Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • DUHYA İKİLERİ ARASINDA TÜRKLER Dünya izcilerinin 11 İnci Uluslararası toplantısı Yıınanistandaki Maraton rintle yapılmıştır.Bu toplantıya Türk izcileri de katılmıştı.Kesimde,makta oldukları kampın dir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • Ankara'da parti Kongreleri Yasak edildi ANKARA,ÖZEL Ankara Sıkı Yönetim Kumandanlığı İçişleri Bakanlığına bir bildiri göndererek siyasî partilerin toplantıları hakkında nasıl İıareket edileceğini açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • Haydutlar,iki köy ağasmı dağa kaldırdı ÎDtL,ÖZEL Pervari'nin Boşl köyüne silâhlı btr baskın yapan «Bezek çetesi» köyün iki ağasını dağa kaldırmış ve 10.000 lira haraç İstemişlerdir.Köylüleri silâh teh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • BİR MOTOR İNFİLÂK ETTİ Haydarpasada Tekel İdaresine ait 3,5 tonluk gaz tüpü yüklü bir motor infilâk ederek batmış,insanca zayiat olmamıştır.Fazlı Türkay idaresindeki motor Haydarpaşa limanında dururke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • DURUM m:AÇIKLIKTA FAYDA VAR BEŞ Yıllık Plânın,1963 yılı ilk altı aylık uygulamasından 1 alınan sonuçlan gösteren rapor dün Yüksek Plânlama Kurulunda görüşülmeye başlanmıştır.Rapordaki bilgiler umu-i m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • Yeni sigara kâğıdı fabrikası dün açıldı İZM »T,ÖZEL Bir süreden beri tecrübe imalâtı yapan,yeni sigara kâğıdı fabrikası dün törenle işletmeye açılmıştır.Törende Sanayi Bakanı,15 inci Kor.Kumandanı,Den
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • İNGİLİZ POLİSİ,DÖRT HAYDÜTUN İZİ ÜZERİNDE LONDRA,AA.Scotland Yard'ın,ingiliz tarihinin en büyük soygunculuk olayında rol almış olabilecekleri tahmin edilen tanınmış,dört haydutun İsimlerini ele geçird
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • aykam Halde tebdil gezdi İstanbul Milletvekili Hal'in açılış saatinden evvel içerisinin dolu olduğunu gördü STANBUL C.H.P.Milletve-I kili Dr.Suphi Baykam,vatandaş şikâyetlerini tesbit etmek için hüviy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • Bekata,5 gün için Tahran a gitti ANKARA,ÖZELA İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata İran hükümetinin davetlisi olarak Trabzon ve Diyarbakır valileri ile birlikte dün Tahran'a hareket etmişlerdir.Bekata'nı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • ORTADAKİ ADAM» IN ORTADAKİ ADAM İsmi «Günün Işığı» İken «Ortadaki Adarn» olan filmin çekilmesine dün sabah s den itibaren Topkapı Sarayı'nın bahçesinde başlanııustır.Melina Mereoııri rolü olmadığı içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • ÇON rÂRF Ge ;en hafta atl" J«w»IN HI\t üyeden kaçan ve Cumartesi sabahı Edirnckapıda yakalanan Nurettin Al isimli sabıkalı hırsız dün üç sivil polis tararından Adliyeye getirilmiştir.«Tazı» adı İle an
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • 3SS?HANGİSİ Barbakan Yardımcısı Feyzioğlu:Türkiye ölüm kalım savunudadır,demiş.Bunu gören iyimserler seviniyorlar:Katkımrsak batmayız,diyorlar.Kötümserler ise tersini söylüyorlar:Batmaz^ak kalkınacağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • Hastane ve Dispanser İşçilere ait olan tesislerin bâzıları ihrle edildi,diğerlerinin de hazırlığına başlandı ANKARA,ÖZEL ŞÇİ Sigortaları Kurumu tarafından Şişli Dispanseri inşaatı 2 mil-I yon 300 bin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • r.r^:y.X;CİLÂLI TAŞ DEVRİ ORTA ANADOLU'DA BAŞLAMIŞTIR.Prof.MELLARD İYİ AMA PROFESÖR,ORTA ANADOLU HENÜZ CİLÂSIZ TAŞ DEVRİNİ YAŞIYOR.w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • SESSİZ GEMİ GELİYOR Dünyanın en modern gemisi 16 Ağustosta limanımıza gelecektir.45 hin tonluk 27,5 mil süratli olan Canberra 2.000 yolcu taşıyabilmektedir.Gemi 475 milyon liraya malolmııstıır.Daha zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • Millî Eğitim Bakanı,Köy Enstitüleri metodlarının tatbik edilip edilmeyeceğinin de incelepeceğini söyledi ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı Dr.İbrahim Öktem,dün Öğretmen Okuları ile Eğitim Enstitüleri Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • TATİLDE Çocuğunuza alacağınız en güzel hediyedir.Türkiye'de ilk defa çıkan en modern çocuk ansiklopediğidir.10H2 sahile,1000 konu.2000 resim.2000 harita ve il renkli ilâve ve tablo ile iki cilt halind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • mönünün Başkanlığındaki toplantıda altı aylık uygulama raporu ele alındı ANKARA,ÖZEL YÜKSEK Plânlama Kurulu dün saat 10 da Başbakan İsmet inönü'nün başkanlığında loplanarak Plânlama Merkez Teşkilâtı t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.08.1963
  • Muğla,Elâzığ ve Toroslarda üç kaza oldu Bir benzin tankeri ile çarpışan otomobilde bulunan 4 kişi yamds Kozalardan ikisine sarhoş ve ehliyetsiz şoförler sebebiyet verdi MUĞLA,Elâzığ ve Toroslar üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • çantaca "Endüstrinin tarımdan çok daha lazla gelir sağ/ad be/irfen Amer/kal» bilgin Hose/ifz,ger/bö/ge/erden alan/n teşvikin/de TiİS'^İMÛ If Sû favs/ye ediyor lUlfiilfCr IÇlfi ığını,şehre EKONOMİK VE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • H| İS Son durum 3.8.1963)5.223 Milyon T.L.Geçen hafta 27.7.1903)4.985 Bir ay önce 6.7.3963)5.118 Bir yıl önce 4.8.1962)4.849 O ECEN hafta İçinde tedavüle yeniden 238 milyon liralık banknot sürülmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • GÜNLÜK AİLTJN^Rl AiT^AM Cumhuriyet 91.10 01.2(1 0.10)Reşat Lira 133.00 133.55 0.50)Hamlt Lira 102.50 103.00 ayni İngiliz Kral 113.00 113.50 ayni Fransız Napolyon 92.00—93.00 ayni)24 ayar külçe altın 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • SATILIK VOLKSWAGEN 19G0 Tenezzüh 2000 Kim.de.Mutavassıt kabul edilmez.Müracaat:Mesai saatlerinde Tel:49 57 20 21 Hilmi.11529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • Maden Mühendisi ARANIYOR Kurşun madeninde çalışmış olan tecrübeli elemanların Bahçekapı Garanti han No.312 ye müracaatları.İLANCILIK 4103 11613
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • Ticaret Şefi ve Teknik Eleman Aranıyor Faaliyet sahası geniş,tanınmış traktör ve ziraat makineleri satışı İle İştigâl eden bir müessese İçin askerlik hizmetlerini bitirmiş,ticari muamelâta vâkıf,muhas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • En üstün kalite mat dekorasyon boyası BO".VE RECİNE EUBRİkalARI.İ7MİM FAAL 58G7 11590
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • ANAYASA Mahkemesinin,yürürlükte olan kira kanununun kira miktarları ile ilgili maddelerini,Anayasaya aykırı golenk iptal etmesi,kim konusunu,yetııden günün meselesi haline getirmiş,umumi efkâr ve onun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • Seyyar esnaf ile mücadele devam edecek Belediyenin seyyar esnafla mücadelesi devam etmektedir.13 gün İçinde yapılan taramalarda seyyar esnafın en kesif bir şekilde bukmaııgu Eminönü bölgesinde 2271 se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • ZEHİRLENEN 17 KİŞÎ İYİLEŞİYOR Maltepe'de Cumartesi gecesi yedikleri dondurmadan zehirlenen 17 kişinin durumu normale dönmüştür.Yapılan soruşUırma sonunda zehirlennıp alâmeti gösterenlerin dondurmayı Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • AKIL HASTALARINA KONSER VERİLDİ Köy Kadınları Gezici Kursuna katıları 250 kursiyer dün Bakırköy Akıl Hastahanesinl ziyaret etmiştir.Kursiyer öğretmenler hastahaneyi ziyaretlerinde hastalara şiir ve şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • Traş parasını kim verecek B andırma'dak)bit Saatçi dükkanına geçenlerde genç bir adam elinden tuttuğu knçuk bir gocukla girdi.Kjiuc-ime bir saat alacağını» dedi.«Bu yıl sınıfı pek İyi ile geçti!Çıkarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • DENİZCİLERE VE HAVACILARA 59 SAYILI TEBLİĞ 12 ve' 13 Ağustos 1963 tarihlerinde gece ve gündüz aşağıda sınırları bildirilen saha içinde Seyretme,Demirleme,Avianma ve 5000 metre yükseklik can ve mal emn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • Galata,Tünel yanı Billur sokak ^T 2 No lu İş Ham Kat 2 Tel.4913 58 üjotîv.t?BASIN 1İ360)11620
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • SUBAY SÜSÜ VEREN DOLANDIRICI TUTULDU Kendisine subay süsü vererek Kadir Güçer adındaki şahsı dolandıran Halil Çalışkan vapura binerken yakalanmıştır.Halil Çalışkan Çanakkaleden Istanbula gelen motor u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • SU İŞÇİLER İN ÎN ÜCRETÎJRRJ^ ARTTIRILDI Türkiye Earaj Enerji Su ve Sulama işçilerin ücretlerine 1 Temmuz'dan başlamak üzere yüzde 10 nisbetinda zam yapılmıştır.Bu konuda sendikanın Sular İdaresi Müdür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.08.1963
  • f" Yeşilköy'deki konferans Z Kİ yıldanberi İstanbul'da yabancı iktisat otoriteleriyle Türk ilim ve teknik adamlarının katıldığı bir «Ekonomik ve Susyal Etüdler Konferansı» serisi tertiplenmektedir.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • Komünist rejimin yüz karası işte Utanç Duvarı» run yüz kızartan tablolarından biri.Can pahasına «Hürriyeti e koşan bir Almanın parçalanan elbisesi telörgüda kalmış.Ama o kaymış.yaşında Tel örgü ve may
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • pŞR^ı KAİDELERİ BOYLE ÇİĞNENİYOR Burası Cağaloğlundaki T M.T.F.binasının önüdür.Burada bir trafik levhası vardır.Üzerinde «PARK YAPILMAZ» yazar.Ama 10 Haziran 963 günü.saat 14 de 57969 plâka sayılı ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • 0MM 4*W HIORDVERTA WONOFAZ E EV TİPİ)DALGIÇ POMPALARI AZAMİ İRTİFA:45 METRE AZAMİ VERİM:SAATTE 1Î00 LİTRS NEPTÜN 6*Zİ BULVARl-20 İZMİR İI.TER:1412 11582
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • EMAYETAŞ ELEMAN ARIYOR Fabrikamızın muhtelif kısımları İçin askerliğini yapmış elemanlar alınacaktır.1 MAKİNE MÜHENDİSİ:Fabrikaların bakım tamir islerinde asgari 3 yıl çalışmış olmak.Azamî yaş 40.2 İS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • Su ve Kalorifer Tesisatı yaptırılacaktır Taliplerin Bakırköy,Yenimahallede Emayetaş Fabrikasına müracaatları rica olunur.BASIN 14427)11622
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • DİYARBAKIR VALİLİĞİNDEN Yenir.ehirde yapılacak karakol binası 2490 sayılı kanun gereğince 29/8/1963 Perşembe günü saat 11.00 de Emniyet Müdürlüğünde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.Keşif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • Samsun Belediye Reisliğinden Su şebekesinde kullanılmak üzere 42 KW.takatli elektrik motoruna aküple dakikada 2000 litre suyu 85 metre irtifaa basan bir adet Elektropomp,2490 sayılı kanun hükümleri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • YAPIŞIK KARDEŞLER ameliyatla ayrıldı CALIFORNIA,A.A.Glandale Hastahanesinin operatörleri,karın ve göğüs kısımları yapışık olarak dünyaya gelen Taylandlı bir ikizi başarı ile birbirlerinden ayırmışlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • HİPNOTİZMA EDİLEN 30 ERKEK ÇOCUK,UYURKEN DİNLEDİKLERİ ŞİİRİ UYANINCA EZBERE OKUDULAR BERGAMO,A.Pitalya'nın bu kuzey şehrinde öğrenciler üzerinde yapılan »uyurken üğreııini'.hlpnotlzma tecrübeleri o ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • f İNŞAAT MALZEMESİNDE EN SON YENİLİK-Sayın Mimar ve inşaat müteahhitlerine Modern tesislerle Türkiyede ilk defa olarak muhtelif renk ve desenlerde imâl edilen PAHOFÖRM İnşaat dekorasyon iç ve dış duva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • x:xx^:v:v:v:vx:v:xv X\yX-XvXv X-X;X'X;X*rv!mmmm acaba SOGULAS İNSANLARI.F"ÎLAN KUR TARlR Mt i A-AL DERYA KUZ.USU DA MEMO'YÜ KUR-TARM.AK »ÇİN HEAAEN KENDİNİ DENİZE ATr\II-ASLAN BE İL Butun» yüzme bil-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • YÂRİN HAYA HÂSIL OLACAK?Trakya,Marmara ve Batı S Karadeniz bölgeleri bulutlu ve E değişik yönlü hava akımı et-I kişinde kalacak,sıcaklık hafif i yükselecektir.I Orta Karadeniz,Doğu Ka-i radeniz ve İç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.08.1963
  • BİR YAPR& Çoban kaval çalar.GEÇEN gün bir gazetede çobanların kaval yerine birer pilli f radyo kullanmağa başladıklarım içim yana yana okudum.Hayatta öyle şeyler vardır ki insanlar onlardan ayrılamaz-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • £tasT7 SANA B&NZÎYOK PiYSL.&iıS ZAMANLA* &ENİ_ÇOK S&/EN KOCAM Di^e BASKIMA 8ASACASIM OMU!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • fössı GO-fVOtZu/W Mİ55 D'Ai-L&OUS.B.'RAr.acsuh CT 30E.SAMA İHTı'vAO'A VAK 8-r^ADA NEDiBL BUTUN BUNU N l_ARL YAHU VOK SA BuK-ADAKTii-EK-'N ı-w-ı n=n î AAİ 9 5i nsr i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • ISIS» W2.^7/9 U.OS" AVCININ 77^ 'caa/N'Av-vzv.i an "•jaasaNos "is ^SH '"VN78 iaNVJ.tA.vsn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • JOMIİİİİ HAZARD &IIZOBSJBÎIZE:CNW/vt UZeWNS tcAPAKi-AN'FL 5f©/vs.C7 r ON» OOc3«U '7T/M S4KWA$ VOUCkS HA\JUZ.A YUVAtZUAHOIK.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • is wa.JL ATILACAK KAoASZ PAGiA KAZASJiNCA AfZKADA:BİR.İSİ BEN i Bu AKKA PSKICETZE-OEhJ UZAtO-AŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • mmmm CANBOCUCŞUAA.y SEM VİKJE Ki.l-tr«.DESIŞT İRHc£. gİAA. 5A«i& ei^ HIS VAT?CA~İ S3 iko^:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • ALtAHUK All BEY VEL-i'VE DOflUM Gu.«MO HEOiVES* Cl-Ai£AK.Î44J3 İiİİM:N!ACA3A VENI OVUN.CA SINJ N/EL.I Y^ VEEDIUER.NM 1.BI ^w ^Hil I'lVi I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • GEMİ SATIŞI Bankamıza ait,Istanbulda AKSU)gemisiyle,izmir'de 1 ve 15 numaralı lâyterler iç piyasaya satılacaklardır.Son teklil alma tarihi 24'Ağustos/1963 tür.Fazla Malûmat ve satış şartnamesi Bahçeka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • Hicrî 1383 ReUİUI' vv«l il VAKİT ÜUney Öğle tkindl Ak »um Yattı İmiuk Sah 1963 Ağustos 13 VASATİ 6.08 13.19 17.09 20.11 21.56 4.14 Rumi 137» Temmuz 31 EZANÎ i 58 5.07 8 58 12.00 1.43 8.01
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.9.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra v« MakalcierUun Mv'şûl Müdür:HİKMET GuLDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEV(K Mayazlıı küjnuuOim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • J i 1.İLÂN TARİFESİ 9 2,3,4,5 led aayfalarda »antlml 40 T.L.7 nd »ayfalarda aanttml 35 T.L.Birinci tayfada ba»Uk 200 T.L.Düjün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Te$«kkUr İlanları S santim* kadar 7.aayiads)»0 T.L.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • Salihli Belediye Başkanlığından 1 170880 adet parke taşı alımı işine 6/8/963 günü talip çıkmamıştır.2 Arttırma ve Eksiltme Kanununun 40.ncı maddesi gereğince ilk ihale tarihinden itibaren parke taşı a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • 123456 789 10 SOLDAN SAûA:1 likasının sırtından geçinen nebat veya hayvan.2 Sıtma yapan sivrisinek cinai;Keder.3 TakrsrUna tekrarlan» usanç veven saz.4 ı Cüretkar;Zarar,ziyan.S elektrikte bl rkanun;Şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak!Belki yardın» göreceksiniz ama bUtün sıkıntınızı fi fi Un ç alacak bulaıuı.sacv.kv.ımz.&h KOVA BURCU [21 Qcak 1* Şubatı Buküii İvin bir kararını* varmış «mu hâdisyler ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • ISTANBUL RADYOSU 7.30 7.35 8.PP 8.10 e.2S 8.40 9.00 920 9.55 10.00 12.00 12.10 12.30 13.00 13.20 13.30 13.45 H.CO 1 |30 i*M 14.55 15.00 17.00 17.05 17.3.0 1800 18» 19.00 YÖ-Acılıs ve kısa bf rtjr Hafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • Gereksiz Endişelerimiz 1 FARUK YENER 1 3 «Cleopatra» fiifnl Londra'da gösterilmeye baklan-3 E di.Sinemada ilk gece ivin düzenlenen türene İngil-3 E tere'nin BBC British Broadcasting Corporation)adlı 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI ÜMİT DENİZ MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI ÜMİT DENİZ Bir sigara yakıp oradaki kitapları gözden getirmeye ve odada dolaşmaya başladım.Arkasından geçerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.08.1963
  • Kendimi toplamak itin vakit kazanmak istedim.Biraz sonra onu tanıdığımı anlatmak üzere gülümsemeye kararlı tekrar o tarafa baktığım zaman kaybolmuştu.Moda evinden ayrılırken gorebilirnıiyim diye etraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.08.1963
  • »Sİ AN BUI ##Öİt1Wiİ!3 İAT1UK EMLÂK SAlfÎBİNUW kelepir daire.4 oda,kaloı li.asansörlü,sjeak sulu,manzaralı,ikinci kat 60.000 kolaylıklı 7QP lira kirac-ışı hazır.Şalinin merkezinde meydana 2U0 metrede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1963
  • m us?Emlâk Kredi Bankasının S Ağustos 1963 çekilişi talihlileridir Ankara blok apartmanlarından 90.000.lira kıymetinde bir apartman dairesi kazanan:İstanbul Beşiktaş Vd.20 Bayan Jale 50.000 LİRA KAZAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1963
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Ortaklığımız ihtiyacı için nürnune ve şartnamesi evsafında kapalı zarfla teklif almak suretiyle Ple*iglaş'taxı ğQQ atlet tarife st.and'ı imâl ettirilecektir.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1963
  • SATILIK UCUZ DAİRELER Ankaranın en modern apartmanları sahibi olan kooperatifimizin 3 odalı,mutfak ve banyolu,kalorifer,daimî sıcak su ve her türlü konforu bulunan 70 M2.Uk P)tipi dereleri ş^uhktır.Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1963
  • Bolu İli Daimî Komisyon Başkanlığından 1 Aband'da inşa ettirilecek olan 100 yataklı otelin Motel kısmının 250.000 lira keşfi üzerinden 2490 sayılı kanunun 31.inci maddesi mucibince kapalı zarf us-uliy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.08.1963
  • Sosyal ve ekonomik organizasyon konularında incelemeler yapmak üzere,O.E.C.D.Teşkilâtı û£ tarafından davet edildiğim İsrail'de 14 günlük gezimde 15 yıl önce egemenliğini kazanmış küçük bir milletin Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • DADI IVOD 2I yakındaki Susannah York'un*ilerde çok meşhur bir yıldız olacağından film yapıcıları emin.İki sene evvel ingiliz Akademisinde öğrenci T AKLI TUK 0ıan Susannah,önce «Zafer Nağmeleri)sonra «
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Boston Gangsterleri 1.INC» Tel:48 45 95)1 Zorla Evlendik Ç.İlhan.2 Sepetçioğlu ç.tlhan.KONAK Tel:48 2i 06)Onarım dolayısiyle kapalıdır.LALE Tel:44 35 95)1 Gemimi T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • En üstün kalite mat dekorasyon boyası minus uun» ocunun ROT*.VERNİK VE REÇİNE EABRİK1URI.Uv.n FAAL 5B67 115110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • I GLİSERİN I Telefon 22 32 05 İLANCILIK 4118 11594 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • Hokkabaz,Elektrikli Kukla.Herkesin sevgilisi HAKKI MOLLA ve şeriki İ CEMAL ÇELEBİ jg Sünnet olacak yavrularınızın bir an evvel davetlerini bekler.Adres:Galata.Necatibey Caddesi Leblebici Şaban Sok.Işı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • Kırklareli Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından 1 II merkezinde Muhtaç Çocukları Koruma Birliğince 268944,60 lira keşif bedelli Yetiştirme Yurdu binasının kalorifer tesisatı açık e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • PARANIZI İŞLETMENİN SAĞLAM BİR YOLU HİSSE SENEDİ ALMAKTIR Avrupa ve Amerikada olduğu gibi Memleketimizde dex genç,ihtiyar,kadın,erkek binlerce kişi toplu yatırım faaliyetine katılmak maksadiyle Ereğli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT RAHATSIZLIKLARDA FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder OPON,kırıklık ve yorgunluğa karşı başarı ile kullanılır OPON,günde 6 tablet alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • DENİZLİ BELEDİYESİ E.S.0.İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 işletmemiz ihtiyacı olarak 500 KVA.lık 5 Adet 400 KVA.lık 2 Adet 315 KVA.lık 2 Adet 200 KVA.hk 1 Adet 160 KVA.hk 3 Adet olmak üzere cem'an 13 Adet tr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • SAYIN KADIKÖYLÜLcR.ÜSKÜDARLILAR TAKSİTLE SATIŞ Buı Dclopları.Çamaşır Wokintleri,Diki} Makineleri,flodyclor,Pikoplar,flektrik Süpürgeleri.Motoiiklet,Biti^let,iaat vt Avizeler vesoireyi çaClayan Moğa2al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • İLAN Eskişehir Çimento Fab.T.A.Ş.den Fabrikamızda istihdam edilmek üzere bir Yüksek Makine Mühendisi veya Mühendis alınacaktır.Taliplerin en kısa zamanda hâl tercümeleri ve verecekleri referansları il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • k ^RMC VARAN TURİZM Otobüsle 20 gün Avrupa'da 1000 TL.Hareket 20 Ağustos Selanik Viyana Münih îTilano Cenova Venedik istanbul:36 12 Ankara:11 74 74 MİLLİYET 11588
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • Laurel Hardy ilimlerinin Çevrildiği stüdyo yıkılıyor Bir devir maziye karışıyor BÜTÜN mallar satılmıştır.Yakında buldozerler Hal Roach stüdyolarının üzerinden geçip ortada hatıradan başka bir şey bıra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • Festivalinin hazırlıkları STRATFORD-ON-AVON İNGİLTERE)A.P.Shapespeare'in doğduğu hasabada hummalı bir faaliyet göze çarpmaktadır.Hazırlıklar,çalışmalar,komiteler,gidenler,gelenler,planlar,programlar,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.08.1963
  • Claudia Cardinale Rita'mn km rolünde Amerika'lı Prodüktör Sam Bronston çevireceği Cireus» Sirk)tilmi için Rita Hayworth'la anlaşmaya vardığım bildirmiştir.Eylül ayında başlanacak olan filmde Claudia
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • jpj DEMET GÜKÇAKIN Sf Elk.Müh.M ALİ GÜÇ ELİ Nişanlsnuıiar p)ö?^3 10/3 5C3 Eaklçehlr p S 3 MİLLİYET 11599 M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • FİLOR CANBAZ İle KARNİK CAMBAZ,evlendiler,11/8/3963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • SUNA VAHDARLI j DOĞAN VAHDARLI Evlendiler.Deniz Kulübü Moda 12 8 '1963 MİLİ 1 YET 11023
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • ÖLÜM Çakartaş Müessesesi Ortaklarından Yuda Leon Levi ÇAKARTAŞ ve eşi Ester Levi ÇAKARTAŞ doğuşu Kaıaku)bir ka'/â neticesinde vefat ettiklerini teessürle bildirirler.Cenaze merasimi 13 Ağustos 1963 bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • ÖLÜM Cila ve Liza Levi Çakartaş,Bay ve Bayan Isak Levi Çakartaş.Dul Bay.an Angele Kaıako,Eay ve Eayan Nesirn Şilton ve çocuktan,Bay ve Bayan Henrl Hirsh ve çocukları Israel)Bay ve Bayan Hager Herısel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • saggagBEKawMaraiH hhhii ihwimhihii,ÖLÜM Bay David Bamh.Bay ve E Bayan Josef Baruh ve aile?l I Bay ve Bayan Molz Baruh ve I ailesi.Bay ve Bayan Isak Ba-I ruh ve ailesi.Bay ve Bayan I Josef Zara ve aile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • SATILIK Alman malı Eksantrik Presler Alman malı 70 kg,ŞAHMERDAN ingiliz malı Taşkırma makineleri Müracaat:Dexion Fermeneciler 3fi Galata Tel:44 67 44 44 10 40 REKLAMCILIK 703 11G15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • DÜZELTME YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ Y U R T L A R K U R U M U istanbul Yurtlar Müdürlüğü Satınalma Komisyonu Başkanlığının dünkü nüshamızda yayınlanan eksiltme ilânında kurum ismi sehven Yüksek Öğrenim ve Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 İstanbul Bomonti Bira Fabrikasında mukavele akti tarihinden itibaren bir sene zarfında birikecek %25 nisbetinde azalır çoğalır 250 ton karbon dioksit C02 gazı)pazarlık sure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Kendisini yakalayan jandarmayı tebrik etti DİYARBAKIR,ÖZEL 4 yıldanbert aranan 20 yaşında bir ksatil kendisini yakalayan jandarmaları tebrik etmiş «Beni yakalıyamanıanız İçin her tedbiri almıştım deme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • BAYKAM,HALDE TEBDİL GEZDİ t Baştarafı Birincide kabzımal ve komisyoncularla konuşmuş,sebze ve meyva fiatları hakkında tetkikler yapmıştır.Suphi Baykam daha sonra Şişli.Nişantaşı.Taksim,Kasımpaşa.Aksar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • İşverenler,grev ve lokavt'a hazırlanıyor SEDAT ACRAU Türkiye işverenler Sendikaları Konfederasyonu Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunlarının yürürlüğe girişi dolayısiyle faaliyetini hızlandırmıştır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • İNGİLİZ POLİSİ Bnşfara/ı Birincide bildirilmektedir.Scotland Yard bu haberleri teyid veya tekzip etmemiştir,PARANIN ÜÇTE BİRİNİ YAKACAKLARI SANILIYOR Soyguncular,yakalanmamak için vurgunlarının üçte b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Aisrr,SOYLU ile ŞENOL DO-GAN nişanlandılar,12,8/1963 Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • SWfiBk.v *Uâv* İİiiimmi Bajtara/i Biri-neide gibi,t/iikflrcla belirtmeye çalıştığımız şekilde pIÛTi jikrine karşı i da cfiveniixttfe ı/aratdmastna î/o!açabilir.Bir,herşeyden evvel açıklık ve samimiyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Türkiye için film çevirecek rejisörü memurlar azarlamış ORHAN TÜREL Türkiyeyl tanıtacak bir film çevirmek üzere memleketimize gelen Dino De Laurentils'in rejhiöi'ü Enzo Peri malûmat almak istediği bâz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Sedat Tolga,Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Müsteşarı oldu ANKARA,ÖZEt Turizm ve Tanıtma Bakanlığı rml*tejârlıgına eski.Kayseri Vall£i Sedat Tolga tsyin edilmiştir.Tayinle ilgili kararname dün resmt gazet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • 20 kişi daha Öldü Baştarajı Birincide me-çhûl yolcu,etraftan yetişenlerin gözleri önünde 'alevler arasında haykıra haykıra yanmışlardır.Şiddetle çarpışma sebebiyle birbirine giren her İki vasıtaya ale
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • ŞOFÖRLER KAVGA ederken,kamyon BtR EVE GİRDİ ESKİŞEHİR,AA Eskişehir'in Yıldi7tepe semtinde dün sabah bir trafik kazası olmuş,bir kişi ölmüş,üç kişi de ağır yaralanmıştır.Yıldıztepe garnizonunun giriş k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • FERENÇVAROŞ Baştarajı Sekizincide FERENÇVAROŞ 3-2 MAĞLÛP Galatas-arayın Şampiyon Kulüplerdeki rakibi Ferençvaroş,Nep stadında CO binden fazla bir seyirci kitlesi önünde oynadığı maçta Rus Dinamo takım
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • ATLETİZMDE Eaştarajı Sekizincide Müsabakaların teknik neticeleri şöyledir:11ü engelli:1 Çetin Şahiner 15,2 Manuel Ufer 15.3,3 Mariano Carrosco 15.7,4 Hikmet Kandeğdi 16.7 400 rnetre:1 Gürkan Çevik 47
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • 3BÜYÜKLERİN ANTRENÖRLERİ Bnştarafa Sekizincide MEI.CHİOR «KOLLEKTtF OYNAMAMIZ LÂZIM-Beşiktaş antenörü Melchlor,takımın yaptığı iki maçta da henüz arzu ettiği şekilde futbol oynanamadığını belirtmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • KOKOTOVİÇ «FUTBOLDA BÖYLE HÂDİSELER OLUR.Feneı bahçenin Yugoslav antrenörü «yıldırım forvetli» Takımının Rursadaki beraberliği için «Futbolda böyle hâdiseler ulur» seklinde konuşmuştur.Futbolcularının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Öğretmen okulları Baştarajı Birincide mevcut öğretmen okullarımızın genişletilmesi ve donatılması yanında büyük ve merkezî öğretmen nkullaıı açıl ması hususu da incelenecektir.Bir diğer konu da uzun y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • 31 milyon koyun,22 milyon keçi var AVKARA,ÖZEL İstatistik Genel Müdürlüğünün bültenlerine göre Türkiye'de ekilen tarla sahası 15 bin 099 hektardır.Aynı bültenlerde 1962 yılı rakamlarına göre,Türkiye'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • ili E ADIM 'İŞKENCE İLE ÖLDÜRÜLDÜ Cinayet,kadının kocası ve amcası tarafından işlendi.Bir tehlikeli deli de dostunun burnunu ve kulaklarını l^esti i;rfa,özel Halfeti'nin Zagra mahallesinde oturan 35 y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • «TEHLİKELİ DELİ DOSTUNU ÖLDÜRDÜ BARTIX,ÖZEL •^Tehlikeli deli» raporu olan Ketnal Kebe adında bir tornacı dün dostu Huriye Türker'i 12 yerinden bıçaklayarak öldürmüştür.Cinayeti İşledikten sonra kadını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • YENİKÖY O G A Z I Ç 1 GAZİNOSUNDA Yerlerinizin evvelden ayrıltılması rica olıınur.Rezervasyon:62 40 01 125 Metrdotel BASIN 14510)11629
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Radyo montajında çalıştırılmak üzere kadın işçi alınacaktır,isteklilerin kendi el yazıları ile hal tercümelerini,adreslerini ve bir adet vesikalık fotoğraflarını en geç 20 Ağustos salı gününe kadar P.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu Genel Sekreterliğinden BİR SEKRETER ALINACAKTIR.Sekreterlik için Türkçe ve ingilizce süratli,doğru tapaj yapabilmek ve özellikle mumlu kâğıtla çalışmış olmak aranıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • İSTANBUL BELEDİYESİNDEN Yol,meydan,refüj ve tretuar gibi yerlere konulan reklâm panoları şehrin estetik ve güzelliğini bozduğundan bundan böyle bahis konusu yerlere pano konulmamasma ve evvelce konulm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • Kırşehir Vilâyeti Boztepe Kasabası Belediye Başkanlığından 1 Kırşehir Vilâyetinin Eoztepe kasabasında yapılacak olan 96876/26 lira keşif bedelli Eelediye binası inşaatı birim fiat esası üzerinden 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • g SATILIK MALZEME Yeşiltepe Yapı Kooperatifinden)Aşağıda yazılı İhtiyaç fazlası İthal malı malzeme Bahçelitvlerdeki Kooperatifimiz merkezinde hergün sabah' saat 9 dan 17 ye kadar)satılıktır.Traktör Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • KONTROL,BİR DAHA KONTROL,BİR DAHA KONTROL.Bant'tan inen Arçelik Çamaşır Makinalan kalite kontrolörü tarafından bir defa daha son muayeneye tabi tutulur.Normal bir müstehlikin katiyen anlıyamıyacağı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • MENKUL SATIŞ İLÂNI Kadıköy İcra Memurluğundan 962/648 Bir borçtan dolayı rehinli olup satılmasına karar verilen Kadıköy Rasimpaşa mahallesi Tayyareci Sami sokak 10 A nmnaralı apartımanın bodrumunda bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • 3000 TON ISTANBUL DÖKÜM KUMU SATIN ALINACAKTIR.Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünden Işletmelerimizce kapalı teklif almak suretiyle,3000 ton istanbul döküm kumu satın alınacaktır.Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • İLLER BANKASINDAN 1 Bütün ithal muameleleri Bankamızca yapılmak kaydiyle muhtelif eb'atlarda 2G90 ton profil demir kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2 Şartnameler Bankamız Ticaret Servisinden ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • 312.000 adet çimento çini imâl ettirilecektir.İ.E.T.T.IŞLETMELEİİIİEH 1 Muhammen bedeli 91.104.TL.sı olan yukarıda yazılı çini imâli 26.8.1963 Pazartesi günü saat 11.de pazarlıkla ihalesi yapılacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.08.1963
  • PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:İşletmemiz ihtiyacı için 30.000 adet ptıpin bobini satın alınacağı evvelce ilân edilmişti.Görülen lüzum üzerine bu alımdan vazgeçilmiştir.Keyfiyet ilgililere duyurulur.BASIN 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.08.1963
  • Galatasaray'ın Cumartesi günü Beyoğlııspor'a karşı denediği i]k kadrosu.Ayaktakiler,soldan sağa doğru:Metin,Ergun,Talât,Kadri,Ergin.Candemir,Turgay.Çömelenler:B.Ahmet.Mustafa,Uğur.Tarık.Coşkun ozan:es
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul Teknik Üniversitesinde ¦çılan hakem kursu,çalışmalarına devam etmektedir.Dersler nihayete ermiş olup,imtihanlara başlanmıştır.Resimde kursiyerler görülüyor.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • Galatasaray l/ö W MetineD&ie».BBN GALATASARAY/GEi-£HEKUB&L.£J6A&MSl2AMSû-E,K&AL ı'uB,ÇfPTBÇÎFTE MAŞÇAPALAGfLe,AP/NPAKt'hAl&Y StsZCÛGı't-B,BAŞ/HZiLA&M 6Ö8EK 4TMA&W KUTT-AMA-lA&l&.TÛ^K SPOfZUNÜN AfZîSTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • GÜRKAN ÇEVİK Pistlerin genç ilâhı ATLETİZM' DE ÎSPâMYA'YA 122-79 yenildik Madrid'in Vallerhormoso stadında yapılan millî müsabakada 400 metrede Çevik,110 engellide Sahiner,10.000 de Saban,1500 de Dalk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • TENİSÇİLERİMİZ TEK GALİBİYET DAHİ ALAMADI Yugoslavya'nın şampiyonluğu ile nihayetlenen tıırmıada takımımız 0)puanla sonuncu SOFYA,ÖZEL Dördüncü Balkan Tenis Şampiyonasını Yugoslavya kazanmış,Türk takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • Genç yüzücüler 2 rekor kırdı Dün başlıyan İstanbul Yüzme Şampiyonası finallerinde İki Türkiye Gençler rekoru kırılmıştır.Geçen hafta 200 klâsik kurbağlamada 2.58.9 yapan Uğur Çillnglroğlu,bu defa reko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • AEK,Beykoz'lu Yordan'a talip Avrupa Kupasında oynayacak Yunan şampiyonu,Türk futbolcusuna 80.000 TLteklif etti Yunanistan şampiyonu AEK kulübü,Beykoz'un millî futbolcusu Yordan'a transfer teklifinde b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • FİORENTİNA KULÜBÜ BAŞKANI LANGİNOTUnin AÇIKLAMASI:Salvador'da kampıa olan Fiorentina'nın dünkü idman maçında Can 2 gol attı kurulu yeşil takım,asların bulunduğu menekşeli takımı 5-2 yenmiştir.Can.attı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • Ferençvaroş,G.Saray maçları için henüz tarih tesbit edemedi BUDAPEŞTE,OZFL Avrupa Şampiyon Kulüpler Turnuasında Galatasaıayla yapacağı maç lar için Ferençvaroş henüz tarih tesbit etmemiştir.Galatasara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • wmm& Serbest güreş takımımı/İtalkan Şampiyonasında oldukça iddialıdır.Dünkü idmanda Karabacak ile II.Güngör gürülü LSI YARIN BAŞLIYOR omen Mithatpaşa stadında yapılacak olan güreşlerin favorisi Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • JAPON KIZ VOLEYBOL TAKIMI GELİYOR 1962 Dünya Voleybol Şampiyonu Japon kız takımı Eylül ayı içinde şehrimize gelecek ve Avrupa Şampiyonasına hazırlanan kız millî takımımız ile İki karşılaşma yapacaktır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.08.1963
  • Amatör kulüpler,yarın Bölgeden 240.000 lira yardım alacak İstanbul'un 113 Amatör kulübü yarın bölgeden 240.000 lira yardım alacaklardır.Mithatpaşa stadyumunda biletler üzerine yapılan 50 kuruşluk fark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor