Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • [HÜSEYİN KIRCALI] M£P AYMİ nCDT ^zel hir Rezi yapmakta olan ve sebri-I1CIV ICrit/C A* I nil UCRI miZ(le bulunan New-York'un Garfield bölgesi Belediye Başkanı Mr.Gotthold Kosc ortada)dün saat 11 de Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • OUR U M İzmir Fuarı ve ticarî hayafımız TİCARİ hayatımızda yıllardır başarılı bir rol oynayan izmir Enternasyonal Fuarı dün Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un bir konuşması ile açılmıştır.32 nci izmir Enter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • j.fflK fi HP_f^ ¦IMS v I CT\I Ankara'da dün sabah saat 00.55 de bir askerî oto fazla siir'at yüzünden Dil,Tarih ve Coğ-"BKB T E J\f I U rafya Fakültesi önünde kaldırımın kenarındaki demir parmaklıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • A.P.ye GÖRE İKTİSADÎ BUHRAN DEVAM EDİYOR ANKARA,ÖZEL Adalet Partisi Merkez Temsilciler Meclisi çalışmalarını dün bitirmiştir.4 gün süren toplantılar sonunda mahalli idareler seçimleri için aday yoklam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Kira tesbitinde arsa ve bina maliyeti esas olacak ANKARA,ÖZEL İmar ve İskân Bakanı Fahrettin Kerim Gökay dün yaptığı basın toplantısında İstanbul.İzmir ve Ankara'daki gecekonduların ıslâhı,sosyal mesk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Küçük Semiha Oksijen çadırından çıkarıldı NEW-YORK,Özel muhabirimiz İSKENDER SONGUR'dan «Milliyet» okuyucularının lira» yardımları sayesinde ameliyat olmak üzere Amerika'ya giden küçük Semiha Polat'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • ¦¦tK RÖNTGENCİ dcsinde bir apartmanın 7 nci katında oturan bir kadının evvelki gece uyurken odasına giren röntgenci suçüstü yakalanmıştır.Apartmanın yanındaki inşaatta çalışan Zihni Taşdelen,gece saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • M Mim ^Hjl!Prenses Süreyya,Settar Ukscl'in evine gitmek üzere yanında M.kızkardeşi solda)ile otelden ayrılırken.Süreyya,İstanbul'da 2 ay mak istiyor Prenses öğle yemeğini eski Bonn Elçimiz İlkselin ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • ri Temelinde,kayma dolayısıyla çatlama olan «Çanakkale Şehitler Âbidesi»temelinde çatlama iAb/de/daha büyük b/r fefrfikec/en kurtarmak fçfh isfınacf duvarı yaptırmak lâzım geliyor NECMİONUR AÇILIŞININ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Kütahya'da büyük bir yangın çıktı KÜTAHYA,ÖZFL Şehrimizde dün sabaha karsı büyük bir yangın çıkmıştır.Cumhuriyet caddesi özden iş hanında henüz anlaşılmayan bir sebepten çıkan ve 4 saat devam eden yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Frenleri patlayan bir otomobil dükkâna girdi Beyoglundan Tophaneye inmekte olan bir taksinin dün gece frenleri patlamış ve italyan yokuşunun Defterdar Yokuşu)alt başında bulunan bir manav dükkânına gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • sssr,MM AKŞAM YİNE AKŞAM.Inonii' gruba biljrl vermis.Biraz da tııluaı bilgi verse diyecektik.Bizim taraflarda $afak çoktan attı da.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Adana vapuru süvarisi görevi başında öldü Hayfa'dan.Napoli'ye gitmekte olan Denizcilik Bankasına ait Adana vapurunun süvarisi Sıtkı Beler bir kalb krizi sonunda görevi bağında ölmüştür.Sıtkı Kaptanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • KRUŞÇEF İLE TİTO Belgrad'da kucaklaştı BELGRAD,A.P.Sovyet Başbakanı Kruşçef dün Belgrad havaalanında uçaktan iner inmez merdivenleri koşarcasına inerek Yugoslav devlet reisi Tito'yu kucaklamıştır.Kuca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • İngiliz İşçi Partisi İktisadi uzmanı geldi ingiliz işçi Partisinin iktisadi ve Mail Politika Uzmanı Richard Ciossland «lngilterede yapılacak yeni seçimleri tsel Partisi kahir bir ekseriyetle kazanacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Alt Komisyon ihtilâfları henüz halledemedi ANKARA,ÖZEL Koalisyondaki anlaşmazlık halledilip,hükümet görevine devam eniği takdirde,bundan böyle,hükümet içinde anlaşmazlık konusu olan meselelerin tekerr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Koalisyon n IU|İ9HfllU!Dinçer ve Alican Alt Komisyon çalışmalarıyla ilgili soruları cevaplandırdılar.ANKA A*.ÖZEL CH.P.Y.T.P.ve C.K.M.P.grup lan dün toplanmışlardır.Y.T.P.ve C.K.M.P.Gurubunda Alican i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Mütehassıs Tarihçilerimiain^hazırladıgı Resimli-Haritab «Mufassal Osmanlı Tarihi nin altıncı cildi de çıkarak tamamlandı 1-5 inci cutler kırkar lira.altıncı cilt elU liradır.Toptan Satif Yerleris ISKİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • Profesörler Arasındaki Anlaşmazlık Öğrencilere Zarar verdi Hukuk Fakültesindeki Miras Hukuku bölümündeki görüş ayrılığı,başarı nisbetini 35 düşürdü PROFESÖRLER arasındaki «Tez anlaşmazlığı» yüzünden b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 21.08.1963
  • İzmir Fuarı,Ticaret Bakanı ¦»»Oğuz'un konuşması ile açıld »v çinko kredilerinde geçen yıla göre yüzde 15 He 20 nîsbefinde bir arffış fesbif edildi Oğuz,ıW sahada israftan kaçınılması gerektiğini söyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • Kalkınma Plânı ve keçiler M ARAÇ'ta Saıı çukur adında bir köy var.Bu köyde 390 insan ve 1500 keçi yaşar.Köy orman bölgesindedir.Keçiler yıllar boyu köy civarındaki ormanı tahrip erminlerdir.Yemyeşil s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Kıbrıs'ta Çanlar Kimin B U kutsi yerde hep beraber sadakat yemini verelim,ölünceye kadar mili!dâvaya sadık kalacağız.İlhak yalnız ilhak.Eno.~is tahakkuk edinceye kadar mücadel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • İstanbul 8 inci İcra Memurluğundan Dosya No:1963/45-16 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen cem'an 3000 lira kıymetinde 1 Radyo,1 Duvar Saati.X Buz Dolabı.1 Çamaşır makinasının bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • İmtihan masrafı Adı altında Para alınmayacak Şehrlmizdekl bazı özel okulların bütünlemeye kalan öğrencilerden gelecek yıla ait birinci taksitleri şimdiden istedikleri v-eya «İmtihan masrafı» adı altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • VOLTAJ DÜŞMESİNDEN İŞ YERLERİ ŞİKAYETÇİ Topkapı ve civarındaki elektrik vol-ajındaki düşüklük devam etmektedir.Davutpasa caddesinde voltajın daha jok düşmesinden buradaki fabrika ve imalâthanelerin ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • 12 BİN HAVAGAZI SAATİ GETİRİLİYOR Î.K.T.T.İdaresi saati bozuk veya hiç olmayan havagazı abonelerine saat temin etmek için Fransaya 12 bin havagazı saati sipariş etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • MEVLİD-İ ŞERİF Ankara'da Çankaya'deki evinde 11 Temmuz 1063 Perşembe günü hayata gözlerini kapayan ve İstanbul'da Erenköy'de Sahrayı Cedid mezarlığındaki aile kabrine İS Temmuz 1963 Cumartesi günü tev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • CHAMPION AKÜMÜLATÖRLFR!1 SENE GARANTİLİDİR i i GHAMPlON'nun kalitesini ve garanti şartlarını görmeden başka akümülatör almayınız ACENTELİĞİ MÜNHAL OLAN YERLERE ACEN-TELİK VERİLECEKTİR BÜYÜK DEMİR SANA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • EKONOMİK VE SOSYAL ETUDLEtt KONFERANSI^ EI.KONOM1K ve Sosyal Etüdler Konferansında dün Amerikalı Prof.Peter Franck «Geri kalmış ülkelerin önce elindeki insan gücünü kullanarak mı,yoksa derhal makinele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • QUNLUK ALTİN FIATLARl Cumhuriyet 90.40 80.50 0.10)Kesat lira 133.00 183.50 ayni)Hamit Ura 102.50 103.00 ayni)înjriliı Kral.112.50 113.00 0.50)Frsnsıı Napolynn m 91.00 92 00 0.50)U ayaı küle* altın 13.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • ihracatçı Yeni tasan,yann iGEME'de son defa gözden geçirilecek ANKARA,ÖZEL.B HHACATÇI Birliklerine yeni bir I statü verecek olan kanun tasarı» hazırlanmıştır.Tasarı yarın saat 15 to İhracatı Geliştirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • Tedavüldeki banknotlar bir yılda 370 milyon lira arttı Son durum 10 Ağustos 1963)5.1G8 Milyon T.L.Geçen hafta 3 Ağustos 1963)5.223 Bir ay önce 13 Temmuz 1963)5.036 Bir yü önce 11 Ağustos 1962)4.781 ÎE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • ANTALYA'YA YILIN İLK PAMUĞU DÜN GELDl ANTALYA,ÖZEL ¦ılın UTt pamuk mahsulü cehrimiz aahire borsasına getirilmiştir.Gedil nahiyesi'nden Veli Dogrusöyler taratırsan yetîjüiiieû pamuk 260 kurusa satılmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • J(YILLARCA önce bir Sirkeci otelinde rehin kalmıştık.Gençliğimizin en güzel çağındaydık.İmkânlarımız çok geniş değildi,ama yaşamak istiyorduk.Ve toplumun kişi kılığına bürünmüş akrep gibi kıskaçları,p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • LABORANT ARANIYOR Tekstil Fabrikaları Kimya Laboratuarında çalıgmış TECRÜBELİ LABORANT ARANIYOR Müracaat:AKFİL Bakırköy Osmaniye REKLAMCILIK 3834 12034
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • Yüksek Oku!Ve Ticaret Lisesi Mezunlarından iemur Alınacak I SATIŞ MEMURU:Plâsiye)1 Yetişmiş veya yetiştirilmek üzere Ticaret Lisesi,Akademi veya mümasil okullar mezunu,2 Askerliğini yapmış ve 35 yaşın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 21.08.1963
  • Çünkü Vita ile pişirdiği yemeklerin lezzetine bütün ev halkı bayılır.Vita İle hazırlanan yemekler vücuda bol kalori ve zindelik verir.İmâlinde kullanılan,asidi alınmış en iyi nebatî yağlar dolayısı il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • 3 madencinin Kurtarılmasına Çalışılıyor Geçen Salıdanberi 120 metre derinliğindeki maden ocağında mahsur kalan madencileri kurtarmak için burgu makinesi kullanılıyor HAZLETON Pennsylvania)AP Geçen Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • i PEŞİN FİATINA 8 AY TAKSİTLE Yalnız bir ay müddetle 20.8.63 20.9.63)BÜTÜN İHTİYAÇLARINIZ KARDEŞLER'de Kardeşler Pasajı Beyazıt Tel:22 00 85 BEKLAMCnjK 3826 liflM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • PLAKA:AA 34 40t YER:Londra asfaltı TARİH SAAT:İG Ağustos 1963 19.30 20 OLAY:Vali Niyazi Akı'nın içinde bulunduğu makam otomobili.Topkapı'dan Hava Alanı kavşağına kadar hep yolun solundan gitti.Bazen h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • *i m V 1 ttvV 3 lü Takımları modası geçmeyen çok pratik,zarif;ve uzun ömürlüdür m 0 3 Lü TAKIMLAR BÖLGESİNDE Büyük rağbet görmekte daima aranmaktadır A Vs^,x.'X.NOT:KAZOVA 3lü takımlannıo taklitleri ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN 1 Fakültemizin zaman ve zil saatleri ile dahilî telefon santralının İslahı için yaptırılacak 33643,10 lira keşif bedelli iş 2490 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • Halılarınızı bulundukları 111 ^ğU*(Ûll* yerlerde yorulmadan m kolaylıkla lemızlıyeuılmek jğ yormaz va to* kaldırmaz tıstı süpürgesi I İ-H i giren evde dır dır olmaz,REKLAMCILIK 3603 n 11992
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden İzmir Sağlık Kolejinde yaptırılacak 50000.00 lira keşif bedelli mutfak ve hamam inşaatı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Geçici teminatı 3750.00 liradır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • YARIN HAVA HASIL OLACAK?Trakya,Marmara,Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadokmun kuzey kesimleri bulutlu ve yer yer çok bulutlu olacaktır.Kuzey ve doğu yönlü hava akımı etkisi görülecek,sıcaklıklarda ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • ZEKÎ MOREN HER AKŞAM Konserlerine devam Taksim Belediye Gazinosu Tel:48 29 04 48 74 92 Not:Yağmurlu havalarda programımız kapalı salonda devam edervırfHm—aı m mı h^—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • vvt-W.%v,V.•B.lA'.'İKvJl-i!İI#vVı v« W,Xv' AEADlGlN 1-ÇEKlDE DON GÖMLEK SOVU-NUVOR.St-SAWURKAS' IN OLDUĞU HER-BEM KyO.'ZANDkM.SAHİP BAŞim VerLBET.OAK1 1 t^t DEF Yuz EDEBlL PAPELtT DİKİ Ml J HEM!O"DERY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • SlflDi TArtPifllZ «ER BEKİM MM)GıK Z&IIL AİEHİftİNİ 1 TûTO&MFlAtPA HAZİR.LAHDU MEHMC fTtAlYOd musunuz?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • İngilizce Bilir Muhasip Aranıyor Muhasebe kısım şefi olarak çalıştırılmak üzere ingilizce bilir yüksek tahsilli muhasip aranmaktadırişyeri Karadeniz Ereğlisidir.Taliplerin ingilizce bilmeleri ve daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • Amerika'da bir banka soyuldu WALDW1CK,AP Tanınmamak için yüzlerine çorap geçiren iki silâhlı genç «First Natio-nal» Bankasının Waldwick şubesini basmışlar ve 560 bin lira para ile miktarı tesbit edile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • Düşen Japon uçağının içindeki 19 kişi öldü TOKYO,AP Cumartesi fiünü içinde 19 kişi olduğu halde kaybolan bir Japon yolcu uçağının enkazı dün Tokyo'nun 160 kilometre Güneyindeki Hachijo adasının bir te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • DİRİ DİRİ YANIYOR Bu resini,Güney Vietnam'da 5 inci Budist rahibin kendini ateşe vererek «liri diri yanışını göstermektedir.71 yaşındaki rahip Thiç Tieu Dimi,Hue şehrindeki lıir manastırda hükümetin B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • K0' ı ı in mı ı in ı ıı 11 m ııı ı ııı ııı ıı ııı ıı ııı 11 ııı 11 ıı ıııı ı ii ı m 11 ıı ı m ı ııı ı mı I TAKVİMDE I BİR YAPRA Eski Hayrata da.B melerini pek severim.Onlarda tabiatı temsil eden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • İtalyan polisi Sicilya'da önceki gün yolları kesti ve 1000 otomobili kontrol etti TRAPANİ Sicilya)A.P.MAFİA yeraltı teşkilâtına karşı polis önceki gün Sicilya'da büyük bir arama ve temizleme hareketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 21.08.1963
  • FEZA ADAMLARI Şeyh değilş Astronot!Resimdeki İni 11 kişi,Arap çöllerinde yasayan bedeviler veya şeyhler değildir.Bunlar Amerikalı ve üstelik feza adamlarıdır!Amerikalı astronotlar Büyük Salıra'yı arat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • Su wOTCunA 0'AL.»CAQIN Au-AwtM cffZASı SıR se ^^AĞÎ^UK,İNATÇI VE KHN.DİNOHM EMİN».ÇOKm£Ş;'n ve SERT DAVDAN 1 ŞuARl VAK»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • mmtMüm UCUT OU.ÇLİL.ERI. C KU/VsAVA O A VAVZIVORfy.7/v v »]4ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • liiıııııtıııiif âoGAH HOLLYWOOD'^ H ©A$Uv\A C3EL.H.M EN GARİP V4CF"*' MZI MET» S EN l M VuZUNOEN SEÇİRD^M UOGûM ŞfM.oC DE ÖZEL.UÇAgiNt-A 1-rAL.yA' VA Sîtaae\aJ TEKLİP CDÎVORSUNJ L t,4 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • JOSE SAUNAS,ROD 86İO,5Q vg/BuyuK Bi'r soy.SUNCULUK MAZlKX-A-vokjuAr.a/vaa njbrede y VE NE ZAMAN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • AL LA Hi IK AL IB E Y EN ÇABUK.M en_BiSET_s?JSiı S3Nı ŞEMRJM EN s^ca ulü.BESİ GıyiNıRKEM BA_BAKA SEMı* ME^GOL EDEÇ.VQO.BANİ A Y SOSrSL-EWı"_OEGi'u BABANA sjj^.KAZ.IRL BPTENDİTvS.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık ı 22 T.L.6 Aylık 1 40 T.L.Yıllık 8 78 T.L.Yabancı mernl*ketler İçin fldt potta U« bu ücretlerin bir mİBİl alınır.Uçak postası için tarife,kullanılacak pulun defterine göre değiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda »antlnıi 40 T.L.T nd tayfalarda lanüml 35 T.L.Blrind tayfada ballık 200 T.L.Dü{ün,Nlıan.Nikah,Vefat ve Teşekkür İlânları B tantlma kadar 7.tayfada)90 T.L.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • HlerT Çarşamba Rumt 138)21 137?subiur-A9us-Ihir A&ustos »0.1 1963 t VAKİT VASATÎ EZANÎ Gün ev fl 16 10 15 fl6i« 13.17 5.17 İkindi 1704 9.04 Aklara 20.00 12.00 Y«t*ı 21.41 1.40 tmsak 4.24 8.24
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • e Milliyet Gazetecilik A.I.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Crene l Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür^.NAMIK SEVİK Maraxln kısmında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • İ m OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak:Tasarladığınızın aynını başkası da düşünüyor.Orijinal bir sey yapmak İçin erken davranınızi th KOVA BURCU [21 Ocak 19 $ubat] Bir vefasızlık göreceksiniz.Anlama nıarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • SOLDAN 8AÖA:Alaturka musikide bir maknm;TERSİ vilâyet.2 Asya'da bir gol;Denizin kabarması.3 Karnı sis,ağzı dar mayi koy-mağa mahsus bir kab.4 İki grizu görmez;TERSİ bir içki.S Bir rçeglt deri;Meydan.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 7.35 00 8.10 8.25 8.40 9.00 9.20 9.55 10.00 12.00 12.10 12.30 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 A .1!15 ve kısa haberler.Salon orkestraları Haberler.Oyun havalan.Cesitii müzik.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • llli:illlll!lll!l!l!l!E f BÂLIKÇIİIK BALIK YEMEKLERİ SITKI ÜNER 1 KILIÇ ŞİŞ KEBABI |j Denizlerimizde yaşayan kılıçlar,geçici balıklar-s ¦2 daııdır.Marmara'da kış hayatını sürmekte olanlar,jE E Nisan o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • Peki ama neden?Belini/c kadar açık.Güldü Haydi beraber İyi is yapacağız.Michel ci'mii nasıl geçirmeye niyetli isem fiyle yapmamı,adetlerimde lıir değişiklik olmamasını tenhih etti.Ltıdmillamıı resmini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 21.08.1963
  • ÜSTÜNE BİNMEK İÇİN TAŞINAN ATLAR Bu gün İzmit dediğimiz Nikomedi'dcn,İstanbul'a giden yol üzerindeki ÇİRKUŞ)hanımlayız.Çirkus hanı,Bizans İstanbul'unun 510 yılındaki Arena denilen tiyatro,yarış,spor v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 21.08.1963
  • Tiİ EF ON 57 4Jİ0 SATILIK EMLÂK BİRİNCİ Levent'te inşa halinde 50 65.000 ne kaloriferli daireler.63 68 41 RUMELİHİSARDA 70 M2 İki oda hol,banyo,mutfak,lüks daireler.Birinci kat 17 000 ikinci kat teras
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1963
  • Boru Endüstrisi T.A.Ş.İzmit Geniştletilcn tesislerimizde standart istihsalimizden başka:1/4 dış kutur 13,5 cm.et kalınlığı 2,5 3/8 17,2 m 2,5 ebadında Siyah,galvanizli manşonlu ve manşonsuz)borular ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1963
  • Köyceğiz Orman İşletme Müdürlüğünden Köyceğiz Devlet Orman işletmesi Müdürlüğüne bağlı Karaçalı bölgesi Tersakan deposundan sanayi odun 120 lira,III.S.normal tomruk 150 lira,ve III.S.kısa tomruk 130 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1963
  • Devlet Onan I Pa.1st Be ieli Tem nati No.No.Bölgesi Deposu Cins ve Nevi Adet M3.Dm3.Lira Kr.Lira Kr.1 10 Almacık Ab arıt 2.S.N.B Göknar Tom.72 46.203 233.00 800.65 2 13 111 66.245 1157.63 3 15 110 80.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1963
  • YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve istanbul Yurtlar Müdürlüğü SATINALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1 Aşağıda adları yazılı yurtlarımızın bina ve tesisat onarımı,karşılarında gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 11 inci kotanın liberasyon listesine dahil olup Odalar Birliği müsaadesine tâbi tahsislerle ilgili talimat Odamıza gelmiştir.Bu mallardan ithalât yapacak sanayicilerin Sanay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 21.08.1963
  • L-r^ Prof.Melleart iddiaları çürülen izler buldu ¦h w Trof.MELLEART J Ali İhsan Tuna "w&ffiBf?II I lif II I I 1 II Çatallıöyiik'te bulunan şehrin bir kısmın in umumî görünüşü.Milliyet'in Konya Muhabi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • Mohair 7 Bu isimler arasındaki irtibat nedir?Vaktiyle İngiltere ile Fransadan ithal edilen ve Alpaka tabir edilen hafif,parlak ve serin tutan kumaşlar Avustralya yünü ile,asırlardanberi dünyanın en i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DSİ Genel Müdürlüğünce Samsun VII.Bölge Müdürlüğü mıntıkasında inşa edilecek Harşit Hidroelektrik Santralı Türbin,Vana,Gezerköprü vinci ve müştemilâtı iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • istanbul Teknik üniversitesi Rektörlüğünden 1 Tahmin bedeli 50.000.lira ve geçici teminatı da 3750.lira olan bir minibüs Üniversitemiz için eksiltme suretiyle satın alınacaktır.2 Eksiltme 3.9.1963 Sal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • İLAN 1 Bilecik'te teşekkül edecek J.Birliği arazisinin '4500)metrelik çevrenin 54.407.00)liralık bedelli dikenli telle çevrilmesi.2 Şartname mesai günlerinde Komutanlıkta grirîllür.3 İş kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • JAPON Şahane programına ilâveten Güzide San'atkâr MEDJHA DEMİRKIRAN iftiharla takdim eder.Her Çarşamba ve Pazar günleri AİLE MATİNESİ ORGANİZE EDEN BAHAETTİN ESENDEMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)İnsan Tuzağı J.Hunter 1.İNCİ Tel:48 45 95)5 Allah Cezanı Versin Osman Bey O.Günşiray.2 Dolandırıcılar Şahı O.Günşiray.KONAK Tel:48 26 06)Onarım dolayıslyle kapalıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • Maximillian'a âşıktı.Onunla ve onun için Süreyya'nın nihayet gerçek askı bulduğu söyleniyor.SÜREYYA ve Maximillian Schell bir süre önce ortadan kaybolmuşlardı.21 gün izlerini kimse bulamadı.21 gün son
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • DEAUV1LLE,AA.Geçen Cumartesi Dcauville'deki bir galada şarkı söyleyen beyaz perdenin tanınmış seks yıldızlarından Jane Mansfield «When Strangers Meet» adındaki filmi çevirmek üzere Yugoslavya'ya gidec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • PEKiN'de 55 GÜN Ava Gardner Charlton Heston Roma İmparatorlu-ğunun Çöküşü Sophia Loren Alec Guinness J Davıd Nıven Flora Robson YUKDFILM MİLLİYET 12010 Stephen Boyd James Mason
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • Ve nihayet Liz Taylor «Kleopatra» yi seyretti LONDRA,A.P.Elizabeth Taylor evvelki gece ilk defa olarak «Kleopatra» filmini seyretmiştir.Başrolünde Richard Burtonla oynadıjı bu filmini Liz daha evvel g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • ithal mali BİSİKLET Muhtelif cazip renklerde 26 ve 28 jantlı kız ve erkek bisikletlerimiz için sipariş kabulüne başlanmıştır.Müracaat:P.K.611 Galata FAAL 31)85 12011
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 21.08.1963
  • ORHAN TÜREL Yunanistan'ın 1 numaralı kadın film yıldızı Rica Dialina dün şehrimize gelmiştir.Elia Kazanın Amerika'da ki Dram okulunu birincilikle bitiren Rica Dialina şahane vücut ölçüleri sebebiyle 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • DÜRRÜŞEHVAR II AM İT A KALAY 20.S.19G3 Yeşilyurt TAYFUN v* nişanlandılar,Klüp Mini.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • ACI KAYIP Fatma Küçük'ten doğma mer-I hum Aksekill İsmail Küçuk'ün I oğlu,Zehra Tufan'ın.Emine Ün-I ver in,Bay; cr Küçük ve ümit Küçuk'ün sevgili ağabeyleri AHMET KÜÇÜK Harp Okulunda tahsiline devam e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • ÖLÜM TÜRK LOYD)u Genel Kurul Temsilcisi,Yüksek Mühendis Bay SERVER BAYBABA 19 Ağustos 1%3 £iınü ani olarak aramızdan ebediyen ayrılmış I bulunmaktadır.Arkadaşlarımızın ve kederli ailesinin sonsuz acıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • TEŞEKKÜR 13 Ağustos 1963 günü ebediyete İntikal eden ailelerimizin kıymetli büyüğü emekli polis müfettişlerinden Şişli eski muhtarı Hacı Mehmet ŞÜKRÜ KOLAK in cenaze merasimine iştirsk etmek,çelenk gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden Tahmini bedeli 156.500.00 TL.geçici teminatı 9.075.00 TLolan 123 kalem yağ keçesi 3.9.1963 Salı günü saat 11.00 de Ankara'da Karayolları Genel Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • İUER BANKASINDAN 1 Bütün ithal muameleleri Bankamızca yapılmak kaydiyle muhtelif eb'atlarda 2690 ton profil demir kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN Yapılacak işler Kcm!Geçici İHALE Bedeli Teminatı Lira Krş.Lira Krş.Tarihi Saati Dershane bina'sı ikmal inşaatı ile çeşitli onarım işleri 935.955,46
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Trolleybiis Arakaları İle Mütemmim Tesisleri Satm Alınacaktır Ankara Elektrik Havagazı Ve Otobüs İşletme Müessesesinden Şehrimizin Keçiören.Etlik,İvedik,Emek mahallesi,Eskişehir Caddesi,Seyran Bağları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN Yeniçehirde yapılacak karakol binası 2490 sayılı kanun gereğince 29/8/1963 Perşembe günü saat 11.00 de Emniyet Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Keşif b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • İLÂN Fabrikamız ihtiyacı 5000 ton alçı taşı şartnamesi gereğince kapalı zarfla teklif almak suretiyle satın alınacaktır.İhale 26.8.1963 Pazartesi günü saat 15 de fabrikamız müdüriyet makamında yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • ı;i]|ifl SAYIN KADIKOYIÜLER.ÜSKUDATLILAR TAKSİTLE SATIS |^p8 Buz Dolapları.Ç'anıoşır Molinelen,D'luj Molineleri,i n Radyolar.Pikbplör,Süpürgeleri.Motosiklet,I|j BisiW«t,Seci v« Avz«ltr vesoıreyi çaCla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Süreyya,İstanbul'da iki ay kalmak istiyor Baştarajt Birincide paratoriçe müteakiben oteline dönmüştür.FİLM ÇEKİLİŞİ AKSADI Çevrilişine devam edilen «Ortadaki Adam» filmi dün havanın güneşsiz olması do
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Kamyon altında Bnştarajı Birincide arasındaki yolda bir trafik kazası olmuş,kazada iki kişi ölmüş,20 kişi de ağır yaralanmıştır.8129 plâkalı kamyon şoförü Yusuf Kızılboğa fazla sürat yüzünden bir vira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Koalisyon Grupları t Baştarajı Birincide ca bu çalışmaların liderler seviyesindeki toplantı sonuna kadar açıklanmaması hususunda prensip kararı olduğunu söylemiştir.Alt KomJs.vhha YTP adına katılan ••
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • baştarafı Birincide n Zirai istihsali teşvik aFiatları müstakar bir seviyede tutma ihracaatı artırma El gpi Vatandaşın ihtiyaçlarım emniyet altında bulundurma amacı ile 1.5-2 milyarı bulan mail külfet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Kira teshilinde arsa ve bina maliyeti esas olacak Baştarafa Birincide Gbkay.IttsnbulMa Zeyî.inburnu gecekondu bölgesinin pilot bölge olnrak ele alındığını,kanalizasyon ve su islerinin halli için çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • A.P.ye GÖRE İKTİSADÎ BUHRAN DEVAM EDİYOR Bağtarafı Birincide "B)Partizan idarenin her sahada şiddetini arttırarak devam etmekte olduğu tesbit edilmiş ve kanuni yollarla önlenmesi tedbirleri üzerinde d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Suriye hududunda iki İsrailli öldürüldü TEL AVİV,AP Bir İsrail ordu sözcüsü dün.Galilee Denizinin kuzeyinden İsrail topraklarına sızan Suriye'li askerlerin 19 yaşında iki İsrail işçisini öldürdüklerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Profesörler arasında İft Baştarajı Birincide cevapların imre'nin tezine göre değerlendirilmesinin,basarı nisbetini yüzde 35'e kadar düşürdüğü belirtilmektedir.Bu konu,Prof.Zahit lmre ile Prof.İsmet Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Alt Komisyon Baştarajı Birincide melere devam etmek gerekmiştir.Bu arada,Parlâmento grupları arasında koalisyon protokolü gereğince kurulu Koalisyon Komitesinden başka bir de Bakanlar seviyesinde bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Çanakkale Âbidesi *V Baştnrafı Birincide rın bir kısmı döşenmiş.Bir de «I'lâto» kısmı düzenlerimi!Bunun dışında,semere vermeyen bir gayret daha var.Birkaç Bakanlık durmamacasına çalışmış!«Bir lıahçe m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Bölgesi Deponun adı Cinsi,Nev'i,Evsafı Parti Parti P/fiktarı Muhammen Satış No.ları Adedi Adedi M3.ü bedeli Teminatı Günü Eğner Irmak Normal Boy 1.S.Çam Tomruk 1—10 Normal Boy 2.S.Çam Tomruk 11—40 Nor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Trabzon Vakıflar Müdürlüğünden:1 Açık Eksiltmeye konulan iç:Trabzon'da Paşa Hamamı 1363 yılı Onarımı.Keşif bedeli 27.168,84)lira olup geçici teminatı 2.037,66)liradır.2 Eksiltmesi 20/9/1963 Cuma günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Merkez Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden Vagon dingil yatakları için 250 adet Masuralı rulman satın alınacaktır 1 Teklif alma suretiyle vagon dingil yatakları için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • 1 'J I.BAYİNDİRLİK BAKANLİĞİ Karayolları Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürlüğünden 1 Aşağıda talimini bedeli geçici teminatı ihale gün ve saatleri yazılı malzemelerin eksiltmesi istanbul Küçükyalıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • DENİZYOLLARI İSLETMESİ l TRABZON Gerisi İle 1963 turistik seferleri tertiplemiştiristanbul iskenderun arasında 12 gün sürecek bu geziye iştirak etmekte acele ediniz.MÜRACAAT:44 Ol 33 ve Bütün Seyahat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye konulan iş Eskişehir DSİ 3.Bölge Müdürlüğü mıntakasmda bulunan Sakarya Merkez Kayalar ve Dinsiz dereleri İslahı inşaatı)işi olup,muhammen keş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • aranıyor a)Fotoğraf servisimiz için reklâm fotoğrafçılığına meraklı,genç,dinamik,yaratıcı kabı-liyeri olan TECRÜBELİ KIR FOTOĞRAFÇI aranmaktadır b)Ayrıca fotoğraf la-böratuarı için renkli Ektachrome v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • PRINCE Modtiı Lüks Çantalı i^r*/imiTmıumm TOPTAN SATIŞ YERLER İJZJUŞâM' KOMANDİT ŞİRKETİ MEHMET ÖZTÜRKMEN ve ORTAKLARI Sultanhamam,Yeşıldirek.Hocahanı yokuşu No.16 Tel.22 2005 22 72 12 ELİAÇIKLAR koll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 21.08.1963
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden Dikili Jandarma Subay ve Astsubay lojmanı inşaatında noksan kalan 89684.22 lira keşif bedelli işler müteahhit namı hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 21.08.1963
  • İSTANBULSPOR MAÇININ İPTAL EDİLMESİ ÜZERİNE:Fene Heyetinde âiıti Oğuz Sağlam istifa etti.Niyazi Sel veya F.Arıcan tam selâhiyetle Teknik direktörlüğe getiriliyor.Fenerbahçe Kulübü ikinci başkanı Müsli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Körfez.Plase:Durağan,Sürpriz:Espolr îKLVCt KOŞU:Favori:Santona.Plase:Merry Boy.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Gazve,Plase:Kâmuran DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Dağ.Plas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • 1962-63 SEZONUNUN GENEL KLASMANINDA ÜÇÜNCÜ SEÇİLEN I Mevkilerine Köre yapılan klasmanda Şükrü,Avusturya'nın en iyi kalecisi seçilmiştir.Gazeteden alınan kupürün sol tarafında Şükrü,sağ tarafında ise A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • G.SARAY KAMPI 27 AĞUSTOSTA Galatasaray profesyonel takımı 27 Ağustos Salı günü Yalova'da kampa girecektir.Sarı Kırmızılılar Ferencvarog İle 11 Eylül'de şehrimizde yapacakları ilk maça kadar kampta kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • Güreşçilerimiz Akdeniz Oyunlarına haz.rlan.yor Serbest ve Greko Romen güreş milli takımlarımız önümüzdeki haftadan itibaren Konya'da kampa gireceklerdir.Balkan Şampiyonasında iki stilde de birinci ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • BALKAN KUPASİ İÇİN Beşiktaş,Tiran Dinamo map 30 Ağusios'ta Siyah Beyazlılar ayrıca Levski,Rapid ile maç tarihlerinde anlaştı.Beşiktaş profesyonel futbol takımı Balkan Kupasındaki ilk maçını 30 Ağustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • Sekiz spor masörü dün imtihan edildi Sekiz Spor Masörü dün Gureba hastahanesi Ortopedi kliniğinden altı mütehassıs doktor tarafından imtihan edilmi$tir.imtihan Heyeti ilk denemenin başarılı olmadığını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • Şeref Stadı için 80 bin lira tahsis edildi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Şeref Stadının onarılması İçin 80 bin lira tahsis etmi?tir.Fulya Tarlasında.Siyah Beyazlılara yapılacak olan yeni stadın S yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • MİLLÎ LİGE ANTREHÖRLEft YE DÜJUHCEIE8İ ara kulüpleri,geçen yıldan iyi derece Röportaj:Turhaiı aOOU 5ABRİ KİRAZ Hacettepe antrenörü)«Gayemiz,millî ligde tatminkâr futbol oynayarak lâyık olduğumuz derec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • HÜSEYİN DURAN Demirspor antrenörü)Transferde kaybettiğimiz kaleci Fikret'in yerini Altay ile dolduracak takımımız,geçen yıldan daha kuvvetli bir ekip manzarası arzetmektedir.Istanbul ve İzmir'de yapac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • ZİYA TANER puan cetvelinin çaktır.Lig şanı bahce'nin alacağ Ankaragücü antrenörü)«Geçen yıl talihsizdik.Bu sezon askerliği sona eren Necdet ile Candan',in takıma İltihak* lar ınııı yanı sıra j ek çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • BEDRİ KAYA PTT antrenörü)«Transferde kaybından çok kazancı olan PTT'yi yeni yeni tanıyorum.Bu bakımdan ligde alacağımız netice hakkında pek bir şey söyleyecek durumda değilim.Temennim,kümeden düşmemek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • YÜKSEL DOĞANAY GeııçlerbirJiği antrenörü)«Geçen yıllarda tutturduğumuz dereceden aşağı bir derece alacağımızı tahmin etmiyorum.Vatanî vazifesi sona eren Zeynel takımımız için ne kadar büyük kuvvetse,M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • KOY EMERSON AV.KNİGHT Bugün Emerson Gerathy,Mukerjea Kalogerepulos,Frost Forbes maçları var J STANBUL Enternasyonal Te-nis Turnuasının ikinci gününde favoriler,rakiplerini sürklâse etmişlerdir.Yabancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 21.08.1963
  • t vw m&ğ,¦y 1963-64 Millî Lig maçlarının baş kala,şampiyon namzetlerinin es uç gun österisi:GÜMÜŞ KUPA Spor Yazarları Birliği tarafından G.Saray Beşiktaş maçının gailbine verilmek üzere konan 000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor