Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Önceki gece yarısından sonra başlayan don ve sürekli kar yağışı,sihirde hayati felce uğratmış,Dolmahahçc Yokuşunda tekerlekleri patinaj yapan 17 ¦raç birbirlerine girerek zincirleme bir kazaya sebep o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • aİeBmüj»4^1 kriI I Gerçeği inkârda ısrar edenler meselesinde tarafların bu sütunlarda evvelce belirt-1 tif/imii yafışaıı görüşleri,Londra KönjEeranstnın önceki günkü otnrunıiînda resmen açıklanmıştır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Gökay istanbul'da toptan istifalar olmadı,diyor YTP Genel Kurul üyesi.Istanbul milletvekili Fahrettin Kerim Gökay dün:«Istanbul teşkilâtında topyekûn istila olmadığı artık anlaşılmıştır» demiştir.Göka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Altı kişiyi öldüren kaatilin idamı Ramazan sebebiyle geri bırakıldı AXKARA,Ö2EL Üç sene önce Nallıhan İlçesinde akrabalarından altı kişiyi tabanca ile öldüren Durmuş Cetinkaya'nın idamı,ramazan sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • ââ FF KOMOTİF OLAYI SAVCILIĞA İNTİKAL ETTİ Bakanlık taralından yapılan soruşturma tamamlandı ve 11 kişinin sorumlu bulundukları ileri si ANKARA,ÖZEL I Lokomotif olayı ile ilgili soruşturma taı*9 marnl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Yüksek Seçim Kurulu mahallî seçim sonuçlarını açıkladı ANKARA.AA Yüksek Secim Kurulu 17 Kasım 19öS C'.yapılmış olan ti Genel Meclisi İle Belediye Başkan ve Beledive Meclisi üyeler)ile ilgili secimin r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • SUYA 52 KURUŞ ZAM YAPILMASI İSTENDİ Belediye Meclisinin Bütçe Komisyonu suya 52 kuruş zam yapılmasını tavslya etmiştir.Mazbatada.îstanbulun 1965 yılında büyük su sıkıntısı çekeceği belirtilerek projel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Plânlama Teşkilâtında ücret artışı inceleniyor Millî Güvenlik Kurulu da grevler konusunu ele aldı ANKARA,ÖZEL DEVLET işletmelerinde ücret artışlar:yapılırken,kurumların istihsal artışı ve kâr durumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Llasımna Balca.Ferit Alpi.Liman Dok filerinin f«vJille Bankası Umun Müdürü Nedret Utkan ile *«ev mevzuundaki tutumlar,l.akkınd» gon.sujorman işçileri ile aşmaya varıldı Denizcilik Bankası ile bugün im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • x-Rum tecavüzüne uğrıyan Fpta kiiyiine eiden Ş'lti komisyonun Türk subayları yaptıkları aramada bıçakla parçalanmış,bir Türk bayrağı bulmuşlardır Bayrak,Lefkosa'ya getirilerek Büyükelçiliğe teslim edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • mönü' ÇIKLAM ti MM m m Herkesin verdiği vergi açıklanacak 1 Bir milyar lira,durumu müsait olup vergi vermeyenlerden alınacak 2 Vergi kaçakçılığı önlenecek 3 Tarımda orta kazançlılar da vergiye dahil e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Her Çekilişte APARTIMAN DAİRELERİ v« CAZİP PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE KREDİ BANKASI İLANCILIK 7589 S.V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • MAKARİOS,İSTİFA ETMEKTEN BAHSETTİ AMSTERDAM.AA Başpiskopos Makarios.«De Telcgraaf» gazetesinin Kıbrıs muhabirine verdict mülakatta.«Ortaya çıkabilecek yeni li derler Kıbrıs'ta barısı sağlarlarsa,isti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • ÖMER SAMİ COŞAR LEFKOSA'DAN BİLDİRİYOR Rumlar,Türklere ait İnşaat Dairesini bastı Türk polisinin vak'a yerine yetişmesi üzerine Rumlar esir edilip silâhları alındı.Çalınan araba için İngilizlere alarm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • Londra Konferansı akamete uğradığı takdirde:Türkler kendi bölgelerine göç edecek.Erkin,beraber yaşamak için "hayâl,dedi Sandys Ramlarla görüştü LONDRA görüşmelerinin başarısızlığa uğraması halinde Kıb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.01.1964
  • ass?Mendil vermeli Planlama Teşkilâtının bildirdiğine cöre.ekonomim» hassas devreye «irmiş.GezlerKyaslı.dudakları titrek,hassa?devreve rirmis biı ekonomi.Nasıl olsa eninde sonunda hlr vere «irecekti b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • Maymun kuyruğunu çorbaya soktu 'I BÜLVAB Tiyatrosu oyuncularından Kenan Büke e^en akşam soyunma odasına suratı bir karı?Keldi.Bir seyc kızdığı belliydi.Halbuki Kenan Büke öyle çabuk kızan bir adam değ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • ingiltere enflâsyonu önlemek için neler yapmayı tasarlıyor?m işçiler,ücret zamları ve enflâsyon mağanlandırılmış,iyt çalınmayan şirket 4* rczalanriırılmış olacaktır.FtAT artışlarını önlemek İçin Maiiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • Bir ay içinde tam çekiliş SA ACELE EDİNİZ Şubelerimizden izahat isteyiniz.MİLLİYET S34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • 'TERİLENE' Par de sülük 'SANFORolursa makbuldür.SAN FOR-'TERVLENE' BİR YENİLİĞİDİR REKLAMCILIK İT» 859
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • A İdrardaki çeker miktarını tâyine yarayan vg piyasada b'.zan S bulamadığınız.İNGİLİZ ve AMERİKAN MENŞELİ «CLINITEST» İSİMLİ MİYAR tabletlerini Türk Diyabetikler Cemiyetinden 5 daima tedarik edebilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • İLAN Derneğimizin 1964 yıh ihtiyacı için 30 000 düzine 52 lik briç,5.000 düzine 36 lık poker oyun kâğıdı satın alınacaktır.Şartnameler Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğünden,İstanbul'da Kızılay İstanbu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • TÜRKİYE IIAC KATALOGU I 1964 Yıllığı:15.Lira.1962 1964 bir arada bez ciltli:40.Lira.Cağaloğlu Sağlık Müdürlüğü karşısı Ortaklar han.Telefon:27 38 92 İstanbul Bütün kitapçılarda bulunur.İLANCILIK 7S4-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • 'KREDİLİ LEVHA CİNKO ve KÜLCE KURŞUN SATIŞLARI,Banka teminat mektubu mukabilinde 91 gün vadeli ve 15 tondan aşağı olmamak üzere 12 No.levha çinko ve külçe kurcun çatışlarına başlanmıştır.Mütemmim malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • 60 Adet Traktör Satın Alınacaktır Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden:1 60 adet traktör kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.2 Muvakkat teminat 79.000.liradır.3 Eksiltme 10.2.1964 Paz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Anlaşmalı memleketler kontenjanında mevcut bakiyelerden,mensubumuz Sanayicilere verilmek üzere Odamız emrine 28.17.10 tarifeli kostik soda maddesinden Çekoslovakyadan 10.000,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KEY-PUNCH OPERATOR ALİNACAK Üniversitemizin Hesap Merkezi İçin Key-Punch Operatör alınacaktır.İsteklilerin 20 Ocak 1964 Pazartesi günü akşamına kadar Merkez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • r/01 İki açıklama EPEY oluyor:küçük bir fıkra yazmış,Paris'" teyken yaptığımız temaslar sonucunda öğrendiğimize göre,UNESCO?nun Türkiye'de üç aylık bir gazetecilik semineri açmak,ayrıca da bir Türk ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • t Trafik şubesi Hal'de geceleri çalışılmasını istiyor Trafik Şubesi Hal'in açılış ve kapanış 6aatlerinin değiştirilmesini ve Hal' in gece açılmasını teklif etmiştir.Trafik Şubesi Müdürü,trafiğin sıkıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • İNSAN HAKLARİ KONUSUNDA KONFERANS Teme)Hakları Yaşatma Derneğinin tertip ettiği serî konferanslardan iikl BmlnÖnU öğrenci Lokalinde verilmiştir.Hukuk Fakültesi Profesörlerinden Edip Çelik insan haklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • SAHTE EHLİYETLİ BES KİŞİ TEVKİF EDİLDİ Sahte ehliyet almak iddiasiyie,dün de 5 kişi tevkif ediYmisür.Bunlar,şoför Hüsnü uzaydın,Kadıköy Oto Kurs sahibi ismail Rauf Gülyıldırun,otomobil alım satımı yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • düşünenlerin düşünceleri Toynbee hakem rolünde KIBRIS buhranının sahnesine bütün dünyaca çok •vilen,çok sayılan bir sima birdenbire hoş bir sürpriz şeklinde çıkmıştır.Meşhur İngiliz tarih alimi Arnol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • BİR BESTEKÂR BİR DOKTORU DAVA ETTİ Tanınmış bestekârlardan ismail Hakkı Nebiloğlu,hürriyetini tahdit ve yanlış,rapor tanzim etmek iddiasiyle Dr.Rahmi Duman aleyhine 50 bin liralık tazminat dâvası açmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.01.1964
  • BANKACILAR,TOPLU SÖZLEŞME YAPACAK Türkiye Bank-lş Sendikası bugün Türkiye İş.Bankası i Toplu Sözleşme mirzakerlerjne başlayacaktır.Bank-Is'Sendikası i?Bancında'4500 üyesi 'adın* Türkiye Is Bankası adm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • Kış Olimpiyatlarına sıkı bir şekilde çalışan Kvrira Ağa Han ortada)bir slalom denemesine başlamadan önce öğretmenleri Zimmerman ve Senger'den talimat alıyor.İki antrenörle çalışan İsmailiye mezhebi li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • Astronot Glenn Senatör olacak Göıevinden istiia eden Glennin doğum yen Ohio'dan Senatörlüğe adaylığını koyacağı sanıhyoı HUSTON,Texas)A.P.Amerikalı astronot John H.Glenn Jrbugün Millî Feza idaresindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • 11 yaşında bir kız erkek oldu DEMİRCİ,ÖZEL 11 y&sında bir kız Demirci Devlet Hastanesinde 2.5 saat.süren bir ameliyat sonunda erkek olmuştur.Ahvatlar köyünde Emine Deniz adındaki kız hastalanıp,hastan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • SABİT FIAT İLE İSTİKRARLI ÇİMENTO SATIŞI Evvelki senelerde olduğu gibi 1964 senesinde İHTIYACINIZ normal TEK BİR flYATLA ve ihtiyaç programınız dahilinde temin olunur Müessesemize müracaatla ihtiyacın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • AMONYUM NİTRAT GÜBRKİ SATIŞLARINA BAŞLANMIŞTIR.Genel Müdürlüftiııden İşletmelerimiz mamulü %20-21 Azotlu)Amonyum Nitrat gübresi Kütahya İşletmelerimizde satışa arzedilmiştır.Vasıtaya teslim fiatı kâğı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden ANTİMUANLI KURSUN CÜRUFU SATILACAKTIR Kurumumuz Kırıkkale Pirinç Fabrikasında mevcut tahminen 350 üçyüz elli)ton Antimuanlı kurşun cürufu kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • KURANI KERİM in TÜRKÇE ANLAM!İlavelerimiz ciltli olarak temin edilebilir 25 Lira Milliyet'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sunduğu «Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Anlamı» ilâveleri genel istek üze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • 74 yaşındaki kadın altın bilezikleri için öldürüldü MlI-AS,ÖZEL 74 yaşında bir ihtiyar kadın,altın bileziklerine tamaen,başına odun vurularak öldürülmüştür.Milas ilçesinin Şevketiye mahallesinde otura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • 158 YAŞIHDA ÜSTÜNDE Azerbaycanlı Sirall MUslimov adındaki bu şahıs 158 yasında olduğu halde bir delikanlı gihi ata binebilmekte ve sıhhatinden hiç şikâyet etmemektedir.Sovyet Azerbaycanında yaşıyan Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • Nazi Liderleri ameliyatla yüzlerini değiştirmişler Bir operatör,1945 teıV sonra yapılan ameliyatları açıkladı Tanınmış bir Alman dergisi.Almanya'da ün yapan bir estetik ameliyatlar operatörünün hâtıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • Arap Birliği Genel Sekreterinin yazdığı kitap 10 Şubatta yayınlanacak NEW-YORK,A.P.Arap Birliğinin ilk Genel Sekreteri Abdurrahman Azam,«Hasreti Muhammed'in Ebedî Mesajı» adındaki kitabında islâm devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • ai/^j TİT^ Yugoslavya Cumhurbaşkanı Mareşal Tito avcılar cenneti AVLl I I I J diye adlandırılan Saraybosna'da her yıl olduğu gibi yabancı diplomatlar şerefine bir av partisi tertiplemiştir.Av alanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • fUNUZAJV04 ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR in Halis şeker ve meyveden mamul REÇELLERİ İLE iftar sofranızı hazırlayınız 19 BAHCEKAPI-BEYOĞLU.PARMAKKAPI Pastane-KARAKÖY-KADIKÖY İLANCILIK 7840 834
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • 0 GUN KÖPEK köy' ün CÜMLE MİLLETİ EVLENME AEMUfZU„ NUN ÖNÜN OE BİTEN ALIK RAZ.İVE ŞENLİK.LERİNİ SEYRET.MEYE GEOW/S.CERBl,TABİİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • KABli^LAHNlN A-X JıUHilL KAVGA T1MW1YLA PİYANO N'l WBUL E1IÎ.ÇALAdAûlM SENiMv y k:ABAî AY(RüHUl VE VAİL c MAMLj Y^iTIERj KAlpj&iPDüVAfcLAPA £AW AN,Y£PtöflÂNiN BOYNUNU Kl^AN tO'MüN KAWI5IHPATABzAN,SAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • m YARIK HÂV^MÂ5!L(ftiCAK?Yurdumuz Balkanlardan sarkan soğuk hava akımının etkisinde kalmaya devam edecektir.Marmara.Trakya,Batı Karadeniz ve İç Anadolu genel olarak çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • I a EVVELKİ gün gazetenin ressamlarından Nezih:Hocam,dedi,şehirde kaldığın saman Topağaca aşağıdan gidersen elbette Kabataştan geçeceksin.Evet Sonra?Tam Kabataş iskelesinin karşısına nakledilen sebili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.01.1964
  • 7İYAPCT ETTİ Amerikada kocası ile resmi bit ziyarette bulunan Lm\T MKE I Elli italya Cumhurbaşkanı Antonio SegnTnin karısı,müteveffa Başkan Kennedy "nin dul eşi Jacqueline Kennedy*?Georgetown'daki evi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • Ev\ı de. sii_i^ stem.VMVORUM 1iff Ş^v ^C ce.BeNi'wLe ye.JQStS&UNAS,fi00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • V Şu »İZV.ET SİNİ BıR.At* ÖNCE BİTİ.REU'NV OE AÇlUŞ Z.İY4 PE-Tl'NDE *1 PACACaJAAlZkonuŞmayi HAZIKLA.AU.Nk ODALARA SER-VİS YAP/W.AN(Z.©TEL.PARASIN» ÖDEMENİZE YET MİYOVt.SABAH-Attı AUTIOA KAL.K4P,AYAKKA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • %Z OĞLAK BURCU [22 Aralık 70 O-akl Bir tereddütün zararını öreceksiniz.Daha »ür'atle karar vermeye ve tatbik etmeye çalımınız.&t KOVA BURCU 21 Ocak Subatl Bir alıj verişte kârlı cıkacakamu Eviniz» vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • SOLDAN SA6A:1 Başvurma.2 Alaturka musikide Mr makam;Cefl.3 Daha iyi:Keder:Akıl.4 Irnk;Eskiden basa giyilenlerden.3 Göre ak basması.6 Gürültü patırdı.7 T'.tanın yanında yeni yerilen;Bir renk.8 Yiğit ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • İLAN TARİFESİ JJ,8 ine» sayfalarda santimi 40 TL.S.7 ne!eayfslarris santim] *B TL.Birine!sarf ad» haslık 100 Nl*a»-Nikâh Vefat Teşekkür i] Anları 5 santim» kadar T.sarf ada)m -90 TL.K'icüi Ulalar keüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • Milli«jc*t Milllyof Ga7etecilik AS,ıdınl Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra «s Makalel» rden Mesul Müdür» HİKMET GOLDERBN Spor kırmından Mesul Müdür:NAMIK SIVIK Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • Hlert Cumartesi Rumi 1383 18 '37» Ram*un 0 C A Kj Ocak 3 1964 VAKİT VASATÎ EZANÎ O lin 7.31 3.14 6*1» 13.24 7.18 14.33 »47 A'ıcjsm 17.ÛT 1Î.0Ö Yatn 18.44 1.39 S 34 12.27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • ISTANBUL PH r.jo 00 CIS 8.30 00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 14.45 15.00 15.05 15.10 15.30 15.45 16.00 17.00 17.08 17.09 17.15 17.30 18.00 19.00 19.30 19.45 20.00 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGÎP SEVKI YEŞİM İkinci diri vanyana konulmuş 200 den fazla zümrütten yapılmıştı.Üçüncü diri ise yuvarlak küçük zümrütlerden ibaretti.Kuiaklarındakî armut biçiminde yontulmuş bir f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.01.1964
  • B İki gün sonra müdür odama girdi.Hinde yünden yapılmış iki küçük hokkabaz vardı:Şunları görüyor musunuz?Evet efendim.«Son günlerde millet bunları kapışmağa başladı.Fetiş olarak kullanılıyor.Birinin a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • PRATİK DİNÎ BİLGİLER ANSİKLOPEDİSİ CENAZE IIIIIIHI1» Ölen bir müslümanı yıkamak,kefenlemek,namazını kılıp gömmek farzdır.Bu görevi yerine getirmeyen müslümanlar sorumlu olurlar.Bir m üs)uman ölünce gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • ı hi—mm i i i ı Bugün 18 Ocak 1964 Cumartesi.Ramazanın üçüncü ıcünO.İstanbul Ankara ve İzmir camilerinde verilecek vaazların f programları asağ:da gösterilmiştir.İSTAHBUL CAMİLERİNDE BÜGUH ı I YENİCAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • MÜHİM İLÂN İstanbul Belediyesi Mecralar Şubesince tasdik edilmiş olan mevcut proje gereğince mahallemizin Hacı Manav,Tabakçı,Tahta Tulumba,AksungurUı Çıkmazı sokaklarının kanalirasyonu vaptırlıacağmda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • MAKİNASI 3,5 kilo çamaşırı 4 dakikada yıkar REKLAMCILIK 11S 8M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Gene!Müdürlüğünden:Yüksek Öğıenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce İstanbul'da Merkezefendi'de yaptırılacak 3000 kişilik Öğrenci Yurdu Sitesi proie müs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Dikkat Nazarına Üniversitemize girmek üzere Türkiye'ye gelmiş bulunan yabancı uyruklu öğrenciler için Yabana Diller Okulu tarar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • TELEFON SANTRALLERİ OTOMATİK ve MANYETOLU TELEFONLARİ Galata Nesli Han İstanbul Tel:44 75 54 44 78 99™^ MEKASEL Ut.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 4 Ocak 1964 tarih ve 11598 sayılı Resmi Gazetede neşre,dilen XII nci kota tahsisli ithal mallan İthalâtçı listesinde yer alan maddeler için ithalât yapacak üyelerimizin adı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN 15 Şubat 1964 tarihinde n.devre çalışmalarına başlayacak olan Yetişkinler Teknik Eğitim Merkezlerinde,meslek sahibi olmayan gençleri meslek sahibi yapmak üzere,2,5 İle 5 ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankasından:Daire alım satıra Hânlarında;Banka esaslarına uygun olduğu veya banka borcu tie devri mümkün bulunduğu şeklinde görülmekte olan tartların,Bankamızla ilgili kanun,talima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.01.1964
  • 1ST AN BUI î E I 0 SATILIK EMLAK FATİH Ballpas» caddesinde uou daireler 22 08 94 m BOMONTt Havaryum Sokağı 82 No.lu 6 katlı kösebaşı apartmanın 4 ve 5 odalı kaloriferli,asansörlü,renkli banyolu,park»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • En yaman kadınımız HALDUN TANER NSANLAR vardır,ilk kar-I şılaşmada,olağan-üstülük-lerini hemen sezersiniz Bir şeyler yayılır onlardan güçlü bir ışın.Ellerinden,gözlerinden,vücutlarından.Bir potana taş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • EN ÜSTÜN KALİTE BRASOVA KUMASI AR ER MARKADIR tLANCIUK î«0 ¦ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • Eğlenmek isteyenlerin uğrağı:KLOB-X Tel:48 44 47 RESTORAN PAVYON)Zengin program İtinalı Servis Emsalsiz mutfak REKLÂMCILIK 191 JUS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • GÖNÜL TURGUT ve ARKADAŞLARI DANS ORKESTRASI Cumartesi Pazar Matine NlfanUfi,Topa^acı,Mlgros yanı Tal.t 48 38 78 REKLAMCILIK 176 858
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • Diana Dors,kocası D.DawsoiTdan ayrıldı LOS ANGELES,AA NGtLtZ asıllı sinema yıldızı I Diana Dors,kocası komedyen Dickie Dawson'dan ayrıldığını dün bildirmiştir.Bu açıklamayı,Hollywood'un Beverly HiHs s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • JERRY LEWiS'TEN 10 MİLYON URA TAZMİNAT İSTENİYOR LOS ANGELES,A.P KOMİK Jerry Lewis aleyhine 10 milyon liralık bir iftira ve hakaret dâvası açılmıştır.Dava.yazar Lor-Ann Land tarafından açılmıştır.Baya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • Eddie Fisher,boşanmak için,hVden para talep etmediğini söylüyor NEW YORK.A.A.ŞARKICI Eddie Fisher,eşi Elirabeth Taylor'dan boşanmak içirı 1 milyon dolar 9 milyon TL.nafaka istediği yolundaki söylentil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ATLAS Tel:44 08 3i :Korkusuz Kahraman R.t.EMEK Tel:44 84 39)Pepe Cantiflas R.t.İNCİ Tel;48 45 95ı:Kelebekler Çift Uçar A.Mekin.LAL* Tel:44 35 «ı-Son Karar M.Nur.KONAK «Tel:48 76 06)T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • ÇAMAŞIR j MAKİNASI Avrupanm en çok satılan makinası REKLAMCILIK 118 863
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Riayeti Mecburî Meslekî Karar 1 Motorlu kara nakil vasıtalarını satanlar,bu vasıtalara ait satış faturalarına vasıtanın fabrika tonajını ve yüklü ağırlığım dercetmeye mecburd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • MAKİNA VE TEZGAH SATIN ALINACAK 1—2 ton kaldırma kapasiteli motorlu veya elektrikli Fork lift İstif makinası)2 Asgarî 2000 mm genişlik ve 3 mm kalınlık kıvırma kabiliyetinde Caka veya Apkant pres.3 As
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • KONKASÖR ELEK Yeni veva az kullanılmış almacak.ULAŞ İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.İstanbul:Kozluca Han Kat:1 No:1 Tel:44 69 59 izmir:Bornova Şantiyesi,Kurtuluş Cad.Tel:29 266 MİLLİYET 864
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • Her aki?am saa* 20 den 3 e kadar GÖRÜLMEMİŞ PROGRAMLA V£At& Düğün Salonunda Günümüzün bütün ses yıldızları Fasıl,caz,skeç,illizyonist,fasılasız eğlencelerm İzrnir usulü sernaverli cay,nargile,raey\'a.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • AZAK TİYATROSU,AZAK TİYATROSU,AZAK Gazanfer Özcon Gönül Ülkü 20 Ocak 964 Pazartesi aksamından itibaren UBTEŞE 3 perde komedi Yazan:REFİK KORDAĞ Sahneye Koyan:Z.KESKİNER 1 Şubat 964 Cumartesi gününden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • ŞEHİT FATMA,dan Kadın,erkek,genç,ihtiyar herkesin güt,ve fikir birliği etliği SancaklıbozkoYde Köylüler elete vererek 300 kişilik bir tiyatro Sancaklıhozköy'de,köyiü çocuklarının başarı ile oynadığı «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.01.1964
  • r FİLİZLERİ Cantinflas ve Jimmy Duruııte «Pepe» ııin bir sahnesinde.'Pepenin serüvenleri PEPE Pepe.George Sidney yönetiminde Paııavision sistemiyle çevrilmiş renkli bir Columbia Amerikan)filmi.Oynayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • BIRANT ERTÜM İle Yük.Mühendis REFET YONSEL Nişanlandılar Istanbul 17.Ocak.lA6i MİLLİYET 882
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • A FİGEN OriULTEKtN ile AYÇAN ÜLGENCAN evlendiler 17/1/1964 Kadıköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • ZEYNEP MAN lie ATILLA DURUKAN Evlendiler.17/1/1964 İstanbul MİLLİYET 835 rsr-^m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • ¦¦¦mill—VSF AT Halide Bevksoy'un e$)Nazire Çarkacı ve merhum Halil Berktoy'un babası.Remzi Çarkacı'run kaint ederi.Eczacı Mükerrerin Berkso.v merhum Zeki Berksov ve Hüseyin Berksov'un aeabevlerl.Galat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • VEFAT Büyük Atatürk'ün Şeyh-ü)Muallimin unvanı ile taltif ettiği Yüksek Tedrisat Umurn Müdürü merhum Abdülfeyyaz Tevfik Yergök'üfi oülü Müşerref Yergök'ün e.şi.Dr.Ekren.Yergök Mük.errem Yergök.Muazzez
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • VEFAT Vziin seneln Maarifte,öğretmen,Maarif Müdürii.Darii^safaka Lisesi sabık Müdürü Milli Reasürans TAŞ sabık murakıbı.Şadıman Batu'mm esi Y Mühendis Muhtar Botu ve Kadriye Ezginin babaları Dr Ra-"bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • TEŞEKKÜR Büyük kaybımız cok sevgili esim ve babamı?ŞEMSETTİN UŞMANGtL'in cenaze merasimine bizzat İştirak eden,çelenk gönderen telefon,telgraf ve mektupla taziyede bulunan:evlinize kadar gelerek unutu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • MEVLİDİ ŞERİF Kıymetli varlığımız A.MACİT KÂNİK'm "ruhuna ühftf edilmek üzere 52 ne!cüniine tesadüf pden 19M964 Pa^t sürrii ikindi namazını müteakın Teşvikiye Camiinde tanınmış Hafızlardan R.Kabri Kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • M E V Lİ D Eşim ve annemiz HATİCE NÜKHET SEZER'in vefatının 40 inci gününe rastlayan 19/1/984 Pazar günü ög'ıe namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde memleketimizin yegâne mevlûthanlarmdan H.Fevzi Mı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Bankamız Haliç Tersanesi Sağlık Servisi Şefi değerli mesai arkadaşımız ve herkesin sevgi ve hürmetini kazanmış bulunan Çocuk Mütehassısı Doktor 17.1.1964 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Mmu'mHi.iJiiiU.iJBiwK.jnaaMUPMiıııı.ijwB»m—w HATİM DUASI Büyük kavbmuz.sevgili TOMRIS TANER'Imîzin vefatının seneı devriyesi münasebetiyle yarınki 19 Ocak 1964 Pazar günü saat 14 te Şişli.Tan Apt.175-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Yüksek Seçim Kurulu •sonuçlarım;açıkladı Baştarafı Birincide Gereni oy Oye sayısı Oran A P.4.V.5 133 803 r:45 36 CHP.3,460.586 573 36.2i K.M.P.284.945 17 'İM ıV.P.300 570 26 3.15 1 İ P.U.301 1 0.1?Y T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • MAKARİOS,İSTİFA ETMEKTEN BAHSETTİ Baştarafı Birincide D TAHNT'IN TEMSİLCİSİ KIBRIS'A GİTTİ BEYRUT.A A.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri U Thant tarafından Kıbrıs'taki bang;koruma harekâtına nezaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Plânlama Teşkilâtında ücrei crlrçı inceleniyor Baştarajı Birincide Teçkilâtınırı ortaklaşa çalışmaları ve ücret artışlarında takip edilecek prensipleri tesbit etmeleri kararlaştırılmıştır.Bakanlık ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • RUMLAR TÜRK İNŞAAT DAİRESİNİ BASTILAR Baştarotı Birincide KffiRISTA RAMAZAN TOPU ATILIYOR Dünden itibaren mübarek Raxnazamn bağlamış olması dolay isiyle Türk makamları ve Diyanet İşleri Başkanlığı Ram
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Ticaret ve Sanayi Odası Kıbrıs için 1 milyon lira bağışta bulundu Kıbrıs Yardımı Komitesine yapılan bağışlar istanbul Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsasının verdiği milyon lira İle 1 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Köy Bakanı,«Köy az para i!e kalkınacak» dedi ANKARA,ÖZEL Üniversite ve Gençlik teşekkülleri mensuplariyle konuşan Kö\Bakanı Lebid Yurtoğlu «Köy az para ile çok sc.v yapılarak kalkındıvılacaktır.demişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Fransa,Kızı!Çin'i tanıyor WASHINGTON,A.P.Fransız Hükümeti,Kızıl Çin'i diplomatik alanda tanıyacağını Birleşik Amerika'ya bildirmiştir.Washington Hükümeti.Paris'in bu konudaki muhtırasına cevap vermemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • KARAKIŞ BASTIRDI Baştarajt Birpıeide Lpitim Müdürü Halis Kurtça «Zorlayıcı bir durum olursa okulları tatil etmeyi düşüneceğiz.Buna.»uların kesilmesi,trafik müşküller)yol açabilir.Tatil yapmak zorunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • AVRUPA KARMASI Bastara.fi Sekizincide nanacak Yugoslavya Avrupa Karması maçı münasebetiyle Türk Futbol Federasyonundan istediği iki futbolcunun tesbiti için dün toplanan teknik komitenin aday listesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Milli Ligin ikinci turu Baştarajı Sekizincide ekipleriyle dcreceve eirebitmeve çalışacaklarda Bu sene sonunda mlıll lie'den deşecek 3 kulübün kaderini tesbit edecek olan bu varıda.yanılacak müsabakala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Yılmaz.G.Saray'da t Baştaraft Sekizincide venı takımında yer alacak olan ve dün kulüp'lokalinde yapılan hafif çalışmaya katılan Yı!ma2 «Veni kulübüme hizmet edeceğimden dolayı çok memnunum inşallah iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • B.P Petrolleri AŞ.efen Fevkalâde hava şartları doiayısiyle âcil gaz ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle ve muhterem halkımıza hizmet babında Yalnız bugün ve yarına mahsus olmak üzere şirket Merkez Bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • TEKNİK RESSAM YETİŞTİREN KAZANÇLI BİR HAYAT HER YERDE ARANAN ELEMAN TEK EĞİTİM MERKEZÎ Kızılay.Soysal Ap.2/7,Tel:12 78 18 ANKARA TEKNO İLE BAŞLAR.EKSPREStŞ «4-6 871»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • UMAN İKİLERİ t Baştarair Birincide Toplu Sözleşme il* isçi ücretlerin* avda ortalama olarak 75 ile 140 lira ve 1964 yılından itibaren bir üst derece terfi etme imkânı sağlanmıştır İsçilere intikal ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Tütün fiatlarında indirim düşünülmüyor ANKARA.ÖZEL Karma Bütçe Komisyonunun Teke' tütçesini müzakeresi sırasında «bu yıl tütün alım fiatlarında indirim düsliııülmedls'ini» söylemiştir.Tütün stoklarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • TÜRKLER MUHTAR I Baştarajt Birincide burada ««sn karamsar havayı dağıtmamıstır.Görüşmelerin akibetl bu hafta belli olacaktır.Klcrides başkanlığındaki Kıbrıs Rum heyeti dün öğleden aonra Londra'nın 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • 5000 dolara kadar 84.45 Lisans aranıyor Tel:44 06 96 MİLLİYET 872
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Soğuk algınlığından ileri gelen BUTUN AĞRILARA KARSI FAAL 5S« 87«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Zeytinburhu Asliye Hukuk Hâkimliği 963/497 Zeytinüurnu Verudogan Mahallesi 31 sokak 32 hanede bulunan Mehmet kızı Ayşe Sarıahmet tarafından ikametgâhı tesbit edilemeyen Nurioğlu Mehmet Sanahmet aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • Teknik Ressam alınacaktır Taliol.erin Gflzirvsrnennaia Beree Pil Fabrikasına müracaatları AN'CIUK:7K57 ST5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • «Bir Milyar fazla vergi ödemek lâzım» f Baştaraft Birincide ğil,kudreti olup da vergi ödemeyenlerden almacağmı söylemiştir.İnönünun konulması özetle şöyledir:«Sizlere durumu açık açık anlatacağım.1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • 6 Ö K A Y Baştaraft Birincide Akça da İstifa eden il ikinci Başkanı Ali Suavi Yeğenoğlu'nun «Eski İstifaları yeniden olmuş gibi göstermek* istediğini bildirmiş ve şunlar» söylemiştir:«tstifa eden iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.01.1964
  • ıi.ıı n—ff-pWnfiu—Sahneve Koyan.Haidun DORMEN GENAR TfYATROS U-i A HAHic.»h oüN 18.OEI^ifiEDE PİKNİK Sahneye Koyan:Yazan:Tarık LEV EN DOĞLU Fernanda ARRABAL Yazan:Edward ALBEE Çarşamba hariç her gün 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.01.1964
  • BJ.K.İSTANBLLSPOR'DAN ÇEKİNİYOR!GAZETELER ISTANBUL FERİKÖY KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ İSTANBULSPOR ııın [HÜSEYİN KIRCALI1 Mltharpasa Stadını bugünkü liz maçlarını oynayabilecek hal* getirmek için i$cUe' karla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • HAVA RAPORU İstanbulda bugün hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçerek.sıcaklık i ile 8 arasında değişecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • w ALATASAKAY Kulübü,peçen yıl anlaşmaya vardığı ve ön mukavele imzaladığı Beykoz'lu Yılmazla dün 35 bin lira karşılığında iki yıllık kontrat imzalamıştır.Eski kulübüne 25 bin lira ödenen Yılmaz böylec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • Avnışcı karmasının 4 adksyı b&sgün ilân edilecek UEFA,karmanın Yugoslavya'ya yakın memleket futbolcularından seçilmesini istiyor Teknik Komite tarafından Avrup» Karması için seçilen 4 aday futbolcu bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • Amatör küme maçları tehir edildi İki gündür devamlı yayan kar ge-Debiyle bu hafta şehrimizde oynanacak olan bütün amalöi küme maçları tehir edilmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • BİRİNCİ KOŞU Favori:Ruf.Plase-Freehold Torpido.Sürpriz:Cim'.İKİNCİ KOŞU Favori:Bon.iur.Pıâse:Mv Obstation.Blanchnelsc» Sürpriz:Losagc.ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Lâle 6.Sürpriz:Bafra DÖRDÜNCÜ KOŞU Favori:Pürte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • HABERLE t ı m r İd im ıı doktoru lUrşat Derıuıınv vt L'elcnik Direktör Fik ret Arıcan'dan Nedim için bir ay izin 'stcyecelıtir.DcrmanveT hu nıtırtdet içinde Nedim'i hususi bir muayeneye tabı tutacağın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • lilllllllllllliü TARİH 18-1.1964 Cumartesi 19.1.1964 Pazar 25.1.1964 Cumartesi 261.1964 Pazar 1.2.1964 Cumartesi 2.2.1964 Pazar S.2.1964 Cumartesi P 2.1964 Pazar 55 15.2.1964 Cumartesi 16.2 1964 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • m ı/k,ill i VCkinİlCD ¦'ah uçakla Uaödat'a Rİ-J.GUCU NU 4-2 YENDİLER olan Ordu takim.mia dün yaptığı son hazırlık maçında J.Gücünü 4-2 yenmiştir.Resimdi namzetler bir antrenmanda.Ordu takımının çöller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A T f B* *ıkîa« 1 11 ft 1 27 f fi F.Bahçe 7 8 1 28 9 24 ı ft I 8 7 2 22 13 23 G.Sarav 7 8 fi 1 20 11 22 Ferikov 7 e 3 15 9 20 A.Gücü 1 7 9 2 6 26 20 20 îz.SD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.01.1964
  • ı—ILLIYET'IN "ALTIK» ARMAĞANLARI MİLLİYET,Türkiye Liginde yer alan futbolcuları teşvik gayesiyle ALTIN ARMAĞANLAR ihdas etmiştir.Her yıl tekrarlanacak ve bir gelenek hâlinde devam edecek olan bu ALTIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor