&tawıFtmÂt'eınMtt»*ftqr;^3-^inâT^l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 9
 • Pazar İlavesi, Sayfa 10
  • 26.01.1964
  • Çevik Âli'nin serüvenleri HIRSIZ VAR!O gün.sinemadaki kuyruk bir hayli uzundu.Çevik Ali sırada beklerken I «AA/O da ne Bir vatandaşın da/g/n/ığmdan istilade eden bir açıkgöz.cüzdanı aldı,kaçıyor» Tutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.01.1964
  • »T^ln'üf'UB.^ff/iHl};BİR KELİME,SİZE ALFIŞAR CİLTLİK BİR HAYAT ANSİfCİOPEMSl TAKIMI KAZANDIRABİLİR Size burada bir Anahtar Kelime verilmiştir.Siz bu kelimeden,aşağıda madde madde gösterilen şartlara u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.01.1964
  • SUAVI SUMP Ben kimim biliyor musun «İçinizden ve dışınızdan,gerek kendinize,gerekse başkalarına sık sık sorduğunuz bu sorunun cevabını almak istiyorsanız,aşağıdakileri ibretle okuyun.Hele yetmiş iki g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 10
  • 26.01.1964
  • HER HAFTA B BAG GENÇ adam,yattığı yerds gözlerini karanlığa dikmig basbayağı soluyordu:iki kal edip arasına eirdiği yorga »inin içinde rahat değildi Dısaı dan,bağların arasından kurbağ* Besleri geliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 10
 • Pazar İlavesi, Sayfa 11
  • 26.01.1964
  • V/IlpInIÎzIis] güzel olMASi ıçıtf Ki^EM KüUrANACAKSAMiZ.£Tf£AFiNizt34 ERKEK BULUNMAMASINA DîkKAT •£TMeüs»Nîz!Zte4 SÎZÎN VeEÎNÎze ONUN CÎUPÎ ©ÜZ-^U-E^fe» VAH SEKERİM DEMeK sevsİUkJDeN AVkilP'nE İSrUsUK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 11
  • 26.01.1964
  • Soğuk algınlığından ileri gelen RILARA KARŞI Faydalıdır FAAL «34 İMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 11
  • 26.01.1964
  • "Ben,ler sıhhat ve karakteri söyler.PARMAK ARASINDAKİ BIN YANAKTAKİ BINUR İSI SAĞLAM BİR VÜCUDU GÖSTERİR CHİCAGOlu doktor Newman,vücuda serpilmiş benlerin doktorlara sağlık ve karakter hakkmda çok kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 11
 • Pazar İlavesi, Sayfa 12
  • 26.01.1964
  • KIS OLİMPİYATLARI Avusturya'ya kayakçı yağıyor Z İh «iffcı n Dİ O INNSBRUCK'TAKİ 9.OYUNLARA TÜRKİYE DAHİL 39 MEMLEKETTEN 2000 SPORCU KATILIYOR 9 KIŞ Olimpiyatları 29 Om cak Çarşamba günü Avusturya'nm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 12
  • 26.01.1964
  • ALMANYA'DA BİR TURK GUREftl sırtı 3,5 dakika inde tuşa getirdi SAHİBİ 25 TÜRK GÜREŞÇİSİNDEN BİRİ OLAN TAN TARİ İÇİN HERSEYDEN ÖNCE VATAN GELİR,DİYOR.Yavuz BAYRAKTAR TAN T A R I U YIL B-Almanya Greko R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 12
  • 26.01.1964
  • ynanamaz Türkiye Kupası'nda 66 takımdan 48'i elendi Mücadele 18 takım arasında.Ve şimdi Üç Büyükler de sahneye çıkıyor Halil KIVANÇ MEVSİM başındanberi lig maçlarının gölgesinde kalmış olan TÜRKİYE KU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 12