Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • FRANK SINATRA OĞLU KİN HER FEDAKARLIĞA HAZIR STATELİNE,CALIFORNIA,A.P.Büyük bir üzüntü ve endişe içinde olan ve günlerden beri gözüne uyku girmiyen milyoner Frank Sinatra'nın kaçırılan 19 yaşındaki oğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • fa jficdenotT GEYIŞAKAR Elektrik Mağazası Galata Okçu Musa Câri.83-İstanbul,Tel:446535
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • ÖNCE MP LİDERİ Osman Bölükbası,sahalım erken »aatlerlnda Çankaya'ya gitti.Gürsel'le görüştükten sonra gazetecilere,C.H.P.dışında ve İnönıı'stız bir hükümet kurmak gerektiğini ve bunun tarafından da is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • MECLİSTE YENİBlR GRUP Grubn,Kuruldu ANKARA,ÖZEL Mecliste sağ kanadın temsilcisi addedilen 5 milletvekili Mustafa Kemal Evkovan,Tsmail Gence,Zühtil Pehlivanlı,Şaban Keskin ve İsmail Hakkı Yılanhoğlu)dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • Bir aylık parasız Milliyet Abonesi kazanan okuyucularımızın listesi bugün 7.sayfada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • Haşim İşcan,Belediye Başkanlığı mazbatasını aldıktan sonra Beledi-Uğur da görevini teslim ettikten sonra odacısının ye'ye geldi ve eski Başkan Necdet Uğurdan îgörevi teslim aldı.sou defa tuttuğu palto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • OSWALD!ZİYARET EDEN BİNLERCE KİŞİ KUCAK KUCAK ÇİÇEK TAŞIYOR GAZETELERDEN)«OLUR MUSUN,OLDURUR MUSUN?mtum-r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • KAMPANYA Köy okullarını kalkındırma kampanyasına harçlıklarını biriktirerek katılmış olan bir Üniversite öğrencisi kızımız,kendisine dernekçe gösterilen Kayscri'nin Sarız ilçeıiııe bağlı Karapınar köy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • Bir tutuklu Tolo'dan 308 bin lira kazandı Sultanahmet Cezaevinde yatan Karaharman bu para ile lokanta açacağım söyledi ULTANAHMET Cezaevinde tutuklu bulunan ve mücevher hırsızlığı yaptığı iddiasiyle y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • 00 vasıta n yolda kaldı Buz tufan yolda devrilen kamyonlar yolu tıkadı.Geceyarısı kapanan yol ancak sabah 7.30 da açılabildi.Vasıtalardaki yolcular,donma tehlikesi geçirdiler SAKARYA,ZEKÂİ ERDAL bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • DURUM I Bir haftalık gecikme I T"\UTUN partilerin istediği,yeni hükümeti kurma görevinin 1 İ r% AP'ye verilmesiydi.Cm)Wıi(rbaş/vfl»ıı Gürsel ise,bir ha/tadır 1 mesleyi başka türlü çözebilmenin çâreler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • YTP,CMP Grupları Toplandı ANKARA,ÖZEL VTD VE CKMP Meclis I yr Grupları dün toplanmış,Alican ve Dinçer,Gürsel ile yaptıkları görüşme hakkında milletvekillerine izahat vermişlerdir.GiirüşmeliTimiz umnml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • V.İ V.r.Millitjet ATATÜRK HEYKELİ Kampanyası Bir pasta beş bin liraya satıldı LA ANALI bir bağış.önceki şehrimizdeki Musevi gençlerinin kurduğu Yıldı* Spoı ve Kültür KlüLıü.nün tanışma balosu vardı.Da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.12.1963
  • ZİRAAT BANKASININ ANONİM ŞİRKET OLMASI İSTENİYOR ANKARA,ÖZEL CHP Çanakkale Milletvekili Şefik tnan T.C.Ziraat Bankasını,tarım müstahsilinin ortak olduğu bir Anonim Şirket haline getirmeyi ve sermayesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • Şimdi öyle mi oldu Paşam!CHP Grubunun «Hükümeti kurrna maya» karar vermetinden sonra bir MİLLİYET muhabiri Af Genel Başkam JÜmüşpala'ya telefon etti.Mahalli tecimlerden İki *un sonra «Her göreve hazı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • KkauMfuoBMtiuaaBKM Gümrükteki mallar için 2 Ocakta bir kargrnâmenin daha çıkması muhtemel IZMUİ,ÖZEL BEJİM d,vı çeldikleri için 1957 yılındanberl gümrüklerde bek it,ti,malların bir defaya malum olarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet »4 30 »4.40 0.20)Reşat Lira 139.50 139.50 ayni Hamlt Lira 107.50 108.00 ayni IntflU Kral 113.00 114.00 ayni »rantız Napolyon M »2 50 83.50 ayol M aja* kulca altın 14Jİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • Akaryakıt fiat istikra Dünya pelrol fiatlarındaki düşme iç fiatlara akselfirilemediği kin halk 10 milyon lira fazla para ödedi ANKARA,NİLÜFER YALÇIN,bildiriyor BAKANLAR Kurulunun 29 Mayıs 1962 de bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • Raöyatartînürdekî 111 ANÜFRÖSÎ t-ütün 6-P,istasyonlarında ıw bîr sene mam m m um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • HAFTALIK EMISYONDURUMU Bir yıllık gelişmeler Son durum 3U.X1.1963)5 575 milyon TL Geçen batta 23.XL1963)6.447 milyon TL Geçen ay 2.X1.1S63)5.70S milyon TL Geçen yıl 1.X11.1963)5 316 milyon TL TEDAVÜLD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • KIZILAY GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1.İzmir'de Şehit Necres Bulvarı No.3 de Kızılay binasının birinci ve ikinci katlarının kan merkezi hâline getirilmesi için gereken inşaat,elektrik,sıhhî tessiat ve soğuk ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • TEŞEKKÜR Sevgili ağabeyimiz,emekli Büyük Elçi ŞEFKATİ ISTÎNYELÎ nln elim kaybı dolayısile yüksek alâkalarını esirgemeyerek ailelerimizi minnettar bırakan Sayın Devlet Başkanımız CEMAL GÜRSEL,Sayın Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • TEKLİF İSTEME İLANI 38150 kilo Prina Sabunu alınacaktır.Buna ait dosya ve şartname Müessesemiz Müteferrik Alımlar Servisinde görülebilir.Kapalı tekliflerin üzerine 64006 yazılarak en geç 18.12.1963 ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • ¦Â&L SAYIN KADIKÖYLULER KURUKAHVECiSİ ve YEMİŞÇİSİ Pek yakında YENİ ŞUBESİNİ hizmete açıyor.Tititizlikle hazırlamış olduğumuz YILBAŞI Av YEMİŞLERİMİZİ YENİ ŞUBEMİZDEN 4 "temirt edebilirsiniz.V ŞUBESİ:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELER!insan Hakları,Evrensel Beyannamesinin kabul ve ilânının 15 inci yıldönümü münasebetiyle Hürriyetin Peş PARlS'in küçük ve şirin müzelerinden biri olan Carnava-Icc d .Fransız iht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • M E V i 1 D Gazetemiz Kurucusu ve Başmuharriri Merhum Üstadımı» SEDAT SİMAVİ'nin aziz ruhunu taziz maksadiyle 10 uncu ölüm yüdönümüne müsadif 11 Aralık 1963 bugünkü)Çarşamb» günü öğle namazını müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • VAKIFLARIN ZAM ORTALAMASI %200 Vakıf gayrinıenkullerlntn kiralarının arttırılması üzerine,Vakıflar İdaresi ilgilileri yapılan zamla vakıf gayrimenkullerine emsallerine göre ölçülü bir kira takdiri yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • Sahte sağlık raporu Dâvalarından ilkinin Duruşması başladı Sahte rapor tanzimi ile şoför ehliyeti almak suçundan 5.Ağır Ceza Mahkemesinde açılmış olan dâvaların ilkine başlanmıştır.Kulağı hasta okluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • OKULUN YEMEK SALONU SİNEMA YAPILDI Ortaköy c Burak Reis» Hukukimin yemekhanesi ânl bir kararla sinema salonu halin* getirilmiştir.Soğuk kıj günlerinde evlerinden getirdikleri yemekleri yemekhanede yiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • İnsan hakları diye de hir şey vardır DÜN İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin kabul yıldönümüydü.Politika gürültüleri arasında insan haklarının,insan hürriyetinin temel prensiplerini teşkil eden bu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.12.1963
  • TEŞİKKÜR 6 Aralık 1963 Cuma günü MÜNİH MAĞAZAMIZIN açılışı dolayısiyle yapılan merasime çiçek,telgraf,mektup gönderen,telefonla tebrikte bulunan Bakanlarımıza,Millî Bankalara,Fabrikatörlere,büyüklerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Yuvanızd konfor!Tiurmetal BUZDOLABI 216 Litre 7.65 Ayak)Pe$İQ Fiatı:2380 TL Tiurmetal OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKİNESİ Peşin Fiatı:1800 TL.Tiurmetal REKOR ÇAMAŞIR MAKİNESİ Peşin Fiatı:795 TL.¦kurmetal ÜSTÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • aydui eio„ akalandı Doğu'da yedi yıl dağda dolaşan Ethem Delibaş çocuğunu görmeye köye gelince jandarma tarafından yaralı olarak tutuldu.ERÇrş,HAYRETTİN GAZtOGLU bildiriyor Doğu jandarmasını yedi sene
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Kennedy'nin kaafili Oswald'i öldüren barcı Ruby,üç kişilik hücrede dolaşıp duruyor ve gönderilen mektupları okuyor DALLAS,AP Başkan Kennedy'i öldürmekle itham edilen Lee Harvey Oswald'i üldüren Jack R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Satılık Yeni Astragan Ayrıca Vizon yakalı Tel:47 79 92 MİLLİYET 17811
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Kaçırılan tarihî Türk eserleri Münih'te satılıyor MUSTAFA EKREM AVDIN M ü N î H ten bildiriyor Yılba^mın yaklaştığı bu günlerde MUtlih'tekl antikacılarda,birdenbire Türkiye'ye alt tarihi eserler çoğal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • İki genç birbirlerini kardeş ilân etti SİVAS,ÖZEL Anne ve babaları ayrı ayı ı olduğu halde Bezirci mahallesinde 19 yaşlarında Hikmet Ayan ile Alibaba mahallesinden 20 yaşlarında Turhan özdeniir adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Köylüler yanan okulun yerine yenisini yapacak GAZİANTEP,AA Birkaç gün önce yanan Nizlm ilçesine bağlı Kürap köyü okulunun yerine köylüler yeni bir okul yaptırmak için teşebbüse geçmişlerdir.Hâlen okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Kuyudan su çeken kadının kovasına ceset takıldı TİRE,ÖZEL Tire ilçesinin Çoban köyünde Mehmet Özel,gece yarısı kahve önünde Hüseyin Özdemir,Hüseyin Candaı ve Bayram Candaş tarafından taş ve sopalarla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • fiîmanya'da 11 erkek öğrenciye bir kız Öğrenci düşüyor Aynı yıl Üniversiteye giren dört öğrenciden yalnız biri mezun olamaz ve sekiz öğrenciden de yalnız biri doktora verir BONN,A.P.Batı Almanya'nın 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Bir öğrenci öğretmenine kafa vurarak yaraladı MU&LA,ÖZEL Ealoya glt;iğ!İçin hakkında bir haftalık muvakkat tard kararı verilen Aygun özUgüzel adındaki lise öğrencisi,öğretmenini döverek yaralamıştır.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • Arizona'dakî «Son Adam Klübû» üyeleri birbirlerine «Seni kötü gördüğüme çok sevindim,inşallah benden daha önce öleceksin» diye iltifat ederler ZİYAFET masasında otuz dokuz kişilik yer vardı.Fakat yerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • MÜNİH'TE BİR CAMİ YAPILACAK 'Fakat Münih Belediyesi cami için arsa-vermiyor.MUSTAFA EKREM AYDIN MÜNİH'TEN BILDtRîYOB Münihte bir cami yapılması i^i musoet bir Mifhaya girmiştir.Bu iş için geçenlerde k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • î.^5Ki":YÂRIM HAYA MAM OlACAK?Balkanlardan sarkan soğuk çekirdekli yüksek basınç etkisini azaltmak üzeredir.Bu duruma göre:Batı bölgelerimiz,Ege,Marmara ve Batı Akdeniz genel olarak az bulutlu geçecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Puta ad.İctanbui-P.K.272-Tel.47 76 62 47 76 63 Teig:Rocna-lstanouı SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Sentetik Vitamin Kİ "KOHAKION" roche «Ampul 10 mg.1 cc)3 adet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • f v00 ^ «ft eni formu SOL VİTAMİNLİ PİRİNÇ UNLARI YEDiRiNiZ!FAAL:17S32
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • AL WON Eli-Hi uzahm& pa mm CEKEB.SM^IUNDIPU AVRAT fiıBı NcfruluW' JUH-O^NAftEtDİÖiKîfAWCEOEH«üft!r SİUciHİPl^HDİHÎYANAATMM^ iSTEPL.FAW—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.12.1963
  • AMMA.VELAKlN BİR DIŞINIM SIRP İNŞAM OLMADIĞI «Ç'M alik RAXIVE V^RlŞiKJA GİR-MEŞİNİ AAE J EDEN BİR ŞEY VOK IL WAY SENİN AGZiKJl ögOraae\ÖP»lM W zarifle:UÇACAK SEVİNÇTEN/T sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • Çarşamba Rumi 1)13 11 1379 Recep ARAIJK Kııım 34 1903 M VAKİT VASATİ BBANİ Güne» 7.19 3.34 041e ıa.u7 7.2(1 İki:1!1-J.üB 9.47 Akjam 36.41 12.00 Yi,182ü 1.39 5.29 12.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • 4İfe İ^İBİboj^^^ 1 Milliyet Oaletecilik A.Ş.adına Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Crenel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul MUdUr t HİKMET GULDEREN Spur kı»mından Me*ûl Müdür:NAMIK SEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 İnci sayfalarda santimi 40 TL T ncl sayfalarda santimi 35 TL Birinci sayfada ballık 2UO TL.fJiitOn,Nisan.Ntk5h,Vefat vs Te$*kklir İlanları 5 santime kadax 7.sayfada)W TL.KMcük il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık;22 Tl.6 Aylıkı 40 TL Yıllık:75 TL.Tabancı memleketler İrin İdi posta 110 bu ücretlerin bir mitil alımı L'çak postası için tarife.kullanılacak pulun değeriat göre de£lslr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • BâE^.30MM PARISH OVUMU GÜZELSE.OVER.IW DEalL.SE BATlJ^BejM ONU.SAvcı.oesiUw Ei_kendisine «arşi hiç BİR ^5 J" DuYSUM VOK.Hı" £ KARŞilAŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • JOHNNT HAZARD 1 I ^&ES! Ğ y,Si AKiluCA lAF ETTİM!Bi'Z HAvAuANOi TAN SONRA UÇUŞA oevavn ebeBi-¦bhwiwiumi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • mmmmam Mm İQSE SALfNAS;ROD R€6Ö;uitsihiDa AfcrtK.sebektt/v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • Sen de bilirsin pekâlâ,ben Laurence'yi iyi tanırını.Pişman olup ağlıyor,suni im i sanıyorlar,mazur görüyorlar yaptıklarını ve o fırsat bulur bııima/kendisine yardım eli uzatanları arkalarından vuruyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • Astarı gümüş renginde,al kadifeden elbisesi ile Yeniçeri Ağası Hasan Ağadan tut da,Ayşe Sultanın kocası,u iri gövdeli,iri elli ayaklı yeğenin,padişah damadı Ali Paşaya,Kethüdan Mehmet paşaya,kaymakam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • J.l|ll!IMII!M!llilll!ll!IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIilllll!»BALIKÇILIK i'-mf8?BALIK YEMEKLERİ SİTKİ ÜNER S USKUMRU VE ÖZELLtöt:S Uskumru gerici balıklardandır.Vücudu füze 2 »eklindedir.Ortalama hoyıı liU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • İSTANBUL RADYOSU z mımm^-xmx?%zm8®?7.30 I.«0 1.15 8.30 9.00 9.20 9.30 10.00 12.00 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 15.00 17.00 17.05 17.30 1B.00 19.00 Açılı*,fcua liao*rlei hafi/müzik Haberlar Şark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 1» Ocakl Karara» bir fün ya«ıyaoaksıoxs.Akjauı küeük bir hfldİM «la* bu kararsııdıffı ıırmttnraoık.&t KOVA BURCU [21 Ocak 19 Subatl Aklınıza eseni yapmaya meylini* Ter.Halbuki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.12.1963
  • OLDAN SAĞA:ı Eşyaları aralarındaki mesafelere veya «öze sürü-^O 3 A 5 h~ 7 8^9 ÎO nüsüne ıriire resmetmek.I TERSİ r 1 vasıl aya ücretsiz blnllepeilne alt ve-sika;Ufak «emi mürettebatı.S Bir mabut;TFTî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • ma dersi veriliyor MERÎKAN Anayasasında,eğitimle Haili bir huius yoktur Anuyas^da olmayan işler iseeyâletlerin yetkilerin* bırakılmıştır.Her eyalet eğitim düzenini ve kanunlarını kendisi kurmaktadır F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • İSTA N BU t TIİIİOH 27 42 İİnKI SATILIK EMLAK TRtFAZE cereyanlı İşyeri Kurtuluma 3 5 kat bir katı bos 105 M2 flat 110,000,27 47 17.B SAHİBİNDEN 50.000 e Teşvikiyedt 4 oda kaloriferli çekme kat ödemede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Adapazarı Ziraat Aletleri ve Makinaları Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:Kalorifer Ustası ye Ateşçi Alınacak Tecrübeye tâbi tutulmak suretiyle ehliyet derecelerine gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • EN ÜSTÜN RANDIMANLI RADYO TRANSİSTORLU Yegâne Garantili Radyodur Imnlâtçısı:Elektroakustik' Ltd.Şii.Galata,Bankalar Cad.Voyvoda Han 20,Tel.44 59 61 FAAL 9121 17819
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • KALDOR'DAN SONRA WHITE RAPORU MİLLİYET» bugünden İtibaren okurlarına ilgi çekici bir raporun daha tam metnini cun mağa başlıyor.Rapor,Dalla* Texas)Bölge Vergi Teşkilatı I Amiri B.Frank White Ura-tında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • Va/defterdar ve mal müdürlerinin vergi idaresiyle irtibatları tamamen kesilmelidir Yepyeni D TÜRKİYE'DE vergi İdaresinin Islâhı konusunda en bari*,engeli,aMliye Bakanlığı bünyesi İçinde,yukarıdan aşağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • AÇILAN rolief)KOKULU yılbaşı tebrik kartları piyasayı ai2edlüni;t!r.TOPTAN SATIŞ VERİ TUNA Tebrik kartı Ticarethanesi Iahtakals Yeni Çarşı Billur han 8.Tel:22 33 75-22 33 09 Ta/j aOfttriltriM uc/oiı n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.12.1963
  • BAYAN MODEL ARANIYOR Resim atelyelerlnde çalıştırmak üzere mütenasip vücutlu bir genç bayan modele ihtiyaç vardır.Arzu edenlerin Ankara Kız Teknik Yüksek Öğretmen Okuluna mesaî saatlerir.de müracaatla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • Aİ poNYANme»BovoK THE BRITISH CRANE COMPANY LIMITED-London SEYYAR VİNÇ FABRİKASI DİZEL-ELEKTRİK DİZEL-MEKANİK Derhal testim TAYLO D1ZEL-HİDROÜK V;ER T A T İ KAT İÇ İN E Miv^İİ N^ S j P S ŞT E M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • ElKENT OYUNCULARI Tl KİM KORKAR HÂİN KURTTAN Oyun 3 perde Yazan:EDWARD ALBEE Her gün saat 1800 de Pazartesi saat 18.00 ve 21.15 te Her Sah saat 18.00 de Halk ve Talebe Matinesi Pek Yakında KALBİN SESİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • I ORALOĞLuTj ALEV ORALOĞLU J TİYATROSU J S A İM ALPAGO BÜYÜKBABA Her gece 21.15 te Çarş.si,PazaT 18.00 de K İ& IÇ5 m.k Salı,Cuma 18.00 de Cs i,Pazar 15.00 de REKLAMCILIK 54CU 17SM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • it *k it İJ Havva Ana sarışın mı esmer mi İkinci mesele de şuıHavvayı beyazperdede çırılçıplak göstermek kaabil olacak mı?DtNO de Laurentiis'ln büyük masraflarla çevireceği «incil adlı film,aylardan b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • Bir sinema salonundaki hesapta olmayan ilk tepki gülüştür.Acayip bir bakış,bir kelime,bir Jest,seyircinin dudaklarında müstehzi bir ifâde yaratmağa kâridir.Prodüktörlerin cesaretini kıran bu gülüş önl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • Munich Operasının açılışına,Maximillien Scheli ile beraber giden eski kraliçe,o gece elmaslar içindeydi AVRUPA sosyetesinin önemli kişileri,Münih Operasının açılışında bulunabilmek için bir koltuğa 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • ŞEHİR ORKESTRASININ BU HAFTAKİ KONSERİ D* Souza Lima İdaresinde veriltcek olan ba haftaki Şehir Orkestrası konserine Obua Janet Craxton Piano Alan Richardson solist olarak iştirak edeceklerdir.Program
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • ADANA'YA GELECEK BOB.HOPE,NOEL'DE ADANA,ÖZEL Beyazperdenin bir numaralı komedyeni Bob Hope,İncirlik Hava Üssünün davetlisi olarak 24 Aralıkta Amerika'dan Adana'ya gelecektir.Bob Hope,İncirlik Hava Üss
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.12.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 35)Spartakü» R.t.2haftası)EMEK Tel:44 64 39)Hızhiüâ'i Sever misini:t Bergman 1.Suarede:Taçlı Seyahat V.Mc.Murray R.t.İNCİ T«lı 48 43 fi)Çalman Ask T.Soray.T.Yiğit.Sua
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • m İsmim MALVÎNA DEVLETYAN.Annem Mari,Babam Melkon.Akr raba ve dostlara müjdelerim.8-12-963.Ere/Kliniği.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • W YAŞAR KAMAN 91 iif 9$ 5jf Miıllye MUfottki ORHAN ARKAN ifâ Evlendiler gg Aralık.1963 I.OSDRA "fi W3 1 MİLLİYET 17S36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • VEFAT Şişli Hastahaneslnden thtlsasU.Akhisaj'da Çocuk Hastalıkları Mü'ehas-sısı olan Dr.FEHMİ ÇOLAK 8.12 1963 günü ani bir kalb krizi neticesi vefaı etmiştir.MİLLİYET 17&13 Ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • liariiiıiMi** MUBımnıTûfiıür VEFAT Çok sevgili arkadaşımız,dünyanın en iyi insanlarından,çocuklarımızın Sevgili dnk'.or am-Dr.FEHMİ ÇOLAK i)12 lütio günü vet at etmiştir.Tanrı rahmet eylesin.Aklıisarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • VEFAT Okulumuzun doktoru ve çok kıymetli arkadaşımız Dr.FEHMÎ ÇOLAK 9/1211983 günü vefat etmiştir.Tanrı rahmet eylesin Akhisar Kıy EnsfiUUU Müdürlüğü n i.ı?i9-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • ı hi n »m.a mummiamâmmmmmemmma MEVLİD Sevgili esim Feridun Şahingıray'ın Aziz rııhuna İthaf en 12.12.1963 Perşembe günü akşamı yatsı namazını müteakip evimde Kur'ânı Kerîm ve Mevlidi Serif kıjası edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • AÇIK TEŞEKKÜR î Kıymetli eşini Dr.Kâmil Güren'in hastalığı esnasında,tedavisine kuşan essiz arkadaşlarım Dr.Nuri Aıuritaıt,Dr.Rasim Ha-tiboğlu.Dr.Hıfzı üzean,Dr.Fa-1 ruk Komili Dr.Faruk Turna,Drw Erdo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • V€ F AT Merhum Erenköy diş tabiblerindeiı "Müfit Seres.merhume Vevkiye Seres'ln kerimeleri ve Hilâl Çikolaıa ve Şekerleme Fabrikacı ortaklarından Necati Se~ zer'in sevgili eiji,Ayşe ve Gül'ün sevgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • VEFAT Kıymetli aile büyüğümüz,sevgili babamız ve biricik eşim ADİL UYSAL 10.12.19Ü3 Salı incesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 11.12.iaö3 Car.şaBiba gütıu Ku-"cükyalı Camiinden l«üdmla!ebedi de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • istanbul 2 nci icra Memurluğundan MENKUL MAL SATIS İLANI 983/5881 Hacizli olup satılmasına karat verilen 4272 lira 70 kuruş muhammen kıymetli muhtelif cins ve miktarda oto yedek parçası İle beheri 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • «Gene Radikaller Grubu» Baştarafı B'ırhıcide tan,kurtuluş ve yükselme hamlesinin gerektirdiği radikal reformları gerçekleştirmekten uzak kalmıştır» denilmektedir.Bildiride,halkın İç barıştan mahrum ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • floşjyerç ARDAKİ SANCILARA FAYDALIDIR!4 saat-a^e Me günde 3 adet alınabilir.WSLUYfcTi İ.İÜİ,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • I 12 YAŞINDAKİ COCÜK ABLASINI KAÇIRAN ADAMI VURDU 12 yaşında Ahmet Yılmaz adında bir ilkokul Öğrencisi dün Okmeydamnda ab lasını kayıran Mehmet Sayan'ı tabanca ile yüzünden yaralamıştıriki ay önce 17
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • İİCAN,BAŞKANLIK GÖREVİNE BAŞLADI Baştarafı Birincide karşılık olarak Hâşim Işcan «Tanslyoi mim çok iyi.Hiç bir şey hissetmiyorum.Gayemiz memlekete hİ7mettlr.Bu aşka şahidiz.demiştir.TEZAHÜRAT YAPILACA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • Ziraat Bankasının Anonim Şirket olması İsteniyor â Baştaraft Birincide Gerekçede,teklif kanunlaştığı takdirde,Ziraat Bankasının hâlâ tam olarak ödenmemiş olan 750 milyon liralık i sermayesi yüzünden,f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • 9 Basta raj» Birincide nusundaki şartınızı geri almanızı Utedl mi?CEVAP Bu konuda birşey soyliyemem,dalıa Merkez İdare Kurulu ile görüşmedim.SORU israı ettiğiniz şartlar,daha önce Temsilciler Meclisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • Bolu Senatörü Arıkan AP'ye girdi AN'KARA,AA.Cumhuriyet Senatosunun dünkü birleşiminde,Bq1u Senatörü Rahmi Arıkan'ın Adalet Partisine kaydını yaptn dığı açıklanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • FRANK SINATRA Başta rafı Biruıcide nl bir gelişme oluncaya kadar yapılan aramalar hakkında hiçbir açıklamada bulünulmıyaeağını bildirmiş ve tahkikatı kalırı bir gizlilik perdesi altına gömmüştür.Fran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • BİR ÇOCUĞU KAÇIRAN ÜÇ GENÇ YAKALANDI MİLANO,A.P.Sekiz yaşında bir çocuğun kaçırılması İle İlgili olarak polis üç italyan gencini yakalamıştır.Kaçırılan çocuğun anne ve babasından 20 miryon liret 480.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • Marmara Bölgesi Şebeke Tesis Başmühendisliğinden Başmühendisliğimiz Anbarlarmda mevcut beş bidonlar ile Enerji Nakil Hatlarından artık boş tamburlar satılacaktır.Bu satışa ait şartname Basmühendislifm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • ALMANYA'DA SEYAHATİNİZDE EVRiM-EXPORT İHSAN EVRÎM FİRMASI Radyo,teyp,buzdolabı,çamaşır makineleri,her nevi giyim ve tekstil eşyası için yeni mağaza ve teşkilâtiyle Almanya ye Avrupa'nın en büvük Turis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • İstanbul Yüksek Teknik Okulu Ysldiî)|i f ROZET NVSABAIASI 1)Okuhın kuruluş tarihi:1911 bulunacak.2)İsim ve harf bulunmayacak.5 2)Kompozisyon ebadı 1/1 ve 210X29?İki adet)S 4)Müsabakaya son iştirak tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • MİLLİYETİM BİR İik abonelerin gazeteleri Pazar gününden itibaren postalanıyor 21 Kasını 1963 Pazar günkü ilâvemizde neşredilen «MA-NİFATURA» kelimesini çoğaltarak yarışmaya katılanlardan kimlerin kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • sam Memleket gerçeklerini getiren nefis bir röportaj serisi İlk elemeyi kazanarak jüriye sunulan 55 yazı bu kitapta toplandı Satış yen:Milliyet Gazetesi İstanbul Anadolu'da oları okuyucular 7.5 liralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • KAYIP ARANIYOR J-Ahmet V-Kudret HÂKER "^g^AjİS p Annen ağır ||hasta,seni af-İU'ettiler,ev» '«dön.Bil enlerin 22 23 66 numaraya telefon etmeleri insaniyet nStnma rica olunur.MİLLİYET 17833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • llllimilllll I III I İ BİR PASTA 5 BİN LİRAYA SATILDI Baştarafı Birincide ğ ş kazanan bayan ise.»Bunu fakir ço-z cuklara dağıtacağım» açıkladı.î Yeşilköy'deki Ancelo.önceki ge-l l ceden İtibaren gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • Bııştü/a/ı Birincide T.M.G.T.Gençlik Dergisi fiûû—Kuzey Deniz Saha K.karargâhı personeli 400.Ulaştırma Ok Yd.Sb.Bl Gazleralr.İzmir 281.50 İst.Yük.Tek.Ok.Elk.Sb.öğrencileri UMS İst.Bel.Çubuklu Gaz Dep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • Bolu'da 308 vasıta kardan yolda kaldı I Bağtaraj% Birincide istanbul ve Ankara'dan gelen vasıtalar 3 kilometrelik sahada konvoy yapmışlardır.Gece yarısı saat 00,30 da kapanan yol sabah 7,30 da karayol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • Karaman!is siyasî hayattan çekildi ATİNA,A P.Sabık Yunan Başbakanı Karamanlı» Radikal Millî Birlik ERE)Partisi Genel Başkanlığından İstifa etmij ve siyasi hayattan çekilmiştir.Karamanlis,istifasından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.12.1963
  • VÎP,KMP Grupları Baştarafı Birincide memleketin bütün me*elelerlnl halle yetecek kuvvetli bir hükümet teşkilinde prensip İtibariyle yapıcı bir rol oynayacağını da sayın Cumhurbaşkanına vaadettim.Görüş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.12.1963
  • Avrupa Şampiyon Kulüpler ve Kupa Galipleri Turnuasında bütün gözler Roma ve Belfast'a çevrildi Bugün,Türk futbolu için gerçekten önemli bir gündür.İki takımımız,iki milletlerarası turnuada birer tur y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • Roma'da aranan adam:FRANKO 9 Ne yalan söyllyeyim,işin «üçüncü maç» a kalmasına ben şahsen memnunum.Bu sayede futbolcu kardeşlerimi,anavatandan bana gene Mithatpaşa havasını gelirini?olarak,bir ker« da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • Pendik kampında seçmeler başladı Rusya ile yapılacak güreş millî teması için yapılan seçmelerde 2 kişi elendi ARALIK tarihlerinde Kuşlarla kar şılaşacak Serbest ve Greko Romen takımlarımızın seçmeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • GÜNDÜZ GÖZÜ İLE.Bir sıçrarsın çekirge Bu yazı Teknik Direktürün vazifesinden istifasından önce kaleme alınmıştır.HANİ bizde «Bana ter» geliyor» diye bir deyim vardır.Şu F.C.Zürich de bize ters geldi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • 13 maçı bilen 1 Kisi 308.425.50 Lira alacak ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun on altıncı haftasında 13 maçı doğru tahmin eden utanbullu bir talimi 308.425.50 Ura kazanmıştır.Diğer derecelert alt İkramiye mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • Beşiktaş,Levski maçının tehirini istedi Balkan Kupası icra komitesi Beşiktaş il* Levaki arasında Soıvada yapılacak revana maçının tarihini Siyah Beyazla kulübün talebi üzerin* 12 Aralı* olarak;Uflbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • Bugün yapılacak okul maçları Okul Spor Yurtları ve Oyun Yuvaları faaliyetlerine bugün muhtelif Stad ve Salonlarda devam edileceK ve şu maçlar yapılacaktır:FUTBOL:Şeref Stadı Birinci klinıe)13.00:Yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • M-f &m Ulauhul'da 4-1 Feneıbahçenin galibiyetiyle sona eren maça,K.İrlanda şampiyonu ve Fenerbahçe,başta Malta'Iı hakemler olduğu halde çıkarlarken.TOG AY BAYATLI BELFAST'DAN BİLDİRİYOR oğuk ve Teknik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • FENERBAHÇE 18 Aralık'ta Egaleo İLE OYNAYACAK Fenerbahçe 18 Aralık Çarşamba günü Lefter'in çalıştırdığı Egaleo takımı ile karşılaşacaktır.Lefter,50 nci milli maç jübilesinin yapılacağı ve altın madalya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • Ankete katUmak isteyen okuyucularımız,2üü kişilik jüri ta-rafından seçilmiş *u,10 adaydan birine oy verebilirler:n Muharrem Dalkılıç Atlet)Ej Le^ter K.Andonyadis Futbolcu)jgTj Uğur Çilingiroğlu Yüzücü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • Sadri Usuuğlu,O.Şeref Apak'tan özür diledi Beşiktaş Kulübü Teknik Meneeeri Sadri Usuuğlu «Bir gazete hallerine göre Futbol Federasyona Başkam Orhan Şeref Apak'a yersiz tarizde bulunmuştum.Durum dün ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.12.1963
  • YENAL,KILICI HAKLI BULDU G.Saray Başkanı «Gündüz Kılıç'ı idare Heyetimizde sevmeyen yoktur.İstekleri mâkul,fakat imkân işidir» dedi GALATASARAY Kulübü Reisi Ulvi Yenal «Gündüı Kılıçla aramızdaki mesel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor