Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • DURUM Toplu sözleşmeler ve grevler ÇALIŞMA Bakanı Ecevit'in geçen gün Ereğli Kömür işlet-fl melerinde imzalanan toplu sözleşme münasebetiyle yaptığı 1 açıklamaya göre,yeni kanunların yürürlüğe girişin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • LİMAN DOK İŞÇİLERİ GREVE HAZİRLANİYOR SEDAT AĞRALJ LİMAN Dok İşçileri Sendikası Başkanı Mahmut Yüksel «Grev başladığı anda aracı,ların evvelce ileri sürdüğü,bizim kabul ettiğimiz tekliflerine uymayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • Din eğitiminde ıslahat yapılıyor Millî EğitimBakanı,İmam-Hatip Okullarına olgunluk sınavı konulacağını açıkladı ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı İbrahim Öktem,dün Bütçe Komisyonunda yaptığı konuşmada s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • İşte Bütün Genç Kızların Bütün Kadınların Heyecanla Okuyacakları Eşsiz Bir Roman!İngiliz Edebiyatının Büyük Romantik Eseri E A Jane Austen'in Şaheseri Nihal Yeğinobalı'nın Türkçesiyl» &V,Yf W ŞAHESER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • m #OtP$f *m?MİLLİYETIn Ramazan hediyesi Pratik Dinî Bilgiier Ansiklopedisi GEÇEN Ramazan «Kur'ûn-ı Kerîm'ln Türkçe Anlamı» ilâvelerini vererek okuyucularına değerli bir eser kazandıran MİLLİYET,bu yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • KALKUTA'E KİŞİ TEVKİ 4000 F EDİLDİ Bombay'da sokağa çıkma yasağı kondu.Her taraf yağma ediliyor KALKÜTA,A.P.MÜSLÜMANLARLA Hindular arasında çıkan karışıklıklar sonunda ölenlerin sayısı 80 e ulaşmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • Kanal bölgesinde ikili idare kurulacak PANAMA:A.A.A.Kanal bölgesinde sulh ve düzeni U min etmek maksadiyle Amerika 1 Panama'nın müşterek kuvvet kurmalı n konusunda anlaşmaya varılmıştır.Kanal bölgesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • Amerika,Karayollarına kredi adı ANKARA.ÖZE Birleşik Amerika.5 Yıllık Kalk mm Plânı içinde Kara Yolları hizmetine kullanılmak üzere 18.1 milyon dolarlı 40 sene vadeli kredi açmıştır.Kredi İle cesitü va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • Hükümet,vergi reforır asanlarını görüşüyor ANKARA.ÖZE] Bakanlar Kurulu dün sabah saat 9'd Başbakan İsmet İnönü'nün başkanlığın d* toplanarak verei reform »ajanların »eörüsmeve başlamıştır.Maliye Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • Plânlama Teşkilâtı,turisl sayısında yanıldı ORHAN TÜREL Devlet Plânlama Teşkilâtı 1963 yılı İçinde memleketimize gelecek turJsd sayısını tahminde,büyük ölçüde yanılmıştır.Memleketimizin İçinde bulundu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • Bir Alman gazetesi,Rum katliâmını anlattı BONN:orsan üynıen bildiriyor Almanya'nın en önemli gazetelerinden Die Welt,Rumların,Kıbrıs'ta hazırladıkları katliâm hakkında 11*1 **kici bir yazı yayınlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • TİCARET BAKANININ DÜNKÜ AÇIKLAMASI Turan Çakımın durumu akanhkça inceleniyor Çakım,ticaret yapmadığını,sâdece şirkete hissedar olduğunu söyledi ve "Permiyi imzalamamda bir kayırma yoktur,dedi ANKARA,Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • Arap liderleri toplantısı başladı KAHİRE AJANSLAR Arap ülkeleri liderleri dün Kahire'de gizli bir oturumla toplantılarına başlamışlardır.İsrail'e karşı ortak cephe kurmak amacı ile başlayan toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • ZENGİBAR'DA YAĞMA VE ÇARPIŞMA BAŞLADI DARESSELAM,A.P.Zengîbar sultanının İhtilâlciler tarafından devrilmesiyle sonuçlanan hükümet darbesinden «onra memlekette yağmacılık ve çarpışmalar başlamıştır Ame
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • AYBAR,Y.T.P.DEN istifa etti ANKARA,ÖZEL YTP Millet Meclisi Grup başkanvekiH Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar dün partisinden istifa etmiştir.Mardin miletveklll,önümüzdeki günlerde 5-6 üyenin daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • vs:i-i:Mali Polis piyasada huzursuzluk yaratıyormuş Gazetelerden)K»:s:vw ^,v"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • "Burasi Sancak j Radyosu L*rr K Lefke'deki Türkler bir hafta I içinde radyo istasyonu ku-I rarak 41 metre üzerinden yayına başladılar if B URASI Lefke Sancak Radyosu.BURASI Lefke Sancak Radyosu.Saat t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • ÖMER SAMİ COŞAR KIBRIS'TAN BİLDİRİYOR KUMLARf RUMLAR OKULU DA YAKMIJTI Kuçükkaymaklı'lı bir Türk,Dr.Küçük'u öpüyor.Rumlar tarafından bir çukura gömülen 21 Türk'ün cesedi dün çıkarıldı CUMHURBAŞKANI Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.01.1964
  • SAMI KOHEN Londra'dan bildiriyor ERKİN,BUTLER PALAMAS İLE ONUŞTU Dışişleri Bakam,İngiliz ve Yunanlı Bakanlara Türk görüşünü açıkladı ONDRA'daki Kıbrıs görüşmelerinin ilk safhasında dim Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Seçimler ve iki teklif 8/Ocak/1964 tarihinde,Senatöı ve Milletvekili arkadaşlarımdan.AL.lay AKAN C.H.P.H.O.BEKATA C.H.P.Helan ESENG1N C.HJ».Zeki KUM-BULU CHP.Sahir KURUTLUOö-L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • Beşiktaşlı Yeşildirekli Dt'NKÜ gazetelerin spor sahifelerlnde spor yazarları tek bir konu üzerinde birleşmişlerdi:«Fenerbahçe-Beslktaş ına'.ı bitti ama asıl maç bundan sonra masa babında başlıyor!Hikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • İNŞAAT TEKNİKER!ARANIYOR TÜRK PIRELLI LÂSTİKLERİ Aşağıdaki »artlar dahilinde İzmit'teki Fabrikamızın inşaat İşlerini tedvir edecek genç bir inşaat Teknikeri aranmaktadır.ŞARTLAR.1 Askerlik görevini ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • I Hurda Çinko Alınacak l I Müracaat:21 55 73 J MİLLİYET 026
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca •atış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MILLtyET «53 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • İzmirli ihracatçılar Denizcilik Bankasının tutumundan şikâyetçi İZMİR.ÖZEL DENİZCİLİK Bankasının yükleme ve boşaltma İslerinde depozitolara üzümde kilo başına t.S,pamukta İse 2 kuruş zam yanmıştır.Ayr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • GÜNLÜK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet Reşat lira Hâmil lira ingiliz Kral Fransız N'apoly 24 ayar külçe 96.40 96.60 ayni 0 50^ 0.50)ayni)ayn!0.05)140.00 140.50 108.00 108.50 U5.00 116.00 93.00 94.00 an altı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Piyasadaki para miktan aıttınhyoT Son durum 4.1.1964)S.662 milyon Tl* Gecen hafta 28.12.1963)S.494 milyon T.L.Gecen ay 7.12.11Mİ3)5.ti48 milyon T.U Geçen yıl 5.1.1963)5.153 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • âzı fındık ihracat Bu yıl yerine getirilmeyen dış alivre satışların 3500 tonu aşması üıerine İhracatçı Birlikleri harekete geçti İSTANBUL İhracatçı Birlikleri fındık konusunu ele almıştır.Birlik özell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • Dünyaca maruf Dişçi.Tıbbî ve Röntgen Cihazlarını Sayın Diş Tabibi ve Doktorlarımız daima tercih etmektedirler.Devamlı bakım servisi.Bol yedek parça Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA Galata Nesli han,İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • ANAYASA MAHKEMESİ İPTAL KARARINDAN SONRA,KİRA KONUSUNDA UYGULANACAK HÜKÜMLER Yazan Avukat RASİH YEĞENGÎL Umumî Satış Yeri:CİHAN KİTABEVİ Ankara Cad.İLANCILIK T7« «39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • DENİZCİLİK ^ÇLETMESİ M/S MARMARİS I 21 Ocak 1964 5 Şubat 1964 tarihleri Arasında Rotterdam.Harnburg,Bremen,Anver» limanlarından Türkiye'ye yük alacaktır.SÜRAT M İNTİZAM BANKALAR^A&DESİ,BOZKURÎHAN KAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • dünyada rakİpsİz VOIİVÖ KAMYONLARI BOL YEDEK PARÇASI MUNTAZAM SERVİSİ TEDİYE KOLAYLIKLARIİLE DAİMA EMRİNİZDEDİR Türkiya MEHMET KAVALA Balata,Null han İstanbul TeJ:44 75 64 Tefg.LAMET İSTANBUL İLANCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • ÖZİPEK PALAS OTELİ SATILIKTIR Takriben 550 metre kare inşaat sahalı,32 odalı,tamamen mefTuş,iki kat çıkma müsaadeli,Sirkecinin yegâne modern otel olarak inşa edilmiş sağlam yapılı binası sahipleri eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • Köleliğin kaldırılmasını I yeni kabul ediyoruz OCAK 19G4 tarihli Resmî Gazeteye bakar.Q ken gözlerim faltaşı gibi açıldı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 7 Eylül 1956 da I kabul ettiği «Kölelik,Kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • Ramazanda 710 gramlık pide 80 kuruşa satılacak Belediye Encümeni Ramazan pidesinin fiat ve gramajını tespit etmiştir.Tespit edilen fiata göre 710 gram oide RO kuruş» satılacaktır.Belediye Encümeni İkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • MAC SIRASINDA YANKESİCİLİK YAPTI Beşiktaş Fenerbahçe maçının heyecanından ısıifade ederek Rıfat Diker adlı biı şahsın cebinden,yankesicilik suretiyle,50 lira çaldığı iddia olunan M yaşındaki Sabahatti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • 'TERYIENE' Pardesülük SAN FORolursa makbuldür.•SANFOR-'TERVEEXE' YENİLİĞİDİR REKLAMCILIK 128 610
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.01.1964
  • KADIN OLMADIĞINI MAHKEMEDE tSBAT ETTİ Yugoslav göçmeni 50 yaşlarındaki Osman Taşcı'nın kadın olmadığı,nihayet dün 20.Asliye Ceza Mahkemesince tesbit edilmiştir.Nüfus kâğıtlarını almadan yurda sığınan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • Köpek balıklan,kokulu kimselere saldırıyor Amerikalı uzman,köpek balıklarının,vücutlarından «özel» koku çıkan kimselere saldırdığını açıkladı SIDNEY Avustralya)A.A.Köpek balıkları üzerinde uzman olara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • TAYFALAR KAYIP inci]]/polisi,bej tonluk İsimli bir vatın sahibi ve tayfalarını araştırmaktadır.Dört gün önce Thame» Nehrinde yatıyla bir gezintiy* çıkan Edward Anderson İsimli sahi» daha sonra feriye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • UZAY KADINI ÇOCUK BEKLİYOR MOSKOVA,AA.Sovyet Uzay programına yakın çevreler,dünyanın ilk kadın ko7monotu Valentına Tereşkova NlkoJayefin bir çocuk beklemekte olduğunu söylemektedirler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • İÜÜI MAKARNASI SATIŞ TEŞKİLATI İFTİHARLA TAKTÎM EDERLER V Türkiyenin en modern Yag kombinası Gıda ve sabun sanayii A.ş.I» MARKALI EŞSİZ MAMULERINDEN YÜKSEK KALİTELİ RAFİNE Vakum tesislerinde büyük tit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • ı/a Axil 7 A Kİ I İÇİ CaBfdJnla'^ii Newport Beach'dekJ villâsının •VMM I IL ^MINLIDI babında kanundan bıçaklanarak öldürülen 7C mııt-70 yağındaki milyarder William Bartlıolumae'ııin ölüm sebebi hâlâ a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • Moskova 'daki baltolı kaafili polis yakaladı Moskova'yı dehşete düşüren kaatilin,Ural bölgesinden gelen bir aktör olduğu anlaşıldı MOSKOVA,AA.Bir süreden beri Moskova'ya dehşet saçan eli baltah sapığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • TÜRKİYE İLAÇ KATALOGU 1964 Yıllığı:15—Lira.1962 1964 bir arada bez ciltli:40.Lira.Cağaloglu Sağhk Müdürlüğü karşısı Ortaklar Han.Telefon 27 38 92 İstanbul Bütün kitapçılarda bulunur.İLÂNCILIK 7755 647
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • •VW*!l-H vav »CERATAL.AR VAY ERKEKLİK V\BU StoV4."^PTKSINIZ.SÎMOI BE L Aiy\A BuTTJN KABAWAT MİNİK.»TE O SEBEP OL.Du BU RATLtVAStCA OBUC-IlARin FARE CENNET»-*JE KAÇA/BASIMA i.1.GÖ-RÜRSÜN SEN GÜNÜNÜ'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK!Karadeniz'deki yüksek basınç ile Akdenizden gelen alçak basınçlar yurdumuzun yannki hava durumunu olurlu kılacaktır.Batı bölgelerimiz,Ege.Marmara,Trakva ve Batı Karadeniz genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • umumi ŞU bizim Serinofili yâni Kanarya Demeğinin Reisi Celâl Topçu bejin biraz da büyücülüğüne inanacağım geliyor.Ne yapıp yapıyor,pundunu getirip adama kanarya merakını öyle bir aşılayor ki insanın g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.01.1964
  • Margit Howarth.Isle,bir metrekare genişliğindeki kulübesi.Ye iste,en sadık dostları olan dört köpeğinden Viola.Bir zamanlar Budapeşte Operasının Başbalerinası idi Ama şimdi Ankara'da gecekonduda yaşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • CİCİ CAN 6A ıN &SNÎ NE HÂUg sertROi HALK,0ÎZ2AT!HAUKS^Nİ AUY&fS.uA^.t PEKİ,VA YüZÜMg ATftKuA^i ÇÖKÜK VJMl/fcpAuAıe,9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • Bu l'ŞTE Bl'R.BiT YEN/Gİ' VAİZ AA\a NE 2.CAS.SfE Su Oi-A»s/4_xir/n iç yü~ 'JLÜSlu Bft-l\yor aiBı' ı SEt-VoR.«I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • mmmim ı münasebetsiz.ardiaa-dan gej-mextes vazgeç.$m m,ı^^^fm^ b Iraki's BEni'm r yönde eaf VAİÖEÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • İ1İIİİİIİİİİİİ11İİİ 8S.Kı'l^ ÜSTESİ isuEttosn sP^ rcan/sıe dek-ku_V\A«H ÛNlE/NADE S6 1 i-ff(COX Sd'su Oüm K/K tek.ZAA«-A«t VAKDifi»,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • CİSGO Kİ D fe^^i-bu sefk«ç TEKS GİTMİŞ.ÇOK SÜÇl_ÜDÛK i Y^ Ofe&& İÖSEiSAÜNASîj^Oö^EÖ:SANJA SEN CâOzIiNU oök.aç ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • ALLA HM KÂLİ BEY AUl ELİNDE TUT-njcâuM Sıeıirç NE ş& VAeivoe.ALO-AW AŞKIMA TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • m Evet,hayatı» bütün cephelerinde bir nevi maymu/ıcuk vazifesi gördüğü söylenen diplomayı almış bir de doktor unvanı kazanmıştım ama damga pulunun nerede satıldığından,nüfus suretinin nasıl çıkarıldığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • Büyük Tarihî Roman RAGIP ŞEVKİ YEŞÎM Sonuna katmak istemiyor umsun?Anlayamadım şehnazım.Ne demek istersin?Sultanım,diye devam etti kuru bir »esle Manyaslı,Kazan kalkıp da murada nail olunduktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • mmtm zmmxem Mm İSTANBUL I RADYOSU m-^sssese^r^ 7.1.00 «is 8.1» 9.00 9.20 30 10.00 12.00 12.10 11.40 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 1S.00 17.01 17.16 17.30 18.00 19.00 1».30 19.40 20.90 «1.00 Açılır Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • I ft OĞLAK BURCU 1.22 Aralık M Ocak] Bu**Un bir alia reıis yapacaktım».• ab»h saatlerini tercih «dînil.Oü tel Fırsatlar sfaceoeW ü»A KOVA BURCU 121 Ocak 19 Şubatı Bir içinim aksamı*.Fakat tasadU* yard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • SOLDAN SAoA:ı Sevalde şada kat:Sucu bağıtlama;Boru ir*!3 B!r memuru sucundan dolayı İsinden Çıkarma;Kaba.çirkin.3 Büyük •rzak dolabı;Bas.4 Kur'anda sûrolcrl meydana getiren kısımlar;Uçak İdare «den.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • Hlert SALI Auml ısta 14 137» Saban OCAK Ocak I* 1964 1 VAKİT VASATÎ EZANÎ İfıİlİ 7.22 12.23 14.49 17.03 18.40 5.23 2.21 7.21 9.47 12.00 1.37 12 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • Milliyet Gaıeteetllk AS.adına ıhibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü A'bDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magarin kısmından Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • ÎLAN TARtFESİ 2.3.4.3 lad tayfalarda santimi 40 TL.AS.7 net sayfalarda tantlm!3S TL.Birinci tayfada baslık SOO TL.Dtmin.Nlaan.Nikâh Vafat va Teşekkür liinlar:3 santime kadar 7.sayfada)90 TL.Küçük İlan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.01.1964
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık:Î2 TL.6 A.vlık:40 TL.Yıllık:T5 TLy a t)acı memleketler lcln âdi posta İle bu Ücretlerin bir misil alınır Uçak postası lcln tarif*.kullanılacak pulun deÛerine «öre deİUİr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • ÖĞRETİME^ BANI» SI Şimdiye kadar kazanamadınızsa üzülmeyiniz TALİHİNİZİ BİR DEFA DA Ll DENEYİNİZ.Yarın akşama kadar bir hesap artırırsanız,vılın ilk çekilişinde APARTMAN DAİRESİ ve ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • BAYİNDİRLİK BAKANLIĞI DSİ.Genel Müdürlüğünden 1 Samsun VEL.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Tokat vilâyetine bağlı Almus kazası dahilinde Yeşilırmak nehri üzerinde inşa edilmekte olan Almus Barajının Gol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • ZAMKLI KAĞIT TABAKA her ebadda RULOLAR.125 metrelik baskısız ve baskılı RULO BASIMEVİ Ktbatif Mtbtıain end.147 Til:44 33 92 4910 67-B.EKULMCIUK 145 845
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • ilân İstanbul Yurtlar Müdürlüğünden KAMYON SATİŞİ Kamyonun Muhammen Muvakkat thale Markası Modeli Bedeli Teminat Günü Ford 1946 6000 TL.240 22/1/1964 Saat 11 1 Kapalı zarf usulü ile arttırma.Cağaloğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • Devlet Orman İşletmesi Dirgme Dirgine)Müdürlüğünden 1 Devlet Orman İşletmesi Dirgine Müdürlüğünün YedigöUer Bölgesi.YedigöUer Serisi 22-34-35-36-37-38-39 No.lu Bölme ormanlarından yapılacak 1.800 M3 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • İ ST AN ill T ItEFO N 27 42 10 SATİLİK EMLAK KADIKöYüN muhtelif yerlerind* Mustafa Kemal Ekşi tarafından ınsâ edilen lüks 4-5 odalı daireler.3 odalı müytemllât binalar tapuları derhal verilmek üzer* 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankasından:Daire alım satım ilânlarmda;Banka esaslarına uygun olduğu veya banka borcu ile devri mümkün bulunduğu şeklinde görülmekte olan «artların.Bankamızla İlgili kanun,talimat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.01.1964
  • Maharani.ystaız güze!bir tedın değil ayni zamanda mücadeleyi seven ateşli bir politikacı ENGİN bir mihracenin kızı,bir diğerinin de karısı olan Gayatra Devi,dünyanın en güzel kadınlarından biriydi.Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU:ATLAS Tel:44 OS 15)Korlnwui Kahraman R.L EMEK Tel:44 14 39)Hayat Çemberi M.Schell.İNCİ Tel:48 45 95)Helal Olsun Ali Ab)A.Işık.LALE:Tel:44 39 95)Kadın Berberi A.Işık.F.Akın.KONAK Tel:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • MİKROFON YANKILARI FARUK YENER Yanıp sönen kırmızı işaretler,çeşitli göstergeler,çizgilerle eşit bölmelere ayrılmış yuvarlak ekranlar üzerinde eğilip bükülen ıgıklı hatlar,band üzerine sea alan donatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • B.B.«EVLENMİYECEĞİM» DİYOR fiBSiStSÎff sin!rahat bırakmadıkları takdirde,Brezilyalıları,memleketlerini terkedip Paris'e dönmekle tehdit ermiştir.B.B.aynı zamanda mahkemeye de başvurarak gazetecilerin,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Adana Fabrikasının 200.000 ton'yıl kapasite ile tevsii kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır.Bu işe ait teknik şartname,sözleşme tasarısı ve mütemmim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • i DÜKKÂN ve MESKENLERİN ANAHTARLARI İKİ AY SONRA 28/2/964 de TESLİM EDİLECEKTİR SOO Peşin Üstü SO Lira taksitle 3 odalı 6OOO Lira Bodrum kat)750 750 1000 750 100 100 150 150 3 3 154 M2 Dükkân 12000 12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • İstanbul Tiyatrosunda temsil edilen «Babahlndi* İsimli piyesin l»u sahnesinde Alev Sururî İle Muzaffer HepgülıirtYATROMUZUN sık sık faydalandığı Fransız komedi yazarlarından biri de Georges Peydeau'du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • HEPSİHDEN DİKKATİ EKİYOR Yukarıda resmi görülen Güney Afrika asıllı j.Las Vegas revü ve siıovv'laı-ıııria,yepyeni bir cereyan göze çarpıyor.Burada,Kathy Keatnn,İngiliz Kraliyet Balesinin seyirci topla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.01.1964
  • musiki Komik nedir?BÜLENT TARCAN AYDIN GÜN'Ü çok severim.Gerçekten üstün bir sanat adamıdır,çünkü opera rejisörlüğünü sadece tanınmış» eserleri oynatarak basarı kazanmak için yapmaz.Her çağın iyi ve s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Dr.VAHİDE ve Dr.SÜREYYA ERDOĞAN kızlarının doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler Guielbahçe 12/1/1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • VEFAT Bavan Takuhl Ohanyan.feay ve Bavan Giğmes Ohan.van ve evlâdı.Cav ve Bayan Vahan S ınıvan ve evlâtları lAhnan-İ ya)DÜJ Bavan Flloı Bahaban ve evlâtları Bay ve Bavan VIçriı Ohanyan ve evlâtları.ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • mmmiBamaiMtaamBiBiımmmmmtmıammmMmmK VEFAT Dul bavan Sake Tashan ve evladı dul bavan Sultan Tashan Bevan Aznif Tashan.Bav ve Bavan Garabet Arslan ve evlâtları.Bav ve Bavan Kevork Göncü ve evlâtları Bav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Milliyet;ATATÜRK HEYKELİ Atatürk Heykeli Kampanyası 31 Aralık 1963 akşamı sona ermiş ve 350 bin liralık hedef aşılarak 400.000 liranın üstünde bir bağış toplanmıştır.Ancak,banka ve posta havaleleri il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • ııılılılııllııı ilim ılı mııı mı n himiiii mi.TEŞEKKÜR Geçirmiş olduğum hastalığın tedavisinde büyük Dlr hazakat ve İtina gösteren İşçi Sigortaları Pafabahçe Hastanesi Ürololl Ser-Vl«l Şefi Operatör ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • TEŞEKKÜR Bizleri sonsuz acılara garke-L den usirn,annemiz,büyükannemiz ve kızkuıde«lmlz.KRİSTÎN BAKYAN'ıa hastaîtgı esnasında her ttlriü gayret V« emeklerini esirgemeyen Sayın Dr.AHMET ŞÜKRÜ EMET Savı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • muinim mu um umumi TEŞEKKÜR ş Aylardanberi sürmekte oları has-E talığımın tedavisinde şefkatli 1 İlgilerini gördüğüm büyük hoca-E mu Sayın Prof.Uı Kemal Se-E İ ras başta olmak üzere,hastalığı-E oıı ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • MEVLİD Qok sevtflli ıcar-Ip-stml?Selçuk Aksoy'ıuı vefatının tkine* ^nesine tesadüf eden İl Ocah Çarşamba eünti ikindi namazın» mllteakic Aksarav VaUO«-Camii Şerifinde merhumun azi7 ruhuna ithaf edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • MUHASEBE İçin ilanım eleman aranıyor Müracaat:İPRAGAZ Cumhuriyet Cad.No.133/A REKLAMCILIK 148 »43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Rumlar,Dr.Kiiçük'ün Btıştarafı Birincide yen 5 Türk dün saat 15 te makama gittikleri zaman herşeyln yağma edildiğini hayretler içinde görmüşlerdir.Ahmet Fethi,Fahri Egemen,Hüseyin Kâmil,Osman Güvenir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Erkin,Butler ve Palamas ile konuştu Baştarafı Birincide n Bütün garantilere rağmen 1959 Anlaşması Kıbrıs'ın son faciaya mânız kalmasını önleyememiştir.H Kıbrıs'ta esasen öıeden beri Türklerle Rumlar a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Rusya,Kıbrıs işine,Türkiye dahil hic bir müdahale istemiyor ANKARA,ÖZEL Rus hükümetinin Kıbrıs olayları İle İlgili resmî görüşü dün Sovyetler Birliği Büyükelçisi tarafından açıklanmıştır.Büyükelçilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Gelibolu'da Yunan şilebi karaya oturdu Kaptan Andrea adlı 11800 tonluk bir Yunan şilebi Cellboluda karaya oturmuştur.Zlnclrbozan burnu önünde ce» reyan eden olayda maden cevheri yüklü şilep kendini ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • İstanbul Telefon Başmüdürlüğünden 1 Başmüdürlüğümüz otomatik telefon santrallarınm kontöî fotoâraflan agrandismanı işi senelik olarak kapah teklif alma suretiyle ihale edilecektir 2 İşin geçici temina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • SEYAHATTEN AVDET Ooeratöı Dr.A.Y.BAHAR ^merika'd» 4.i «ene «Üren tetkl* levahaMnden dönerek hastalarını faksim Talimhane Tooeu Cad Parlak aoartmanindakl muave» aehaneslnde kabule başlamıştır Pazardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • TOPLANTI TEHİRİ Son günlerde K.ıbrıs'11 Türsterin mânı* kaldıkları haksız tecavüzlerin yarattığı teessürün blı İfadesi olmak üzere.14 Ocak 1964 tarihinde Taksim Belediye Gazinosunda yapılacak mutad Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • PUHUMA TEŞKİLATI t Baştaraft Birincide tının tahminlerine göre ayarlandığından bu yıl içinde tamamlanması beklenen otel,motel ve kampinglerin İhtiyacı karşılamayacağı ilgililerce belirtilmekledir Devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • İSRAtL FİRMALARI OTEL İNŞA EDECEK Memleketimize yeleri turist sayısının artması üzerine.İsrail firmaları otel yapmak için İlgililere müracaat etmişlerdir.Bu maksatla blı süre önce memleketimize gelen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • ATAŞ İŞÇİLERİ İŞİ BAŞLADI ADANA.ÖZEL Grevin nükûmet tarafından 30 nün ure İle tatili üzerine Mersin'deki AT ° tıailneri isçileri önceki gün saat 24 de ekrar ise Dayamışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Liman Dok işçileri greve hazırlanıyor Baştarafı Birincide Bankanın acenta ve Dazı devlet müesseseleri İle olan taahhütlerini grev sırasında yerine getiremeyeceği,bundan dolayı büyük zararların doğacağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • y. ir'-3&*K3?DURUM jr Bağtarafx Birincide dir.Bu grev,gerçi limanımızdaki yükleme ve boşaltma işlerine,yolcu ve şilep vapurları işletmelerinin seferlerine doğrudan doğruya tesirli olmtyacakUr.Fakat hâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Güven mes'eleîi Millet Meclisine aksettirildi Baştarafr Sekizincide İtiraz dün istanbul LU Tertlo Komitesinde hakem raporu «elmedlSInden Rörüsülmemlstlt.Toplantıya Beşiktaş temsilcisi de katıLmamutır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • f.BAHÇE İTİRAZINDA ISRAR FDİTOR fenerDahve idarecileri.Genel Müdürlüğün İki Rün önce bütün kademelerine vapmıs olduğu t&mlrne ^öre cezanın acele olarak tebliğ edildiğini.Beşiktaş kulübJ başkanı Dr Sel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • BEŞİKTAŞLILAR.İTİRAZIN KÎYMFTİ YOK DİYORLAR Beşiktaş menecerı Sadrı Usııuftlu ise,«Fenerbahcenln İtirazının hie bir kıymeti yoktur p demiştir Beşiktaş menecerı bu hususta sttzlerlne çfjvle devanı ermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Din eğitiminde ıslâhat yapılıyor Baştarafi Birincide «Bugün istanbul» vapılan tâyinlerin bir kısmı rapora dayanmaktadır âlına süre.buradaki okullar hanla öğretmenlerle dolu demektir Gittiğimde gördüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • İLAN İstanbul 18 Asliye Hukuk Hakimliğinden 962/11 Dâvâlı:Danvelot Mavromiç.Beyoğlu Pangaltı Dolapdere Caddesi No 210 da iken hâlen ikametgâhı ve iş adresi meçhul.Hazine tarafından aleyhinize açılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • ALİ MUHİDDİN HACI BEKİR in Halis şeker ve meyveden mamul Az REÇELLERİ İLE iftar sofranızı hazırlayınız BAHÇEKAPI-BEYOGLU-PARMAKKAPI Pastane-KAftAKÖY-KADIKÖY U.AVCILIK 7756 6âl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Furan Çakım'ın durumu Bakanlıkça inceleniyor Baştaratı Birincide Bakan,ayrıca İncelemenin en kısa zanıanda sona erdirilmesi lcln de llgllitee:ikaz etmiştir Turhan Cak.m Bakanlıkta su anda bir görevde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • İstanbul 6 ncı İcra Memurluğundan İlân:962/6411 Bir borçtan dolayı mahcuz ve bu kerre satışına karar verilen:10 adet maruken kaplı koltuk 4000.00 Lira 1 adet ceviî kaplama f3 vitrin gözlü ve 4 kapaklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • PE-RE-JA YENİ TİP 80° GARANTİ İLANCILIK 7618 €36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • BİR AY İÇİNDE TAM 4 EKILÎŞ Öorefmenler Bankasında 15 Ocağa Kadar öğretmenler Bankası Şubelerinde Hesap Açtırırsanız Bu Çekilişlere Katılabilirsiniz ACEIJR ŞUBELERİMİZDEN İZAHAT İSTEYİHİZ AIUJJYET.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • »SANCAK RADYOSU» Baştarafı Birincide Genç mücahit 20 etin devam ede-ı muhasaradan sonra 1500 ekmek dolu kamyonla.İngiliz muhafazası içinde Lefke'ye geldiğimizde de ilk sorulan şu olmuştu:Gazete eetlrd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.01.1964
  • Bir Alman gazetesi i Baştarafı Birincide Muhabir sövle devam etmektedir:«Bitaraf müşahitler.Makarlos adına faaliyette bulunan gönüllülerle.Kıbrıs alayının binlerce Tiirke katliâm yapma gayesini erüttu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.01.1964
  • Devlet Bakam "Ceza Heyeti şimşekleri çekiyor„ derken GÜVEN M MECLİSİNE AKSETTİRİLDİ Çorum Milletvekili,"Teşkilâtın A'dan Z'ye kadar çalışmadığını bilmiyor musunuz,ne tedbir alacaksınız,diye Meclise so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • Millî Lig kulüpleri Kıbrıs'a 100.000 lira ve bir maç hâsılatı teberru edecekler Milli Hg kulüpleri.«Kıbrısa Yardım Kampanyası» na katılarak 100 000 lira ve bh maçın hâsılatını teberru edeceklerdir.18
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • AKEL'İN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ Dün toDİanan Beşiktaş İdare Heyeti,KuIüd Başkanı Dr.Selâhattin AkcTln İstifasını kabul etmemiştir.Durumu bir deklârasyon ile umumi efkâra bildiren İdare Heyeti üyeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • Ordu Takımının maçı yarıda kaldı MİRSİN.ÖZEL Ordu Takımı namzetlerinin dün îdmanyurdu İle yaptıkları hazırlık maçı 73.dakikada namzetler 4-1 salip durumda İken yarıda kalmıştır.Maçın tatil edilmesine,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • MAÇ Sıra No.MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR KARŞILAŞACAK TAKİMLAR 4| Numaralı Takım Numaralı Takım tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • TÜRKİYE LİGİ PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A Y P kp Beştktaş 17 il 5 127 5 27 7 F.Bahçe 17 8 8 1 28 9 24 10 Göztepe 17 S 7 2 22 13 23 11 G.Saray 17 8 ü 3 20 11 22 12 Feriköy 17 6 B 3 15 9 20 14 A.Gücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • ISTANBUL LİG PUAN Takımlar O Eyüp 7 Taksim 7 Galata 8 Adalet 8 Süleymantye 8 Anadolu 7 Davutpaşa 8 Y.K.Emn.8 Hasköv 7 MAHALLÎ CETVELİ G B M A P 5 2 0 12 5 12 5 1 1 11 3 11 5 0 3 15 9 10 4 2 2 18 14 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • ANKARA MAHALLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar 0 G B M A y P Petrolspor 7 7 0 0 22 2 14 Toprakspor 7 5 0 2 22 5 10 Sincanspor 7 3 2 2 9 11 8 Yolspor 7 2 3 2 8 6 7 B.Gençlik 7 3 13 5 8 7 Yenişehir 7 2 2 3 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • 1533 kişi 13 maçı bildi ANKABA.ÖZEL Spor Toto'nun yirmi birinci haftasına ait birinci değerlendirme düa sona ermiş ve 13 maçı 1533 kişini» doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere ait miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • Türkiye Kupasında PTT Karagümrük karşılaşıyor KaraaünvıiK PTT bugün saat 14.30 da Türkiye Kupası üçüncü tur rnacı İçin Alithatpasa Stadvomunda karşılaşacaklardır.Yarın tzmirde Altay Olküspor.Göztepe İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • SPOR KERVAKI teg35MZ&'&MC:Geçen hafla İpinde ttç okulu «ıvmei eden MtLLIYET SPOK KERVANI,sekizinci toplantısını VEFA LtSESi'nde vaprnıs tır.Basta Lise Müdürü Bifat r.Ö7inen ve öğretmenlerden Mehmet ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • UZERİHE EKfK HEYETİK BASI MİTHAT AUTUN AMATÖR KLÜPLER BIRLEJECE Devlet Bakanı,tesisler için hesaplananyafmmlann kâfi gelmediğini bildirdi EVLET Bakanı MaJik Yolaç,mali krij içinde bulunan amatör kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.01.1964
  • MİLLİ LICIN İKİNCİ PERDESİ BU HAFTA AÇILIYOR USUUGLU «İkinci devrede,birinci devreden daha iyi maçlar çıkaracağımızı ümit ediyorum.Takımıma güveniyorum.Büyük talihsizlikler hariç,F.Bahçe ve G.Saray'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor