Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • ÖMER SAMİ COŞAR KIBRIS'tan bildiriyor Çapulculuk devam ediyor Rumlar,Türklere radyo dinletmemek için parazit yayım yapıyor KIBRIS Türklerinin şimdiye kadar takip ettikleri dâva ve 5on zamanlarda Rumla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • IKGİLTEMYE KIBRISTAKI GÜCÜNÜ SORDUK ANKARA,M.ALt KIŞLALI BİLDİRİYOR Londra Konferansının başarısızlığa uğraması karcısında Kıbrıs'ta çıkabilecek bir karışıklığı İngiltere'nin önleyebilecek güçte olup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • İNGİLTERE'NİN TUTUMU T ONDRA Konferansı,menfi sonuca süratle yaklaşmış bulu I ı nuyor.Bu beklenen gelinmenin bizim için üzücü yönlerin' den biri,meseleye yalnız garantör devletlerden biri olarak i değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • BİR KÖPEK,BİR KİZİN HAYATINI KURTARDI Kocamustafapaşada kendisini evinin kuyusuna atan bir kız,bir köpeğin havlamasiyle kurtarılmıştır.24 yaşında Mübeccel,annesinin ölümüne üzülerek İntihar maksadı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • fÜRKES İLE DINGER YENİ PARTİ İÇİN KONUŞTULAR ANKARA,ÖZEL Alpaslan Türkeş ve altı arkadaşının CKMP'ye katılmaları ile ilgili olarak Türkeş ve Dinçer bir konuşma yapmışlardır.Bu görüşmede,partiye verile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • HARÇLAR KANUNU MECLİSTİ GÖRÜŞÜLDÜ ANKARA,ÖZEL Maliye Bakanı Ferit Melen gündemde bulunan Harçlar Kanunu tasarısı ile Damga Vergisi Kanun tasarısının Mecliste öncelik ve ivedilikle görüşülmelerine dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • ALMANYA 50 MİLYON MARKLIK ASKERİ YARDIM YAPACAK BONN,orsan öymcu bildiriyor)İki gündenberl Bonn'da temaslarına devanı etmekte olan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin'in Başbakan Erhard ve İktisadi i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • a 141er» hakkında dâva açılıyor ANKARA.AA.14'lerie İlgili olarak Ankara Savcılığınca yapılmakta olan tahkikat tamamlanmış ve sanıklara ait dosya Birinci Sorgu Hâkimliğine Rönderilmistir.Savcılık,14'le
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • İnönü ile rim ışfı Siyasî partiler tasarısı üzerinde çıkan tartışmada İnönü,merkez adaylığının zaruretini savundu ANKARA,ÖZEL ORTAK Grubunun a dünkü toplantısında siyasi partiler kanunu tasarısı üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • PORSUK YER YER DONDU ui;t iıirde ısının u dereceye düşmesi Porsuk çayının yer yer doumasıtıa sebep olmuştur.i DIR GOLÜ Kelken adası civarında kayalıklara bindiren bir parçalanarak baffı.Bâzı uçak seie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • raw mm Ecevit,Mecliste Basına alman tedbirleri tenkid etti ANKARA,ÖZEL ^UO MİLLET Mecli-%0 ğ I ff si Grubu dün toplanmıştır.Toplantıda gündem dışı bir konuşma yapan Çalışma Basanı Bülent Ecevit,Parlâm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • f t t Mübarek Ramazan günü fırın kapısında kuyruk yapmağa utanmıyor musunuz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • sss?aaqra Başka iş kalmadı Meclise gelen gazetecilere çıkartılan zorluklar arasında,ileri sürülen sebeplerden biri de artmalarını önlemekmis.E ne yapacaksınız,gazeterl dediğin milletvekili aylığı rieç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • İSTANBUL' İÇİN 1200 PROJE Celâlettin üzer,şehrin imar durumunun tam bir keşmekeş içinde olduğunu söyledi ANKARR,ÖZEL Z MAR ve İskân Bakanı Celâlettin Üzer,Bütçe Komisyonunda I Bakanlığının bütçesinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • HALİD ZİYA UŞAKLIGİL AŞK-I MEMHU Halid Ziya Uşaklıgil tarafından dili sadeleştirilmiş olarak HALİD ZİYA UŞAKLIGİL KÜLLİYATI'nm 2 nci kitabı olaıak neşredilmiştir.1 inci kitap MAI ve SİYAH'dır.Beherini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • HEYECAN İÇİN HIRSIZLIK Heyecan duymak için hırsızlık yapan 17 yaslaxmda iki öğrenci,12 ev ve dükkân soyduktan sonra dün Kadıköy'de yakalanmışlardır.Tanınmı?ailelerin çocukları olan gençlerin takibinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • i Vergi Tas Maliye Vekilinin teklifi,Meclisin dünkü otuYumundall5'ekarsil4Qoyla kabul edildi ANKARA,ÖZEL İM MİLLET Meclisi dün saat 14 flWH te toplanmış ve Maliya Jja Bakanının yeni vergi tasa-n rılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.01.1964
  • Londra Konferansını takip eden Sami Kohen bildiriyor B.M.adına Kıbrıs'a giden Hinlli General Gyanl bereli)incelemelerde bnlunınnktadır.Bâzı yeni gcsr anfîler ve göç hakkı da tanıyan geçici teklifin Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • 1 kuruş vergi 76 lira masraf AHMET Tezol geçen yıl Gumıışlıane'nln Şiran İlcesine bağlı Kırıntı köyünde Yedek Subay öğretmendi.Bir posta İle köye İzmir'in Konak Vergi Dairesinden bir ödeme emri geldi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • Aziz Nesin'in Yeni Romanı:BİR MİRACI ARANIYOR!Bugün AKBABA'da.MİLLİYET:1028
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • SAYIN VETERİNER HEKİMLERE ve YETİŞTİRİCİLERE:İaviçre CIBA S.A.Bale firmasının veteriner ilâçlarından;SOCATYL Macun Bakteriostatik ve Anticoccidan)VECORTENOL Su*p.M-Prednisolon Trimetilace-tate)VETISUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • 11 inci KOTADAN Tarife:84.45 Dolar:1100 aranmaktadır T«l:22 59 21 İLANCILIK 7 W 2 MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • İsviçre Tellko Foto Kâğıtları resimde başarı sağlar tLAXCILlK:7SM 10»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • BALIKÇILARIN İHRACATI ADANA.ÖEEL Mersin'de yeni kurulan cBnhkçılık Kooperatifi^ bir ay içir.de Arap ülkelerine 634.488 îirs değerinde 357 ton balık ve 54.064 Mra değerinde S' ton karide* ihraç ermrçtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • Halk ve din eaitimi konusunda HALK eğitimi halkın demokratik yollarla aydınlatılması demektir.Demokrasi esa-•en aydınlatılmış halka dayanır.Çağdaş uygar milletlerin sosyal ve bilimsel anlamdaki eğitim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • ağlayan mahallesinde filo görüldü A tibey köyünden sonra Şişli ilçesine bağlı Çağlayan mahallesinde de tifo salgu'i başgöstermiş,9 kişi tifoya yakalanmıştır.Zeytlnburnu'nun Yeşiltepe mahallesinde orta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • DANIŞTA YDAKİ DAVAYI Prof.KONURALP KAZANDI Tıp Fakültesi kliniklerinin birlestiril.Keşi üzerine Kürsü Direktörlerinden Prof.Halit Ziya Konuralp tarafından,kararın iptali için Danıştay rıezdinde açılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • [ini«llllltllllUII«tlllllltllt(»lilllllf1 N lllli:i»lll»)ll tllllI1IIM!lll)llli!ll1!Batılı lider feöyk konuşuyor 5 S MET Paşa azıcık reformlardan bahseder I oldu diye eteklerimiz nasıl sevinçten zil ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • 2400 TEKSTİL İSÇİSİ SÖZLEŞME İMZALIYOR İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii İşçiler;Sendikası.Mensucat Santral fabrikası lie 240U işçi adına Cuma günü toplu sözleşme imzalayacaktır.Toplu sözleşme ile işçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • fc* r Yumukta' sa**t'sı îte t a2»rlanah-sampu8n OOP TONIC ihtiva ettiği,Demir,Kaisiyum ve Fosfor gibi hayati unsurlar sebebiyle saclarınızın en lüzumlu gıdasıdır.S?%tisonsı ile RAYLAN SANAYİ ve TİCARE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • i Johnson A.B.D.ekonomisi j için mesai yayınladı 5 BAŞKAN JOHNSON yeni Amerikan bütçesini önceki i gun bir «ekonomik mesaj» la kanın oyuna açık-i Isınıştır.Başkan genci ekonomik durumu özetle-j diği m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • GÜNLÜK ALTIN FIÂTLARI Cumhuriyet 96.90 97.00 «yııi Reşat Lira t.19.50 140.00 ayni Ham» T.İTa 107.50 108.00 ayni İtişilir Kral 115.01» 116.00 ayni)Fran»/NaRoly »n 93.00—»4.00 ayni)24 aynr külçe alttn 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • mm Sovyet Blokuuıııı son ticarî hareketleri ve piyasa MACARİSTAN Ticaret Odası İkinci Başkanı M.Jeno Rcdei'nîn başkanlığındaki yedi kişilik Macar Heyeti busun Ticaıel Odasında İthalâtçılarla bir topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • Tarımsal üretimde %4r6 artış var-Özel yatırımlar programdaki haddi aştı ANKARA,ÖZEL DEVLET Plânlama Teşkilâtı tarafından YüKsek Plânlama Kurulu'nda açıklanan rapora göre,elverişli hava şartları tarıms
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • SEKTÖRLERDE DURUM Kanorda,elde kesin hir rakam olmamakla birlikte «özel sektör yatırımlarının,proğram'daki tahminlerin biraz üstünde gerçekleştiği» belirtilmektedir.Ancak,bu yatırımların eoğıı pruğran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • Tabiî renkli Güzel Resimler İsviçre Telcolor filmi ile İLANCILIK 7889 1033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.01.1964
  • YÜKSEKKALDIRIM'DA KİRALIK DÜKKAN Takriben 40 M2 içinde suyu ve tuvaleti bulunan köşebaşı No.17 de kârgir dükkân kiralıktır.Müracaat:Tel:44 93 79 FAAL «23 1054' I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Kasımpaşa'nın Hacıhüsrev mahallesindeki yankesici ailelerin sayısı gun artmaktadır.Aile sayısındaki bu artış,yeni yankesicilerin ilâvesi ile değil,sabıkalı ailelerin genişlemesinden olmaktadır.Yankesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Atlantik'i ilk deia geçen pilot kızının sessizce evlenmesini istedi VARİS,Atlantik Okyanusunu İlk defa uçakta *$an Albav Lindbergh'in kızı Anne,BBtlice evlendikten bir ay sonra umumî İrerlerde görünme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Aldım.Kutlandım.Beğendim.TRAŞ BIÇAKLARI yüzünüzü okşar gibi traş eder hakiki "JOB" açrk altın rengindedir İLANCILIK 7363 1036
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • I SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA,j [I Mümessili bulunduğumuz J.R.GEIGY S.A.Bâler' j İsviçre)firmasının jjj SiOSTERAN Draje
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • YİLİN BÜYÜK ÇEKİLİŞİNDE M T.C.ZİRAAT BANKASİ BA&IM 17ö;1U46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • BU İNSANLlkDlŞI NİKAH törenine:HAVA ve«?I w MEK İÇÎN DÜKJVANIN 7 CM KORKUNÇ.ŞEVINI YA-PACAĞIN* BEN ŞÎfaDI V %JL MELE ©İKAZ.SAB-I"V-gEP'N BURAOAN İSTANBUL1 A TE.LEPÖN1 EDECEĞİM L Vfe TE-LEFON AÇILINCAY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • TAKAN İLK.SUNU W0 îıu BityEN* KAM BtVNÎHE HÜCUM HTTu APAM LÖK âİJÜü,İrA^ET Nl{!VA DEĞİL İANA İNALDI TAî 2AN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Yeni Yılın 5 MİLYON LİRALIK ilk büyük çekilişi için 4 gününüz kaldı 5 Milyon liralık çekilişe katılabilmek için bu Cumartesi öğleye kadar İş Bankasında en az 200 liralık bir hesap açUrınız.Kazanma şan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Balon yarısına giren ihtiyar bir kadın kayboldu LONG BEACH,AJ».Cumartesi günü yapılan bir yarışta,macerâsever bir büyükanne oları sahibi ile kaybolmuş olan balon önceki gün denizde bulunmuştur.Fakat b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Motosiklet Şampiyonu fazla sürat yaptığı için ceza yedi LONDRA.AF Dünya Motosiklet Şampiyonu Mike Haihvood,tehlikeli seklide otomobil kullandığı İçin 75 sterlin para cezasına çarptırılmıştır.Cezayı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Bir köylü tavuk ve horozlara oruç tutturuyor SÖKE,ÖZEL Çavuslu köyünde Osman Sezerk adındaki köylü,tavuk ve horozlarına oruç tutturmaktadır.Ramazanda bütün kurtlar,kuşlar oruç tutar diyen Osman Sezerk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Köy öğretmeni bir genç kızı evinden kaçırdı TİRE,ÖZEL Derebaşı köyü ilk okul öğretmeni M.S.adındaki genç kız 3 zorba tarafından önceki gece yarısı zorla kaçırılmıştır.Gece saat 'i.sıralarında öğretmen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • İzmir hayvanat bahçesinin arslanı Firdevs hâmile İZMİR.ÖZEL İzmir Hayvanat Bahçesinin arslanları Firdevs ve Dursun ailesi Temmuzda bir yavru beklemektedir.İlk defa hâmil» kalan Firdevs'in yavrusunu dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Muhterem Hanımlar bugünden itibaren arzuladığınız 5 ÇAYLARI tekrar ÇATIDA İLHAM GENCER idaresindeki HUSUSİ SHOW bugün 5 ÇAYINDA ÇATIDA Hergün MÜZİKLİ 5 ÇAYLARI ÇATIDA FAAL 608 1027
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • J İthâl Malı 21.22 Borne i TUZ RUHU Sülfürik asit Amonyak 5 Nitrik asit Solvey Fosforik asit Sud Kostik Kromik asit Kireç kaymağı Trikloretilcn ve sair kimyevi madd.Teknik Ticaret Unkapanı Meydanı,Tel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz kuzey yönlü rutubetli hava akımı etkisinde bulunmaktadır.Bu duruma göre:Kuzey bölgelerimiz,Trakya,Marmara,Karadeniz sahili ve İç Anadolunun kuzey kesimleri genel olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • ZAMKLI KAĞIT TABAKA her ebadda RULOLAR 125 metrelik baskısız ve baskılı RULO BASIMEVİ Kabataş Mebusan cad 147 Tel:44 33 92 4910 67.REKLAMCILIK 145 1019
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • J^ fe}«-»Mil III Hi/Sokak âdabı ğ jj STANBULTJN tanınmış Şehreıninlerinden,yani Belediye i g Reislerinden merhum Cemil Paşa sırası geldikçe:Bu şehirde bütün İstanbullular belediye reisidir.Temiz-E lik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Bâzı Alman işverenleri Türk işçilerinin Ramazan'da İbadet etmeleri için tedbirler almışlardır.Belirli yerlerde odalar,küçük birer cami haline getirilmiştir.Alman Demiryolları İdaresi de Hannover'dc ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Küba uçağını Yanlışlıkla düşürülen uçağın içinde 8 Rus ve 4 Küba#lı vardı MIAMI Florida)A.A.Kûba'daki haber kaynakları ile gizli bağlarını mulıafaza eden Miami'deki Kûbah göçmenlerin belirttiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.01.1964
  • Hoparlörle ezan okumak «günah mı,günâh değil mi?*MARAŞ,ÖZEL Divanlı Camiinin minaresine hoparlör konmasından A.P.'liler ile C.H.P.'liler arasında çıkan ihtilâf,nihayet valinin kararı ile halledilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • BEkii BEMEi_ne,ui^aS.wak BİR.va 6TA a.B,kuw ^MOi DA S_TET3t' £iN XOu C t_rv\ADn 6Ani_VDRSuN 9 KEN»DİN(FOSSUN CERAL.D.CRISPIN M' E.İ_O M TAN?iM AA\AN 1 ^H NİE.fcûDAl?Büyült ASANDIN.BjR.BAŞARj Bu ^Eı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • SlKAOA ÇiM'/Kf DÖRT B/fc YANiKi-ÖAN ÇB-vBEt-EOİGl HoNû KOMG"TA IOi'sı YAMiMDA SÖfSÜUMEMl'B BtR.FAK.KıJK VE» At-iTOR.vg gfc W tu&ZA&DA OKU RDU-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • MtmmmımMimMM Awcueeye medîve veaou.¦n tck.sew MARfç AV-VIfcUfcıkiSlKI AMCA.NE£-CKS SANA 5ExfajeKEKi B«n unuttum.5FK.OE BEKIİAA GÜ-Kilj^AE.MEDİVE GETİRME ÜZÜUAASM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • Hicrî Çarşamba Hum!1383 22 137» R*maı«n OCAK Ocak 7 1964 VAKİT VASATİ EZANÎ Gün*» T.18 2.07 oti* 18.25 7.14 14.57 4« Aksan» 17.12 12.00 Y»tH 18.43 1S« tmUk 32 12.21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • 9ggm Gaietecilik A.S.«din» I ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ARDİ İPEKÇİ Fıkra v» MakaUlerden Mesul Müdür:HASAN Spor kurmadım Mf»ûi Müdür:NAMIK S6VSK Magazin kıaroından Meaûl Müdür» ADNAN TANIM td
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • İLAN TARİFESİ 0 3,3,4,8 ne)sayfalara» santimi «0 TL.ABONE TARtFESt ı nei sayfalarda 3S TL *ıyf*n» »talik 300 TL 3 Aylıkı 33 TL.S iivlık» 40 TL Tıllık:1b TL.PUftta,Nisan.Nikâh Teşekkür Hanları 8 Mnlima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • E bire.8 Kaba »aba baston;KuvvetH 9 facia bön;Bir «enir avukatlarının bağlı olduğu birlik-li mm Kendini ağıra »atma:Bir **tr yazılırken ba»vurulan kaynak.DÜNKÜ BULMACANIN HALL t:SOUDAN SACA;1 Nazenin;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • OĞLAK BUKCU [22 Aralık 20 Oeakl Sevdiğinizi)Aylardır lifimde dti sunduğunuz plânın çürük olduğunu anlayacaksınızt?h KOVA BURCU T21 Ocak 1* Subatl Mühim bir yeni say alıvorsunua.Hayatınıza btr bolluk g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • V'-tSTANBUL RADYOSU Orta Dalga:424 matra igMiM&ZS&ii&k İMSİZİ m 7.30 10» 30 00 20 10.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.30 13,43 14.00 15.00 17.12 17.13 17.15 17.30 le.oo 19.00 19.30 Acılı»,tası habtr» 1ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • illillll!lll!li;i!l!1llllll!fltllllimill!Ullf|l£ BALIKÇILIK BALIK YEMEKLERİ S SITKI ÜKER 3 S ar I USKUMRU PtLAKİSt:Bir,birbııçtık kilo miktarındaki bnlıeın kenn,S baş tarafına doğru boydan boya yarılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • un Oturduğum evin karşısındaki büfeden akçam gazetelerinin son baskıları ile sabah gazetelerinin ilk baskılarını temin etmek gayet kolay oluyordu.Elimde kırmızı bir kaleni,hem yürüyor,hem de uykulu gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.01.1964
  • SİYA Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM mu Padişah önündeki bir güzeli belinden kavrayıp kucağına yatırdıktan sonra dudaklarını bu güzelin dudakları ürerine kapadı,uzun uzun öptü.Doğrulduğu zaman Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • VI BİLGİLER,ty ANSİKLOPEDİSİ HALİFE tınmııtlıtıımıı* ft mff^ ABPt'T.MECıT Son Halifesidir.Son Ounantı Padişahı Vahdettin',in Kurtuluş Savaşından sonra yurt fUjına kaçarak düşmanlara iltihâk etmesi üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • rsmw&miimimrt Bugün 22 Ocak 1964 Çarşamba,Ramazanın yedinci gününde İstanbul,Ankara ve İzmir camilerinde verilecek vaazların programları asacıda gösterilmiştir:İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN TENİ CAMİ öğl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • YAPI ve KREDİ BANKASI 26 Ocak Pazar gûnO yaptlaeak Büyük ikramiyeler çekilişinde verilecek Şifli Çifte Cevizlerdekl 20 APARTMAN DAİRESİLE 1.000.000 LİRALIK Çeşitli para ikramiyelerine kaç kur'a numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • MADEN ARANMAKTADIR Ellerinde.Talk ve Kristalime Dolamit madeni bulunanların madene ait yer ve saha miktarı Jle varsa analiz raporlarının suretlerinin P.K.572 İstanbul adresin» maden)rumuzu ile bildirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • KİRALIK 2 KATLI BÜYÜK MAĞAZA Banka,Büyük Şirket ve Ticerî işlere uygun 260 metrekare telefonlu,uzun müddetli 2 katlı m*ğR7.a,Galata Bankalar Caddesinde kiraya verilecektir.Müracaat:LEVİ)rumuzu ile İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • DEMİR ve ÇELİK ŞERİT Çember)Kullananların Dikkatine 12 nci kotanm tahsisli ithâl malları listesinin 160 sıra numarasında kayıtlı olan 73.12 gümrük tarife pozisyonlu 250 mm,kadar genişlikteki demir ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU istanbul Satmalına Müdürlüğünden I w Kurumumuz Sağlık tesisleri bir yıllık ihtiyacj bulunan «ıhhi malzeme kapalı zarf usulü ile »atın alınacaktır.II Mubayaa 19 Şubat 1964 Çarşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • İstanbul Ticaret Odasından 12 nci kotadan AH)yolu ile koka yağı,sudkostik,finisaj boyası,plâstik ham maddeleri,selüloit levha,galalit,ham deri,saç plâtinalar,demir ve çelikten şeritler,profiller,borul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • î L A N Eskişehir Belediye Başkanlığından:Otobüs İşletmemiş için 900X20 eb'admda 30 adet iç ve dış lâstik alınacaktır.Muhammen bedeli 45.180.TL.olup,geçici teminatı 3.388.50 TL.dir.İhalesi 8 Şubat 196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankasından:Daire alım satıra ilânlarında;Banka esaslarına uygun olduğu veya banka borcu İle devri mümkün bulunduğu şeklinde görülmekte olan şartların,t Bankamızla üffiU kanun,tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.01.1964
  • İSTÂNBUİ T E l E FON 27 42 KO SATİLİK EMLAK KADDCÖYÜN muhtelif yerlerinde Mustafa Kemai Ekşi tarafından inşa edilen lüks 4-5 odalı daireler,3 odalı müştemilat binalar tapuları derhal verilmek üzere 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • JORAY'LARIN NAFAKA DAVASINA DEVAM EDİLDİ Annesinin 3 bin lira nafaka istediği,film artisti Türkân Şoray'm yılda 200 bin lira kazandığı tesbit edilmiştir.Şoray'm avukatı,dün 3.Sulh Hukuk Mahkemesinde y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • 'ûİ Sctouj*£dLîTfun*J&â/a76çyiğit REJİ:NEVZAT PESEN Hm?Bugün suarede Beyoğlu LÜKS Pangaltı İNCİ Bugün Matinelerde Aksaray BULVAR Kadıköy OPERA Çarşıkapı ŞIK Beşiktaş YILDIZ Eyüp MELEK Bakırköy YENİ Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • Hârika çocuğun sergisi,aberi olmadan a„l,»or Pedagogların tavsiyesine uyularakf Bedri Baykam'in basanları bir süre kendisine duyulmayacak.B.'nin 17 Ocak'da Cenev-S re'de de bir resim sergisi açıldı.Ec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • I.YAPTIRACAK İNŞAAT SAHİPLERİN Asansörünüzü,binanız inşa halinde iken sipariş etmek ve kuyunuzu asansör tekniğine uygun bir şekilde İnşa ettirmek,sizi ileride yapmak mecburiyetinde kalacağınız,birçok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN l S A R A V ela LİZBON KANUNSUZLAR DİYARI Mauren OHARA Ray MİLLAND Renkli ingilizce Sinemaskop Milyonların sevdiği,Adieu Lizbon melodisinin tatlı nağmeleriyl» süslenmiş,ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • Üsküdar Asliye I.Hukuk Hâkimliğinden Esas No:963/455 Davacılar Fatma Müberre Dursan ve Alî Rıza Baysan tarafla-rından dâvâlı olup Kadıköy Kasanpaşa.Bal sokak No:9 da mukim Fatma-Müberra Barsan aleyhin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • Şehir Orkestrasının bu haftaki konseri İstanbul Belediye Konservatuarı konserleri serisinden olmak üzere bu hafta Pazar sünü Şan sinemasında Pino Tröst idaresinde Batı musikisi konseri verilecektir.Pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • Th•=Beatles grubu şimdi Pariste.Dört arkadaş Ol.ytnpia galonunda Fransızları coşturuyorlar e polis,hayranlarını raptedebilmek için sıkı tedbirler alıyor.Birkaç ^Qn içindiPaYis tfe anların havasına ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • irtrk-BUGÜN k EMEK ve SİTE'de BEYAZIT MARMARADA Renkli Sinemaskop ingilizce Renkli Sinemaskop Türkçe Senenin en büyük komedisi 3 sinemada birden 2 nci zafer haftasına başlıyor.J MÜZİK EĞLENCE DANS AŞK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Korkusuz Korsanlar P.Ustinov i.EMEK Tel:44 84 39)Pepe Cantinflas R.l.İNCİ:Tel:48 45 95)Kelebekler Çift Uçar A.Mekin.Suarede:Gene Kızlar T.Soray.E.Hun.LALE Tel:44 35 9SV Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.01.1964
  • ııı.'i.M.'Mii.Sinsüiamızın enç rep TÜRK sineması ümitverici bir rejisör kazandı:Bir yıl kadar rejisör yardımcılığı yapan yırmiüç yaşındaki Fevzi Tuna «Aşka Susayanlar» adlı filmle rejisörlüğe geçti.«A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • DOĞUM ve DAVET Fortune ve Viktor ArdiÜ'nln oğulları KLEMAX ARDİTİiıin doğumunu müjdelerler.Sünnet merasiminin 23.1964 Perbembe pünü £aat 14 de Sisi* Pakize Tarzi Doğum Kliniğinde yapılacağından,savın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • A.Naci Emre ailesinin TEŞEKKÜRÜ Ebediyen aramızdan ayrılan sevgili babamız ve aile büyüğümüz A.NACİ EMRE'nin hastalığı esnasında tedavisi için yakın ilgilerini esirgemeyen Dr.Emin Şükrü Kunt,Dr.Faruk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • MEVLİDİ ŞERİF Bundan bir sene evvel aramızdan ayrılan oğlum,kardeşim ve babamız,MAKSUT TAKl'nin birinci ienei devriyesi olan 22/1/964 Bugün)öğle namazını müteakip Şlşü Camii Şerifinde ruhuna ithaf edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • SİYAH BEYAZ FİLMLER ANSCOCHROME RENKLİ FİLMLER YENİ 100 ve 200 ASA ANSCOCHROME FİLMLER!v.8 AMERİKANIN Dünyanın en eski film fabrikası.Fezada ilk film.Türkiye mümessil!ivan SCHICK ftşirefendi Cadd.Alya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • R Ü YA Bugiin matinelerden itibaren iwvuuuww Man in The Shadow)Sinemaskop I ORSON WELLES JEFF CHANDLER COLLEEN MİLLER Sranslar 12 14.15 16.SÛ 18.45 21.15 2 J REKLÂMCILIK 245)1059
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • PK.471 SAB ROE buz İmâl!tesisleri SAFtR GENEL TİCARET T.A,Ş.İstanbul Tel:49 14 88 Telg:SAFİR r,h^ancilik İstanbul 7924 1061 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Yüksek Öğrenim Krcdî Ve Yurtlar Kurumu İstanbul Yurtlar Müdürlüğünden MADENİ EŞYA YAPÎIRİLACAKTIR 1 Müdürlüğümüz yurtlarının ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler kapalı teklif us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • BASIN İLÂN KURUMU Genel Müdürlüğünden İmtihanla Şube Müdürü Alınacaktır Kurumumuzun «çık bulunan Diyarbakır Şubesi Müdür,lüğiine imtihanla bir Şube Müdürü alınacaktır.İsteklilerin,Devlet memuriyetine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • TEKLİF İSTEME İLANI 34050 Kilo Zeytinyağı Alınacaktır.Buna ait dosya ve şartname Müessesemiz Müteferrik Alım lar Servisinde görülebilir.Kapalı tekliflerin üzerine 640Ö7 yazılarak 30.1.1964 tarihine ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • İSTANBUL'UN İMARI İÇİN 1200 PROJE VAR Baştarafı Birincide Istanbul ir lxmir illerinde lüzumlu Islâh,tasfiye ve önleme çalışmalarına geçilmiştir.İstanbul,İmar Müdürü olan ve meslekten olnuyan,avukatın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • EĞRİDİR GÖLÜ İLE PORSUK DONDU Baştarafı Birincide ile bâzı yabancı şirket uçaklarının ucu?lan iptal edilmiştir.Şehir içinde de etki gösteren hava durumu özellikle vasıta »ıkıntısına sebep olmuştur.Ist
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Ecevif,Mecliste Basına alman tedbirleri tenkid etli Baştarafı Birincide muş ve «Meclis çalışmaları halktan sizli değildir.Basın Mecliste halkm gözü,kulağıdır.Alınmak iizere olan tedbirler bu gözü kula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Suya zam reddedildi Belediys Meclisi dıinkıi oturumunda fular İdaresinin zam teklifini reddetmiştir.Suya zammın İyi karsılamrıayacagını btlirten üyeler:«Bu konuyu konuşmak dahi istemediklerini» söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Çanakkale'de askerî karargâh binası yandı ÇANAKKALE,ÖZEL Boğaz Müstahkem mevkiine ait askerî karargâh binası dün aksam saat 19 da ¦yanmıştır.700 metrekarelik bir saha üzerinde bulunan karargâh binası,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Aydemir ve arkadaşları hakkındaki karar dün görüşülemedi ANKARA.ÖZEL Talât Aydemir.Osman Deniz.Fethi Gürcan ve Erol Dincer'in idama mahkûm edilmeleriyle ilcili Başbakanlık tezkeresi Meclisin dünkü otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • İNGİLTERE YENİ PLÂN SUNDU Baştarajı Birincide mat almak üzere Kıbrıs Türk Hey'etlno n Hallt AH Rıza dün öğleden sonra T efkosa'ya «itmiştir.Kesif sis yüzünden Ali Rızanın hareketi 6 saat gecikmiştir.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Erkin,Kıbrıs Türkleri için yeni garantiler istiyor BONN.ORSAN ÖTMEN bildiriyor Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin,60 dan fazla yabancı gazetecinin huzurunda yaptığı basın toplantısında Kıbrıs olayla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • KIBRIS'TAKİ ERMENİLER TÜRKIERI.BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE ŞİKAYET ETTİ I.KFKOŞA.AP Kıbrısta Küçük bir camia teşkil eden Ermeniler.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U-Thant'a Dir telgraf çekerek lıirkleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • İNDNU İLE ERİM TARTIŞTI Baştaraft Birincide den endişe etmiş?Neyi önlemek Anayasa bazen tüzük ve programlat h rağmen tatbikatta tam 13 vıl İçinde Türkiye'nin karşılaştığı aksaklıkların tekrarlanmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • DEVAM EDİYOR ÇAPULCULUK I Baştarafı Birincide Dr.Küçük,soruları öyle şekilde tanzim etmiştir ki,meseleyi kabul etmiyecek kadar tahrif etmiştir.MAKARİOSTN BİR İTALYAN GAZETESİNE BEYANATI Başpiskopos Ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • ALMANYA 50 MİLYON MARKLIK ASKERİ YÂRDIM YAPACAK Baştarajı Birincide İktisadî İşbirliği Bakanının davetlisi olarak yiyen Dışişleri Bakanımız ve beraberindeki heyet çalışmalarına öğleden sonra Bakanlıkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • rANGANIKA'DAKİ İSYAN GENİŞLEDİ LONDRA,A.P.İngiliz Milletler Camiası Münasebetlerini yetkili Devlet Bakanı Devonshire Dıikü Parlâmentoya,Tanganikada askeri ayaklanmanın memleketin ortalarına doğru geni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Eski plâncılar,yabancı ülkelerde görev alıyorlar ANKARA.ÖZEL Eski Dİâncılara dvs memleketlerde fecevler teklif edilmektedir.Bazıları bu eörevleri kabul etmiş ve birer ikiset ¦İtmeye başlamışlardır.Som
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • 7 idam hükmü dün Mecliste görüşüldü ANKARA.ÖZEL Çeşitli suçlardan 1da ma mahkûm edt-»en Kerim Öıkan,Hasan Güney.Hasan Recep Güngör Tanış.Mehmed Gül.Kadir Cevlân ve Bayram Albayrak haklarındaki cezalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Yunan Kraliçesi aleyhinde New York'ta nümayiş yapıldı NEW-YORK,A.P.Kızı Prenses İrene ile birlikte Birlesi Amerikayı ziyaret eden Yunan Kraliçesi Frederika.New-York rıhtımında nümayişçiler tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • YENİ HARÇLAR KANUNU MECLİSTE GÖRÜŞÜLDÜ Baştarafı Birincide Tasarılar üzerinde söz alan Maliye Bakanı bu İki kanunun vergi reformlarının İkinci kısmını teşkr ettiğini söylemiş ve şu yenilikleri getirdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • İstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 Edime,Kırklareli ve Tekirdağ illeriyle çevrili bölge dahilinde,şişeli olarak yılda asgarî 280.000)litre muhtelif nevi İdaremiz Şaraplarının satışı,pazarlık 6uretil* i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • 1 Adet Köprülü Vinç Yaptırılacaktır 1 Bu işe ait resim ve şartname,Müessesemizin Beykoz'daki merkezinde veya Sirkeci'deki 5.Vakıf Han altındaki irtibat bürosunda tetkik edilebilir.2 Kapalı teklif mekt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • Sevdiğiniz müzik için BATI ALMANYA'DA OLDUĞU GİBİ BÜTÜN DÜNYADA'DA EN KALİTELİ RADYODUR TELE TEKNİK SANAYİ ve TİCARET LTD.Şft Galata Tahir Han Kat 2 İstanbul Tel:44 40 28 44 75 54 ve ÜÇKEN Koli.Şti.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.01.1964
  • TÜRK TİCARET BANKASI i Davetliler ve Noter Huzurunda Yapılan 19 Ocak 1964 İkramiye Çekilişi Talihlileri 100.000 lira BURSA Çarşı)Ş.den M.GÖKBOYA lÖO.GERMENCİK Şb.den H.PEKER 50.000 lira KARACABEY Ş.de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.01.1964
  • Yeni Merkez Ceza Heyeti dün kuruldu Atillâ Savcı,Aydın Saraçoğlu,Halim Çorbalı,Mehmet Iğneisekçi ve Recıî AykJİ'dan kurulu hey'ette 3 hukukçu var Yeni heyet bu hafta İçinde toplanacak ve vazife taksim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • G.Saray'da Teknik Direktörlüğe Coşkun Özarı getirilecek Galatasaray Kulübü Teknik DirektörliJi'ine Coşkun örarınm getirilmesi düşünülmektedir.İdare heyeti azaları Gündüz Kıhç'tan boşalan bu yere şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • F.Bahçe MTK ile revanşı 8 Mart'ta oynayacak TJKFA dün Fenerbahçe kulübüne bir telgraf söndererek Avrupa Kupa Gallplerl Turnussmda MTK ile yapacakları ikinci maçın 8 Martta oynanacaftım bildirmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • Ordu takımımız geceyi Adana'da geçirdi ANKARA.ÖZEL Dünya OrdulararaM Futbol Şampiyonası eleme maçları kin Sariye,Irak ve İran'la karşılaşacak olan Ordu Takımımız dün uçakla Adana'va «itmiştir.Geceyi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • Vali Akı «İtimat edilecek müdür arıyorum» dedi Istanbul Valisi Nivazi Ak)«Istanbtıl'lu hemşehrilerimin emniyetle sarılahilecekleri hir kimseyi Bolce Muriürluğiıne getirmek için çalışıyorum* demiştir.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • Roma F.C.Köln maçını Türk hakemleri idare edecek 29 Ocak'ta Roma'da.F.C.Köln ile Roma arasında yapılacak Fuar Şehirleri Kupası maçını Cezmi Ba^ar,Muzaffer Sarvan ve Muvahhit Afir İdare edeceklerdirüç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • Tiılây Atcsalp.arkadaşlarına Kervan'ın gayesini arılatıyorehjSPOR Kervanı ERENKÖY Kız Lisesinde ONİKİNCİ ziyaretini E-RENKÖY KIZ LİSESİ'ne yaparı MİLLİYET SPOR KERVANI,bu büyük eğitim yuvasında geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • F.Bahçe ve Beşiktaş antrenörlerine göre Uğur ve Suat yüksek form gösteriyor amma,Gento ve Charlton'un yerine Uğur,Trapattoni'nin yerine de Suat oynatsîamaz Togay EMLEKETIMIZDE çalış an iki ijölırclli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • Ogün'fe Yüksel antrenmanda yumruklaştılar Teknik Direktör Arıcan,futbolcuları barıştırdı.G.Saray da dün çalıştı BU hafta Feriköy'le,yapacağı maça hazırlanan F.Bahçe takımının dün sabah yaptığı antrenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • G.S.LELAR EYUP SULTANA GİTTİLER EY IP SULTAN SEM BEN BİLE KURTARAMAM!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • Toto'cla 10 bilen 5150'şer lira alacak ANKARA.ÖZEL Spor-Toto'da son tasnif dün aksam vapılmıs ve 233 kişinin 10 doğru tahminde bulunduğu anlaşılmıştır.10 bilen 233 kişi 5150'ser lira alacaklardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • Bugün yapılacak okul maçları Okul Suor Yurtlan ve Oyun Yuvaları Futbol.Basketbol.Voleybol ve Atletizm müsabakalarına busun dr devam edilecektir.BuRüıı vanılacak Erenköy Kadıköy Kız Liseleri maçı ve Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • ı attım sahada şampiyonluğa giderken BE5İKTA5TA KARISIKLI Uzlaşma için AbiraHn başkanlığında toplantı yapılacak.Yeten istifaları doğru bulmadı B EŞİKTAŞ İdare Heyetinin istifası Siyah SELAHATTIN AKEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.01.1964
  • HAFTANIN KARE ASI ¦BS ww rai MB IHillitfef ıs LiAçy» MI Kİ l/ARC ACI ^jsl ^s anoul I^W tonta maçlarında üstünlük gös-PlAriAlMlPıl l\AKC A3 I teren 4 futbolcudan kuruldu.Ilışan,Kasımpaşa maçındaki üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor