Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • entıedy yardımın devamını isiivor m Başkan,dünkü basın toplantısın' da dış yardımda 585 milyon dolar kesinti yapan Temsilciler Meclisine hücum etti HYANNİS PORT Massachusetts)A.Af% AŞKAN Kennedy dim H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • T/m*.Zencilerin Washing-Zencilerin yuruyuşu tondaki yarayanı bayiik bir sükûnet içinde geçmiştir.Polisin korktuğu karışıklık bu büyük yürüyüşte olmamış ve bir çok beyaz lider,Zencilerin bu tutumunu te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • Alican "Koalisyon münasebetleri düzeliyor,dedi ANKARA,ÖZEL YTP Genel idare Kurulu önceki gece ve dün akşam Genel Başkan Ekıejn Alican'ın başkanlığında toplanarak muhtıranın verilişinden bu yana Koalis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • Tıp Fakültesi ihtilâfı için komisyon kuruldu 3 kişilik Uzlaştırma Komitesinin hazırlayacağı yönetmelik Salı günü Profesörler Kurulunda ele alınarak ihtilâf önlenecek TIP Fakültesi kliniklerinin birleş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • PETROL OFİS LÂĞVEDİLECEK Yeni kurulacak dağıtım şirketi,Devlet Müesseselerinin bütün ihtiyacını temin edecek ANKARA,NİLÜFER YALÇİN bildiriyor MİLLÎ Korunma Kanununa göre 1941 yılında kurulmuş olan Pet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • Güney sınırındaki ilticalar durdu hakkaki,özel Güney hududundan memleketimize ilticalar durmuştur.Hakkâri Valisi Mustafa Yürükoğlu bu hulusu açıklamış,yeni ilticalar karşısında da gerekli tedbirlerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • 33* aas YANLIŞ ANLAŞILMASIN Kmniyet Müdürlüğü bir «gizli büro» kurııyormuş.Gazetelerin yazdığına göre yeni btiro rüşvet,irtikâp ve nüfuz suiistinuilerinin önüne geçmek için çalışacakmış.«Önüne geçmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • yeni tedbir alınıyor İstanbul'da 6 ay içinde 93 kişi öldü.Bir trafik polisine 154 vasıta düşüyor NECMİ ONUR ÇİŞLERİ Bakanı Hıfzı Oğuz I Bekata «Trafik konusunda çok yeni tedbirler alındığının açıklamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • BÜTÜN YURTTA VE YAVRU VATAN KIBRISTA ASKERİ EH BÜYÜK BAYRAMDA eçif t&renlerij uçak gösterileri çok başarılı oldu ANKARA,ÖZEL AĞUSTOS «Zafer Bayramı» dün bütün yurtta törenlerle kutlanmıştır.Ankara'dak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • Süreyya dön sabah anî olarak gîfff [İLHAN BAŞTAN] Süreyya bekleme salonunda oturuyor üstte)ve uçağa doğru yürüyor altta)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • NİMET ERİM SENLİ AVRUPADAN DÖNDÜ Aile biçki dikiş yurdu ve İngilizce kursu,talebe kaydına başladı.Yıllarca yurt idare etini* tanınmış ve takdir edilmis olan NİMET ŞKNL1 tecrübesi,en ileri metodu ve bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 31.08.1963
  • LİSELERE ADAY KAYDI DÜN BİTTİ Orta okul mezunlarının liselere aday kaydı dün sona ermiştir.Saat 17 ye kadar 2651 öğrenci İstanbul Erkek Llsesindekl bürolara müracaat ederek aday kayıtlarını yaptırmışl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • Nakliye Uçağında sivrisinek avı AMERİKAN Haberler Merkezi Istabul'lu gazetecileri I/mır Fuarı'ndaki tAmerikan Pavyonu» nu gezmeğe davet etti.Gezi geçtiğimiz Çarsamba günü saat da Cağaloğlu'ndakl Gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • I!i I yCLCia ]UUUH LpJ IBllSII I3ZI3 50 yıldan beri rekor seviyeye ulaşan bu seneki mahsûl,3 milyon tonu geçiyor.Yalnız buğday istihsâli 1,8 milyon tonu buluyor KONYA,ÖZEL LIMİZDE bu yılın hububat has
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Köye giden yeni B İR kaç aydır haberler alıyorum:Beykoz'da Cumhuriyet koyu,Çataiea'da Aydınlar koyu,Pilot koyu diye seçilmiş,oralarda yeni birer örnek varlık yalatmak için İst
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • HAVYAR İHRACATI AZALIYOR istanbul Ticaret Odası tarafından Havyar ve Balık yumurtası İhracatçıları için bu konularda İlgili bir rapor hazırlanmıştır.Kapora göre Tüıklyenln yıllık havyar İstihsali 5-6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • TÜRKİYE LEIPZIG FUARINA KATILIYOR Leipzig Fuarı 1 Eylül 1963 pazar günü açılacaktır.Fuara bu yıl Türkiye,Batı ve Doğu Almanya,İngiltere,Fransa,Rusya,Lâtin Amerika devletlerinden bir çoğu dahil olmak ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • EGE ÇİFTÇİLERİ BANKA KURUYOR İZMtR,ÖZEL Ege çiftçileri müşterek bir banka kuracaklarını bildirmişlerdir.Ege Çiftçileri Birliği ikinci Başkanı Fahri Atman dün yaptığı basın toplantısında müstahsil tara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • DEMİR DÜŞÜYOR İnşaat demiri Hatlarında son günlerde bâzı gerilemeler kaydedilmiştir.Fiatlarda önümüzdeki günler bir miktar daha geı ileı s beklenmektedir.Piyasada 6 milimetrelik demirler 195-2Ü0,8 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • Sakarya'da patates mahsulü bereketli IAKARYA,ÖZEL Vilâyetimiz ve çevresinde bu yıl patates mahsulünün ion derece bereketli ve kalite itibariyle üstün olduğu bildirilmektedir.Adapazarı piyasasına ve dl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • Kuru üzüm ihraç tescili 11,5 milyon lirayı buldu IZMIR,AAîzmlr llıracatçı Birliklerinden verilen bilgiye göre.1%3 mahsulü kuru üzüm İhraç tescilleri 11 milyon 524 bin 865 kiloyu bulmuştur.24 Ağustos 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • ıu.n:i.ı-ı-ım Toriş,kuru üzüm baremini bildirdi ÎZMtR,ÖZEL Tarlş kuru üzüm fiatları baremini dün ilan etmiştir,önceki gün yapılan toplantıdan sonra alınan karara Kore-Tariş ortaklarından 9 numara üzüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • Türle Hava Yolları Anonim Ortaklığından 1 Kapalı teklif alma usulile kendinden karbonlu NCR)kâğıda 370.000 adet uçak bileti,150.000 takım kargo sevk ve tesellüm makbuzu,10.000 takım dış hat konsimento
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünden Edirne'de üç şerefeli,İkinci Bayazıt,Eski Camii,Şeyhi Çelebi camileri paratoner tesisatı onarımları açık eksiltme usuliyle ihaleye çıkarılmıştır.Keşif bedeli toplam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • İLÂN ÇANKIRI VALİLİĞİNDEN 1 Çankırı ilkokulla»-için:Poz No:Cinsi Miktarı B.Fiatı Tutan Adet Lira Kr.Lira Kr.920 39 17 36036.40 1360 45 84 62342 40 460 95 13 43759 80 432 105 67 50932 94 193071 54 Ura
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • BAYINDIRLIK İMANLISI Karayolları Genel Müdürlüğü Konya 3.Bölge Müdürlüğünden:1 Susuz Afyon Sincanlı yolunun 283+000—308+000 Km.leri arasında yaptırılacak alt temel ve temel malzemesi ihzar ve nakli iş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • TÜRKİYE YOLLARINDA FLYING ELEFANT UÇAN FİL seyyar laboratuarları ile yapılan uzun tecrübelerden sonra hususi olarak memleketimiz yolları ve iklim şartlarına göre imal edilen CIS/63 kamyon,traktör ve o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • ANKARA MEYDAN SAHNESİ KARACA TİYATRODA Ek temsil yarın gec« 21,30 da j Yalnız 3 gece do£ Komedi 3 Perd» Yazan:PETER USTİNOV Bu geco 4.Levent Sinemasında ACELECİ KALB REKLAMCILIK:3922 I2&SS «İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • ŞUBEMİZ 2 EYLÜL SABAHINDAN İTİBAREN HİZMETE GİRİYOR Yalnız bu Şubemize mahsus 35.000 Liralık Hususî Çekiliş REKLAMCILIK:3917 12581
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • Piyasaya arzedilen ROTATİF ANKASTRE SIVAÜSTÜ PRİZ ve ANAHTARLARINI E ve pek yakında çıkacak olan TÜMLER çeşitlerini her yerde İ ısrarla arayıruz.Tam çerçeve ve 50.000 tura garantilidir.I FAAL:«257 125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • PARAMIZ Hew-York'ta 1 dolar 11.10 T.L NEW YORK Borsasında 1 Amerikan doları,«News,week» dergisinde yayınlanan son tabloya güre,23 Ağustos Cuma günü,11.10 T.L.'na tekabül etmiştir.EtR AY önce,yine aynı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • gl illlll(ABSTRE tf" ONSUZA açılmış uçan mavilik.Mavilerden J doğan beyaz maviler;mavilerin boyutsuz aynasında,geniş geniş maviler,boy boy maviler.Gözlerin imbiğinden süzülen aydınlıkta usul usul kımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • GALATASARAY YÜKSEK İKTİSAT ve TİCARET OKULU AKŞAM ve GÜNDÜZ)KUVVETLİ ÖĞRETİM KADROSU GENİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANI Galatasaray Yüksek iktisat ve Ticaret Okulu Lise ve Ticaret Lisesi mezunlarını kabul eder.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • ARÇELİK ELEMAN ARİYOR 1)Servi» nıontörü yetiştirilmek üzere Sanat Enstitüsü elektrik bölümü mezunu,2)Tekniker Okulu veya Sanat Enstitüsü mezunu malzeme bilgisi olan ve ambar İşlerinden anlayan,Askerli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • Teknik mevzularda yetiştirilmek üzere iyi Almanca Bilen Askerliğini yapmış Eleman Aranıyor İsteklilerin P.K.1146 İstanbul adresina müracaatları.BATEŞ REKLÂM 192 12545
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • HAYDARPAŞA HASTANESİ DOĞUM KLİNİĞİ AÇILDI Kundan bir süre önce kapanan Haydarpaşa Numune Hastahanesi kadın ve doğum kliniği dün yapıları bir törenle yeniden hizmete girmiştir.Törende II Sağlık Müdürü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • İşçiler,Sigorta primlerinin tam ödenmesini istiyor Bir kısım İşverenlerin binlerce İşçiyi geçini indiriminden istifade ettirmedikleri ileri sürülmektedir.Çeşitli işkollarında kurulu sendikalar Türk İş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • KAÇIRDIĞI KIZ İLE BİRLİKTE TUTULDU Akrabasının kızı 16 yaşındaki F.Yyi Sinop'tan kaçırıp şehrimize getiren 25 yaşlarında Celâl Yaşar.Zeytinburnıında yakalanmıştır.F.nin ailesinin İhbarı İle yakalanan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 31.08.1963
  • BIÇAKLANAN 2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI Şehzadebaşında Haydar nuntakasında 14 yaşlarında Turgut önce,16 yaşında Murat ü'/çelik'i bıçakla yaralamıştır.Yaralı çocuk Cerrahpaşa Hastahanesine kaldırılmış,T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Cankurtaranla hastahaneye giren 4 haydut 900 bin lira çalıp,iki kişiyi öldürüp kaçtı BUENOS AİRES,A.P.Dört haydut evvelki gün Buenos Aires'in göbeğindeki hastahanelerden birini basmışlar ve iki kişiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Millî Marş çalınırken ayakta durmak mecburî değilmiş PHOENIX,A.P.Phoenix'te federal bir hâkim dün,Amerikan milli marşı çalınırken öğrencilerin ayakta durmalarını mecbur eden Arizona kanununun Anayasay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Interpol başkani Finlandiya Emniyet Müdürü Fjalar Jarva,Milletlerarası Polis Teşkilâtı JNTKRPOL'tııı yeni Başkanı serilmistir.Jarva iiç yıldanueri bu görevde bulunan İngiliz Emniyet memurlarından Sir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • HURDA DEMİR j ALINIR Tel:21 55 73 MİLLİYET:12547 j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • daima öndedir sena Extra Kalite Temizlenmiş 1 kg.11.Tam Yağlı Eski Peynir 1 kg.11.50 dâima öndedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden İzmir Sağlık Kolejinde yaptırılacak 50000.00 lira keşif bedelli mutfak ve hamam inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici teminatı 3750.00 liradır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • AKIN TEKSTİL PARDESÜLÜK VE TRENÇKOTLUK SANAYİİNDE BÜYÜK YENİLİK YARATACAK Piyasaya Arzettiğîni İftiharla Duyurur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • BANKACILIK KURSU Eanka ve Ticaret Hukuk Enstitüsünün dokuzuncu Bankacılık Kursu kayıtlan 1 Eylülde baslıyacak 15 Eylülde sona erecektir.Kurs'a Türkiyenin her tarafından lise mezunları veya bankalarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • î.T.tf.Makina Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz yayınlarından tahminen 50 forma tutarında iki adet kitap 4936 sayılı kanunun 59.maddesi gereğince pazarlıkla bastırılacaktır.Muhammen bedeli 20.000 Lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • WAT $hWİ WVuWüNLAP.^îlLrA-f U HAKIM Hit T£ TED8İKÎİ KftîLPİİİ.ASDÜLCAl» tizi;tim ieu.Sultanim. f awm HÎHMBT teiWtP* DENIED ALKL/ÖZ-LEDİM ONU. N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • BALIKESİR BEYAZ ÇİMENTOSU Yeni Parti Yeni Fiyat Y.ÇİLİNGİROĞLU Ciball 192 Tel.21 19 75 21 32 57 REKLÂMCILIK 3916)12580
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • YARIN HAYA HASIL OLACAK?Trakya ve Batı Karadeniz çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecektir.Sıcaklık düşecektir.Marmara bulutlu olacaktır.Kuzey kesimlerde yağış beklenmektedir.Sıcaklık önceleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Galat lir Görüş ZMİR'de bir Ermeni bir camie girmiş ve huşu' ile haç çı-karmış.Bunu güren yobazlar sille tokat adamı ramiden kapı dışarı atmışlar.Ermenice çıkan gazetelere akseden bu hâdise hakkında b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Bir Rus bilginine göre Merih'te hayat var MOSKOVA,AA.Tanınmış Sovyet biyoloji bilgini Vasili Kupreviç'e göre,Merih gezegeninde şuurlu hayat vardır ve Merihliler birkaç bin yıl once dünyaya inmişlerdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Kanser tedavisinde yeni bir usûl bulundu Sıhhatli insanlann dalaklanndan alman canlı hücıeleı,kanseı hastalannın tedavisinde kullanılıyoı LONDRA,AR Kanser üzerinde ihtisas yapmış iki operatör dün,sıhh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • HAYATA DÖNÜŞ Amerikadaki iki maden kazası bütün dünyanın ilgisini çekmiştir.Bu hafta Utah eyaletinde vukuhıılan maden infilâkından sonra dün de 1000 metre derinlikten 5 işçiyi kurtarmak kabil olmuştur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • TSJa^ once CREME I^VOllSOIll deneyiniz.Cildinizi korumanın çaresini çeşitli kozmatıklerde,pahalı tedavilerde aramayınız,önce her bütçeye uygun CREME MOUSON'u deneyiniz.CREME MOUSON'un bileşiminde bulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Bir yılan,çocukla üç mandayı öldürdü ERGANİ,ÖZEL Dağarsı köyünde İki metre uzunluğunda bir Engerek yılanı Zübeyde Uçar adında 7 yaşında bir kız çocuğu İle 3 mandayı sokarak öldürmüştür.Ağıldaki hayvan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Diyarbakır da Pilot Bölge olacak DİYARBAKIR,ÖZEL Dün bir basın toplantısı yapan Vali Namık Kemal Şentürk «Diyarbakır 1904 de sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi İçin İkinci pilot bölge olacaktır.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 31.08.1963
  • Bir köy halkı göç ediyor İDIL,ÖZEL 100 haneli Işıklar köyü halkı komşu köylere göç etmişlerdir.10 gün önce particilik yüzünden işlenen cinayetten sonra yağma,kasıtlı yangın,yol kesme,hayvan kaçırma gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • vAı_l_A JcAOlMlM »COCASIMIM HET2ŞE-VtMl Söl-ÜŞAAESINEL l-riKATAW vote A/V\A i SİX KAfcl *CQCA OEcSİLsİMİr f BKAVO USA K1ASW-2i 1 firad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • Bj DE—A tawa.wevj be.Nil.W İ5TEÜ-E UVSUNi OLACAfc ovi-W ANiNA CA««.l GÖMDÜĞÜ ANDA BEVKİMDH 'uRuu.AAUŞA DO MECStC-COAAA HAVA AÇANIMDA.I ÜTBKİ c~7-"SÜUÜK» metz^ev m.azjr.Y i_s:e OS kiizw.Al-ANDAlCt S1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • OML.HALl'WE MİhAVÇT G'rrri BuzDOL-ARirsiUA NE 9/jrm ŞŞVUER SAVC
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • Hicri Cumartesi Rumi TM J 31 137» Reblül'-«hır Ağustos Aâustas 11 1963 VAKİT VASATÎ EZANİ Güney 62Ö ao.41 öçle 13.14 5.30 İkindi 16.5» »11 Aksam 19.41 12.00 YhUı 21.2 1.36 lıcibitlt 4.3» 8 34
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Merkez teşkilâtımızda istihdam edilmek üzere proje işlerinde çalışmış İnşaat Yüksek Mühendisi ve Mühendis alınacaktır.İsteklilerin Personel Şubesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • Gazetecilik A.5.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Gengl Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra Makalelerden Mesul Müdür» HASAN YILMABR Spor knmıtıdan Mesul Müdür NAMIK SEVIK Ma*azlll kısmından Me&ül Müdür I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi «O TL.6.t not tayfalarda «anüml 95 T.L.Birinci sayfada bağlık 200 T.L.Oüâün.Nişan,Nikah,Vefat ve Tejekkür ilânları 5 «antime kadar 7.sayfada)90 T.L.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık ı 22 TL 6 Aylık 4u T.L.Yıllık ı 75 T.L.Vabancı msrole ketler İçin âdi posta İla bu ücretlerin bir misli alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun delerine gör» değişir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Konya Bölge Müdürlüğümüz işyerleri ihtiyacı için 6 adet Santrfüj pompa satın alınacaktır.Şartname Ankara'da Malzeme,İstanbul'da Galata Bahtiyar handaki Malz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • Â$ OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Bitine sürpriz yerine geçecek bir İyilik edeceksiniz.Çok makbul* $h KOVA BURCU T21 Ocak 1?Şubat] İçinize doğan »ey olacak.İs hayatınızda beklemediğiniz bir yardım gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • 7 8 9 10 SOLDAN SA6A:1 Tanzlmattaıı lOnra Milli Müdafaa Vekili.2 özür dileme;Bayafl.3 Çözülmesi halledilmesi İstenen »ey;Kale duvarı.4 Tersi bir hayvan;Eski ve bil-yük bir Türk boyu.5 6 Ak-clier;öteki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • Tanınmış bir bankamızın kuruluğunun 20 ncl »e-E nesi dola.Msı ile tertiplediği çeşitli sanat armağan-E Jürinin bir kısım da kompozitörlerimize verilen halk E türkülerimizin koru)halinde tanzimine ayrı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • H.v:'ft y:m İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı» ve kısa ha berter 7.3S Hatif müzik 8.00 Haberler 8.10 Türküler 8.25 Çeşitli müzik 8.40 Küçük konser 00 Sabah şarkıları 20 Melodiden melodiye 55 K;sa haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • ^t^î^î LUDMİLLÂ'nın HAYALİ Yazan:Livia FLOOD Çeviren:Ümran DUYGUN Hâlâ bayatla iseniz,hilekârlığınızı ancak Chez Mathilde'de)farkettim.Kendime gelebilmek İçin uzaklasablldlm.Bütün kanını vekildi.Lokan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 31.08.1963
  • Uygurlar oyun bilmez mi?Bu soru Caberhan'ın ağııına gitti.Bilmen ulur muyuz,dedi.Bizimle kimse ii ık atamaz.Oynayın,görelim.Ne oynayacaksınız?Kılıç,kalkan.Yu!Yo!Bıçaksiz bir oyun oynayın canım.Bıçaksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 31.08.1963
  • NİÇİN GIPTA EDİYORLAR?ÇÜNKİı MANİSA TEKSTİL SATBNİNDEN ÖNLÜK ÖİYM/Ş.tJtfanîsa Telesi ilin Xûks Sal en i Vakipsixdif.TLANCIL1K 4501 125H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1963
  • V* V HHVUUVMVH 15000 TONLUK HİZMETİNİZDE S Bankamız Istinye Tersanesinde,5000 ve 10000 tonluk olarak,J iki ayrı parça halinde faaliyette bulunmakta olan,15000 ton kal-dırma kapasitesindeki Yüzer havuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1963
  • VV.gerisi ne olacak AEG buz dolabının içi emayedir.bütün yiyeceklerin lezzetini bozmadan muhafaza eder.TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ JAK ORÜNBERO Halefleri HUOO ve LEON ORÜNBERO İstanbul Rıza Paaa Yokuşu Milas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1963
  • SATILIK EMLÂK FATİH Akdeniz caddesi civarı ikişer odalı katlar 20—25—30—35.000 çok acele satılacaktır.21 35 74 SAHİBİNDEN mutavassıtsız Fındıkzadede ana caddeye yakın 3 oda 2 kat kârgir ev.Mollacami S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 31.08.1963
  • ¦smmâ mmm Yanıyorlar.Çünkü Buda onlara böyle GÜNEY Vietnam'daki Budist rahiplerin hükümeti protesto «tmelc amacıyla kendilerini yakmaları batılıları şaşırtıyor.Bu kimseler hayatlarına büyük bir umursa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • "âimm SEYİRCİLER.RESİMLERLE YAPILAN RÖPORTAJ Ye artistler giyinmek içi imkân bile bulamadılar MERAKLILAR Röportaj:ORHAN TÜREL Resim:Hüseyin KİRCALI VE SATICILAR n Şehrimizde bir süredir çevrilmekte ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • SAYIN KADIKOYLULERE REKS StNEMASININ MÜJDESİ Gördüğümüz büyük rağbet karşısında ısrarlı istekler üzerine Lüks sinemalardaki abonman usulünün bu yıl sinemamızda da uygulanacağını ve mahdut miktarda ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • WYETH LÂBORATÜVARLARİ ANONİM ŞİRKETİNDEN Topkapi'da yakında faaliyete geçecek olan ÇOCUK MAMASI ve İLAÇ fabrikamızda çalıştırılmak üzere askerlikle ilgisi olmayan bir MAKİNİST Alınacaktır.İsteklilerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • Denizcilere ve Havacılara 67 Sayılı Tebliğ 1 EYLÜL 1963 tarihinden 1 EKİM 19G3 tarihine kadar 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşağıda sınırları bildirilen saha içinde seyretme,demirleme,avlanma ve 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • Makinist Alınacaktır:Aranılan Şartlar Umumi atölye işlerinde hususiyle torna tezgâhı islerinde tecrübe sahibi bir makinist alınacaktır.İş başlıca hususî işler gören makinelerin bakımı İle alâkalı olma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • SABIRSIZLIKLA beklenen HAKİKÎ mevsim SONU TENZİLÂTLI satışlarımız 2 EYLÜL'de BAŞLIYOR!^00 YMİİ Mctfazal REKLÂMKOL 521 125ÖÜ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Akademi için 22 adet kombine madenî dolap satın alınması işi 20.VIII.1963 günü yapılan eksiltmeye talip çıkmadığından geri bırakılmıştır.Tahmin bedeli 14102 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • Sayın Toptancı ve Perakendecilere duyurulur1 Renk Boy ve Kalite bakımından Siparişlerinizi bir an evvel bildirmeniz menfaatiniz içabıdıı TÜRKİYE VE ORTA ŞARKIN EN BÜYÜK ÇORAP SANAYİİ SARPER ÇORAPÇILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • Moravia'nın romanları filine alınıyor «KÜÇÜMSEME» de B.B.«SIKINTI» da Catherine Spaak oynuyor-J TALYA'NIN ünlü romancı-larından Alberto Moravia,edebiyat alanındaki kişiliğinin yanısıra,sinema dünyasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • Teknik Eleman Alınacaktır Dz.K.K.hğı Gölcük Deemrinde 4/10195 ve bunu tâniz inşaat Grup Komutanlığı dil eden 6/1735 No.lu kararname ile yayınlanan talimat hükümleri gereğince yevmiyeli olarak tecrübel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • İLÂN Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsüne aday kayıt süresi 4 Eylül 1963 akşamına kadar uzatılmıştır.BASIN:15C:S)12557
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • HİÇBİR Y £tom\ze Dcte Mtotax ATOM ÇAĞINDA I.O yL„,5Sb.3«»W BEYAZ TEMİZ ÇABUK yıkayamaz îv(jâ-BULAŞIK YIKAMADA SUPER MiNTAX Hakikiki bir mucizedir.Soğuk suda dahi yağları çabucak eritir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 31.08.1963
  • SİNEflTO* BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Korkunç Yangın D.Janssen R.I.İNCİ Tel:48 4» 1 Yaban Gülü O.Arsoy.2 Çapkın Kız T.goray.KONAK Tel:48 2û uoı:Onarım dolayıslyle kapalıdır.LÂLE Tel:44 35 95)ı Frankeşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • 0 GERDA SCHREEWEİSS ile GÖK-TÜRK SOYGÜR nişanlandılar,31/8/1963 Avusturya Gmunden.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • GÜLNUR AKDORA ile ENGİN BAYDAR Nişanlandılar Moda 29.8.19C3 M1I.LIYET:12593
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • AYDA TA.MARGİI,ve BERKE nikahlandılar 27/8/19C3 Suadive.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • I—a—a—a—a—MEVLİD Vefatıyla bizleri teselli bulmaz acılara garkecien,sevgili oğlumuz,ağabeyimiz Turgut SÖZER'in ruhuna,vefatının bilinci sene3l dolayısıyla 2,Eylül 1983 Pazartesi günü Şişli Carnli şeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Semiramis Tarakcıoğlu ile L*tf Dinçer Tarakcıoğlu yffij Evlendiler 29 Ağustos 19C3 Ye-niköy Kg Turizm ^f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • VEFAT 1320 mezunu Emekli Muhabere Yarbayı Kerim Özbay 3U.8.W63 günü sabah saat 3 de Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Naaşı aynı gün ikindi namazını müteakip Aksaray Valde Camiinden alınarak Eyüpteki aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • m" I •kcb-mar OLUM Kıymetli eşim,sevgili babamız.Smdirgi eşrafmdan,İzmir'in tanınmış iş adaım,tütün tüccarı Müptelâ olduğu amansız hastalıktan kurtulamayarak 30.8.963 mübarek Cuma günü Hakkın Rahmetin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DSİ Gene!Müdürlüğünden DSİ Genel Müdürlüğünce Samsun Vil Bölge Müdürlüğü mıntıkasında inşa edilecek Harşit Hidroelektrik Santralı Generator,Trafo,Kontrol Tabloları,66 KV Disjonkt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • DEVLET ORMAN İSLETMESİ ARTVİN MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 işletmemiz Hatila Bölgesi Şantiye deposunda istifli 4767 adede denk 2551.558 metreküp muhtelif boy üçüncü sınıf ladin köknar tomruklar 26 parti halinde me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • İstanbul Ticaret Odasından 11.kotanın 11 sıra ntunarasındaki muhtelif yağlardan talepte bulunacak sanayicilerimizin 9.9.1963 tarihine kadar Sanayi Ştıbemize müracaatları rica olunur.BASIN 15606)12552
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Mersin Silosu tthal Tesisatı Malzemesi Satın Alınacaktır.TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Mersindeki 100.000 tonluk Hububat silomuza beheri 100 t/hkapasiteli iki adet komple gez**r pnomatik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • BANKACILIK KURSU İMTİHANLARI Bankacılık Kursu güz dönemi imtihanları 18-24 Eylül'de Ankara,istanbul ve izmir'de yapılacaktır.Bu dönem imtihanlarına girmek istiyen öğrencilerin en geç 14 Eylül tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • AMASYA C.SAVCILIĞINDAN i 1 ilimize bağlı Merzifon ilçesinde yaptırılacak 284.652.06)lira keşif bedelli A 3)tipi cezaevi inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Geçici teminat 15136,08
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Yapılarak işler Keşif Geçici ÎHALE Bedeli Teminatı Lira Krş.Lira Kış.Tarihi Saati Dershane binası ikmal inşaatı ile çeşitli onarım işleri 935.955,46 41.688,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • TECRÜBELİ l DADI ARANIYOR İyi hir aile nezdinde 4 ve 8 5 yaşında 2 çocuğa bakacak tecrübeli bir dadı aranıyor.5 Müracaat:Galata Kardeşim Sokak No.44 5 ANCILIK:MSI 1251
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Konkordato ilân eden MUSTAFA TUMBA'dan alacaklı olanların menfaatlerini korumak gayesiyle 4.9.1963 Çarşamba günü saat 15'te Kazlı Çeşmede Türkiye Deri Sanayicileri Lokalinde bir toplantı yapılacaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • KİRAN KIRANA Bastard] ı Sekizincide süren ibrahim Karabacak,bu güreşlerde kozunu pay edecektir.Mehmet Ali Yağcının,Kara Hasan ve Adli Atanın Başa konan 2000 liralık ödülü kolay kolay bırakmıyaeakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Trafik için yeni tedbir alınıyor Baştarafı Birincide VALİLİKLERE TAMİM Artarı trafik kazalarına karşı İlgilileri dikkate dJvet eden Wr timim yayınlanması hakkında içişleri Bakanı şunları söylemiştir:«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Süreyya dün sabah ani olarak gitti Başiârafı Birincide hiatik pozları karşısında kendini futamâyarâk gülü'verdi.Ben de bu durumdan cesaret alarak yâklâştıin ve sordum;Ani giıİhihlith »ebbi?İVIüabet bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Eleman Aranıyor ingilizce ve Türkçe muhaberatta sekreterlik yapabilecek ve seri daktilo ya2abilen eleman aranmaktadır.Hal tercümeleri İle müracaat Posta Kutusu 32 Beyoğlu ILAtfCİLİK:4512 18578
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • LİSELERE ADAY KAYDI DÜN BJTTİ Baştarafı Birincide şük müracaat Atatürk Lisesine olmuştur.176)Kız Liselerinde ise rekor 252 kişi ile İstanbul Kız Lisesindedtr Nişantaşı L1-sesin* 117 öğrenci baş vurmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • PETROL OFİS LÂĞVEDİLECEK Baştaraft Birincide sına kadar bütün petrol işlemi «incirinin halkaları birbirine bağlanarak tamamlanmış olmaktadır Tasarı kanunlaştıktan sonra 50 gün içinde.Petrol Ofise ait
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Kraliçe Zeyn dün Almanya'ya gitti Ürdün Ana Kraliçesi Zeyn dün bir si;te İstirahat etmek için Alnıanyaya hareket etmiştir,önceki gün kocası m ziyaret eden Ana Kraliçe bu arada Kapalı çarşıya da gidere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • ZAFER BAYRAMI Törenle Kutland.Bastarajı Birincide İkinci Başkanı Korgeneral Memdulı Tagmaç,Cento temsilcisi Korgeneral Kemaleıtin Gökakın,Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Fikret Esen.JTURALIN MESAJI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • MHH Piyango'nun 30 Ağustos 1963 çekilişi dün Ankara'da saat 13.20 da yapılmıştır.İkramiye kaşanan hurhatllaH Bşatidt bildiriyoruz-175990 Numara 1.00ü 000 Lira' 130631 Numara 00.000 Lira 015429 Numara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • JAMES MASON YILLIK izdivacından sonra karısı Pamela Kellino ünlü karakter yıldın James Mason'u boşamak üzere mahkemeye müracaat etti.Boşanmcaya kadar James Mason,karışma ayda 5.000 dolar 50.000 lira)n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • KUR'AN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI Cilt kapaklarınız hazır Kur'ân-ı Kerim/in Türkçe" Aniaını Üâvelefl'nl biriktiren okuyucularımızın arzularına uyularak birinci sınıf işçilikle yaldızlı cilt kapakları haz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • UNUTULMAYACAK BİR GECE 31 Ağustos Cumartesi gecesi Küçükçiftlik Parkında Kızılay Galata Şubesi tarafından memleketimizin bütün tanınmış san'atkârlannın iştirâkile sabaha kadar devam edecek muhteşem bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • iiiftiiffinn flı imim i TEŞEKKÜR Sevgili eşim,biricik babamız Cemal Zühtü Aysan'ın bizi acılara garkeden vefatı dolayısiyle cenaze törenine gelmek,çelenk göndermek ve ziyaret etmekle,gerek mektup gere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Altın dolu kasa hava alanından çalındı LA HATE,AA.Uçak İle isviçre'den Eangkok'a gönderilen altın dolu bir kasa,hava alanı gümrüğlinde ortadan kaybolmuştur.Kasa İçinde 70.000 dolar değerinde altın bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Bir Albay,asker kaçağı olarak arandı «MIR,ÖZEL Millî Savunma Bakanhfı Birinci Şube Başkanı Kur.Alb.Mehmet Barış,11 günden beri asker kaçağı olarak aranmaktadır.Kemeraltı Askerlik Şubesinde yoklama kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Şehirlerdeki evlerin yarıdan fazlası çürük Büyük şehirlerdeki meskenlerin yüzde 27 sini tek odalı,yüzde 36 sini da iki odalı evler teşkil ediyor.100 meskenden 41 inin barınma şartı iyi ANKARA,ÖZEL Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 31.08.1963
  • Arap Federasyonu işi suya düştü ŞA-M,AA.Kahlre'den sonra Şam'ı ziyaret eden Irak Devlet Başkanı A.Arifin,Mısır ile Suriye'nin arasını bulma çabasında başarısızlığa uğradığı anlaşılmaktadır.Arif,müzake
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 31.08.1963
  • m m.Dlnamo'yu dUn gete 1-u mağlûp eden Beşiktaş'ın tek golünü 39.dakikada Güven atmıştır.Resimde Siyah Beya2İılarıu golü [ÖZDEMİR GüRSOYl ağlarda görülüyor.Dinamoyu Siyah Beyazlıların bir de penaltı k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • Yüzme Adana'da ba Atatürk Havuzunda yapılacak ve iki gün devam edecek Türkiye Birinciliklerinde yeni rekorların kırılması bekleniyor ADANA,ÖZEL JA jr m FERDÎ büyükler ve I gençler Türkiye yüzme şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • Japon kız takımı tek maç yapacak 3 Eylülde şehrimize gelecek olan Japon kız voleybol milli takımı T.E.Dkulübünün sahayı vermemesi sebebiyle şehrimizde sadece bir maç yapacaktır.Müsabaka Çarşamba geces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • NAZMÎ BARİ Uç sette teslim oldu.Bari,Forrest-Hilh'de üç sette mağlûp oldu İSKENDER SONGUR,NEW-YORK'tan Bildiriyor Meşhur Forre3t-Hills Tenis Turnuasına katılmak üzere Celal Uluğ'un başkanlığında New-Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • Kırkpınarda iyi bir şöhreti olan ibrahim Karabacak bugün de Fenerlı.ıin ıılt-mücadeleye girecek.Resimde Karabacak görülüyor.KIRAN KIRANA GÜREŞLER BUGÜN YAVUZ BAYRAKTAR Tariht Kırkpınar güreşlerinin re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • Fenerbahçe'de 1 gol 25 lira Fenerbahçeli futbolcular 1lg maçlarında atılacak her gol İçin otomaıikman 25 er lira prim alacaklardır.Fenerbahçe idare heyeti dün akşam yaptığı topiantıda Umumî Kaptan M.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • Fenerbahre idarecileri tarafından tenkld edilen ikinci Başkan M.Bağcılar^ Şenol'un transferinden sonra kendisini ilk tebrik edenlerin başında geliyorduhçe'de idar cılar'a cephe aldı İdare Heyeti çoğun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • KOŞU Favori:Ruf.Plase:Rakkase,Victory.Sürpriz:Bonjıır.İKİNCİ KOŞU:Favori:Laman,Plase:Safter,Turgay.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Saadet I,Plase:Çifteler Kmdördüncü koşu:Favori:Kurtuluş 4.BEŞİNCİ KOŞU:Favori:Koma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • Meşhur futbolcu Di Stefano,dün sabah uçakla Caracas'tan Mad-rid'e dönmüştür.Uçağın merdiveninde fotoğrafçıların flâşla-a rıyla karşılaşan Di Stefano,karısı ve çocukları ile kııcaklaşır-B ken göz yasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • MAHALLÎ LİG MAÇLARI yarın Şerefte oynanıyor Mahallî Lig Tertip Komitesi ikinci hafta maçlarının yarın Şeref Stadında oynanmasını kararlaştırmıştır.Mithatpasa Stadında oynanması gereken müsabakalar son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • Türkiye Puanlı Atletizm Şampiyonası başlıyor BURSA,ÖZEL Puanlı Türkiye Atletizm Şampiyonası bugün saat 16 da Atatürk Stadında bağlıyacaktır.Müsabakalara bölgelerde yapılan seçme müsabakalarında Federa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • arriiicha,10 Yıllık eşinden Kjl li|£Iııa« 7 çocuğu ve karısı için ayda 100.000 kruzelros nafaka verecek olan sağ açıklar kralı,büyük askı F.lsa Suarez'le yasamağa devanı edeceğini açıkladı Brezilya mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • a Galatasaray santrforu Metin dün kulüp Başkanı Yenal İle bit görüşme yapmıştır.Yukarıdaki tekimde Meliu Oktay ve Ulvi i'eual.Yenal:Metin H13C3Kff GALATASARAY Kulübü Kalkanı Ulvi Yenal,istikbalinin ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 31.08.1963
  • ZO.OO'de başlayacak karşılaşmaya Sarı-Kırmızılılar Metin'li kadroları ile çıkıyor.Diğer müsabakalar Beykoz İstanbulspor,Â.Gücü-H.Tepe,Göztepe-A.Ordu arasında ŞAMPİYON Galatasaray,Türkiye Ligindeki ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor