Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • 1.iAfy ı ildi/hu vcrv,L,nuL li?l S KİŞİYE APARTMAN DAİRESİ 5 KİŞİYE MESKEN PARASI AYRICA 2205 KİŞİYE ÇEŞİTLİ PARA İKRAMİYELERİ çekiliş ocak «sil 9 t-ı ı-örfi' ^ri P!î:t:Ji»-Î:n:t.T.T:İ^IP^^ HHi^^ri^¦:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • IV PROPAGANDISE ER ARANİYOR Dünyaca maruf bir ilâç fabrikası İstanbul ve Taşrada ilâç tanıtma işlerinde bütün gün çalışmak üzere,askerliğini yapmış elemanlar aramaktadır.Doktor,Eczacı,Kimyager veya be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • 'il Beyoğlu İstiklâl caddesine l)v| çok yakın tam konforlu dai-l[ reler,cazip şartlarla sahibin-1 den satılıktır.Tel:21 19 75 21 32 57 I REKLAMCILIK 4848 15838 J!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • i TLUORKSANT Malzemeleri lçlt CEYİŞAKAR Okçu Mu*a Cad.83,Galata Tel:44 85 35 t REKLAMCILIK 4333 15823
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • Bu akşam Saat 22.10 da İSTANBUL Radyosunda ANSİKLOPEDİ saatini dinleyiniz TÜRK TİCARET BANKASI St İI8» 31TIDIVVTH3H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • AMERİKALILAR ŞİMDİLİK rÜTÜN ALMIYOR Tüccar yabancı firmalara karşı tedbir istiyor IZMIR,ÖZEL TÜTÜN politikaaınria bizi değişiklikler yapılnaşı vı» Türk tııtiın-]ı İtikmıııı n yabancı fir naların batkı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • Yabancı sermaye için NELER BF.Ş Yıllık Kalkınma Plânında derpiş edilen %1 nishetindeki kalkınma hızının tahakkuku İçin,örel sektörün,tekmil yatırımların 7Cİ0 ını kavraması gerektiği malûmdur.Bu yatır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • ergi tahakkuk ve ükelleflerin ödemede karşılattığı rmalile güdükleri de giderilecek ANKARA,AA.M ERGİ tahakkvık ve tahsilâtnıda,Hâlen uyf guianmakta olan sistemi basitleştirmek,işlerin daha hızlı görül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • Ali kazanmasın da Vahit kazansın!AMERtKA'nın Adana Başkonsolosu Mr.Thomas V.David gevenlerde sadece erkeklerin davet edildiği bil kokteyl parti verdi.Kokteyl partiye dana'nın kalhurüstil bütın erkekle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • LOKANTA P AV İYON Bu akşamdan itibaren,takdim eder.Fransız şarkıları yıldızı CECIEE DEVIEE Amerikan show topluluğu aon hafta temsiîîeri ayrıca TÜRK FOLKLOR PROGRAMI Rezervasyon Tel:47 16 30 47 16 31 N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • Cildinizin bakımı için.modern bir formu!modern bir krem tutıun fiyat)İLANCILIK 5869 15843
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • KİRALIK YAZIHANELER I Telefon Parke döşeme Kalorifer ve çift asansör mevcuttur.Müracaat:Sirkeci Doğubank İş Hanı Kat 1 No.120 REKLAMCILIK 15831
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • Sayın Doktorların nazarı dikkatine:Uzun zamandan beri beklenen 15-25 ve 200 mA.Tık RÖNTGEN CİHAZLARI re muhtelif tıbbî ve tedavi cihazları DİŞÇİ UNİT,KOLTUK ve RÖNTGENLERİ en uygun şartlarla satışa ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • on uğruna B R gun,gelecek kuşaklar,bu memlekcttr,demokratik rejimin yerleşmesi,daha dngrusu zorbaların tasallutundan kuririlmasi için,bir avuç feragat sahihi nlitikacının nasıl kendilerini tıarıreasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • 75 İS YERİNDE TOPLU SÖZLEŞME YAPILIYOR Türkiye Tekstil ve örme Sanayii İşçileri Sendikası,Türkiye Tekstil ve örme Sanayii İşverenler Sendikası ile 75 işyeri adına toplu sözleşme yapmak üzere müzakerel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • ÜSKÜDARDA 1000 KİŞİ TELEFON ALABİLECEK Üskiidarda inşa edilecek telefon santral binası 500 bin liradan fazlaya mal olacakı ir.1!MH yılı Haziran ayında inşaatı bitecek olan santral binasının salonu 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • SÜMER VAPURU BALIK AĞLARINI PARÇALADI Kaptım Rıdvan Hantal idaresindeki Sümer vapuru dün Kircçburnu vapur iskelesi mevkiinde serili bulunan balık ağlarını parçalamıştır.80 bin lira zarar tesbit edilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • 76 numaralı vapur Kanlıca iskelesi Yanındaki yalı Rıhtımına çarptı Şehir Hatlarının 70 numaralı vapuru dün sabah saat 8.30 sularında Kanlıca iskelesinin yanındaki bir yalının rıhtımına bindirmiştir.Va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.10.1963
  • Huzurlu birkaç oh I 28/10/9C3 Storkholra EVLEK olarak çok gevdim hu İsveç'i.Ka-pısıyla,penreresiyle,hinasıyle,idaresiyle lıer şey,mükemmelin öteki tarafına geç-mislerde rastlanan bir açıklık,kolaylık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • JmcAn&A UKARMA&A NİYFİİM YOK-BH CENTİLMEN Mi HlteKır EDECEÂÎMCO.AlTAPöN HA ZİMiM*-KÎLDE KAPININ OTUMlSu MİM-SIR.VE ONÜ 'DAK# DAffr P!MEMNUNlIETLE IMlUHUNtt!I ti OOOH KıMTANI-HALKİ MıVEH fAPûN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • RESMEN» WfÇ KİMSE ZORLAVAMAZ.OĞLUMU ZU ŞU KtZA VER-Mir" HAV AĞZIMI ÖPE-LİM y AMAA TİT&EME i.GAYRİ RESMÎ OLARAK KAZIM AYA-ĞI ÖYLE OEĞİL.SEM BU OĞLANI şu MENDEBURA VERMEZSEM JWACİ_~WÂN DA^ BjJ_GER Mf'y^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Bayanlar:Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karjı SAVAŞ ÇİL İLÂCI' tecrübe ediniz İLANCILIK 5200 13541
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Toplu Sözleşme Semineri bugün başlıyor Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından tertiplenen Basında Toplu Sözleşme konulu seminerlere bugün saat 10 da Yakın ve Orta Doğu Çalışma Enstitüsünde başlanaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Devlet Kava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 İdaremiz ihtiyacı için 4 adet arazöz kapalı zarf usulü ile satuı alınacaktır.•2 Muhammen bedeli 600.000.lira olup geçici teminatı 27.750.liradır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Sayıa Kitabevlerinin tiuzan Dikkatine Polisye romanlarımızdan DAKTİLODAKİ PARMAK bitmiş olduğu i(in sipariş verilmemesini ederi?AKBA YAYINEVİ Cağaloğlu Tel:22 3G MİLLİYET 15854
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Çanakkale'de batan Bouvet zırhlısı çıkarılıyor ÇANAKKALE,AHMET Ö Z K A N BİLDİRİYOR Birinci dünya savaşında batırılan Fransızların 12 bin tonluk Bouvct zırhlısının çıkarılmasına başlanmıştıri yıl önce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Mirasa konmak için babalarını öldürdüler ADANA,ÖZEL Mehmel ve Eşref AHındiş adlarında İki kardeş Bahçe'nin Aşatıkardeli koyunda 95 Ayağındaki babaları Mehmet'i mirasına konmak için öldürmüşlerdir.Tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • KADIN BAŞBAKAN VE KRUŞÇEV S Hnı.v;ı,ıııı tek kadın Saşhakanı olan Seylan Hııkıımct Balkanı Ba.van Bandaraııikc.Itıısyaya yaplığı resmi ziyaretini tamamlamış ve dün memleketine dönmüştür.Resimde kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • mm Uulü kalb doktoru "23 yaşından sonra şişmanlamayınız ve faaî olunuz,diyor NEW-YORK,A.P Dünya çapında Un salmış kain mütehassısı Dr.Paul Dudtey While dün uzun ömrün sırrını su şekilde ifşa etmiştir:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Siirt Hastahanesinin yıkılmasından korkuluyor SİİRT,ÖZEL Devlet hastahanesinin üçte biri yıkılma tehlikesi aızettiğinden tahliye edilmiştir.Bu yüzden hastalar ve personel dar bir kısma sıkıştırılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • 1 GeyıV morko QZGEI Emaye GAZ SOBALARI ve boruları Emayesi çatlamaz Ekonomiktir Koku PİYASAYA ÇIKARILMIŞTIR ^Bol yedek parça Daimi bakım servisi 315 T.L.Istanbulda Perakende Fiatı ı Şatıg verleri ÖZGE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • 32-10 E BOYALAR Tahsisi alınır.Tel:22 84 86 İLANCILIK 5788 15840 ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • VARAN 7.BİR BUDİST DAHA KENDİNİ YAKTI mTİmirl ^1(1d:^r,af'a,b,dl trahiPdah« adisini,akarak intihar ermiştir.Bu,Budlttterfi,Hükümetin pollt Kaşını protestoı etmese bıdıklar,Recc» Haziran avından beri y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Amerika us casusu yakalandı ıı—ıw ı—Casuslardan birinin Amerikalı,birinin de Sovyet Ticaret Şirketinin şoförü olduğu açıklandı WASHINGTON,A.A.Federal Tahkikat Bürosu,Sovyet Rusya hesabına casusluk yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • maderıci130sa Madencileri kuıtaımak için burgu makinesi kazanın BROtSTEDT,A.P.Geçen Perşembe Recebinden beri buradaki demir madenlerinden birinde bir su baskını dolay isiyle mahsur kalan üç madencinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Törende doğan çocuğa Cumhuriyet adı verildi ADANA,ÖZEL Elif Güler adında cenc bir kadın Atatürk caddesinde Cumhuriyet bayramı münasebetiyle yapılan töreni seyrederken birden sancılanmış ve hastahaneye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Zangoç'un kaybolan kızı dün sevgilisinin evinde bulundu Kangoç Niko Konstandinidis'in kaybolan 13 yaşındaki kızı Şişli'de sevgilisi 24 yaşındaki Mehmet Erdemir'in evinde bulunmuştur.Kız,kendi isteği i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Sayın DOKTOR ve ECZACILARA Calcium Vitamin C;5 Ampul X 10 cc Bütün Ecza Depolan ve Eczanelere tevzi edilmiştir.Malûmatınıza arz olunur.Tevzi ve Propaganda Alfred Paluka ve Şkl.Kol.Ştl.P.K.532 Galata İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • YARIK HAVA HASIL OLACAK'» Yurdumuz kuzey bölgeleri-I mizdcn geçen kötü hava ayı-I rımları ile İç Anadoludaki I yüksek basınç etkisinde kala-I çaktır.Trakya ve Karadeniz sahili S bölgelerimiz çok bulut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • ''Profumo 01ayı„nı inceleyen rapor şimdiye kadar 115 LONDRA,A.P.Kraliçe Elizabeth Il'nin Kırtasiye Dairesinden açıklandığına göre Denning Raporu dış memleketlerde ingiltere'ye iyi para sağlamaktadır.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Arjantin,Atatürk pulu bastırdı ANKARA,ÖZEL Şimdiye kadar hiç bir şekilde yabancı bir puİ batmayan Arjantin Hükümeti bir defaya mahsus olmak Ü2ere kararını değiştirmiş ve 10 Kasımda Atatürk pulu basmay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Tepsi içinde kız oynatanlar yakalandı İZMİR,ÖZEL Kurdukları çengi takımı ile izmir ilçelerinde otu/ak âlemleri tertipleyen Yaşar Pınar,Abdullah Bon ve Sait Yeşmez İle 14 yayındaki bir kız dün polis ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Beş hüviyetli dolandırıcı yakalandı İZMİR,ÖZEL E hüviyetli dolandırıcı Necdet Cambaz önceki Rece Basmahane semtinde bir otelde polis tarafından yakalanmıştır.Subay,polis K'ıbi birçok resmi üniforması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • Jandarma kumandanı bir adamın 20 santim uzunluğundaki bıyığını kesti ŞARKIŞLA,ÖZEL Kangal ilçesine bağlı Çetink&ya Jandarma Komutanı Başçavuş ismail Yolcu cadde üzerinde gezinen Ali Ekber adındaki şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • TEKSAS'TA ZENGİN BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ MIDLAND Teksas)A P.Petrolden zengin olan bir Amerikan ailesinin ileri gelen fertlerinden Mrs.Fred Turner dün feci bir şekilde dövülerek öldürülmüştür.Hâdiseden tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.10.1963
  • TAKVİMD BİR YAP Hatîb,Vaiz münevver olmalı GEÇEN gün «MİLLİYET» in «Olaylar ve İnsanlar» sütununda bir okuyucu mektubu gördüm.Babasının ani vefatı üzerine Pariste bir Amerikan şirketinin bürosunda çal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • CİCİ ÇAN FENA KıSTıR\MA YİNE ı'MDAD'.MAVeTiSTİM!SAYENDE YAŞAYACAĞIM AKTIK*.ı»i f"j/'l 't ıı:l»v.'t,hV.İ?ANNAMADlMf v-A^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • iiilftİİİiiii* ^m I i ever-pakat ohn UM NiEREDE.Ol_Du GuiNO BiUMEDEM AVR.IUWAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • DEMİR YUMRUK KtZ.IL.DOWOV NlM NEREOE OLDUĞU HAKKIN.OA i.OOWDy'NtN SENİMLE MİLEuİ MAÇ VAPT,' 3lKH JOpf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • İilliİfİİlliİİİlIİİ H/Z.U SAW BEl^l Buralarda bul.purqusuna gö/5h SAŞ7 OaCTTg Oi-Md L'.VOKSA tsiEO^N GÖNDEZSİSJ O VEGAS' A C3İDÎ,VORUM AAİgS L VERiw't DEKHAL HATLigj-ATlN LuTPEN IT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • mmam SfXlAA ZAMANIMIZDA BİR.»CİN-TOCU Ş4MRAM VARDI.BENDE~ NİZi_e DUETTO VA BAŞLADİ Mi BÜTÜN TlYATRO ALKIŞTAN-ÇıN ÇıN ÖTERDİK ŞlMDİ Se."^ıRCl ANLAMIYOR.SANATTAN-1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • ALLAH Ll K ÂLİ BET ÇOCUKKHM BEN ÇABAM SAAT BEŞTE KALKAR eÜTLJKl GÜM PATATES VE EtC MÇIC GİBİ ŞEVİ.CER,VER.Ak.ÇAM DA Q OE VATAEOlAA r ANNE BE,BABAAA HAPİSTE PİLAN Ol O SIRADA I v'/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • 137?Ekim VAKİT VASATÎ EZANİ GUnea 8.30 ıa «ete 11.58 8.30 »Kind!14.48 9.41 Akçam 17 07 12.00 Yatsı 18.41 1.32 tmsAk 4.80 11 42 HI eri Perşembe 1383 31 C.«hır EKİM 19 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HİKMET GÜLDBREN Spor kumından Mesul Müdür NAMIK SEVIK İdare Müdürü NURETTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • İLAN TARİFESİ 9 1,3,4,3 İnci tayfalarda santimi 40 TL.I,T nd aayfalarda iantiml 38 TL.0 Birinci aayfada baslık 200 TL.9 DÜŞÜP,Nisan,Nikâh,Vefat Teşekkür ilânlar» S aantime kadar 7.tayfada)M TL.Küçük i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık:22 TL.6 Aylık:40 TL.Yıllık:78 TL Yabancı memleketler için İdi posta ile bu ücretlerin bir misil alınır Uçak postası 'çtn tarife,kullanılacak pulun değerine pore değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünden Akademi için bir adet «Optiscope Type 62» alınacaktır.Açık eksiltmesi 19.XI.1963 Salı günü saat 11.00 de Okullar Saymanlığında yapılacak olan bu işe girmek istey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • 5&kjV No 28318 JZMaS DİKİŞ VE NAKIŞ M A K İ N A S I VİLAYET VE KAZALAR İÇİN ACENTELİK VERİLİR GENEL SATIŞ YERİ SÜLTANHAMAM GÜRÜNrJHAN.Kat 6 No.654 İSTANÖÜl Tel 22 43 70 deh 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • a OĞLAK BURCU 20 Ocak] Hesap islerlnl/de bugün en ufak dalgınlığı ağır ödeyeceksiniz.Uyanık olunuz.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Sizden haber bekleyen biri var.Onu daha fa/la bpkletmemellslniz.Size
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • SOLDAN SAÛA:1 Gemi yapılnn yer;Güzellik Eski dil)2 Bayındırma;ölüm.3 Derlenen jUrınıün hepsii Tersi rey.4 Bir çeşit likambU oyunu;Çivek İle gövde aracı.8 Tersi bir nota;Koruma.6 Teçhiz etmek,bir şeyin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • iv/¦i:m . S.'smSSMi.İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı;ve kısa haberler 7.35 Haiti müzik 8.00 Haberler 8.10 Türküler 8.25 Çeşitli müzik 8.40 Küçük konser 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Toprak ve ürün 9.35 Melodide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • T ü r k ç e s i Selâmı SEDES Sahip olduğunu söylediği milyonlar da yalan,dalıa doğrusu bize ümit verip oyalamak sonra bize avucumuzu yalatmak için uydurduğu IV masal.Francoise de yerinden kalktı,o da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.10.1963
  • Sözün burasında Varenkler kahkahalarla,alkımlarını birleştirip avluyu çın,çın inlettiler)Konuşmasına ara veren Caherhan devam etti.Kahramanlarım.Domu/yavrularını Hipodroma çekmek için büyük ve akıllı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.10.1963
  • ATATÜRK CUMHURİYET M.ıınni||r-ı»ıı»»mrt.ı ı—7f mmmm M1.1 'l m:JKk *5BP 1 Ilffil İl 2P JB& B K9 JA Mi S J& T SW İH 131 sax i V.r:naı ı r»—ı ı ı ı ı »ülııı ı m ıl»aw—mrm ıı ı I Saltanat fakat ıı«« Salta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1963
  • ATATÜRK'ÜN ¥e 3!vakasi ofmuşff ATATÜRK,37 yıl evvel yayınlanan hatıralarında,Meşrutiyetten sonra nasıl çalıjfığını da söyle anlatıyordu:«Meşrutiyeti müteakip bütün eşhas meydana çıktı.O zamana kadar s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1963
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE DİŞ HEKİMLİĞİ YÜKSEK OKULUNA ÖĞRENCİ ALINACAK Ankara Üniversitesi Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığından:1.Fakültemize bağlı Hacettepe Diş Hekimliği Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1963
  • VHiınınımııımnımmııih liiıııımııııııııınıntninıiıı] IllllillllllllllillilllH" IKJ o ODAK İNSTAMATİK FOTOĞRAF MAKİNELERİ ile artık filmi açmak,sarmak çevirmek yok!Resim çekmeye hazır olmak İçin,KODAK İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1963
  • Devlet Orman işletmesi Dirgine Müdürlüğünden Muham.Parti Emvalin Miktarı Brd.Bölgesi Deposu Adedi Cinsi ve nev'i Adet NI3.Lr.Kr.DİRGİNE TOPYERİ 3 S.II.N.B.Çam Tomruk 526 306.438 251.s »İS.II.UZ.B.Çam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.10.1963
  • SATILIK EMLAK ŞiŞLt Sıracevlzlerde 126 No.da 124 metre 6 oda kalorifer,asansörlü,yeni daireler 85.000,çekme kat 86 metre 50.000 sahibinden satılıktır,tediyatta kblay'TiK.ŞİŞLİDE 50—70.000 e inşa halin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.10.1963
  • Avrupaya t KLM'in uçfugu 44 şehirden biri elan Londra'yt ziyaret edinizarın hava yolu Bineceğiniz uçak sizi bir kaç saat içinde Avrupaya iri Arzunuza göre birinci veya turist mevkii seçebilir ve rübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1963
  • ATLAS Tel:44 08 35)Karanlık Yüzler L.Turner,A.Quinn R.t.EMEK Tel:44 84 3»)Gece M.Mastroianni,1.Moreau F.İNCİ Tel:48 45 95)Şafak Bekçileri L.Sayar,G.Arsoy.LALE Tel:44 35 95)Pamuk Prenses J Lewis R.t.Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.10.1963
  • ÜİA LOREN KİRALIK KSZ„ OLDU YALMZ Kah ada degiJ,fakat sanat kabiliyetleri dolayısivlp dıınva çapında tanınmış "lan.Kophia Loren ile Mareello Ma .rroianni yeni bir film çeviriyorlar.Adı:«IerL Oggi,Doma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • istanbul Sanayi Odası Seçim Kurulları Başkanlıklarından s 5590 sayılı kanun ve-bu kanunun tatbik suretine ait 3/13070-4/2485 ve 5/59 sayılı kararnamelerle yürürlüğe konan tüzük hükümleri dahilinde yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • CEYLAH^SANAY^LTO.ŞTl.SabüncuAtian.Cad.Ja5ar.HanJ1J2JJminönü,jBİ.22.98J3fc «it İnce kadın^flyakkabıst topuğunun iz bırakmadığı yegâna yer döşemesidir.her j nevi A döşemeden f daha ucuzdur.modern inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • 10.ŞUBEMİZ:Yenişehir Şubemiz 4 Kasımda 50.000 Liralık 11.ŞUBEMİZ:Adapazarı Şubesi 11 Kasımda 45.000 Liralık özel İkramiyelerle Hizmete Giriyor Yalnız bu şubelerde hesap açtıracak olan mudilerimizin ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • AP fazla oy alırsa YTP kabineden çekilecek Baştarajı Birincide temine ragmen,küçük partilerin bu İki parti arasında' ezildiklerini söylemiş ve şöyle devam etmiştir:«I960 ihtilâli Tiirkiyedcki iki blok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • At eti satan üç kişi yakalandı Mevlânekapı sur dışında dün at kesen üç kişilik bir şebeke »uçuştu yakalanmıştır.Kör,topal atlan 45 liradan alarak kestikten sonra çeşitli yerlere kilosu 2,5 liraya sata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • KEBAN'DAN İSTANBUL'A KİLOVATI 4 KURUŞTAN ELEKTRİK GETİRİLECEK ANKARA,ÖZEL Keban Barajının finansmanı için.Amerikanın da katılacağı bir «İnşaat Korsorsivumu» teşkiline karar verilmiştir.Barajın inşaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • BÜYÜK Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 TL.Her üç cildinin başlıca »atı;yerleri Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET:15845
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • I.Iota.Î 237 ampul ve 168 civata i tahsisleri alınır.Tclf.22 93 10 MİLLİYET 1S827 #11II11 HM IHIM t II İlli 1111 İMİ I IHIMI I III I HIM I III
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • ELK A td:223708 r r.l.ftı2,^B FABRİKASYON KÂPILARı REKLAMCILIK 4890 13833
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Inşaa!müteahhitleri ve bilumum bakır alıcılarına Her eb*atta,her kalınlıkta yüzde 99 safiyette bakır lama bakır levhaları Ramazanoğulları Bakır Fabrikasından temin edebilirsiniz.Tel:44 39 31 İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Otomotiv kararnamesi yatırım yapacak firmaları ürküttü Başiarajı Birincide Rekabeti tabii olarak kabul ettiklerini ancak bunun kendileriyle ayni şartları haiz bulunan firmaların yapması gerektiğini if
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • M.P.Ilk açık hava toplantısını yaptı Baştarrtfı Birincide «SAHTE HÜRRİYET HAVARİLERİ» Toplantıda ilk olarak Millet Partisi seçim beyannamesi okunmuş ve daha sonra konuşmalara geçilmiştir.M.Pseçim beya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Türkiyedeki Amerikalılar bir broşürle ikaz edildi ANKARA,M.Ali Kışlalı bildiriyor Amerikan askeri makamları,Avrupada Batı Almanyadan sonra en geniş Amerikan kolonisinin bulunduğu Türkiye için «Türkiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • ADOLPHE MENJOU SARILIKTAN ÖLDÜ HOLLYWOOD,A.P Sinema alemindeki meslek hayatı yarım asırdan daha fazla sürmüş olan HoHywood'un emektar aktörü Adolphe Menjoıı uzun bir hastalıktan sonra vefat etmiştir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • F.Bahçe,K.Sporla berabere:1-1 t Baştarajı Sekizincide keli bir Fenerbahçe «kınında Erol,lopu ceza sahası içinde elle kestiği için hakem bunu penaltıyla cezalandırmıştır.Ergun'un çektiği penaltıyı kale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Apak «Suçlular ceza görecek» p Baştarajı Sekizincide Galatasaray Teknik Direktörü sözlerine söyle devam etmiştir:«Federasyon Başkanının bitaraf hareket elmesi jferekirdi.Kararı Merkez Hakem Komitesini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Galatasaray,Zürich t Baştarajr Sekizincide Sağiç Martinclli İtalyadan transfer edilen bu futbolcu için altı ciğerli denmektedir.Müdafaa ile forvet arasındaki irtibatı tesis eden Martinclli 27 yaşındad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • IMMIIIllllMIIII ÖZERENGİN «ZOROÖLU I TARAF TUTMAZ» j Bnştarajı Sekizincide l E Ben,öteden heri 9t dakikalık i hlr maç atmosferi içinde hakem-lerin de,oyuncuların da yapı-Ş l cakları hataları mâ/ur gn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Beşiktaş Jimnastik Kulübü İdare Heyetinden KOHGBEMN TEHİRİ KARARI 8/11/1963 tarihinde kulüp lokalinde yapılması mukarrer fevkalâde umum!heyet toplantısı aşağıda yazılı mücbir sebeplerden dolayı tehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • PY n İW Tahsis eri alınır.Tel:22 95 39 milliyet 15849
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Birçok Alman turisti gelmekten vazgeçti Bnşlarajı Birincide Almanlar ise.her millette hu çeşit kötü intanların çıkabileceğini söyleyerek vatandaşlarımızı tescili etmişlerdir.Bâzı yerlerde Almanlarla T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • AMERİKAN SENATOSU Bıtştarajı Birincide Senator Ernest Gruenlnfc ise,Başkan Kennedy'nin talep ettiği 4,2 milyar dolarlık meblâğın 1.8 milyar dolar kadar indirilmesini ve Endonezyn,Mısır gibi Mütecaviz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Sahte bsn lira basan yedi kişi yakalandı Baştarajı Birincide Hasaıı'la tanıştım.Kara Hasan hin liralık bastifjini söyledi,hu işi Rİzli tutalım,hep birlikte servet sahihi oluruz,dedi.Sonra Kara Hasan'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • e Oğlumuz KKRİ.M İLKER ile üç ki-5i olduk,GÜNCK ŞADAN KON-CAGÜL 29,10/1963 Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • A Yüksek Elektrik Mühendisi YÜCEL ilp Yüksek Makine Mühendisi KRDOGAN DoKMKN nişanlandılar,26 10,l'J63 Malatya.H1ŞAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • ÖLÜM Mucur eşrafından inerinim Hacı Emin Efendi ile Rabiş Hanımın oğulları,Emine Konukçu'nıın eşi,merhum Avukat Hüseyin Avni Konuknıan'ın kardeşi,Korkut Konuknınn ile Ömer Konukman'm ağabeyleri,Münire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • lflH doğumlu Trabzon tüccarlarından kardeşim Vusuf Çakır 20.7.1962 senesinde lstanhulda kaylvıimıışlıır.Bütün aramalara rağmen izine rastlanmamıştır.Görenlerin veya durumu hakkında 27 47 96-No.lu tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Din eğitimine yeni bir yön verilecek BURSA,ÖZEL Milli Eğitim Bakanı İbrahim öktem dun yaptığı basın toplantısında din eğitimi konusunda yapılması tasarlanan yenilikler hakkında bilgi vermiştir.öktem.l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Apaydın,«Hizmeti halkın ayağına götüren siyasi unutulmaz» dedi Baştarafı Birincide lar kainlerden çıkmamaktadırlar.Bu milletin kültür seviyesi,anlayışı çok yüksektir.Kendisine hizmet edenleri unutmaz,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • C.Başkanı "Bu olay şerefimizi lekeledi,dedi Baştcnajı Birincide I Talihsiz gençlerin aiLcleri izin verdik-Gürsel bu konuda «unları söylemiş-'eri «akdirde cesetler Tarnbya'daki Altlr-iman şehitliğine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Atatürk'ün 10 İlde heykeli yok Bcıştarajı Birincide nıize inanmakta ve bu amaçla bir kampanya açmaktadır.Durum,gerçekten acıdır:Bugün Ay dm,Antalya.Afyon,Bingöl,Denizli.Diyarbakır,Erzincan,Gaziantep,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.10.1963
  • Karısını,kızının gözü önünde öldürdü AYDIN,ÖZEL Bir süredir ayrı yaşadığı 9 yıllık karın Leylâ'nın işçi olarak Almanya'ya gitmesine mâni olamıyan Lütfi Balcın,dün Kızılay derneği içinde memurların göz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.10.1963
  • HADİSEU 0.SARAY-BE$İKTA$ MAÇIHIH HAKEMİ SEMİH Z0R0GLÜ İLE SESSİZ YE RESİMLİ RÖPORTAJ Futbol Hakem Yönetmeliği nin 33 üncü maddesi «Hakemler ne kendilerinin ve ne de başkanlaunın idare ettikleri maçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • 3t||||ll!im I OZERENGİN I "ZOROĞLU i TARAF TUTMAZ,Merkez Hakem Komitesi As Başkanı Dr.Tarık özerengin,Galatasaray kulunu teknik adamlarının hakem Zoroğlu hakkındaki ithamlarını üzüntü ile karşıladığın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • G" Saray bu haft Ankar Gençlerbirliği ve Ankaragücü idarecileri »Sarı Kırmızılılardan puan almağa çalışacağız» diyor I ANKARA,ÖZEL « GENÇLERBİRLİĞİ ve Ankaragücü profesyonel futbol takımları bu bafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • 13 bilenler 157.433 lira alacaklar ANKAJtA,ÖZEL Spor Totonun onuncu haftasına ¦it değerlendirme dün sona ermiş ve kati neticeler açıklanmıştır.Buna gör« her dereceye düşen İkramiye miktarları şöyledir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • TENİS Eskrim Dağcılık Kulübü Başkanlığına getirilen Avni Akman,yarın İdare Heyetinde vazife aksimi yapacaktır.O 1963 yılı İstanbul Satranç Birinciliği için Açık Turnua seçmeleri Cumartesi günü saat 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • AT YARIŞLARI T Hazırlayan:FARUK AYRAL KOŞU Favori:Neptün.Plase:Cireyban,Sezer I.Sürpriz:Karadul.İKİNCİ KOŞU Favori:LeventU.Plase:Sahamari.Sürpriz:My Lady.ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Akgül.Sürpriz:Blanch Nieg.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • maçı günün konusu Şampiyon Kulüpler Turnuasında Galatasaray'ın rakibi F.C.Zürich'in Costaııze ile yaptıkları maçla,takımın en iyi oy uncularından safrcık teller bir pozisyonu dcb'eılcndiıkken sorüjtiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • Letter tinada Yunan Egaleo kulübünün davetlisi olarak giden Milli futbolcu «Atina'da kalıp kalmayacağım belli değil» dedi Atina'nın Egaleo kulübüyle antrenör olarak anlaşan Fenerbahçeli milli futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • 'M;x Ergun'un bir penaltı kaçırdığı maçta,F.Bahçe'nin golünü Yüksel K.Spor'un golünü ise Fahretin attı İZMİT,ÖZEL FENERBAHÇEnin takviyeli kadrosu dün İzmit'te Kâğıtspor'la 1-1 berabere kalmıştır.Ergun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.10.1963
  • rail'e amatör Armanr Ümit fakımı antrenörlüğünden affını istedi,italya tertibi israil maçında denenecek AMATÖR Millî Takım Antrenörü Cihat Arman bu görevinden affmı istemiştir.Futbol Federasyonu Başka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor