Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • AKİM TAMİROF GELDİ [ÖZDEMİR GÜRSOY] Rus asıllı ünlü film artisti Akim Tamirof dün gece uçakla şehrimize gelmiştir.Istanhııla gelmeden önce Fransada Tiirkçesi Siyah Lâle» olan «La tuipe noire» adlı kor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • D URUM VİETNAM'daki BUHRAN GÜNEY Vietnam'ın idaresini elinde tutan Katolik Ngo ailesinin halkın çoğunluğunu teşkil eden Budistleri vicdan hürriyetinden mahrum etmesi ve özellikle son haftalarda bunlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • SAĞLIK SİGORTASI İŞİ ELE ALINDI Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr.Yusuf A7i?oğlu ••Sağlık Sigortalarının kıırıılmasivle ilgili çalışmaların haşladığını» açıklamıştır.Bu konunun,Hükümet tarafından ilgi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • Gastıralı Ahmet n "Karikatür Duran,ı sokakta vurdu ADANA,ÖZEL Adana ve çevresinde «Karikatür» namı ile tanınan sabıkalı kabadayılardan Duran Yesllçanı önceki gece saat 23.00 sıralarında Cenup kulübü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • Alkan,partiden ayrılmak üzere olanlarla görüştü ANKARA,ÖZEL YTP Gene] Başkanı Ekrem Allcan dün.Genel İdare Kurulunun son toplantısında alınan karar üzerine partide muhalefet safına geçen ve ayrılmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • Erkin,dış politika hakkında Meclise izahat verdi ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinin dünkü birleşiminde gündem dışı söz alan Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin,son nükleer denemeleri yasaklama anlaşmasına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • IFETHÜLLAH TURHANI Mülteci çocuklardan biri yol boyunca küçük kardeşini sırtında taşıyor fan ilticalar Barzanî kuvvetlerinden koçan yedi kişiden üçü öldürüldü HAKKÂRİ,İBRAHİM ÖRS v FETHULLAH TURHAN bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • SSI?a ata BİR SORU 1 Ağustostan itibaren Yalova'da Tornıal'de İşçi Sigortalarının 7 ;0!MG No.İn isçi kartı ile tedaviye çekilen kişi kinidir?Ve ne ölçüde isçidir.Ve kimin akrabasıdır?İlgililer tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • Komisyon kira Tasarısını dungoruştu Tartışmalara yol açan birinci maddenin Anayasaya aykırı olup olmadığı konusunda mütalaa istenmesine toplantıda karar verildi ANKARA,ÖZEL KİRA Kanunu tasarısının müz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • AÇIKLAMA Milliyet Gazetesi Ya/ı İşlevi Miidi:İ ii.tiüne:27 Ağustos tarihli gazetenizde AçıK havnda kaymakamı tenkidi başlıklı yazınızı okudum.Bilâl Karahan'a alt ekmek kulübesi Belediye Riyasetinin 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • Çağlayangil,Çeiin Altan için tahkikat açılmasını Senatodan talep etti ANKARA.ÖZEL Bursa AP Senatörü İhsan Çaylayangil diin Cumhuriyet Senatosunca gündem dışı yaptığı hir konuşmada gazetemiz yazarı Çet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • KEŞMİR'DE DEPREM 100 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ VKNl DELHİ,A.P.Keşmir vadisinde vukısljuian bir depremde 100 kişi ölmü*.r0"v;an.fazla İnsan yaralanmıştır Deprem 56 köyde Uhıioat yapmıştır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • yaptıran veliler.İlk Okullarda öğrenci kaydı başladı Bu yıl 30 Eylülde altı yaşını dolduranlar birinci sınıfa alınıyor LK OKULLARDA öğrenci kaydına dün sabahtan itibaren başlanmıştır.Millî Eğilim Müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • içişleri ilçenin Sakanı,yeni vilâyete altı bağlanmasını teklif etti j ÇİŞLERİ Bakanı Hıfzı I Oğuz Bekata dün Ankara'ya gitmeden önce verdiği beyanatta «Anadolu yakası,Üsküdar vilâyeti adı ile ayrı bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • ÇOCUK ARABALARI Araba puset veportbebe'yibir arada temin eden yegâne mamullerdir Dolapdere Cad.No:130 B İstanbul Nizamettin Aygün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.09.1963
  • gr-V ^İI,y:*j.rv/v*« CL*2i Atina'da yayınlanan «Athiııaiki» gazetesinde yayınlanan yazının kupürünOnlara gösterecek ve hepsini mahvedeceğim.Avukatıma emir verdim,Yunanlı Yıldız 10 milyon lira tazminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • Cezaevi Müdürünün takdir yetkisi Cezaevinde bulunan bir mahkurnja telefon konuşması yapılabilir mi?Dün sabah saat 930 da garetemiw telefon eden bir vauiMtla» hu aıu-uyu soruyordu.Kendisine Ceza ve Tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • a Somsun bölgesindeki rekolte geçen yıla nozoron 20 fazla SAMSUN,ÖZEL Samsun bölgesindeki tütün rekoltesi,geçen yıla nazaran 4 milyon kilo bir faalalıkla 2ü milyon kilo olarak tahmin edilmektedir.Hale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • TEKEL 100 BİN KİLO ŞARAPLIK ÜZÜM ALDI 1/M1K,ÖZEL Tekel İstihsal bölgelerinden 100 bin kilo şaraplık üzüm mubayaa etmiştir.JJajraplık üzüm mubayaasına süratle,deyam edildül.ni bildiren Tekel yetkililer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • ingiltere Bursa Şeftalisi istiyor BURSA,ÖZEL Şehrimizden İngiltere'ye sevk •drieiî ton se-ftalLnin kilosu Londra'da 5—6 lira arasında satılmaktadır,italyan ve diğer memleketlerin şeftalilerinden lezze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • Pamuk rekoltesi de tahminin altında ADANA,AAilgililerden verilen bilgiye göre bu yıl Çukurovada pamuk rekoltesi Ekim zamanında hava şartlarının müsait va afırraâl.jjltmemest yüzünden fazla olmıyacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • 1 T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz yayınlarından tahminen 50 forma tutarında İki adet kitap 4936 sayılı kanunun 59.maddesi,gereğince pazarlıkla bastırılacaktır.Muhammen bedeli 20.000 Lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • Üzüm:Rekolte Tahminden az,Dış talep çok KURU ÜZÜM REKOLTE TAHMİNİ 50 BİN TON İZMİR,ÖZEL Çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesinin bir »üre önce lesbit edilen miktardan da az olacağı anlaşılmaktadır.Bölgeden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI Cumhuriyet 89.35 89,50 ayni Reşat 132.00 132.50 ayni Hami t 101.00 101.50 0.50)İnjflül 110.50 111.00 0.50)Fransız Napolyon 89.50 90.00 ayni 2» ayar külçe altın.13.38 13.40 0.05)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • Hokkabaz,Elekti Tikli Kukla.Her-kesin sevgilisi HAKKI MOLLA ve şeriki CEMAL ÇELEBİ Sünnet olacak yavrularınızın bir an evvel dâvet-lerini bekler.Adres:Galata Necatibey Cadde-Leblebicl Şaban Sok.Işılda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • Şeker fabrikaları çalışmağa başladı BU YILKİ PANCAR MAHSULÜ BOL;ÜÇ FABRİKADA CEM'AN 750 BİN TON PANCAR İŞLENECEK SAKARYA,ÖZEL Şehrimiz şeker fabrikası yapılan bir törenle 11 inci şeker kampanyasına ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • SOBA İHTİYACI OLANLAR İstediğiniz marka Odun,Kömür,fiorulu ve Borıısuz Gaz Sobalarını T A K.İTLE Sabri Re ar s oy DAN Temin «debilirsinlz.Tuphane,Boğazkesen CaiWesi «8 175,Tel:49 18 7(i REKLAMCILIK 3Ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • NAYLON TORBA ve ÖRTÜ yapmak İçin rulo halinde flat:8 TL.yeni tesisimizle 6 cm.den JQ0 cmmum kadar her eb'at ve kalınlıkta kanat pla&t4k-*a«ayil Şi$li mt»y.d*nı 1S9 TIf:47 16«â 4JM5 53 REKLAMCILIK 3935
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • HAFTALIK EMİSYON DURUMU Son hafta 24 Ağustos 1963)5.081 Milyon T.L.Geçen hafta 17 Ağustos 1963)5.089 Bir ay önce 27 Temmuz 1963)4.985 Bir yıl önce 25 Ağustos 1962)4.737 EMİSYONDAKİ para yon liralık ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • fWML AKBA Tercüme Polis Romanları:g KİZİL DAİRE PATRICK QUİNTİN Akba Yayınevi Cağaloğlu Tel:22 36 87 MİLLİYET 12728
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • ÖZEL İKTİSADÎ ve TİCARÎ İLİMLER YÜKSEK OKULU Müdürlüğünden 1 Özel "İktisadî ve Ticarî İlimler Yüksek Okulu 4 Kasım Pazartesi günü İkinci ûgr retim yılına başlayacaktır.2 Yüksek Okulumuz,İktisadî ve Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • ANNELERİN,BABALARIN VE HUZUR LSTEYEN HERKESİN MECMUASI nm 8 inci sayısı çıktı.Bu sayıda okuyacağınız güzel yazılardan bazıları k Çocuklarınıza fırtınayı sevmeyi öğretiniz.«fc Allahı içte duymak lâzımd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • TEŞEKKÜR Fabrikamıza sirayet eden yangın dolayısiyle telgraf,telefon,mektupla veya bizzat ge-knek suretiyle teessürlerini ifade eden dost,akraba,müfterilerimize ve müesseselere teşekkür eder,fabrikamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • BALIKESİR BEYAZ ÇİMENTOSU Yfn l Parti Yeni Fiyat J Ç i LİNGİROĞLU CiboU 192 Tel.21 19 75 21 32 57 nra-RFKT.joifl 197111
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • YURTTA EŞYA ÇALAN ÖĞRENCİ YAKALANDI Akşehir Talebe Yurdunda yatan 2 öğrencinin elbiselerini çalan hırsızaa arkadaşları olduğu anlatılmıştır.Alemdar Yerebatan Caddebindt bu« lunan Akşehir Talebe Yurdun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • BELEDİYE,5 UMUMİ HELA YAPTIRACAK Efclediyece cehrin muhtelif aemtlerla» de 5 yeni umumi hela yaptınlacıünur,Mevcut umumî helalardan 14 ü da elden geçirilerek yeniden in$a sine onarılacaktır.Istanbulun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • I III 11 llil I IIMiilllllllllMMIa I 1111111 111)11111 il II111111 11111«¦ 1 i J11111 i 1111 1111 1111II11111IIII1111 III 1111111111111 III til 111 I 11 I 111111 111 i 111 i 1 1111111111 Itl 11111II!I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • Zeytin çekirdeği Yüzünden iki aile Mahkemelik oldu Zeytin çekirdeği yüzünden 2 aile birbirine girmiş ve adliyelik olımı^tur.Taksim Duvarcı Adem sokak 56 numaralı apartmanda oturan Evdoksiya Erenero ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • Prof.Dr.HALÛK CİLLOV AMERİKA'YA GİDİYOR İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü Müdürü Prof.Dr.Halûk Ciiloy,önümüzdeki ders yılında California Üniversitesinde ilmi araştırmalarda bulunmak üzere da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • PLAJ KABİNESİNDE 4 KUMARBAZ TUTULDU Floryada bir plajın kabinesinde kumar oynayanları polis suç üstü yakalamıştır.Plajın kabinelerinde kumar oynadığı İhbarı üzerine polis ekibi tarafından yapılan bask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • ANKARA ASFALTINDA BİR ÇOCUK EZİLDİ Şoför Ahmet Hüsamettin öztürk İdaresindeki 59037 plâka sayılı taksi Ankara asfaltından geçerken Maltepe 60 Evler mevkiinde 4 yaşındaki Hüseyin Kıiçük'e çarpmıştır.Ağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • GECEN AY İÇİNDE 3756 İŞÇİ YURT DIŞINA GİTTİ Geçen ay içinde dış memleketler* 3756 Türk çalışmağa gitmiştir.Bir y;l içinde en çok işçinin gönderildiği ay Ağustos olmuştur.Ağustos «yi İçinde Batı Almany
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.09.1963
  • DUŞUN ENLERİN DÜŞÜNCELERİ Türk Sağlık Teşkilâtında sosyalizasyon olmalı mıdır?MUHTEREM Sağlık Bakanı iki mimim i.jiicıiı teklifini meclise getirmekte vekâlet hizmetinde bulunan eski aı kaduşlaı ını bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Kurşun,15 yaşındaki kızın tam alnına girdi SAN FRANSISCO,A.P,A.A.NİŞANCILIK gösterisi yaparken bir baba 15 yaşındaki kızını alnından vurmuştur.Tanınmış atıcılardan Milo Ploofun 15 yaşındaki kızı Maril
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • WW h u«IlI miii ı/ciı i^i ixiti Güney Vietnam'ın başkenti Saygon'da BAYAN NHU NUN KIZI önceki gün hükümet lehinde ve Budistlerin aleyhinde bir gösteri tertip edilmiş ve buna gönüllü kadınlar ordusu da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • TFAIYE Gençleri yatıştırmak için göz yaşartıcı gaz bombaları ve polis köpekleri kullanıldı HAMPTON BEACH,A.P.Deniz kenarındaki bu sayfiye yerinde önceki gece eğlence ve coşkunluklarını İsyan haline ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Kurtarılamadı Pennsylvania eyaletinde,Hazleton şehrine yakın maden ocağında vuku hulan infilâk neticesinde mahsur kalan isçilerden Louis Bova,kurtarılamamıştır.Dün,madenin derinliklerine indiTilen cih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • if Torunlarının BERLİN,A.P.Başkan Kennedy'nin annesi dün bâzan torunlarının sayısını şaşırmakta olduğunu itiraf etmiş bulunmaktadır.Mrs.Joseph P.Kennedy,Batı Berlin'e yaptığı hususî bir ziyaretten son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • RESİMLİ 3T AN Sİ KLOPEDI Sİ BUGÜN ÇIKAN 5.FASIKULLE TAMAMLANDI Cilt kapakları hazır Hex gün ve her yaşta başvuracağınız bu eşsiz esere ciltli olarak sahip olmanız için Cilt kapaklarını 5 lira karşılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • iMPER-TEX MEVSİM İÇİN YENİ KALİTE Kanat Plastik Sanayii Şişli meydanı:199 Tel:47 16 39 48 45 53 KEKLAMCILK 3936 12727
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • ÇANKIRI VALİLİĞİNDEN 1 420.000 lira keşif bedelli Çankırı Kız Enstitüsü binası L ci kısım inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2 Geçici teminat bedeli 20.550 liradır.3 Bu işe ait keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Hınıs'ta iki kamyon soyuldu ERZURUM,ÖZEL Hınıs İlçesinin Yeşilyurt köyü civarında dün gece iki kamyon soyulmuştur.Gece saat 23.30 sıralarında Varto Hınıs yolu üzerinde şoför Ali Akyürek ve Mehmet Birg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Eskişehir'in kurtuluşu dün kutlandı ESKİŞEHİR,ÖZEL Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 41.yıldönüntU dün parlak bir törenle kutlanmıştır.Şehre giren temsili Milis Kuvvetleri Atatürk caddesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu AYDIX,ÖZEL Bozdoğan ilçesinin Kemer köyünde Bahattin Çolak adında İU yaşında bil çocuk Kemer Barajının gölünde yüzen s yaşındaki arkadaşı Yılmaz Kalkan'ı boğulmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Israel Kontenjan 39.01.90 DEKORATİF PLÂSTİK Levhaları alınır.Tel:22 15 71 İLANCILIK 45f.7 12734
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • î GAZETEMİZ günü gününe ATİNA PİRE SELANİK RODOS'da J satılmaktadır.Tevziat merkezi:ÂTINA S Telefon:621.209 i MİLLİYET:12742 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • İsrail Kontenjanı 39.01.90 FORMİKA Tahsisi satın alınır.Tel:44 66 15 12733
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • İlaçlama uçağı düştü,pilot öldü ANTALYA,ÖZEL Türk Hava Kurumuna ait pilot özel Yücel idaresindeki 23 KPO ilaçlama uçağı,dün sabah Serik ilçesinin güneyindeki Toptitş mevkiinde ilaçlama yaparken havada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Akrabalarının gayrimeşru çocuğunu öldürdüler ESKİŞEHİR,ÖZEL Gökçekısık jandarma karakoluna bağlı Demirli köyünden Mehmet Zeki Mermerler adındaki 13* yaşında bir genç aynı köyden 14 yaşında bir kızı 9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Rodos ile Antalya'nın kardeş şehir ilân edilmesi istendi ANTALYA,ÖZEL Türk Yunan dostluğunun takviyesi maksadı ile Rodos Belediye Bakkam Doktor Mihali Petridis tarafından Antalya Valisine gönderilen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Yugoslavya'ya resmî bir ziyaret yapmakta olan Rus Başbakanı Krıışçev önceki gün Velenjie'deki maden ocaklarını ge/mişlir.Bu münasebetle madenci kılığına giren Kruşçcv'e burada «fahrî madenci» payesi v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • OOOWWWJUWQj:X?r.^~i"'f A 5-JCÎ TAVI AD "er sene olduğu gibi hu yıl da yaz sonunda Ame-l IMTLMK rika'nın Virginia eyaletinde vahşi taylar yakalanmıştır.Taylar,vahşi otlaklarda yakalandıktan sonra küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • •8 evinin aoşemesı ç Gemlikin Adliye köyünde olan kazada davetlileıden bu kadın öldü,20 kişi muhtelit yeıleıinden yaralandı BURSA,ÖZEL Gemlik Adliye köyünde yapılan bir düğünde fazla kalabalıktan evin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • 4 cinayette 4 kişi öldürüldü YURT HABERLER SERVİSİ GAZİANTEP Merkez ilçeye bağlı Efebek köyünde Mehmet.Hanefi ve Hasan Vurucu adlarında İÇ kardeş eski bir husumetten dolayı araları açık bulunan Mustaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • KRALİÇE ALEKSANDRA KOMA HALİNDE VENEDİK,AA Eski Yugoslav Kraliçesi Aleksandra,frzla miktarda uyku hapı alarak intihara teşebbüs ettikten sonra kaldırıldığı Venedik Hastahanesinde koma halinde bulunmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK mLâ tf*1^ Annibal ve Gebze TURİZM Vekili Nûrüddin Ardıçoğlu'na teşekkür ederim.Bu j zat,turizmin ne demek olduğunu bilen bir Vekildir.Allah onu makaramda da uzun ömürlü etsin.Bu v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Yarış otomobili tribüne çıktı İçinde şoför bulunmayan otomobil 2 kişiyi öldürdü 18 kişiyi yaraladı ROSEBURG Oregon)A.Piçinde şoförü bulunmayan bir yarış otomobili geçen gün son sür'atle yarış pistinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Karşıyaka Kız Lisesi Müdiresi kazada öldü IZMIR,ÜZEL Pazar gezmesine çıkan iki ailenin bindimi taksinin rotu çıkmış,iki kişi ölmüştür.İzmir İlk öğretim Müfettişlerinden Şahap Okuturlar,kendi kullandığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • İzmir'de yaz mesaisi dün sona erdi IZMIR,A.A.Dün sabahtan itibaren izmir'de yaz mesaisine son verilmiştir.Resmi dairelerde saat 9-12 ve 13.30 17 arasında vazife görülecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • Bayanlar Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı İLACI' tecrübe ediniz İLANCILIK 4516 12718
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • ALMANYA'YA SEYAHATİNİZDE EVRİM EXPORT İHSAN EVRİM FİRMASI Radyo,teyp,buzdolabı,çamaşır makineleri,her nevi giyim ve tekstil eşyası için yeni mağa/a ve teşkilâtiyle Almanya ve Avrupa'nın en büyük Turis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • YARIN «AYAN ASIL QLAOM iç Anadolu,Orta ve Doğu Katadeniz bölgeleri bulutlu geçecektir.Genel hava akımı poyraz yönlü ve sert hızda olacak,sıcaklık değişmeyecektir.Doğu kesimlerde yer yer hafif sağanak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • QQ9H ABMİicAN&Alf Uİ1?AMÜ III ft.««JAM.4^k EUHfcHI* fcötfACAK-61.ulIWiH Ml SEN Bl.BlfcA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.09.1963
  • oea/^ek DEVLETİ Bu 5ÜM BEK4 "T"e/sft_EDIVORAA,UŞUAa H KK.v/ERİKl ŞURAOAtN» e»R ŞAt_ SAiV\TUKJTAS* OA~ ANA 3E.£AL_ SA»\A TAP C.AL.AR4MOA BU VtL.A^VONİ oa GÖRLUUDUSÜNJÛ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • mtAHLIK ALİ BEY tCAP[V\SSI** AÇ VS BEMlM EVDE 'OLMA.OlSlAAt SÖVU£_EVDE YOK AAU L t* E ZAMAN m BABA i.EVE.^E ZA-l^AAAN OÖNİE.I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • Hlert SALI Rornî 1383 RebiOI' «hır 3 EYLÜL Aİusto* 14 1963 Sİ VAKİT vasat!EZANÎ Iıllll fi.29 İS 13 1693 193» 21.İd 443 1048 5.33 9.13 1100 1.39 903 İXM\IMHIMT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMfÜNT KARACAN JS Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Mesul MÜrtitr HASAN YILMAER Spor kısmından Slesııl MiUli.tr NAMIK.SEVIK Magazin kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 9,3,4,3 inci sayfalarda ıcuttml 40 T.L.t nd sayfalardı «antlml 30 T.L.0 Birinci sayfada başlık 200 T.L f ÖUğUn,Nisati,ftlkâfi,Vefat vo Tegekklir İlânları 5 santim» kadar 7.sayfada)»0 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • SOLDAN SABA:1 cetidfiftefn bekçisi;Tecrübesiz.2 Bildirme;Yemek.3 Hiç kullanılmamı?Evvel.4 İstiklâl Marsımızın sairinin ikinci adı;Yapılmaması İcâp tâeti jey.B Kolayca aldatılabilen.6 Köy yltlti;Bir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üzüntünüz boşuna.Bir dost İmdadınıza yetişip tizi sıkıntılı duruludan kurtaracak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Bir isiniz o kadar kolay yürüyecek ki,iz de sasJİCHksım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • i v w-M 3iSşsSs^^ İSTANBUL RABYOSU 7.30 Açılı» ve kısa haberler 7.35 Hafif müzik g.oo Haberler 10 Türküler 8,25 Çeşitli müzik S.40 Küçük konser 9.00 İstanbulini sesi 0 Hı.programda topluluktan Hüzzam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • Evi peki atlar kendi,kendilerine ayakları ila tıpış tıpış yürüyerek mi gittiler bu kaltakların ardından?Evet.Tıpış tıpış gittiler.İplerini kim çözdü?Vasiiisyanın harem ağası olan Arap.Vusilhya kendisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • 1!JİI!I!I!I!I!I!III!I!I!I!IIII!I!I!II!IIII!III!IIII!I!IIII!II!II!III1III1I!IÜ:MİKROFON YİHKİttRl Gülelim mi,ağSayahm mı?i 1 FARUK YENER 1 'il 11 tt 111II111111M11111 ıı illi İD 1111111 S Son vıllnıflM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • Ben zannediyordum k!bıı bütün dünyâyı alakadar eden bir mevzu.Vatanperverliği öne sürerek adam öldürmek olduğunu bilmiyordum.Eııdmillâ'yı şahsî Sebepler yüzünden ortadan kaldırdınız fakat siyasî bir d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.09.1963
  • Bugün» Uvzala.C51ĞIAA CÂGIT I W.I 2 XAKJtwDA »At 2.OHL İMm t i Bana güve^aaedİsin»' anua.A*Al_VDiM i-SAKlA OYUN CbC KJADitSfVM 6AMIVOP2SUNJ de-CSıL.Mi K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • İSTANBUL t E LEF O rİİ v 27 47-10 SATILIK EMLÂK GÖZTEPEDE uzun vadeli İki katlı kövk,taksitle 55 28 12.KADIKÖYDE kelepir kat 71 66 10 Ziya.TOPAĞACINDA lüks apartmanda deniz manzaralı dsireier,sahibind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Maliye Müfettiş Muavinliği Müsabaka imtihanı Bütün DevM teşkilâtını MALÎ yönden teftiş ve murakabe hususunda kendisine kanunla en geniş ğorev ve yetkiler verilmiş MALİYE TEFTİŞ KURULUnca:1 Siyasal Bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Fiah Muhammen İlk teminat İhalenin Yapılacak işin cinsi Miktarı Li.Kr.Lira Kr.Li.Kr.Yeri Tarihi Saati 1 Harici elbise Ceket;Pantolon,Şapka dikimi)270 takım 100.00 27.000.Polis Koleji 5/9/9Ö3 11.00 2 D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • İLÂN ESKİŞEHİR ÇİMEHTÖ FABRİKASI T.A.den 1 Çukurhtsar'da fabrika dahilînde yaptırılacak dorf âde?çimento silosunun kaba İnşaatı birim ftat esası üzerinden ve teklif alma ruietile ihaleye eıkartıİfnışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Maliye Bakanlığından Bayındırlık Bakanlığı için 1 adet 4X4)şehir dişi hikmetleri için kaptıkaçtı satın alma işi 2490 sayılı Kanunun 31.hcl maddesi mucibince kapalı zarf ususile eksiltmeye çıkarılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Aşağıdaki elemanlara ihtiyaç vardır:1)Bir gece vardiya şefi,2)Bir makina bakım teknisyeni.Tekniker Okulu mezunu,askerliğini yapmış en az 5 tecrübeli ve 35 yaşını geçmemiş olmalıdır.Müracaatların ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • izmir Atatürk Lisesi Müdürlüğünden Okulumuzun 29.842)lira 89)kuruş keşif bedelli onarımı açık eksiltme usulüyle eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici teminatı 2.239)liradır,isteklilerin izmir Bayındırlık Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Amasya Bayındırlık Müdürlüğünden:1 ilimizin Gökhöyük Devlet Üretme Çiftliği Teknik Tarirft Okulunda yaptırılacak 199.922,87 lira keşif bedelli yatakhane ve hamam inşaatı işi kapab zarf usulü ile eksil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Toptancı ve Perakendeci Kasaplar İle Et Mamulleri İmalâtçılarına Kurumumuz ZEYTİNBURNU ET KOMBİNASI ve HAY-DARPAŞA SOĞUK DEPOSUNDA yapılmakta olan toptan et satışlarına gösterilen ilgi gozönünde tutul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • ÇİFTLİK MÜDÜRÜ ARANIYOR Ege'nin şirin bir çiftliğine müdür aranıyor Esas mevzu:Pamuk,narenciye,sebze,yonca ve hayvancılık,ev tahsis dluntır,tatminkâr marş ve satirlik net kazançtan prim ödenir.Aranan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Tornacı ve Tesviyeci Alınacaktır Fabrikamızda çalıştırılmak üzere Tornacı ve Tesviyeci alınacaktır.İsteklilerin Eyüp Bahariye Aralık Sokak îîo.1 Gislaved Lâstik Fabrikasına müracaatları.İLÂNCILIK 4351
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Meşhur 2200 yi Kartı Komut oııra anıt Röportaj:Necrtıi ONUR Fotoğraf:Hüseyin KIRCALI 2 »î:ı!an ve lig inşaata başlanılması düşünülen mahalde.Burada Anibal'in mezarı için bir anıt dikilecektir.ARTACA o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Trabzon Vakıflar Müdürlüğünden s 1 Açık Eksiltmeye konulan iş:Trabzon'da Paşa Hamamı 1963 yılı Onarımı.Keşif bedeli 27.168,84)lira olup geçici teminatı 2.037,66)liradır.2 Eksiltmesi 20/9/1963 Cuma gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.09.1963
  • Maliye Bakanlığından Bayındırlık Bakanlığı için 12 adet arazi binek 4X4)satmalına işi 2490 sayılı Kanunun 31.nd maddesi mucibince kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.1 Muhammen bedeli 480.000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • •A,Z 4,s l m KRALİÇELİKTEN EV KADINLIĞINA Gilian Taylor ismindeki hu kız,seçenlerde yapılan İngiltere Güzellik Müsabakasını kazanmış ve ayrıca 1.000 sterling 25 000 TL.mükâfat almıştır.Model ve hastab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Çılgın Aşklar R.î.İNCİ Tel:48 45 95)1 Yaban Gülü G.Arsoy.2 Çapkın Kız T.Soray.KONAK Tel:48 26 06)Onarım dolayırtyle kapalıdır LALE Tel:44 35 95)1 Frankestayn'ın La
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • Şehir Tîyatrc&Hnâa Oynanacak Eserler istanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları 1963 19G4 tiyatro sezonunu 1 Ekim Salı günü akşamı açacaktır.Şehir Tiyatroları bu yılki repertuarına biri telif olan S yeni e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • Bugün matinelerden itibaren YENİ MELEK SİNEMASINDA NORMANDİ çıkarmasına ait bir casusluk filmi Şafakta Öldüler Les chacals Meurent â l'aube)Fransızca.Artisleri:Gert FRÖBE Helmut SCHMİD İLANCILIK 4527
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • GAYİP CÜZDAN 1 Eylül 1963 Pazar günü sast 13.12'de Tuzla İçmelerinden Haydarpaşa'ya hareket eden trene binerken,bir cüzdan düşürülmüştür.Bulan zat çok lüzumlu olan içindeki evrakları aşağıdaki adrese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • Türkiye İş Bankası A.Ş.Genel Müdürlüğünden Bankamız Teftiş Hey'etine,Hukuk,iktisat,Siyasal Bilgiler,Orta Doğu Teknik Üniversitesi idarî ilimler Fakülteleri,Robert Kolej,Yüksek Kısmı iş idaresi ve ikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • Pi* 1 KONTI' rim eor şİşe 12-S KİLOLUK PLÂSTİK J S AMBALAJLARDA ppsü REKLAMCILIK 3940 12725
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • RUDENTİAL LINES INC.NEW YORK AMERİKAN BANDIRALI YÜK GEMİLERİNDEN i istanbul'a geliş istanbul'dan J GEMİNİN ADI tarihi kalkış tarihi t 3.9.1963 6.9.1963 8.9.1963 11.9.1963 14.9.1963 17.9.1963 24.9.1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • M.HARGİTAY'İN FABRİKASI YANDI Jayne Mansfield'ten boşandığı İçin son günlerde hayli üzgün görünen Mickey Hargitav geçenlerde bir felaket daha geçirdi.Hargitay'in spor malzemesi imâl eden fabrikacı yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • E Üniversal'in yeni romantik ko-E meclisi olan «For Love or Money» s Aşk veya Para İçin)filminde rol alan Julle Nevvmar,evvelce «Hoş j E Memo» temsilinin gerek sahne ve i E gerekse perde eserlerinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • Anthony Perkins,Hitchcok'un ^Sapiku adlı filminin,bir sahnesinde.Tutieauc Okja*t Yeni mevsimin filmleri 2)ooa ıı YENİ sinema mevsiminde gösterilecek Amerikan filmlerini tanıtmaya,film listelerinin baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • ommer K Pek kısa zamanda Avrupa'nın tanınmış yıldızları arasına giren Elke Summer,nihayet Hollywoud'u da fethetti.Sarışın Berllnli aktrisin «Armağan The Prize)filmini çevirmek üzere gittiği Hcliywood'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • daha iyi yazmak için PARKER îffK ma mürekkebi kullanınız SOLMAZ İt TIKAMAZ KALEMİ KORUR SOLVEKSİİDİR 1LA.NCILIK 4+19 12720
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • ZRET-i HOLLYWOOD,A.P.B B AZRETİ İsa'nın biyografisiy-|r:le ilgili «The Greatest Story F.ver Told» Şimdiye Kadar Anlatılan En Büyük Hikâye)nihayet tamamlanmak üzere.Bu kordelânın,tümü Amerikada çevrile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • NEW YORK,A P.OK kimse tarafından İngiltere'nin en büyük komediyeni olarak tanınan Peter Sellers aslında hayata büyük bir sual İşaretinin arasından bakan ve kalın çerçeveli gözlüklerinin ardından,gün ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • it yeniçeri m% t 4-1 0 ŞİMDİ film prodüktörlüğü yapmakta olan Galli sinema yıldızı Stanley Baker Afrika'nın vahşi Zulu yerlilerinin her birinin doğuştan aktör olduklarını ve 13 yıllık sinema hayatında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.09.1963
  • r 9b Refakat Bil ELiZABETH Taylor,Londra yakınlarındaki Sandow Park'ta yapılan at yarışlarına giderken polis tarafından korunmuştur.Bu at yarışları ingiltere sahne sanatlıları kulübü tarafından düzenl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • YUNANI!Y&DÎZ JZaştaml'i Blrivclde lata gijsterecek ve majivtetjna sebep olacağım.Avukatıma emir verdim.1 milyon 4ulaxJ»k JtazraiQ&t davacı avıla.cakjjr.m-P£kl Süreyya lie Jwr.şı}£şmadı-»2 mı.Melijoa'ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • DOĞUM m SABAHAT ve OĞUZ TOKTAİMİŞ,Pir oğullarının dünyaya geldiğini akraba ve dostlarına müjdelerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • SAADET TBIUB ile *M İSMAİL ULÇUGÜR îfej Nikahlandılar P$ tst.2.9.1963 %4 MİLLİYET:12729
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • im M U A L L A m KAZAKOGLU Hjj tSMET GÜMÜŞDAL Evlendiler P| Ankara 2 Eylül 1963 ğH 12730
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • VEFAT jSeniha Arroan'm,Saime Ferer'ln ağabeyleri,Merih Atıl,Tülin Arman'm babaları ve Rasttı Aîı 1'in kayınpederi İnşaat Müteahhidi Şemsettin ARMAN 2 Eylûi/1%3 günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • TEŞEKKÜR Ani vefatı İle bizi acılar iç'nde I bırakan kıymetli ve şefkatli I aile büyüğümüz ve sevgili baba-mız Tevfik Peksayaı'm vefatını duyup koşarak gelen,1 telefon,telgraf,mektup ve ve-I lenk gönd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Erkin,dış hakkında Meclise izahat verdi Ba&tarcji Birincide dair İddiaları,«Yersiz ve mesnetsiz» olarak vasıflandırmış,bâzı solcu yabancı basında.Barzaııî Irak savaşına Türk subayların müdahale ettiği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • flk Okullarda öğrenci kaydı başladı BaştarAJr Birinciac durumu müsait olduğu takdirde 6 yaşjacuıı AcaUk ay+na kadar doldurmuş gocukların da kayalarının yaptl-ıjr *sı mümkün olacaktır.Bâzı ilkokullarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Komisyon,Kira Tasarısını görüştü B&ştaraft Birimcide Birinci maddenin,«Kftmıt darlığıma jşona erâlki yerlerde bıı kamımı tatbikten kaldırmaya İmâr ve tskân Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kıırıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Irak'tan ilticalar devam ediyor ajı BUinnâe tlsrmalar tarafından yakalenmışlardır.•MiiKfcHerin yarısından fKilauı Nasturi-dir.NasHtrlleı-le,müslümanlar arasındaki gerginlik yiiznrjete-n kafileler ftyr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Mİt£Lİ*ET SF»OR "FOTO SERVİSİ SÜN^ KARŞILAŞACAK TAKIMLAR 4 Nıımaral» 1 ^akım fi Numaralı İki takımın birbirleriyle yaptığı sen kalplaşmalar Numaralı takımın son maçları NıımaraLı takımın son maçları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Ill 11 luMf m—H1MH 2 5 7,5 HP İSVEÇ İTHAL MAL!Jhla&Copec KQMPR£ŞÖRLERİ ALAR ICQ r ~ı ı aaa Perşembe Pazarı Galata Tel:44 75 23-44 75 29 tLA.NCn.IK 4521 12715
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ XI Bölge MüdiirîüSimden EDİRNE 1 Yeniden eksiltmeye konulan iş:DSİ.Xİ.Bölge mıntıkasında bulunan «İpsala Şeddesi Sulama Menfezleri,Rigol geçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Gastıralı Ahmet Baştanıjı Birincide üzerine suçu işlediği tabancası ile birlikte dün öğleye doğru teslim olmuştur Karnından aldığı yara tesiri ile karsakları parçalanan «Karikatür Duran'»ın her an içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • SAĞLIK SİGORTASI Bastarafı Birivcide başlamak sureliyle kademeli bir tatbikattır.Meselâ Ankara ve Adana gibi sosyal müesseseleri gelişmiş olan İllerden İşe başlayacağız.Sağlık Sigortaları müessesesi İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • USKODAR'ın İL OLMASI İSTENİYOR Bastawfi Birincifie biri de benim Hâtıralarım nıâzinia lığının bu devirde çok zor bir görev I hortlatılmasına asla müsait değildirolduğunu,kimseden takdir j£ tesejiküı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Eğitim politikası hakkında Senatoda görüşme açıldı ANKARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunda Mehmet Ali Demir YTP)İskender Cenap Ege APı.Selârui Üren YTP)Ilışan Akpolat YTP)ve Fikret Tuı;hangil APVnin Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Trfikskavatör Operatörü aranıyor Tel:44 56 31 MİLLİYÇT 12741
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • H.Emin vFidanbçlu v S İjfM ^ÖİKNAH.â*fitöj£,Do$y| ınk jfaAı l?t lv: ai?73 lil:4«43W REKLAMCILIK JW54 12747
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Meclis Sosyal Sigorta Tasarısını görüşüyor ANKARA,ÖZEL Sosyal Sigortalar Kanun Tasarısının görüşülmesine Meclis'te başlanmıştır.Tasaı.ınxrı tümü üzerinde ilk sözü ^lan Y.T.P.Guıp sözcüsü Orhan Apaydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Bir Y.T.P.Senatörü daha istifa etti ANKARA,ÖZEL YTP Tekirdağ Senatörü Selâmi Ürea de "dûn Genel Başkanlığa gönderdiği bir mektupla partisinden istifa etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • ÇÂSIAYANGİL â Baştarajı 'Birincide ğa «gereğinin bir an evvel yapılmasını» Hükümetten beklediğini söylemiştir."S'e-üatb Başkan Vek'ili Sırrı Âtalay,«fiernokratik idarelerde" Meclîslerin de te'nkid edi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • ILIK ATÖLYE BÜRO DEPO ve mektep olmaya elverişli Taksim Elmadağ Duvardibi Sok.No.3/5 de kâin giriş kapıları müstakil bulunan her katı 712.312,kaloriferli,dört tarafı açık binanın üç katuun tamammı vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • ÖZEL İLE BAHAR ANA ve İLK OKULU İngilizce 2 yaşından itibaren talebe Bale ka 'dl Kış tatilinde Uludağ'da Spor Müzik 9 yaz tatilinde her gün deniz Devamlı doktor Sıhhî bir bina.Güzide öğretim kadrosu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • I KAMYON ve OTOMOBİL TAMİRATI 1 S YAPMAK İÇİN SANAYİ SİTESİ MECİDİYEKÖYÜ ŞİŞLİ BEŞİKTAŞ veya 5 S TOPKAPI civarında ana caddede veya GİRİŞ ÇIKIŞI müsait S olmak şartiyje merkezî bir yerde üstü kapalı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Etibank Mahdut Mes'uliyetli Küre Bakirli Pirit İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünden 1 Müesesemizin 1963 1964 yıllarında harice satacağı 100.000 ton bakirli pirit cevherinin inebolu limanından alıcı firm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • MALATYA VALİLİĞİNDEN 1 Yapılacak jg 50000.00 lira keşif bedelli Malatya köy ebe okulu ihata duvarı inşaatı olup geçici teminatı 3750.0ü)liradır.2 Eksiltme 20.9.1963 tarihine rastlayan cuma günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Samsun Etilim Enstitüsü ve Kız llköğretmen Okulu Müdürlüğünden:1 Eksiltmeye çıkarılan İ4:87.025,40 Lr.keşif bedelli Dikbıyık köyü Staj Okulu lojman inşaatı.2 İhale 9 '9 '963 Pazartesi günü saat 15.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • Dalaman Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden Çiftliğimiz narenciye bahçelerinden istihsal edilecek olan aşağıda tahminî miktarları yazılı 1963 yılı narenciye mahsulünün tofuru 11 Eylül 19S3 Çarşamba g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Konya Bölge Müdürlüğümüz işyerleri ihtiyacı için 6 adet Santrfüj pompa satın alınacaktır.Şartname Ankara'da Malzeme,İstanbul'da Galata Bahtiyar handaki Malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.09.1963
  • diş macunu antiseptik liloLCdl ve koku gidericidir REKLA-MC1LIK 3959 12748
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.09.1963
  • Millî kürekçiler kampa giriyor Akdeniz Oyunlarına iştirak edecek Kürek Millî Takımımız 7 Eylül Cumartesi akşamı Pendik'te kampa girecektir.Antrenör Ahmet Yavaşoğlu'nun çalıştıracağı kürekçiler 4 tek d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • A ve ÜMİTLER TAKIMLAR!AÇIKLANDI Moiftze 10 Beşi B ALMANYA ve Polonya ile m yapacağımız milli maçları ile Romanya ile yapacağımız Ümitler maçı için Teknik Komite tarafından 36 kişilik namzet kadro tesb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • TENİSÇİLERİMİZ AMERİKA'DA.Forest Hills Turnuvasına katılan Nazml Bari ve Gürsoy bir müsabaka seyrediyor solda)ve antrenman yaparlarken
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • HALTER MILL!TAKI İSVEÇ'E GİDİYOR HALTER millî takımımız yarın uçakla Stockholm's giderektir.Dünya ve Avrupa Şampiyonasına İştirak edecek olan takımımız,Hatif Sıklette Suat Küçük,Orta Sıklette GUner Çe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • Japon kız takımı İstanbul karması maçı bu gece Dünya voleybol şampiyonu Japon kız takımı,sehrlmlzdekl İlk marını bugün saat 21 de Bakırköy Açık Hava sahasında istanbul karmasıyla oynayacaktır.Bulgaris
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • Genç basketbolcülerimiz Bulgaristan'a da yenildi I OM,ÖZEL Bulgaristan.1963 Balkan Gençler Basketbol Şampiyonu olmuştur.Balkan Şampiyonasının son maçlarında Bulgaristan,Tiirkiyeyl 56-^4,Yugoslavya,Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • nABEfrİİl A Kasımpaşa'nın tiç futbolcusu yedeksubay öğretmen olarak askere alınmışlardır.Bunlardan Erdoğan ve Altuğ Konya'ya,Çetin ise Çankırı'ya tâyin edilmişlerdir.A Alman millî takımı,milli takımım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • Benfica Fiorentina 3 3 berabere kaldı ŞÜKRÜ GULF.S1X ROMA'dan bildiriyor İspanya'nın Cadiz şehrinde tertiplenen Enternasyonal Dörtlü Turnııayı finalde Fiorentina'nın Can'lı kadrocu İle 3 3 berabere ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • Adanalı yüzücüler Almanya'ya gidecek ADANA,ÖZEL Adana yüzme ve sutopu takımı Ekim ayı İçinde Almanya'ya gidecektir.Munich ve Köln şehirleri kapah yüzme havuzlarında iki müsabaka yapacak olan Adana yüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • TOTO'DA 13 BİLEN YOK ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun İkinci haftasına ait birinci tasnif dün sona ermiş ve 13 maçı doğru tahmin eden olmamıştır.Diğer derecelere ait doğru tahmin »ayısı şöyledir:12 bilen 1 ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • Romen idarecileri,müsabaka yarın oynanmadığı takdirde hemen Bükreş'e döneceklerini bildirdiler BALKAN İkincileri Turnuası için Perşembe günü Beşik taş ile karşılaşacak olan Romen lig lideri Rapid taka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • Şampiyon Kulüpler Turnuasında birinci tur eleme maçını yarın Galatasaray'la oynayacak olan ^Mm rençva AVRUPA KUPASI MAflNA BİR GÜN KALA YALOVA KAMPI Galatasaray kaptanı kaleci Turgay Seren ve genç tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • FENERBAHÇE Kulübü Başkanı İsmet Uluğ,«Takımımız kısa zamanda düzelecektir» demiştir.Son Feriköy maçındaki beraberliğe temas eden Uluğ şunları söylemiştir:«Atom forvet,milyonluk takım gibi adlar takıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.09.1963
  • j?Jon 78 defa Macaristan şampiyonu olan JenöBOSKOVİCS BUDAPEŞTE'den yazıyor Mf\a a% 6* Avrupa Şam-|9ö3,Jİ-von Kulüpler Kupasında Macar futbolunu,Yeşil Beyaz renffiyle Macaristan'ın en popüler takımı o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor