Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • BİR AMERİKAN FİLOSU GELDİ Amerikan 6 ncı Filosuna mensup Amiral V.E.Genther kumandasındaki 7 harp gemisi dün saat 10 da limanımıza gelmiştir.Sancak gemisinden karaya çıkan ml-Ififir tilo kumandanı Ami
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • 31 £ML iffH KB.BL M Iff!LOKOMOflF TAHKİKATI DETVLET Demiryollarının Amerika'dan ithal ettiği 33 lokomo-M tıfle ilgili iJmle hakkında çıkan söylentiler üzerine,Millet II Meclisi tarajından kurulan Araş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • Bir başka Komisyon üyesi,Demiryolları ile bir petrol şirketi arasındaki anlaşmanın yerine getirilmediğini bildirdi ANKARA,ÖZEL MECLİS Araştırma Komisyonu üyesi İrfan Baran,lokomotif araştırması yapılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • üllll IIIHt Almanları 2-1 yenen millî takımın kaptanı GÜNDÜZ KILIÇ it ANLATIYOR Bugün Spor sayfamızda 'l'iii'gay,Berlin mı.nndu bit kıuUuıg it.iJj.itcu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • Bir kadın,tecavüze kalkışan öğretmenin tenasül uzvunu kesti AFYON',AA.Afyonda enteresan ve esef verici bir tecavüz olayı cereyan etmiştir.İddiaya süre,lise tarih öğretmeni ve ayni zamanda Arkeoloji Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • 24 saatte 18 deprem daha oldu İstanbul Teknik üniversite Sismoloji Enstitüsü son 24 vaat idinde 18 deprem kaydetmiştir.Merkez üssü laboratuvardan 40 kilometre uzaklıkta olan bu depremler hakkında yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • Milli ınaç için Frankfurt'ta toplanan Türk isçilerinden bir Krup «AH Baba» lokantasında Necmi Onurla konuşurken nya'doki işçilerimiz rfa foplandılor Muhtelit yerlerden gelen 20 bine yakın Türk bugün M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • y/NT)ıj ÇI C C ADDICT!Avukat Celâl Itnynuk'ıın kullandığı Eskişehir 2G Al» Hi;plâkalı otomobil,İçeren-UIUDUjLC 't köy'de Kasiın Gönültaş'ın idaresindeki Belediye otobüsü ile çarpışmıştır.Kazada avukat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • as* Uzaklık yüzünden Yurdumuzun dünya ll« telli/irtibatı kesilmiş.Bunun sebebi olarak *uneşıleki bâzı lekelerin buyllmesini ileri sürüyorlar.Bize kalırsa asıl sebep değil,dünyanın bizi çok gerilerde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • DONANMA GÜNÜ Barbaros'un kazandığı 2aferi» nin 425 inci yıldönümü ve uüû UIUM Günü» dün türenle kutlanmış,tır.Ankara'da Yenişehir Zafer Anıtında ve Anıt-Kabirde tören yapılmıştır Milli Savunma Bakanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • [ÎLHAN DEMİREL] Soutlıex-B3» tatbikatını İzleyen Devlet adamları arasında Başbakan Yardımcısı Turhan Feyzioğlu da bulunuyordu.Resimde tatbikatı dikkatle İmleyen Turhan Feyzioğlu ö ntı Filonun Amiral t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ Aile biçki dikiş yurdu ve İngilizce kursu,talebe Kaydına başladı.Yıllarca yurt idare etmiş tanınmış ve takdir edilmiş olan NİMET SENLİ tecrübesi,en ileri metodu ve büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • *wm,Komisyon raporunun mahiyetinin tamamen ters aksetmesinin sebebi Bir üye Mecliste j yalan haber verdiklerini söyledi Komisyon üyesi Mehmet Turgut I ısrar ve tazyik karşısında Milletvekillerine de y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • Komisyon lokomotif ihalesinde yolsuzluk olduğuna karar verdi Tahkikat Komisyonu;Ulaştırma Bakanı,D.D.Y,Genel Müdürü ile 10 daire müdürünü suçlu buldu Suiistimalde tesirler olup olmadığı yolunda kafi b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • ilini Sahte raporların meydana çıkmasına yol açan âmâ Ramazan Keskin'e verilen sağlam raporu {örülüyor.Sahte rapor tahkikatı sonuç veriyor m3^mm 111 wm ww m EH feö İH JW i Mahkemeye sevkedilecek ehliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 28.09.1963
  • Ulaştırma Bakam Hesap vermeğe hazırım dedi ANKARA,ÖZEL Ulaştı ima Bakanı ihsan Şeref Dura lokomotif olayı sebebiyle istifasının bahis konusu olmadığını söylemiştir.Meclis Tahkikat Komisyonunun raporun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • Eski binaların kiralarında nisbî bir artış olacak.ANAYASA Mahkemesinin 26/3/boj tarihinde vermiş olduğu Lir kararla kiralar,u tarihten beri gönün konusu devam edegelmiştir.Bilindiği gibi Anayasa Mahke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • HAYAT BİLGİSİNDEN SİNİFTA KALDI!t olay m ii.nl-luıın kapandığı 'sçiın başlar ve gecen çarşamba günü »ona erer.Okulların kapandığı gun Kurtuluş ilkokulu üçüncü sınıf öğrencisi İz.¦et r riin'iıı babasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • OKAZYON OTOMOBİL SATIŞ!1956 59 modeli Ford,Chevrolet,Plymouth.İsviçre,Bern'deki Otomobil Merkez Satış Mağazası İstanbul ve Ankara'da alıcı bir firmayla iş ortaklığı arıyor.Seri teslim imkânları mevcut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • YÜNLERİ BİDAYET HÂN* t*fc23494 İZMİR* REKTER 63/139 1403C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • 84.0S Gümrük tarifeli lisans aranıyor.Müracaat:71615» 7165 30 İLANCILIK 5110 14D39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • NURSEN ERENKARA pj 11» ENGİN YURTSEVER nişanlandı laf 0^,27 Eylül 1963 istanbul MİLLİYET 14054
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • Mimarlar Odası Belediyeyi Tenkid ediyor Mimarlar Odası ilgilileri bir bildiri yayınlayarak cehrin nâzım plânı olmaması yüzünden,lstanbulun kalkınma plânı ile alâkalı yatırımların aksadığını açıklamışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • HAL BİNASI GENİŞLETİLECEK Şehrin artan ihtiyacını karşılamak için Belediye Hal binasını genişletmeye karar vermiş ve bununla ilgiH hazırlıklara başlanmıştır.Yapılan etiidler sonunda Hal binasını geniş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • ÖĞRENCİLER 1CIN ÖZEL VASITA İŞLETİLECEK Her yıl olduğu gibi Î.E.T.T.İdaresi bu yıl da öğrenciJer İçin ootbüs ve lıamvay sererleri ihdas edecektir,öğrenci seferleri Pazartesi sabahından itibaren başlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • KOMŞUSUNUN USTURA İLE BOĞAZINI KESTİ Silivri Contu köyünde dün eski bir husumet yüzünden Cemal Pala adlı bk köylü Ramazan Kasapoğlu'nun köy meydanında ustura İle boğazını kesini:tir.Jandarma tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • II!I Gel maya tutsa gibilerden.AFADAN atma tenkid şampiyonluğunda I u\kırmadığımız rekor kalmamıştır.Bu yarıştaki birinciliklerimizden biri de,İstanbul'a karşı yaptığımız atıp tutmalardır:Efendim sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • mWBWU^W 'ÖZEL ISTANBUL KTÎSAD1 ve TİCARÎ BİLİMLER YÜKSEK OKULU Sultanahmet,Alemdar Caddesi 36 Kurucusu:İktisat Dr.OSMAN NEBİOĞLU İKİNCİ DERS YILINA GİRİYOR Birinci ve İkinci Sınıflara Talebe Kaydına B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • Paris'in ünlü Folies Berg£re ve Gazino de Paris gazinolarının 22 güzel artisti Perşembe günü TÜRK HAVA YrOLLARI uçağı ile Roma'dan Yeşilköy'e gelmişlerdir.Yıldtzlar,uçakta geçen rahat ve neşeli saatle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • PARAMIZ New York'ta 1 dolar İÜ,90 T.L.EW-YOKK Borsasinda 1 Amerikan doları,Newsweek dergisinde yayınlanan eu sun tabloya gore,20 Eylül MS Cuma günü 10.90 Türk lirasına tekabül etmektedir.Ayni dergide
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • Ege ekici tülün piyasası Aralık başında açılacak İZMİR,ÖZEL Ige Tütün Ekicileri Federasyonu Başkanı Korkut Ete.satış piyasasının l»03 Aralık ayının İlk haftasında asılacağını bildirmiştir.Bölge usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FIATLARI SI.SO «1.60 0.20)0.50)¦ynl)ayni)ayni)•09)Fransız Napolyon w.14 aynr külçe altıo M.90.00 82.00 13.85 13.88
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • Fazla talep olan kotalara artmıycccak Bâzı kalemlerde fa/ep/er kotanın 6,5 mislini aştığı halde Bakanlık son durumdan memnun ANKARA,NİLÜFER YALÇİN bildiriyor 4 TEMMUZDA İlân edilen T7.5 milyon dolarlı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 28.09.1963
  • İSTÂNSUİ.MENKÛt KAMBİYO KOCASI.BÜITENİİMDIN Al İ N M 1 $T İ R DEVLET İSTİKRAZLARI DAHİLİ BORÇLAR HİSSE SENETLERİ BANKALAR T.C.Merkez B.147.T.1$ Bankası nama)73.T.iş Bankası ham.83 T.Sınai Kal.B.ham)19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • RESTORE EDİLİYOR IEM1N GÜLLÜ Evyııbilerden kaima Silvan'da-ki Selfihattin Eyyubl Camii ile Muzafferiye Minaresl'nln resto-v resine başlanmıştır.Restorasyon ]¦için 150.000 liralık ödenek ay-rilmijnr.Gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • ^C7CD C\Ankara'da Mehmet İlalaıı isminde bir Türk san'atkârı lıer vCitlt CV otomobilin arkasına takılabilen 475 kilo ağırlığında 5 kişinin yatıp oturabileceği bir «Gezer tv yapmıştır.Avrupa imalâtın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • î TEL:49 49 35 v ^¦3"" "3-T-jm.^4*y^.REKLAMCILIK:4383 tiyatrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • ÜSKÜDAR TÜRK KIZ KOLEJİ Yatılı Muadeleti Tasdikli)Gündüzlü İLK ORTA LİSE İngilizce ilk kısımda baslar,ilk kısma Erkek talebe de kabul edilir.Tam,kontorlu,kaloriferli ve öğrenciler İçin hususî vasıtamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • Yeni kurulmakta olan bir sanayi işi için Almanca bilen MUHASEBECİ VE SEKRETER alınacaktır.Hal tercümesi ve fotoğrafla birlikte yazılı müracaatları B.Demiren Atlantik.Han Fındıklı)adresine gönderilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • miiim*itâmımiıiıi\ı\ı in Âvrupanın bir çok pilli el fenerleri imâl eden fabrikalarının fevkinde fabrikamız 1963 1964 yeni modellerini takdim eder.En modern tesislerle teçhiz edilmiş olan fabrikamız yü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • İzmir noterleri ev sahiplerinin baskınına uğradı İZMİR,ÖZEL Kiraların serbest bırakılması üzerine dün İzmir Noterleri ev sahiplerinin İstilâsına uğramıştırlzrnir Noterleri dün bütün çalışmalarını ev s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • Profumo skandali sebebiyle kendini savunan Savunma Bakanı tarafından aldatıldığını İngiltere Baş!televizyonda sabık tekrarladı LONDRA,A.P.BAŞBAKAN Macrnillan Profumo skandalında,sabık Savunma Bakanını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • Belediye Sarayında çalışmalarına baslıyan Beynelmilel Hukuktular konferansına katılan delegeler konuşmaları takip ediyor Prof.Yörük "Hürriyet aşkı ruhlarda yaşamalıdır,dedi Beynelmilel Hukukçular Konf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • YORGUNLUĞUNUZ ANCAK 1\WJTK7l KURUKAHVESİYLE GİDERİLİR İLANCILIK 5106 14044.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • SATILIK yeni PLİSE MAKİNESİ Avrupa Pasajı İti Beyoğlu İLANCILIK 5129 14055
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • Şimdi de Turkiyenın her yerinde BREZİLYA KURUKAHVECİSİ'nin Orijinal teneke kutular içinde daima taze ve gplj nefis kahveleleri nı»« bakkallardan isteyiniz.Topt KURUKAHVECİSİ tın Satış yeri:Eminönü Asm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • HAKEME &ÎPEat \içÎN JE-VİNİWC£N,K,TANIN ÎMRÎ-Nî tf«flE OfıteNIİÎTîBiİE Pfî.safîn!az nıtfl.NıH G&öNfDESlHKM,AMANIN-UArtVAUyi HADIM £DE4K ADAMI TANIWOhlZ:lü% VE KAPINA PÖ$KÛN.SMWA VARMAMA W1£N SAfcAjUlA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • f± YARIN HAYA KASIL OLACAK Batı bölgeler,Marmara,Trakya,Batı ve Orta Karadeniz ile İzmir ve havalisi çok bulutlu ve yer yer kapalı geçecek,İç Anadolunun batı kesimlerinde sağanak,diğer bölgelerde zama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • atilimi!ıı ıııı ılımınım ıı ıı mu ı ı m 11 «J"*1 TAKVİMDE BİR YAPR& e:Trafik J STANBULUN yeni Trafik Müdürünün gazetede çıkan üni-I formalı resmine bayıldım.Başta tepesi geniş,siperlik tarafında güneş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • Hayalî Dernek için yardım toplandı Kendini sağır gösteren Dernek Başkam yakalandı ANKARA,AA.Türkiye Sağu va Dilsizleri Himaye Cemiyeti adı altında hayalî bir cemiyet kurarak,dolandırıcılık yapan İbrah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • %i W pi p f'P^piO 1/A I IMTII AD EyWI'den beri İznik gölü içindeki batık şehri arayıp,cehrin yerini tesbit ELE vyCV-CIN l\ML!İM I ILMK eden deniz yü/bası Aykut Karpat idaresindeki balık adamları dün K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 28.09.1963
  • Amerikan polisi ilk defa olarak bir gangsteri himaye etti Vallachi'nin,kanun dışı hareketler hakkında açıklamalarda kullandığı argo tâbirlerin anlaşılması için detektifler tercümanlık yaptı WASHINGTON
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • GAMETE Bîe AMri£ »MuESSeseS.'pîf?dostum,poüse VA^Oi/W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • GoZE1-HEW GÖRotMCE" cE VE.MIOEM.O GtRADA.jj -l:r MÜDüRı.eR(lv\ı_t görüşmem bit ı'x.TETvJ_SONRA MAK.'STlVoRu/î^EKİ OLUK MOR GAMA.BteAZTANi E.L.İVOKUAAöl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • AVyy/ fe* CESARETİN VAKSA SiMDi DE 'I-$Ew kU^43İfc«J#tf ç-S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • DA BEKulVO-y BEmiM OE SA-C NA SÖ i-iVE.CE ı^-Bt*R ÇİFT uÂRfA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • W(Mmm Ş_KAVA.BA KOSKOCA P»ROt='£SdS2-EhJ ÖMDE Vü.O KADAR AAUTLX» Ki',VE ot BİR.ÇAĞ BAŞUJ.SAlsiKt.BASkENTIN x icAwLaRima YA L-ASlVOgUX HALK BİZİMLE.ŞİODETE ı_Ü-ZUAA YOK.A T 1 VAŞA i i TOAABfK.cANiBû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • Hler,I Cumartesi Rumı n»i J 28 mi c.w.n EYLÜL evl0' i 19 63 1 VAKİT VASATİ EZAN Gün»] ö$)o İkindi Aksara Yatsı ImsSk 6.54 13.1*3 16.2i 1KÜ7 2o.au 5 15 11 55 6 07 B.28 12.00 1.31 10 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.8.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü l ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ya Makalelerden Mesul MUdilr ı HASAN YILMAER Spur kumladan Mesul Müdür ı NAMIK SBVIK İdare Müdürü NU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • İLAN TARİFESİ 9 3,4,8 İnci tayfalarda santimi 40 T.Lf)i-T noi sayfalarda santtud M T.L.41 Birinci layfada baslık Süu T.L.0 nünün.Nişan,Nikâh.Vefat v» Teşekkür UanLın S aaa tla&a kadar f.tayfada)M T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • 1 23456789 10 SOLDAN SAoA:1 Kskl Yunan mitolojisinde Afrodlt'ln sevgilisi olan güzelliği U» meşhur delikanlı;Köy ylgiti.2 Ege denizinde bir ada;Tersi çıfır yol mânasına.3 Bir göı rengi;Tersi Ege deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • ft OĞLAK [32 Aralık BURCU 20 Ocak] Dünyayı hos jılrras çarelerini ara-f yınız.Yiv»,yavaş »«gali bir İntan olacaksınız.$h KOVA BURCU [31 Ocak 19 Şubat] Bir hayal kırıklığı sizi epey sarsacık ama sükûnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • wr R.i Al_IL.E EVLE.SLA,VE İMTfŞA-PA KAT ŞCJSADi" SE_NUN U~ ZÜNJOEN.GET.Ç İNEBİL.WEK ıÇl'N PAI.AvERALI İŞ.L.ER.yûPi-YORUNN 1 Ş vAOİ ŞlRA Bi'Z_CE.AASKUA tCE B_i İŞÎ BîTfeİNCe HİÇ BİFL Ffu/VS I ŞıKtCETı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 7.35 8.00 8.10 8.25 40 9 00 9.20 »ss 10.00 12.00 12.10 12.30 13 00 13.20 13.30 13.45 14.00 14.4S Açılı» ve kıs;ha terler Hafif müzik Haberler Türküler Çevitil ınüzik Küçük konser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • i.llılllliilıll!il!lliiilllllillllllilllİ;il!IIİIİI llilllllllllll!illlfl!llllli;ll!lll!IIUş 1 Siiieraa ve kompozitörlerin BÜLENT TARCAN ÖTÜ bir icracı mesela Beethoven'in bir so-nalını veya Chopin'iu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • Yazan:Micheliııe CLOOS T ü r k ç e s i Selâmi İzzet SEDES Aşkımız hergeyden kavi de unun için.Olmaz Abel,olamaz,Bun bir dalıa gelmemek Üzere gitmeliyim.Artık blrlbiıiıpizi görmemeliyiz.Çeçen i 11 a r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 28.09.1963
  • Köşeyi dönünce Teofil önlerinde beliren arkası kendilerine üutıuk bir adamı Caberhaıı'a gösterdi,İşte,dedi.Arena çavuşu D'.metrius Cantenür.t ıki.Inn seni beğenecek mi'.Caberhaıı şeften önce yüksek se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 28.09.1963
  • Büyük Sene&onu Çekilişinde Istanhulda.Feneryolunda Denize ve Koruya nazır,modern ve sağlam yapılı,itina ile inşa edilen İş Bankasının Senesonu Çekilişi İkramiye Apartmanları,çifte balkonu,gömme banyos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1963
  • SATİLİK EMLÂK SATILIK KV Küçükyalıda istasyona 1 dakika,bahçe içinde,deniz manzaralı 2 kat kârgir ev acele satılıktır.Sahibi eliyle 80 000 liraya.Adres:Küçükyalı Mine Sok.No.4.KADIKÖY Bağdat caddesi C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 28.09.1963
  • l'emen'dcki İhtilâli daha İlk gününden iktisadî ve askerî olarak destekleyen,Sal'.al'in en büyük koruyucusu N'âsır olmuştur.GEYİKLİ SiLiTEX REKLAMCILIK 3982 1-1025 26 Eylül 1962 de 11 asırlık krallık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • •jt i.O.K.takdim eder DARVAŞ Bu geceden itibaren her gece ve pazar öğle yemeklerinde OTOREST Rezervasyon Tel.48 78 83 Be$iklas ILA-VCIUK:5137 1404»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • KLÖB X'te HER GECE Atinanın 1 No.lu SPİRO BELUSİ Orkestrası Meşhur şantöz VANA ÇİNGANA Ortalıth fethedecek dizez NORA BELLA Beynelmilel şantöz BELUSİ Buzukçu ve Şantör SİLAS RAİSAKİS Meşhur Akrobatlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • DORMEN Tiyatrosunda Ayakta alkışlanan piyes MONTSERRAT Bıij?ün ve yarın matine 15 de Geceleri 21.15 de İLANCILIK 5i:3 14W7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • HILTON OTELİ İLAVE İNŞAATINDAN 1 1000 M2 5 Cm.kalınlığında mantar levha satın alınacaktır.2 Şartname Hilton Oteli İlâve İnşaatı Şantiye Şefliğinden görülebilir.3 İhale kapalı zarfla teklif verme suret
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • Teknik Elemanlar Alınacaktır Makine,izabe ve inşaat mühendisleri,teknisyenleri ve ustaları ile askerî vazifesini yapmış San'at Mektebi mezunları alınacaktır.Liyakatlerine göre tatminkâr ücret verilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • Bu akşamdan itibaren emrinizdedir.[Sıraselviler TASO İLANCILIK 5128 14056
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • mst TEPEBAŞI CUMHURİY PAVYONUNDA DÜNYACA MEŞHUR CASINO de PARİS'in 32 KİŞİLİK FERNANDO REGO REVÜSÜNÜN TEMSİLİ BU AKŞAMDAN İTİBAREN PAVYONUMUZDA DİKKAT:HER CUMARTESİ ve PAZAR tam kadro ile saat 18 de A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 35)Kanlı öc K.Taylor R.K.î.EMEK Ttl:44 4 39)Sonsuz Şarkı D.Bogarde K.t.İkinci hafta)INCI Tel:41 45 95)Korkusuz Kabadayı E.Kolçak C İlhan.LALS Tel:44 31 95)1 Cehennem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • PETER USTINOV,Yıldırıın'a hayran PETER Ustinov gece Arena tiyatrosundan çıkarken:Hayran oldum» dedi,ve devam etti:a—Yıldırım Oııal şaheserdi.Özellikle kendisini hâkimin karşısında 2anncdip yaptığı kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • 4f«?VS\Eylül sonu ve Ekim başı İstanbul ve bütün Türkiye' de sinema,tiyatro ve eğlence yerlerinin açılış günleridir.MİLLİYET,bu sayfada sizi bu eğlence yerlerine götürmeye çalışacaktır.EVVELKİ GECE İK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 28.09.1963
  • Ayfer Fera.v,Erol Keskin ve Semih Serezli «Montserral» da.DORMEN Tiyatrosu yeni mevsime ilk giren tiyatrolardan biri oldu.Ama yeni bir oyun yerine,sekiz dokuz yjl önce,Istanbulda Küçük Sahne'nin Arık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • MEVLİD Vakitsiz ölümü ile Dizleri dilhun eden sevgili oğlumuz Tuna Koli.Şti.üyelerinden Hatay Tıma'nın ölümünün 4ü.gü-nüne rastlayan 2MMS Pazar şiiniı çiğle namazını müteakip Kartal Maltepe 'srnii'nde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • ME V Lİ t)tas Me' leri akr d nur Çok kıymeti t eşim,sevgili babamız Zekâi Gülçığ'ın ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 29.9.963 Pazar günü namazını müteakip Beşilc-Tuzbaba Camiinde okunacak iidl Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • I.I i.ı llIlItlîlIliMI İlli m.t.ı I.MllliifilMiİl TEŞEKKÜR Senelerdir irkmekte olduğum mide ülseri ve safra kesesi iltihabı için üstün bir mahaıetle ameliyatımı yapan:Haydarpaşa Niimûne Hastahane i 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • VEFAT Merhum tüccar Mustafa Yengeni ve Aliye Yengeni kızları,tüccar ve sanayici Eaip Aktelin eşi,Can ve Nilgün Aktelin anneleri.Serap Babür ve Krcan Yensenin ablaları.Mestine Akman'ın yengesi,Münir Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Ljittrne vc müesseselerin fcûvük finansman ve "KREDİ ihtiyaçları dış ve iç rnenbalardaTi sür'atle ternin edilir.ÂDİL ARASLİ Tukatlivan İş Hanı Kat 2 No.2 NOT:10U bin liradan aşağı müracaatlar yapılmaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • ıımmııımtımiHiı I ÇİFTLİK ŞEFİ ARANMAKTADİR İstanbul Büyükoekmeeede bulunan hayvancılıkla da iştigal eden 90C0 jj dönümlük,bir çiftliğe işletme şef(aranmaktadır.Taliplerin İstanbul merkez P.K.1002 mür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Portakal Mobilya Evi mevsimin ilk Organize etmekle şeref duyar.NİŞANTAŞ Vali Konağı Caddesi 147 No.lu SÜMBÜL Apt.3.cü kat 18 inci dairesinde Nişantaş İngiliz Okulunun karşısında)29 Eylül 1963 Pazar gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • I ml unm moi diş'macunu tadı hoş IIİCİCH ve kokusu güzeldir REKLAMCILIK 4335 14038
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • FUNDA TOPRAĞI ALINACAK Gölcük Değirmendere mevkiinde teslim edilmek üzere 1000 metre mikâp funda toprağı aimacaktır.Fiat ve teslim müddetini havi teklif mektuplarının «Satın Alma Müdürlüğü,Mecidiyeköy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 11 ci ithal listesinin AID fonlarından karşılanan kotalarından bakiye kalmış miktarlarm tevziatı yapılmış olup tahsis alan firmalara hisseleri taahhütlü olarak bildirilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu Müdürlüğünden Okulumuz 1963 1964 ders yılı için öğrenci kaydına bağlanmıştır.Lise mezunu kız öğrenci kabul edilir.Tamamlayıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • v;P*l*A:tf&*.BREZİLYA r gttRgtCÂritfECİŞMHKAHVESİNİ İÇİNİZ im m um
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Meclis tahkikatı istendi 4 Baştarafı Birincide «Bu görev suiistimalinin menfaat mukabilinde veya siyasî,yahut özel tesirlerle mi vuku bulduğu hususunda Komisyonumuz kâfi derecede bilgi sahibi olamamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Tahkikat bir başka olayı meydana çıkardı Baştarafı Birincide münasebetlerini tesblt zımmmda araştırma yaparken bir başka konu İJe karşı taşmıştır.Ortaklarına alt liste raporumuzda zikredilecek olan bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • KIZINI VE KARISINI VURAN TÜCCAR ÖLDÜ ÎZMtR,ÖZEL İçlerinin bozulması yüzünden İflâs eden ve geçirdiği asabi bir kriz sonuntla 6 yakındaki kızı Şafak'ı uyurken tabanca ile öldüren ve karısını da yaralad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Ulaştırma Bakanı "Hesap yermeğe hazırım,dedi Baçtarafı Birincide etiUUerln neticesinde Devlet Demiryollarının kat'i ihale için ne karar alabileceğini bugünden tâyine imkân yoktur.Kaldı kl 23 sayılı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • MİLLİ İSTİHBARAT TASARİSİ MECLİSTE ANKARA,ÖZEL Devletin güvenliği ve millî politikası ile ilgili istihbarat çalışmalarını bir bütün olarak ele almak ve sevk ü ldareiini sağlamak amacı ile hazırlanan c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Sanıklardan biri posia soygununu Freddy diye tanınan şahsın yaptığını açıhladı LONDRA,A.P.NGİLTERE'nin en büyük posta soygununun sanıkları olarak tev-I kif edilmiş bulunan 10 erkek ve üç kadının sorgu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • SAMET AĞAOĞLU Ankara'ya gönderildi KAYSERİ.ÖZEL Yassıada mahkûmlarından müebbed hapse hükümlü Samet Agaoflu,Anayasa Mahkemesinde yargılanmak üzere dün sabah jandarma nezaretinde Ankara'ya sevkedilmlşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • TATLİ ŞU İLÂHİ,ğMâ M18 D İ D HERÎŞ 1309 14029
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • DURUM Bûşfara/Birincide celenmiş,Deylet Demiryolları yetkilileri dinlenmiş,Bakanlar da verilen izahatı tatminkâr bularak,kararı bu müesseseye bırakmış ve netice AID teşkilâtına bildirilmişti?ihale sür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • İnönü "15 yi!sonr Başbakan,Edirne'de üsteğmen ve yüzbaşı rütbesi ile vazife gördüğü yerleri gezdi EDİRNE,AA.Geceyi Edirne'de geçinen Başbakan ismet inönü dün saat 10 dan 14.30'a kadar beraberinde Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • İnönü,Ankara'ya döndü ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü SOUTHEX 63 tatbikatından dün saat 18,30 da askeri bir uçakla Ankara'ya dönmüştür.Başbakan İnönü,Etimesgut Askerî Hava Alanında «Çok memnun geliyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Yunanistan'da geçici bir hükümet kurutuyor ATINA,A.P.Kral Paul,Başbakan Panayotis PlpinelLs'ln İstifasını kabul etmiş ve 3 Kasırn genel seçimlerine kadar memleketi İdare edip seçimlere nezaret edecek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • NATO TATBİKATI DÜN SONA ERDİ Baştarafı Birincide raşütçü Birlikleri garni2onlarına dönmeye bağlamıştır.Birlenme yerindeki NATO Birliklerine,19ü.Piyade Alayı özel görev kumandanı Albay Osman Türkmen ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Üç Iraklı idam mahkûmu iltica etti HAKKARİ,ÖZEL Aralarında üç idam mahkûmunun da bulunduğu 10 kişilik bir kafile Çukurca İlçesinin Maşuta bölgesinden yurdumuza iltica etmişlerdir.Irak'ın Dedur köyünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Sakat çocuk 11 milyon lira tazminat alacak NEW YORK,A.P.Eyalet AU Mahkemesi Jüri Heyeti,bir kaza neticesinde belden algısı felç olan 12 yaşındaki bir erkek çocuğa İ.IÜO.OOI» dolar 11 milyon Ura)tazmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Bir bankadan 30 bin lira çalındı ANKARA,ÖZEL Vakıflar Bankasının Yenişehir şubesi kasasından 30 bin lira çalınmıştırönceki gece Banka veznedarı,evine giıtikten sonra kasayı kapayıp kapamadığına dair b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Doktora gösierilmeyen 15 çocuk kızamıktan öldü ¦ORSA,ÖZEL.Keleş İlçesine bajflı Yanıklar köyünde kızamık haftalığından bir ay İçinde 15 çocuk ölmüştür.Kızamıktan ölüm vakalarının artması üzerine,merke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • MÜSTEHCEN YAZI yazarken yakalandı Şehir hatlarına ait Kanlıca vapurunun direklerine edebe aykırı yazılar yazan yolculardan Vahak Vanlıyan kamarotlar tarafından yakalanmıştır.Vahak Vanlıyan haVrkında t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Bir üye,Meclisle yalan haber verdiklerini söyledi j^ Baştarafı Birincide Tahkikat Komisyonunun çalışmasın» bitirip raporunu Meclis Başkanlığına verdiği haber alındıktan sonra Ankara Bürosundaki arkada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • II.Millî Ligde 6 maç oynanıyor II.Millt Li£e bugün Mithatpaşa,19 Mayıs ve Alsancak Startlarında devam edilecek ve hepsi Totoya dahil olmak üzere 6 maç oynanacaktır.Maçların programı Mithatpaşa Stadınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Haftanın Basketbol Teşvik Maçları Basketbol Teşvik Turnuaemın kardöflnalleri yarın l.T.U.ve Kadıköyspor Açıkhava Sahalarında bağlıyacaktır.Maçların programı şöyledir:İTÜ.Sahasında:lü.00 Çırçır Bakırkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • J ı i 11111111H1111 i 11111 m 111 m 111111111111 m 1111111111111111 i 11111 r Türklerin müdafaa yapması işimizi kolaylaştırır Baştarafı Sekizincide I E bulunmaz.Türk millî takımının t Dünya Kupasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Ankara mahallî lig maçları bugün ANKARA,ÖZEL Ankara Mahallî Ligine bugün Ankaragucü Stadında devam edilecek v« ju maçlar yapılacaktır:14.30 Barbaros Toprakspor 16.15 Slncanspor V eni »t hır İSTANBUL M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Almonyo'dokî Frankfurt' to Baştarnfı Birincide lerini ayar eüenler bile olmuş.İyi bağırmak için.günlük tek yumurta sayısını,ikiye,üçe çıkaranlar hay]i kabarık.Flamalar hazır.«Kaynana zırıltıları» ales
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • r .r' 1951'den 1963'e Baştaraj% Sekizincide GÖRÜLMEMİŞ UĞULTU Size biraz o günkü Eerlin Olimpiyat Stadının halini anlatmalıyını.120.000 kişilik stad tıklım tıklım dolmuştu.İkinci Dünya Harbinden yenik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • ıÜN KARŞILAŞIYORUZ ALMANYA İLE BUG Bastarafı Sekizincide mtyet verileceğini açıklamış,«Fakat bu asla bütün futbolcularımızın kale önünde toplanacağı şeklinde anlaşılmamalıdır u demifttr.MAÇA İLGİ BÜYÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • "LEFTER ARTİK F.BAHÇE'NİN SEMBOLÜDÜR,Fenerbahçenin yeni Teknik Direktörü Fikret Arıcan,dün bir basın toplantısı yaparak çalışma programını açıklamıştır.Sarı lacivertli kulüpte bütün teknik sorumluluğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • BİRİNCİ KOŞU Favori:Agahau.Plase:Neptün,Zerrin III.İKİNCİ KOŞU Favori:Bonjur.Plase:Rakkase,Şikaşika.Sürpriz:Cilve.ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Ferizenatnn.Sürpriz:Torpedo,DÖRDÜNCÜ KOŞU Favori:Gülperl.Plase:Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 28.09.1963
  • Adana'da da bir adam sık sık üvey babasının evine giden karısını,oğlunun yardımı ile öldürdü MİDYAT,ÖZEL Mibil köyünden Hüseyin Karasakal,damadı Süleyman Karasakal tarafından mavzerle vurulduktan sonr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 28.09.1963
  • jlr I N E C M İ T A N Y O L A Ç S FRANKFURT'TAN,Bildiriyor s S Ufak tefek kumral ve saçları tas mamtıı dökülmüş yafll adam etra-I fini süzdükten sonra konuşmağa S başladı:«Eski dostlarımla karsı-Jaşnı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.09.1963
  • UÜHM HHM ¦DUMB IIBMMUiIÜ meM HBMÜUMÜ âiBHii YOK CANIM,SOĞUKTAN TİTRİYORUZ!MİLLİYET Koraman tan P V i VAN A MODAb» İKİ DÜNDÜR MAÇIN HAVA9NDAYI2 HEWi'MiZ FENA HALDE HAZIRIZ AMA BU HAVALAR BANA HZ.P DOKu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.09.1963
  • wzajy:*aı O zaman ne Berimde utandırıcı duvarı ne de fufaofümüzde usandırıcı duvar vardı SENE 1951.Hislerin henüz duvarlaşnıudığı yıllar.Ne Almanya'da ü utandırıcı duvar,ne de futbolumuzda şu usandırı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.09.1963
  • Amatör ta finale giri KiBiıım liiMnrw ımı «iimmb—i«mii ¦im ıı—iiim—iihi n ı ıMıMiiMMrıtıı B.A.C.yi Turgay'ın attığı gollerle 3 1 mağlûp ettik.Güreşte ilk gün 11 galibiyet 1 mağlûbiyet aldık.Atletizmde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.09.1963
  • Frankfurt'un Wald Stadında Türk futbolunun büyük imtihanı:Alman milli takımı ününde bugün etin bir İmtihan vererek olan Milli onbuimlz,Polonya İle yaptığı maçtan evvel P07nnn şehrinin Vatta Stadındakl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.09.1963
  • F.WALTER:"ASIL MUNŞ BU MAÇ.FRANKFURT'tan bildiriyor Almanyanın Dünya Şampiyonu takımının kaptanı ve ülkenin en popüler futbolcusu Fritz Walter,dua «Sport Kurier» gazetesinde yayınladığı bir yazıda «bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 28.09.1963
  • FRANKFURT TÜRK ŞEHRİ OLDU FRANKFURT'tan bildiriyor Almanya'da çalışmakta olan Türlj İşçileri,Frankfurt'ta bugün oynanacak maç için günlerdenberi hasırlanmaktadırlar.Maç günü yaklaştıkça hazırlıklar da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor