Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • pvr\r)TCCI ÎAA 'r's,cl' Bakanlığına getirilen Bayındırlık Bakanı llyas Seçkin dün yeni görevine başlamış,L/CVKU I t jLf/V\içişlerini vekâleten idare eden Devlet Bakarı Vefik Pirinççioğlu'ndan devralmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • POLİS RADYOSU YAYINA BAŞLAYACAK GAZETELERDEN)^v,s^.aiWwiİİİİKW:«ste v.vA:«i-i.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Bin Bella,Amerika'ya bir temsilci gönderdi CEZAYİR.A.P.A.A.RADYO Cumhurbaşkanı Bin Bella Cezayir Fas arasındaki hudut anlaşmazlığı konusunda Cezayir görüsünü izah etmek üzere temsilcisi Muhammed Yezid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Ürgüplü,başkanlığa adaylığını koymuyor ANKARA.ÖZEL Cumhuriyet Senatosu Başkanı Suat Hayri Ürgüplü dün,sjyasî partilere ve gruplarına birer mektup yazarak,1 Kasımda yapılacak olan Senato başkanlığına a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • DURUM Acele işe şeyîan karışır TT"EİVJ Anayasamızın getirdiği esas ve kuruluşlarla-ilgili kajf nunların iki yıl içinde Meclisten çıkarılması zorunluğu,I Parlâmentoyu güç bir durumda bırakmıştır.Bir ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • APAYDIN,BÜYÜK EKSERİYETLE KAZANMAZSA ÇEKİLECEK Y.T.P.İstanbul Belediye Başkan adayı Burhan Apaydın dün «Az bir ekseriyetle seçilirse istila edeceğini» açıklamıştır.Apaydın buna sebep olarak «istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • &3NS8KJW&& CHP adayı "İstanbul'u Belediye Sarayından değil,halkın içinden yöneteceğini,söyledi Cf% İSTANBUL Belediye Başkan adayı Hâşim İşean dün,¦«İstanbul'a Belediye Sarayından değil,halkın içinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • P.T.T.İdaresinin Atatürk Günü için hazırladığı pul îttMİfttüMHÖlJIYEtİ PöSîAiARi V:10 Kas ım bütün Dünyada anılacakıı ANKARA,ÖZEL TURİZM ve Tanıtma Bakanlığı,Atatürk'e ait çekilmiş bütün filmleri bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • r 2 ones erini alacaklar Devlet Sektöründe ve İktisadî Deviet Teşekküllerinde çalışan 300 bin işçiye verilecek ikramiye tutarı 5 milyon lirayı buluyor ANKARA,ÖZEL' CUMHURİYET Bayramından önce,Devlet S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • 'J:OKUNURKEN KAATMN KAYNAMASI BAYILDI KAATIL 12 YILA MAHKUM OLUNCA.Kıımkapı'da 8 ay önce karısı Gülsüm'ü kıskançlık yükünden bıçaklayarak öldüren 4 çocuk bahası üti yaşındaki solur Kenan Kral solda)dü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Başbakan İsmet İnönü dün Amerikan Dışişleri Bakanı Yakın Doğu İşleri Yardımcısı Talbot'ıı kabul ederek bir süre görüşmüştür.Talbot daha önce Dışişleri Bakan Vekili Prof.Turhan Feyzioğlu'nu da ziyaret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • HAYDAR EDISKUN YENİ TÜRK DİLBİLGİSİ insan toplumlarında dillerin doğuşu ve gelişmesi içinde Türkçeyi inceleme konusu yapan bu kitapta,dilimizin yapısı,ses bilgisi,şekil bilgisi,cümle bilgisi olarak el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Dura lokomotif Ulaştırma Bakanı,Teftiş Heyetinde 11 DDY memuru hakkında ne işlem yapıldığını sordu ANKARA,ÖZEL HAKKINDA Meclis tahkikatı açılması reddedilmiş olan Ulaştirma Bakanı İhsan Şeref Dura,dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Cereyan kesilince havada asılı kalan teleferik vagonu ve dâ\etliler.K A KALDI Uludağ teleferiğinin tecrübesi yapılırken cerey&n kesildi,davetliler mahsur kaldı BURSA,ÖZEL CUMHURİYET Bayramında işletme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Akis,lokomotif işiyle ilgili tazminat Dâvası açtı ANKARA,ÖZEL Akis dergisi avukatı Abdülkadir Uras,lokomotif işi ile ilgili olarak Son Havadis,Yeni Sabah gazeteleri hakkında ceza ve tazminat dâvası aç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Kennedy:"Hâlâ harbin gölgesinde yaşıyoruz,ORONO,Maine)A.A.A.P.Başkan Kennedy dün Maine Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada «Ufııkta zaman zaman ümit belirmesine ragmen,hâlâ harbin gölgesinde yasıyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • 33* »so HAZIRLOP Y.T.P.nin Belediye Başkan adayı Apaydın.Zaten hazret nerede koltuk üstüne bir seçim var urdadır.Hani bu yüzden loyadında bir nıiirettip lıatâsı olduğundan bile şüpheye düşüyoruz.Çünkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 20.10.1963
  • Yeni Başbakan Home kabinesini tesbit etti LONDRA,A.P.AA.İngiltere'nin yeni Başbakanı Lord Home kabinesine girecek şahısları tesbit etmiş ve durumu dün Kıraliçeye bildirmiştir.Lord Home,saraya gitmeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ HUŞU ÖĞRETİ STAT1ST1KI.ERE göre nüfusu-I tınız,yılda isUU.UOü rakamının Uslunde artmakta vt buna denk olarak oğrenici ta)im da her yıl o nisbette artış kaydetmektedir.Bu artan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • Hırsızı yakalayıp karakola götürdü.HİKAYE 28 Ağustosu,29 Ağustosa bağlayan gece Mecidiyeköy,Taşocağı sokakta bulunan Emek apartımaınrıııt tjt-jiıııı dairesinde başlar vs hâla devam eder Hikmet Erdal b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • Büyük Senesonu Çekilişinde htanbulda.Feneryolunda Denize ve Koruya nazır,modern ve sağlam yapıl.itina ile inşa edilen iş bankasının Senesonu Çekilişi İkramiye Apartmanları,çifte balkonu gömme banyosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • ORİJİNAL BOL MİKTARDA GELMİŞTİR SATIŞ YERLERİ;MEHMET KAVALA Galata Nesil Han istanbul Tel 44 75 54 Telgraf LAMET İSTANBUL DURMUŞ BAYRAKTAROĞLU ve Ort Adi Kom.ŞtL Tepebaşı Beşir Fuat sokak 8/5 Alp Otel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • Yeni bir parti CASE marka Traktör,Pulluk ve lâstik tekerlekli Mibzer ile Ot ve Saman Kıyma ve hayvanla çekilir Gübre Serpme Makineleri gelmiş ve piyasaya arzedümiştir.Savın çiftçilerimi/e ilân olunur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • OSMANLI BANKASI YENİCAMI ŞUBESİ MÜŞTERİLERİNE İLAN Kiralık kasalar dairesinin tadilâtı dolayısiyle sayın müşterilerimizin 28 Ekim 1963 Pazartesi sabahı kasalar dairesine giremiyecekleri bildirilir.REK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • IKCtSİEACrMiaAS^* rf^\ECUOBiŞı i t fil F fil M ğ9 ît 0t »123 il H PROPAGANDIST YETİŞTİRMEK ÜZERE ADAY ALACAKTIR Askerlik görevini bitirmiş olan ilgililerin I Kasım 1963 tarihine kadar yazıyla müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • FAYANSDAN MODERN.GÜZEL f 1:MOZAİKLERİNİ a BANYOjjjgSj MUTFAKLARDA ^SARAİT EMLAKBANKAS!PASAJ 28 REKLÂMCILIK 4743 15225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • ÖZEL YÜKSEK İKTİSAT ve Seçkin ve kuvvetli Öğretim kadrosu modern ve geniş tesisler KAYITLAR DEVAM ETMEKTEDİR Tafsilât için broşür isteyiniz.Adres:İstiklâl Caddesi 311 Galatasaray Tel:44 18 54 ÎL\NCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • Ça va Cahil E jr*^ I-ELİ yedi yıl olmuş.Yalanlar,dedikodular,E j^r haraçlar ve pisliklerle dolu bir Şark dünyasında,içimle gönül pırıltılarım seyretti-E ği bir kadehin başında,dört kanşlık beyaz örğ t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • Atlı arabalar Ve kamyonlar Galata köprüsünden Geçirilmiyor Yük taşıyan kamyon,kamyonet ve araba gibi vasıtaların Galata köprüsünden geçirilmemesi.Unkapanı Eminönü arasında ve Atatürk köprüsünde trafik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • ıt^ov^;MERAL CANLIER ile NURİ DEDEOĞLU nişanlandılar 20.10.1%3 İSTANBUL MİLLİYET 15287
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • Okçu Musa Cad.83 Galatı Tel.4-1 65 35 REKLAMCILIK 4333 15272
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 20.10.1963
  • MUZAFFER ADAM TERZİHANESİ Mevsimin yeni şık v« emsalsiz modellerin geldiğini sayıa müşterilerine bildirir.Tel:44 03 87 İLANCILIK 5561 15251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • ADRES DEĞİŞİKLİĞİ The Shell Company of Turkey Ltd.'in «Kimyevî Maddeler Dairesi Müdürlüğü ile İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün» Fmdıklı'daki İşçi Sigortaları Hanından aşağıdaki adrese nakledildiğini bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • MAHDUM BEY d^ AMCABEYiN OĞLU)AMCABEY'DE REKLÂMCILIK 47C6 15281
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • LÜKS VE FRİZE.İ 100 NYLON KOZAL ERKEK ÇORAPLARINI DAİMA TERCİH EDİNİZ İLANCILIK 5651 15221
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • Dr.PAKİZE İ.TARZI Seyahatinden dönmüş ve hastalarını kabule başlamıştır.İLANCILIK 5589 15218
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan bültende ömürlerin uzamasının gelişmekte olan memleketlerde mümkün olacağı belirtiliyor.Gelişmiş memleketlerde durum değişmeyecek BİRLEŞMİŞ MİLLETLER,A P.Birl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • YUNAN KRALI gözünden rahatsız MÜNİH,AP.Yunan Kralı Paul ve Kraliçe Frederika önceki gün özel bir ziyaret için Bavyera başşehrine gelmişlerdir.Yunan konsolosluğu mensupları Kral ve Kraliçenin burada ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • p M HAYAŞ OLACAK GEÇİRMİŞ olduğumuz hafta yurdumuz için evvelisine nisbetle daha bol yağışlı olmuştur.Sağanak şeklinde olmadığı için yağışların tarım üzerine beklenen oğuma m ya faydayı sağladığı timi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • abası kapıyı açmadı Korkunç Yenge.Bayan Xhu Amerika'yı ziyareti sırasında babasının Washington'daki evine gitmiş,fakat babası tarafından kabul edilmemiştir.Budistlere karşı tutumuyla kısa zamanda düny
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • Tito,Amerika'da grip oldu WASHINGTON',A.P.Yugoslav Elçiliği,Mareşal Tito'nun gribe yakalanmış olduğunu,fakat rahats'zlığının hafif geçtiğini bildirmiştir.Tlto.Amerikanın batı sahillerine yapacağı seya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • a.A&PultAN.&tt CAnBA-2Û YENİN ELİMPEN zor KUfZru-CA« tiKAP-KıZiMİMoMNflt.ZlM Bu WADi-'0t 0AU8A-WBUL MrtOIUJMm* s~\b\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Equaml A TABLET isimli müstahzarımız yeniden piyasaya arzediimiştir.V WYETH LABORATUVARLARI A.Ş.Topkapı-İstanbul İLANCILIK 5642 15243
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • SAYIN okuyucularını.i Belediye Reisliği seçimleri aldı yürüdü.Gazeteler her gün aday i isimleri ile dolu.Bu tehalük ne yalan söyliyeyim,bende de Belediye Reisliğine bir meyil uyandırdı.Bağdatlı Kuhi'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • EĞİTİM ENSTİTÜLERİ İÇİN TÜRKÇE DİLBİLGSİ Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Öğretmeni Dr.M.Kaya Bilgegil tarafından.Eğitim Enstitüleri öğrencileriyle,bu enstitülerde imtihana giren öğretmen ve müfettiş ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 20.10.1963
  • LABORANT ARANIYOR WYETH LÂBORATUVARLARI A.Ş.Bir Bakterioloji ve bir Kimya laborenti alacaktır.Taliplerin,5 25 Ekim 1963 Cuma akşamına kadar Topkapı,Yeni Londra As-S faltı Tepebağ durağmdaki fabrikaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • &UTUN AZ OEUŞMiŞ JLKEL.ER.DE OLOUGU QİBf,KufZUMBUMBO CUM.HURİYETİS/OE DE BAŞKAM &UMBUMBO İLE ATEŞLİ ERKEK,L.E&/V GÖZDESİ GİU "Z.EL.ÇlKEHGU/ABOt D 3 VAROlMLAJİJ+4 tÇ EOiLMES/KOh*JSUMOA KAVL «urxa tutuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • ALLAH UK ALİ BfY Voo'fj BASAMAKTAKİ ŞU KIRIK TAHTA VÜZÜNDEN AZ DAHA KAFAMI PATLATIYORDUM L,ev sahibİ mî 2.buyu.RUM EFENDİM A.U* BU AYIM KİRASINI HİUA VER-MEDİ HAA.VER.ŞU TELEFOMU BANA BİR ÇİFT LÂF EDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • ma Yeni bir parti—ALMAN MALI WARTBU kamyonetlerimiz gelmiştir.Şehir içi nakliyatı için ideal bir kamyonet Motor 2 samanlı S aillndlrll 50 HP S A E)Sarfiyat 100 km.de 11 litre Sarınman 5 ileri 1 geri L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • wm ft* OĞLAK BURCU [23 Aralık 20 Ocak] Enteresan bir rüya Köraceksinlı ve çıkacak.Bu gunlerda fazla yorulmamaya dikkat edinizffh KOVA BURCU [21 Ocak 1* Şubat] Ayın en verimli gUnlerlndsn blrindeslnlz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • 1 At uı o rinde oynanan ve cedlerlmlıden gelin» bir apor kulu;Bir «ün öncesi.2 Kıymetli bir taş;Söz.S Dokuma tex«thına ait bir parça;Bir nota.4 Hao ieabı çıkılan kutaal bir da*;tkide birde «ayri lrâdl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • Hicri PAZAR Rumi 1383 20 137t C.ahır EKİM kim t 19 6 3 VAKİT VASATÎ EZANÎ iiilll 7.17 12.59 16.3» 16.22 1»53 8.38 İÜ.53 6.36 37 12.00 1.31 u.ıe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • 4Ü& *i»Bia*ğ^S aaanUMSBl Milliyet Gazetecilik A.I.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Gınrt Yaym Müdürü:ÂBtiİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Meıûl Müdür:HİKMET OÜLDBRSN Spor kısunndan Meıül Müdür ı NAMI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • İLAN TARİFESİ g 2,3,4,3 inel tayfalarda aanöıul 40 T.Lj» 7 nal gay fal arda ¦»ntimJ 38 T.L.0 Birinci tayfada bağlık 200 T.L.1 DUfttn,Nlfan,Nikâh,Vafat ¡e TestkJcUr İlânları 5 lantim» kadar 7.aayfada)M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • ^ra MM ISTANBUL RADYOSU 710 7.35 1.00 8.10 8.25 9.00 20 f.55 10.00 10.30 11.00 11.30 u 12.00 12.30 13.00 13.20 13.30 14.00 14.10 14.45 15.00 Açılı;v* kısa haberler Pazar İçin melodiler Haberler Türkül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • 1-SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA-YENİ Bf# ANTfB/or/K DOĞU İLÂÇ FABRİKASI İLANCILIK U02 15255
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • Marth hep o eski kadındı:Asık iuratlı,sert bakışlı,çatık kaşlı kadın.Hiç değişmemişti.Biraz daha heyazlaşan saçları,bu aksi ifadeli yüze,eskiden olduğu gibi,vine biraz tatlılık veremiyurdu.Apaçık çiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • Meryem anamızın göz yaslan akarken beni tutamazsınız,imparatoru göreceğini,savulun kancık köpekler.Diye haykırıyordu.Jüstin;Bir bu eksikti,diye aklından geçirdi.Sokak karıları sarayı basmış.Sonra kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 20.10.1963
  • yill|illlill!lll!IIİLJ I VARp^ı|;TÜ|VJ^Y I 1 YENİ MODA I Amerika'da çıkan yeni bir mod» müzikseverlerin z 5J İlgisini çekınij bulunuyor.Tanınmış bir oyuncak a rE fabrikası popüler şarkıcıların normal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 20.10.1963
  • m mmm TEK ODALI EVDE YAŞAYAN İNSANLARIN HAYATI ADA SEKİZ milyondan fazla İnsan tek odalı evlerde veya gecekondularda yaşıyor.üstelik bu insanların büyük çoğunluğu evli ve en azından iki çocuğu var!Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1963
  • sanayicilere MARATON ÇELİK MAGAZASI'na ı Transmisyon milleri,Otomat çelikleri ve diğer hususî çelikler gelmiştir.Sanayicilere ve İhtiyaç sahiplerine duyurulur.Galata Kemeraltı Cad.No.3 Telefon:49 58 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1963
  • PARANIZI Demir gibi».Çelik gibi SAĞLAM BİR İŞE YATIRINIZ.EREĞLİ HİSSE SENETLERİNDEN ALINIZ Hayatta ender raslahan bir yatırım imkânı olan EREĞLİ HİSSE SENETLERİNİN Bankalarda satışı devam ediyor.OBMİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1963
  • İLAN 60.000 adet kan şişesi satın alınacaktır.Şartnamesi Ankara'da Genel Müdürlükten ve İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünden temin edilebilir.Son teklif verme tarihi 7/11/1963 günü saat 18 e kad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1963
  • PARKER vQuink.nr.Ml* i İHTİVA KIRTASİYECİNİZDE EMRİNİZE AMADEDİR!KIRILMAZ HAFİF Çantada,cepte emniyetle taşınabilir.Daha ufak ve hafif şişede,aynı miktar mürekkep.SOLV-X İHTİVA EDER HER KALEME UYGUN M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1963
  • ARSA ARANIYOR Sultanahmet,Cankurtaran,Beyazıt,Aksaray,Fatih,Şişli,Mecidiyekoy,Beşiktaş,Fındıklı civarlarında İmar durumu enaz üç kat inşaata müsait asgarî 1000 M2 arsa aranıyor.Tekliflerin 8/Kasım/196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 20.10.1963
  • SATİLİK EMLAK APARTMAN Nişantaşında 22 74 74 DAİRELER Taşlıkta inşada,denize nazır 22 74 74.İRAD 16.000,Hat 100.000 lira 22 74 74.YALILAR Boğazda,Yeşllyurtta,Sııadlyede 22 74 74.SİNEMA.Pasaj arsası,22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • Yangın var!ÇEVİK ALİ'NİN SERÜVENLERİ îÇevik Ali sıcak bir yaz günü,akşam üstü,Bobi ile gezmeye çıktı."Bülbüllü Koru"' ya vardıklarında.Çimenler üzerine uzanmış bir şekerleme yapıyordu ki,Bobi telâşla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • Traviafa 'yi oynayacak Suna Korad hastalandı PARİS,AA.özel muhabirimiz Mücahit TOPALAK bildiriyor)Paris operasında «Travlata» yi oynamak U2ere Fransız başkentine gelmiş olan soprano Suna Korad hafif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERASİ Misafir sanatkârlar iştirakiyle G PUCCİNİ LABOHEME Şef:BRUNO B060 Sahneye kovan:AYDIN GÜN 1 29-31 Ekim ve 2 Kasım 1963 temsillerine ait biletler 21.10.1963 Pazartesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • J upon f caz'vP a^ran v 95,100 şemail Avrupa Oto^k-BAHÇEKAPI)FAAL 7446 15267
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • KÖMÜR NAKLİYESİ Türkiye Çimento Sanayii T.A.ğ.Atatürk Bulvarı No:211 Kavaklıdere/Ankara 1 Zonguldak'tan Adana Çimento Fabrikamıza 28.000 ton kömür naklettirilecektir.2 Bahis konusu nakliyata ait şartn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • REDAN KAUÇUKLU İSKARPİN ve BOTLARI BİR SENE GARANTİLİDİR Hususi/etleri 1 Taban kauçuğu.Otomobil lâstiğine kaplama yapılan hamurdan olup 150.000 km.yol yapmaya mütehammildir.2 Hususi ve teknik usulle k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • EN ÜSTÜN KALİTE BRASOVA KUMAŞI AR-ER MARKADIR İLANCILIK 5179 15254
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • l\WV\VUW\Vk' Mobilyalı Apartman Mecidiyeköyünde tam kon-for,manzaralı 7 odalı derhal teslim kiralıktır.Telefon:44 49 75 KISMET 143 15224
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • «ERLER FİLM» senenin bombasını takdim eder Seyredenler bir daha seyrediyor.Seyretmedi iseniz koşunuz.BAHRİYELİ AHMET AYHAN IŞIK SEMRA SAR-PARL.ŞENOL Öztürk Serengil Suphi Kaner Necdet Tosun ve AYSEL T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • SAYIN ÇUKUROVALILARA MÜJDE Şahane gösterilerine devam ediyor Yeni programında oryantal dans eden hayvanlar Patinaj şampiyonları Twist Kral ve Kraliçeleri Suare:21.00 Cumartesi,Pazar,Salı ve Çarşamba 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • ÜnSü san'atçı,büyük aşkı Laurence Olivier'!bir türlü unutamıyor rından daha faydalı olacağı kanısındalar.Oysn sanatçı daha on gün evveline kadar çok acınacak bir durumdaydı.New York'ta Jean-Pierre Aum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • İ KARACA TİYATRODA ÖZKÜL Saat 6 Oyunları NEWYORK'da BİR PAZAR i KOMEDİ 3 PERDE)S Her gün 18.00 de Pazartesi 18.00 ve 21.30 da Biletler satılmaktadır.Tel:44 66 66 İ Not:Pek yakında Muammer Karaca t LAH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • "ütıiimüzdkabir yaprak.HmML.BİRAZ 6£ÜRtAVSİYENİZ HARİKALAR YARATIYOJV JE-viM&f ANKARA MAKARNASI 6İRDİ6İNPEN BERİ KOCAM BENİMLE İTTIHAR EDİYOR.V NUH'UN MAKARNASI AJH?iCAp£T**if*Mri4WWM SîPKlTi İLANCILI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 20.10.1963
  • SİNEMALAR)BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)«Yalancı» A.Vuyııklakl Kumca ikinci hafta)EMEK Tel:44 84 39)Aile Tuzağı M.O'Hara R.t.Üçüncü hafta)İNCİ Tel:48 45 95)Bahriyeli Ahmet S.Sar,A.Işık.LALE Tel:44 35 95)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • rmmwraetwaaam n DOĞUM Mari ve Nels^a aite'nin uji.il J arı JOZEF YAFFEnln doğumunu müjdelerler,vesünnet düğünü merasiminin 21i Ekini Salı günü «aat 9.30 da Güzelbahçe Kliniğinde yapılacağını Utyın akr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • VEFAT Merhum Ahmet Erinç ve Fatma Erlnc/'in Kızları,merhum Hasan Unel'in eşi,Nim^t Günsür'ün 'kıymetli ablası,Necmettin Günsür'ün baldızı,Ferzin Günsür'ün kıymetli teyzesi.MÜKERKEM ÜNEL hakkın rahmeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • ıımı M ÖLÜM VE TEŞEKKÜR Bizleri sonsuz acılara garkederek aramızdan ebediyen ayrılan ve 17.10.9fi3 günü ebediyete intikal eden sevgili babamız emekli Maarif Müfettişi ve Müdafaa!Hukuk azalarından,Eyüp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • ihmii VEFAT Sevgili eşim,kıymetli baha ve büyük babamız,Aron Hayıi BALÎ duçar olduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak vefat etmiştir.Cenaîe merasimi 20 Elcim 1%3 Pazar günü saat 12 de Büyük Hendek N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • HATMİ ŞERİF DUASI İ' Tanınmış mevlldhan Adsna'h Hafız Kani Karaca memleketimizin I büyük üstadı Yeraltı Camii Inumı Ve Hatitfi "Hafız 'All üsküdarh'dan I kıraat ilminin son kısmı olan üak'fib)tah-iil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • KAMYON LASTİKLERİNİZ!GOODYEAR metodu ve malzemesi ile lastiklerinize sırt geçirterek yenlilerinin çok altında bir fiatta yepyeni lâstikler kazanmış olursunuz.GOODYEAR'de yapılan kaplamalar jgjg işçili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • VEFAT Hayriş Boyahanesi Ltd.Ort.Kurucu ve Müdürlerinden HAYRÎ BALl'nin vefatını teessürle bildiririz.Cenaze merasimi 20 Ekim 19t52 tarihli Parar günü saat 12 de I Euyük Hendek Neve Şalom Sina-I ğoğund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • ÖLÜM Mâlî müşavir ve CHP.Şişli İlçe Başkanı Kemal Mert ve Mehmet Mert'in babaları,Ayşe Mert'in vefakâr eşi,Suzan Mert'in kayın pederi SALİH MERT Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 20.10.1963 Pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • M E VLİD Kıymetli eşim ve büyüğümüz Ayşe Habib DİLBER hanımefendinin ölümünün 52 ncl gününe ter.adüf eden 23 Ekim ÜC Çarşamba günü öğle namazın müteakip Sultanhamam Hacı Kü çük Camiinde aziz ruhuna Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • TEŞEKKÜR Bizleri onulmaz derin acılar İçinde bırakarak âni surette aramızdan ebediyete intikal eden kıymetli varlığım,eşim:Ordinaryüs Profesör Dr.Muzaffer Esat Güçhan'm bu elim vefatı haberini müteaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Maymun böbreği takılan kadının operasyonu iyi neticeler verdi.Böbrek tekrar çıkarıldı NEW-ORI.F.AN'S,A.A Ciddî bir böbrek hastalığından muzdarip bir kadına on gün evvel yapılan ameliyatla takılan maym
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Tralilc kazalarında 2 ölü,5 yaralı var Şehrin muhtelif semtlerinde,dün gece vuku bultn trafik kazalarında İki kişi ölmüş,ÜÇÜ a|ır olmak ii/ere S klsi y arala nm ıştır.Hasköy'de Ali Şenol idaresindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • İSCAN "İDDİAM YOK MAZİM VAR,DEDİ t Baştarafı Birincide A Şehrin tasdikli nazım ve imar plânları belediye binasında ayrılacak bir salonda duvarlara asılacak,buraya herkes serbestçe girerek arsa ve mülk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Durar lokomotif işi için idarî tahkikat açtı Baştarafı Birincide let Meclisinde Salı yünü rapor Üzerindeki görülmeler »ırası ırda mütalâamı açıklayacağım.Bu meselede üç ayrı yünden tahkike devanı edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Atatürk için yeni bir film yapıldı Baştarafı Birincide lürecek yeni bir film hazırlatılmış-ır.Bu film 50-60 kopya olarak çoğaltılıp 10 Kasım'da bellibaşlı şelirlerde gösterilecektir.Bakanlık Tanıtma D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • "JDT3* DURUM 4 Baştarafı Birincide hizmet olamaz.Yabancı okulları ortadan kaldırmayı amaç edinen bu davranış,herhalde eski kapitülâsyonlara karşı şuuraltında kalmış bir tepkiden veya aşırı bir şoveniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • İNÖNÜ,KIBRIS İÇİ» Baştarajı Birincide Melen 1963 bütçe uygulamasının ilk sekiz aylık sonuçlarını açıklamış,alınacak' tasarruf tedbirlerinin kararlaştırılmasını istemiştir.Maliye Bakanının verdiği bilg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Tek rakısının satış fiatı tesbit edildi Tekelin yeni çıkardığı «Tek» rakısının lokanta ve İçkili yerlerdeki tarifesi Belediyece tespit edilmiştir.Tarifeye göre Tek rakısı Kulüp rakısı gibi ıüks sınıf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Apaydın,ekseriyette Baştarafı Birincide ye ihtiyaç gösterir.Halkın bu şekilde yapacağı bir seçimle işbaşına gelecek Belediye Başkanı ancak basarı gösterebilir.POLİTİK HIRSLAR temsil sisteminin bir net
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • I.^Wr.F.^*İV\^v.^7T HAKİKİ DAMLA SAKIZLI NANELİ-MUZLU TAHTAKALE UZUNÇARŞl TAMBURACI HAN No.45 Tel:22 88 H3 İLANCILIK 5652
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Etibank'ın 15 Ekim 1963 tarilili ikramiye keşidesi Ankara Şubesinde 5.Noter huzurunda çekilmiştirveya 40.000 PARA İKRAMİYELERİ,ANAFARTALAR ŞUBESİNDEN ADANA ŞUBESİNDEN iıabet etmiştir.20064 FERDİNAZ PE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • MODERN SOYANIM İDEAL AMBALAJ meı*balin PLASTİK BOYASINI MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA PLASTİK KOVALARDA TAKDİM EDER KktiLA.MCU.lK M5i 15228
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • s.r:s.s.saus.s.s.ys.a,r:s r ELEMAN ARANIYOR Büyük bir şirketin yedek parça dairesini sevk ve idare etmek üzere tercihan İngilizce bilir tecrübeli bir $ef aranıyor.Taliplerin fotoğraflarıyla birlikte t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 20.10.1963
  • Fırın ihtiyacınızı en ideal şekilde karşılamak için.HAVAGAZI OLAN YERLERE v^îj |3j J HAVAGAZI FIRINI HAVAGAZI OLMIYAN YERLERE BÜTANGAZI FIRINI OCAK KISMI 4 brülörlüdür.26 sm.kutrunda 4 tencereyi birde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 20.10.1963
  • yenemedi;62.dakikaya kadar 10 galip oynayan Beykoz,64dakikada rakibinin beraberlik golüne mâni olamadı B F.YKOZ ile favori Altınordu'nun başabaş mücadelesi beraberlikle bitti:1-1.Altınordu'lular iyi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • AT YARIŞLARI BİRİNCİ KOŞU Favori:Alkuruş 28,Plase:Karadut.Üsküdarlı İKİNCİ KOŞU Favori:Benlikız,Plase:Lamas,Belde,Sürpriz:Saffet,Tokuçlu ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Hunzade,Plase:ilham,Peyk,Cicik iz,Sürpriz:Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • Beşiktaş A takımı döndü Perşembe günü Bükreş'te Balkan Kupası maçında Rapid'e 3-0 mağlûp olan Eeşikıaş dün gece geç vakit gehrlmi/e dönmüştür.Üzüntülü görünen Siyah-Beyazlı futbolcu ve idareciler bund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • Türk milli Baltrap ekilıi rail takımını 23 puan germiştir.Üçüncü gün müsabakalarında ekibimizin 504 isabetine karşılık israilliler ancak 481 puan alabilmişlerdir.Havanın güzel ve nisbeten sakin olması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • Millî Ligde bugünkü maçlar Millî Lige bugün şehrimiz,Ankara ve İzmir'de devam edilecektir.3 şehirde yapılacak olan 6 karşılaşmanın programı şöyledir:Mithatpaşa Stadı 14.00 Beyoğluspor Ankaragücü 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • AMATÖR MİLLÎ takım açıklandı AYKARA,ÖZEL Tokyo Olimpiyatları eleme maçlarında italya ile karşılaşacak olan Amatör Millî Takımımızın kadrosu açıklanmıştır.Altay D.Spor)Faik,Hamdl,Cumali G.Birliği)Şehmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • Milan Santos maçında Pele gol atıyor.Trapattoni'nln markajından kurtulan şöhretli futbolcu hızla daldı ve Ghezzi'nin plonjonuna ragmen resimde görüldüğü gibi topu aslara yapıştırdı.Pele'den sonra Mûlm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • F.C.ZÜRİCH BAŞKANI MAEVERENİN MİLLİYETE ÖZEL DEMECİ Telefonla görüştüğümüz Kulüp Başkanı,«Avrupa Kupasında iddialıyız.Bu sebeple yabancı futbolcu transfer ettik» diyor GALATASARAY'm Avrupa Şampiyon Ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • 14.dakikada Metin'in golü ile San Kırmızılı takım 66.dakikadi sebebiyet verdikleri penaltıdan galip doruma geçen i Ergvn ve Talûi'm u STAD:Alsancnk SEYİRCİ:3.i:0 HÂSILAT:25.986 HAKEMLER:C.Başar N.Dinç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • D.SPOR:O B.SPOB:0 HAKEMLER:Hakkı Çaktırma Zeki Özcan Tevfik Parlar DEMİRSPOR:Altay Hayrettin Yalçın Hakkı Muzaffer Ayhan •kick)Abdürrez/ak Fikri Ahmet Birol Timuçin BEYOĞLUSPOR:Sabri Rıfat Corci Necde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • Mlıl!ll;ll HER insan Ümitle yaşar.Meselâ talebe sınıfını geç m ek ümidindedir,avukat dâvayı Kazanmak ünıidile müdafaasını yapar,atlet rekor kırmak ümidi içinde hazırlanır,takım maçı kazanmak ünıidile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • 0 Grup boks birinciliklerine dün Kayseri'de başlanmıştır.Müsabakalara şu bölgeler katılmışlardır:Erzurum,Sivas,Kayseri ve İstanbul Ankara B)takımları.A Merkez Ceza Heyeti evvelki gün yaptığı toplantıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • Şenol,kendisini takiheden Şelımıız tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 20.10.1963
  • maçından yorgun dönen AYDIN'ın 2 PUAN GETİREN Sert ve hırçın bir maçın gollerini oynanan atfı:2-0 [SAMI ÖNEMLİ] tik golden 6 dakika sonra Aydın,takımının gollerini ikilerken görülüyor.SEYİRCİ:17.3C7 k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor