Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • cay rum Y.T.P.'deki son gelişmelerin ortaya koyduğu gerçek Jk DALET Partisinde olduğu gibi,Yeni Türkiye Partisinde de başlangıçtanberi iki görüş çarpışmaktadır.Eski Demok-1 rat Partililerin oylarına d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • CESUR KRALIN HÜKÜMETİ loğunun cesur kralı Hiise-Temmuz sahalu Şerif Hüseyin i yeni hiıkıııneti kurmava memur ctti«ine dair karanıâmevi imzalamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • DANIŞTAY,TIP DEKANININ Rüsin A n A ATIIII REDDETTİ Tıp Fakültesi kliniklerinin birleştirilmesi ve bâzı kürsülerin lağvına dair tatbikatın durdurulması hakkındaki «Tehiri icra» kararının kaldırılması i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • Meclis 2 yılda 282 kanun çıkarttı ANKARA,ÖZEL Meclis Başkanı Fuat Sirmen dün bir basın toplantısı yaparak Meclis çalışmalar' hakkında bilgj vermiştir.Başkan 2 yıllık çalışma zarfında Meclisin 282 kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • Fransa Başbakanı İzmir'den dün geldi Bir süreden beri memleketimizde misafir bulunan Fransa Başbakanı Pompidou ve Madam Pompidou ile Fransa Dışişleri Bakanı Murville,dün saat 19.45 de izmir'den şehrim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • İŞGÜCÜNÜN 50'SI İSRAF OLUYOR Mensucat Enstitüsü kuruluyor.Teknik öğretime bu yıl 81 milyon lira ayrıldı.İşçilerin kalitesini yükseltmek için tedbir alınıyor S CAHİT ÜZEN INAI tesislerde ve fabrikalard
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • ası?Alaturkalık Anayasamızın geçici bir müddetinde hükümetin bâzı esaslı konuları,iki yıl içinde,kanunlaşmak üzere Meclise sevketıuesi gerekmektedir.Hükümet,belirtilen süre irinde bu tasarıları hazııl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • 12 BİN İŞYERİNİ 6 MÜFETTİŞ KONTROL EDİYOR Bölge Çalışma Müdürlüğü,12 bin İşyerinin teftiş görevini,altı iş müfettişi ile yürütmeğe çalışmakta olduğundan,bir iş müfettişinin 2 bin is yerini kontrol etm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • an yıı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayının 43 üncü yılı dün törenle kutlanmıştır.Törende paraşüt kıt'ası *rO.f İL atlayış gösterileri,süvari birliği atlı oyunları gösterileri yapmış,boks inakları,güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • Asa!ve Bodur dün Asal,Âlicana gönderdiği mektupta,"Grup ve Parti içindeki sancı devam edecektir,istifaların tevlit edeceği mesuliyet size aittir„dedi ANKARA,ÖZEL YTP MİLLETVEKİLİ Talât Asal dün partis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • Türk-Alman ortak bildirisi ANKARA.AA.BATI Almanya Iktisadt İşbirliği Bakanı Walter Suheel ile beraberindeki çeşitli bakanlıklara mensup şahısların Türkiyede yaptıkları temaslarla ilgili olarak bir otl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • Fransanin arUrma kararından sonra ALMAN YARDIMI DA ARTTI Alman iktisadî İşbirliği Bakanı Walter Scheel %7 kalkınma hızına ulaşılacağını söyledi.FEDERAL Almanya İktisadî İşbirliği Bakanı Dr.Walter Sche
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • Her Çeki)işte APARTIMAN DAİRELERİ CAZİP PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE KREDİ BANKASI İLANCILIK 3497 10296
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • REŞİT BARANI TOPRAĞA VERDİK İstanbul Şehir Tiyatrosu aktörlerinden Reşit Baran'ın.cenazesi dün törenle kaldırılmıştır.Merhumun cenazesi Dram Tiyatrosuna getirilmiş,ve Tiyatro sahnesinde hazırlanan kat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • yrive'de ihtilâl üsü basfırıldı İsyanın kümin tarafından çıkarıldığı kesin olarak anlaşılmadı.Şam Radyosu bir süre sustu ve şiddetli çarpışmalar oldu BEYRUT,A.P.A.A.RADYO URİYEDE dün sabah patlak vere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • Gürsel ile İnönü dün görüştüler ANKARA,ÖZEL Başbakan ismet inönü dün sabah Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel İle 45 dakika süren bir görüşme yapmıştır.Başbakan saat 9.30 da Cumhurbaşkanının yanına gitmiş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 19.07.1963
  • GURUPTA KONUŞTU ^o Askerî sergüzeşt heveslilerinin Ordu içinde ve kığ kırtıcıiarının ve teşvik edicilerinin tesirlerine karşı şerefli Türk Ordusunun sağduyusu,hâkim olmuştur.Bu siyasî hayatın Anayasa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • düşünenlerin düşünceleri HUKU HAZİRAN 1963 günlll Milli-T av yet Gazetesinde yayınlanan A ve SlM sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun memlekette hukuki bir yara açan ünlü 39 uncu maddes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • Birol,vefakâr "Amigolar» a veda etti fi ALI günü Be-1 ^k şil.taş İdarecisi taftr Himmet Unln'nün yazıhanesi ana,baba günüydü.Ağlayanlar,birbirlerine sarılanlar,gömleklerini yırtanlar,kafalarını duvarl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • Dünya üzüm fiofforı I ¦¦yükseltilecek IZMIR,ÖZEL ATINA'da bir «üre önce Türkiye Yunanistan ve Avustralya arasında kararlaştırılan «Dünya en dü-¦tık iwi.ni Hatları» yeniden ayarlanacaktır.İZMİR ihracat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • OUNL.UK^AL.TIN Fİ ATLARI Cumhuriyet 91.70 91.80 0.30)Kesat Lira 135.00 135.50 ayni Hamit Lira 101.50 103.50 ayrıl İngiliz Kral 111.50 115.00 ayni Fransız Napolyon 94.00 95.00 ayni 24 «yar külçe altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğünden 1 Topkapı Sarayı Müzesi Kitaplığı Arapça Yazmalar Katalogunun ikinci cildi şartnamesindeki hükümler dahilinde 2490 sayılı kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • Giyimde Zerafet Yaratır.r m r-r-İLANCILIK 3781 10SS2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • İLÂN Niğde Kız Ilkbğretmen Okulunun 10/7/1963 tarihinde yapılamayan geçici teminatı 3600 liralık 8 ton Koyun etine talip çıkmadığından ve 1650 lira geçici teminatlı 2 ton Zeytinyağı lâik hâd görülmedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • SATICI ARANIYOR Önemli bir firmanın Parfümeri satışını yapabilecek tecrübeli plâsiy* aranıyor.İlgililerin acele olarak müracaat etmesi rica olunur.Müracaat:Keferanslarıyle birlikte P.K.350 İstanbul İL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • MEVLİDİ ŞERİF LÂBORATUVARI ile PURO TUVALET SABUNU ve FAY FABRİKALARI sahip ve müessisi ECZACI Necip Akar' İli ruhuna ithaf ulunmak Üzere vefatının ti eı şenel devriyesine tesadüf eden 1$)7.9tiHCuına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • gÜZepiY Â CİLDİMİZİ 10 YAŞ,SiltU 1 AA OENÇLtŞTİRİR İLANCILIK 3785 10308
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • KAYIP ARANIYOR bildirmeleri rica olunur.Yukarıda fotoğrafı bulunan KAMİL ŞİMŞEK kayıptır.Adresini bilenlerin veya kendisini tanıyanların 3(53330 da Hasan Şim-Sek'e,veyahut en yakın karakola insaniyet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • r HER AKŞAM KLGB MİNİ' de Büyük Şantöz M E N A T A J GOLDEN TEENS Dans Orkestrası S Meşhur imitator MORiS S Rezervasyon Tel:73 81 46 Cumartesi,Pazar matine L faai 5359,1U2S0.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • FABRİKA BİNASI ARANIYOR itaeh 400 M2 İlk,trifaze cereyanlı,suyu v.s.komple bir binası aranıyor.Müracaat:Tel:22 28 07 LANCILIK:3774 10290
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • X i 0 ^f Serin bir ağız Bembeyaz dişler REKLAMCILIK 3197 102SS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • HİÇ PEŞİNSİZ DAİRELER Ayda 600 lira taksitle 4 senede ödenir.Taksitler mukavele tarihinde başlar.Civar rayice göre daireler asgari 300 Ura kira getirir.3 oda.hol,mutfak,Tuvalet Hamam)balkon,kömürlük 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • Yeni mahsul üzerindeki alivre satışlar hızlanıyor İSTANBUL Ticaret Borsasında 1963 mahsulü «zerindeki alivre satışlar gelişmektedir.Geçen hafta 22 ton sert buğdayın 77 79 ve 28 ton yumuşak buğdayın da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • TİCARET ODASI,YENİ MUHTIRA VERECEK YF.Nİ Ticaret Bakanı Ahmet Oğuz'un Istanbul Ticaret Odasına ilk ziyaretini bugün yapması beklenmektedir.Ticaret Odası bu ziyaret sırasında,iş çevrelerinin «âcil hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • ingilfereden 26 bin şişe viski geldi Tekel Genel Müdürlüğünün İngiltere'den ithal' ettiği 15ü bin şişelik «Viski» partisinden 26 bin şişesi limana gelmiştir.Gümrük muamelesinin ikmalinden sonra Başmüd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • KÖPRÜLERİN ESKİYEN DUBALARI DEĞİŞİYOR Köprülerde eskiyen dubaların değiştirilmesine başlanmıştır.Belediye Fen İşleri Müdürlüğü Galata ve Atatürk Köprülerinin eskiyen dubalarını yenileri ile değiştirme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • kendini denize atan şahıs kayboldu önceki gece hüviyeti tesbit edilemeyen bir şahıs 22.50 de Haydarpaşa Kadıköy seferini yapmak üzere Köprüden hareket eden «Yalova» vapurundun denize atlamıştır.Vapuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 19.07.1963
  • jl Sahtesi ile gerçeği arasında fark yoksa i %#AŞAR Kemal olmuş bir vak'a anlattı.Her-I halde emniyet dosyalarında vardır.Bundan yirmi,yirmi beş yıl önce üç kafadar bir ka-rakol açmıya karar vermişler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • SİYASET DÜNYASINDA Anlaşmaya Doğru.GEÇEN Sah günü,yer yüzündeki ilk atom bombası denemesinin 18 inci yıldönümü idi.Bu ilk deneme Amerikada,Meksiko'daki bir çölde yapılmıştı.Bununla dünya Atom Devri'ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • HİLTON İLÂVE İNŞAATI ŞANTİYE ŞEFLİĞİNDEN 1 1382,62 m2 Avrupa tipi Marley d*seme kaplaması yaptırılacaktır.2 Şaıtnatne Hilton Oteli İlâve İnşaatı Şantiye Şefliğinde de görülebilir.3 Teklifler kapalı za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • MALİYE BAKANLIĞINDAN Jandarma Genel Komutanlığı için 3 adet 7500-9000)kilogramlık kamyonun satınalma işi 2490 sayılı Arttırma,Eksiltme ve ihale Kanununun 31.maddesi mucibince kapalı zarf usuliyle eksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • TRANSİSTORLU MARIONNETTE RADYOLARI Sizi her yerde neşelendirir.7 Trantislor 2 d/od 4 Dalga Uzun.Orfa,2 Kısa 73-25 m 25-90 m.PıJrap tertibatı Kalın ve ince ses fon an H/Fİ Pikap munzam Hoparlör Otomobi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Öğretmenlere en uygun Deniz ve Dinlenme Kampı 1 A G U S T O S 'ta YEŞİLYURD KOLEJİ'nde açılıyor.Kayıtlara başlanmıştır.Tel:73 80 01 reklamcilik 3477 10301
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • BİYOLOG ARANIYOR E.R.SQUIBB AND SONS İLÂÇLAR A.Ş.DE çalışmak üzere tercüıan ingilizce bilen Bayan Biyolog aranmaktadır.Taliplerin Levent'teki fabrika Personel Servisine şahsen müracaatları rica olunur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • fuMfcUİUMU YAFiiîlRAN ABPÜUANMl.SA&AY fconî DOİUAPJNDA" fcASîtof PUMACA BAİlAfc "n CIKMAİC KDlAY ÖIMA7ACAK BURADM ZZL KOKUSU ARKA KAPI DAM.KAKMAYI PEN£YEYlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Y Çocuğunuzu oku a verirken YE ŞİLYURD KOLEJİ' nî mutlaka görünüz.Tel:73 80 01 J_REKLAMCILIK 3475 ıor.oa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • YARIIfHAVA MASIt OLACAK Doğu Karadeniz ve doğu bölgelerimizin kuzey kesimleri çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı geçecek,sıcaklık değişmeyecektir.İç Anadolu bulutlu olacaktır.Kuzey kesimlerinde ye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Çocuğunu inkar eden babayı karısı kovaladı Bir nafaka dâvasında Mustafa isimli adam,karısının kucağındaki çocuk İçin «İki yıldır ayrıyız,bu çocuk benim olamaz» dediği İçin kaynanası 11c karısının hücu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Zeytinlikle çırıl çıplak gezerken yakalandılar BURSA^ ÖZEL İki genç sevgili zeytinlikler arasında çırıl çıpVak yakalanmışlar ve Adliyede «Çıplaklar kampı açmak niyetinde olduklarını,çıplaklığın ahlâka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Piyango biletlerini tahrif ederek 7300 lira aldılar İZMİR,ÖZEL Milli Piyango biletlerinde tahrifat yapılarak 4 bayi dolandırılmıştır.Milli Piyangonun son çekilişinde 4 bayiden tahrif edilmiş biletlerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Mübaşir gelmeyince duruşmaya geç başlandı Sarıyer Sulh Ceza Mahkemesi önceki gün mübaşirsizlik yüzünden saat ll'de duruşmaya başlamıştır.Kadrodaki İki mübaşirden birisinin Sorgu Hâkimliğinde çalışması
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Komşusunun kızını sokakta dilendirmiş Çocuklarını evde bırakıp Adapazarı'na gezmeye giden bir anne evine döndüğü zaman kızı Elmas'ın,komşusu Fatma tarafından dilendirildiğini iddia etmektedir.İddiaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Kocasının yanından karısını kaçırdılar AYDIN,ÖZEL Ahaslar köyünde bir kadını kocasının yanından 3 kişi zorla kaçırmışlardır.Pamuk tarlasında çalışan Kâmi!Sabance İle karısı Hatice,Ahmet Sarı,Muhsin De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Hasmının mercimek tarlasını yaktı DİYARBAKIR,ÖZEL Ergani ilçesinin Pîrahmet köyünde Mehmet Karakaş eski b'r husumet yüzünden İbrahim Bingöl'ün mercimek tarVasını tamamen yakmıştır.Çermik ilçesinin Yoğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • MİLLİYETİ 3ELLİ OLMAYAN GOCUK 10 yaşında sağu* ve dilsiz çocuk yüzünden Türk Suriye hudut polisleri ihtilâf halinde KİLİS,ÖZEL Uyruğu tesbit edilemeyen sağır ve dilsiz bir çocuk bir aydan beri Türk ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • DÜNKÜ sabah gazetelerini getirdiler.Birinci sahifede Reşid j Baran'ın resmi var.Kendi kendime:3 Ağustosta yapılacak jübilesi münasebetiyle resmini koymuşlar ve kadirşinaslık göstermişler.Dedim,fakat r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 19.07.1963
  • Walter Scheel TÜRK HAVA YOLLARI uçağı ile yaptığı geziden memnun.Memleketimizin ekonomik durumunu incelemek üzere yurdumuza gelmiş olan Alman Ticaret Heyeti Istanbula dönmüştür.Heyet TÜRK HAVA YOLLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • 'fpETE,BL Z£Z.SON/ZA CS.'OER.ÇOK APT^H dersim pete jwasiuaolDu bi"i_m(YORUM Bu PDTOS **^RAFt_ARtN YAZL.»X V^R\KAY.Gxdl_ME_CARPEU ÎÇEROE Ma E I evet IZATEN BÜgA-g f DAKl* İStNÎZ •İ BİTTİĞİ*j ZAMA SİZİN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • Pş.pa sor Ot-AAAZ n NER.5l-ereDES\N '^BOLT î*.HAK.4 ^TALARDANJ SEMı.I ARA\VADi !ı.î I vvı-z.yEit I 'J LC Al »A ADI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • lelse&ıtiD r j î 's s&r,1 a 53 îj *w DEM Mi'Z/ıV SAKLAS/Otâ oo^yjj doğru fL.ee.SaS^_ıl sanı 4.30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • AMJTL-ÛVCA 4XANMA.SEDEfS-ERSH V\UTL \»C4 V/W4.Ş* MAWANO.iVi RA ATV.iACAKl-ûti,PEK BÜ.YÜK Bl'R ««ÎK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • lvOVC J w StKci^-no-dtsi CATluivofauM i Atcsiuâe I 1 Bak i i'SKAMSCU-ER» OS.tCQM^UUARL^ALMtSlV WIC4J.OLMAZSA^ İSKAA\[B'L.PAUMA BAKjA.te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • Hicri Cuma Kuml itti 19 W» İ»1t-r Temmuz Tımmuı V 1963 VAKİT VASATİ EZ ANÎ CUnıı 3.44 06 Ö21« 13.S0 4.42 İkindi 17.18 8.41 Aksam 20.37 12.00 YaUı •2.33 1.56 İznkâk 3.34 est
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • MliHlinj®9 Milliyet Gazetecilik A.8.adına Sahibi;ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra Ta Makalelerden Mesul Müdür ı HİKMET GULDEREN üjıor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • İ1AN TARİFESİ 2.3,4,5 İr d tayfalarda aantlmi 40 T.L.6.T nd tayfalarda santimi 35 T.L.S)Birinci aayfada baslık 200 T.L.DUŞU».Nisan.Nikâh,Vefat ve Teşekkür USmlan 5 santime kadar 7.tayfada)90 T.L.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • PİCK-UP ALINACAKTIR Ordu,Eskişehir ve Maraş Fabrikalarımızın ihtiyacı için 3 adet PICK-UP satın alınacaktır.Buna ait dosya Müessesemiz AL/I servisinde görülebilir.Kapah teklifin üzerine 15704-15713/Gn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Işletmenüz ihtiyacı için 30.000 adet Pupin Bobini satın alınacaktıristekliler bu abma ait şartnameyi Ankarada PTT Gen«l Müdürlüğü Malzeme Dairesi Başkanlığı,Istanbulda PTT Tese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • Kamer.Orta doftvtda Nûsır'a kaia tutan bir martinin adı Yeniden doğuş manasına geliyor)Çeşme musluğu.10 Yag ve meslek İtibariyle eşit olanları »ildikten »onra kalan miktar Parada)DÜNKÜ BULMACANIN HALL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • 5Ş OĞLAK BURCU 132 Aralık 20 Ocak] Uci ki »i bir i.şirı peşine dilçıKeksi-Dil.Sonu iyi çıkacak.tfft KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat!Üzüntünüzü paylaşacak bir dostunu!var ama siz «okuİmliyorsunuz.Acılınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı» re kısa haberler 7.3S Neyler 7.40 Kur'inı Kerim 7.50 Saz eserleri 8.00 Haberler 8.10 Şarkılar 8.30 Küçük konser 9.00 Istanbulun.sesi 9.20 Melodiden melodiye 9.55 Kısa habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • l!ll!l!iillIHIIIIIIi:j I MUSİKİMİZDE MAKAM I SADEDİN' HEPER Şeddiaraban makamı:Bu makam,Dügâh La Ş ğ perdesi üzerindeki bir Hicaz dörtlüsüne.Yegâh Re E s perdesi üzerindeki bir Hicaz beşlisinin birlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI Evet?Evvelâ hık mık etti.Sonra haberi nereden öğrendiğimi sordu.Söyledim.Ve bu işte gazete olarak adalet cihazına yardıma karar verdiğimizi bildirdim,onun üzeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 19.07.1963
  • Ben ölmedim.Ama ve lâkin,üstümde «gala» elbisesi,İki şamdan arasında yatmaktayım.Göğsümün üstünde haç var,matmazel ölüm duaları okuyor,tabutum ısmarlandı,I.iisiyen maskesini çıkardı:Kütün bunlar hakik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 19.07.1963
  • mMKJAKA SATILIK EMLÂK KALORİFERLİ büyük bahçeli çamlı villâ 36 91 64 SELÂMİÇEŞMEDE villa 36 »1 «4 SUADİYEDE villâ 36 91 64 ÇİFTEHAVUZLARDA villâ 369164 GÖZTEPEDE villâ 36 91 64 DENİZ kenarında yalı 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1963
  • TEMMPO Matador ve Rapid mafsalları ve Karbüratörlerl gelmiştir.OTOMOTO Taksim Tarlabaşı Caddesi Urfa Apt.10/2 Tel:48 28 22 İLANCILIK 3783 1Ö2M M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1963
  • İKTİSADÎ İŞBİRLİĞİ VE KALKİNMA K$XİLATI TARAFIMDAN HAZIRLAHAH EIİÎD Plân döneminde özel sektör tarafından çeşitli sahada yapılacak yatırımların da yüzde 17.3 artması bekleniyor m 29 Kamu sektörü taraf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 19.07.1963
  • i «Yavuz»,Alman zırhlısı olarak İlk defa Türk sularında,İstanbul limanında.Balkan savaşı sonu.Bulgarların İstanbul'a akmaları muhtemel.Müttefik donanmalar tedbir olarak İstanbul önlerinde.Bu arada Alm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • bir L' O REAL PARİS müstahzarıdır.Kepek derhal göze çarpar-Etrafınızda yaratacağı tepki bir yana,kepek saç dökülmesinin başlangıcıdır.Saçlarınızı kepeklerden ve dökülmekten ancak TRAITAL şampuanı kurt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • SUN RESTORAN PENDİK YENİ MEHTAP GAZİNOSU Ortaklığı ile Yeniköy'de 19 Temmuz Cuma akşamından itibaren sayın müşterilerinin hizmetindedir.YENİKÖY BOĞAZİÇİ REKLAMCILIK 3453 10285
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • KLUR KARTEN I ÜSTÜN POYRAZOĞLU Dans Show Orkestrası ve sempatik Şantöz ANNA BELLA Her Perşembe sürprizlerle gala gecesi Rumelihisarı Baltalaman Cad.KISMET 82 10286 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • ELEMAN ARANIYOR Şirketimizin yazı işlerinde çabştırılmak üzere MEMUR abnacaktır.ilk tahsiU yapmış olmak ve orta derecede Fransızca bilmek "şarttır.Müracaat:S.E.T.Tavukçu Fethi sokak No.28/1 Osmanbey i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • I ARÇEL1K ELEMAN ARİYOR j Servi» montörü yetiştirilmek üzere Sanat Enstitüsü elektrik veya J J motor bûlürnü mezunu,askerliğini yapmış v« 30 yaşını aşmamış 5 manların şahsen müracaatları.S ARÇELİK A.Ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • ems YENİLİK ŞOFÖRLERE MÜJDE PİYASAMIZDA UZUN MÜDDETTEN BERİ ISRARLA ARANAN N ŞAMBRELSIZ OTO LÂSTİKLERİ İÇİN YAMALAR GELMİŞTİR toplan V» P»ra r»nd» 1»u* ı TIPTOP MAĞAZALARI NS3»than« CmaSa»!SIKKECI T»l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • Beşiktaş Diş Polikliniği Gördüğü alâka üzerin* çalışma faatinl 20 ye kadar uzattığım sükranlarıyle arzeder.MİLLİYET 10274
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • Bayanlar Sivilce,çil ve yüzünüzdeki lekelere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCINI TECRÜBE EDİNİZ İLANCILIK 3446 10293
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OK İS)Kahir» Batakhanesi r.INCI Tel:4İ 45 95)1 Cenıfiı Hanın Hazineleri O.Günstray,9 Seni Kaybedersem O.Arsoy.KONAK Tel:48 26 1 Sahte Sevgili A.Delon F.S Yıldıslar Altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • En yetkin arkadaşının 3Î Ulvi Halım,selim ve aşırı terbiye sahihi idi.Bitmemezlikten gelip takılmaya da bayılırdı Yazan:V.R.Zobu m» da Paydok'ut Perihan Venal ve Regit Gürzap'la birlikte merhum R.Bara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 19.07.1963
  • OYNADIĞI ESERLER Merhum aktör iki yüzden fazla eserde oynamış ve birçok eserleride temsil edilmiştir.Bunların listesi aşağıdadır.ŞEHİR TİYATROSUNDAN EVVEL OYNADIĞI VE SAHNEYE KOYDUĞU ESERLER:Ertuğrul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • ip nKkâh M engin unal İle HAYRI DÜNDAR evlendiler Kadıköy AL 1S.7.19c3 ti «S 10 MİLLİYET:10312
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • OKŞAN KJRERİ)ALEMDAR E* ile 'Şğ EABÜR ALEMDAR |S Evlendiler sH tit.lfi/7/1963 öV!MİLLİYET 10276 »m.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • «¦iMim iuhmhi m«—ill w VEFAT Kıymetli aile büyüğümüz ve biricik babamız Kemaliye eşrafından merhum Hidayet Pekkip eşi ve merhum Sıtkı ve Fatma Hasan ve Nemika Pekkip'ln babaları Meral Sevsevin.Kıral P
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • VEFAT Merhum Binbaşı Fevzi özştmşek ile,Bayan Hasene özsimşek'in kızları,Münevver Tulpar'ın kardeşi,Dr.Semih TuJpar'ın teyzesi Süheylâ ÖZŞİMŞEK 18.7.19C3 Perşembe günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur.Cen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • MEVLİDİ ŞERİF Merhum Zevcim HASİP PASA ZADE HAMİ DÜNDAR'm B2lz ruhu için 21 Temmuz 19C3 Pazar günü öğle namazını müteakip beylerbeyi Camilinle okunacak mevlidi sertte axzu eden akraba dov.t ve.din kar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • HAZIR KAPILARI TELİİFÖN:44İ390 REKLAMCILIK M4 1Ü2S3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • İSTANBUL TİCARET ODASINDAN D.Almanya anlaşması 31.7.1963 tarihine kadar uzatılmıştır Bu tarihe kadar müracaatlar usulü dairesinde kabul edilecekti!Keyfiyet Sayın ithalâtçılarımıza arzolunur.BASIN:1278
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • DOĞU ALMANYA'DAN YAPILACAK İTHALÂT HAKKINDA:30/6/19C3 tarihinde nihayete eren Doğu Almanya Anlaşması,Ticaret Bakanlığınca 31/7/1963 tarihine kadar uzatılmıştır.Mezkûr memleketten ithalât yapmak isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 1963 yılı İzmir Fuar Kontenjan Listelerinde mevcut 51.01 pozisyonlu sun'î ve sentetik ipliklerle 56.01 pozisyonlu sun'î ve sentetik elyaf maddeleri için mutemetlik talebinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • AZİLNÂME E Eşim Nuri Akdemlr'l umııml E ve hususî vekâletimden İstanbul ğ Sekizinci Noterliğinin 11 Temmuz l 1903 tarih ve 19390 sayılı az.Una-ğ ğ meslyle azlettim.Duyurulur.Sablha Akdemir i MİLLİYET:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • nimur» »imi» n ı ¦mı TEŞEKKÜR Sevgili babamız,muhterem aile büyüğümüz Yusuf SİVRİOĞLU'nun kısa süren hastalığı suresinde bizleri yalnız bırakmayan vefakar dostlara,vefatiyle cenaze merasiminde bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • M E V L İ D Çok kıymetli esim ve sevgili babamız Türkiye Eczacılar Deposu Müdürü,Gündoğdu Eczanesi sahiplerinden Eczacı Ali Kemal Taıvın vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 20/7/963 Cumartesi günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • Baştaraft Birincide müşüz.Plâna müstenit kalkınma dâvâmizi lıir lıuçıık yıl zarfında ne kadar esaslı tedbirlere bağladığımız kolaycı güzden kaçırılmak istenmektedir.Vergi aldığımızdan,ithalâtın ihraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • İNÖNÜ,BATI'NINİ Türkiye'ye yardımı ŞARTTIR,DEDİ ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü New-York Times gazetesinin muhabiri Joe Waltz'a verdiği bir beyanatta «Batı dünyasının iı ı¦•mı her zamandan daha fasla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • İstanbul Ticaret Odası Binası Proje Müsabakası İstanbul Ticaret Odası binası mimarlık projeleri ile civarının şehirciliği Bayındırlık Bakanlığı Mimarlık ve Şehircilik müsabakalarına ait yönetmelik esa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • TÜRK-ALMAN ORTAK BİLDİRİSİ Baştarafı Birincide üzerinde ittifak etmişlerdir.Bu konuda Federal Almanyanın azami gayreti göstermek hususunda kararlı olduğu bildirilmektedir.Federal Almanya da yardım teş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • ALMAN YARDIMI Baştarajı Birincide yapılabilmesi için de 5 yıllık plân İyi düşünülmüş bir adımdır,tik kademede bu 5 yıllık plân içinde ınillî gelirin 7 yükseltilmek istenmesi konusu bira/tereddütlü gör
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • MECLİS,2 YILDA Baştarajı Birincide kınundaıı kendinden önceki Meclislerden asla az çalışmamıştır» demiştir.Meclisin kanun tasarı ve teklifleriyle bozulmuş vaziyetle olduğunu da İlâve eden Sirmen çift
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • DANIŞTAY East a rajx Birincide Klinlklerdeki karıcık durum hâlâ devam etmekte,tehiri icra kararından önceki ve sonraki kürsü profesörleri vazife başında bulunmaktadır.Danıştay'da dâva açarak tehiri ic
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • Sunye de ihtilal teşebbüsü bastırıldı Baştarajı Birincide Balerinliği ve Genel Kurmay Başkanlığından azledilerek memleket dışına sürülen General Hariri'nln ve onu destekleyen subayların bulunduğu tahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • SAVCI CEVAT ÖNDER'İN cezalandırılmasını istedi ANKARA,AA.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nln manevî şahsiyetine hakaret etmekten sanık Adalet Partisi eski Milletvekillerinden Cevat ünder'in dünkü duruşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • BAKANLAR KURULU FRANSIZ YARDİMİ HAKKINDA BİLGİ ALDI ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün saat 16 da Barbakan ismet inönü'nün başkanlığında toplanmıştır.Toplantıda Dışişleri Eakanı Feridun Cemal Erkin'le De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • GÜREŞÇİ AHMET MLEK YARALAmi ADAPAZARI,ÖZEL Millî güreşçilerden Ahmet Eilek'in kullandığı 33 BA 802 plâkalı özel otomobil dün sabah Adapazarı yakınında dürt yol kavşağında lazla hızdan devrilmiş ve Ahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • KARTAL İCRA MEMURLUĞUNDAN Gayrimenkul Satış İlânı 962/923.Tipotekli olup relinin paraya çevrilmesi yolu ile yapılan takip neticesi satışa arzına karar verilen ve Pendik Batı mahallesi Bağdat Caddesind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI İstanbul Emniyet Sandığından Dosya No:19«2/661 Sevim Balıkçı İP.A.G87 hesap numaralı borç senediyle Sandığımız Baku-köy Şubesinden istikraz ettiği paraya mukabil;Bakırköy,Zeyti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • panelleri HakHd Vita!9 İC Temiz bir ambalaj I Her keseye uygunj il
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • Baştarafı Birincide oranında israf edildiği-anlatılmıştırisçilerin kalitesini yükseltmek amaclyle Topkapı surları dışında bir «Sınai Teknik Eğitim Merkezi' kurulması kararlaştırılmıştır.Önümüzdeki yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • BAHÇE SAHİPLERİNE ZİRAATÇILARA-MIST BLOWERS SPRAYERS DUSTERS Tot ve su/u ilâçlar püikürten SIRT ATOMİZÖRÜ GELMİŞTİR QAWfl f*AWI IQOV Tüksak Kaldırım Galata Izmıılıurtiu «an bAKI_CANLIjıOY_u| WWM ralfi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • I.ço kIjyme tuarsal ÂI'satîşİ.I Çenberlitaş'ta yeni inşa edilen siteye bitişik muhtelif ebad'd'a ğ beş parça arsa satılıktır.Tafsilât telefon 48 08 75 J MİLLİYET 10275
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • 30 M3 Dayaklık ÇAM AZMAN Alınacak Son teklif verme tarihi 31.7.19fi3 tür.Şartnamesi MALZE-ME MÜDÜRLÜĞÜ veznesinden bedeli mukabili alınabilir.DENİZCİLİK BANKASI BASİN 12732)1U318
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • RUS ÇİMENTOSU SATIŞI Rus Menşeli Portland çimentolarımız ithâl edilmektedir.Satışlarımız limanlarda peşin ve toptan gemi teslimidir.Müracaat:Umumî Mağazalar T.A.Ş.ANKARA Tel:11 32 17 11 74 16 BASLSf 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünden Pilot Ve Uçak Bakım Teknisyeni Alınacaktır Enstitümüz tarafından yapılacak uçakla maden arama işlerinde istihdam edilmek üzere pilot ve uçak bakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • İstanbul Vilâyeti Daimî Encümeninden Vilâyet Özel idaresi Teşkilatında kullanılmak üzere 7 kalem temizlik malzemesi ile 4Ux70 eb'adında 50 adet kıl paspası U.3U5 lira muhammen bedel dairesinde açılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 19.07.1963
  • 1 111 I 11 I' I I I 4 11 11 1 111 11!I S 111:I 111 1 11 I 111!111 111 11111 I 11 1 I 11 I 11 I 1 I 1 11 I I 1 I 1863 BAYER)1963 Dünvada itimadın Sembolü TÜTÜNLERDE MAVİ KUF İLACI LOMACOL KÜKÜRTLÜ VE B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 19.07.1963
  • Spor Yazarları Birliği Kupası için konuşan Uluğ "Şeref sözü verdik oynıyacağız,G.Saray ve Beşiktaş Kulübü başkanları da protokola sâdık kalacaklarını açıkladılar Af\H ve 21 Ağustos taıih-IV| lerinde G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • BASKETBOL'DE AMERİKA' YA YİNE YENİLDİK SELANİK,ÖZEL Ordu Basketbol takımımız Dünya Ordulararası Basketbol Şampiyonasının final grubunun İkinci maçında Amerika'ya 77—43 yenilmiştir.Diğer final grubu ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • Ogün,bir ay sonra oynayabilecek Fenerbahçe'n Ogün'ün ayağının alçısı dün sökülmüştür.1.5 ay önce ¦ağ ayağının kaval incesi kemiği kırılan ve derhnl ayağı alçıya alınan Ogün,1 ay sonra futbol oynıyabüe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • İstanbulspor'un başarılı santralıafı Güngör mukavelesini iki yıl daha uzatmıştır.Kesitinle milli futbolcu mukaveleyi İmzalarken görülmektedir,Y.Direk'li Turgay ve Reşat Feriköy' de.G.Saray Bahri ile A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • BİROL PEKEL DEDİ Kİ:ŞENOL BU SENE GOL B ANA Fenerbahçe'n idareciler tam yüz bin lira veriyorlar dediğim za-EE:man,Beşiktaşlı idareciler birrEE birlerinin suratına bakmış,sonra da sanki evvelden söz ~j
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • AMATÖR MİLLÎ NAMZET KADROSU TESBİT EDİLDİ Akdeniz Oyunlarına katılacak Amatör Millî Takım namzet kadrosu tesblt edlimiştlr.Futbol sezonunun kapanması sebebiyle futbolcuların formdan düşebileceği göz ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • Türk Sporunun temelini teşkil eden ve 50 yıldır her sahada rekabet eden üç büyük kulübün reisleri Ulvi Yenal,Hakkı Yeten ve İsmet Uluğ'un gazetemiz için hazırladıkları ilgi çekici Mulmm GALATASARAY me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • Greko-Romen millî takım antrenörlüğüne getirilen Adnan Vurdaer dün Federasyonun daveti üzerine Konya kampına gitmiştir.Yurdaer beraberinde resimde görülen Yavuz Selekman Solda)ve Necdet Uçar'ı da Sağd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • DEĞER ERAYBAR F.Bahçe istiyor Fenerbahçe Voleybolcu Değer'e talip Vatanî vazifesi sona eren Galatasaray'lı millî voleybolcu Değer Eraybar'a Fenerbahçe kulübü transfer teklifinde bulunmuştur.Henüz tran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • Adalar Susporları kulübü açılıyor Yeni faaliyete geçen Adalar Susporları kulübünün açılış merasimi 27 Temmuz Cumartesi günü saat 17.30 da Burgazada'da yapılacaktır.Burgaz'da susporları için gerekli bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • O Pazar günü saat 18 de Burgaz sahasında Kınalı-Burgaz adaları ananevi futbol maçı yapılacaktır.Bu maçta Lefter ve Kasapoğlu da oynayacaktır.Bir anUennıan sırasında düşerek bütün vücudu hareketsiz kal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • Arkadaşımız Hayri Dündar nikahlandı Arkadaşımız Hayrl Dündar İle Engin Dündar Ünal)dün Kadıköy Evlendirme Memurluğunda kalabalık bir davetli kitlesinin huzurunda nikâhlanmışlardır.Milliyet Hayri Dünda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • İ.Y.İ.Sutopu Teşvik Turnuası Şampiyonu İstanbul Sutopu Teşvik Turnuası Galatasaıy adasında yapılan İstanbul Yüzme İhtisas Galatasaray maçı ile sona ermiş ve müsabakayı 4-2 kazanan İ.Y.İ.şampiyon olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • Fuar Şehirleri Kupasına İstanbul takımı isteniyor izmir,özel Fuar Şehirleri Beynelmilel Kupası Genel Sekreterliğinden Türk Futbol Federasyonuna gelen bir yazıda Altay'ın yerine kupaya bir istanbul tak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • SZEKELLY PALERMO ANTRENÖRÜ OLDU ROMA,ÖZEL Fenerbahçe'nin eski Macar antrenörü Szekelly,Metin'ln eski takımı Palermo'nun antrenörü olmuştur.Bu sezon İkinci kümede oynayacak olan Palermo takımının tekni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • Kulüplerin mukavele şartlarını yerine getirmemeleri sebebiyle Futbolcular istediği kulüple anlaşacak.Apak "idareciler e hareket ediyorlar,Akdeniz oyunlarından çekilebiliriz,goist dedi Futbol İle bir F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • FtORENTINA BARTU'yu BEKLÎYOR Hakeme rüşvet teklif eden Palermo Başkanına müebbet boykot verilmesi muhtemel.Florentina kulübü teknik direktörü Montanari,«Can Bartu kadromuzdadır.Temmuz sonunda kendisin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • FİRMANI İTALYA'YA DÖNMÜYOR Genoa kulübü tarafından Lazio'ya satılan Firmanı hâlen İngiltere'de bulunmakta ve İtalya'ya dönnıiyeceğini bildirmektedir.Bu takdirde Genoa kulübü,Lazlo'ya 20 milyon liret t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 19.07.1963
  • VİLARDO'NUN DURUŞMASI BAŞLADI Palermo takımının birinci ligde kalması için hakeme rüşvet teklif eden kulüp başkanı Vllardo'nıın duruşması başlamıştır.Savcı.Vilardo'nun ömrü sonuna kadar İdareci olma y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor