Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ Aile biçki dikiş yurdu ve İngilizce kursu,talebe kaydına başladı.Yıllarca yurt İdare etmiş lanınım;ve takdir edilmiş olan NİMET SENLİ tecrübesi,en İleri metodu ve bütü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • SEÇİMİN1 NETİCESİ l mı bir süre millet hayatımız İle,Devlet idaremi/e önemli etkileri ve hizmetleri geçmiş bir sıvası parti,tam kadrosu ile iktidardan a.vrtlmı$,diğer bir siyasi parti ise tam kadrosu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • MEMURLARIN mesaisi 40 saate ÇIKARILIYOR ANKARA,OZEh Devlet dairelerinde 36.5 saat olan haftalık çalışma süresinin 40 saatten az olmamak üzere arttırılması kararlaştırılmıştır.Bu karar,19fi4 yılı progr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • as» Kıymetlendirmenin tek yolu Biliyorsunuz istanbul'da bir pul sevgisi arılıyor.Bu sorti bir defa daha ancak yiiı ıl sonra tekrarlanabileceknıis.Fırsat bu fırsattır,bizim sarıkla sakalcı muhalefet i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • Gerekçeli O)kararın giriş kısmı ANKARA,AA.MAMAK'taki 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesinde sanıklara karar özetinin tefhiminden önce Hakim tarafından okunan kararın giriş kısmı şudur:«Aziz Türk Milleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • YERİLEN EZALAR İDAM Talât Aydemir Em.Kur.Alb.FetJıi Gürcan Em.Sv.Bnb.Erol Dinçer Em.Üstgm.İlhan Baş Tank Üstgm.Cevat Kırca Em.Kur.'Alb.Osman Deniz Em.Kur.Yb.Ahmet Gücal Bnb.İzzet Köz,Feyzi Bingöl,lîec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • Aznavour dün gece İstanbul'dan geçti Charles Aznavour dün akşam cehrimize gelmiş ve bir süre hava alanında kaldıktan sonra İsrail» konser vermek için gitmiştir.Şarkıcı gelecek yıl ımınakkak luretU lst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • İNÖNÜ,SUNAY İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet nönü dün saat 16 da Genel Kurmay Başkanlığına giderek Orgeneral Cevdet Sunay ile 45 dakika görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • ıı in h Sıkı Yönet im ahkemesi tarihî kararını yerdi:İDAMA MAHKUM EDİLENLER OSMAN DENİZ Em.Kur.Yb.CEVAT KIRCA Em.Kur.Alb.FETHİ GÜRCAN Em.Suv.HııH.i İLHAN BAŞ Tank.Lv»tğnı.rıışınada mahkemenin hakların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • Türkiye Müskirat ve Gıda üye 40 sendika,4 merkezî SEDAT AĞRALI V URK1YE Müskirat,Gıda ve Yardımcı işçileri Federasyonuna üye 40 sendika birleşmek suretiyle 4 merkezî sendika halini alacaktır.Federasyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • Kılavuz kaptan oturan)bilirkişi hej'etine harita üzerinde İzahat verirken.S'mh krizleri geçirdiği bildirilen şilep süvarisi ifade vermeye gelmedi.Cenazeler kaldırıldı RUMELIHISARTnda iki yalıya bindir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • İKİ İRAK UÇAĞI karakolumuza ATEŞ AÇTI HAKKARİ,ÖZEL 2 Irak uçağı dün hududumuzdan 38 kilometre içeri girmiş ve Çukurra'nın Alaman köyündeki takım merkez karakolunu makineli tüfek ateşine tutmuşlardır.U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • 27 mağazayı soyan hırsızlar yakalandı Istanbulun muhtelif semtlerindeki 27 büyük mağazadan 300 bin liralık eşya çalan 2 hırsız dün yakalanmıştır.Yapılan soygunlarda çalınan malların taşınma ve saklanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.09.1963
  • Bekata "Üsküdar İli„nde ısrar ediyor ANKARA.AA.İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata dün yaptığı konuşmada Istanbulun ikiye ayrılması konusundaki fikirlerini açıklamıştır.Bekata «Benim meselem Anadolu yak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • Yerli Turistin X not defteri ten temiz ve ucuz.Hava çok sıcak.Salihli'de bir yüzme havuzu varnuş.V Arkadaşımla oraya gidelim,dedik.Hem yüzer,hem de serinleriz.Gitmez lavdık:Pislikten giremedik,Lokanta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • v DÜŞÜNENLEftîN Orta öğretim ve ü ASIRLAR boyunca devam eden barbler tonu milli servet gibi aile servetlerini de kaybeden nesiller,yeni bir bilgi ve tek.Big* ve bilhassa ağır sanayie ayak uyduramıyara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • Yüksek Plânlama Kurulunun kararı:Fiat artışını önlemek için imalât arttırılacak ANKARA,ÖZEL Piyasada fazla aranan malların,fiat artıcına sebep vermemesi İçin,imalâtın arttırılması yoluna gidilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • Cumhuriyet 39.30 S9.5» ayni Reşat 132.00 132.50 ayni Hajnft 101.00—101.50 ayni)Ingili* 110.50 111.00 ayni)Fransız Vapolyon R3.50 90.00 ayni M ayar külçe altın 13.38 1340 ayni)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Kutu Fabrikamız ihtiyacı olarak mevcut sartnamesine göre bir adet yazı dizme makinası pazarlık suretiyle «atın almaca kttr.2 Pazarlığı ll/Ekim/1963 Cuma saat 10 da Tepebaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • Eşref Şükrü Aksoy ve Şürekâsı Aksoy Ticaret Kollektif Şirketi Konkordato Komseriiğinden Buna Dosya No:1963/722 Konkordato hükümlerinden İstifade etmek isteyen Eşref Aksoy ve Şürekâsı Aksoy Ticaret Kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • MEMLEKET BORSALARI ADANA'DA PAMUK SATİŞİ HAREKETLİ ADANA,ÖZEL Yeni mahsul pamukların dig alivre satışları son günlerde hayli hareketlenmiştir.Mersin ihracatçılar Birliği IIglulerinin belirttiğine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • *V I Telefon Aranıyor i J Dolapdere Kurtulup Deresi cad-5 deal 73/1 numaralı binaya tran»-J» fer edilebilecek telefon »atın alı-J nacaktır.Devretmek İsteyenlerin i 49 11 08 la jaatlerl dahilinde mü-J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • Yeni mahsûl kuru üzüm ihracatı durduruldu Tariş'in kararma sebep Dış piyasanın istikrarsızlığı,içte fiatlarm yükselmesi İZMİR,AA.Tariş,dün aldığı bir kararla yeni mahsul çekirdeksiz kuru üzüm İhracatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • İPEKLİ MENSUCAT PİYASASI DURGUN İpekli mensucat piyasasında işler durgun gitmektedir.Fabrikalar piyatanın durgun gitmesi sebebiyle,haftada 5 gün ve günde 8 er saat üzerinden çalışmaktadırlar.Haziran a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • RUSYADAN SÜT KOSTİK İTHAL EDİLECEK Rusya ile ticari anlaşmamızın listesinde yer alan Sut Kostik ithali için İstanbul Ticaret Odası emrine 10 bin dolarlık bir kontenjan ayrılmıştır.Bu kontenjan talepte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • ÇIRÇIRLAMA BAREMİ ADANA,tfZEL Ticaret Odasında çırçır fabrikaları ve çiftçi temsilcilerinin katıldığı toplantıda çırçırlama baremi 46 kuru?olarak kararlaştırılmıştır.Bu yılki barem geçen yıla gore 1,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • Üniversiteye giriş imtihanı günleri belli oldu istanbul Üniversitesinin muhtelif fakülte ve okullarına girif İmtihanı günleri belli olmuştur.İmtihan günleri ve konuları şöyledir:Tın ve Kcracı Fakültel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • Hacizli telefonlar aoik artırma ile satılıyor Piyasadaki İş adamlarının blrçoju paralarını alamadıkları borçlularına ait telefonları haczett irmektedirler.Şimdiye kadar İstanbul Telefon Müt'iüiıigune
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • TÜRK-İŞ SİGORTA KANU-NUNUN TADİLİNE KARŞİ Türk-ls Sendikaları dün bir tamim yaparak İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun,Mecliste görüşülmekte olan Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu şeklinde değiştirilmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • 17 MÜESSESEYE KAPAMA CEZASI VERİLDİ Belediye Balkan Yardımcılarından Burhan Güngör'ün riyasetinde evvelki gün Beyoğlunda yapılan kontrolerde 17 lokanta,pastahane,büfe ve benzeri İs yerine 1 ilâ 4 gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • AÇIKLAMA Evvelki günkü nüshamızda Akşehir Talebe Yurdunda iki öğlencinin eşyasını çalan hırsızın yakalanması ile ilgili haberlinizde hırsız olan Cengiz'in,aynı yurt.öğrencilerinden hırsızı arkadaşı Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • ANKARA MEYDÂN SAHNES KARACA TİYATRODA 7 Eylülden itibaren Yalnız 3 Temsil Bu Gece Aceleci Kalp Son Temsil Gördüğü Rağbet Üzerin» Tekrar oynayacaktır.Biletler satışa çıkarılmıştır.BAtEŞ 9EKLAMV 134 12S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • MÜHENDİS ALİNACAK BAYINDIRLIK BAKANLİĞİ DSİ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Genel Müdürlüğümüz Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Dairesi Başkanlığı emrinde çalıştırılmak üzere inşaat mühendisleri alınacaktır.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • m m AKBAN 5 EYLÜL İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ Dormen Tij'atrosunda istanbul ikinci Noteri,Banka murakıpları v« »ayın müşterileri huzurunda yapılmıştır.Bu Çekilişte Nişantaşı Topağacında tam konforlu apartman da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • ı:ii:ı:i!ii EVVELKİ akçam Sarıyer'de turistlerin,hattâ İstanbulluların da pek bilmediği,rıhtım üzerindeki mütevazı bir kuytu balıkçı meyhanesinde,mangalda yağları cızır cızir damladıkça mis kokulu dum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.09.1963
  • 19 günlük mevsimin en güzel AVRUPA AKDENİZ GEZBt 7 GÜN 7 GECE İSPANYA ve Yunanistan italya Fransa Hareket 20 Eylül 1963 Gidiş:LÜKS SAMSUN' Dönü/LÜKS KARADEMZ gemileriyle Gidiş Dönüş:I mevki 3.700 TL.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • İzmir'de tecavüze uğrayan kız dün olayı anlattı İZMİR,ÖZEL Urla iskelesinde iki gun once cere-'an eden olayın esrarı dün N.A.adındaki kızın komadan kurtulması ve konuşması İle kısmen çözülmüştür.Komad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • iY îLfğ€ if OLE ILK ORTA LİSE Kız Erkek Yatılı Gündüzlü Kurucusu:MUSTAFA İYİLİK Millî Eğitim Bakanlığının 27.8.963 tarih ve 42Ö.I-3199 sayılı emirlerile eğitim ve öğretim bakımından memleketimizin en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • Tediye Kolaylığı ile Moda Renk ve Numaralarda Dokuma Yünipiiği Satışı Tediyede kolaylık gösterilmek sureti ile piyasaya tahsis ettiğimiz dokuma kamgran yünipiiği satışlarına devam edilmektedir.Bu kerr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • PTT 2.Bölge Şantiye Müdürlüğünden Şantiye olarak kullanılmak üzere Fatih,Aksaray,Lâleli,Sultanahmet ve civarında 6 veya 7 odalı ve takriben 120 M2 kadar büyüklüğünde ve vasıta girip çıkmasına müsait b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • AUUAW VETL.ERİ HARIL.«AWL HAVAVA BfK.T02L SERPMEKLE AEŞGUL.HOŞ BfK.KOKUSU oA var.s rn ŞaŞKAN KAŞiMGTGS/Dc~ıv£tz.ALLAH W AVA KUV.BfR.SAAT SONRA BEVAZ 5AKAVDA OLA CAĞIZ.O ZAMAN AN.ARIZ BUNUN NE OLDUĞUNU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • SAWN)AÇIK Bıi&üN.KîME-VıûİîlifrıN MPA W)KU-^ü iiit GÖRÜNME-«EK—^1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • Nevzat Özer S\müessesesi Tel:772119 228238 kicklamcllik 3394 12897
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • Resmî otomobille geneleve gittiler KE\Hill.ÖZEL Şehirde yapılan trafik kontrolü sırasında bir resmi araba genelev önünde yakalanmıştır.Resmî araba ile geneleve giden ve arabayı genelev önünde park ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • AV TUFEGİ İLE arkadaşını vurdu DENİZLİ,ÖZEL Saraköy ilçesinin Duacılı köyünde eski bir husumet yüzünden alan Avcı,aynı köyde 19 yaşındaki arkadaşı Faik Akan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • Doğu'da 134 suçlu yakalandı ANKARA,ÖZEL Takviye edilen ve özel bir eğitim gören jandarma birlikleri sayesinde Doğu vo Güneydoğu bölgelerinde asayişi bozan olaylar büyük ölçüde azafmıştır.Bu husus,İçiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • UYUYAN KOCASININ BAŞINI BALTA İLE KESTİ SAKARYA,ÖZEL Arifiye'nln Yeni köyünden Bedriye Aydın,kocası Rahmi Aydın'ı aşırı geçimsizlik yüzünden gece uyurken başına balta ile vurarak öldürmüştür.Kaatil ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • İKİ ŞAKÎ YAKALANDI DİYARBAKIR,ÖZEL Lice yolunda durdurdukları bir kamyonu soyan,arkadan gelen bir kamyona da ateş açan şakilerden Ahmet Yıldız ile Selâhattin Yıldız dün jandarma tarafından yakalanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • Çeşme'de eski bir tiyatro bulundu İZMİR,ÖZEL Çeşmede yapılan kazırlarda eski devirlere ait 10 bin kişilik bir tiyatro bulunmuştur.İldir köyündeki Eski Ivon şehirlerinden Eritrea'da izmir mü:ce müdürlü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • Su arkı yüzünden cinayet işlendi DENÎZLÎ,ÖZEL Merkeze bağlı Irıganlı köyünde jsu arkının kapatılmasından çıkan kavga evvelâ cinayet,sonra da kan dâvasına donmuştur.15 yaşındaki Mehmet Cansever tarlası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • l OSVET PAZARTESİ günü kömürümü almak üzere Maltepe tevzi deposuna adamımı gönderdim.Müessese rüşvetten ne kadar yaka silkmiş olacak ki giriş kapısının üstüne «Para veren de alan da ceza görür.diye bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • YARIN HAYA KASIL OLACAK 1 v H Trakya bölgesi çok bulutlu m ve kuzey kesimler yağışlı geçecektir.Sıcaklık önceleri i-yükselecek,yağışla birlikte düşecektir.Genel akım güney jğ yönlü olacaktır.Marmara v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • SATILIK APRE MAKİNALARI Tek helezonlu,2 metre eninde,emme tertibatlı 2 adet Ketthıng Braurı marka Makas Makinesi A 2 metre eninde,eriis halde kuma.vı süzen,kurutma torbalı arkasmda çalışan Ketthing Bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • TAKVİM BASTIRILACAK Türk Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Kapalı teklif alma usulü ile 15.000 adet resimli duvar takvimi bastırılacaktır.2 Muhammen bedel 65.000,ve muvakkat teminatı 3.250,liradır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • Türkiye Ziraî Donatım Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünden Azot Sanayii Kütahya Fabrikasından 1.300 ton AMOW-SÜPER SULFAT'la Yarımca Gübre Fabrikasından 16470 ton SÜPER FOSFAT muhtelif mahallere naklct
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • öldürdükleri kadının cesedini parçalayıp mağaraya gömdüler Uç ay önce işlenen cinayet meydana çıkarıldı ve altı kaatil tevkif edildi DİYARBAKIR,ÖZEL Pakize Tokdemir adında 30 yaşında bir kadın,yakın a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.09.1963
  • SİYASET DÜNYASINDA İTENİ BİR HİNDİCİNİ savaşından son-kilmek zorunda kalmıştı.Aynı ra Fıansa 1954'te,bir yıl imzalanan Cenevre anlaş-AMERİKA'NIN UZAK DOĞU'DA İKİ MÜTTEFİKİYLE BAŞI DERT-TEDİR.DE GAULLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • MA»',MOJZ«ASU!V KA «ftuiWyA «a ex.s:HUNU BAM A SOV.UEAAEX İSTHDİCİINJİZI AKU L^WsAOiM AKTTl^MAKiçi M ovlmunuzü Bozmak fs" "e-WEW AMA,YA BUMl-ARı PETH'VE AN)L-ATî SA.'A?SAmİDEN AMUATIR.Bu BHm!w» îç m J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • HÜKÜMETİMİZ.dUw«y AMescltcâ' oa (*VA*AKKA OSVUE-Tf MAKlCtfXOA BİR.RAPOR.HAZrtej«A-Vtp BfuDi'RMB.N»(23 İSnVoRL-c 9h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • ALLAHUK A» İ «i EY «aATwve basura 7 O OA BiX I SÎZ.OH ŞEV Mi 2 BA-VA-21VOK.MU BAMk 5 QO^_»1 SUNUZ 2.WAR.ALDI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • VAKİT VASATI EZANÎ CUMA 6 EYLÜL 1963 Hlert 135» RcbiUt' âhır ir GÜJ1CI İkindi Ak-t im Yat*ı tmsâk 632 İS.13 18.50 1933 »1.11 i a Rumi 137» Ağusto» 34 16 Î6 «37 B.18 13 00 1 33 MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adın* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü i ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra re Makalelerden Mesul Müdür ı HASAM YILMAER Spor kumuıdan Mesul Müdür NAMİK SEVIK Magarin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • İLAN TARİFESİ q 2,3,4.3 Ind tayfalarda aantlm)40 T.L.ABONE TARİFESİ 0 T ttd aarfalarda aantlıul SS T.L.3 Avlık:22 T.L.6 Aylık:40 T.L.Yıllık s 75 TL.0 Dö-fün,Mljan,Nikftij.Vefat va Taşekkür İlânları 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • SOLDAN SAĞA:1 Yüzü jtülmez lalim lusi mânasına;Temiz olmayan.J İngiltere'nin toprak durumu;Dilenciye verilen para.3 Dinî nalihat veren;Çalım,fiyaka.4 Kalabanın büyüğü;Tersi yetmeyen miktar.3 Din âliml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • SÇ OĞLAK BURCU 22 Aralık 10 Ocakl Bir toplulukta yeni bir limit bul*' cakamız.Bot da defil.$h KOVA BURCU [21 Ocak 19 Subatl Bir i/ıkının;tizden yardım umuyor ama açılıp »öyllyemiyor.25 BALIK BURCU [20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • UA" tU£ SÜ.UA Z tgQAAA' OA BeW 8ekll YOKLARn T OYUMU OGfZBNAM^TI B/'i.E„ HAZARD «ADU POlJ'VE VANINDA ÛA «ZOSETTA VA.CASA AOUI GİR.KADUX wE M AVA AuAMlfS A tNER tNfAEZ OE 8İK ŞF&R ARASA KtRA-AAA A BENI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • 7.30 7.3S 7.40 7.50 8.00 10 8.30 9.00 9.20 55 10.00 1J.O0 12.10 12.30 13.00 11.20 11.30 13.45 14.00 "mm 14.40 14.55 5.00 17.00 17.03 İSTANBUL RADYOSU Acıl'8 tos* haberler Neyler Kur'anı Kerim Saz eser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • li|l|!lll!|||lill!|ll!i|!l!|il!|l|i!llililil|lil!l!l!l!lji I Musikimizde usûl Ölçü SApJ^I tK(|HEPaKR LENKFAHTE:Bu usûl.on zamanlı ve altı vuruş-3 3 ludur.Dıim 2 tek 3 dunı 1 tek 2 tek 1 S S kâ 1 sekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • Beni Çinli kabul elti,bir teferruat daha:«Clıeı Ulaliıilde» dr sigara satan ki/bana.arkalında:«Sol »eni hu akşam bekliyor» diye bir paket sigara gelirdi.Zannederin lokanta onların buluşma yeri.Michel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.09.1963
  • Seyircilerin jarısı Caberhan'ın oyuncu olmadığım anladılar.In aşağı!İndirin açağı UtterlyII Diye bağırdılar.Varili İse oyuncu olduğunu tandılar veya boyla bir kargaşalığa alışıktılar.Her oyunun sunund
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • Kmı AN KARA TELEFON 12 Ü 84 i SATILIK EMLÂK ı m.ı i,BEYOĞLU İstiklal caddesine çok yakın konforlu 5 adei apartman dairesi çok cazip fiat ve.şartlarla sahibinden acele satılıktır,fırsatı kaçırmayınız.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Üniversitemiz Fen ve Edebiyat Fakültesi Kanıya bölümüne Asistanlar alınacaktır.1 isteklilerin Ingilizceden ve çalışacağı Bilim dalından yapılacak imtihanı kazanmaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • Büyükada Sağlık Merkezi Satmalma Komisyonu Başkanlığından AÇIK EKSİLTME USUULE:hl tesisat ikmâl işi 19 Eylül 1963 günü saat 15 de Büyükada Hükümet Tabipliği odasında açık eksiltmesi yapılacaktır.2 İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • İLÂN ESKİŞEHİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş.den 1 Çukurhlsar'da fabrika dahilinde yaptırılacak dört adet çimento silosunun kaba İnşaatı birim flat esaaı üzerinden ve teklif alma suretlle ihaleye çıkartılmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • Amerikan ve Rus feza âlimlerinin bir türlü halledemediği mesele:Sıklet yokluğu ne olacak EZANIN sikletsizlifc durumu insanın vucudünden gizlice,sessizce,bâzı hayati hususları çalmaktadır,insanın fezad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • BAYİNDİRLİK BAKANLIĞI DSİ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İzmir II.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında Denizli vilâyetine bağlı Buldan kazasının 15 km.kuzeyinde ve Buldan Sarıgöl yolunun 6,5 km.doğusundaki Kadıköy der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • Bursa Beisdiye Başkanlığından Kapalıçarşı betonarme yol inşaatı 293376 lira keşif,şehrin muhtelif mahalle ve sokaklarındaki âdi kaldırım onarımı 131817.28 lira keşif,yirmi sokak yeni kanalizasyon inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 Gaziantep içki Fabrikası makina ve kazan dairesi inşaatı bmm fiat esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Eksiltmesi 27/9/1963 Cuma günü saat 11 de T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.09.1963
  • Ankara Tekel Başmüdürlüğünden 1 Altınova Devlet Üretme Çiftliğinden 1500 ton,Malya.Çiftliğinden 1200 ton azalır çoğalır arpa kamyonlarla Ankara Bira Fabrikasına nakledileceğinden pazarlıkla ihaleye çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS SS)1 Çılgın Aşklar R.t.İNCİ Tel:48 «S Ol;1 Şej tanın Kılıcı F.Hakan,I„.Sayar.2 Cehennem Yolcuları K.Par.s.KONAK Tel:48 26 06)Onarım dolayısıyla kapalıdır.LALE Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • ROSfy Schneider bugünlerde sevinç içinde.Amerika'ya Yaptığı son seyahat yeJi fılmlık uzun sureli bir kontratla sonuçlanmış.Aktris bugünlerde Jack Lemmon ile birinci filmine başlayacak.Filmin adı «t.vi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • Bakır Levha ve Rüboroit ve Macunu ve Pik Boru Satın Alınacaktır 1 00X2.00 ebadında 1535 Kg.0 50 mm.tavlanmış çatı örtü bakırı şartnamesine göre ve 1277 112 30 luk rüboroit ve macunu ile.85 metre 0 150
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • I Y E N İ K Ö Y BOĞAZİÇİ Gazinosunda HER AKŞAM LOS PARAGUAYOS ZENGİN MENÛ İÇKİ HARİÇ)SERVİS DAHİL 1 KİŞİ 55.TL.DİKKAT 8 Eylül Pazar Saat 16-19)Matine Anapa ve Orkestrası Rezervasyon LOS PARAGUAYOS 62
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • TURHAN KARABULUT m*+m^U plAklai 450 172 PLAKLARINDA 78D f Yeşil Giy Yeşil Kuşan 1280 Ninnaların Ninnası En kıymetli sanatkârlar En güzel eserler En ileri teknik En kusursuz ses GRAFSON PLÂKLARINDA İLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • ARANIYOR B.P.Petrolleri A.Ş.'nde görevlendirilmek üzere 3 ilâ 5 senelik iş tecrübesi olan 25/30 yaşlarında bir KEŞİF ve METRAJCI ESTIMATOR)alınacaktır,ingilizce tercih sebebidir.İsteklilerin Ege Han,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • Evinizde her an ihtiyaç duyacağınız bu gıdaların hepsi bir AEG buzdolabına tamamen sığar.AEG nin içi baştan başa emayedir.Yemeklerinizi muhafaza ve koruma kabiliyeti fevkalâdedir.TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • KAYIN AĞACINDAN AMBALAJ SANDIKLARI Muhtelif kullanma yerleri:Limon,portakal ve dıger rneyvalar Patates dahil sebzeler Balıklar Konserve yiyecekler Sınai mamullerin ambalajı için.Muntazam görünüşlü Nak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • İLÂN ELMA SATIŞI Yalova Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden 1 Çiftliğimizin 1963 yılı Elma mahsulü tahminen 150 ton Ağaç üzerinde 19/9/1963 Perşembe günü saat 14.00 de açık arttırma suretiyle satılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • Feridun Çölgeçen'in rol aldığı F BI İstanbul' u Arıyor' a başlanıyor.Halit ÇAPIN ÇÖLGEÇEN Feridun «Çok banal bir seyahatti.Atlantiği yirmi sekiz günde germiştim» dedi.«Altı yıl önceydi.Sinemama payita
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • n»wı ÖkjCuv YERLİ FİLMLER Y KM sinema mevsiminin eşiğinde,Türk sineması-ııın genel görünüşü ekonomik açıdan bakıldığı »aman pek iç açıcı sayılmaz.Her ne kadar hu yılki prodüksiyon hacminde,geçen yıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • APARTAAAN SAHİPLERİNE MÜJDE!Sağlam,Ucuz,Ekonomik ve Basit Kullanışlı MEŞHUR AMERİKAN COLUMBIA BRÜLÖRLERÎ 30.000 300,000 K.cal/saat kadar Toptan:49 35 25 Toptan ve perakende:TUR ELEKTRİK Okçumusa 95 Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.09.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satınalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Sağlık Tesislerinden,istanbul,Eyüp Hastahanelerile,Süveyyapaşa Sanatoryomu ve Bakırköy Doğumevi ile,Dispanserinin bir yıllık ihtiya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • AYŞE TANER İle Diş Tabibi SEDAT YOl.ALAN nişanlandılar 6/9/1963 Ankaıa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Biz Nişanlandık NLRİNİSA.N.REFİK BALCI Erenköy S Eylül 1963 MİLLİYET 12900
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • VEFAT Kehlce Korol'un eşt,Budak Koro!ve Kaynak Korol'un babaları,Hatice Tanac'ın,merhume Emine Bulat'ın.Dr.Fatma Atasavıın'un,Azime lpek'in kardeşleri,merhum Sabri Tanac'ın.Dr.Vefik Bulat'ın.Dr.Abdull
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • GEREKÇELİ HÜKÜM Turk Milleti namına kaza hakkım kullanmağa yetkili İstanbul Yıldız Harp Akademileri K.lığı As.Mahkeme Hey'eti As.M.U.K.nun 31 inci maddesine göre:REİS:P.BNB.HAYRİ İLKAY 945 107 D.HÂKİM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • TALÂT AYDEMİR j Baştaraft Birincide lartn ikrarını muta/anımın beyauları ile diğer delillerden maddi vak'alura müstenit olarak,olaya icra safhasında vukufları olduğu halde,hükümet organlarını haherdar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • 1%3 TÜRKİYE GÜZEL ÇOCUK MÜSABAKASI Bu Aksam AÇIK HAVA TİYATROSUNDA 21.00 den sabaha kadar Ayrıca:Film Artistleri,Ses ve Sahne yıldızları,Folklor ekipleri Caz ve Saz topluluğu:Biletler:5—10 lira olup A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • MALATYA VALİLİĞİNDEN 1 Yapılacak iş 50000.00 lira keşif bedelli Malatya köy ebe okulu ihata duvarı inşaatı olup geçici teminatı 3750.00)liradır.2 Eksiltme 20.9.1963 tarihine rastlayan cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Tekel Genel Müdürlüğünden:1 istanbul Bira Fabrikamız için beheri 250.000' Kcal/htakatmda maateierruat 2 adet Evaparatör Ferdamfer)ile 2 adet beheri asgarî 250.000 Kcal/h.takatmda kondonsör ve bu tesis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • İNŞAAT İLAMI Türkiye Ziraî Donatım Kurama Ziraat Âletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden ADAPAZARI 1 Eksiltmeye konulan iş:Müessese sahasında,S00.716.2fi TL.Üçyüzbin yediyüz onaltı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • KİM,dün Mamaktaydı.KARARLARI TAKİP İÇİN BUGÜN BİR i ALINIZ BASİM 1MI70)12907
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • NAYLON TOHBA ve Ölîtl yapmak için rulo halinde tıat-8 TL.yeni tesisimizle fi em,den 300 cmene kadar her eb'at ve kalınlıkta kanat plastik sanayii Sisi)meydanı 199 Tel:47 16 3» 48 45 53 REKLAMCILIK 4U0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Satılık Oto Perrnısi 21 28 93 21 31 98 MİLLİYET 12906
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • KİRA KANUNU Tasarısı hakkında açıklama yapıldı ANKARA,AA Bina Kiraları Kanun Tasarısını incelemekte olan geçici komisyon başkanı İzmir milletvekili Mustafa Uyar dun basma şu açıklamayı yapmıştır:cHükû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Bir seyyar satıcı bir genci koma halinde yaraladı Kadıköyde seyyar satıcılık yapan 18 yasında Abdullah Ertuş Gazimuhlar pasa caddesindeki 58 numaralı demirci dükkânında çalışan 17 yaşlarındaki Sait Yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • KIZIL HAÇ,KUZEY IRAK'A MÜŞAHİT GÖNDERECEK CENEVRE,A.P.Milletlerarası Kızıl Haç Teşkilâtının Merkez Komitesi,Irak'ın kuzeyine.Kurt isyanının bulunduğu bölgeye müşahitler göndereceğini açıklamıştır.Kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • 9 FİGEN ERDÖL ile OKHAN LÇAB evlendiler 5/9/1963 Beyoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Tekel G.Müdürlüğü İstanbul'da kalıyor Tekel Genel Müdürlüğünün Ankara'ya najill 1963 yıh İçin durdurulmuştur-İlgililer,nakil işinin gerektirdiği ödeneğin 1963 bütçesinde mevcut olmadığını açıklayarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • I III IIIIIII11III 11 111 MIH IHI İlli İli;TEŞEKKÜR 30 yıldır çektiğim müzmin hastalığımı kısa zamanda teşhis 3 fiden ve Elektrik tedavileriyle beni şifaya kavuşturan,kendile-t rine medyunu şükran kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Rus gemisinin gidiş izni dün kaldırıldı fc Bcğtarajı Birincide Sabaha kadar bu şskılde deneme yapan şilep,yetinden 1 santim dahi oynamamıştır.Geminin acerıtası ve ilgililer.•¦Şilebin.kendi kendine kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Bekata,Üsküdar İlde ısrar ediyor Baştarajı Birincide ıstırabın da ifâdesi idf.Size canlı bir misal vereyim:Şahane Çamlıca,Beyoğlıında olsaydı,alnız tstanbulun değil,Türkiyenin değil,dünyanın bir ziyar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Ortak Pazar Komisyonu Başkanı şehrimize geldi Ortak Pazar Komisyonu Başkanı Von Hallestein dun şehrimize gelmiştir.Hava alanında Vali Niyazi Akı,Alman Buyuk Elçisi Von Walther tarafından karşılanan Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • f Easf/ıro/t Birincide adına eline alarak koyulmuştur.Bu seçimle elde edilen ve tezahür eden sonuçları,aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:a)Türk Milleti taşıdığı hisler ve inançları ile kendisini İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • BAYAN NHUr «BİR KISIM AMERİKALILAR GİTMELİ» DEDİ SAYGON,AA.Gun»y Viyetnanı'ın «Kuvvetli kadını* bayan Nhu Birleşik Amerika'nın Güney Vietnam'daki yardım heyeti üyelerinden bir kısmının Merkez lütih'oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • Memurların mesaisi 40 saate çıkarılıyor t Basttirnft Birincid* Haila,en az 40 saat olarak tesbli edilecek,çalama suresi ve.gunluk ca-Ujmarjin baklama ve bitme saatleri Bakanlar Kurulunca kararlaştırıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.09.1963
  • İLAM Devlet Orman Miktarı Muh.Bedel Gerici DEPOSUNUN MALIN İSTİF PARTİ Teminat Bölgesi Adı Nevi Kalitesi No.20 No.1 AD.33 M3.D3.19.167 Lr.Kr.146—Lira Kr.Dokurcun Dedeler 2.S.N.B.Kayın T.210—Dokurcun 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.09.1963
  • WpSV^ffAJwi yjL.s#Vf Romanya liginin ortalarında bîr yer işgal eden Petrolul'un Dinamo maçından bir görünüş.Kaleci Sfcteıı,II numaralı Dlnarooiu David'în atağını yumrukla uzaklaştırıyor.Havaya sıçraya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • ¦J ERİKÖY antrenörü Eşfak T Aykaç,takımının Pazar günü Galatasarayla yapacağı maçtan da ümitli olduğunu belirtmiş ve «Rakiplerimize kök söktüreceğiz» demiştir.Feriköy'ün genç kadroyla Türkiye ligine g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • SUTOPU LİG MAÇLARI FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ İstanbul Sutopu lig ftkstürü dün çekilmiştir.Fikstür şöyledir:9 Eylül Pazartesi:G.Saray 1st.Yüzme İhtisas,10 Eylül Sah G.Saray Modaspor,11 Eylül G.Saray 1st.Yüzme t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • TÜRK HAKEM TRİOSU KIBRIS'A GİDİYOR ANKARA,AA.Avrupa Kupa Galipleri Turnuası maçlarından bulunan ve Kıbrıs'ta oynanacak olan Kıbrıs Apoel Norveç Gjovik takımları maçını yönetecek olan Cezml Başar.Necde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • AMATÖR MİLLÎ FUTBOL TAKIMIMIZ,NAPOLİ'YE 13 EYLÜLDE GİDİYOR ANKARA,ÖZEL Napoli'de yapılacak Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek amatör millî futbol takımımızın hareket tarihi değişmiştir.Amatör futbol ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • Mithatpaşaya ışıklı sayı tabelâsı konması isteniyor YENİ acık tribünün tamamlanmasından sonra 58,500 seyirci alabilecek olan Mifhatpaşa Stadına ışıklı sayı tabelâsı konulması istenmektedir.Tribün inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • BEŞİKTAŞ YARIN B.SPOR İLE OYNUYOR MilH ligin üçüncü haftasında yarın akşam Mithatpaşada 18 de Beykoz Kasımpaşa,20 de Beşiktaş Beyoğluspor,Ankarada Gençlerbirliği Demirspor,îzmirde ise,Karşıyaka İzmirs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • Moskova daki 3 1' lik maçın revanşında us Dinamosu,Can lı j 4-0 vend i Hezimete uğrayan takımda,ayakta ŞÜKRÜ GÜLLSİN ROMA'dan bildiriyor FİORENTİNAnın Canlı kadrosu evvelki gece Floransada yapılan maç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • BULGURLU EVLENDİ Fenerbahçe kulübü idare heyeti azalarından Muhittin Bulgurlu dü.ı Kadıköy Evlendirme Dairesinde Bayan Nimet Sunar ile nikâhlanmıştır.Milliyet,genç evlilere saadetler di ler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • Amatör kulüpler serbest giriş kartları için İnönü'ye başvuracak Amatör Kulüpler Futbol Federasyonu emrine verilen 250 serbest glriç kartının fotokopilerini aldırarak,hazırlayacakları dosyayı Başbakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • Basri,Kıbrıs Hava Alanında ağladı.TEKİN YÜKSEL Kıbrıs'tan bildiriyor.Lefk» şehrinin Türkspor lakımım çalıştırmak üzere bir gece tinca uçaklı şehrimize gelen Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Basri Dirim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • BİNİCİLER YAS TUTUYOR:ESKİMO ÖLDÜ Olimpiyatlara hazırlanan blnicllöı «kibimizin en kıymetli atlarından Eskimo dün ölmüştür.Bütün dünyada büyük bir şöhreti olan ve ölümü,binicilerimiz arasında üzüntü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • UEFA'nın KARARI:ILK MAÇ 11 EYLÜLDE İSTANBULDA Kaptan Turgay,Talat ve Metin kampta tavla oynayarak vakit geçiriyor.tik maçın 11 Eylülde Pejte'de yapılmasını bildiren Ferençvaroj'un telgrafı.Ferençvaroş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • Rapid İm B dcındu Balkan İkincileri Tumuası için Beşiktaş'la karşılaşan Rapid takımı dün uçakla Bükreş'» hareket eteni*tir.Havameydanında kendisiyi* konu-»an arkadaşımıza Rapid takımı teknik meneceri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • F.Bahçeli futbolcu 50.Altın Madalya maçını 9 Ekimde Romanya'ya karşı oynayacak FENERBAHÇELİ Lefter 50.Milli Maçını 9 Ekimde Romanya'ya karşı oylayacak ve İlk altm madalya ala» Türk futbolcusu olacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.09.1963
  • Balkan Güreş Şampiyonasındaki hâdiseleri tahrif ederek aleyhimizde ağır neşriyat yaptıkları için Sadece resmî mahiyetteki müsabakalara izin verilecek.Rapor Dışişleri Bakanlığına verildi VELİ NECDET AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor