Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • NATO MANEVRALARI BAŞLADI UZUHKÖP İnönü harekâtı fâkfp effffî.İki er yaralandı ve iki de jeep parçtslandt İLHAN DE.M1KELJ Kere iniş sırası ekibi tarafından nda ayağı kırılan bir Amerikalı paraşütçü,ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • ITİeA UGÜNDEN SERBEST Anayasa Mahkemesinin karan,yürürlüğe girdi.Hükümet tarafından hazırlanan yeni kira tasarısı ise henüz görüşülmedi ANKARA,ÖZEL AYRİ menkûl kiraları bugünden itibaren serbest bırak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • DİN ADAMLARI AÇIK OTURUMDA İmamlar ve din adamları tarafından bir açık oturum düzenlenmiştir.Aydın müftü Turan Dıırsun'un başkanlığında yapılan oturumda,din adamının ilk iğretim dâvasında oynayacağı r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • ÜÇ MİLLETVEKİLİ İLE BİR SENATÖR İSTİFA ETTİ ANKARA,ÖZEL C.K.M.P.II milletvekili ile bir C.H.Psenatörü partilerinden İstila etmişlerdir.C.K.M.P.Ankara Milletvekilleri olan Zühtü Pehlivanlı,İsmail Gence
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • DOMİNİK'TE ORDU,İDAREYİ ELE ALDI SANTA DOMİNGO Dominik Cumhuriyeti)A.P.AA.Silâhlı Kuvvetler dün Başkan Juan Bosch Hükümetini devirip idareyi ele almıştır.Harekete sebep olarak Hükümetin İktidarsızlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • DUR U M B •Jâ.®Jfl pfcm™JİİLj(JS Kiralar meselesi A NAYASA Mahkemesinin 26 Mart 1963 tarihinde verdiği bir T.karar gereğince,konut ve ticarethane kiraları bugünden itibaren serbest kalmaktadır.Yani,ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • CEZAEVİNE DÖNDÜ Yassıada'da 20 yıl hapse mahkûm edilen Nedim Okmen'in cezası,kalb ve şeker hastalığı sebebiyle 6 ay tehir edilmişti.Ökmen,bu müddet bittiği için raporunu yenilemek istemiştir.Haydarpaş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • Tazminat alabilmek için atlara ruam bulaştırılmış DİYARBAKIR,AA.Van ve bilhassa Siirt'e bağlı köylerdeki bir çok hayvan sahibinin,atlarına,ruam hastalığı bulaştırdıkları öğrenilmiştir.Ruamlı atlar içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • 0 «QlO Küçüklüğün faydası İstanbul'da,son depremlerde en çok sallanan yer Beyazıt Kulesi olmuş.öyledir,yüksek yerler fazla sallanır.Bir de Fahrettin Kcrim'e bakın meselâ.Kn belâlı zangırtıları bile is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • BİR POLİTİKACI AYAKLARINDAN ASILDI Gazetelerden)İP NE YAPALIM,ADAMDA KAFA YOKTU Kt.„;i:A.vk-v:*vv*;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • Bı#^Lrl-LavimU J,M.Pendik'te Hanım Tek adında bir ıçaklanıp kezzapla yakıldı k;ıdln,kotasl 0sman taıafından 5 yerinden bıçaklanmış ve yüzüne kezzap dökülmüştür.Kendisine kapıyı açan karısının ablası V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • r.Başbakan Yardımcısı Allcaıı,Milli Eğilim Bakauı İbrahim Öktem ve Mali,V âliean ve Melen "Zam tein karar Yok,dedi Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı dün iktisadî toplandılar için Washington's gitt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • YUNAN HÜKÜMETİ DÜN İSTİFA Eni ATINA,A.P Başbakan Panayotis Pipinellis'in 3 Kasım genel seçimlerinden önce memleketteki siyasî buhran havasını yumuşatmak amacıyla istifasını Kral Paııl'a sunduğu saray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • Dr.PERİHAN CAMBEL 3 YILA MAHKUM OLDU ANKARA,AA.Üç Numaralı Ankara Sıkı Yönetim Askerî Mahkemesinde yargılanan Dr.Perihan Çambel'in duruşması dün sona ermiş ve şu karar tefhim olunmuştur:«Ankara Numune
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • 1964 yılında işsizler 100 bin kişi azalacak Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı,yatırımlar hakkında bilgi verdi ve fert başına düşen gelirin 2021 liraya çıkacağını söyledi ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • Balık adamlar İznik Gölünde şehir buldu Şehrin hangi devre ail olduğu henüz lesbil edilmedi.Antalya'da da bir define meydana çıkarıldı İZNİK,ÖZEL DENİZ Kuvvetlerine mensup Yüzbaşı Aykut Karpat kumanda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • MODERN ÇOCUK BAHÇESİ SLZESÜİ rafından,içinde bakiki uçak,tramvay,taka,küçük vagonları çeken bir lokomotif bulunan bir Çocuk' Balıçesi kurulacaktır.Parkın eski gazino kısmında da Pamuk Prenses,Yedi Cüc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • GENÇLER,ÖKTEM'İ DESTEKLİYOR M.T.T.B.Genel Başkanı Yüksel Çengel ve istanbul Yüksek Okullar Talebe Birliği Başkanı ismail Kıral Göğüs dün yaptıkları basın toplantısında Milli Eğitim Bakanı ibrahim Okte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 26.09.1963
  • İlkokul,tik devre Öğretmenlerinin dikkatine* DİTZENLt DİLİMİZ GÜZEL TÜRKÇEMIZ •ınıi r L ıı m M.AYDIN H.TÜZÜNATAÇ öğrencilere yardımcı ders kitabı;öğretmenlere programdaki Türkçe grupu ve diğer iîade d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • Londra'dan istanbul'a bir Türk geldi Londra'da oturan Kıbrıslı Türklerden Cemal Kaif otomobiliyle anavatana geldi.9 Eylül I9C3 gttnıt İpsala'dan hududu feçtl.Tekirdağ'da biraz durdu.Yanına bir genç ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • ihracatımızı tehdid eden korsanlık.B İR kaç hafta evvel bu sütunlarda çıkan bir yazımda Turkiye'nin di} ticaretinin basına belâ olan,her yıl yüz milyon dolardan fazla dövizimizin kaçırılma,sında baş r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • Arap ülkelerine dii ileri sürülüyor ADANA,ÖZEL CANLI hayvanlarımızın başlıca alıcısı olan Arap ülkelerine Mersin limanından,iç piyasa fiatlarımızdan düşük fiatlarla geniş çapta canlı hayvan ihracatı y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • WlSADI KROM İHRACATININ DURMASI TEHLİKELİDİR TÜRKİYE'nln ihraç ettiği bellibaşlı madenler arasında krom,mümtaz bir yer işgal edegelmiştir.Fakat 1956 yılında 642 hin ton krom ihraç etmişken,1957 de hu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • 50 sanayici 200 bin dolar talep etli XI İnci Kota'da özel aeictdr sanayiinin âcil İhtiyaçlarına ayrılan kotanın İlk dönemi İçin İstanbul Ticaret Odası üyesi CO lanaylcl 200 bin dolarlık talepte bulunm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • SLAYD ALINACAKTIR Ofxset baskıya elverişli Tarihî,Tabiî,Teknik,Arkeolojik Ve diğer konularla ilgili renkli Slaydları olanlaruı satış fiatlarıru ihtiva eden tekliflerini 30.9.1963 günü akşamına kadar «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • BÜYÜK KULAK Yıbn üç mükâfat kazanan en büyük komedisinde YILDIRIM ÖNAL MİLLİYET 1SW4.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • AW Sayın Okul Müdürlerinin Nazarı Dikkatlerine Yeni ders yılına başlarken talebelerinize bütün medenî memleketlerde tatbik edilen ve bütün doktorlar tarafından hayatî ehemmiyeti kabul olunan KAN GRUPL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • liu»;«m uta o\i^ n-^v\T\a^ rt^« V» Vvt«-&er** tn» tvA» ^a ve ve wiV v o\»T ILADCILIK 5082 13İ63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • ÖZEL İSTANBUL İKTİSADÎ ve TİCARÎ BİLİMLER YÜKSEK OKULU Sultanahmet,Alemdar Caddesi 36 Kurucusu:İktisat Dr.OSMAN NEBİOĞLU İKİNCİ DERS YILINA GİRİYOR Birinci ve ikinci Sınıfları Talebe Kaydına Başlandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • miliminin ıımııımmı iiııııımmııı ımıınıııının Bir televizyon programı BATI Almanya'da Türkiye'ye ait bir televizyon programım,bunu orada seyreden bir vatandaşımızın kaleminden size naklediyorum:«Dün t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • Cezaevinde doğum Yapan kadın Tahliye edildi Sevgilisinin yüzüne kezzap dökerek kör olmasına sebep olan Ester Sürgit,Sultanahmet Cezaevinde İken doğum yaptığı için tahliye edilmiştir.Mağdur Ali'nin avu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • YEŞİLYURT'TA 3 KAPICI SOKAKTA DÖĞÜŞTÜ Maksut Gül ile Selâhattin Köse adlı iki apartman kapıcısı,kapıcılık rekabeti yüzünden aralarında anlaşıp Abdullah Sönmez adlı diğer bir kapıcıyı Yeşilyıırtta soka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • CAHIDE SONKU'NUN KIZI KOLEJE VERİLDİ Canide Sonku'mın thsan Doruk'dan olan kızı Ender Doruk velisi tâyin edilen Birinci Sulh Hukuk Mahkemesi Başkâtibi İsmail Berk tarafından Arnavutköyde bir koleje ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • BİR GENÇ,KIZ OLMADI-KINI İSBATA ÇALIŞIYOR Yaşar Sucu İsminde 23 yaşlarında bir genç,nüfus kaydına yanlışlıkla kız olarak geçmiş olduğunu ileri sürerek,dün 20 ncl Asliye Hukuk Mahkemesinde cinsiyetinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • POLİS SÜSÜ VEREN İKİ KİŞİ YAKALANDI Kendilerine polis süsü vererek Kac'ıköy Bitpazannda çalınmış eşya aramaya çıkan llyas özdoğan ile Necip Yüksel dün polisler tarafından yakalanmışlardır.Polis hüviye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • NUMUNE HASTAHANESÎ-NE PAVYON EKLENECEK Hastahaneye yeni tesisler ilâve etmek,eksik levazımatı tamamlamak ve ilmT yayında bulunmak ü/ere bir müddet önce kurulmuş bulunan Haydarpaşa Numune Hastahanesi Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 26.09.1963
  • SAYIN POLATLILILAR POLATLI ŞUBEMİZ ¦S ANKARA CADDESİNDEKİ yeni binasında BUGÜN Hizmetinize Girmiştir ANADOLU BANKASI REKLAMCILIK:4322 13965
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Milliyet'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sunduğu Kur'ân-ı Kerîm'in Türkçe Anlamı ilâvelerini ciltletmek için hazırlanan yaldızlı kapakların mevcudu bitmek üzeredir.5 lira karşılığında cilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Tarafından imâl edilmiştir 22 muhtelif cazip renklerda DAHA İYİSİ YOKTUR Her yerde arayınız İLANCILIK 45&4 13952
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • İyi daktilo yazan bir sekreter aranmaktadır.Yabancı dil bilenler tercih olunur.Beyoğlu P.K.250 ye hal temimeleriyle müracaat etmeleri.REKLAMCILIK 4332 13966
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • ARENA TİYATROSUNDA YILDIRIM ÖNAL M.DUPON rolünde MlI.LtYET 13944
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Ücretleri düşürmediği için uzaklaştırılan Genel makamında oturmakla ısrar ediyor ÖZEL İzmir Belediyesi İle ESHOT arasındaki İhtilâf dün de halledilememiş ve işten el çektirilen Genel Müdür Kâmil Ateşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Papalık tarafından Saint Pier in hac yeri ilânı sevinç uyandırdı Saint Pier kilisesinin uzaktan görünüşü.ANTAKYA,ÖZEL PAPA'nm «Saint Pier» Kilisesini hac yeri ilân etmesi şehrimizde büyük heyecan yara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • AMERİKAN ERKEK DERSANESİ 40.HİZMET YILI SABAH KURSU Okula devam edemeyen Ortaokul ve Lise öğrencileri için her gün öğleye kadar İNGİLİZCE ve FEN dersleri AKSAM KURSLARI İNGİLİZCE,FRANSIZCA,ALMANCA,MUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Bütün dünyada kadınların taptığı krem saç boyası Saçlarınızı boyar ve besler KOLESTON'un 1 1 serisi k Dekolorasyoo ve boyamayı bir arada yapark Beyaz nisbeti gözetmez.6 Koyulu açıklıyı mütecanis yapar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • 4 RENK SÂBIT BASKILI Plâstik Ambalaj Torbası Lütfen numune ve fiatlanmızı görünüz.Güven Plâstik Sirkeci Emn.Md.karşısı Büyük İsmail Paşa Han 5,Tel:22 03 69 İLANCILIK 5021 1395S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • İZMİR VALİLİĞİNDEN 4000)kilo 3.MM.lik Galvanizli Avrupa malı telefon teli ile 30000)metre plâstik 3 bakır 4 çelik sahra kablosu satın alınacaktır.1 Vilâyet Telefon Şebekesi için satın alınacak olan 40
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • BI52AVC OMU DİVOJ2UAA SA-KI A FERHAN BiR.Vakat-AESAM.VALLAHİ DE bİUUAMl OE O BOYNLJSJU KOPARACAĞIM!Biz oe SENı dost Bi'i_İr.dîk VAZIK1-AR OLSUhi.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • JORGuPAH titty ADAMam\îthah ^SİZİ CEzALAHDlPAıAGlM.MApiCriKılı İSPAT ETTİNİZ ĞÜH VE HAÖîî* VEMMirt i(îN MU-KÂMTLAN^IUlACAK^Kİ.HAHft-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • KİRALIK FABRİKA Şişli ile Harbiye arasında 500 metrekare 25 Kw.Trifaze cereyanlı 75 Kw.a kadar cereyan taşıyabilecek kablosu mevcut)su,havagazı,kuyu ve telefonu ile beraber kiraya verilecektir.Müracaa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Marmara bölgesi ile Karadeniz sahili bölgelerimiz bulutlu geçecektir.Marmara'da lodos yönlü akım kuvvetlenecek,sıcaklık yükselecektir.Trakya bölgesi ile Batı Karadeniz,Kuzey yö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • takvimde bir yapra CAJk +issmm W$)Zir Deliler,64 tiyatro mevsimini,gülerek açmak İçin siftahı 19u3 İstanbul Tiyatrosunun «Zir Deliler-adlı piyesini seyretmekle yaptım.Bu teşekkülde bütün «aye eski tâb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Burlon'un karısı "Kocam yuvasına dönecek,diyor Sybil Burton,kocasının Elizabeth Taylor ile evleneceğine inanmıyor NEW YOKK,A.P.•World Telegraph.gazetesinin bildirdiğine gore Sybil Burton,kocasının Eli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • PRENSES GRACE'IN YEĞENİ,KAÇTIĞI GENÇLE YAKALANDI DES MOtNES,A.P.Philadelplıia'daki evinden çıkarak dört haftadan beri kayıplara karışan Monako Prensesi Grace'in 15 yaşındaki yeğeni dün burada 20 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • JACQUFUNE KENNEDY ATİNA'YA GİDİYOR WASHINGTON,A P.Beyaz Saray dün Başkan Kennedy'nin eşi Bayan Jacqueline Kennedy'nln evvelce kararlaştırılmış olduğu gibi Yunanistana bir dinlenme gemisi yapacağı* nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Yıkanmamış üzümden bir aile zehirlendi ÇANAKKALE,ÖZEL Biga İlçesi Akpınar köyünden 8 kişilik bir aile,yedikleri üzümden zehirlenmiştir.Hasan,Osman,Ayşe,Asya.Ahmet,Mehmet,Zehra ve Ayşe [flk,haşarata ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Kaçırılan bir kız mağarada bulundu SİİRT,ÖZEL Sason ilçesinin Kaçırmık köyünde genç bir kızı dağa kaldıran Ferman ve Hüseyin Yaşar adlarında iki kardeş dün jandarmalar tarafından yakalanmışlardır.Zorb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Dünya nüfusu bir yılda 61 milyon arttı NK\V YORK,A.P.Biıle'şmiş Milletler İstatistik Dairesinin açıkladığına gore,dünya nüfusu bir yılda Cl milyon artarak 3 milyar 61 milyona ulaşmıştır.Dünyanın en ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Yıldırım,bir çobanı kömür hâline getirdi KONYA,ÖZEL Obruk bucağına bağlı Höyük yaylasında yıldırım bir çobanı kömür haline getirmiştir.Nuri Yumuşak adındaki çoban,gece saat 1 sıralarında odasından dış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 26.09.1963
  • Amca oğlunu öldürdü KONYA,ÖZEL tilmizde yılın 52.cinayeti Bozkır İlçesinin Göldere köyünde bir kız yüzünden İşlenmiş,23 yağında Hanıza Can adında bir genç 16 yaşındaki amcasının oğlu İsmail Çan'ı pusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • CİCİ GAN YAKALAMAZSAM,GİZ\MKİ-LEP-o'ciCtfNi D/&ue GeClR-St-LER C36"ZÜNÜN YAŞINA &AKMl^-C/1K-UA*!F/^RO Gift' ^M AHARIM AKLA BULÜN/M/IZ1.ONUN SENİ A y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • İİ8IIİ1İ1İ •CEMO İLJC BİR.t_tKrTE YŞMİ BİK.MASTİKHANE AÇi^OtSJZ:»"SUM BAŞINDA f* i 5BJ BULUNiACAcSt^ RUS2A ?ı âfY*^'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • t Gi-Z.KAOINJ.U1R ÇABUK OEQi'SEM VA.TitcuARSiNrz.O VAMiAMZ.OA OLOutççA HER.DEDlöı'M» KABUL ZOKiUM-DAS^Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • T ^EREPE OS VAPypgşüNjz TAT;UDEVi'\A TAT''»» Bi'Ti'sjcb api_an ca semRİmoe ÇAi_ıŞMAVA SA ^VA CA »V İOSE &MJNA5,8Öt REE0 HALKI Bif^AZ.KABA MlŞ AMA,OV.L-ETı-ERİMC OB BAŞ f ı£ YfA O Ş.'IZADA KAPLADI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • mm mm BEKJErCECT Ml tfO^Ş-jVA^Z.ÇOWA^.'A BA- ^AAy.rcABou ETTt' OE 5 N-EVvAVA GOEa^O'it.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • Hicri İMİ C.evvtl Perşembe 26 EYLÜL 1963 GUn«| öğle İkindi Akfhta İmsak 6.51 l.OS 16.27 19.01 3.12 Rumi 1379 Eylül 11 VAKİT VASATİ EZANİ 11.50 0 04 9.27 12.00 1.31 1Û.10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Nlüdnrü:ABDİ İPEKÇİ Haber.I'ıkI» ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVİK İdare Müdürü:NURBTT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 8,3,4,2 tnci tayfalarda 40 T.Lt 8.T nci tayfalarda »»ntlral SB T.L.0 Birinci sayfada ballık 200 T.L.UüüUn,Nltan,Nikah,Vefat ve Teşekkür Dftnları 5 tan-Uma kadar tayfada)W T.Lg Küçük İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • 8 9 10 SOLDAN SAHA:1 Bir balık;Tersi bir renk.2 Fazla terden meydana gelen kabarcıklı bir rahatsızlık;Kahve v.s.den İstikbali uy-I durma.3 Tersi bir hayvan;Bası-bo|.4 Ay Eski dil)j Dolayısıyla r\anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • m OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] Bugün mühim bir aiı« »eri» yapacaktınız;sabah saatlerini tercih diniz.Utizel fırsatlar gevecek.$h KOVA BURCU [11 Ocak 19 Şubatı Bir İsiniz aksamı;Fakat tesadüf yardım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • 7.30 7.35 00 8.10 8.25 8.40 9.00 9.20 9.35 9.55 10.00 12.00 12.10 12.30 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 14.55 15.00 17.00 17.05 17.20 17.45 18.00 18.10 19.00 İSTANBUL RADYOSU Açılış v* kısa haberler Haf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • llJI!l!l!lll!llll!BANKACILIK TC.Merkez Bankası Teftiş ve Kontrol Kurulu Başkanlığı ııdan emekli M.Fethi AKTAN ile Ankara İktisadi ve Ticari ilimler Akademisi Muhasebe ve İşletme İktisadı kürsüsünden D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • Biliyorum.Biraz önce Nula'yı gebertti.Değerli bir damızlıktı.Yaptığını beğeniyor musun?Omuzlarım kaldırdı,kapıyı çekip gitti.Koridorda k(i,an adımlarının sesleri çınladı.Bayan Chanzelles hafitten için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 26.09.1963
  • Onların konuşmasını beklemeden düşüncesini bil* dirdi.Bu oğlan Türk'e benzer.Arabacı diye getlrdinse.Yeşillere götür.Biz Porfiriyüs'le Anlaştık.Bizde İş yuk.Değil nil Porfiriyiis.Porfiriyiis,Caberhan'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN acele satılık taksitle denize hâkim 325 m2 teras üzerinde 5 odalı müstakil kat 70.000 lira 35.000 peşin 35.000 i 24 ay taksitle azamî kolaylık 53 45 38 KADIKÖY Ankara asfaltın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • 6 ve 8 AY TAKSİTLE MEVSİMLİK BÜTÜN İHTİYAÇLARINIZ KARDEŞLER'de Kardeşler Pasajı Beyazıt Tel:22 00 85 İLANCILIK 5085 13967
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • HER İHTİYAÇ VE ZEVKE GORE MÜKEMMEL RADYOLAR "PAY" okunur Üstün Türk işçiliği,dünyaca maruf ingiliz PYE fabrikasının aksamı ile birleşince tek kelime ile en iyisi meydana gelir.Siz de,görüp,dinleyip,mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • YİLDİRİM ÖNAL Ankara'nın büyilk sanatçısı ARENA'da MİLLİYET 13W4 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • Futbol hakemi bayan meşhur oldu JOHANNESBURG,Güney Afrika A.P.CAPETOWN'h 24 yaşında gü-2el bir ev kadını olan bayan Jeanne Lonıberg,düdüğünü çaldığı zaman 22 erkek dikkat kesilmekte ve vereceği eniri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • PERMOjr,|D i SABUNDAN?%50,TASARRUF SAĞLAR.HEHİŞ 1308 13943
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • rrr nnı «MrırıırumrrmMimmmrmââ Rus gemisindeki Votka ve Havyarlı "yüzer,konferansı İNLİLER BOYKOT ETTİ.SOVYET bandrah lüks «Litva» gemisi halen Akdenizde bir gezi yapmaktadır.Bu alelade bir turistik g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 26.09.1963
  • iv JbiB HI MEYDANININ DOLMA YAN ÇİLESİ!Beyazıd meydanı 20 ncl asrın başında İşte bu haldeydi.Beyazıd külliyesinin İÜ neı asırda tamamlanmasını müteakip ortava çıkan meydan Abdüluziz'in Serasker kapısı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • SEYREDECEĞİMİZ YERLİ FİLMLER Sıralardaki Heyecanlar ARTİST KADROSU Alikl Vuyukldkl,Orhan Günşlray,Şaziye Moral,Rıza Tözüm,Kenan Büke,Sedat Demir,Fatrna Kara.FİLMİN KONUSU Bir Türk Yunan koprudukslyonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • r Kullanabilecek yaşa gelince hâlâ yeni olacak.YAZI MAKİNESİ Bir büro makinesi kadar sağlam ve elverişlidir,isveç çeliğinden mamuldür Çantası »7e TL 1050.yalnız 50 lira İlâvesi ile AMATÖR DAKTİLOGRAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35ı:Kanlı öc K.Taylor K."VVidmark K t.EMEK Tel:44 84 39)Konsuz garkı D.Bogarde K.t.İkinci hana)İNCİ Tel:48 45 95)Korkusu* Kabadayı E.Kolçak Çilhan.KONAK Tel:48 24 06)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • TİYATROSU Bu akşamdan itibaren YILDIRIMIÖNAL ÜNER İLSEVER P.A.PREAL'in |j AKADEMİ FRANÇAİSE 0 DRAMATİK KRÎTİKÇİLER jşj TRİSTAND BERNARD Mükâfatlarını kazanan yılın en büyük tiyatro eseri:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • En son sistemjıava soğutmalı DİZEL MOTORLU ¦¦lv,ıvv.vi/ıil n,u ^wi^a DEPOMUZDAN DERHAL TESLİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4.Bölge Müdürlüğünden Kışlık giyim eşyası alımı işi kapalı zarf eksiltmesi suretiyle ihaleye çıkarılmıştır Muhammen bedeli 131.240.lira olup,geçici te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • AÇIKLAMA «New York'ta Bir Pazar adlı oyundan dolayı çıkan anlaşmazlıktan ötürü O.N.K.Copywright Ajansından' özür diler,anlaşmazlığın hallinde gösterdiği anlayış için sayın Osman N.Karaea'ya teşekkür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • PRUDENTIAL LINES INC.New-York Amerikan bandırab YÜK gemilerinden:İstanbul'a geliş İstanbul'dan kalkış Geminin adı tarihi_tarihi S/S BİDDEFORD VICTORY 28.9.1963 30.9.1963 S/S ATTLEBORO VICTORY 13.10.19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • SADOLUX VERNİKLER sentetik oto boyası No.i-5-24-26-bot.renkli mobilya)SADOSAN her iş için ayrı vernik dahili ve harici mat plâstik boya DYOLUX DYOÜN riammerton ve Sanayi boyalan harici yağlı emay boya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 26.09.1963
  • KALİTENİN SEMBOLÜ I BOYA,VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI İZMİR BİLÛMUM BOYA İŞLERİNİZ İÇİN DAİMA GÜVENEBİLECEĞİNİZ RAKİPSİZ İSİMDİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • curmr »nw»iMiır iiiihimj—VEFAT Niğde Aksaray eşrafından Hacı Tahir Gürsoy mahdumu ve Mensure Gürsoy esi,eski Niğde Milletvekili Rıfat Gürsoy'un kaidesi.Hakkı,Mirhat Kemal,Asım,Sııkı Gürsoy'ların ağabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • tttâtık l—Mttl—aM—I—IB^ MEVLİD-İ ŞERİF 27 Eylül 1963 Cuma günü öğleyi müteakip,Kadıköy Osmarıağa camiinde merhum Amiral Dr.Fuat Akgül'ün eşi.merhume MÜŞKAT AKGÜL'ün ruhuna itiıafen,İstanbul'un medar-ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Üç Milletvekili ile bir Senatör istifa etti Baştarafı Birincide günden son dakikaya kadar partinin kuruluş gayeleri ve gerçek fonksiyonu hakkındaki anlayışımla idarecilerin sorumluluğu altında gelişen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Balık adamlar İznik Gölünde şehir buldu 4 Başiarafı Birincide lar güldeki çalışmalarına aralıksız devam etmektedirler.Şehrimizdekl ilgililer gölde bulunan şehrin hangi devre ait olduğunu tesbit edemem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • GENÇLER,ÖKTEM'İ DESTEKLİYOR Baştarafı Birincide M.T.T.B.Cenel Başkanı Yüksel Çengel,geride kalan lü yıl İçinde Türkiye'nin Atatürk'ün çizdiği eğitim yolu v* politikasından ayrıldığını ve bu 10 yıllık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • rbolin PLÂSTİK BOYALARI BİR KOVA PLÂSTİK BOYAYA BİR KOVA SU KATARAK İKİ KOVA PLÂSTİK BOYA ELDE EDEBİLİRSİNİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • 1964 yılında işsizler 100 bin kişi azalacak Baştarajı Birincide nitekim 6 ve 7 nci aylardaki tahsilatta artına istidadı görüldüğünü,950 milyonluk ek finansman konusunun,bütçe hazırlandığı zaman son şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Alican ve Melen Baştarafı Birincide shlngton'a giden Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican ve Maliye Bakanı Ferit Melen dün Yeşilköy hava alanında gazetecilerin «Zamlar» konusundaki Borularını cevaplandırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • 1 3300 M2.karo mozaik yaptırılacaktır.2 Şartnameler Beyoğlu İstiklâl Cad.sokak 1.Baro Han.kat 7 de Şirket merkezinde 30.9.1963 tarihine kadar görülebilir.S Teklifler 2.10.1963 Çarşamba gtinü saat 15.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Binaca 2?ağız sağlığı hizmetinde REKLAMCİLİK:4335 13971
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Maliyet Mühendisi ve kıdemli maliyet kayıtçısı aranıyor.Kdz.Ereğli'deki iş yerimizde çalışmak üzere aşağıdaki elemanlar aranmaktadır:1 MALİYET MÜHENDİSİ COST ENGINEER)İngilizce bilmesi.İnşaat veya mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Dr.MEHMET KAMİL BERK Hasta kabul saatleri 11 18 Fatih.Tel:21 39 15 İLANCILIK:S043 139S4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • ARENA TİYATROSU Bu akşam Açılıyor MtLLîYET 13944
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • KADIKÖY-ÖZEL BİÇKİ DİKİŞ YURDU En son yeniliklerle tedrise açılmış ve talebe kaydına başlamıştır.Kadıköy Bahariye Caddesi And Palas No.76/2 daire 2 Telefon:36 42 81 MtLUVET;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • ORİJİNAL YEDEK PARÇALARI KTARDA GELMİŞTİR SATIŞ YERLERİ:MEHMET KAVALA Galata Nesli Han istanbul Tel 44 75 54 Telgraf LAMET İSTANBUL DURMUŞ BAYRAKTAROĞLU ve Ort Adi Kom.Şti.Tepebaşı Beşir Fuat sokak 3/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • C.H.P.II Başkanlığından:17 Kasım 1963 tarihinde yapılacak İl Genel Meclisi,Belediye Başkanı ve Belediye Meclisi üyeliklerine ait aday kaydına başlanmıştır.9 Ekim 1903 günü saat 17 ye kadar İl ve İlçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • MAMULATI PARLAK YÜKSEK HARARETE MUKAVİM ALÜMİNYUM BOYA Her yerde arayınız Daha iyisi yoktur İLANCILIK 45M 139;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • MÖBLELİ KAT Şişli Güzelbahçe durağında 6 odalı,banyo,mutfak,kaloriferli,parkeli,radyo,buzdolabı,telefon ve kpmple eşyah kat kiralıktır.Telefon:48 37 27 MîU-tYET 13916 69
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • 1964 ün HÂRİKA TRENÇKOTLUĞU ^4JZJj£P E İT LU 0 110 AKIN TEKSTİL BEKLAMKOL:5C3 139CQ r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Bölge Ceza Heyeti,36 futbolcuyu dinleyecek Amatör küme maçlarının üçüncü haftasında 36 futbolcu Ceza Heyetine sevkedllmigtir.Bu futbolculardan 11 ini Haliç takımı teşkil etmektedir.Diğer 2.î futbolcun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Bir devrin en büyük futbolcusu Szabo öldü FRANKFURT,AA.Birinci Dünya Savaşından sonra Avrupada birden parlayan ve İki savaş arasındaki devrin en büyük futbolcusu olarak bilinen Macar Szabo dün gece Fr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Ümitlerin 16 kişilik kadrosu bugün açıklanıyor 9 Ekimde Bükreş'te Romanya ile karşılaşacak ümit Takımının 16 kişilik kadrosu bugün açıklanacaktır.Futbol Federasyonuna yakın çevrelerden haber verildiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • İSTANBUL.VARŞOVA.POZNANL FRANKFURT.Baştarujı Sekizincide hakkında İdareciler şu anda belirli bir programa sahip değil.Bir,Almanya maçını atlayalım,diyorlar.Takım 4 Ekimde tekrar toplanacak.Kadroda bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Mtiğimiz yine müdafi t Baştarafı Sekizineoyıutyacağız.Ancak müdafaayı sı mI.tutmamız demek,hiçbir zan kalemizin içersine çörekleneceği] mânasına gelmez.Kontrataklarımı neticeye gitmeye çalışacağız.Eke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • "YALNIZ MÜDAFÂA OYNAMAYINIZ,Baştarafı Sekizincide de Polonyalıların karşılaştığı güçlüklerle yüz yüze kalacaklardır.Benim Türk dostlara Frankfurt maçı İçin tavsiyem şudur:«Yalnız müdafaa oynamayınız!H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Antrenman Baştarajı Sekizincide ya başlıyan Alınan,baâ'nı futbolcularımıza ait etraflı bilgiler veımeye başlamıştır.Nurnberg'de çıkan Almanya'nın meşhur spor mecmuası Sport Magazin özcan'ın bir resmin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • UZUNKÖPRÜ'YE DÜN İNDİRME YAPILDI Bııştarafı Birincide NATO askerleri de düşman hatları gerisinde hava başını tutmuştur,indirme işi öğleye kadar sürmüştür.6.Taktik Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • İNÖNÜ'NÜN KOMUTANLARLA KONUŞMASI 80.yaş gününü bir gün önce idrak etmiş bulunan Başbakan inönü,Güney Doğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Michaelise,«Benim gençliğim zamanından beri ordular ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Mavi küften zarar görenlere 50 milyon lira kredi açılacak Gümrük ve Tekel Bakam Orhan Oztrak dün şehrimize gelmiştir.Basın mensuplarıyla bir süre konuşan Orhan Oztıak,yeni Gümrük Kanununun hazırlandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • A.P.DE KOMÜNİZMLE MÜCADELE KOMİSYONU KURULDU ANKARA,ÖZEL A.P.Senato Grubu dün toplanarak,Meclis içinde komünizmle ve parlamenter rejim aleyhine faaliyetlerle mücadele.komisyonu teşkil etmiştir.Bu komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • RÜŞVET ALAN EREĞLİ IS VE ISCI BULMA MÜDÜRÜ TEVKİF EDİLDİ KARADENİZ,EREĞLİ,ÖZEL Bir süreden beri Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına rüşvet almak suretiyle İşçi gönderen,tş ve İşçi Bulma Kurumu Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • ALMANYADAKt 23 TÜRK İSÇİSİ GREV YAPIYOR YVEISSENBURG,A P.Türk işçileri ile yapılan müzakerelerin Mnuç vermemesi üzerine 23 Türk metal işçisi,kendilerine diğer Alman işçileri İle eşit hak tanınmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Dr.Perihan Çambel Baştarafı Birincide Mahkemesine sevkedilmlş ve 5/9/1963 tarihindenheri devam eden tutuklu ve alenî duruşması sonunda başkan Hv.Tuğg.Nuri Aslantaş,duruşma hâkimi Kd.Yzh.Ragıp Ayran,ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Dominik'te ordu,idareyi ele aldı Baştarafı Birincide münasebetlerini kesmiş ve bu memlekete yapılmakta olan askerî yardımı durdurmuştur.Venezüella da Amerikanın kararına uymuştur Hükümetin devrilmesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • KİRALAR BUGÜNDEN İTİBAREN SERBEST Baştarafı Birincide CHP Grubu tasarıyı karışık ve yeni İhtilâflara yol açacak şekilde bulduğu İçin,değişiklikler yapılmasını İstemektedir.Bu hususta yeni bir tasarı h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • TRAFİK MÜDÜRÜ İÇİN şoförler yürüyüş yapacak İZMİR,ÖZEL İzmir Trafik Müdürü Münir Daldal'ın Rize Emniyet Müdürlüğüne tâyin edilmesi sebebiyle İzmirli şoförler sessiz yürüyüş yapmaya karar vermişlerdir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Ayrı yaşayan karısını bıçakladı ve yüzünü kezzap döküp yaktı Hanım Tek adında 22 yaşında bir kadın dün sabah ayrı yaşadığı kocası Osman Tek tarafından beş yerinden bıçaklanmış ve yüzüne kezzap atılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • istanbul Barosundan 233 avukat çıkarıldı Aidatlarını ödemeyen avukatlar arasında Milletvekili ve Senatörler de bulunuyor İstanbul Baro'su,Avukatlık Kanunu'nım SU inci maddesine dayanarak,yıllık lUO'tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • 500 bin lira dolandıran bir tüccar aranıyor TARSUS,ÖZEL Tarsus'da kendisine kefalet senedi veren 10 tüccar arkadaşını 500.000 lira dolandırmaktan sanık bir tüccar,polis tarafından aranmaktadır.At yarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 26.09.1963
  • Bir taksi,benzin tankeri ile çarpıştı AYDIN,ÖZEL Saat 22 sıralarında Söke"den Aydın İstikametine gelmekte olan 35 AL 643 plâka sayılı taksi Germencik'e beş kilometre kala yolun sağında durmakta olan i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 26.09.1963
  • Grek© roman stilde dört şampiyonluk aldık 57 de Beşergil,63 de Alkoç,78 Yılmaz,Uçar ikinci.Futbolde Malta Selekman ve Ağırda Aksu birinci,'yi 2-0,Voleybolde Tunus'u 3-0 yendik AKDENİZ Oyunları Greko-R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • II.MİLLİ LİGDE 12 MAC VAR II.Mili!Lige Cumartesi ve Pazar günleri 3 şehirde yapılacak 12 karşılaşma İle devam edilecektir.Haftanın maçlarının programı-şöyle tesbit edilmiştir:28 Eylül Cumartesi:Mithat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • Ferençvaroş maçının 16 Ekime alınması islendi Futbol Federasyonu dün Macar Federasyonuna müracaat ederek,Galatasaray Ferençvaroş maçının 16 Ekime alınmasını İstemiştir.Federasyonun,Macaristan'a gönder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • italya Lig maçlarında alınan neticeler İtalya lig maçlarında dün ğu neticeler alınmıştır.Fiorentina 3 Sampdoria 0,golleri 23dakikada Seminaryo,24.dakikada Hamrin,27.dakikada Hamrin atmıştır.Mantova 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • Dün yapılan Avrupa Kupası ve Kupa Galipleri turnuası maçları Dün Avrupanın muhtelif şehirlerinde oynanan Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuası ve Kupa Galipleri Şampiyonasında alınan neticeler şöyledir.Av
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • BİRİNCİ KOŞU Favori:Alkurus 37.Plase:Bircan,Temel.Sürpriz:Sebil İKİNCİ KOŞU Favori:Aıiahan.Sürpriz:Karagöz.ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Ney.Plase:Mekik,DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Plase:Masal,Lider.Sürpriz:Alim.BEŞİNC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • Milli futbol ti hainliği i^in kımımızdan 12 futbolcu ve antrenör Bülent Eken milli maç yapılan bir çalışmadan önce toplu balda sürülüyor.Arkadaşımız Necmi Tanyolaç,milli takım antrenörü Bülent Eken v«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • QsrmSNMANDA Sfe&îgiNDek GÜÇLÜ 'ASIZ ŞÇ/GÖZPÛM.BİR.KAL£ Dui/AZl ttcı &ZÛYOfZLA£Dt TURGAY DEDİ Kİ:«Maçın başında bir frikik oldu.Top barajı aştı.Fırladım topun üzerine doğru.Önledim,ama bloke edemedim.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • "YÂLNIZ MÜDÂFAA OYNÂMÂY!NIZ„ Bu yazı Polonyalı futbol kritiği GREGOR ALEKSANDROVİÇ tarafından «MİLLİYET» için hazırlanmıştır.TAHMİNİME göre,Türk milli takımı Frankfurt'ta Poznan'dan kütü oynamayacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • İSTANBUL.VARŞOVA.POZNAN.BBB 'Milli Takımımızın İki kalecisi Turgay ve özcan antrenmandan önce.Necmi TANYOLAÇ yazıyor İstanbul.Viyana.Prag.Varşova.Poznan.Varjova.Viyana.Ve Frankfurt.Seyahatin yarısını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 26.09.1963
  • Cumartesi günü milli takımımız ile karşılaşacak olan Alman takımı Karlsruhe Schoneck'de kampta bulunmaktadır.Resimde antrenör Herberger ve futbolcuların bir kısmı Alman gazetelerini incelerlerken görü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor