Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • İstanbul Liselerine aday kayıtları yarın başlıyor Pendik Lisesi dahil,istanbul Belediye hudutları teinde bulunan liselerin birinci sınıflarına eirnıek isteyen ortaokul mezunları,aday kayıtlarını yarın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • Dışişleri Bakanlığımız Sözcüsü dün yaptığı açıklamada Anayasa dışı davranışa devam eden Rum Liderleri itidale davet etti ANKARA,ÖZEL DIŞİŞLERİ Bakanlığı sözcüsü dün «Kıbrıs Rumları hukuk dışı vaziyetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • f YTP üçlü toplantı yapılmazsa Koalisyondan çekilecek ine Gtirsef'fıı durum görüşecek Gürsel dün inönü ve Âlican ile konuşlu ANKARA,ÖZEL YTP Bakanlar Genel İdare Kurulu ve müşterek grup idare heyeti «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • Sevgilisini Adliye'nln helasına soktu.Kapıyı kapadı ve nöbet tatta.Maksadı fotoğraf çektirmemckti.Kimseyi sokmuyordu.İçeriye kimseyi sokmuyordu.Nihayet polis kapıyı açtı,kızı dışarı çıkardı,Foto muhab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • BU KÖPRÜDE İLK DEFA BÖYLE BİR KAZA OLDU v v;RAFIK FACİALAR!DEVAM EDİYOR K [HÜSEYİN KIRCALI1 Köprüden aşağıya uçan otomobil tren hattı üzerinde.Daha evvel telefon direğine çarpan takside bir kişi öldü,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • Siikaiî9AP seçime hazır,dedi ANKARA,ÖZEL Genel Başkan Vekillerinden Konya Milletvekili Faruk Sükan Meclisin,tatili sırasın da yaptığı perilerde »Vatandasın mahalli seçimlerde CHP'ııin baskı yapmasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • OSS?aao BÜYÜK DARBE Okullara ahlâk dersi konması İstenmiş.Yazık bir meslek daha sönecek demektir.Anlaşılan artık politikacı yetiştirmekten vazgeçiyoruz.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • İthali yasak pencere camı buzlu cam diye getirtilmiş İstanbul Gümrüğüne 3000 sandık pencere camının buzlu cam adı altında sokulduğu ihbar edilmiştir.1362 yılındanberl İthali yasak edilen pencere camla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • KaraborsocBİar Gişeyi ele geçiren sopalı şahıslar 2,5 liradan 2000 kişiyi stadyoma aldılar BİRKAÇ karaboı sacı Mithatpaşa stadyonuınun tribünü gişesini basarak rnemurun elindeki paraları almak istemiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • BEŞ YANKESİCİ SÜRÜLDÜSŞÜTS2K S ııelim Kumandanlığıma il lıııdıılları dışına çıkarılarak Kdirneye sürülmüşlerdir.Bunların arasında geçenlerde Osmanbcy'de arkadaşlariyle birlikte Mühine Alan isimli kadı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • Lübnanlı Sami Kamoııh ve Christian!DENİZDE GİDEN OTOMOBİL FMnttI ChriftUa bugün karada ve denizde giden otomobilleri fie Floryadan Beyrut'a hareket edeceklerdir.1700 millik mesafeyi saatte 15-20 kilom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • yguncuıarın izleri bulundu Treni soyup 7O milyon lira kaçıranların 3 gün saklandıkları çiflikte araştırma yapılıyor LONDRA,A.P.DÜNYANIN en büyük posta soygununu yapanların Londranm 85 kilometre Kuzeyb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • "Batının Eğitimini taklit etmeyiniz,Ekonomik ve Sosyal Etüdler Konferansında Amerikalı Prof.Frederick Harbison «Toplumların ancak öncü insanlar ile modernlegebilece&ini» söyleye,rek,«Yüksek seviyedeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • Rapora göre bu yıl millî gelirdeki artışın 6'dan daha fazla olması mümkün ANKARA,ÖZEL'' YÜKSEK Plânlama Kurulu dün Başbakan İsmet İnönünün başkanlığında toplanarak 1964 yılı programını incelemeye deva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • Her Çekil işte APARTIMAN DAİRELERİ ve CAZİP PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE KREDİ BANKASI İLANCILIK 3967 11G64
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • DUR UM i Koalisyon tehlikede mi!2\NUMUZDEKİ günlerde Ankarada,Koalisyonun geleceğini J tâyin edecek gelişmeler beklenmektedir.Bilindiği gibi iktidara ortak partilerden Y.T.P.bir süredir 1 huzursuzluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 14.08.1963
  • DOĞU BERLİN'DE İNFİLÂK OLDU A.P.AA Utanç Duvarının ikinci yıldönümünde dün Batı ve Doğu Berlin'de olağanüstü tedbirler alınmıştır.Bununla beraber Doğu Berlinde siddeOİ bir infilâk olmuş,Batı kesiminde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • Gecekondu YILLARDIR üzerinde durduğumuz ve »on yıl içeririnde doğrudan doğruya icra sahasına intikal ettirdiğimiz hir konu Özetinde sos.»al ve ekonomik meseleleri incelemek için Marmara sahilinde yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • Plajda Doktor Mancer,yoktu!ECEN Kürt Fenerbahçe plajının telefonu çn\âi.Karşıdaki set V ıDoktor Mancer'l istiyoyorıunl» diyordu.Kcndi-»İne cBir dakika baka-hm!denildi ve «Doktor Mancer!plajda aranma.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • BUGÜN BUGÜN BUGÜN BUGÜN *BUGÜN BUGÜN BUGÜN ÜÇ HAFTA SÜRECEK I ŞAHESER HİKÂYE BUGÜN BUGÜN BUGÜN BUGÜN *BUGÜN BUGÜN BUGÜN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • ŞEHİR OPERASI JOHANN STRAUSS YARASA OPERET 3 PERDE)SON TEMSİLİ 16 Ağustos Cuma gecesi 21.15 ta REŞİT BARAN'ı Anma gecesi olarak merhum sanatçıya ayrılmıştır)llf.70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • İM!NAZIR KAPILARI TELEFON:441390 REKLAMCILIK 3744 1IR42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ ve YURTLAR KURUMU istanbul Yurtlar Müdürlüğü SAT IN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1 Aşağıda adlan yazılı yurtlarımızın bina ve tesisat onarımı,karşılarında gösterilen gün ve saatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • LAiwBLwi t^ÜftJ 91.10 91.20 102.50 i on.oo 13.68 13.7»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • Yerli benzin stoku Üretimde ise %2Q,7 artış var ANKARA,ÖZEL PETROL konusunda iki aydır uygulanmaya başlanan yeni kararnameden sonra,Batman Rafinerisinde birikmiş olan 15 bin tonluk yerli benzin stoku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • M3 YILINDAN itibaren Birinci Sanayi Plânının tatbikiyle,Sü-Imerbank ve Etibank gibi tevekküllerin gayreti sayesinde,Devlet eliyle birçok &inai müesseseler kurulmuştur.Devlet,kurduğu tesisleri idare et
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • MAKİNE MÜHENDİSİ ARANİYOR i İngilizce bilenler tercih edilecektir.Referanslariyle birlikte 1 cMühendis» rumuzu ile İstanbul Posta Kutusu 176» ya müracaat.İLANCILIK 4212 11BB7 S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA TETRASİKLİN HİDROKLORAT 16 Kapsül ihtiva eden şişelerde 10.50 TL.PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • SİNEMA ARTİSTİ OLARAK FİLİMLERDE OYNAYABİLİRSİNİZ.ARTİSTLE!ALBÜMÜ Sinema aleminde çalışmak isteyenlçrj» "ty^vük imkânlar hazırladı.Sizde büyük şöhretlerimiz gibi PARA sahibi olabilirsiniz.StNEJtlA ART
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • KİMYA YÜKS MÜHENDİS!ARANİYOR Bir sınai şirketin fabrikalarının aktif servislerinde istihdam edilmek üzere KİMYA HttHEHDlSUEBnE ihtiyaç vardır.Taliplerin Kimya Mühendisliği veya kimyada birinci sınıf e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • an s 6b 1' 99 26/8/1868 12/9 19B3 tarihleri arasında Anvers,Rouen,Bremen ve Londra limanlarında Türkiye için ticarî eşya yükliye-KOÇTUĞ DENİZCİLİK İŞLETMESİ Bankalar cad.No.17-19 Galata/İSTANBUL Telef
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • Yanan uyruklu 9 öğretmenin isine sen verildi 3 Şehrimizdekl azınlık okullarında vazife gören Yunan uyruklu 9 öğretmenin görevine Millî Eğitim Bakanlığınca son verilmiştir,iki memleket arasında imzalan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • BİR DOKTOR KÜRTAJ YAPARKEN YAKALANDİ Taksimdeki muayenehanesinde evvelki gece R.Y.adındaki bir doktor 20 yaşındaki 6 aylık hamile bir kadına kürtaj yaparken suç üstü yakalanmıştır.Şişlide Cemil Bongü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • 60 İTALYAN PROFESÖRÜ Ş E H R İ M İ Z E GELİYOR Cenova Üniversitesi Rektörlüğünün başkanlığında 60 italyan profesörü bugün cehrimize gelecektir.Türk İtalyan kültür münasebetleri çalısmalariyle ilgili o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • Mecmuasının YÂRIM Çıkacak olan sayısında ©kuyucularına 1 METRE BOYUNDA D renkli Bir Türkiye Tabiî Haritası hediye ediyor.Eftiftnnra ılımınım ıııım mm REKLAMCILı^ 3Î72 11609
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 14.08.1963
  • 'jB s BİZİM Yeşilköy'de toplanan Ekonomik vk Sosyal Etüdler Konferansmdaki seminerin ilk gönü biraz sudan geçti.Chicago Üniversitesi Profesörlerinden Hoselitz in de,Princeton Üniversitesi profesörleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • Kn iyisi hu levhaları kaldırmak!Madem ki hu levhalara kimse itibar etmiyor,bunları alay konusu olmaktan çıkarmalı.Bu resim 13 Ağustos 1963 günü saat 11.İSO'da Cağaloğlu ile Nııruosnıaniye arasındaki c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • MAKYAJ 1964 YILI MAKYAJ MODASININ PRENSİBİ:"PARLAK 'j VE ACIK m 1 ı w GILBERT G.RUSHTON ORHAN TÜREL ÇIKTIĞI tetkik seyahati esnasında şehrimize de uğrayan Max Factor Firmasının menaceri Gilbert G.Rush
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • MANİSA TARZANI imtihanla seçilecek MANİSA,ÖZEL Tarzan adaylarının çoğalması yüzünden esas larzanı seçmek üzere Manisa Valiliği önümüzdeki hafta içinde bir İmtihan yapmaya k*rar vermişi r.Bir sıire ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • Bir köy halkı yürüyüş yapacak SttUT,ÖZEL Midyat'ın Çelik köyü halkı köylerinin Siirt'e bağlanması için sessiz yürüyüş yapmayı kararlaştırmışlardır.Midyat'a 24,Siirt'e de saat mesafede bulunan Çelik kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • KAVGALI DANS LONDRA,AA Birbirlerini kalın birer odun parçası lit tehdit eden iki Zenzibarlı.çıkarıldıkları mahkeme önünde «Milli dansı* mızı yapıyorduk» deyince yargıç,taralından serbest bırakılmışlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • MAVK.0 A&.PÜLCANBA2I EVİNE £lp£TRMENBA kMAi^DiMet ^iKARAUMv VATAlC HAZıP.cot HOS,Bid ADAM.ÛNU LA EFTAtyAL/Ku&JAWIAU-VE BoyiİdS ABDuıcANpAl EfTALYA TA-RAFİNDAN ÎHrİMAMtA ISPAVÎEPÎUfc.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • BİLİYORDUM ZATİ BU)DERVA KUZUSUNUN J ELBET BİR İŞE YARIYA-MEMO'NUN HA-VATIMI KURTARDİ J ALuAH Allah!SAHİLE VALNÇ ÇIKIYOR vAhu l?o AĞZJNDAKı de ne o öyle:tl NOOLA-ı-CAK j SAATı'M PATRON BENİ SU- î uç N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • eviet Orman İsletmesi o.1 işletmemizin Yağcılar Orman dışı istif yerinde mevcut 1963 yılı istihsalinden olup 1963 yılında tatbike konulan orman emvalleri standardizasyonuna göre hazırlanmış bulunan 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • ZONGULDAK C.SAVCILIĞINDAN:Karabük kazasında yeniden yaptırılacak A3 tipi Cezaevi birinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanun gereğince aşağıdaki şartlar dahilinde eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • Pentazet Hİ 0 Yüksek süratli fotoğraf i için 16 mmlik Ralantisör yavaş hareket sinema makineleri)9 Resim frekansları:saniyede 150-1500,300-3000 veya 500-5000 Standart adese 2/35 mmgörüş açısı yatay 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • KUÇUK KENNEDY oklu Pattlc,Boston'daki Hollywood eneklerle kaplı mezarın basında nöbet Kennedy'Ierln normal umanından 5.5 balta cıkcn doğduktan sonra 40 saat yasayabilen mezarlığına gömülmüştür.Kesimde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • Bir Yunanlı Rakip,Win çizdiği Makarios'un Resmini aldı LONDRA,AP Profumo skandalinin kahramanlarından Dr.Ward tarafından yapılmış olan Kıbrıs Başkiskoposu ve Cumhurbaşkanı Makarios'un bir portresi.Yun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • Bir soyuncu,namaz kılarken yakalandı DİYARBAKIR,ÖZEL Çermik ilcesine bağlı Pohsor köyünden Sefer Ayyıldız adında 28 yaşında bir soyguncu dün sabaha karşı köy yakınında namaz kılarken jandarmalar taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • •**it Bir Bahar Akşamı B ANA hayli şiir kitapları gelir.Rastgele bir yerini »çarım,biraz karıştırırım.Yeni şiirden birşey anlamam ama yine de beni tatmin edecek bir mısra' isterim,hattâ Nasreddin Hoca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • YARIN HAYA NASİL OLACAKS ö 2} M Karadeniz sahili şehirlerim rniz az bulutlu ve yer yer i açık geçecek,genel hava akı-1 mı keşişleme yönlü olacak,sisi;caklık yükselecektir.İç Anadolu parçalı bulutlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • e«T ^"aımaga Galata,Tünel yanı Billur sokak 2 No lu Is Ham Kat 2 Tel.4913 BASIN 14.JfiO)11U45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • LEVENT'te SATILIK EV Karanfil caddesi 640 M2 bahçe içinde 7 oda ve bodrumlu.Telefon:44 72 21 REKLÂMCILIK 3762 H«5S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • 1963 15 Ağustos BANKACILIK HİZMETİ NDE 1 İSTANBUL BANKASI REKLAMCİLİK 3758 11654
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • B.ıha Kha Vietnam' da vicdan hürriyetine kavuşmak için rahipler,kendilerini yakıyor,genç kızlar intihar ediyor.Ve hayan NHU onlara gülüyor Bayan Nhu Budistlerln-bu hareketi İçin «Bir Buda daha kızardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 14.08.1963
  • İran'ın eski Ankara Basın Ataşesi intihar etti ROMA,AP Haziran ayından beri Roma'da oturmakta olan İran teb'alı bir şahıs dün şakağına bir kursun sıkarak intihar etmiştir.Polis İntihar eden İranlı şah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • CİCİ CAN SEN 6U TEKLİFİ 6AHİD&İ BSMi çok SeVpîgı'M ı'ç,'N Mı' APiVOfesUN P x :v:x-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • CEtC ŞU/EU-ERjW-POL.IŞ 9129X9* 6EMOEN tCUKTUL MAŞiı-r.ı cİN POUİs" Ç.A 5lKMANIZ.A t Ilı ZUM,YOK-KAÇMA Su ı?TEN BU KADAR.Ol-AV KUCTJlA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • s VOK5A OAV;*D SELVEÖECts'İ TANlMlVÛTC.MUŞUM AWA,MA.S i—OIU8.İ.OAVİO ÜÇ Vıı_D\R ICUZ.EV vNSERt'VcA Ku WET ŞAfAPiVO.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • İilIiİİlplİlİİİİİ ÇOK.tYf Bile.WZUCU OLOU&Uto HALDE,ZOULAND'ı Beni' KUZTAZs*a £a mecbur etti'aa.i S 3 &İ ««¦yfTvaj SUYUH VÜZ.ÜSJE ÇltCISJCA Dü.DAKL.AKSrM.iZr MÎŞTf.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • ALI ARLIK ALİ BEY NiE WUMASESET-VEL(BAŞuADu. E/v\Anu O KADAR SHviVOR lef.W ÇAL.tŞ\ff.KEN Kl/V\SE.N(N KENDİSİ Nf K4kHAT5\X ETİ.ME5İNI ISTEAAWoSi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • Hlerl 14 Rum!138 J ReblUI' •vvel Ağustos 1963 ur» A4u«-tot 34 Çarşamba 1 VAKİT VASATİ EZANÎ Güneı İkindi Akşam Yatsı tmsâk 6.09 13.18 17.09 20.10 21.34 4.15 958 0 08 8.59 lfcOO 1.43 8.04
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • 4J Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Raber.Fıkra t» Makalelerden Mesul Müdür ı HİKMET Gül.DEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • İLAN TARİFESİ t 9,3,4,6 İnci «ayfalarda fantimi 40 T.L.S.T nd tayfalarda fantimi 38 T.L.9 Birinci tayfada ballık 200 T.L.Dfllün,Nisan,Nlkih,Vefat va Teşekkür ilânları 5 «antlına kadar 7.tayfada)00 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • ÂLPULLU ŞEKER FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜMDEN 1 Fabrikamızın;Çerkezköy Fen Memurluğu dahilinde inşa 3 ettireceği cBölgo Şef Muavinliği binası» inşaatı kapalı zarfla JÎ teklif almak suretiyle ihale edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • LÂSTİK ÇİZME ve BOT ALINACAK Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğü İst.Sahnalma Bürosundan Muhtelif numaralarda 1160 çift çizme ve 4544 çift bot'a ait numune ve jartname her gün SatınaJma Servi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • gfc OĞLAK BURCU 12?Aralık 10 Ocak] Nes'enlzl arttıran oldukça mühlrn bir hadise olacakth KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Venüs'ün menfi tesiri altındasınız.Ağzınızdan kırıcı bir söz kaçırmamaca çok dikk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • SOLDAN SAûA:l Bir kus;Telefon lftfı.2 Hastalık belirtisi;Közümüz İle kulağımız arası.3 Afganistan'ın başkenti.4 Kaybolan bir seyl bulma/fa çalışmak.5 Yas;Uzak doğuda bir ülke.fi Küçük nebat;İslimiydin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 7.35 8 00 a.ıo fi.75 8.40 00 20 9.5S 10.00 12.00 12.10 12.30 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 14.55 15.00 17.00 17.70 17.45 18.15 18.30 Açılış ve kısa haberler Salon orkestralarında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • iil!ll!|l|M!l!llll!i:l!i!l!ll!il!W-BALIK YEMEKLERİ SITKI ÜNER Sardalya 5 Buğlaması,«teste ve fırında domateslisi,kâğıtta ızgarası:Savdalyanın;bir evvelki yazımızda soğan,biber ve diğer harçlarla birli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • Bununla beraber kimse bizimle alâkadar değildi herşoy o çabuk ve sessiz olmuştu ki elimi eline aldığı »aman hiç bir hareket yapmama fırsat kalmadı.Kendimi toplıyarak:IlatA ediyorsunuz.dedim.Nerede kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 14.08.1963
  • MURAT DAVMAN'm EN SON ve YENİ MACERASI Masanın arkasına geçip oturdu.Çekmeceyi çekip sigara çıkardı vo yaktı.Dumanını tavana doğru üfledikten sonra:Yorgunluk ve heyecan asabını bozdu galiba Murat?Yall
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 14.08.1963
  • 162 kişinin katıldığı kursta çalışan Bigalı hanımlarkir.CcURİ GİDER Milliyet Biga muhabiri)RtLt ufaklı eller,çavdar saplarına sekil ver-1 diler.Şapkalar,çantalar.Yoktan varoldu.Öğretmen konuştu:«Bayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1963
  • Ârrsa bizim hariciyecilerimiz işleri çok yüklü olduğu için Türk Musevilerin Türkiyeyi anmak gayesiyle yapfı toplantılara fırsat bulup da bir türlü gelememiş!SRAIL İşçi Sendikaları Fede-Irasvonuiıun te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1963
  • SATILIK EMLÂK YEŞİLKÖYDE sahibinden 3 daireli,bahçeli boş Apt.22 60 CİHANGİRDE Sat.kaloriferli,katlar 49 21 45 ARSA,Fındıkzade Mollaeşref Man.Oğuz Han caddesinde 435 m2 çift cephe imar durumlu Mür.Çap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1963
  • Jİlli İllillllllllllllİlli IHlllllllI Her türlü inşaat makinaları atelye tezgâhları ve yedek parçalar Ank.TEL:12 77 80 BASIN 14537 A.9671)11661 I 111 I I II I I I I I I I I I I M I II 1 I 1.I 1 I I I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1963
  • Nizamnameye uygun MEKTEP FORMALARI İlk.Orta Okul ve Liselerle temasa gebert Müessesemiz,bilhassa ve münhasıran mektep forması hazırlamak üzere,otomatik makinelerle teçhiz edilmiş,hususi bir A4elye kur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 14.08.1963
  • ÇENBERLİTAŞ'da Satılık Kıymetli Arsalar Darüşşafaka Cemiyetinin Çernberlitaş'da yaptırmakta olduğu Site'nin bitişiğinde muhtelif eb'adda beş parça arsa 16/8/1963 Cuma günü saat 15 de Şişli Darüşşafaka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • afiyetle,iştahla.seve seve.doya doya yenilen yemekler,ancak UFA Margarini ile pişirilen yemeklerdir.Sağlığına ve ağzının tadına düşkün herkes UFA Margarininden memnun.UFA Margarini,yağlı tohumdan niha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • fçİS PLÂSTİK BOYALARI DAHA İYİSİ YOKTUR ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ Galata Fırmenıcıle' 66 58 Tel;441311 44 04 86 İLANCILIK 4088 11453
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • Bayan Kimyager ARANIYOR Bir Kimya Fabrikasında çalışmak üzere İngilizce bilen bir Bayan Kimyager alınacaktır.Referanslariyle birlikte Galata Posta Kutusu 674 e müracaatı rica olunur.İLANCILIK 4204 118
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • Bayanlar Sivilce,çil ve yüzünüzdeki lekelere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCINI TECRÜBE EDİNİZ U.AM.JI.1K 1962 11665
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • i İLAN Eskişehir Çimento Fab.T.A.Ş« den Fabrikamızda istihdam edilmek üzere bir Yüksek Makine Mühendisi veya Mühendis alınacaktır.Taliplerin en kısa zamanda hâl tercümeleri ve verecekleri referansları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • Fevkalâde arzu üzerine 14 15 IB 17 IS Çarşamba Perş.Cuma C.ertesi Pazar AĞUSTOS GECELERİ LOS PARAGUAYOS YENİKÖY BOĞAZİÇİ GAZİNOSUNDA Yerlerinizin evvelden ayırtılması rica olunur.355S Rezervasyon:62 4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • YENİ MELEK sinemasi müdürlüğünden SAYIN ABONEMAN MÜŞTERİLERİMİZE:Her mevsim başında olduğu gibi bu sene de ABONEMAN KARNELERİ 15 31 Ağustos arasında sinemamızda tebdil edilecektir.31 Ağustos'a kadar g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Boston Gangsterleri t İNCİ Tel:48 45 95ı:1 1 Civanmert O.1 Günsir»y F.Glrik.2 Yumurcak M.Tema.KONAK Tel:48 18 06)Onarım dolayısıyla kapalıdır.LALI Tel:44 35 MM 1 G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • 1UHNWE İlKOCf* i PLÂSTİK BADANA BOYALARI Tarafından imâ!edilmiştir MUHTELİF CAZİP RENKLERDE DAHA İYİSİ YOKTUR Her yerde arayınız mimiıliH III Mııııı İLANCILIK 4088 11650
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • PERSONEL ARANIYOR Bitki koruma kolundan mezun veya Ziraî Mücadele Ensti-tülerinde çalışmış Ziraat Yüksek Mühendisi ile ingilizce bilen sekreter alınacaktır.Müracaatların mektupla hal tercümesi gön-der
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • Douglas "Holly wood9 krizi atlatacak Son yıllarda prodüktörlüğe başlayan Kirk Douglas Ünlü aktöre göre mesele sağlam senaryo bulabilmekte.KİRK Douglas şöyle dedi:«Fazla bir İddiada bulunmak istemem am
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 14.08.1963
  • Sellers ve Newley plağın doldurulurunda Yasak ediliyor Profumo olayıyla ilgili plâk doldurulurken dinleyiciler güldü UTUN dünyayı aylarca meşgul eden Profumo olayına ait 12 skeç geçenlerde New York'ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • SEXGUL KARSJALAN ile HALİT KARSIALAN Bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini Akraba,dost ve arkadaşlarına müjdelerler.Güzelbahçe Kliniği İl/8/1963 ÎLANTILIK 4200 llfi: 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • e TÜRKÂN OSMA ile YILMAZ ÖZTÜRK nişanlandılar.10/8/9Ö3 Bostancı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • CANSEV BEJS'I.İ ile İRFAN* DU-RÜGÖNÜL evlendiler.8/8/963 İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • ACI BİR KAYİP Gazetemizin İspanya muhabiri Süleyman Şalom'un babası ELİYEZER ŞALOM geçirdiği bir kalb sektesi neticesinde Madrid'de vefat etmiştir.Yapılan cenaze töreninde Türk Elçiliği mensupları ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • VEFAT Emekli hâkim general Dilâver Uysal.Halil Ünsal ve ailelerinin çok sevgili ağabey ve amcaları kıymetli Diş.Doktoru Halil Hasan UYSAL 12 Ağustos 1DH3 Pazartesi günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • ÖLÜM Kâmile Kolak'tn eşi,Doktoıy Muzaffer Olcaytuğ,Aysel Unsal,Güler Karaca ve Turan Kolak'tn babaları Burnan Olcaytuğ,Yüksel unsal.Osman Necmi Karaca ve Devlet Kolak'ın kayınbabalan Emekli Folis Müfe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • ÖLÜM Dul bayan Zinovia Adosoglu'nun eşi,Doktor Ynrci Adosoglu,Efsevia Adosoglu ve Vasil Adosoğlu'rıun çok sevgili babaları,memleketin tik nakliyat anbarcılarmdan Eski Amasya Nakliyat şirketi sahipleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • ACI BİR KAYIP Merhum Kâzım Akmansoy'un eşi.Deniz Yarbayı Kemal Akmansoy ve eski Bevoglu Bursa Pazarı ort.rlarıııdan Necdet Âkmansoy'un değerli anneleri.Emine ve Salıver Âkmansoy'un kardeşi Şükriye AKM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • TEŞEKKÜR 6/8/1963 tarihinde Hakkın rahmetine kavuşan,Yargıtay üyeliğinden emekli,eski Beyoğlu 6.Noteri İsmail KUNTER'in cenaze merasimine İştirak eden;telgraf,telefon veya mektupla,yahut bizzat evleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Bölgesi Deposu Alahan Kertmen Diştaş Alahan Burunköy Malın Cinsi Ham Reçine Parti No.1 2 3 4 Miktarı sah;fiatı teminatı Kg.Lira Kr.Lira Kr.25000 1 30 2437 50 25000 1 30 2437.50 10000 1 30 975 00 10000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Satışa arzedilstişttr AHMET AKYÛZ Gürün hen kal 4M .403 Tel.22 4370-6 AKİ-Ş:Gürün han K.4 AT 44Z fcf.$4Î W W Sallantıca*anr-tslant»*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • EYÜP İCRA Memurluğundan 963/488 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen Taşlîtaria,Bağlardaki caddesi No 4")de 11600 lira kıymetinde muhtelif menkul eşya 19.8.963 Pazartesi günü saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • "Bah'nm eğitimini taklit etmeyiniz,Baştarajı Birincide Özel sektöre ait küçük sınai,ticari ve mali müesseseler desteklenmeli,büyük kamu ve özel sektör kuruluşlarından «yetişmiş insan» 1ar buralara akı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Kıbrıs'ın tekrar dikkatini çektik ff Baştarajı Birincide daki iddiasının hukuk] bakımdan zerre kadar kıymeti yoktur.Kılınsta müesses Anayasa rejimi aleyhindeki son derere mcuıliyetsiz beyanların devam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • KARABORSACILAR STAD GİŞESİ BASTI Baştarajı Birincide bağlamışlardır.Eyüp Emniyet Amirliğine mensup 14233 yaka sayılı memur Mustafa Şener'i gören mütecavizler kaçmış,memur Şener 15 dakika kadar kapıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Genel Kurul idarecilerini de telgrafla acele başkente çağırmışlar-fi dır.Y.T.P.çevrelerine hâkim olduğu görülen sinirli havaya haki-hrsa,şikâyetlerinin ve muhtıralarının dikkate alınmadığı ve önemsenm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Vali Muavini İsrail'e davet edildi Vali Muavini Fikret Aslan israil Hükümetinin davetlisi olarak Eylül ayı başında Isralle gidecektir.Israilde 10 gün kalacak olan Fikret Arlan,trafik,turizm,polis ve m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • SOYGUNCULARIN İZLERİ BULUNDU Başfarafı Birincide Çiftliğe derhal parmak izi mütehassısları ve polis uzmanları gönderilerek bu mıntıka sıkı bir kordon altına alınmıştır.Elde edilen delillerden anlaşıld
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • I Sükan,AP seçime i {hazır,dedi!Baştarafı Birincide l bilmesi lazımdır.Kemal Satır'ııı E E eencl seçimler teklifi bir blöften E E ileriye gidemez.I AP Genel seçimlere ne zaman E E gidilirse çidilsin h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • İstanbul liseleri 4 Baştarafı Birincide mata göre dolduracak ve imzalıyacaklardır.Müracaat formunun bir parçası Ankara Test ve Araştırma Bürosuna gönderilecek,bir parçası Aday Kayıt Bürosu dosyasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Doğu Berimde Baştarafı Birincide varın dibinde anma törenleri yapılmıştır.Batı kesimindeki polis birlikleri takviye edilmiştir.Batılı makamların bu vesile ile yayınladıkları istatistiklere göre,son yı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Polis Emeklileri ve Mensupları Sosyal Yardım Derneği Başkanlığından Demeğimiz asit üyelerinden ve Haysiyet Divanı üyesi emekii polis rnülPttişi Şükrü Kolak vefat etmiştir.Cenazesi 14.8.963 Çarşamba gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • KADIKÖY İKİNCİ SULH HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Hanen hüküm ölü Rıfat Sodan terekesine mahkemece 8.9.950 tarihinde el konulmuş ve gerekli tedbirler alınmi3Ür.tbraz edilen veraset ilâmına göre:Ahmet Rıfat Soda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • SAYIN ANADOLU SİNEMA SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE BAŞARANLAR KONUK SİNEMACILIK FİLMCİLİK LTO.ŞTİ.1963 1964 sezonu için ithal etmiş olduğu en güzel filmleri takdim etmekle şeref duyar.Nişantaşı Vali K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Başlarafı Birincide lu toplantısında YTP Genel Başkanı Alican,Başbakan İnönü'ye bir pusula yazarak,üçlü toplantının ne zaman yapılacağını sormuştur.İnönü bu suale şifahî olarak,«Sabah ben sizi bekledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 14.08.1963
  • Plânlama Kurulu Baştarafı Birincide millî gelirdeki artışın 6 dan daha fazla olması rnurnkun görülmektedir.Tarım üretiminde artış geçen yıla nisbetle 4,4 oranından fazladır.Art;ş hububatta 11 kadar çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 14.08.1963
  • G.Saray'da Kılıç,Teknik Direktör Oldu Coşkun Başantrenörlüğe getirildi.İdarî İşleri Nejat Erimtan yürütecek GALATASARAY Kulübü İdare Heyeti teknik adamların vazifelerinde Avrupaî tarzda değişiklikler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Millî ligin ilk hafta maçları geceye alındı 24 ve 2.î Ap.ustos günleri Mithatpaşa Stadında oynanacak millî ligin İlk hafta maçları,Türkiye Yunanistan kızlar milH atletizm müsabakaları sebebiyle geceye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Basketbolcu her gün açık Akdeniz Oyunlarına hazırlanan millî takımımız kampa girdi BASKETBOL A)Ümit ve Genç Millî Takımlarımıza mensup 50 basketbolcu,İ.T.Ü.Spor Salonu ve Acık Hava Sahasında her gün a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Voleybolde Yunanistan ile 2 genç millî maç yapacağız Voleybol Genç Milli takımımız 24 ve 25 Ağustos günleri Atina'da Yunanistan ile 2 maç yapacaktır.26 ve 27 Mayıs günlerinde cehrimizde yapılan ve mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • BRUNET GELEMİYOR 19 Ağustos gecesi Mithatpaşa stadında Garbis İle* karşılaşacak olan Fransız boksör Brunet,hastalandığını ve bu sebeple gelemiyeceginl dün bir telgrafla organizatörlere bildirmiştir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Su sporlarında Maccabi ile Adalar karşılaştı istanbul Yüzme ihtisas Kulübü tarafından şehrimize dâvct edilen Maccabi yüzme takımı,son müsabakasını dün Burgaz'da Adalar Su Sporları kulübünde yapmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Can,baskette de herkesi kendine hayran bıraktı Omuzımdan sakatlanan Bartu «Takıma girmek için azimliyim.Çok çalışıyorum» dedi ŞUKRU GULESIN ROMA'dan bildiriyor ANTRENMAN maçlarında çok göz dolduran ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Genç kız yüzücü Artunkal üç yarış birden kazandı İstanbul Yüzme Birinciliklerine dün Moda Havuzunda devam edilmiştir.Dün yangmalırdan soma Erkek Büyüklerde I.Y.I.Gençlerde G.Sarar,Bayan Büyüklerde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Madrid'de yapılan müsabakalarda Gürkan Çevik,400 metreyi İspanyol Canonun önünde 47.6 ile kazanıp yeni bir Türkiye rekoru kırarken [Madrid,özel] a döndü Neticeden memnun olan Başkan Neriman Tekil,Gürk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Döri yabancı millî iakımm iştirakiyle Bugün Greke haren Romen müsabakalarına aya IIÜIS GREKO-ROMEN MİLLİ TAKIMIMIZIN SEKİZ ELEMANI 52 KİLO İbrahim Karakuş 57 KİLO Üııver Bcşergil 63 KİLO Metin Alaknç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • Dün A.yazağa Süvari Abdurrahman Özakın,Okulu parkurunda Yarbay Salih Koç,binicilerimiz çalışmışlardır.Resimde soldan sağa doğru Atlı Yarışmalar Gurubu Kumandanı Albay Binbaşı Nail Gönen'H,Yüzbaşı Selâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • 8u halta sekiz hazırlık maç var Galatasaray Beylerbeyi ile yarın,Beşiktaş ise BeyoğlusporMa Pazar günü oynuyor.F.Bahçe de A.Ordu'nun davetlisi olarak İzmir'e gidiyor MİLLÎ ligin başlamasına 12 gün kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK ÂYRAL BİRİNCİ KOŞU Favori:Saffe,Plase:Benlikız,Bahram,Sürpriz:Yegâne KOŞU:Favori:Ece,Plase:Zühal,Mahinur ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Andıran,rakibi:Afiahan DÖRDÜNCÜ KOŞU Favori:Canım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • DONANMA KÂMİL Sarıyer'den ayrıldı Fenerbahçe'nin ve milli takımın eski futbolcularından Kâmil Ekin,Sarıyer kulübü antrenörlüğünden istifa etmiştir.Almanya'da antrenörlük tahsil eden Ekin,Sarıyer ile p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • GENÇ MİLLİ ATLETLER Yunanistan'a gidiyor Cumartesi ve Pazar günleri Atina'da,Yunanistan,isveç ve Türkiye'nin İştirakiyle yapılacak üçlü ya rısmalara İştirak tdecek olan atletizm genç millt takımımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 14.08.1963
  • y-v-y-mmm İstanbul Tenis Turnuası için tamam 19—25 Ağustos tarihleri arasında 10 milletin iştiraki İle yapılacak 18.İstanbul Enternasyonal Tenis Turnuasmın bütün hazırlıkları dün tamamlanmıştır.Şampiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor