Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • DURUM Güven oyu ve partilerimiz A NAYASA yapılırken hükümetlerin kurulabilmelerini ko-AA laylaştırmak,jakat her an düşür ülebilmeler ini güçleştir-1 mek esasından hareket edilmiştir.Buna göre bir hükü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • Gençlik,partilerin tutumuna karşı Yüksek Tahsil Gençliği dün,«Kıbrıs olaylarının devam ettiği bn günlerde siyasî partilerin Büyük Millet Meclisi müirakcrelerindekl tutumlarını nefretle karşıladıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • İNÖNÜ,SENATODA KIBRIS İÇİN İZAHAT VERDİ ANKARA,ÖZEL HÜKÜMET programının görüşülmesine dün Cumhuriyet Senatosunda başlanmıştır.İnönü,«Kıbrıs'a neden bir çıkarma yapılmadığını» soranlara,«Milletlerarası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • İTHALÂTTA TEMİNAT HADLERİ ARTTIRILDI Liberasyon listesinde kademeli teminat sistemi uygulanacak.Ticaret Bakanı "Bu yıl 640 milyon dolarlık ithalât yapılacak,dedi ANKARA,ÖZEL TİCARET Bakanı Fennî İslim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • ^¦¦Ti EHLİSALİP I vtı^afirülıtftı-TAHŞİ SALİP.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • PROF.DR.ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI Çocuk Hastalıkları Mütehassısı BUGÜNÜN MODERN ÇOCUK BAKIMI Bu kitap,senelik zamanından itibaren ı* vasin» kadar oian çocukların her hususta «ağlam ve terbiyeli büyütülmesi için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • Kurükkaymaklı'tuıı fedai 'linkleri,llamlduıandreı köyünde nöbet beklerken.Fedaîler yaralı iken de nöbet tutuyorlarr i I I I I I I i ı I I I Merzuka Selim,Binbaşımızın ailesinin kaatillerini gördüğünü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • İ5TANBULDA KAR YAĞISI BEKLENİYOR t Balkanları kaplayan soğuk hava etkisiyle Trakya bölgesinde 1*1 düşmeya başlamıştır,önceki gece.îstanbuMa da ısı sıfır derece olarak^tesbit edilmiştir.Hâlen hava çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • OMEILX SAMI COŞAR efkoja'dan BİLDİRİYOR Lemba Türkleri Baf'a sığındıktan sonra Rumlar köyü ateşe verdiler Kıbrıs için Konferans bu ay toplanıyor TURK EYLERİNİN YANIJINI SEYREDİYOR Konferansa Türk,İngi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • YARDIMLAR ARTIYOR Kıbrıslı soydaşlarımız için acılan «Yardım Kampanyası» bütün yurt'ta ilgiyle karşılanmıştır.Şehrimizde birçok vatandaş Ziraat Bankası Bahcckapı Şubesinde acılan 2&001 numaralı hesaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • KİJÇÜKKAYMAKLIDAN KAÇANLAR BOYLE YAŞIYOR I ÖMER SAMİ COŞARI Küçükkaymaklutan kaçanlar flamidmandrez köyünde fee!bir hayat yasıyorlar.Canlarını kurtardılar amma danışı/evlere veya ahırlara düştüler.İşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • m m i a j0&t mm Güven o jruff verecek Hükümet,Meclisin bugün yapılacak olan toplantısında güven oyu talebinde bulunacak ANKARA,ÖZEL BAĞIMSIZLARIN desteği üe teşkil edilen CHP Hükümeti bugün Millet Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 04.01.1964
  • sax?Ya huyundan,ya suyundan Gazetelerimiz AP Ajansının dikkatini çekmek çorunda kaldılar,öylesine gerçekle İlgisi olmıyan havadisler yayıyor.Kimbilir belki de bir Amekan ajansı olduğunu unutup,rumuzun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • Para verildiğini duyup gelmişti EYÜP Savcı Ta»' dımciM Mehmet Feyyat Persembt günü öğle tatilinde makamında otururken kapı açıldı ve İçeriye gençten bir adam Kirdi-Fakir bir kimse olduğu belliydi.Elle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • 1964 yılının 1 apartman dairesi i 100.000 Ura 1355 Kişiye 270.000 tim OSMANLI BANKASI SÖN PARA 41 YATİRMAGÖNÖ ıo OCA K İLANCILIK 'iti* I»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • SATILIK 8ı*h4.r,txtmiy» arkajı cadded* eeph* 3S m,saha İOOO M2,tele kat!depo bwar durum lu.Tel:«T 13 «0 tlANCIUK 75» İSO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • MAKİNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU Genel Müdürlüğünden Kurumumuz teşkilâtında İstihdam edilmek üzere askerliğini yapmış olanlardan yevmiyeli inşaat Y.Mühendial veya Mühendisi alınacaktır.İsteklilerin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • Ege tütün piyasası bu ay sonundan önce açılamıyacak Tütün ihracatı 2 yılda 21 bin ton düştü TİKEL yetkilileri Ege Ekici Tütün Piyasasının av sonundan önce açılmasını mümkün görmemektedirler.Tekerin bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • GELİR VERGİSİ 3 EŞİT TAKSİTTE ÖDENEBİLECEK RESMÎ Gazetede 31 Aralık tarihinde çıkarı 365 «ayılı kanunla.«Yıllık beyanname ile bildirilen gelir üzerinden tahakkuk ettirilen Gelir Vergisi'nin,Mart,Temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • Ekonomileri hızla gelişmeğe devam eden Avrupa ülkeleri bu yıl enflasyona karşı savaş açacak HI 1963'te AVRUPA BATİ DÜNYASI,ingiltere'nin Ortak Pazar'a girmesini General de Gaulle'tin dramatik bir şeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • r.ıs Tifdruk matbaacılık Sanayii Anonim Şîrketi'nin Senevi 9 faizli ve 300,000 lira ikramiyeli 10.000,000 uraiık tahvilleri Bugünden itibaren bir ay müddetle YAPI ve KREDİ BANKASI'nın bütün şubelerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • iTitfiııt(It MORUK n HSAX Tombuş adında AP'li bir Milleh ekili,I İsmet Paşa Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşurken kendisine:Moruk,diye bağırmıştır.Bizi burada ilgilendiren,küfrün bizatihi kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • Geçe/î yit içinde 1962 den daha fazk suç islendi 1903 yılında 1962 ye nisbetle cinayet ve hırsızlıkta arıma görülmüştür.1962 de 24 cinayetin işlendiği şehrimizde gecen yıl 41 kişi öldürülmüştür.1961 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • ASf KAMPANYASI 4 tLÇEDE BAŞLADI Şehrimizde kitle halinde gocuk felci aşı kampanyasına dün Fatih.Eyüp.Eminönü ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde başlanmıştır.Bu defak)kampnnyorh)dört aylıktan 12 yasına kadar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • HALK ÇEŞMELERİ SAYISI ARTTIRILACAK Belediye Başkanı Haşlrn Işcan.halk çeşme sayısının arttırılması için ilgililere direktif vermiştir,tşcan,Beie- liye Başkanlığı görevine başladıktan bu yana geçen sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • GAZİOSMANPAŞA ADLİ-YESİ TELEFONSUZ Yeni ilçelerimizden Gaziosmanpaşa'nın Adliye binasında telefon vokaır.PTT tdaresme çeşitli zamanlarda varılan müracaatlara rağmen adliye binasının telefon ihtiyacı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • TÜRK İS ANKARA'DA TOPLANTI YAPACAK Turk-îs vönetirn v* icra kurulu av in 'sinde Ankarada toplan'ts vaparak reno ikalar m teşkilatlanma,toplu »dzjerrje v* «rev konularındaki durumlarını cöj deri aeçire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • Güven oyu PARLAMENTER sistemde yürütme organı Hükümet)Parlâmentonun güveni ile işbaşına gelmekte ve ancak onun güveni sayesinde işbaşında kalabilmektedir.Bu rejimde,Meclis çoğunluğunun istemediği bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • ÖLÜM Dr.Feridun Frik'in sevgili eşi,Sanüye Tegin,Ha-tan Frik v* Güner Frik'in kıymetli anneleri LEMAM FRİK vefat etmiştir.5 Ocak 1954 Pazar günü öğle namazından sonra Şiçli Camiinden alınarak Zincirli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 04.01.1964
  • PERAPALAS OTELİ KİRAYA VERİLECEKTİR İstanbul Tepebaşı Meşrutiyet Caddesinde kâin «PERAPA-LAS OTELİ» nâmı ile mâruf otel ve müştemilâtı kiraya verilecektir.İsteklilerin,otel idaresinden şartname ve muk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • KSİLYCNLUK YÜZÜNCÜ YIL ÇEKİLİŞİNDEN SONRA yen!yilin İlk çekilişinde Kaloriferli APARTMAN DAİRESİ ADET IOO.OOOlIRA ADET SOıOOÖ LİRA lO ADET 25.000 LİRA 5.000 AYRICA 2S900 Talihliyede çeşitli zengin par
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • TÜRKİYE BANKASI en fasla ikramiye veren' bankadır 5 Milyon liralık yılın" ilk büyük çekilişine katılabilmeniz için sadece 3 hafta kaldı.İş Bankasında en az 200 liralık bir hesap açtırmakta acele edini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • 7 DIL BILEN İSTANBUL ŞOFÖRÜ N.Değirmencioğlu ingilizce,İtalyanca,Rumca,Ermenice,Arapça,Türkçe ve Kenya'da konuşulan dili çok iyi biliyor ORHAN TÜREL ANA dilinden baçka 7 lisanı mükemmel bir şekilde ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • SaPŞsS^İ* KENNEDY NİN DEV RESMİ Kennedy ölmeden evvel kendisine mektup yazarak dev portresini yapabilmesi için izin istemiştir.Müteveffa Başkan Kennedy de bu teklifi müsbet karşılamıştır.Cemil Karabab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK'.Yurdumuz Balkanlar yolu ile İnen Avnıpa'daki yüksek basıncın soğuk havası etkisinde bulunmaktadır.Marmara,Trakya ve batı Karadeniz bölgeleri genel olarak bulutlu ve çok bulutl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • AJPUlttNftBıH Witt CALIKW-61 AMt A MM ItWfTASi:«ÎHÎH EH FÛ-ik mm dim.KAPI {UWfc.lAfTW ANLAMAZLARi to»?Wit.mm »Fi» AC KÂPrtl «row/«iEflKfcOMlWjiT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • ev/M;*M YOLUNU tutam KABUS MELİHA.EVtS/OE.K/TELE.V/ZN'OM-DAN MİNİK'İM DURUMU MU »ZLEMEde L.UR VE_riMU ı n_ı» ı ElJNDEVSE KAÇ ARTIK L BA^ EDE.AAEZSİN BENi /U_E!i* a.M;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN Bakanlığımıza alınacak idarî memurların giriş sınavlarının 6 Ocak 1964 tarihinde yapdacağj ilân edilmişti.Görülen lüzum üzerine sınavların,ileride ayrıca yayınlanacak bir tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • AFYONUN Dinar kazasından Münir Emekli inızasıyle şu mektubu almıştım:«Size asırlık bir gaziyi tanıtmakla şeref duyarım.Kendisi ğ hâlen 115 yaşında ve âmâ vaziyette himmet beklemektedir.Plevne E savaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • ALMANYA'DAKİ OTOMATİK MAKİNELERDEN TÜRK PARASI ÇIKIYOR MÜNİH,özel Muhabirimiz MUSTAFA EKREM AYDLVdan Münih Postaları ile Otomatlarla satış yapan Münih firmalarında avuçlar dolusu Türk paraları birikmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • Bitkilere musallat olan bitlen öldürmek için metilen sinekleı fabrikada yine bitlerle besleniyoı STUTTGART,A.P.Dr.Gottfried Neuffer,milyonlarca bitin öldürülmesi için üretilen sinekleri besliyen milyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • Rektörün otomobilini çalan öğrenci ERZURUM,AA.Atatürk üniversitesi Rektörünün otornobilini çalmaktan sanık öğrenci,Orhan Başak tevkif edilmiştir.Kendi ifâdesine göıe «Felekten bir gece çalmak için bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 04.01.1964
  • Bir dolara otomobil!NEW VOHK,İSKENDER S O N* G L" R'dan New York Trafik Müdürlüğü yolarda terkedilmiş 15 bin otomobil toplamıştır.Bu arabalar beş on dolar sarfı ile işletilebilecek ve gene 10-15 dolar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLAN!İSTANBUL DOKUZUM İCRA MEMURLUĞUNDAN DOSYA NO.1933/572 Beyoğlu Gümüşsüyü mahaüesinm Sıraselvüer ve Osmanlı sokağında kâin eski:21 ilâ 29.yeni:30 ilâ 40 kapı,80 pafta,742 ada ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • MIcrl Cumartesi Rumi uı 4 1379 Saban OCAK Aralık 1» 1964 H VAKİT VASATÎ EZANÎ lılll!7.24 12.a 14.40 lfi.53 18.31 5.35 2.32 7.26 0.48 12.00 1.38 12.43
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • Milliyet OaxatecilJk A.S «din» Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra »a Makalelerden Mesul Müdür t HİKMET OULDIREN Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Mafcarin kısmımda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • ÎLAN TARİFESt 3,4,5 Use)tayfalarda ««atimi 40 TL i T net tayfalarda «antta»!M TL.Birtnd tayfada baalık 900 TL Dölün,Nisan,Nikâh,Vefat T«sekkür ilânları 9 ««nüm* kadar T.tayfada)yımr^rf M TL Küçük ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • ABONE TARİFESİ 5 Aylık» »2 TL.6 Aylık» 40 TL Yıllıkı n TL.Ysbâaa memleketler tein âdi posta Ue bu ücretleri» bir nü*U ılınır Uçak oosıası teli)tarife.kullanılacak çulun defterine «türe detlair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • Kıbrıs olayları dolayiüiylc şehitlerimize hiirmeten Türkiye Radyolarında normal programların bir süre için uygulanmamasına karar verilmi'tir.Mutad programların yerine sadece senfonik S i müzik,piyesle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • oa Ayşe Sultan,babasının gelip geçişinden sonra birdenbire durgunlaşmıştı.Yaşmağını burnundan aşağıya çekti ve arkasına doğru dayandı:Padişah olmak güzel şeyr efem,diye mırıldandı.O herkesten hür,herk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • ClCİ:C^Üı îr VATAMQA^ krev^N 1$ ÇEVRELERİNCE DeSTEK-LeNKAP-Sı KO^KuuANOiRI-yy,VOfZ OMt-ARl/^1 merak s VDUA KORKUNÇ-Öfe KAMRWA* ŞtMDı'OeN AçrtuA^.BiK supAuvfl-V/*P4CAKLAe:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • pek oeSTu/M.Aı^rı ÇOK.OAK RAHAT ADIM ATA/WYORUM.OVUMOA PA.ANr y&PJAAAM uâmmL Neyse Ku-BİSEVL-E.OÇÜPf PROVALA» VAP.eğek vfisis ©sr-CEKEMEZSEN O 2AVA^ SİR SİNE SAKA.RfZ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • SOLDAN SAftA:J Vuru?ma,birbirini öldürme.2 Kısa defcll;Alın vazısı.3 Ağırbaşlılık;Bir sey uftrun a sevdiftinl vnrrae.4 Kı\madenlerden mamul eşyada deşer derecesi;Terr.i hurıısturucu b!r madde.5 Bir ci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • t EMİR YUMRUK Buvı-iKU-rs».ti»;»ü fBNOİMJ.1 Pk V 1 O'DtP BR C8,RK Cm OBSS3 K\Zİ\«OV.iS»^B AN.WATAL.IM L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • ifmMii BÜTÜM ME5SLH AClA-MA YARD IM ETME ı'AA.ÎQğg5SWWSi;eö0 REEİ*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • BİZ.PLASH PRO «RAMI Cp* »E^Bfl^Z.AZIZ.ÎAA".HBERŞEyiAATZ.HESAFL-IDIBÛ-7 Ms ILW.HAV ÇENEM TUTOLAYDI!0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 04.01.1964
  • OĞLAK BURCU 52 Aralık 20 Ocakl Mars hurcunuzda.Size cüzel bir hafta vaad ediyor Plânlarının bu hafta eerfnklestirebilirsl'il7.&h KOVA BURCU 121 Ocuk 1» Şubatı Bağılı öğleden sonra çoktandır ırrtrmedlg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • DURSUN AKÇAM mo fimler Doğu köjrferin îr f ocuklar anadan mo «Çocuk Ihmak zulüm ve fetîsncarîn bütün şekillerine karşı korunacaktır.Çocnk her hangi bir şekilde ticaret mefcıhı oi&caac» Birleşmiş Mille
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • MEŞHUR TAKStM SİNEMASI ve MAKSİM GAZİNOSU SATILIYOR İstan bulun en mutena yeri Taksimde,Taksim Meydanına 85.60 metre cephesi olsn 2531.75 ro2 İlk bir saha üzerinde,imar durumu müsait ve çarcı.I3 hanı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • DİKİŞ VE NAKIŞ M A K İ M A 8 I VİLAYET VE KAZALAR İÇİN ACENTELİK VERİLİ** GENEL SATIŞ YERİ I SULTAN HAMAM GÜNÜN HAN Kât 6 NO,654 İSTANBUL T«.22 «3 70:Öen 04.«Sayın Acenlelerimizin ve dostlarımızın yen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankası Kadıköy Şubesi Müdürlüğünden Bankamızın sahibi bulunduğu Kalamış iskelesi yanında Kayıkhanelere bitişik ve yazlık sinema clarak kullanılmaya müsait,arsalar kapalı iarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı Yapı İşleri Müdürlüğünden İzmir Teknik Okulu binası Mimarî proje yarışması sonuçlanmış ve 1.nci Mükâfatı,Orhan Dinç Y.Mimar İ.T.Ü.Vedat Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • Sümerbank Genel Müdürlüğünden TEKNİK ELEMAN ALİNACAKTİR Yarımca ve Bozüyük'te kurulmakta olan Seramik Fabrikalarında çalıştırılmak üzere:Kimya vre Makine Mühendisleri,Kimva Makina ve Elektrik Tekniker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • MAKÎNA ve KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN HADDE SİLİNDİR!TASLAMA TEZGAHİ SATILACAKTIR.Kırıkkale Pirinç Fabrikamızda mevcut halen çalışır durumda bir adet Hadde Silindiri Taşlama Tezgâhı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU Istanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Süreyyapasa Sanatorvomunun ihtiyacı buhılunan 520 metre 1 KV.Uk 3X120-70 mm2.kesitinde)NKBA yeraltı kablosu kapab zarf usulü ile saü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • İSTANBUL BÖİOS TİCARET MÜDÜRLÜSÜNDEN Anonim ve Eshaml?Komandit ve Hissedar Sayısı 20 den Fa?îa Lim ted Şirketlere Şehrimizde faaliyette bulunan anonim ve hisseli komandit ve hissedar sayısı 20'den faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • Türk Amerikan Üniversiteliler Derneği Yıllık Umumî Heyet Toplantısı Dernefeimlrtn yıllı)umumt heyet toplantın 11 Ocak 19 î4 Cumartesi günü aaat 15.M de Osmanbey'de,Sair Nlgâr sok?No.fK»'3"dekl merkebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • Türkiye Emlâk Kredi Bankasından:Dalr« alım satım İlânlarında:Banka esaslarına uygun olduğu Ye\*a banka borcu ile devri mümkün bulunduğu şeklinde görülmekte olan şartlarm.Bankamızla ilgili kanun,talima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • 19S4 İZMİR FEJAÜ3 On İkinci İthalât kotasının İlânını müteakip,bu kot» esasları dahilinde 1964 İzmir Fuarındaki Amerikan Pavyonuna iştirak etmek İsteyen Türk İş adamlarının müracaatları,İstanbul Ameri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 04.01.1964
  • SAMIK EMLAK n KADIKÖ1DE muhtelif yerlerde Mustafa Kemal Eksi tararından inse edilen lüks 4-5 edalı daireler,3 odalı müştemilât binalar tapuları derhal verilmek ürer» 3« 000 den 70000 kadar 36 95 53 Kt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • SHIM!lü 5=Münir Dzkul:'"komploya uğradım,diyor Sırtından üniforması zorla alınan ğ «General Çöpçatan» çok üzgün arrla,topluluğunu tekrar kuracağından da gayet emin obit ÜZEH S f* ÖZLERİ dolu dolu olğB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • Oraloğlu Ti atrosunda temsil edilen «Hint Domuzları» isimli komediden bir »aline.Ortada dipte,duvarcı ustan Mascaroa rolünde Saim Alpago."Hint Domuzları,RALOĞLU Tiyatrosu,«Hint Domuzlan» adlı yeni bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • Tukardaki resimde Körülen inşaat şehrimizde köşebaslarmda aruç açarak hayatlarını kazanan sakatları bu durumdan kurtarmak için rapılan Ûj atölyesidir.Derneğimiz kuracağı diğer İs ocaklarının ilk nüves
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • MUHASEBE MÜDÜRÜ ARANİYOR İstanbul'da bulunan büyük bir müessese Muhasebe Mü*dürü olarak istihdam etmek üzere tecrübeli bir eleman aramaktadır.Aşağıda belirtilen şartlan haiz olan taliplerin P.K.467 BE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Ask ve intikam Marlon Brando,Karl Maiden 2.haftası)EMEK Tel:44 84 39)Tolo o Tatili G.Ford R.t.İNCİ Tel:48 43 95)Beyaz Güvercin G Arsoy,F.Akın.LALE Tel:44 35 95)Asur*un Son G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • Çeşitli Maktada NBU Kablosu Satın Alınacaktır İzmir Eshot Genel Müdürlüğünden 1 İdaremizin ihtiyacı bulunan çeşitli maktada 16000 metre NBU kablosu teklif alma usulü ile satın alınacaktır.2 Bu ise ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • Sayın Halkımızın Dikkat Nazarına Bazı temizleme müesseselerinin elbiseleri tergalleştirdikleri yolunda ilânlara rastlanmaktadır.Bilindiği üzere tergal,poliester yapıda sentetik bir elyafm patent adıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • CHRYSLER SANAYİ A,Ş.İÇİN 1.Pres,giyotin,çeşitli bükme ve delme makineleri kullanma ve işletmesinde en az 5 yılbk tecrübesi olan formen aranıyor.2.Kurulmakta olan fabrika için tornacı,tesviyeci,frezeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • 1VIAKSUT TERZİHANESİNİN Kışlık defilesi TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSUNDA t*-4 OCAK 1964 CUMARTESİ Saat 20.30 iia tavetiyeler Gazinodan temin edilir.Tel:48 74 92 48 2904 Yılbaşı gecesinin makbuzları defiled
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • KUNT %Jf 3& Ulıl/Ufalfttli^ KİN KORKAR fy HAİN KURTTAN SON 4 TEMSİL)9 Ocak,saat 18.00 den itibaren KALBİN SESİ HALKIN GÖZÜ KOMEDİ)Biletler satılmaktadır.REKLAMCILIK 24 222
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • mğm ITlateau&sOhüaûü Ucan Martin ve Jerry Lewis Jerry Lewis Eğleniyor,un bir sah n esinti e B TOKYO TATİLİ Cry For Happy».George Marshal!yönetiminde Cineınas-Îcope sistemiyle çevrilmiş renkli bir Colu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • w,gy.y.Hâlen «Godot'.vu Beklerken* isimli esere basarı lie devam eden Ankara Tiyatrosu,bir yandan da Gizli Ordu* ya hazırlanmaktadır.Resim «Gizli Ordu» nun provasından bir sahneyi gösteriyor.Ankara •G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 04.01.1964
  • KLÖB-Mİ I tLK DEFA FIVE STAR Dans ve Show Orkestrasını takdim eder Cumartesi ve Pa^ıar matine.Düğün ve nikâh törenleri için 5 müessesemiz hizmetinizdedir.j Sıcak hava tesisatı mevcuttur.E Tel:73 81 46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • HÜLYA YILMA/TÜRK DİZDAR İle SEHBAX ÜÇIŞIKLAB nikâlılandılar.4.1.1364 MİLLİYET:220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • NECLA GENCER ÖKE)İle İLHAM GENCER Nikahlandılar.İstanbul 2/1/1WU FAAL 373 21?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • İNCİ DİNÇSOY ile MESUT ESER Nikahlandılar.71/1364 Diyarbaku MİLLİYET 226 efc^ıL.JLi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • V J5 F A T Samsun Ağır Ceza Hâkimlerinden müteveffa ismail Hakkı Mataracı ve Maksurie Mataracı'nın kızı,müteveffa Kaşif Berkem ve Hayriye Berkem'in eelinleri,Kadıköy tüccarlarından müteveffa Rahmi Ber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • e ilintilininim mu u ıı ı mı ıı ıı ıı mu ımm ıııı m ı ııuılıırı_TEŞEKKÜR 1 Kınca Guner tndere'mn Hay-ğ darpaja Askeri Hastahanesinde z sreçirdifcl ameliyat dolavısivle bas-ta savın Başhekim İ Albay Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • HİİIİ!S1ai ermö/erfpom,Tabi' ¦Vitaminli İLANCILIK US8 189
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • KONSERVENİN YENİLİKLER her zaman.her yerde Meyve Suları Şeftali Kayısı Vişne Elma Armut Ayva Portakal Mandalina Üzüm TÜRKİYEDE İLK DEFA TAZE VE TABİİ Meyve Suları SİPARİŞLERİNİZ İÇİN TEL 22 3810 REKLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • BİZİ DİPÇİK VURA fURA GÖTÜRDÜ!İR.Baştarajt Birincide Karı fışkırıyor kadının gözlerinden:Ne.Ne.Kumsal semtindeki evimin akşama doğru kapılara ateş ederek,kırarak bastılar.Kimi koruyacaklarmış.Dipçikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • Kartal Belediye Başkanı seçimi iptal edildi Yüksek Secim Kurulu,Kartal Beledive Başkan «ecimini İptal etmiştir.Yeni secim Mart ayı içersinde yapılacaktır.Secimin iptaline iki sandıkta tasnifin usuisti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • Sabiha Ertürk'ün döviz kaçakçılığı ile ilgisi yok Önceki eür» ortava çıkarılan döviz Ktçakçısı şebeke ile ilgili tahkikat sırasında Borsa Acentası.Sabiha Rr-'ürk'ün kaçakçılık olavı ile bir İlgisi ''i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • ÂDİL,GAZANFER'İ ZİYARET EDECEK Bir sure önce Kadıköy'de vaour iskelesi önünde cerevan eden olayın iki kahramanı Gazanfer Bilge ve Âdil Atan barışmışlardır.Adil Atan bugün saat 10 da Gazanfer'i haDİsha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • GENÇLİK,PARTİLERİN Baştarai* Birinrirl* duğumuz ve millî birliğe ihtiyacımız olduğu bu günlerde.Türk Parlâmentosu ve Türk «vasi partileri bugünkü ffibi bölücü hareketlerine devam eder ve dünya milletl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • inönü,Senatoda Kıbrıs için izahat verdi Baştarajı Birincide programı üzerinde Millet Partisi adın?söz alan Niğde Senatörü İzzet Gener Birinci ve îkineı Koalisyon Hükümetlerinin vatanda* kitlelerini bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • I Bastaroh Birincide cundan partiler beğenmedikleri bir program ve kabineyi beğenmiş gözükmeye asla zorlanamaz.Ancak bize öyle geliyor ki,için' de bulunduğumuz şartlar karşısında,özellikle kabine kurm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • Kıbrıs'a uçak seferleri tekrar başlıyor ANKARA.M AL!KISLAIJ Mldlrivo* Türk hükümetinin tesebbusti üzerin* Rıbrısa Türk uçak ve cemilerinin eıd» maddfîi ve yolcu taşımaları Lefkosadi ki sivpsi komite t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • İTHALATTA TEMİNAT HADİERİ ARTTIRILDI Baştarafı Biriuctd» rarn»m*si ve hilharw-a İthalât yönermetifct yeniden kaleme alınmıştır.Stthâl sürelerinin mücbir »ebeba dayanım uzatma telemleri,tatbikatta karş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • YTP,yepii hükümete Baştarajı Birincide £u\en oyu verilmesi tezini savunmuş ve.«tsmet inönü önceki çünkü müzakerelerde grubumuzu menfi oy vermek istikametine ürükleınek ister bir tutumdandı.Bu tutumu k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • YARDIMLAR ARTIYOR l Baştnrafı Birincide ısrdır Kadı kov Hal Ko:nisvone:tları Ce miveti ilk olarak 1000 Ura teharrud» bulunmuştur Vatan Kcv.Fabrika*' ip «Yardım Kumpanrasma» 60 sand firırir ""sn ııfiı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • 20-21 Mayıs sanıklarının murafaaları dün başladı ANKARA.ÖZEL 20-21 Mayıs sanıklarından hakların• dakl karar bozulanlardan 14 ünün duruşmasına dün Askeıt Yargıtay Birinci Dairesinde başlanılmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • Kıbrıs,B.M.ye bas vurmaktan vazgeçti NEW-YORK A.A.RADYO Makarios hükümeti Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletlere getirmekten va?geçmiştir.Bu karara sebep.Londra'da bir Kıbrıs Konferansının vaoılmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • KIBRIS KG Baştarafı Birincide Duncan Sandv;eazetecllere konferans r.akkında su İzahatı vermiştir:«Kıbrıs meselesi bir nünde halledilemez.Konferans ok feci olavların eoleesinde vaoılncaktır.«Kıbrıs'tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • Otobüs kazasında 5 kişi İZMİR ÖZEL Fazla sürat yüzünden Torbalı ilçesinin Ayrancılar köyü civarında İzmirden Tireye giden bir otobüs devrilenim,5 kişi olmuş.34 ki*i de agjr ve hafif olmak üzere muhtel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • DIŞ BASIN NE DİYOR?DIŞ HABERLER SERVİSİ Kıbnstaki gelişmeler dünya basınında yine ön plânda yer almakta,umumiyetle yorumlarda Makarios'un tutumu tenkid edilmektedir.Ingilterenin ünlü gazetelerinden •T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • Türk köylerini açlık tehdit ediyor Baştamiı Birincide mislerdir.Burada da üç ev yakılmıştır.Türklerin büyük çoğunlukta olduğu Lcfke köyüne,civar köylerde mahsur kalan Türk ailelerinin nakline devam ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • PATRİK ATHENAGORAS,"NE VAR KIBRIS'TA!GİTMIYECEĞİM DEDİ Papa il* görüşmek üzere bujrun Kudüs'e hareket edecek olan Patrik Athenaeoras dün valiye veda ziyareti sırasında «azeıecilerin Kıbrısa cidİD jrit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • İsfanbulda kar bekleniyor Baştarcfı Birincidı ğuklar dolayısiyle bütün okullar iki gün süre ile tatil edilmiştir.KIZILIRMAK DONDU SİVAS,ÖZEL Sivas ve çevresinde şiddetli bir kış başlamış,dün ilimizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • ACI BİR ÖLÜM Hazreti baba Cafer ahfadından Kanuni Hacı Arif bey mahdumu merhum Dr.Şefik Uras.emekli subav Sezai Ataergin Dis Dr.Sadi Ataergin,Seniha Ataergin'in kardeşleri tkbal Ataergin'in esi Bettül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • VEFAT Merhum Yahya Efendi ile Merhume Rukiye hanımın kırları ve merhum Ahmet Besim zevcesi Fatma tcozün annesi Coşkun tcöziin anneannesi Nurse] Icözün büyük kainvalidesi Havret Malta'nın hemşiresi.Abü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 04.01.1964
  • J Prof.Dr.İ OSMAN YEMNI 5 Deri Hastalıkları Mütehassısı j Muayenehanesini Beyoğlu i Galatasaray Turnacıbaşı Sok.J No.33'e nakletmiçtır.J S Tel:44 95 83 MİLLİYET 219
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 04.01.1964
  • Ş MİLLİ LICDE bucuk Tehir maçları bugün İzmir'de oynanıyor G-SA Bugün Galatasaray Yukarıdaki recimde ile karşılanacak olan Karşıyaka futbol takımı oyuncuları bu müsabaka için kampa girmişlerdir.Karşıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • VAROL,TORİNO'DÂN TEKLİF ALDİ Altay'ın eski antrenörü Cohia Arıstidi genç kaleci için «Her takımda oynar» dedi tZMİB,ÖZEL Altay krlecisi Varol ürkmez'e îtalyanırı Torino kulübünden transfer teklifi yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • FENERBAHÇE YARIN B.SPOR'LA OYNUYOR Bu hafta mili!ligde maçı olmıyan Fenerbahçe takımı yarın Bcyoğlusporla husus!bir maç yapacaktır.Sarı Lacivertliler Pazar günü Mithatpaşada oynanacak ikinci mahalH li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • KOŞU Favori:Sabah VII Plase:Lâle VI,Bafra I tKiNCİ KOŞU Favori:Müntehi IX ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Plase:Toni.Pia.UÖRDÜNCÜ KOŞU Favori:Ruf Plase:Blübel 1.BEŞİNCİ KOŞU Favori:Ercü.PİAse:Temel.Sarıkız II.Sürp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • id mı ıı im miı ini ımrum apa Eğitim Enstitüsü'nde 7 If B ÎR kültür hizmeti olarak daha büyük Ugl görmekte ve gayeokullar çapında giriştiğimiz iini gerçekleştirmektedir.KERVA-MİLLİYET SPOR KERVANI NIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • Türkiye Flöre Birincilikleri B Kategorisi Türkiye Flöre Birincilikleri'il ve 12 Ocak günleri Bikir tehir'de yapılacaktır.Müsabakalara,Ankara,İstanbul,Bursa,Eskişehir ve İzmir bölgelerine menf.up eskri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • Bugün yapılacak voleybol maçları Voleybol Gençler v« Birinci Küme lig maçlarına bugün Î.T.Ü.Spor salonunda devam edilecektir.Günün programı göyledir:14.00:G.Saray Raslmpasa G.15.00:Eeyoğluspor Darüşaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • Kaur:«Seçeceklerimiz bizi mahcup etmemeli» Teknik Komitö Başkanı Saim Kaur,Avrupa Karmasına seçilecek iki oyuncu hakkında «Tavsiye edeceğimiz isimler bizi mahcup etmemeli» demiştir.Memleketimizde Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • Basketbol liginde lideri tâyin edecek dev maç 6.S Spor Sarayında 20'de başlayacak müsabakada galibiyeti müdafaaların başarısı temin edecek BASKETBOLDE ilk devre liderini tâyin edecek olan ılın ilk dev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • Suarez isimli bir kadınla yaşayan şöhretli futbolcu Gnrriııcha sakatlığını tedavi ettirecek zaman bulamamaktadır.Bu sebeple dünyaca meşhur sağacığın resimde görülen top «inişleri artık hayal olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • IH',ll!llli!GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.OTUZ yağımıza kadar her yeni yılla biz de sanki yeniden gelir gibiydik.Otuzundan sonra ise her eski yılla biraz biz de gider gibiyiz.Vazgeçemiyeceğimizi sandığımız oyuncakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • Jf malî kongresi bugün *t 14.30 da kulüp lokalinde yapılacaktır.Kongreye 500 den fazla âzântn Ittlrak edeceği bildirilmektedir.Üç grubun birleşmesi ile hayli kuvvetlenen muhalefet bugünkü kongrede dör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 04.01.1964
  • BÜYÜK İDDİA "Türkiyede diplomalı antrenörler yoktur Antrenörler Cemiyeti kurucularından Arman,21 günlük kursun kâfi TÜRKİYE Antrenörler Cemiyeti kurucularından Cihat Arman,memleketimizde diplomalı ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor