Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Yeni kurulan Malaysia Federasyonu,dün Federasyonu tanımayan Endonezya ve Filipinler ile kesmiştir.Malaysia başkenti Kuala Lnmpur'da-YENİ BİR DEVLET diplomatik münasebetlerini nauııjur,mtuajmta uıjBçnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • irilmeyecek C.H.P.Grubunda Karakurt,tasarıyı işsiz avukatlara iş bulmak isteyen muziplerin hazırladığını söyledi ANKARA,ÖZEL CH.P.Ortak Grubunun dün-Bkü toplantısında yeni Kira Kanunu Tasarısının acel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • DURUM ÖĞRETMEN ve DERTLERİ 7 ILL ARDA'N BERl üzerinde durulan ve 60 binden fazla ilkokul öğretmeni için hayatî önem taşıyan bir mesele,dün kısmen,Devletin imkânları nisbetinde,hal yoluna girmiştir.Nit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • İnönü,Plânlama Müsteşarı ile ihtilâfı görüştü ANKARA,ÖZEL 5 yıllık Kalkınma Plânının Bakanlar Kurulunda görüşülmesi sırasında,ek finansman ihtiyacının giderilmesi konusunda,Bakanların çoğunun Plânlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Dörtler hakkındaki karar bir ay sonra veriliyor ANKARA,ÖZEL C.H.P.Yüksek Haysiyet Divânı dıinku toplantısında Kasım Gıilek Avni Doğan,Kenan Esengin,Celâl Sungur hakkındaki kararın bir ay sonra verilme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Edirne' Cezaevinden üç ayda 14 mahkûm kaçtı EDtRNE,AA.Edirne Cezaevinden dün bir mahkûm daha kaçmıştır.Bu firar olayı İle Kaçanların sayısı üç ayda 14 e yükselnvştir.Firar edenlerin hiçbiri yakalanama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Okula başlayan 5 çocuk trafik kazasında öldü YURT HABERLERİ İlkokulların açıldığı gün,okula y?ni jalşayan beş çocuk trafik kazalarında ölmüştür.Aydın'da Mustafa Tuna,bir kamyonun,Şerife özgen ehliyets
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Erkin Newyork'a gitti Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin,Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 18.toplantısında ve daha «onra yeni Arjantin Cumhurbaşkanının göreve başlama töreninde memleketimizi term
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Öğretmenlere 50 lira tazminat verilecek Para 1965 yılında 50 lira daha arttırılacak ANKARA,ÖZEL İLKOKUL öğretmenlerinin dertleri ile ilgili olarak dün Başbakanlıkta yapılan bir toplantı sonunda bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • i,v s Vw l İL Man NASRETTİN HOCANIN TÜRBESİ!UT' V.V.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • O BÖYLEDİR BU Biri «Koçcro» diye bir film çcvirmiye kalkmış ve Koçcro rolünü oynamak isteyen adayları lstanbula çağırmış.Ücyüz kişi gelmiş kalkıp.Ve her biri 25 lira kaydiye,on lira duhuliye 2,5 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Belediye Başkanı açık 7 lâğımın kapatılacağını,mevcut 68 helanın da tamir edilece* ğini söyledi BELEDİYE,açıkta akan ve halk sağlığını tehdit eden lâğımları kapatarak kanalizasyon hâline getirmeye baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Kaçırıhşı temin ve plânın uygulanma sına yardımdan sanık vkif edildi Jürkay Eıataman'la birlikte Hüsameff/n Çakmak adında bir şahıs da tevkif edildi ZEKİ Erataman'ın oğlu Türkay ile kendisini hudut dı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • ft Ak ii 1 t» ı* i tî Sanıklarr yabancı devletlerin yardımı ile,devletin birliğini bozmağa,ÇlO©riH devletin hâkimiyeti altında bulunan topraklar üzerinde müstakil bir devlet kurmağa çalışıyorlardı sğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • TÜRK DİLBİLGİSİ Haydar Ediskın Eğitim Enstitüleriyle benzeri Yüksek Okullarımızda okutulmakta olan dil,ses bilgisi,şekil bilgisi ve cümle bilgisi konularını daha geniş olarak 412 büyük sayfada incelem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • Erataman a 2 kişinin daha yardım ettiği anlaşıldı Zeki Erataman'ın kaçma plânını çok önceden tasarladığı fakat harekete geçmek İçin Meriç nehrinde suların alçalmasını beklediği anlaşılmıştır.Beraberin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 18.09.1963
  • iv* 1?^•tciRwt J mW ms u fc V 1ft y 1 L Erataman' in kaçı;yolu TURHAN AYTUL SEUHIK'TEN BİLDİRİYOR Eratama r zarete alındı Huc/udu geçip Nea V/ssa köyüne i/f/ca eden mahkûm s/k/muhafaza a/f/nda bulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • NCELERf Belediye seçimleri yaklaşırken TARİHİMİZDE ilk defa olarak,belediye başkanları doğrudan dogru a haik o.vu ile seçilerek,yine halkın seçeceği belerine TiecliBİerı Ue birlikle şehirlerimizin vad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • if.if.Gide gele başım döndü RDU» vapuru 1 geçen çarsamh* günü Karadenize hareket eder.Vapur eksprestir ve Hopa'ya,kadar gidecektir.Ambarlar yıllı,salonlar ve kamaralar yolcu doludur.Vapur son İskele,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • ALMANYA'YA İYİ FİATIA DOMATES SATMAK MÜMKÜN MUN'IH,Ozel muhabirimiz MUSTATA E.AYDIN dan FİATLARLV birden bire pahalılaşması üzerine Almanya'da Tıirk domatesleri için yeni satış İmkânları ortaya çıkmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • Toprak Mahsulleri daha sağlandı Müstahsil,Ziraat Bankası'na olan borcunu Ofise devredebilecek ANKARA,ÖZEL BAKANLAR KURULU dün sabah Başbakan İnönü'nün başkanlığında toplanmış ve Toprak Mahsulleri Ofis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • AVRUPA'NIN hilı memleketleri milli paralarına kuvvet kazandırmak ve aralarında ok taraflı dış ticareti geliştirmek maksadiyle Avrupa Para Andlaşmasını tesis etmişlerdir.Bu tesisin 1962 yılı faaliyet r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • RESMİ LİSELERE ML'ADELKTl TASDİKLİ tLK ORTA LİSE KIZ ERKEK YATILI GÜNDÜZLÜ BOĞAZİÇİ AKGÜN KOLEJİ 9 MÜDÜRLÜĞÜNDEN:CördüfiU rağbet üzerine açılmış yeni şubelere 25 kız ve 25 erkek yatılı ve Kündüzlü)oir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • Demir Çelik Saç Hurdaları Satılacak Tatvan'daki Van Gölü İşletmemiz sahalarında bulunan tahminen 100 ton demir çelik »aç hurdaları satılacaktır.Son teklif alma tarihi 28/9/1963 dür.Fazla malûmat ve şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • PERM ODİD HANIMLARIN SEVGİLİSİ HEBtS 13M w 135Î*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • İLAN istanbul 16.ncı Sulh Hukuk Hâkimliğinden Dosya No:»63/372 Vasi Istanbul Fatih,İtfaiye caddesi No:84 de mukim Ayşe Müstesna Arduman'ın Medenî Kanunun 370 inci maddesi gereğine» medenî haklarını ku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • 4 RFAK SABİT BASKILI Plâstik Ambalaj Torbası Lütfen numune ve fiatlanmızı görünüz.Güven Plâstik Sirkeci Enin.Md.Karşısı Büyük İsmail Paga Han 5,Tel:22 03 69.İLANCILIK 4798 13581 1 m—xoawwuBBaaaaaaaa—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • TÜRK HAVAYOLLARI A.O.dan 1 Aşağıda cins ve miktarı yazılı muhtelif malzeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle imâl ettirilecektir.2 thale Gümüşsüyü Caddesi No.96 daki Genel Müdürlük adresinde yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • Sayın Doktor ve Eczacılara Anna tütün* en yakın A V» O Vitaminli i o e a l.ÇOCUK MAMASI BOTUN ECZANELERDE BULUNUR «EŞIAN SANATİ VC TİCARET İST REKLAMCILIK 4121 13543
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • MUZ NAYLON ÇORAPTA BOYIYAN AVRUPA ö SİYAH YÜN i »OYASI UCUZ FİAT UZUN VADE J».KEKLAMCIMK:4195 13S7S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • MAAŞINDAN HACİZİ KALDIRTM1YA ÇALİŞİYOR Eyüp Palasallar isimli RO yaşlarında,İmi bir harp malûlü,dolandırıcılık yolu ile maaşına konulan hacz kararı için dün Yargıtay'a başvurmuştur.Büyükdere'de oturan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • CENGELKÖYDE 7 İSGt GECE ZEHİRLENDİ Çengelköy'de Argüder Briket Atelyerttıde çalışan lymail Avsar,Mehmet Avşar,Asjm Çoban.Medih Avşar.BilAl Av.şar ve Rssim Yılmaz ile Ziya Çoban adlarındaki 7 işçi evve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • AMERICAN EXPORT ve İSBRANDTSEN LİNES EXPORT COMMERCE Yapuru 18 Evlülde limanımıza gelecek va 21 Eylülde EXPORT BANNER Vapuru 3 Ekimde limanımıza gelecek ve 6 Ekimde N,ew-York Norfolk.Baltimor,Filâdelf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • BAYiraiEIII BAKANLIĞI DSİ.GENEL MÜDVRLÜĞV 1 Samsun VII.Bölge Müdürlüğü hudutları içersinde Giresun ili Tirebolu ilçesinin 35 Km.güneyinde Harşit deresi üzerinde inşa edilecek olan Harşit Hidroelektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • f IIL M 111 İti 111 İllilllll11II İM İti 11II¦ III III III 1II111111¦I 11111II III Tl I I11 lltl11 İÜ 1 İH¦ II11111 111 III I III II 111111111111111 i 111 i 11 i 1111111111 i 11111:1111111111111111111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • Bir sabıkalı iki jandarmayı Yaraladı Aftan istifade ederek hapisten çıkan Emruilah Yavuz adındaki eski bir kaatll evvelki gece Ümraniye'de 2 jandarma erini tabanca ile yaralamışın-Devriye gezen jandar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • ALMANYA'YA GEÇEN HAFTA 600 İŞÇİ GİTTİ Son bir hafta içinde Batı Almanya'ya Çalışmak üzere G00 Türk isçisi gönderilmiştir.Dün de trenle 96 Türk işçisi Batı Almanya'ya hareket etmiştir.Önümüzdeki aylar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • KÖMÜRLERİN ALTINDA KALAN İŞÇİ ÖLDÜ Kartal Yunus Çimento Fabrikasında Sabri Kaıataş adındaki bir işçi kömür yığınlarının altında kalarak ölmüştür.Siloda tıkanan kömürleri «çmak için uğrasan Sabri Katat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • 3 MANAV İLE 1 LOKAN-TACI CEZALANDIRILDI Fatih mıntıkasında yapılan Belediye kontrollerinde '1 manav ile bir lokantaya 1 ile 3 gün arasında kapama cezası verilmiştir.Müdürlerin bulunduğu özel Kontrol K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • LEVENT ETİLER ARASİ Nisbetiye Cad.Çiftlik otobüs durağında,Çarşılı Otoparklı,Çocuk bahçeli,Avrupa asansör ve Avrupa malzeme ile inşaatı I tamamlanmak üzere bulunan apartmanda SATILIK DAİRELER Müracaat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 18.09.1963
  • t'nmhuriyet 92X5 92.70 ayni atejat Lira 134.50 13S.M ayni HAmit Lira 103.00 104.00 0.50)İngiliz Krai 112.50 113.50 0.50)Frantu Napolyon 92.00 93.00 ayni 24 ayar kulca altın 14.05 14.07 0.02)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • DOLANDIRICILARIN İŞİ:t'"sXE E*""1" Tu I ı,izinsiz giren Turk rini sınır dışı etti 45 isçinin 4 er bin Belçika frangını alan firma temsilcisi ortadan kayboldu CHARLEKOI,AA.Bir dolandırıcının iş bulma v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Rotary Klübü Başkanı bugün İstanbul'a geliyor Merkezi Amerikanın Los Angelos şehrinde bulunan Rotary International Milletler araş' Rotary Klübü)Başkanı Carl P.Miller yanında eşi olduğu halde bugün saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Beş milyon liralık mücevher çalındı EOS ANGELES,A.P.Önceki gece bir evden 5 milyon lira kıymetinde kürk ve mücevher çalınmıştır.Hırsızlık,bir milyoner olan ev sahibinin,eşi ile birlikte bir futbol maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Yedi yaşındaki çocuk altı yaşındaki kardeşini vurdu ÜRFA,ÖZEL Merkeze bağlı Ali Bati köyünde 7 yaşında Hacı Çetin,6.yaşındaki kardeşi Aliye'yi,babasının av tüfeği ile vurarak öldürmüştür.Bölgenin meşh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Helen devrine ait bir şehir bulundu İZMİR,ÖZEL Çeşmenin lider köyünde Hellenistik devre ait bir şehir meydana çıkarılmıştır.Kale duvarları arasında yapılan kazılar sonunda meydana çıkarılan şehirle il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • ¦DİY!GAZİNOSUNDA SON 5 GÜN HER PAZAR TAM KADRO İLE İÇKİSİZ AİLE MATİNESİ Not.Yağmurlu ve soğuk havalarda programlarımız KAPALI f SALONDA devam etmektedir.Tel:48 29 04 48 74 92 MİLLİYET 13574
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • üstün kalite 0*0*0 POLONYA MALI SAATLER" RADYO ve yedek parçaları İstek üzerine tafsilâtlı broşür ve bilgi sağlanır Acentemiz y İhracatçısı i OD BCfl DWOI LT2 3B£2 G=H.GEELMUYDEN Veli Alemdar han 202/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • K A CJYLAlkğAÎ4Ayİ*LT0.Şiir.toû^m^ fon Jl'& Eminönü.M'.22 98 93 en İnce kadın ayakkabısı topuğunun İz bırakmadığı yegâne yer döşemesldir.her nevi döşemeden daha ucuzdurmodern inşaatta,yer döşeme mevzu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Bursa Belediyesi Elektrik İşletmesinden TEKLİF İSTEME İLÂNI işletmemiz ihtiyacı için Lândis,Siemens,Iskra,AEG ve Damibia AB2)marka sayaçlardan aşağıda miktarı yazılı 1800 adet elektrik sayacı kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK1' Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri bulutlu ve zaman zaman çok bulutlu geçecek,genel hava akımı poyraz yönlü olacaktır.Hafif sıcaklık yükselmesi beklenmektedir.Denizle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • L^tM^4,Türk Pehlivanix KON'YAYA bu seferki seyahatimde Şeker Fabrikası amelesinin yaptırmış okluğu her bakımdan mükemmel bir ilkokulun açılış merasimi beni Türkiye Güreş Federasyonu Krisi Seyfi Cenab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Sahte müdür muavini karakolu teftiş etti ANKARA,AA.Kendisini Emniyet Müdür Muavini olarak tanıtan ve Kavaklıdere ile Akay polis noktalarında teftiş yapan Ahmet Tarık adında bir şahıs,polisin hüviyet s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • 7fM VA&b üîÂUMJNiH BD& CUVAWN PAWPAW yOlC ALim BAKAUM,OSMAMLI yîYîüUfcıNE,OMANU TO^AP
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Mı 91 HE/'NAŞÎgET,MAG.AKA BU BEN I AA ESKl TAKAAA Dl'Sl~E-RlM AVOL BOVUAA UFAL.IKKEKJ KAZARA AS.ZIMDAM F1K.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • ARANIYOR İş yeri* Tugay Yolu 92 Cevizli Maltepe'de bulunan Singer Sanayi Anonim Şirketi muhasebe departmanında yetişth'mek üzere İngilizce iyi bilen tercihan İktisat Fakültesi veya İktisadî İlimler Ak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • ¦¦1111MI1M1IIM1 111 111II111II 1111.|l M 1111.VEKÂLETTEN AZİL I Umumî vekilim olan İstanbul Barosu Avukatlarından Avukat Atillâ E î AşLroğlu'nu görülen lüzum üzerine vekâletimden azlettim.î Gerek İsta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Kurşun Boru Satın Alınacaktır İstanbul Belediyesi Sular İdaresi Müdürlüğünden İdaremiz ihtiyacı için 85 ton kurşun boru satm alınması işi kapalı teklif mektubu almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • DÜNYANIN EN İYİ MÜREKKEBİ 10 cazip renkle Ayrıca,iki seneden beri alıştığınız Skrip plâstik şişelerini gebe bütün kırtasiyecilerde bulabileceksiniz.Büro,Sekreter,Ofis KARBON KÂĞITLARI-MAKİNE ŞERİTLERİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • İki yûlık gecikmeden sonra yapılan Meclis ve Senato seçimleri sakin bir hava içinde geçti TAHRAN,A.P.A.A.İran Parlâmentosu 1961'de Şah tarafından da-Z RAN halkı dün 200 mebus ve OOO senatör ğıtılmış v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Amerika'da,Güney Dakota eyaletindeki Aberdeen şehrinde,4 ü kız,bili erkek olmak üzere,beşizler dünyaya gelmiştir.Çocuklar ve 0 yaşındaki anneleri Mrs.Andrew I'isclıer'in sağlık durumu çok i.vidir.Beşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 18.09.1963
  • Profumo skandalına ait rapor Başbakan Macmillan'a ver 50 bin kelimelik raporda,160 tanığın ifadesi var LONDRA,A.P.LORD Denning,Profumo teks skandalinin tngilterenin güvenliğini sarsacak bir mahiyet ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • OA'.^V Sim vok camica J,Sov_YoV-SUNI ÇOK CAUSTjOE-SİNItRLl_eRİ BOZÜ'UJvove.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • QjASrAMAMSSJJM İÜ AÇıi-tŞ I TOKEN/CT=edŞX.4/VWŞT-tfS^j&'â^T,SSS/GlU 4N4Û(a/M.ÜZÜNTÜYÜ BİRAZ Ot-5uN AFKETT/teEB/'i-O/MSS" NE t*OTUJ BAHA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • CISCO KID SANA 5 VO,HApis cerASi vcrü VOeu/sA.AAAA c4l.Di.SIN PAÎ2AV» SEKİ VC.I OUN COVpavz ay* ooe.ÎUNU KU^VA'^.»cAvaitrr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • ALLAHLJKALIBEY PÜNJVAMIt » KAÇ Şu» H SiKatc BAı_nci-A«ı TErvsı^,i t-E5İÎ * SOS2A OÖv h ^t r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • J!l!llllllllimi!l|IİİİIIMI!llil!|i;il!l!l'!l!lll!ll'« B/BALIK YEMEKLERİ SITKIJİJNETl PALAMUT TAVASI t Palamutlar mevsimine göre muhtelif boyda olur-Ur.Tavada veya ızgarada iyi pişmeleri için usulü veç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • Yaran:Micheline CLOGS T ü r k ç e s i Selâmi İzzet SEDES m Çn patekadan İlerleyiniz,altı meşe ağacı geçiniz,İki defa gaita sapınız.Önünüze çıkacak yol sizi doğru Koru Köşküne götürür.Çok uzak mı?Hayır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • i İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı» ve kına haberler 7.33 Salon orkestralarından 8.00 Haberler 1.10 Türküler 8.25 Çeşitli ır.Orlk 8.40 Kü';ük konser o4 Sabah sarkılan 9.55 Kısa haberler 10.00 Kupanı» 12.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • i» fö OĞLAK BURCU [22 Aralık 2» Oeakl Kalabalık «»yılmayacak bîr tcplulus* cirpcpkfiniz.İyi intibalarla ayrılacaksınız.&h KOVA BURCU ı:ı Ocak 1?Jubat] Bııriın tatlı bir hatıranız olabilir.Sevdiğiniz,ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • SOLDAN SAf.A:1 Itesmi bir erkek kıyafeti;Bir burr İsmi.2 S»rı rejıkte kum ve kilden İbaret bir çeslt mümbit toprak;Hindu kadınlal»ııııın vücuduna sardiKi pamuklu veya İpekli kumaş.3 Bir taraf;ttiti'.v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • Tekel Genel Müdürlüğünden 1 Mevcut şartnamesine göre 25.000.000 adet sigara için Selüloz Asetatlı Flitre uçları pazarlıkla satın alınacaktır.2 Pazarlığı 14.10.1 K 3 Pazartesi günü saat 10 da Tepebaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • 1st.Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Satmalma Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf usuliyle B/10/063 günü saat 15 de Haydarpaşa Numune Hastanesi ihtiyacı kuru hava fırını tahmin bedeli 15.750)lira ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • Hicri Çarşamba Rumt 1383 18 1J7* •Hır EYLÜL EylOI a» 1963 VAKİT VASATÎ EZANÎ OUn«| ÖJİ» İkindi Akçam Yata tmsik «4.1 13.08 18.17 19.14 20 Ali 5.03 11 28 853 fi.aa 1200 1.3Î 9.47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,nkra ve Makalelerden Meaûl Müdür» HASAN YILMAER Spor kjarnından Me«ûl Müdür ı NAMIK SEViK tdara Müdürü i NUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci tayfalarda «antlml 40 T.L.0 6.7 ncl tayfalarda •ântlml 35 T.L.0\Birinci tayfada bağlık 200 T.L.0 DUStln,Ntıan,Nikâh,Vefat ve TegekkUr Hânları 8 santim* kadar 7.tayfada)90
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Ayhkl 32 T.L.6 Aylıkı 40 T.L.YUllk l 75 T.L.Yabancı memleketler için idi potta Ue bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası için tarife,kutlanılacak pulun değerine «öıe dejBriflr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 18.09.1963
  • Caberhan:Bu elmaslar,altınlar,bu çıplak hajkın mı?Yani havilerin?Comita:Evet,dedi.rfunların bir tanesini aatıp karınlarını doyurmalar ya?Bizansta her şey Arena ve Maviler İçindir.Aç kalır fakat tuttuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 18.09.1963
  • T.C.ZİRAAT BANKASI BÜYÜK YAZ ÇEKİLİŞİ TALİHLİLERİNİ TAKDİM EDER İgog*n* * t»©1 fS» Af*S Ja Nn No No H Nn fff Anfc.A/ıi,M/2;S3/H,*rdı o ooo K.«rf «tt-VfAerUet S\nU VA No u Ho V N° lH No lH No 2953^ 73
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1963
  • LİSE ve ENSTİTÜ MEZUNLARINA İstanbul Sekreterlik Okulu,Sultanahmet Ticaret Lisesinde kayıtlara devam ediyor.BASIN 165SS)135M ı ıi ı ı ı ı ıı it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1963
  • AYAN ÇEKOSLOVAKYA'dan vesaik mukabili,mal mukabili v# hjr.v*il tahsisi olanların müracaatları Tel:22 47 94 FAAL 6547 1356S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1963
  • Çekmece Nükleer Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğünden Aşağıdaki İşler İçin Eleman Alınacaktır:1.BAKIM MÜHENDİSİ:Santrifüj su pompalan,elektrik motorları,ısıtma ve havalandırma sistemleri,su hidrof
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1963
  • ELENAN ARANIYOR a)Sanat okulu tesviyeci bölümünden mezun,askerliğini yapmif elemanlar,b)gardon makinesinde cehjmij lıeu r aranıyor.AKFİL Mensucat Fabrikası Bakırköy,Osmanlr» RF.KLAMCn.IK 4202)135TT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1963
  • Tİ l If ÖN w 42 M SATILIK EMLÂK KALAM1ŞTA fehane deniz manzaralı müstakil çatı katı.iç oda tam konfor fevkalâde teras denize bir dakika yolculuk sebebiyle sahibinden 48.000 lira SB 49 12 YEŞİLYURT Ürg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 18.09.1963
  • Ünlü âlimlerden Gilvarry ve Hochstim yeryüzünde hayatın başlangıcı hakkındaki fikirlerini anlatıyor 'Ç çeyrek kilometre genişliğindeki deVâsa kaya yığıru arza doğru iniyordu.Gittikçe hızlanan koca küt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • w MAMIE Von DOREH ayrıldı l.SİNEMA dunyasırftn sarışır seks kraliçesi Mamie Var.Doren,hovarda beyzbolcu Be Belinsky ile olan aşk macerasının sona erdiğine hiç de üzgün görünmüyor.Nidanı bozduğu için B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • KERESTE SATIN ALİNACAKTİR 1)Sisli t.ET.T.Garajı yanındaki Hukukçular Kooperatifi tn.aatimi2 ıein BİRİNCİ tınıf 125 M3 çıralı çam ve 55 M3 köknar veya beyaz çam DOGRAMAL1K kereste kapalı zarf teklif al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • Şimdi tam zamanıdır.BAKARANIN SABAH SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ Saut 8.30 10.30 arastada yalnız KRİSTAL-PORSELEN ve MUTFAK EŞYASINDAN NE ALIRSANIZ SATIŞ FİATINDAN %10 UCUZA ALIRSINIZ FAAL 6514 13540
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂHI İSTANBUL EMNİYET SANDIĞINDAN Dosya No:1962/337 Hasan Gürpınar IPVC.215 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Kasımpaşa Ajansından istikraz ettiği paraya mukabil;Beyoğlu,Sütl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • Evinize bırakılan 50 kuruş kıymctindeki tenzilât kuponunuzu bakkal,eczane veya ıtriyatçınıza götürüp,pembe,mavi,yeşil ve beyaz renklerden beğendiğinizi alabilirsiniz.Lux Tuvalet sabunu cildinizi yumuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • B/rig Crosby F.Sinofra y/a aynı iilmde oynuyor I.UZUN zamandan beri beyaz perdeden uzak kalan Biııg Crosby »Robin ve Yedi Hood» Robin and Seven Hoods)adlı filmde rol almayı kabul elli.Aktör böylece,sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • AŞILAMIYORLAR».İngiltere'deki grip ve uczle salgını günden güne hızlanmaktadır.Radyolar devamlı suretle halka aşı yaptırmalarını ihtar etmektedir.Bu ihtarı dinleyen Londra'nın meşhur Windmill tiyatros
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • Avrupa Gliserin Sanayicilere mahsus olmak üzere 750 kuruş Kepkcp Gliserin ve Sabun Sanayi Ltd.Şti.Tel:22 32 05 İLANCILIK:4S01 13563
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • M mühim ilan Bursa,Çanakkale,Balıkesir İllerimizde bulunan ARÇELİK Buzdolabı,AKÇELİK Çamaşır Makinası,AKÇELİK Gazsobası ve AKÇELİK Termosifonu sahiplerinin,her türlü bakım ve servis ihtiyaçlarını 20.9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • FOTOÖMFT/tWVAFFAKIY£T SAĞLA* ADOX KALİTEDİR_İLANCILIK 4489 13572
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • MÜHİM İLÂN SANAYİCİLER SERMAYEDARLAR FOTOĞRAFÇILAR 6:M tayılı Ecnebi Sermayesini Teşvik Kanunundan faydalanarak Yabancı Sermaye ile kurulması kararlaştırılan FOTOĞRAF KÂĞIDI ve FİLM FABRİKASINA yerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • Carroll Baker yeni bir film çeviriyor «The Greatest Story Ever Told» filminde melek rolünde görünen cazip yıldız Carroll Baker,«The Carpetbaggers» de fettan bir kadın olarak karşımıza çıkıyor.Son film
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • Mickey Rooney yedinci defa baba oldu!HOLLWTOOD,A.P.Mickey Kooney dün yedinci defa baba olmuştur.Halen Yugoslavyada bir film cevirmekte olan MSkey'in beşinci esi Barbara Thomason dıin "ece Santa Monica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • Gary Grant,yılın yıldızı seçildi NEW-YORK,AA.Amerikan Tiyatro Sahipleri Birliği aktör Cary Grant'ı •Yılın Yıldızla seçmiştir.Audrey Hepburh'la birlikte «Charade» filmini çeviren aktör Tiyatro Sahiple
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • İki opera sanatçısı sahnede d KM m m ovuştu!LONDRA.AA.Edinburg Festivaline katılan îtalyanın linlu San Carlo Operası memleketine dönüşte Londra'da da temsiller vermiştir.Bu temsilerin sonuncusu sahne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • B Köyde Gala yapılıyor TÜRKİYE'DE ilk defa olarak bir filmin gala gecesi bir köyde yapılacaktır.Bu köy istanbul'daki tiyatro topluluklarının kendilerine uğur olarak kabul ettikleri ve her yıl bir kere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • Şehir tiyatrolarının oynayacağı piyesler YENİ TİYATRO Oyun Yanlışlıklar Komrdisl.fW.Shakespeare} Oyuncular Mehmet Karaca,Kani Kıpçak,Kadri Ögelman,Fuat İşlıan,Feridun Karakaya,Şadıman Aysın.Atıf Avcı,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 18.09.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Parmaklıklar Arkasında J.P.Belmondo F.İNCİ Tel:48 45 95)Ağlama Sevgilim M.Nur.KONAK Tel:48 26 06)1 Sonbahar Hâtıraları R.Hudson K.t.2 Amcam 7.Tali K.F.LALE Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • TURK YÜKSELTME CEMİYETİNDEN Cemiyetimiz azasından MECDETTİN ALİ AKASYA kardeşimiz vefat etmiştir.Cenazesi 18.9.1963 Çarşamba günü ogle namazını müteakip Anadoluhisarı camiinden kaldırılarak Anadoluhls
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • TEŞEKKÜR 9.9.1963 günü ebediyete intikal eden aile büyüğümüz Seniye Mahmur e Sırman Hanımefendinin hayatında son tedavisinin apıldıûı İstanbul Göğüs Cerrahisi Merkezi Baş Hekimi Dr.Siyamı Ersek ve bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • MM TEŞEKKÜR 9.9.1963 günü Hakkın Rahmetine kavuşan büyüğümüz Seniye Mahımırc Sirman Hanımefendinin cenazesine çelenk göndererek,telefon,telgraf ile ve her şekilde acımın paylasan akraba,dost ve yakınl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • aamwi 111 VEFAT Refika Boyaeıoglu'nun esi,Perihan.Süzen.Ercan.Gul Boyaciofullarının sevgili babaları.Muammer Boyacıoglu'nun kardeşi,emekli Hâkim General Cemil Tiifek'in dayısı,Yük-sek Mimar Osman Nuri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Şirketimiz Kurucularından HALİS BOYACIOĞLU Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 19.9vl9Ç3 Perşembe ğunü öğle namazını müteakip Kadıköy Osmanağa camiinden kaldırılarak Kaıacaahmet Mezarlığındaki aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • IS.9.1963 ÇarşambR gündüz ]J.Matinelerden itibaren Muhteşem bir hayatın efsanevi J £MMjffMİA hikâyesi.IflllUHIIIMPP Müzik tarihini ismile süsleyen dâhi bestekâr FRANZ LİSZTİN HAYATİ SONSUZ ŞARKI J Son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • GEMİ SATIŞ İLÂNI KOCAELİ Tankerimiz peşin veya kredili olarak 30.9.1963 P.tesi günü saat 15.00 de Fındıklıdaki Şirketimiz merkezinde şartnamesi gereğince satılacaktır.İsteklilerin 25,T.L.bedelle satıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • 1 seyahat 2 avantaj MONTREAL NEW-YORK •ftta^ "JTM ı ı ^H SABENA'nm 40 senelik tecrübesini unutmayınız SABENA SENEUK TECRUBI iü 63S8 fh J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • AÇIK TEŞEKKÜR Esim Günrr Agun'un doğumunu başlangıçtan beri büyük bir hazakatle takip eden Zeynep Kâmil Hastanesi Operatörlerinden Dr.Rurhanettin ÜSTÜNEL'c doğumu yaparak yavrumuz Bânu' yu bizlere kaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • ACI BİR KAYIP Akseki Kazasının Ormana Karyesi eşrafından İstanbul madeni eşya ve nalburiye ithalâtçılarının en kıdemlisi,Hafize ve Bedriye hanımların zevci,Osman Demiröz,Bahriye Balcı,Münevver Bıyıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Güzel kokulu 13 hela yaptırılıyor Baştarafı Birincide su arasında açıkta akan dere,Fatih Kızılelma caddesindeki kanal,Beşiktaş Dikilitaş meydanındaki dere ve Sarıyer Maden mahallesindeki lâğımdırtstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Lüks binalardan fazla vergi alınacak ANKARA,NİLÜFER YALÇIN Bildiriyor tmar ve iskân Bakanlığı,bina ve arazi vergilerini birleştiren yeni emlâk vergisi tasarısında,vergi muafiyetinin gayri safi irâd er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Olimpiakos Levski Baştarafı Sekizincide kırılması güç hir rekor elde etmiştir.demiş ve Kırmızı Beyazlı takım hakkında 511 izahatı vermiştir:Bu rıi" çok lıııyıık ti yaptık.hâlen 6 A milli,4 genç milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • H erberger Baştarafı Sekizincide I ler ve bayraklar hazırlayan isçi-j i ler Ay Yıldızlı formay bağrı-E miza basmak için bekliyoruz de-E mislerdir.E Almanya'da yılın futbol hâdise-i i si haline gelen T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • GAlffllMO«ICUL SATIŞ İLANI İSTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN DOSYA No.1963/284 Eminönü Çadırcı mahallesinin Aşmalı sokağında eski:11 Mü.Yeni:14 kapı 193 ada 7 parsel sayılı,27.50 M2.miktarındaki h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Neden:Oiobüa imalâtında dünya çapında şöhret kazanan Mercedes Bens ismini ve alâmeti farikası olan yıldızı,muhtelif marka vasıtalarda kullanmakla taklit eden otobüsçüler gün geçtikçe çoğalmaktadırlar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • TÜCCAR TERZİ Pavlos Samaras Taksim,Eski Kristal arkası Ay Apt.No:19'a taşınmıştır.REKLAMCILIK:4204 13588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden KAYIP DİPLOMA Üniversitemiz Tıp Fakültesinden 1955 yılında mezun olan Dr.Mehmet Çetin Tuna diplomasını kaybetmişti)Yenisi verileceğinden eskisinin hukümsu7İuğu ilân
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Kira kanunu aceleye getirilmeyecek Baştarajı Birincide leve getirilen kamın Meclisten çıktığı takdirde,sulh mahkemeleri yalnız hu konut dâvalarına hakmakla vakit geçirecektir.Tasarıyı,issiz avukatlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Erataman'm oğlu dün tevkif edildi Boştarafı Birincide etmekte olan mevkuf jandarma eri Mustafa Akay ile münasebet kurup,menfaat temini ile kandırarak kaçış plânını uygulamak» tır.Hüsamettin Çakmak ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Erataman'ı götüren şoför serbest bırakıldı Zeki Erataman'ı Sirkeciden Edirneye götüren 60388 plâkalı taksinin şoförü Orhan Hacaloglu dün serbest bırakılmıştır.Koşar adımlarla Emniyet Müdüvliıgünden uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Baştarajı Birincide men Selim Kılıçoğlu,beraeti istenen sapıklar arasında da iki yedek Asteğmen bulunmaktadır.Duruşmada Savcı Hâkim Binbaşı Zeki Güngör tarafından,«Yabancı devletlerin yardımı ile devl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Muhalefet,Ortak Pazar konusunda İktidarı destekliyor ANKARA,ÖZEL Senatonun dünkü toplantısında Rundem dışı konuşan A.P.Samsun Senatörü Fethi Tevetoğlu.Ortak Pazara katılmamız dolayısiyle duyulan memnu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 18.09.1963
  • Erataman,Selanik'te nezarete alındı t Baştarajı Birincide re ağaçların altında saklanıp sabah olmasını beklemiş ve Yunan makamlarına saat 5 de teslim olmuştur.Sabık Tekirdağ milletvekili siyasî mıiltc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 18.09.1963
  • SA3 S.C.BERKSOY Şampiyonluk bekliyor DÜN ÇALIŞTI Lübnan takımının Napoli'ye gelmemiş olması dolayısiyle maç Cumartesi gününe alındı NAPOLİ,AA Türk Amatör Millî Takımının bugün Caserte stadında Lübnan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • Recep Adanır Beşiktaş'ta menecer yardımcısı Beşiktaş Kulübı)Teknik Menecerll-|ine getirilen Sadrl Usuıığlu'na,eski futbolculardan Recep Adanır,yardımcı tâyin edilecektir.Siyah Beyaz']ı kulübün yeni Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • BİRİNCİ KOŞU:Favori:Hayber,Plase:Black Fair,Hürriyet Hatun.İKtNCI KOŞU:Favori:Allegro.Plase:King,Çerlda,Sürpriz:Günaydın.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Karagöz,Sürpriz:Oğuzhan.DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Hülagu.Plase:Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • Alman Basını tarafından şiddetle tenkid edilen erberaer,"Türk benden iyi bilen Maçı takip etmek üzere Frankfurt'ta toplanan onbinlerce Türk işçisi "Ay yıldızlı formayı bekliyoruz,diyorlar HALIT KIVANÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • G.Saray,Ergin için karar verilmesini istedi Galatasaray Kulübü İdare Heyeti,Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğüne bir yazı yazarak,Ergin hakkın* da bir an evvel karar verilmesini istemiştir.Evvelce,Galatas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • Totoda 13 bilen 267.815 lira alacak ANKARA* ÖZEL Spor-Toto'da 13 bilen bir kişi 267.815 lira SO kuruş kazanmıştır.Diğer neticeler su şekilcidir:12 bilen 84 kişi.3188'cr lira 11 bilen lf!14 kişi,153.50
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • OLİMPİAK BU GECE Balkan Kupası finalinde bu aksam karşılaşacak Lev ski ve Olimpiakos'un Sofya'da yaptıkları karşılaşmadan bir gorüuü}.Levski bu maçı 1-0 kazanmıştı,BALKAN Kupası finali bu gece saat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • Arman F.Bahçe'de vazi çağırılıyor Kokotoviç'in uzaklaştırılması muhtemel.Arman için rey vereceklerini söyleyen idareciler,değişikliği zarurî görüyor C.Arman,antrenörlüğü mevzuunda arkadaşımız Karakaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • Toto kuponlarının 17 d© teslimi isteniyor Spor Toto bayileri,toto kupon^ larının kabul saatinin perşembe günü saat 32 ye kadar indirilmesinden sonra hâsılatta geçen seneye nisbetla büyük bir düşme old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • Netoti KARAKAY.A MİTLER takımı dünkü ha-'zırlık maçında Sarıyer'i 5-1 yenerken,ilk devrede ümit değil,endişe yarattı.Ancak ikinci yarıda lakım,elemanın değişmesi ile modem lıı ve kül halinda bir futbo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • 22 Eylülde Poznan'da Poloı Millî takımımız a ile yapacağımız maç için Turan Barlas'm kafilede 16 fu masör,1 menecer Eken varbizim işin çok EYLÜL Pazar günü Poznan'da 22 Temmuz stadında Polonya millî t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • Milliyet Yurt dışındaki hâdiseleri daima büyük bir dikkatle ve verinde takip eden MİLLİ-YET milli futbol takımımızın Polonya ve B.Almanya ile yapacağı maçlar için Spor Servisinden NiCCMt TANYO-LAÇ'ı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 18.09.1963
  • İlk ve son hazırlık maçında B.Spor'u Şenol'un ofsayt golü ile 1-0 mağlûp eden Poznan yolcuları her bakımdan tatminkâr değildi Effak AYKAÇ POLONYA ve Almanya ile karşılaşacak milli futbol takımımız ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor