Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • TANGANİKA'DA ORDU AYAKLANDI TAN'GANİKA.A.P.AA.Tanganika ordusuna mensup askerlerden büyük kısmı ayaklanmıştır.Olay evvelki gece sabaha karsı,deniz ve kara askerlerinin kışlalarından çıkıp başkent Darü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • DURUM İnönü ve tatbikat Tl İt ALİYE Bakanı tarafından açıklanan vergi tedbirlerinin,i İyi bir gün önce Başbakan tarafından belirtilen yeni vergileme anlayışına tamamen uymadığı,ayrıca bu tedbir-I terl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Aydemir ve arkadaşlarına ait rapor Mecliste ANKARA,ÖZEL Talât Aydemir,Osman Deniz,Fethi Gürcan ve Erol Dinçer'ln ölüm cezalarını tasdik eden Adalet Komisyonu raporu dün Millot Meclisi Genel Kumluna se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Taşkent,devletçilik hakkında görüşünü açıkladı İZMtR.ÖZE*.Ticarrt Odasında İs adamları ile konuşan Kâzım Taşkent,«Bizdeki ıik.mülkiyeti serveti inkârdan gelmiyor» demiştir.«Türkiyede devletçilik fikri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Halksn telâşı yüzünden 33 bin ekmek ziyan oldu ORHAN PEKSAVAB Kar yağışının devam ettiği günlerde yersiz,ve sebepsiz bir telâşın neticesi olarak ihtiyaç fazlası çıkarılan 33 bin J37 ekmek fırınlarda b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • KARA SAPLANAN VASITALARI MANDALAR KURTARDI BOLU YOLUNDA KARA SAPLANAN VASITALAR,CİVAR KÖYLERDEN GETİRİLEN MANDALARLA ÇEKİLEREK KURTARILMIŞLARDA civarına kurtlar ve yabanı domuzlar mdı Urfa,Sivas'ta 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Grev 14 derecede devam ediyor amma bu dövizler.l Oı.yılı Aralık ayında Türk-İş tarafından tertiplenen GAM GAM otel pastahanc ve lokantasındaki)ve Erden hamamdaki grevler işverenle anlaşma yapılamaması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • 9 yaşındaki yankesici 1800 lira ile yakalandı Paraların sahibi bulunmadı.Yankesiciler kardan faydalanıyor POLİS arşivlerinde ailece yer alan Özmut'lardan en küçüğü 9 yaşındaki yankesici Nurgül Ozmut d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • KURU SIKI Ramazan topları çok eski olduğu için,lıerhangi bir ka-âya sebep olmasınlar diye gazeteler ilgililerin dikkatini çekiyorlar.Ne çare ki,elde onlardan başkası yok.Malûm ya,yeni topları devlet m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Gebeoğlu AP'ye girdi ANKARA.ÖZEL Y.T.P.Bitlis Senatörü Cevdet Gebeoğlu dün partisinden istifa ederek AP ye iltihak etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • 'tjm W Ticaret Bakanı Mehmet Yüceler I TÜTÜN FİATLARI UYACAK Tütün piyasası önce Şubatın ilk haftasın-S da Ege'de açılacak ANKARA.ÖZEL T ÜTÜN piyasası Şubatın j g ilk haftasında açılacaktşr.Başbakan İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Bir firmanın baskı yaptığı iddia edildi Maliye Bakanı kendisinin bu firmanın müşaviri olduğu iddiası için "Bu bir ifiiradtrrr dedi ANKARA,ÖZEL KARMA Bütçe Komisyonunun dünkü toplantısında,Sanayi Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Meclis muhabirlerini savunmak isleyen Nurbaki konuşturulmadı ANKARA.ÖZEL Millet Meclisi Başkan Vekili Mekkl Keskin YTP)dün* Başkanlık Divanı u.ıafından alınan ve Parlâmento muhabirlerinin haber alma h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Türkiye Almanya görüşmeleri başladı Almanya'nın iktisadî yardımı arttırması ve askerî yardım yapması bekleniyor BONN,Özel Muhabirimiz Orsan Oynıen bildiriyor TÜRKİYE ile Federal Almanya arasındaki gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • İşte Bütün Genç Kızların Bütün Kadınların Heyecanla Okuyacakları Eşsiz Bir Roman!İngiliz Edebiyatının Büyük Romantik Eseri E M M Â *g\Jane Austen'in Şaheseri «amana İVw Nihal Yeğinobalı'nın Türkçesiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • Ada Rumları,Türklerin toplanmalarından endişe ediyor RUM radyosu dünkü yayınında,eğer Türkler köylerdeki yurddaşlarıh yerlerini değiştirerek muayyen bölgelere toplama politikasına devam edilirse,Rum İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.01.1964
  • KIBRIS TÜRK HEYETİNDEN HALİT ALÎ RIZA Dr.KÜÇÜKTEN TALİMAT ALMAK ÜZERE BUGÜN LEFKOŞAYA GİDECEK İngilizler,Türklerin goruşunu benimsemedi LONDRA,SAMİ* KOHEN bildiriyor LONDRA Konferansının kesin olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Tarımda mı reform,yoksa Toprakta mı reform BE3 yıllık plânda da 7er ala* Toprak Keformu,gunun konusu haline Keldi.Bu,öteden ben tarımla hiç it-Zİıl olma.anların veya tarım uzm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • m.ic m:ılr A-ÇARŞAFLI 5 KADIN İÇERİ DALDİ D tCLE'nin Btuoba Kovu ilkokul EU$ öğretmeni Mehmet Alta* ile öğretmen Selim t.shı deri» uykudaydılar.Birden kapının vııruluıa»ı ile tl-andılar.Kapı muntazam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ.Genel Müdürlüğünden EweJce teklif verme müddeti 10/2/1964 «aat 15.00 olarak tesbit olunan Adana fabrikamızın tevsii ile ilgili halemizin,gen teklif verme müddeti,bu kere 26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • fggg Aradığınız Herşey KMDESLERDE/wZr İLANCILIK 7880 »M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • TEKLİF İSTEME İLAN!60 TON HARMAN YAĞI SATIN ALINACAK Defterdar,İsparta ve Taşköprü fabrikalarımız için cem'an M ton Harman Yağı kapalı ^parfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Evsaf ve mütemmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • İçten takma DİZEL ve BENZİNÜ deniz motorlarımız gelmiş ve satışa arzedilmiştir.Törklya IKOmewlH MEHMET KAVALA V_fajata,Nesil h*n İrtanbül Tel:44 76 W Talg.UHET İSTANfe ^J İLANCILIK 765* SR8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • ingiltere'de 1 sterlin 36 IjL.LONDRA.Mehmet A.BİRAND'tan Son Kibrit olaylarına rağmen paramızın dıs defcerin-4e önemli Mr e*nam« olmamıştır.Ünlen 100 liralık kupürler için,her 36 Türk lirasın» karşılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • 1963 fe dıs ticaret Yılın sonlarında ithalâtın büyük ölçüde kısılması açığın artmasını önleyemedi AfŞjL 0% YILINDA dış ticaret açığımız,ilk l/Qj geçici rakamlara göre,2ÜO milyon dolara yaklaşmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • HH'PI.Ml HUHIPJ Merkez Bankası Son durum 11.1.1964)5.5*8 milyon Tl.Geçen hatta 4.1.1964)5.6«2 Geçen a.Y 14.12.1963)5.561 Geçen yıl 12.1.1963)5.077 TEDAVÜLDEKİ banknot miktarı bu hatta 114 milyon liral
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • Eksik ekmek çıkaran 21 fırın sahibi cezalandırıldı Belediye Reis Muavini Burhan Güngör ve iktisadi Murakabe Müdürlüğü murakıpları tarafından Cumartesi ve Pazar günleri yapılan kontıollarda noksan ekme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • muwMU um YAĞLI 9VEBLOCK S İPLİK ZİNCİR ft'İKİŞ YAĞLI OWZ DİKİŞ TERZİ KAKIMALARI BROTHER-PEGASUS lımtlUri Emrinizde ttBTEllI W0IM BAJUUfii öne:l.İThai^Ât Karşıtçılar,JM EİMi lıı 44-1 TıC:22M4I REKLAMCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • 2 GÜNDE KÖMÜRDEN 4 KİŞİ ZEHİRLENİP ÖLDÜ Şehirde soğuklarla beraber mangal kö-Olürüniten zehirlenme ve ölüm olayları üa çoğalmıştır Son 48 saat İçinde esitli semtlerde yaktığı kömürden zehirlenen 4 kiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • SUYA ZAM KONUSU BUGÜN GÖRÜŞÜLECEK Suya zam yapılması konusu Belediv» Meclisinin btıeünkü tonlantısında görüşülecektir.Meclis saat 14 de yapacağı tonlantırir.Sular İdaresinin bütçesini ececeK ve üveler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • TARLABASINDA YOL GENİŞLETİLİYOR Tarlabasmda trafik tanzimi için istimlâk edilen dört binadan,birinin vıkı İması tamamlanmıştır.Kazanılan salla yola verilmek üzere tanzim edilmektedir.Dieer uc binanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • CO YASINDA BİR KADIN EVİNDE ÖLÜ BULUNDU Lütfi.ve Tuııc.vürek adında fltt vasinria hır kadın dün Üsküdar Tabakla'• mahallesindeki evindi ilu olarak bulunmuştur.Muhitinde narah olaraK tanınan Lütfiverü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • mmâms&mmı BUGÜN ÇIKTI BİR YAYINEVİ J İSTANBUL REKLAMCİLİK C2fllî 9»4 »M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • CtDDÎ BtR YABANCI FİRMA A C V I F BAYAN StKRiUR ARIYOR DÜZGÜN STENO DAKTtLO Mektupla müracaat:P.K.142 Şişli MİLLİYET:1010
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • İstanbul 15 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden 1083/t Dâvâcı.Fatma Zehra Zorlu kili avukat Bülent Tınu.Çından dâvâlı Ovman.Nuri il* 'Tfitih Malta Bashoea j «ofcak".T 41 numarada oturan RİF.A/r AB-DÜLAZİZO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • DEĞİRMENKÖY'DE SEÇİM YAPILDI Müstakil Bejediye haline gelen D»ğirrnenköy'de ilk segim yapılmış v« Belediye Başkanlığı ile Belediye Meclis üyeliklerini CHP kazanmıştır.Kartal ilçesinin seçimleri de 8 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • BOZKURT FABRİKASINDA DÜN ÎŞBAŞI YAPILDI On gün önee işçilerin grevi üzerin* tatil edilen Bozkurt Mensucat Fabrikasında dün sebatı igbaşı yapılmıştır.İşveren,grev yaptıkları için mukavelesini feshettiğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • YIKILMA TEHLİKESİ OLAN OKUL KAPANDI Binanın yıkıkna tehlikesi olduğun* dair 5 mühendisin verdiği rapor üzerin» Yeçilköy Pansiyonlu İlkokulu tahliy» edilmiş ve öğretime 16 Şubat tarihin» kadar ara veri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.01.1964
  • i Kış için miting yapılsa ft İR kar yağdı ne hallere düştük.Kutuplar-O dan gelen uçaklar Yeşilköy'e inemediler.Memurlar iğlerine,çocuklar okullarına gi-dfmedi.Fırınların önünde kuyruklar uzadı.Yaî put
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • MİLYON LİRALIK BÜYÜK ÇEKİLİŞİNDE KALORİFERLİ iiü •i IF ijiü!iillib V* Ff.C.ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • ŞİŞ KEBABI İÇİN ALMAN 3 MAHKEMESİ KAHAR VE MÜNİH,M.E.AYDIN bildiriyor Türk şiş kebabı'nın Almanya'da ne şekilde yapılabileceği bir mahkeme kararı ile tesbit edilmiştir.Hâlen Almanya'da Şaşlik adı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Balta ile ihtiyarın burnunu kopardı ÎZMtT,ÖZEL Karamürsel kazasının Altınzade köv-ünde bir ihtiyar adam kendisine huşunet besleyen 23 yaşındaki Dursun Gülek'in balta ile burnunu koparmıştır.Olayla iİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Sinatra Jr.Londra'da konser verecek Frank Sinatra Jr.kendisini yakından takip etmekte olan sert bakışlı bir muhafızla birlikte önceki gece İngilterede uç hafta sürecek bir konser turu için Londra hava
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Yedi aylık bir çocuk yanarak öldü ANKARA,A.A.Gülveren mahallesi Değirmenüstü semtinde bulunan bir gecekondu'da çıkan yangın sonunda,salıncakta bulu» nan yedi aylık bir çocuk yanmıştır.Değirmenüstü sem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Besni'de bir milyoner dövülerek öldürüldü BESNİ,AA tlcenin milyonerlerinden 65 yaşındaki Hacı Mustafa Şafak,önceki «ece evine Kiren meçhul şahıslar tarafından dövülerek öldürülmüştür.Aklî muvazenesi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • İftar topu yerine mantar tabancası BİNGÖL,ÖZEL Karlıova ilçesinde iftar topu yerine mantar tabanca atılmak suretiyle iftar saatinin geldiği haber verilmektedir.Sahurda da teneke çalınarak,halk uyandır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Uçak gemilerinin Amerikan savunmasındaki önemi gittikçe azalıyor WASHINGTON.A.A.Nükleer enerji ile çahşan veya klâsik tipte büyük uçak gemileri Amerikan savunma sisteminin ilk plânda yer alan unsurlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • fia'nın eri Kontak anahtarını çevirince araba infilâk etti.Perrone bir bacağını kaybetti DETROIT.A.P.Emniyet makamlarının bildirdiğine Köre Mafia veya Cosa Nostra admdaki cinayet şebekelerinin liderle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Yeni Yılın 5 MİLYON LİRALIK ilk büyük çekilişi için'5 gününüz kaldı 5 Milyon liralık çekilişe katılabilmek için bu Cumartesi öğleye kadar İş Bankasında en az 200 liralık bir hesap açtırınız.Kazanma şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • KUWET ılAHI ftîBî BiPAPAH DEMteWUAW AKASINDA BÜKÜL-MEKTE VE KIV-ANMAKTADIRthlbklu Bıft ADAMA UK PEFA RAtfUYO-HUM y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Kari Horoz II GEÇEN gün oda kapımın aralığından Aziz Basmacının daima neş'e saçan yüzü göründü.Girebilir miyim?Elbette.Meşgul etmiyorum ya.Bırak bu teşrifatı.Girdi.Cana kıyan o sert tebessümünü yumuşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • i YÂRIN HAVA KASIL OLACAK?Yurdumuzu da etkilemekte olan Avrupa'daki soğuk çekirdekli yüksek basınç parçalanarak erimektedir.Bu duruma göre:Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz genel olarak bulutlu ve sisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • MİKAM TÖR.ENİMOE i Bu 8ÜVÜCÜ kariyi EG.LENDİRECEĞİM,DİYE SAÇIK» I SÜPÜRGE.ETTİN» YETfaTg,ARTIK OMCE WANiYA BENİ M,PAS-TlRAAAAAA ŞARKISIN» OİNV_ET.TİN ARDINDAN» TARZAN NAT PİNKERTON'A «ARŞI AOL» O MİLL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • mew-CASTRO KAR ALTINDASUEISmSSS olan Küba Başbakanı Fidel Castro,Moskova'daki yorucu çalışmalardan sonra Kruşçev'in şehir dışındaki villâsında hafta sonunu geçirmiştir.Resimde,güneşli ülkelere alışık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Nezle mevsimindeyiz.Etrafınızdaki hemen herkesin sık sık mendile başvurduğunu,aksırdığmı,öksürdüğünü görüyorsunuz herhalde.Siz henüz nezleye tutulmadınızsa,bundan kurtulacağınızı pek sanmamalısınız.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • Eserleri 103 dile çevrilen ve 300 milyon okuyucusu olan polis romanları yazarı Ünlü yazarın,nasıl kaybolduğu bilinmiyor.Terk edilmiş arabası kırda bulundu LONDRA,AA.POLİS romanlarının dünyanın bir num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.01.1964
  • SATRANÇ ŞAMPİYONU TSTjUSSi mâlik bulunan Rusya'da yapılan çampiyonnda 29 yaşındaki Leonid Stcin,rakibi R.Kolmov'u partinin onüçllneü hamlesinde yenerek şampiyonluğu kazanmıştır.Leonid Stcin,Lvov devle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • CAN MgflfflMBBBiUWjaiUUlBBagBB TABİİ" YA.X^KANC,BASİT.seNi SİÜfl SANIYORDUN» BU HATÂDAN DÖNMEN ufeiMDi.OZ*reN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • İİIİ^jİlİIİI:piŞİi»i:İ!$3i6$İS;KÂ îrruA«t KA.'i J RıSTlRlRKfiN DAM ABDuu D ASUARA ço(ç AO" eSTTı'sİM OlK/CAT ETMfSTfAAİ HA^TTUAR TBSA.j KARıŞrm AA SiRA.öui*r de Si'ld{.ftr^a 8|K1PA HM.OYSA.HİL.E VAPTl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • Tulliö Giordans 25 sene evvel bana şöyle demişti:Bîr yazının yazı haline gehnesi iyin en azından yarı yarıya kısalması şarttır.Ayni yazıyı bu yarının yansı nisbetinde bir kere daha kısaltmak kabil olu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKÎ YEŞtM UBÜ Bursanın Keşiş Dağından getirilmiş karlar arasına konmuş billur şarap sürahilerinin ürerini buğu kaplamıştı.Padişah oturur oturma?herkes sofrada yerini aldı.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • İSTANBUL RADYOSU Ort» 42» metr» 7.30 Açılış Kıı* haberter Harftf müzik M Haberler 1,13 Türküler Neriman Tüfekçi I.JO Salon orkestralan 00 Istanbulun sesi Yöneten:Sıdıka Dalmen Topluluktan Mahur makamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • i jRj OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak)evdi Kir,iz İnsanın üstüne fazla düşmeyiniz.Şüphe ve vehimleriniz yersiz ve &k KOVA BURCU F21 Ocak 19 Şubat)Parlak ümitler baslediftlniz bir hâdise sönük jfececck
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • SOLDAN 5A6A;1 Eskiden Bek tr,sl tarikatından olanların bir difteı İsmi;Tersi bir hayvan 2 Amirler veya asker!büyükler Eski dil)Sonu olmayan zaman.3 Konuşurken yüzde beliren anlatmaya yardımcı İfadeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • 1381 Ramat*n t VAKİT Gtins» «cindi Aksam Yatsı SALI 21 OCAK 1964 VASAt!T.19 12.14.5» 17.11 18.47 5 32 Rumi ur» Oeak s EZANİ 2.09 7.13 9.46 12.00 1.36 13.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN S Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra Makalele;ien Mesû!Müdür:HİKMET GüLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK 8EVIK Magarln kısmından Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • ÎLAN TARİFESİ 2,3,4,5 inci sa5 falarda santimi 40 TL.6.7 ne!sayfalarda santimi SS TL.sayfada bulık 900 TL.Dftfün,Nisan,Nikâh Vefat ve Teşekkür İlanları S santim* kadar 7.sayfada)90 TL Küçük ilânlar ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.01.1964
  • ABONE TARİFESÎ I A.vhk:VJ2 TL.6 Aylık:40 TL Yıllık:75 TL Yabancı m«mltketler irin adi posta Ue bu ücretlerin bir mi.eli »Unu Uçak postası icln tarife.kullanılacak pulun defterine göre detfisir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.01.1964
  • ^^pftAtİK DİNÎ 1-M ANSİKLOPEDİSİ HİCRET UMIIIIIIIIIIMtlH* Lügat anlamı bir memleketten bir memlekete göç etmek demektir.Fakat İslâm tarihinde Hicret denilince Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1964
  • IMPMHH Bugün »1 Ocak Salı,Ramazanın altıncı gününde;İstanbul.Ankara ve İzmir camilerinde verilecek vaazların programları aşağıda gösterilmiştir.ISTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN YENİCAMt öğle tklndi Abdullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1964
  • ISTANBUL TEL E FON 27 42 10 f SATİLİK EMLAK KURTULUŞTA mevki yerde katlar,dört odnlı modern otomobille de değiştirilir 49 58 10 ÇtFTEHAV UZLARDA Dalyanda villâ ev 66.000,36 32 57 KADIKÖY Bahariyede İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1964
  • GAZ SOBASI ALINIZ ArçeTTk Gaz SobaTukrs aylannda yuvsnıra ve t} yerinize kalorilerin konfor ve rahatlrgını gefîrtr.Yüksek randımanlı olduğundan yakıttan âzami tasarruf sağlar.Tam emniyetti,çok kullanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1964
  • İLAVELERİMİZİ CİLTLİ OLARAK ALABİLİRSİNİZ Milliyet'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sunduğu «Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Anlamı» ilâveleri genel istek üzerine şimdi de ciltli olarak hazırlanmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.01.1964
  • Millî Eğitim Bakanlığından 15 Şubat 1964 tarihinde İL devre çalışmalarına başlayacak olan Yetişkini»» Teknik Eğitim Merkezlerinde,meslek sahibi olmayan gençleri meslek sahibi yapmak üzere,2,5 ile 5 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • En kıymetli sanatkârlar En güzel eserler En ileri teknik GRAFSON PLÂKLARINDA Nezahat Bayram 78 Devir 1324 1323 1272 1271 PLÂKLARINDA {Bilmem feleğin kastı ne Bülbül f Yine aldı gam beni X Yosma 1272 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • liiıan Engin'in rejisörlüğünde çevrilen l Öfkeli Genç* isimli filmden bir «Uç Öfkeli Genç» isimli filmden diğer bir sahne:Herke:kendi âlemine dalmış eğlenirken,mankene gönül veren sahne:Tanju Gürsu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • MİKROFON YANKILARI DERTLENMELER:Hasan Refik Ertuğ'la N FARUK YENER ınıımıınınmınııı ılımınım mı E yana baksanız icara kaplı kitaplar istiflenmiş:kanunlar,kanunlar,kanunlar.Masa üzerindekiler de gene k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • Tiyatrolarda da içki satılması isteniyor NEW YORK,A.P.BROADWAY prodüktörleri ve tiyatro sahipleri geçenlerde New York Eyâletine müracaatla,tiyatro seyircilerine içki satılması için izin istediler.Seyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • Halk kütüphanesinin oda tiyatrosu da var BANDIRMA,ÖZEL TÜRKİYE'de ilk defa bir kütüphane tarafından oda tiyatrosu kurmanın şerefini Bandırmahlar taşımaktadır.Tiyatro sevgisinin yaygın olduğu bu ilçede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • Semf kütüphanelerinin sayısı gittikçe artıyor Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İstanbul İli Halk Kütüphanesi Müdürlüğü son günlerde,şehrimizin çeşitli semtlerinde halk kütüphaneleri açma faaliyetini gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • Dünyaca maruf Chironu Dişçi.Tıbbî ve Röntgen Cihazlarını Sayın Diş Tabibi ve Doktorlarımız daima tercih etmektedirler.Devamlı bakım servisi.Bol yedek parça Türkiye Mümessili MEHMEl i-mvAlA Galata Nasl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İSTANBUL EMLAK VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜNDEN Kurumumuzun Fındıklı Meclisi Meb'usan caddesinde kâin 37 No.lu İşhanıniD 1,2.4 katlarında mevcut boş odaları beheri 500.liradan başlamak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • BEYOĞLU:ATLAS 'Tel:44 Ofl S5U Korkusuz Korsanlar P.Ustinov t.EMPK Tel:44 M 39)1 p».C'amtafl*» H.t.INC)Tel:41 45 95)Kelebekler Çift Ucaz A.Mekin.LALE Tel:44 3J 95)Son Karar M.Nur.KONAK Tel:48 26 06)Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • TÜRK RESSAMLARININ PARİS'TEKİ SERGİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR PARIS,OZEL PARİS Belediyesinin Modern Sanat Müzesi Salonlarında Türk ressamları tarafından açılmış olan sergiyi ziyaret edenlerin sayısı binler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • Tepebası Tiyatrosunda temsil edilen Carlo Goldoni'nin «Otelci Kadın» isimli piyesinden bir sahne.Solda,şövalye" rolündeki Reşit Gurrap,sağdaki de Miraııdolina rolündeki Alev Gürzap'tır.TEPEBASI "OTELC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • Görmeyen Şarkıcı Rey Charies'in bası dertte HOLLYWOOD,ÖZEL HOLLYWOOD sakinleri,ilgi çekici bir dâvanın duruşmalarında bulunmak için mahkemeye taşınmaktadırlar.Teni sütlü kahve rengi,23 yaşında bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.01.1964
  • YENİ MELEK Sinemasında Renkli Sinemaskop eflHAH ÇOCUĞU Home From The Hill)Artistleri:ROBERT MİTCHUM ELEANOR PARKER Gördüğü rağbet üzerine bir hafta daha devam edecektir.İLANCILIK:7872 1002
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • ft V.EMİRZEOĞLU lie 1 M.GOSDANOĞLU Nişanlandılar 19.1.1964 MİLLİYET:1014
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • T U V A N A BILEN lie Y.Mimar TURGUT ALTON Nişanlandılar.Istanbul 20 Ocak 1964 MİLLİYET:996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • e Duyduk duymadık demeyin,hani biz evlenmiştik ya;simdi de bir oğlumuz oldu.adın» Mehmet Orkan koyduk,dostlarımıza müjdeleriz.Güneör Özkan.Osman Özkan Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • DOĞUM VE SÜNNET Üülen ve îzak Halivo.ofcul« Iarıntn doeumunu müldelerler Sünnet merasiminin 23.1.964 Perşembe eünii saat 10 da Sisli Pakize Kliniğinde vaDilacağını savın akraba ve dostlarımız*» bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • ¦»MUH»iiii'iM ıııııwM—rraw VEFAT Merhum Muzaffer beyin refikaitrı,Eftal yr Burhan Altay'ın enneleri.«merhum Cerm1 Altay'ın ablası,Samime Altay'ın kayın-valdesi,Reha ve Sema Altay'ın babaanneleri,Melih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • ACI BİR KAYİP Kıvmetlı aeaöevlm.SARK TURİZM Bıiro-u Sahibi Ü HALÛK NİHAT HANtFZADE B^çika d« bir ©tomo»t1 kazatı t «onunda cefat etmiştir Mevlâ r*fejnet.evleve.Kardeşi Vedia H«Bifeâ4« NOT:Merhumun cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • MiHI »1LİJIUI İ.UU JH JUUUHU—W—VEFAT Cok sevgili esim ve babamız Yakuti Levi Zakuto'nun vefatını teessürle bildiririz Cenazesi 21.1.1564 Salı eunü saal 11.30'de Küçükhendek Neve Salom sinagogundan kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • 9 yaşındaki yankesici t Baştarafı Birincide maz küçük yankesiciler» kaydıyla tescil edilen Nurgül Özmut cSucüîtü» zaptıyla Adliye'ye verilecektir.9 yaşındaki Nurgül özmut hakkında poliste bugüne kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • TÜRKİYE ALMANYA Baştarafı Birincide tftisadî İşbirliği Bakanı Walter Scheıl ile görüşecektir Dışişleri Bakanı Schroeder,dünkü sörüsme sırasında Kı-1 Kin'e iki memleket arasındaki dostluk antiği hizmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Halkın telâşı yüzünden 33 bin ekmek ziyan oldu t Baştarajt Birincide dana gelmiş talep fazlahğı karş sında fırınlar mecburi olarak normal miktarın üstünde ekmek imâline zorlanmıştır.Pazar günü akşamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Londra Konferansına l Buştarafı Birincide başlayabilmesi için coğrafi ayrılık tczımlzden vazgeçmemiz isteıım ektedir Kurular buna kesin olarak yanaşmadıklarını bildirmişlerdir.Toplantıların kesilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Bingöl civarına kurtlar ve yabani domuzlar indi Bagtarafı Birincide seferinden dönmekte olan Ege volcu etmişinin busrün eelmesi beklenmektedir DİYARBAKIR Karacadag zirvestncı-ki NATO'va ait Radyolink
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Van gölü donuyor ERCİŞ.ÖZEL Şiddetli soluklardan 100 yıldan ben ikinci defa olaıak Van Gölü donmaya TitSİamıstır Muradiye İlcesine baizlı K*raiıan kövü/yakınında baslivan donma tünden eüne artmaktadır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • 750 Tüp Oksijen fle 375 Tüp Asetilen Satın Alınacaktır 1.Bu işe ait şartname Müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'deki 5 inci Vakıf Han altındaki İrtibat Bürosundan temin edilebilir.2.Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Somali'nin kalkınma plânını Atillâ Sönmez yapacak ANKARA.ÖZEL Eski Plâncılardan Atillâ Sönmez.Afrika cumhuriyetlerindir» Somali'nin plânım yapmak üzere Somali'ye gidecek tir Birle;mis Milletler tktisa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • 1000 doların muşamba altına nasıl girdiği oriaya çıkarılamadı M*Aî PolU T^ilâumn ortay* çıkar-&ıtı Uk döviz kaçakçılığı dâvasına,dün 1-Toplu Asliye Ceza Mıjfjfcemesın-Je aaslanm.s ve tutuklu sanıklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Ordu takımı bugün Or!a-Doğu'ya gidiyor Baştarafı Sekizincide Ekip Şefi:Bnb.Emin Tokgöz,idareci:Bnb.Sıtkı Gurali,Dr.Metin Soy al,Tercüman Bnb Yı'mar Uslurr,Antrenör:Bnb.Utıgan Andaç.Masör:Üstteğme» Yüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • I H.11» I I' ID I 1—g-T—l-»IK-LI.ll'.'l TÜRKİYE UGI PUAN CETVEL!f akımla» 0 0 B M A V P kp Beşiktaş 17 11 b 1 27 o 27 F.Bahçe 18 9 S 1 30 9 26 10 Göztepe ıs S S 2 23 14 84 12 G.Saray r s ti 3 20 11 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • İSTANBUL MAHALLİ UG PUAN CETVELİ Takımlar O U B M A V V Taksim 8 6 i ı 14 3 13 Eyüp 7 5 2 0 12 5 12 Adalet 9 S 2 2 19 14 12 Galata 8 5 0 3 1:j 9 10 Süleymaniye 9 4 14 7 6» Anadolu 7 2 1 i 11 13 5 Davu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • ANKARA MAHALLİ LİG PUAft CETVELİ fakımla!O ti B M A V t* Petrolspoı T 7 0 0 2-2 14 Toprakspor T 5 6 3 82 5 10 Sincanspor 8 S 8 2 10 12 9 B.Gençlik 8 4 13 6 8 9 Yelsper t 3 3 8 7 7 Y«nişenir 7 2 8 3 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • M KONFORLU MsBfELi OAİRE ARANIYOR İşveçji 2 Kiğil1k SQCUtew bjr sile için.Bütün k©nf«OTi h,aiz möbleli ve teroihan dtni?manzaralı")2-3 veya 4 odalık iaire aranmaktadır.Müracaat Tel 47 US 73 veya Pfsşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • DOKTORLARİN DİKKATİNE Peşinatsız,ehven fiatfa kiralı^ muayenehane odaları.Müracaat:Lâleli Ordu C*d.No 243 Selim Bey Apt.5TtI.LtVET 1011 jl,1 T.iat I.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • TÜTÜN FİATLARI t Baştataf* m ıstır İstihsal edilen 140 aıll-'»nı kilo tutunun mııttahsllın eme feını değerlendiren ve maliyetleri dun\a vatı»,fıatları narara alınmak sureti* le munıkun bir fiatl* alın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • TANG&NIKA'DA ORDU AYAKLANDI g Birindi» dan çıkmışlar ve Darüs-hfvı alanını kontrol altına almışlardı*-Asilerin hapsetiği însllte subayları Nalrobiye gönderilmişlerdir.Usskamn da memleketten kaçtığı s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Meciis muhabirlerini savunmak isteyen Nurbaki konuşturulmadı Btiftaraft Birineid* »i aerekcefitvle l9ui)İMİÜ*$a rundern veremiv^ceeini bildirmiştir.Parlâmento muhabirlerinin haber atma hürriyetini kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Küçük,18 madde ile Makarios'u itham etti J 1 Baştarafı Birincide ra göre Federal Hükümet kurulması taksime giden yoldur.Ayrıca Rum radyosu,fasılalarla,Türklerin teknik imkânsızlıkları bilindiği halde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • BURHANETTİN ONAT'ın mahkûmiyeti iniyor ANKARA,ÖZEL Anayasayı ihlâlden Yüksek Adalet Divanınca 10 yıl »gır hapse mahkûm edilmiş olan «iki Antalya milletvekili' Burhanettin Onat'ın cezasının 5 yıkian aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Bingöl'de bir kadın dördüz doğurdu BİNGÖL,ÖZEL Merkeze ba*lı Ebnalı köyünde Hüsevin Poiat'ın "21 yaşındaki karısı Gülsüm Polat,bir batında dördüz doğurmuştur.Yarım saat ara ile dünyava pelen çocuklard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • 81 R FİRMA I Baştarafı Birincide lamış,fakat derhal iki yıllık karpit ithali için müssade çıkmıştır.Fabrikanın elinde 5 milyon liralık atok birikmiş,ithalin durdurulması için yapılan müracaata cevap v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • Sam YenilMetie Q 1964 KREASYONLARINI "j^esa BMtilBMWMWWIiWWW 1 TAKDİME BAŞLADI.HARBİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • MEVLİD-İ ŞERİF Bundan bir sene evvel aramızdan ayrılan oelum.kardeşim ve babamız MAKSUT TAKÎ'nin birinci scnei devriyesi olan 22.1.19G4 bele namazını müteakio Sisli Camii Şerifinde ruhuna ithaf edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • illinium Ilımının um ılllıllıılllıınıııuııııllllllımılıllj,TEŞEKKÜR Oflumuz Cahit Lakav'ın has-ğ tnlığınırt teşhis ve tedavisindeki I E_isabetli kararı ile ameliyatını büyük bir itina ile v-apan Liman
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • VEFAT Çanakkale eşrafından merhum Mehmet Ra$irn efendinin esi Ahmet.Reeaî ve Topçu Albayı Tethİ Alper Tupsa'nın coif sevurip anneleri Mehmet Tylay'ın abla?Sevinç,Saadet.Semih».Alptıt Tünfia'nin ka,ymy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.01.1964
  • MAÇ Sıra No.MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR KARŞILAŞACAK TAKİMLAR Numaralı Takım Numaralı Takım İki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takınım son maçları Numaralı takımın son m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.01.1964
  • Almanya'da Güreşçiler Tokyo için hazır 4 millî güreşçimiz görev beklediklerini açıkladılar Almanvadak!güreşçiler,Tokvo Olimpiyatlarına gidebileceklerini bildirmişlerdir.Hâlen Almanyanm muhtelif bölgel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • Spor Toto Bayileri Cemiyetinin kongresi tstanbui Spor Toto Bayileri Cemiyetinin senelik kongresi 23 Ocak Perşembe Riınıi Belediye Sarayı Teras Düğün salonunda yapılacaktır.Ekseriyet olmadığı takdirde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • 232 kişi 10 maçı bildi ANKARA.ÖZEL Spor-Toto'nun yirmiikinci haftasına ait İlk tasnif dün sona ermiş ve 10 maçı 232 kişinin doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Hava muhalefeti sebebiyle Feriköy Kasımpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • SPOR YARDIMI Avrupa Konseyi Spor Komisyonu temsilcisi Bazennery dün İstanbul Valisi Niyazi Akı'yı makamında ziyaret ederek,gençlik teşekküllerine •por yardımı yapmak istediklerini bildirmiştir.Konsey,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • TESİS YOKLUĞU VE MAU KRİZ KARŞISINDA TEK IKAR YOL AMATÖR ÜLÜPL 2 AMATÖR KULÜP Fatihrle 32,Eminönü'nde 18r Beyoğlurnda 15r Üsküdar'da 8r Beşiktaş'ta 7,Şisli'de 5,Sarıyer'de 5,Kadıköy'de 5r Beykoz'da 3,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • Ordu Takımı bugün Orta Doğuya gidiyor F.Bahçe'nin MTK maçları için Şenol ve Birol'a izin verileceği açıklandı.Ordu takımı 24 Ocakta Şam'da Suriye ile karşılaşacak ANKARA,ÖZEL ORDU futbol takımımız bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • F.Bahçe'de kongre faaliyeti başladı FENERBAHÇE Kulübünde kongre tarihi yaklaştıkça azalar arasında da kulis faaliyeti kesif bir hal almağa başlamıştır.Mutedil üyeler,«Uzun yıllar bu köklü ve kuvvetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • Fiorentina,Mantova'ya yenilirken g S seyirciler bağırdı:V'CÂN'I 1 isteri i I ANTRENÖR CHİAPELLA İSE BARTÜ I İÇİN,DİK KAFALI,DEDİ ¦sZ7VîW *W&V Fiorentina kendi sahasında Mantova'ya 1-0 yenilirken,stadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • Türkiye Kupasının 3.tur maçları ANKARA.ÖZEL Türkiye Kupası üçüncü* kadem» ikinci serî eleme maçlarının Drosramı belli olmuştur.Kur'aya «öre karşılaşacak takımla!ve maçların tarihleri su şekildedir:26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • Milli Ligde bu hafta 8 mac var Mili!Lige Cumartesi ve Pazar günleri 3 şehirde yapılacak 8 karşılaşma ile devam edilecektir.Haftanın en mühim maçı Pazar günü Mithatpaşa Stadında Fenerbahçe ile Feriköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • [HADİ IPEKYÜN1 Avusturya'da yapılacak Kıs Olimpiyacllarına katılacak olan kayak ekibimiz.Kayak ekibi trenle innsbruck'a gitti 29 Ocak ile 9 Şubat tarihleri arasında tnnsbruck'da yapılacak IX.Kış Olimp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • Kasımpaşa idarecileri,izmirlileri Karşıyakayı kurtarmakla itham etti KASIMPAŞA Kulübü idarecilerinden Şeref Aşar «Artık bizi ikinci kümeye düşmekten ya Devlet Vekili Malik Yolaç veya millî ligin 20 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • Güven hakkında Federasyon karar verecek Güven hakkındaki kararı Futbol Federasyonu verecektir.Dün Turhan Barlas'ın başkanlığında toplanan İstanbul Tertip Komitesi bu kararı almıştır.Komitenin toplantı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • BEŞİKTAŞ İDARE HEYETİ İSTİFA ETTİ Beşiktaş idare heyeti dün İstifa etmistir.Başkan Sclâhattin Akel'in vazifesin» geri dönmek için ileri sürdüğü şartları inceleyen idare heyeti,bunları kabul etmemiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.01.1964
  • [HADİ İPEK YÜN] Vali Niyazi Akı,dün Boise Müdürü Sait Selâlıattin Cihanoğlu'ııa bir müddet daha vazifesine devanı edeceğini bildirmiştir.Resimde,Cilıaııoğhı ve Vali Akı görülüyor.Yeni bir tâyine adar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor