Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • BÜTÜN DÜNYADA FIRTINALAR YARATAN HAROLD ROBBİNS'İN EN SON ŞAHESER ROMANI ÇIKTI «CARPETBAGGERS.VURGUNCULAR Neşreden ve Umumî Dağıtım Yeri:HALK KİTABEVİ OKTAY KORUNCU Ankara Cad.No.45/4 Günçer Hanı İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • Y.T.P.'nin ÂKİBETİ YENİ Türkiye Partisinde,bu partinin politikasının hersey-Ş den evvel eski Demokratların oylarını toplayacak bir ge-B kilde düzenlenmesini isteyen bir grup başlangıçtanberi fl mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • r\c\l rnnc PkC/^İl Atacın fotoğrafını yayınlattığı liiks meskenler ve hemen yakm-U UCV7İL înrnıda isçi gecekonduları.İsçiler,ou lükı meskenlerde oturmadıklaıuu,liwlaiw «uınULi sccete0iaıU««U «kamçı cU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • ANLATIYOR Her kitabı başlıbajına bir hâdise olan ve en azından yirmi dile birden çevrilen İtalyanların ünlü yazarı Pitigrilli uzun bir sükût devresinden sonra bir eser daha yayınladı.PİTİGRİLLİ Pİ-TİG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • Vs RLfat öçten Senator Balit Zarhtm Senatör mJ Uzronhasanogla Senatör Kustet Tuna Senatör Mehmet Çamlıca Senatör MtlLİJ Selçuk AM.H Milletvekili I Ahmet Çekemoğltt Senatör Reşat Turhan Milletvekili Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • AYRILANLA* SENATO ÜYELERİ Sırrı Uzunhasanoclu Bolu)Hali» Zarbım Gümüşhane)Enis Kanatf İzmir)Nusret Tuna Kastamonu.Mehmet Çamlıca Kastamonu)Rifat öçten Sivas)Ahmet Okemoı&hl Sivas)Osman Haırıbaloslu To
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • ALİDE EDİB VAROL Üremi hastalığına tutulan büyük Türk yazarı dün sabaha karşı saat 4' de hayata gözlerini yumdu BÜYÜK Türk Edibi Halide Edib Adıvar dün sabaha karşı hayata gözlerini yummuştur.Üç yılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • ÖMER SAMI COŞAR LEFKOSADAN BİLDİRİYOR Türkler adad simi gerçeble Silâhlı Rum polisleri taralından durdurulmak istenen Dr.Fazıl Küçük otomobilindeki Kıbrıs Başkan Muavinliği lorsunu söktü ğŞiS Bağımsız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • KİPRİANU 3 ŞARTLA LONDRAYA GİDİYOR ATINA,AA.Kıbrıs Dışişleri Bakanı dün bir basın toplantısı yapmış ve Kıbrıs'la ilgili 3 teklifte bulunmuştur.Kipıianu'nun Yunan hükümetiyle temastan sonra ve Adaya ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • Denktaş,Makariosru şantaj yapmakla if ham etti ANKARA,ÖZDEMtB KALPAKÇIOĞLU bildiriyor KIBRIS Türk Cemaati Meclisi Başkanı Rauf Denktaş,«Makarios Londra'ya pelitken Tamuda,işlemi;olduğu cinayetleri sav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • GÜNÜN OYUNU Otuz bin dönümden daha Rt-ııiş araziye sahip olan ailelerin sayısı kırk iki.İki milyon yirmi iki bin İki yüz ailenin ise elindeki toprak,bir t dönüm ile yüz dönüm arasında.Beş yüz oıı bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • VALİLERE YERİLEN YETKİ ARTIRILIYOR Bütçe Komisyonunda konuşan İçişleri Bakanı Orhan Öztrak,Uzatmalı jandarma sisteminin kaldırılacağım açıkladı ANKARA,ÖZEL İÇ İşleri Bakanlığı bütçesinin,dün Bütçe Kom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • lydemir ve arkadaşlarının idam cezaları Adalel Komisyonunda onaylandı ANKARA,ÖZEL Millet Meclisi Adalet Komisyonu dün toplanarak 20/21 Mayıs idam mahkûmlarından Talât Aydemir,Fethi Gürcan,Osman Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • 9 BULGAR BİZE İLTİCA ETTİ EDİRNE,ÖZEL Bulgar hududunun Kapıkule mevkiinde dün saat 14.30 da iki Bulgar hududumuzu geçerek kendilerine iltica hakkı tanınmasını istemişlerdir.İlgililer,mülteciler hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.01.1964
  • PAPA İLE KONUŞAN ATHENAGORAS DÖNDÜ PAPA VI.ncı Paul İle Kudüste buluştuktan sonra dün cehrimize dönen Patrik Athenagoras,Ortodoks ve Katolik kiliselerinin birleşmesi konusunda bir karar alınmadığını a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • Tarihin en büyük haksızlığı BİR merkezi Pariste,diğer bir merkezi Cenevre'de olan Dinî Tolerans Derneği)adlı bir cemiyet var.Bunun şimdi adı hatırıma gelmeyen bir İsviçreli başkanı,bir düziye dünyayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • Türk Basın Birliği Limited Şirketinden 1958 modeli Chevrolet marka Kamyonetimiz satılıktır,arabayı görmek isteyenlerin 22 48 61 veya 22 48 62 numaralardan Muhasebe Müdürüne müracaatları ve teklif edec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • it laze yumurta 30 kuruş B I tXBA$I Cevdet Gurfcan'ın esi »e-'genlerde Ankaradaki Bahçelievler nazarına gitti.Dolaşırken bir yumurtacını» nnunde durdu.Yumurtacı köylü kıyafetli bir adamdı.Kaça yumurta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • Dünyada kahve ve kurşun Hatları yükseliyor DOTfA Borsalarında vetitH maddelerin «atı yük-s «elma eğilimi göstermektedir.Plat yükselişi beklenen maddelerin hasında rina «eker gelmek-f tı-rlir.Son istat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • Pamuk piyasası canlı ADANA,A.Atanîr v* Adaii2" i« pamuk fiatia?y«niden ytfk«e!meğ« bajlaraıçtır.standart I malların as «Jufa?xz piyasayı eanlandîfdtfhTit Wldirmektedırler.Borsada Çukurova o»;standart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • GÜNLÜK AL-TtN F*ATLAR1 96.5© M.S5 139.50 10S.0O 115.00 94.00 U2S T ayni farnl)aynf)ayni)J.İra 139.00 107.50 M tr*f ı«a wa-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • Karabiikte yi Temmuz ayında delinen yüksek fırın 1 ay sonra inletmeye açılabilecek KARABÜK,ÖZEL TÜRKİYE Demir ve Çelik İsletm eleri'nin üçüncü yük sek fırını yeniden yapılmağa başlanmıştır.Fırının örü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • sew XBfl JNibayet.pirinç Hatları da yükseldi OfTtA Riiv.i öJıi bir haftaya daha jrirroistir.Çoğıı maddeler üzerinde tfecen hafta hic h görülmeyen İstanbul Ticaret Borsannda,aynı dorum hu haftada da il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • m 6 HÎSAH 04İBISİ ¦f»ymetincf« 40^000 fefJ4fC/T "'yeferi 8 APARTMAN DAİRESİ Her bîri 45.000 ve 50.000 lir» Kıymetinde 229.000 ir tk NAKİT jlcrarm'yeler» 2B GUSTOS 9 04/BfSl W^fairt^00 ve 38.000 fif,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • KELOĞLAN ÇOCUK TİYATROSU Bu hafta KIBRIS FELAKETZEDELERİ menfaatine oynuyor Her CUMARTESİ Sut 14.30 İt KARACA TİYATRODA keUöğlan ço £uk ^IVatrösÜ Bir Kültür^.Hirmetiidir.r'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • 'TERYLKNE9 Pardesülük SANFORolursa makbuldür.SANFOR 'TEFtYLENE' BİR REKLAMCILIK 100 477
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • Çalişma Müdürlüğüne,Bakanlığa gelenin iki misline yakın evrak geliyor İstanbul Bölge Çalışma Müdürlüğüne 1963 yılı içinde 34101 evrak gelmiş.Çalısma Bakanlığına ise aym devre içinde gelen evrak miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • AP ÎL İDARE KURULUNDA İKİ ÜYE DEĞİŞİYOR A.P.İstanbul il idare Kurulundan istifa ederek ayrıları Necati Arı baş ve Tarık Gürek'in verlerine yedekleri çağırılmıştır.Yedek olarak il İdare Kuruluna Yekta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • y| İN W llllUI!ll)l)tl)lllll II!lti:lllUIt!i!lIll!11!IIIIIt!l!llilllllllllUIII!ll{l ısıeaıgın mmt yaz.REFORM,kalkınma,genç Bakanlar,Kıbrıs dâvası,sağduyu,basiret;hepsi tamam ya.Ancak artık anlıyorum k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • VEFAT Büyük Türk Kadını Türk Edebiyatının mümtaz şahsiyeti Fakültemizin değerli Profesörü HALtDE EDİP ADIVAR'i kaybetmiş bulunuyoruz.Cenazesi 10 Ocak 1%4 Cuma günü bugün)Koskadaki evinden alınarak Bey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • CH.P.İl İdare Kurulu jj Başkanlığından:11 Ocak 1964 etınü Taksim Ga-j!zinotunda verilecek yemeğin Kıbrıs felâketleri münasebetiyle 16 Şubat 1964 Pazar «ecesine tehir i edildiğini saygılarımızla bildir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • AC!BİR KAYIP Fabrikamızın en eski mensuplarından kıymetli mesaî arkadaşımız âni olarak vefat etmiştir.Cenaze merasimi 10 Ocak Cuma günü bugün)Kuledibi Neve Şalom Sinagogunda icra edilecek v« bilâhare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • SAVIN BAYANLAR Alacağınız her sise VİPER ÇAMAŞIR SUYU fabrikamız garantisi altında satılmaktadır.VİPER ÇAMAŞIR SUYU'nun ambalâ.i vasıfları:Etiket,Kapsül ve plâstik tıpada VİPER markasının bulunmasıdır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.01.1964
  • MtNNETOĞLU KİTABEYİ f Saygilanyle sunar İSONSUZ GECELERİN ÖTESİNDE!I I HALTT FAHKI OZANSOYTJN SON ŞİİRLERİ Genel Dağıtma ve ödemeli isteme yeri J MtNNETOĞLU KİTABEYİ Cağaloglu Meydanı İstanbul MİLLİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Kıbrıs meselesiyle ilgili taraflar İngil bu konudaki üçüncü konferansa z Başkentinde hazırlanıyor 3BBB HM HMB DSHD HOH ¦Ki SİYASET I DÜNYASINDA @ 44M K"o#wa*»i i IBRIS İçin Londrada 1955't» yapılan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • 0 ŞERBETİ FAYDA VERMEDİ N'omrali Mpindl adlı bu 17 yaşındaki Güney Afrikalı çocuk bir yılan avcısı ve oynatıcısıdır.Mpimli,memleketimizde kullanılan tâbirle ^Şerbetlidir» zehirli bayvanların ısırmasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • 1 ir İÜ P m m i İ İl s ü İM ANK'ın 9 OCAK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ Domıen Tiyatrosunda İstanbul İkinci Noteri.Banka murakıpları ve sayın müşterileri huzurunda yapılmıştır.Bu Çekilişte-Nişantaşı Tapağacında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Jilet diye satılan sandığın içinden limon çıktı ANTALYA,ÖZEL Şehrimizin Şarampol mmtakasmda hırdavatçılık yapan Hasan Koç adındaki bir sahsa,kaçak jilet satmak İsteyen Cafer Aytunç ve İlhan Dumrul adl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Hâmile bir kadın sokakta doğurdu MUŞ,ÖZEL Şehre 3 kilometre mesafedeki Çığırlı köyünde oturmakta olan Bcdia adında 18 yaşında hâmile bir kadın,kucağında 1 yaşındaki çocuğu olduğu halde babasının evine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Ürdün Irak hududunda bir hazine bulundu BAĞDAT,A.A.Irak sınırında Osmanlı İmparatorluğuna ve Çarlık Rusyasına ait bir hazine bulunmuştur.Tesadüfen ortaya çıkarılan hazine altın paralardan meydana gelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Adana Belediye Başkanının zam yapılan maaşına bankaca haciz kondu ADANA,ÖZEL 17 Kasımda yapılan seçimlerle 27 Mayısta uzaklaştırıldığı Adana Belediye Başkanlığına tekrar gelen Ali Kesici'nin ilk Beled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • "MANDY,gecede 2 bin lira alacak MÜNİH,AA.Profumo skandalinin kahramanlarından biri olan tMarilyn Mandy)Rice Davies bir gece klübünde çalışmak üzere Londra'dan Münih'e gelmiştir.Mandy,Münih'teki ikamet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Irasa konunca İçkiden çatladı 200 bin lira mirasa konan Fransız,binlerce liralık içki içerek öldü Hayatının büyük bir kısmını yoksulluk ve sefalet içinde geçiren bir adamın âhır ömründe mirasa 'konmas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • 1964 Wuua iik çekilişinde 1 Kişiye 100.000 Uro 1355 Kişiye 270.000 İl ra son para yatırma günü IV ocak İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Bir uçak saaife 5980 Km.yol aldı Füze uçağı 42.500 metreye bu hızla çıktıktan sonra üssüne döndü EDWARDS ÜSSÜ,A A Amerikan Hava Kuvvetlerinden Yüzbaşı Joe Engle,füze-ucagını 42.500 metreye çıkardıktan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • ATHENAGORAS Kanadaya gidecek TORONTO,A.P.Papa Paul VI ile Filistinde görüşen Ortodok9 Patriği Athenagoras,Kasım ayında Toronto'.vu ziyaret edecektir.Patriğin yeğeni dün Athenagoras'in,Kuzey Amerikayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Gana'da muhalefet lideri tevkif edildi AKRA,AA.1960 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Dr Kwame Nkrumah'in rakibi olan 68 yaşındaki Ganalı avukat ve eski politikacı Dr.Joseph B.Danquah dün tevkif edilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • Bir çocuğa Şebek böbreği takıldı COLORADO,AA.Denver'deki Colorado Hastahanesinde 16 yaşındaki bir çocuğa şebek böbreği takılmıştır.Adı açıklanmayan çocuğun sağlık durumu iyidir.Colorado Hastahaneslnde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • HU dr^^-abanın leğeni î ii İLLETLER ancak tarihleriyle yaşarlar.Bu hakikati bilen ğ fV» ve daha tarih olabilecek bir maziye malik bulunmıyan E memleketler,tarihleri olan milletlere ağızlarının suyu ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • YARIH HAVA HASIL OLACAK:Yurdumuz Karadenızden sarkan yüksek basınç ile doğuda bulunan alçak basınçların etkisinde kalacaktır.Bu duruma göre:Marmara,Trakya,Batı ve Orta Karadeniz bölgeleri genel olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.01.1964
  • E Bu havauihİh £TA/BüSS UCUS'J et£MIMOllZ ŞAHSEN L GEÇ.S/rv &ShAUM Şu TAŞ PARÇAStMi ERKEKSE ^JS)fc *i *8 ımm'i.Hii'M «¦iw CAwNweee.oğlan OAĞLAfZl TAŞL.AJKI OE t-e=N FERHAT BESİİ REZALET eu mu.wn Aft A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • iter üç y ı*OAf«iBeet mIç selmeoİn BOU^ L.Bu DERA sö_XUNJUK* V/vsima BAK,GÖTÜRME.CB VeAMM BTMİŞTİWiL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • A it AH UK ALİ BEY MH5tNl^Bik-MEVS?8ü Bü KADAR.L.EXZBT l_f YEMEK PtŞİRE^ı BlK AŞÇININ EİL-T ÖPÜLÜR.tClAA BU AŞÇI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • Hleıi CUMA Rumi 1383 10 137* Saban OCAK Aralık U 1964 M VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» 724 5'25 6*le 1221 7.23 İkindi 14.45 »4?Aksam 1859 12.00 Yatsı 16.S« 1.38 imsak 3.35 12.37
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • Milliyet Gasetecilik AS.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü;ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra Makalelerden Merft)Müdür:HASAN YILMAER Spor taamından Merûl Müdür NAMIK SBVIK Magazin kıamında» Meaûl M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • İLAN TARİFESİ ABONE TARİFESİ 2,3.4,8 Inet «arfalard» aantlm)40 TL.6.7 nef «arfalarda fantim)38 TL.3 Aylı ki TL 0 Avlıkt 40 TL.Birine» aarfada btalık K» TL.VıUıkJ TS TL.Ninın.V:fcih Vaiat Yabanca aıeml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak!Vaktinizi Öldüreceğinize realist olmağa ve menfaatinizi düşünmeğe bakınızt&t KOVA BURCU 131 Ocak 19 Subatl Fıraat elinizin altında,kaeınr-tanıs kabahat »İzin.3K BALIK BU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • 1 SOLDAN SAÖA:1 Büyüklük.Canlılarda blribirinden cofiallak;Fasıla.3 Ege deniılndo bir la;Tersi yanan »eylerin geride bııktıgı.4 Hürriyetsizlik;Bir hasılıma muafiyet temini rvclden vücuda katılan terti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • R^-tv* mı r\v-r.i:sag«—wwr1 Basiti^ggemg^wsaBr^i^-'^csacsaüsss» 7.35 8.00 8.15 8.30 9.00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.20 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 15.00 17.05 17.15 17.30 18.00 19.00 19.30 19.40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • iüiillll!enç kadın,D JDS1X1 luUZlı^lıllıG DİYARBAKIR,AA.COK değil,daha bundan bej yıl evveline kadar Diyarbakır'da biri çıkıp da Batı müziği dinlemek istese,şüphesiz nyiDİjuıırdl.Halk hep yanık havain
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.01.1964
  • m Bre sen ne saman kafalı âdemsin.Tizharemden ne kadar taze var ise getir!Elile mec listekileri birer birer gösterdi)Ya bunlar boyla put kesilmiş oturacaklar mı?Tiz,hepsine bir güzel gelsin!Yıllardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • Mrs.V Smith İngilizce öğrettrîsne Kolejler»» hazırlar.Tel:49 27 71 tl.ANCIMK:7637 459
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • İSTANBÜt SATİLİK EMLAK KADIKÖY Koşuyolu dolmuş durağında 178 m2 arsa 15.000,36 31 04 KADIKÖYDE kaloriferli apartman dairesi kapıcılığı ile birlikte 40.000,3G 31 04 KADIKÖYDE denia manzaralı daire 36 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • MKuaxmsHuumnr:wrMBBOTMwma» iimwu—i hiküm EN 3 SENELİK DİREKT ve KUR'AU SATIŞ PROGRAMINA 100 LİRA KAPARO İLE KATILABİLİRSİNİZ VARDIR KREDİLİ MESKENLER UMUMİ İMAR MÜESSESESİ Yeni Londra asfaltı Bakırköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN Anlaşmalı memleketlerden Macaristan ve Çekoslovakya kontenjan listelerinde yer alan 73.13.10-90 gümrük tarifeli «yalnız dekape saçlar» için Odamız emrine cem'ön 1.068,500.ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünden TEMOÎT İLMÎ «SS8C.00 üra keşif bedelli ve 501.00 lira geçici teminatlı Ş«ll24debnşı Vakıf Ku Talebe Yurdu dış aydınlatma işi ile 3187.78 lir» keşif brdelli ve 239.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • S\AÜNACAKÎİ MüraaiHt:Tel:73 88 76 ÇunısrlPSİ ve Pazardan mâda hergiin saat 10-16 İLANCILIK 7682
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • f İNŞAAT TEKNİKERİ ARANİYOR İ TÜRK LÂSTİKLERİ Aşağıdaki şartlar dahilinde İzmit'teki Fabrikamızın inşar.i işlerini tedvir edecek genç bir İnşaat Teknikeri aranmaktadır.i ŞARTLAR:1 Askerlik görevin] ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • ûirtrkkiı A it* Dünyaca tanınmış Avusturyalı izlere^de 80 Tirolyne topluhığu'nun tek gör-tpris!Programda:Tirolyen dans ve müziğinin şaheserleri 17 OCAK Cuma günü saat 18.30 da SARAY'da X Biletler sine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.01.1964
  • DURSUN AKÇAM Koylu ye izforin İANAK ilçesinin S.köyun-|den Garani Çavuş,ilkokulu bitiren kızını okutmak istiyordu.Öğretmenden «parası» höküınet mekteplerinin adlarını» »tordu.Kızı Beşikdüzü Kız Öğretm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • HAKİKİ "JOB" TRAŞ BIÇAĞI AÇIK ALTİN RENGİNDEDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tali 44 OS 15)Sisli Geceler D.Day R.t.EMEK Tel:44 M »9)ı Ha.vat Çemberi M.Schell.Suarede:Konser.İNCİ Tel:48 4S 95)Hela Olsun Ali Abl A.Ink.LALE:Tel:44 35 95)Kadın Berberi A.Hık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • Asırlar boyunca Türk musikisi LAÎKA KARABEY AKINCI ninnimin.BEŞ altı bin senelik mazisi olan musikimizin mükemmel bir tarihi değil,eksik bir tarihi bile yazılmış değildir.Tek-tük bâzı vesikalarla malû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • İzmir'deki Devlet Tiyatrosu Müdürü,köylere kadar da uzanmak istiyor izmir,özel İzmir Devlet Tıyatrotu Mudüru Ragıp Haykır,yaptığı basın toplantısında.«Yolu oltam,oynıvacak yer)fıİMnı,tiyatroya köyler*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • BAKIR ve DEMİR ALICILARINA Her eb'atta yüzde 99 safiyette Bakır levha,Bakır lamalar ve 6-26 lığa kadar inşaat demirlerini,dört köşe demir,lama demirlerini en uygun şartlaria.RAMAZANOĞULLARI Bakır ve D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • Rahat bırakırlarsa,"B.B,Brezilya'da 6 ay kalacak RİO DE JANEIRO,A.P.Brigitte Bardot'nun bir arkadaşı dün gazetecilere,şuh Fransız aktrisinin en az altı ay Brezilya'da kalıp dinlenmek niyetinde olduğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • CALİFORNİA,A.P.Bir zamanların ünlü sinema yuncusu Bette Davis'in kızı Barbara Sherry Beverly Hills'te landrail 29 yaşında Jeremy Hymann ile evlenmiştir.Barbara Sherry 16 yaşındadır.Yılbaşı günü beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.01.1964
  • HAFTANIN a:JFÎLMLERİ 'WuhOcuc' ÇŞkjOUv ınır sisteminiz am mı?SİSLt GECELER «Midnight Lace» David Miller yönetiminde çevrilmi*.renkli bir Universal International Amerikan)filini.Oynıyanlar:Doris Day,Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • fiJL GÜLSEN* İLKER Cengi* SOLAKOĞLU Xicanlandilar f.l.lMi Anlure* MİLLtYET 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • A GÜLER ÖZAKMAN ile DEMİR ATAÇ Nişanlandılar Istanbul 1964 MİLLİYET 463
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • tîlkü DEMİRCİOĞLU Feridun ODABAŞ Nikahlandılar t Ocak 1984 Belediye Sararı MİLLİYET 435
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • AC)BİR KAYIP Eski Mabevn Münteşirlerinden merhum Mehmet EdiD bev ve merhume Bedrifcm hanımın fcırı merhum Adnan Adtvar'ın esi Avetullah Zeki Savar'ın anneleri.Ömer Savar'ın büvük annesi Prof.Halide Ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • VEFAT Maltepe Döküm Fabrikamızın çok değerli insanı ve kâmil muhasebecisi Bay.SÜHA ATAÇ âni olarak Hakkın Rahmetine fcfsvuynuftur Cenaaâi 10 i 19R'| Cuma gıiıvJ osJle namazını mv.îeakip Kadıktfy Osına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Dul Bayan 1da Mitranl ve oğlu Î2İ.Bay ve Bayan Salomon Mefano.Bayan Zumbul MitranJ Dul Bayan ıncs Benun ve oğlu Usı'ael)Bay ve Bayan H A LJboviç.Dul Bayan Adet Grünberg Dul Bayan Fani Meroviç,esibabal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • ÖLÜM Dul Bayan Haygaıiu?Devee)yarı Parfs)Bay ve Bayan Levon Deveciyan ve evlâdı Pari*)Bayan Şinorilc Deveciyan.Baylar Vah ram ve Keâam Deveciyan Paris)sevgili t*çi.babalan ve büvük babaları BAY Karaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • M EV 1 İD-1 ŞERİF Avukat Tatat ile Sevim Aöscı'nıo Biricik oâulları 'îîUatasarav Lisesi 9 uncu sınıf talebelerinden hen»7 onbes vasında iken e!l/r bir seklide havalının baharınd* vefat eden AHMET VED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Almanca Muhaberat v*psb1Hr.askerlikle olms-5 yarı genç memur aranıyor 2 4 Müracaat:tel:44 01 5 I İLANCILIK 78»» 47S S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Istanbul ve Anadolu'da çalıştırılmak üzere TELEFON TEKNİSYEN ve TESTÖRLERİ aranmaktadır İşin istikbal!vardır.S.R.T.Osmanbey,Tavukçu Fethi Sokak 28 Şistli İstanbul adresine ssrhsrefı veya yüt\ile mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • ÇAMAŞIR J MAİCiNASI Kazan paslanmaz çeliktendir »il.KI.AAU U.IK İlli 4!s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • M!VUD AılemUin olricik Sabrî tbrahimoğlu'nun Aziz ruhuna ithaien 12 Oca* 19S4 Pazar günü ikindi namazını müteakip Kadıköy Osmanaga Camii Şerifinde H Zeki Altın,ti Kani Karaca,H.Pevzi Mısır.H.Aziz Bahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • MEVltD Aramızdan ebediyen atynian aile büyüğümüz kıymetli «çim,çok sevgili babamız,müstesna insan Emekli O.D.V.Müfettişlerinden ML Ali Agah)KÎPER'in ebediyete intikalinin birinci senesi 11 Ocak 1364 C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • TEŞEKKÜR Enstitümüzün Kivrnetli Dftrsonelinrîen.Genel Muhasebe Subes)Müdürn TURGUT ÖKAR'ın vakıtsı 'efatı dolavı siyle çerek oizzat cenazesine iştirak etmek turetivl* ve çerekse telefonla tazlve »tme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • mıimmımtm.t.TEŞEKKÜR Eşim» yaptığı çok ba.«anlî bir ^ılb ameliyatı neticesinde vent» 5 den sıhhatini kazanmasına veti-Ş le olan Cerrahpaşa Hastahanes.1 i Kalh Kliniği «avın profesörü' NİHAT DORKEN'e f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • YTP'den 11 MECLİS ÜYESİ İSTİA ETTİ Baçtarafı Birincide şevki idare altında grünbesün vatandaştan uzaklaKnıifTiT.Son «rimlerde alınan kötü neticeler,parti idarecilerini uyandırmaza yetmemiş,memleketim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Bîr Arjantin uçağı 31 yolcu ile düştü BLENOS-AİBES,A.P 3J kiri taşıyan bir Arjantin yolcu uça£ı dün Zarate civarında düşmüştür.İlk haberlere göre uçakta bulunanlardan 5(1 st ölmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Sydemir ve arkadaşlarının idam cezaları Adale!Komisyonunda onavlandı Baştarafı Oylamada 13 üye cezaların tasdikini istemiş ve müsbeî oy kullanmışlardır.ATP Kırşehir milletvekili Hfalil özmen,»tçimat m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Â T A 5.GREVİ t ı Birincide ücretlere zam teklifini kabul etmemesi üzerinö 20 Ocak'tan itibaren «grev* yapmayı kararlaştırmıştır.8000 üyesi bulunan sendika.Sıkı Yönetim Kumandanlığından gerekli izni a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • BUGÜN l Beyoğlu RÜYAda Beyazıt MARMARA'da Şişli KERVAN'da ingilizce Türkçe ingilizce Stop Me Before I Kill)Sinemaskop)t RONALD LEWIS DtANE CLENTO CLAUDE DAUPHIN Z Seansîdr:12 14.15 16.30 18.45 21.15 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • İLÂN İstanbul Yurtlar Müdürlüğünden KAMYON SATIŞI Kamyonun Muhammen Muvakkat İhale Markası Modeli Bedeli Teminat Günü Ford 1946 6000 TL.240 22/1/1964 Saat 11 1 Kapalı rarf usulü ile arttırma,Cağaloglu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • gpyppii Sevdiğiniz müzik için.TELEFUNKEN BAT!ALMANYA'DA OLDUĞU GİBİ BÜTÜN DÜNYADA'DA EN KALİTELİ RADYODUR TELE TEKNİK sanayi ve ticaret ltd.ğt».Galata Tahir Han Kat 2 İstanbul Tel:44 40 28 44 75 54
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • BEKARLARA MÜJDE 1 tOP 3401 ÖRME DANTEL BAŞLIĞA BEDELDİR İLANCILIK T619 45»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • ERKİN,BÜTÇE Komisyonunda konuştu ANKARA,AA.Dışişleri Bakanlığı bütçesinin Butç« Komisyonunda görüşülmesi 6irasınd« konuşan Dışişleri Bakanı Feridun mal Erkin Kıbrıs olayları hakkınd» bilgi vermiş ve M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • VAIİIFRE VERİLEN YETKİ Baştaraft Birineidm 1965 de Kaymakamsız ilçe kalmayacağını açıklamıştır.Bakan,bekçilerin yetkileri,27 Mayıstan sonra toplanan silâhlar va yasak bölgelerin kaldırılması konusunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • DURU Baştarafı Birincide gimdi ayrılanların AP'ye girmeyi düşünmediklerinden,hattâ yeni I bir parti kurmayı tasarladıklarından bahsedilmektedir.Ancak I politikada kalmaya kararh bulunanların ergeç AP'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • HALİDE EDİB t Baştarajt Birincide okulları kurmuştur 1918 1919 yıllarında EdeOivat Fakültesi Garb fcdebivatı Müderrisi ol ir.Halide Edib 1919 da mütareke uni* unda Fatih ve Sultanahmet meydan arında h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Türkler,Adada fiil?ta t Baştaraft Birincide lap durdurulmadığı,hâdise çıkıp çıkmadığı belki duyulur.Makarios'un bizlere kolaylık gösterdiği hakkında Beynelmilel Ba*ın Enstitüsüne yolladığı telgraf gül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • BAVDIR YÜCE DİVANA VERİLİYOR AXKARA,ÖZEL Milli Birlik Komitesi Hükümeti W» caret Bakanı Mehmet Bsydur'un Türk Cera Kanununun 230 uncu maddesine dayanılarak »on tahkikatın açılması ve bu maddeyle Yüce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • K A Y I P j OTOMOBİL 1958 Chevrolet marka bej mavi renkli İstanbul hususi 44851 olâUs No lu «tomoblllm çalınmıştır Bulup nnöer veren memnun edile-5 çektir.Telefon 49 46 Sİ fsründüzlerlt i RKKI.AMCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Dört Takım Keçi Ayağı Silindiri Salın Alınacaktır Şirketimiz İhtiyacı İçin alırlığı azarnf 3 ton ve Crrl.2 ve 18 Rgdan aşağı tazyik İcra etmeyeceK olan Karayolları tininde takım keçi avafit silindiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • KOYUN DERİSİ SATILACAKTIR 1 Kombinalarımızda bulunan 7718 tane salamura koyun derisi kapalı zarfla tçklif istemek suretiyle satılacaktır.2 Satış şartnamemiz kombinalarımızla,İstanbul Bölge Müdürlüğümü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Adana Fabrikasının 200.000 ton/yıl kapasite ile tevsii kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır.Bu işe ait teknik şartname,sözleşme tasarısı ve mütemmim bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • KUZU DERİSİ SATIS İLÂNI s Bursa kasaplarının 1.1.1964 ten 30.9.1964'e kadar Kuzu derileri pazarlık suretiyle,15.1.1964 Çarşamba günü saat 10'da Dernek merkezinde satışı yapılacaktır.Muvakkat teminat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • I D.K.S A C Iff 12 1S6S tarihli Resmî Gazetede 11 ta «dilen 600 000.hk D.K.P J Saç icin Çekoslovak "FERROMET,firmasından Proforma Fatura temin edilir.Demir Kereste Ticaret A.Şi Galata.TuneJ Cad Tramıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • ALMANYA'DA SEYAHATİNİZDE EVRİM EXPORT tHSAN EVRİM FİRMASI Radyo.teyp.buzdolabı çamaşır makineleri.hı*ı nevi eivim ve tekstil cıvası icrn yeni maöaza ve teskilâtivle Almanva vt Avrupa'nın en büvük Turi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • ÇAMAŞIR r MAKİNASI en iyisini alalım Hoover alalım İÜ.M.A.»H.lHh U)i l&O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • Denkfas,Makarios' u şantaj yapmakla if ham elf i t Baştaraft Birincide da emin nlduğumnz için masaya oturmamı?hakkında «art kokmadık ve ne de şımarık çocuklar Istediîrlmir olmazsa masayı terk cderU te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.01.1964
  • nt^iy^z-Milliyet HEYKELİ Kampanyası Atatürk Heykel!Kampanyası 31 Aralık 3963 akşamı «ona evmls ve 350 bin liralık hedef aşılarak 400.000 liranın üstünde bağış toplanmıştır Ancak,banka ve posts havalel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.01.1964
  • mmğ m Fenerbahcenlh Pazaz günkü kadrosunda yer alması muhtemel altı ası dünkü antrenmandan onca.Soldan sağa)Mikro Mustafa,Nedim,Yüksel,Ogün,Selim va Aydın.Altısı da maçtan ümitli.İHAT'IH GÖZÜYLE FENER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • ikinci Milli ve Mahallî Lig'in ilk devresi biliyor Bu hafta yapılacak karşılaşmalarla tehir maçları dışında İkinci Milli ve Mahalli Profesyonel Lla'in ilk devresi nihayete erecektir.Bu hafta yapılacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Güreş Federasyonu dün toplandı ANKARA.ÖZEL Güre» Federasyonu dün bir toplantı yaparak bazı mevzuları görüşmüştür.Federasyonun toplantısı bueün de devam edecek ve alınan kararlar bilâhare açıklanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • igİl^l Devlet Bakanı Malik Yolaç dün İstanbul DEVLET BAKANI'NIN TOPLANTISI gazetelerinin spor sayfası yöneticileri İle bir toplantı yapmıştır.Bakan burun de kuliıp temsilcileri ile görüşecektir.Resimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • YAŞAR DOĞU KUPASI bugün başlıyor ANKARA.ÖZEL Büyük »ampiyon rahmetli Yasa* Dogu'nun adına tertiplenen «Yasar Doğu» Kupası Serbest Güreş Turnuası bugün baslıyacaktır.Bütün srüreççilere acık bulunan mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • ümit Takımı isim tesbit edildi Arman'ın çalıştıracağı namze!kadro,Şubatta 22 kişiye indirilecek ve Ankara'da kampa alınacak TEKNİK Komite.Ankara'da 4 Martta B.Almanya ile yapılacak Ümitler millî maçı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Karagümrük PTT maçı 14 Ocakta oynanacak ANKARA.ÖZEL Futbol Federasyonu,Türkiye Kupayı karşılaşmalarından olan Karagümrük PTT maçının M Ocak 1964 Salı eiinıi tstanbulda oynanmasına karar vermiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Antrenörler Komitesi tasarısı hazırlanıyor Federasyon tarafından kurulması kararlaştırılan Antrenörler Komitesinin tasarısı dünden itibaren hazırlanmaca başlamıştır.Tasarıyı hazırlayan komitede.Cihat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • G.Saray voleybol takımı yarın kampa giriyor Voleybol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası cevrek finali için Yugoslav şampiyonu Mladost'la karşılaşacak olan Galatasaray takımı yarın kampa girecektir.Sarı K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • HER İKİ RAKİP DE MACA HAZIR Beşiktaş dünkü antrenmandan sonra kampa girdi,Fenerbahçe ise bugün kampa giriyor Büyük maçın heyecanı Millî Lig'in kader maçını seyre hazırlanan taraftarlar,kendi takımları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Eğer gözünün üstüne bl tane indinnezsen,ha yıJ gelemeyiz bir daha o sokaktan!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Fenerbahçe MTK maçının tarihlerini UEFA tâyin edecek Genel Sekreter Bangerter Avrupa karmasında iki Türk futbolcusunun yer alacağı kanaatindelek-tln federasyonlarından ve kulüplerinden lig fikstürlcrl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • E5FAKIH GÖZÜYLE BEŞİKTAŞ i Yo rucu ve zev idi idi.SABAHIN saat dokuz buçuğu.Şeref Stadının Komite tarafından görülmeyen bir köşesinde,Pazar günü Fenerbahçe ile yapacakları mühim maç için çalışacak Beş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Namzetler ilk devreyi mağlûp bitirmesine rağmen Yalçın ve Şenol'un attığı gollerle galibiyete ulaştı.ANKARA,ÖZEL ORDU Takımı dün Jandarma Gücü ile yaptığı antrenman maçını 4-3 kazanmıştır.İlk devrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Amonti,Pcittenoı okuyor ŞÜKRÜ GÜLESİN I İ ROMA'dan bildiriyor 1 H I ğ| îtalya ağır sıklet boks jam-B i piyonu Amonti,geçen hafta tek-g nik nakavtla yenildiği Floyd fi ij Patterson'a meydan okumuştur.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • MiLUYET SPOR KERVAM Bu akşam saat 19.30 da VEFA ERKEK LİSE-Sİ'ni ziyaret edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • ROUS MEKSİKA'DA FIFA Genel Başkanı Stanley Rous UEFA Başkanı Gustav Winderkehr lie birlikte 1970 Dünya Futbol Şampiyonasının yapılacağı Meksika'ya gitmiştir.Ziyareti sırasında Rous yapılmakta olan tes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • Kızlar Basketbol Ligi başlıyor İstanbul Kızlar Basketbol Ligi,25 Ocak Cumartesi günü başlayacaktır.Müsabakalara iştirak edecek kulüpler 20 Ocak Pazartesi gününe kadar kayıtlarını yaptıracaklar ve aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • G.Saray 2 maç için israil' e gidiyor Galatasaray futbol takıma önümü*» deki hafta iki maç yapmak üzer* rail'e gidecektir.Dün teklifi yapan lsrall'11 müm**-«ile müsbet cev-ap veren Sarı Kırmızılılar 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.01.1964
  • CHELSEA,TOTTENHAM'!KUPADAN ELEDİ IvONPRA.AA Chelsea dun 2-0 lik blr Tottenham Hotspur takımını înjfütl Futbol Kupasından elemiştir.Batı Londra trafiğini nltüst eri en bir kalabalık Stamford Bridge Sta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor