Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • Uç kişiyi öldüren Âkdam Canavarı dün saklandığı köyde yakalandı Adana ve Sivas'ta iki k a a t i 1 idam edildi ADANA,ÖZEL MERSİN Cezaevinden dün sabaha karşı bir idam mahkûmu kaçmıştır.Büyük Millet Mec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • "Zor idaresi artık itibarını kaybetti,«İktidara bir defa geldikten sonra hiç gitmemenin mümkün olduğu zihniyeti temelinden yıkılmıştır.Yazan i İSMET İNÖNÜ C.H.P.Genel Başkam Başbakan İsmet İnönü bugün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • Sahnede gösteri yapan Çetin Özşen'in miğdesinden gece ameliyatla yarım kilo cam ve jilet parçası,bir 10 kuruşluk,13 çay kaşığı,bir saat,bir tırnak makası,4 vida,SEDAT AGRALI ETİN Ozşen isminde bir gen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • İzmir'in Kurtuluşu bugün kutlanıyor izmir,özel İzmir'in 41 inci kurtuluş yıldönümü bugün büyük törenle kutlanacaktır.Milli Savunma Bakanı tlhaml Sancar ile Donanma Komutanı Koramiral Haydar Oleyynoyan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • Alican ve Melen Amerika'ya gidiyor ANKARA,ÖZEL Milletlerarası Para Fonu,Dünya Bankası.Milletlerarası Finansman Kurumu ve Milletlerarası Kalkınma Birliğinin yıllık Guvernörler Heyeti toplantısı 30 Eylü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • Gümrük vergileri beş yıl indirilmeyecek Turhan Feyzioğh'.Avrupa Ortak Pazarına girişimimin,boş j'ılhk plânın tatbikatı bakımından aksama meydana getirmeyeceğini söylemiştir.Başbakan Yardımcısı plân ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • ÇANKIRI'DA 14 DÜKKÂN YANDI ÇANKIRI,ÖZEL Çankırı'nın Aşağı Pazar ve Belediye ile Doğumevinin arkasında bulunan belediyeye ait üç blok üzerinde bulunan 14 dükkân bir yangında tamamen yanmıştır.Yangın,İs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • 3SS?9*9 HAYÂLLENME M.P.bir gurultu bir pıtırdt,«cimlere gireceğini arıklıyor.Ne çıkar yâni bundan?Ba/an cebinde meteliği olmayanlar da başkalaıına özenerek istasyonlara girmiyorlar mı?Ama trene blneme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • M.P.nin seçimlere katılacağı açıklandı ANKARA,ÖZEL Yüksek Seçim Kurulu önceki gün yaptığı uzun bir toplantıdan sonra,dün bildiri yayınlayarak 5 Eylül bildirisinde açıklanan hususların sadece ilçe seçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • açığı zam eğil,tasarrufla ocak YANDIK!BU SEFER DE TASARRUF BONOLARINI ARTTIRACAKLAR.i^t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • oslavyada öldü Amerikadan yurda dönen Ankaralı Selâhattin Malkoç ile Tancer Alpay in arabası Zagrep yakınlarında bir otomobille çarpıştı ZAGREP,YUGOSLAVYA,A.P.ZAGREP yakınlarında vukubulan trafik kaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • NOTER iVr-A.M TESBITI «RESEN İFADE ZAPTI Bindokıızyiizaltmışüç senesi Ağııslos ayının yirmiyedinci Salı Kİinii 27/8/9C3 Ben aşağıdaki imza ve miılıüıün va/zıı Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahsetti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • IgTE HURDA ARABA;İSTE SAĞLAM RAPORU ti K/IZi:fty?bafi^f» teli* &lfr\rr,ç Alındığıııdanbcri çalıştırılamayan ve nihayet 6 av önce Hasköy'rteki bir arsada kaderine terkedilen 54459 İstanbul plâkalı taks
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • Telefon Fabrikası Kuruluyor Fabrikanın sermayesinin yarısı telefon için sıra bekleyenlerden alınacak avansla karşılanacak NECMİ ONUR I" STANBUL'un telefon sıkıntısını gidermek ivin Ulaştırma Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ Aile biçki diki;yurdu ve İngilizce kursu,talebe kaydına başladı.Yıllarca yurt idare etmiş tanınmış ve takdir ediliniş olan NİMET SENLİ tecrübesi,en ileri metodu ve büt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • C.H.P.nin törenlerine Ör" fî İdare izin vermedi C.H.P.kuruluşunun 40.yıldönümü Münasebetiyle dün tertip edilen törenlere Örfî İdare tarafından müsaade edilmemiştir.Şehrimizde bulunan Başbakan Yardımcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 09.09.1963
  • Rus kaptanı cezaevinde gsceyi uykusuz geçirdi Rus Kaptan Alex Insberg,dün Sultanahmet Cezaevindeki ilk gecesini,uykusuz geçirmiştir.Cr»k üzgün gttrUneti ve hiç koııusnıajan kaptan sabahleyin Viskonsul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • KÖY DELİKAHÜSIHIH BiR DERDİ YARDI DEVLET Plânlama Teşkilatı Uy kalkınması İçin Hutay'ın Altınözü İlçesini pilot bölge »ceti.Teşkilât uzmanları kor,koy dolaşıp koylunun ihtivarlarmı,dileklerini ve »ikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • MEKTUP Sevgili MİLLİYET oUjuıusu,Nisan ayında açını?olduğumuz Kot Okullarına Yardım Kampanyası sonunda 3244 hami bulunmuş t* bu kadar koy okuluna ders araç ve gereci yardımı s.X la u mis ti Şimdi başl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • GALATASARAY YÜKSEK İKTİSAT ve TtCABET AXSAM ve GÜNDÜZ)KAYITLAR BAŞLADI Kuvvetli Öğretim Kadrosu Geniş Öğrenci Kontenjanı Galatasaray Yüksek tktisad ve Ticaret Olculu Lise ve Ticaret Liseni mezunlarını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • KAMERALARİ Size bu hakkı aşağıdaki şekilde kazandırıyor.İ.T-15.12.1963 tarihine kadar müracaatla alacağınız veya kaydını yaptıracağınız bir Minolta Zoorn/8 sinema çekici makinesi ile beraber bayilerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • İNŞAAT İLÂHI Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Âletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden ADAPAZARI 1 Eksiltmeye konulan iş:Müessese sahasında.3^1.716.25 TL,Üçyüzbin yediyüz onaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • Lise ve orta okula dayalı üç yıllık meslek okulları ile Sanat Enstitüsü mezunları ve bu okullardan tek dersten sorumlu olanlar kahul editit Yapı ve Makine şubeleri vardır.Kayıtlara başlanmıştır T.Aksa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • ¦şaz-f~Zr mm 3i a TS.BEBEĞİNİZİN BATTANİYESİ REKLAMCILIK 4024 13043
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • o il ılımı mı Milimimi!ininin illininim nil mııımı 1111:11111111111111111111111111111:111 u ı 1111;1111111:11!1111111111111111111111111 ı m 111111 rı ı 111111111111111 1111111 i:ı Panik EĞER bir davra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • DU$UNEHLER!N DÜŞÜNCELERİ Yit.içinde Cumhuriyet Halk £t MI Particinin memlekete yaplı-™w\gı hizmetler üzerinde ulumayacağım.Bilindiği üzere,Sivaı Kongresi i!e başlayan bu mutlu çalışmalar,Türk tarihini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • ANKACILAR SENDİKA KORDU Bankacılar arasında tesanüt ve yarâımJaşnıayı saglaıvıak arnacı İle kurulan Türkiye Banka tjçileri Sendikası Bank-lşı faaliyete geçmiştir.On be?dün içinde sendiyaka bin bankacı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • İKİ İSÇİ MÜTEAHHİDİ TEKME İLE DÖVDÜ Eyun'de bir müteahhit,alacak meselesi yüzünden,iki işçi tarafından Ukrrıe ile dövülmüştür.Müteahhit Ra-«pt Can,koma halinde Musevi Hnstahanesmr kaldırılmış,yakalana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • HASTANEDEN TABURCU EDİLEN ADAM ÖLDÜ Sirkeci Ebııssuul Caddesinde oturan 71 yaşlarında Hasan Erdoğan aldı şahıs,Gureba Har.tahanesinden tabureli edildiği Riin ölmüştür.Ani hastalanıp bu defa Cerrahpaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • GÜLER SAMIRAY ile ŞADAN ÖCALGIRAY nişanlandılar.Dolmabahçe 8,Eylül,1963 T 13080
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • İKİ KADIN.KIZGIN ASFALTTAN YANDI Hüseyin Demirci idaresinde Karayollarına ait bir kamyon,dun Beylerbeyi ile Kuzguncuk arasındaki yola kızg'u asfalt boşaltırken otobüsten inen iki kadın,üstlerine dökül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • 1 MİLYON 401 BİN KİŞİ VEREM TESTİNDEN GEÇTİ Veremle mücadele konurunda yapılan çalışmalar ilerlemektedir.1963 yılı başından bugiine kadar doğu illerinde dolnjan mücadele ekipleri 1.401.117 kişiyi vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • CEZA.YAZAN BELEDİYE 'MEMURUNU YARALADI Seyyar karpuzculuk yapan sabıkalılardan 34 yasmdaki Mehmet Poğasankendisine 20 lira ceza yazan Beledive Zabıtası Komiser Muavini Kemal Türen'l bıçakla yaralamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • İstanbul Adapazarı izmit Bursalılara müjde l« L O î€ D S Amerikan Kukla Tiyatrosu 15 22 Eylül arası Beyoğlu Lüks sinemasında 23 ve 24 Eylül izmit Murat sineması 25 ve 2fi Eylül Adapazarı Saray sinemas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 09.09.1963
  • Williams UNOLİNU TRA$ KREMİ veya «i.Glide ı l RRÇASIZ TRA5 KREMİ İLE BERABER PARASIZ VERİLEN ice blue AQUA VELVA TRAŞTAN SONRA LOSYONUNU tSTBYİNİZ Williams)İLANCILIK 4326 13023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • DRİRELERİ SATIŞ ŞARTLARI ŞUBELERİMİZ VE ATAKÖY MÜRACAAT BÜROMUZ £MRIN!ZDEDİ£ TBLEFON 7^5546 5ITÇNIN YOL.ELEKTCIK.SU.HAVAGAZI TESİSLERİ TAMAMEN!İHMAL EDİLMİŞTİR m PEŞİNATA VE BORÇLANMADAKİ VADE.LEBE GÖ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • istanbul Ticaret Odasından •Türk Standardlarına uygun olmayan yalıtılmış iletken mevcutlarının tasfiyesi esasları 8 Ağustos tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Sanayi Bakanlığı tebliği ile açıklanmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • NAYLON TORBALIK ve ÖRTÜLÜRLER Çiçek Plâstik günde 6.000 kilo kapasiteli dev tesislerini faaliyete geçirerek her genişlik ve kabnlıklaki naylonların kilo fiatını 7.TL.na düşürmüştüristanbul,Tarakçılar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • Bilef gişesini soyan üç kişi yakclondı İZMlT,ÖZEL Denizcilik Bankasının Degirmende.edeki bilet gişesini soyan biri kadın 3 kişi yakalanmıştır.Istanbulda yüksek tahsil yaptığı anlaşılan 25 yaşında M.S.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • Tiyatro Yazarları kongresinde strip tease yaptı EDINBURGH tSKOÇYA,AA Milletlerarası tiyatro yazarları konferansında dün peçe «tiyatronun geleceği» konusunu münakaşa etmekte olan yazar,eleştirmeci ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • İki genç kı.zm apartmanlarında öldürülmesi üzerine yalnız yaşamakta olan kadınlar korkudan kapılarına kilit üzerine kilit vurdu.Aileler sokağa çıkmaktan korkuyor NEW-YORK,AA.Çalışan İki genç kızın Ne\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • bTEİ ED'İM TE\lf İCİ Jamaikalı şarkıcı Lucy Gordon'un duruşmasında hakikatleri saklamakla itham edilen Christine Keeler,bir arkadaşı ve ev sa-IXuCLCK IIX iCVixll I hibesi malıkemeye verilmişlerdir.Şar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • iki kardeş Garajda Vuruldu Kardeşlerden biri öldü.Kaatil çarşıda kaçarken »yakalandı YURT HABERLER SERVİSİ Bitlis,Gaziantep ve Sivns'da islenen cinayetlerde üç kişi öldürülmüştür.BiTEiS Kimliği tesbit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • Fezadan düşen buzun esrarı çözülemedi MOSKOVA,A.P.Sovyet bilginleri en modern âletlerin yardımı ile geçen ay Moskova yakınlarına düşmüş bulunan esrarengiz buz parçasının esrarını çözmeye çalışmakladır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • Bir cevap SULTAN" ikinci Ahmet Çeşmesinin başka bir yere nakli hakkında yazdığını yazıya muhterem yeğenim ve muarızım Cihat Baban'dan aldığım şu güzel mektubu memnuniyette koyuyorum.Cevap hakkı haki k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • YARIH HAVA HASIL Trakya,Batı Karadeniz ile Marmara bölgesinin kuzey kesimi parçalı çok bulutlu ve zaman zaman sağanak yağışlı geçecek,genel hava akımı kuzey yönlü olacaktır.Sıcaklık düşecektir.Karaden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA 'La UIlHilljlanl İLANCILIK 5701 13041
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • BALIKESİR BEYAZ ÇİMENTOSU Mevcudumuz az salmıştır.İhtiyaç sahiplerinin müracaatları'.Fiatı:37.50 kuruştur N I Y A ZI E K M UTLU Galata Teısane Cad.No.51 Akbank yanı)Tel:44 79 "2 İLÂNCILIK:470:13033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • SATILIK veya KİRALIK Ekskavatör Aranıyor 1.5 CU.YD.kapasiteli ve Dıag-Line kepçeli yeni veya az kullanılmış iyi durumda satılık veya kiralık Ekskavatör aranmaktadır.Alâkalıların Ankara 125288 numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • Bayanlar dikkat:İL SİVİLCE DOĞUM LEKELERİ VE ERGENLİKLERE KARŞI SAVAŞ ÇİL İLANCILIK 451G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • Kış geliyor.Yuvanıza lâzım bütün avize,aplik,ayak lambaları ŞİMŞEK Mağazasında bulabilirsiniz.Avizelerimizin kalite ve gösterişi haklı bir şöhret kazanmış ve bütün müşterilerimizin itimadına mazhar ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • ^ı0ttm mpmm0 TÜRKİYENİN EN GENİŞ TEŞKİLÂTLI REKLÂM MÜESSESESİ 15 Ekimden itibaren muhteşem organizasyonu ve büyük yenilikleri ile istanbul'da 40,Anadolu'da 10 sinema)TAM 50 SİNEMADA BİRDEN hizmetinizd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • AYLIK KAZANCINIZ 1000-1500 Lira OLABİLİR!İSTANBUL Z&K' TELSİZ OPERATÖRÜ RADYO ELEKTRİK KURSLARI Yeni devre,öğrenci kayıtlarına büyük rağbetle devam ediyor.Değerli öğretmen kadrosu,Bîl v« ücretsiz malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • 101 balina sahile vurdu JAKARTA.AP Filipin adaları yakınında Endonezya İdaresinde bulunan Sangihi Talaud takım adalarının sahillerinde dalgalar tarafından sürüklenmiş 101 balina cesedi bulunmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 09.09.1963
  • Arızalanan uçak Yeşilköy'e döndü BANDIRMA,ÖZEL İstanbul Bandırma Balıkesir seferini yapan Türk Hava Yollarına ait «ARK» uçağı,Kapıdağı yakınlarındaki Fener adası üzerinde arıza yapmış ve yolcularını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • CİCİ &AN "VWCAlANANA V YÖZÖMC KAVUŞTUM AMA S£ViN£MiYO-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • OCU* SİZE TAhAmvvÜu SDSMİVcRUMsCdİm Bu RAOAN_8'RAKL!M BU ARTİST M_E SİZİ ŞİAADİDENJ SıNiB±J ETTİM V\AR-Y~
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • İYı' BR ÇCCUKLAJ 3UM_İ DA kcARŞiOA-Vcf HARABE.L.ERDE OX NARDIM-ÇOK.EMİN BİR verdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • UZULA\E •~ At_t *eetâfAA SEsn TÛ.A VâiCTtVtOe Ut_ÜPTE CVs/AuL yAiSMUCÇ BAŞ.LÛDW.CTStAFiM.1 GÖR.Eammsrum Di BT m TANRIM bana Biıc koca veç.OlKJ SALAK 8 İR.HAVA vERC?ı sl I5LÂK.VJEDıR.BU BAŞIAAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTE REKTÖRLÜĞÜNDEN 1 Fakültelerimize ve Üniversitemize bağlı Teknik Okuluna 1963-1964 öğretim yılı için alınacak öğrencilerin aday kaydına,16 Eylül Pazartesi sabahı başlanacak v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • Devlet Orman işletmesi Finike Müdürlüğünden 1 İşletmemizin Gödene bölgesinin Karaçam Orman dışı istif yerinde mevcut 9100 adede denk 1435.753 M3.çam tomruk ve çam sanayi odunu 21 parti halinde açık ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,9 lııd tayfalarda aantlrrü 40 T.Lf» 6.7 ııci aayfalarda 35 T.L.0 tayfada ballık 200 T.Lq Düfün,Nişan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 santime kadar 7.tayfada)80 T.L.Küçük Hânla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.5-adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN S Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra re Makalelerden Mesul Mıidür t HASAN YILMAER Spor kıpmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK İdare Müdürü:NUR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • Hicri Pazartesi Rumt 1363 9 137» Rebiül' Ihır EYLÜL ASustos 20 1963 27 VAKİT VASATÎ EZANÎ GUnef 6 35 11.04 Ö«le 13.11 5.il İkindi 18 47 6 18 AV;»m 1930 12.00 Vstjı 1 tmıtk 21.03 1.34 4.51 »21 im
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • SOLDAN SAĞA:1 Mcnsucnta elverişli maddeler;Bir kürk hayvanı.2 Bir »ayı;Tatlı yapmaca elverişli bir çeşit irice un.3 Halk F.skt dil)Aptal.4 Kıymetli madenlerden yapılma eşyada defter derecesi;Çanakkale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • $S OĞLAK BURCU [32 Aralık 20 Ocak] Bizi çok »even bir İnsandan büyük İyilik göreceksinizt*h KOVA BURCU 171 Ocak lf Şubat] Bir yolculuk ümitli belirecek.Hayırlı olacak.Gitmeye çalısınız.35 BALIK BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.35 S.00 8.10 8.25 9.00 9.20 9.30 9.5S 10.00 12.00 12.10 12.30 13.00 13.20 13.30 Acılı?ve herler Promenad lan Haherler Saz eserleri Çeşitli müzik Sabah şa:kıUrı Doktorunuz diyor ki M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • va7an.Annul i aw 7İya ım7ANnftııı Yazan:ABDULLAH ZİYA KOZANOĞLU BO Bin DİŞİ MELER GELDİ Melek gelmeden ön :e mcicğin kösemeni gelmişi.Yemek ermek için hile açılmayan zindanın kapısı açılmış,kapıda,iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 09.09.1963
  • Ümran DUYGUN Oğluma gösterdiği nezaket İçin kendisine teşekkür ettim gülerek:Onun sadık arkadaşlığı için ben size tevekkül etmeliyim dedi.Çok tatlı hir çocuk beraber geçirdiğimiz zamanlar benim için ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • İLAN Devlet Orman İşletmesi Manavgat Müdürlüğünden 1 İşletmemiz Karabük bölgesi TopaLkız deposunda mevcut 10579 adede denk 1 ve 2.nci sınıf normal ve kısa boy 1034.955 M3 Çam Kereste 30 parti halinde,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • %%^4'\iyi ingilizce bilen ve re'sen ingilizce muhaberat yapabilecek yeterlikte bir sekreter aranmaktadır.Taliplilerin Dursun Han Kat S Salıpazarı adresine bizzat müracaalan.REKLAMCILIK 3968 13010
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • OCAK KISMI 4 brülörlüdür.26 sm kutrunda 4 tencereyi birden ısıtır.FIRIN KISMI iki iri hindiyi aynı Zamanda pişirebilecek hacımdadır.Kızartılacak yemeğin her tarafını birden kızartmak için çevirmeğe ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU Istanbul Sahnalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuzun Semsim Hastahanesi kütüphane oda-6ina,mahallî durumuna göre şartnameleri ile projesine uygun olarak 10 adet dolapla 2 adet pano kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN Sınai yatırım yapacakların makinelerini siparişe bağlamadan tesisatın kurulacağı mmtıka için Belediyece müsaade verilip verilmiyeceğini önceden tesbit etmeleri lüzumu duyuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • liillllil!l!llli!Kst» muslumanlar evlerinde dinî terbiyeye de önem verirler.Fakat bunu,müslümanlığın gerçekçi ve ilerici yönüne önen] vererek yaparlar.Yobazlığa ve şekilciliğe karşıdırlar.MERIKA'DAKl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • SATILIK EMLÂK GÖZTEPEDE urun vadeli İki kath köşk taksitle 55 28 12 f|S L E FON NİŞANTAŞINDA zemin 200 m2 ardiyesiyle 180 m2 kaloriferli ve parkeli daire 90 000 liraya acele Set.Tediyede kolaylık Tel.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • J SÜD KOSTİE İTHAL EBEM I J\Sanayici Ithalâ'çı ellerinde APA üzerinde vesaik mukabili veya |v Ijj mal mukabili ithal vesikası olanlara derhal gümrükten mal verilir,h j MÜRACAAT:Fosta K.1102 istanbul T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 09.09.1963
  • SATILIK APRE MAKİNALARI O Tek helezonlu.2 metre eninde,emme tertibatlı 2 adet Ketthing Eraun marka Makas Makinesi 9 2 metre eninde,geniş halde kuması süzen,kurvıtma torbası arkasında çalışan Ketthing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • LİZ-BURTOH GALASI YÎP.Çok Mühim Şahsi etler)Elizabeth Taylor ve Richard Burton çiftinin Kleo-patradan sonra çevirdikleri ilk filmdir.Filmin mevzuu bir gece içinde Londra hava alanında cereyan etmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • EMEK SINE 1963 1964 SİNEMA MEVSİMİNDE BÜYÜK YENİLİKLERLE AÇILACAK OLAN EMEK VE RÜYA SİNEMALARINDA GÖSTERECEĞİ FİLMLERDEN BAZILARINI TAKDİM ETMEKLE ŞEREF DUYAR.1 EL Sil)El Cid R.CS 2 BATININ HIKAYESIR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığı Florence Nightingale Yüksek Hemşire Okulu Müdürlüğünden Okulumuz 1963-1964 ders yıb için öğrenci kaydına başlanmıştır.Lise mezunu kaz öğrenci kabul edilir.Tamamlayıcı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • İLÂN ELMA SATIŞI Yalova Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimizin 1963 yıb Elma mahsulü tahminen 150 ton Ağaç üzerinde 19/9/1963 Perşembe günü saat 14.00 de açık arttırma suretiyle satılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • güzel kokulu TDK Oli'JUU U'JM '0W KEMDİHI Y\KA* TUJYAfc ÇAMAŞIRI KENDİ KENDİNE YIKAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • ATLASTA Buğur,matinelerden itibaren Paramountşirketinin takdim ettiği şahane film.KANSAS'h bir süvarinin müthiş macerası,ingilizce sözlü,Kenkli.ÇILGIN SÜVâB THE JAYHAWKERS)Matineler:12.00 14.15 16.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • kitifHfkir^ BU AKŞAM 21.15 DEN İTİBAREN Î RIYA SİNEMASINDA I İ yeni sinema mevsiminin ilk heyecan filmi r BUMERANG)J HARDY KRUGER MARIO ADORF HORST FRANK «BASIK 1616.î?051
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OB 35)1 Çılgın Süvari 'J.Chandler R.t.İNCİ Tel:48 45 95)1 Şeytanın Kılıcı F.Hakan,L.Sayar.2 Cehennem Yolcuları K.Pars.KONAK Tel:48 26 06)Onarım dolayısıyla ¦kapalıdır.LA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • TECRÜBE PİLOTU SON DEFA UÇUKLA HANGARDAN GEÇECEK Sinema ve televizyonculara heyecan sahneleri satan pilot işten çekiliyor ÇİFT kanatlı,eski bir uçakbüyük bir fabrikanın damını yalayarak geçti,elektrik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • BAT!ALMANYA MENŞELİ Yüksek kalite KABİN ve OTOMATİK KAPILAR dahil komple ithal malı DERHAL TESLİM GARANTİLİ MONTAJ ENDER TİCARET EVİ KOLL.ŞTİ.İSTANBUL Sirkeci Güzel han 14 Tel:22 22 65 ANKARA Posta ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • Şimdi tam zamanıdır.BAKARANIN SABAH SATIŞLARINDAN İSTİFADE EDİNİZ Saat 8.SO 10.30 arasında yalnız KRİSTAL-PORSELEN ve MUTFAK EŞYASINDAN NE ALIRSANIZ SATIŞ FİATINDAN FAAL 6389 13043
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • I PEŞİN FİATINA 8 AY TAKSİTLE J i Yalnız 20/9/1963 tarihine kadar bütün ihtiyaçlarınız KARDEŞLER'de Kardeşler Pasajı Beyazıt.Tel:22 00 85 REKLAMCILIK 4059 «039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • POLONYA'NIN YEGÂNE MENSUCAT MAKİNALARI İHRACATÇISI un WARSZAWA Otomatik dokuma tezgâhı,Saure1 lisansı,tip 100 W Garnet tipi telef açıcı,tip AC-8 İplik dublaj makinası,tip RZ~9 İzmir Fuarı Polonya Pavy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 09.09.1963
  • PTT 2.Bölge Şantiye Müdürlüğünden Şantiye olarak kullanılmak üzere Fatih,Aksaray,Laleli,Sultanahmet ve civarında 6 veya 7 odalı ve takriben 120 M2 kadar büyüklüğünde ve vasıta girip çıkmasına müsait b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • SERPİL AKKAL ile ARTLTV KA-RA ALİ nişanlandılar,7,9.1963 Kızıltoptak.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • I I NİŞANLANDIK!I BİLGE KARABULUT ÜNVER SEÇKİN Syİül/I9«3 Çanâkkâlfe MİLLİ l'ET 130S2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • ACI BİR KAYIP Merhum Sivas Müftüsü Hacı Abdülrauf Efendi ve Bergüzar Hanımın kızı,Yargıtay üyesi mevhum Ntaret Tunyalp'ın eşi,T.C.D.D.Yolları Ankara Haslahancsi Dahiliye Mütehassısı,Gümrük ve Tekel Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Millî Eğitim Bakanlığından kmir Teknik Okulu Proje Yarışması Izmir Ege Uni-versitesi kampxisu içinde inşa edilecek olan,izmir Teknik Okulu binası projelerinin hasırlanması işi «Milli Eğıtırn Bakanlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • ÖLÜM Ks r-eri merhum Efkfcreli Fetullah etendi mahöumu REŞAT YAVüZ 7 Eylül 19£3 gunu vefat etmiştir.Onazesi 9 3,1963 Pazartesi £unu ikindi fıaöıatını müteakip camiinden kaldırılarak Fr.riktiy mesarlığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • HATİM DUASI Ailemizin yegsne Varlığı insanlık timsali,kıymetli eşim ve babamız MUHTEŞEM KOT'un ölümünün beüinct sefte-i devriyesine rasüıyan 10 Eylül 1963 Salı günü Kadıkriv Osmanag» Camiinde 1kindi n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Venezüela'da beşizler doğdu CARACAS.AA Venezuela'nın batısında bir petrol merkezi olan Maıacaıbo'da dun Rece bir anne beşi/doğurrrnışiur.Yavrular '7 ay M günlük olarak dünyaya gelmiş olup sıhhatleri i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Altı ayda 798 bin ton akaryakıt sarfediidi ANKARA,ÖZEL Sön 6 ay içinde 79S.217 ton akaryakıt garfedilmiştir.Bu miktarın 219694 tonu benrin,213.288 tonu gazyağı,365.235 tonu ise motorindir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • «Gaspıralı» nın vurduğu «Karikatür» öldü ADANA,ÖZEL Haraç isteme yüzünden Cenup Kulübü sahibi «ski kabadayılardan «Gâspıralı» namı ile tanınan Ahmet Turan Karamanlı taar/ındsn bir hafta önce tabanca i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • 250 kişinin ölümüne sebep olan orman yangını devam ediyor RİO DE JANEIRO,Af.Paraha'da en az 250 kişinin ölümüne sebep olan büyük orman yangını bütün şiddeti ile devam etmektedir.300 bin kişiyi evsiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • I "Zor idaresi artık itibarını kaybetti,Baçlarafı Birincide I kıldığı sanılarak,tabii ve sun'i gayretlerle bir ayrılmaya ve bölünmeye gitmiştir.Bu suretle,Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası,Cumhuriyet H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Baştarafı Birincide «Beni uğraştırma,dakikam para dedi.öyle ya günlüjımü 3 ilâ 4 bin liraya getirmek için bir adam vakit kaybetmeden çalışmalıydı.«Peki» dedik.Ertesi gün Galata Maliye şubelerinin önün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Almanca Bilen Sekreter Aranıyor Türkçe ve Almanca lisanlarına bihakkın vnkıf seri daktilo yazabilen bir bayana ihtiyaç vardır.Taliplerin almanca yazılmış terciimei hallerüe birlikte Posta Kxitusu 356
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • İŞÇ!SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinden,istanbul,Eyüp Hastahanelerile,Süreyyapaşa Sanatoryomu ve Bakırköy Doğumevi ile.Dispanserinin bir yıllık ihtiyaçl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • TÜRK HAVA YOLLARİ ANONİM ORTAKLIĞINDAN Yeşilköy'de THY ortaklığına ait beton yol tamiratı,trotuvar inşaatı ile personel lokantasında yağlı boya,badana,izalasyon,tamirat ve tedilât işleri yaptırılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • MUHTELİF CİNS YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Ofisimizde mevcut muhtelif cins ve tipteki seyyar cihazlar için yedek parça satın alınacaktır.v Şartnamesi Ankar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz İstanbul Hastalıanesinin bir yıllık ihtiyacı bulunan 475000 Kgr.ekmek,idarî ve evsaf şartnamesi esasları dahilinde,kapalı zarf usulü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • BİLDİRİ Dışişleri Bakanlığından Bildirilmiştir Irak'ta gayrimenkulleri olanların dikkat nazarına;Bilindiği gibi,Irak Hükümeti çıkardığı 38 ve 46 sayılı Kanunlarla.Irak'ta gayrimenkulu bulunan yabancıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Tediye Kolaylığı İle Moda Renk Ve Numaralarda Dokuma Yünipliği Satışı Tediyede kolaylık gösterilmek sureti ile piyasaya tahsis ettiğimiz dokuma kamgam yünipliği satışlarına devam edilmektedir.Bu kerre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • I NOTER TESBİTİ J fr Baştarajı Birincideki j mıış bir durumda ayni arsada 3 E altı aydanberi görmektenim an-E E cak plâkası ile vesair hususları S ile alâkadar olmadım dedi.'ts-E tenilen hususların te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Hırdavat deposu hâline gelen miğde açıldı BaştaYafı Birincide hastanın mijçdesinde çok miktarda ma-Treni maddelerin hiTİkmiy ohnaıı v* bunların herhangi bir delinme ve illihaplanına durumu ir aratmam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Gördüler,beğendiler ve karar verdiler.Hanımlara teşekkür ederiz.Müessesemiz bu alâkayı şükranla karşılar ve her hafta değişik modellerle çeşidini zenginleştirmek suretiyle hanımların yakın icilsrine m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Muhtelif Masa Ve Duvar Saatleri Toptan Satış Yeri Sirkeci Hamidıve Cad.Doğu İş Hanı Kat:1 No:140 Sirkeci Hamidiye Cad.Do£u Is Kanı altı Şah As Pasajı No:4 Tel 22 38 61 YÜCEL AKÇAYLI REKLAMCILIK 45» IS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Edirne'de üç şerefeli,İkinci Bayazıt,Eski Camii,Şeyhi Ç^lebi camileri paratoner tesisatı onarımları açık eksiltme usulıyle ihaleye çıkarılmıştır.Keşif bedeli toplam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • ÇANKİRİ VALİLİĞİNDEN 1 420.000 lira keşif bedelli Çankırı tuz Enstitüsü binası I.ci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Geçici teminat bedeli 20.550 liradır.3 Bu ise ait keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Bursa Belediye Başkanlığından Kapahçarşı betonarme yol ingaatı 293376 Ura keşif,şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarındaki âdi kaldırım onarımı 131817.28 Ura keşif yirmi sokak yeni kanalizasyon inşaatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • Aile büyüğümüz FAZİL AKTUNA 7 Eylül 1963 Cumartesi Rûmi Mudanya'da vefat etmiştir.Mevlâ rahmet eyJeye.Oğiu Emekli Albay Sanayi Aktuna.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 09.09.1963
  • VEFAT ve TEŞEKKÜR Kıymetli aile büyüğümüz Ernekli Baş Komiser Mustafa Kibaroğlu 7 9 İ3 günü Hakkın rah-¦HtWWe kavuşmuştur.Acımıza iştirak eden akraba ve dostlarımıza minnet ve şükranlarımızı gazeteni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 09.09.1963
  • Şirzat,Beykoz'un ikinci golünü resimde görüldüğü gibi yakından kaydetti.43.dakikada bir penaltı kaçıran B.Spor karşısında Sarı-Siyahlılar daha başarılıydı HAKEMLER:Hakkı Çaktırmı Tevfik Alka* Yücel Er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • Basri,Kıbrıs'ta ilk antrenmanını yaptırdı Basrl Dirimlin yeni takımı Lefke Turkspnr'a evvelki gun Uk aüenmaim» yaptırmıştır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • Balkan Basketbol Şampiyonasına İştirak edecek genç takımımızın hareketten evvelki son antrenmanı.Basketbol Ümit takımı Bugün gidiyor Çarçamba günü Atlnada bağlıyacak olan V.Balkan Basketbol Şampiyonas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • TOTO NETİCELERİ Beykoz K.Paşa O Beşiktaş B.Spor D Beykoz B.Spor D G.Saray Feriköy D G.Birliği D.Spor 0 Ankaragücü PTT D Karşıyaka İz.Spor m Altay Altuıordu m Hasköy Taksim 0 Süleymaniye Eyüp s Davutpa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • 28tYLULDEB.AlMAHYA İLE OYHArACÂĞIMJZ MİLLÎ MAC İCİH Herberger ve Alman Spor otoriteleri Türkiye'ye,İsveç ve Fas'tan daha fazla ehemmiyet verdiklerini söylüyorlar münih,ATI Almanya millî ligindeki çeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • Ziya Kıpkızıl,Türkiye Tenis Şampiyonu.İZMİR,ÖZEL Türkiye Tenis Şampiyonluğunu,finalde Engujı Balas'ı 8-6,6-0,6-2 yenen Ziya Kıpkızıl kazanmıştır.Diğer final maçlarının neticeleri şöyledir:TEK KADINLAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • ANKARA,ÖZEL ANKARAGÜCÜ PTT maçı tiprk bir beraberlik karşılanması idi.Ancak,Kemal Yavman'ın,Mustafa'nın eline çarpan bir topu penaltı ile cezalandırması,neticeyi Sarı Lacivertliler lebine çevirdi.İki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • MAHALLÎ LİG MAÇLARI istanb"1 ve Ankara mahal,î H* ma laıvı/n*M.L.ı uıv?ıvi/wL/ro rına f|un ve Allkarapucu slatN larıncla devam edilmiştir.Şchrimizdeki maçlarda Eyüp,Süleymaniye'yi 1-0,Taksim,Hasköy'ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • ALTINOHDU:2 SEYİRCİ:5178 HASILAT:1S543 HAKEMLER:Hüseyin Maloğlu •k-k)Avnl Yelkenbiçer ¦k-k)Recal Türksever ALTINORDU:Sefer k-kk)Muhterem k-k-k)Vılmsı •k-kk)Muzaffer UHck)S e İn t Melih Mustafa Orhan B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • PETROLUL 0-0 BERABERE KALDI BÜKREŞ,ÖZEL Avrupa Kupa Galiplerinde Fenerbahçe ilp karşılaşacak olan Romanya Kupa Şampiyonu Pelinini,kendi sahasında oynadığı dünkü lig maçında Ci'işul ile 0-0 berabere ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • var© Macaristan Şampiyonunun Csepel'i 4-0 yenen tertibi ile 'ARŞAMBA gecesi Galatasaray'la Avrupa Şam-^piyon Kulüpler Turnuasının ilk eleme maçını oynayacak olan Macar Ferençvaroş takımı bu akşam 21.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • iki kulübün batamifariarma YILLIK «Atatürk Şildi» nin ilk maçı bu gece Mithatpa-%a stadında Beşiktaş Fenerbahçe arasında oynanacaktır.Saat 20.00'de başlayacak olan bu kargılaçmaya tarafların şu tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 09.09.1963
  • GalatasaraVın ilk golünü Metin ve Ujrur hazırladı;Bahri ath.İlk resimde Uğur'un ortasına Bahri'nin kafa şutu kaleciyi geçiyor.İkinci pozisvonda top üst direee çarparak geri donuyor,uçuncu resimde Bahr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor