Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • 20 21 MAYIS OLAYLARI DÂVASINDA Nusret Karakaş'la Mehmet Erengül'ün fiili durumları değiştiğinden savunmalarını hazırlamaları bildirildi ANKARA,AA.21 Mayıs olaylarına j/J katılan Ankara ve İstanbul san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Yalancı muhbir için Anayasa Mahkemesine müracaat etti ANKARA,ÖZEL Yeşilköyde oturan,Emin Saver İsminde bir şahıs,İzmir'de «Un adam kız kaçırıyor» diyerek ihbarda bulunan ve mağduriyetine sebeb olan şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • sk;'v mmmm.İcra ve İfiâs Kanununda değişiklik SON yılların siyasî olaylarının iktisadı hayatımızda yarattığı krizler neticesinde piyasada 'borcunu ödememek* tabii sayılan bir hal almıştı.Ancak bu duru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • C.H.P.HAYSİYET Dîvânı toplanıyor ANKARA,ÖZEL CHP Müşterek Haysiyet Divanı bugün İhsan Akturel'in başkanlığında genel merkezde toplanacaktır.Haysiyet Divanı,partiden kat'l İhraç kaydiyle sevkedilen Kas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • VEBA İÇİN İRAN hududunda gerekli TEDBİRLER ALINDI VAN,ÖZEL Iranda başgösteren veba salgını dolayısiyle hududlorımızda sıkı tedbir-]er alınmıştır.Sağlık Bakanlığı İrandan sınırlarımıza giren herkesin,v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • 80 SAAT ENKAZ ALTIMDA KALDIKTAN SONRA KURTULDU Usküptcki depremde enkaz altında kalan İH yaşındaki bir kız,80 saat sonra kurtarılmıştır.Resimde kızı harabenin içinden çıkaran Yugoslav askerleri ve Fra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Çelik Ciğerde I LONDRA,A.P j| |P q Stephens hastahane-Ş J&jt si "Pt'ratörleri dün t&M* Dr.Ward!ameliyat etmişler ve nefes E alabilmesi için boğazında bit Devamı Sa.7,Sil.2 de J mmimiuiffiİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Roosevelt ve İnönü,Kahire Konferansında Roosevelt'in 1943 fe İnönü'ye mektup açıklandı ANKARA,ÖZEL ESKİ Amerika Cumhurbaşkanı Franklin D.Roosevelt tarafından Türkiye ile ilgili olarak yazılmış beş mek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Ölü,kalktığı Morgda ertesi sabah dirildi İZMİR,ÖZEL Basmane Tren İstasyonunda intihar etmek için kendini tren altına atan bir ispirtocu ölü olarak kaldırıldığı morgda ertesi sabah dirilmiştir.İspirto
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Kennedy,"Moskova ndlaşması gerginliği hafifletecek adımdır,WASHINGTON.A.A.Başkan Kennedy dünkü basın toplantısında Moskovada parafe edilen Nükleer Denemeleri Yasaklama Andlaşmasını onaylayacağına inan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Millî Eğitim Bakanı bu yıl uygulanacak yeni eğitim düzeni hakkında izahat verdi ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanı Öktem dün yaptığı basın toplantısında «Bu yıl bir tek öğrencinin dahi açıkta kalmaması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Belediye Zabıtası yaptığı koııtrollanln,vesikasız satıcıları toplarken.3 günde 300 vesikasız seyyar satıcı yakalandı Belediye,seyyar satıcılarla mücadelesinde çevirme ve baskın sistemini uyguladı BELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • ast?aa?MÜMKÜN OLURSA Pala Pasa son demecinde:Milletin sag duyusuna güveniyoruz,demiş.Bi/e kalırsa sağ duyuya güvenmek pek isabetli olmaz.Kaabilse güvenmek iıln olu duyular bulmak daba garantilidirç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Futbolcu «Büyük» Ahmet Berman,hâdise çıkardı Galatasaray takımının elemanlarından Ahmet Berman,Kâmil Tuuuoglu adındaki arkada;ile birlikte «Sarkıntılık ve vazifeli polislere fiili mukavemet» Iddiasiyl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • BAĞDAT'TA 21 KİŞİ İDAM EDİLDİ LONDRA,AA.Geçen ay E!Resit askerî kampını ele geçirmeye teşebüs ederken tevkif edilen 19 asker ile 2 sivil idam edilmiştir.Yayınlanan resmî bikillide,«Hükümetin daima uya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • Y.T.Pmuhtırası Inön ü 9ye verildi Inonu nun önümüzdeki günlerde Ekrem Alican ile konuşması muhtemel.ANKARA,ÖZEL YTP Genel Başkanı Başbakan Yardımcısı Ekrem Alican,Grupta alınan kararların ışığı altınd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 02.08.1963
  • TEKNİK ÜNİVERSİTE Giriş imtihanlarına hazırlama kursları 31 Ağustosta başlıyor Kayıtlara başlanmıştır.GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii Sakızağacı Cad.No.3 Telefon:49 42 27 1I.ANCH.IK 3957 11063
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Transfe 1963 transfer kampanyasını da geride bıraktık.Bu bir aylık süre idinde futbolcularımıza,ilk nazarda hajli yüksek görünen ücretler ödendi.Gizli profesyonellik bir taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • if.if.if.if 'if ic it Bakan şeftaliyi elle yerse.YURT gezisine çıkan Tarım Bakanı Mehmet Izmen'e Batman'da bir yemek verildi.Sofrada her çeşit meyva vardı.Fakat Bakan et)ÇOİJ geftaiiye iltifat ediyord
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • ZEYTİNYAĞI REKOLTESİ a BU YIL DA AZ BALIKESİR,ÖZEL AYVALIK ve Edremit'te.Körfez dolaylarında yeni zeytinyağı iıt ulu-mut ilk tahminlerin altında gerçekleşmesi muhtemel görülmektedir.ilgililer,çiçek de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Yabancı gemiler navlun ücretlerine zam yaptı IZMIR,ÖZEL Yabancı gemicilik şirketleri navlun ücretlerine zam yapmışlardır.1 Eylul'de yürürlüğe girecek yeni tarifeye güre,Marsilya,Napoli ve Cenovaya gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Bursa'da bu yıl 562 595 kilo yas koza satıldı BURSA,ÖZEL BIK ay once açılmış olun Bursa koza piyasası bu lıaltu kapanacaktır.Malın çoğunun elden çıkmış olduğu söylenmektedir.KAMPANYANIN açılmasından g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • ET TÜKETİMİ AZALDI Şiddetli sıcaklar dolayısıyla şehirde tüketilen et miktarı azalmıştır.Ticaret Borsası'nın canlı hayvanlar ile İlgili bölümünde Haziran ayı içinde 13.322 187 lira değerinde canlı hay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • GÜNLÜK ALTIN FİATLARI 91.85 92.1» îîîîîl 134.00 134.30 103.00 103.25 114.00 115.00 93.00 «3.50 13.93 13.94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • AĞUSTOS 4 YİLİN 3.ÇEKİUŞÎ *'BC:v İÇİN SON PARA mj»» m at ««iv S R AYB ANK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • TRAITAL şampuanı,sizi rahatsız eden kepeklerden kurtarır ve saçlarınızın dökülmesin» önler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Bayanlar dikkati ÇİL SİVİLCE OOĞUM LEKELERİ ERGENLİKLERE KARŞI SAVAŞ ÇİL;İLÂCI İLANCILIK 39Ü2 11062
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Amerikan Servis AS Kollektif Ştiüe hiç bir alâkanı kalmadığını duyururunu Şahap Hatiboğlü U0B7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • ZFfTÎ-r,TEŞEKKÜR ÜSKÜP FELÂKETZEDELERİNE vasıtamızla poplin bağışlayan e bu insanî duygu ve hareketi dolayıgiyle şükranlarımızı arzederiz.Kızılay Nişantaşı Şubesi REKLAMCILIK 37ÛÖ 11079
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Bu APARTMAN'ın Bir dairesi S lft*3BİB##1 KRAMIYE APARTMANI Nişantaşı Topağacında Kalorifer,sıcaksu tertibatlı Asansörlü,Parkeli,Gömme banyolu,Lüks olarak inşa edilmiştir.KKkl 4\ini IK 3K71 11055
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • FENERBAHÇE'DE SEFARET olmaya da elverişli 8-5 dönüm park içinde kaloriferli,parkelL garaj ve misafirhanesi bulunan köşk satılıktır.Tlf:36 27 27 47 15 46 MİLLİYET 11Ü71
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Mağduru hayat olan yavruya Tan:iinfiiw» niMimnmııiMınn»v«,T ÇÖK HAZİN BİR ÖLÜM Yüksek Hakimler Kurulu Raportörü Hâkim Cezmi Pasin'in ve Meliha Pa-kızları,Eski Maarif Müdürlerinden merhum Adil Pasin,Sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Berova eşrafından merhum Cemal bey ve Kinine hanımın kızları,Osmanlı Bankası Müdürlerinden Behiç Gork'ün eşi,Tomris Öztemir ve Oktay Gürk'ün anneleri.Necmettin Oztemir"in kayınvalidesi.Murat ve Zeynep
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • SATILIK LABORATUAR Tıbbî Müstahzarat Laboratuarı bina,makina ve ruhsatnameleri ile veya ayrı »yr* u satılıktır;P.K.36 BAKIRKÖY M1LLÎYÇT 11065
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • V!IIII11III III III IIII III I III III llll III llll III llll III I III III III III I III I llll III III I Olmayan muhalefet U İR kaç gün önce yabancı bir gazeteci ile Q| konuşuyordum.Sizin muhalefet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Bir ay içinde dıs memleketlere İS 2237 işçi gitti Dış memleketlere gönderilen işçi sayısı Temmuz ayı içinde rekor seviyeye ulaşmıştırişçi gönderilmesine başlandığından bu yana,en fazla İşçi 19G2 yılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • TEKEL BAKANI DÜN K ARADENİZE GİTTİ Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan Gztrak Rize çay bölgesinde tetkikler yapmak üzere Trabzon'a hareket etmiştir.Çay ekim yerlerinde ve kurulmakta olan modern çay fabrikala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • TEDAVİ EDİLEN BİR KASTA İNTİHAR ETTİ 58 yaşında Devlet Sönmez İsimli bir akıl hastası tedavi edildiği Cerrahpaşa hastahaııesinin ikinci kat balkonundan kendini atarak intihar etmiştir.Ağır surette yar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • 4285 KİŞİDEN 2488 İ İŞE YERLEŞTİRİLDİ İş ve İşçi Bulma Kurumuna Temmuz ayı iyinde 4285 kişi müracaat ederek iş bulunmasını istemiştir.Bunlardan 2488 i çeşitli işlere yerleştirilmişlerdir.İş arayanlard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • SABIKALI ESRAR SATICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI Sabıkalı esrar satıcılarından «Kürt» adıyla tanınan Cemil Güleç önceki gün alıcı kılığındaki polislere esrar satarken suçüstü yakalanmıştır.Cemil Güleç karşıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • YALNIZ 20 6UNM» HER YERDEN DAHA UCUZ Bayan Çantaları Hasırlı vldela 50 Lira Avrupa klips 4nn va fermuarlı yy Lira yıkanır vidala_YEKTA İstiklâl Cad.234 İLANCILIK 3944
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • DR-KO sanayicilerden 40 milyonluk yatınm için teklif istedi ORDU Yardımlaşma Hooperatifi OR-KO)İstanbul Sanayi Odası'na başvurarak,ortak yatu'irnlarda bulunmak için sanayicilerden teklif beklediğini b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • Hububat piyasasında iiatlaı haiii geıiledi 1963 MAHSULÜ üzerindeki i-jlt-r istanbul Ticaret Bor-•ası'nda hızla gelişmektedir.Borsa'da 30 ton sert ılönmeii buğday önceki gıııı 75,75 kuruştan satılmıştı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • I 4\i ı illi TERLERİNE KOKU ve PİŞİKLERİNE:KARŞI KULLANlLMAStt FAYDALIDIR.VOCUOÂ;ZARARLI DEĞİLDİK Polen Laboratuarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • KAPTIKAÇTI ALTINDA KALAN KADIN ÖLDÜ Şoför Yaşar Karakuş'un kullandığı 34 OA 052 plâka numaralı kaptıkaçtı önceki «ı'm Rami Kışla caddesinden geçerken 40 yaşlarındaki Naciye Çiçek isimli bir kadına çar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 02.08.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN 11 inci kota tahsisli mallar listesinin sanayici bölümünden ithalât yapmak isteyen sanayicilerimizin 10 Ağustos Cumartesiye kadar Sanayi Şubemize müracaatları ilân olunur.BA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • SİYÂSET DÜNYASİNDA fiStt^i ^3s*;M^anz&r& SOĞUK IIAHU,dünyayı siyasî ve askeri bakımdan,iki,hattâ Uç bloka ayırmıştırn NATO,CENTO ve SEATO ittifakları-nı içine alan,Amerikanın önderliğindeki Batı blokı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • "İÇ„ MESELELER B İR memleketin «iç meselesi»nin hududu nerede başlar nerede biter?Yıllardan beri Birleşmiş Milletlerin karşılaştığı ve bir türlü halledemediği bir mesele bu.Daha iki üç sene evveline k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Çay paketinin içinde bulduğu 2700 lirayı sahibine iade etti İZMİR,ÖZEL Belediyenin Seydiköy mezbelesinde bekçilik yapan Abdurrahman Baser adındaki şahıs bir çay paketi içinde bulduğu 2700 lirayı sahib
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Annesini öldüren dayısını vurdu ELBİSTAN,ÖZEL İlçemize bağlı Ortaören köyünden Kadir Arslan kızkardeşinl öldürdükten 15 dakika sonra yeğeni tarafından öldürülmüştür.Kadir Arslan köy meydanında ailevî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • I WANTED I 1 English speaking engineers,E technicians,mechanics are re-E quired to operate radio micro-1 wave diesel generators.Also i post exist for English Spea-E E king Drivers/Batman.E Apply to,L.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Amerikalı antika krallarından Arthur Stief'in «Nike» adlı yatı bu gemidir.ANTİKA YE PAMUK Kralları İstanbul'da Özel yatı ile gelen Antika Kralı ve eşi önce denize girdi,sonra şeftali ve pilâv yediler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Çiftçiler Tavukçular ve Yumurta TÜCCARLARININ DİKKATİNE Avrupa mamulâtı 15,5 ve 17,5 librelik YUMURTA MUKAVVA TEPSİLERİ satışa arzedilmiştir.Fiat ve numuneler için aşağıdaki adrese müracaat edilmesi r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • DOMUZ VERL-ER.KURT GIBBI ISSIRIRL-AR,I KURU StKl HAV.L AR LARS.1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • l:o.J:'**M2 fv &\lm*?haM^u^ su lA^DA Di&E DOĞRU İNEÎ^.SONHA W PEN HEfUft HK.M *i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • K;YARİN HAVA NASIL OLACAK?Orta ve Doğu Karadeniz sahilleri ile Doğu bölgelerimizin kuzey kesimleri bulutlu ve doğu yönlü hava akımı etkisinde kalacaktır.Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz az bulutlu ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • ııııııııiMiııımıımmiHi.ıı.urn Merhaba!Ey âli Sultan Merhaba!Merhaba!Ev kân-i-irfan Merhaba!Merhaba!Ey sır-rı-furkan,Merhaba!Merhaba!Ey derde derman,Merhaba!ğ Mevlid-i-şerîf PERŞEMBEYİ Cumaya bağlayan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Keeler'i Polisler Koruyor Kızıl saçlı manken,mahkûm ettirdiği eski sevgilisi Jamaikalı caz şarkıcısının tahliye edilmesin deıi sonra polisin kendisini korumasını istedi.LONDRA,AA Kızıl saçlı manken Ch
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Bir kadın bankaya sahte 1000 liralık verirken yakalandı DİYARBAKIR,ÖZEL Molla Bahattin mahallesinde oturan Naciye İnan adında 37 yaşında bir kadın dün Ziraat Bankası veznesine sahte 1Ü00 lira süıınek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • İke,hasretini gidermek için Avrupaya gitti NEW YORK,A.P.Amerikanın eski Cumhurbaşkanı Eisenhower ve eşi Mamie «Queen Elizabeth» gemisi ile Avrupaya hareket etmişlerdir.Eisenhower,«Hasretini gidermek i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Uçan Daireler sabun köpüğü imiş!MEXICO,A.A.Mexico hava alanı üzerinde ve dolaylarında görülen «Esrarengiz balonlar» m başka gezegenlerden gelen yaratıkların eseri olup olmadığı konusunda tartışmaya gi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Zabıta memurunda esrar bulundu ANKARA,AA.Reşat adında bir zabıta memurunun üzerinde esrar bulunduğu,birlikte yaşadığı bir kadın tarafından polise ihbar edilmiş ve zabıta memurunun üzerinde yapılan ara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • JMMMI MM I MIMMMl I MIMM MMIMM MMMI MM MMMIMI IMMMMMMMI FOTOĞRAF VE FOTOKOPİ CİHAZLARI ile MALZEMELERİ için I SATİŞ MEMURU aranmaktadır.Tecrübeli,genç İsteklilerin,tercihan İngilizce bilenler,resim ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • ı nö SAYIN DOKTOR,ECZACI ve ECZA.DEPO SAHİPLERİNİN NAZARI DİKKATİNE İthalâtı yapılan aşağıdaki SPECİA tıbbî müstahzarlarının piyasaya arzedildîği bildirilir ve ecza depolarında istihkaklarını biran ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • Tuhafiyecinizden Israrla arayınız üftâmmûa.$ mfinaz PROVALI SUTYENLERİ REKLAMCILIK 3663 11056
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • HİÇ PESİNSİZ DAİRELER SATIŞLAR:11/8/1963 gününe kadar HîÇ PEŞ1NS1Z devam edecektir.Bu tarihten sonra müracaat edenlerden 10—12—14—16 bin lira peşin istenecektir.Taksitler mukavele tarihinde baslar.Ayd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 02.08.1963
  • TAPU ve KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN Muhammen f Fiyatı Bedeli Cinsi Miktarı Lira Kr.Lira Kı\Altı kalem evrakı 6 kalem 50.000.50.000.matbua başkası 1 Cins ve miktarı yukarıda yazılı ihtiyaç kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • ACABA J NE VAPSA *V A BİRAZ J rMECMABA)SERİNCE.ME c İSTİvo^SAN!lX 'l PES'MDEM GELİN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • 1 fjMî?93?3 j£g j$*j!ij,«Tl VOL GEÇEK BU SES SACDIM DAN 400 DEN!GE^Ve oocîRu SAVı SAVAM Btfg SES OUVACAİCSIU.Bİ5Ş DAKİKA SONRA H£E.ŞEV WAHVO.LACAK-OOK3AN' DOKUZ.OOtÇ-l 5AM SSKİZ.DCXSAW VET:N1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • w$z $himm mm wm NARA ÇETCl'LİNl.KIM.KIM)l_DAıV\ASıM.^V/MEN SB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • Kayseri Topraksu VIII Bölge Müdürlüğünden Teşkilâtımızça Nevşehir Merkez Göre köyünde yapılacak 70.047.00 TL.keşif bedelli Sulama Havuzu ve Kaptaj inşaatı 2490 sayılı kanuna göre kapalı zart usulü iha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • Hicri CUMA Rumi 1383 2 137» Rebiül'-Ağustos Temmuı 12 1963 M VAKİT VASATÎ EZANİ GUneı S.57 9.32 öfils 13.20 4.53 İkindi 17.15 8.50 Alfanı 20.25 12.00 Yatsı 22.14 1.48 lrn-ak 3 56 7.SI1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • Mi i oag e «t.Milliyet Gazetecilik A.5.adın* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HİKMET GüLOEREN Spor kısmından Menu!Müdür:NAMIK SEVIK Mac-ax
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • İLÂN TARİFESİ 2.3,4.9 lad tayfalarda aantlmi 40 T.L.nd tayfalarda aantlmJ 39 T.L.Blrind tayfada battık 200 T.L.0 UiiSOrı.Mjan,Nikah,Vefat ve Teıekktlr İlânları 9 tan-Um* kadar 7.tayfada)00 T.L.0 Kdvit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • t.T.Ü.Makina Fakültesi Dekanlığından Fakültemiz Teknoloji Kürsüsü Metallografi laboratuarına bir adet düşey ölçme mikroskobu 4936 sayılı kanunun 59maddesi gereğince pazarlıkla satın alınacaktır.Muhamm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • fffc OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Üstüste gelen aksilikler sinirlerinizi büzüyor ama yine de dişinizi çıkınız.İler sey yoluna girecek.KOVA BURCU 31 Ocak 19 Şubat] Mühim saydığınız isiniz İçin sabır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • SOLDAN saga:1 timi eserlerde fihrist;Tersi ayak.2 Güç,kuvvet;Yalnız dana havaları çalan orkestra.3 Tersi maden parlaklığı deri;Tersi bozukluk.4 Bir çeslt çörek;Bir dan».5 Tersi yabancı;Bir müzik âleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Acılı» ve kısa haboiler 7.35 Neyler 7.40 Kur'anı Kerîm 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler s.ıo Şarkılar 8.30 Km;iı :konser 9.00 lstauhıılun sesi 9.20 Melodiden melodiye 9.55 Kısa ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • Yatırdım ve torbalarını ufalttım.İki heybe iki turunca benzedi.Narkozu verdikten sonra da Godsilin torbalarını sıkı sıkı okşadım,ama o farkında değil tabii ben de söylemedim,söylesem narkoz parasını g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • Şimdi kendini daha toparlamıştı.Sigarasından derin tir nefes aldı k tan sonra:Murat,dedi,«Allah büyük.Amenna.Eğtf bir gün yanılır da elime düşersen ve ben* de bütün bunları fiül fitil burnundan gecirm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 02.08.1963
  • I Musikimizde usûl Ölçü SADEYDİN HHEPER 1 Usûl e=Ölçülerin musikimizdekl mühim yerini E E bundan evvelki yazımızda izah etmiştik.Bu yazı-E E mızdan başlayarak musikimizde kullanılmakta olan E E usûlle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 02.08.1963
  • k 20-21 E] Bir ara Yenimahalle yolunda da gözüken sanık.Metin Akpınar İle İstanbul asfaltı üzerinde iken aynı mahalle inzibat Yarbayı Nurettin Tolga'nın gelmesi ve «Bu defa kurtulamayacaksınız» demesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1963
  • ISTANEUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN 1963 7 Bir borçtan dolayı ipotekli,Beyoğlu Bülbül mahallesi Turan ve Mısırbuğday sokağında eski 15,17,84,yeni 12,21,92 kapı,41 pafta,568 ada ve 3 parsel sayılı ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 02.08.1963
  • SATILIK EMLÂK YEŞİLKÖY'DE kıymetli arsalar 48 34 07 KAPALIÇARŞI Knlpakçılarda Satdükkân.Mür.Tavukpazarı No.61 Nalbur Mustafa Çemberlitaş GÖZTEPEDE ucuz arsa sahibinden 36 09 44 GÖZTEPEDE sahibinden 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • J.Hallyday Askere gidiyor PARIS,ÖZEL Gençlerin sevgilisi Johnny Hallyday geçenlerde verdiği konserde gelerek yıl askere gideceğini bildirmiştir.Hallyday.«Askerlikten korktuğumdan değil,sizlerden ayrıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • Douglas Fairbanks JRbir dergiyi dâva etti "Profumo olayı" na ismi karışan aktör,dergiden 250 bin dolar tazminat istiyor MONTREAL,A.A.İngiltere'deki seks ve güvenlik skandahna ismi karışan eski beyaz p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • San'atçılar,ırk ayrımına karşı.HOLLYWOOD,AA.Kongreye sunulmuş olan «Medenî Haklar Kanun tasarısı» nı desteklemek üzere 28 Ağustosta Washington-Oa yapılacak büyük gösteriye katılacaklarını bildiren tan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • BARBARA STEELE:"HOLLYWOOD'DA yaşayamam diyor s-San'at için oynadığını söyleyen yıldızın 'Sekiz Buçuk,filminde önemli rolü var Barbara «Sekiz Buruk» taki sahnelerden birinde.Yıldız bu filmde bir prodü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • istanbul 5.ci Asliye Hukuk Hakimliğinden »61/13 Tebliğ olunacak taraf:Yasif Sajn:Cihangir Defterdar Yokuşu No:34 kat 4.Angeliki Sajn tarafından Yasli Sajn aleyhine açılan Doşanma dâvasında davalının İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • Nazilli Beld.E.S.O.İşlet.Md.den 1 Şehir içi ve şehirler arası Otobüs işletmemiz için 8.25.20 ebadında ceman 21.600.lira muhammen bedelle 18 adet dış ve iç lâstik kapalı zarf usulü ile alınacaktır.2 Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • Minolta yalnız bakacak ve.düğmeye basacaksınız Gerisini ise MINOLTA ZOOM/8 yapacaktır.Yeni MINOLTA ZOOM/8 pozu otomatik olarak hesaplar ve dü zeltir içinde çok sağlam yerleştirilmiş.CdS pozometresi fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • HER GECE KONSER Londra'da her yıl yapılan meşhur konser serilerinden biri olan Sir Henry Wood Promenada konserlerine başlanmıştır.Konserler Pazarlar hariç 14 Eylüle kadar her gece devam edecektir.7 bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • usların Harb ve Sulhu devam ediyor Amerikada gösterilmesi için üç buçuk saate indirilecek filmin Kleopatra kadar pahalıya çıktığı bildiriliyor NEW YORK,A.P.AMERİKAN Sovyet Kültür Mübadele Programı çer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • DAİMA PAKMEL'de Zevkinize ve kesenize uygun,garantili Buzdolapları,Bisikletler,Radyolar,Çamaşır Makinaları,Akordeonlar,Yazı Makinaları,CELOSÖ Ses Alma Cihazları,Avizeler vs.vs.20 AYA KADAR TAKSİTLE P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • '0UKUN.I$IG1"KDA SANATÇILARI YER ALACAK "Günün ışığı» filmini çevirmek için istanbul'a gelen Jules Dassin diyor kil Atatürk fil ce Ünlü rejisör Jules Dassin İstanbul'da çevireceği yeni filmi hakkında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)999 uncu Ceza Taburu A.İNCİ Tel:48 45 95)1 Akasyalar Açarken G.Aısoy.2 Rıfat Diye Biri A Işık.KONAK 'Tel:48 26 06 1 Mataharlnin Kızı RF.2 Elveda Güzelim E.Martine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • ARENA SANATÇİLARİ İstanbul Yaz Oyunları ASLAN ASKER SVAYK Komedi 2 Bölüm Başrolde:GENCO ERKAL 2 Ağustos Küçükyalı İPEK,3 Ağustos Feneryolu SİTE,4 Ağustos Bakırköy KONAK,5 Ağustos Büyükada MEHTAP,6 Ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 02.08.1963
  • ŞEHİR OPERASI AÇIKHAVA TİYATROSUNDA 3 Ağustos Cumartesi 21.15 de SON TEMSİL Ferhan Onat Licinio Montefusco Amedeo Zambon RIGOLETTO OPERASINDA YARASA Opereti biletleri 5 Ağustos Pazartesi günü saat 13.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • Bu sene bir tek öğrenci açıkta kalmayacak Baştarafı Birincide kırma,çok sa ula öğrenci kaydetmek i zorundayız.Ortaokul ve liselerin öğ-i renci kapasiteleri,1MC2 yılı kayıt sevi-I yesinde tutulmuş,bun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • YENİDEN TANIK DİNLENİYOR Baştarajı Birincide lenen tanıklardan Ziya Aslan'a,İfadesini değiştirmesi için bir otomobil vaadedip etmediğinin sorulmasını istedi.Tanık Güler,«Bunu yalnız ben teklif ettim»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • 3 günde 300 vesikasız seyyar satıcı Baştarafı Birincide şeftaliciler ve leblebiciler,çekirdekçiler,sucular yakalandı.18 balıkçı mangalı.43 masa,masalar etrafındaki 98 tabure,33 sedir,arabalı 3 köfteci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • ROOSEVELT'İN İnönü'ye mektubu Baştarajı Birincime Beyaz Saray 26 Ekim Azizim Başkan İnönü:Büyükelçi Steinhard sizi lyl halde gösteren nefis fotoğrafınızı bana getirdiğinde çuk memnun oldum.Bir gun kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • |lll!I Dr.Ward j çelik ciğerde Baştarajı Birincide EJ E delik açmışlardır.Dr.Ward hâ-ğ EE II kumadan kurtulamamıştır.EE EE Boğmaz anu'U.vatnuJa/ı sonra zaliirrie olduğu anlatılan Ward,EE s e)ik ciğere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • ft AYFER DOĞRU İle Yüksek Mühendis ERDOĞAN oitfKLU nişanlandı,Bursa 31 Temmuz 1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • CANAN TURKSEV £ğ3 ile Kg Kutra an Koktüuğlu Evlendiler Vggl 31.7.963 Nişantaşı »E3 MU.LIYET 11052 İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • VEFAT Merhum Haşim ve Fevziye Çahanın o£tu,Lerzan Çahanın eşi,Levent Çahanın babası,Akbank T AŞ.Şube Müdürlerinden ULVİ ÇAHAN ani bir kalp krizi neticesinde 1 8.19C3 günü akşamı vefat etmiştir.Cenazes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • lfifcillM*M»~lTıMİT i Hi i I—ıIMiniiiüfi—i VEFAT Merhum Temyiz azası Mustafa Nazmi Aklun'ın ve merhum Ayşe hanımın kızı,DDY.Eskişehir ilk Okul müdürü Merhum Kâzım Karslıoğlu'nun eşi.Merhum Yurdagül'ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • M E V L İ D Sevgili e:im Hayati Düğencioğlu'nun I vefatının kırkıncı gününe rantla-I yan 4 S 1963 Pazar günü,Şişli I Camii Şerifinde,ikindi namazın-I dan sonra,Hafız Hacı Hasan Akkuş;Kârıi Karaca,Fevz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • mmum in h»iiiiiiihimimb mm mm iimitii ME VLİD Kıyniötli eşini Hüseyin Kemal METİNEL'in ölümünün 1.sene)devriyesi olan 2 Ağustos 19K3 Curna günü öğle nanıazmdan sonra çok sevdiği Kani Karaca tarafından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • M E V L İ D Merhum Tüccar terzi Hüseyin Hüsnü MADENLİ ruhuna İthaf olunmak üzere 3/7/963 cumartesi günü ikindi namazını ££$£381 müteakip Aksaray Valüe Camii şerifinde Hafız Zeki Altın,Kani Karaca ve d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • TEŞEKKÜR 27 Temmuz 1963 Cumartesi günü ebediyete İntikal eden,aile büyüğümüz,biricik sevgili annemiz Zehra OZÜMERZİFON'un vefatı münasebetiyle,evimize,D cenaîe törenine gelmek,çelenk yollamak,telgraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • GALATASARAY da SEZONU AÇTI s Baştarajı Sekizincide hususları havi bir talimatname hazırlanmıştır.Talimatnamede bulunan bazı mad-deler şunlardır:1 Herhangi bir çağrıya geç gelen futbolculardan 50.lira
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • Kılıç.Suat hakkında açıklama yaptı Baştarafı Sekizincide rica ettim.Sana hemen GO bin lira ödemeğe hazırlar.Ben de her zamanki gibi bundan sonra da senin kulübümüze faydalı olman İçin sana her türlü y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • DİKİŞ İŞİ YAPTIRILACAKTIR Nazilli Fabrikası mâmûlü 70 cm.enindeki Pijamahk pazenlerden 20 25.000 adet pijama diktirilecektir.Teklif verme müddeti,5/8/1963 günü saat 17 de sona ermektedirilgililerin Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • %VV\A*\VV1VVV\V» Sayın Doktor ve Eczacılara ve Piyasaya arzedilmiştiri.E.KİMYA EVİ T.A.Ş.Dr.İBRAHİM ETEM ULAGAY İlâç Fabrikası REKLAMCILIK 3702 11078
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • Fiorentina Klübünün kararı Baştarafı Sekizincide Başkan Longinottl,yeni mevsim hakkında şunları söylemiştir:«Bu sezon,geçen yılkinden daha İyi netice alacağımızı 'alimin ediyorum.Şahsen,bütün futbolcu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • İNŞAAT DEMİRİ 3 6 aylık teminat mektubu karşılığı satılacaktır.Tel:49 51 84 MİLLİYET 11080
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • TOKAT VALİLİĞİNDEN 1 Eksiltmeye konulan iş:Tokat D merkezinde Öğretmen Okulu birinci kısım ikmâl inşaatıdır.2 Keşif bedeli:599615.59)lira ve geçici torninatı 2773462)liradır.3 Proje,keşif ve şartnamel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • MALİYE BAKANLIĞINDAN Jandarma Genel Komutanlığı için 3 adet 7500-9000)kilogramlık kamyonun satmalına işi 2490 sayılı Arttırma,Eksiltme ve ihale Kanunımun 31.maddesi mucibince kapalı zarf usuliyle eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • Devlet Orman işletmesi Yığılca Müdürlüğünden 1 işletmemizin Yığılca ve Dutlar satış depolarında mevcut 7 parti muhteviyatı 778 adet 343.484 M3.II.S.N.B.Çam tomruğu 240.1 parti muhteviyatı 93 adet 37.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • BİNGÖL VİLÂYETİ DAİMÎ ENCÜMEN REİSLİĞİNDEN Vilâyetimiz ilkokulları ihtiyacı için 31)kalem d; rs aracı kapalı zarf sulu ile eksiltmeye çıkarılmıştır.Muhammen bedeli 80.826)lira olup geçici teminatı 529
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 02.08.1963
  • j(MiiMb .V JklA Yerli veya ithal malı Yİ "AL YANİ "MOHAIR" DEN yapıldığını biliyor muydunu ı4i Son seneler zarfında giyim dünyasında "Alpaka" tabir edilen ince,parlak,hafif,tropikal kumaşların,Cenubi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 02.08.1963
  • a B Madison Square Garden çok küçük benim seyircime nerede daha büyük salonlar UYUK otorite Jack Sharkey artık rahatça söyleyebilirdi:'Bu adam sadece hareketlerindeki üstünlükle yapmak istediği herşey
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Beşiktaş,Pazara Galata ve Taksim ile oynuyor Beşiktaş yeni mevsimin kadrosunu,ilk defa Galata ve Taksim karşısında deneyecektir.Siyah Beyazlıların birinci kadrosu saat 16.30 da Galata,İkinci tertibi İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • isf.Sporr Beykoz,B.Spor yeni sezonu açtılar Istanbulspor,Beykoz ve Beyoğluspor dün yeni sezonu açmışlardır,lstanbulspor futbolcuları sabah Eyüp Sultan hazretlerini ve Kemal Halim Gürgen'in mezarını zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Türkiye Ferdî Atletizm Şampiyonasını kazandığı halde Mustafa Maviengin millî kadroya alınmamıştır.Kesimde Maviengin müsabakalardan birinde.Gülle birincisi millî kadroya alınmadı Atletizm millî takımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Galatasaray ve Be 'imzaladıkları protokola riayet etmeyen F.Bahçe,bizi de maddî zarara soktu,diyen iki klüp,Bulgar CDNA ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin,Spor Yazarları Birliği tarafından tertiplenen tu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Beşiktaş,F.Bahçe için tahkikat açılmasını istiyor Beşiktaş Kulübü Eaşkanı Hakkı Yeten,Fenerbahçe kulübünü resmen Futbol Federasyonuna şikâyet ettiklerini bildirmiştir.Şenol ve Birol'un satıj bedelleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • F.Bahçeli futbolcuların şikâyeti:«Yenilerin yüzünden iki aydır maaş alamıyoruz» Fenerbahçe'n futbolcuların İki aydır kulüpten maaş alamamaları büyük huzursuzluk yaratmıştır.Futbolcular malî krize yeni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Enternasyonal Voleybol Turnuasına katılacak millî takım seçildi 7—11 Ağustos tarihileri arasında Yeşilköy açık hava sahasında yapılacak olan III.İstanbul Enternasyonal Voleybol Turnuasına katılacak ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • İSRAİL YÜZÜCÜLERİ GELİYOR İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü tarafından davet edilen İsrail lîritlı Maecabi Alıid kulübü 8 Ağustos'ta şehrimizde olacaktır.İsrailli yüzücüler Yüzme İhtisas takımı ile 10 ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Kararı:CAN Kasını transferinde Pentrelli ile birlikle transfer listesine konulan Bartu,karardan üzgün.ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dîtn bildiriyor Florentine idare heyeti,çarşamba günü yaptığı fevkalâde toplant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • 24 kişilik kadro 13,15,29 Ağustosta 3 maç yapacak ve 6 Eylûl'de kampa girecek ANKARA,ÖZEL Amatör milli takımımızın nihaî kadrosu dün açıklanmıştır.Futbol federasyonu tarafından tespit edilen futbolcul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Gündüz Kılıç,Suat hakkında Açıklama yaptı Galatasaray profesyonel takımı teknik meneceri Gündüz Kılıç dün,bu mevsim fitşiktaşa transfer eden Suat Mamat hakkında bâzı açıklamalarda bulunmuştur.Teknik m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Binlerce Galatasaray taraftarı,takımlarının yeni sezonu açısını görmek İçin Yeni mevsimde Galatasaray'ın kadrosu teknik adamlarıyla beraber Mithat-Futbolcular alkışlar arasında saha ortasında toplandı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 02.08.1963
  • Kılıç "Biz şimdiden birinciliğimizi ilân edecek kadar cesur ve ileri görüşlü değiliz Galatasaray menectri Gündüz Kılıç,yeni mevsim sebebiyle şu konuşmayı yapmıştır:«Geçen sezon insanüstü bir gayretle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor