Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • Sıkı Yönelim Ankara ve istanbul'da 2 ay daha Uzatıldı ANKARA,ÖZEL TB.M.M.Sıkı Yönetimin Ankara ve İstanbul'da iki ay daha uzatılmasına karar vermiştir.Karar 165'e karşı 310 oyla alınmıştır.17 üye çeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • mur can ve ma ına sepea Bursa da ve Bergama da çöken iki evin altında kalan altı kişi öldü.Gönende sular çekilmeğe başladı UÇ gündenberi sağnak hajinde yağan yağmur can ve mal kaybına sebep olmuştur.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • CCI I CD Cl'İDHI/i EI^İ bandırma,Gönen,Biga,Lapseki ve Çanakkale-OUKUİS.LELM vi biribiıine bağlayan asiait.Bahçeli Çayı'nin tasmasıyla bir çağlayan haline gelmiştir,nisadan.Gönen istikametine giden İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • DURUM Şartlar ve imkânlar T"N[/lVKt/yorumumuzda,üçüncü koalisyonun şartları konu-Jsunda YTP ile CHP'nin anlaşmaya varabilmelerinin kolay i olmayacağını belirtmiş ve bâzı ihtilaflı noktalara kısaca 1 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • Necdet Elmas,firardan 4 yıla mahkûm oldu Necdet Elmas dün 5.Ağırceza Mahkemesinde,cezaevinden firara teşebbüs,gardiyan yaralamak ve cezaevine silâh sokmak suçlarından cem'an 4 yıla mahkûm olmuştur.Kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • FRENİ PATLAYAN OTOMOBİL EVE GİRDİ Mehmet Ali İpekçi yönetimindeki 35601 plâka sayılı hususi otomobilin dün İtalyan yokuşundan Tophaneye inerken frenleri patlamıştır.Yokuş aşağı süratle inen otomobil.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • Mersin Rafinerisi ile Zonguldak madenlerinde grev Mersin Petrol tasfiyehanesi isçiler] yapılan yoklama sonucunda grev kararı vermişlerdir.Sendikanın kararına göre Mersin rafinerisinde grev Cumartesi g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • AYDEMİR VE ARKADAŞLARININ AF TALEBİ REDDEDİLDİ ANKARA.ÖZRL Büyük Millet Meclisi Karma Dilekçe Komisyonu dün toplanarak 20 21 Mayıs olaylarından sonra ölüm cezasırıa çarptırılan Talât Aydemir ve arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • Milliyet'.ATATÜRK HEYKELİ Kampanyası Demiryolu işçileri 3700 lira bağışladı HEYKEL Kampanyasına günün en büyük bağısı Devlet Demiryolları 7.İsletme memur ve isçilerinden rcIdi.3700 lira.İsletme Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • FLUORESANT MALZEMELERİ İHTİYAÇLARINIZ İÇİN,CEVIŞAKAR Elektrik Mağazası Galata Okçu Mu$a Cad J3-İstanbul,îel;44 653.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • İnönü^ Alican ve Dinçer'le görüştü C.K.M.P.grubun kararından sonra cevap verecek ANKARA,ÖZEL YENİ Türkiye Partisinin talebi ile CKMP nin de kurulacak olan koalisyona davet edilmesi Başbakan İnönü tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • İngiltere'deki «Asrın skandali» kalirnmanlaniulaii 1!yakındaki sarısın rü-'cli Mandy Rice Davics bu günlerde çok meşgul.Harıl harıl hâtıralarını yazıyor.Sarışın güzelin Ocak ayı başlarında piyasaya çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • Satılık kızlar skandali ile ilgili olarak 2 kadın ve 2 erkek tevkif edildi İZMİR.ÖZEL Yeni meydana çıkarılan «Satılık kızlar» skandali ile ilgili olarak düıı Rece geç vakit Nöbetçi Sorgu Hâkimliğince
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • Bir kuzu daha.Devlet ihaleleri yolıı.vla Türkiye hüllesinden her yıl iki milyar lira apartılıyor.Türkiye Deniz Nakliyat Anonim ortaklığındaki boya yolsuzlusuna da nihayet müfettişler elkoydıılar.Hırsı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • OSWALD ALEYHİNDEKİ DELİLLER ÇÜRÜTÜLÜYOR NKVV-YORK,AA.New-York'lu Mark Lane,Tahkikat Komisyonu Başkanı Warren'e verdiği raporda Oswald'tn kaatil olduğu hakkındaki Dallas Savcısının iddialarını şu delil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • MEMLEKET AMELİYAT MASASINDA İNÖNÜ'DEN)I VFflMI ^a Ğ a^gafc a OS* KLOROFOR IU FAZLA KAÇIRDINIZ PAŞAM.0;Am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • ÇOCUKLARIMIZ 1962 yılı ALİ NACİ KARACAN yarışmasında birinciliği kazanan «ANALARIMIZ» isimli yazının unutulmaz yazarı DURSUN AKÇAM tarafından hazırlanan bu seri,yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.12.1963
  • AID.General Motors lokomotiflerinin alınmaması için gösterilen gerekçeyi yeterli bulmadı ANKARA,ÖZEL AMERİKA'dan ithâl edilecek 33 'lokomotifle ilgili olarak Devlet Demiryolları Müdürler Kurulu tarafı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • ç ALTIN KİTAPLAR YAYINEVİ ¦I F fj H A R L A T A K D IM EDER İSTIRAP SOKAĞI r1 İr «EXODUS» yazarı LEON URiS'in bütün dünyayı gözyaşlarına boğan şaheseri.Aşk ve ıstırap dolu edebî roman.Adres:Babıali Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • M ERİCH MARIA REMARQUE' in sah™ POÜIİ Bütün Kitapçılarda AĞAOĞLU YAYIN EVt Rusya'dan Sevgilerle'den sonra şimdi de ERICH MARİA REMAR-QUE'm ölmez eseri «Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok» un ikinci cild
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • Karayolları Genel Müdürlüğünce,çok hassas ve ciddî tetkikleri müteakip ve bugüne kadar yapılan ihaleler arasında alâkalılarca memleketimizde örnek addedilmekte olan bir ihale neticesinde,İskandinav me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • Yavrunuzun Sağlığında HER YERDE LİRADIR İLANCILIK 7139 18260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • Jf Melen Gürson'a cevap veriyordu B CTCB Komisyonunda 'Maliye Bakanı tenkidi et i cevaplandırıyordu Sıra AP'U Ihsao Gursaıı'ın tenkidlerlne relnmittik koalisyon hükümetinin Ticaret Bakanı Gür-*an İlk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • iiiHtJiiiiiiiminmiiHt*.Londra'da kalayın tonu peşin olarak İ 1015 sterline yükseldi IIMIIIIIIIHJIIIIMJIMMIIir LO.VDHA,ÖZEL ş If ALAY flattan hızla f yükselmeğe devam et-l inektedir.Londra Bordasında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FİATLARl Cumhurlyft* 95.00 95.25 0.C5)HeiM lira 138.50 139.00 ayni)HAmıt Uta I073O lOSOf» ayal tnalliı Kral 113.S0 lH.no ayni)Frannı Vapolyon 92.50 93 00 ayni U ay*j kulç» altın 1423 H2#
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • Piyasalarda belirli bir durgunluk var MALİYE BAKANI Ferit Melcn'in ekonomi* b«tkundan tehlikeli bir dönemeci almak üzere ol» duğumuz yolundaki sözleri piyasada sürpriz yaratmamıştır.Sadece,altın Hatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • VE AMERİKA'DA DURUM JOHNSON'un YWİ POLİTİKASI AMERİKA'nın yeni ekonomik politikanı.Kennedy'nln ölümünün dördüncü haftasında ana çizgileriyle anlaşılmağa haslanuştır.Bu politika esas itibariyle ıBüyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • Ulus Meydanında Telefon Devredilecek Ankararia Uhıs meydanında Koçak hanındaki telefonumuz devredilecektir.Vereceğiniz en yüksek bedeli 27/12/1963 günün* kadar Istanbul P.K.934 numaraya bildirilmesi.M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • SAHİBİ ELİLE ACELE SATILIK 1963 MEHCEDES 220 S 3200)Km.de Lâcivert renkli Elmadağ Cart.Santral Garajında her gibi görülebilir.Tel:47 22 31 MİLLİYET 18271
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • HÜKÜM BUHRANI Koalisyon ortaklarının Hükümetten ayrılmağa karat vermeleri üzerine,2 Aral;k günü sayın Başbakan İsmet İnönü'nün istifasını sayın Cumhurbaşkanına takdim etmcsile başhyaii Hükümet buhranı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • Yarımşar ton kok dağıtımına Pazartesi başlanıyor Beyannâmesi olmayan vatandaşlara yarımşar ton kok kömürü dağıtımına Pazartesi sabahından itibaren başlanacaktır.Vatandaşlar,mahalle muhtarlıklarına baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • YABANCI ÜÇ SENDİKACI ŞEHRİMİZE GELDİ Uluslararası Lâstik İşlileri Federasyonu Genel Sekreteri Mr.Levinson,Türkiye Lâstik-Lş Sendikasının yarın yapılacak yıllık kongresinde bulunmak üzere şehrimize gel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • GAZETECİLERİN SIHHÎ KONTROLÜ YAPILIYOR Vereni Savaş Derneği,butun basın mensuplariyle gazete ve matbaa teknisyenlerinin sıhhi kontrollerini yapmak üzere,gezici mikrofilm cihazlarını.Gazeteciler Cemiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • C Q C U K FELCİ AŞISI KAMPANYASI BAŞLIYOR Çocuk felci a,5isı kampanyası önümüzdeki hafta içinde başlayacaktır.Dün Yugoslavya'dan 40 sandık ası şelmisbunun 20 sandığı Ankara'ya gönderil?mistir.İlgilile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • YASLI KADIN AVCISI DÜN YARGILANDI^ Evlenme vaadiyle ihtiyar kadınları dolandıran'Hasan Çs'i?adında bir doiarichrıcı' dün mahkeme sırasında Hâkimlere çatmış,duruşmadan çıktıktan sonra koridorlarda gaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.12.1963
  • fl II 111 İlli HIM III 111 11 HI lull I HI I Ull If till I limnill ItllllMIIIIMlirilllltMlflllll IIIIIMIIMIHIHIIIH IIHIUHIIIIIIll I III 11111111111111111111111 III III IIIUMIH.TÜRKİYE'nin fikir vitrin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • r Çu En Lay,meydanı Ruslara kaptırmamak rnaksadile Siyah Kıt'ada dost avına çıktı.ASYA Afrika milletleri l»55'te Bandung'da ilk konferanslarım yaptıkları zaman.Komünist Çin'in Afrika'da tek bir diplom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • s^y Otomobi Kamyon Traktör Treyler Motosiklet Lâstikleri Vasıtanızın emniyetini sağlar,fazla kilometre yapar,hor türlü yollar ivin kullanışlıdır.Muhtelif ebadlan mevcuttur Münhal bölgeler için bayilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • A1B a N K ü MIIN HİBÜBLÜĞÜNDEN Sayın mevduat sahipleriyle diğer müşterilerimizin Bankamıza günden güne artan alâka ve teveccühleri nazarı dikkate alınarak 20 Aralık 1963 tarihinden itibaren bütün şube
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • Kalitede z MANYETOLU TELEFON APAREYLERi İLE ÇEŞİTLİ RENKLERDE OTOMATİK TELEFON APAREYLERiMiZ GELMİŞ VE SATIŞA ARZEDiLMiŞTiR LERQE TÜRKTELEFON Ltd.Şirketi Galatasaray Yeniçarşı 40 İstanbul Tcl:49 32 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • Unutulmaz,kıymetli bir Yılbaşı hediyesi THE PARKER PEN COMPANY tMAMULÂTIDIR Çeşitli modellerini,başlıca kıriasıyecilerde hulabilirsiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • AMERİKAN ve İNGİLİZ USULLERİLE YAPILAN C EIVIV E T SOMYELİ YATAKLARI Adi somyelerde vücudunuz cıhht olmıyan,eğri bir vazıyetle istir»,hat eder.Cennet somyelerinde vücudunuz en sıhhi olan dik bir vaziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden Genel Sekreterlik Yayın Şubesine mukavele ile eleman alınacaktır.Test ve mülakat sonunda belli olacak duruma göre 2000 liraya kadar ücret ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • 9&ı WW Al TAPdN'UN İKAMET ETTİ-Ğİ mm Uwi fiEftWi r dELDi.liK MEYÎ ANA AL TAPON KEMİM size mevwn oku-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • YARIN HAVA HASH OLACAK?Yurdumuz çoğunlukla kuzey bölgelerimizde olmak I üzere yağışlı hava kitleleri 1 etkisinde kalmaya devam edecektir.Ege,Marmara ve İç Ana-dolu bölgeleri genel olarak i çok bulutlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • MİLANO DA CENAZELER BEDAVA KALDIRILACAK MİLANO.AA.1,5 milyon nüfuslu Milano şehrinde cenazelerin bedava olarak kaldırılması için Belediye Meclisine bir teklif vapılmıstır.Buna göre,bir Belediye cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • ÖLDÜĞÜ SAATTE ÇOCUĞU DOĞDU SİVAS,A.A.Slvastan Şarkışla'ya gitmekte olan Atillâ Yıldirim'in kullandığı traktör,yolda devrilmiş ve dereye yuvarlanmıştır.Kaza sonucunda traktörde bunan Faik Durmuş ölmüşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • i~E l4l!3lW "I AYOL.Beki Bİ.JS„ TUUU« LE SAVILACAĞIM REDEVSE!BESBELLİ BuMAMA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • Korkunç Yenge'nin Ahlâk Kanununu Hükümet kaldırdı Dansı,içli aşk şarkıları söylenmesini ve fuhşu yasaklayan kanun ortadan kalktı.SAYGON,AA Korkunç Yenge'nin hazırladığı,dansı,içli aşk sarkılan söylenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.12.1963
  • C4JCX4 Ey i v 1 YOL müddeti ile onüç gün süren bîr ayrılıktan sonra bugün f gazeteme kavuşmuş bulunuyorum.54 senelik meslek haya-tımda zarurî inkıtalar müstesna,alâkadarlarla okuyucularım E tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • BKHH A8lA muca^ VACA«£lA\BOi-T Boşuna MücAt a.C9 ET,ARTIK—yfl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • ALLAHL1K ALİ BEY SEN i UYKU küpü skn;B'.SAk-SAAA AKJJAA^A KA.OAR UVUVACAK.61M-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • Hiert CUMA Rumi 1381 20 137» Saban ARALIK Aralık 4 1963 1 VAKİT VASATÎ EZANİ Qttaaj 7 23 2.39 öçle 12 12 7.28 14.31 *4A Aksam 16 43 12.00 Yatsı 18.22 1.3» 5.34 12.81
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra t* Makalelerden Mesul Müdür t M HİKMET GüLOBREN Spor kısmından Mftaûl Müdür:NAMIK SEVIK Matfatln kısmınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 ine)tayfalarda santimi 40 TL.t,7 ati tayfalarda iantJm)35 TU Birinci aarfad» baslık S00 TL.Dflfün.N'lfan,NUtâJı,Vefat v# Teeekkür Hânları tanüaae kadar 7.aayfadO 90 TU t)ll-lnla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • GAİBE İHTAR Firar «uçundan hakkında SİyAS 5 inci Er Eğitim Tugay Askerî Mahkemesince gıyabında 2 ay 15 gün hapis cezası verilen ve tebligat için yapılan bütün arastnmalara rağmen bulunamıyan ve halen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Oda Meclisimizin 12.12.1963 tarihli ve 2 sayılı oturumunda,aşağıda metni bulunan riayeti mecburî meslek!karar alınmıştır.İlgililerin bilgi edinmeleri rica olunur.MESLEKÎ KAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • 3K OĞLAK BURCU 21 Aralık 20 Ocekl BeklemedlJrinl/bir hadise,«izi defter verdiğiniz İmana yaklaştıracak.#h KOVA BURCU rîl Ocak 1* Şubatı tslerintzl Hin» İle «örünüz fakat kimseden »izi yormasına Koz yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • SOLDAN SAftA:1 Bir elli raifi;Gelenek.2 Bir »v;Ter -1 Un.S Şarkı Eski dilli ölümlü.1 Tersi yüce:Tanrıya knrsı bir taHlİU »B.VKilı hareketlerde bulunma.5 Yürüyerek Biden:Lâli7a.Dutun-Co t« hayalleri bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • ISTANBUL RADYOSU 10,40 7.30 Acılı» Kıra haberler 7.33 Kur'Anı Kerim 6ar eserleri 8.00 Haberler 8.15 Şarkılar 8.30 Hafif müzik 9.00 tstanbulun sesi 9.20 Toprak ve ürün 9.30 Küçük konser 13.00 Kısa habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • T ü r k ç e s i Selâmı tzzet Series Bu sorunuza sarih bir cevap veremiyecc-İndiana fena kır-değildi,aklına eseni yapmak isteı'di,kıışbeyinliydi,burmımm ucundan ötesini göremezdi,burnu da küçücüktü.Thi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.12.1963
  • bq Renk renk elbiseleriyle bir lâle bahçesini andırıyordu.Bu kafilenin arkasından Yeniçeri Ağası at üzerinde geliyordu.Astarı gümüş renkte al kadifeden bir elbise giymişti.Başından tırnağına kadar Mn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • ÇETİN ALTAN isveç gencinin genel kültürü zayıftır.Üniversitede okuyanlar dahi kendi konuları dışmdakilerle ilgilenmezm î SVEÇLİ Pedagoglar:5 Vaktile İsveç tarımla uğraşan bir köylü memleketiy ken genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • TRİKOTAJCILARA VE EV HANIMLARINA MÜJDE!Bedelini çabuk ödiyen dünyaca meşhur M i T S U B i S H S TRİKOTAJ MAKlNALARI Türkiye Umumi Mümessili oe Yegâne Distribütörü M.TARRAGANO Aşirefendi Caddesi,Piyasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • SÜMERBANK DERİ ve KUNDURA SANAYİİ MÜESSESESİNDEN İALUZ!MNCUR SATINALINACAKTİR 1)Cem'an 578.06 M2)kırılmaz bakalitten yapraklan sürgü tertibatlı pancur ve duraliminyum çerçeveli içeriden kabili ayar me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • İSVEÇ MALI LVO EMNİNETLİ SÜR'ATLİ ve GARANTİLİDİR Türkiye MOmassilî MEHMET KAVALA Galsta,Nesil han İstanbul Tel:44 75 54 Talgi LAMET İSTANBUL İLANCILIK 670» 1S2J5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • ELEMAN ALINACAK İZMİR TİCARET ODASINDAN Odamız «ETÜT)ve ARAŞTIRMA» kısmı bacında çalıştırılmak üzere bir «MÜTEHASSIS» Elaman'a ihtiyaç vardır.Aranılan vasıflar:1 Türk olmak;2 Askerliğini yapmış olmak;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • Büyük Bir Sanayi Müessesesi tecrübeli bir AMBAR MÜDÜRÜNE ihtiyacı vardır.Taliplerin Posta Kutusu 1220 İstanbul.İLANCILIK 7131 1S2S8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • Orijinal içeri w4 saniye sonra kopyası kuru olarak)dışarı Thermo-Fax,DÜNYANIN EN SERİ KOPYA MAKİNASI *DaktiloYyazısV el yazısı,baskı veya resim,orijinal "nasıl olursa olabilir.Thermo-Fax marka kopya ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.12.1963
  • SATİLİK EMLAK KADTKÖYÜN muhtelit yerlerinde Banka kredisine uvgun 5 odahol ve 4 odalı lüks daireler uygun Matlarla mal Muitafa Kemal FkSİ Tel.36 95 53 DİKKAT,Dragosta Kooperatif arsalarının en güzeli,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.12.1963
  • Fransanın en beğenilen radyosu dünyaca meşh T R A N S I S T radyoları şimdi 1 ur ki *İ««MKİ THOMSON GÜR VE NET SESLİ RADYO Genel Satıcısı:BEKU TİCARET A.Ş.istiklâl Caddesi 849,Beyoğlu,Telefon:49 35 00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU AT.Tel:44 08 34u Dört Bin Kanun Rumca)EMEK Tel:44 84 39)Ask ve Gençlik R.I.INCi:Tel:48 45 93)Maceralar Kralı A Hık.S.Sar.LALE Tel:4-3S 95)Canavar Doktor Ht.KONAK Tel:48 26 06ı:Sparta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1963
  • X|ÎBAŞf GECESI'nin m MUAZZAM PROGRAMLARI TAKS&f BELEDİYE S GAZİNOSU SALONLARINDA Rezervasyon t Tel;482904 4874 W7" İLANCILIK 7118 18255
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1963
  • Bil yU 6nce 8ybU Blirton-kocası Klclıaıd Burton ılc Paris'te berabet go nilmiiş ve Burton Liz Taylor macerasının sona erdiği sanılmıştı.Takat bu macera simdi izdivaçla neticelenmek üzere.Bu yüzden de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1963
  • ciZcii Komedyenin arkadaşları ise bugün istanbul'da olacaklar îl gg-m k Llıl İMİ H 4ÜÜ M f!flRıI»H™~ı 20 İR ALİK İstanbul'a varış Saat 16.00)Grup.geceyi tstanbulda geçirecektir.21 ARALIK Karamürsel ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1963
  • r HAFTANIN FİLMLERİ "TutİŞCUC Olumlu bir davronı II I F SUSUZ YAZ Metin Erksan yönetiminde çevrilmiş Hitit Film prodüksiyonu.Oynayanlar:Erol Tas,Ulvi Doğan,Hülya Koçyiğit.Senaryo:Metin Erksan.Kamera:A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.12.1963
  • ORALOĞLU TİYATROSU 23 Aralık Pazartesiden itibaren hergece 21.15 de DOMUZLARI HİCİVİİ komedi)Her gün 18 de,Cumartesi,Pazar İJ de BÜYÜK BABA Pazartesi günleri yoktur.REKLÂiMCILIK 182B4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • Şapka 187.50 ıu 125.1 Safi yün musbıilli Çocuk Paltosu Sırtı kapitone-lpek astar ^v 45 boy:125.00 TU Vİ;boylar arasındaki fark:10.00 TL)Çocuklar için Yün-Orlon Başlık:20.00 tl aşkoh 13.50 TL Astarlı H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • leve'nd SATILACAK VEYA Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.O.sahibi bulunduğu istanbul'da 4 üncü Levend'^ekı Levend sinemasını,peşin bedel ile veya bir kısmı peşin bakiyesi taksitle ödenmek üzere,satmak vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • BAKIR ve DEMİR ALICILARINA Her eb'atta yüzde 9Î safiyette Bakır Levha,Bakır Lamaları ve 6 lıktan 2G lı ğa kadar inşaat demirlerini,do:t köşe demir Lama demirlerini R amazanoğuUarı Bakır ve Dem t Fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • Yumurta sarısı ile hazırlanan şampuan DOP TONIC ihtiva ettiği,Demir,Kalsiyum ve Fosfor gibi hayatî unsurlar sebebiyle saçlarınızın en lüzumlu gıdasıdır.L'OREAl PARİS lisansı ile RAYLAN SANAYİ ve TİCAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • FAZİLET ARARfLNA ı!e SAMt f D evlendiler.Kadıköy.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • t DİKMEN UĞRA ile NEJAT KU-Ag evlendiler.18,11/1963 tzmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • Mevlûd*-ATASOY tLE Muammer HOYİ Evlendiler 363 KADIKÖY i ft 1S26V JK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Bankamü Koopeıat-ilor Tct;ı& Kurulu üyelerinden Tarım Kredi Kooperatifleri Kontrolörü ZEKİ ARAL ı K-aybolmu oulunuyoruz.De°sri,mensubunıbzurı olumu ile acımız sonsuzdur.Adı aeçerıe Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • ÇOK ACI BİR ÖLÜM Kurulumuz değerli u.vcleı inden Kontrolöı ZEKİ ARAL Edirne de görevli bulunduğu Slraojğ vcliıi etnıis bulunmaktadır olumu bı/leri çok iizpn Kontrolörümüze Tanrıdan rahmet,kederli aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • TEŞEKKÜR İstanbul üniversitesi.Yabancı Diller Okulu Okutmanı Mehmet Fuat Güttün vefatı münasebetiyle cenazesinde bulunmak.çelenk aondermek telgraf ve telefonla,veya şahsen tâziyette bulunmak suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • AYİNİ RUHANİ Gsçen sene.bir ameliyat net 1c«5incl« «ij'divete intikâli ile oizl*rı devamlı mute.ellim eden Cf k »evcili annemiz,akrabamız vt yakınanı?Madam ZOİ PALEOLOĞU'nun vefatıiıin birinci vıldbıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • İNÖNÜ,"BEN UMACI DEĞİLİM,DEDİ Bastnrafı Birincide lİHİr,görüyorsunuz,siyasetçiler başlangıçta iptidai bir propagandadan medet ummuşlardır.SİZ BENİ TANIYOR MUSUNUZ?Siz beni tam.ıorsunuz.Söylenenler hak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • AÇİLAN relief)KOKULU yılbaşı tebrik kartları Bütün ktrtasJyocl ve tebrik kartı satıcılarından arayınız,TOPTAN SATIŞ YERİ TUNA Tobrik kartı Ticarethanesi Tahtakala Yeni Çarşı Billur han 8.Tel:27,33 75-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • BERTAN A.P.GRUP BAŞKANI OLDU ANKARA,ÖZEL AP Millet Meclisi Grubu dün toplanarak Grup Başkanlık Divanı seçimlerini yapmıştır tki yıldır baskanMz olan Grup Ba$.kanhjzına Istanbul Milletvekili Mahmut Rız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • A.LD.33 lokomotifin ihalesini kabul etmedi Baştaralt Birincide Ulaştırma Bakanı dün bu hususta şunlar ısöylenüştir:Mr.Van Dyk He görüştüm.Devlet Demiryolları Müdürler Kurulunca General Motors lokomoti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • Aydemir ve arkadaştan Baştarafı Birincide Mmatfer Vurd,akuler 'Tabii Senatör)Fahir Gir-itliojlu CHP)Sab*i Kıhc CHP)Vasfl Gerger |Bakımsız:Fikret Filiz Bakımsız)Affın aleyhinde oy kullanan fi üye,İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • Marsin Rafinerisinde Baştaraft Birincide Diğer taraftan Zonguldak Maden İşçileri Sendikası ile EKİ arasındaki görülmeler de neticelenmemiş ve sendika utsvorcn hatâsını 48 saa.t içinde düzeltmediği tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • |Sıkı Yönetim,Ankara ve istanbul'da 2 ay uzatıldı t Baştarajı Birincide va,n?rak hükümet görüşünü savun-'ar ve Sıkı Yönetimin Ankara ve istanbul üzerinde iki ay süre ile uzatılmasının zarureti üzerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • I'dEMİÜYOİü.İSÇİLERİ* I r Baştarafı Birincide ğ i olduklarım bir görev yapmış olma-Ş İ nın huzuru İçinde bulunduklarını» i öyledileı i ğ Edırnedekı Musevi Cemaat)de i uh pastavı açık arttırma ile sat.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • C.K.M.P.de Koalisyona davet edildi t Boştarafı Birincide caklarını.şahıslar ü/erinde durmayacakların)söylemiş.«Biz müşterek çalışmayı icap ettirecek prensipler tusrinrîe dururu/demiştir.Dinçer.AP'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • BAĞIUAR I Baştara)Birincide Ürtaköv Şubesi öğrencileri 850.The Shell Com.Of.Turkey Ltd.Ankara.300.Robert Kolej ts tda-fsI ve İktisat Mek tebj talebeleri 250.Emüj Kuntuz.Sümerbank Adana tjııbcs!30.Ahme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • Yağmur can,ma!kaybına sebep oldu Baştarafı Birincide Gönen bölgesindeki butun okullar tatil edilmiştir.Herhangi bir açlık tehlikesine karsı da Gönen Kaymakamı,şehirdeki fırınları sabaha kadar çalıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.12.1963
  • ©URUM Baştorafı Birincide M Başkan Alican'ın özellikle din ticaret alanında köklü tedbirler ş düşündüğü bilinmektedir.Alican,ihracatın devletleştirilmesi ve m devletin yapacağı ithalâtta aracılık ve k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.12.1963
  • MACAR BASINI,«f.BAHÇE'YE DÜŞMEK,ŞANSSIZLIK» DİYOR JOZSEF NAGI PEŞTE'den bildiriyor Avrupa Kupa Galipler] çeyrek finalinde MTK'va rakip olarak kurada Fenerbahçe'nin çıkması Macar basınında bir «şanssız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • REAL MADRİD 3.TURA ÇIKTI MADRID,A.P Dun gece Madıit'te oynanan Real Madrid Biikref Dinamo maçı Real Madrid'in 5-3 galibiyeti ile neticelenmiş ve bu suretle ilk maçı da 3-1 kazanmış olan İspanyollar Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • HAMBURG BARCELONA Tl 3-2 YENEREK ELEDİ LAUSANNE.AA AvTUpa Kupa Galipleri Futbol Turnuası 1/8 final karşılaşmaları çerçevesinde dun gece oynanan maçta,Sv Hambour?Fc Barcelona'yı 3-2 yenerek elimine etı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • RUS ı fj»5 Rakiplerimiz,müsabakanın Pazar günü Spor Sarayında yapılacak olan millî olmasını istiyor.Güreşçilerimiz de çalıştı Pazar günü karşılaşacağımız Rus güreşçileri dün antrenman yapmışlardır.Res
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • O FUTBOL Federasyonu,Beynelmilel Federasyonun resmiyetini kabul ettiği maçlarda takımların formalarına Ay Yıldız takmalarını kararlaştırmıştır Alınan karara göre Millî Lig ve Türkiye Kupası birinciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • MİLLİYET GAZETESİ YILIN SPORCUSU:1963 Seçtiğim sporcu Gönderenin adı,soyadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • DÜNYADA YILIN SPORCUSU BRUMEL Dünyanın en büyük haber ajanslarından United tertiplediği «1963 senesinin en muvaffak sporcusu» anketi neticesinde Rus atleti yüksek atlama dünya rekortmeni Valeri Brumcl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • K Ap AT AC Türkiye rekortmeni U*KAMU Millî yüzücü)A DANA bölgesi son yıllarda yurdumuzun yüzme sporunda en önde adı geçen bölgesi olmuştur.Son kuşağın büyük şöhretlerinin pek çoğu bu bölgede yetişmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • RIFAT ÇALIŞKAN Milli bisikletçi)SON üç yılın bisiklet faaliyetinde isminden sık sık bahsettiren Rıfat Çalışkan Konyalıdır.22 vasında olan Çalışkan bisiklet sporuna 1901,62 de başlamış ve pek kısa bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • UĞUR ÇİLİNGİR061U SÖT^ Y ILIN Sporcusu adaylarını seçen Jürinin oyları tasnif edilirken iki yıldır iyi tanınmış olan 16 yaşındaki bir genç sporcunun adı da sık sık geçiyordu:Uğur Çilingiroğ-İU.Geçen y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • GÜLSEN KOSKUN B Türkiye rekortmeni yüzücü)U yılın Ağustos ayının ikinci günü Adana'da 12 yaşında bir kız 200 metre serbest yüzmede bir Türkiye rekoru kırıyordu:3.02.8/10.Gözler bu miniminiye dikildi.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • Olimpiyat ve Dünya Güreş Şampiyonu)yaşındaki Tevfik Kış,hâlen 87 kilo Dünya Güreş Şampiyonudur.İlk büyük zaferini Roma Olimpiyatlarında şöhretli rakiplerini yenerek kazanmıştır Tevfik Kış Roma'da Olim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • METİN OKTAY S Galatasaraylı millî futbolcu)ON yılların en başarılı futbolcuları ara* sında en ön plânda adı çeçen adam şüphesiz Metindir.Bu efendi davramshsempatik sporcu herkese nasip olmayacak bir «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • Beşiktaşlı milli futbolcu)ECEN sezon birçok Be5iktar.l1 futbolcular devamlı başarısızlıkları disiplinsizlikleri yüzünden üst üste cezalar alırken içlerindçrj biri her hafta yemi bir prim ve teşekkür m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • LEFÎER KÜCÜKANDONYADİS Fenerbahçe'n millî futbolcu)ÜRK futbol tarihinde Ay-Yıldız'lı formsyı 50 defa giyen ilk Türk sporcusu olmak şerefi Fenerbahçeli Lcfter Küçükandonyadis'e kısmet oldu.Lefter 39 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • MUHARREM DALKILIÇ Türkiye rekortmeni millî atlet)G ECEN yılların başarılı adeti Muharrem Dalkılıç,atletizm hayatının en büyük başarılarını bu yıl elde etmiştir.1939 da docan ve atletizme 1955 de başla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • NEDİM DOĞAN Fenerbahçeli millî futbolcu)yılının en başarılı sporcuları Arfl-ITUJ Kinda Fenerbahçeli futbolcu Nedim Doğan'ın bulunması bir tesadüf değildir,îki yıl önce oldukça karışık bir transfer mac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • Msüî Juhm Antrenörlüğüne Meteor Varga Geffrsuyor ANKARA.ÖZEL I\7 îlli takımın daimi antrenörlüğüne IMarar milli takımının eski futbolcularından Varga getirilcrcklir.Dün tertiplediği basın toplantısınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • Tnpun nnrrto oldueii belli değil,fakat Ismail ve Ned üt.suya doğru vuruyor.Geride Karşıyakah eski Fenerbahçe'n Fenerbahçe stadının çamur ve tu kaplı zemini Üzerinde Şeref ve Osman [HÜSEYİN KIRCALI)çet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • STEAUA BASKETBOL takımında 5 millî var Basketbol Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ikinci turu için yarın aksam Galatasaray'la karşılaşacak olan Romen birincisi Steaua takımında 5 milli basketbolcu bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.12.1963
  • 1963 Yılının Sporcusu'nu tâyin edecek anketin bitmesine 9 gün kala «OM* W/ft^/¦i.^rtVir^ArfÂ,liderliği Dün bu/uk ser Tevfik Kış,önünde DOĞAN oy olan ^ampijfon ara b YILIN SPORCUSU yarışmasının sonuçla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor