Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • V Milliyef ATATÜRK HEYKELİ Kampanyası 300 Bin aşıldı DÜNKÜ TOPLAM 300.100 T.L.A TATURK heykeli kampanyası» na yapılan bağışlar 300 bin lirayı asmıştır.Böylece.7 ilde dikilecek olan Atatürk heykelleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • DURUM Bu adamları yofa getirmek âzım T T ZUN yıllar insanların öldürülmesine,milletlerin aralarmm I açılmasına sebep olan Kıbrıs problemi,sağduyunun galebe-siyle çözülmüş,imzalanan andlaşmalar ve kabu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • MERSİN'DEKİ GREV BUGÜN BAŞLIYOR MERSİN,ÖZEL Anadolu Rafineri İsçileri Sendikasının ATAŞ rafinerisine karsı dün gece baslıyacağı bildirilen grevi bu «eceye kalmıştır.Sendika idarecileri.16 Arahk'ta ilâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • Bir motor,5 tayfası Pie kayboldu BANDIRMA,ÖZEL Pazartesi sabahı istanbul'a gitmek ürere limanımızdan hareket eden 170 ton hamuleli kaptan Osman Kara İdaresindeki EŞKARA motorunun 5 kişilik mürettebatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • İspirto fiatlarına zam yapıldı Tekel Genel Müdürlüğü çeşitli İspirto fiatlarının »atış ücretlerine ortalama olarak yüzde 25 oranında zam yapmıştır.Şeker Şirketi Tekel Genel Müdürlüğüne sattığı ham İsp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • sa^ WQQ NE MUTLU BİZE Denizlere hükmeden,dünyaya hüknıetlecekmis,onun İçin büyük devletler denli kuvvetlerini nrttırıyorlarmıj.Dünyaya hükmetmek,hükmetmemek.Bi/lm böyle dertlerimle yok;jükür ki dünyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • C\l CKJİVODI AD F'"zabeth Taylor ve Richard Burton hAlen htıhınt VLCINI T UKLMK dukları Mexko'da,tra/rterilrre yakında çeklerini açıklamışlardır.Resimde,«finden venl ayrılan ve evlene-LIk Taylor'la ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • Her fil daha az vergi ödeniyor Müezzinoğlu,serbest meslek sahiplerinin yılda 200 lira vergi ödediğini bildirdi ANKARA,ÖZEL TBMM Bütçe ve Karma Komisyonunun dünkü oturumunda Devlet Plânlama Teşkilâtı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • "Analarımızın Dursun Akçam,önce «Analarımız» sonra da «Çocuklarımız» ı yazdıunlar!Geçen yıl Karacan Yarışmasını kazanan Dursun Akçam "Köylüler herşeyi yazmadığım için bana kızdı,diyor KİM bu çocuklar?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • İNÖNÜ "BU İŞ BUGÜN YÂRIN BİTECEK,DEDİ ANKARA,Ö2HBL CHP Genel Başkanı İsmet înontl,3'üncü koalisyonun ön çalışmaları Ut olarak,«Bakarsın anlaşmaya varılır,bakarsın görüşmeler kesilir hiter.Anlaşmaya da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • ikili müzakereler YENİ HÜKÜMETE İŞTİRAK ESASINI TESBİT İÇİN ¥6 HEYETLERİ DUN TOPLANDILAR CHP'ye Başbakan Yardımcılığı verilmesi ve Plânlama Teşkilâtı konularında bir anlaşmaya varılamadı ANKARA,ÖZEL U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • Erkek kumaşlarında daimî yenilik j^ SEVİL'de Yılbaşı ayakkabılarınızı ancak VAKKARİ t/Om i da bulabilirsiniz.ULWf VAKKAR1 MAGZAS1 SEVİL MAAZAS1 »«yoftkı İmanı Soksk No îırtiklal Cad.64 BevoJTıı Tele.4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • LECEK Yurt dışına gidecek işçiler mülakata tâbi tutulacak ve iki günlük seminere katılacaklar SEDAT AĞRALT DIŞ memleketlere işçi gönderilmesi yeni esaslara bağlanmıştır.1964 yılı basından İtibaren Bat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • Makarios,Garanti Anlaşmasını Hükümsüz ilân effi LEFKOŞA,TEKİN YÜKSEL bildiriyor KTBEJS Cumhurbaşkanı Makarios dün Garanti Anlaşmasını hükümsüz ilân ettiğini açıklamıştır.Mekaıios,Garanti Anlaşmasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • Türk Alayına "Alarm,işareti verildi.Okullar ve dükkânlar kapatıldı Atatürk Meydanındaki karakol onunda yapılan nümayiş-Karakoldaki bayrak yerine Türk bayrağı çekilmiştir.Yaralı öğrenci A.Abdülkadir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • Yaşlı kan kocayı öldürenin orunları olduğu anlaşıl Lise öğrencisi olan kaalil,cinayeti bir filmden ilham alıp işlediğini söyledi KONYA,ALİ İHSAN TUNA,bildiriyor I* MAM Hatip Okulu Arapça ve Farsça öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Turan Güneş patronuyla konuçiu CHP.'nln MeclU nım!Bizim patron orada dıjı yöneticile-mı?rlnden Turan fîıine» gecen gun Rica edeyimitilltyet'ln Ankara büro-mna geldi.Sağdan sol-Merhaba patronum I dan,o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Bugön öğlende 12.00 13.00 arasL telefonları çaldığında:t"AL0„ yerine AKFİL diyenler AKFİL KUMAŞLARINDAN KAZANACAK Bugfln öğlende 12.00 13.00 arası telefonunuz çalınca "ALO,yerine "AKFİL,deyiniz Telefo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Yılbaşı çecesini en iyi şekilde DİVAN OTELİNDE geçirebilirsiniz.8 orkestra,zengin atraksiyon,nefis menu,çeşitli içkiler,kotyon ve menüye dahil Fransız şampanyası.Rezervasyon için müracaat:Majtre dHote
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Sıcak Su ve Alçak Tazyikli Buhar için diğer kazanlardan daha UZUN ÖMÜRLÜ ve daha YÜKSEK RANDIMANLI DÖKÜM KALORİFER KAZANLARIMIZI ALANLARA RADYATÖR Fİ ATLARIMIZDA w* KALORİFER KAZANLARIMIZ VE DÖKÜM RAD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • içinde #Pğ!S İZMİR MADENİ EŞYA SANAYİİ KOLL.ORT.Atatürk Cad.38 Bir San Han İzmir Tet.33186 37704 jj* [J-"r4ALir:Neşret Tei 22&Ö&;"v Ş8?V^r DİLEK KOLL^i;Tel 22 93,51 J;Ankara ^^ÜLeNT CO^ÜN ERBÂVlK Tel\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Turk basın hayatında görülmemiş bir hâdise:Yıl başı fevkalâde sayısı mûtat 32 sayfa yerine sayfa Hediye olarak 8 sayfa tutarında,büyük boyda yaldızlı,tarihî renkli tablolu 1964 yılı duvar takvimi Cazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • amerikan.1ALJOK SANAYİ BEKLERİ AĞIR YAĞ ISITICILARI VE FİLTRELERİ ÖZKÖSEOGLU Atatürk Bulv.160/1 27 3!79 REKLÂMCILIK 5R1S 183fi«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • TÜRK TİCABET BANKASI Emeklilik Sandığından Sandığımızın Adanadakl Banka lokali,otel ve ilhanında yaptırılacak klima tesisatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur.Eksiltmeye katılmak isteyenlerin 1 San
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden %3/92 Tereke Mahkemece Kadıköy Sarasker Sokak 116-122/1 de mukim iken 25/3/949 tarihinde vefat eden mütevcftiye Nimet Timagur'un terekesine el konulmuştur.Zabıt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • İDOĞAN LASTIKİ I KAPLAMA FABRİKASI I Eski lâstiklerinizi yenisi kadar garantili olarak* kaplar.S J Dördüncü Levent,karşısı 5 t Tel:27 39 59 l t JLANCIMK:7200 18360 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • İ M910R MEf s AMD DRIVE!I REQUIRED I J Must speak English Apply in person to Mr.D.J J.Harper R.C.A CENTO)J Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı 58/3 6 Maltepe t Ankara MrU.lYF.T 18302
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Alibeyköyündeki Tifo Sebebi:Suyun Mikroplu oluşu Aliheyköyündeki tifo salgınının genişlememesi İçin gerekli tedbirler alınmıştır.Şimdiye kadar rastlanan vak'a sayısı 10'dur.İlgililerin belirttiğine «ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • SEDAT A Ğ R A LI KONFERANS VERECEK Türkiye Gazeteciler Sendikanı Genel Sekreteri Sedat Afralı yarın saat 16.30 da Robert Koiej'de Yeni sosyal oluşumuz içinde işçi hareketleri" konulu bir konferans ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • ÖZEL AMBALAJDA ÇAY İHRAÇ EDİLİYOR Tekel Genel Müdürlüğü tarafından dış memleketlere çay ihracı gerçekleşmiştir.Genel Müdürlük AJmanyadan gelen bir teklifi de miisbet karşılamış ve 1962 yılı Rize mahsu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • MHimıtııiımrıtmımıiMiıiMitm mınıımıımıifttı Çivi oynadı bir kere STANBULDAKİ vatandaşlarımıza soralım» I genci olarak piyasadaki esnaftan memnunlar mı?Biz eminiz ki no alıp satanından,ne yapıp salanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Olgunluğa doğru gelişme HÜKÜMET kurma teşebbüslerinin ilerlediği bu günlerde,ileriye doğru bir j'arıştna ile parti liderleri,umutları kuvvetlendirmektedir.Sayın İnönü,yeni hükümetin kurulmasından sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • 'TERVLENE' Parde sülük SANFORolursa makbuldür.S AN FOR' 'TERVLENE' BİR MİM YENİLİĞİDİR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • Lodos'un devamı vem erde yağış» GEÇİRMİŞ olduğumuz hafta hava olayları bakımından oldukça hareketli olmuştur.Olaylar tahminlerimizi uygun düştü.Kuzey bölgelerimiz ısındı ve yağış aldı.Kuvvetli lodos v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • AL TApûN Dil SÜTUNUN At 5(KEP VE Bt^îP.ZAMAKIAWA ÎKWHİ TfitÖîlLîIMflL LÂZIM.TOİ\M(5 lMMNİYETTE7ıM.ADAMLARt BÎOTtf MİZE «AVALE W\İA5AcAK.5AEi DELÎt^.£Hİ.OSTHfc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • DÜNYANIN EN KIYMETLİ ESERİ 24 CİLTLİK ENCYCLOPAEDIA BRITANN1CA SON BASKISI GELMİŞTİR.AMERİKAN NEŞRİYATI BÜROSU Galatasaray,Lion Mağazası yanı,Tel:44 26 36 Ankara,Mithatpaşa Cad.No.61 Tel:12 73 18 KISM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • Ayrılıklardan şikâyet etmede.MEVLÂNÂ M EVLÂNA ihtifali dolayısıyla Konya'ya hareketimden evvel bir mektup almıştım.Erdoğan Aytekin imzasını taşıyan mektubun sahibi Devlet Demiryollarının Malatya vilây
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • mamullerini kutlanınız Daha iyisi yoktur ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ İSTANBUListanbul Galata Fermeneciler 66-58 Tel:44 1311-44 04 88 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • eogm mefruşat çeşitleri 1660'tan beri tanınmış Lazzaro Franko KOMANDİT ŞİRKETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • Kent Prensi ir tezgâhtar Kızla dolaşıyor 21 yaşındaki Prensin,22 yaşındaki tezgâhtar kızla evlenmesi,Kraliçe Elizabethan vereceği izne bağlı KRALİÇE Elizabeth acaba ne diyecek?Bir süreden beri kral ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • İnönü,meşhur gezilerinde bir işçiyle konuşurken.Arkasında gazeteciler.'aşa'nın yeni arkadaşları İnönü'nün yeni arkadaşları ne şunlar,ne bunlar.Çiftlik gezilerine katılan gazeteciler METE AKYOL NÖNÜ'nü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • DUYARI ARALANDI 'E KUYRUK 28 aydan beri Berlindekl «Utanç Duvarında bir delik açılmıştır.Ve geçer günden beri binlerce Batı Berlinli bı:delikten geçerek Doğu Berlindekl akrabalarını ziyarete başlamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • İçkinizi de para gibi cebinizde taşıyabilirsiniz Amerikalı roket yakıtı uzmanı,katı hale getirdiği bir kokteyli gösteriyor.Bardak basacağı edilse bile kokteyl Dökülmeyen dökülmemek ted irsıvı Amerikal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • f,Büyük bir Ticari Müessese,İn-i c gilizceyl ve Türkçeyi tam vâkıf,J DAKTİLO arıyor.5 Hâl tercümesi ile birlikte Posta i Kutusu 32 Beyoğlu adresine müracaatları İLANCILIK:7M8 18338 t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İngilizce Okutmanları Alınacak Üniversitemizin Yabancı Diller Okuluna üç ingilizce okutmanı alınacaktır.Alınacak okutmanların:a)Ingilizceden ihtisas sahibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • YÜKSEK MÜHENDİS ALINACAKTIR Küçükçekmece Belediyesinin Fen Kurulu Amirliğini ifa etmek ürere Memurin Kanununun 4 üncü maddesinde yazılı «artları hala bir Yüksek Mühendis alınacaktır.Belediye hizmetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • İstiklâl Caddesinde bir dükkân ve bir vitrin kiralanacak.7.C.Emekli Sandığı İstanbul İrtibat Bürosu Amirliğinden 1 İstanbul Beyoğlu İstiklâl Caddesi 128 No.lu dükkân ile Serkldoryan bloku nâmı ila mâr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • Sabırsızlıkla beklenilen m m BOHLER KAYNAK ELEKTRODLARI Pek yakında piyasaya arzedilecektir İLANCILIK T124 1834S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • 1 1 Sayın Doktorların nazarı dikkatine:Uzun zamandan beri beklenen 15-25 ve 200 mA.lik RÖNTGEN CİHAZLARI ve muhtelif tıbbî ve tedavi cihazları DİŞÇİ UNİT,KOLTUK ve RÖNTGENLERİ en uygun şartlarla satış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • TAMİRCİ USTASI I ALINACAKTIR B.P.Petrolleri A.Ş.nin Ambarlı atölyesinde £ÖrevlendiriI-mek üzere tamirci ustası alınacaktır.ARANILAN VASIFLAR I Sanat Okulu veya Sanat Enstitüsü,motor bölümünden mezun o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • AÇILAN rölfef)KOKULU yılbaşı tebrik kartları Bütün kırtasiyeci r» tebrik kartı »atıcılarından arayınız.TOPTAN SATIŞ YERİ TUNA Tebrik kartı Ticarethanesi Tahtakats Yeni Çarşı BillOr han 8.Ttl:22 3375-2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • LEVEND SİNEMASI 1 Satılacak veya Kiraya Verilecektir Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.sahibi bulunduğu V İstanbul'da 4 üncü Levend'dekl Levend Sinmeasım,peşin bedel İle veya bir kısmı peşin,bakiyesi ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • Hicri PAZAR Rum| UM 22 m Saban ARALIK Aralıh 1963 VAKİT VASATÎ EZANÎ Oilntı otu İkindi Aksara Yatsı İmsak 7.23 12.13 14.32 16.44 18.23 5.35 1.39 7.28 »48 12.00 1.30 12.51
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • MIIMyat Oaıetacilik A.9.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yaytn Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür ı HASAN YILMABR Spor kutnundan Mesul Müdür:NAMIK SCVIK Mafatin kısmından Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • tLAN TARtFESÎ 2,3,4,5 tne)tayfalarda tanttmi «O TL.I,t uj »ayfaJarde ranttın)tS TL.Birine)aarfada ballık «nh* XX)TL.nüpin,NUaa,NiktU.Vefat r« Teşekkür ilanları 5 aantlma kadar 7.tayfada)00 TL.Kür'ik l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 11.ci kotaya ait olmak üzere,Odamız emrine ajağıda sıra numaralan gösterilen maddeler için,ek bir tahsis yapılmıştır.İhtiyaç sahiplerinin 23.12.1963 günü Sanayi Şubemiz© mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • MUHASEBECİ ALINACAKTIR Küçükçekmece Belediyesinin Muhasebeciliğini ifa etmek üzere memurin kanununun 4 üncü maddesinde yanlı tartları haiz bir muhasebeci alınacaktır.Belediye hizmetlerinde çalışanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • *Ç OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Oeakl N'egell bir muhit içinde tatlı bir *ün geçireceksiniz.Sİ* û* etrafınızdakilere uyunurtfh KOVA BURCU [21 Ocak 1* Şubat)Dostlarınıza andık kalını* ve bunu lsbat ediniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • r?3 Vs 6 7 8 9 i r I SOLDAN SACA:1 Celse:Bir masal dağı.2 Artistin lal;Büyük bakraç.3 Tersi bir harb »llülu:Bir a&ao.4 İsa peygamberin emirlerini yaymakla Körevli oiıikl çömezi.S Tersi «renislik;Tersi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • r.ao 8.00 8.IS 8.30 9.00 20 9.30 9.45 10.00 10.30 İSTANBUL RADYOSU Acılı* Kısa haberler t mü sabahı melodileri Haberler Oyun havalan Plâk dolabından Şarkılar Kısa haberler Hafif müzik hanlı sayfalar T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • BS Üçüncü Ahmet dalgın dalgın düşündü:«Siyah lâleyi saraydan çaldılar,hadi diyelim ki lâle delisi biri çaldırdı.İyi ama,bana göstermekle ne demek isterler?Tâc-ı Kayser demek,padişah tacı demektir.Acep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • IWISMebw ilffiııiii-Üı.PaMLaK Yaşasın kadınlar B İBİBİRİNDEN şık zel,bıribirinden tatlı tam beş hanım demek az gelir)hanımefendi tirdi odama.Telâş,heyecan,merak,ilgi,daha bir sürü karışık duygu içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • Yazan:Micheline CLOOS OEKO T ü r k ç e s i Selâmı tzzet Sedcs Gilbert Monnier kıpırdamadı,güzel Amerikalının parmak izleri kalan yanağına elini götürmedi.Sadece uzaklaşmakta olan Barbara'nın arkasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 22.12.1963
  • HER CİNS İPEKÖ,YîSttöİ FANTÂ2İ DÖŞEMELİK ve PERDELİK ALTIN 40 Senelik MARKASI BİR QARANTİDİR İLANCILIK 7110 1S343
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1963
  • *to ENAZ İLKOKUL MEZUNLARI ALINIR İSTANBUL t* &X TELSİZ OPERATÖRÜ RADYO ELEKTRİK KURSLARI Yeni devre,öğrenci kayıtlarına bOyOk rağbetle devam ediyor.Değerli öğretmen kadrosu,Bot ve Ocretaiz malıema »e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1963
  • İLÂN Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 37 kalem çeşitli çelik tel halat satın alınacaktır.Bu işe ait malzeme listesi ve teknik şartname Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Teknik Daire Başkanlığından temin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1963
  • İLK OKUL RESİM ÖĞRETMENLERİNE ÇAĞIRI Sayın öğretmen Çocuk resimlerine dünyaca verilen önem sebebslz olmadığına inanan bizler,size çabalarınız da yardımcı olmak istiyoruz 1 Çocuklarınızın güzel resimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1963
  • ÇIKTI Halkımızın itimat ve teveccühünü kazanmakta rekor kırmış,olan,Yuvanızın uğuru say ilan 1 ''iv11-SAATLl MAARİF DÜyÂR TAKVİMLERİ B«yileı^ Tevzi Edildi.^Taklitlerinden sakınınız!"bul.Maarif İLANCIL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1963
  • SATİLİK EMLAK KADIKÖY'ÜN muhtelif yerlerinde Muttaia Kemal Eksi tarafından inşa edilen lüks 5-4 odalı daireler,2 odalı müştemilât binalar tapuları derhal verilmek üzere 36 93 53 GÖZTEPE ve Çiftehavuzl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 22.12.1963
  • sN^:RORORTAJ:DURSUN AKQAM koyup başka fa Yenî doğan bîr çocu göbeğini faşın üsfüne orfar vur Bu yüzden tetanoz olanların sayısı pek çok.Tetanoz ölümü diğerlerine hiç benzemez Doğu köklerinden birine a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS S3)Dört Bin Kanun Rumca)EMEK Tol:44 84 39)Asit ve Gençlik T .INC)Tel:48 43 97)Maceralar Kralı A.Işık.S Sar.LALE ıTel:44 33 95)l »var Doktor n.t.KONAK Tel:48 26 06)Spa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • ORALOĞLU TİYATROSU 23 Aralık Pazartesiden itibaren hergece 21.15 de HîND »OMUZLARI HicivH komedi)Her gün 18 de,Cumartesi,Pazar 15 da BÜYÜKBABA Pazartesi günleri yoktur.REKLAMCILIK 18359,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • Istanbul beledîyesî ŞEHİR OPERASI Her Salı.Perşembe,Cumartesi HOFFMAN'ın MASALLARI FANTASTİK OPERA 3 PERDE 1 31 Aralık,2-4 Ocak günlerine ait Mletler 21.12.1963 günün-j den itibaren satışa çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • reı wJf ww ENS ©a si KUL I PETER USTINOV M TİHTJVFHO WBI ^Mi^l^BI ^so*' v"=^HV ^MraH ^BBi w,«v,»w(ROMANOF'L A J 0 L I E T)ju.L-mj-ıiL Her griin 18.00 de Pazartesi 18.00 ve 21.30 da Tel:44 66 66 hm V İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • musiki âlicenap oluyoı BÜLENT TARCAN OFFENBACH'ın hay atının sonunda olgun ve dokunaklı bir şaheser bırakmak arzusu ile yazdığı «Hoffmann'm Masalları» babından itibaren ban şanssızlıklara uğramış eser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • KİM KORKAR HAİN KURTTAN SON IKI HAFTA J GELECEK OYUN İ KALBİN SESİ I HALKIN GÖZÜ L(KOMEDİ Yazan:PETER SHAFER tayfun:4st
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • Saçlarınızı temizler,canlandıcır,besler ve kuvvetlendirir.Kepekleri yokeder.Gözler)katiyen tahriş etmez.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • ulus Meydanında Telefon Devredilecek Ankarada Ulus meydanında Koçak hamndakl telefonumuz devredilecektir.Vereceğini an yüksek bedeli 27/12/1963 güriüna kadar İstanbul P.K.934 numaraya bildirilmesi MİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • ETÎT31E1 BÜYÜ SON HAFTA BOİNG Devam Ediyor SEZAR ve KLEOPATRA Ay sonu başlıyor Tel:44 64 18 MİLLİYET 18327
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • FİKRİ ÇÖEE JÜBİLESİ 7 Ocak 1964 Salı günü gecesi saat 21 de Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmında Yeni Tiyatro)İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatçıları,Orhan Boran,İstanbul Tiyatrosu,Cem Karaca ve Dinamikler to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • GAZANFER ÖZCAN GÖNÜL ÜLKÜ Umumî arzu üzerine 23 Aralık Pazartesi saat 20.00 den 1.00 e kadar büyük müsamere.Orhan Boran Sevim Şengül konseri,Skeç ve Komikler resmigeçidi.Sezonun kahkahalar rekorunu kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • 1 WtBAJI GECESI'nin O MUAZZAM PROGRAMLARI TAKSİM BELEDİYE'?GAZİNOSU SAİKLARINDA Rezervasyon T#l.482904 r 48749İ^:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • G E N A R TİYATROSUNDA ALTAN KARINDAŞ DÜŞMAN ÇİÇEK GÖNDERMEZ Yazan:Pedro Bloch,Türkçesi:Hasan Leventoğlu Sahneye koyan:Tarık Leventoğlu 23/Aralık 1963 Pazartesinden itibaren REKLAMCILIK 5629 1S373
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • YENİKÖY GAZİNOSU MUHTEŞEM M B ab K l M PROGRAMI MENÜ:Kokteyl,ordövr,İstakoz salatası,kestaneb' hindi,levrek veya piliç,işkembe çorbası,meyva,kahve.Bütün yerli içkiler serbest,4 kişiye bir şişe SKOÇ vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • MDEŞLERDE flradiüinııHerşey 6ve8AY KARDEŞLER PASAJI-BEYAZIT ILAKCILffi 7177 18350
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 22.12.1963
  • iukarkJ resimlerden birincisiiide Bob Hop* grubu ile gelen Tuesday Weld görülmektedir.Genç kadın kürk mantosunu çıkarmış,jâhane güzelliğini gösterijor.İkinci resimde Jerry Colonna görülmektedir.Jerry,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • MERtH ve MEHMET F.NGİNCANkızlarının doğumunu müjdelerler 17/12,10fi3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Eczacı ZERRİN BENGİ İle Yük.MOM DOĞAN ZOROĞLU Evlendiler.J1.12.1!fi3 b-mlr MİLLİYET 18.129
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • VEFAT Düyunu Umumiye Müdürleı inden merhum Kemaleddi'' Nart ve merhume Zeh ra Hanımın oğullan kıymetli aile büyücümüz,VVIDO VOX MAJ1K Kimyevi Miıstnluarat Sahibi DIŞ DOKTORU Vecihi Kemal NART fini bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • ÖLÜM Güllzar Baykal'ın aziz esi.Nedim Bsykal'ın ağabeyi,Behcet Baykaı.Nihat Baykal.Necdet Baykal Orhan Baykal,Ernel Gürkan in sevgili babaları.General ihsan Gürkan.Necla Bavkal.Nevin Baykal.Leylâ Bayk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • I I ÖLÜM Nefise.Kocapglu'rmn esi.ker=°cl T.iitfü'"Kocaoglü'nun babası,Pakize Kocao'ğlu'nun kayınpederi;Galipc ve Muzaffer Koeaoglu'nun büyük babaları.Evrenye eşrafından eski kereste tüccarlarından Meh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • VEFAT Merhum Refik Berksoy'un esi,Eczacı Mükerrem Berksoy ve merhum Zeki Berksoy'un annesi Sabnhat Berksoy ve Nezahat Berksov'un kayınvaldesi.Ülkü Berksoy'un babaannesi.Yasar Karaçay'ın teyzesi Sadett
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • ME VLİ D Esjm Kristal Kolonya sahiplerinden.YANI LAÇO'un ölümünün birinci yıl» münasebetiyle 22.12.1963 Pazar günü Şişli Rum Mezarlığında mevlld kıraat olunacaktır,arzu eden akraba,dostlarımızın tesvi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • ACI BİR KAYIP Sabiha Arıbal'ın eşi,Erdoğan.Güner ve Haluk'un babaları.Nuran ve Güngör'ün kayınpederi,ihsan.Rıfat ve Fatma Belkıs'ın büvük babaları,Türkive Şi;e ve Cam Fabrikaları A.Ş.Trftis ve Kontrol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • ACI BİR KAYIP Şirketimizin çeşitli servislerini büyük bir *ukut ve dürüstlükle İdare etmi?ve uzun yıllar boyunca kıymetli hizmetler fa etmls bulunan teftiş ve kontrol müdürümüz ALI RIFAT ARIBAL kışa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden 3202 sayılı Bankamız kanununun ilgili maddesi ile bunu değiştiren 5489 sayılı kanun hükümlerine göre ihraç olunan %7 faizli ikinci tertip tahvill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • SATIŞ ÎLÂNI Bir borçtan dolayı mahcuz bulunan ve cem'an 18.500.lira kıymet takdir edilen bir adet Reinmetal daktilo makinesi,bir adet Facit hesap makinası,bir adet Fransız malı para kasası ve bir adet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • ELEMAN ABANIYOR Fabrikamızda pistole boyacısı ve soğuk demirci fsaçcı)olarak istihdam edilmek üzere elemanlar aranmaktadır.Taliplerin Kadıköy ve civarında oturmaları tercih sebebidir.Müracaatların is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • r Norueç menşeli,çanta tipi ^B TRANSİSTORLU 1 L RADYOLARINI i her yerde arayınız M TEL:44 58 43 FAAL:9286 18333
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • DİŞA GÖNDERİLECEK t Baştarajı Birincide Seminerlerde İsçilere,dıs memleketln-dekl çalısm* şartları ve kalacakları şehirler hakkında bilgi verilecektir-İsçi Bulnı» Kurumu tarafından d e memleketlere eö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • C.H.P.ve Y.T.P.heyetleri dün toplandılar Baştarajı Birincide Heyetler arasındaki İlk ihtilâf,Plânlama Dairesinin YTP ye bırakılmas' CHP Başbakan Vardımcılığı şartları üzerinde çıkmıştır.YTP.bu şartlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • MERSİN'DEKİ GREV BUGÜN BAŞLIYOR Bastaraiı Birincide rıın karşılanması tein tahminen 40 mil-Sendtka ile işveren arasında müzake-von lira lâzımdır.resi yapılan ve işverenler tarafından!Sendika,nunlardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Ortak Pazarr büyük bir buhranla karşılaştı BRÜKSLU AA.Ortak Pazar ülkeleri Dışişleri Bakanlarının dünkü toplantısında.Federal Almanya Dışişleri Bakanı Gerhard Schroeder,büyük önemi haiz teknik meselel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • «Analarımızın çocuktan bunlar!Baftarafi Birincide «Zor hayal «artları içinde köy çocukları iyice pişiyor.Gerçekçi oluyorlar iradeleri kuvvetlidir.O hayatı yadırgamayan.Devlet Bahanın eliyle kurulacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • NAKLİYECİLERE KIZAN ŞOFÖR KÖPRÜYÜ YAKTI ANTALYA,ÖZEL Rekabete giriştiği vasıtaların seferini sabote etmek maksadı i!e Kaya Sümer adındaki bir şoför Kaş ve Elmalı ilçeleri arasındaki ahçap köprüyü benz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Avukatlar Baro'ya politika sokulduğunu iddia ediyor İstanbul barosunun kongresi Galanaray Lisesi konferans salonunda yapılmıştır.İdare hr etini tenkit eden hatipler «Baroya politika sokulduğunu» koal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • KIBRIS'TA KANLI HADİSELER Baştarafı Birincide Olaylar durmadan gelişmektedir,tik bilançoya göre 20 den fazla Türk yaralanmıştır.Olay üzerine,Kıbrıs'taki Türk Alayına «alarm» işareti verilmiş,bütün sub
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • HER Yll DAHA AZ YERGİ ÖDENİYOR Baştarajt Birincide rüslerden biri.vergi kaçakçılığının önlenmesidir.Eldeki istatistikler ve rakamlar Türkiye'de gelir vergisi mükelleflerinden çoğunun her vıl biraz dah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • TOPRAK REFORMU toprak reformunun yapılabilmesi için sağlam bilgilere,envanter ve s-yımlara ihtiyaç vardır.Ancak,toprak reformunun çerekli olducunu eöstereıı verciW 10 yıl önce vapılmıs olan sayımlarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Yaslı karı kocayı Baştarafı Birincide ne para temin ettiği takdirde izmir'de komisyonculuk yapma teklifinde bulunduğunu,bu parayı dedesinden bulma yoluna saptığını söylemiştir.Pazar günü saat 18.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • tun.mm;300 BİN AŞILDI p Baştarafı Birincide jj E 350 bin Uranın tamamlanmasına E E tdece 50 bin Ura kalmıştır.I ROZET BAĞIŞI E Mustafa Kemal Derneği de Kam-E E manyaya 10 adet «şeref rozeti» İle ş E K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • TASFİYE HÂLİNDE TUTUM BANKASI T.A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI Bankamız malı bulunan Galata Hacı Mimi mahallesi Beyazıt sokağında pafta 115 Ada 124 parsel 19 da 10 ve 12 kapı numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • t Baştarafı Birincide personeli G47.Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu öğrencileri 536.65 Malatya Lisesi Ögiftıncn ve öğrencileri 500.Aydın Emniyet Md.fcü mensupları 100.Tekniker Ok.3-B İnşaat sınıfı 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Öyle de olur fakat,Peşin 2380.İLira Nailif* n imbatı)tıarn 216 Litre 7 65 Ayak)Böylesi daha iyidir ÜSTÜN KALİTENİN GARANTİSİDİR Bakım servisimiz memleketin her tarafında.Genel •atıcıları YILDIZ Koli.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Bu takvimli T1SS0T saatini takdim Mükemmel saatçiliğin memleketi etmekle şahane bir hediye vermiş olan İsviçre'de bile en fazla takdir olursunuz.Zira T1SSOT size rakip-gören markalardan biri olan T1SS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • MHBİ YILBAŞI HEDİYELERİ Asgarî taksit hadleriyle herkesin emrinde Asgarî Taksit Hadleri Malın Cinsi T.L.Avize 25 Radyo 30 Pikap 40 Dikiş Makinesi 50 Çamaşır Makinesi 50 Yazı Makinesi 50 Akordeonlar 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • SEKRETER 1 Tercüme yapabilecek kapasitede ingilizce lisanına bihakkın vakıf ve Steno bilen.2 İngilizcesi normal v« ğ«rt daktilo yazabilen bayan «ekrtterler aranıyc.Taliplerin şahsen müracaatları.Adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Istanbul As.2 nci Hukuk Mahkemesinden verilen 2 nci İlân Km* No:962/555 Maliye Hazinesi adına İstanbul Muhakemat Müdürlüğü Vekili Av.Çiçek Ecemen tarafından açılan ve malikinin hayat ve mematı belli o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 22.12.1963
  • Zeytinburnu Sulh Hukuk Hâkimliğinden 963/137 Milli Eğitim Bakanlığı adına vrkâleten Av.Niyazi Benön tarafından Süleyman Gelirgün aleyhtae açılan alacak dâvasının yapılan muhakemesinde:12.11.1963 tarih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 22.12.1963
  • GÜREŞLERİ BU GECE TÜRK Rut temsili Greko Romen güreş,karşılaşmalarının ilk bu gece saat 20 de Spor Sarayında yapılacaktır.Otuz yıl önce İlk defa Rusyada talebe karmaları adı altında yapılan temaslar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • Yılın Sporcuları yarışıyor çekişiyor YILIN SPORCUSU anketinin sonuçlanacağı gün yaklaştıkça,okuyucularımız tarafından gönderilen oyların sayısı da artmaktadır.Yarışmanın bitimine bir hafta kala,Muharr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • Steaua potası önünde heyecanlı bir an Galatasaray,Steaua 'yu dün farklı yendi:69-51 ALATASARAY basketbol takımı dün gece Romen Şampiyonu Steaua'yı 69-51 mağlûp ederek üçüncü tura yaklaşmıştır.Kalabalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • DÜN OYNANAN TOTO MAÇLARI ANKARA.ÖZEL Spor-Toto'ya dahil İkinci Milli LİR maçında Güneşspor İle Altındağ 1-1 berabere kalmışlardır.Günün ikinci maçında İse Sekerspor,Sarıyer'i 4-0 mağlûp etmiştir.tik d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • Ruslar,F.Bahçe'ye karşılıklı maçlar teklif etti Sovyet Rujy* Spor Konseyi üyesi Kurupln dün Fenerbahçe kulübüne dört yi)müddetle karşılıklı futbol y« basketbol tema» teklif etmiçtir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • 1963 İstanbul Satranç Birinciliği dün,İstanbul Türk Satranç KuIUbtt lokalinde başlamıştır.İKİNCİ Milli Ligin Toto'ya dahil tek maçı bugün saat İS da İt Uayıs Stadında Altındağ ile Sarıyer arasında oyn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • AT YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Mavro Çavuj Plase:Söke Güzeli,Garip.İKİNCİ KOŞU:Favori:Nihal.Plase:Preveze,Berkem.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Tempo.Plase:Tenur.DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Saba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • ISAM!ÖNEMLİ)Fenerbahçe'nin İzmirspor karsısında puan kaybettiğini anlamak için yııkardaki resimler» bakmak kafi.Kaçan bir golden hfjretinl belli ediyor,bir diğeri ise saçlarını yoluyor Csolda)Nedim'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • Hakemin,Güven'i oyundan çıkarması ile 10 kişi kalan Siyah-Beyazlılar,ikinci yarıda Altay defansını ve sahanın yıldızı eski kalecileri Varol'u mağlup etmeğe muvaffak STADr Alsnncak HAKEMLER:Veli Necdet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • GEMÇLiR BEYOĞLUSPOR'A 1-0 HAKEMLER':Muzaffer Pnrvan Vr**)Cahit Avi.rU Süheyp Tcrek G.BİRLİĞİ:Yükıel runıall A ku» Oral Tevfik Oklay Abdullah Orhan Özkan Hanıdi Zeynel B.SPOR:Sahri Avram Corel Erdoğan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • ISTANBULSPm A.ORDU'yu 1-0 YEHDI STAD:Alsancak HAKFMLER:Çakır Hüsnü Terziojjlu k-k-k)Halil liraydın İSTANBULSPOR:Yılmaz Kemal Yakın Ercan iüııgör Bahattin Tezcr Kasapoğlu İbrahim Bilge Kâmil ALTINORDU:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • ANTRENÖR LEFTER CALIJTIRDIOI EOALEO'YU ANLATIYOR r fakfiöi île •Hangi taktikle mi oynuyor.Egaleo?Sorduğum bu tuall bir kere daha tekrarladı.Sağ ayağını gaz pedalından kaldırdı.Kırmızı Volkswageninin f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • Millî ligin 5 maçı bugün Lige bugün Ankar.ı ve îzmlıde devam edilecek ve »u maçlar yapılacaktır:Mithatpasa Stadında ı 12.30 Feriköy İzmirspor 14.15 Fenerbahçe G.19 Mavin Stadında 14.00 PTT Göztepe Ais
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 22.12.1963
  • Federasyon,Ergin'i serbest bıraktı Futbol Federasyonu dün yaptığı toplantıda Ergin'in durumunu görüşmüş ve bu futbolcunun »erbest bırakılmasına karar vermiştir.Hâlen asker olan Ergin cezası hitamında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
 • Pazar İlavesi, Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • HOS MEMO Q^CAKLARIN IFAOCSPN DEĞİŞMİŞ HOŞÇA KA-UM İL pE&K&J,BÎR PLÂpOA BACAKLARIN t AVKI AG I NfW—NA DÜŞTÜM MAMUSSUZUMÎ-*1 f ARADNSIMI 3URAO*.BULU-RU/A ALLAHİ3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 1
  • 22.12.1963
  • Yağmurlu günlerde insan ne yapacağını bilemiyor.Artık çekinmeyin!SON GÜN AKTÖR stüdyoya geldiği zaman o gün tehlikeli bîr sahnenin çevrileceğini öğrenir.Pir kızılderili tarafından kovalanacak ve atıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 1
 • Pazar İlavesi, Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • Bu sene erkeklerde serj kostüm moda:MUZAFFER TEMA,tliyor İd:Üzerimde gördüğünüz şu serj kostümün,gardrobumda müstesna bir mevkii var.günün her saatinde,her nereye olursa olsun rahatça giyebiliyorum.He
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • DOOURAH KHIMUER BİR KELİME,SİZE ALTIŞAR CİLTLİK BİR "HAYAT ANSİKLOPEDİSİ» TAKIMI KAZANDIRABİLİR HER hafta,okuyucularımızın merak ve heyecanla beklediği «Doğuran Kelimeler» oyununun bu hafta sunacağımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • SUAYI SUMP 10 derste en nefis danslar FALAN filân dana evlerine gidip hem üşütüyor,hem nezle oluyor,hem yollarda vakit kaybediyor,hem de avuç dolusu paralar veriyorsunuz Halbuki biz burada bir okalipt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 2
  • 22.12.1963
  • BİN SENEDE BİR ADALET BİR gece,Tanrı,rüyasına giren Hazreti Süleyman'a:Dile benden ne dilersen» demişti.Cevap şu oldu:Kulların hakkında doğru hüküm verebilmesi,iyiyi de,kötüden ayırabilmesi için sadık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 2
 • Pazar İlavesi, Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • Jrf0 tft\XleniformUi BOL VİTAMİNLİ PİRİNÇ UNLARI YEDiRiNiZ!lMt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • SICAK ve «ÖĞUK KADINLAR MESELESİ itsele seks konusunu ele alan Hifcfıcocfc İtham ediyor arlın a um KADINLARI,SOĞUK l»«n KUZEY Grace Kelly için de rejisörün kanaati su:«0,üsfü karla örtülü volkandan fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • Doktor ALAEDDIN YAVAŞÇA eı soguKiugun si mümkü Aile hayatında çiftin anlaşması bakımından önem taşıyan konular arasında cinsel soğukluğun yeri tahminlerin üzerindedir.Organik olsun,fonksiyonel olsun h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 3
  • 22.12.1963
  • AYFER FERAY lAUör EROL GÜNAYDI Erkeğe göre değişen bir fıîkâyedir bu.v Vallalıa bu erkekler üzerine bir suni ol-^F^r saydı cevaplandırması daha kolay olacaktı benini için.Sıcak soğuk kadın meselesine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 3
 • Pazar İlavesi, Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • s ON VlLUAKDA AVRUPA KAlE" LEKİNE PARLAK ZAFER ELÇİU& Rl VOUUAVAM efe SARAYDA BÂZv ÇATIRDAMALAR VAR.KaU£ BekçıuERıNİİN YAÇ-UANMASUSÖHRerui TOPÇU-LARININ U sU BU BOYCJK^ ARACIN VfâMÎ ZlA-F^RL-EIR KAZAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • ÇOBAN'IN ALBÜMÜNDEN Tarihi Taksim Stadında yapılan Balkan Şampiyonasında Cohan Mehmet,rakibini tuşa getirirken.Balkan Şampiyonluğunu devamlı olarak elinde tutan Çoban Mehmet.Kuşlarla yaptığı tıicbtf m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • ¦Mü TOKYO,OLİMPİYATLARDA 5EHVET ŞEHRİ OLMAYACAK Japon polisi,sporcuları simsarların elinden kurtarmak için şimdiden harekete geçti.GİDENLERDE Tokyoda ter iplenen Milletlerarası Spor Hartası,gelecek yi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • IT ONDRA'da ilk m %m maça gidişimde Jj stad büfesinde yanyana dizilmiş içki şişelerini görünce «Eyvah!demiştim,«Bu içkileri içer,içersonra da şişelerini hatâb düdük çalan hakeme,ya da kolay kolay boyu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 4
  • 22.12.1963
  • Hiç bir Rus güreşçisi sırtımı yere a E ZAMAN Türk güreşçilerinin Ruslarla karşılaştığım duysam,otuz yıl evvckı rıeyecam,aynı şiddetle hissederim Ne müthiş gündü o.Moskova'nın Dinamo stadında Türk ve R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Pazar İlavesi
   Sayfa 4