Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • ÇOCUK ARABALARI^ Araba puset ve.portbebeyi bir arada temin eden yegâne mamullerdir Carıp portbebelerde varaır.Merker Dolapdere Cad.No;130/B Fabrika;Şişli-Çağlayan Yavuz Sok.No:l İstanbul Tel:477800 Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • DOĞURAN KELİMELER oyunumuzun şaıtlorı 7.SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • Sami Kohen Londra'dan bildiriyor Kıbrıs için beynelmilel kuvvet teklif edildi J NGİLTERE,Kıbrıslı Türk ve' ğ Rum temsilcilerine iki cemaat arasında itimat havası tekrar kuruluncaya kadar beynelmilel b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • İscan.bu yıl ele alınacak işleri açıkladı 1 On gün kaldığı,Ankara'dan dönen Belediye Başkanı Haşlm tşcan dün yaptığı basın toplantısında îstanbulun elektrik İhtiyacının 1966 yılında Anbarlı santralını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • 7 aylık doğan çocuk ancak 15 gün anasonla ÖMER SAMI 0$AR LEFK05A DÂH YAZIYOR Rumlar gizledikleri 28 Türk'ü iade ediyor İngiliz askerleri bir diplomatımızın yolunu kesti.Rumlar bir vatandaşımızı kaçırd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • ass?«OM Bacağından çekerek K15 ^elrii mi İstanbul'da hayat felce uğruyor.Havagazı kaııdilleşiyoı,telefonlar çalışmıyor,asit araçları birhirine geçiyor,«ular ha kesildi ha kesilecek,elektrikler de öyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • Formoza'da deprem oldu,35 kişi öldü TAİFEN,A.P.Bu gece Formoza Adasında şiddetli bir yer sarsıntısı olmuştur.Başkent» ulaşan haberlere göre 35 kis.i öimüstür.Yaralı sayısının yüksek olduğu sanılmaktad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • 21 Mayıs sanıklarının cezalarının indirilmesi teklifi Meclise sevkedildi v ANKARA,ÖZEL Bağımsız İzmir Senatörü Enis Kantu'nun 20 21 Mayıs olaylarında suçlu görülerek haklarmda Ölüm cezası verilmiş Oİa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • 14,mazot motorine 7 kuruş zam Vergi reformları hakkında açık/ama yapan Maliye Bakan/12 tasan kanunlaşırsa 700 milyon ek gelir sağlanacağını bildirdi ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Melen hükümetin bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • Toprak Reformunun esasları açıklandı ANKARA,ÖZEL KARMA Bütçe Komisyonu dün Tarım Bakanlığı bütçesini görüşmüştür.Görüşmelerde bir konuşma yapan Tarım Bakanı toprak reformunun tatbikatmdalri çalışmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • DURUM 5¦ Takdirler ve Tereddütler.Başbakan inönü'nün önceki gün radyoda yaptığı açıklamanın 1 ana hatların* şu noktalarda topluyahiliriz:fi J964 bütçesinde öngörülen 1 milyarlık acık,vergi yoluyla ika
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • Isı gece 14 dereceye kadar düştü.Karın kalınlığı 30 santimi buldu KAR yağışı ile başlayan vasıta,ekmek ve gaz sıkıntısı dün de devam etmiştir.Devamlı kar yağışı sonunda şehirde karın kalınlığı 30 sant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.01.1964
  • GAZ KUYRUĞU EKMEK KUYRUĞU Kar yüzünden bîr çok karayolu kapandı.Bolu Dağında da yüzlerce vasıta mahsur kaldı,yokular benzin İstasyonlarına sığındı BEKLEYİŞ Şiddetli kısın bastırması ve kar'ııı aralıks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • PERSONELSİZ *OTEL Tt RKIYE'nin ilk personelsiz otelt Şarkışla'dadır.22 yataklı otelin bani d» «Personelsiz Otel» dır.Otelin girişinde ve her odada »u talimat «Mİıdii Otelimizde personel yoktur.Yatak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • ETİ Etibank'rn 15 Ocak 19fi4 tarihli ikramiye keşidesi Ankara Şubesinde S.Noter huzurunda çekilmiştir.APARTMAN DAİRfSl veya 40.000 Lira Para İkramiyeleri,PANG ALT!ŞUBESİNDEN 2164 Mediha öztoprak BEYOĞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • EN ÜSTÜN KALİTE BRASOVA KUMASI AR ER MARKADIR İLANCILIK 7803 904
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • ÜSUNENLERJN DÜŞÜNCELERİ Grev ve Uzlaştırma Kuru M ERSİN deki ATAŞ rsfinerisinde.Anadolu Rafineri İşçileri Sendikası taralından ilan edilmiş bulunan grevin milyonlarca lira zarara sebep olması ve Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • AKFİL Kuması11 en iyi kiirriaş REKLAMCILIK 203 90S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • ELEMAN ARANIYOR Teknik OküI Makine de-o mezun imalât ve vakit hesaplarını iyet İyi bilen,askerlikle İlişiği olmayan Renç eleman aranıyor.Müracaat:AKFIL Menîiıcai Bakırköy,Osmaniye.REKLÂMCILIK 2)7 922
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • Tr^ MÜNİH'te açılan ilk en büyük ve en ciddî «EXPORT-IMPORT» TÜRK müessesesi MARŞAN co Export Import Yeni açtığı büyük mağazasında Her türlü teyp,radyo,pikap,transi;stor cihazları,tekstil mamûileri ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • 5 Milyon?liralıkJyılın?İlk büyük çekilişine katılabilmeniz için sadece 1 hafta kaldı.İş Bankasında en az 200 liralık bir hesap aç-tırmakta acele-ediniz.Kazanma şansınızı t artırmak1 için de bütün tasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • İLÂN Derneğimizin 1964 yıL ihtiyacı için 30.000 düzine 52 lik briç,5.000 düzine 36 lık poker oyun kâğıdı satın alınacaktır.Şartnameler Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğünden,İstanbul'da Kızılay İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • '^OBTA-LtSE-ENSTİTÜ MEZUNU BAYAN ÖĞRENCİLER Ücretsiz yatılı ÖZEL TİCARET ve TURİZM KURSU)na imtihanla alınacaktır.İstanbul'da 1 sene kurs ve staj görüp,Almanya İle İsviçre'ye tahsile gönderilecekler v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • IIMUJiniWJ_tMBMMMW»al MLIII« HI IIIUIW TEŞEKKÜR Şirketimizin uzun senelerdir mensubu,değerli mesai arkadaşıma NEBİL BARLAS'm Vefatı münasebetiyle cenaze merasiminde hazır bulunup mektupla veya bizzat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • m iı—w»«wı—a—im VEFAT Merhum Aü Haydar Kitapçı ve Hacer Kitapçı'nrn kızı,İhsan Gerçeksi'nin esi EMİNE GERÇEKSİ 18.1.1964 günü saat 10 da vefat etmiştir.Cenazesi 19.1.1964 Pazar günü bugün)Bursa'daki U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • m SMET Paşanın evvelki akşam Türkiye g radyolarında yaptığı konuşmanın yankıları ğ devam ediyor.I Bu konuşmadan edindiğimiz kanaate gore İs-met Paşa.şimdiye kadar süre gelmiş olan ala ala hey bir gidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • EMNİYET TEŞKİLATI TAKVİYE EDİLİYOR Şehrimizde bulunan Emniyet Genel Müdürü Ahmet Demir,İstanbul Emniyet teşkilâtının takviye edileceğini söylemiştir.Bin yeni memur alınacağını ve bunun 600 ünün İstanb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.01.1964
  • s MEVUD Ailemizin kıymetli büyüğü,çok N-evgili eşim,biricik babamız ve 'rarcleşimiz büyük insan Kemaliye eşrafından)Sadık TUNÇER'in vefatının 1.seneyi devriyesi olan 19 Ocnk 1964 Pazar günü bugün)öijl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • LiZ-V*!mmm-BÜYÜK ÇEKİLİŞTE KALORİFERLİ jsmm «o tfg too.000 UÇLt «o.SS ooo 1.000 1 ettoi* O&2o* T.C.ZİRAAT BANKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • LÜKS Ve SÜPER 100 NYLON KOZAL ERKEK ÇORAPLARINI DAİMA TERCİH EDİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • SANAYİ ODASINDAN 1963 64 devresi Doğru Almanya Anlaşmasına ekli cB Listesinin 47 sırasında kayıtlı 56.01.10,20 ve 56.02.10,20 ve '56.04.10,20 gümrük tarife pozisyonlu DOKUMAYA ELVE-RİŞLİ,SUNİ SENTETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • Unilever İş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd.Şirketi Vita Sana)Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde istihdam edilmek üzere BAYAN ELEMAN aramaktadır.Alınacak bayanlar mahalli reklâm ve satış kampanyalarında eki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • Prof.Dr.ALİ ESAT BlROL Kadın Hastalıkları Mütehassısı MUAYENEHANESİNİ Maçka Emlâk Cad 67'ye NAKLETMİŞTIR Telefon:47 70 30 İLANCILIK 7744 89S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • BATI ALMAN Türkiye Mümessil)MEHMET KAVALA ve Ort Kom.Ştfa Calata Nesli Han ktanbut TeM4 75 54 Tel;LACOMET-«ıtabuida Satış yerleri» îepsfcaşı 8a^i;ftıat Sok.Kî.3/5 fAlp «tefi attı)istanbul Tel r«9« W"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • RÖNTGEN MÜTEHASSISI Dr.HAVRİ MURAT ÂYBERK Avrupa'dan avdet eimi.ş ve hastalarını kabule başlamıştır.Taksim 48 22 94 48 26 13 HANCILIK 7804 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • JB5İISEWS12L BEKLIHEHTAR.7Atf,$»WTAM VAKUMU COHuR Şuram AHİM,Tcd'huh SURATI Bozulmuş PHTEİjoeüLMUSJU.^00mi VEHE BHE Pü5.MEİ î!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • ı.mmıılııımmıı miniminin m ılımım ıımııııımıımıııı ¦»111111111.1,Ramazan Fıkraları MALÛM olduğu üzere yobazlar ile biraz geniş mezhepli olan Bcktaşiler arasında daimi bir münaferet vardır.Bektaşiler,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • {UNUZAN04 ALÎ MUHİDDİN HACI BEKtR'in Halis şeker ve meyveden mamul al^ REÇELLERİ İLE iftar sofranızı hazırlayınız BAHCEKAPI-BEYOÖLU.PARMIAKKAPI Pastans-KARAKÖY-KADIKÖY iLAXCILlDv 7S10 896
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • EÇiRMiS oldugumux haftanın hava olayları tahminlerimize uygun düşmüştür.Hafta ortasına kadar güney ve lodoslu hava akımı etkisinde ısınan yurdumuz Çarşamba gününden itibaren kuzey yönlü soğuk hava akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • Almanyadaki 1200 Türk işçisine Ramazan için izin yerildi M.E.Aydın Ramazanın gelişi münasebetiyle blı çok büyük Alman firmaları çalıştırmakta oldukları Türk işçileri için gerekli tedbirleri almışlardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • 75 bin kilometrekare yüzölçümü ve 800 bin nüfusu olan bu küçük toprak parçası iki ulaştırma şebekesi sayesinde dünyada önemli bir yer almıştır Atlantik Okyanusunu Pasifik Okyanusuna bağlayan ünlü kana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • GAZ BOMBASI ATIYORLAR Tam teçhizattı Amerikan askerleri,Panama olaylarında Amerikalılar alejlıinde nümayiş yapan Panamalıların üzerine Jtaz bombaları atmışlardır.Amcriknn birliklerine.Panamalı nümayiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • 9 yıllık şampiyon deve kesildi TURGUTLU,ÖZEL Ege'nin meşhur pehlivan devesi ve 9 yıllık şampiyon Cıllık Tulusu dün bir kasaba teslim olmuştur.Geçen yıla kadar her güreşte şampiyonluğu alan Cıllık Tulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • Mardin İl Genel Meclisinin 2 üyesi dosya kaçırdı MARDİN,ÖZEL İl Genel Meclisi,gündemdeki dosyanın iki üye tarafından kaçırılması üzerine dün toplanamamıştır.Gündeme geçileceği sırada Hisarı köyünün bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • UM v x tü Kralın kardeşi Ürdün KraL Hüseyin'in kızkardesi Prenses Basna.Perşembe sabahı öğrenimine devam etmek için Londraya eelmistir.KraUçe Elizabcth'in kızı Prenses Anne'ın okul arkadaşı olan Basna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • 80 uyku hapı yutan «Kaça Derviş» sızdı mim,aa.İzmir Hayvana:Bahçesinin sevimli ayısı «Koca Derviş» in 48 saat devamlı olarak uyumasının sırrı nihayet çözü 1 mü ş tür.Bakıcılarını ve hatta geceyarısı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • â Yargıç karşısına çıkan bir tanık,düşüp öldü Bir cinayet dâvasının tanığı olan 28 yaşındaki Mustafa Budak'ın ifade verdikten biraz sonra kalbi durdu KONTA,AA.Konya'da ilk defa yargıç karşısına çıkan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.01.1964
  • Türkiye İranlılar Hayır ve Yardımlaşma Cemiyeti İdare Heyeti Başkanlığından Cemiyetimizin mutad senelik umumi heyet toplantısı 26/1/1964 pazar günü saat 14 de Taksim Belediye gazinosu alt salonunda ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • riıtmvmıvme!Soran sorana.KADINLAR ok «nal eorarmış da.Erkekler ouun için çok yalan söylemek torunda kalırmış.Atıl yalan,bu işte-Ne demi* eskiler:«Bilmemek ayıp değil,sormamak ayıp!Gene onların çağında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Riayeti Mecburî Meslekî Karar 1 Motorlu kara nakil vasıtalarını aatanlar,bu vasıtalara ait satış faturalarına vasıtanın fabrika tonajını va yüklü ağırlığını dercetmeya mecbur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • İSTİKLÂL CADDESİNDE KİRALIK Beyoğlunda İstiklâl Caddesinde Etibank ile Lâle Sineması arasında inşa edilmekte olan iş hanında dükkân,yarım veya tam kat kiralamak isteyenlerin projeleri görerek anlaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • İstanbul Ticaret Odasından 1963-1964 devresi Anlaşmalı Memleketler Kontenjanından 72.13.10-90 tarife pozisyonlu Demir ve Çelikten sağlar 4.75 m m ye kadar kalınlığındaki âdi siyah saçlar ile her kalın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • İstanbul Sular İdaresinden:Ki» mevsimi dolayısiyle su sayaçlarının dondan arızalanması muhtemeldir.Bu şekildeki arızaların giderilmesi için fuzuli tamir bedeli ödenmesine mecbur kalınmamak üzere yaçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • DİVAN İtibaren sayın müşterilerini,kendi yeni salonu nblldirmekle şeref HARBİYE ttAKCILIK 7822 899
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • CHRYSLER SANAYİİ A.Ş.için İyi İngilizce,daktilo ve tercihan Steno bilen sekreter,modern usulleri bilen tecrübeli aşçıbaşı aranıyor.Yazılı müracaat:P.K.79 Şişli İş yeri:Gebze kjsmet n »ıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • m Benim gidicime kadar Napoli'de çjacai-üç veya dört nüsha »atan Epoca birdenbire 100 bine fırladı.Gazele için hiç hesapta olmayan büyük bir zaferdi bu.İki seyahat aracındaki boşlukları R-oroVda kalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGİP ŞEVKİ YEŞİM mi Şehba/ım.dedi.Sen halktan birisin,ben Saraylıyım,beın de Sultan emaneti bir kadınım.Bizim birletmemiz ancak ahrette olur.Manyaslı Murad tuttuğunu koparan bir er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • İSTANBUL RADYOSU Orta D»İ9« 428 metrs Acılı* Kısa haberler Tatil »abanı nmlodüert Haberler Oyun havaları Plâk dolabından Şarkılar Kısa haberler Marslar Sanlı sayfalar Türk müzifti dinleji ol İstekleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • MaMHMiMHnınımnıınııınniHiıır,SOLDAN 8A4A1 1 Btlfi;bir kürk hayvanı,t Korularda yalayan güvercin!andırır bir «r kutu;Kavca.S Meydana çıkma:Urun yüksek vatla batırma i Bir renk:Olacak hadiseleri,halleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • Ş£ OĞLAK BURCU T» Aralık 30 Oeakl Hoı KOhbet biri celecek.vaktin naul geçtiğini bllemiyecekslnüs.0t KOVA BURCU 21 Ocak 9 Sutaatl taşanlara azla güveniyorsunuz,takiasra utrımanu ook muhtemel.S5 BALIK B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • Hicri PAZAR Rumi UM Rama-tan 19 OCAK UT* CUaH 1964 VAKİT VASATİ EZANİ mm 7.20 12.24 14 54 17.0» 18.45 S 33 2.13 T.17 UM 1.3» 122*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • asiü®jfc^ Milliye» O-azotcclık AS «cima Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fikre ve Makalelerden M*»ûl MUdUr t HASAN YILMABK Spor Me*ftl MOdür:NAMIK SBVIK Megetln kısmından M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • tLAN TARtPESt 54,4.tort sayfalard» »anttm?«A TL C f B«J «L*f»Isrt» MAUmi U TL BiriBd turfa-ia J»mU» mmm TL.Klma VUOfc Vefat t« TesekJcffr Uâuları 8 »antlma kadar ft.tayfada1» M TL Kfiaflk Ulalar kelfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.01.1964
  • ABONE TARİFESİ 8 AJhkı 33 TL S Aylık» 40 TL YÜh* »5 TL 3 a'nun taera!ketler cin İdi »os-a Ue bu ücretlerin bir misli alınır Uçak ooatası tein tarife.kullanılacak pulun defterine «öre deftlair.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.01.1964
  • BIIGILEII ANSİKLOPEDİSİ FARZ «IIIIMIIIIIKIf Allah'ın,yapılmasını kat'i suretle emrettiği şeyler farzdır.Abdtst almak,namaz kılmak,oruç tutmak,Hacca gitmek,zekât vermek.gibi Far?olan emirlere inanmayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1964
  • Bugün 19 Ocak 1364 Pareı,Kamaranın dördüncü fünündat İstanbul.Ankara ve İzmir eamllerlnde verilecek vaazların programları aşağıda gösterilmişti* x İSTANBUL CAMİLERİNDE BUGÜN EENİCAMt ögla İkindi Enver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1964
  • ımımtuı SATUİK EMLAK ANADOLEMLÂK lnaaatçılara cilt dairelik arsalar,Sultanhamam Gürün Harı 499.ANADOLEMLÂK Kooperatifler» 18 24-36-44 dairelik blok arsalar.ANADOLEMLÂK otel ve han u-«alan,piyasada.ANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1964
  • Türkiye Emlâk Kredi r Bankasından:t alre alım satım Hânlarında;Banka esaslarına uygun old uğru ceya banka bor» cu ila devri mümkün bulunduğu şeklinde görülmekte olan şartların.Bankamızla ilgili kanun,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1964
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ TAŞ.Genel Müdürlüğünden Evvelce teklif verme müddeti 10/2/1964 saat 15.00 olarak tesbit olunan Adana fabrikamızın tevsii ila ilgili ihalemizin,son teklif verme müddeti,bu kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1964
  • SAKADAT SATILACAKTIR 1 Kurumumuz Zeytinburnu Et Kombinasında mukavelenin imzalanarağı tarihten 31/12/1964 tarihine kadar istihsal olunacak ve aynı devre zarfmda Erzurum Et Kombinamızdan İstanbul'a gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.01.1964
  • Yüksek Öğrenim Kredî Ve Yurtlar Kurumu istanbul Yurtlar Müdürlüğünden MADENİ EŞYA YAPTIRILACAKTIR 1 Müdürlüğümüz yurtlarının ihtiyacı oları aşağıda cins ve miktarları yazılı malzemeler kapalı teklif u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • ^IUI(lll!i!llH musiki BİR TARTIŞMA BÜLENT TARCAN 1 GEÇEN hafta Türk Alman Kültür Derneğinin s salonunda hayli kalabalık,ilgisi çok ve he-E yecanı her an galeyan halini bulabilir bir E dinleyici kitles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASI Her Salı,Perşembe,Cumartesi 21 de HOFFMAN'ın MASALLARI Fantastik Opera 3 Perde NOT:30 Ocak Perşembe ve 1 Şubat Cumartesi günlerine ait biletler 20.1.1964 Pazartesi 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüsünden KARABÜK YÜKSEK MÜHENDİS ve MÜHENDİS ARANMAKTADIR Teşekkülümüzün merkez teşkilâtında 4/10195 sayılı kararname şümulüne giren işlerde istihdam edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • ı G ENAR TiYATROS U-HAYVANAT BAHÇESİ ^f?CERHEDE PiKNiBC Sahneye Kovan.Yazan:fla/rftHi DÖRMEH Edward ALBEE Sahneye Koyan:Vazan:7arıA LEVEISDOGLl)temanda ARRABAL Çarşamba hariç her gün 21.15 de Matine:C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU.ATLAS «Tel:44 08 35)Korkusuz Kahraman R.l EMEK Tel:44 84 39)Pepe Cantiflas n.ı.İNCİ Tel:4» 45 95)Kelebekler Çift Uçar A.Mekin.LÂLE Tel:44 35 95)Son Karar Af.Nur.KONAK Tel:48 26 06)Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • AZAK TİYATROSU,AZAK TİYATROSU.AZAK Gazanfer Özcan Gönül Ülkü N 20 Ocak 9fi4 Pazartesi aksamından itibaren 3 perde komedi Yazan:REFİK KORDAĞ Sahneye Kovan:Z KESKİNER 1 Şubat 964 Cumartesi gününden itib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • AZAK DÜĞÜN SALONU AZAK DÜĞÜN SALONU yi M Ramazan Eğlenceleri Her akşam saat 20 den 3 e kadar GÖRÜLMEMİŞ PROGRAMLA MEAH D'JSı&tt Salonunda P Günümüzün bütün ses yıldızları û Fasıl.caz.skeç,illizyonist,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • ÖMiMİEEI Sadıi Alışık,Ahmet Mekin ve Hayri Caner «Kelebekler Çift Uçan* filminin bir sahnesinde.¦a GÜNAH ÇOCUĞU «Home from The Hill» Vincente Minclli yönetiminde Cinemascope sistemiyle çevrilmiş renkl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • B.B.nin en büyük arzusu Zaguri'yi zengin etmek PARİS,AA YENÎ sevgilisi Bob Zagurl İle Brezilya'ya giden Brigitte Bardot,Orly hav.ı meydanından hareket ederken bütün gazetecileri ve meraklıları atlattı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • Yılın en başarılı iki tiyatro sanatçısından biri seçilen Ayla Algan ö Ayla Algan'ın bir portresi alma Genç san'aiçı "0 oyunda en az 40 kişinin emeği vardı,diyoı 5EKÎR Tiyatrosu oyuncuların-dan Ayla Al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • II FİLME ÂLIHIYOR Bir süre önce gazetemizde tctrika edilen Yaman Kora.v'ııı "Gelin Taşio isimli eseri önümüzdeki günlerde beyaz perdeye aktarılacaktır.Film,Fer Film şirketi tarafından hazırlanacak ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • ESLERDE Aradığınız Herşey 6 ve 8 AY "rn^ PASAJI-BEYAZIT İLANCILIK Î860 905
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • TEKNİK RESSAM Alınacaktır.Taliplerin GazioasTnanpaşa BEREC PİL FABRİKASINA müracaat lan.İLANCILIK 7S37 W)6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • ve ARKADAŞLARI DANS ORKESTRASI Cumarteei Pazar Matine Tepaflacı,Mljjro» yanı Tol.48 38 73 REKLAMCILIK:176 883
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • BOZKURT MiWCAl MÜDÜRLÜĞÜMDEN Fabrikamız 20/1/1964 Pazartesi günü saat 10 dan itibaren normal faaliyetine başlayacaktır I5'0cak/1964 tarihli gazete ilânlarımız üzerine iş nkitlerini venilemek için Komb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • V\»*%»4 ARANİYOR J Dünyaca tanınmış bir Alman firması yurdumuzdaki Veteri-ner ilaçlan satışı ile ilgili faaliyetlerinde mesuliyet tevdi ederek 5 S çalıştırmak üzere tercilıan parazitoloji mevzuunda te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.01.1964
  • İSTANBUl FORK INGİLİ?KÜLTUR DERNEĞİ İNGİLİZCİ AKŞAM KURSLARİ tkinci devre 3 Şubat 1964 te başlıyor Her ak am Cumartesi ve Pazar hariç Taksim,Atatürk Erkek Lisesinde.Parmakkapı.Kuzu sokak 17 20.15 aras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • VEFAT Rüsumat Teftiş Heyeti Reisi Ethem bevin kerimesi.Sükûfe Itriyat İmalâthanesi Müessisl Ekrerr Valçm ile Denizcilik Bankası Enspektörlüğüııden emekli Elherr Sencer'in halaları.Robert Kolci hocalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • VEFAT Çok sevgili büyüğümü!Tüccar ZİYA GÜLEN 18/1/1964 Cumartesi günü muz-I tarip bulunduğu hastalığından kuvtulamıyarak hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 19/1/1964 Pazar günü Cüıangir'deki evinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • TEŞEKKÜR ş Bir senedir çekmekte olduğum i ş hastalığımı teşhis ederek beni ğ hayata kavuşturan Dr.Haydar ğ ş Saatçi ile ameliyatımı yapan ş operatör Kamuran Arel'e,Dr.r ihsan özgen'e Dr.Mehdi Sili'-ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • MFVIİD-İ ŞERİF Kıymetli varlığımız,A.MACİT KANIK'm ulıuna İthal eriılnıek üzere 52 ı gününe tesa iui eden 19.1.U64 Pazar günü bugün)Ki İldi 18mazıoı müteakip,Teşvikiye camiinde tanınmış Hafızlardan H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • föSVLİD-İ ŞERİF Büyük lcavbıuni2.esim ve ba» »ami* HACİ İSMAİL EjFKNDİOĞLU'nun vefatın.Han'ına raslavan 201964 Pazartesi srünfl dile namazını Tniteftkio Dülgeraöîı Camiinde ruhuna unaf edilmek U2ere m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Toprak Reformunun esasları açıklandı f Maşlara)Birincide Bu açıklamaya göre Toprak Reformu ğu esaslara göre hazırlanmakladır:D Toprak elornıu.topraksız veya az topraklı çiticilerin araziye kavuşmalar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • ALMANYA'DA SEYAHATİNİZDE EVRtM-FXPORT İHSAN EVRİM FİRMASI Radyo,teyp,buzdolabı çamaşır makineleri,heT nevi giyim vt tekstil eşyası için yeni mağaza ve teşkilâtlyle Almanya ve Avrupa'nın en büyük Turis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • ISMARLAMA ELBİSE ^İSMARLAMA TAY/CR-ROB HAZIR ELBİSE KUNDURA v ÇOCUK ELBİSELERİ TRİKOTAJ TUHAFİYE METRECE HEP CİN5 KUMAŞ ADNAN IPER-Çarşıkapı durağı.Tel:22 64 60 REKLAMCILIK 60 889
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Kızılırmak,Fırat» Ceyhan Raştarafı Birincide in.So*uk ve kar vüzündpn fabrikacı t?til edilmiş.Ankara'dan tatanbul'ı sreion otobüsle)Bolu'va.sıgınmısla-dt» Bolu dağında vüzlerce vasıta mahcur kalmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Rumlar gizledikleri 28 Türk'ü iade ediyor Baştarajt Birincide tuplan vermelisiniz,bu yaptıklarınız gayri insanidir» demiştir HİNTLİ GENERAL KIBRIS'TA Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U.Thant'm özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Kıbrıs için beynelmilel kuvvet teklif edildi Baştaraft Birincide ve Kıbrıs'ta iki cemaatin ayrı ve muhtar idarelere sahip olması prensibi kabul edilmeden ve nihaî çözüm volu üzerinde mutabakat sağlanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • GAZ'A 14,MAZOT MOTORİNE 7 KURUŞ ZAM YAPILIYOR p Baştarafı Birincide Bina ve Arsa Vergilerinden 100 Gümrük tarifelerlndek» yüceltmelerden 200 Motorlu Kara Taşıtları Vergisindeki yükselmeden 30 TOPLAM •
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • YTP Büyük Kongresi Baharda toplanacak ANKARA.ÖZEL Y.T.P.Genel İdare Kurulu dün gece yaptığı toplantıda Partinin son durumunu görüşmüş ve Büyük Kongrenin 15 Mart'la.15 Nisan arasında fevkalâde bir topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Dışardaki Türklere yardım için 10 milyon ayrıldı ANKARA,ÖZEL Yurt dışındaki Türklerin maruz kaldıkları kayıpların telâfisine yardım maksadiyle Dışişleri Bakanlıiı 1963 yılı bütçesine «Dış memleketlerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Köciikçekmece gölü donmaya başladı Btıştarafı Birincide Trakyada yer yer yağan kar'ın 2 metreyi aşarı yığınaklar yapmış olmasına rağmen tren seferleri muntazam olarak devam etmiştir.Elektrikli trenler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • OCUK ölDİl!f Bastard]* Birincide tüfeği.Fakat evleri gece yarış* basarken,ellerindeki sten otomatik silâhları kadınlarımızın bile sırtına dayamışlar,tehdit etmişlerdi Benim eşimin de sırtına bir silâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • 1964 yılının ilk çekilişine katılmak için paranızı 24 OCAK «MM MNf KADAR DENİZCİLİK BANK&SDI.YATIRINIZ BU CEKtLtŞTE DtLEDÎĞÎNtZ ŞEHİRDE Ayrıca zengin ve çeşitli para ikramiyeleri VADELİ HER 100.VADES
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Polonya Mensucat ve deri sanayiinde kullanılan anilin boyalar ve yardımcı maddeler Sanayide ve diğer istihlâk sahalarında Kullanılan uzvi ve gayri uzvi kimyevi maddeler Sanayide ve diğer İstihlak saha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • if can,bu yıl ele alınacak işleri açıkladı 4 3astara.fi Birincidı ler aldığını ifâde eden Belediye Başkanı tşcan temaslarının sonucu olarak 1964 de ele alınacak,şehir meselelerini ju şekilde sıralamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • PARLÂMENTO j MUHABİRLERİNİN PROTESTOSU ANKARA,ÖZEL Ankara'da çalışan Parlâmento muhabirleri dün bir bildiri yayınlayarak.Parlâmento muhabirlerinin Meclis binası içindeki hareketlerini kısıtlayan yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Okuyucularımıza hafta sonu tatillerinde hoşça vakit geçirt-mek amaciyle düzenlediğimi?«Doğuran Kelimeler oyunumuz,bir çok yönlerden tenkidlere uğradı.Bu haklı tenkidleri göz önüne alarak bu hafta oyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • Dört Mim Keçi Ayağı Silindiri Satın Alınacaktır Şirketimiz ihtiyacı İçin ağırlığı azami 3 ton ve Cm.2 ye 18 Kg.dan a ağı tazyik icra etmeyecek olan Karayolları tipinde 4 takım keçi ayağı silindiri sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.01.1964
  • DURUM Baştaraft Birincide 5 yergilere 2 miîyar zam gerektiğinden bahsederken,özel sektörden de 1 I 5 mityarttk yatırını beklendiğini söylemiştir Acaba özet sektörün I i bit yatırının gerçekleştirmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.01.1964
  • AVRUPA KARMASI İÇİN 2 ADAYIMIZ Suat ve Uğur seçildi Teknik Komite Başkanı Saim Kaur «Seçimde güçlük çektik» dedi 8 NİSANDA Yugoslavya ile karşılaşacak Avrupa Karması'na aday olarak Türkiye'den Beşik,t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • AT YARIŞLARI BtRINCİ KOŞir:Favori:Güzel Ki* Plase:Sevgi 10 İKİNCİ KOŞU:Favori:Hayber Plase:The Balm» Sürpriz:Sema ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Fiyakalı Plase:Sarraf,Cevahir Sürpriz:Vural DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Ra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • Revanşt 18 sayı farkla kaybeden Sarı Kırmızılılar bugün rakipleri ile aynı sahada bir kere daha karşılaşacaklar BÜKREŞ,ÖZEL BASKETBOL Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci tur revanşmda Galatasaray,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • Spor Toto 22.hafta ikramiye durumu ANKARA,AA.Spor-Totonun 22 nci hafta gelirile dağıtılacak ikramiye durumu şöyledir:Genel gelir 2.707.37?lira Dağıtılacak ikramiye 1 199.674.77 lira Beher dereceye isa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • Feriköy Kasımpaşa milli lig maçı sahanın karla kaplı olması karşısında tehir edildi.Bunu fırsat bilen Kasımpasa'lı futbolcular da Feriköy'lüleri kar topuna tuttular,Resimde rakiplerine kar topu gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • Bölge Müdürü Cihaıtoğlu CİHANOGI.U İstanbul Bölge Müdürlüğüne kısa zamanda yeni tâyin yapılacak B EDEN Terbiyesi İstanbul Bölge Müdürü Sait Se'âhattın Cilıanoğhı dün vazifesinden uzaklaştırılmıştır.Eu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • G.SARAY F.BAHÇE Voleybol maçı bugün Voleybol liginde ilk devre liderini tâyin edecek olan Galatasaray Fenerbahçe maçı bugün saat 14 da Spor Sarayında oynanacaktır.Voleybolde yılın ilk büyük maçını yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • Ordu futbol takımının kafile başkanı Özyurt ANKARA.AA.Ordulararası Futbol Şampiyonan İçin muhtemelen 21 Ocakta Ankara dan Şam'a hareket edecek olan Ordu futbol takımımıza Kurmay Albay Muhterem özyurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • Dün oynanan lig maçlarında 1ALTAY HACETTEPE PTT BERA İzmir'deki maçfa Aliay rakibinden daha iyi oynadı.PTT yüzde yüz bir gaiibiyet kaçırdı STAD:Alsancak HAKEMLER:Abdi Parlakay Nuri Güneş İbrahim Fırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • Spor Toto,maç adedi üzerinden değerlenecek Spor-Toto oynanacak mac adcd!üzerinden değerlendirilecektir.Sehrimizdeki maçla* tehir edildiö:taktirde Totoda bes doğru tahminde bulunanlar ikramiyeyi bölüşe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • MİLLİYET KERVANI HAYDARPAŞA LİSESİNDE Onbirinci ziyaretini HAYDARPAŞA LİSESİ'ne yapan MİLLİYET SPOR KERVANI,memleketimizin bu büyük İrfan yuvasında «örülmemi» İlgi ile karşılanmıştırcCihat Arman,Esfak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.01.1964
  • GÜREŞ SPORUNDA RASYONEL KALKINMA İÇİN ONEML» KARAR Devlet Bakanı Yolaç bu millî vazifedir,gelmeleri lâzım,dedi YURDA ÇAĞRILAN DIŞTAKİ GÜREŞ HOCASI DEVLET Bakanı Malik Yolaç,güreşte memleket çapında bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Pazar İlavesi, Sayfa 9
  • 19.01.1964
  • f 5?E" EFE VCW/V\ 5ÜNDÜZL.£Ri GECEUERJ GECELJEIZ GÜMDÜZ.L.ERJ' NOiSfe,MEMO HİHAY£T ÇOVAt_Ae VEr TEU3KONİ.4RCA KOHUŞA ZAG.iM B/'fZ.Y/MU/V\A*#y/^t/t,OR.AMjÛ KT Ö/R.SAATT/fÇ SEAV/AfZlYGRi-iM.SE VAHU HEY,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 9
  • 19.01.1964
  • ALI A Hi.S K ALİ BEY yem» yAPTiRDisi^ te"_Mis KORTUNDA AYSEL.HÂRİKUl-ÂOE TE 4 IS OYNuyoR HAL.İAAE:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 9
  • 19.01.1964
  • TEHLİKE YOK Delirmiş olmalı.Sizi görmek ivferniyormuş.FRANSA'da,iki kadın konuşuyorlardı:Hocası kızımı müziğe o kadar kabiliyetli buldu ki,haftada üç akşam saat dokuzdan gece yarışma kadar özel dersle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 9
 • Pazar İlavesi, Sayfa 10
  • 19.01.1964
  • Bîr buzdolabı mn kaVıiesî nerec 9 antes1*1' Kapısından mı?Saçının kalınlığından mı?İç gövdesinden mi?Bütün bunlar ayrı ayrı mühim hususlar olabilir.Ancak bir buzdolabının kalitesini tam olarak tayin e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 10
  • 19.01.1964
  • ŞUAYI SUÂLP T 'T—r OSCT3 X—l^&hı 10 mmnaozua «Birisiyle ortaklık mukavelesi yaparken dikkatli olun,yoksa öyle bir tuşa gelirsiniz ki ekskavatör lâfa bak)bile kaldıramaz sizi» JEAN JACQUES ROUSSEAU ON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 10
  • 19.01.1964
  • HER HAFTA BİR HI DOR Yazan:ERSKİNE CALDWELL Çeviren:MEHMET ACAMI ONU ilk gördüğümde,yüzlerce metre uzaklara,dalgın,bakıyordu.Caddenin karşı yanında,köşeye yakın bir yerde durmuştu.Önünde,katlanmış bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 10
 • Pazar İlavesi, Sayfa 11
  • 19.01.1964
  • ICiMİ KADINI^ UCUZ SH/ı'lMEREK Şl e=ZAT2fF ouMAVA,VAZ AVLUNDA PAHA ç&tc KASrLÎVfeTuîoîK.uei2J.KADINUAK DA GERÇEKLER AÇIKLAMAMAK S.UR.&Tfu& UCUZ OUOfi?l^AK.L-UMANltN BıS YtfLÜ DA KeNDıNf PAHAU SATMAr-c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 11
  • 19.01.1964
  • i BİR KELİME,SİZE ALTIŞAR CİLTLİK BİR "HAYAT ANSİKLOPEDİSİ» TAKIMI KAZANDIRABİLİR OKUYUCULARIMIZA daha çok düşünmek,daha çok kitap karıştırmak imkânını sağlamak aınacivle «Doğuran Kelimeler* oyunumuzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 11
 • Pazar İlavesi, Sayfa 12
  • 19.01.1964
  • Aldım.Kullandım.Beğendim ve herkese duyurmak isterim:W Sert Sakal için 08 V.kullanınız HAKİKİ "JOB" TRAŞ BIÇAĞI AÇIK ALTIN RENĞİNDEOfR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 12
  • 19.01.1964
  • İTUYA'DAKI BRtZİlYALI H1TB0L YilMZI Amarildo' idarecilerle Brezilyalı futbolcu,Rivera ye DinoSanfe yüksek form göstermesi yüzünden solaçıkta oynatılmasına karar verildiği için isyan ediyor JA#» DÜNYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 12
  • 19.01.1964
  • «J Baâan Gündüz yola çıkarken effi:Avrupanın unlu kulüplerinde İncelemelerde bulunmak gaye ttîylc Avrupaya giden Gündüz Kılıç,hareketinden onee gazetesi MİLLIYET'e uğradığında,sarı,kırmızılı kulüpte g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 12
  • 19.01.1964
  • î M\f F0«2V6T 86Yi-e.SANll?AMA~öa.*mM NÎŞANUSl KAC-GCi hcAlsc» içiN tx»euM gfrtaDfe ¦teKDEKi *»VUM Be!O eou.yertsıfe Mı" VAvu!ŞU TATLI KALECİLER!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 12