Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • BULGAR HÜKÜMETİNE NOTA VERDİK Dışişleri Bakanı,Bulgaristan'daki Türklere iyi muamele edilmesi için Bulgar Dışişleri Bakanı ile görüştü ANKARA,ÖZEL AMERİKA'DAN dönen Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • KALPLİ ÖLMANIH •44 »m ODULUHU KAZANDI [MİLLİYETİ Samuel Goldfarb adında New-York'lu bir is adamının Hür Dünya memleketlerinin büyük Şehirlerindeki lise öğrencileri arasında ihdas ettiği «İyi Kalblilik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Başbakan Yardımcısı Cezayire gidiyor ANKARA,ÖZEL Barbakan Yardımcısı Hasan Dinçer Pazar günü üç günlük bir ziyaretle bulunmak üzere Cezayire gidecektir.Cezayir Hükümetinin davetlisi olan Dlnçer,Cumhur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • BEKLİYORLAR iade edilmek üzere Cizre'ye getirilen Irak'lı mülteciler,Irak Hükümeti tarafından kabul edilmediği İçin iki gündeııberi Cizre'de bir camide barındırılmaktadırlar.Sayıları 1500 U bulan mült
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • DURUM İKİ HAYVAN.A ti ¦ğ Kİ gündenberi gazetemizin sütunlarına utana utana geçirmek '0-M.zorunda kaldığımız bir vahşetin Jıikâyesi,milletçe büyük ve haklı bir injial yaratmıştır.Bütün dünyada menfi ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • YURVİA BİR GÖNDE 9 ON AYET İŞLENDİ Bir adam metresini sonra karısını öldürdü Tatvan'da da bir milyoner,meçhul şahıslar tarafından katledildi YURDUN muhtelif bölgelerinde dün 9 kişi öldürülmüştür.Öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Su baskınında 49 işçi madende mahsur kaldı HILDESHKİM,A.P.Su baskını yüzünden meydana gelen bir toprak çökmesi sonunda demir madeni ocaklarında hapis kalan 49 İşçiden 7'sl ile temas sağlanmıştır.Dİ ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Meclis tarihinde ilk defa olarak oylama kürsüden geçmek suretiyle oldu ANKARA?AA.Türk Parlâmentosu tarihinde İlk defa olarak dün Mecliste işâri oylama MU letvekillerinin hitabet kürsüsünden teker teke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • w-AHNAVUmmiâH B Arnavutlukta yer yer Türk İdaresinin İzlerine rastlanır.Yukarıdaki resimde,Elbasan kalesi görülüyor.Tarih!Elbasan şehrinde bu kale 15 İnci asırda Fatih Sultan Mehmet tarafından Asi İsk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Belçika,Türkiye'den 50 bin işçi alacak BRÜKSEL,A.P.Belçika Türk Ticaret ve Sanayi Odalarının yıllık raporunda Belçika Sanayicilerinin 19C5 te Tüıkiyeden 50 bin işçi almayı tasarladıkları bildirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Lâstik İş bir fabrikada grev yapmak istiyor Lâstik iş Sendikası,Eyüpte kurulu bir lâstik fabrikasından çıkarılan beş İŞÇİ mümessili,6 İş günü içinde işlerine iade edilmediği takdirde greve gideceğini.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • BEHZAT BUTAK OKSİJEN ÇADIRINDA Türk tiyatrosunun en eski aktörlerinden Behzat Butak önceki gece evinde bir enfarktüs krizi geçirmiştir.Bir süredenberl kalbinden rahatsız bulunan Behzat Butak Perşembe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Osma,fecî hâdise dolayısiyle Alman Hükümetine Parlâmentomun üzüntülerinin bildirilmesini istedi Kaatıllerın bugün idam talebi ile mahkemeye verilmesi muhtemel ANKARA,ÖZEL NİŞANLI iki Alman gencine Pol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Pît*.*1 SOKAK ORTASINDA STRIP-TEASE YAPTI l İLHAN DEM1REL] İnsanları yola getirmek için sokak ortasında Strip-Tcase Erdoğan Çoban Pangaltı'dan Osmanbeye kadar çırılçıpyapan berber Erdoğan Çoban polisl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • Hakkında açılan Meclis tahkikatının selâmetle yürümesi gerekçesi Gürsel,Sağlık Bakanını kabul edip,Koalisyonun yaşaması için yardımcı olmasını istedi ANKARA,ÖZEL SAĞLIK Bakanı Yusuf Azizoğlu,hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.10.1963
  • DİKKAT!Takvim Biol.uımn ve Kartonunun üzerinde SAATLİ MAARİF TAKVİMİ adı olrnıyan ve her güne ait yaprağının altında SAATLİ MAARİF TAKVİMİ ibaresi bulurınuyan Takvimler sahtedir.SAATLİ MAARİF TAKVıM'l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • DUŞUNENLEJUN DÜŞÜNCELER!Özel teşebbüs ve radyo olan 9 Haziran 1937 tarihli 3222 sayılı Telsi* Kanunu Türkiye'de radyo kurup isletmeyi hükümetin tekeline vermiştir.Yurdumuzda ancak hükümet kurumları bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • Elektronik sekreter ne denirse kaydeder AVUKAT Çetin I çok dikkatli bir sekreteri var.Tele/onlara cevap veriyor ve »övünenleri hafızasına yazıyor.Çok nâzik,çok kibar,tam işinin ehil bir sekreter.Sadec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • KALKINAN ÜLKELERİ TEHDİT EDEN TEHLİKE:TARIM MADDELERİ FIATLARI BİRLEŞMİŞ Milletler Gıda ve Tarım Teşkilâtı bu hafta,kalkınmakta olan ülkelerin tarım maddeleri ihracatında karşılaştıkları güçlüklere bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • Almanlar,Âdâna Alıcı:42.000 şube/i bit kooperatif ADANA,ÖZEL J^ğ SATİŞ mağazası bulunan AI-man «H.D.K.Tüketim Kooperatifinin yetkili iki temsilcisi Çukurova 'bölgesinin yaş sebze ve nıeyva mahsulüne «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • New York'ta 1 dolar 10,78 Tl.NEW YORK Borsasında 1 Amerikan doları,Newsweek Dergisinde ikan ¦on tabloya Köre,10,78 Türk lirasına tekabül etmektedir.Dergideki banknot satis fiatlari tablosu,bir hafta t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • Ve Almanyada MÜNİH,Mustafa E.AYDI N'dan ALMANYA'da Türk parasının dıs değeri bu hafta sabit kalmıştır.Hâlen 32 marktan alınan 2 adet 50 liralık veya 1 adet 100 liralık kupürün satışı 38,70 mark üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • Cumhuriyet 92.00 92.70 0.50)Kesat lira 135.00 135.25 0.25)Hânıit lira 102.50 103.00 ayni İngiliz,Kral 111.00—112.00 ayni)Fransız Napolyon 90.00—91.00 ayni)24 ayar külçe altın 14.03 14.05 0.10)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • Uluslararası Zeytinyağı Andlaşmasına katıldık ANKARA,ÖZEL SON iki yıldır dı$ piyasalara zeytinyağı ihracatçı»ı olarak çıkan yurdumuzun tl963 Yılı Uluslararası Zeytinyağı Andlaşması» ua girmesini sağlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • •SAYIN DOKTOR ve ECZACILARAyeNf et# ANr/efort* Chlo* Tetr»cyclint Piyasaya arzedilmiştir D *»'5lKJLlH-*8 DEPO TESİRLİDİR GÜNLÜK DOZ YALNIZ 000 mfr.V TEDAVİ KESİLDİKTEN SONRA TESİRİ 48 S A AT DAHA DEVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • mm ANKARA YATIRIMIN ALANI TUTARı fT.L Auk.1st.İzmir radyolink »istemi 2.800.000 Kırıkkale içme suyu.2.500.000 Erkek öğ.Okulu derslik bloku 2.500.000 Merkez Tamir Atelyesl donatımı 2.250.000 6:t ilkoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • MEVLİD Çok kıymetli büyüğümüz MUSTAFA NAZMİ DEMİRÖZ'ün vefatının 40.gününe tesadüf eden 27 Ekim 1963 Pazar günü öğle namazını müteakip Beyazıt Camiinde Mevlid kıraat ettirileceğinden sayın akraba,dost
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • YILDIZ GEYER ile UĞUR BELGER.Evlendiler.85'10/1963 Beyoflu MİLLİYET 15564
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • Seyyar esnaf Pazar yerleri Dışında satış Yapamayacak Sabit pazar yerleri dışında çalışan esnafın seyyar esnaf karneleri• Belediyece İptal edilecektir.Mahallelerde seyyar olarak sebze,rneyva salan esn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • ÖĞRETMENLER BAKANLA TOPLANTI YAPACAK Millî Eğitim Bakanı îbrahim ökten;bugün saat 16'da Türkiye Muallimler Birliği üyeleri İle bir toplantı yapacak,tır.Galatasaray Lisesi salonunda yapılacak toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • BÎR KAATİL 15 YIL HAPSE MAHKUM OLDU Içerenköy'de 2.5 yıl önce koyun otlatmak yüzünden Mustafa Çelik'l öldüren Niyazi Çağatay,dün 5 inci Ağır Ceza Mahkemesinde 15 yıl hapse mahkûm edilmiştir.Mahkeme ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • MUDANYA'YA İLAVE BÎR SEFER KONDU Denizcilik Bankası Denizyoları İşletmesi Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Mudanya'ya bir ek seter yapılmasına karar vermiştir.3u Ekim günü cAyvalık» vapuru saat 10 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • TO FA İpliğinden imâl etmekte olduğumuz ve Türkiyede başka bir fabrikada emsali bulunmayan fiksaj makihalarımız sayesinde buruşmayan çocuk pantolonları ve çocuk takımlarının gördüğü büyük rağbeti kısk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • »ıTlNTı I ÖZEL ISTANBUL TİCARÎ ve İKTİSADÎ BİLİMLER YÜKSEK OKULU Sultanahmet,Alemdar Caddesi:36 Kurucusu,Dr.Osman Nebioğlu İKİNCİ DERS YILINA BAŞLADI Öğrenci kılavuzu isteyiniz.Telefon:27 40 54 KAYITL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • EGE ÖZEL ve YÜKSEK OKULU MÜDURLUĞ Yüksek Okulumuz hakkında telefon,telgraf ve mektupla vâki devamlı müracaatlarda sorulmakta olan aşağıdaki hususları ilgililerin bilgilerine arzederiz.1 Yüksek Okulumu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • iıfi.ır~ı~» iLWiw.r»wni|T ii mm ~'wıı m'l Tıı"' n iii'TT ı *~ıı "ur m ~m\u ~ir SERGİ WE SATİŞ' MAĞAZAMIZ HARBİYE'DE AÇILDI Mobilyada Dekorasyonda inşaatta Ambalajda Daima aranan UCUZLUK-KALITE-ZARAFIT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.10.1963
  • 1I1H IIHl I [YABANCI OKULLAR t% U arada ortaya bir de yabancı okullar me-0 selesi çıktı.Hazırlanan bir tasarıya g«iıe bundan böyle yabancı okullar,tesislerini genişletelneyecekler,yeni bina yapamayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • Ik l^wzmmi jd t.1.•»MIMIIMIIMMMIİMMIMI J*-t W.I *S"Ni I 4 |V lll ll lll|IIIMIIItMt(CâM'AM APARTMAN DAİRESİ İ AYRICA ZENGİN PARA İKRAMİYELERİ SON PARA YATIRMA TARİHİ 20 ibstm 1963 J IIMImilllllllMI)tlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • Cinayeti eşek haber verdi BUROUB,ÖZEL Ali Çakak adında bir demir tâciıi eştkle mal mubayaasına giderken ıssız bir yolda meçhul şahıslar tarafından boğularak öldürülmüştür.Ali Çakak'ın ölümünü yalnız d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • İSTANBUL* BANKASI Sene sonu çekilişinde 2 kişiye APARTIMAN DAİRESİ 5 kişiye 5.000 er Lira 6 kişiye 2.500 er Lira 14 kişiye 1.000 er Lira 417 kişiye muhtelif para ikramiyeleri Son para yatırma iarihi 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • Atlantik ameliyi yapıldı Apandisit krizi tutan bir çocuk,gemide ameliyat edildi NEW YORK AA.ATLANTİK Okyanusu'nda seyre,den «Silverlne» gemisinin yolcularından küçük Amerika'lı Ruhken Fowler önceki gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • riftMURsa mU iflPEHİ.m& î£K MilASmİçMliAH SMUt CARİ ve HWiAWi. $iz Pü HA-S^-sÇMM BiRT^tiiSTtl ĞAKfeTE«TAWUcAfiıZSiz.SA1IN OYNARA:AL TAPON 7 ANE8 ÎTMYAN OlAN W tou uk adam;revtBT Mhe T E\ni£T KüftMiJ^r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • saravuapoa PAŞALAR GİBİ VAŞA.VACAKSIN L HERKES EM.RİNDE OLA-CAK L «STe.AAİVO RUM Be SARAV.LAR rİLÂN ZATÂ-ÜNİZİN OLSUN.ANAS1VLA 6A.BASIN)KANDIRA-BİLMEK İÇİN TAM İK(KUTU ALTIN VERDİM S BlURiM ÇOK TUZLU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • YARIN HAVA MAHİ Yurdumuz kuzeydeki yüksek basınç ile güneyde bulunan alçak basınçların etkisi altında kalacaktır.Karadeniz sahili bölgeleri,Marmara ve Trakya genel olarak bulutlu ve zaman zaman çok bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • 6,5 milyon Lira miras Paylanamıyor Bir evlâtlığa bırakılan miras,itirazlar yüzünden dürt yıldan beri paylası-[onuuıuştır.Şehzadebaşındaki Çakır Sarayın sahibi Mehmet Sabri Çakırfeöz,evlât edindiği bal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • NEŞELERİNE İngiltere'ye bir baltalık bir ziyaret yapan Sovyetler Birliği Ziraat Vekili Volovelıenko,İngiltere'nin yeni Başbakanı Lord Home İle bir görüşme yapmıştır.Kesimde Başbakan Home ingiltere Zir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • BİR RUS CASUSU intihara teşebbüs etti STOCKHOLM,AA Rusya hesabına casusluk yapan Albay Stig Wenriei'SU oem tutuklu bulunduğu hapishanede fazla miktarda uyku hapı almak suretiyle intihara teşebbüs etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • I Biz böyle değildik!BİRİ 21 diğeri 22 yaşında iki Alman genci memleketlerinde nişanlanmışlar,evlenmeden evvel turistik ve sportif bir seyahat yapmağı kararlaştırmışlar.Nereye gidecekler?Hiç j bir mem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.10.1963
  • Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı FLORENCE NIGHTINGALE YÜKSEK HEMŞİRE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Okulumuz 1963 1964 ders yılı için öğrenci kaydına başlanmıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • 7 leKtMte,MÂı_A if.'r£k G^ d'Ve wdzA-1 Jatak^l"^ si-yog-1!mx ^îtt^ l*l_GUNOUR.EvtVlE UGRAMAM.1ŞJ.DOST ARiMDAKJ oueunmj pose.haber-AcAQA vooJ.oawa 6m.CE DS.KAVBOU.MUŞTU OKTADAN.A*AA BÖYL.E «R.L TlK.Bie
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • UMVANIfw''*!KEN» OfNfMSANA*-KAltŞl M VETS» |«2İNCE**6AvuN/AAVANI SIR AOA/AllsJ HLj^0^1 ALANAKLA rr^A^ ec»L.iYo*suN ns CSVAP vEKEOBKSı"N* 2.KeMSlÇİNlt OAİ5A A OLU «ÜST S:I İNSAN OU4 RAK TANIDIĞI/OOwJ o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • IÜ1N W ili BuLfMAoası what b/ste.PSŞS 4UM4Mİ ONU DERHAL.A&A$mfZAV/tA J.BANA i-ON.Cî^A HAVA k ALAMI TEAF1K C KI5AA1N1 ACS.UE BAĞUA-C7 VIMIX—t"-t EST jğ ^ifL^ ^îi ^«ijDx i"a-5jy\2^flm BflPFSI&ifc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • CISCO KID PA-TKO.JOSE SAUNAS,ROD fcAPLANLAg.ŞEt-UZl'tfDe.Sirs.şey sövuiV£.VıM VU*.U lS.*30N ES.Dun GECE.YEMEK ESNAÎ9INOA.«KAPLAN:SİÎCıV» KASABAMIN KM tJEeERL)«CADIN» OL_OwU HINVAA*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • ALLAMUK AUfrgY 4öNiûjstoe bir y v/A' StcE re AAİZİ-ENİP u.AUANDL C ZANVAM ©ENİMDE ŞEKERİM.s gece.RâJÇdÜBlti oujn.ÇA AVSEuıM VAKlŞUAR,İÇfM DE OSMAN INİ«.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • Gidemediğim Keman Resitali BÜLENTTARCAN N'İVERSİTE imtihanları yüzünden geçen hartanın bir kısmım Ankarada geçirme lorunda kaldım.Dnlayısıyle Sovyet keman vir-j lüozu Valeri Klimnv)un resitalini dinle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • W»1;W(R yaym/ann,tmm ft jdrnit" ııır ı' i i.JIJtl i'lif?i BKKJ.AMC1I.IK 4861 15600
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • AŞK KAÇANI Yazan:Mkheline CLOOS Türkçesi:Selâml tzzet SEDES Dul var kadın pek gaştıt Ama neden?çektim,çekeli,İ2tirabın ne olduğunu anladım,atılayalı oha hak verdim.Ben kurtuldum,halbuki İztirap onda d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • ISTANBUL RADYOSU rrf~:r.7.30 Açılış ve kısa haberler 7.35 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.10 Oyun havaları 8.25 Çeşitli müzik 8.40 Küçük konser 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Melodiden melodiye 9.55 Kısa haberl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • 3k* m OĞLAK BURCU m Aralık 20 Ocak] İçlini* bulunduğunuz çapraşık duruımlan sizi yalnız kebdl enerjiniı kurtarabilir.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Ufak engeller yll/ünden yürüdüğünü» yoldan hemence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • SOLDAN SAÖA:1 Bir kus;Terli kalın eldin.2 Asık.çirkin Surat)Takat.I Eskiden terhis edilerek yedeğe «ecen ktır'a erlerine denirdi;Fransa İle İngiltere arasındaki denil.4 Gümüşün kimyadaki rumuzu;Teni A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • Hicri Cumartesi Rumi 138J 2G 137» C.»hır EKİM ikim 1963 U VAKİT VASATÎ EZANÎ CUum 7.24 1.0» ö«!o 12.58 a.44 lUn.U 18 53 9.30 Ak#.ım 18.14 12.00 YfetM 16.47 1.33 8.45 11.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • MliiiiH«» MMjUli Guatetlllk A.I.adına TSr SoMMî ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkr» ve Makalelerden Meıül Müdür:HİKMET GÜLDE REN Spor kısmından Mesul Mudur.NAMIK SEVIK idare Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • İLAN TARİFESİ 1.3.4,3 lort tayfalarda »»atimi «0 Tl.0 T nol aayfalarda »»atimi M T.L.Blrlaoi tayfada baalık tOO T.L.A Dütün.Nijaa,Nikâh.Vefat t* Teşekkür İlanları S «aa-«aaa kadar T.tayfada)M T.L t Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylıkı 22 T.L.6 Aylık:40 T.L.Yıllık 75 T.L.Tabancı memleketler İvin «di posta İle bu Ücretlerin bir mitli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine gör* degiglr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.10.1963
  • İmparator ağlayınca çevresindeki halk da ağladı,İmparatoru az önce öldürmek,başındaki incili,altın sırmalı,yakuüu tacı yok etmek isteyenler,bu basın üstünde kendileri gibi yırtık kirli bir bez paryası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • KOY VE BÜYÜK ŞEHİRDE BOŞANMA OLAYLARI ANADOLU'da boşanma erkeğin bit-sözüne bağlıdır:Eğer bir erkek karısına «şart olsun» derse herşey bitmiş sayılır.Hattâ erkeğin bu sözü karısına bile söylemesine lü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • KIZ KAÇIRMALAR ON YEDİNCİ MAHKf.'M 24 yaşında iri yapılı.Babası 6 aylıkken ölrauı ve annesi başka bir erkekle evlendiği için babaannesi tarafından büyütülmüş.2 yıl aya hükümlü.KARAKTERİ Kavgacı ve dis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • TURMloe PLÂSTİK BADANA BOYALARI Tarafından imâl edilmişilr MUHTELİF CAZİP RENKLERDE DAHA İYİSİ YOKTUR Her yerde arayınız zLANÇBtffi mi &m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • ANT İ DOTf.poMAr GRİP.NEZLE DIŞ AĞRISI V YANIKLAR'.GÜNEŞ YANİĞI ARI-BOCEK SOKMASI AÖALE RÇMATİZMASİ YARALAR.KESİK PİŞİK.KAŞINTİ f-EKZEMA.ERGENLİK DONUK DERİ ÇATLAKLA-RINDA VE TRAŞTAN SONRA KULLANILIR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • Galatasaraylılar Cemiyetimiz lokalinde her sınıf İçin ıınıf geceleri tertip edilmiştir.Tarihini seçip bildirmeniz kâfidir.EN GÜZEL ORKESTRALAR,HANENDELER,SAZENDELER GALATASARAY PİLÂVI,EN NEFİS YEMEKLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • AHÇELİK ELEMAN MIYOR Memlekette yeni kurulan Plâstik Levha Tesisimizde yetiştirilmek üzere elektrik veya radyoculuğa vâkıf ve bilfiil çalışacak hevesli eleman aranıyor.Askerliğini yapmış,Sanat Enstitü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • SATİLİK EMLAK BEBEKTE şahane katlar 63 62 39 YEŞİL YURTTA deniz görür kaloriferi!lüks 97.500 daire 73 85 90 ERENKÖY istasyon karşısında altı oda kaloriferli lüks daireler 55 22 9G ARSA,Aksaray Kereste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • Eleman Aranıyor 1)İstanbul ve Anadolu'da satış İşlerinde istihdam edilmek üzere askerliğini yapmı$,SO yaşını geçmemiş,terclhan İlse mezunu olanlar.2)Akreditif ve gümrük islerinde tecrübeli,askerliğini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • KALORİFER YAKITI Tel:480278 CUMHURİYET CADDESİ EGE HAN HARBİYE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.10.1963
  • Sayın Doktor ve Eczacılara SIGMAMYCIN HOMOJEN ŞURUP SIGMAMYCIN PEDIATRIK DROPS VE TERRAMYCIN ENTRAVENÖZ 250 mg.Pfizer.YeniHen piyasaya verilmiştir.Sağlık Hizmetinde ilim FAAL 7589 15369
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • ^m?T' WZa A »i Muhterem Nur ve Işın Kaan mutlu günlerinden birinde.NUR,uzgun» KÂÂM şen».Işın Kaan,önümüzdeki günlerde "Üç Öfkeli Genç,filmini çevirmeğe başlayacak DANANIN kuyruğu nihayet koptu.Mecmual
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • N L AZAK TİYATROSU Gazanfer Özcan iz Gönül Ülkü BEN ÇAĞIRMADIM G KOMEDİ 3 PERDE 7 TABLO Ü BAYRAM İÇİN İLÂVE OYUNLAR:28 EKİM PAZARTESİ 21.15,29 EKİM SALI 16.15 GELECEK OYUN:ARİATÖH Yazan.REFİK KORDAĞ M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • Cildinizin;'gündüz krefiflifif' Cildi yumuşalır.düzgün,matjiapar-MİL I AHOlUrtJAKI İZMİR u İLANCILIK 5359 15589
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • KREMLERİ CİLDİNİZİ,TEMİZLER.BESLER BEYAZLAŞTIRIR ve GÜ7ELLEŞTİRİR.Gündüzleri Geceleri ı HAVİLİ.ANO VANISHING I HAVILLANO CüU kremi kremi Türkiyede en çok rağbet gören güzellik kremidir İLANCILIK 5190
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • it Harici tesirlere dayanıklı yegâne plâstik boya SADOSAN,solmıyan,çabuk kuruyan,sabunlu su ile yıkanabilen mat ve süet görünüşlü en modern plâstik r boyadır?BOYA,VERNİK VE RECİNE FABRİKALARI İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • SATILIK Okul ve Fabrika için müsait,Beşiktaş Ihlamurda 2.800 M2 arsa uygun fiatla.Tel:48 39 14 Orfaköy'de Satılık Ucuz daireler Kaloriferli,parkeli,sıcak su ve manzaralı.Tel:48 39 14 Orfaköy'de Satılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • fEN GÜVENİLEN-MARKA TRANSİSTORLU RADYO TELE TEKNİK Sanayi v« Ticaret Ltd Şti Tanır Hao Kat 2 Galata Tel 44 40 28 44 75 64 HANCILIK 5143 15592
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • I Nit III YUN M MAĞAZALARI SAYIN MÜŞTERİLERİNE DEĞİŞİK BİRER HEDİYE VERİYOR.BUKLET MANTOLUKLAR '¦JİÇ TWEED TAYYÖRLÜKLER DANTELLER TÜLLER MODA RENK VE DESENDE ERKEK KUMAŞLARI TJ| NADİDE PARDESÜLÜKLER P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • İSVEÇ MALI VOLVO PENTA DENİZ MOTORLARI Yeni bir parti satışa arzedilmiştîr MUHTELİF TİPLER MD1 6 HP Dizel MD 4 20-30 HP MD 38 56 HP MD 47 92 HP MD 67 125 HP TIMD 96 205 HP C 23 8-14 HP Benzin Aquamati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • SANAYİCİLERE İŞLETME KREDİSİ 1 344 Sayılı Kanuna istinaden İşçi Sigortaları Kurumu menabiinden sanayicilere bu güne kadar ikraz edilen 50 milyon liranın tahsil edilen taksitleri tutarının da ayni sekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 M 35)«Yalancıv A.Vuyuklaki Rumca Clkind hafta)EMEK Tel:44 »4 39)Aile Tuzağı M.O'Hara K.l.4hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Makber G.Arsoy,L.Sayar.LALE Tel:44 35 95)Pamuk Prense»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • Ml IDCVCW I D A'l^ A Uüny8""1 en ııniü bale yıldızlarından INUKCICV LUlXUKM UA Rudolph Nureyev Londra'da verilecek temsiller için provalara başlamıştır,önümüzdeki günlerde bağlıyacak temsillerde Rudol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.10.1963
  • ANKARA RADYOSUNUN PROGRAMLARININ ESASLARI TESBİT EDİLDİ ANKARA,ÖZEL Doğum kontrol tasarısı kanunlaştıktan sonra,Ankara Radyosu yapacağı yayınlarla.doğum kontrolü hakkında köylülere bilgi verecek ve bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • PERİHAN' ve ORHAN DELİOR-MAN,oğulları OûUZTÜRK'ün doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler,24/10'1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • OSCK&Ssı-o r\j Eay ve Eavan F.AVt ve YUSUF Josy)ĞAB AY Or.OfcuHan h SEMÎH'in 32 Doğumunu dost ve ak-tabalarına rhufdelerter.£jf 25.10.1963 Giizelbahçe I »AVCILIK 577C 15602 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Gabrielle Jeitteles ile EMİN ALİ AKIN Nişanlandılar.£9/9/1963 Karlsruhe 15599
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Doktor GÜZİN BOSUT ile Deni;Kurmay Binbaşısı ORHAN SE-RİM evlendiler,25 10/19Ü3 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • VEFAT Eski Adliye Narlarından merluını Manyasizâde Refik bey ile Rabia iıanınnn oğlu,Lahika Manyas'ın zevci,Füsun Manyas'ın babası,Safder Çınar'ın büyükbabası,Ezher Altınova ve Kâ-I nvuran 'Açba'nın d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • AG BİR KAYİP Ailemizin büyüğü dul bayan ROZA BASO(HAJ tutulduğu amansız hastalıktan i.yiuılaıııayaruk 25.lU.ilı)uünü Höl-kın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 27.10.903 Pazar günü saat 12.30 da Harbiye R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Iı ıı ıllllJ—MMMKİ—VEf ÂT Ayşe ve M.Tahlr.Güneri'nin oğlu Lebtbe Güneri'nin eşi Ayşe 'filrln ve Ahmet Birol Güneri'nin biricik babaları.Münevver Güç-¦yener'Ln agabeysi,Kemal Güçyenerln kayınbiraderi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • M EVLİ D Ailemizin büyük kaybı SAİT ÖZÇELIK'in 82İ2 ruhuna 27 Ekim Pazar günü Öğle namazından sonra Şişli camiinde okunacak mevlid'e arzu edenTerin reşrifheiini rica ederiz.Ailesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • M E V L İ D Kıymetli Eabamız İstanbul Tüccarlarından Kalkandelenü HALÎM ERKLl'nin vefatının 3 üncü senei devriyesi dolayısiyle 27/10/1963 Pazar günü öğle namazını müteakip 'aziz ruhlarına ithaf edilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Sayın Dr.Satp Tezel'e TEŞEKKÜR ğ Eşimin muztarip bulunduğu l İ rahatsızlığını çok başarılı bir f ameliyatla gideren.hazakati,ğ I müşfik alâkası ve mümtaz İnsan-Ş lığı ile bizi minnettar bırakan değerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • 50 ERKEK BİR ERKEKTEN DAHA AZ TEHLİKELİDİR!BEVILLO,Teksas)AA.Hâlen Teksas'ı ziyaret emekte olan Vietnam'ın «Korkunç Yengesi» Bayan Khu'nun kızı 50 kadar Kolej öğrencisi tarafından dansa davet edilmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • SAYIN DOKTOE VE ECZACILARA ASTMATİK DURUMLARDA RAHATLATICI SİGARA ÖKSÜRÜKLERİN!SÖKTÜROCÜ VE KESİCİ BİR MÜSTAHZARDIR İ Ü Dr.İHSAN SAMİ LABORATUARI İSTANBUL EGATUSSIN imm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Azizoğlu da dün istifa etti Eaştarafı Birincide kararımdan dönmüş değilim.Arkadaşlarımın aksi karar alması ve lıenim Bakanlıkta kalmamı istemeleri,beni müşkül vaziyetle' bırakabilir.Bu konuda ısrar et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • GÜRSEL,AZİZOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ Cumhurbaşkanı Gürsel dün sabah Diyarbakır Milletvekili ve Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlunu Çankaya Köşküne dâ vet ederek,Koalisyonun yaşaması İçin yardımcı olmasını ve gayret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Bir adam önce metresini,sonra karısını öldürdü Baştarafı Birincide ha'yı öldürmüştür.Odada ağlamakta olan iki yaşındaki oğlu Ömer'i de tek kurşunla yarahyan Şükrü,tekrar metresinin evine gitmiş ve tab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • BİNALARINIZIN DIŞ SATIHLARINI DENİZ VASITALARINIZI MADENİ TESİSLERİNİZİ EN DAYANIKLI HARİCİ BOYA İLE KORUYUNUZ "UCv HARİCİ BOYA Her yerde arayınız Daha İyisi yoktur İLANCILIK 5257 15584
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Eski Denizyolları ve Limanları Umum Müdürü Ali Haııfi Manyas,Perşembe gecesi bir kalb krizi neticesinde vefat etmiştir.Merhum,Meşıaıtiyet tııkılapcılanndan Manyasizade Refik beyin oğlu olup 1889 doğum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • İ KALECİ VAROL i ARTİST OLDU j Baştaraft Sekizincide E Bu filinde cinayet yok ağa-jj E bey.Bol bol beni seyredeceksiniz E ve futbol göreceksiniz.Madem E J merak ettiniz söyleyelim,evlene-E E ceğim son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • »KORKUNÇ CİNAYET» MECLİSE GETİRİLDİ Buştara/t Birincide İDAM TALEBİ İLE BUGÜN MAHKEMEYE VERİLİYORLAR Kaatillerin bugün idam talebi ile Ankara Ağır Ceza Mahkemesine verilmeleri beklenmektedir.Kaatiller
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Istanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden 1 İstanbul Vilâyetinin Kartal kazasmda inşası mukarrer Özel İdare memurluğu binasının 150.000 lirası 1963 ve bakiyesi 1964 yılı Vilâyet bütçelerinden ödenmek üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • 84.06 90 Silindir gömlekleri tahsisi alınır.Tel:44 25 95 II A.NCILIK 5779 15B03
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Matbaacılara müjde Bilumum matbaa makineleri iyin Avrupa malı efsafmda yüksek kaliteli,sağlam ve garantili,EBONİT ve KAUÇU MERDANELER»sipariş kabul edilir V 18 senelik tecrübenin zaferi Fabrika Alibey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • PİLOT BÖLGE ANTALYA'DA SATILIK ÇİFTLİK Kooperatif mülkiyetinde,şehre 15 uçak alanına 4 km.akarsuyu araziye dağıtan kanal şebekesiyle mücehhez,narenciye,turfanda sebze yetiştirmeğe,türlü sulu ziraate e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • SAYIN MÜŞTERİLERİNE DEĞİŞİK BİRER HEDİYE x VERİYOR NEYİR TRİKOLARININ BÜTÜN ÇEŞİTLERİ BUKLET MANTOLUKLAR TWEED TAYYÖRLÜ KLER OANTELLER-TÜLLER SON MODEL HAZIR MANTOlAk DÜZ ROBLUKLAR GELMİŞTİR MEVSİM ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • MUDANYA'YA İLÂVE SEFER Cumhuriyet Bayramı tatiline tesadüf eden 30 10 1963 Çarşamba günü,Mudanyaya ilâve bir sefer yapılacaktır.AYVAliIK vapuru mezkûr gün İstanbul'dan sabah 10 00 da kalkarak doğruca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • ü 960.000 Adet Kâğıt Patron Alınacaktır.Sümerbank Bakırköy Pamuklu Sanayii Müessesesi için 360.000 adet yarım konik kâğıt patron,600.000 adet Rus tipi yarım konik kâğıt patron kapalı teklif suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • GALATASARAYLILAR İsviçre'deki maç için seyahat tertip edilmiştir.Gitmek isteyenlerin cemiyet merkezine müracaatları rica olunur.Ücret 500 liradır.GALATASARAYLILAR CEMİYETİ Beyoğlu,Galatasaray Mısır Ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Müşterek Pazar desteği İle Neşredilmekte Olan MÂRCHE COMMUN BOÎÎIN EUROPE Yıllığında Türkiye'ye de Yer Verilecektir.¦Müşterek Pazar camiasında tanınmak isteyen Türk Müesseseleri isûulerihin bu kitapta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • BULGARİSTAN'DAN ÜÇ TÜRK İLTİCA ETTİ UZUNKÖPRÜ,ÖZEL Son zamanlarda Bulgaristan'da Türk lere karşı girişilen baskı hareketleri yüzünden Ahmet adında bir ırkdasımız.Suphi ve Hasan adlarında iki çocuğu İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • BULGAR HÜKÜMETİ Baştarafı Birincide myko,Iran Dışişleri Bakanı Abbaı Aram,ispanya Dışişleri Bakanı Don Fernando Maria Castella ile görüştüm.Erkin Amerikan Dışişleri Bakanı Rusk İle krom,Amerikalıların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Toptaşı Cezaevinde dün cinayet işlendi Toptaşı Cezaevinde,dün bıçakla bir cinayet İşlenmiştir.Bıçağı nereden ve nasıl temin ettiği belli olmayan mahkûmlardan 112 yaşındaki Hakkı Çavul 29 yaşındaki san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • Pakistan Atatürk için pul bastıracak KARAÇt.A.P.Pakistan Posta İdaresi Atatürk'ün 25 inci ölüm yıldönümü münasebetiyle 10 Kasımda bir serî Atatürk pulu çıkaracağını açıklamışlardır.Pulların üzerinde A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • PANGAITI'DAN OSMANBEY'E KADAR ÇIRILÇIPLAK YÜRÜDÜ Bagtarafı Birincide sıra don'a gelmişti.Etrafındaki yüzlerce kişiye aldırış etmeyen Erdoğan,bir anda «En fazla merak konusu olan» hareketi de yaptı,don
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • NL'RA.V ŞARI.AK ve ÖMKR ŞAR LAK kızları DEMKT'in doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler 22 '10 1963 Gülhane An-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.10.1963
  • 25 YIL SONRA İKİ TÜRK AİLESİ VATANA DÖNDÜ Bıiştarafı Birincide cakhyacağını ve öpeceğini şaşırmıştı.Hepsini birden kollarının arasına almağa çalışıyordutin manzara hepimizin tüylerini ürpertmiş,birçoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.10.1963
  • Milliuef RE$,MU ciiniijei K|JA HABERLER Olimpiyatlarda madalya kazanan ilk Türk atleti Ruhi Sarıalp,Amerika'nın muhtelif beden eğilimi ve spor tesislerinde tetkikler yapmaktadır.İstanbul Yüksek Denizc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • Adcmada 7 takım Hakemleri Boykot etti Basma verilen tebliğde,hakemlerin taraf tuttukları iddia ediliyor ADANA,ÖZEL Şehrimiz birinci amatör kümesinde bulunan sekiz takımdan yedisi,bugün yayınladıkları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • BODİ LUİGİ BUGÜN DENENİYOR Organizatör Morelli tarafından îtalyadan getirilen santrhaf Bodl Lulgl bugün saat 10.30 da Galatasaray lisesi bahçesinde bir denemeye tâbi tutulacaktır.Teknik direktör Gündü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • G.Saray'ın Avrupa Kupasmdaki rakibi G.Saray'ın Avrupa Şampiyon Kulüpler Şampiyonası ikinci turundaki rakibi toviçreaLj f,Ç,Zunclt taJuruium »up kadioiV)bit eacttuj evvel jouilu^i,AVRUPA Şampiyon Kulüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • Teknik Direktör Kılıç "20 günde 8 maç oynadık,Beşiktaş ise 8 gündür istirahatta ve zinde olarak bize hazırlandı,dedi Galatasaray'la taşlı futbolcu yapaca lardan HÜSEYİN KIRÇ ALI] klan büyük maç için Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • MİLLİ LİGDE F.Bahçe-19 Mayıs Stadında PTT-iz.Spor,Ankaragücü Karşıyaka karşılaşırken,Mithatpaşada da Saal 15.45 'de başlayacak maçla Sarı-Lâciverf li lakım iddialı Allay'a puan vermemeğe kararlı Saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • Allay kalecUi Varolun rol aldığı filmin bâzı sahneleri Mithatpaşada çekilecektir.Resimde kaleci Varol Kaleci Varo artist oldu «Kavgasız Yaşayalım» filminin kavgacı delikanlısına F.Bahçeli Şenol,bugünk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • BİRİNCİ KOŞU Favori:CinaH,Plase:Karadut,Mavroçavuş,Sürpriz:Amazon İKİNCİ KOŞU Favori:Yiğit.Plase:Külhan,Malde 94,Sürpriz:Benllkız,Tokuçlu.ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Sarraf,Plase:Belde,Preveze,Benllkız,Sürpriz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • STKFANAKOS BÜYÜK SKANDAL!Üç Olimpiokoslu 15 yaşındaki kıza tecavüzden sanık Stefanakos,Sideris ve Lukonidis'in duruşma sonuna kadar futbol oynamaları yasak edildi ATINA,A.P.Yunanistan Kupa Galibi ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • İkinci Millî Ligin 2 maçı bugün ikinci Mili!Ligin İki maçı bugün Adana ve Mersin'de oynanacaktırîklsi de Spor-Toto'ya dahil bulunan karşılaşmaların programı şöyledir:Adana'da:Adana Demlrspor Vefa Mers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • Voleybolcularımız teselli maçı oynayacak BÜKBEŞ,ÖZEL V.Avrupa Voleybol Şampiyonasında finale kalan 8 takım belli olmuştur.Bunlar.Macaristan,Çekoslovakya,Romanya,Polonya,Yugoslavya,Rusya,Bulgaristan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.10.1963
  • Rus güreş temasları İstanbul'da yapılacak Federasyon,milli müsabakanın 21,temsili müsabakanın 26 Kasımda yapılmasını kararlaştırdı ANKARA,ÖZEL GÜREŞ Federasyonu dün ilk toplantısını Ankara'da yapmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor