Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • Gölün suları evleri de dondurdu ^"daS.tîSbSl Eğridir Gölü donmuştur.Göl donmazdan önce dalcralar civardaki evlerin duvarlarını ıslatmış,hu sular da şiddetli soğuk tesiriyle donmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • DURUM i Hnını—'il fhvn I Bombalara karşı çiçek.T"\AMAZAN gecesi Kıbrıs'ta bombalanan camiler,yıllarca f"S evvel işlenmiş bir başka cinayeti hatırlatıyor.Bulgaristanm i Razgrad şehrinde Türk mezarlıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • Papa'nm İstanbul'u ziyareti muhtemel VATtKAN,A.A.Papalık merkezine yakın çevreler,Fum Ortodoks Patriği Athenagoras'ın Vatikan'ı zlvaretl hâlinde.Papa'nın da İstanbul'a iadel ziyarette bulunacağı linir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • Bir kadın,kızına kaptırdığı dostunu karakolda bıçakladı 35 yaslarında bir kadın.kendisini terkederek kızı ile metres hayatı yasayan bir şahsı dün saat 10.40 sıralarında Eyüp Jandarma Komutanlığının ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • 1964 de,1963 'ten daha çok yardım alacağız WASHINGTON,A.A.Birleşik Amerika'nın 19C4'te,Türkiye'ye 1963'ten daha fazla iktisadi yardım yapacağı,Kalkınmaya Yardım Ajansının idarecileri tarafından açıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • fm m® ^K'MI!m $$s«Pİ5 W$m$ S^SP ŞŞ^PI $üş$ GAZ GETİRİRKEN KARAYA OTURDU S rsin'den limanımıza 1000 keri Küçükçekmece'nin ton gaz getirmekte olan Garzan Haramidere mevkiinde karaya oturmuştur.Önceki ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • AT AŞ'da dün foplu sözleşme imzalandı Sürpriz anlaşmaya göre,işçiler haftada 5 gün çalışacak ve %5-9 oranında zam alacak.Ücretler 2 yıl sonra yine görüşülecek MERSİN,ÖZEL TÜRKİYE ekonomisinde geniş ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • FERİT MELEN,TASARILARIN SOLA MÜTEMAYİL OLMADIĞINI SÖYLEDİ GAZETELERDEN)REPORM TASAP&J Iyp}|an SOLA DEĞİL,SAĞA MÜTEMAYİL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • İNÖNÜ,AMERİKAN ElCISİYLE KİBRİS KONUSUNU GÖRÜŞTÜ ANKARA.ÖZEL Başbakan İnönü dün sabah Amerikan Büyük Elçisi Raymond A.Hare İle Kıbrıs konusunda 75 dakika konuşmuştur.Amerikan Büyük Elçisi,Başbakanın y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • İlk istasyon Istanbul,Ankara arası trenle 5 saatte inecekmiş.Bunun için de yeni bir güzergâh yapılacakmış.Eğer yeni hafta Amerika'dan alınacak lokomotifler de kullanılacaksa,güzergâh mutlaka Adliye Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • A.P.Iiler dün de Meclis'i terketti ANKARA.ÖZEL,A.P.'li milletvekilleri önceki gün olduğu gibi dün de toplu halde Meclisi terk etmişlerdir.CHP.YTP ve CKMP Başkan Vekilleriyle Bağımsızlar adına Nihat Be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • Sigaraya zam yapılmıyor Bâzı Tekel maddelerinin Hatlarının arttırılması muhtemel ANKARA.ÖZEL Maliye Bakanı Ferit Melen,sigaray» zam yapılmasının bahis konusu olmıyacağını,ancak satılmıyan bâzı sigaral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • Bütçe,Komisyonda 30 milyon lira fazla ile bağlandı ANKARA.ÖZEL Türkiye Büyük Millet Meclisi Karma bütçe Komisyonu dün gece 1964 bütçesini takribi olarak 30 milyon 887 bla 9PV lira fazlasivle 13 milyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • Mütehassıs Tarihçilerin Hatırladığı Resimli,Harita!Mufassal OSMANLI TARİHİ rıin altıncı cildi de çıkarak tamamlandı.1-5 inci ciltler kırkar,altıncı elli liradır.İSKİT ve GÜVEN Yayınevleri İLANCILIK:75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • Erkin,son olaylar üzerine,üç devletin acele ve müessir tedbire başvurması gerektiğini bildirdi LONDRA'DAKİ Kıbrıs görüşmelerinde dün Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin,ada'da garantör 3 devlet taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • TURHAN AYTUL ÂTİNA'DAH BİLDİRİYOR Âtına toplantısı buaün E.O.K.A/cılar Grivas'ı Kıbrıs'a dönmesi için iknaa çalışıyor ve meselenin bir an önce B.M.e götürülmesini istiyor E OKA Lideri General Grivas,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • BOMBALARA KARSI ÇİÇEK Türk Gençliği Patrikhane kapısına bir buket koydu LEFKOŞA'daki Bayraktar ve Ömeriye Camilerinin bombalanmasına karşı Türk Yüksek Öğrenim gençliği,dün Fener'deki Rum Ortodoks Patr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • KIBRIS'TA ORTALIĞIN HER AN KARIŞMASI VE KANLI ÇARPIŞMALARIN OLMASI MUHTEMEL Sadece av tüfekleri olan 15 îörk,çiftliği saran silâhlı Rumlan kaçırttı LONDRA Konferansının çıkmaza girmesi üzerine bir müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • İngiliz hükümetinin,Kıbrıs Türk heyetinin tutumunun yumuşatılması için aracılık teklifini reddettik ANKARA,M.ALİ KIŞLALI bildiriyor S NGİLİZ Hükümeti,Lorıdra'-B daki müzakerelerde Kıbrıs Türklerinin A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.01.1964
  • MİNARESİ UÇURULAN BAYRAKTAR CAMİİ ITclefoto IVÜLL1YET AP:Lefkoşe Istanbul] ftnceki akşam birbiri peşinden infilâk eden bombalarla minaresi yıkılan Bayraktar Camii 1 yıl içinde üçüncü dera bombalı teca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Siyasî Partiler Kanunu Tasarısı ANAYASAMIZIN «Siyasi Haklar ve Ödevler-başlığını taşıyan 4 üncü bölümünün 54i ve 57 nci maddelerinde fiyasî partilerle ilgili hükümler düzenlenmiştir.56 ncı maddenin 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • if if if if if Zehir Hafiye Londra'da!LONDRA konferansına katılan Kıbrıı Türk heyetini korumak icin Scotland Yard bir dedektif tâyin etti.Bu dedektif,heyet mensuplarını adım adım takio edecek ve hayat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun ihtiyacı bulunan 25 adet,110 ve 220 volta kabili ayar bantlı,elektrikli ve 4 ameliye yapabilen he-•ep makinası idarî şartnamesi es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genci Sekreterliğinden Cenel Sekreterlik Personel Şubesine mukavele İle Müdür alınacaktır.Test ve mülakat sonunda belli olacak duruma Kör» 3000 liraya kadar ücret v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • ¦i Batı Almanya'da 27 bin Türk işçisi çalışıyor BATI Almanya'da çalışan yabancı isçilere alt ilgi çekici bâzı istatistikler yayınlanmıştır.Uta-tistlkter 1963 te Federal Almanya'da çalışan yabancı işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Susam fîafları düştü ADANA,ÖZEL Susam flatları düşmeğa başlamıştır.Bu durumun •arflyatın azalması ve mai gellfhüıln artması ile ilgili olduğu belirtilmektedir.Flatter 440-420 kurua *x&ua»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • GÜNLÜK ALTIN FIATLARI 06.20 96.30 139.50 0.30)ayni)Kesat lira.Hamli lira 107.00 107.50 0.50)Injfilla Kral 115.50 118.00 ayni)Fransız Napolyon L.m,03.50 M.OO ayni)24 «yar icülça altın 14JN» KM Ot)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Zeytinyağı kin bi?istikrar plânı tatbik edilecek ATİNA,ÖZEL YUNANİSTAN Ticaret Ba kanlığı şimdiye kadar tali dit altında ulan seytinyağının ihracını tamamen serbest bırakmıştır.22 kilogramlık fıçılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Ege'de yeni zeyli hızla ilerliyor Müstahsil fiat düşüklüğünden şikâyetçi İZMİR,ÖZEL f OK Bölgesinde yeul zeytinyağı kanıpau)asının yarı-P* tına gelinmiştir.Çeşitli çevreler bu yılkl rekolte-nin 60-65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASİ ISTANBUL MENKUL K4.VS KAMBİYO BORSASI BÜLTENİNDEN ALINMIŞTI* DEVLET İSTİKRAZLARI DAHİLÎ BORÇLAR 1941 Demiryolu IV Ikr.1941 Demiryolu V Ikr.103.105.107.103.75 1Q4.4Q 1956 İsti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlikte çalıştırılmak üzer» bir büro tefi re bir yabancı dil bilir daktilo alınacaktır.Bareme bağlı olmadan ehliyetine gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • v,B1IM0K TELEFON SANTRALLERİ OTOMATİK ve MANYETOLU TELEFONLARİ Galata Nesli Ilım İstanbul Tel:44 75 54 44 78 99Te'jf-MEKASEL 1st «MMM İLANCILIK 7«73 H4«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • fn^İKFİAKSÎMTÎNİMAİr^ VE MAKSİM GAZİNOSU SATILIYOR İstanbul'un en mutena yeri Taksim'de,Taksim Meydanına 35.60 metre cephesi olan 2531.75 M2 lik bir saha üzerinde imar durumu müsait ve çarşı,lşhanı,si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • CAM MOZAİK ALINACAKTIR 155 M2 canı mozaik alınacaktır llfiililer)30 1.1964 nünü saal 10.00 a kadar Hilton Oteli Satı-tiye Şerlisine müracaat ederek şartnamesine göre teklif vermeleri BASIN:1075)1166
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • AKS AH A OPER AT» A Tevhit Bilge Orhan Ercin takdim eder KOMEDİ 3 PERDE Yazan ve Sahneye koyan:Orhan Oynayanlar:Agop rolünde Orhan Eryiı» Haygono.'j rolünde.Mürüvvet Sim Timuçin Cay muz Melahat Özekit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Basm Mahkemsi bağımsız hâle getirilİYor Basın Mahkemesi bağımsız hale İrilecektir.3 hakimli Basın Mahkemesi,ayni zamanda döviz kaçakc;ÛJ dâvalarına da bakacaktır.Toplu Asliye Ceza Mahkemeleri kaldırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • 28 OCAKTAKİ FOLKLOR GECESİ İPTAL EDİLDİ I'ürk Devrim Ocakları Kıbns'lı oy Çullarımıza vardım için 28 Ocak tarlr-inde vanac-aö* «Folklor Gecesini» intal i'îmistir.Buna seben olarak.Beledive.CncÜmenlnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • GEMİ SACLARINI SÖKERKEN ÖLDÜ Kilvos Plâiı önünde bir vıl kadar önce karava oturan Yunan şilebinde,dün Ahmet Demir adlı bir isçi ölmüştür Ahmet Demir'in gemi saclarının sökülmesi sırasında basından ald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Y1RMİDÖRT SAATTE 34 KUMARBAZ YAKALANDİ Yirnıidört saat içinde şehrin tnuhtulif semtlerinde vamlan baskınlar sırasında kumar ovnavan 34 kişi vakalartmıstır.Kumar masalarında bulunan 11 bin lira emanete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • GARİP BİRAZ AMERİKA'da,İngiltere'de,Fransa'da,İtalya,da,Belçika'da,Hollanda'da,Norveç'te,İsveç'te,Finlandiya'da devletin sorumlu bir E şahsiyeti ortaya çıksa da:Muayyen bir zümre vergi vermiyor,bunğ l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.01.1964
  • Millî Eğitim Bakanlığından 15 Şubat 1964 tarihinde II.devre çalışmalarına başlayacak olan Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerinde,meslek sahibi olmayan gençleri meslek sahibi vapmak üzere,2,5 ila 5 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • TRAŞ BIÇAKLARININ üstünlüklerini en veciz şekilde ifade edecek bir "slogan" müsabakası açılmıştır.Slogan:Reklâmlarda bir malı tanıtan ve hatırlatan kısa bir cümledir.Basın mensuplarından müteşekkil 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • MİLYON LİRALIK BÜYÜK ÇEKİLİRİNDE KALORİFERLİ 'it to e* c s* «S?S£ İT-C.ZİRAAT BANKASI:BASIN 718)1150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • i L A 1 Ankara'da Esenboğa İstasyon Müdürlüğümüzde mevcut aşağıda cinsleri yazılı otolar pazarlık usulü ile satılacaktır.Eski plaka Muhamnıea Muvakkat Bedel teminatı Markası Modeli No.TL.TL.Bussing ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • KE/INEDY'YE YAPILAN AMELİYAT AÇIKLANDI I AUSTİN' TexAS)AA Yedi doktor,Texas eyaleti Tıp Dergisine,Başkan Kennedy'nin hayatını kurtarmak için nasıl gayret sarf ettiklerini etraflı bir şekilde anlatmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • Z.A l/SDCf*İ AD VVormingtonda Glebe House malikânesinin salıi-6U KUrtül VAK i Mrs.Eileen Graulurd evinde 60 kıymetli Japon köpeği beslemektedir.Köpekler Mrs.Graufurd'ıın cetldi tarafından İngiltereye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • fi p i p w ABY!Ba$?a Türkiye olmak ürere Avrupa ve Asya'da kaçakçılığın sekli Amerikaitofe izah edildi NEW YORK.A.P.Türkiye,Suriye,Lübnan,italya,Fransa ve Amerika'da uvusturncu madde kaçakçılığı ve ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • ANILDILAR EJŞSTfi* lerlnl yapmak için Trakya yolunda' arabalarının kara saptanmasıyla donarak ölen Kaıeteci yüksel Kasapbaşı,Foto Alııhahiri Abidin Belıpıir ve îîOför Yüksel öztilrk,dün mezarları bası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • YÂRIN HAYA HASIL OLACAK?i itte HAVA Yurdumuz,Balkanlardan İnen soğuk çekirdekli yüksek basing ile Doğu'du bulunan yine soğuk çekirdekli alçak basınçların etkisinde kalacaktır.Batı bölgelerimiz.Marmara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • mu mlmlıııımımııı mumu mumum.mim muin mı mimimin EPF.Y zaman oluyor ki okuyucularımla hasbıhal edemedim.ı cvjp verilmek üzere gönderilen mektuplar hayli çoğaldı.Biı kavim bugün cevaplandıracağını ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • istanbul'daki bütün Genel Müdürler,"Bakan bey„i döıt gözle bekliyorlardı ULAŞTİRmA AKANI İSTANBUL' İnönü,Alpiskender'in kulağına birşeyler fısıldıvoı.Fakat "Bakan bey,beklenilen yerlere uğramadı.Kapıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • ENOt'M VAKTY ZAMANINDA KÖPEKkDV'Of "BıfZ' YAŞINCA TATLI BİR.BEBEk VARDI-GÜZEL.BEBEĞİN BAŞINA SELENLEf?YARVsı TAB/Y m—"i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.01.1964
  • UuîÜNC#ETİNE um mim frîpî mum-IM İURNUNüN V SİİBIUIMKİ LÂZIM DAN KilRTülA-MAPI VE.^S5\m &T3» mmm TAltlAH,MMfiJTERÎM KAFAlINlU-R DAVAR VE tutttöİE BAUA£„ co'nun AtWNW5uR!ÎİLMîâİVtt-Itt VOL tfoi KAH ÎCİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • ÖV—ES NK BC2U Kt DEVvE*:STE.PÎ^İKtf ANu .A ¦VVıVORUM fıAN = l ^DAKi BAU.SE'JiyQWSUN CASe.E NUMARASI APMA.k?M5sym soyuVE.CEK OEGÎLl'M V ALEVt-llMDE 1 UARIN EN SADECE VAP VA2IUAR-TEK i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • 1İİİİİİİ1İİİ1İİİİJ VAK.IKJOA OV4 ALTI JTAŞINA SA 6A =ACS\IV\O 2A «AM HıLİKÜ/VVETT BEMl ÇA»-lŞ,V\A V:gönderecek;AİLEM ONLA.Rl TERKEDİR KARDEŞLERİM-LE Bilen'*o"£ Buradan kaç.MAM.t'STİSOR-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • GARSON «AMCET-rkİlfckte,ŞE T_jERf ÎÛMAN VFÎR ft L ANDA BAŞKA BıR.Si PARI Şf tA2lKL^lMva CUA AAESaıol-UfA^.AAA/^APT StZft 4 İSTEDİdıMİZi DB PL ÇtRME^î SA9UİDIM BAViaal i/^ip1 wn l^il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • EMİ Kendisiyle mülakat yaptığım ilk meşhur adam Tristan Bernard'dır.Hiç gözümün Önünden gitmeyen zalim ifadeli siyah bir sakalı ve mermerden farksız müşfik yapılı beyaz elleri vardı.Bana şöyle dedi:Vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • SİYAH LALELER Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞtM BE] Sultan Ahmet kaşları çatılmış bir halde Yirmi sekiz Çelebi zadenin gözlerini aradı:Ne diyor?Devam edeyim mi.diyor şevketlû padişahım.Devam etsin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • ISTANBUL RADYOSU Orta Dalga 428 rne-tr* 7.30 1.00 8.15 8.30 9.00 9.30 10.00 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 14.45 15.00 15.05 15.10 15.30 15.45 16.00 17.00 17.14 17.17 17.20 17.30 18.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • Z% OĞLAK BURCU n Aralık 30 Ocakl Bir mektup alacak,çok düşüneceksiniz.Bir karar vermeniz lazım.Veremlyecekslnlz.KOVA BURCU r31 Ocak 19 Subatl üzüntünüzü kimseye açmayınız.Botuna dedikoduya knrısacakıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • SOLDAN SAftA:1 Bir sınıftan olanların İktisadî menfaatlerini korumak İçin aralarında kurduğu birlik;Çalışma.2 Kargaşalık:Dolayısiyle anlatma.3 Tahminen akıl yardımı Ue hesaplamak.4 Kamer:Bir hayran se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • Hicri 1383 Ramstan 10 Cumartesi 25 OCAK 1964 Rumi 137» Ocak it VAKİT VASATİ EZANİ Güjıea Otla İkindi Aksam Yatai ItnsiM 7.16 12.26 13.00 17.16 18.91 6.31 2.02 7.11 49 12.00 1.39 12.16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • Milliyet o 1 t c 111 k a.s adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GüLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • İLAN TARİFESİ J,S.o i"d şayialarda «autum 40 TL.ne» sayfalarda »antlın] 30 TL.Birine)sayfada baslık 800 TL.Düğün.Nisan.Nikah V«fat r« Teşekkür Hanları 5 kadar 7 sayfada)90 TL KUcük ilânlar 1 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.01.1964
  • ABONE TAMFESÎ Yıllık;75 TL.6 Aylikı 40 TL.3 Aylikı X8 TL.Yabancı memlıketler lcin Adi posta İla bu Ücretlerin bir misil alınır Uçak pottan lcin tarife.kullanılacak pulun defterine Röre de&islr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ İLMİHAL Dinin esaslarını,kaidelerini,ibadet şekillerini ocuk ve genlçere öğretmek için yazılan kitaba ilmihal denir.Bunların halk içinde en yaygın olanı «Mızraklı ilmihal» dir.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • Bugün 25 Ocak 1964 Cumartesi,Ramazanın onuncu gününde;istanbul,Ankara ve izmir camilerinde verilecek vaazların programları «sağıda gösterilmiştir.İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGUH YENİCAMI Ogle İkindiden one
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • Sümerbank Nazilli Basma Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden Anbarlanmızda mevcut aşağıda cins ve miktarları yazılı döküntülerle hurdalar 5 Şubat 1964 Çarşamba günü saat 9.00 da Müessesemizde pazarlık sur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız kanununun ilgili maddesi ile,bunu değiştiren 5389 sayılı kanuna istinaden çıkardığımız %7 faizli Birinci Tertip Bankamız Tah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • İSHAN^in tllEFON 27 42 10 SATILIK EMLÂK Ç1FTEHAVUZLARDA sıcak sukaloriferli,bahçeli daire Tel.55 35 08 BAKIRKÖY sahilinde 4 oda salon,betonarme parke,Marley yağlı boyalı Tel.71 54 01 KADIKÖYDE tramvay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezi Başkanlığından Genel merkez kadrolarında açık bulunan yerlere smavla memur alınacaktır.Gerekli şartlar ve sınav günleri çalışma saatleri içinde Yazışma ve Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • Shell Claus 33 ve Shell Claus 27 Yağı Satın Alınacaktır:1 Kurumumuz ihtiyacı için 44080 Kg.Shell Claus 33 ve 5300 Kg.Shell Claus 27 yağı kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle satın alınacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • ÛZDEMiR kurşunkalem W.ÖZOEMİR kurşunkalem fabrikası memleketin bütün kalem ihtiyacını karşılıyacaktır.KISMET 10 1135
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul Sağlık Tesislerinin bir yıllık ihtiyaçları için;270.000 Kilo koyun eti,13.500 Kilo kuzu eti,20.000 Kilo sığır eti,idarî ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • 60 ADET TRAKTÖR SATIN ALINACAKTIR Devlet Üretme Çiftlikleri Genel s Müdürlüğünden:1—60 adet Traktör kapah zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muvakkat Teminat 79.000.liradır.3 Eksiltme 10/2/1964 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.01.1964
  • istanbul Asliye 3.Hukuk Hakimliğinden 962-227 Maliye hazinesi adma açılan bir dâva ile İstanbul Ortaköy Hazari Fen Sokak No.2 de Sabatay Nişanoğlu)»in GAİPLİĞİNE 19/12/1963 gön ve 962/227.963/902 8ayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • görüşmek istemiyor Bir Basın toplantısı yapan Liz Burton cifti,salona bir kral ve kraliçe edasiyle girdiler HOLLYWOOD.AA.BEVERLY otelinin muhteşem dans salonunda gazetecilerle konuşan asrî Kleopatra,e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • Jayne MansfielcTin bir kızı dünyaya geldi CALIFORNIA.A.P Sarısın film vıldızı Javne Mansfield dördüncü çocuğunu dünvava eeıirmistir.Yeni doğari bebek 4 kilo ağırlığında bir kızdır.Jayne Mansfield'in k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • Amerikalı bir film krafı'nt kaçırmışlar MASSACHUSETTS.A.A Amerikalı ftlm kralı E M.Loew'un esi.alın oolise müracaat ederek kocasının kaçırıldığını bildirmistiı.Bayan Sonio Loew'un Boston polisine tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • UflaâMBR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Gene Korsanlar P.Ustinov 1 EMEK Tel:44 84 3V;Hepe Cantlnflas R.T.İNCİ:Tel:48 45 95k Gene Kızlar T.Soray.E.Hun.LALE Tel:44 35 95)Rüzgarlı Tepo Kolçak.KONAK 'Tel:48 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • Asidli mayiler kullanan fabrikalara Bina ve fabrikaların yer üstü ve yer altı tesislerinde asitli mayiler ve pis sular nakletmek için kulanılmaya elverişli P.V.C.ve Polietilen PAN D İ PL AST PLASTİK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • Zengin Droeramı KLÖB-MİNİ Cumartesi Pazar Matine ve Sııvarede SİZLERİ BEKLER Yeşilyurt.Tel:73 81 46 FAAL:667 1155
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • Münir özkul.Saçlarının rengini fulluramamış Kırmızıya ooyanmis sac ve sakalı ile Adliye koridorlarında görülen sahne sanatkârı Münir özkul büyük ilgi toplamıştır.Son zamanlarda film artistleri ve sahn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • Ayakkabıcı Roger Vivier muteber müşterilerinden birine ısmarlama iskarpinler hakkında izahat veriyor.Roger bu kere ayak kalıbını aldıktan sonra şikâyet konusu olmayacak mükemmeliyette İskarpinler yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • j HAFTANİN Fİ L ML ER 1 Değişik bir m m jff«i_oeifizcıiiK tıımı GENÇ KORSANLAR Billy Budd» Peter Ustinov yönetiminde çevrilmiş bir Allied Artists İngiliz)filmi.Oynayanlar:Peter Ustinov,Terence Stamp.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • ı sa—J-U3 Yıldız Tezcan 45 Devir 3016 3015 121 120 78 Devir 1217 1216 f Köyde bir güzel gördüm l Atımı bağladım nar ağcına f Rüyada gördüm ana kucağı l Kundurama kum doldu Kaderde yazılan gelirmiş baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.01.1964
  • CATHERINE DENEUVE Roger Vadim'den dünyaya gelen oğlu Christian HevQclinn jSB B^i^l Kendi idaresinde film çevirttiği bütün yıldızla B.8.nin eski kocası şimdi de iane Fonda ra ile gönül veren çok sıkı l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • 4?Necla KARAMAN J* ÖZEL)Ü He K J ALİ KARAMAN ^t Nikahlandılar.21 Qcat,üri.Istanbul Tf^O MİLLİYET 1158
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • VEFAT Makbule Gökay'ın esi,Nezih v^ merhum Melih Gökay'ın babalan.Emel Gökay'ın kayınpederi,Vildan ve Bahadır'ın sevs^ili dedeleri emekli deniz güverte binbaşısı ZEKt GÖKAY 24.1.1964.Cuma «ecesi hakkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • ı ¦mı ııwoXM^mmmmammmmmtm—MEVLİD Sark Fatihi.Milli Mücadelenin öncüsü ve muzaffer kumandanı yetimler babası.B.M.M.Başkanlarından merhum General KAZIM KARABEKİR'in ebediyete intikalinin 16.yıldönümü ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • MEVLİD Bütün sevdiklerini derin acıla» içinde bırakan.kıvmetU varlığımız,sevgili esini HİLMİ YEKER'iıı ebediyete İntikalinin kırkıncı eününe rastlayan 26 Ocak 1364 yarınki Pazar cünü ösle natna2inmüte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • ACI BİR KAYIP Merhum Osman Bey ve Şevkiye Hanımm mahdumu.Suzan Gürkan'm eşi,Osman ile Gülçiu Gürkan/ır» babaları,Lütfü Güikan'ın kardeşi Av.Tahir Öget'in damadı.Mazlum Öget ûftf a cihuıii Şacit Oget'i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • VEFAT Bankamız Müdürlerinden MİTHAT ALTINYILDIZ 24.Ocak 1964 Cuma günü vefat etmiştir.Cenazesi 25 Ûcak 1964 Cumartesi günü bugün)Öğle namazını müteakip,Fatih Camiinden kaldırılarak Eyüp Sultarı'daki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Rumlar,bir Türk köyü İle bir çiftliğe ateş açtı Ş,Buşıurajı aınncıae BAYRAKTAR CAMİj GEZİLDİ Kıbrıs!ta son durumu ve mezalimi verinde tetkik etmek üzere Kelen Tabi)Senatörlerden Mucip Ataklı.Kadri Kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • İNÖNÜ,AMERİKAN ELÇİSİYLE KIBRIS KONUSUNU GÖRÜCÜ t Baştarafı Birincide avnı duveııları taşıdığını bs-lirtmistir.TÜRK TEZİNDE ISRAR EDİLECEK Başbakan,gençlerle vaptığı konuşmasında Türk tezinin Londrada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Atina toplantısı bugün Baştarajt Birincide Atina hava alanında karşıladığı zaman gülerek:«Hoş geldiniz.Bir çok şeyleri burada beraberce konuşup anlaşacağız» dedi.Oldukça neşeli görünen kısa boylu,esme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • ELHAMRA İSTANBUL TİYATROSU B AB AMİNDİ Son 31 Ocak CUMA gecesinden itibaren MESEDİ ve SADİK ZEVCELER BEKLAMCIUK:279 ll&l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • ftP' iiier DÜN DE MECLİSİ ÎERKETTİ Baştarafı Biriııcide.Mecliste her gün görüşülmesini tazammun eden önergelerinin Mecliste kabul edilmesi üzerine AP'liler toplu halde salonu terketmiştir,AP'liler sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • TATÜRK HI Atatürk Hevkeli Kampanyası 31 Aralık 1963 aksamı sona ermiş ve 350.000 liralık hedef asılarak 400.000 Uranın üstünde biı baĞıs toplanmıştır.Kesin sonuç S önümüzdeki eünierde acıklana-i çaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Kıbrıs'ta yen!tedbi baylarajt Birincide ikazı üzerine Rumlar,Türkiye'nin tekrar tek taraflı müdahale yolunu seçmesi endişesine kapılmışlardır.Konferansa katılan Kıbrıs'lı Rum ve Yunan delegeleri,ada'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • İZMİR'DE BÜYÜK BİR SUİİSTİMAL İZMİR,ÖZEL Tekel'in aldığı üzümleri tekrar Tekel'e satan ve bu şekilde 100 binlerce liralık suiistimal yapan bir şebeke önceki gece İzmir polisi tarafından meydana çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Belediye Meclisinde bir kavga daha önlendi Belediye Meclisinin dünkü oturumunda CHP'U Fikret AyanoKİu,AP'ıl Sirzat Ulusoy'un.CHP'U Sedat Börekoğluna oturduğu yerden küfür ettiğini iddia etmiştir.Bu id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Bütçe,Komisyonda 30 milyon fazla ile bağlandı Baştaraft Birincide von liraya yükselmiştir.Ayrıca düreece Maliye Bakanı Ferit Melen'in ifa de ettiğine göre.X67 milvon liralık olı Wtik.ra?ın 'anılacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Artezyenlerden yakında deniz suyu çıkacak Sular İdaresi Müdür Vekili Kerim Esmer uBukırküy ve civarındaki arte* yen kuyularından yakında tatlı su yerine deniz iuyu cıkjnaya başlayacaktır» elemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • ATAS'DA DÜN TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI Baştarafı Birincide Anadolu Bafİneri İşçileri Sendikası Baskımı Aı it Hikmet Karakaya'ııııı karşıiıkJı.ırn/a koydukları Toplu Söyleşmeye gûıe işçiler 'ju haLWi eld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden Mustafa Kemal Paşa Acentemiz EKREM SADİ DİNÇ ile şirketimiz arasmda mün'akit acentelik mukavelenamesi feshedilmiş olduğundan mumaileyh ile câri işbirliğimizin ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Doğu Almanya ve Bulgaristan anlaşmasından yapılacak Dekape Saç,Döküm Piki.Demir ve Çelik Saç ithal taleplerine ait talimat Odamıza gelmiştir.Talepte bulunacak mensubumuî san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • ***ıwmmıçmmmmm^-mm** BUGÜN VE YARIN SAAT 9.00-16.00 Arası Geçen Hafta Olduğu Gibi Perakende GAZ TEVZİATI DEVAM EDECEKTİR.Cumhuriyet Cad,Spor ve Sergi Sarayı yolu HARBÎYE BP Servis istasyonu GAYRETTEPE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Formül Antirid Cildin buruşuklarına ve kirişjklanna karşı yegane,krem İLANCILIK:7956 1160
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • Yuri dfşındaki güreşçilere yüksek ücret teklif edild t BaştaraU Sekizincidt tır.Yetkililerden biri.«Yurtta pe!cok sayıda işsiz dolaşan millî güreşe,varken,yurt dışında bulunan güreş çi ve antrenörlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • KİBRİS HAKKINDAKİ Baştarait Birincide Londradakl müzakereleri yöneten İngiliz hükümeti temsilcileri.Ada'daki Rum ve Türk cemaatlerinin birbirinden ayrılarak hudutları coğrafî olarak tesbit edilen kant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • KONFERANS kelimesinden Hayat Ansiklopedisi kazanan okuyucularımız 13 Ocak 1964 Pa2ar Rünkü İlâvemizde nesreaiten «KONFERANS» kelimesinden en çok kelime türeterek Hayat Ansiklopedisl'nln altışar cılıîı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.01.1964
  • mu fıl nllıııın iıTFüll ÇAMAŞIR MAKİNASİ 5 KITADA 5 MİLYON EV KADINI TARAFINDAN KULLANILIYOR adlı yarışmanın doğru sonuçlarını ve talihlilerini açıklıyoruz.2 2.1.1964 tarihinde Beyoğlu h.Noteri huzuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.01.1964
  • İ MİLLİ LİGDE BUGÜN İstanbul'da Beykoz Kasımpaşa,G.Saray Beyoğluspor,Ankara'da Demirspor-Pil,İzmir'de Karşıyaka Aitay %m Sarı Kırmızılılar ikinci devrenin ilk maçına.Turgay Candemir,Doğan Kadri,Bahri,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8