Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Mütehassıs Tarihçilerimizinghazırladığı Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi nin altıncı cildi de çıkarak tamamlarîd?1-5 inci ciltlerdi kırkar lira,altıncı cilt elli 'liradır.Toptan Satı».Yerleri)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Sonku serbest bırakıldı İhsan Dorok'tan olan İl yaşındaki kızı Ender'] kaçırdığı iddiasivle hakkında tahikata geçilen 'ahirle Sonku,dün Savcılıkta sorgusu yapıldıktan sonra serbest bırakılmıştır.F.nde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • sat?o YAKIŞANI Istanbul Milletvekillerinden Suphi Bavkam dostumuz trafik düzeninin aksaklıklarını görmek için gizlice dolmuşçuluk yapıyormuş.Bize kalırsa hu kamuya ait bir kontrol değil,şahsi hir tali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • VALİ,"ASAYİŞ DURUMU İYİ,DEDİ Büyükdere Fidanlığında dün bir basın toplantısı yapan Vali Niyazi Akı,lstanbulda asayişin iyi olduğunu söylemiştir.Polis kadrosunun seçen yıla nazaran 102 noksan bulunması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Dr.Ward'in naşı yakıldı LONDRA,AA.Muhabbet tellâllığı suçundan yargılandığı sırada intihar eden ve kaldırıldığı hasıahanede geçen cumartesi günü ölen Dr.Stephan Ward'in naşı dün Londıanın güney batı b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • BİR ADAM DAHA KARISININ ELİNİ KESTİ İZMtR,ÖZEL Ödemiş'in Bademli buralından HaMl önder,"karınnın elini bileğinden kesmiştir.3 çocuk sahibi olan Halil,karısı BSUBiyi/Mt&e eSrn beni aldatıyorsun,seni Em
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Olaya 25 senelik Umum Müdürün istifa ettiğinin açıklanması sebep oldu SEDAT AĞRALI EYÜP Bahariye Gıslavet fabrikasında çalışmakta olan 1100 işçi eski Umum Müdürlerinin işe iade edilmesi için saat 11.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • SÜREYYA'NIN FİLMİNDE AŞK SAHNESİ YOK ROMA,THA.Bir süre önce çevirdiği «Deneme filminde» büyük başarı sağlayan Prenses Süreyya pek yakında sinema artistliğine fiilen başhyacaktır.İran Şahının eski eşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • GÖMÜLDÜ Ankara'da vanta içinde gönderilen bir bomba ile öldürülen Mustafa Temelin cenazesi Samw j sunun Terme ilçesine götürülmüş V6 vasiyeti üzerine Fındık bahçesine gömülmüştür Bu bahçelerin cinayet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Şikâyetleri fesbif için "Tebdil,gezen İstanbul Milletvekili den para aldı.Para bozdu.•özüne uyup teşekkür elti.Şoförler,Baykam'a "Sayende üç gündür İstanbul'da balayı yaşıyoruz,dediler SUAT TURKER H.P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Doğar doğmaz oksijen çadırına alınan nin ocuğu öldü Solunum organı çalışmadığından ancak 39 saaf yaşayan Patrick öldüğü zaman babası ve amcası yanında bulunuyordu BOSTON,A.P.A.A.VAKTİNDEN beş hafta ön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Sunay ve Komutanlar 229.Piyade Alayını Teftiş ettiler ANKARA,ÖZEL Genel Kurmay Başkanı Cevdet Sunay ve Kuvvet Komutanları,Keskiner,Tansel ve Uran dün sabah 229 uncu Piyade alayını teftiş etmişlerdir.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • 3.j güzellik unvanını taCI Var elinde tutan Havvay-İI Shirley Font şehrimize gelmiştir.Mormon olduğu Içlfcı sigara,içki,tay kahve içmeyen 21!yaşındaki güzel,1! 2 de Hawai Üniversite Kraliçesi seçilmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Peter Ustinov,arkadaşımız Tııııcaıı Okan'ın sorularına cevap veriyor.Ustinov yeni filmde ahlâksız bir adamı canlandıracak TUNCAN OKAN E yapayım.Avrupa'nın ne kadar şöhretli terzisine diktirirsem dikti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • DOĞU EKSPRES'i selden yolda kaldı ANKARA,AA.Erzincan civarına yağan şiddetli yağmurlar sebebiyle meydana gelen sel sularının.Karasu Pekeriç istasyonları arasında demiryolunu basması dolayısıv'.p dun i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • İKİ GAZETE KAPATILDI Irfanbııl Sıkı Yönetim Koınutnnlıgınclan bildirildiğine Köre:«İ/Agustoı/1063 tarihinde htanbnlda yayınlanan Yeni istanbul Gazetesinin üçüncü sahifesindeki «Bugünü düşünmüşlerdin b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Menemencioğlu,bunun D.Almanya'yı tanıdığımız anlamına gelmediğini söyledi WASHINGTON Özel Muhabirimiz İskender Songur'dan FEZADA ve sualtında nükleer denemelerin yasak edilmesine dair anlaşmayı.Türkiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.08.1963
  • Öğrenci sayısının dondurulması kararının tatbiki haşladı Öğrenciler için barakalar k yııaa ulacak M İLLİ len y itibar j CAHİT ÜZEN Eğitim tarihinde ilk defa olarak,İstanbul Millî Eğitim Teşkilâtında i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ lurkıye r intikal d TURİZM ve Tanıtma Hakanlığının kurulması ile Türkiye radyoları anık tam bir intikal devresine girmiş ve benim bir yıla yakın bir süre devam eden sorumluluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • Bir cinayetin anatomisi 3 MART 1963:Sultaııhamam'daki «Gonca» mağazasının gece bekçisi Süleyman Sarı oldurulur,50 bin Lira değerinde saat ve ko!e çalınır.Kaaiil meçhuldür.5 MART 19«3:istanbul Emniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • a Prof.Lewis,Türkiyede en muazzam ve en hızlı kalkınmanın Atatürk devrinde yapıldığını söyledi Batı'nın traktörüne ve makinesine evet,EKONOMİK VE SOSYAL ETVDLER KONFERANSİ ia.az geli^mig hayır,«Tt'RKI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN;1 Ortaklığımız Diyarbakır İstasyon Müdürlüğünde mevcut aşağıda cins ve evsafı yazılı iki adet otobüs kapalı zarfla teklif alma usulü ile satılacaktır.Muhammen Mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • HAFTADA 25 LİRA TAKSİTLE Siz de yuvanızı kurabileceğiıüz bir arsanın sahibi olabilirsiniz.Metrekaresi:peşin 8.taksitle 10.lira olan bu arsalarımız tamamen meskûn olup,muhitinde ilk ve ortaokulu,dispan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA Tenya Şerit)Düşürücü TAENİFVGE ERCE DRAJE Adali Kontraktürlerl açan DECONTRACTYL DRAJE Bol miktarda piyasaya ar/edilmistir.Akev ivens v« Akev Ticaret Ltd.BJeşiktas,Yıldız.Ca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • wtâ v.*K*y.v-1963 Yılı 4 üncü Çekilişindi 1 Adet 100.000 lira 1 Adet 50.000 Lira Ayrıca s 775 Talihliye 250.000 Liralık Çeşitli Para ikramiyeleri son para yatırma günü pi.I 19_J 1 â ağustos İLANCILIK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • TASHİH İLÂNI 9,8,1363 de gazetemizde neşredilen «PERSONEL ALINA-CAK» başlıklı OR-KO Müdürlüğüne ait ilândaki 11/3/1963 tarihi 15/8/1963 olarak tashih olunur.İLANCILIK 4160 11465
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • TRENLERDE HIRSIZLIK ARTIYOR İstanbul ile Ankara ve diğer Anaeolu şehirleri arasında çalışan trenlerde hırsızlıklar son günlerde artmıştır.Bilhassa gece seyyahatlerint tercih eden yankesiciler trenlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • KONTROL EDİLEN 12 FIRIN PİS GÖRÜLDÜ Eyüp ilçesindeki 19 fırından 12'si pis bulunmuştur.Belediyece fırın ve değirmenlerin kontrolüne devam edilmektedir.Belediye Başkan Yardımcısı Burhan Güngör evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • YOLLARIN ONARIMINA DEVAM EDİLİYOR Belediye yol tamir ekipleri tarafından Galatasaray Tünel yolunun asfaltlanmasına başlanmıştır.Asfaltlanmasına başlanan Kuledibi Şişhane yolu tamamlanmıştır.Dün sabaht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • VAPURDAN ATLARKEN DENİZE DÜŞÜP BOĞULDU Vapurdan iskeleye allamak isterken denize düşen 14 yaşındaki bir çocuk boğularak ölmüştür.Evvelki gece saat 21,30 da Paşabahçeye gelen 04 numaralı vapur yolcular
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • BİR EVDEN 60 BİN LİRALIK HALI ÇALINDI Şişlideki bir evden 60 bin lira değerinde olan 4 seccade çalınmıştır.İzzetpaşa sokağında 5 10 sayılı evde oturan Hakkı Sonıeısan dün polise müracaat ederek beheri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • GENERAL ELEKTRİK T.A.O.Elektrik ampulü imalât operatörü olarak yetiştirilmek üzere kabiliyetli genç kızlar almarakttr.Başlangıç ücreti TL 470 TL 535'rhr.Cumartesi,Pazar hariç hergün Fabrikaya şahseıı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • '¦lllıııııııııııu Bu akşama kadar I Türkiye öğretmenler Bankasında I J Bir hesap artırırsanız I 1 Yaşadıkça Her Yıl Gelir 2 Lüks Apartman Dairesi I va.I s s *8 Çeşitli Para İkramiyeleri KAZANABİLİRSİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • BEŞLER SUCUKLARI MÜESSESESİ j Migros'un Yeşilköy'de bugün açılan mağazasında sizler için hazırladığı hediyeleri dağıtıyor.Koşunuz.İLANCILIK 4163 11459
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • Boyar ve Kimyevî Maddeler Satışı Müessese ve fabrikalarımızda mevcut ihtiyaç fazlası boyar maddelerle sair kimyevî maddeler açık arttırma suretiyle satılacaktır.Satış 19.8.1963 tarihine tesadüf eden P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.08.1963
  • i '^JF ERYÜZİ'NDE insan kafası diye bir ğej vardır,öyle değil mi;ve insanlık bu kafası sayesinde ilerlemiştir.Geri kalanlar ise kafalarını iyi kullanamayanlardır.Biz de bunlardan E biri olduğumuza gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • TRAFİK KAİDELERİ BOYLE ÇİĞNENİYOR PLAKA:00203 Istanbul T.YER:Yüksekkaldırım,TARiH SAAT:7 Ağustos 1963 11.20,OLAY:Resimde görülüyor.0 PLAKA:1746 CC Ankara.YER;Eminönü TARtH-SAAT:9 Ağustos 1963-01.10 OL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • KURAN-I KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI Cilt kapaklarınız hazır Kur'ân-ı Kerlm'in Türkçe Anlamı İlâveleri'nl biriktiren okuyucularımızın arzularına uyularak birinci sınıf isçilikle yaldızlı cilt kapaklan hazırl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • KALPSİZbir şey bu oerva Kuzgsu AAILUETİN Ç.KAM ağlarken O KAHKAHA HAVDI «3 T i M'-ji:»»jwi'.jiibh'p—f AGl-A\sA*4 ÇOCUK BU MENDEBURDAN^ kgRTUL UNCA BAŞLADI t t/CFH ISTIRABI İLE AL Ay EDI'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • NE 0L17Ü NER.EPE-^ENPlNE yAHiBtM A UÎM^H UVANMAI AM ÜZUNl BÎR fcA^iHUK 50NÜN DA AŞDÜİ-cAnBAZ KENDİNE* GEVEREK YATAKTA NASIL KUR-TULDUN] HA-LÂ HAVÂl Mî frÖPÜYûRüM 9o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • MERİ CRİSTİAN ANDREA ve VASİLÂKİ TAVERNA MÜZİĞİ BU AKŞAMDAN İTİBAREN İ L L A 1 A R İ F TARABYADA Orkestra:Faruk Akel Show Orkestrası Tel:62 40 01den 34 ve 59 İLANCILIK 4188 11468
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • Sayın Dokior ve Eczacılara COMBİZYME Draje HİRUDOİDE Pomad CLAUDENE AmP»ı ithal ve tevzi edilmiştir.Luitpold Werk Almanya Akis ilâç Kontuan İLANCILIK 4075
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • KOLYNOS'un SÜRPRİZİ 9A1?alabilmeniz çm hibir*4A0Lbiynos fiş-«too MACUNU 150 KİŞİYE YUKARIDA RESİMLERİ BULUNAN HEDİYELERİ 50 TALEBEYE de SINIFININ KİTAPLARINI VERİYORriştirak kin jjjj.adetboş Kolyııosd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • m&m& ı_i it r\Siyasi suçtan dolayı hapiste hurlUUUI UIŞI hinan Yunanlı kocasını hapiste riyarct eden İngiliz asıllı Bayan Betty Anıhatielos,ani hir kararla ve kötü muameleye tabi tutularak Yuııanistan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • Posta trenine hücum ederek 25 milyon lira çalanları ihbar edene 875 bin lira mükâfat verilecek ÂN MÂ Soygun,bir askerî plân gibi uygulanmış I LONDRA,AA.NGİLTERE Posta Bakanı Reginald Bevins,Iskoçya po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • "ADALET HEYKELİ,TEMİZLENİYOR Dr.Warri'in yargılandığı Old Bailey Mabkemesinin giriş kısmında bulunan «Adalet Heykeli» pencl bir temizliğe t.ibi tutulmaktadır.Temizlik işçisinin,bu işi bir can baz in ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • GAGARJN TEKRAR EĞİTİME BAŞLADI MOSKOVA,A.P.Ruslar,ilk kozmonotları olan Yuri Gagarin'ln yeniden feza eğitimine başladığını bildirmişlerdir,Tass ajansı,bunun.Gagarin'ln bir kere daba fezaya gönderilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • İSA çarmıha Gerilerek öldürülmemiş.Bir Japon bilginine göre İsa,son günlerini Japonyadaki bir köyde geçirmiş!TOKYO,AA.JAPONYA'NIN Kuzeyinde acİ1 sanı j ek bilinmeyen Şingomura köyü dünyanın en büyük i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • ÜÇ DÜNYA GÜZELİNİN BAŞI DERTTE!LONG BEACH,AA.Dünya güzellik müsabakasına katılmak üzere Long Beach'e gelmiş bulunan güzellerden üçünün derdi büyüktür.Japon güzeli Shizuko Shinıizu,oteline girerken,ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • BİR KARPUZ İÇİN arkadaşını öldürdü NUSAYBİN',ÖZEL ilçemize bağlı llvete köyü yakınında bir ick karpuz yüzünden İsmail Bal ve Şehmuz Or adlarında iki genç yarım saat bıçakla düello yapmışlardır.Düello
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • Yanlışlıkla tahliye edilen bir haydut vuruldu BİNGÖL,ÖZEL Jandarmalar Genç ilçesinin Naldiken geçidinde pusuya düşürdükleri Sıddık Arar adındaki bir şakiyi,ölü,Lice'n namı ile maruf başka bir sakiyi d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • 19 çuval kaçak eşya ele geçti NUSAYBİN,ÖZEL Dün sabaha karşı Kemaliye karakolu jandarmaları ile iki saat çarpışan 17 kişilik bir kaçakçı kalilesl 150.000 lira değerinde İS çuval kaçak eşya bırakıp kaç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • YARIN HAYA HASIL OLACAK Trakya bölgesi çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecektir.Marmaralım kuzey kesimleri ve Batı Karadeniz bulutlu ve yer yer çok bulutlu olacak,hafif sağanak görülecektir.S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.08.1963
  • es'elesi GEÇEN'LERDE yazdığım jüri meselesi hakkında tanınmış avukatlarımızdan Mehmet Ali Sebük'len su mektubu aldım.Adlî teşkilâtta pek ehemmiyetli kararlar alan ve hâkimlere,savcılara adaleti tevzid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • KOÇAC/S/M,&&İK KıYMA CKAl auogm Ki HUkNWs ecz KOYDUN,AL S&Nı'fiJ OLÇ'JNJ.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • VECIL.EN EMRJ DuV_Dulsl AHS4P.ÇEJcı'P Gidersen ıVî ch-uk-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • BONCUK WALT ÖlStiEY KOfclCÛK.Cuj.i.ıi l.k.jFti ^9 fc$m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • y hakkin» var« bumu ûnlat. V\AUyW BENİ N-ASlU TıâÎMfttJ HATIS&.L VOR.AAUSUNUZ2.MİKLA'mKI MUCUOELe YAS1INDA HAYATL.A EDEN örft AAODELO/'AA.AT SAV (nj ou küçük GÜv/ERjCL NifAA-DEOÎGf/VA.GİB OAvRANlR.SA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • sîzi KA0F3.srpt.6e:tN4;t us icAt«iuAsnv «JiM UplN COW KUT.UJYUM.0EV/AA T/SeV g-öVZSUNCUStJ S OLDUĞUMU ASTLAKSA KERŞC JQSE SAHNAS,ROD ftEEİ)x:x',v'.rX.X\ v ©U SoysUNICUT-A^DAM Biri' de o'sko ki d.MASKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • Wert Cumartesi Rum!1383 10 137» RebiUI' evvel Ağustos Temmuz 20 1963 ti VAKİT VASATİ EZANÎ Güne* 6.N 949 ö«)1T1B 6.04 İkindi 17.11 Aksum 20.18 12.00 Yatn 22 00 1.45 4.09 7.83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • Milliyet CnjBİecilik A.8.oaıne Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür ı HİKMET CÜLDEREN Spor kısmından Mesul Mudur:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • ÎLAN TARİFESİ t.3.4,5 ind aayfalarda eantlml 40 T.L.6.T ad tarlalarda eantlml 33 T.L.earfada baallk mmm 200 T.L.t'Oidn,Kia&n.NUcah,Vefat T« Tefekkür İlanları B »antlına kadar 7.aayfada)90 T.L.KOctlk a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • ABONE TARİFESİ 5 Aylık ı 33 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık ı 73 T.L.Yabancı memleketler İçin adi potta İle bu ücretlerin bir mitli alınır.Uçak postan icln tarife,kullanılacak pulun değerine töre detlıir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • Deniz Eğitim Komutanlığından Deniz Eğitim Komutanlığı Komptrolörlük hizmetlerinde kullanılmak üzere ücretli memur alınacaktır,isteklilerde aranan şartlar:1.788 sayılı memurin kanununun 5 inci maddesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • Adapazarı Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz motorlu vasıtaları akaryakıt ihtiyacı S sene müddetle açık eksiltme suretiyle mubayaa edilecektir.2 Muhammen bedeli 493.538.20 lira olup geçici teminatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • mm n% OĞLAK BURCU 172 Aralık 20 Oc«k] Kendinizi deftmez şeylerle yorduğunuzu farkedecekslnlz.Bu uyanış olacak.#h KOVA BURCU [21 Ocak 1?Şubat] iğinizde bir rlcfeisiklik yapmak İstiyorsunuz.Çok isabetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • 23456789 10 SOLDAN SAftA:1 »ir İste birbirini gevmeye Tersi su.2 Alışkanlık;Kale duvftıl.3 Bir divan sairimiz;Bir işe gösterilen t »torn!dikkat.4 Tersi spor po.te-"İSİ yapılan bir yer;Tersi cüretkâr.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 30 Açılıg ve kısa haberler 35 »afif müzik 00 Haberler 10 Oyun havaları 25 Çeşitli müzik 40 Küçük konser 00 Sabah sarkılan 20 Melodiden melodiye* 55 Kısa haberler 00 Kapanış 00 Açılış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • ÇIKAN KISIMLARIN OZETI.Dağ evinde kalan misafirler kar yüzünden dışarı çıkamaz.İçlerinden eski bir general olanı,başından geçen aşk macerasını anlatır.Macırit'e,casus olmak gönderildiğinde Lııdmillâ'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • Açık Hava Tiyatrosunda j YARASA £ÜLENTıTARCANı Yarasa'nın atmosferine Açık Hava Tiyatromuz 1 pek uygun dü*tu.Perscmhe aksamı 2 ııri perdenin so-ş E ıııında.Prens Orlofsky'nin dâvetine,atılan donanma S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.08.1963
  • Koca cjlan hâlâ dikkatle suratıma bakıyordu.Şu anda kafasının içinden geçenleri hilmek için çok sey varildim doğrucu.Peki soma ne yaptın Necdet" Gece benim uykum kaçtı,aşağıya indim ama seni göremedim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.08.1963
  • NAM v!"ölümsüz Buda sana orum,r 1,5 ay zarfında iki Budist rahip,dindaşlarının haksızlığa uğradıklarını iddia ederek kendilerini yaktılar.Aynı ülkede yaşayan hristiyanlar onlara gülüp,«Biri daha kızar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1963
  • m *9f Yeni Manisa tartanı eskisini aratmayacağını söylüyor.NİSA YENİ MANİSA,NEJAT TOKBAY bildiriyor.MANîSA'ya yeni bir Tarzan adayı daha gelmiş ve önceki gıuı Vali nezdinde göreve başlamak üzere mürac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1963
  • 5 adet kaptıkaçtı mubayaa edilecektir.Ereğli Kömürleri İşletmesinden:Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle temin olunacak 5 adet Kaptıkaçtının ihalesi 4/9/1963 Çarşamba günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1963
  • İNŞAAT İLANI Türkiye Zirai Donatım Kurumu Ziraat Aletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden:ADAPAZARI 1 Eksiltmeye konulan iş:Müessese sahasında,643.482,16 TL.Alüyüz kırküçbin dörtyüz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1963
  • Kırşehir Vilâyeti Boztepe Kasabası Belediye Başkanlığından 1 Kırşehir Vilâyetinin Boztepe kasabasında yapılacak olan 96876/26 lira keşif bedelli Belediye binası inşaatı birim fiat esası üzerinden 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1963
  • DEVLET ORMAN İSLETMESİ GÜMÜŞHANE MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İşletmemizin Tarsun bölgesinin Tarsundağı ve Karanlıkdere orman dışı istif yerlerinde mevcut II.S.N.B.Çam Tom,III.S.N.B.Çam Tom,I.S.N.B.Kök.Tom,II.S.N.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.08.1963
  • SATILIK EMLÂK TEŞVİKİYEDE tam konforlu ekonomik daireler,Şairnazım Sok.3 CİHANGİRDE Sat.kaloriferli katlar 49 21 45 20.000 peşin ayda 500 Ura taksitle 30.000 e daire 36 31 02 KIZILTOPRAK Bağdat caddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • FazlâTgüneşteTdürmâktan ileri gelen rahatsızlıklarda OPON BAŞARI İLE KULLANILIR OPON,bag,di^,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder.bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Maximillian Schell,link sinema ve tiyatro sanatçılarıyla beraber.M.Schell?kokteylde Yine kadınların Yanından ayrılmadı THE Light of Day» in üç büyükleri.Julcs Dassin ı Rejisör)Molina Mcrcouri ı Baş ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Samsun Belediye Reisliğinden Su şebekesinde kullanılmak üzere 42 KW.takatli elektrik motoruna aküple dakikada 2000 litre suyu 85 metre irtifaa basan bir adet Elektropomp,2490 sayılı kanun hükümleri ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • İzmir Belediye Başkanlığından Üçkuyular 1,3,5,6,7,8,9,10 ve 12 sayılı sokaklarda yeniden kanalizasyon yaptırılması isi açık eksiltmeye konulmuştur.Taliplerin ihale tarihinden üç gün önce Fen tşleri Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Plânlama Bölümü İhtisas programına mimarlık,inşaat mühendisliği,ekonomi,sosyoloji,âmme idaresi,istatistik,coğrafya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 20 Cl.lik yassı şişeler için mevcut şartnamesine ve numunelerine göre 800.000 adet bakalit veya Polestrenden vidalı kapak pazarlık sureti ile satın alınacaktır.2 Pazarlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 Ot 35)Kadının Arzu Ettiği Ask F.İNCİ Tel:48 45 95)1 Zorla Evlendik Ç.tlhan.2 Sepetçioglu Ç.tlhan.KONAK Tel:48 26 06)1 Büyük Misafir J.Seberg F.2 Marco Polo H.Calhoun R.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • H Kumelihisarında temsil edilecek olan Hamlet te baş rolü oynaman K.Ai$u.HAMLET i şar oynuyor İSTANBUL Şehir Tiyatrosu'nun I bu yaz Rumelihisarı'nda sunacağı oyunların ikincisi olan «HAMLET» 10 Ağusto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • 6 milyon dolara malolacak büyük filmin senaryosu tasdik edildi ''Gün ışığı„nın çevrilmesi Pazartesiye başlıyor MEMLEKETİMİZDE çevrilecek filmlerin en pahalısı olacak «İstanbul'un Fethi» kordelâsmuı se
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Judy GarlaiKTın kocası otomobil kazası geçirdi HOLLYWOOD,A.P.Şarkıcı yıldız Judy Garland'm kocası film prodüktörü Sid Luft,yağmurun ıslattığı Wilshire bulvarında geçirdiği bir trafik kazasında yaralan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Rosemary Clooney ile Jose Ferrer barışıyor CINCINNATI,A P.Şarkıcı Rosemary Clooney ve kocası aktör Jose Ferrer yeniden birleştiklerini ve boşanmayı unuttuklarını söylemişlerdir.Rosemary Clooney,üç ay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Barbara Spark,afyon kaçırırken yakalandı ROMA,AA.Film yıldızı Elizabeth Taylor'a benzeyen New York'lu Barbara Spark,dün Amerika Birleşik DevletJori'nden uçakla geldikten bir kaç saat sonra uyuşturucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • & &tim,KOKTEYLDE BİR GELİN Dassin ve arkadaşlarının verdiği kokteyle gelen misafirlerinden biti de aynı gece dünya evine giren Ahmet Otman ve İngiliz asıllı Ayşe Esra çitti idiler.Hâtıra resimleri çek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Bayanlar Sivilce,çil ve yüzunüzdeki lekelere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCINI TECRÜBE EDİNİZ İLANCILIK 3942 114. 2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Klüpte şortlu Garson kızlar Hizmet ediyor YEDİKLERİ yemeğin tesiri miydi,yoksa loş ışıkların mı,belli değil ama çiftlerin hepsi de sanki ayakları yere mıhlanmış gibi dansediyordu.Yaşları 18 ile 25 ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • r HİC PEŞİNSİZ t DAİRELER 270 iş gününde teslim,ay-5 da 600 lira taksitli dairele-5 rin kayıtları ile 7000 lira pe-şinli 2 ayda teslim daire sa-S tısları YARIN nihayetleni-yor.Yanndan sonra bu şart-5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • BALIKÇILARA MÜJDE Israrla beklediğiniz ROTA markalı kısa konçlu balıkçı tipi çizmeleri takdim etmekle ROTA lâstik fabrikası şeref duyar.Fabr.Satış Merkezi:Çarşıkapı Sepetçi Han No:4 Tel:22 73 12 MİLLİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Matbaa Malzemesi Satın alınacaktır Bankamız için 9 kalem matbaa malzemesi satın alınacaktır.Bu hususa ait şartnameler,Ankara'da Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul'da Galata Şubemizin Levazım Amirliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • vv BUGÜN MATINELERDKN İTİBAREN" Paramount Şirketinin takdim ettiği fevkalâde heyecanlı bir film.Boston şehrine dehşet salan bir çelenin hikâyesi.BOSTON GANGSTERLERİ Blueprint for Robbery)Seanslar:12 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.08.1963
  • Johnny Eallyday eski muhariplerle barışmak için bir geziye çıktı KOQUEFORT La Bedoule.Marsilya.Nimes.Beziers.Hyeres.Bu kendi halinde sakin taşra şehirleri geçen hafta Johnny Hallyday'iıı sürüklediği t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • j VEFAT Fatma Gümeç'in eşi,Ali Gömeç,Orhan Gönıeç,Keriman Vuruşkan ve Türkân Somcr'in babaları,Gönül Gömcç.Esin Gömcç.Ali Hikmet Vuruşkan ve Nurettin Somer'in kayınpederleri.Muzaffer Balcı'mn dayısı,R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • MEVLİD Çok kıymetli esim Şiia Camii I Müezzin ve Kayyumu AHMET KAYRA'nm aziz rulıuna itlıaf edilmek tuqere 11 Ağustoı 1%3 Pazar RÜnü yarın)ikindi namazını müteakip Kadıköy Şifa Camiinde okutulacak Mev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • MEVLİD Büyük kaybımız,büyük acımız MÜRÜVVET GURAN'ııı ruhu için 11.8.1%;Pazar güniı öğle namazından sonra Şişli camiinde Hafız Zeki Altın ve Hafız Feyzi Mısırlı tarafından mevlid okunacağını saygı ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • TEŞEKKÜR Özkan ve Oztan aileleri.MEŞKÛKE ÖZTAN'ııı ölümü dolayısıyla cenaze merasimine iştirak e'ien,telefon,telgrafmektup ve biz zat eve gelerek acılarını paylaşan akraba ve dostlarına şükranlarını b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • TEŞEKKÜR E;iın merhum Resjt Baran'ın yapmak istediği jübilesi için gerek sağlığında,gerekse vefatından sonra bana ve eşime gösterilen maddî ve manevi alâkalarından dolayı TÜRKİYE İS BANKASI UMUM MÜDÜR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • GAYRIHEHKÜL SâTIŞ tlMİ İstanbul Dokuzuncu İcra Memurluğundan 963/455 Beyoğlu Camii Kebir mahallesi Tabakhane caddesinde en eski 37,eski,yeni ve taj 33 kapı,161 pafta,1089 ada ve 15 parsel sayılı 51 m2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • İstanbul Belediye Konservatuarı Öğrenci Kayıtları 1 Belediyeye müzisyen yetiştiren lise muadili yatılı kısmı,en az ilk okul mezunu ve en çok 13 yaşını bitirmiş erkek öğrenciler parasız yatılı almır.Kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • 4500 Arka Fren Balatası 630-2441 ALINACAKTIR İ.E.T.T.İŞLETMELERİNDEN:1 Yukarıda yazılı malzeme mektupla fiat ve teklif isteme usulü ile alınacaktır.2 Teklifler kanunî nisbetteki teminatla birlikte en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü Samsun 7.Bölge Müdürlüğünden Hurda C470)adet muhtelif eb'ad dış lâstik,1622 Kg.iç lâstik,447 Kg.kalan.300 adet bos,150 adet dolu akü kutusu 2490 sayıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • BURSA VALİLİĞİNDEN Bölge Ziraat Okulunda yapılacak tevsi işi 400.000—liralık I.keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış olup muvakkat teminatı 19750.liradır.Eksiltme 27 Ağustos 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • ZONGULDAK C.SAVCILIĞINDAN:Karabük kazasında yeniden yaptırılacak A3 tipi Cezaevi birinci kısım inşaatı 2400 sayılı kanun gereğince aşağıdaki şartlar dahilinde eksiltmeye konulmuştur.1 Eksiltme belirti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • SEYİR ve HİDROGRAFİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Aşağıdaki branşlarda çalıştırılmak üzere personel alınacaktır.2 Elektronik Mühendisi veya Teknisyeni 1 Jeofizikçi 1 Çinko transfer ustası 1 Foto retuş ressam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • 15 inci Kor.Sat.Alma Komisyon Başkanlığından İZMİT 1 Doğukışla Muh.Bl.Binası inşaatı kapalı zarf usulü ile ihale edilecektir.2 İhale izmit 15 Kor.Sat.Al.Kom.Bşk.İlgınca Sat.Albinasında yapılacaktır.3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • En verimli,en devamlı,en ucuz reklâm Telefon rehberindeki reklâmdır Telefon rehberindeki reklâm,size yeni müşteriler kazandırır-Telefon rehberinde reklâmınız varsa,müşterileriniz sizi hiç unutmazlar.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • Ustinov film için sakalını Baştarafı Birincide Nitchevo adındaki yatı.kendi tabır+yle,»1929 dan.kalma,köhne bir tekne Mürettebatı üç Isspanyoldan kurulu.Saatte ancak yedibuçuk mil kat edebilen kırküç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • KARADENİZ BÖLGE VE EREĞLİ ÜS KOMUTANLIĞINDAN 788 sayılı memurin kanununun 5.maddesindeki evsafa haiz bulunan asgari Lise mezunu iktisat,Ticaret,Muhasebe dallarına vukufıyeti bulunanlar tercih edilir)i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • SARİYER İCRA MEMURLUĞUNDAN:GAYRİMENKUL SATİŞİ İLÂHI 963/267 Talimat Bir borçtan dolayı hacizli olup satışına karar verilen Istanbul Belediyesine ait Şarıyerde kain Mesarburnu ve Kumsal arkası sokağınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • 7 TONLUK Hakiki Fabrika Tonu,Yepyeni)Amerikan Malı)Pegin 47.000 tl Tokatlıjan 1=Hanı Kat 2 No.2 Adil Arash İLANCILIK 4159 11459
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • iyi durumda 12-20 metre boyunda SEDİR ÇAMLARI satılıktır.Müracaat:Alaaddin Tüzün.Tel:55 20 5İ MİLLİYET 1H23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • KİRALIK DEPO ARANIYOR Cagsloğlu ve Eivanyolu semtinde olmak şartı ile,mazbut ve geniş zemin katta depo olmaya elverişli bir yer acele aranıyor.Müracaat:Telefon:27 25 54 MİLLİYET 11443
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • aykam yaptı Bcıştarajı Birincide Efendim.Sarı boyalı yerlerde durmamız istendi.Fakat n kadar biçinısiz yerler işaretlenmiş ki.Efendim.Taksiye yolcu olarak binen madam diye hitap edilen şoföre «Bu ne b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • İKİ GAZETE KAPATILDI Baştarafı Birincide yayınlanan 27 Temmuz 1%:tarihli Yeni Halk Gazetesinin birinci sahifesindeki Terkos'luya bir dokun bin ah eyliyor» başlığı altındaki yazının devletin zabıta kuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • MİLLÎ EĞİTİM t Baştarafı Birincide duğu halde çeşitli okullarda incelemelerde bulunmuştur.BAKANIN DÜNKÜ TEMASLARI Şehrimizde bulunan Milli Eğitim Bakanı Dr.ibrahim Oktcm.üniversite ve yüksek okullarda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • 1100 İŞÇİ,OTURMA GREVİ YAPIYOR t Baştnrafr Birincide danberi fabrikanın Umum Müdürlüğünü yapan Osman Çokay için ı Bizim balının izdi,haklarımızı koruyordu,o işine iade edilmezse çalışmayız» demişlerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • Nükleer anlaşmayı imzaladık Baştarafı Birincide DojŞru Almanya'nın da bu anlaşmayı imaa'.aması karcısında Almanya'yı hijkûmetimizin tanıdığı anlamına gelip.Rebnedlği sorusunu Büyükelçi şöyle-cevapland
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • VALİ,"ASAYİŞ DURUMU İYİ,DEDİ Baştarafı Birincide belirten Vali,trafiğin hali için alınan tedbirlerin müsbet yolda olduğunu ifâde etmiştir.Niyazi Akı,5 yıllık plânla ilâüi koordine çalışmaları ve Istan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • BALKAN GÜREŞ TAKIMLARI Baştamfı Sekizincide İle.İki dünya şampiyonuna sahip bulunan Yugoslavlar,Romenlerin favori kadroları ve İsveçteki Greko Romen Dünya şampiyonasında Kâzım Ayvazı mağlûp eden güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • "Ece.Biz de boş duracak değiliz ya„ Baştaraft Sekizincide ni.futbol rekabeti yönünden memnuniyp.île karşılamak gerektiğini belirtmiş ve "Galatasaray da transferden yana boş durmadı.Bu sezon haltında y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • Süreyya'nın filminde Baştarajı Birincide Filmle ilgili olarak Prenses Süreyya da bir demeç vererek şunları söylemiştir:«Sinema artistliğini meslek olarak bcnjmsiyeceğimden eminim.Bundan böyle hayatımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • KENNEDY'nin ÇOCUĞU ÖLDÜ 1^ Bağtarajı Birincide durumu gittikçe kötüleşmiştir.Birae sonra,bir otelde kalmakta olan Balkanın kardeşi Adalet Bakanı Robert Kennedy de hastahaneye gelmiştir.Bebeğin olumu s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • Ereğli'de 4 çocuk yandı ZONGULDAK,ÖZEL Ereğli ilçesinin Samlar köyünden Rıza Şen'in iki katlı evi gece yarısı henüz tesbit edilcmiyen bir sebeplen yanmış.14 yasında Osman Şen,10 yasında Fatma Şen,4 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.08.1963
  • DÜN 28 SANIĞIN SAVUNMASI YAPILDI 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkem*sinde dün duruşmaya devam edihniştir.Duruşma hakkında ilgililerce verilen metin sudur:«20-21 Mayıs olayları sabıklarının duruşmasına Mam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.08.1963
  • &Ûİ3ÜN ı'ÇİN HAVLÎMASieAFA Gff?ı'Ltoı'$,&ıie TAKJMÇeN&LE* TUTlA^IHUŞf.8E-N EM ÇOK ŞÎŞMAtolHi BEGENDİML.SoNfSA OMU DOGÜNÛM G£R£KÇES,Î iue VANYANAGÖfZDÜMf.SeNOL Bu V/L GOL KfdAU OLAMAZ' 3K T-1—777".g Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • YARIŞLARI v Hoıırloyan:FARUK AYRAL BtRİNCİ KOŞU Favori:Tarap.Plase:Emektar.Şehla I IKtNCt KOŞU Favori:Dağ,Plase:Heri,Türtenli.Sürpriz:Fiyakalı ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Serap 12,Plase:Nafiz,Toroslu,Sürpriz:t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • Balkan Şampiyonasına iştirak edecek BuİRar serbest takımı güreşçisi Knlev Roma Olimpiyatlarında Dağıstanlı ile beraber «örülüyor.BALKAN GÜREŞ TAKIMLARI PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR 12.Balkan Serbest ve Grek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • Voleybol milli takımımız üçüncü mavini busu" Yunanistan ile yapacaktır.Yukarıdaki Resimde Almanya macında Erdal'ın bir sınavı Rörülüynr.[HÜSEYİN KIRCALI] Takımımız bugün saat 211 de Yunanistan,İsrail
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • Metin Oktay:"See.Biz de boş duracak değiliz ya.Galatasarayın şampiyonluğu ile biten son milli ligde 38 gol atarak gol krallığı unvanını koruyan Metin Oktay,Yeni mevsime de arzulu ve ümidli Rİıiyorıım'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • Karşılaşıyor İspanyol basını400t800,1500,5000,10.000,110 ve 400 engellide bize şans veriyor SÜLEYMAN ŞALOM MADRİD'ten bildiriyor TÜRKİYE İspanya millî atletizm müsabakaları bugün başlayacaktır.Evvelki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • Sabahattin YAZICIOĞLU 25 atışta,25 isabet!Balfrap takımımız dun gıffı Milli takım Çekoslovakya'da yapılacak Avrupa Şampiyonasına katılacak 1363 Avrupa Bal irap Şampiyonasına ijtirak edecek olan milli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • AKDENİZ OYUNLARINA futbol hakemi gidecek ANK'_RA,ÖZEL Akdeniz Oyunlarına bir de futbol hakeminin gönderilmesine karar verilmiştir.Gidecek hakem,Futbol Federasyonu tarafından F.1F.A.listecine tiarıil b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • uzm® 100,200 kelebek ve 4X100 karışık bayrak yarışlarında iştirak nisbeti az olduğundan seçmeler yapılamadı STANBUL Yüzme Birinci-I likleri seçmeleri dün Moda havuzunda yapılan yarışmalar ile sona erm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • Sarıyer sezonu açıyor Gecen yılın mahalli lig şampiyonu Sarıyer yeni futbol sezonunu yarın saat 14'de kendi sahasında açacaktır.Bu yıl İkinci milli ligde oynıyacak olan Sarıyer takımının antrenörlüğün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • BEYKOZ,TURAN'I profesyonel ilân etti Beykoz Kulübü Hacettepe ile mukavele imzalayan Turan'ı profesyonel ilân etmiş ve gerekli vesikaları Futbol Federasyonuna göndermiştir.İsmail için Fenerbahçe kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • YÜZME İHTİSAS Maccabi müsabakası Bugün yapılacak İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü İle Maccabi arasındaki yüzme ve sutopu maçları bugün saat 18 de Lido havuzunda başlıyacaktır.Saat 18 deki merasimi müteak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • ifle Şampiyon G.Saray saat 18 de B.Spor karşısında Suaf'ii Beşiktaş saat 20 de Beykoz karşısında I" Geçen yılın vifıe şampiyonu Galatasaray'ın yeni kıymetleri.Beşiktaş'ın yeni transferleri,ilk defa Mi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.08.1963
  • Palermo,kapanmak tehlikesi karşısında ROMA.ÖZEL Bir maçtan evvel hakem LoBello'ya rüşvet teklif etmek suçu İle Teknik Direktörü Vilardo ebedi boykot cezasına çarptırılınca Palermo kulübü feci bir duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor