Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • ANKARA,ÖZEL KOALİSYON Partileri liderleri,İnönü,Alican ve Dinçer bu sabah saat 10 da Çankaya köşkünde Cumlıurbaşkanı Gürselin başkanlığında bir araya geleceklerdir.Toplantıda,YTP Genel Başkanı Ekrem A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • JİIf Jft-v.m ÖZDEı\lİR GÜKvSOi'J GREKO ROMEN ŞAMPİYONASI ve Bulgar gürelleri ile seyirciler arasındaki itişmeler polis ve jandarma tarafından güçlükle bastırılmıştır.Ağır sıklet müsabakasında Bulgar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • BRAZAVİLLE'de ORDU İDAREYİ ELE ALDI BRAZAV1IXE,A.P.Reisicumhur Fulbert Youlou dün sarayının merdivenlerinde yaptığı dramatik bir açıklama ile istifa etmiş ve ordu,yeni hükümet kuruluncaya kadar iktida
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • T M T ŞEREF DİPLOMASI VERİLDİ kan Muskonsolosluğundu,Amerikan Kalb Cemiyetinin şeref »iyeliği tevdi etUlj)ii|ür.Jtc»iı.mls AbjJOğllL,Jvu^uiosJ.ıy YtiSİİUSluı «ijıkty ii 'l«)iatl» vHU'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • GARZAN'DA YENİDEN PETROL BULUNDU DtYARBAKIK,ÖZEL Garzan petrol bölgesinde 69 numaralı tondaj kuyusunda zengin bir petrol damarına rastlanmıştır.1455 metreden çıkan petrolün üstün kaliteli olduğu bildi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • 3St? roa Can sıkıntısı Bizim siyasilerle koalisyonun münasebeti çocukla oyuncağınkine benziyor.Bozuldu,bozuluyor,bozulacak.Anladık haydi koalisyon oyuncağa benzesin.I'a peki siz siyasiler,bunu niye bo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • Semiha Polat'm,Kalb ameliyatı başarılı oldu Milliyet okuyucularının yardımı ile ameliyat olan küçük Semiha'nın sağlık durumu iyi MİLLİYET okuyucularının «beşer» lira yardımları ile Amerikaya gönderile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • islâhiye Kaymakamının evine dinamit atıldı İSLAHİYE,ÖZEL islâhiye kaymakamı M.Yaşar Aybar* in evi gece yarısından sonra meçhul şahıslar tarafından dinamitlenmiştir.Yatak odasının pencereleri kırılmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • KATOLİKLER,DÜN MERYEM ANA'nm Evinde "Hacı,oldu SELÇUK,ÖZEL Katoliklerin Hac töreni Bülbül dalındaki Meryem Ana ikametgâhında yapılmış,yüzlerce Hıristiyan hacı olmuştur.İzmir Katolik Arsftvekl Monseign
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • TREN SOYGUNU ile ilgili 7 kişi TEVKİF EDİLDİ LONDRA,A V.A P.Londra Glascow tren soygunu ile llgiil olarak dün ceın'an 7 kişi tevkif edilmiştir.Bunlardan ikisinin yakalanması hfidlsell olrauctur.Polis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • YERDE am IHMAK İKİ İNFİLÂKTE 4 OLU 8 YARALI VAR Dinamit patlaması sonunda 4 kişinin ölümü ve 5 kişinin yaralandığı İnşaat sahası {örülüyor.Benzin istasyonunun üzerinde olan infilâk yüzünden Kadıköy'ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • İzmir'de yiyecek maddeleri bozuk Bornova Araştırma Enstitüsü gıda maddelerini inceledi ve hepsinin hileli,mikroplu olduğunu teshit etti İZMİR,ÖZEL ZM.IR Belediyesi,Bornova I Araştırma Enstitüsünün kim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • Kawfttwiiift-fr:«Akdeniz Yıldızı» isimli yüzer oton\ohillcri ile İstanbul'dan Beyrut'a gitmek isteyen,fakat bu seyahatlerine Fransız ve Lübnan Konsoloslukları tarafından müsaade edilmeyen iki Fransız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • BERTRAND RUSSEL FELSEFE MESELELERİ Çev.A.ADNAN ADIVAR Bir Filozofun gençlik buhranları Hrlıtlyanlığın doğmalarından,bilim şüpheciliğine geçiş Matematikten felsefeye Politikada İlk adımlar B.Russel'in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • BAKANLAR KURULU Genelkurmayda öe Bakanlar arasında foc DUN KARAR VERDİ Her ve ı yapddi ANKARA,ÖZEL BAKANLAR Kurulu dün öğleden sonra yap tığı toplantıda «Sıkı Yönetimin iki ay daha uzatılmasına» karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • Yakılan tezekler,gübre olarak kullanılırsa,çok mahsûl alınacak ANKARA,ÖZEL TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliğinin hazırladığı Doğu Anadolunun kalkınması hakkındaki rapor dün açıklanmıştır.Raporda bu bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • MİNİBÜSÇÜLER BAYKAM'A ÇATTI 9 Kamyonet,Kaptıkaçtı ve Minibüsçüler Derneği Başkanı dün bir bildiri yayınlayarak Milletvekili Suphi Baykam'ı «Politik yatırım yapmakla» İtham etmiştir.«Memleketin hu gibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • Su yüzünden kavga cinayetle sonuçlandı Arnavııtküy Ayazma üstündeki I.E.T.T.idaresi şoför evleri inşaatında callcan işçilerin dün su içmek için yaptıkları kavga cinayetle sona ermiştir.Saat 11 de Niza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • PLANLAMA,1964 Programını inceliyor ANKARA,ÖZEL Yüksek Planlama Kurulu dün 10.00 da Başbakan Inönünün başkanlığında toplanarak Plânlama Teşkilâtı tarafından hazırlanan 1964 yılı programı tasarısını inc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 16.08.1963
  • m E 18@9«âli I^JI KIBRIS MESELESİ YİNE ALEVLENECEK Mİ!TJT IBRIS'TA Makarios'un gerek mevcut Anayasayı,gerekse i J\Londra,Zürih ve garanti anlaşmalarını değiştirme veya 1 iptal etme niyetiyle,bir takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELER!KIRA NL I)KİRA REJİMİ 1)Cumhuriyetin kuruluşundun,1939 yılına kadar yani ikinci Cihan Harbine kadar,Devlet kira konusuna hiç karışmamıştır.1923 l'JJa devresinde,kira konusu,hus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • Masa başında emir ve yerinde tetkik ŞİMDİ okuyacağımı hikâye Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğilntt göstermesi bakımından önemli ve tipik bir örnektir.Pazartesi günü bu köşede HIK 1STANBI 1.LU» İmzalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • OB mmmn Prof.Tuna "Sendikalar sınıf şuuruna sahip,belirli seviyesine ulaşmış işçiler ister» diyor ÇKOHOMİK VE SOSYAL ETUDUR KONFFRANSI bir eğitim Türkiye'de Sendikalar «TÜRK Sendikacılığı İkinci Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • I GU N LU K A LTIN FIAT LA mi Cumhuriyet 91.00 91.20 ayni)Reşat Ura 133.00 133.50 a nl)Hami t Lira 102.50 103.00 ayni)ingiliz Kral 113.00 113 50 ayni)Frantız N'apolyon 9a.00 93.00 ayni)24 «yar külce a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • 4 TEMMUZ'da ilân edilen yeni Liberasyon Listesi ile AID alanına alındıkları için Gümrükten çekilmesi imkânsız hale gelen bâzı sanayi ham maddeleri hakkında Ticaret Bakanlığında yeni bir formül aranmak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • W:TRAIT/TRAITAL şampuanı,sizi rahatsız eden kepeklerden kurtarır ve saçlarınızın dökülmesini ünler.İLANCILIK lı^u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • PİLOT 2 Elektrik Süpürgesi Hanımların sağ koludur.Toptan satış:22 04 US İl.ANCli.lK 4173 ıi7.m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • METİN ERSOY K.CHARLES AZNAVUR KEMAL GÜLEŞOĞLU Orkestrası GÖNÜL TURGUT AYÇAN CAN KONYA KAŞIK HAVAS!EKİBİ MEŞHUR KOMİK ŞAHİN TEK'LER Twist ve Bossa Nova müsabakaları Turuva Seyahatin 17/Ağustos 1963 gec
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • Sayfiyelerde Hırsızlıklar Gittikçe artıyor Sayfiye yerlerinde açık kapı,pencere ve balkonlardan girilerek yapılan hırsızlık olayları artmıştır.Evvelki gece 2 si Kızıltoprak,biri Erenköy ve biri de Hey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • ŞEFTALİ YEDİKTEN SON-RA HASTAHANEDE ÖLDÜ Şeftali yedikten sonra hastalanan ve ertesi gün kaldırıldığı hastahanedt c'en 45 yaşındaki Hasan Hazer adındaki çahıs ölümü şüpheli görüldüğünden cesedi morga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Satılmak üzere Mezat idaresi Eşya Şubesine kaydettirilen Osman Emir'e ait salon Gramofonu,Yıldız Konya'ya ait elektrik süpürgesi,Cihat Tuncay'a ait Sanayi makinesi,Koço Vasilcğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • 1 İ Doğru adamın hikâyesi AYNI zamanda küçükçe bir de çiftlik işleten zengin ve mâruf tacir,O'nun için:Yo,doğrusu dürüst adamdır,yanımda on iki yıldır çalışıyor,hiçbir şeyini görmedim,derdi.Çiftliğin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • MUAMMER KARACA BU AKŞAM 21 SO Yeşilköy REKS Sinemasında HÜKÜMETİN İŞİNE,Yarın:Caddebostan OZAN'da Pazar Feneryolu SİTE'de MİLLİYET 11771
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • I MAKİNE MÜHENDİSİ ARANIYOR J ingilizce bilenler tercih edilecektir.Refeıanslariyle birlikte İ «Mühendis» rumuzu ile İstanbul Posta Kutusu 17C» ya müracaat.İLANCILIK 4212 11751
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • BULUNMAZ FIRSAT Beyoğlu,Bursa sokağında müsait 255 m2 kaloriferli pavyona,bodrum bara,imalâthaneye,her işe kat sahibinden satılıktır.Müracaat 21 19 75 21 32 57 REKLAMCILIK 3770 11746
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 16.08.1963
  • r.v ozel TESİS TARİHİ:1922 Yerimizin darlığı dolayislyle öğrencilerimizin kayıtlarını bir an S evvel yaptırmaları tavîlye olunur.Tel:22 25 34 İLÂNCILIK 4150 1174» S ttV .UV,A»\VHUtVUVVWt\V^VU\V .X\V*\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Kırşehir Vilâyeti Boztepe Kasabası Belediye Başkanlığından 1 Kırşehir Vilâyetinin Boztepe kasabasında yapılacak olan 96876/26 lira keşif bedelli Belediye binası inşaatı birim fiat esası üzerinden 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İşletmemiz ihtiyacı için 30.000 adet pupin bobini satm alınacağı evvelce ilân edilmişti.Görülen lüzum üzerine bu alımdan vazgeçilmiştir.Keyfiyet ilgililere duyurulur.BASIN 1446
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden Dikili Jandarma Subay ve Astsubay lojmanı inşaatında noksan kalan 89684.22'lira keşif bedelli işler müteahhit namı hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • ANNAMADINV,BENİ AA ĞİBı' Bl'Rl'NE MI VE ALlfe.V BORÇ VERı'.ÇOK BASit!YER.VERYÜZÜNDE HER kim k{ Bi'R DERYA kuzusu mu ses.LERSE.O DÜNYAMIN BÜYÜK ADAMI I]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • ERTESİ &UN A&DÎUANBZfl KENDıKE 0£-Lift.»KÂT BA^KDAH ftARÎPHAM-$îiPJ2 OMU İVİ£ SAR5 V 0-ECE öfJUN yAMlNDA KALDI-ĞIMDAN HABERİ YOKMus;TUHAF çe£î AYILMA!OLDUM.S*-TALYA DA YÜZÜ-ME TaHAF TUHAF M^YOfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • YARIN KAVA NASIL OLACAK?Orta Karadeniz ve İç Anadolu'nun orta kesimleri bulutlu ve yer yer çok bulutlu geçecektir.Sağanak muhtemeldir.Yağış esnasında sıcaklık düşmesi beklenir.Marmara,Trakya,Batı ve D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Haydutlar ağaları serbest bıraktılar İDİL,ÖZEL Bezek çetesi mensupları tarafından Pervari.nin Boşi köyüne yapılan silâhlı baskın sonunda dağa kaldırılan Ali Baykara ile Tahsin Sert istenen 10.000 lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • SİYASET DÜNYASINDA Souww Köfte** Cezayir İhtilâlinin "Babası,Ferhat Ahbas'ın da çekilmesiyle,kurtuluş hareketinin önderleri elimine oldular B.B.Tek başına kaldı İR yıl önce Bin Bella Cezayir Httkûmetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Zenci ile sevişen Beyaz kadına işkence yapıldı Üç beyaz adam kadını soyarak katrana buladılar ve üzerine benzin döküp ateşe verdiler WALTNUT,AA Bir zenci ile sevişen beyaz bir genç krdın,üç beyaz erke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • 13 rakamını uğursuz sayan hastahane BALTİMORE,AP John Hopkins hastahanesinin ilgilileri neden 13 numaralı ameliyathanenin bulunmadığını izah etmişlerdir.Mevcut 12 ameliyathaneye dört yeni daha ilâve e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • DUVARLARIN ÖTESİNDE Berlin'i ikiye bölen ve Batılılar tarafından «Utanç Duvarı» diye adlandırılan Berlin duvarı ikinci yılını doldurmuştur.Doğu Berlinlilerin Batıya İlticalarını önlemek üzere yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • 10 yaşındaki oğlunu,Amerika'da okutmak isleyen Meliha Çaylıoğlu,bunun için Senatoya müracaat etti NEW-YORK,özel Muhabirimiz İSKENDER SONGUR'dan^ On yaşındaki çocukunu Amerika'da büyütmek isteyen bir T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Dağa çıkan muhtar jandarmaya teslim oldu DİYARBAKIR.ÖZEL Dağa çıkan bir köy muhtarı ve 1 adamı dün Jandarmalar tarafından yakalanmışlardır.Silvan'a ba^lı Sulak köyü nvıhia'-ı Mehmet Çeriz,adanılan Şer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Çatıya çıkan suçlu cezaevinden kaçtı DİYARBAKIR,ÖZEL «Nasro» Nasri Bardak isimli 37 yasında bir soyguncu dün sabaha karşı tutuklu bulunduğu Silvan cezaevinden kaçınıştır.Nasro 3 ay ünce gasp,yaralama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • PLAKA 3434,At arabası YER Cağaloğlıı TARİH SAAT 15 Ağustos 1963 940.OL AY Mullatenart sokağında yük İndiren araba bütün yolu tıkadı.PLAKA 71939 İstanbul H.YER Karaköy TARİH SAAT 14 Ağustos 19Ü3 20.30.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Balıkçı gemisinin ağına denizaltı düştü STOCKHOLM,AP İsveç balıkçı gemisi Carina dün çok büyük bir av.bir denizaltı yakalamıştır.Balıkçı gemisinin sahipleri,hüviyeti meçhul bir denizaltının Carina'nın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Monako Prensinin yeni yatı yandı DELFZUL,AP Dün Monako Prensi Rainier'ye t.eslirr ediLnıesi gereken 7 milyon lira kıymefindeki yeni yatının makine etenesinde büyük bir yangın çıkmıştır.Vanlın büyük uğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Prenses Anne 13 yaşına bastı LONDRA,AP Kraliçe Elizabeth'in kızı Prenses Anne 13.doğum yıldönümünü îskoçya sahilleri açıklarında bir kotrada babası ile beraber kutlamıştır.Bloodhound adındaki kraliyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • Beşinci defa ikiz doğurdu SYDNEY,AP Sydney sayfiyelerinden Gııildford'da oturan 40 yaşındaki bayan Janette Struthers evvelki gece besinci ikizleri c'.ünyaya getirmiştir.Çocuklar sıhhattedir.İkiz doğur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 16.08.1963
  • ı.takvime bir yapra Bir Traiik Vekâieii ADAPAZAR İzmit arasındaki belânın bir eşi de Toıoslar-j da oldu.Aynı zamanda Muğla ve Elâzığ'da da ehliyetsiz ve j serhoş şoförler yüzünden birçok vatandaştan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • %£LÂw£mm±ı.mM m BANA MA.vEi?weosw m isa.PİR ÇAdlK»S55lN MA-Hiç ıl it t:ıı BuMi-AB.OA ÇOCUKLA.RUWMM J^OTO^RAIS» HBEPSr DE 3 Öl İH IVA^ BABAt-AKl SİBİ BA$.KAUARlNA KAKSl ÇOK KONUKSEVER.VE SAYaiUDlRLAK-D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • jO«»IK İÇERDE BAZ)ARKADAŞLARIM VAR.MES' ELEuERt MAKK»NDA KO NUŞUVOfcUZ-KOTÜ ©ltÇ RjOMAU,KlZI-KlıN» PEŞİNE:DÜŞÜVOR SEN BUÇ^ÛDA AVLKA.OASl.AR.INlA SE.VEZEL.İK.EDf.YoRSUN L vf ^Oo ©ÖVL.H SÖVUE.*AE i.tCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • If/O TREM t SCKSUNU GwiXEi_DÛZENi-EMAAÇp.TE S©«ı TUTA-İOSI SAUNAS» W® WE&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • Birden bir gıcırtı duydum.Kulağımı verdim benimle aynı balkona açılan bitişik odanın pancurlarını kapıyorlardı.Hayır yanılmıyordum,birisi beni gözetliyordu ve ben yaklaşırken belki de balkonda idi.Şim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • Vllllllllilİ!iillllll!l!lillilllllllillli:llililllll!ll!llli:illil!I Musikimizde usûl Ölçü ŞADEDDN HEPER 1 Devribindi:Bu usûl,yedi zamanlı ve bej vuruş;ş ludur.Dünı 1,tek 1,tek a ı,düm S jE tek a 2 şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • MURAT DAVMAN'm EN SON ve YENİ MACERASI Sonunda zavallı kızı ona temizletecektin.Fakat Hamsi çapkın ve karı budalası bijr herifti.Yonea'yı görıince sıfırı tüketti ve sevmeye başladı.Onu öldürmek için &
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • r,İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış ve kısa haberler 7.35 Neyler 7.40 Kııı'anı Kerîm 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler 8.10 Şarkılar 8.35 Küçük konser 9.00 lstanbulun sesi 9.70 Melodiden melodiye 9.55 Kısa h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • m.OĞLAK BURCU [32 Aralık 20 Ocak] Bugün muhitinizde zıt «itmeyiniz.Büyük bir menfaatinizi kaybedeceksiniz.KOVA BURCU 121 Ocak 19 $ubatl Dostunuz bile olsa,bu sabah,kimsenin para İsine karışmayınız.Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • SOLDAN SACA:1 Gemi tamir ve inıalüt yeri» Bir kürk hayvanı.1 2345 6 7 8 910 2 TERSİ bir mutfak eşyası;Tiyatro ve sinemanın gece temsili.3 j Yollarının çokluğu ve giriftliğl dola-I yısı ile İçinden kol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • İLLER BANKASINDAN 1 Bütün ithal muameleleri Bankamızca yapılmak kaydiyle muhtelif eb'atlarda 2690 ton profil demir kapalı zari usulü ila aatın alınacaktır.2 Şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • Samsun Belediye Reisliğinden Su şebekesinde kullanılmak üzera 42 KW.takatli elektrik motoruna aküple dakikada 2000 litre suyu 85 metre irtifaa basan bir adet Elektropomp,2490 sayılı kanun hükümleri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • Hicri Cuma Komi ISM RabiUI' 16 Ağustos 137» A9 üste» U 1963 VAKİT VASATİ ezan!iılill 6.11 13.18 17.07 «0.07 11.00 4.1T 10.03 5.11 00 12.00 1.41 09
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • 4ft& Milliyet Oazetcclllk A.9.adına Sahibi t ERCÜMENT KARACAN G«n«I Yay\n Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra Makalelerdim Meaûl MÜdUrı HİKMET GÜLDEREN Spor kıtmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,3 İnci sayfalarda eanttml 40 T.L.6.T nal sayfalarda aantlml 35 T.L.Birinci tayfada ballık 200 T.L.Nl$an,Nikah,Vefat v» Teşekkür İlanları S tautlma kadar 7.tayfada)90 T.L.Ulalar ktl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 16.08.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 82 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık t 75 T.L.Yabancı memleketler İçin adi posta Ue bu ücretlerin bir misil alınır.Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun değerine gör* deSUİr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • kuvvi EDAT AGRAU I Tel-Aviv İşçi Sendikaları Federasyonu Merkezi Histadrut)binasının önünde Türk Sendikacılar heyeti görülmektedir.Resim soldan sağa doğru,Abraham Ramla şehri Sendika Başkanı)Haydar Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLIĞI DSİ.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VI.Bölge Müdürlüğünden 1 Eksiltmeye çıkarılan İş DSİ.6.Bölge mıntıkasında bulunan «Gaziantep Yavuzeli Sanlar köyü içmesuyu inşaatı» işi olup keşif bedeli 480.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • İ ALP3LLU SEKER FABRKASI MtnmUÜGtfNDEll İ 1 Fabrikamızın;Çerkezköy Fen Memurluğu dahilinde inşa ettireceği «Bölge Şef Muavinliği binası» inşaatı kapalı zarfla teklif almak suretiyle ihale edilecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN 1 Fakültemizin zaman ve zil saatleri ile dahilî telefon santralının İslahı için yaptırılacak 33643,10 lira keşif bedelli iş 2490 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • Bölgesi Deposu Kertmen Diştas Alahan Burunköy Malın Cinsi Parti No.Miktan Kg.25000 25000 10000 Muhammen satış fiatı Lira Kr.Geçici teminatı Lira Kr.Alahan Ham Reçine 1 2 3 4 1 1 1 1 30 30 30 30 2437 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • Devlet Orman İşletmesi 1 işletmemizin Yağcılar Orman dışı istif yerinde mevcut 1963 yılı istihsalinden olup 1963 yılında tatbike konulan orman emvalleri staiıdardizasyonuna göre hazırlanmış bulunan 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • 70.08 APA'dan llsanjı olanların Emayetaş'a mUracaatlan.Telefon:71 «1 59 71 65 30 İLANCILIK:İ241 11750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • Bayanlar:Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCI'm tecrübe ediniz İLANCILIK 89C2 11750
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 16.08.1963
  • SATILIK EMLÂK BEBEKTE kaloriferli acele satgayet lüks daireler,asfalt üstü,deniz görür,ayrıca Lâlelide Zeynepkâmil Sok.30 iki katlı ev İmar durumu 12,5,yükseklik 80.000)Muammer Birinci Cadde 103 Aınav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Aşağıda cinsi,miktarı,ihale tarihi,saati ve kat'î teminat miktarı gösterilmemiş olan malzeme,şartnamesine göre pazarlık suretiyle satın alı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • İSTANBUL AKŞAM ERKEK SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Ankara Kadın Meslek Öğretmen Okulu için 10.500.lira muhammen bedel üzerinden 1 adet havagazı fırını açık •ksiltmeye konmuştur 2 Bu işe ait şartname,Gal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Boston Gangsterleri t İNCİ Tel:48 43 »5)1 Civanmert O.GUnslray F.2 Yumurcak M Tema.KONAK Tel:48 36 06)Onarım dolayıslyle kapalıdır.LALI Tol:44 31 95)1 Gurur ve İht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • Fazla güneşte durmaktan1 ileri gelen rahatsızlıklarda BAŞARI İLE KULLANILIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago* roma* tizma ağrılarını teskin eder~* bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • PI 10.1.filminde Kemtedy'yi deniz subayı iken canltndıraa Cliff Robertson,filmin bir sahnesinde görülüyor KENNEDY' NİN FİLMİ ÇEVRİLDİ Kennedy nin 2.Dünya harbinde denizsubayı iken başından geçenleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • SYBIL BURTON NİHAYET KONUŞTU:Liz den Sybil Burton Vivian Leigh'l* beraber.Burfon korısıno boşanmayı kabul ederse 1.5 milyon dolar ile çocuklarını da ona vereceğini söyledi RICHARD BURTON'un karısı Syb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • ACELE SATILIK Sahibi eli Üt maliyetine satılık apartmanın tamamı veya daireleri:Kadıköy Şifa' da köşebaşı.manzaralı,gömme banyo,parke v.s.Modern daireler.70 M2.40 45 50 55.000 TL.Müracaat:49 37 71 Okt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • CAM TOZU ALINACAK Şirketimizden verilecek numunedeki incelikte cam tozu,mubayaa edilecektir.İsteklilerin,aşağıdaki adrese mektupla veya fabrikaya telefonla müracaatları rica olunur.Safına Sanayi ve Fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • î S.MacLaine sokak kızlarını inceledi!¦A A NLÜ film yıldızı Shirley I MacLaine «Sokak Kızı Irma» filmini çevirmeden ît" evvel neden Paris'e gide-jf rek bir müddet orada yaşadığını J gazetecilere anlat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • mam fcgffi^ "LE MEPEİS II Jean Luc Goddard'in Mepris» Küçümseme)filmi bu mevsimln en ilgi çeken eserlerinden biri oluyor.Bundan bir süre önce filmin Venedik Film Festivaline katılması konusunda anlaşm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN Yenişehirde yapılacak karakol binası 2490 sayılı kanun gereğince 29/8/1963 Perşembe günü saat 11.00 d* Emniyet Müdürlüğünde kapak zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Keşif be
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • Ayçiçeği Yağı Sahnalınacaklır Ereğli Kömürleri İşletmesinden 1.Şartnamesine gör» 20 ton tenekeli rafine ayçiçeği yağı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2.Teklif sarfları 4.9.1963 Çarşamba günü s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ YIĞILCA MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 işletmemizin Yığılca ve Dutlar depolarında mevcut 16 parti muhteviyatı 1501 adet muadili' 754.458 M3.1.S.n,HI.S.N.B.Çam tomruklan 329.240,186 lira muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • KİMYA YÜKSEK MÜHENDİSİ ARANIYOR Bir sınaî şirketin fabrikalarının aktif servislerinde istihdam edilmek üzere KİMYA MÜHENDİSLERİNE ihtiyaç vardır.Taliplerin Kimya Mühendisliği veya kimyada birinci sını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 16.08.1963
  • kill I I I 1 11III I I I 11 Kil KOI I I IX III.I.I 11 1111 11111.SATILIK DAİRE!ğ Doktor veya Dişçiy» elve-Ş rişli,konforlu apartman dai-ğ resi.Zemin kat,6 odalı,kalo-i riferli,tam konforlu.Nişanta-ğ »
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • e GÜLSER ÇİÇEKOGI.H İle Üst.Tğnı.AVKAN YAVTZ nişanlandılar.U S 9(13 Keşan.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • O HELGA BARKEY ve TEOMAN BAYBl'RÎLUOĞLU nişanlandılar.C a 9o3 Montekarlo.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • e,REMZİYE ONUR İle Mim.Müh.BAHRİ ARAŞ niş&nl&ndılar.15 3,963 İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • İm—ı iwilMUMiiWIlMBf—MMW VEFAT P.artın eşrafından Keleşoğullarmın kızı,merhum Eczacı Şemsettin Beyin refikaları,Mehmet Keleşoğlunun Diricik ablası,Kâm ian Çizmen,Hasan Yiğiter ve Hüseyin Yiğiterin kıy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • HMniiinimiiMi—im mi namımı rnımruı—im TEŞEKKÜR 10.8.1963 günü ondördüncü baharında Hakkın Rahmetine kavugan yavrumuz,FÜSUN ARTUS'un cenaze törenine katılan,telgraf,telefon veya mektupla,yahut bizzat e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • TEŞEK KÜR Ailemizin sevgili büyüğü ŞEREF ŞANLInm cenazesine bizzat iştirak edençelenk,telgraf göndererek veya bizzat evimize gelerek büyük acımızı payla-jan akraba ve dostlarımıza teşekkür ederiz.Aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Aşağıda cinsi,miktarı,ihale tarihi,saati ve kat'î teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme,şartnamesine göre pazarlık suretiyle satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • ZONGULDAK C.SAVCILIĞINDAN:Karabük kazasında yeniden yaptırılacak A3 tipi Cezaevi birinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanun gereğince aşağıdaki gartlar dahilinde eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • KAPALIZARF USULİYLE GAYRİMENKUL SATIŞI)İstanbul Defterdarlığından:70.000 lira muhammen bedelli 4750 lira teminatlı Bakırköy Kartaltepe Mah.eski:Aksu,yeni:Terakki ve Avniye sok.21 pafta,131 ada,3 parse
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • istrisi TAŞ.İzmit Sayın su ve kalorifer tesisatçılarının dikkatine Bizzat ziyaret edebildiğimiz meslektaşlarınız,İZMİT borusunun bugüne kadar memleketimize ithâl edilmiş borulardan üstünr kalitede old
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • SEMİHA POLAT'm KALB AMELİYATI Baştarajı Birincide fer Ura yardım etmesi gerektiği» belirtiliyordu.MİLLİYET okuyucuları istenilen bu yardımı fazlası İle gerçekleştirdiler.21 Temmu7danberi Amerikada bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • Bir Budist rahibesi kendini yaktı SAIGON.AP Bir Budist rahibesi dün,Orta Vietnam'ın sahil köylerinden birinde,kendini diri diri yakmak suretiyle İntihar etmiştir.Kendini öldüren rahibe,Saygon hükümeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • Sel ve yağmur üoğu'da can,mal kaybına sebeb oldu lYURT HABERLERİ SERVİSİ] Doğu'da dolu ve yağmur can,mal kaybına sebep olmuştur.Hasankale İlçesinde 40 ev yıkılmış,1000 kadar ev de selin getirdiği çamu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • MUHTELİF CİNS 83 TON BAKİR LAMA ALINACAKTIR İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN 1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile ihaleye vaz edilmiştir.2 Teklifler kanunî nisbettekl teminatla bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • ACIK EKSİLTME USULİLE TÂMİRAT YAPTIRILACAK İstanbul Defterdarlığından Keşif bedeli Teminatı Lira Kr.Lira Kr.12252 10 918 91 Şile Hükümet Konağı binasının tamir işi.5215-63 8569 80 642 73 Fatih Vergi D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • Bir borçtan dolayı mahcuz olup,paraya çevrilmesine karar verilen Eyüp Tapu Kütüğünün 188 inci sayfasında 79 pafta,12 ada,2 parsel sayılı ve Eyüp'te Alibey köyünde Kemerburgaz caddesinde 2912 M2 miktar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • Brazaville'de Baştarafı Birincide îşçüer lkl gündür devam eden hâdiselerde,hükümette reform yapılmasını,Youlou'nun tek parti sisteminin lağvını ve ücretlerinin arttırılmasını istemişler;ayrıca,tevkif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • 2 İNFİIÂKTE,4 ÖLÜ 8 YARALI VAR Baştarafı Birincide till yakmadığını zannederek bu İşte kullanılan özel çakmağı alıp İkinci dela yakmaya gelirken için,için yanan fitil dinamiti infilâk ettirmiştir.İşçi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • Radyo Fabrikası için tecrübeli radyo teknisyenleri erkek montaj işçileri ve kadın işçiler alınacaktır.Müracaat:TRAFIŞ SANAYİ Dolapdere Karabatak sokak No.47 Saat 16 18 arası t!I.IK 42" 11726
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Türk kodeksine uygun 8.400 kilo çeşitli kinin ithâl edilecektir.Şartnameleri Ankara'da Kızılay Genel Müdürlüğünden,İstanbul'da Kızılay İstanbul Müdürlüğünde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • MİLLÎ PİYANGODA KAZANANLA lira kazananlar:018400 125608 161686 175850 liru kazananlar:0028ia 003498 043332 078886 094752 109383 152283 170852 186670 013862 023694 043015 055478 065133 014910 050083 63
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • Doğu kalkınması için rapor hazırlandı Baştarafı Birincide dınların okuma yazma bilenleri T 22 dir.Nüfusun CL57.6 sı Türkçe.%39 kürtçe.%S,6 da arapça konuşmaktadır.Nüfusu yerinde tutacak yatırımlara ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • îki kamyon çarpıştı 2 ölü,3 yaralı var Rami Metris asfaltında dünkü trafik kazasında 2 kişi ölmüş.3 kişi de yaralanmıştır.Şoför Ali Dörtgöz İdaresindeki süt taşıyan kamyonet Arnavutköv İstikametine gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • İZMİR'DE GIDA MADDELERt Battarajı Birincide MENBA SUYU 3 muhtelif menba «uyu lâğım suyu ile karışmıştır Bu sulardan birinin menb3 suyu Üe alâkası bulunmadığı anlaşılmıştır.PEYNİR üç numuneden biri 2eh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 16.08.1963
  • PLÂNLAMA,1964 programını inceliyor Baştarajı Birincide İMALÂT SANAYİİ 1964 yılında bu sanayi grubunda toplama olarak 23 milyar 146 mjlyon liralık üretim yapılacağı hesaplanmaktadır.Buna göre geçen yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 16.08.1963
  • şJPHÜ Hâdiselere jul açan ağır sıklet güreşinden bir arı.Bekir Aksu üstte,Bulgar rakibini ezerek puan topluyor.fu kiluda Adil Güngör,uçtüıcü turda Yunanlı rakibini yendiği bulde,birinci olamadı.57 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • NECMİ TANYOLAÇ ELİMDEKİ sual listesini görünce l&tlfeye kaçtı,«Sezon kadar uzun.Buracıkta kalkamayız bunun altından.«Kalkardın,kalkarsın» dedim.«Galatasarayın,iki şampiyonluğun altından kalkmasını bil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • Galatasaray,B.Beyi'ni 1 O yendi GALATASARAY futbol takımı dün ikinci millî ligden Beylerbeyi ile yaptığı karşılaşmayı Metin'in penaltıdan attığı gülle 1-0 kazanmıştır.Sarı Kırmızılı futbolcuların daha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • O Hollanda Hükümeti,at vebasından endişe ettiği İçin Roiterdam'da tertiplenen Enternasyonal Konkurhipiklere davet edilen,Türk ve Birleşik Arap Cumhuriyetleri takımlarının Hollanda'ya girmesine İzin ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • F.Bahçe,U.E.F.A/ya 25 isim bildirdi.Sarı Lacivertlilerin Kupa Galiplerinden Petrolul ile yapacakları maçları Yunanlı hakemler idare edecek Fenerbahçe Avrupa Kupa Ga Jipleri Turnuasında oynatacağı 25 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • MENECER TVSDER BEŞİKTAŞ'ULARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ Beşiktaş kulübü menecerl İbrahim Tusder.Beykoz ve Beyoğluspor maçlarından sonra bir tamimle bütün futbolcuların dikkatini çekmiştir.Siyah Beyazlı takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • Beyoğluspor Taksim yarın karşılaşıyor Beyoğluspor Taksim yarın İki takım halinde,Şeref stadyomunda karfilaşacaklardır.Saat 10 00 da her iki kulübün B,saat 18.00 de ise A takımları karşılaşacaktır.Her
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • CÂfl'Â,SFâL TALİP OLSU ŞÜKRÜ GÜLESİN Komadan bildiriyor,L.R.Vieenza,Modena ve Calania'dan sonra SpRİ Kulübü de Fiorentlnall Türk Futbolcusu Can Uartu'ya talip olduğunu bildirmiştir.Flöreni inan in hen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • SERBEST &i Af İsrail gibi İklimi çok derişik pj yere Millî atletizm takımımız M gönderildi.Kafilede bir tek hekim yok.İspanya'ya Millî at-letizm takımımız gitli.İçinde j.bir tek hekim var.O da,hekim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • Kulüp Başkanı Nusret Vuran Danıştaydan tehiri icra kararı istediklerini ve Federasyon aleyhine 500.000 liralık tazminat dâvası açtıklarını söyledi.EFA kulübü,18 takımlık V Y millî ligi durdurmak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 16.08.1963
  • Siyah-Beyazlılar,B.Spor'la San-Lacivertliler de 1st.Spor ve G.Birliği ile oynayacak Feriköy,bugün Taksimle karşılaşıyor Beşiktaş bu pazar iki takını halinde Şeref Stadında Bey oğluşpor ile hazırlık ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor