Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • SEÇİN ÎSTİYOR ANKARA,ÖZEL AP nin iki Genel Başkan Yardımcısı Faruk Sükan ile Seyfi Kurtbek,dün yeni koalisyonun ancak seçim şartı ile gerçekleşeceğini salısı görüşleri olarak İfade etmişlerdir.Seyfi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • ALİCAN:"Hükümet Â.P,karakteri taşımalıdır» diyor ANKAUA,ÖZEL YTP Senato ve Millet Meclisi Grupları dün ortak bir toplantı yapmışlardır.Toplantıda Gene)Başkan Alican üçünci koalisyon teşkili ile ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • J:CHP dışındaki birleşme DİŞİNDA kalan partilerin AP başkanlığında bir koalisyon lıükûmeti içinde birleşmek üzere şart-g hırda v e pazarlıklarda anlaşabil/neleri elan zayıf i bir ihtimaldir.Fakat MP C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • 36 bin 356 aile de,bir helayı ortaklaşa kullanıyor.16 yılda 635 bin yeni mesken inşası gerekiyor Bölgenin en kötü durumda olan şehri ise Bursa ŞEHRİMİZDE 96 bin 760 aile susuz,56 bin 620 aile mutfaksı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • ALMANYA,ASKERİ YARDİM YAPACAK EONN.öRSAN öYMEN'den Batı Almanya Türkiye'ye askerî yardımda bulunmayı prensip olarak kabul Paris'te yapılacak olan NATO toplantısına gitmekte olan Türk Millî Savunma Bak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • Belçika'daki Türk isçiler domuz eti yüzünden yemek yemiyorlar ANKARA,ÖZEL Belçika Türk işçilerinin durumları hakkında Çalışma Bakanlığına bir rapor verilmiştir.î$ ve îscl Bulma Kurumu Genel Miidüı yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • "NOEL BABA.BANKA SOYDU!BOCKFORD,A.P.Noel Baba gibi giyinen ilci kişi dün «Aliline» Devlet Bankasından 10.000 dolar 400.000 lira)çalarak kaçmağa muvaffak olmuştur.Hırsızların yalnız vezneleri soyduklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • Para ve kapatma cezasına itiraz edilebilecek ANKARA.AA.Anayasa Mahkemesi "Pazarlıksız Satış Mecburiyeti» ne dair U489 sayılı kanunun 9 uncu maddesindeki para ve kapatma cezaları aleyhine hiç' bir merc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • aaat» TEKERLEME Ciğer sorulmaz kediye Malûm bizim Belediye Kim gelse bildiğin okur Hele diye,bele diye.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • DAA,CI7 TAM-rİDAD y,k İ,Rİ,Z faresinden « nra Z™Xİbaf Salı gecesi ba&ımsızlı&a kayı.s-BAGiMSIZ ZANZIBAR mn9tat Bu münasebetle Doğu Afrika'daki bu adada yapılan törenlerde n«.ltereyi.Kraliçe Elizabetha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • AYLA'DAN TAZMİNAT İSTENİYORSA" MİLLİYET iftlik Parkı Gazinosunun kira bedeli olan 10S bin 11bln lirasını ödemediği iddiasıyla Şaliye Ayla hakkında,gazino sahihi Mahmut Anlar 100 bin liralık tazminat d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • Maksim Gazinosunda 7 garson,iki karı kocayı dövdü Maksim gazinosunda önceki gece yedi garson iki karı-kocayı dövmüşlerdir.Galata Vergi Dairesi Müdürü Burhan Ulaş iie üardeşi emekli albay Selâhattin Ul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • ÇETİN ALTAH yazıyor ^VÖK*^" I im İSVEÇ Bir süve önce inceleme yapmak üzere İsveç'e giden ÇETİN ALTAN İsveç anılarını bir yazı serisi halinde hazırladı* PAZAR GUHİİ Milliyet'te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • "NİSSİ m AKIMCCİ İl C Kaçırılma ile ilgili tahkikat çok sıkı bir şekilde devam MiNsNCji İLE etmektedir.İstenilen fidye ödendikten sonra evine dönen Frank Sinatra Jr.dün annesi,kardeşi ve iki hasın sek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • Senedir Oynarım eeli s/f Başbakan bir an önce buhranın bitmesini ve istikrarlı bir hükümet kurulmasının gerektiğini söyledi.ANKARA.ÖZEL CHP Genel Başkanı ismet İnönü dün yeni kurulacak hükümet konusun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • ANNELERİN BÜTÜN ARAMALARINA RAĞMEN BULAMADIKLARI KİTAB ÇIKTI BEBEK ve ÇOCUK BAKIMI Yazan:Dr.Benjamin SPOCK)Annelerin el kitabı olan bu eser,çocuğun doğumundan 15 yasına kadar bakımını,yetiştirilmesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • Milliyet ATATÜRK HEYKELİ Kampanyası DÜNKÜ TOPLAM:243.076 TL.BAĞIŞLAR önceki toplam 2.776.8(1 Eskişehir 1.Hv.K.Kumandanlığı 5.539.75 Kuleli Askeri Lis.1.305.T.C.Yük.Murakabe Heyeti Menadına Seyit Er-1.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • anı kararını bugüne bıraktı HIMİMİiafcHİIIllll—HIMMUliaiıllıı il IH»İMM¦—liaMIMHIMMI IftUl I lı ıhUlifcllliaMI IıİİHlMa l»l iMll II HıfilİTMiMTlTflTlTlIl CKMP Grubu bugün toplanıyor ANKARA,ÖZEL Ali Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.12.1963
  • İstihkakları olmayanlara verilecek kömürün dağıtımı yakında bildirilecek BELEDİYE Başkanı Haşim İşcan «istihkakları olmadığı için şimdiye kadar kok kömürü alamamış her aileye bedeli mukabilinde,yarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ eş yıllı PLANLI kalkınma dönemi denilen ve UM.M.nte onaylanan teknik bir belgeye dayandırılan bir dönem içinde bulunuyoruz.Be;Yıllık Kalkınma Plânının »on şeklini almasının üz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Sah günü saat 12.20 Çarşamba günü saa!12.20 SALI saat 12.20.Sultanabmettekl CHP İl binasından orta borlu.yaslı,gözlüklü blı »dara çıktı.Kendisini uğurlayanlara veda etti bun elini sıktım »utu CHP bas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • İngiltere'de gelirler,ücretler ve enflâsyon BATI dünyasında Fransa,İtalya ve Almanya'dan sonra İngiltere'de de «Enflasyon» u gösteren tenlik* İşaretleri verilmeğe başlanmıştır.İngiltere'nin ünlü «Ulus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • 1963 tarihli altın basımı sona eriyor Darphfin» 19C3 tarihli altınların bugün son ba-*umıu yapacaktır.1964 •lunlan OeaX'wm kwi İMHİir8İfMv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • GÜNLÜK ALTIN Fİ ATLARI Cumhuriyet »4.20 «4.25 0.10)Reşat lira 139.00 13950 ayni)Hâmlt lira 107.50 108.00 ayni)İngiliz Kral 113.00 114.00 ayni)Fransız Napolyon »3.50 W.00 ayni)M ayaı İrtiiç» altıa 1434
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • İngiltere'de Türk çayına gösterilen rağbet artıyor LONDRA,MEHMET ALt BtRANDTAN j NGILTERE'de Türk I I çaylarına rağbet art maktadır.Londrada çaylarımızın kalite ve tadı beğenilmiş,çay ltlıaU için Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Trablusgarp Fuarına özel sektör katılıyor Afrika ülkelerinin İhraç mallarımız İçin yeni İmkânlarla dolu olduğunu belirten hükümet,1964 Trahlusgarp Fuarı'na rermi sektörün yanı sıra özel sektörün de ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Mısıra tütün ve izin verildi 500 bin dolarlık Hasankeyif ve Trabzon menşeli tütün satılacak ADANA,ÖZEL TİCARET Bakanlığı Mısır'a tüttin İhracına izin vermiştir.Bu ülkeye 500 bin dolarlık Hasankeyif ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL MENKÛL KIYMETLER VE KAMBİYO BORSAÖ' BÜLTENİNDEN ALIN Mİ ŞT7R DEVLET İSTİKRAZLARI DAHİLÎ BORÇLAR HİSSE SENETLERİ BANKALAR T.C.Merkez B.147.T.İs Bankası nama)75.T.İş B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Tekel İdaresi,derece alan üc kalüe şaraba yiizieÛzamyaptı Brüksel ve Yugoslav sergilerinde altın ve gümüş madalya kazanan «BlIZba$ ,«Trakya» ve Misba*.şaraplarının fiaüarma yüzde 50 zam yapılmıştır.Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE PARDESÜ TRENÇKOT bay ve bayan IMPERTEKS bay ve bayan CAKEJ ELBİSE PANTALON MANTO ÇOBAN ÇOCUK TRENÇKOl BATTANİYE TRİKOTAJ GÖMLEK BAYAN ve BAY SAATLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Odamız emrinde 11 inci kotadan aşağıda sıra numaraları gösterilen maddelerden bakiye mevcuttur.İhtiyaç sahiplerinin 16.12.1963 tarihine kadar Sanayi Şubemize müracaatları ri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Adapazarı Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:Kalorifer Ustası ve Ateşçi Alınacak Tecrübeye tâbi tutulmak suretiyle ehliyet derecelerin* gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • FABRİKA SAHİPLERİNE SERİ İŞLERİNİZDE NAKLİYE İŞLERİNİZDE AĞIR İŞLERİNİZDE vo&vo KAMYONLARI HİZMETİNİZDEDİR Türkiye Mümessili MEHMET KAVALA •Galata,Nesil han İstanbul Tek 44 75 54 Telg.LAMET İSTANBUL «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Etibank Marmara Bölgesi Şebeke Tesis Başmühendisliğinden Başmühendisliğimiz Anbarlarında mevcut boş bidonlar il* Enerji Nakil Hatlarından tırtık boş tamburlar »atılacaktır.Bu satışa ait şartname Başmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Kadıköy;Rıhtım caddesi,İz-5 jettin sokağı üzerinde 24 numa-J ralı.lüü M2 üç katlı kârgir rv S boş olarak satılıktır.Müracaat:J Telefon:iS 08 75.MİLLİYET 17921 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • MEVLİD Merhum General AHMET SAĞIN'ra ölümünün birinci senevi devriyesine rastlıvan 15.12.1908 Pazar Künü öfile namazından sonra Sisli Camiinde ruhuna mevlid ve hatim duası okunacağından akraba,dost ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • Otomobil Kamyon Traktör Treyler Motosiklet Lâstikleri Vasıtanızın emniyetini büglıir,faztu kilometre yapar,her türlü yollar için kullanışlıdır.Muhtelifebadları mevcuttur.Münhal bölgeler için bayilik v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • YENİ ÎSTİKLAL ALEYHİNE DAVA AÇILDI •'Dinde Rel'orm» yazarı Osman Nuri Çerman,yayın yolu ile hakaret ettif1!iddiası ile Yeni İstiklâl gazetesi aleyhine 10 bin liralık manevî tazminat dâvası Rçmıçtır.5.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • GECE LODOSTAN BÎR BALIKÇI MOTORU BATTI Şiddetli lodos,yüzünden önceki eece «Akdeniz İsimli bir balıkçı motoru Dolmabahce önlerinde karava vurarak batmıştır.Mürettebatı kurtulan rnotör sahile çekilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • BİR DOLANDIRICI 3.5 YIL HAPSE MAHKÛM OLDU «Klazıfc'lı akrabalarınızdan yağ setirdim,masrafını verin evinize nakledeyim» diverek dolandırıcılık vanan Süleyman Erdoğan,dün 3.Asliye Ceza Mahkemesinde 3.5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • BU GECE KANDİL Bu gece mübarek «Ml'rac» kandilidir.Mübarek kandil münasebeti İle bu gece yatsı namazını müteakip Şehzade camii şerifinde Mevlid-t Şerif okutulacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • TEŞEKKÜR E Uzun bir süredenberi «ecir-i mekte olduğum böbrek taşı kriz-E leriml muvaffakiyetli bir ameli-E E yatla yok eden ve beni sıhhati-E E me kavuşturan,her türlü yar-E E dımlarını esirgemeyen İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.12.1963
  • ŞEHİR kadınlarının yüzde doksan beşi,evliliğin şahısları için bir geçim müessesesi olduğuna inanmaktadır Türkiye'de.Her ay hem kocalarından para alırlar,hem de masrafların ödenip ödenmediğini dikkatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • fatiUM ÛC*yflUİ u Âfrikâda İki ülke Zanzibar ve Kenya bu hâffa bağımsızlığa kavuştular ammaf esas zorluklar bundan sonra başlıyor.SİYASET DÜNYASINDA Sop*»*^ Kofte»' Sİüİ ıeTıarf»î URU„ BİR asır ünce 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • SAOMOIA.KURCUN V»ft-DlMK AMP «UMT ORTA-Li&lMWlA-WGIN EPEIİ.FA W—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • BiXt'/v\ZARİFE' NİN VARIŞTA DOAAUZLAKl Sul-Eyaaani yakalayabiu.eceğimi eşrep KJLCIK'A HABER VEflPt,MEAAEK.AYIF3 OLA-CAK.VALLA MERHABA EŞREF KA.MUMLARA goRE Bİ~Z.İM DOMUZ SiTİN DO/SMJZU AUK RAXiYE YARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • PAOl FARA ÇEKMECELİ TOPLAMA MAKİNESİ Çekmecesi:TL975 Çekmeceli:TL1170.TP)PORTATİF YAZİ MAKİNESİ Bir büro yazı makinesi kadar sağlam ve elverişlidir.TL 1050,Eli Btırla ve Ortakları Galata.İstanbul Sağl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • LÜKS KONSERVELERİ TİCARET »t SANAYİ KOLL.CİBALİ İSTANBUL 60 2lt*&6& REKLÂMCILIK 5484.17&30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • Öğretmen kaybolunca köylüler okulun kapısına kilit vurdu TİRE.ÖZEL Bavındır ilçesinin Kar ahali ı kövü öüretmeni İbrahim özdemir.kimseye haber vermeden ortadan kavbolnuis ve okul öğretmensiz kalınca d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • BAYAN KENNEDY,TARİHİ,GENİŞ BİR EV SATIN ALDI WASHİNGTON,AA.Bayan Kennedy,özel sekreterinin bildirdiğine göre,Washington'un merkezindeki Georgetown mahallesinde bir ev satın almıştır.Bayan Kennedy 179-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • İngiliz menşeli kauçuk ve otomatik mekanizmaii Kalamazoo Defterleri İthal edilmiştir.Müracaat:Vebolid Ticaret Limited Şirketi Büro Levazımı Servisi Billur Sokak 2 No.lu İşhanı 14/15 Galata İstanbul Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • Bükme boru tezgâhı ve Lâstik hava hortumu BİR ADET)600 METRE)alınacaktır.En geç teklü verme tarihi 9.1.1964 tür.Şartnameleri MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinde satılmaktadır.DENtZCILİK BANKASI T.A.O.BASIN:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • TEKLİF İSTEME İLANI KONDANSATÖR ALINACAKTIR.Defterdar Fabrikamız için alınacak 200 KVA 380 volt 50 HZ 40+80 ~80 olarak kademeli tam otomatik panosu ile)1 adet kondansator'e ait dosya Alım V nci Grubum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • ADEMİ İKTİDAR BEL GEVŞEKLİĞİ ve ranlmıa bütün ilâçları 12.50 TL.t* nnbul MİLLİYET 17929
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • UÇAKTA İNTİHAR LONDRA.AA Bir îneillz mühendis.Hong Kone'tan Londra'ya eelen bir uçağın tuvaletinde boğazı kesilmiş olarak olu bulunmuştur.Seylan'ın başkenti Kolombo'da uçağa binen Alan Godson ismindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • Adana Cezaevinde yılın yirminci nikâhı kıyıldı ADANA,ÖZEL Evlendirme dairesine dönen cezaevinde dün saat 11 de yılın yirminci nikâhı da kıyılmıştır.Adana'nın Akkapı mahallesinde 17 yaşındaki Melek Kav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • İngiliz asilleri arasında boşanma nisbeti yüksek LONDRA.AA.İngiltere'de asiller arasında boşanma vak'alarmın halk tabakasına nazaran daha fazla olduğu,buna karşılık asiller arasında halktan daha az sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • Antakya'da seçim iptal olunca nikâh kıyılamtyor ANTAKYA.AA.17 Kasım mahallî seçimlerinin Antakya'da bozulması üzerine şehir hâlen Belediye Başkanından mahrum bulunmaktadır Mevzuata eöre.Belediye Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • Köpeğinin yenilmesine kızan bir çoban arkadaşını öldürdü UŞAK,ÖZEL Köpeğinin yenilmesine sinir enen bir çoban,arkadaşım &v tüfeği Üe öldürmüştür.Sivas ilçesinin Karaboyalık köyünden 13 yaşındaki Hasan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • 9 ayda İzmirde kaybolan 564 çocuktan polis ikisini butamadı İZMİR.ÖZEL 1963 yılının 9 avı İçinde izmir'de M4 çocuk kavbolmustur.Polise intikal eden kaybolma vak'alarından sadece iki çocuk bulunamamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • 12 yaşındaki sevgilisini kaçıran 15 yaşındaki çocuk yakalandı İZMİR.ÖZEL Ballıkııvu semtinde kiracı olarak eirdlfel evin 12 vasındakl kızını kaçıran 15 vasindaki Mustafa İnan.Eskişehir'de kızın babası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • ıvas'ta yılda 0-100 kişi SMiiriiliyor Sivas Ağır Ceza Mahkemesi bir günde 27 cinayet dâvasına bakarak rekor kırdı.SİVAS,ÖZEL Şehrimle Ağır Ceza Mahkemesi bir günde 27 cinayet dâvasına bakarak rekor kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • MİLYAR LİRAYA İngilizlerle Fransızların müştereken imal edecekleri «Concorde» atilı muazzam uçaftin maketleri luı hafta ilk defa olarak hasına gösterilmiştir.P*t ü BsJ ilk uçuşunu yapara!olan bu uçak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • ARIN HAVA HASIL OLACAK?Yurdumuz Batı'dan itibaren bir alçak basıncın etkisine girmiş bulunmaktadır.Duruma göre:Ege,Marmara,iç Anadolu ve Günyedoğu bölgelerimiz genel olarak çok bulutlu ve yağışlı olac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • KUR'AN-I KERîM'm TÜRKÇE ANLAMI SiMDi CİLTLİ OLARAK Milliyet'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sunduğu «Kıır'ân-ı Kerîm'in Türkçe Anlamı» ilâveleri genel istek üzerine şimdi de ciltli olarak h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • S A V M ESS Müşterilerine;Paris Londra ve Brüksel'den ilkbaharda yaptığı defilede beğendikleri modellerden daha güzel modellerle döndüğünü bildirir.Tel 36 19 42 Moda Cem Sokak Huri Apt.Kat.3 Da.7.Sadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.12.1963
  • Ölümünü önceden bilen adam üzerindeki parasını dilencilere dağıttı T İRK,ÖZEL 1 Pazar İlçesinin Hamsin bucağından İlçemize gelen Faik Mehmet yanındaki arkadaşına «Benim dakikalarını sayılıdır.Bana pey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • I Bclx/DE i SÖHN4 SOKAK LAROA DO LAPACA İ DE^ı'ŞiKlJrC.VAL.1M L.JOH^l VİNE ES-RARENGİZ.Bite.KAV30L.DUİ.SIR.ÇÖZEBı BÜTUNJ VAVCTİ .Î GÜCÜMÜ ©MA AYI» RlYORUM.SOKAĞA HÇn S.ÇIKTIK TEMİZ.Sı'*.HAVA AL,f\SAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • A*e\U İL.1S.ARKAOAŞ^Aat» ÇO^.BüyÜK •LSı' TDPLAOl TONNBİK L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • K^&OSAQA OOZES'İN EVİNOE.KAUYOKUAA.eooRur*AOA «u_Buğu BİR.AQ&M.But—OU^ 5ER3EST BiKAKTlAAkani_eiRçevueve Ol-ACAK ZlKA i.^^^Ilpl^lö!7s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • e_Al_Aw BE YAHU.MALİME İOE HEK GEOf.Şu fco.w.Sulara G "t aEK-TCn BiiCTiW^- Si"TM(YHCE Si'M ARTlk;J.ÖL.ÜVORU\NJE.De.tAAKÂNt VOK QİT/VM£M »J «ECO KO^UUARA i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • Hicri CUMA Rumi 11t3 13 1379 Rtcap ARALIK Katım 1963 39 VAKİT VASATI EZANİ Mill 7.17 12.08 u.ıt 16.41 18.20 5.30 7.27 47 1200 1.3» 12.49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • P^üf ü 11 H ü Milliyet Oaıefeclltk A.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul alüdilr HıKMEl GOLDEREN Spor kiwumdan Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • ELAN TARtFESÎ 1.3,4,5 Ui«J »ayfaJarda tuflmi 40 TL Î ncl aayfsJarda «autlm!U TL.Blriaetf »ay*ad» katlık 800 TL.DU£Un,Nişan,ViXati.Vefat re Teşekkür İlanları 8 santime kadar 7 tayfada)90 TL UAoUr luilm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • Istanbul 15 inci Sulh Hukuk Hâkimliğinden 962/375 Hazineye izafetle İstanbul Muhakemat Müdürlüğü tarafından Yeşildirek Hanımeli solcak Demir Ayhan Apartmanı kat 2 de Bozkurt Ecza Deposunda bulunmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Şehrimizde yapılmakta olan inşaat ve tamiratlara ait molozların yol,ars» ve tretuar üzerinde bırakılarak uzun müddet kaldırılmadığı,zamanla molozların çeşitli etkilerle etrafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • 5g OĞLAK BURCU 22 Aralık 30 ocak!Sabahleyin kih.uk oır mesela yüzünden riPjenlı kaçacak Fazla,ehenımiypt vermp.vlr îz.$h KOVA BURCU H 121 Ocak 19 Subatl B1r derdiniz hal yolunda.Arkanızdan konuşuluyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • SOLDAN SACA:1 Uçlar:kıvrık sopalarla tkl takım halinde oynanan bir top oyunu;Ziyan olma.2 Henüz yapılmamış bir şeyi düşünüp,üulup yapma:Bir akaryakıt 3 Yapmacık,punt;Başıboş.4 Yapma;Yemek.5 Gerçekle a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • m m îî^.Mfm&â&fâ&fâ?7.35 l.oo 8.15 8.30 9.00 20 30 10.00 11.W 12.20 12.40 13.00 13.20 11.30 13.45 14.00 13.00 17.00 17.05 17.15 İSTANBUL RADYOSU Acılı» Kısa haberler Kur'âm Kerim Su eserleri Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • Yazan:Micheüne CLOOS ms T ü r k ç e s i Selâm!tzzet Sedes Senin mesut olmam isterim.Keski sesimi çıkarnıasaydım.Keski oyunu açıklanıasaydım,şimdi üzülmeyecektin.Sakın kendini bunun için üzme Gilbert S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.12.1963
  • Parmaklarına da ceviz büyüklüğünde elmas,yakut,pırlanta yüzükler geçirdi.Etekliği belinden itibaren genişleyerek kat kat yerlere kadar saçılmış ve arkasında bir kuyruk yapmıştı.Dolamasının al rengine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.12.1963
  • »wkfli MUSTAFA EKMEKÇİ sııı.ı.timin m liderleri görmekten güç ISNEYLAND'ı gördükten sonja.hergürı gazetede çıkan «Boncuk» sebebiyle bilhassa MİLLİYET okuyucularının cok lvl tanıdığı Walt Disııev'le de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1963
  • SAYIM KADIKÖYL.T^fli KURüKAHVECiSiveVEMiŞÇİSlv Pek yakında YFNİ ŞUBESİNİ hizmete açıyor.Tititizlikle hazırlamış olduğumuz YILBAŞI YEW^RiMiZijYEjW^MMMiZUEII g temin edebilirsiniz.i& ŞUBESİ Kadıköy l^ej
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1963
  • ELEMANLAR ARANIYOR Diplomalı,askerliğini yapınıa TEKNÎK RESSAM,ELEKTRİK KAYNAKÇISI MARANGOZ aranıyor 8«h»en müracaat:AKFIL Bakırköy Osnıarüve REKLAMCILIK 54SÎ 17931
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1963
  • İstanbul Asliye 12 inci Hukuk Hâkimliğinden 963/725 Davacı,Hazineye izafetle İstanbul Muhakemat.Müdürlüğü vekili Av:Çiçek Ecemen tarfından dâvâlılar,BEYOĞLU YENİŞEHİR MAHALLESİ KAÇAR GÜLLECİ SOKAK HA-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1963
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sağlık tesislerinden Samsun Hastahanesl ihtiyacı bulunan ceman 29463.50 TL.sı keşif bedelli 14 adet madenî ilâç dolabı ile 12 adet De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1963
  • 27 42 TO ¦P9 TEİEfOH 12 «6 84 SATILIK EMLAK HARB1YEDE ana caddenin en mutena yerinde lüks apartman katılüks inşaat meraklıları için gerçekten emsalsiz bir fırsat,7 oda ve birinci sınıf bir inşaatta bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.12.1963
  • m DAİRELERDE KILI KIRK YARAN KAYITLAR TUTULUYOR,FAKAT FAYDASI YOK.VERGİ DAİRELERİNDEKİ TEFTİŞ FAALİYETLERİ SUN'ÎDİR MEMURLAR LÜZUMSUZ İŞLERDE KULLANILDIKLARINI HİSSEDİYORLAR BÂZI MEMURLARA AYLIKLARINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • MûDİİOii MOTORUNUZUN ÖMRÜNÜ UZATIR!J y Mobiloil g Special otomobilinizin motor aksamını ince bir tabaka halinde devamlı olarak örter.ve bu kısımları paslanmaya karsı korurv\Motorunuz çalışmaya başlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 06 35)Spaııaku» R.l.2 h-tusıı EMEK Tel:4-4 84 39)Tatiı »evaıut T.Mc Murray R.l.İNCİ Tel:48 45 95)BUtun Sucumuz Sevmek T.Sor.v.T Cürsu.LALE Tel:44 35 95)Ben-Hur R.l.KONAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • SİNEMA 63'ün Açılışına bizzat gelen,telgraf ve çiçek göndermek lûtfunda bulunan sayın büyüklerimize,dost ve meslekdaşlanmıza candan teşekkür ederiz.GÜNEŞ BATARKEN KİRK DOUGLAS ROCK HUDSON Filmi oynama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • İstanbul Defterdarlığından Galata Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından 1952 T.yılı Gelir Vergisi hakkındaki 30.6.1953 çün ve 1681 sayılı Temyiz Komisyonu kararmm bozulması talebi ile Şükrü Aralan aleyhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • Polonya Hükümeti,Paul Anka'yı davet etti Paul Anka'nın plftklarını Polonyada bulmak zor.Fakat Polonyalı hayranları bunun kolayını bulmuşlardır.Amerikanın Sesi Radyosunun yayınlarını takip etmekte ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • Bob Kope'la beraber Bing Crosby'nin de gelmesi muhtemel ÎSKENDFR SONGUR Amerika'dan bildiriyor Her sene Noel'de denizaşırı Amerikan birliklerine verdiği Noel ve yılbaşı konserleri ile de şöhret bulan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • Rusyadan Sevgilerle,En başarılı Film seçildi «Simdive kadar ingiltere'de çevrilmiş filmlerin en basaxiiisiv Films and Filmine mecmuasının «Rıma'dan Sevgilerle» filmi hakkında vermis olduğu hükümdür.Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • Maurice Chevalier B.B.He bir film çevirmek istiyor W$0WfW^$WM [AURİCE CHEVALIER unu yapacak kadar kendine gi.tveni.vor.UZUN bir süredenbeıl Fransa'dan uzak vasavan Maurice Chevalier geçenlerde Paris't
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • I jus:e EKSKAVATÖR YÜKLEYİCİ YOL SİLİNDİRİ Vibrasyonlu vay* »tatili SEYYAR KONKASOR ve ELEK BETON VİERATÖRLERİ ve BÜTÜN YEDEK PARÇALARI TÖRKİYE MÜMESSİLİ «e YEGANE SATICISI MÂKİNA ELEKTRİK EVİ LİMlTED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • klup v.v ESPERANZA 4.Levent i GÖKKUŞAĞİ KENTETİ 14.12 J 1J63 Cumartesi saat 23'den iti-oaten sabaha kadar değerli müs-i terilerinin hizmetindedir.V En yeni dans,en coşkun ej-lenee yalnız KLÜP ESPERA.X
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • GASKONYALI TOMA lORC STİLL Restoran CSRERANZA'OA Yepyeni bir İdare İle tefrls ve tanzim edilen kaloriferli,muhteşem salonlarında leziz ve temiz mezelerivle değerli müşterilerini bekler Avrıea Ciean mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • Yüksek Ticaret mezunu muhasebe tecrübesi olan yetişmiş elemanlar aranmaktadır.Levent Esentepe Arı Blsküi Fabrikasına şahsen rhtâracaaı i olunması.İLANCILIK ti%8 17903
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.12.1963
  • ifil sinden ayrı ınca intihar etmeğe kalkıştı Opera yıldızı Jane Rhödes'in,Roberto Benzîden ayrı yaşamağa tahammülü yok OPERA yıldızı Jane Rhodes delice sevdiği orkestra şefi Roberto Benzi'den sık sık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • MÜZEYYEN İle VEDAT AKGÜNkızlarının doğumunu akraba ve dostlarına müjdelerler.11 Arahk 1963.İzmir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • VEFAT Esbak Trabzon mebuslarından Evüozade Ali GalİD efendi kızı.Trabzon Mebuslarından Hacıkadızade merhum Arif Sayı I'm esi,Trabton Mebuslarından merhum İzzet Devin.merhum Murat Evüboftluiıun eski Tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • VEFAT Ibradı eşrafından Kaymakam Mustafa Şükrü beyin oğlu,MUveddet Ediz'in esi.Müeellel özdoğan ve Levlâ Tümer'in babalan.Talât özdoöan ve Erol Tümer'in kayınpederi.Semih.Tugbâ.Eşref ve Zeynep'in dede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • İSTANBUL 8 inci İcra Memurluğundan Dosya No:1962/2385 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen cem'an 5275 lira kıymetinde ı adet buzdolabı.1 raıivo,1 pikap 11» 14 adet takımı İle.üu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • II—Tl» DANİMARKA MENŞELİ UMU SIGURD STENHOJ markaiı HİDROLİK PRESLER S5 «0,00 '00 Tofttı OTOKAR T.A.Ş.lm.$tnıT MUHUR L'*ü J ü ISTAMWl ilılucr.4tt 26 ÜSMMlİİllTnfnrH KISME'l 165 17U3İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • fiJ.T.işletmeleri Umum Müdürlüğünde!Askerliğini yapmış,en a?ortaokul mezunu ve 30 yaşını geçmemi;taliple)arasında 15/1/1984)tarihinde imtihanla Tahsildar ve Saat Okuma memuru alınacaktır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN Bankamız Liman İşletmesinin Hasköy 65 sayılı Gümrüklü anbarın ittisalindeki Toprak Mahsulleri Ofisine ait Depodan 22/10/1963 tarihinde zuhur edip anbara sirayet eden vancm eebeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Fuar kontenjanlarından ithâl edilerek Odamız emrine bırakılan sun'î ve sentetik İpliklerden talebeden mensuplarımızın Odamız Sanayi Şubesine 16 Aralık 1963 akşamına kadar mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • TEKLİF İSTEME İLANI SUDHOSTİK ALIHACAK Gemlik Fabrikamız için 400 ton SUDKOSTİK kapalı teklif «İma suretiyle satın alınacaktır.1)Evsaf ve mütemmim malûmat AJ.IV.Servisinden öğrenilebilir 2)Teklifler 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • »IB f ULUSLAR ARASI IKFORT 1964 İLKBAHAR FUAR 16 Şubatta açılacak ve 5 gün.sürecektir.Almanya ile ithalât ve ihracat ticaretinizi genişletmek için siz de ziyaret ediniz ve 1964 sonbahar Fuarında mahnm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • Teneke ktıtufartfa HÎNDİSTAM CEVİZDİ 8 J^S3^*îîr7î^ tLANCUJK:«7(18 17 lll5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • BaştaraU Birincide personeli 128-Gölcük Deni2 Eab.200 Md gii H1-3 yomları 24 kir.1)117.Vomburnu 1 Notu Telsiz İstasyon Kom.gı Sb.Ast Sb.ve Eri.109 75 Oto Tabur Kuman danhğı.Konya 101.35 Saaıhane Br Ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • Gilmüspala,YTPveCKMPden teminat taSep etti ı BirinnnV CKMP genel idare kurulu koalisyon İçin en yetkili organ olan müşterek grubun bugün toplanmasına karar vermiştir.Genel idare kuruluda gruba götürül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • VEFAT STAK ÂP Turyağ Fabrikaları Umum Müdür Vekili ve EGE TELGRAF Gazetesi sahibi Nedim ÇAPMAN'm babası 10/12/]963 ÎZMİR rT| Mil I.lVtT:17941 iiiwunn¦¦¦ıımııı ı ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • AÜbeyköyünde tifo vak'aları görüldü İl Genel Meclisinin dün İkinci toplantısında,bir üye 15 Riindenberi AÜbeyköyünde tifo salgını bulunduğuna dair bir önerge vermiş.Vali tarafından cevaplandırılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • POLİSLER İÇİN "HAYAT SİGORTASI.YAPHIVm?SUAT ARIN İstanbul Polis Teşkilâtı «Hayat Sigortası» olacaktır.Tik defa 'stanbul poM^t tarafından ııy-RuUmacak olan «Hayat Sigortası» na 3 bin noli?aileleriyle b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • HER AİLEYE YARIM TON KOK KÖMÜRÜ VERİLECEK Bnştarafı Birincide ieerl herşey girecek ama par ilik girmeyecektir» demiştir.Başkan.Belediye faaliyetleri ile ilgili olarak şunları soviemiytir:Adaletsiz.ık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • İstanbul üniversitesinde 18841 erkek,7709 kız öğrenci okuyor İstanbul üniversitesinde hâlen 7709'u kız,18841'1 erkek olmak fizere 26(550 öğrencinin öğrenim gördüğü açıklanmıştır.Mediko-Sosyal Merkezin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • İkramiye akmayan D.D.Yişçileri yemek yemiyor Maliye Bakanı halen Çalışma Bakanlığı ile temaslar yapıldığını ve ikramiyelerinin ödeneceğini söyledi Eylül ayında verilmesi İcap eden ve bugüne kadar İkra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • ATATÜRK ALEYHİNDE konuştuğu iddia edilen savcı için dâva acildi ADANA,VOLKAN VARMAN bildiriyor Atatürk aleyhinde ve Nurculuk lehinde konuştuğu İddia edilen Ceyhan Savcısı Mahmut Ramazanoğlu hakkında A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • IBUL'DA BİN AİLE SUSUZ Ba$tarafı Birincide sında bir hela.birden fazla aile tarafından müşterek kullanılmaktadır.16P bin 880 ailenin oturduğu evde İse banyo veya duş bulunmamaktadır.I960 yılında vapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • Bir İmam Hatip Okulu öğrencisi tevkif edildi KONYA.ÖZEL Mazhar Yom adında bir İmam Hatip Okulu öğrencisi tevkif edilmiştir.Öğrencinin tevkifine.Türkçe kompozisyon dersinde.Atatürk'e ait bir yazıda.Ata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • Belçika'deki Türk işciîer yemek yemiyorlar p Başla/afi Birincide nllelçlkada madenlerde çalışan İşçilerimizi çeşitli memleketlerden simsarlar kandırmakta.500-1500 frank arasında Kir komisyonla bir kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • İnönü:'70 senedir satranç oynarım,dedi p Baştaraft Birincide hakkında sorulan bir «oruva da su cevabı vermiştir:•Değiştirilmesi konusunda bir İstidat »örülmüyor Menfî bir faraziye üzerinde mütalâa söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • SIĞIR BAĞLANTISI YAPILACAKTIR 1 Ocak 30 Haziran 1964 tarihleri arasında Kombinamıza teslim kaydı ile canlı sığır bağlantısı yapılacaktır.Şartnamelerde görüleceği üzere avans miktarı sığır başına 250 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • DSİ.X!Bölge Müdürlüğünden:1)DSİ XI.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında bulunan 400.000.TL.keşif bedelli Kırklareli Lüleburgaz Çiftlikköy grup köyleri »çme suyu inşaatı ihaleye konulmuştur.2)İhale 27.12.1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul 10 uncu icra Memurluğundan Dosya No:963/86 Mahkemece şüyuu giderilmesi için satışına karar verilen Fatih Mimar Sinan Mh Keçeci Çeşme Sok.ta.en eski 1 ve yeni 3-5 kapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • Kartal Belediye Reisinin kim olduğu belli değil Ittrazlaı iminden Merke2 ilce Secim Kurulunun verdiöi mazbatası hükümsüz olan AP adav Rahtivar Komıksavar.3 gün Kartal Beledlve Başkanlığını tseal etmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • Alican:"Hükümet AP karekieri faşımalsdır,baştarajı Birincidi «Prensip olarak,kurulacak konlisyoı hükümetlerine şartlar tahakkuk ettiğ takdirde ve anlaşmaya varıldığı zamaı iştirak etmemek diye bir sey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.12.1963
  • Gene!Başkan Vekilleri erken seçim istiyor Baştarafı Birincide Faruk Sultan da kurulacak hükümetin bîr İntikal nükûmetl olaca&ını ve kısa «amanda tecimlerle İtmenin gerekeceğini belirtmiş koalisyona ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.12.1963
  • GÜREŞ KAMPI fHÜSEYÎN KIRCALI1 Pendikte açılan güreş kampında çalışmalar mtıntalaru devam etmektedir.Bu arada «alışma seklinde de derişiklik yapılmıştır.Kamp idarecisi Nermettin Krkan antrenörlerle gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • YILIN SPORCVSUNDA Nedim Doğaı Dalkılıç başt Lef ter 1011 reyle Üçüncü,Tevfik Kış 764 reyle dördüncü,Ahmet Özacar 682 reyle beşinci.MİLLİYET okuyucuları,Türkiye'de 1963 YILININ SPOR CUSU'nu seçmek üzer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • Ankete katılmak İsteyen okuyucularımız.200 kişilik jüri ta-g rafından sekilmiş su 10 adaydan birine ov verebilirler:1 Muharrem Dalkılıç Atlet)2 Letter K.Andonyadis i Futbolcu)3 Uğur Çilingiroğlu Yüzüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • Dr.Ali Uras,eski Teknik Direkiör Kılıç'ı savundu,idare Heyeti bugün bir basın toplamışı yapacak GALATASARAY İdarecisi Dr.Ali Uras,dün kulüp lokalinde yaptığı Basın toplantısında heyetten istifa ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • Togay Bayatlı Londradan bildiriyor Linfield'ın antrenör oyuncusu Dickson.Fenerhahçenin f.infield'e 2-0 yenilmesine rağmen tur atlamasından sonra arkadaşımız T.Bayatlı ile konuşuyorgünü Zürich'le çekil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • BOLOGNA VE INTER,UĞURLA İLGİLENDİ GALATASARAY Kulübü İkinci Başkanı Rüt-han Adlı.Inter ve Bologna kulüplerinin son Zürich maçında fevkalâde bir oyun çıkaran solaçık Uğur'la ilgilendiklerini açıklamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • Gazetemizin okul sporcularına hizmet amacıyla bir sohbet toplantısında bulunacaktır.Saat 20'de basgiriştiği teşebbüslerden MÎLLÎYET SPOR KERVANI,ilk ziyaretini geçen hafta Darüssafaka Lisesi'ne yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • Federasyon B.Spor'un itirazını reddetti Futbol Federasyonu,Beyogluspor'un Galatasaray Zürich maçında hakem tarafından ovundan çıkartılan Ahmet flerman hakkında yaptığı itirazı reddetmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • G.Saray Steau ile 21 Aralık'ta karşılaşıyor Avrupa Şampiyon Kulüpler Basketbol Turnuası sekizde bir final karşılaşmalarının tarihleri dün belli olmuştur.Buna göre,Türkiye şampiyonu Galatasaray,Romanya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • Silâhlı Kuvvetler Futbol şampiyonasında 2.gün MERSİN.AA.Silâhlı Kuvvetler Futbol Şampiyonasına bugün de devam edilmiş ve yapılan tek maçta Jandarmagücü Denizgücünü 3-1 yenmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • Lefter Egaleo maçı için Fenerbahçeli idarecilerin gelmesini bekliyor Lefter,18 Aralık Çarşamba günü Egaleo İle yapılacak maç için Fenerbahçe idarecilerini beklemektedir.Millî futbolcu.Teknik Direktör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.12.1963
  • eşikti dmpc GÖZTEPE,Karşıyaka karşısında puan kaybetmeğe tahammülü olmadıklarını belirten Beşiktaş idarecileri dün takımı kampa almışlardır.Yarın oynanacak Göztepe maçı İçin Yeniköyde kampa giren 13 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor