Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • Daily Telegraph Gazetesine göre DIŞ HABERLER SERVİSÎ LONDRA gazeteleri Kıbrıs konusunda geniş ölçüde yorumlarda bulunmaktadırlar.«Daily Telegraph» gazetesi Kıbrıs ile ilgili olarak yayınladığı bir yor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • REŞAT ÖZARDA KIBRIS'TA LEFKOŞA,ÖMER SAMİ COŞAR BİLDİRİYOR Aydın milletvekili Reşat özarda Beyrut yoluyla Kıbrıs'a gelmiş bulunmaktadır,özarda çarpışma yerlerinde ve mahsur kalmış köylerimizde İnceleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • YÜKSEK PLANLAMA KURULU,UYGULAMA RAPORUNU İNCELEDİ ANKARA.ÖZEL Yüksek Plânlama Kurulu,Başbakan İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanarak 1963 yılı programının üçüncü 3 aylık uygulama raporunu görüşmüştü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • Zeytinburnunda salgın hastalık tespit edildi Samatya İşçi Sigortaları Hastahanesi tarafından yapılan bir ihbar üzerine Zeytinburnu çevresinde,virüslü suların yol açtığı «viral hepatit» adlı nezleli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • DURUM MB TT J BS 1 wTi IBS ücretlere zammın arttıracağı enflâsyon tehlikesine karşı 1 TEDBİR ARAŞTIRILIRKEN.NCEKİ gün bu sütunlarda yaptığımız yorumda enflasyof nist ortamlarda işçi ücretlerine yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • DÖRT İDAM CEZASI İNFAZ EDİLİYOR ANKARA,ÖZEI Dört kişinin haklarındaki ölüm cezalarının yerine getirilmesi ile ilgili kanunlar dün vürürlüge konmuşturölüm cezaları verine getirilecek olanlar;Samsunda M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • İl Genel Meclisi Ramazanda az çalışacak 11 Genel Meclisinin dünkü oturumunun.Ramazan olduğu için oturumun erken tatil edilmesi konusunda 5 AP li üyenin teklifi ekseriyetle kabıü edilmi» ve toplantı sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • Bugün yapılacak toplantıda,hükümet yetkilileri ile plânlama uzmanları,görüşlerini bildirecekler ANKARA,ÖZEL TOPLU sözleşmeler ve bunların etkileri konusu bugün toplanacak Yüksek Plânlama Kurulu toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • Islimyeli,Çakım için tahkikat açıldı,dedi Ticaret Bakanlığı bütçesi konuşulurken,sorulan sualler üzerine,Bakan şiıftdilik açıklama yapamayacağını söyledi ANKARA,ÖZEL TİCARET Bakanlığında görevli iken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • CASTRO BİR ÇOCUK GİBİ EĞLENDİ Bir kaç gündcnherl Moskova'da Kruşçcv'in şeref misafiri olarak bulunan Kfiha rayının civarındaki Tainitsky çocuk parkında bir süre efclenmiştir.Resimde,Başbakanı Tidel Kû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • LONDRA KONUŞMALARİ ÜMİT VERİCİ DEĞİL Gazetelerden)î VFfjAN A YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • Sağlık bütçesinde yapılan kısıntı tenkid edildi ANKARA.ÖZEL Sağlık Bakanlığı bütçesinin dün Bütçe Karma Komisyonunda müzakeresi sırasında söz alan üyeler.Sağlık bütçesinde hükümet tarafından yapılan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • ZEMBEREK BOŞANINCA Bizim gazetede bir havadis:Memur maaşları bu yıl ayarlanamıyor.Memur maaşlarının ayarlanamayışı,kendimizi bildiğimizden beri malumdur.Hiçbir zaman memur maaşları ayarlanamaz.Onun iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • Mm Ykmm YAPILACAK ANKARA.ÖZEL Yeni Personel Kanununa göre.memurlara gerektiğinde yiyecek,giyecek ve yakacak yardımları yapılacaktır.Bu yardımların kimlere,nasıl yapılacağı bir yönetmelikle tesblt olun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • ASFALT RIZA Lİdaîî lil Tüfekçi'yi öldüren IVIurtaza Kirtildi teşvikten sanık kabadayılardan «Asfalt Rıza» hakkındaki beraet kararı temyizce bozulduğundan tekrar yargılanmıştır.Kirtik'den sonra salona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • KONFEKSİYON Fransız Brodeli Çamaşır Kreasyonlarını j İFTİHARLA TAKDİM £DER İmalât ve toptan satış yeri:Marpuççular,Nasırzadeler Han 48 İLANCILIK 7557 792
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • ÖMER SAMI COJAR YAZIYOR ehifler'de Köyün kızları,baskından sonra "Rumlar nasıl kaçıyorlardı,bir görseniz,diyorlardılero köyünün gece gündüz nöbet tutan 6 delikanlısı Bin,İki bin gelsinler!Bu topraklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • garanti istiyor Kıbrıs'ta hâlen durumları belli olmayan 205 Türk'e ait kayıp listesi yayınlandı F%m Fazıl Küçük dün Hol-gP% landalı bir gazetecinin suallerine verdiği cenapta,Kıbrıslı Türklerin çok sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 17.01.1964
  • 51i KONFERANSI TAKİP EDEN SAMİ KOHEN BİLDİRİYOR Türk lideri,iki cemaatin iki ayrı uhfar eyalet olmasını istedi Ma«osa'da Kızılay tarafından kurulan 60 yataklı Türk lıastalıanesiııin tabelâsı.Erkin,"Ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • düşünenlerin düşünceleri Kıbrıs dâvası nasıl haüolabüir KIBRIS dâvasının çözüm yolunu aramak üzere bugünlerde Londra'da bir konferans toplanıyor.Bundan ne bekleyebiliriz?Ve bu konferansta başarı sağla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • Bekçi bürosunu teftişe gelmişti Zt tint,tunu Bekçi Bürosuna «mu unıaıU-ki günü bir «dim Tirdifun» âmiri Erol ÖzUs'a «üv/aklat mı zı çıkarındedi.»Bütçenizi kontrol «decelim Erol o/U» hayretle •or d ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • ISTANBUL TİCARET ODASINDAN Şehrimizde bulunan Macar Ticaret Hey'eti ile 20 Ocak 1964 Pazartesi günü saat 14.30 da Odamız Meclis Salonunda yapüacak toplantıya ihracatçılarunuın behemahal teşrifleri ric
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • 'TERYEESE' Pardesülük •SANFORolursa makbuldür.SANFOR-TERVLEN E' YENİLİĞİDİR REKLAMCILIK 179 808
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • İLÂN Eskişehir Belediye Başkanlığından:Otobüs işletmemiz İçin y00X20 eb'adında 30 adeı iç ve dış lâstik alınacaktır.Muhammen bedeli 45.180.TL.olupgeçici teminat 3 388.50 TL.dir.İhalesi 3 £ubat 19G4 Pa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • GÜNÜ KIYMETLİ MÜŞTERİLERİMİZİN HİZMETİNE GİRECEKTİR.6u şubemizin açılışı doiayısı ile yapılacak hususi çekilişte:2 Adet 5 000 v 5 Adet 1000 Olmak üzere cem'an H*î»I«I»IfîFın.fl LTOTİirH 50 Adet 100 So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • TÜRK TİCARET BANKASI EYÜB ŞUBESİ LİRALIK HUSUSİ İKRAMİYE ÇEKİLİŞİNE İŞTİRAK İÇİN 18 OCAK 1964 TARİHİNE KADAR HESAP AÇTIRMAYI İHMAL ETMEYİNİZ TÜRK TİCARET I BANKASI VAÜEÜ HER 50 LİRAYA VADESİZ HER 100*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • PARAMIZ ALMANYA'DA 100 T.L.32 MARK s MÜNtH.MUSTAFA E E EKREM AVDTNdiiu E AEMANYA'da Ttirk İ parasının değeri bir E E süredir sabittir.Hâlen E 10 liralık kupürlerden E ibaret 100 Türk lirası E için ^2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • PİYASADA BUGÜN H Tiftik piyasası iyi bir yıl geçirdi J İTİLASINDAN bu yana dn ülkelere 100 ton tiftik satışı yapılmıştır.İhracatçı Birlikleri yetkilileri son satışlarla birlikte,bu mevtini ti.'UU tonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • Narenciye Bu mevsimin sevkıyatı 548.292 sandığı buldu ADANA,ÖZEL m 963 1964 narenciye ihraç f sezonu başından bugüne kadar Mersin limanından dış ülkelere «konsinye» olarak satışı yapılan 7.862.235 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • Tütün içtn toplantı t/MİR.ÖZEL «Türk tütününün değerlendirilmesi konusunda 20 21 Ocak tarihlerini» Ankara'da trir toplantı yapılacaktır.Toplantıda Amerikan ilol tütün yetiştirilmesi konusu da serüfüie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • umumim mimim mim mu mı mm»minimum m Ramazan gelmiş RAMAZAN gelmiş.Şimdi hiç bilmediğim ya» bancı bir kelime olarak duruyor karşımda Ramazan.Oysa bu kelimede üst üste konarak bodruma kaldırılmış gibi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • M E V L 0 T Ailemizin göz bebeği ve medarı iftiharı NECATİ ONUR' un vefatının namazın lacaktır.kırkıncı gününe i müteakip Hacıbay Arkadaş,akraba ve nüsadif 21.1.1964 Salı günü Yatsı ram camii şerifind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • BELEDİYE ZABITASI TEMEL KURSU AÇILIYOR Belediye Zabıtası 12 nci dönem Temel Kursu 20 Ocak günü saat 8.30 da başlayacaktır.Belediye Zabıtasına giren memurlar 13 halta devam eden temel kursta Belediye k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • VEFAT Sevgili aile büyüğümüz Kırım esrarından merhum Mustafa »•rendi ve merhume Feride hanımın oğlu,merhum Kadri Tuzcıılar'ın.merhume Meryem hanımın kardeşleri,merhume Sıdıka Tuzcular'ın eşi.Hatice Po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • Lokanta ve kahve gibi yerler imsak'a kadar aç,k kalacak Ramazan münasebetivle halkın Sahur yapabileceği dükkânlar tmsak vakHne kadar acık kalacaktır.Belediye Küçümeni,Ramazan sonuna kfadar lokanta,ahc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 17.01.1964
  • HAYDARPAŞA KÖPRÜSÜ TAMİR EDİLİYO R Haydarpaşa köprüsü İETT.Belediye ve Demiryolları tarafından hazırlanan bir protokole göre müştereken onarılacaktır.Köprünün üst kaplaması İETT tarafından sökülecek,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • Yılbaşı ikramiye çekilişi istanbul 7.Noterinin huzurunda yapılmıştır.Bu zengin çekilişte GALATASARAY Şb.17565 No.lu hesap sahibi Lira ESKİŞEHİR Şb.347 No.lu hesap sahibi 100.000 Li" ANKARA Merk.Şb.147
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • MİLYONLUK YÜZÜNCÜ YIL ÇEKİLİŞİNDEN SONRA YENİ YILIN İLK ÇEKİLİŞİNDE Kaloriferli APARTMAN DAİRESİ 4 ADET 5 ADET 50.000lIRA 10 ADET 25.000 LİRA 5.000 LİRA AYRICA 25900 Talihliyede çeşitli zengin para ik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK" S o AC t*A\f/Yurdıunuz Balkanlardan sarkan soğuk çekirdekli yüksek basıncın etkisinde kalmaya devam edecektir.Bu duruma göre:Ege,Marmara,Trakya,Batı ve Orta Karadeniz bölgeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • 3 Adet PERVANE ve 3 adet ŞAFT Alınacak arlhl 13.2.1964 dür.Şartnamesi MALZEME satılmaktadır.DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.En îteç^tekllf verme tarihi 13.2.1964 dür.Şartnamesi MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • TEMlff,MM.Ml* OlAVI UNfiQEtiafli toiliTMSAHl GETİPPÎ.İMftMA-KHZE^EH VAHSJ Bit WTiK,lÂFTAKANlARMi AAA/VAAAAA ATTi AMA mLÎM ÛLMAHiVrlMWR.ANLAJUPl Sjite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • Köln'de kaldığı otelin sahibinin 45 yaşındaki karısını baştan çıkardı k wMm Türk sevgi!isiyle Doğu Almanya'ya kaçan,kadın ve çocuğu.Kadın,Doğu'ya geçerken,kocasının 60 bin lirasını da birlikte götürdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • Çöpçüler polis karakolunu bastı YENİ DELHİ,AA.Hırsızlıktan sanık bir çöpçünün sorgusu sırasında ölme-«Int procesto eden 2.000 kadar çöpçü karakola hücum ederek dört polisi yaralamıştır.Çöpçüler,kamyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • istanbul 14.Sulh Hu» kuk Hâkimliğinden İLÂN Dosya No:963/3584 Dâvâcı Fatln Ansan vekili avukat Kemal Kasımlı tarafından dâvâlı Beyoğlu Kamerhatun mahallesi Karakaş sokak No.2 kat 1 de İkamet etmekte i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Fuar kontenjanlarından ithâl edilerek Odamız emrine bırakılan yağ asitleri ile plâstik ham maddelerinden almak İsteyen mensubumuz sanayicilerin Odamız Sanayi Şubesine müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • llili:Mübarek Ramazan DÜNDENBERİ mübarek Ramazana girmiş bulunuyoruz.Bu mağfiret ayını bütün dindaşlarımıza tebrik eder ve Allahtan bu millete sıhbat,saadet ve selâmet dileriz.Eskiler Ramazana «Ramazâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • Küçük yaştakilere sigara satılmaması için bir kampanya açılıyor NEW JERSEY.A.A.New Jersey Eczacılar Birliği,yas» küçük olanlara sigaranın satışının yasaklanması için bir kampanya açmıştır.200 üyesi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • Mersin'de,Romalılara ait bir mezar bulundu MERSİN.AA.Bahcelievler semtindeki tarım fidanlığı su arkı hafriyatı sırasında,Romalılara ait bir mezar bulunmuş ve mezar tasları Şehir Galerisine nakledilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • Dört çocuk diri diri yandı COUNCIL BLUFFS.A P.Yasları besin altında olan dört çocuk evlerinde cıkan yangında diri diri vönurak ölmüştür.1 Yangın çıktığı sırada babaları İsteanneleri de komşuda bulunuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • I MEHMET ALÎ BİRANDI C11ACIRY I ANE'de tanı yol üstünde koskocaman bir neon ışığı yanıp sönüvor-ADANA.Yılbaşı veya Noel tebrik kâğıtları,kartvizit siM şeyler balılip saUlıyor burada.Sahibi ise hir ing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 17.01.1964
  • Nehirde âyin yapan 30 Hintli boğuldu îpleıi kopan sal akıntıya kapılınca paniğe uğrayanlar suya adadılar RANGOON,A.P.30 Hintli kadın,erkek ve çocuk bir nehirde âyin yaparlarken boğulmuşlardır.Olay bur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • n Dünyaya insan olarak geldikten sonra mehtap için şiir yazmayan,yahut da havagazı şirketini protesto için gazetelere şikâyet mektubu göndermeyen bir tek kişi tasavvur edilemez.Fakat bu Uk edebiyat de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞİM HS Ortalık kararmağa başladığı sırada Alyauak Osmun yuvarlak dört teneke irinde zeytinyağlı ve fitilli kandilleri getirdi.Çardağın direklerine koydu.Sofraya da iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • İSTANBUL RADYOSU 7.JB Açılış Kısa haberini-7.3$ Klır'Onı kerim Saz eserleri 8.00 Haberler 8.11 Türküler 0.20 Hatif mütik 9.0O Htanbulun »esi 9.20 Toprak Ve Uran 9 30 Kikük konser 10.09 Kısa haberler K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • M OĞLAK BURCU 123 Aralık 20 Ocakl üzüntülerinizi unutturacak bir d« «lacat.&t KOVA BURCU 121 Ocak 19 Subatl Bir arkadauıan irilik göreceksiniz niger taraftan bir yakınınızın utruna cıkn» k'i"v/2£ BALİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • SOLDAN SAĞA:1 Numuneleri çoğaltılmış Mr eserin ilk yazılmışı veya benzeri olmayan biçimde,cinste «ey.2 Acınacak halde olan:Terri su.3 Tersi bir mektep;Alev Es-İri dil)4 Tarife'nln ortası:Müsavi;Bir ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • MAWiV BLACKHORSE APAcPofRi ASLİNDA BOUTT i-ClNlfv^EltSlTEOB OKUYUP Cvı BtR.ÖĞRENİM AMA ÇOK TE-OıR3tN Bı'K KıŞtOİBU-ÇABUK A.M" BASİT SEBEFl_ET^ ONU ZIVANADAN C^lKASU^ MAdA VETERL İŞ HCi CE VUMKU8A Gtl_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • 1 I li If %S «cAqA« Gtjçı.uy M v\uç;5un o ada.i l-ac çok pfe^ATvi O ı_u Çı_A t?b ı 3Q$£ SALINAS,RÖOJgjgD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • Mm^ÜM KADEHE KOVAyiM tUBETTfe rA.AjlçAk.BİRİNİN» WOTKA-VA ZEHİR:KAT_A*AD»Sl NE *Aı-ûw?KARABİ-BER.ZEHİRl KA-DEMİN üstünb:ÇltOİR.K.ITT—r içkimizi CETlRJDlAA EFEM-T" r r\•fi NUK BuZu 2 GOMONİSTiK» Bı_Rf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • CUMA Rumi 1983 17 i3 * Ramatan OCAK Ocak 1 19fi4 4 VAKİT VASATİ EZANÎ Güne* 7.31 2.16 12.24 7.18 ikindi 14.52 8.47 Aksam 17.06 12.00 Yat sı 18.43 1.37 tmılk 5.34 122»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • Milliyet Gazetecilik A.5 adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMASI» Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • İLAN TARİFESİ 2.3.4.5 inci «avfalar-dn santimi 40 TL 6.7 ncl sayfalarda santimi 35 TL Birinci sjvfada baslık 200 TL DUfttn.Nisan Nikâh Vefat ve TfsekkOr PSnlah 5 santim* kadar 7 savfsdai 90 TL KUeük «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 17.01.1964
  • ABONE TARtFESI 3 Aylık:22 TL.6 Aylık-40 TL Yıllık-75 TL Vaüaneı memle ketler cin adJ oos ta İle bu ücretle rin bir mlfill alınır Uc.ık contam »cin tarif*.kullanıla c-dk onlun defterine eih-e rteeislr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • ^fcİİÂÎJK DİNÎ «BİLGİLER T ANSİKLOPEDİSİ BAYRAM Bayram ferahlama ve sevinme günüdür.Hazreti Muhammed Melekeden Medmeye göç ettiği zaman Medinelilerin yılda iki bayramları olduğunu öğrenmiş ve «Allah s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • Bugün 17 Ocak 1964 Cuma.Ramazanın ikinci gününde;j IsUhbül,Ankara ve İzmir camilerinde verilecek vaazların programları aşağıda gösterilmiştir.YENİCAMİ KÎÜPSULTAN Öğle Öileden tema Öğleden onca Ö*le İk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • ÇORBA v« SÜTLÜ TATLILARI SOFRANIZDA MI SANTRAL 8 Çe*jt Ç "bas« Hazır Sütlü tadılan ve ev tipi süt tozları ile hizmetinizdedir.II llılll 7T' ''•'If "İl SANTRAL Sut »e g.da Sanayii TAŞ.Calacaskrajr Yenı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • İLÂN Bankamızın Ceyhan'da yaptıracağı 369.099.24 lira keşif bedelli şube binası inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Bu işe ait dosya Bankamız İnşaat Müdürlüğünde tetkik edilebilir.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • Gümrükleme ve Gayri Mamul Emtea Nakliyatı Yaptırılacaktır Müessesemizin gümrükleme ve gayri mamul nakliye isleri eksiltmeye çıkarılmıştır.Bu işe ait şartname ve mukavele taslağı Müessesemiz Gümrük ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • YENİKÖY'de TARİHİ İFTAR SOFRASI VE TÜRK TEMAŞASI Haber aldığımıza göre T.C.Turizm Bankasının Yeniköydeki «lînjjazici.gazinosunda tertiplenen «Tarihî İftar Sofrası ve Türk Temaşası* geceleri,gösterilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüsünden K A R A B Ü K YÜKSEK MÜHENDİS ve MÜHENDİS ARANMAKTADİR Teşekkülümüzün merkez teşkilâtında 4/10195 savılı kararname şümulüne giren işlerde istihda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 17.01.1964
  • jÇTANBÜt reı tifo n SATILIK EMLAK ŞİŞİ tl»r.61 MÖ ne kalorifer» çekrhe kat T iok.'Hi ANKARA Kiıvük Esatta ortamektep yanında satılık arsalar tst.48 01 64.aa 12 19 99 Rns\eki!caddesine 440 M2 İki ce-be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • TELEFONKEN BATI ALMANYA'DA^OLDUĞU GİBİ BÜTÜN DÜNYADA'DA EN KALİTELİ RADYODUR TELE TEKNİK sanayi w ticaret ltd.&m Galata Tahir Han Kat 2 İstanbul Tel:44 40 28—44 75 Ü SLAMCIUK «88 791
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Yııın en başarılı sanatçıları «İlhan İskender Armağanı» yarışmasında birinciliği kazanan iki oyuncuya,ödiiiieri törenle verildi E CENCO ERKAL 1902-63 yılı birincisi AYLA ALGAN 1962-63 yılı birincisi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • VIRGINIA BRUCE İLE ÂLI SPAR BOŞANDILAR Virginia Bruce ile Ali İpar dün,ikinci Asliye Ceza Mahkemesi kararı ile boşanmışlardır.Boşanma dâvası bir süre önce Virginia Bruce tarafından açılmıştı.Amerikalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Aldım Kullandım Beğendim traş bıçağ* okşar gibi 1 traş eder İ hakiki "JOB" açık altın rengindedir.İLANCILIK 7363 78»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • AZAK TtYATKOSU,AZAK TİYATROSU,AZAK Gazanfer Özcan Gönül Ülkü 1j 20 Ocak 964 Pazartesi akşamından itibaren MUHTEŞEM SERSERİ 3 perde komedi yazan:REFİK KORDAÖ Sahneye Kovan.Z.KESKİNER 1 Şubat '964 Cumar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Dün bâzı gazetelerde Karaca Tiyatro artistleri kavga etti diye neşredilen haberin aslı ile alâkası yoktur.Olay 6 oyuncularından ikisinin ağız münakaşasından ibarettir.6' Oyuncuları adına İ.ÇINAR REKLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Uzun 2amandan beri yapılan tecrübeler ju hakikati ortaya koymuştur ki.REKOR SIRT KAUÇUKLARI İLE kaplanan lâstikler ASGAR!yol yapmaktadır.LASTİĞİNİZİ KAPLATIRKEN REKOR SIRT KAUÇUĞU KULLANILMASINI ISRAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • I Butun dünyada sesinin berraklığı ve sadakan ile şöhret kazanmı?W GELOSO HER TAKATTA AMPLİFİKATÖR MİKROFON HOPARLÖR TESİSATI!PORTATİF PİLLİ MEGAFONLARI Üniversiteler,mektepler,sinema,eğlen-ce yerleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Nervürlü Beton Demiri Alınacaktır Etibank İstanbul Alım Satım Şubesi Müdürlüğünden:STİ evsafında;d 32 150 Ton 26 100 h 20 50 6 14 50 Tekliflerin 18.1.1964 saat 13 kadar verilmesi lâzımdır.BASIN 125)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • HAYAT ÇEMBERİ Fransızca Sözlü Maria SHELL O.W.FİSHER Filmi gördüğü büyük rağbet ve halkın isteği üzerine sinemamızda devam etmektedir.İLÂNCILIK 7936 820
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • GÖNÜL TURGUT ve ARKADAŞLARI DANS ORKESTRASI Cumartesi Pazar Matlna Nlfantafi,Tcpagacı.Migros yanı T*l.ı 48 38 78 REKLAMCILIK 176 785
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • ÖZDEMlR kurşunkalem fabrikası memleketin bütün kalem ihtiyacın,karşılıyacaktır KISMET 9 786
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Z.Degirmencioğlu,aleyhine açılan 200 bin liralık tazminat dâvasını takip etti.Ayşecik Memduh ün duruşmasına başlandı Küçük artist «Ayşecik» Zeynep Değirmencloğlu'nun mukavele dışı bafka filmlerde oyna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Liz'în boşanma talebi E.Fisher'e tebliğ edildi MEXtCO.AA Elizubeth Taylor,özellikle.Eddie Fishet'in aile ocağımı terki» meselesine dayanan boşanma talebini Salı günü Puerto-Vallarta'd» mahkemeye sunmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Ankara'da,bir müzik yarışması yapılacak ANKARA.ÖZEL Ankara amatürlerarası müzik yarışması yarın saat 14.00 de Siyasal Bilgiler salonunda yapılacaktır.Yedi grup üzerinden yapılacak müsabakayı.Fakülteni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • Devle!Tiyatrosu için verilen kanun teklifi ANKARA.ÖZEL Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü bünyesinden Devlet Operası,balesi,orkestrası ve korosu İle tiyatronun İdarî bakımından tamamen ayrılmaları konus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 17.01.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ATLAS Tel:44 OS 35)Korkusuz Kahraman R.İ.EMEK Ttl:44 14 39)Pepe Cantinflas R.l.İNCİ Tel:48 45 M)l Kelebekler Çift Uçar A.Mekin.LALI Tel:44 35 95)Son Karar M.Nur.KONAK Tel:48 26 06)Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Maureen McCauiey lie Cemâl Egemen nişanlandılar.16'Ocak/lÖ64 Niagara Fill*.Kanada MtLLIYET T8S KSZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • SUNA OZSARAN Zalalnntas)ile Mak Müh.GÜVENÇ ÖZSARAN evlendiler 16/1/96-1 KadiKö MtLUYET 784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • VEFAT Merhum Seyfettin Bey ve Mürüvvet Hanım kerimesi.Haaeki Nisa Hastahanesi eski Baş Hekimlerinden Nisaiye Mütehas ¦ısı Merhum Dr.Yahya Orhan Tahsin Beyin gelini,Devlel Demir Yolları Hareket Müfetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • I I I I ÖLÖM «on yadigârı.Yaman Eseli'nin nenesi.Selgii.Eeeb ve Evcimenlerin «rınesi NEZAKET KALFA 15 Oa** 1S64 Perşembe «ünü Hakiun rahmetine fcavusmus ve on senedi,duvulmamıs olr feragat ve muhabbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • ÖLÜM' Anadolu Baharat Deposu sa hibi.Bay ve Bayan Hay'm Nomtnaz ve ailesi,Bay ve Bav ar ftlolz Taranto ve ailesi.Teyzesi kiEkardeşlerl ve akrabalar».eski Allance Mektebi Müdürü Bay Abram Benveniste'nl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • TEŞEKKÜR Aile büvüfirümü?HANRÎ MÎTRANÎ'nin vefatı dolavıslyle cenaze merasımine iştirak Jûtfunda bulunanlara,çelen» Gönderenlere çelen* yerin* havır müesseselerine teberruda bulunanlara.telefon telgra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • ımımnmn TEŞEKKÜR Sevdiğimiz,fcıymetll varlığımız,M.T.A.EnstiTüm Genel Muhasebe Müdürü TURGUT OKAR tn vakitsiz kaybı dolavıslyle cenaze merasimine evlerimize aelen.telgraf ve telefonla acımızı paylaşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • GÜMRÜK KOMİSYONCULARINA 1 Şirketimizin gümrük işleri mevcut şartlar dairesinde *n müsait teklif veren bir komisyoncuya mukavele ile tevdi «ailecektir.2 Şartname parasızdır.Tekliflerin teminatla birlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • VEFAT Cemiyetimiz kurucularından Zahire tüccarı HALİM TUZCULAR 16/1/964 Perşembe eünü hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 17/1/964 Cuma eünü öğle namazı xn müteakİD Mevlâna Kanı Merkez Efendi Camiin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • TFSEKKÜR Aramızdan ebedlven ayrıları sevgili RATtP MORDALĞA'nın cenaze merasiminde bulunan akraba ve dostlarımızla çelenk «önderen telgraf.teletoD »e mektup t)e acılarımıza Istlrâk fden arkadaşlarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • VEFAT Sehlt VÜzbası Zeki Bey ve merhume Melek hanımın kerimeleri {Castamonu eski Milletvekili Cemil Atay'ın esi.OSuz Atav ve Oksan ögel'in anneleri,Avse üskan ve Zahire EsküVln hemgireleri.Fürüzan Düz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Menkul Satış Mânı İstanbul 6' ncl îtra Memurluğundan Dosya No:9432/843 Bir borçtan dolayı matocuz olup paraya çevrilmesine karar verilen ve muhammen kıymeti 13.000 Ura olan bir adet Devit çoğaltma ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • ÜÇ ŞEHİTLER KÖYÜ Baştarcıfı Birincide ların bir polis arabası gelmiş köyün yoluna,İlk evlerin yanına.Çıkıvermiş karşısına av tüfekli nöbetçiler.Rumlardan kaçırılmış otomobili arama bahanesi ile girmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Hollywood'dan yalnız 6 gün için gelmiş bulunan Amerikalı Zenci Şarkıcı ve Artist FREDDY ÇIÎIIS Bu müddet içinde ve bu aksamdan itibaren Rezervasyon:48 32 27 8M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • YENİ LALE SAYIN DOST VE MÜŞTERİLERİNİN MÜBAREK RAMAZANININ HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDER.Adres:Beyazıt,Çarjıkapı Yeniçeriler Cad.87/B Tel:22 88 İLÂNCILIK.7811 8i»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • MEMURLAR l Ba?farafı Birlnr-iöe Kanun konduktan son ra,memurlar Cumartesi ve Pazar günleri tam izin yanacaklardır Memurun etinlük çalışma suresi sekiz saat.haftalık çalışma süresi 40 saat olacaktır m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Denktaş,yeni bir taksim şekli teklif etti Ş Baştarajı Birincide tan beyanatını okumak suretiyle İfade etmiştir.Konuşmasının basında Kıbrıslı Türk Lideri.evvelâ «Ada Türklerinin 1959 Londra ve Zürich A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • İslimyeli,Çakım için tahkikat açıldı,dedi Baştarafı Birincide gece et BaKşmı Feunl tstimyeh"ııln ktıniiMiiiJSjındatı ı»nra.CIÎP Milr lelvekll)Olûl Sungur su sorııvn sormuştur:«Ticaret Bakanlığı hünves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • TOPIU SÖZLEŞMELER Baştarafi Birincide vetkillleri eereklrse Sendika Başkanlar ile aörüsmeieı vanacafci gibi iktisadi Devlet Teşekkülleri yetkililerine de tav ıvelerde bulunacaktır Yamlan alışmalara eö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • FREDDY DAVİF.S ÇATI'da ¦tezervasron:«8 32 2?NOT:Amerikalı şarkıcı.Cumartesi Pazar matinelerinde de CATI'dadır MtLLÎYET:«25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Yüksek Plânlama Kurulu Baştarajı Birincide Raporun 5 bölümü söyle ayrılmıştır:O Ekonominin genel durumu:1962 yılında başlayan canlılık 19fl3'ün U aylık döneminde de dei'unı etmiş,millî gelirde lt»6*2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • bütçesinde yapılan kısmi;fenkid edildi t Baştarafı Birincide oldıı£u belirtilmiş ve milyon 87ö liralık ek ödenek teklif edilmiştir.EHLİYET SAHTEKÂRLIĞI Komisyonun öğleden sonraki oturumunda sorulara r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • HBBISTA 205 TORE KAYIP Kıbnsta lmdive kadar cesedi bulu rvnlarla sae oldukları anlaşılanların İsimleri çıkarıldıktan sonra kaviD Tüik ierln listesi veniden düzenlenmiştir Bunlar arainda saö oldukları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • «Msim güç,fakat imkânsız değildir» 4 Büşrornfı Birincide olmadığına» işaret etmekte ve şöyle devam etmektedir:«Kıbrıs Türkleri ile Rumlarının btr millet halinde birleşmesinin mümkün olmadığı kahııl ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Zamanımızda vakit kaybetmeden emniyetli ve rahat şekilde İngilizce,Fransızca veya Al* manca konuşmak için milletlerarası Linguafon Metoduyla ders DİNLEMEK kâfidir.Vaktin kıymeti var.Bu mühim gayeye na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • KAFA KÖSELESİ:Kilosu 250 Kuruş Üstün kaliteli kata kösele mamulümüzün Beykoz'daki fabrikamızda ve Sirkeci 5 inci Vakrf Han altındaki büromuzda kilosu 250 kuruştan satışa ar2 edildiğini sayin müşterile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • fabrikaları mamulâtından:KOMPLE SERVİS TAKIMLARI STANDART ve KOMPLE BAKIM TAKIMLARI HER BOYDA TORK ANAHTARLARI AĞIR ve ORTA BOY LOKMA TAKIMLAR HER NEVİ ÇEKTİRME ve ÇEKTİRME TAKIMLARI KAPORTA TAKIMLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Devlet Orman İşletmesi Dirgine Dirgine)Müdürlüğünden 1 Devlet Orman îs-lelmesi Dirgine Müdürlüğünün Yedigöller Bölgesi.Yedigöller Serisi 22-34-25-36-37-38-39 Ka.la Bölme ormanlarından,yapılacak İBUO M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • İLÂN Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İSTANBUL YURTUR MÜDÜRLÜĞÜ Sahaalma Komisyonu Başkanlığından 1 Aşağıda adı yazıb yurdumuzun onarımı karşısında gösterilen gün ve saatta kapalı zarf usurü ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • TURHAL SEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN Aşağıda grupları yazılı ihtiyaç fazlası malzemeler 27 Ocak 1964 Pazartesi günü saat 10 dan itibaren fabrikamızda satışa çıkarılacaktır Açık arttırmaya iştirak edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Ansiklopedisi kazanan okuyucularımız 29 Aralık 1963 Pazar günkü ilâvemizde neşredilen «ANSİK-LOPEDİ» kelimesinden en çok kelime türeterek Hayat Ansiklopedisi» nin altışar ciltlik takımını kazanan beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • DURUM I Baştarafı Birincide^ körüklenecektir.İşçilerin elde ettikleri zam,ancak bu takdirde I gerçek bir zam olacaktır.Fakat mesele,bu gerçeği ifâde etmekle çözülemez.Asıl iş,1 işçi ücretlerine zam ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 17.01.1964
  • Dr.Küçük,sağlam garanti istiyor Baştarafı Birincide meleri fikri hakkındaki suale a t ju cevabı vermiştir:«Tek hedefimiz halkımızın can ve mal emniyetini garanti altına almaktır.Eğer taksim olursa,Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 17.01.1964
  • Nedim Doğan Meniskus İki Profesör tarafından muayene edilen millî futbolcuya 15 gün istirahat verildi.FENERBAHÇE'M millî futbolcu Nedim Doğan'ın sakatlığını tetkik eden,iki Profesör Doktor,meniskus ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • Üç şehirde Hakem Semineri açılacak Futbolcularla,hakemler arasında Keçen olayların futbolcuların kaideleri tam olarak bilmemesinden ileri geldiğini tesblt eden Merkez Hakem Komitesi Haziran sonuna kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • Amerika'dan dönen Olimpiyat üçüncüsü [HÜSEYİN KIRCALIl Ruhi Sarıalp,Amerika'da tetkiklerde bulunduğu 23 üniversitenin hâtıra flamaları ile birlikte görülüyor.ESKİ Şampiyonlarımızdan üç adını Olimpiyat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • T.Spor'u 6-0 yendi Salı günü Bağdat'a hareket edecek olan namzet-±[ lerin dünkü maçında Şe-nol ve Biroi da yer aldı KIBRIS'TA TÜRK ANTRENÖRLERİ ANKARA,ÖZEL SALI günü Dünya Ordular arası futbol şampiyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • Okçuluk şampiyonası İstanbulda yapılacak ANKARA.ÖZEL Türkiye Okullar arası Okçuluk Şampiyonası 4 7 Şubat tarihleri arasında İstanbul'da yapılacaktır.13 bölgenin iştirak edeceği şampiyonaya her bölgede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • hocaları belli rinasının 8 Nisan'da Beigrad'ta Yugoslavya ile Karmayı,Macar S.Barcs ve Alman Hkarşılaşacak olan Schön çalıştıracak 8 Nisan'da Beigrad'ta Yugos-lavya ile karşılaşacak olan Avrupa Karmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • Guiat tufa asaray futbol takımı dün Eyüp Sııltnn'ı ziyaret etmiştir.Kesimde,Sarı Kırmızılı futbolculardan Metin ve Musbir kurban ile yukarda)ve Eyüp Sultan Hazretlerinin türbesi önünde dua ederken alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • Genç Millî Takıma 33 oyuncu seçildi Avrupa Genç Millî Takımlar Tumuasına katılacak kadro,Romenlerle 2 hazırlık maçı yapacak ANKARA,ÖZEL OLLANDA'da yapılacak Avrupa genç millî takımlar futbol şampiyona
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • m OLİMPİYATLARI TEHLİKEYE GİRİYOR 1964 Kıs Olimpiyatlarının organizatörleri,29 Ocakta başlayacak olan müsabakaları bir felâketten kurtarmak için yağmura ve kar yokluğuna karsı kahramanca bir eavretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • M.T.K.hazırlıkları 1 Şubatta başlıyor Avrupa Kupa Galipleri çeyrek firttlinde Fenerbahçe'nin MTK İle yapacağı mac tarihlerinin UEFA tarafından 27 Şubat ve 6 Mart olarak tespit edilmesinden sonra Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • cnmnıSPOR Kervanı AKGÜN KOLEJİNDE öğrencilere spor kültürü yönünden faydalı olmak amacıyla kurduğumuz MİLLİYET SPOR KERVANI,onuncu toplantısını AKGÜN KOLEJİ'nde yapmıştır.Basta Kolel Müdürü Haydar Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • Devlet Bakanı Yolaçhn direktifi ile 0.Apak "Askerlerin kendi takimiarinda oynamalarına taraftarım,dedi ANKARA,ÖZEL' DEVLET Bakanı Malik Yolaç asker futbolcuların takım,larında oynamalarını sağlamak ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 17.01.1964
  • SİNASİ OSMA DA F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ HAKLI DEDİ ANKARA,ÖZEL AP îzmir Milletvekili Sinasl Osma.Besiktas'lı Güven'le ilgili olarak dün su demeci vermiştir:«Beşiktaş da.Fenerbahçe de haklıdır.Beden Terbiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor