Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • BEKATA DEDİ Kİ rr rr KOORDİNATÖR VALİLİKLER,KURULACAK içişleri Bakanı,Bakanlıkların mevcut bölge kuruluklarının da plâna göre yenidpn ayarlanacağını bildirdi ANKARA,ÖZEL ÇİŞLERİ Bakanı Hıizı Oğuz Beka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • DURUM Athenagoras'ın davranışları A THFJNAGORAS,Ortodoks Patriği olarak seçilip Türkiyeye M\geldiği sıralarda davranışları ile kısa zamanda iyi bir intiba yaratmayı başarmış ve samimî bir Türk dostu o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • ABDÜLHAK KEMAL YÖRÜK Yargıtay'ın yükünü azaltacak "Üst mahkeme,kuruluyor ANKARA,ÖZEL Adalet Bakanı Ahdülhak Kemal Yörük dünkü basın toplantısında Yargılayın yükünü hafifletecek olan «Ust mahkemelerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • TRAFİK KAİDELERİ BOYLE IGNENIYOR BUGÜN 3.SAYFAMIZDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • ŞEHİRLERARASI OTOBÜSLERDE SİVİL POLİSLER BULUNDURULACAK ANKARA,ÖZEL İçişleri Eakanı Hıfzı Oğuz Bckata dün,bundan böyle şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil polislerin görevlendirileceğini açıklamış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • 2 i kişinin ölümüne sebeb olan izmit'teki trafik kazasının,kaidelere uymamak ve fazla sürat yüzünden ileri geldiği anlaşıldı Çayırova Ziraat Okulu civarında çarpışan Alman ve İran plâkalı hususi otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • KULAĞINI TIKADI Kaskan Kennedy,Annapolis Deniz Harlı Okulunu ziyareti sırasında 21 pare top alisi ile sclânılanmıstıı.Bu sırada oynamakta olan iki çocuktan "iri top sesini pek sevmediğinden olacak kul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • "fiz sosyetesi Polisin,tahkikatına devam etmesi duyulan korkuyu büsbütün arttırdı LONDRA,A.P.BAŞBAKAN Harold Macmillan Hükümetini hâlâ devirebilecek mahiyette olan Ward Profumo Keeler seks ve siyaset
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • İLERİ DÜNYADAN BİR PARÇA İngiltere'deki olayı ü/crine en lıosa giden nükte çıktı:Mcmillan Parlâmeııtoıla bâzı devlet adamlarının garip âdetlerini kastederek mebuslara:Üzülmeyin,üzülmeyin.Bu seferki kı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • YARDIM GÖRÜŞMELERİ Türkiye Yardım Konsorsyumıı Başkam Von Mancolt,Konsoısyunı Genci Sekreleri ve OECD Başkan Yardımcısı Stotner Ankarada Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Kkrmı Alkanla lılr jröıiisıne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • Adana ve Kocaeli Emniyet Müdürleri yer değiştirdi ANKARA,ÖZEL Kocaeli Emniyet Müdürü Bcşir Yalçın Adana,Adana Emniyet Müdürü Kemal Çelik de Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne atanmışlardır,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı profesör doktor Münir Ahmet dün Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu'na Türkiye'de 1 milyon sakat bulunduğunu bildirmiştir.Resimde Sağlık Bakanı,Dernek Başkan ve üyeleri ile.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • Amerika zannı 1le İstanbul'a çıkan 2 kaçak yakalandı 30 yaşında Halil Kuan lie 28 yaşındaki arkadaşı izzet özcan limanımıza gelen Panama banıdarah "Stella Nepal" isimli gemiyle Amerika'ya kaçmak İster
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • Diktatör Başkanı devirmek için Haitiye çıkarma yapıldı SANTA DOMİNGO,A.P.AA.Evvelce Haiti'den sürgün edilen iyi silâhlanmış 300 kişilik kuvvet dün Haiti'nin kuzey sahiline çıkarma yapmıştır.Diktatör C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • Irak kuvvetleri Barzâmnin karargâh Kurduğu bölgeyi İşgal ettiler ba ;dat,ap Bağdat Radyosu asî Kürtlerin bulunduğu Barzan ve Maz.ra holgelerinin İrak ordusu birlikleri tarafından ele geçirildiğini açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • Maximilian Schell geldi 33 yaşındaki aktör,"Artist veya basın takımınız varsa,futbol oynarım,dedi ORHAN TÜREL SİZLERE bu yazımda 10 parmağında 10 marifeti ulan bir aktörü tanıtacağım.İsmi:Maximiiiian
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • HOME RUSK GROHYKO Nükleer anlaşmayı yarından itibaren diğer Devletler de imzalıyacak MOSKOVA,A.P.AA.RADYO NÜKLEER denemeleri yasaklayan anlaşmanın imzalanmasından sonra dün Moskova'da Batı Doğu ı gerg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • TÜRKİYE ANLAŞMAYI imzalamaya karar verdi ANKARA,ÖZEL Nükleer Deneme anlaşması Türkiye taralından da imza edilecektir.Ba kanlar Kurulu dun saat 15 de Başbakan ismet inönü'nün başkanlığında yaptığı topl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 07.08.1963
  • Mütehassıs Tarihçilerimizin hazırladığı Resimli Haritalı Mufassal Osmanlı T" I a r ı h i nin altıncı cildi de çıkarak tamamlandı.1-5 inci ciltler kırkar lira,altıncı cilt elli liradır.Toptan Satış.Yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ YOLL 1923 yılının başında İdi.Atatürk,o zaman hüal altında bulunan İstanbuldan edi başyazarı izmit'e çağırmıştı.Maksat,hilafetin ilgası ve lâiklik prensiplerinin yürütülmesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • Emniyet Müdürünün Basından ricası PAZARTESİ «ünü gazetelere Emniyet Müdürlüğünden telefon ettiler.Mıı(Jıır Haydar O/kın naat 14de bil Hasın toplantısı yapacaktı.Polis muhabirleri volttandır bovle hir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • I DENİZ MANZARALI t İŞahane Lüks* *apartıman daireleri* t î Sahihi eliyle Kadıköy Mo-5 da meydanında satılık lüks 5 apartman daireleri Tel:j J 36 08 42 MM.I.İYKT 112li 7 J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • Avukat Orhan Başarı tarafından Gerekseli Notlu Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu ile Sendikalar Kanunu Giizel bir batkı içinde netrerfil» mis.kitapçılara risftıtılmıştırf'ialı İH TL.Ta'pp adre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • TÜRK KÜLTÜRÜ 10.Ağustos)sayısı çıktı İsteme adresi:P.K.14 Kavaklıdere Ankara Baş Bayi:Bateş İstanbul MİLLİYET 11301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • YENİ İNCİ Rotların yüzde 30 yüksek olacağı sanılıyor İZMİR,OZTX 1963 mahsulü İncir rekoltesin 5(S5 bin ton arasında olacağı tahmin edilmektedir.Rajcolte te*bit heyetleri çalışmalarına balaşmıs ve bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • TÜRK YUNAN ÜZÜM ANLAŞMASI İZMALANDI Türkiye ile Yunanistan arasında b.r ¦üre one* üzüm konusunda yapılan anlaşmayı iki taraf hükümetleri tastık etmişlerdir.12 madeden ibaret olan protokolün bir maddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • KUMAŞ BOYALARI İÇİN EFESTE «KÖK» BULUNDU t/MİR,ÖZEL Bir Fransız fabrikatörü Efekte kumaş boyalarında kullanılan bir kok bulmuştur.Bir sürt önce Efes'e yaptığı ziyaret aırasında bulduğu kökten memleket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • Trakyada pancar Mahsulü bol ve iyi Bu vıi Trakva pancar mahsûlünün Jji n'.âufu piyasaca gelen haberlerden ögrenıimiçtil.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • İKİ İHTİLÂL l\AR'daki seminerde önceki piin bğleg den sonra ilk konferansı veren Ameri-IQ kalı bilim adamı Daniel Lerner «Iktig »adi kalkınma ve gelişen sosyal yapı» üzerinde durdu.Prof.Lerner,«Point
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • HP Osmanlı Devleti EKONOMİK ve Sosyal Etüdlcr Konferans Heyetinin iktisadi kalkınmanın sosyal meseleleri» konusundaki seminerinde dün bir konferans veren Prof.Ömer I liıfi Barkan,Osmanlı tınparatorluğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • TRUVA SEYAHAT BÜROSUNUN 17/Ağustos/l963 Cumartesi gecesi Senelerdir beklenen Müzikli Sürprizli Eğlenceli Ayrıca Twist Müsabakalı MEHTAP GEZİSİ Biletler bütün seyahat aeentalarmda Tel:49 10 76 REKLAMCI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • Matbaa Malzemesi Satın alınacaktır Bankamız için 9 kalem matbaa malzemesi satın alınacaktır.Bu hususa ait şartnameler,Ankara'da Levazım Müdürlüğünde ve İstanbul'da Galata Şubemizin Levazım Amirliğinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 11.kota tahsisli ithâl malları listesinin sanayici bölümünden AID fonlarında kayıtlı mallar için ithalât yapmak isteyen sanayicilerimizin 10 Ağustos 1963 tarihine kadar Sana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • İMAR ve İSKÂN BAKANLIĞINDAN Bakanlığımızda çalıştırılmak üzere betonarme ressamı alınacaktır.Müracaatların 10.8.1963 tarihine kadar Zat İşleri Müdürlüğüne yapılması.BASIN 14122 A.940S)11307
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • Bay ve Bayan NESİM RODRİG,oğulları TONİ RODRlG'in doğumunu ve sünnet düğününün 7 Ağustos 1963 hugünkü Çarşamba günü saat 14 de italyan Hastanesinde yapılacağından sayın dost ve akrabalarını davet eder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • ULARIMIZA VrlU standardize sindirim enzimleri eliksiri 1 hazımsızlık şikâyetlerine karş SAYA VERİLMİŞTİR lisansı altında imal edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • ¦WWiM'^WHU wiA.»M «cin—mı "in ınww.'^ı»w'!W.v ım»mm*u kiv Sadiye Kunterin kıymetli eşi,Meliha Kunter ve Profesör Nurullah Kunter'ln sevgili babaları,Rezzan Kunter*lrı Kayınpederi,Ayşe ve Ze nep Kunte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • FAZLA SARHOŞ OLDUĞU İÇİN PARALARI YIRTMIŞ Mustafa Kahraman isimli 22 yaşında bir şahıs önceki gece Taksim meydanında hâdise çıkartmış ve cebindeki paraları yırtınıştır.Çok sarhoş bulunduğu anlaşılan M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • ÇALIŞMA BAKANI ESKİŞEHİR'İ:GİTTİ "inat" otelinde devanı eden «tkti&adj Kalkınmanın Sosyal Meseleleri)seminer)ımınasebeliyle şehrimize gelen Çalışma Bakanı Bıılent Ecevit dun Bakanlığı İle İİRİli t.M k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • tımıtıımm IIMIIIIIIIIlMIHMimillMIItU TEK tük yeşermeye heveslenen l)ir kaçının yanında bütün yaprakları sararmış,kurumuş,kavrulmuş suyu çekik bir ağacı silkeler gibi abanıp sarsacaksın.Sarsacaksın ki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • ASFALT YOLLARIN ONARIM!KIŞ'A KADAR BİTECEK Şehir içindeki asfalt yolların nnaninıası kıs avlarından önce bitirilecek» tiı Belediyece yolların 21 Ekime kadar asfaltlanmış olacağı bildirilmiştir Fi'iı İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • SÜT YEKİNE DİAZİNON İÇEN ÇOCUK ZEHİKLENDİ Ortaktı vde S yakındaki bir ki/çocuğu dtazinon içerek zehirlenmiştir.Muallimna'cj caddesindeki 101 numaralı evde oturan Hüseyin Hergülen-In k\7.ı Perihan,kard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • BEYLERBEYİ YOLUN DA İSTİMLAKLER BAŞLIYOR Belediyece yapılmasına devanı edilen Üsküdar Beykoz yolunun Beylerbeyi Üsküdar kısmında,yolu rcnis/leimek için istimlâkine karar verilen 36 gayrimenkulden 13 u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 07.08.1963
  • FİRARİ BİR TAHSİLDAR ŞEHRİMİZDE YAKALANDI Zimmetine 60 bin Ura geçirmekten sanık Manisa Belediye tahsildar ve mutemedi Şerif Ali Uslu evvelki gun polis tarafından 5ei1rinu7.de akalarırnıstır.Manisa Su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Bir Alman kadınına Tecavüz etmek İsteyenler yakalandı Erdek'te kadının yolunu kesen üç kişiden ikisi tevkif edildi,biri kaçtı.BANDIRMA.ÖZEL Erdek'te 25 yaşında bir Alman kadma tecavüz etmek isteyen üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Kruşçev,protokol meselesini halletti MOSKOVA,AP Atom denemelerini durdurma anlaşmasının imzalanmasından hemen sonra Kremlinde verilen resmi kabulde,protokolde küçük bir karışıklık olmuş,bir garsonun t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Bu resim dim saat 13.15 te Şalı Kıza Pehlevi caddesi ile Ankara caddesinin keşişliği yerde Sirkcci'deki şerbetçilerin tam karşısında çekilmiştir.1 Burada ıDURMAK YASAKTIR».2 56192 plaka sayılı taksi y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Londra Radyosunun Türkçe Yayın Kolu spiker arıyor.Müracaat edenlerin ana dili Türkçe olmalıdır.Türkçeyi gerçekten iyi okumaları ve konuları birbirinden farklı olan ingilizce yazıları,Türkçeye düzgün b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • STENO DAKTİLO ARANIYOR İngilizceye bihakkın vakıf bayan Steno Daktiloya ihtiyacımız vardır.Taliplerin aşağıdaki adrese şahsen veya yazı ile müracaatları rica olunur.HF.R.MAK TİCARET LTD.Şİİ.Fermenecil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • S ANTALYA Manavgat ilçesinin Cevizler köyünde Bayram Ak'a ait evde,baca kurumlarının tutuşman ile ıkan yansında ev halkı pencerelerden atlamak Buretile kurtulmuş,fakat Bayram'ın 6 aylık çocuğu İbrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • w 'Arını i-r Kolorado'daki «ocuk haslahanesinin eski hastaları senede hir gün hurayı ziyaret ederler.DEV KARPUZ oradaki küçüklerle tanışıp hep heraher yemek yerler;Çocuklar 'bu geceye hazırlanıp çeşit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Jodrell Bank Rasathanesinin Müdürü,Rusların,çok pahalıya çıkacağı için,bu yarışmadan vazgeçtiklerini söyledi.WASHINGTON,A.P AA İngilterelin tanınmış Jodıell Bank rasathanesinin müdürü Bernard Lovcll,S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Kırklareli Korunmaya Muhtaç Çocukları Koruma Birliği Başkanlığından 1 İl merkezinde Muhtaç Çocukları Koruma Birliğine* 2fi8944,60 lira keşif bedelli Yetiştirme Yurdu binasının kalorifer tesisatı açık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • TEKNİK ELEMAN ALINACAK T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden inşaat Müdürlüğümüz Merkez kadrosunda çalıştırılmak üzere yeni teknik personel kararnamesi esasları dahilinde yevmiyeli veya ücretli asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Şeker hastaları için an'anevî Diabet Yemeği İli Şkğustoa 19fi3 Cuma günü saat 20-24 arasında Florya kulübünde yapılacaktır.Müracaat:Türk Diabetikler Cemiyeti:Tel:47 51 20.A MİLLİYET Il4tf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK!Doğu ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu nun ku-1 zey kesimleri bulutlu ve I yer yer çok bulutlu geçe-çektir.Mahallî sağanak muhtemeldi)Sıcaklık değişmeyecektir.Marmara,Trakya ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • TAKVİMDEN BİR YAPRAK W ^9 m ni»*» Z*+y Alın ele Kalemleri!HAYDİ arkadaşlar!Alın ele kalemleri.Yine İzmit j olunda bir trafik kazası oldu.Temcit pilâvını ısıtıp ortaya koyalım:¦Yolların kontrolsüzlüğü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Otomobille Dünya sür'at Hekoru kırıldı SALT FLATS,AA Amerika'll Craig Brcedlove 3 tekerlekll spor bir otomobille saatte ortalama 656 kilometrelik bir hıza erişerek dünya rekorunu kırmıştır.Salt Lake C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Bir fil,bakıcısını seyircilerin gözü önünde Öldürdü BERLİN,AA Salem ismindeki bir fil dün Berlin hayvanat bahçesinde,dehşetten dilleri tutulmuş ziyaretçilerin gözleri önünde bakıcısını öldürmüştür.39
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Kolombiya'da haydutlar 45 kişiyi öldürdü BOGOTA,AP Bir hükümet sözcüsü,Caldas eyaletinde yol kesen haydutların dün üç kamyonla bir yolcu otobüsünün içindekileri indirdiklerini,bunları sürükleyerek vir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Sivas'ın Uyanık köyünde 7 kişilik bir aile ile bir ana oğulu sular sürükledi.480 hayvan öldü SİVAS,ÖZEL İmranlı ilçesinin Uyanık köyüne 48 saattenberi yağan şiddetli yağmurların meydana getirdiği sell
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Bir hırsızdan çaldığı paranın vergisi isteniyor!TFRRE HAUTE,A P.Amerika Gelir Vergisi Müdürlüğü,hâlen federal hapishanelerinden birinde yatmakta olan sabıkalı bir banka soyguncusu aleyhine 32.462 dola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • İran'da kadınlar ilk defa seçime katılabilecek TAHRAN',AA.Lan anayasasının kabul edilişinin 58'incl yıldönümü münasebetiyle millete hitaben radyoda bir konuşma yapan Iran Şahı,«Bütün erkek ve kadınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Boşanan Henry Ford bir İtalyan'la evlenecek NEW YORK,A.P Minor ve World Telegram and Sun gazeteleri,23 yıllık bir evlilikten sonra karısı Anne'den ayrılmağa karar veren Henry Ford ll'nin italyan asıll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • Karısını kaçırmak isteyeni öldürdü ANTALYA,ÖZEL Korkuteli ilçesinin Kozağacı köyünden Veli Örgün adındaki bir şahıs Sütçüler köyünden 18 yaşındaki bir kadını kaçırmak isterken kadının feryadı üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • aboüicahsai^ mm*L İ £MİZÎ AKLINDAN4IKAK.O ZAMAN FARKIMA $il£ VAPAMıyA A^iN ONüM HAVASİ H^DfMHflîil HMMirt B£iKi PS tfrACtA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • DURSANA OĞLUM MİL YONLAR.IMA KONMAK ÇİNİ HÜSNÜ NİYET ^2.50 PAPEL HAPTALIK VERDİYDİ SANA l.AAİLYONLARIMI KURTARIRSAM 43*00 PAPEL verİRim NAMUSSUZUM-AH NE İyi KALPLİ PATRONSU.NUZ^ SİZ L y 'HIMML HANGİ 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 07.08.1963
  • 690 İŞÇİ ALMANYA'YA GİTTİ Halı Almanya'ya dün sabah saat 7 de,fi!M)Türk işçisi özel bir trenle hareket etmiştir.i! 0 Türk Uçisinden 450 si Essen Bölgesindeki maden linyit ocaklarında ve demiryolu inşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • a 1 uACPV B=N PETE—VADİNİ »ptBOVAl-ûBA S.DEN» KOCA.I "£^RABA L.ÂZ.M.VOUUM UZüN J-7' au-o—z1 r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • ^LL'A:HUKMirrW^rv $WfiM v S-û/vl,4 S/VAEXTUP SEYı'RDl' BELKİ V\E^A EOEC .SİN.AÇIP» OKUVAYlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • O.Aman ya Rabbi.O.Gülüyorum.Peli gibi gülüyorum.Katıla katıla gülüyorum.Evet nihayet gelmişti.İleni çukurdan çıkarttı.Biraz öteye götürdü.Yine çekiç sesleri duydum.Sanki bombalat patlıyor.Kulaklarımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • I SITK^ÜNEB I E Sardalya 4 Ateşte ve fırında pilakisi:Ej E Sardal anın,Temmuz ilâ Ekim aylarında,doma-E E tes,soğan ve digcr harçlarla birlikte pilakisi de 1er-S zPtli olur.Solungaçları halk lisaniyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON vö YENİ MACERASI Ona silâh mı attınız?Vuruldu mu acahn?Ses çıkarmadan dikkatle gözlerinin içine baktım.Bu husustaki merakı bayağı tuhafıma gitmişti.Snnra kafamı »alladım:Herif d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • ISTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı;vs kısa haherler 7.35 Salon orkestralarından 1.00 Haberler 8.10 Türküler 825 müzik 8.40 Küçük konser 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Melodiden melodiye 9.55 Kısa haberler 10.00 Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • ^5 OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] tyl niyetlerle başladığınız bir i$in yanlış anlaşılması sizi bira» üzecek.#h KOVA BURCU [21 Ocak 1« Çubar] Bir şüphe İçindesiniz.Rahat etmek lcin hakikati arayım».Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • SOLDAN SAÛA:1 Otomflbillerdo mekanizma dışı olan sac.doğrama,döşeme kısmı.2 Bir gaz;TERSİ ceviz.3 Resim yapmağa elverişli mevzu.yer.4 TERSt gogüs;Sütün yağlı kısmı.5 Şöhret;Su yüzüne çıkmış mercan ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • DENİZCİLİK BANKASINDAN Aşağıda yazılı malzeme alınacak.1 JENERATÖR:1 Adet Son teklif verme tarihi 26/8/1963 dür.2 ÇELİK KAZAN BORUSU:14.650 metre Son teklif verme tarihi 29,8/1963 dür.Şartnameleri Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • Sahibinden satılık kelepir iş hanı Galatada,alünda iki hüyük dükkân ve üzerinde üç katlı 700 metrekare betonarme,yük asansörü;50 KW.trifaze cereyanlı,su ve havagazı tesisatı ve telefonlu iş hanı acele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • Hlerl Çarşamba Rumi 1389 7 137» RtblUI' evvul Ağustos rtmmuı M 17 19 6 3 VAKİT VASATİ EZ ANÎ GUn«| 6.03 S.4S' n 13.20 B.00 tkindl 17.13 S3 Aksam 20 16 12.00 Yatai 12.0« 14(1 tnisak 4.03 7.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.aaına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra Makalelerden Mesrtl Müdür 1 HİKMET GOLDEREN Sror kıtmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kıtmından Mes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 lad falarda aantiml 40 T.L.6.T not aayfalarda «antlml 39 T.L.Birin d tayfada mhJ.200 T.L.Düğün,Nisan,Vik.Vh.Vefat ve Teşekkür İlânları 8 tantime kadar 7.eay-fada)M T.L.Küçük İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 07.08.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L 8 Aylık t 40 T.L Yıllık ı 75 T.L.Yabancı memleketler İçin âdi posta U« bu ttcretlarin bir miıll alınır.Uçak postacı icln tarife,kullanılacak pulun defcerlne tore değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • 5 adet kaptıkaçtı mubayaa edilecektir.Ereğli Kömürleri İşletmesinden Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle temin olunacak 5 adet Kaptıkaptının ihalesi 4/9/1963 Çarşamba günü saat 14
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • İzmir Bayındırlık Müdürlüğünden Dikili Jandarma Subay ve Astsubay lojmanı inşaatında noksan kalan 89684.22 lira keşif bedelli işler müteahhit namı hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • SATILIK EMLÂK m^—B KAD1KÖYÜNDE 5 odalı köşeoaçında.3 balkonlu,konforlu kat,sahibinden,uygun bedelle 36 22 95.KULEDİBİNDE kelepir depo 44 51 41.KARADENİZ Emlâk 720 M2 iki parsel bitişik cephe 16 metre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • SATILIK ATELYE Otomobil va kamyon servisine elverişli bina ve atelye takımlariyle komple satılıktır.Adres:Oto Sanayi Sitesi D.42 Levent MİLLİYET:11295
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • 'J111111111111 M111111M111 r 1111111111111111111111111111' f 11111111 I IM 1111' 111111111111 11111111J I ELENAN AHAMNAKTADIH i 1 Birinci sınıf bir elektrikçi,2 Otomatik ambalaj makinelerinde çalışmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • İstanbul Limanı Sahil Sağlık Merkezi Baştabipliğinden 1 6818 lira 75 kuruş)keşif bedelli Boğaziçi motorbotu makine revizyonu onarımı 12 Ağustos 1963 Pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır.2 istekliler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • Çocuk Hastalıkları Mütehassısı alınacaktır Türkiye Sellüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden İZMİT İşletmemiz Sağlık İşleri Kreş)inde çalıştırılmak ürere bir doktor Çocuk Hastalıklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • Kırşehir Vilâyeti Boztepe Kasabası Belediye Başkanlığından 1 Kırşehir Vilâyetinin Boztepe kasabasında yapılacak olan 96878/26 lira keşif bedelli Belediye binası inşaatı birim fiat esası üzerinden 2490
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 07.08.1963
  • bir fabrikada Bir kız arkadaşının yüklenmesine yardım ederken diğeri onu seyrediyorişçiye 15 lira vermektense 4 liraya çocuk Günde 8 saat 80 derece s.cakîa çahşan çocuklar durumdan memnun!ARTIK yağmur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Marlon Brando'nun BIK zamanlar koca bir servet verseler dahi unlu aktör Marlon Brando'ya bir televizyon gösterisi kontratı imzalatamıyacaklarını bilen prodüktörler bugün Brando'nun sik sık TV slıuçlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Kathy Kirbj"nin bilhassa gülümü Marilyn Monroe'yu andnijor M.M.ye benzemekten Hem me!hem ü Yeni bombanın isminin ilk harfleri K.K.MARILYN Monroe gibi yürüyor,onun gibi gülüyor.Saçının rengi,dudakları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Babıâli dedikoduları,Amerikan sosyetesi,Hollywood şöhretlerini anlatan "BİR KADIN GAZETEı 1» W Kitap:ÇETİN ALTAN.YAŞAR KEMAL.HALIT KIVANÇ.UMIT YAŞAR,OĞUZCAN.EMİN GALİP SANDALCI.SELAMİ İZZET SEDES VE İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığından Fakültemizin Genel Telefon Santral numarası 12 7408 olarak değiştirilmiştir.İlânen duyurulur.BASIN 13984 A.9316)11277
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • MX!h Her tÛFlû isteği karşılayan fotoğraf filmi,müptedilerin,yetişkin amatörlerin ve profesyonel fotoğrafçıların dostu olan dekopan filmidir.5u dört üstün kalitesi sayesinde bu filmlerden her zaman iy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Paraguayın dünyaca meşhur müzik elçileri Luis ALBERTO del PARANA Y su Quartetto LOS PARAGUAYOS 9 10 11 12 13 Ağustos Cuma,C.Ertesi,Pazar,P.Ertesi,Salı Yellerinizi ayırtmak için Metrdotele:62 40 01-125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Istanbul belediyesi şehir tiyatrosu rumelihisarı yaz temsilleri 10 Ağustostan itibaren)AV İ L L İ A M SHAKESPEARE Sahneye koyan:MUHSİN ERTUĞRUL HAMLET rolünde Devlet Tiyatrosundan misafir san'atkâr KE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • yarın akşam ORHAN BORAN-DOMİNO-RENATA-FARUK AKEL-GOLDEN TEENS Dans Orkestrası ve Dansöz SERAP ÖZER'i takdim eder Yeşilyurt Tel.73 81 46 FAAL 5797 11269
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • SİNEK SİVRİSİNEK VS.HAŞARELERE KARŞI:KIRMIZI ETİKET il i ENSEKTİSİD Aerosol V* SİVRİ SİNEK V* OK»NİUsİR.COKK«nTf5İB 33 ENSEKTİSİD B Aerosol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Millî Saraylar Müdürlüğünden:1 Milli Saraylar Müdürlüğü hizmetlileri için diktirilecek elbise,palto,iş elbisesi,iş gömleği ve Frenk gömleklerinin işçiliği kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Ttl:44 08 35)Kadının Arzu EtU£i Aşk F.İNCİ Tel:48 45 95ı:1 Zorla Evlendik C İlhan.2 Sepetçioflu ç.tlhan KONAK Tel:48 26 06)1 Ruyuk Misafir J.Sebcrır F.2 Marco Polo R.Calhoun R.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • ANTIDOTTi™« GRİP.NEZLE ^v J DİŞ AĞRISI X YANIKLAR GÜNEŞ YANIĞI ARI-BÖCEK SOKMASI ADALE ROMATİZMASI YARALAR.KE'SİK PİŞİK.KAŞINTI EKZCMA;ERGENLİK;DONUK r j DERİ ÇATLAKLA-RINDA VE TRAŞTANSQNRA\i;V KULLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 07.08.1963
  • Bi WARD m in Ward'm eski sevgililerinden Ronna Ricardo "Doktor hassas,düşünceli,problemleri olan bir kimseydi,dedi WARD dâvasınm en mühim şahitlerinden Ronna Ricardo evvelki gün gazetecilerle konuşmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • B SUNA ve TURGUT KESİM kızları TUNA'nın doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler 5.8.iyi»;Ankara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Türkiye'de petrol istihsali artıyor LONDRA,AA.Altı lisanda çıkan 1 milyon tirajlı «Petroleum Press Service» dergisi,Türkiyede petrol alanında kaydedilen gelişmeye dair bir inceleme yazısı yayınlamıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • İngiltere'den uçakla 50 inek getirtiliyor ANKARA.ÖZEL tngiltereden cuma günü uçakla elli inek getirtilecektir.Sığır ırkını Islâh için getirtilecek olan Jersey tipi bu inekler yeril sığırlarımıza nazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Yargıtay'ın yükünü azaltacak "Üst mahkeme,kuruluyor Baştarafı Birincide lefiyel yükleyen hükümler de bulun maktadır Kat İMıılkiyct Kanun Tasarısı:Bu tasarı ile Türkiye de kat mülkiyetini kabul etmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Mükellef veya sorumlunun Adı Soyadı İsmail Yerkazan Eşref Akşül Kadri Karabayoğlu Kadri Karabaveğlu Kenan Behzüllü Dairesince,bilinen adresi i1'.Tophane Derehoyu No.42 Çapa Akkuyruklu sok.No.15 '2 Şiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Açık eksiltme usulile tamirat yaptırılacak İstanbul Defterdarlığından Kesif Bedeli Teminatı Lira Krç.Lira Krş.2730 61 204 80 Çatalca Hükümet konağı binasının tamir işi.5212-169 1S38 92 137 Bakırköy ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • SATILIK KAMYONETLER i «3 Far/30 750 Kg.Orjinal k«-5 tali ve 2 adet.63 Chev-i ıolft 1750 Kg.orjınal Panel 1 S adet.J 3fi 03 33 dm AFİF 5 L İLANCILIK;4101 11310 î
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • G.Saray,U.E.F.A/ya Baştarajı Sekizincide M ETİN İN LAZİO'YA TRANSFERİNE i.SARAY MÜSAADE ETMİYOR Lazio'mın transfer teklifinde hulunmağa karar verdisi Galatasaray profesyonel takımı santraforu Metin Ok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • ÜÇLÜ TURNUA Baştarafı Sekizincide kalarak bu maçları,oynuyoruz» demirlerdir Spor Yazarları Birliği Fenerbahçenm bir başka organizasyonda kendilerine büyük avantaj temin edeceği Seklindeki teklifini de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • İngiliz sosyetesi Başûıînh İSİrincifo £inl anlamak,ve delil bulmak roah&ğr ri)yl« sâkm hır şekilde,sosyetemi!i.jk-srk seviyeleri arasında atayı ırmatonna devam etmekledirler.Ağzı kapalı,yır/ı?asık ada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • 2 otomobil çarpıştı,3 kişi daha öldü Baştaı'afı Birincide çındaki oğlu Orhan SÖRİıt ve Mümine Civelek ağır surette yaralanmışlardır.Haydarpaşa numune haslahanesine kaldırılan yaralıların durumu tehlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • DİĞER KAZALAR HABERLER Trafik kazalarında dun de üç kişi ölmüştür.Menemenden îzmire gitmekte olan şoför Mustafa Ortaköy idaresindeki minibüs yolda eşeği ile giden Muhittin Eı'e varparak ölümüne sebep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • DESTEKLE SEVW Sa&lık Bakanı dun ayrıra özel has trhane Rahipleri ile de görüsniüj kfcjBriiIf-i i'M -«Mıikıinıetımiz ozpI sektorıı desteklemektedir.Bu surette datu cok başarıya ulaşacağımıza iııanıyonı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • İşyerleri 40 işçiden 1 ini sakatlardan seçecek İf Baştarajı Birincid" Teklerdir.Böylelikle sakatların da rneın îeket sanayiine faydalı olmaları sas lanacaktır.Hâlen Türkiye'de 1 Milyon sakat bulunduğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Mamak'ta 9 sanık daha savunma yaptı ANKARA,AA 1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesinde dün de duruşmaya devam edilm iş tir.Duruşma hakkında ilgililerce verilen metin şudur:«20-21 Mayii olayları »anıkların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Suriye Başbakanı acele Irak'a gitti SAM.A A Rajbakan Sslah Bltar.dun İhtilâl konsej inden bir heyel ile birlikte Şamdan.Bagdad's gitmiştir.Bu ziyaret,frak ve Suriye idarecileri arasında geçen bir tele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Ordu mensuplarının kıyafetleri değişti ANKARA,fİZEL Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları» nın kıyafetlerini yeni baştan düzenleyen kararname dün yürürlüğe girmiştir.Kararnameye göre Türk Silâhlı Kuvvetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • ıı NURSELİ FÜSUN PEKCAN ile Yüksek Makine Mühendisi MÜ-FİT ÖZAJU nişanlandılar 4.8.963 Istanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • koordinatör Baştarafı Birincide Fransa'daki örneğe benzeyen cKoordinatör Valilik» müessesesinin kurulmasını zaruri görmekteyiz.İKTİSAT MECLİSİ Koordinatör Valinin yanında,Plân Bölgesinin Genel Meclisi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • MAXtMILLtAN if Baştarafı Birincide Ve dalıa ok var amma en başanlı okluğu branş da galiba sinema ve tiyatro.Bu mesleklerin ikisini de diğerlerine tercih ediyor.Çünkü 'ok mükâfat kazandım spor Bahaları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Muhtelif evsafta izolasyon ve conta malzemesi alınacak Ereğli Kömürleri İşletmesi Ticaret Müdürlüğü İstanbul Satınalma Bürosundan Buna ait şartname her gün satınalma servisinde görülebilir.Tekliflerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • IRAK KUVVETLERİ t Baştarnjı Birincide Bağdat Radyosu,hak askerlerinin ayın Bahada Kürtlere karşı yeni zaferle)kazandıklarını bildirmiştir.Resmi Irak kaynakları bu zaferlerin.Barzanl ile nihai çarpışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Tahmil tahliye işçilerine zam yapıldı ANKARA,ÖZEL Asgari ücretler itiraz tetkik kurutu Bâzı iç kollarında asgari ücretleri yüksf İtmiştir.Bu ay yürürlüğe gireck olan yeni asgari ücretler,vHl'*ma bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Cin Ordusu I960'ta 5 isyana hazırdı.WASHINGTON,AP.Amerikan Dışişleri Bakanlığı.960-61 vı Harında Çın askerlerinin huzursuzluklarını ve neredeyse isyan edeceklerini belirten gizli Kızıl Çin vesikaların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Karısının kaatilini kendi bıçağı üe öldürdü MUĞLA,ÖZEL Köyceğiz ilçesinin Ekşili köyünde önceki gpce zincirleme bir cinayet işlenmiş,bir şahıs,karısını öldüren kaatiii kendi bıçağı ile cansız yere ser
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Gümüşpala «Yüzümüz aydınlıktır» dedi DİYARBAKIR,ÖZEL A.P.Gerici Başkanı Ragıp Gumü;pyla dün sabah parti binasında partililerle temaslar yaptıktan sonra «Partinıi/in burada muhkem hîr kale haline gelme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • UWUI.JULUWWB anbu!Mükellefin veya sorumlunun J.t9dı soyadı Mükellefin dairece bilinen adresi Ödema Emri No.Mustafa Demırbüken Necat Çetin Nezihe Tezer Robert Noville Kemal Volkan Dündar Engin Terene Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN:1 Mevcut şartnamesine göre 70 ton Hublon pazarlık suretiyle satın alınacaktır.2 Pazarlığı 23/9/1963 Pazartesi günü saat 15 te Tepebaşındakî Tekel Genel Müdürlüğü binasındaki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Samsun Belediye Reisliğiı Su şebekesinde kullanılmak üzere 42 KW.takatli elektrik motoruna aküple dakikada 2000 litre suyu 85 metre irtıfaa basan bir adet Elektropomp,2490 sayılı kanun hükümleri gereğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • Şirketimiz İzmit Derince Tesisat ve Depo Müdürü Süleyman BURSALI,şirketimizden ayrılmış olmakla,mumaileyh adına şirketimizce tanzim ve itâ olunan bilumum vekâletnameler iptal olunduğundan,aşağıda tari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 07.08.1963
  • kon usu eıe an t Baştaraft Birincide SENATO TASDİK EDECEK Moskovada bulunan Amerikan Senatosu heyeti,Rus Barbakanı Kruşçcv'e nükleer denemeleri durdurma anlatmasının Amerikan Senatosu tarafından tasdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 07.08.1963
  • ÜMİT TAKIMIM CİHAT ARMAN ÇALIŞTIRACAK Ümit mili takım antrenörlüğüne Cihat Arman getirilmiştir.Ümit Milli takımı 27 Ekimde Arıkarada kampa alınacaktır.Son antrenmanı 2 Ekim de yapacak olan Ümitler,4 E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Teknik Komite Başkanı Saim Kaur dün basın mensuplarına milli takım mevzuunda izahat vermiştir.Resimde Kaur'u konuşurken görmektesiniz.Mulı Takım 2 Eylül'de ilân edilecek Kaur «Şöhretli değil,formda el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Altay,Varol a telgraf çekti:"Futbolcu musun,yoksa artist misin Derhal kalene dön!İZMİR,ÖZEL Allay kulübü kaleci Varol'a bir telgraf çekerek film yıldızları ile olan yakın alâkası sebebiyle futbolcuya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • F.BAHÇE,PETROLUL'A 3 EYLÜLÜ TEKLİF ETTİ Dün akşam toplanan Fenerbahçe ida re heyeti,Romen Petrolul kulübüne.Kupa Galipleri Turnuasında lsbul'da yapacağı ilk maç için 3 Ey-teklif etmiş,Bükreş'teki reva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Sarı Lacivertliler,Ogün hariç,maça tam kadro ile çıkıyor FENERBAHÇE bu gece saat 20 de Mithatpaşada Altay ile bir hazırlık maçı yapacaktır.Bu müsabaka,Fenerbahçe'nin yeni sezonda yapacağı üçüncü hazır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • îtçii!Turana m.F.Bahce'sis Uevam Edecek İmzaladığı protokola riayet etmeyen ve yeni şartlar süren F.Bahçe'nin teklifini Beşiktaş ve G.Saray reddetti.Turnuaya B.Spor ve Beykoz alındı 11 ve 21 Ağustos g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Btl akşam İsrail İle karşılaşacak olan Voleybol Milli takımımızın 5 elemanı soldan sağa)Değer,Tanzer,Yalçın,Ender ve Erdal bir maçtan önce.VOLEYBOL TURHUASİ Yeşilköy Açık Hava sahasında yapılacak ente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Aito,Beşiktaş'tan haber bekliyor ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiriyor Beşiktasın anlaştığı İtalyan futbolcuyu Aito Siyah Beyazlı kulüpten gönderilen bileti teyid edecek bir telgraf beklemektedir.Alto Bcş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • HAMRİN,YİNE KULİS FAALİYETİNE GEÇTİ İtalyan gazeteleri Florentine faktnıında Hamrin'ln tekrar kulis faaliyetine başladığını yazmaktadırlar.İsveçli futbolcu bu sezon transfer edilen Arjantin asıllı Mas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Bu sezon M.Paşa,19 Mayıs ve Alsancak'ta üç revir faaliyete geçecek Türk Spor Hekimliği Cemiyeti idare heyeti dün Sağlık Bakanı Yusuf Azizoğlu ile Sağlık Müdürlüğünde bir toplantı yapmış,sporcu sağlığı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Turgay,eski kulübü İzmirspor'a verildi İZMİR,ÖZEL Transfer İhtilâf Komitesi 'santrfor Turgay'ı eski kulübü Iznıiıspoı'a vermiştir.Altmordu'ya transfer olan futbolcu için iki kulüp arasında çıkan İhtil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Bütün futbolcuların kan grubu tesbit edilecek Futbol Federasyonu kulüplerden futbolcularının kan gruplarının acele tespit ettirilmesini istemiştir Beynelmilel Spor Sağlığı Teşkilâtının Prag'da yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • ATLETİZMDE İKİ DÜKYA REKORU 5.13 le dünya rekorunu kıran Amerikalı sırıkçı John Pannel bir atlayış sırasında,çıtayı geçerken görülmektedir.Sırıkta P 5.13 rü de aştı Amerika İngiltere'yi 1 kadın takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Türkiye Yunanistan genç millî basketbol maçı iptal edildi 25 Ağustos Pazar gıınü şehrimizde yapılacak olan Türkiye Yunanistan gençler milli basketbol maçı iptal edilmiştir.Yunan federasyonu,dün bir me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Beşiktaş,F.Bahçe aleyhine tazminat Dâvası açıyor.Şenol ve Birol'im transferinin yolsuz olduğunu bildiren Siyah Beyazlı kulüp bir deklârasyon neşretti Bo^iktaş Jimnastik Kulübü bir deklârasyon neşreder
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Kültıır-fizikfcıı sonra yapılan ciftkale çok zevkli geçmiştir.Resimde miiçdRiı evvel Kılıç,futbolcularla konuşuyor.Antrenmanda Yılmaz,Benan,Ergin,Doğan göz doldurdu,Metin,Lazio'ya gitmiyor lasaray pro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Türklere futbolu Szekelly öğretmiş Bir İtalyan gazetesine beyanat veren Palermo antrenörü «Türk millî takımını ben yükselttim» dedi ROMA,ÖZEL PALERMO'ya antrenör olan eski millî takım,F.Bahçe,G.Saray,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • r'.'M'Al^l".l7 Tenis,Eskrim,Dağcılık Kulübü idarecileri dün basın mensupları ile samimi bir toplantı yapmışlardır.Yukarıdaki resimde «oldan itibaren İdareci Osman Kcrnıen,Başkan Avnl Akman ve Sekreter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Davis Kupasında ingiltere,İsveç'i 3-2 yendi HALİTKIVANÇ LONDRA'dan bildiriyor Davis Kupasında Avrupa Bölgesi şampiyonluğunu isveç'i 3-2 yenen İngiltere kazanmıştır.Neticeyi tâyin edecek karşılaşma dün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • YARIŞLARI Hazıılafon:FARUK AYRAL KOŞU Favori:Ağahan Plase:Malatya gülü.Üsküdarlı İKtNCI KOŞU Favori:Mekik Plasr-Çimlli.My Valentine oçtntco koşu Kavmi:Şipşirin Plâs*-Saııtona IMıRJM NCO KOŞU Favori:Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Davutpaşa sezonu bugün açıyor Mahalli Ür kulüplerinden Davutpa-yeni sezonu bugün 17.00 de 5umergpor sahafında açacaktır.Takımı antrenör Turhan Pekoz çalıştıracaktır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • Yüzme Birincilikleri için seçmeler bugün Istanbul yüzme birincilikleri seçmeleri bugün saat 16.30 da Moda Havuzunda başlayacaktır.Her branşta en iyi dereceleri elde »den yüzücüler 12,13 ve 14 AŞustos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • MİLLÎ TAKIMA 3 KİŞİ DAHA ÇAĞIRILDI Yunanistan İle 24-25 Ağustos günleri yapacağımız milli yüzme ve sutopu maçları İçin namzet kadroya Î.Y.l.'den Duygu Değirmenci ve Engin Kepenek ile Galatasaray'dan T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 07.08.1963
  • İ.Y.İ.G.SARAYİ 2-0 MAĞLÛP ETTİ Saray Kupası sutopu maçlarında.İstanbul Yüzme İhtisas.Galatasaray'ı 2-0 mağlup etmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor