Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Ho$im işcon'ın yüzündeki çizgiler a STAN BUL» A hü-Ilıın Belediye Başkan adayları CHP adayı Havın Işean'a yasından» dolayı ukleniyorlar.«Bu ihtiyar adam i?göreme*'» diyorlar.Pazar günü Şislı'deki YTP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • SUBAY ve MEMURLARA PEŞİN FİATINA PEŞİNATSIZ TAKSİTLE PARDESÜ TRENÇKOT bay ve bayan IMPERTEKS bay ve bayan CAKET ELBİSE PANTALON MANTO ÇOBAN ÇOCUK TRENÇKOT BATTANİYE TRİKOTAJ GÖMLEK BAYAN v« BAY SAATLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • BASINDA TOPLU SÖZLEŞME TÜRKİYE'NİN yeni Is mevzuatı gereğince,haklarını ve yetkilerini kullanmak hususunda Turk gazetecileri de diğer işe/İlere katılacaklardır.Gelecek avlar,gerek gazeteciler ve jerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Rayların üzerine Taş dizen bir çocuk S yı\hapisten Kurtuldu Memleketini hatırlamak için Kurnkapı'da iren yoluna taş koyup,trenin sıçrayışlarını seyreden,sesleri dinleyip sevinen 15 yaşındaki Erzuıum'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • ÎKİ TENEKE KUMU 15 BİN LİRAYA SATTILAR Kaçak mermi diye içi kum dolu 2 tenekeyi 15 bin liraya salan 3 dolandıcici sut;üstü yakalanmıştır.Halil Sai'ibnga.Mehmet Erkek ve Esat Erkan adındaki şahıslar Ey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • DEMİRYOLCULAR HÜKÜMETE BAŞVURDU Her yıl aldıkları İKramtyeyi bu yıl alamayan 30 bin civan uda Devlet Demiryolu memuru.Cumhurbaşkanına,Başbakana ve diğer Bakanlara birer ır:v,ı«f çekerek,«Haklarının ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • BELEDİYE EKİM AYINDA 3884 YERİ KONTROL ETTİ Ekim ayı idinde Belediye îktisad!Murakabe Müdürlüğüne bağlı kontrolörler 3SS4 satış yeri ile gıda imalâthanesini kontrol etmiştir.Yapılan kontroller «onunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Bra rasa W?J i fa tjmiittf.iwA&.wju A K T V i IN J YATIRIMIN ALANI TUTARI T.L.Mıırjrııl Bakır İşletmesi sondajları 9.750.000 Unpa barınak inşaatı 7.000.000 Hopa ve ArliRVi Çay Fabrikaları 7.000.000 Ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Ticaret Odası,tanınması Odanın hazırladığı tasarıya göre,mülk sahibi tüccarı yerinden çıkarırsa,tazminat ödeyecek m STANBUL Ticaret Odası,2 yıl veya daha fa/la bir sinedir a.vni iş.veriri-İde faaliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Dış isteklere uygun meyve ve sebze sevkı için çalışılıyor* arlına yurdumuza eelen Fransız Tarım Bakanlığı «Taze nebze ve rneyva normalizssyonu uzman- tV Barrneu şehrimizde temaslara başlamıştır.Bu Ctl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • ı ıı ı nnl-i nrrran »i ı»n ı ı ı.ııı ıı ı ı 11 EGE ÖZEL Mimarlık ve Mühendislik YÜKSEK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Yüksek Okulumuz hakkında telefon,telgraf ve mektupla vâki devamlı müracaatlarda sorulmakta ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Lâstikler için araştırma iâboratuvarlannın son buluşu poli-b SÜPER-KAUÇUK JTAAJL 7974 18038
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • PROPAGANDIST ARANIYOR Anadolu'nun muhtelif bölgelerinde ve İstanbul'da çalışmak ü/ere,»jkerlik hizmetini bitirmiş,asgari lise mezunu genç İsteklilerin fi Kasım 1963 tarihine kadar müracaatları Mustafa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FİATLARI Cumhuriyet 92.30 92AO ayni Reşat Ura 134.50 135.00 ayni Hâmit Ura 102.50—103.00 ayni)İngiliz Kral 110.50 111.00 ayni)Fransız Napolyon 81.00 92.00 ayni 24 ayar külçe altın 13.07 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • «Sermaye Piyasası» için IZ.MfR,ÖZET.İzmir Ticaret Odnsı'nda 7-8 Kasım »mierirde «Sermaye birikimi iyasası» konusunda bir seminer yakacaktır.5 Amertka'lı uzmanın da atıldıjı «emlner,Ankara ve Istanui'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son durum 26 Ekim 1963)5.473 Milyon T.L.Geçen hafta 19 Ekim 1963)5.450 Geçen ay 28 Eylül 1963)5.278 I Geçen yıl 27 Ekim 1962)5.263 TEDAVÜLDEKİ banknot miktarı son bir ay içinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • uımiliminiıı Dostum Vinç STOCKHOLM BİR büyük vinç durmadan çalışıyor karşıda.Ne kadar da çabuk karardı hava.San Antonio,San Fransisco,Chicago,Boston,New York,Londra,Berlin,Roma,Kudüs:akşamın hu saatin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Kullanabilecek yaşa ince hâlâyeni olacak.YAZ I MAKİNESİ Bir bfirö makinesi kadar sağlam ve elverişlidir.İsveç çeliğinden mamuldür.Çantası ile 71.1050.l=AOIT M EliBurla 4 ve Ortakları Galata,İstanbul 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • TURKIYENıN EN GENÇ VE NEDEN POLİTİK SOSYAL Bülent Hikmet Şeren'in önemli bir açıklaması MÜJDE NECDET RÜŞTÜ EFE I Sadece özlediğiniz şiirleriyle değil,kaleminin bütün cepheleriyle CABEY' AMCABEYİN 3.cü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden Akademi için bir adet tOptiscope Type 62» almacaktır.Açık eksiltmesi 19.XI.1963 Salı günü saat 11.00 de Okullar Saymanlığında yapılacak olan bu işe girmek isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.11.1963
  • tadl Cad fy ft 57 p W* Şubesi '0""oaop,Te/4^39e; ıuu 16U6I MaiH)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • ALTAFö'HTAH-MNUH TEMPO JlMAWPiWil 6ÜZEL WH KMAWNU POLÎSLEÎL1%.Vİfcifc.NMÂ 0NÜKDE BEttiMIJoVKilM^-WH itUE% tflE MUTEfc-TAPON-HMWLifcEWfOKU-Suz.BENVEWHiNI MUHTMAMli&EKEtf KAFAKOLDA i SMU2!JM.AHİTiöikvai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • hWİİİ^«^İİİI1I1II^Kİ VE BÖYLECE P'RENJSES PEYZiYE'.fi RESMEN MERD ABDÜL 'l-E NlŞAN^ U »LÂN EDİYO-RUM L OLUR,BEN WAZL RtMH SEN İV AĞIR.OL SAKALLI KOCAKARI 'K DE A DED«G»N BUGÜNE BUGÜN KlZ.tkiMSiN mini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • İŞimdiye.Hadca.Bk Çekilişte Apartmanlar is-tan bu I Kadıköy!Fener yolunda Şahane deniz:manzaralıdır!Apartman daire İ si talihlileri diler-lerse dairelerin:belirtilen bedel-jierlnl para ola»İ rak alabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • NABIZ YOKLAMASI D OCU Karadeniz sahilleri genellikle CHP'nin kuvvetli bulunduğu bölgedir.10G1 genel seçimlerinde olduğu gibi bu defa da seçimler yine AP CHP asasında geçecektir.YTP ve şansı 1961'den b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • ARKIN KITABEVİNİN YENİ BİR KÜLTÜR HİZMETİ SAĞLIĞIMIZI tehdit eden hastalıklar,en basit ve en küçüğünden en korkuncuna kadar,bu büyük eserde yer almıştır.Hastalığa tutulmamalım yolları Hastalığa tutula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • İLAN istanbul Birinci İcra Memurluğundan:Dosya:%3/KüH Borç için satılmasına karar verilen onsekiz metreküp 16200 lira değerinde muhtelif eb'adda dişbudak kalasların birinci satışı 22/11,1963 tarihinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • KOTA 93 V KAYISI-40.10 ı Tahsis alınır.Tel:22 42 76 İLANCILIK 6011 16070
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • Lâstikler için araştırma İâbora tu varlarının son buluşu "SÜPER-KAUÇUK" h.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • YARIM HAVA NASIL OLACAK!Yurdumuz hafta içinde beklenen ve çoğunlukla yüksek seviyeli bölgelerimiz için tahmin edilen kar yağışı ihtimalinden uzaklaşmış bulunmaktadır.Trakya bölgemiz kuzeyden geçen cep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • jfl IIIIIIMlMlllllIlltlll TAKVİMDE BİR XkPU Kanayan yaralar DOSTUM Ali Nihad Tarlan'm güzel bir kıyası vardır.Bir konferansında demişti k»?««Hayat üç zaman üzere kurulmuştur:Mazi.hal,istikbal.Hal,bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • Alman polisi Türk işçilerine kötü Muamele yapıyor Muhalefet partisi,meseleyi Meclise getirmeye karar verdi.Polis,Hitler devimden kalma yönetmelikleri tatbik ediyor Ö K S A N ÖTMEN BONN dan bildiriyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • Meşhur bir satranç oyuncusu öldü BELGRAD,AA Dünyanın büyük satranç üstadlarından biri olan Bora Kostic dün Belgrad'ta bir lıastahanede ölmüştür.Kostic 76 yaşında idi ve î!23'dcn 1926'ya kadar süren bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • «Notre Dame» in kulesinden kendini attı!PAKİS,AA Dün Paris'te halkı heyecana veren bir intihar olayı olmuş,bir-adam «Notre Dame» Kilisesinin kulelerinin bilinden kendini atarak intihar etmiştir.Quasim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • Maymunlar,Yeni Delhi'yi istilâ etti VKM UELHİ,AA Hindlstanın başşehrlndeki maymun şiirliler' gitgide büyük bir mesele olmaya başlamış ve şehir idarecileri hayvanları şehirden uzaklaştıracak bir «kaval
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • Gelin almağa giden minibüs köprüden uçtu SAMSUN,ÖZEL Dün sabah bir minibüsle Alaçam İlçesine gelin almak için şehrimizden ayrılan yolcular 10 metre yükseklikteki köprüden aşağıya uçmuşlardır.Ali Eruça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • 84 11 LİSANSI ALINIR.Tel:44 15 90 İLANCILIK:6010 16072
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • ~KÖTÂ 93 40.10 V KAYIŞI Ll.aıısı olanların 22 19 30 22 63 26 ya telefon etmeleri men-faatleri icabıdır.i FAAL 7970 16041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.11.1963
  • '¦Ill.I I I J t I I I I I l riI I 1 I I¦1 I I I I I I¦I I I IrI 111l¦I I II I)II I 1 I¦ I I I I X I KOTA 11 I I No.150 Pyrex)238 Ampul)I 143 Balata)10G Mantar)İ 213 El motoru)tahsisi İ J olanlar 22 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • ¦c p:l,&nj ıVo;t30HM'UM HER,YENl OUNU,Phil_if» tiASOKJ BİR.iNçEUEME.YAZ-tSi ILŞ W-DÎK OfOlK EIDER.ve.CTEKI TEN KİTCft-EE.DE,YA-ZiUARiNDA AYN» H^xeyAKLARl "TEC DASOS BOYUETSIMEpETKiuetfcf Bits.VA7AK.DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • Wmimm 2h* CAM kAK.HUY ÇIKMAZ.HUJŞuAK-iM Bahçeye Vü,VA VAPMALAKiM MANİ OUJVURSUN ^J ^O i imitf pısNa* SİMD'.NENEYE YlK'A)'YOP-LAe VAU-A I^Bıi-MİYoRÜM?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • CHX3 AMA 1 KiziL.Oowoy,»MİN* KEREDE m VA Ş A VA BI ECE SI HAKKlNIOA H|'Ç OE.MI VOK BUKUAVA CELD^I ZA.MAM KrıZıı_DOWOV Nı»s)AYAKKABıt-A^I Z'.U BİR.BAUÇtGA Su.LANMıŞTJ Bu 8Öi- BEyi ÇOK İVl TANIDIC»I»A İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • JOHNNY HAZARD ÇU •BÜVUK OVUM'» D İVE AdZtNDA C5E.VEi-EVÎP OuR.Ou SuM I9İM A5ı_ı ME An.i_ATSA,MA BU ÇOK es.TE-CE3AN BİC Ku„ MAE OLACAK oy umu uç akta HAVALARDA OVMA-SHCEM VıU D-J^JyASıN 3 EM SÜ-V^,r K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • @jsko lb:panço çiftlikte v^w gelip yataoilak.'kesi.İ.kaplan da şeurs inek.ı"—«iii-ı- i l1^ X*J i.İÖŞt ^Öi^S,*Ö^R|g&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • VAV VELSTvAy;taba»«^4 'l-e-üstüme 6u PÜSKÛRDTÜBBÜN HAAİ fâ&fcLz v/E TASİÎ KOCAM DA ffOtw»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • 25NI TEODORA m *ZÜJ\Yazan:ABDULLAH ZİYA KOZANOĞLU BB Bu yoksul,herşeyinl arkada bırakıp,herşeyl f!e teslim olan kadinca&m öldiiremlyeceklerl için ertesi »alınlı güneş doğarken Evet kıs güneji İdi amma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • IHMIIll!lllllHIIIII[Mİ!l!lli;l!MİKROFON YANKILARI Demokraside radyo nasıl işler £ARUK ıYENER f Olayları biliyarştınur.İngiltere Başbakanı Bay jjj Macmillan r2kim ortalarında lıaslalandı,«Muhafaza-r 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • 1383 C.»hır 18 VAKİT VASATİ EZANİ îünef 6.36 1.34 otta 11.M 6.S8 İkindi 14.43 9.42 Akşam 17.01 12.00 Yatsj 18 35 1 33 İmsak 4.9| J1.53 SALI 5 ASIM 1%3 Rumi 137» ikim II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş,adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN M Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesâi Müdür:HIKMBT GuLDEREN Sfor kısmından Mesöl Müdür:NAMIK SBVIK İdare Müdürü:NURE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • İLAN TARİFESİ t)2,3,4,3 İnci sayfalarda santimi 40 TL.6.7 nel sayfalarda santimi 35 TL.6 Biıind sayfada baslık 200 TL,Düftlin,Nisan,Nikâh,Vefat v Teşekkür Hânları 3 aantlmt kadar 7.sayfada)80 TL.9 Küç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • ABONE TARtFESİ 3 V k:22 Tl.fi Aylık:40 TL.Yıllık:75 TL.Yabancı memleketler için âdi posta ile bu ücretlerin bir misli alınır Uçak posiası için tarife,kullınılacak pulun delerine core degijir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • ¥m m OĞLAK BURCU Pir yalana knpı]ıp bir s g-örme minime düşerek,fakat eok geçmeden farkedccekslulz,A KOVA BURCU 121 Ocak 19 Subatl pir İntana kaı»ı bitlerinizi bir hâdise olacak.Kendlntli ilaha lı lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • SOLDAN SAGA:J Yunan nıi| -IoiImihIh Halıların elçisi ve habercisi aynı r.amande belagat v« Him ilâhı;Hir goz rend.2 TERSİ İtalya'da bir naMfî Yiğit;Ilir kısıl derili kavmi.S Hir ilim kolu.4 TERSİ teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • 7.30 8.00 8.15 8.30 9.00 9.30 10.00 17.40 13.00 13.20 13.30 U.45 14.00 15.00 17,00 17.05 İSTANBUL RADYOSU Açılış,kısa haberler hafif nıüzilt Haberler Türküler Salon orkestraları Istanhulun sesi Yönete
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.11.1963
  • Yazan:Micheline CLOOS T ü r k ç e s i Selâmi izzet SEDES 0H Doğru değildir,değildir ama,İnsan elde etmek istediği hir şeyi,elde etmek için bin türlü yol bulur.Mil;oıı değerinde elmas var.Bir koca karı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.11.1963
  • SATILIK EMLAK HARBIYEDE satılık dükkân 48 46 86.KADK1ÖY Bağdat Caddesi Caddebostan Lebon Pastahanesl yanında denizle Bağdat Caddesi arasında plaja yakın iskân müsaadesi alınmış,bitmiş bina,Banka kredi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1963
  • KIZ ERKEK MİLLETLERARASI GECE-GÜNDÜZ-'iı* wa—ELEKTRİK TELSİZ TELGRAF ÖZEL KURSLARI Kurslanmız Maarif Müdürlüğü nezaretinde sanat eğitimi yapar.Devre sonunda Maarif Müdürlüğü heyetince imtihan yapılır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.11.1963
  • DUNYAis Röporluj:HALIT ÇARIN «Dile benden ne dilersin.Ama ne dilersen,dile» dedim.O düşündü,düşündü konuştu,Yeniden dünyaya gelse postacı olmak odalı ev 500 maaş Bingöl'ün Geruh'undan hesap ettik,şimd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.11.1963
  • ill usGaytees OLF EQUIPMENT Uffiifîecl Stesfes Rubber U.S.TIME TO RE-TIRE buyWISK* 10 nS 3^4:irSH"E.T"HE WASHABLE CASUALS PowerGrip U.S.ROYAL MASTER CARPET CUSHION Hiiliin bit markaların temsil vllifi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1963
  • Â/ll IUTCDEAÜ Kil ID Pi A PlıÂ\Â Af*TI Tanıman film san'atçısı Muhterem Nur'un,kocası Işm Kaaa VİUn 1 EKCfVl iMUK UA UAVA AL 1 aleyhine,şiddetli geçimsizlik iddiasıyla açtığı dâvanın «iuııışmasına,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1963
  • Birbirleriyle anlaşmakta kolaylık olmak için İNGİLTERE'DE ERKEKLER J NGİLTERE'de yirmi yaşın-I dan küçük erkeklerle kızlar,birbirleriyle bulunacakları münasebetlerin derecesini peşinen belli edebilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1963
  • SİNEMALAR BE1OĞLU ATLAS Tel:44 OS 3S)Prensler Çarpışıyor E.Stewart R.F.EMEK Tel:44 84 39ı:Gece M.Mastroiamıl J.Moreau r.İNCİ Tel:48 43 95)Şafak Bekvilerl L.Sayar G.A!»oy.LALE Tel:44 33 95)Çoban Kın AU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1963
  • W^L-SİNEMASI ^V Dünyanın en mejhur yıldızlarının oynadığı müstesna bir aşk ve his dramı KARANLIK YÜZLER Portrait Ln BlacK)Renkli QUINN Lana TURNER Sandra DEE John SAXON Gördugu büyük rağbet ürerine İK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1963
  • KENT OYUNCULARI DİRYA GÜLÜ SON İK!HAFTA Gelecek Oy un KİM KORKAR O HAİN KURTTAN Yazan:Edward Albee MİLLİYET 16061 E3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.11.1963
  • İstanbul Levazım Amirliğinden 1.İstanbul Levazım Amirliği Sarınalma Komisyonu Genel Başkanlığında Sirkeci)çalıştırılmak üzere imtihanla bir ücretli daktilo memuru alınacaktır.2.imtihana en az ortaokul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • IŞIK DEMIREL ile İLHAN DEMİBEL evlendiler.Belediye Saray:2 11.1963 MtLUVET 16078
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • TEŞEKKÜR 29/10/963 gunu vefat etmiş olan kıymetli eşim,babamız,dedem ve biricik varlığımız Galata As.Şb.emekli muamele memuru İsmail Hakkı Altıntop'utı ilk tedavisinde gayret ve ihtimamlarını esirgeme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • umumilim TEŞEKKÜR E Btü plim bir vaziyetten kurî Uran,pozumu nur'a kavuşturan î I.â'^li Hususi Dispanseri Göz I Mütehassısı Dr.NEZAHAT GÜMÜŞPALAya E en derin teşekkür ve sukranla-rımızı sunarız.Vedat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • GÜM ÜS PALA A Bajtaraft Birincide denin hâkimiyetini istiyoruz,iktidara geldiğimiz 'itn.iktidar bize kayıtsız Şartsız verilecektir.F£er parli kazanıp da iktidar verilmezse,o memlekette demokrasi yoktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • Basında Toplu Sözleşme semineri sona erdi Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından tertiplenen 'Basında Toplu Sözleşme» semineri sona ermiştir.Bu seminer boyunca Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • CHP GRUP İDARE HEY'ETİ SEÇİLDİ ANKARA,ÖZEL CHP Meclis Grubu Başkan Vekilliklerine dün Kemal Demir ile Leblt Yurdoğlıı seçilmişlerdir.Grup İdare Amirliğine İbrahim Sıtkı Hatipoğlu,Grup Denetçiliğine Ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • Alicanyurtgezisıneistonbuldon başlıyor Baştavafı Birincide bağlıyacak,sırasıyle Yozgat,Yıldızeli,Sivas,Erzincan,Erzurum,Mus,Siirt,Diyarbakır,Mardin,İstanbul ve Izmire gidecektir.RADYO KONUŞMALARI Part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • Karomanlis mağlûp oldu Baştarajı Birincide Kunlugu vermedi.Bu,demokrasilerde olağandır.Fakat heıı hir idealistim,bundan sonra memleketime faydalı hizmetlerde bulunmama imkân olmadığı kanal tindeyim.Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • Basın Kanununun 31maddesi Anayasaya uygun bulundu ANKARA,ÖZEL Bâzı dergi ve gazetelerin yurda sokulmasını önleyen Basın Kanununun 31.maddesinin Anayasaya aykırı olduğu yolunda Türkiye İşçi Partisi tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • Prof.Doğramacı Ankara Üniversitesi Rektörü oldu Bağtarafı Birincide da çalışmıştır.1947 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesine öğretim görevlisi olarak intisap eden İhsan Doğramacı 1949 da Doçent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • GAZİLERDE t Baştarafı Birincide tın mükemmel bir eser olduğunu kaydetmekle beraber «Afyon'da bir de Atatürk'ün tek heykelinin dikilmesini.8 yıl Afyon Valiliği yapmış ve Zafer Anıtını sağlamış şahıs ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • Çocuk Bakım Eylerimiz [V Baştnrafı Birincide haline getiriliyordu.Sonradan,binaların tadili ve kullanılışında karşılaşılan zorluklar hu fikrin cazip olmadıkını ortaya koydu.Burada görduğum binalar kif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • AP ÇağSayangil yerine Baştnrafı Birincide mıjtır.Oylamaya 136 üye katlimi?Aka 60,Ürgüplü 44.Orbay 26 oy almış.6 oy da boş çıkmıştır.Mecliste ise 12 tura kadar çıkılmış,girmen 253 Milletvekilinden m'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • 132.09 84.37 84.40 f 84.42 84.59 Pozisyonlarından lisansları olanların 22 82 79 a telefon etmeleri rica olunur.5 İLANCILIK 16077 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • tnjaat,aaklna ve elektrik mevzularında tecrübeli bir ressama ihtiyaç vardır.Müracaat,mesai saatlerinde 17 53 SO'e Ankara.MİLLİYET 16042
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • 1 FULYA AKAYDIN j J Seyahatten dönmuj ve öğrencile-S riAİ kabul» bajiami5tir.2 Tel:55 34 72 S i 16037 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • ACELE STATIONWAGON ARANIYOR Terclhan 1963 veya 1962 Chevrolet.Müracaat:P.K.2 İzmit Tel:17.30 17.31 17.32'den Nusret.İLANCILIK 6006 16071
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.J.den Çorum Çimento Fabrikasında inşa edilecek bir adet ilâve çimento silosu birim fiat esası ile ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • İçişleri Bakanı Sayın tlyas Seçkin'in Maliye Enstitüsünde 5 Kasım 1963 tarihinde vereceği konferans,mazereti dolayısiyle 22 Kasım 1963 Cuma günü saat 17.30 a tehir olunmuştur.BASIN 19759)16064
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI KİTRE ALİNACAKTİR Nazilli ve Ereğli Fabrikalarımız için 3200 Kg.KİTRE kapah teklif almak suretiyle satın alınacaktır.Buna ait dosya ve şartname Müessesemiz Müteferrik Alımlar Servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • î.E.Kimya Evi T.A.Ş.Konkordato Konrnerliğincien İstanbul İcra Hâkimliğinin 1963/1319 esas sayılı dosyasında 28 Ekim 19B3 tarihinde ittihaz olunan karar gereğince İstanbul,Topkapı,Davutpaşo Caddesi 24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • ¦k ÇARŞAMBA SUAREDE SALI SUAREDE 3 EMEK ve SİTE'de RENK ve MARMARA'da t ¦k Renkli Oıjinnl Sinemaskop)Renkli Türkçe Sinemaskop)ıf T 12 Milvun Dolara mal olan son senelerin en muazzam filmi Ji ALAMO FED
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • İMÂLAT ARTTIe SINGE MODELLERİ MAKİNASI TS&CİU EDİLMİŞ MARKADIR KEKLAMCILIK 4866 16036
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • MEŞHUR PRODÜKTÖR TÜRKİYE'DE STÜDYO KURMAK İSTİYOR Baştarajı Birincide lunuyorum.Ayrıca bir de stüdyo kurmayı da düşünüyorum.Elele verilerek yapılacak bir tesis dünya çapındaki butun filin âmillerini ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • «ORTA EĞİTİM BUHRAN İÇİNDE» Baştarajı Birincide ok«I mezunlarımızın sayısı hızla artmaktadır.Bu yıl 360.000 olan mezun sayımızın 19fi4'de Varını Milyonun çok üstünde olması beklenmektedir.Bu yıl büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ARALIK AYINDA AÇILACAK Trabzon'daki Karadeniz Teknik üniversitesinin Aralık ayının ilk yarısında açılması kesinleşmiştir.Bununla ilgili «Patronaj Protokolü» dün MilH Eğit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • GOODYEAR GOOD/fEAR GOODYEAR LASTİK KA P LA M A-T A M İR FABRİKASI 1 Mecidiyeköy Istanbul Tel:47 21 75 İLANCILIK SSfiS 16069
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • ELEMAN ARANİYOR Askerliğini yapmış birinci sınıf Tesviyeci Tornacı Planyacı İnce Saç işçisi ve soğuk demirci alınacaktır.TELEFON:44 78 99 İLANCILIK 6007 16073
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.11.1963
  • Atatürk Bulvarı A Bloku Apartman Daireleri Satışa Çıkarılmıştır.Türkiye Emlâk Kredi Bankası A.0.Genci Müdürlüğünden Türkiye Emlâk Kredi Bankası,İstanbul'da Aksarayı Saraçhaneba^ı ve Şişhaneye bağlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.11.1963
  • Boytorun "Türk Güreşinin âtisini iyi Görmüyorum,dedi ŞÜKRÜ GÜLESİN Rnına'dan bildiriyor.Güreş mili!takımlarımızın eski antrenörü Nuı i Boytorun.«Türk püresinin âtisini İyi görmüyorum* demiştir.Hâlen İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • BAT!ANADOLU BOKS KUPASINI İSTANBUL KAZANDI İZMİT,ÖZEL Bnks Federasyonunun Batı Anadolu Bölgesi Grup Birincilikleri şehrimizde İstanbul,Kocaeli,izmir,Balıkesir ve Eskişehtr Bölgelerinin iştirakiyle yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • İtalya Amatörleri A takımına yenildi ROMA,ÖZEL Tokyo Olimpiyatları Futbol Turnuası elemelerinde Türkiye İle karşılaşacak olan îtalya Amatör takımı,îtalya milli takımına 2—0 yenilmiştirîtalyan milli ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • Dinamo'nun kadrosunda 4 millî futbolcu var ANKARA,ÖZEL Gençlerbirllğinin davetlisi olarak muhtelif maçlar yapmak üzere gelecek olan Leningrad Dinamo takırnj kadrosunda Rus milli takımından Yasin.Netto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • Beşiktaşlı K.Ahmet'e 250 lira Prim verildi Beşiktaş meııecerl Sadri Usuuğlu,Feriköy maçındaki güzel çatımı sebebiyle Ahmet'e 250 lira süper prim vermiştir.Feriköy maçından sonra ıvıenecere müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • MİLLİYET SPOR ^OTÖ SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları SK/JS Numaralı takımın Wr^ son maçları MAÇ HAKKINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • tein oynanacağı Biumfiels Stadında çalışan Genç takımımızın tertibi belli olmadı,israil millî mac teklifinde bulundu 5 SHAYA PORAT TEL AVİV'den bildiriyor YARIN İsrail takımıyla karşılaşacak olan Genç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • İSVİÇRE ŞAMPİYÖHU HAZIRLAMIYOR UEFA NİHAÎ KARARINI BİLDİRDİ G.Saray Zürich maçı asımda ys$ Federasyon,Sarı Kırmızılıların 9 ve 11 Kasımda izmir'de yapacakları 2 lig maçını tehir etti u ANKARA,ÖZEL E.F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • Gdcitasoreiy'da 7 sokat var Galatasarayda başta Tank olmak üzere 7 futbolcu sakat durumdadır.Bu futbolcular;Turgay.Candemir.B.Ahmet,Metin.Talât ve İbrahim'dir.Sarı Kırmızılılar bugün ve yarın Mithatpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • Willi I GÜNDÜZ KILSÇ:o ADiSELt maçtan sonra memleketin dört bir ya-i nındaki gazetelerin üze-i rine tonla suç yağdırdığı,i Semih Zoroğlu,bunların ara-sından yalnız beni lsbata davet i etmiş,İlkönce iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • G.Saray ile A.E.K.tarihlerde anlaşamıyor Basketbol Avrupa Şampiyon Kuh plcr Kupası ilk turunda Galatasarayla karşılaşacak olan A.E.K.kulübü,birinci maç için 21 Kasımı teklif etmiştir.Yunan şampiyonu,r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • B bilen ym& yok ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun onbirinci haftasına ait birinci tasnif dün sona ermiş v# 13 maçı doğru tahmin eden olmamıştır-Diğer derecelere alt doğru tahmin yapanların sayısı şöyledir:12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • Voleybolcularımız bugün dönüyor V.Avrupa Voleybol Şampiyonasında onbiriııci olan erkek takımımıl İle onunculuğu kazanan kız takımı» mız bugün Romanya'dan dönecektir.Beynelmilel Voleybol Federasyonu,19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • TÜR Kİ YE I IG t PUAN CETVELİ Takımlar 0 Ğ B M A j PKp F.Bailee 9 6 2 1 22 7 14 4 A.Gücü 13 6 2 S 20 18 14 12 Göztepe 7 6 1 0 13 5 13 1 Feriköy 12 3 6 3 8 6 12 12 A.Oıdu 11 4 4 3 14 17 12 10 Beşiktaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • II.MİLLÎ LİG PUAN CETVELİ Takımlar 0 i 11 M Y P Cp A.D.Spor 8 6 2 0 11 2 14 2 Ulküspor 5 3 2 0 5 2 S 2 iz.D.Spor 5 3 1 1 ti 4 7 3 Şekerspor 5 3 0 2 8 5 6 4 Sarıyer 6 2 2 2 6 8 6 fi 1 Yurdu 7 2 2 3 8 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • Zonguldak Kömürspor,Millî Lig takımlarını davet ediyor Kömürspor İdarecileri,bu sezon İçersinde bütün Millî lig takımlarını Zonguldak'» davet edeceklerini bildirmişlerdir.Geçen yıl P.Bahçe,Feriköy,Ank
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • AMERİKA Ktiltiir Ataşeliği,TUrklye'ye bir atletizm antrenörü getirtmek irin teşebbüse geçmiştir.Antrenör,atlamalar branşında kurslar ve deriler verecektir.HÂD1SELİ Begiktas Galatasaray maçından »oııra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.11.1963
  • Avrupa Kupa Salipleri Kupası 2.turuna hazırlanan Fenerbahçe,giriyor Teknik Direktör Arıcan,Lef ter ıbirmaç için geri çağırdı.Fenerhahçtnln Liııfield İle yapacağı karşılaşma İçin istanbul'a d?vet edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor