Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • HEYKELİ Kampanyası R Gü eısıcumnur h m En büyük bağışlar «Yeni Melek» ve Çehzadebaşı «Yeni» sinemalarının,kampanyaya devrettiği Atatürk «İlmi geliri 10.570.Gaziantep Ticaret Tt Sanayi Odası 10.000.Hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Greve katılan ve kararlarını dövizlerle arkadaşlarına bildirmeye çalışan İsçiler altta)ve greve katılmayarak polis nezaretinde çalışan işçiler üstte)Lâstik işçileri greve başladı SEDAT AĞRALI TOPKAPI'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • DURUM GREVLE GREV ve Lokavt Kanununun yürürlüğe girmesinden sonra ilk grev Bursa'da başlamış,bunu dün şehrimizde girişilen i bâzı teşebbüsler takip etmiştir.Bilindiği gibi grev,işçilerin toplu sözleşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Kıbrıs'ta Rum Milletvekilleri İstifaya Hazırlanıyor LEFKOŞA,A.P.Kıbrıslı Rum muhaliflerin haftalık y\naiiornıns¦¦ gazetesi dün Kıbrıs Anayasasınm tâdilini biran evvel gerçekleştirmek için,Temsilciler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • YENİ KARA AVCILIĞI KANUNU TASARISI HAYAl KIRIKLIĞI YARATTI 12 sencdenberi hazırlanmakta olmasına rağmen,fikirlerine başvurulan yetkililerin mütalâalarını kabul etmiyen ve konu hakkında tamamen bilgisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Sigara içen kadınların çocukları küçük oluyor WASHINGTON,A.A.Amerika'nın tanınmış doğum mütehassıslarından Dr.Paul Underwood Jrun yaptığı bir incelemeye göre hâmile iken sigara içen annelerin çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • İktisat Fakültesi öğrencileri derslere girmiyor İktisat Fakültesi öğrencileri dün sabahtan dersleri boykot etmişlerdir.Buna ^ebep.birinci sınıf öğrencilerine Şubat hakkı tanınmamış olmasıdır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • KAT MÜLKİYETİ TASARISI MECLİSTE Kanunda arsa payı esas olarak alındı.Kat sahipleri diğer katlarda oturanların rızası olmadan tamirat yapamayacak ANKARA,ÖZEL K AT mülkiyeti kanun tasarısı ve bu hususta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Ibl PLÂNLAMA UZMANİ Devirt Plânlama Teşkilâtında dört ay müşavir olarak çalışarak «lan İsveçli Profesör Bengt Hansen,dün Ankara'va gelerek ilgililerle temasa geçmiştir.Prof.evvelce Ortadoiuda müşavirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Karısı ile dans ederken ölen Endonezya Başha-I kan Yardımcısı şehitliğe gömüldü Gazetelerden)DjüANDA KAWw/iWJfc KAMI İLE itüR Wjft VŞ«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Liselere ve Meslek Okullarına olgunluk imtihanı konuyor ÖKTEM,MESLEK OKULU MEZUNLARININ BU SAYEDE ÜNİVERSİTEYE GİREBİLECEĞİNİ SÖYLEDİ İZMİR,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı İbrahim Oktem dün İzmir'de yaptığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • SİLVANDÂ CHP'li BAKAN AP BİNASINDA KO ı Vatandaşları birliğe davet eden Pirinccioğlunu AP'liler alkışladı.Bir aday rakiplerini kuvvet gösterisine çağırdı DİYARBAKIR,ÖZEL SİLVAN'a gelen C.H.P.li Devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • NEBAHAT ARSLAN TEVKİF EDİLDİ KAYSERİ,ÖZEL 4 gün önce Cumhuriyet Meydanında yapılan AP mitingindekl konuşması Tedbirler Kanununa aykırı görülerek hakkında tahkikat açılan Nebahat Arslan,dün tevkif edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • ALİCAN,"A.P.MACERA PEŞİNDE KOŞUYOR,DEDİ DİYARBAKIR,VASF1YE ÖZKO-ÇAK ve İBRAHİM ttRS bildiriyor Y.TP.Genel Başkanı Ekrem Alican ile Genel Başkan Yardımcsı Dr.Yusuf Azizoğlu dün Belediye alanında binler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Y.T.P.İl Başkanlığı İnönü' yü Ankara Savcılığına şikâyet etti Y.T.P.İstanbul II İdare Kurulu,Başbakan ismet inönü'nün 10 Kasım günü radyoda yayınlana-ı konuşmasında «Seçim propagandacı yaptığı İddiası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • JAPONYA'DAKÎ 6RIZÜ İNFİLÂKI VE TREN KAZASI 539 ÖLÜ,500 YARALI Sık sık tb0yük facialara» sahne olan Japonya'da bu defa da «Mıkava» kömür madenlerindeki infilâk ile Tokyo banli.vösiinrle üç tren ve bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • Başsavcı lüzum görürse ilgililere başvuracak ANKARA,RAFET GENÇ bildiriyor MAYIS mahkûmlarının avukatı dün As-41 kerî Yargıtay Başsavcılığına başvurarak,mahkûmlardan bâzıları hakkında tashihi karar tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.11.1963
  • TEK ADAM MUSTAFA KEMAL Yazan:ŞEVKET SÜREYYA AYDEMİR Tek adam,ne bir tarih,ne bir belgeler kitabıdır.Tek adam ATATÜRK'ün beşeri hayatıdır.Fiatı 10 Lira.REMZİ KİTABEVİ İLANCILIK 5S03 1R406
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • BIB Fransız yazarı İstanbul iun «Dünyanın heykel-tek bu.uk schri» demişti.Milliyet'in açtığı kampanyadan anil'oru/ki,pek çok kasabalarımızda harta nice illerimizde Atatürk heykeli biie yoktur!Bu heyke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Köy ihtiyar heyeti acele toplandı EKıM avının yirmi beşinci trıınii Sivas'ın Gümiişpınar koyu muhtarlığına Ayvalık'tan bir dilekçe geldi.Dilekçede iriyi" deniliyordu:«Köyünüzde öğretmenlik yapmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • ALMANYA'DA 100 T.L BU HAFTA 31,5 MARK MCNlIl.MUSTAFA E.AYDIVdan ALA!YNYA'da bu haftadan itibaren Türk parasına tek kur uygulanmağa başlamıştır.Kütün kupürlerin h« r 100 lirası İçin 50 mark ödenmektedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Mezbahalar için teklif KONYA.AA Konya Veterinerler Odası Başkanlığı Devlet Plânlama Teşkilâtına.»Belediyeler tarafından,sağlık kurallarına aykırı şekilde kullanıldıkları* fierekçesiyle.mezbahaların et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FİATLARI umhuriyı-t 93.80 93.90 0.50)Kesat Lira 136.50 137.00 ayni Hâınit J.ira 104.50 105.00 1.00)İngiliz.Kral 112.00 112.50 0.50)Fransız N'apolyon »0.10—«2.00 ayni)24 ayar külçe altın 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • ADANA'DA DURUM Sou giinlerde Adana Borsası 'uda da pamuk,satışları hareketlenmiştir.Satışlardaki canlılık fiatlaıı da etkilemiş,çeşitli kalite ve evsaftaki pamuk fiatları yükselişler göstermiştir.Bors
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Devlet gelirleri 8 ayda 6 milyar 621 milyon lira ANKARA,ÖZEL 1963 yılı Ekim ayı Minima kadar 8 aylık dönem içinde' Devlet gelirlerinden,karşılık paralar hariç,6 milyar 621 milyon,212 hin 575 lira tahs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Pamuk fiatları Izmirde 22 kuruş birden yükseldi İhracattılar büyük çapta alımlarda buunuyor ÖZEL PAMUK fiatları İzmir Borsasında bir gün içind» 22 kuruş birden yükselmiştir.Hafta sonunda 130 kuruştan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • GÖMÜM MOIUİI Amerikalı 50 yılda ne kadar değişti i AMERİKA Uirlesik Devletleri,'alışma Bakanlığı'ıuıı,Amerikan işçisinin »on 50 yıllık gelişmesi ile ilgili oiitrak hazırladığı bir rapor,yıl önce hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Avruptya ÇALIŞMAK.TAHSİL.SEYAHAT Makıadlle Gideceklere ALMANCA.FRANSIZCA.İNGİLİZCE.LİNGUAFON DERS PLÂKLARI 43 DEVİRLİ PLÂSTİK KÜÇÜK TİPLERİ CELOİ PİLLİ PİKAPTA OTOMOBİLDE HER YERDE RAHAT RAHAT DİNLEYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Kütahya Valiliğinden İlkokullar için 99 kalem ders aracı şartnamesi gereğince ve kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Tümünün muhammen bedeli 64430,50 lira ve geçici teminatı 4471,83 liradır.Eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • AGLOMERE MANTAR 45.04 Tahsisi aranıyor.Müracaat,Tel:22 V7 83 MII.MYET:16419
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • KOTA:150 70.1310 Itsanj alınır.Tel:443WS BEKLAMCZLK:50M 1«»T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müessesemizde mevcut porselen.mamullerinden:a)Tecrübe devresine ait mamuller ile takım fazlası mamuller b)Kalitesi düşük mutfak ve sofra eş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Oünya turuna çıkan genç kızlar bir sûre Antakyada Papa'nın Saint Pierre kilisesine gelmesini bekleyecekler ORHAN TÜREL Papalık tarafından bir süre önce «Hac* yeri olarak kabul edilen Antakya'daki «Sai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Zeytinburnu İcra Memurluğundan MENKUL SATIŞ İLAHI Dosja:J fi3/648 T.Hacizli olup satılmasına karar verilen 15-S20 lira kıyn.e'undeki 452 kilo yerli Topsun İlk açık arttırması 18.11.1963 Pazartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • TARIM ARAÇLARI İÇİN ARAŞTIRMA YAPILACAK Teknik Üniversiteye bağlı Tarım Araçları Muayene vf Araştırma Merkezi bugün açılacaktır.Yerli imalâtçı» larımı/a yol göstermek ve karşılattıkları güçlükleri çöz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • DOĞAN NADİ'NİN EVİNE DÜN HIRSIZ GİRDİ Cumhurlyel jzy.etr'si sahiplerinden Doğan Nadi'nin Kumelihisarındaki evine önceki gece hırsız girmiştir Gece-saat 24 ıralarında kapı camını elmasla keserek içeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • Atatürk Bulvarı A Bloku Apartman Daireleri Satışa Çıkarılmıştır.Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.0.Genel Müdürlüğünden Türkiye Emlâk Kredi Bankası,İstanbul'da Aksarayı Saraçhanebajı ve Şişhaneye bağlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • EZEL ÇAKIN v* EEGÜN YÜKSEL Nişanlandılar İstanbul 11.11.1963 MİLLİYET:16385
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • 32 gruba ayrılan esnaf,tesbit edilen Esaslar içinde Kontrol edilecek Belediye Cuma gününden itibaren esnafı yeni bir sistemde kontrol etmeye başlayacaktır.Bu sisteme göre halkın ilgisi bulunduğu gıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • I i J Yılbaşı Avusturya'da geçirilebilecektir.i j 1 Bosfor Turizm Şirketi,VTılbafi J J için Avu8turya'nın Kıç Sporları 5 vp istirahat yeri olan meşhur i i Radstad Kasabasındaki rias otel-J t leri ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • DÜNYANIN EN SELAHİYETL I YARIN ÇIKIYOR KKKLAMC1LIK:5106 1S43S n m im mm sMeiwmHmnv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • 45.04 Agiomçıe Mantar 48.08 Filtre Levhaları r 68.06 Hermes Su Zımparası 82.03 Yaka Marka Eğe 84.11 Hava Pompası Vesaik mukabilinde ithal etrp.«k istfyenlprin 22 41 29 Nn.y» müracaatları rica olunur,İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • KOTA 168 73.32 Civata tahsisi alınır.İLERİ CİVATA Tel:44 41 10 İLANCILIK 6213 16430
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • 84 22 20 84 11 84 10 23 84 10 10 Tahsis ahnır.Müracaat:OTOKAR ŞİRKETİ Taksim Şehit Muhtar Cad.No.3.Tel:48 26 08 İLANCILIK 62B2 1641S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • META S 9 İZMİR METALÜRJİ FABRİKASI T.A.Şistanbul Münhasır Bayii KOÇTAS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin tenzilâtlı yeni fiatları:6 m/m 0 8 m/m 0 10 m/m 0 12 m/m 0 14 m/m 0 16 m/m 0 nşaat demiri nşaat demiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • KOTA I 73 25 I Lisans alınır.Telefon:44 72 37 S MİLLİYET:16420 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.11.1963
  • t 33.01.23 ten Tahsisi olanJann müracaatları.Tel:22 49 72 33 İLANCILIK:6203 J MM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 İdaremiz ihtiyacı için 4 adetarazöz kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Muhammen bedeli 600.000.lira olup geçici teminatı 27.750.liradır.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • Mwwuwmu»wuw\wwwi PERSONEL ALINACAK 1 Konstrüktör Ressam,2 Matbaa Ustası,3 Makine Balam Ustası.İsteklilerin bonservisleriyle beraber Eyüpte Bahariye Aralık sokak Gislaved Lâstik Fabrikasına müracaatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • Dokuzuncu Hafta Spor-Toto İkramiyesi KAZANANLARIN NAZAR!DİKKATİNE Dokuzuncu hafta Spor-Toto ikramiyesi ödemelerine devam edilmekte olup,başbayiliğimize bağlı blyilerden oynayarak ikramiye kazanmış ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • ki ZAMAHPA MUKTAIAM lERÛÎ7Wiii-ÜNE BAMW.KüUTİlCüîU-MUCİM.tüzel TEŞEKKÜR.EDEfUM ALv.v.v.v.vTv.v.v.v.v.va% «ava v.v.vv "V."»viv7 İİ""'AvXv!yA,'V.~A\*AVA'A \VAV7V^ «üRUMEî TAKAT 5EçiMLtJl APAMLAfcıMlZl T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • HACİ HAM BU KAKNİEM kOCAkARU yi ES»R-PAZARIMA 5ÇTgRÜP SATMAMIZI OOÖF-U EMRETTİ»».DEÜRMİŞSıhJte^ BOO İL^\5i"Z.U.'LAM DÜN-^İ ÖL_UK.J YANIN» HANİGİ P BURALAR-A DEMOKRASÎSflO da böyle DE GÖKİJi-AAÜS.y ŞE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • Mmi M m Y t VWy V X yeni formül ile lıazırlanııııs Bol Vitaminlidir Besleyicidir MİLLİYET 16405
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • YARİN Yurdumuz,orta Anadolu'da bulunan yüksek basıncın etkisi altında kalmaya yarın da devam edecektir.Batı,Marmara,Trakya ve Karadeniz sahili bölgelerimiz genel olarak az bulutlu,batı ve lodos yönlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • Temaşalara MEMLEKETTE sahne tana t inin ünden güne geliştiğini büyük bir memnuniyetle görüyoruz.İstanbul Şehir Tiyatrosu,şubeleri 1e beraber bugüne bugün 17 tiyatroya mâliktir,bu teşekküller yine Şehi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • N»B IZ YOKL^rölfcS I i.ONYA ve çevresindeki 4 U i CHP ve AP'nin başbaşa mücadele ettiği bir bölgedir.Bu bölgede mütelea ettiğimiz Kırşehir'de ise Osman Bölükbaşı'nın Millet Partisi tek basma yine favo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.11.1963
  • Şimdiye Kodak Bk Çekülce TSâamAfT.nKAJt^,Apartmanlar Is-i lanbuJ Kadıköy:Fener yolunda!Şahane denizi manzaralıdır:Apartman daire*:si talIHlilerl dilerlerse dairelerin belirtilen bedel-terini para ola»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • CİCİ Al.8U Z^HR/lNlM YALAN SÖKÜYOR,SEN OHU Hı'ç T/AMlMlVOeuMİ ÜSTELÎK.VüZÛMÖ D^jSi'ş KURT u/m Ak-İSTEYEN Pfc t?U FAP?ıVK^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • Al_e?} 03 DA.AAÖS* 0* G^ı'Sİ.Bf" İLE MEM.PHfS"E.HABER İL.ETCSİN.HEPSİ ONDAN SONRA SVZ/«AVAi_A«3A ÖVi_E BıK.SÛFZ~.PRıt SEW_fyo 5 K/GÖRÜRSÜhJLfZ-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • CISCO &I0 iQSE SAtttMAS,RO0 Mm Sl^-AHIN» KUŞAN gorXjuechk tçMz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • SİZE BİR V VûR_SuRPıRl.T L-1 TİYATROYU »RUZ,â w S öll ^vâ C* $kjK ta ^îSi(iS^f^Trx/'v ^rii TS^I jp 1 MÜllU}&& ulSflE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • g HBRf Bui-ASi* VIKA-MAkTTAN U.AU AM Biktw.VAKU.L Bu GFrg BULA.Şl«yiKAMl ^-CA«f |M ERKEK-UK BATTIM» BE.1.Î BE 4 8U EVi"N HIZMETÇCSf DE.^lÜM.BlKTTIAA BU GECE Bl'R "TEK TABAK Bı'LS Yi KAM ftfeCAai ı ı/W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • Hlerl SALI Rumi U83 12 1379 c.mu KASIM ekim as 1963 10 VAKİT VASATI EZANÎ GUnei 6.44 1.50 o*l» 11 98 7.04 İkindi 14.37 9.43 Aksıra 16 54 12.00 Yatıı 18 29 1 34 İmsak 5.02 12.08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • Milliyet Oaıetecilik A.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerdan Mesul Müdür:HİKMET GÜLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür NİCMI TANYOLAÇ idare Müdürü.NURBT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • İLAN TARİFESİ 9 2,3,4,5 üıcl sayfalarda santimi 40 TL.9 6,7 nci sayfalarda santimi S3 TL.Birinci sayfada haslık 200 TL.DÜJfün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santime kadar 7,sayfada)90 TL Küt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • *m İSt,OĞLAK BURCU [12 Aralık 20 ocak] Sosyal durumunuzda enteresan bir sey yok.Fakat meslek hayatınız büyük ehemmiyet tadıyor.$h KOVA BURCU [îi Ocak 19 şubat] Yüzünüze gülen İntanlara İnanma» yınız.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • 1.00 8.If S.30 9.00 9.JO 9.SO 10.00 12.40 13.00 13.20 13.30 13.45 Açılı»,kısa haberler hatif müzik Haberler Şarkılar ĞUllzar Erse)Salon orkestralarından tfslanhulun sesi Yöneten:Snlıka Dalman Doktorun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • SOLDAN SAÛA:1 Hir çeşit derl;Yifit.2 Hafif mevzulu müzikli bir *ahne eseri;Organ.3 TERSİ alın yazısı;Renkli duvar ilânı.4 Cerahat;Ayı evi.5 TERSt bir Kuzey Avrupa memleketlisi;ödünç.6 Sucu bağışlama;A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Kara ve Harb Okulundan ayrılan öğrencilerden,Üniversitemizin Fakültelerine ve Teknik Okuluna,imtihan ile öğrenci alınacaktır.Giriş imtihanları matematik,fiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • MİKROFON YANKILARI AVRUPAYI DİNLİYORUM I FARUK |YENER(Avrupayı dinliyorum;rahmetli Orhan Veli'nln E İstanhulu dinlediği gibi gözlerim kapalı.Parmaklarım S küçük bir radyonun düğmesinde,kısa süreli ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • Mich eline CLOOS T ü r k ç e s i î Selâmi İzzet SEDES Memnun oldum,çünkü senin vefasız olman,benim,senin hakkında yanlı;hüküm verdiğime delil sayılırdı.Yürüdü:Gelin salona girelim,salon daha serindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.11.1963
  • Mundes kızdı:Nereye olacak Hipodroma.Ne yapacağım orada?İhtilâlcileri oraya toplayacaksın,Sonra?Sonra biz de kapıları kapatıp içindekileri esir alacağız.Ya onlar daha atik davranır da beni oracıkta te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.11.1963
  • BİR ESİR KAMPINDAN SESLER i* ba5la"gI-W m «F yalım.Hayat halikımız tanınmıyordu.Meclisten kovuluyor,duk.Çünkü ümitsizliğe düşmüştük.Dünya barışının âdeta bir anahtarımız.Dun aleyhimize yürüyen yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1963
  • 6 Adet Şaftlı ve Dalgıç Tipi Derin Kuyu Pompası Satın Alınacaktır 1 Kurumumuz ihtiyacı için 6 adet derin Kuyu Pompası kapalı zarf usulü ile teklif alınmak suretiyle satın almacnktır.2 Bu işe ait şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1963
  • yarım kiloluk paketleri ne ILA.NCILIK:fiOA3 ifii'M Hakikî Vita!İC Temiz bir ambalaj I İ|V\if-Her keseye uygun 1 08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1963
  • ÖĞRETMENLER İÇİN FULBRIGHT BURSU 1964 65 ders yılında iyi Ingillizce bilen ilk,orta,lise,meslek okulu idareci,öğretmen ve müfettişlerine Amerikada tetkiklerde bulunmak üzere mahdut sayıda 6 aylık burs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1963
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI TEZGÂH ve MATKAP ALİNACAKTİR Denizli Fabrikamız ihtiyacı için birer adet Universal Torna,Freze ve Otomatik Hidrolik Kesme tezgâhı ile bir adet Universal Radyal Matkap tezgâhı,kapal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.11.1963
  • SATİLİK EMLAK ACELE 12.000 iratlı Altıntepede 90.000 Apt.36 91 73 85.000 Bala!ta denize hakim köçebaşı 1400 m2 bahçeli ahşap bina bog teslim 48 43 31 ANKARA Kavaklıdere İller Kooperatifindeki daire sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • v^v/İ IDA7l A D Çevrilmesine başlanan filmlerden «Sepetteki Düzenbazlar» da bu yıl İngilte-3Cr E i I Ervl UJA.CivDMAiLMl\re güzellik kraliçesi seçilen Diane Westbury de rol alıyor.Genç İngiliz yıldızl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • î^ ELHAMRA İR DELİLER 75,Temsil YAKINDA:MİLLİYET 16382
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • BUGIİN MATİNELERDEN İTİBAREN SİNEMASINDA Gençlik çılgınlıklarını yaratan Renkli Müzikal Sinemaskop bir film AŞKTAN KAÇILMAZ LOVE tN A GOLDFISH BOWL)Astfsüeri:TOMMY SANDS FABİANE İLANCILIK 6159 16409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • muızer h/i^.KULLANILIR K-Markaya DİKKAT!Takjitlerindeı^akınmız FABRİKA SATIŞ YERİ:Tersane Caddesi 77/2 Galata,Telefon:441988 JLANCU-1K 62Ü0 164«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • DÜNYANIN EN ÇOK İSTEK CELBEDEN DOLMA KALEMİ n 4» Parker THE PARKER PEN COMPANY MAMULÂTİDIR Çeşitli modellerini,başlıca kırtasiyecilerde bulabilirsiniz.İLANCILIK 5857 16415
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından ASİSTAN ALINACAK Fakültemizde münhal bulunan Ceza Hukuku,Kriminoloji ve Ceza Usûlü Prensipleri,Anayasa Hukuku,İktisadî Siyaset,İdare Hukuku,Amme İdaresi,Medeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • •k ikkkAkAk-kkk BUGÜN Şimdiye kadar seyretmiş olduğunuz ALİKİ VUYUKLÂKİ filmlerinin en muvaffak bir numunesi SOM YOLCU TO TAKSİDİ)ALİKİ VUYUKLÂKİ NİKO KORKOPULO Geçen sene sinemamızda gördüğünüz UÇURU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • BUGÜN MATİNELERDEN İTİBAREN Şimdiye kadar çevrilen hiç bir filmde görülmeden sahnelerle dolu senenin en muazzam harb.kahramanlık ve ftgk filmi CEHENNEMDİN KAÇIŞ HrU tn Eternity)JEFFREY HUNTER DAW1D JA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • İnşaat Müteahhitleri ve bilûmum bakır alıcılarına Her eb'atta,her kalınlıkta,yüzde 99 safiyette bakır lama levhaları ve her çeşit yuvarlak,dört köşe inşaat demirlerini Ramazanoğulları Bakır ve Demir F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • AMERİKA'DA ÇİÇEKLE!AZln.MÜREN AMERİKA'DA İKİ AY KALACAK NEW-YOEK,ÖZEL ZEKİ Müren çıktığı Amerika seyahatinin ilk merhalesi olan New-york hava alanmda dün Türk Talebe Temsilcileri tarafından tezahüratl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • UADİI/'A UAVAT Tne Youn£ Ones» Gençler)ve «Summer Holli-MAKIKA MATA I day» Yaz Tatili)filmlerinin başarılı yıldızı Cliff Richard,üçüncü filmini çevirmeye yakında başlayacaktır.Müzikal bir film olan Wo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 3S)Cehennemden Kaçış J.Hunter R.i.EMEK Tel:44 84 39)Alamo Fedaileı-1 J.Wayne R.t.İNCİ Tel:48 45 95)Kötü Tohum A.Oraloglu.LALE Tel:44 35 95)Çoban Kızı Alikl Rumca,ikin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • Prensesin ayukafıF İra'nm çocuklarını görebilmek için Pignafari'den boşanmak istediğini açıkEsdı VENEDİK,A.P.Prenses Ira'nın çocuklarını görebilmek için eşi milyoner Francisco «Baby» Pignatari'den boş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • Bu akşam suareden itibaren fevkalâde bir müzikal komedi filmi BİBİ JOHNS Renkli Türkçe KARLHEINZ BÖHM REKLAMCILIK 5107 16442 ^W^V^^VVVVViSAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • 95 100 105 BEYGİRLİK DİZEL MOTORLARINA Uygun ORIGINAL komple piston gömlek takımlarımız gelmiştir.TOPTAN PERAKENDE BİL TIC Tarlabaşı Caddesi 62 Beyoğlu 44 03 01 İLANCILIK:6127 16411
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.11.1963
  • ^ur İşte bundan dolayı ARÇELİK Gaz Sobası dana ekonomiktir.Çok kullanışlı,fam emniyetli ve dış görünüşü bakımından şık bir mobilyadır.İki ayrı modeli vardır.ARÇELİK Gaz Sobasının kalitesini ARÇELİK Fa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • AVHAN AKÜL'MAN TUNÇ)İle OĞUZ TUNÇ evlendiler.11.11.1963 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • AYLA KALYONCU Dr.AYDIN ARIN Nikahlandılar.11/11/963 Kadıköy İstanbul MİLLİYET 16353
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Av.ÜNAL UYSAL |P Evlendiler 11.11.1963 ^4 MİLLİYET:16403
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • GERTRAUD BAUER J 5 »e 5 $0 6 ATİLLÂ TEKER gg Evlendiler.£g şjj» Florya 9.11.1963 Mı* Mi** 3?WWTV MÎLLÎYET 1C404
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • VEFAT Sümerbank Beyoğlu marazası Müdür Muavinlerinden emekli memur HAMDİ ERGfcÇ jeçirmeku-olduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak 11.11.963 tarihinde hayata gözlerini kapamıştır.Merhumun cenazesi' 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Mazhar v« Behııane.'tıin kırları,Ferruh Üstüne!m yeğeni.THY' dan OrJıan;Okâ'n'ıri sevgi)ve biricik kıymetli •fi.MEDİHA j T k OKAN AniMIl kanserden kurtulamayarak vefat etmiştir.Cenaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • TEŞEKKÜR ömür Kliniğinde geçirdiğim ameliyatla hana sıhhatimi iade jj fden değerli Hoca.Oppıatör Dr.j Sayın TARIK MİNKARt ila,rahatsızlığımı teşhis eden Nişantaşı İşçi Sigortaları Dis-ğ pan*eri Başhek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • ACI BİB ÖLÜ KAYSERİ EŞRAFINDAN 7 11 Kasım gecesi Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 12 Kasım Salı günü ikindi namazını müteakip Fatih Camiinden alınarak Edirnekajw Şehitliğindeki medfenine defnedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • ELİM BİR ZİYA Şubemizin emektar daire âmiri ŞERİF AKKALE 11.11.1963 tarihinde vazife başında Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaresi 1211.1383 bugünkü Salı günü öğle namazını müteakip Ş13İİ Camiinden ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • KİRALIK 1 Parke döşeli.16 odalı büro katı.2 Marley döşeli çekme kat.3 i Beheri 300 M2 çok mazbut depolar En müsait »artlarla kiraya verilecektir.Tephane y»ni Oıımnık Antrepoları karsısı SALI PAZARI HA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • 962 ŞEVROLE Statlonvafcon 4 kapı açık ve nlkelâjh.0 kilometrede sahibinden satılıktır.Tel:27 40 06 İLANCILIK:«211 16428
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • E,Fabbri »Yolumdan dönmeyeceğim» dedi j Başiarajı Sekizincide i İ penaltısını durduran dev kaleci E Yasin,italya'da günün adamı ol-E muştur.Bütün gazeteler 34 yaşın-jj E daki Rus kalecisinin başarısın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • YENİ KÂRA AVCILIĞI Bttştnrajı Birincide lara gönderdikleri haberi al mm ıştır.Bu haber,bütün yurtta olduğu gibi,İstanbul avcılık çevrelerinde de büyük bir üzüntü yaratmıştır.Tasarının son şekli elde e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Lâstik işçileri dün greve başladı;ğinl söylemiştir.Bölge Çalışma Müdürlüğü olayla ilgili olarak Sıkı Yönetim Kumandanlığına bir yazı göndermiş,grevin yapılmasına lüzum olmadığını,fabrika sahibinin işv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Alican,"LP.macera peşinde koşuyor,dedi t Baştarafı Birincide Sözlerine «Bize gösterdiğini* alâka İle benim şahsımda hu kahraman ülkenin aziz evlâtlarına yöneltilen çirkin önadlara karşı vatan aşkının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Öğretmen linç ediliyordu DEMUU&,ÖZEL Köyde okul istemiyen köylüler,öğretmenin okul bahçesini çimlemesln)bahane edip öğretmeni köy meydanında linç etmek istemişlerdir.Buca Karapınar köyü öğretmeni Yılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Almanya'deki Türk işçileri posta ile para gönderebilecek MUSTAFA E.AYDIN Münih'ten bildiriyor.Alman hükümeti aldığı bir kararla 1 Aralık 1363 tarihinden itibaren Türkiye'ye posta ile para gönderilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • SİLVAN'DA C.U A.P.BİNASIN t Bnştarafi Birincide AP.NİN AÇIK HAVA TOPLANTISI KONYA,ORHAN TOKATLI bildiriyor AP dun Konya'da Hükümet konağı meydanında bir açık hava toplantısı yapmıştır.Açık hava toplan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • İşçi Partisi'nin radyo Konuşmaları inceleniyor ANKARA,ÖZEL T.Î.P.adına radyoda yapılan seçim konuşmaları Ankara Savcılığınca incelenmektedir.Savcılık,T.I.P.sözcülerinin şimdiye kadar yaptığı seçim kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Adres ve telefon değişikliği ilânı SUNGURLAR Kazan vt Teshin Cihazları Fabrikası SEBAHATTİN SUNGUROĞLU Firması 11.11.19B3 tarihinden itibaren Atatürk Bulvarı Kınacı Ap.107,4 Yenişehir Ankara Telefon:1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • KOTA 1S5 bıçakçılık,182 el âletleri 262 münebihli saatleri 73 dolma kalem tahsisleri alırur.Tel:22 Ofi i4 İLANCILIK:6216 16110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • EYÜP İCRA MEMURLUĞU 963/1463 T.Mahcuz olup satılmasına karar verilen aşağıda evsafı,kıymeti markası yazılı bulunan kamyonet Eyüp,Edirnekapı dışı Köprüaltı Oto Tamlrnanesinde 15.11.963 Cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • İstanbul İktisadî ve Ticarî tümler Akademisi Reisliğinden:Kara Harp Okulundan ayrılan öğrencilerden,Akademimize aday kaydolmuş bulunanların giriş imtihanları aşağıda yazılı derslerden 15 Kasım 1963 Cu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • İstanbul Belediyesinden 1 Rami Park içi)Bakırköy İstasyon civan)ve Yeniköy Çarşısında)cem'an 3 adet umumî hela 176.282,58 liralık keşfi dahilinde inşa ettirilecektir.İlk teminatı 10064,13 liradır.Fen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • İLÂN HAM UmmS PAMUĞU ALINACAK Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1)Kurumumuz ihtiyacı için 1500 ton ham 1inters pamuğu satın alınacaktır.2)Buna ait şartname Kurumumuz Alım Müdürlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Kalorifer tesisatınızın tulumbası ses yapıyorsa Türkiye Genel Miimossill alari$6^ Perşembe Pazarı Galata Tel:44 76 28 44 76 29 İLANCILIK 6091 1B408
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • FACIT Eli Burla J m ve Ortakları Galata,Istanbul 49 17 HESAP MAKİNESİ Sadece I0 tuşla tekmil ameliyeleri kolaylıkla yaparan TL.WbO HER YERDE İŞ GÖRÜR çünkü bir büro makinesi kadar 6ağlarn ve elverişli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Türkiye Emlâh Kredi Bankası A.O,Genel Miidiirliigiinden Bankamız Teftiş Kuruluna lüzumu kadar Müfettiş Muavini alınacaktır.I Müsabaka sınavına girebilmek için:1)Hukuk.İktisat,Siyasal Bilgiler,Ortadoğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • HER EVDE BULUNDURULACAK en MÜHİM İLÂÇ NEVROL CEMAL d.r Teessürle birdenbire bayılanlar,1Sini*;bı*hr*m geçirenler,Yürek'çarpıntı*!çekenler 20 damla'İle derhal ferahlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 Bankamıza lüzumu kadar MÜFETTİŞ MUAVİNİ alınacaktır.2 Müsabaka imtihanına girebilmek için:a)Memurin Kanununun 4.maddesinde yazılı vasıflan haiz olmak,b)Müsabaka tarihin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesi Müdürlüğünden ikinci kalite porselen mamullerimiz birinci kalite mamullerimizin yeniden tesbit edilmiş bulunan fiatlarının r40 noksanı ile satışa çıkarılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • KÜKÜRT NAKLETTİRİLECEK 1)Keçiborlu'dan Müessesemize bir sene müddetle kamyonlarla 1000 ton kükürt naklettirilecektir.2)Buna ait şartname ve mukavele tasarımız Müessesemiz Ticaret Servisinden temin edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • HİZMETE GİREN İM" ¦II—WW—ADAPAZARI ŞUBEMİZE Sayın Adapazarlıların devam eden fevkalâde ilgisi dolayısiyle TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI Saygı ve şükranlarını arzeder.Adapazarı Şubemizde hesap açtıracak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • GÜRSEL «ATATÜRK ÖLMEMİSTİR VE ASLA ÖLMEYECEKTİR» DEDİ Bnştarajt Birincide hayatta kalmak clrpil,milletini ileri hedeflere götürmektir.Atatürk bunu apmıjtır.Atatürk huıııı başarmıştır ve haşarmaktadır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • REİSİCUMHUR GÜRSEL,t Baştarajt Birincide Sehzadebaşı Yeni Sinemalarında oynatılan Atatürk» filmini 5600 İstanbullu seyretmiş ve kampanyaya 10.570 Ura bağışta bulunmuşlardır.Milliyet Gazetesi,Atatıırk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • BAĞİŞ LİSTESİ Baştarafı Birincide Nevzat titer 10 Vasıf Artım 10.Nevzat Bar-kurt 10.Şükrü Coskunsu:Yd.Sb.Öğretmen IV—Sermet Tuıkkan 10.İzzet Demirlıan s.Toplam:56.861.65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • LİSELERE VE MESLEK OKULLARINA Baçtarafı Birincide Enstitülerinin genel karakterine sahip ve daha gelişlirilmiş olarak bölge okulları açılacaktır» demiştir.Bakan,artık yeni life açılmayacağını da söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • KÂT MÜLKİYETİ â Bartarajı Birincide mülkiyet» olarak gösterilmekte ve bâzı sorumluluk ve yükümlülüklerde yüklemektedir.Kat maliklerinden biri,bütün kat maliklerinin rızasını almadıkça,ana gayrimenkulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.11.1963
  • Topkapı'da oturma grevi Baştarajı Birincide Maden-Jş Sendika?durumla ilgili njnrak ilgililer nezdinde teşebbüse geçıntştir.Fabrika sahibi ak^am üzeri ücretleri ödediğinden işçiler işbaşı yapmışlardır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.11.1963
  • puan Siyah Beyazlı takımda,santrfor mevkiinde oynatılan Sabahattin,büyük bir gol fırsatını SEYİRCİ:7447 HASILAT:33.88« HAKEMLER:Mustafa Gerçeker Zeki Gürkan Hhan Onercan BEŞİKTAŞ:Ozcan Orkiti Erkan Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • 1ST.SPOR,PTT YENİŞEMEDİ:0-0 HAKEMLER:Kemal Yavman Terfik Parlar Halit Üzer ISTANBLLSPOR:Yılmaz Kemal Yalçın Balıattin Erean Hasan Tezer Kasabozlu Bilîte ihsan Halûk PTT:Cavit Nihat Şükrü Yılmaz Yusuf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • İTALYA BASINI,GÖK MAVİLERİN İLENİŞİNİ NORMAL KARŞILARKEN Fabbri JJ um nme Tek seçici Basından,Rusya istedi,italya'da günün v beraberliğinin bir trajedi mevzuu yapılmamasını Rus Millî takım kalecisi Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • Sabrı Kiraz istifa etti ANKARA,ÖZEL Hacettepe antrenörü Sabri Kiraz bu vazifesinden istifa etmiştir.Galatasaray maçından sonra,idarecilerle münakaşa eden Kiraz,istifasını mektupla idare heyetine bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • Ömer Besim dün anıldı Türk atletizminin bir numaralı siması Ömer Besim Kosalay dün anılmıştırtBüyük atlet» İn Kozluca'daki kabri başında tertiplenen törende söz alan İdareci ve atletler,«Büyük atlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • BEŞİKTAŞLILAR ANKARA'YA HAZIRLANIYOR Bu haftaki,Ankara deplasmanına büyük bir önem veren Beşiktaşlılar,yarın Şeref Stadında ilk çalışmalarını yapacaklardır.Perşembe günü Ankaraya hareket edecek olan S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • PAZAR GÜNKÜ MAÇLARA İZİN VERİLMEDİ İstanbul 11 Seçim Kurulu,mahalli seçimler sebebiyle Pazar günü yapılacak bütün sportif temaslara İzin vermemiştir.Bu karar üzerine dün gece toplanan Tertip Komitesi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • MİLLİ TAKİMA 27 GÜREŞÇİ DAVET EDİLDİ ANKARA,ÖZEL 21 Aralıkta tstanbulda yapılarak Rusya millî karşılaşması için 27 güreşçi namzet kadroya davet edilmiştir.Güreş Federasyonu bu-güreşçileri çalıştırmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • nen mm için zor mac,dedi.Malfa'lı hakemler de geldi* f« Bahçe son antrenmanını bugün kendi sahasında yapacak [SAMI ÖNEMLİ] Linfield rniı ıılrııi;ıı ııui.uı bazısı,hava alanında elleriyle beş gol ataca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • Milliyet G.Saray Zürich maçında Sporun daima en İyisini sunan MİLLİYET» Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında Galatasaray'ın yapacağı maçı da en canlı şekilde akdettirmek için NAMIK SEVtK'i vazifelendird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.11.1963
  • Perşembe gecesi Zürich'le oynayacağı Avrupa Kupası 2.tur eleme maçı için G Gündüz Kıl.açıkladıugfin çalı G ALATASARAY futbol takımı Perşembe gecesi Zürich'le yapacağı Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor