Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Mütehassıs Tarihçilerimizin hazırladığı Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi nin altıncı cildi de çıkarak tamamlandı.1 5 inci ciltler kırkar lira,altıncı cilt elli liradır.Toptan Satış.Yerleri:İSK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Irak'ın içişlerine müdahale ettiğimiz konusunda us n inci Sovyetlerin Irak'a müdahale niyetimiz hakkındaki ithamlarını reddettik ve bu şekil iddianın dostluğu zedelediğini bildirdik ANKARA,ÖZEL R USYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Nükleer Denemeleri Yasaklama Aııdlasnıası Türkiye tarafından I.ondra,Washington ve Moskova'da » ıu anda imzalanmıştır.Resimde,J,wıdTa' la yasaklamayı Türkiye adı-»1 İ\U7MİUV,ıl\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Bir kamyonet,trenle çarpıştı,iki kişi öldü DKNiZI.I,ö?F.L Elez deresinde dün gece posta treni iîe bir kamyonet çarpjşmij.iki kişi öl mu s.b _kişi yaralanmıştır.Müteahhit îsnıaii Derici,idaresindeki ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Caroline Kennedy,babası ile annesini ziyaret etti WASHINGTON,AA.Küçük Caroline Kennedy,babası ile birlikte,elinde bir buket çiçek olduğu halde,Olis Hava Kuvvetleri Hastana nesinde yatmakta olan annesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Biraz tuhaf oluyor Dr.Ward açıklamalar yapacağı sırada u.vku hapı aldı ve öldü.Ward'in lıir arkadaşı açıklama yapacağını ilân etti.Ve dinleti öğreniyoruz ki o da uyku hapı almış.Artık ikaz etme sırası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • BACADA HAPİS KALDI Sekiz yaşındaki Adrian Luckett,kardeşleri ile birlikte evlerinin yanındaki okulun düz damında oynarlarken,oyun icabı bacanın içine girmiş ve sıkışıp kalmıştır.Çocuk ancak 3,5 saat s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • GENÇLİK "KÜLTÜR KAMPANYASI» AÇTI Doğu bölgelerine her sene 5000 öğrenci gidecek ve 3 ay burada kalarak birçok yerlerde "Genel bilgi,kursları açacaklar MT.T.B.Üniversite gençliğim nin katılacağı bir «K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • İngiltere'deki soygunu emekli bir subayın idare ettiği sanılıyor LONDRA,A.P.Tarihin en büyük demiryolu soygununun failini ortaya çıkarmak için didinmekte olan İngiliz polisi soygunun plânlarının bütün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • t İLHAN DEMİRELI Kuatil Hikmet «olda uyakta)ifâde verivnr ttldnriilcn Sevfııllalı altta)BİR GENÇ ENİŞTESİNİ BIÇAKLATARAK ÖLDÜRDÜ Eyüp'te işlenen cinayetten sonra kaatil bekçi çağırıp karakola teslim o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • GÖKAY'ın TAVSİYESİ Mahdut Mesuliyeti)Sigortalı îşeilcr Yapı Kooperatifinin Bakırköy İncirlide yaptırdığı 103 evin anahtarı dün İmar İskân Kakanı Gökay tarafından verilmiştir.Ayni yerde evleri bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • ANKARA'DA UC 5 imalâthane yandı ANKARA,ÖZEL Ulus Soğukkuyu civarında iki lâstik imalâthanesi ile bir buzdolabı montaj atelyesi yanmıştır.Zarar GS.VOOO lira kadardır.Halil Yıırter'e ait lâstik ima l&th
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Hazineye devredilecek 800 milyonluk borcun yarısından fazlası,İstanbul Belediyesine ait ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Mclerv,dün Türkiye'deki büj *oo.t\'BtW;i\N e\«vw.felMI{UİUID-mn koî\soiidasy«mıu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Görevini suiistimal eden memurlar için sert tedbir alınıyor AFYON,ÖZEL Şehrimiz C.K.M.P.il kongresi yapılmışîır.700 delegenin katıldığı kongrede parti Genel Başkanı ve Başbakan YArdimciSİ Hasan Dinçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • KRALCI LİDERLER HARİTA Yemen'in tahttan indirilen j(i yaşındaki İmamı Mohammed Kİ Bedr,Kuzey Ycmeıı'de X" 00 metre yükseklikteki dağlarda karargâh kurmuştur.Düşük İmam,Mısır ve Cumhuriyetçi birliklere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Çukurova Santralının üçüncü türbininin temeli atıldı Feyzioğlu "Turkıye olum kalım sa¥aşiffida„ dedi ADANA,ÖZEL ÇUKUROVA Hidroelektrik Santralının üçüncü türbin inşaatının temel atma töreninde konuşan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • 'x;W:W v;AVRUPA KALESİ ÖNÜNDE £2,™T ^lûT" Fransa sahillerinde yapılan beton korıısanlardan dolayı Almanlar buraya Avrupa Kalesi adı vermişlerdir.Müttefiklerin Nornıandiya çıkarması hu noktalara olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Minibüslerin ölüm vasıtası olduğunu söyleyen Milletvekili,bir kanun teklifi hazırlayacak 4 GÜN süre ile taksi ve minibüslerde tetkikler yapan İstanbul milletvekili Suphi Baykam bu konu ile ilgili bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • Topkapı Sarayındaki filmin çevrilmesine bugün başlanıyor «United Artist» film şirketi tarafından şehrimizde çevrilecek olan ve ismi «Gün Işığı» ndan «Ortadaki Adam» a dönen filmin çekimine bu sabahtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.08.1963
  • CARMEN SEVİLLA FİLM ÇEVİRDİ Istanbulun bâzı yerlerini renkli olarak filme almak için şehrimize gelmiş bulunan ispanyol filmciler dün çalışmışlardır,ispanyol filmciler saat 7.30 dan saat 14 de kadar Ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Aile ¦SI^^aA B V gün,geri kalmış ülkelere yardım meselesi,bu yardımları sağlayan memleketleri,özellikle A.B.D.halkını düşündürmektedir.Çünkü,bu ülkelere ikraz veya hibe edilen paralar ancak kısa bir s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Fındık bahçesinde Traktörler!HER devrin muha.İni olan Bülükbaşı'nın partisi M.P.mahalli seçünlere büyük İddia ile katılacak.Şimdiden sağda,solda setim kampanyasını açmağa başladı.Geçenlerde İzmit'in İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • MEKJ.UP Sevgili MİLLİYET okuyucusu,On yıl önce MİLLİYET,Türkiyenin birinci plânda gelen gazeteleri arasında mütalâa edilmiyordu.Tirajı mütevazı,binası köhne idi.Kendi matbaası yoktu.Ali Naci Karacan k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • İstanbul Jandarma Levazım Amirliği Satmalına Komisyon Başkanlığından Aşağıda cins ve miktarı yazılı yiyecekler kapalı zarfla alınacaktır.2)kalemin tahminî bedeli 40.000)lira olup geçici teminatı 3000)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Bayanlar dikkat:ÇİL SİVİLCE DOĞUM LEKELERİ ve ERGENLİKLERE KARŞI SAVAŞ ÇİL;İLÂCI İLANCILIK 3961 11546
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Temizliğin çaresi tozdan kurtulmaktır.PİLOT 2 ELEKTRİK SÜPÜRGESİ Tozu emer.Toptan satış:22 04 08 İLANCILIK 4173 11540
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Kiz ÖZEL AKŞAM TEKNİKUM)erkek Lise ve orta okula dayalı ili;yıllık meslek okulları ile Sanat Enstitüsü mezunları ve bu okullardan tek dersten sorumlu olanlar kabul edilir Yapı ve Makine şubeleri vardı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Q!L\lt\W/lA\lUr/i i ÂKBANK'ın HASIRCILAR TALİMHANE KASIMPAŞA no»»")ve İZMİT Şubelerinde i I HUSUSİ İKRAMİYE ÇEKİLİŞLERİiştirak için» s I I İ 1 i Posta havalesi ila hesap açtırabilirsiniz REKLAMCILIK 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • SATILIK VOLKSWAGEN 1960.Tenezziih l I 200.0 Kim.de.Mutavassıt kabul edilmez.Müv-acaat:Me_sal saatle-i ş rinde.Tel:49.57 20 21 Hilmi.MİLLİYET 11555 ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • ÖLÜM Cumhuriyet Senatosu Üyesi Amil Artus ile eski öğretmen Muammer Artus'un talihsiz kızları,Zeynep Artus'un biricik kardeşi,Leman Artus,Emine Kızıltan,Münir özkonu,Lütfü Orhon'un yeğenleri Muzaffer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Sayın Halkımıza Müjde ZEKİ ALTUNCU DİŞ POLİKLİNİĞİ HİZMETİNİZE AÇILMIŞTIR.ADRES:Tophane,iş ve işçi Bulma Kurumu arkası,Karabaş Deresi Sokak No.42 Telefon:49 12 76 REKLAMCILIK 3747 11534
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Trolleybus Arabaları ile Mütemmim Tesisleri Satın Alınacaktır Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden Şehrimizin Keçiören,Etlik,Ivedik,Emek Mahallesi,Eskişehir Caddesi.Seyran Bağlan,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ DEKANLIĞINDAN 1 Fakültemizin zaman ve zil saatleri ile dahilî telefon santralının İslahı için yaptırılacak 33643,10 lira keşif bedelli iş 2490 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • Şehir hatları işletmesi yine zarar ediyor Denizcilik Bankasının Şehir Hattı t|letmesi,1963 yılı İlk 6 ayını.9.200.000 lira zararla kapatmıştır.İmletmenin geçen yıl ayni süre İçindeki zarar miktarı ise
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • «SOĞANLI» KÖPRÜSÜ TRAFİĞE AÇILDI Güngören köyünün Soğanlı bölgesinde Insa edilen «Soğanlı» köprüsü dün türenle trafiğe açılmıştır.Bu köprü,Güngören Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Cemiyeti tarafında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • ADALARDA FAYTONLA İLGİLİ ANKET YAPILIYOR Adalar Kaymakamlığı Adalardaki fayton arabalarının kaldırılarak yerine akümülalörle çalışan sessiz ve kokusu2 nıotörlü vasıtaların konulması konusunda bir anke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • T.M.T.F.G ENE L KONGRESİ SONA ERDİ Türkiye Millî Talebe Federasyonunun Arif'iye öğretmen Okulunda günlerden beri devanı eden genel kongresi sona ermiştir.Seçim sonunda Genel Başkanlığa,Î.Ü.T.B.nin esk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • III III III BUNDAN tam otuz yıJ önce sırtımızda siyah önlük,boynumuzda beyaz yaka,bizi okulun avlusuna doldurur ve avazımız çıktığı tadar bağırtırlardı:İmtiyazsız sınıfsız birleşmiş bir kitleyiz.Cumhu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.08.1963
  • VEFAT Eski iktisat ve Millî Savunma Bakanı HÜSNÜ ÇAKIR 10 Ağustos 1963 Cumartesi günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 12.8.1963 tarihli Pazartesi günü öğle namazını müteakip Şişli Camiinden kald
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • 1 ffîi-A"/T ti r k i y Ol if|#|30 DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI JJ f *a*fîl FW CAT f NT No 2 8645 i E Lİ AÇ IKLAR SİRKETCE'LT/i?No"8 RPIff.4Mni.IK 17JI 11İÎİ7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Safir Genel Ticaret T.A.Şirketinden:Şirketimiz hisse senetlerine ait 1962 senesi temettü payının mezkûr seneye mahsus kuponlar mukabilinde 2 Eylül 1963 tarihinden itibaren Pazartesi ve Cuma günleri te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Sümerbank Yünlü Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası Müdürlüğünden:1 Cins ve miktarları aşağıda yazılı hurdalar 19 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 14 de Fabrikamızda açık pazarlık suretile satılacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • OSMANLI BANKASI 1963 Yılı 4 üncü Çekilişin 1 Adet 100.000 Lira 1 Adet 50.000 L ıra Ayrıca:775 Talihliye 250.000 Liralık Çeşitli Para ikramiyeleri Son para yatırma günü İLANCILIK 3933 1151?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • «TAŞIT GİREMEZ» miş!Kim demiş?tşte 53826 plâka sayılı taksinin şoförü 10 Ağustos 11)63 günü saat lO.SO'de direksiyonu kırdı ve tıpış tıpış Tophane'de iş ve İsçi Bulma Kurumunun sokağına girdi.PLAKA:58
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Irk mücadelesi sırasindo bir zenci kız öldürüldü Kuzey Caroline'de 100 zenciyi tevkif edeıı polis beyazlar tarafından protesto edildi NEW JERSEY,A.P.Eeyazlar İle zenciler arasında patlak veren kavgala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Tfrfr»a^Ate*a6«-30CJ«6»X.ox?QCwX)ÜSKÜDAR İSKELESİ ıMn,SSÜ^TSİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Soyguncular tarafından makinisilere vurulan kelepçelerin,bir fin tarafından özel şekilde imâl edildiği ve satış kandının tutulduğu anlaşıl LONDRA,A.P.Londra yakınlarında vukubulan büyük posta treni so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Bir sabıkalı ile iki arkadaşı Hükümet Konağına ateş açtı GAZİANTEP,ÖZEL Ayvaz Köydük adında bir sabıkalı İle İki arkadaşı dün Hükümet Konağını yaylım ateşe tutmuş,polislerle on dakika çarpıştıktan ton
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • İki zorba anacaddede bir kızı kaçırmak istedi ANKARA,AA.Ankarada genç bir kız iki zorba taralından zorla kaçırılmak istenmiştir.Saat 22 sıralarında Küçükesat caddesindeki evine giden S.T.adında genç b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Üç israilli turist Fransa'da döğüldü ANTtBES Fransa)A.P.3 israilli kadın turist sabahın erken saatlerinde Juan-Les-Pins gazinosundan evlerine dönmekte iken karşılarına çıkan 2 haydut tarafından fena h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Turmtıyecın.zaen Israrla arayınız A-Uıâamnfa ^ozuânaz PROVALI SUTYENLERİ R'zapaşa Yokuşu R zapaşa Han No.402 REKLAMCILIK 36Ü3 11536
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Kan Merkezleri 7 ayda 25 bin kişiyi kurtardı Yardım edilip hayatı kurtarılanların bir çoğunu,trafik kazasında yaralananlar,şok geçirenler ve güç doğum yapanlar teşkil ediyor ANKARA,ÖZEL Kızılay kan me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • RODEZYA'DA HÂDİÇFLFR Josl,lla Nkoma'"ln "sl rakibi ve Afrikalı Milliyetçilerin Lideri Ndabaning Sıtholenm tevkifinden sonra Güney Rodezya,Sitbole taraftarlarının nC S?OİmMsh,r-Sitlıole lehinde yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Bir bina çöktü sekiz kişi öSdü BOMBAY,AA.Dört katlı bir binanın çökmesi sonucunda sekiz kişi ölmüş,yedi kişi yaralanmış ve yüz kişi açıkta kalmıştır.Bombay'ın merkezinde nisbeten eski yapılı olan bina
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • Dr.Ward'in son Sevgilisi Çocuk bekliyor Julie Gulliver,çocuk erkek olursa Stephen adını koyacak LONDRA,AA «The People» gazetesin» göre Dr,Ward'in sadık arkadaşı Julie Gulliver,ktnıik hastalıkları uzma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • "TC sahC-BE L bir sL U-dM VE MAS.V kE Bu!BEN»' SOYARAAIŞ GİBİ VAP.ALÇAK,Bana V duşaaajşj.başina vV 2jSTi? ARDÎM "EDECE.VAMÜ BÖVL.E KÖPEK i 3îne HAYDUT.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • i Sayın Doktor ve Eczacılara İ TRİLENE İ.C.İ.500 c.c.Trichloroethylene B.P.Yeni bir parti ithal ve tevzi edilmiştir.5 imperial Chemical industries Akis İlâç Kontuarı İLANCILIK 4Ü75 1153!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • YARIN HAYA NASIL OLACAK Orta ve Doğu Karadeniz ile doğu bölgelerimizin kuzey kesimleri bulutlu ve yer yer çok bulutlu geçecek,zaman zaman sağanak görülecektir.Sıcaklık düşmesi beklenir.Marmara,Trakya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.08.1963
  • IIII.1111111111111111111111111111111111.SÜTUN komşum Ali Esin bey dünkü Milliyette bir okuyu-ğ cusunun sualine cevap verirken bana şu iltifatta bulunuyor:j Nuh'un gemisi hakikaten var mıdır?Eğer var i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • İ ŞOMRE.J ui_aştiRasj *v MDAUIN KuP A SEN I TE StCANDAUlN KuR,Banu Holland ADU BÎR.F^AN.£rz.Kosnuyou DE: J5il.ivm.AH.NA 2 EVET w\R.UO-«SAN.ZEN«JW BİR.AMERJKA.L.1 KADINL.A NİŞANLANAN ^ETEUKsC f*t ZİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • TS2UVA ATINI TAKÜT eTMİŞUER.YARAŞ ARABA.MA ATL.AV»!VA AUARl/V\M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • Att-AHLIK ALİ BEY UNUTUYO BAK.A RUAA.KAI.DAN RATAT^ BİR KA.A.UR îl DA VAZ AT.SOWXA.AAA'.KAÇ Kll-O PATATES »Clk-O PAT VBU Bovı_E m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • Hicri Pazartesi Rumt 1313 12 137» RablOr Ağustos Temmuı M 1963 SO VAKİT VASATİ EZANÎ Güne» 6.07 »54 ö«)e 13 19 5.06 îkitıdl 17.1Ü «57 Ak»*ıu 20.1ü 12.00 Yatsı 21.58 1.44 4.11 T.5*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • Milliyet Gazetecilik a.9.adına Sahihi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇÎ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul MüdUr 1 HİKMET GULDEREN Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SBVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 İnci sayfalarda santimi 40 T.L.a.7 nd sayfalarda santimi 35 T.L.Birinci sayfada baslık 200 T.L.bugün,Nişan.Nikah,Vefat ve Teşekkür İlânları 5 «enlime kadar 7.sayfada)»O T.L.KUvil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun 7.Bölge Müdürlüğünden Hurda 470)adet muhtelif eb'ad dış lâstik,1622 Kg.iç lâstik,447 Kg.kolan,300 adet boş,150 adet dolu akü kutusu 2490 sayılı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden Dikili Jandarma Subay ve Astsubay lojmanı inşaatında noksan kalan 89684.22 lira keşif bedelli işler müteahhit namı hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • 7 8 9 10 SOLDAN SAÖ.A:1 Dünya haberleri;Bir nota.2 Kıymetli maienlerden mamul eşyada defier derecesi;Dünya.3 Gemilerde arka ve ta tarafta asıl güverteden yüksekçe küçük güverte;Sanat.4 Yiyecek içecek;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • *g OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] Fikirlerinizde ısrar ediniz.Fakat kimseyi incitmeyiniz.Bufün sü» kırılan kolay barısmıyacak.KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Yıldızlar ailenizle araııııda tatlı bir ahen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 3o ı 7.JJ t.00 8.10 8.15 9.00 9.20 9.30 9.JS 10.00 12.00 12.10 12.30 13.00 13.20 13,30 13.41 14.00 14.40 14.55 15.00 Açılı?ve herler Promeııad lan Haberler Saz Herleri i. iıll müzik S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • 23 yaşındaydım,Oslo'da büyük bir dâva vekilinin yanında sekreter olarak çalışıyordum ve uzun zamandan beri Fran.sada bir tatil geçirmek İçin hayaller kuruyordum.Biraz birikmi} para ve Fransa hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI Apereyl aldım.Aslan Bulur kurşundaydı.Merhaba ağabey.Dediklerini yaptım.Gittik oraya.E ııe oldu?Kapıdaki mühür belirsiz şekilde sökülmüş,sonra yeniden takılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.08.1963
  • ıŞTE AL HVg(BEN KA&ŞMtYOfSUML.BEN DE CıCfCANl AURlM,O NE DE OLSft BEN/M Ti'Ri'M.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • MUAZZAM EGE ve FUAR GEZİSİ MARTI SEYAHAT ve TURİZM BÜROSU'nun bir haftalık şahane gezisi.ÇANAKKALE,TRUVA HARAEELERİ,FUAR,EFES,Türkiyenin Haitlsi Marmaris,ERDEK vesaire.Hareket 24 Ağustos Cumartesi Faz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • MUHTELİF SALTER KONTAĞI YAPTIRILACAKTIR Antalya fabrikamız için yaptırılacak 29 kalem şalter kontaklarının vasıf ve miktarlarını gösterir liste Müessesemiz Alım V.nci gurupta görülebilir.1 Kapalı tekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • SATILIK EMLÂK ŞİŞLİ Sıracevizlerde 10 sene muafiyeül asansörlü,tam konforlu 130 m2 daire acele Sat.47 11 83 ŞİŞLİDE dörder odalı tam konforlu daireler 75.000 lira 47 11 83 YEŞİLKÖYDE sahibinden Banka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • Levent civarında,bahçeli,5-6 odalı,yuva okulu yapılabilecek bir bina aranıyor.Telefon 11-13 arasında)22 72 82.FAAL 5847 11552
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • İzmir Belediye Başkanlığından Üçkuyular 1,3,5,6,7,8,9,10 ve 12 sayılı sokaklarda yeniden kanalizasyon yaptırılması işi açık eksiltmeye konulmuştur.Taliplerin ihale tarihinden üç gün önce Fen işleri Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • TAPU ve KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN:Muhammen Fiyatı Bedeli Cinsi Miktarı Lira Kr.Lira Kr.Altı kalem evrakı 6 kalem 50.000.50.000.matbua baskısı 1 Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf us
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • Bankamızın yeni bir hizmeti daha:hesabınızın BAKİYESİNİ her muamele den sonra size günü gUnüne gösterir.Nezdimlzde bir hesap açarsanız,bu kolaylıktan so da istifade edersiniz.HANTS GALATA:KARAKÛY PALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • GENERAL ELEKTRİK T.A.O.Muhasebe ve Satış Servislerinde çabşmak üzere 25-35 yaşlarında memurlar alınacaktır.Tahsil durumu ve iş tecrübelerini bildirir yazılı müracaatların P.K.752 istanbul adresine yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.08.1963
  • İrk ayırımı,ortaya bir problem çıkardı Michigan Eyaleti Valisinin tertiplediği «Hürriyet Yürüyüşü».Bu yürüyüşe başta Eyalet Valisi,tanınmış zenci ve sendika liderleri olmak üzere 125 bin kişinin katıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • pülsatör pervane kaynatma tesirlidir bu üstün vasıflar yalnız model 343 G.otomatik HOOVER de birleşir 4 dakikada yıkar.EN İYİSİNİ ALALIM-HOOVER ALALIM Halaskârgazi cad.133 Pangaltı İstanbul.Tel.47 44,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • NCELERÎ sadece önemsiz rolletde gözüken Romy Schneider'in son zamanlarda yıldızı parlamaktadır.Homy,uzun bir müddet «Sissi» filmlerinde baş rolü oynamıştı.Bunlar hiç bir sanat özelliği olmayan rollerd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • Peltier,Faslı bir Şeyh oldu Zenci aktör Amerikanın,kara derililer için cennet olamadığını söyledi RK münasebetleri hakkında sayı-Isız rollerde görünmüş olan Arne-rikah zenci aktör Sidney Poitier hâlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • Ş:Richard Biuton'un hakkında söylediklerinden sonra EUzateth Taylor,sevgilisi ile stüdyoda ilk defa görüşüyor.Burfonun Liz hakkı S©2bl©i onra RİCHARD Burton'un sevgilisi Elizabeth Taylor için «Kısa ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • ZENITH Aile Dikiş Nakış Makineleri Orijinal İthal Malı GARANTİLİ ACENTELİK VERİLİR TÜRKİYE UMUMİ DİSTRİBÜTÖRÜ ÖZ İTHALÂT Koli.Şti.SABUNCU HAN CAD.MERKEZ ÇARŞILI HAN NO.7 İSTANBUL TaORAf:YILTAÇLAR TELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • Ayçiçeği Yağı Saiınalınacakfır Ereğli Kömürleri İşletmesinden 1.Şartnamesine göre 20 ton tenekeli rafine ayçiçeği yağr^ kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.2.Teklif zarfları 4.9.1963 Çarşamba günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • istanbul Ticaret Borsasından Borsamızın Bahçekapı'daki Merkezi ile Sütlüce'deki şubesinde istihdam edilmek üzere;1 5590 sayılı kanunun tatbikine ait tüzüğün 94.cü maddesinde belirtilen Fakülte ve okul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz motorlu vasıtaları akaryakıt ihtiyacı 5 sene müddetle acık ekslitme suretiyle mubayaa edilecektir.2 Muhammen bedeli 493.588.20 lira olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 Zt)Boston Gangsterleri 1.İNCİ Tel:48 45 95)1 Zorla Evlendik Ç.İlhan.2 Sepetçioğlu Ç.İlhan.KONAK Tel:48 26 06)1 Büyük Misafir J.Seberg F.2 Marco Polo R.Calhoun R.î.LAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • VEFAT Merhum avukat Hasan Akif be.y ye Sabire hanımın kızı.av.Ahmet Enver Uzunoglunun değerli esi,Aliye UZUNOĞLU 11.8.19C3 Pazar sabahı anî olarak Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Akraba ve dostlarına üzü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • ÖLÜM ve TEŞEKKÜR Bir müddettenberi rahatsız bulunan Bahri Ergin'ln eşi,Avukat Gültekin Akyön'ün annesi,Muallâ Akyün'ün kayınvaldesi.Aykut,Vakut kardeşlerin babaannesi,Saclde Fertan,Ferhunde üzer,Ferza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • 7 TONLUK Hakikî Fabrika Tonu,Yepyeni)KAMYON Amerikan Malı)Peşin 47.000 TLloVstliyan 15 Hanı Kat 2 No.2 Adi)Araslı İLANCILIK 4159 11347
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • ZONGULDAK C SAVCILIĞINDAN:Karabük kazasında yeniden yaptırılacak A3 tipi Cezaevi birinci kısım inşaatı 2490 sayılı kanun gereğince aşağıdaki Şartlar dahilinde eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Y.T.P.LiLER Gümüspala'yı İTHAM ETTİ DİYARBAKIR,ÖZEL Y.T.P.Diyarbakır Milletvekili Recal İsUenderoğkı dün yaptığı bir Easın toplantısında A.P.Lideri Ragıp Gümüspalamn Silvan'da Sağlık Bakanı Azizoğlu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Saigon'da Budistler yine nümayiş yaptı Budistlerle beraber nümayiş yapan halkın arasına,saray muhafızı subaylar da katıldı SAtüON,A.P.5000 kadar genç Budist,Salgon'un büyük meydanında Güney Vietnam hü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Gençlik,"Kültür Kampanya*,açtı Baştarafı Birincide lerini tesblt edecektir.Her yıl kampanyaya 5000 öğrenci katılacaktır.Bunlardan her köye 3 ay süre İle 15 kişi gönderilecektir.Bunların 10'u mutlaka T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Görevini suiistimal eden memurlar için Baştarafı Birincide mutabakat halinde değilim» diye başlamış,memlekette adi!mekanizmanın baştan sona kadar bozuk olduğunu.Hâkimler Grubu müessesesinin iyi işleme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • PLÂNLAMA Kurulu bugün TOPLANIYOR ANKARA,ÖZEL Yüksek Plânlama Kurulu bugün saat 10 da Başbakan inönü'nün başkanlığında toplanacaktır.Toplantıda,1963 İlk altı aylık uygulama plânı Ue 1%4 kalkınma plâm g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Turizmden her Yıl 250 milyon Dolar gelecek ÇANAKKALE,ÖZEL Eirincl Çanakkale Truva festivali türenle açılmıştır.Turizm ve Tanıti-a Bakanı Nurettin •Ardıçoğlu,bu münasebetle yaptığı konuşmada «sizlere b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • DONDURMADAN 17 KİŞİ ZEHİRLENDİ Maltepede evvelki glece 17 kişi yedikleri dondurmadan zehirlenmişlerdir.Maltepe Çeliktas Sinemasının büfesinden dondurma alanlardan bâzıları bir süre sonra sancılanarak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Mafia'nm 1 numaralı haydudu yakalandı PALERMO.AA Palermo'daki «Mafla» teşkilâtının 1 numaralı haydudu sayılan Giuseppe Lallcata Palermo'nun en kalabalık mahallelerinden birinde yakalanmıştır.Son ayJar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Bisiklet Takımımız 19 uncu oldu Baştaraf% Sekizincide italya ikinci iddialı Rus takımı ise üçüncü olabilmiştir.21 memleketin İştirak ettiği amatörlere mahsus 100 kilometrelik takım koşusunun klasmanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • RUS NOTASINA CEVAP VERDİK Bastarajx Birincide başkanı General Luay Attasl,bir ha itahanede tedavi altında bulunan dört buçuk yaşındaki kızını ziyaret etmek üzere dün akşam Beyrut a gelmiştir Generalin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Avhk Muvakkat ADA PARSEL KAPI CİNSİ MESAHA kirası Teminatı SEMTİ MAHALLESİ SOKAĞI No.No.No.M2.Li.Kr.Li.Kr.Eeyoğlu Kasımpaşa Sururi Ufakköprü Ahmet efendi862 54 den müfre2 ARSA 300.80.72.ı 862 58 58 AR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Mükellef veya sorumlunun Adı,Soyadı Şahin gül Vecihe Nâzım Arzumanoğlu Sıtkı Ahun Süleyman D.uymaç M.Tevfik Çelebiler Mehmet Yılmaz Veli Oymak Mehmet Kâmil Onar varisleri Kasap Ilyas Mustafa Karabey K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Su işleri Servis Seli alınacaktır Küçükçekmece Belediyesinin su iflerini tedvir etmek üzere bir servis şefi alınacaktır.Taliplerin Memurin Kanununun 4 üncü maddesindeki vasıf ve şartları haiz olması,a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • MODERN BOYANIN İDEAL AivıSAlAjI,merbolin PLÂSTİK BOYASI N I MEMLEKETİMİZDE İLK DEFA PLÂSTİK KOVALARDA TAKDİM EDER.REKLAMCILIK 3749 11550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Belediyelerin borcu kalkıyor Bastarajı Birincide Bakan,şu tasarıların da j akında meclise sevkedileceğini bildirmiştir:WW Belediye gelirleri kanun tasarısı,Mahalli idareler tev2ln fonu kanun tasarısı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Pipinelis,basın toplantısında,bu konunun Türk-Yunan münasebetlerini bir bakıma karıştırdığını da söyledi ATİNA,AA Yunanistan Başbakanı Panayotis Pipinelis bir basın toplantısında,Türk Yunan münasebetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Üsküp'te sarsıntılar yeniden hasar yaptı ÜSKÜP,AA üsküp'teki yer sarsıntıları bu hafta da devam etmiştir,önceki gün 14.48'de kaydedilen şiddetli 5 İnci dereceden)depıem,haftanın en şiddetli depremi ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Baykam,minibüslere karşı tedbir istedi Baştarajı Birincide dolmuş yolcu ahp bindiriminin bir düzene bağlanmasını isteyen milletvekili Baykam,bu konuda Meclise bir kanun teklifi sunacağını belirterek t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • İngilteredeki soygun Baştarafı Birincide Hnle birlikte İngiltereden deniz aşırı bir memlekete kaçmış olabileceği ihtimali üzerinde de tahkikatını yürütmektedir.Soygun günündenberi polis,detektif ve uz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • 7 baraj ve santral daha yapılıyor Baştarafı Birincide ova Hldro elektrik santralı İdare mec llsi başkanı Turgut Yeğenağa da bil konuşma yapmış ve üçüncü 9G4 yılında tamamlanacağını,halen 17(milyon ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • iTirgij—Maaaa İM YÜKSEK M YURTLAR İSTANBUL YURTLAR MÜDÜRLÜĞÜ Salınalma Komisyonu Başkanlığından Hân 1 Aşağıda adları yazılı yurtlarımızın işletmeleri karşılarında gösterilen gün ve laatlerde kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • mi ı mı it ıı ı mı ıı mı ıııı ııı ı Millinin ıııı ili mı ı ıııııılıt» Tiger,Fullmer'i perişan etti Baştarafı Sekizincide bayrak yarışında 8.07.6 ile Dün-l ya rekorunu kırmıştır.Eski re-I kor 8.09.8 il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Bir er,eniştesini bıçakla öldürdü Baştarafı Birincide Beylerbeyi Dalgıç Okuluna bağlı dalgıç motorlarından birinin mürettebatından,er Hikmet Berkman,Cumartesi gecesi 3 gün önce Bandırmadaki akrabaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • Her yıl 100 milyon liralık bağırsak dışarı kaçırılıyor Türkiye Et Balık ve Bağırsak İşçileri Sendikasının dünkü yıllık kongresinde her yıl yurd dışına 100 milyon liralık bağırsağın kaçırıldığı iddia e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.08.1963
  • ACI KAYIP Merhum Dr.Sahabettin ve merhum Medina Yeykan'ın oğullan Ahmet Yeykan'ın kardeşi Nezihe Yeykan'ın eşi Birol ve Kaya Yeykan'ın sevgili babaları,msrııum Turan Yaycıoğlu'nun ve merhum Ziya Ataku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.08.1963
  • MİLLÎ ATLETİZM KARŞILAŞMASINDA 9 3 400 engellide Özgüden 54 2,yüksekte ise Sahüner 1.93 ile birinci oldular MADRID,A.A.TÜRKİYE İspanya adelizm millî müsabakalarının ilk gününde İspanyol lakımı 59,Türk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • Boca Juniors,ilk maçta Penarol'ü 2-1 yendi MONTEVIDEO,ÖZEL Güney Amerika Şampiyonunu tayin edecek tıırnua Montevideo'da yapılan Boca Juniors Penarol jh«.i ile başlamış ve Arjantin Şampiyonu Boca Junio
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • F 1 1 Siı Iİ lifi 1 x;Dick Tiger,Gene Fııllıneı'i yenerek dünya orta sıklet hoks şampiyonu unvanını korumuştur.Kesimde,ilk maçla Tiger'iıı bit kroşesi Fullmer'in suratında patlarken görülmektedir.Tige
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • F önün saspor ı:l-Şenol ve Birol'un başarısız oyuna,neticeye tesir etti.Beraberliği 63 üncü dakikada Mustafa sağladı v STAD:Atatürk.SEYİRCİ:15.000 Tahminî)HÂSILAT:30.000 Tahminî)HAKEMLER:Burhan Yalçın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • İTALYAN FUTBOLCU BEĞENİLMEDİ BEŞİKTAŞ'ın İtalya'dan getirttiği Aldo dün Beyoğluspor karşısında muvaffak,olamamıştır.Siyah Beyazlı idareciler,Aldo'nun kendilerini tatmin etmediğini,buna rağmen bir maçt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • Adana'lı yüzücüler 4 rekor kırdı CEMTOK DERMAÜ ADANA'dan bildiriyor Yüzme Teşvik Müsabakalarında Adana'lı yüzücüler dün dört yeni Türkiye rekoru kırmışlardır.Yeni rekorlar 200 metre sırtüstünde 2.i7.ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • İtalyan futbolcusu Aldo'nun yer aldığı dünkü maçta SEYİRCİ:14.2C2 HÂSILAT:71.444 T.L» HAKEMLER:Kenan Çelik Cemil Yıldız Sevfi Yüksel BEŞİKTAŞ:Özcan Erkan |Muhittin Fehmi Yüksel Sabahattin Kaya Ahmet [
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • Volcybolde takım.m.z îurnua şampiyonu Finalde İranı 10-15,15-12,15-8 ve 15-7 yendik.İsrail ikinci.İran üçüncü m ENTERNASYONAL Vom leybol Tıunuasının final maçında İran'ı 3-1 mağlûp eden Voleybol Millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • r-"vi" xafc:o; x:fttanbul Enternasyonal Voleybol Turnuasımn final maçında İran'ı 3 i iwut** uka milli latomimiiimitt allı *ieman| w^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.08.1963
  • Bir final havası içersinde hareketli ve zevkli geçen dünkü maçın lek golünü,penaltıdan Netin attı SANKİ geçen sezondan kalma bir final maçındaydık.Galatasaray yükleniyor,Beykoz dayanıyor,Beykoz yüklen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor