Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • iler Çeki Irş tc APARTIMAN DAİRELERİ ve CAZİP PARA İKRAMİYELERİ KREDİ BANKASI İLANCILIK 445» 140İI0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • BOYADILAR I mı.un liii/il.i lniliin.i n Amerikan filosuna mensup erler dün Cağaluğlu'ıulaki T.M.T.F.binası ile Kasımpaşa'daki Cezayirli Gazi Hasan Paşa İlkokulunun dış kısımlarını boyamışlardır.Amerik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Ankara Üniveraiesi giriş sınavları bugün 3345 kişinin alınabileceği fakültelere 16 bin aday var.Sınav test usulü olacak ANKARA,ÖZEL ANKARA Üniversitesi Fakültelerine giriş sınavları bugün yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • ÜÇ BİN YILLIK ŞARAP BULUNDU demirci,ozei Sidas harabelerinde köylülerin Kaçak olarak yaptıkları kazıda maden!bir küp içinde İU kilo ağırhAmda Roma devrinden kalma şarap bulunmuştur.3 bin yıllık katı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Rus şilebinin kurtarılmış için anlaşmaya varıldı '23 gündenber] Rumelihisarda yalıysaplanmış olarak yatan Rus şilebi Arhangelak'in yüzdürülmesi için Kuşlarla anlaşmaya varılmıştır.Kurtarrm faaliyeti i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Ankara bugün susuz kalacak ANKARA.ÖZE1 30(1 bin Ankara'lı bugün elektrikle rin kesilnıesi dolayısı mimiz kuliı çaktır.Sabah saat 6.00'dan akşam saa ls.oov kadar 12 saat genre elektrik ve inmeyecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Yeni Trafik Müdürü 30C liraya 3 odalı bir ev arıyoı Yeni istanbul Trafik Müdürü ŞUkri Balcı dün Ankara'dan cehrimize gele fek ev aramaya başlamıştır.EkÇrniı 10 ima kada'ı istanbul'da görevine bulayaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • GURUR Gazetelerin son sayfalarında ştfyle haslıklar llift)güzlerimizi-Almanya ile bugün oynu-tınız.Biz olsak,herhangi hir ters aniumaya meydan vermemek için huıuın altına kiuiik bir not koyardık:Tabii
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Senato Komisyonu önünde,Cinayet Sendikası hakkında arıklama yapan ve «ıCosa Nostra',nın başına 1 milyon lira fiat biçtiği gungster Joseph Valaclıi."Onların hesabına 30 yıl adam öldürdüm,Cinayet Sendik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • LOKOMOTİF SUİİSTİMALİ GERÇEKLEŞTİ GAZETELERDEN)BU BİR KÖR HİKÂYESİ DEĞİLDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Hükümet,partiler tasarısını görüştü ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün sabah Barbakan İsmet İnönü'nün başkanlığında toplanarak.«Siyasî partiler kanım tasarısını» görüşmüştür,Bakanlar Kurulu toplantısında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Ağaların topraklarının iade edilmesi istendi ANKARA,ÖZEL 5G'ların 5 bin.dünümden fazla olan ve kamulaştırılan arazilerinin sahiplerine ladesi teklif edilmiştir.YTP Mardin Milletvekili Esat Kemal Aybar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Komisyon,Şefik İnan tarafından verilen kanun teklifinin on maddesini kabul etti ANKARA.ÖZEL CH.P.Çanakkale Milletvekili »Şelik İnan'm Akdeniz,Ege,Marmara,Karadeniz kıyılarını ve turistik değeri olan y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • 1İİİ.İ i» |ASAF UÇAKJ I^D^A/lİT Vni Cl İTİ I 1^1 I Kroınlt yolsuzlusu dâvasına dün Anayasa Mahkemesinde devam edilmiş ve kıCUfVıM T VJL jUZ.LUVJ'U Bayındırlık Bakanı İlyas Seçkin tanık olarak dinlenmL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Trafik kazasında üç Assubay yaralandı AĞRI,ÖZEL Şehrimiz 12.Tümenden tatbikat mahalline giden subay servis arabası Hamur ilçesinin köprüsünden virajı alamayarak içindeki 14 assubayla 4 metre yükseklik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • ESRARCILAR Cezaevindeki babası tarafından esrar kaçakçılarına emanet edilen ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Atillâ dün Taksim'de esrar satan S kişilik bir şebeke ile yakalanmıştır.Şebekenin esrarların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • PETROL SATIŞI OLAYI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI ANKARA,ÖZEL Meclis Araştırma Komisyonunun lokomotif iha'.fsi İle ilgili tahkikat sırasında ortaya ham petrol satışı ile ilgili yeni bir olayın çıktığını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • İcra,Yargıtay tarafından durdurulabilecek.3.şahsa haciz itirazı gönderilmesi hükmü tasarıya kondu ANÇARA,ÖZEL' MİLLET Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı Hiidai Orai dün,İcra İflâs Kanununda yapılan-deği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • [A.P.Porlnıoııth,Cape AXX civarında kayalara oturan hir mayın tarama gemisinin personeli,Amerikan donanma-KURTARMA 61 helikopterleri taıatmdaıı kın tanımışlardır.Geminin kurtarılmasına ti çalışılmakta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Milliyet Gazetesi Yazı İşleri Müdür lüğüne:Sayın gazetenizin 24 Eylül 1963 tarih ve 4784 sayılı nüshasının birinci sahife 3.sütununda neşredilen NEZİH KUZBARI DÜN İDDİALARI REDDETTİ başlıklı yazınızda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.09.1963
  • Rapor karşısında Devlet Demiryolları Genel Müdürü açıklama yaptı Genel Müdür Basın toplantısında,ihale işleminin henüz sona ermediğini ve kendi kararlarının doğruluğunu herzaman ispat edeceklerini söy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • Hafifleyerek devam M ARMARA Depremi» diye adlandırdığımız sju depremlerden sonra bütün Marmara Bölgesinde ve İstanbul'da yüzlerce sarsıntılar oldu ve halâ da utmaktadır,bımlara Replik Depremleri denir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • MECİDİYEKÖY Tel:48 42 69 ORTA LİSE Yatılı Yatısız Kayıtlar devam ediyor MİLLİYET 14105
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • EN ÜSTÜN KALİTE BRASOVA KUMAŞI AR ER MARKADIR İLANCILIK 4S39 14084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • Bir yalanın gerçek hikâyesi I ŞTE »Bir yalan I haber» iu gerçek hikâyesi ve politikacıya inanmak hatâsını bir kere daha gösteren aldatılmış gazetecilerin 24 saatlik macerası.«Lokomotif tahkikatı» m yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • YUVANIZI SÜSLEYİNİZ zengin mefruşat çeşitleri I860 dan beri tanınmış Lazzaro Franko Kom.şti.İstiklâl Cad.162 Tokatlıyan İş hanı Tel:49 38 71 İLANCILIK 4256 U0&3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • Bir bankanın İstanbul şubeleri için 7244 sayıh kanun hükümleri dairesinde aylık verilmek üzere askerlik hizmetini ifa etmiş 6 adet Yüksek Ticaret mezunu 1 adet Hukuk Fakültesi mezunu 2 adet Mimar veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • OKULA GİTMİYENLERE 1 SENE BEKLİYENLERE İNGİLİZCE ve DAKTİLO Ayncd MEKTUPLA EĞİTİM j&m&fi&t Afat GRAPHO-ENGLISH İNGİLİZCE FRANSIZCA broşüç;isteyiniz Sıroselvîler cod.No.50 TAKSİM ILA.MILIK 4898 14085
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • T.C.ZtRAAT BANKASI KIRIKHAN ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Köyü Mıntıkası Mevkii Miktarı M2 Topboğazı Tutlutarla Çakıllı Hayıtlı Körmezar Çimentarla 168699 164392 57028 40985 39356 63824 Yoğun Keli Dönebüyük 93
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • GAZ 51 A Kamyonlarının orijinal lâstik-S leri ve aynı lâstiklerin muh-telif eb'adda değişik tiplerde j gelmiştir İ BİKA KOLL.ŞT1.Tel:49 16 54 L İLANCILIK 5146 14100 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • Deniz Müzesinde Yeni bir bölüm Açıldı Preveze Zaferinin yıldönümü ve Donanma Günü münasebetiyle dün Beşiktaş Deniz Müzesinde yeni bir bülüra açılmıştır.Kalyon fenerleri,eski haritalar ve Osmanlı sanca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • BtR KAÇAKÇIDA SEKİZ TABANCA BULUNDU Gümrük sivil kaçakçılık memurları kaçak tabanca satışı yapun bir jahsı 8 tabanca ile yakalamışlardır.Yapılan tahkikat sonunda Apturrahman Eryılnıaz adındaki şahsın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • GÖZÜNE BİBER ATILAN KADININ PARASİ ALINDI Havva Nalınyuıt adlı bir kadın dün polise başvurarak Bir süre önce tanıştığı Hüseyin tarafından Beylerbeyinde güzüne kırınızı biber atılarak çantasındaki 80
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • 6.FİLO KUMANDANI ZİYARET EDİLDİ Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramlral Necdet Uran misafir amiralin evvelki gün kendisine yapmış olduğu ziyareti C.Filo Komutanına sancak ge-misine giderek iade etmiştir.İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • LESKAY YÜNLERİ mîivk,s'At/re BİDAYET HAN T.I23494 İZMİR IKKTER 63/139 14072
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • GALERİ PKOTEKS Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden ELEMAN ALINACAK Levent ve Bonıonti mobilya fabrikamız için askerliğini yapmış marangoz,döşemeci,tesviyeci,tabanca boyacı ve Lake ustaları alınacak.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • 3^^^i GAZ LAMBASI SATICILARINA MÜJDE 1963 model 5-7-14 numara LEVENT lâmba ve idareleri ucuz fiatla piyasaya arzedilmiştir.Talep fazla olduğundan sipariş için sıraya girilmeği» LEVENT GAZOCAK FABRİKAS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • Sonbahar okuma mevsimini çok heyecanlı yeni romanla açtı:g;^p TURUNCU ŞAPKALI KADİN Cinayetin yegâne şahidi turuncu şapkalı kadındı.O da ortada yoktu.160 tayfa 3 Lira g KADERİN PENÇESİNDE Biri yan şey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • EYÜP'TE İKİNCİ ÇOCUK BAHÇESİ DÜN AÇILDI Eyüpte yapılan ikinci çocuk batıçesi dün açılarak hizmete girmiştir.Eyüp vapur iskelesi yanındaki sahada 2 ay önee yapılan çocuk bahçesinden sonra Belediyenin G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • viIIU lill U III IHI I IHI lilll i HU HUH 11 HI I IHI ill I UllllU I III I Dedikoduların sonu B1^ EVLET Detuiı-yollarının alacağı lokomotif-U ler hakkında çıkan söylentileri,ilk det'a Türk basınına 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • BİR MEMUR İHTİLASTAN HAPSE MAHKÛM OLDU Dördüncü Ağırceza Mahkemesinde dün Tali Spal İsminde bir sahu zimmetine para geçirmek suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır.Tali Spal.Petrol Ofiste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • OTOBÜS BİLETÇtSÎ YOLCUYU YARALADI Fikret Yılmaz adlı bir yolcu dün bindimi Eyüp Eminönü halk otobüsünün içinde,biletçi Ümer Dede tarafından tornavida İle yaralanmıştır.Bilet alma meselesi/iden çıkan h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.09.1963
  • Tunaya,teri konusunda kon Uluslararası Hukuk ve Toplum Felsefesi lediye Sarayında devam edilmiştir.Türk Ta rının insani ve felsefî temellerin Konusunda konuşan Prof.Tarık Zafer Tunaya,Hürriyet problem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Haymana Cezaevinden 3 mahkûm kaçtı ANKARA,AA Haymana İlçe cezaevinde muhtelif ¦uçlardan nükiimlü olarak cezalarını çekmekte olan,üç mahkûm sabaha karşı saat 00.02 sıralarında,kaldıkları kokuşun pencer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Rüşvetle iş bulan bir kişi daha tevkif edildi EREGLt,Karadeniz,ÖZEL İlçemizdeki işçileri Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına sokmak için 60.0U0 lira rüşvet alan İş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü Saim Elı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • İki günlük asker olan erin iki ayağı koptu SİVAS,ÖZEL İki gün önce Uşak'tan askere sevkedilen Hasan Edilme/adında bir er,gece Karalık köyü istasyonunda su doldurmak için indiği posta treninden çeşmeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Yedi ksçakçıda 983 takım elbise bulundu SİVAS,ÖZEI,Suriye Elâzığ Sivas atasında irtibat kuran Osman Tatay.Hüseyin Tanrıverdi,Hüseyin Kaya.Hanife Yetkin.Halil Yelken,Mustafa ödemiş ve Abbas Yıldız adla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Bir öğrenci,öğretmenin başına karavana geçirdi ANTALYA.ÖZEL Aksu tlköğretmen Okulu Vtn gurubu öğretmeni Vehbi Yıldırım,okul yemekhanesinde öğretmen ve öğrencilerle yemek yediği bir sarada kendisine no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Konya'da haftanın 6cinayeti işlendi KONYA.ÖZEL İlimizde yılın 53 ve haftanın ü ncı cinayeti Haliloğlu köyünde İşlenmişt'O yaşında Veysel Koçak,25 yaşındaki Çoban Yusuf Saglam'ı tabanca ile öldürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Adana'da iki bin esnaf mavi önlük takacak ADANA,AA.Sayıları İkibin civarında bulunan Adana'nın seyyar satıcıları,bundan sonra giymekte oldukları tek tip «mavi önlük» terinden gayet kolaylıkla tali ına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • TÜRKİYEpe İLK DEFA Soba,boru v-s.madeni satıhları KOLAY,ÇABUK ve FIRÇASIZ boyamak için Imm AEROSOL SENTETİK ALÜMİNYUM BOYAYI KULLANINIZ ^EROSO* Her yerde arayınız 5168 14112
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • MÜNİH SONBAHAR Festivali Başladı İstanbul Münih arasındaki daimî otobüs servisimizle Almanya' ya gidecek sayın yolcularımız Münih'in meşhur SONBAHAR FESTİVALİNİ de görmüş olacaklardır.Otobüsleri ile d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • İL.M~ IJ56 J Planeta)Marka Motosiklet 5 lerinin yedek parçalan gelmiş ve satışa arzedilmiştir.j BİKA KOLL.ŞTİ.Tel:49 16 54 IJ^ANCILIK 5146 14101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • DAİMA C BREZİLYA KURUKAHVECİStNİN KAHVESİNİ İÇİNİZ İLANCILIK 51W 149S1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • 6 ve 8 AY TAKSİTLE MEVSİMLİK BÜTÜN İHTİYAÇLARINIZ KARDEŞLER'de Kardeşler Pasajı Beyazıt Tel.22 00 85 İLANCILIK 5085 1409i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • COMPAKTOL TECRİD MADDESİ TÜRKİYE'DE İLK DEFA Cephe duvarlarına şeffaf renksiz veya çeşitli renklerde tecrid eder.Serpme sıva,teras balkon.Türkiye Mümessili:Selâhaddin Bener,Kardeşim sokak Grifin han G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • BEK YAPAcASM BEN AIETİCA-UtlU BAM-HAzıfrEpf y VAcıyı Buraya AKlLM TUMAN,yf MÎL0AN-GUOGLU,8E-ÎÎÜA6ANINÖ ALINCA 6oyc JÎVÎNPîlER.MEWA8AJ.H-H,VA^ADiN IJAWACl'.HAPI ME tî W YOU-MityUN-OKADMtKMMK'.İH.KEMjıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • KALİFİYE TESVİYECİ ARANIYOR Elektrik kaynağı bilenler tercih edilecektir.Ücret tatminkârdır.Şahsen müracaat:AKFİL Bakırköy,Osmaniye.REKLAMCILIK 437» 1407C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Bayanlar Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCI tecrübe ediniz İLANCILIK 4516 14089
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Q/Nf\CDI/PI/RIP 1^17 ini;iltere Wiltshire ıMalt orouı;lı kolejinde ilk ÖUU CKIxEIV,DIK MZi defa u\Brak nir klz talehe alınmıştır.17 yaşındaki Carolyn Wheeler 800 erkek öğrenci içinde tek kız olmaktadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Keeler skandalim anlatan rapor sayesinde İngiliz Hükümeti milyonlar kazanacak LONDRA,AA.Profumo Keeler skandalini bütan ayırıntılsrıyla anlaıan Denning raporuna karşı halkın gösterdiği rağbetten anlaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • GECEX gün bir i* için Galatasaray Lisesine gittim.Ne zaman bu muazzam bina ile karşılamanı İsmail Sata nm Uarü^şafaka için söylediği mısra' hatırıma gelir:Ben sâye-i-sakfında yetişdim bu binanın Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Hükümet zoru üs Bir kan koca Boşanıyor Güney Afrika hükümeti,25 yıldanberi bîr zenci kadınla evli beyazı karısından ayırmaya karar verdi DURBAN,AA.«Post» gazetesinin bildirdiğine göre.Güney Afrika Ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • FIRINA DEĞİL,RAPORA HÜCUM ıalk kııvruk yanmakta,cok defa dakikalarca Profııma-Christine Keeler olayı ile İlgili Denning raporu Londralılar tarafından kapışılmaktadır.Raporun satıldığı yerlerde bekleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • awi Sisli günler ve gece soğuması GEÇİRMİŞ olduğumuz haftanın ilk günleri içinde yurdumuzun kuzey kesim,leri Balkanlardan inen soğuk ve rutubetli hava etkisinde kahnı^,yer yer yağış ve tuğuma hissedil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • m w it* odd zerine çıg vuk vedi Aydınca bir genç de 500 seyirci önünde 140 tane pastayı yiyerek bir rekor kırdı ÇANAKKALE,ÖZEL Mehmet Kömürcü adında bir şahıs,İddia üzerine çiğ tavuk yemiştir.Biga İlç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • MUSİKİ ZEVKİNİZE HITAPEDEN GENÇ SESYILDIZL^^^ GEVHERANVİÇ,j0^İ 41 SARKIŞI Tek plak olarak E Dİ FON PLAKLARI nıla SATIŞA ÇIKTI Bütün Plakçılardan arayınız Satış Deposu SENSES Sirkeci Oioıaııiyc Han İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.09.1963
  • Sirkten kaçan azgır bir fil şehri altüst ett 'Mağazanın vitrinini pa çalayıp içeri giren 150 kilo ağırlığındaki fil,yel şen bir sivil polis tarafıı dan tabanca ile öldürüld Lansing B.Amerika)A Michiga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • NE yalan söyliyevim,matbaanın kapısından girdiğim anda,bütün arkadaşların üstüme doğru koşacaklarını,boynuma atılacaklarını,şapır şupur yanaklarıma sarılacaklarını sanıyordum.bunca hasretten sonra böy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • ALLAH MK ALİ BEY BCKlı' OE B4|_GÖTÜRÜR AAÜ9ÜM AÜ2v^,SEVİ» VAK1IMA ALDIAA AMA V4fç OE İVt "VA&.Şı'MDİ ORADA DURMA DAM ICOMUŞuit,BALIKla» üte» üTüesüNi TAM VAKALAKJACAGI ANİ DA HEYECAMLANIF» BAHSİ KAC1R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • %m fffc OĞLAK BURCU 121 Aralık 50 Ocakl Bütün.nıuhitinlzdeki insanlara kar yi birai diplomatça davranırsanız sizin için İyi olur.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Jubat] İntanlara fa/la tfüveniyursunuz.Ufak b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • I 23456789 lü SOLDAN SAÛA:1 Kedi köpek yavrusu;Şeffaf ateşe mütehammil ince varaklara ayrılabilen Bir maden.1 Kolayca aldatılabllen Ar-1 godal;İskambilde İyi kağıt.3 TERSİ kimyada bir madde;Eski gl-ry
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 40 T.L.0 6.7 nd sayfalarda santim)35 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.0 Düğün.Nişan.Nikah,Vefat ve Teşekkür Hânları 5 santim» kadar 7.sayfada* W T.L.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • Milliyet Oaıetecllik A.9.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SfcVıK ldara Müdürü:NURETTİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • Hlerî Pazar RumT 1183 29 W79 C.EYLÜL Eylül ıı 1063 14 VAKİT VASATİ EZANİ Giineg 8.55 11.37 ÖÖle 13.04 6.08 ikindi lû 24 28 Aksata MM 12.iki Yaisı 10.28 1.31 InuAk S 18 lu IV KBtaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 7.35 B.oe ı.ıo e.23 9.09 9.20 5i 10.00 10.30 11.00 11.30 12,00 13,30 13.00 Açıhf ve kısa haberler Pazar için melodiler Haberler Oyun havaları P12k dolabından Sabah sarkılan Melod
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • MUSİKİ UZAKDOĞU BAŞARISI Popüler müzik dünyasında son günlerde Uzakdo-E;S gulu sanatçıların İlimleri pek sık duyuluyor.Uzun s Ej zamandır «Sııkiynki» isimli melodi ile sevilen plâk S listelerinde görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • Abel kalktı,bir müddet sessiz yürüdüler.Abel itini çekti:Ne iyi ettin de geldin Françoise Beni nura kavuşturdun.Gükyüztımde bulut kalmadı,ufuklarım ışıklandı.Ne olur,hana yc.rdırrs et.Yurdım elini uza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.09.1963
  • Teodora:ben bahamla değil babam benimle ölünüyor,dedi.Burası Kuma değil Bizans.Caberlıanııı gönlü tekrar bulandı.Tekrar bu ahlâksız ve saygısız Hi/aııslan iğrendi.J ıı st i ti kaba şakalarından birini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • Ic İSİ 1 KISS lot i €11*5 I A güney doğusunda,üıl;ı HiituiiiHi güney batı ucunda,Atı ikanı ıı da I kuzey doğusunda yer alan Mısır,955.0U0 kilometre karelik,I2(J,5 milyon nüfuslu bir ülkedir.19ö(î Süve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • Gazetemize gelişinde Ali arkadaşımıza bol bol dert yandı.OKULA GİDEMEYİP LA SATIYOR Halit ÇAPIN B ÎZÎM kenti çepeçevre kuşatan surların dışında küçük bir koy vardır.Bu köyde hep fakir fukara kısmı otu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • N O U M İsteklilerin el yazılariyle S.E,Tmüracaatları.Yazı yazan memur alınacaktır.P.K.241 Şişli adresine İLANCILIK 5169 14113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • alman bürosu Almanca Steno Daktilo bilen bayan arıyor P.K.193 Galata REKLÂMCILIK 4390 14079
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • dikişsiz Ö KAÇMAZ sSfe* filiz- fe^v7*ILIZ' o/iiooNytoH 7.DÂİMA r TfRCiH EDİMİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • Cilt kapakları bitmek özere Milliyet'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sunduğu Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Anlamı ilâvelerini ciltletmek için hazırlanan yaldızlı kapakların mevcudu bitmek üzered
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • Kok,linyit ve her cins kömürü kolaylıkla yakan ve sıcaklığını uzun zaman muhafaza eden ŞîfilK ZVMRE sobplarını arayınız.REKLAMCILIK 4399 14108
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • Sucht jungen fleissigen Kaufrnann.Taetigkeit vorwiegend r Aussendienst.Beherrschung der deutschen Sprache Vorausset-j zung.Angebote mit üblichen Unterlagen und Passfoto an P.K.i;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu Müdürlüğünden Okulumuz 1963 1964 ders yılı için öğrenci kaydına başlanmıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.09.1963
  • İ STAN BUI TELEFON iriı/to'M SATILIK EMLÂK 1200 M2 bahçe İçinde 3 yatak odası salon,salamanje,kiralık veya satılık villâ Yeşilyurt Ekin Sok.35 ANKARADA satılık apartıman katları ve dükkânlar toptan ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Kanlı öo R.Taylor H.R.l.EMEK Ttl!44 14 39)Sonsuz Şarkı 1)Bogarde R.l.İkinci halta)İNCİ Tel:48 45 95)Kuiku-il/Kabadayı t.Kolçak Ç.İlhan.LALE Ttl:44 3S 95)1 Cehennem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • Şimdide Türkiyenio her yerinde BREZİLYA KURUKAHVEC.Sİ'oin Orijinal teneke Sil kutular içinde İ daima taze ve nefis kahvelelerini Bakkallardan isteyiniz.Toptan »atı* ın ı £mlntinU Asmaaltı Kalçin Sok.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • fi DÜNYACA MEŞHUR fijLinTn7 YAKİNDA PİYASADA' İLANCILIK 5138 11088
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • KEMAL FİLM Senelerdenberi eşi görülmemiş hakiki bir şaheser takdim ediyor.YARALI ARŞLAR Senenin en büyük Aşk ve Macera filmi AYHAN IŞIK FATMA GİRİK Öztürk SERENGİL Kadir SAVUN Sadeddin ERBİL Vahi ÖZ A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • AKSOY FILM İFTİHARLA TAKDİM EDER j;SİYAH ÖRFE Filminin yaratıcısı MARCEL CAMUS'un şaheseri J OS BANDEIRANTES I HAYAT YOLU Renkli Fransızca Şahane bir Mevzu.Muhteşem bir film.Pazartesi suareden itibare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • I,O.K.takdim eder DARVAŞ HER GECE ve pazar öğle yemeklerinde M O TO REST Rezervasyon Tel.48 78 83 Bejiklas HANCILIK:5163 14074
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • Bir büyük sınaî ve ticarî Şirket tecrübeli,mükemmel Almanca steno bilrr bayan sekreter aramaktadır.ÎİSveten,İngilizce lisan bilmesi tercih sebebi olacaktır Kabiliyetine göre tatminkâr ücret Taliplerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • MERAKLA BEKLENEN BİR SİNEMA Okan,Taş bebeğim TAŞ BEBEĞİM «Baby Doll» EHa Kazan yönetiminde çevrilmiş bir Warner Bros Amerikan)filmi.Oynayanlar:Carroll Baker,Karl Maiden,Eli VVallaeh.Senaryo:Tennessee
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • AMAN KİMSE DUYMASIN FİLMİ Tülin Elgin Maha Sadri Alışık A.Tarık Tekçe Hüseyin Baradan Suphi Kaner Reşit Baran Necdet Tosunla TAKSİM ALEMDAR K.M.P*şa İSTANBUL sinemalarında büyük muvaffakiyetle devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • VVELKI akşam Arena Tiyatrosunun açılışında bulunanlar,henüz ikinci yaşına basan bir topluluğun İstanbul'un san'at hayatında ne kadar önemli bir yer alınıya başladığını duymuş olacaklardır.Kimler yoktu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.09.1963
  • ŞADIRVAN 1/10/1963'den itbiaren takdim eder JESUS MORENO oskestrası refakatinde beynelmilel İluziyonist POTASSY Oryantal dansöz GÖNÜL GÜLER program saat 22.30'da)ROOF BAR'da Erol Büyükburç ve Şerif Yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • N'tBAIIAT ve-DENİZ AI.P UBAZ evlendiler 28 9 1963 İZMİT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • DOĞUM iil.i^LAV ile uMl-K AS-J.ÂY kızları FlLİZ'in dpğumuruı fai.j.uua Vc dostlarına müjdelerler. 9 iy.t-2 Zeynepkamü,İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • ı" ı'tı TEŞEKKÜR MİSON MOİ2 GORMEZ'in ül'imü.dolayısiyle cenaze törenine tyziTit iştirak etmek lütiuı.üi bulunanlara,çelenk gönderenlere ve çelenk yerine hayır n,i.meşelerine teberruda bulunun akraba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • ın»HİWı1«MtMHin« mHiTlMI-llf I IFilHllliiHHMI TEŞEKKÜR Sevgili baüami2.kayınpederimiz ye akrabamız MISON MOÎZ GORMEZ'iıı ülümü dolayısiyle cenaze törenine bizzat İştirak etmek lütfunda bulunanlara,çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Wh^MllillilWII MaHlll MIIMWimilW—1 TEŞEKKÜR Amenkadaki stajdan yurda dönerken trafik kazasında ebediyete,intikal eden Sivas eski Ziraat Müdürlerinden Selâhattin Alpay ve.Meliha Alpay'ın okulları Güner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • ACI KAYIP Aydın eşrafından merhum ibrahim Bey ve merhume Avşe Hanım kerimeleri,BİRSEL FİLM SAHİPLERİ NÜZHET BİRSEL ve ÖZDEMIR BÎRSEL'İji biricik sevgili anneleri,Deniz Güverte Albayı BAHRİ AKALİN SEVG
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • TEŞEKKÜR Annem ve Ablamız MEDİHA GENCEL'm vefatı dolayısiie acımızı paylaşan,eve kadar zahmet eden,telgraf,mektup,telefonla taziyette bulunan,çelenk göndermek nezaketinde bulunan aziz dost ve akrabala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • TEŞEKKÜR Fîimin sol gözünde arız olan bir rahatsızlığı zamanında teşhis ğ ederek derhal kendisine hâs ha-ş zakatl İle şifaya kavuşturan dok-i î tor I E.TAHÎNCt ye teşekkürümü minnetle bildiri-î t rim.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • J 111111111M 11111111 It 11111 i AÇIK TEŞEKKÜR l Sevgili oğlumuz İsmail Şen-I gülü henüz 20 günlük iken nazik r ellerile yaptığı zor ve muvaffa-kıyetli ameliyatla hayata kavuşturan Haydarpaşa Numune H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • AYLA ELDEGEZ ile î.T.Ü.Fizik Asistanı İLHAK EREN Nişanlandılar Kadıköy 28.9,1963 MUtM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Standartlara uygun O Elektrolitik bakıı dan mamul Lâboratuvar kontrolünü haiz EN ÜSTÜN KALİTE Türk mah.EMAYE BOBİN TELLIRİ ve KABLOLARIMI] kullanmanız menfaatiniz icabıdır.ISTINYE İSTANBUL Tel:63 53 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • •EN GÜVENİLEN-MARKA TRANSİSTORLU RADYO n" t 11 TELE-TEKNİK Senayı ve Hcareı Ltd.Şti Tahir Han Kal 2 Gitme Tel 44 40 ECS 44 76 64 İLANCILIK 4691 UÛS6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • "Onların hesabına tO yıl adam öldürdünv Ba star afi Bircide Gangsterler tarafından ölüme rmkûm edilişi Valaehinin televizyon makelerl ve projektörler altında Senatom şahitlik sandalyasında yaptığı iti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • ADEMİZ OYUMLARI ^Ltofüra/i Sekizincide t FUTBOLDA^NALİ İTALYA j İLE OYNUYORUZ Akdeniz OyunlarAfutbol finali bugün saat 17.15 de Paol° Sla' E dında Türkiye İle îtaSi8 atasında yapılacaktır.Bu maça tak1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Seeler,duyarımızı yıktı i B^ştarafı Sekizincide gerçeklen sahan)"1 yıldızı oldu.Bir süngü gibi defa"81" ön ve arkasına dalıyor.Ve maalesef bizimkiler Reisth'i gereği ISibi marke edemiyorlar.Bizim takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • YASSIADA MAHKUMLARI Baştarafı Birincide HYassıada hükümlülerinden yurt dışına karan Akşemsettiııoğhı ve l'rataman haklarında düzenlenmiş olan sağlık raporlarında imzası bulunan doktorlar için bir taki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Ankara Üniversitesi giriş sınavları bugün Baştarajı Birincide biliyeli» metodları uygulanacaktır.Adaylara soruların bulunduğu bir test defteri ile cevapların işleneceği kartlar verilecektir.Her sorunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Türkiye İş Bankası Â.Ş.Genel Müdürlüğünden Müfettiş Muavini Alınacak Bankamız Teftiş Hey'etine.Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiler,Orta Doğu Teknik Üniversitesi idarî ilimler Fakülteleri,Robert Kolej,Yükse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • DÜNYACA MEŞHUR İSVEÇ TU DO PİL VE BATARYviAR.1 YAKINDA TÜRK İSVEÇ TEKNİK İŞBİRLİĞİ İLE TÜRKİYEDE İMÂL EDİLECEKTİR İADENİ EŞYA ve OYUNCAK FABRİKALARI Ödenmiş sermayesi:6.500.ÛÛ0 Kağıthane Hürriyet Cad.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • a DÜNYACA MEŞHUR rfiLimnt YAKINDA PİYASADA İLANCILIK 51.18 14088
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Bankadaki parayı şefin aldığı anlaşıldı ANKARA,ÖZEL Vakıflar Bankası Yenişehir Şubesi kasasından kaybolan 3Ü bin liranm servis şefi Tekin Sümer tarafından alındığı tesbit edilmiştir.Servis şefi Tekin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • PULÂK "İHALE İSABETLİDİR» DEDİ Baştarajı Birincide İhsan Pulak'ın verdiği bilgiye güre,33 lokomotifin ihalesi işi henüz kesinleşmemiştir.Zira krediyi açan AIDile D.D.Y.arasındaki anlaşma gereğince D.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • AKTA ŞİDDETLİ ÇARPIŞMA OLDU Barzani ve hükümet kuvvetlerinden 77 kişi öldü.Asiler'evvelce yapılmış olan muhtariyet teklifi ile ateş kesmeye hazır olduklarını bildirdiler HAKKÂRİ,ÖZEL Kuzey Irak'ta dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • PETROL SATIŞI OLAYI HAKKINDA AÇIKLAMA YAPILDI Baştarafı Birincide na müracaat ederek D D.Y.nm Ersan Petrolleri A.O.İle bir anlaşma yaptığını ve 30 bin tun ham petrolü bu şirketten almak Kin karara var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • furizm sirkeli 1,6 milyar lira sermayeli olacak Baştarafı Birincide yesinl ı milyar 600 milyon liraya çıkarmıştır.Bu sermaye şu kaynaklardan Bağlanacaktır:Ö100 milyon liralık kısmı,herbirl 500 liralık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • İcra iflâs Kanununda değişiklik yapılıyor Baştarafı Birincide hasım gösterilmesi kabul edilmiştir.İlanda ya2ilı değer İmi.um fıkrasında gösterilen değer açıkça gösterilen değerdir.Açıklık yoksa takip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • BİRİNCİ KOŞU Favori:Cevahir 1 Plase:Emektar,Şahin 64.Sürpriz:Dorurels.İKİNCİ KOŞU Favori:Mahide 94.Plase:Saffe,Yeğine.Sürpriz:Şehlâ.ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Ney.Plase:Victory,Rakkase.DÖRDÜNCÜ KOŞU Favori:İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Basketbol Teşvik Turnuasında bugün 4 maç var Basketbol Teşvik Tıırnuasına bugün iki sahada birden devam edilecek ve ju maçlar yapılacaktır:VT.Ü'.Acık Hava Sahasv;ifiM;Çırçır Bakırköy ır,4«,jİ!İBrtj|t,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • ÜMİT TAKIMI BUGÜN BEŞİKTAŞ'LA OYNUYOR 9 Ekim Çarşamba günü Romanya'nın Galatı şehrinde Romen Ümit takımı İle karşılaşacak olan Ümit takımımız bugün saat 10 da Mithat» paşa stadında,Beçiktaşla bir ha2i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Ağaların topraklarının iade edilmesi islendi Baştarafı Birincide letiyle tatbik edilen 4753 sayılı kanunun bedelin tayin ve tesbitine dair 21*11 d maddesi Yüksek Anayasa Mahkemesinin karariyle ve Anay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Cani delilerin firar teşebbüsü önlendi LONDRA,A.P.Broadmoor Akıl Hastahanesinin görevlileri cani delilerden müteşekkil bir grubun kaçmaya hazırlanmakta olduklarını vaktinde öğrenerek muhtemel facialar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • KÖPEK BALIKLARI BİR KAZAZEDEYİ PARÇALADI FLORIDA,AP Amerikan sahil muhafaza helikopter pilotlarından birisi dün bir balıkçı teknesinin enkazına sığınmış bulunan üç kişiden birinin gözlerinin önünde kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Bugün yapılacak mahallî lig maçları Şehrimiz Mahallî Lig maçlarına bugün Şeref Stadında devam edilecek ve ju karşılanmalar yapılacaktır:İÜ.OÜ:Eyüp Y.K.Emniyet 11.45:Galata Davutpasa.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • II.MilJî ligde bugün yapılacak maçlar ikinci lige bugün şehrimiz Ankara ve izmir'de devam edilecektir.Maçların programı şöyledir:Mithatpaşa Stadında:15.00:Beylerbeyi Bursaspor 17.00:Vefa Şekerspor 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • DÜN OYNANAN II.MİLLİ LİG MAÇLARI II.Milli Lig maçlarına dün Ankara,İstanbul ve İzmlrde yapılan maçlarla devam edilmiştir.Ankaradaki karşılaşmalarda Altındağ,Çukurova İdman Yurdunu 1—0,Adana Demlrspor,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Bastarajx Sekizincide Ve yabancı bir sahada imkânları bizden milyonlarca defa fazla,fizik kondlsiyonu yüksek ve şimdiden Dünya Şampiyonasına hazırlanan şöhretli bir rakip karsısında futbol oynuyorduk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • Aynı toprağın insanları Baştarajı Sekizincide Şiş kebabı» «Sayı yap Ş^nol,sayı yap» Ellerimiz titriyor,sigara yakamıyoruz,yürekler ha durdu,ha duracak.Karşılıklı akınlar' nefeslerimizi kesiyor ve böyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.09.1963
  • 19 MİM A RAİ I İHIM Baştarafı Sekizincide İkinci devre başlarken herşey bitti.Karşımızda bambaşka bir Alman takımı ve bambaşka bir Türk onbiri vardı.Almanlar oyuna kasırga gibi girmişler,bizimkiler de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.09.1963
  • SOYUNMA tei'Âlîİ illlhjilJIIÖ** ORHAM TÜREL f e jeeseriL Almanlar'ın soyunma odalarındaki galibiyet sevincini Sepp Herberg r bdu.Halbuki büyük otoritenin rüzgâr gibi içeri girimine kadar Uwe S.er'ln ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1963
  • Sökrö GÜIESIM NAPOLlden bildiriyor KDENİZ Oyunları seıbes güre;müsabakalarında takı mimiz şampiyon olmuştur.57 kiloda Bekir Aydın,70 ktlod;Mahmut Atalay,78 kiloda Fahretür Çankaya,S7 kiloda Hasan Güng
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1963
  • ÂBDI İPEKÇİ FRANKFURT'TAN YAZIYOR Numaralı adım Sabah Frankfurt caddelerinde Dağ Başını Duman Almış marşı söylenl-Almanya'nın dürt bucağından gelmiş doldurmuştu.Stadyom bir âlemdi.Mithatpaşa'da zanned
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1963
  • METİH OKTAY FRANKFURT'TAN YAZIYOR Benim bu milli maç hakkındaki İnancım «Beraberlik hakkımızdı» demek 0 olarak.Kazanabilirdik de diyebilirim.Fakat beraberliğe mutlaka hak kazanmıştık.Oyunu sahanın ken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1963
  • «Çocuklar gibi sendika dün Frankfurt'un Wald stadında.20 bine yakın «Aynı toprağın insanları» yeşil çimenlerin etrafını öbek öbek çevirmişlerdi.Frankfurt'un Wald stadından köşe köşe «Hey Allah,Hey All
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.09.1963
  • Wald Stadında 60.000 kişi önünde ve yağmur altında oynanan maçta «UÇAN OK» UWE SEELER Yıldırım gibi lop süren,kurşun gibi sut atan santrfor,defansımızı yıktı.Kalemize maç boyunca birbirinden müthiş şu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor