Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Trafik anarşisi halledilmezse m turist gelmez,BİZİM TRAFİĞİN UTANÇ DUVARI ına soktu.Karaköy'de karşıdan karşıya geçişe mâni olmak için konulan demirlere pek çok kimse akıl erdiremiyor.«Ne işe yarar bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Memurlar,cezalara karşı mahkemelere müracaat edebilecek ANKARA.ÖZEL Türkiye İşçi Partisi tarafından Anayasa Mahkemesinde açılan bir iptal dâvası neticelenmiş ve memulların valiler,kaymakamlar ve bucak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Deneme yasağı anlaşması Pazartesiye imzalanıyor DIŞ HABERLER SERVİSİ Nükleer denemeleri kısmen yasaklayan anlaşmayı imzalamak üzere dün Amerik'an Dışişleri Bakanı Dean Rusk ile ingiliz Dışişleri Bakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Muuhaisii Tarihçilerimizin 1 ıazirladığı Resimli Haritalı Mufassal v fP'4 13 7v\Osmanlı i man Tarihi nin altıncı cildi de çıkarak tamamlan kırkar lira,altıncı cilt elli iı.1-5 inci liradır.ciltler Top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • 'm Ward intihara teşebbüs ettikten sonra hastahaneve götürülüyor.Şarkıcı Julie Gulliver,"Dr.Ward ölürse,isimlerinin gizli kalmasını isteyenlerin kim olduklarım açığa vurdeâğtm;r diyor LONDRA,A.P.AA.DO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Christine Keeler Derin uykuda «Çok endişeli» olan mankene doktorlar uyku ilâcı verdiler LONDRA,A.P.CHRISTINE Keeler'in apartmanına dün bir doktor çağırılmış ve genç kadının uyku ilâçlarının tesiri alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • 500 köylü,3 Valinin önünde dövüştüler BURDUR,ÖZEL Yeşilova ilçesinin Yükseller köyü ile Merkeze bağlı K^ner bucağı köylüleri arasında çıkan silâhlı meydan,kavgasında bir kişi ölmüş,dört kişi de ağır ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Tasarruf bonolarının devri yasak edilecek Maliye Bakam,hazırlanan tasarı ile ödeme süresinin beş yıla indirileceğini söyledi ANKARA,ÖZEL MALİYE Bakanı Ferit Melen,tasarruf bonolarının ödeme süresinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • NİMET ABLA CAMİİNİN TEMELİ DÜN ATILDI Piyango bayii Nimet Abıanın Esenlepede 4 milyon lira sarfıyla inşa ettireceği camiin temeli dün saat 17 de törenle atılmıştır.Bir A.P.Milletvekili,2 Belediye Başk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • r .lln Istanbul Be-40 YIL SONRA lediyesininkuruluşundan bu yana geçen 40 yıl sonra sahip olduğu asfalt makinası faaliyete geçmiştir.Günde 300-350 ton asfalt yapan makina ile bundan sonra her yıl,şehir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • İl Radyosu arıza yaptı Vei'iel lâmbalarındaki ânza münasebetiyle İstanbul İl Radyosu dün gece saat 19.35 ile 20,25 arasında yayın yapamamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • AZİZÛĞLU SAĞLIK REFORMU„nu AÇIKLADI Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Yusuf Azizoğlıı dünkü Basın toplantısında,sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için alınan tedbirleri açıklamış ve «Bu tempoda çalışma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • HIRSIZLAR YAYA KALDIRIMI ÇALDI JOHNSTOWN,PENNSYLVANIA,A.P Pennsylvania'nın batısındaki bu şehirde polis,şimdiye kadar görülmemiş bir vak'a ile karşı karşıya kalmıştır.Hâdise,bir yaya kaldırımının çalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • İngiltere bâzı krediler için faiz almayacak LONDRA,A,Aingiltere Hükümeti dün Türkiye'ye açılan kredilerden bazılarının faizlerinin bir süre için kaldırıldığını açıklamıştır.Kalkınma ihtiyacı ve dış te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • sssr,9%R İTİRAF^ Alican.hükümetle hiç bir işinin ülmanıasından acı acı dert yanmış.Ancak hükümette mi iş yok,yoksa Aiican'ın mı hükümette,işi yok,orasını anlıyamadık.Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Aydemir ve Arkadaşları savunmalarını yapıyor Harbokulu öğrencilerinin yargılandığı 2 No.lu Sıkı Yönetim Mahkemesinde de savunmalar 12 Ağustos'ta başhyacak ANKARA,A.A.BİR Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Ruslar Hindistan'a roket teklif etti YENİ DELHI,A.P.Sovyetler,kara kuvvetlerini takvi I etmeleri maksadiyle Hintlilere karadan havaya atılır cinsten roket ve teçhizat yardımı teklifinde bulunmuşlardır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • Dörtler Hakkında Karar bir Ay sonra Müşterek Haysiyet Divanı bu süre içinde ifadelerin alınmasına karar verdi ANKARA.ÖZEL CH.P.Müşterek.Haysiyet a Dîvânı dün İhsan Aktürel' in başkanlığında toplanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.08.1963
  • İNÖNÜ'NÜN İSVEÇ İKİLİ TEMAS İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK DEMOKRASİ MİLLÎ BİR REJİMDİR C.H.P.KENDİ İÇİNDEN SEÇECEKTİR Başbakan İnönü tsveç TV muhabiri Barbru'Karabııda ile.Başbakan Demokrasinin memleketi selâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • SERMAYESİNE MEVSİM SONU SATIŞI GUTAN'DA Zevk ve kalite kunduraları GUTAN'DA Beyoğlu REKLAMCILIK 368!1110»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • 5/ö/r /a«/lSKRA,ERicsS0N ve diğer birçok tanınmış marka,muhtelif cins ve kapasitede İTHÂL MALı TELEFON SANTRALLARI İhtiyacınız için telekomünikasyonda ihtisas sahibi yegâne müessese TÜRKTELEFON Ltd.Şt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • Tediye kolaylığı ile 100 Merinos KAMGARN YÜN1PL1Ğ1 SATIŞI Banka teminat mektubu karşılığında,muhtelif numaralarda ^ 10û Merinos harmanlı beyaz ve boyalı kamgam yün ipliği satışlarına başlanmıştır.Önüm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • Esham Tahvilât'ta bu hafta İtfanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo Borsası genel olarak hareketsiz bir hafta geçirmiştir.Ancak,önceki gun 386000 liralık İş yapılan Borsada beklenmedik bir hareket olmuştu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • Neıv-York'ta I Dolar yine II Lira 15 Kr.NEW YORK Borsasında 1 Amerikan doları,Newsweek dergisinde yayınlanan «on tabloya Öre,24 Temmuz Cuma fttnu 11.1S Türk Lirasına tekabül etmektedir.NEWSWEEK'te çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • 1963 mahsûlü fındığın dörtte biri dışarıya satıldı Fiskobirliğin alım liatlan bek/en/yor DİŞ Alivre fındık satışlarına İzin verilmesinin ikinci haftası sonunda,1963 fındık rekoltesinin takriben dörtte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI DEVLET İSTİKRAZLARI HİSSE SENETLERİ BANKALAR T.C.Merkez B.150.T.I9 Bankası nama)66.T.lj Bankası ham.83.T.Sınai Kal.B.ham)190.Yapı ve Kredi B.nama)1250.Yam ve Kredi B.fham.125
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • TUZLA İÇMELERİ Karaciğer,Böbrek,Mide,Barsak dertlerinizden kurtaran biricik sağlık kaynaklarıdır.Her gün Haydarpaşa banliyö trenleri içmelere devam ederler.İLÂNCILIK 3892 11101
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • OZEL MORAN OKULU KIZ-ERKEK YATILI-YATISIZ İL J ANA-İLK ORTA ¦Of.RENCl KAYITLARI Dg |VAM ETMEKTEDİR GÜN-DÜZLÜ VE BİLHASSA i YATILI ÖĞRENCİLERİ-M İZİN 15 ACUSTOS'A I KADAR KAYITLARINI YF,I M»-KMM'ERI DL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • Sendikalar Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi j Grev ve Lokavt Kanunu Fiatı 250 kuruş İNKILÂP ve AKA KİTABEVLERİ İLANCIUK 3985 11106
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • SON 7 AY İÇİNDE ŞEHRİMİZE 31.534 TURİST GELDİ 1963 yılının ilk 7 ayında limanımıza 223 turist gemisi İle 31.534 turist gelmiştir.En fazla gemi ise Temmuzda 64 adet olup en az Şııbat'ta 5 dir.Türk gemi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • Küfürleri duyan adam bayıldı!"A RENA Oyunculan» 15 bin kilometre ve 3 ay süren Anadolu turnesinden döndüler.Oyuncuları «patron» olan bu topluluk Kuzey,Güney,Doğu,Batı ve Orta Anadolu'nun 20 11 ve İlçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Bilimsel ve Teknik Araştırma MİLLET Meclisinden ve Cumhuriyet Senatosundan sessizce geçerek bilimsel hayatımızda önemli inkılâplar yapacak «lan bir kanun bu günlerde yürürlüğe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • DİLENEN KADIN VE KIZ SAYISI ARTIYOR Dilenci takip işinin polise bırakılmasından ve Belediye dilenci kampının da misafirhane olmasından sonra,şehirdeki dilenci sayısı artmıştır.Sakat ve ihtiyar dilenci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • NURİ BEŞER VE TÜRKAY'm DURUMLARI DÜZELDİ Ankara asfaltından geçirdikleri trafik kazasından sonra Haydarpaşa Numune hastahanesine kaldırılan eski A.P.Zonguldak Milletvekili Nuri Beser ve Yapı Sendikası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • I AŞK ÜZERİNE YERYÜZÜNDEKİ en büyük mutluluklardan biri,belki de birincisi,hiçbir endişe bulutuyla gölgelenmeden erkeğin sevdiği kadınla,kadının da sevdiği erkekle beraber ol-ması galiba.Böylesine güz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • SAYIN HEKİM ve ECZACILARIMIZA Penisilin tedavisinde allerjiyi önleyen prokainsiz antihistaminikli yeni bir depo penisilin ANTİPEN "400" Her ı;tJe 400.000 ünite,antihıslammiklı penisilin ANTİPEN 800 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • TEKNİK ELEMAN ALINACAK T.C.Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden inşaat Müdürlüğümüz Merkez kadrosunda çalıştırılmak üzere yeni teknik personel kararnamesi esasları dahilinde yevmiyeli veya ücretli asker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • GUNLUK ALTİN FIATLARI Cumhuriyet »1.7» 92.75 0.35)Kesat Ura 134.00 134.50 ayni Hamit Ura.103.00 103.25 ayni)İngiliz Kral 114.00—115.00 ayni)Fransix Napolyon 03.00 03.50 ayni 24 ayar külçe altın 13.84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.08.1963
  • iktisadî kalkınmanın sosyal meseleleri ile ilgili seminer başlıyor İKTİSADÎ kalkınmanın sosyal me'seleleri» kon usun d a ki uluslararası seminer Pazartesi sunu Çınar Otelinde Çatışma Bakanı Bülent Ece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • ETEKLER UZUYOR Fransız moda desinatörü Chanıbert etekleri İyice uzatarak dizkapığının un santim kadar aşağısına indirmiştir.Bu elbise Paris'teki defilede teşhir edilmişti.«Zebra» isimli bu kıyafet ipe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • MEMLEKETTE N KISA HABERLER ANTALYA Manavgat ormanlarının Karataş mevkiinde yıldırım düşmüştür.Vikan yangın dört saat sürmüş ve 30 bin metre karelik bir saha yandıktan sonra söndürülmüştür.GAZİANTEP Ni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • yüzlerce Turist ve Berlinlinin gözleri önünde Batıya kaçmak istiyen bir çiftfe ateş açıldı Utanç duvarında bir Komünist muhafızlar genç erkeği vurdu,kadını ise topuğundan yaraladılar BERI.LV,AA.Yüzler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • s: m İMPARATOR TATİLDE Japon İmparatoru ve lmparatoriçesi tatillerini Kasabına adasında geçirmektedirler.İmparator,denizin alçaldığı zamanlarda karısıyle beraber kayalıklara giderek en sevdiği şey ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • Uniformdı A m Haziran 1963 tarihli «Milliyet»,te Hac farizesini ifa etmek I üzere otobüsle Hicaza giden bir okuyucumun «Rüşvet» başlığıyle mektubunu neşretmiştim.Yazıma girizgâh olarak da Peygamberimi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • YARIM HAVA KASIL OLACAK?Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri bulutlu ve az bulutlu geçecek,genel hava âkımı poyraz yönlü olacaktır.Sıcaklık değişmeyecek,yer yer sis görülecektir.İç Anadolu bulut
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • TEPFBAST CUMHURİYET PAVYONU Bu Akşam Açılıyor ORHAN BORAN Reservation 44 29 13 44 79 75
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • Şahane Manzaralı Apartıman Katları Sahibi eliyle.Kadıköy Moda Meydanmda deniz görür satılık lüks apartıman daireleri Tel:ü8 42 11Wh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • CUM BU AÇILIYOR Paris'in Meşhur Carosel Balesinin Baş Vededi BEYNELMİLEL ŞÖHRETLER RTTA TRIO LOS CARİM HIMALAYA ŞANTÖZ LİLİANA ARAP DANSÖZÜ DANSÖZ CAROSEL VEDET THEMIS j:frw!v SAMOURA ROULA Beynelmile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • oo «1 v.y.v.y.f MEHDİN Mî?N $ÖZVEHİWİUlM,WiM&J UT EDEBÎM.EUflMf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.08.1963
  • pisliği HAYINLIĞİ BİR.ADİLİĞİ YANIMA;Bu KOPPEĞİN ASIL.BEK.Ba-tugi YENME51N.ü.ZEHİR ZAK.KUAAOURG Bu BEYCİ i/V\ŞJP.PlN İŞİ ÖLOÜ-TAAA ARADIGıAA ŞEY VALLAHİ i LEF tutak tarafı mendeburun!TAN YOK BıR.1 İNŞ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • HAVOİ ÇA.Bu« öl».çox AZ ZAV\ANI MiZ.KALDI.C'xALlAA 6'i.RADAN SE Iİ BU HALDE B .RAkAcASlNA üp its» ÜZfiü-NUW.PAfcAT İtelM,İZDEN 'KİMİN ÖL.ESİ LAXIW.O».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • CISCO KİE JOSE SALINAS,ROD REEİ5 &ASJKA\ııSj MEMUBL4RI KâKŞı KOYAAAK I EZ.««İT HAYDUTLA* aTE ^e:BAŞi-a.Y/sj za.bahkas/im îçi savaş mbydahisjA oöneiz.psz.i'sc'l.l.A i 31R. £V4ea s/ veve.f l'*l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • ALtAHUK Atİ fcE* AluAW Ala-Aw»!VufCARCA ĞÜRULTTÛ OV_Du.VAZOMUN SA-ŞiNA BİR.^EV Mi 3BuDi ACABA 2»uî3w—
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • Hicri Cumartsi Rumi 1383 3 137» Rcblül'-vv»l Ağustos T«mmuı İT 1963 21 VAKİT VASATÎ EZANİ Güne» 5 58 »34 öfcle 13.20 4.56 İkindi 17.15 6.51 Aksanı 20.23 12.00 Yatsı »2.13 1.48 tmtak 3 57 7.33 mhwii mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • l IMilliuo» Milliyet Gazetecilik A.Ş.«dine Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesai Müdür t HİKMET GULDEREN Spor kumludan Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Maıaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2.3,4,5 İnci tayfalarda «antiml 40 T.L.ABONE TARİFESİ fi 0.T ncl tayfalarda lanUm)39 T.L.200 T.L.3 Aylık ı 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 75 T.L.Yabancı ınemUs 0 Düfün,Nisan,NlkaJı,Vşfat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • 20 Âdet Çeşitli KVÂ.da Cıvalı ve Termometren Transformatör SATIN ALINACAKTIR.İzmir Eshot Genel Müdürlüğünden 1 idaremizin ihtiyacı bulunan 20 adet transformatör çeşitli firmalardan ve dahilî piyasadan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • ^m m OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak)Sıkıntılı bir tün.İpinizde bir kararsızlık duyacaksınız.Sevdiriniz İnhanla beraber olunuztfh KOVA BURCU |21 Ocak 1* ÇubatJ Biri ile arık konuma ihtiyatim duyuyorsunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • Illlllli» MUSİKİ i TÜRKÇE'YE ÇEVRİLEN I OPERA LİBRETTOLARI BÜLENT TARCAN Dilimize çevrilerek oynanan operaların sayısı az E değildir.Yanılmıyorsam lilıretto'ların çevrilmesine E Fidelio'dan haşlandı v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • Bu mu?Mucize çağında değiliz.Bunun öldüğüne hiç bir şüphe yok.Belli olmaz.Tardüran gülümsedi:Beni korkutamazsınız doktor.Ama içi rahat değildi,içine kurt dürmüştü,doktorun yüzüne bir tuhaf bakıyordu.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • Teslim oluşun bundan daha veeiz bir ifadesi bulunamazdı.Birden içimin sızladığını hissettim.Necdet benim hayatta tek sevdiğim arkadaşımdı.Benim için kaç kere kendini tehlikeye atmış,kaç kere hayatımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • DEMİR YUMRUK SABAM SAAT 9 OAS4 14.30 A KADAR.SALONUN KADıNl_ARA ER EKTLER 3 DEN» ÖNCE ŞEL.ME.DİKCE,«eİNE GÖRE Bu KO.UAV 8Î^ tOVZAKJÇv T*RlİS^llİöSSöl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • SOLDAN SAâA:1 Eski Yunanda bir filozu»'.2 Tersi notada duraklama »aitti;Eski istanbul'un adlarından bir ianesi.3 Bir İse hu-1 veslendtrmek İçin verilen mükafat;öküz.4 ölüm;Tersi İlave.5 Suudi Arabista
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ MERSİN MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İşletmemiz depolarında mevcut ve 1962 yüı Standardizasyonuna göre tasnif edilmiş 3121 adede denk 570.574 M3 muhtelif cins orman evmali 14 parti halinde mu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.08.1963
  • V İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açjlıs ve kısa haberler 7.35 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.10 Türküler 8.25 Çeşitli müzik 8.40 Küçük konser 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Melodiden melodiye 9.55 Kışa haberler 10.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.08.1963
  • lllitKiV-UDOR AKÜLERİ Emniyetli Uzun ömürlü pksek kapasiteli Kiiliü}:i.jitj î:î:t:i:1 i:«aa.aa.F^ aa-aa.«aa.a.aaaa.aaa.aaa.a.t l-I|»a«l .a.imiiioimiiiiIikhiiii.aaaa.a.aaa.«a a.a.«lİMllOfM.Ill)1.IHIM.H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1963
  • ISTANBUL 27 42 10 AN KAR A IflEFON SATILIK EMLÂK LEBİDERYA Kumburgazda meyvali.200 ağacı olan itinde 3 odalı evi bulunan 3000 m2 satılıktır.44 18 97 KADKÖYÜNDE 5 odalı 3 balkonlu köşebaşı konforlu kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1963
  • KARAB fi63/lüfi IVJMefenik Ufil/238 Eias S.Rtis V:Fikri Kulan,Aaâ:Oıhan Sosyal Azâ:Naci Tanveıdi Sitil No:HÜ33 Sicil No:87X3 Sicil No:1031Ö Kayakçılıktan sanık ve bulunamaması sebebiyle hakkında muvak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1963
  • İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Geçici Keşif b«deü teminatı Eksiltme gün işin Mahiyeti L.Kr.L.Kr.ve saati t m Üniversite binala* 45.036 00 3378 00 13.8.1063 rında yapılacak Salı boya.Sa:15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1963
  • m Sanık bilahare Tarım Bakanlığı civarında sürüldüğü ve Muhaliz Alayının o tarafa doğru harekete geçmesi üzerine Fethi Gürcan'la birlikte ve yanlarında Harbiydiler de olduğu halde,üç,arabadan müteşekk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.08.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 11 inci kota tahsisli mallar listesinin sanayici bölümünden ithalât yapmak isteyen sanayicilerimizin İÜ Ağustos Cumartesiye kadar Sanayi Şubemize müracaatları ilân olunur.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • KEELER GİTMİYOR Danimarka seyahatinden vazgeçen Christine Keeier iilm hazırlıktan ile meşgul EVVELKİ gün Danimarka'ya gitmesi beklenen Christine Keeler bu seyahatinden vazgeçmiştir.Keeler hâlen çevire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • GRETA GARBO'yu KİMSE TANIMADI BADEN BADEN Dört hafta bu şehirde kalan eski film artistlerinden Greta Garbo'yu kimsenin tanımadığı,sanatkârın ayrılmasından sonra kalmakta olduğu otel idaresi tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • ic+ic*+ick**ir+ic*+ir***+ir+SİNEMA mTuu,acuc Okjouc Yaşamak için.H ER ne kadar yabancı ük kelerde olduğu gibi,Türkiye'de de sinemacılığın tarihi dokümanter bir filmle başlarsa da,Türk sinemasında dokü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • ŞEHİR OPERASI AÇIKHAVA TİYATROSUNDA 3 Ağustos Cumartesi 21.15 de SON TEMSİL I Ferhan Onat Licinio Montefusco Amedeo Zambon RİGOLETTO OPERASINDA YARASA Opereti biletleri 5 Ağustos Pazartesi günü saat 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • mm ur i.'J,WMMW MP a£.RAHAT ET!Arçelik Buzdolabının,Türkiyenin en uygun fiatlı ve en üstün kaliteli buzdolabı olması hu imkânı artık her aileye sağlıyor:10,2 ayak ARÇELİK Buzdolabı,peşin 2900 lira vey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • GÖLCÜK BELEDİYE İşletmemiz elektrik şebekesinde 15 Kav.lık hava hattı ve kablo şebekesi 1,2,3,4 No.lu trafo postası elektrik teçhizatı ve 4 No.lu trafo binası inşaatı alçak gerilim şebekesi ve bu şebe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • leopafra Londra'da da beğenilmedi Büyük masraflarla meydana getirilen filmler pek beğenlimiyor. Pekin'de 55 gün» den sonfa Kleopatra» da film eleştirmecilerinin ağır tenkidlerine maruz kalmıştır.Sinem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • LA LOLLO,LONDRA'DA Unlü italyan yıldızı Glna Lollobrigida ilk defa bir ingiliz filminde oynamak üzere Londra'ya gelmiştir.Filme başlamasından bir müddet önce Londra'ya gelmesinin sebebini soranlara Gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • "İncil,in çevrilmesine başlanıyor PARIS,AA.If j*m COLUMBIA» film şirketinin Paris'teki bürosu,twlyaii yapımcısı Dino de Laurentiis ile şirketin temsilcilerinin imzaladıkları sözleşmeye göre,«tncil» in
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • SİNEMALAR 7 Şimşek Asiler Beldesi R.l.Casuslar BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)999 uncu Ceza Taburu A.İNCİ Tel:48 45 95)1 Akasyalar Açarken—G.Arsoy.2 Rıfat Diye Biri A.İşık.KONAK Tel:48 76 06)1 Mataharlnln
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.08.1963
  • DENİZCİLERE VE HAVACILARA 59 SAYILI TEBLİĞ 12 ve 13 Ağustos 1963 tarihlerinde gece ve gündüz aşağıda sınırları bildirilen saha içinde Seyretme,Demirleme,Avlanma ve 5000 metre yükseklik can ve mal emni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • ACI BİR ÖLÜM Artvin eşrafından Kaya Oztan ve Saadet ûztan'ın kızı.Erzurum Çakmak Hastahanesi Asabiye Mütehassısı Yarbay Ur.Nazım Özkan'ın eşi.Nat'ia Özkan,Müteahhit Niyazi Oztarı,Tüccar Soner Oztan'ın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • AÇIK TEŞEKKÜR Pek kıymetli varlığımız iyi insan Seher YALÇUKun cenazesine bizzat gelerek,çelenk göndermek suretiyle veya telgraf ve telefonla taziyede bulunup sonsuz acımızı paylaşan bütün dost,akraba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • TEŞEKKÜR Mazlum Üder ve Cevahir üder'ln kızları,Azize.Cahit ve Cahide üdeı'in melek yüzlü biricik kardeşleri MUAZZEZ ÜDEKİn genç yaşında aramızdan ayrılması üolayısiyle cenazeye iştirak eden ve büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • MEVLİDİ ŞERİF 22 Haziran'da izmir'de trafik kazasında aramızdan ayrılan ailemizin medarı iftiharı Kıdemli İstihkâm Binbaşısı ŞEVKET YILDIRANın aziz ruhu İçin 3 Ağustos 19G3 bugünkü cumartesi günü öğle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • MEVLİD Şlml agg» Me ilmin Tiiccaı 1 terzi Hüseyin Hüsnü MADENLİ bu ruhuna ithaf olunmak üzere Wig?M 3 8 9«.'i cumar-lesı buğun ikin-EÜI d' namazını WB müteakip Aksaray Valde Camil şerifinde Hafız Zen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • TEŞEKKÜR Feci bir kaza neticesi hayatın-E dan ümit kvsilen biricik kızımız E Fİ Lİ Z' i Haydarpaşa Numune Hastahane-E sinde mucizevi bir ameliyat ile E s kurtaran ve tek evlâdımızı bize î tekrar kazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • i 5 61,5 ÖC-126 LODER beygir güçlü Dizel motoru ile mücehhez 1,5 yarda küp kepçe kapasiteli Ayrıca kazma tertibatlı Buldozer Ataçmanı ile beraber gelmiştir.TÜRKİYE UMUMİ MÜMESSİLİ OTOKOÇ ANONİM ŞİRKET
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • KOCAELİ DEFTERDARLIĞINDAN Malm Cinsi Miktarı Beher kilosu Lira Kuruş.Muh.Bed.Tem.Ak.Lira Krş.Lira Kış.Bulunduğu Yer Hurda saç bidon 10 000 Ad.3 00 Muhtelif şamandıra lOChon)36 Ad.20 Lokomotif 26 ton)4
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Menkul Satış ilânı İstanbul 12.İcra Memurluğundan Dos.No:1963/4271 Bir borçtan dolayı mahcuz olup açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş bulunan eem'an 2845 lira muhammen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Üsküdar Sulh Hukuk Hâkimliğinden:962/547 Eeğriş ağanın oğlu ve Zehradan doğma:Kâzım ve karısı Nesip hanım.Yukarıda İsimleri yazılı şahısların İkametgâh adresleri tesblt edilememiş olduğundan aleyhleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Fazla güneşte durmaktan mütevellit baş ağrılarına karşı OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago ağrılarını teskin eder OPON,grip ve nezle başlangıcında birçok fenalıkları Önler GÜNDE 6 TABLETE KADAR ALINABİL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • GAYRİMENKULUN SATIŞ İLÂNI KARTAL İCRA MEMURLUĞUNDAN 962/512 T.Bir borcun temini istifası için satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi ve evsafı:Maltepe Bağlarbaşr Mahallesi Bağdat Caddesinde 271
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • YÜN I PL t Öt SATIŞI Yünlü Sanayi Müessesesi Hereke Fabrikasında mevcut muhtelif cins,numara ve renklerde Yüniplilderi,şartnamesine göre kapalı teklif abnmak suretiyle satılacaktır.Taliplerin en geç 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Senenin En Büyük ve îtina ile Hazırlanmış AVRUPA GEZİMİZİN Hareket tarihi 10 Ağustostur.Son kayıt günü 6 AŞtistos aksamına ka* dardır.Sayın yolcularımıza arz olunur.UTOR TURİ2M Bilet aatıs yerleri:Uto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • ızizoğlu,"Sağlık Reformu,nu açıkladı A Baştarajı Birincide n önümüzdeki 15-20 yıl içinde bütün memlekette sağık hizmeteri sosyalle$tirllecektlr.1962 de Mus,1963 de Van,Bitlis,Hakkâri,Ağrı ve Karı 1964
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Tasarruf bonolarının devri yasak edilecek Baştarafı Birincide HELEN'İN KONUŞMASI DİYARBAKIR.AA.Maliye Bakam Ferit Melen dün sabah saat 9 da siyasî parti il merkezlerini ziyaret ettikten sonra Dilan si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • AYDEMİR t Baştarafı Birincide Sıkı Yönetim Mahkemesinde,20-21 Mayıs olayları sanıklarından Talât Aydemir'ln avukatı savunmasını bitirmiştir.Müteakiben Talât Aydemir savunmasını yapmıştır.Rıfkı Erten v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Demokrasimizin başlıca desteği:Ordu Raştarajı Birincide leri yapacakları toplantıda,idare edecekleri kolaylıkla seçecek ve onlara parti kadrosu yardımcı olacaktır» demiştir.REJİM KONUSU iskandinavya m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • ir İtalyan modacı Türk motifli elbiseyapaca Yetimleriyle seyahat eden ve 4 damacana su alan Kontes Somaini,Kayseri'deki halı desenlerini fevkalâde buldu ORHAN TÜREL j TALYAN sosyete ve 0 moda âleminin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Trafik anarşisi halledilmezse t Başîarafı Birincide j kiye'nln başta geldiğini senelik maddi Türkiye'de trafik anarşisinin bütün zararın 100 mllyonlaroa âövtic yaklaşşiddetiyle hüküm sürmekte olduftun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • 6200 VASITA KONTROL EDİLDİ ANKARA.AA.Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi tarat'ınaan son 24 saat zarfında,şehirle!ve şelürdısı karayollarındH tiiLH)vasıta kuntrola tabi tutulmuştur.Bu kontrüllar ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Sarhoş suçluyu hafızası kurtardı DETROIT,A.A.Yargıç Frank G.Schemanske.karşısına getirilen 58 yaşındaki John Abraham'a hitaben «Sarhoşluk sugııııdan kaç defa karşısına getirildiğini hatırladığı takdir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Hamamdan para çalan I iffl.İMİ saralı mahkemede bayıldı Çarşamba'daki Mehmet ağa hamamından,numarası tesbit edilen 5 lira talan Felhi Goz.dün 5 inci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tevkif edilmiştir.Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Akdeniz'de bir Türk şilebinde kavga çıktı SİCİLYA,A.P.Bir Türk şilebinde çıkan kavgada bıçak darbeleriyle yaralanan iki denizcinin hastalıaneye kaldırıldıkları polis tarafından bildirilmiştir.Gemisefe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • 468 Belediye' de teknik eleman yok ANKARA.AA imâr ve İskân Bakanlığınca yt ı lan bir anketten,mevcut belediyelerimizden çoğunda teknik eleman bulun madiği anlaşılmıştır.Anket sonucuna göre.468 beledi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Yunan Genel Kurmay Başkanı çeldi ANKARA,M.Ali KIŞLALI bildiriyor Yunan Genel Kurmay Başkanı Korgeneral J.Plpilis'i dün hava alanında karşılayan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunay Milllyet'e v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • WARD'm SEVGİLİSİ I Baştarafı Birincide Şimdiye kadar yalnız Julie Gulliver Ward'i görmek İçin hastalıaneye gel-mistir.Fakat hastahanerıin bir yetkilisi ¦Sadece akıulıalar,ki/lar olmaz» deyince i Julle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Üniversitelerde giriş imtihanları ayni günde Bakan,şebeke almak için Fakültere giren öğrencilerin kayıtlarının silineceğini söyledi ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı Dr.İbrahim Öktem,dün Ankara,İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Karikatürist Nehar Tüblek İtalya'da üçüncü oldu BOKDtGHEKA.İTALYA,AP Milletlerarası mizah yarışmasında Türk karikatüristi Nehar Tüblek üçüncü olmuştur.Armağanı bir «Gümüş hunna» olan bu dereceyi Nehar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Christine Keeler derin uykuda İ Baştarafı Birincide 21 yaşındaki Christine Keeler,Dr.Ward'm duruşmasının başlıca şahidi,ve İngiliz hükümetini sarsan skandalin başlıca kahramanlarından biri olmuştur.So
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • DENEME YASAĞI j^ Baştarafı Birincide Başkan Kennedy ile bu konuda bir toplantı yapmıştır.Rusk'un Kruşçev ile yapacağı görüşmelerin 3-4 gün süreceği tahmin edilmektedir.Amerikan Dışişleri Bakanına.Harr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Bir sabıkalı,arkadaşını kamyonun altına itti Bir sabıkalı hırsız önceki gece yatısı Unkapanında esrarkeş arkadaşını 6 tonluk bir kamyon altına ilerek ölümüne sebep olmuşturibrahim Badıl adındaki sabık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Yugoslavya doğumlu Türkler Üsküp'e döviz almadan gidebilecekler t $kjiH($eki ^Jepıern rçvünase beliyi*.Türkiyedeki Yugoslavya ^oğurnlu yıa-j tandûşİar dolarlık dövizle 3 aylık-pasaport alarak yakınlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.08.1963
  • Tarlaları ilaçlayan bir uçak düştü ANTALYA.ÖZEL Finike İlçesinde-ziraî İlaçlama yapan bir uçak yere düşerek infilâk etmiş ve pilot,yanarak ölmüştür.Pilot Kemal özgiiney idaresindeki uçak Finike'de pam
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.08.1963
  • Cooper/pestile çevirdi amp.m FIRTINA başladı ve bitti.Clay rakibini nakaut edememişti,ama iyice dövmüştü.Fakat hakemler,10 raundun sekizinde Clay'i,birinde Jones'u galip saymışlar,birini de berabere k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • SUAT.KILICI İTHAM ETTİ Eski G.Saray'h millî futbolcu «Çifte şampiyonluğu Kılıç ile Özarı değil,biz futbolcular kazandık» dedi BEŞİKTAŞLI Suat Mamat,«Gündüz Kılıç ile aramızdaki geçimsizlik kapandı ini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • [MİLLİYET I Şenol'un düğününde Beşiktaşlı idareciler yoktu ama,futbolcular eski takını arkadaşlarını unutmamışlardı.Çok neşeli geçen düğün şahmında esprileri ve şakaları ile etrafı neşelendiren Galata
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Mevsimin ilk hazırlık maçı bu akşam Mithatpaşa'da F.Bahçe K.Paşa ile karşılaşıyor Sarı Lacivertli kadroda yeni transfer edilen Şenol,Birol,Ogün ve izinli olan Şeref yer almıyor.FENERBAHÇE bu gece Mith
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Abdi Özkutlu Kupası boks maçları yarın Fenerbahçe Kulübünün «Abdi özkuüıı Kupası» boks müsabakalarını yapmaktan kaçınması üzerine,yeni kurulan Agaspor boks kulübü müsabakaları organize etmeğe karar ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Amatör kulüplerin tahsisatı verilmedi Her sene Temmuz ayı İçinde' Bölge Müdürlüğünün amatör kulüplere vermekle olduğu tahsisat,henüz ödenmemiştir.Gayet zor durumda olduklarını 611diren amatör kulüp id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL BİRİNCİ KOŞU Favori:Feruzehatun,Plase:Boncoeur.Beyhan,Sürpriz:Primadonna İKİNCİ KOŞU Favori:Haldun,Plase:Albey.Kadersiz,Sürpriz:Akdoğan ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Şehlâ 1,Plas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • FİFA listesinde 7 Türk hakemi var ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu 1963-64 yılı için FİFA hakem listesini hazırlamış tır.Bu listede 51ı hakemlerimiz bulunmaktadır Cezmi Başar,Faruk Talû,Mustafa Gerçeker
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • YUNANİSTAN v POLONYA MAÇINI GERÇEKER İDARE EDECEK Atina'da Yunanlstan-Polonya arasında yapılacak oları Avrupa Millî Takımlar Kupası maçını Mustafa Gerçeker idare edecektir.Yan hakem likleri İse Kemal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Avrupa'da 110.249 kulüp var U.E.F.A.tarafından yapılan istatistiklere göre Avnıpada 9 milyona yakın futbolcu olduğu açıklanmıştır.Avrupa Futbol dahil Futbol Federasyonlarından alınan bilgilerde şu ent
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • PATTERSSON,KLASMANDA SEKİZİNCİ.PROVIDENCE,A.A.Dünya boks klasmanında ağır sıklette ilk on sıra belli olmuştur.Klasmanda birinciliği elinde tutan Sonny Liston en üstün boksör olarak gösterilmfktedir.l.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • B.Almanya ve İran voleybolcuları geliyor III.İstanbul Enternasyonal Voleybol Turnuasına iştirak edecek olan Batı Almanya ve Iran takımları pazar günü şehrimizde olacaktır israil takımı pazartesi.Yunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Milliyef RESİMLİ KISA HABERLER 0 Bu yıl ikinci milli ligde yer alacak olan Adana Demirspor profesyonel futbol takımı yeni mevsimi açmıştır.Antrenör Muharrem Gülergiin,«Geçen defa milli ligde karşılaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Atletizm'de Amerika Almanya'yı da Yendi:141-82 HANNOVER,A.A.Avrupa'da bir turnede bulunan Amerikan millî atletizm takımı.Batı Amanya'yı da hezimete uğratarak 141—82 mağlûp etmiştir.40 000 seyircinin t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Feriköy de yeni sezonu Beşiktaş yarın,Taksim ve Galata ile hazırlık maçı yapacak.G.Saray dün çalıştı FERİKÖY profesyonel ful-bolcular ile idare heyeti üyeleri birer t.ı konuşma yanmış ve daha sonra rn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.08.1963
  • Güreş millî takım seçmelerinden bir görünüş.Solda Talât Makaracı ile Ünver Beşergil,safda Mehmet Avcılar ile İbrahim Karakuş kozlarını paylaşıyorlar.Millî takım kadrosu hariç,dört güreşçi belli olmuşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor