Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • TÜRK ROMANLARI SERİSİ OĞUZ ÖZDEŞ'in En beğenilen romanının yeni baskısını iftiharla sunar ŞAFAK SÖKERKEN RUSYADA BİR TÜRK SUBAYI)Korkunç Sibirya.Rus Stepleri.Akıcı bir üslûp.Şahane mevzu.BİATİ:4 LİRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Fransız Başbakanı Yarın geliyor Dışişleri Sözcüsü Avrupa Birliğinin üçüncü kuvvet olması görüşüne katılmadığımızı söyledi. j ANKARA,ÖZEL FRANSIZ Başbakanı Pompidou ile Dışişleri Bakam Couve De Murvill
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • kârisini balta ile OLDURDU Yarılmada Nişasta fabrikasında çalışan 33 yaşındaki Hacı Avrii evvelki gün saat 11 de 24 yaşındaki karısı Haticeyi kıskançlık yüzünden halta ile parçalayarak öldürmüştür.Cin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Çabalama kaptan gidemem Bahıâlide birden bire her şev sütliman kesildi.Herhalde Türkiye'de artık yazılacak konular tüm bitmiş ki gazete manşetleri sadece partilerin durumu ile ilgili.Oysa önemli olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • KARAMANLISI DİNLEMEYEN YUNAN KRAL AİLESİ LONDRA'DA YUHALANDI Gazetelerden)KARAMANLIS KOYUNU.SONRA ÇIKAR OYUNU.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Yunan Kralı ve Kraliçesinin seyahati sona erdi LONDRA,A.P,AA.Yunan Kral ve Kraliçesi hâdiseli geçen Londra ziyaretinden sonra dün özel bir uçakla Atina'ya dönmüşlerdir.Yunan Hükümdarlarını Buckingham
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Grev ve Toplu Sözleşme Kanunu tasarısı Karma Komisyona sevkedildi AN"KARA,ÖZEL Cumhuriyet Senatosunda bâzı maddelerinde değişiklikler yapılan Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt Kanunu tasarısı.Millet Mecli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • UaŞbakan İnönü arkadaşımız Mustafa Ekmekçi ile konuşurken.İnönü "Koalisyonun durumu iyi,dedi Cumhurbaşkanı dün Başbakan ile çeşitli konularda görüştüler ANKARA,ÖZEL BAŞBAKAN İnönü,«Y.T.P.Grubunda yapı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • IRUÇHAN UNVER I BEYOĞLUNDA DÖRDÜNCÜ SOYGUN Eg,ayakkabıları ile çanta ve şapkaları alıp yere attıkları boş kutular.Soyguncular 450 lira da almışlardır.Beyoğlu'nda gece yarısı bir kunduracı soyuldu Bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • kalmadı,diye bağırdı Öçten ile münakaşa eden Genel Başkan Alican istifa edeceğini de söyledi ANKARA.ÖZEL YT.P.Grubunun dün sabahki toplantısına başlanmadan ön ce Grup Başkanlık Divânı odasında Genel B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • "Ne acele ediyorsun nasıl olsa ceset su üstüne çıkacak,CAHİT ÜZEN Bakırköyde Yenimahalle Taş iskelesi açıklarında boğulan 18 yaşlarında Ahmet Bakırel isimli bir goncin cesedi resmi makamların ilgisizl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Kesik elli kaatil kadına şok tedavisi yapıldı Kesik elli Emine^ Bir önceki gece kendisine yapılan kısa bir şok tedavisinden sonra Sultanahmet Cezaevindeki ikinci gününü,dün rahatça geçilmiştir.Avukatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Kurbağalıderenin temizlenmesine başlanacak Kurbağalıderenin temizlenmesiyle ilgili olarak dün bir toplantı yapılmış ve gerekli tedbirlerin derhal alınmasına karar verilmiştir.Düşünülen ilk tedbirler ş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • DURUM '4 Türkiye hakkında rapor MEMLEKETİMİZİN iktisadî durumu konusunda çok i önemli bir etüd yayınlayan İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı,1960 yılında,Avrupa iktisadi işbirliğinin yeri-i ne g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • lAf ADDCK.I İCT A KIDI II T\A Amerika Vifksek Mahkeme Başkanı ISI AlNBUL UA Ear(Warren ye eşi dün Ankaradan ¦ehlimizi1 gelmişlerdi?Karl Warren,Eisenhower tarafından Birleşik Amerika Yüksek Mahkeme Baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Rus Çin görüşmeleri dün tekrar başladı MOSKOVA,AA.Rus ve Çin komünist partileri arasındaki görüşmelere dün yeniden başlanmıştır.Moskova'daki iyi haber alan kaynaklara göre,hey'etler hâlâ gündem üzerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • ELE VERİR TALKINI Yol IÖZDEMİR GÜRSOYJ darlığından zaman zaman trafik sıkışması olduğu bir lıakikattır.Araba sahipîerı sabırla ilerlemeye çalışırlar.Polis arabası ise ıesmi hüviyetinden cesarel aimıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • ihtilalin olduğu Ekvador'un yerini gösteren harita Ekvador'da Ordu idareyi m—imi ıı ııııınımjııiK m Ele aldı LİMA,A.A.A.P.EKVATOR'da vuku bulan askerî bir hükümet darbesi sonucunda,ordu Cumhurbaşkanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • Misafir Bakan yardım hakkında elen ile görüştü Bugün Elâzığ'a gidecek olan Walter Scheel yardımın daha ziyade sermaye yatırımı ve teknisyen {eklinde olacağını söyledi ANKARA,ÖZEL BATI Almanya İktisadî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.07.1963
  • 1967 sonuna kadar i 9.5 milyar lira borç ödeyeceğiz BRÜKSEL,AA.EKONOMİK İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı O ECD)Türkiye'nin iktisadî durumu hakkında bir rapor hazırlamıştır-İncelemede 5 Yıllık Plânın ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • DUSUNENtEWNDÜŞÜNCELERİ Mahallî idareler ve seçimleri 2 I» Köy muhtar ve ihtiyar heyetleri ¦edimleri nasıl olacak?A)Ko,muhtarı ayrı,köy İhtiyar meclisi üyeleri ayrı serilecektir.Fakat,her iki oy pusula
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • Alacağına Jahin Vereceğine Karga PT.T.dağıtıcısı Şükrü Çınar'ın dahası Halil Çınar oldu.Halil Çınar'ın işçi Sigortalarına 720 lira borcu vardı.Oslu borcu kabul etti.Ayda 72 liradan on aydn borcu ödedi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • Demir yükseliyor KARABÜK Demir Çelik Fabrikalarmdaki Arıza ve ithâl mallarının bugüne kadar gelmeyişi,bir kaç gün içinde demir fiatlarmı hareketlendirmiştir.165-170 kuruşa satılan 10 hık demir 195 200
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • JNew-Yorkta 1 Dolar 11.25 T.L.NEW-YORK Borsasında l dolar «Newsweek» dergisinde yer alan son fiatlara güre,11.25 TL.na tekabül etmektedir.Ay başında çıkan tabloya göre,11.30 TL' sı iditi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • GUN LU K ALTIN FIATLAR» Cumhuriyet W.tO ı2.50 ffl i.iş.Reşat lira 135.00 135.50 50krs.Hamit lira 101.50 102.00 25 kış.tnxiliz Kral 114.50 11,00 a.Mii)Fransız Nanolyon 94.00 ü.jJJO aynı)24 ayar külçe a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL MENKÛl KIYMETIERVE KAMblrO BORSASİ •OlTENİNOEN AlINMIVTl.HİSSE SENETLERİ BANKALAR TC.Merkez B.150.T.iş Bankası nama)66.T.iş Bankası hanı.83.T.Sınaî Kal.B.hamı 190.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • Amerika halı istiyor;Küsbeye rağbet var DIŞ piyasalardan cehrimiz piyasasına çeşitli maddeler çatın almak üzere talepler gelmektedir.San Francisco'daki Türk Konsolosluğundan Ticaret Odasına gelen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • MAYIS İHRACATI:29 MİLYON LİRA Ticaret Odası Neşriyat Müdürlüğünden verilen bilgiye göre,Mnyıs ayı içinde İstanbul limanından muhtelif memleketlere 29 milyon lira tutarında 7210 ton çeşitli mal ihraç e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • HUBUBAT VE UN fiyatları düşüyor Şehrimiz serbest piyasasında hububat ve un fiyatlarında gevşeme hissedilmektedir.Un çuvalı 80 randımanlı 77/79 lira arasında,14/76 randımanlılar 90,To randımanlılar 8fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • En üstün kalite mat dekorasyon boyası c/esmıış usşnıu ©cımmı BOY».VERNİK Vf HECİNE ERBRhUURI.İZMİR FAAL 5256 9383
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • c/üflfîlüS Iffl$fl« v.OGUUflfll BOYA.VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI.İZMİR FAAL 5256 91)83
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • Turistler,şehir içi Nakil vasıtaları İçin kombine bilet 3 Alabilecekler Turistlerin şehir içi vasıtalarında rahat seyahat edebilmelerini sağlamak maksadıyle «Kombine» bilet ihdası karar altına alınmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • BİR KAATİL 13 YIL HAPİS YATACAK Bir yıl önce Kumkapıda Takfor Nersesogkınu bıçaklayarak öldürmekten spııık 58 yaşındaki Karabet Kendine- an 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.14 Temmuz 19 2 tarihi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • BUZDOLABI HIRSIZI 12 YILA MAHKÛM OLDU Buzdolabı hırsızı Tevfik Eral,yargılandı gı 5 inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmıştır.Eral,12 yıl da emniyeti umumiye nezar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • RUMELİHİS ARINDA TEMSİL VERİLECEK Şehir Tiyatrosu yaz dönemi lemsülerinin Rumelihisaı ında verilmesine 27 Temmuz Cumartesi gecesinden itibaren başlanacaktır.Temsillerin her bakımdan verimli olması içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • III III!IHI IIJ I.J—HUH P^—f—II ÇOK ACI BİR KAYIP Eski Osmanlı Ordusu Erkânından Saraybosnalı Vehbi Paşa oğlu Askeri Kaymakam Ali Mazhar bey ile Trebinli Resul bey oğlu Hamdi Paşa zade Hüsniye hanımın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • VEFAT W mim m m—m Nigftr Erbü'in eşi,Avukat Enver Erbil.Doktor Neyyir.e Ahlarca,Avukat.Ertuğrul Erbil,Erhıl ve Necl$,ErbiJ'in JS£gyi babajarı,Dr.Sabahattin Ağlarca.KecHr Erbit W-Avğün Eı'bmn^ayırt ped
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • A KB ANK UMUM MÜDÜRLÜĞÜİDEH İstanbul Bahçekapı'da kâin Bankamıza ait TE-MELLİHAN)binasının ilâve ve tevsi inşaatı işi,kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmıştır.813.148 lira' olan birinci keşif bed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • Radyoların MÜTEKAMİLİDİR TELE-TEKNİK Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.V Tahir Han Kat 2 Galata Tel:44 40 28 i jLAXCILIK 3678 10000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • İPLİK SATIŞI 40/2,48/2 ve 60/2 Ne.iplik satışlarına başlanıldığı sayın müşterilerimize duyurulur.MANİSA PAMUKLU MENSUCAT A.Ş.BASIN 11889)9978
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • Kütahya Belediye Başkanlığından Aşağıdaki işler 25/7/1963 tarihine müsadif Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde ve usullerle ihale edileceğinden taliplerin 2490 sayılı kanun uyarınca ihale g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • ELEKTRİKÇİLER ARANIYOR Birinci ve îkinci sınıf eh-I liyetli Askerliğini yapmış,elek-trikç/iler alınacak.Müracaat:Tel:71 64 18 İLANCILIK 3Ü15 9995
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • I 5K9 m güzetliksötü^ l CİLOİMZİ 0 YA?GEKÇi EŞTİRİR İLANCILIK 3674 10091
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • SAN'AT ENSTİTÜSÜ mezunları aralıyor İmalât içlerinde yetiştirilecek San'at Enstitüsü mezunu,Askerliğini yapmış gençler alınacak.Müracaat:Tel:71 64 18 İLANCILIK 3645 9996
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.07.1963
  • o tlMMMIItlIllll III III 11111111111111111111111111 ft Mutluluk üzerine KOMODİNİN üzerinde,küçük küçük delikli,silindir biçimindeki mavi abajuruyla kübik bir veyyöz yanıyordu.Alçak topuklu ufak terlik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • Mühim bir* Sovyet casusu Batı'ya kaçtı Emniyet mülâhazasile adı açıklanmayan ajanın Batılılara çok kıymetli bilgi verdiği söyleniyor.LONDRA.AA.A.P.Sovyet Gizli Servisinde yüksek mevki işgal eden bir c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • jskâi Sevgilim y'^a bana mink bir manto,mink 3 ceket,çeşitli mücevherat,30 bin liralık 2 yüzük,Jaguar bir otomobil ve 30 bin lira nakit para hediye etti.99 İN SEVGİLİSİNİ elinden aldım ¦«Maildi» Iîice
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • Festival süresince yurdun muhtelif yerlerinden gelen topluluklar ile Batı Almanya folklor ekibi gösteri yaptı 2.inırsa Festivali sı daki perde lasında açılışı yapılan Karagöz mezarının üst tarafınile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • Manevra yapan uçak seyircilere ateş açtı MİAMÎ,AA.Eglin hava üssündeki atış alanı üzerinde dalış manevraları yapan F—100 tipi bir Amerikan tepkili askeri uçağı,atışı izleyen sivil ve asker 16 kişinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • fS&ıt-imiki' KURÂN-I KERÎMİN TÜRKÇE ANLAMI Cilt kapaklarınız hazır Kur'ân-ı Kerim'in Türkçe Anlamı İMrveleri'ni biriktiren okuyucularımızın arzularına uyularak birinci sınıf işçilikle yaldızlı cilt ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • Yabancı Sermaye ile kurulmuş bir İLÂÇ Fabrikasının PER-SONEL,Yemek,Temizlik ve diğer dahilî işlerini tedvir edecek 30-45 yaşlar arasında otoriter,idare kabiliyetini haiz,Bay veya Bayan ELEMAN Alınacak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • KALİFİYE İSÇİ ARANIYOR 1 Giyotin makas işçisi 2 Elektrikli dikiş ve punta kaynak işçileri 3 Çaka pres işçileri 4 Oksijen kaynak işçisi.Taliplerin on az beş senelik mesleki tecrübeleri,ve askerlikle al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • İMİM ŞEF SEKRETERLERİ Bürolarınız için en ideal TELEFON SANTRALLARIDIR.MEHMET KAVALA Galata Nesli Han,İstanbul.Tel:44 75 54 Tel*.LAMET İSTANBUL İLANCILIK 3677 9999
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • Kastamonu Göğüs Hastalıkları Hastanesi Baştabibliğînden 1 31.265,11 lira keşif bedelli Kastamonu Göğüs Hastalıkları Hastanesinde çöp yakma fırını ile,Pencerelere Sineklik yaptırılma işi 2490 sayılı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • İst.Dz.Tek.MIz.Al.Koms.Bşk.dan 1 Kapalı zarf usulü ile Dz.Harp Okulu ve Lisesi Komutanlığı için 24 adet yelkenli yarış teknesi satın alınacaktır.Muhammen bedeli 127.192 lira olup geçici teminatı 7.610
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • Müziç ter kokularına'karşı NEFİS PARFÖMLÜ Bac Stick fur OLİVİN Almanya)müstahzarları TÜRKİMYA tf.ANTIT.llC 15KQ WW1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • ÇOK TECRÜBELİ Birinci sınıf Tesviyeci ve Montör alınacaktır.Müracaatların 5 saat 14 ilâ 17 arası 71 64 18 numaraya telefon edilmesi.İLANCILIK 3637 9997 3»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • KARS İL DAİMİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN 1.224.324 lira muhammen bedelli 12.470 lira geçici "teminatlı olup dairesindeki şartnamede yazılı esaslar dahilinde benzin,motorin ve madeni yağ 2490 sayılı kanu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • Hava Harb Okulu Komutanlığından 1963 1964 ders yılı için Hv.Harb Okuluna imtihanla öğrenci alınacaktır.Girir şartları,Hava Birlik ve Müesseseleri ile Askerlik Şubelerinden öğrenilebilir.Müracaat:1 Ağu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • '^'iHlHltlKl'UUI ı inini TAKVİM Meş'um elle GEÇENLERDE matbaaya «Milliyet» in Karasu muhabiri geldi,beni de ziyaret etti.Kocaeliye bağlı olan bu kazanın güzelliğini anlata anlata bitiremiyor,nehir mun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • YARIN HAVA KASIL OLACAK?Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri bulutlu ve zaman zaman çok bulutlu geçecek,yer yer sağanak görülecektir.Sıcaklık değişmeyecektir.İç Anadolunun doğu kesimleri ve güneydoğu bölg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • DONER KEBAB TV'DE Amerik yemeği Arttım-Dewey pre ılagıula göstereceği filmini çekerken görülüyor.Yemeklerin yapılışı filme alınıyor ORHAN TÜREL Önümüzdeki günler içinde Amerikalı kadınlar.«Şiş Kebabı»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • KBPuLCANOAI IKNWNiN MAW Mi'UtK 7$İW|İ ĞELMıSTîM.V-SAfiNAL îotoğrafu.SAFİNAILABM8A VAİ NAMU4JUIİ.ÎÜ2AİA Dİİ^ü BEMÎ Et0îSEi£Bi-M nm^ Mi ^m KAPILAN KîLITLî.bo* SÎLÂHIA&IMI DA AlMlt-14%c
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.07.1963
  • AH EVL.AÖIM BEN I KO-PEK KÖYE TASI SAKI KJO'OLUR O-J 7* •5 u A &i+m »rt nıjunw.ııı mm»-BAŞKA ZAMAN OLSA TAŞiRDlAA AA&A ŞİMDİ COK AĞIR.ViJKÜM aaaca! 4 VAR TO JlU_KiO'OLUK OL.MEZDEM ÖMCE.SOM BİR DET^A D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • vjnvA f VWdVA A3$ sua wavwnv itsvaaavH is 11 1.3 ^fltiN)Mlp^i 0'' NVQ pM3JL L=JİS\7d clW W ar WiAaAJTZlW 'H^saab i 3N aOA & NV2.n rv/S AtrS 3/V/a ANNHOC N7XW=V rZ.SZ73nfi)'SY»yo vaV 3/s "ârsap'M N3w;
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • 'KEN DE odClK RATAres sovard.m üfce.ze,CEZ^A CH-ARAK PATaJB TES SOVDURURI-ARD»-İ' UE^ HBVV ^7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • Hlert Cumartesi RumT 1113 13 1379 Sefar Temmuz Haziran 21 1963 30 VAKİT VASATİ ezan!Iillll S.39 13.19 17.19 20.41 22.39 3.25 8.58 4.38 8.38 12.00 1.59 6.44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mosul Müdür:HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin Hamından Meıû
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • İLAK TARİFESİ 2.3,4,5 İnd tayfalarda iantimi 40 T.L.0.T nd tayfalarda santimi 35 T.L.Birinci tayfada ballık 200 T.L.Dülün,Nisan.Nikâh,Vefat ve Te*ekkur ilânları 5 tantime kadar 7.tayfada)90 T.L.Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • İSKENDERUN BELEDİYESİNDEN 1)Her tarafı açık,yeşil «aha ve ydl bulunan Atatürk Bulvarının önündeki birinci ve ikinci sahil boynunda uzanan caddelerin önü olarak denize nazır ve imar plânına göre gazino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • Mudanya Belediye Başkanlığından 1 Güzelyalı Burgaz)mahallesinde Belediyemizce yeniden inşa olunan 12 adet dinlenme evi ile kantini,30' kabin,bir gazino ile 1750 M2 lik otoparktan müteşekkil plaj sites
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • fö OĞLAK BURCU tik 122 Aralık 20 Ocak] Çoktandır örmediğiniz bir dofta kavuşacaksınız.Yakında bir yolculuğa çıkmanız muhtemel.KOVA BURCU 21 Ocak 19 Şubat] Kendinize bir hedef çizip oraya varmaya çalış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • SOLDAN SACA:l Aklı ermez geveze ve yaslı kisl;Bir nota.2 I—TERSİ su;Üstü örtülü tastan mezar.3 Bir ibadet sekli;İncir toplamağa mahsus ucu çatallı rir'gnek.4 İndifal bir çeşit ta» kütlesi;İnce tüy.5 Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • ~y r"/r-7.30 7.3S 8.00 10 8.25 S.40 9.00 9.20 9.SS 10.00 12.00 12.10 17.30 13.00 13.20 13.30 13.45 14.00 İSTANBUL RADYOSU Açılı» ve kısa haberler Hafif müzik Haberler Oyun havaları CesltU müzik Küçük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • Selâmi İzzet SEDES «Bu.Karım tahminimden çok daha fazla İradesine hâkim.Böyle önemli anlarda itidalini mükemmel muhafaza ediyor.Ama gözlerimi açıp yüzünü görebilseydim,ifadesinin,«hu» işaret sıfatı ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.07.1963
  • MURAT DAVMAN'IN EN SON ve YENİ MACERASI ÜMİT DENİZ Gelip gidişimi {ören olmuş mu idi?Bu hususta hiçbir fikrim yoktu.Kafam olanlarla öylesine meşguldü ki hani,otomobilin arka kanepesine birisi oturmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.07.1963
  • ÇAVUŞOĞLU BOYA SANAYİİ Istanbul 6alata Farinanecller 56-58 Tel:441311-440486 İLANCILIK 3477 9998
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1963
  • DEVLET ORMAN İŞLETMESİ GİRESUN MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 İşletmemiz Aksu sahil depomuzda 25 No.lu «partide 24 adet 9.125 M3.l.S.N.B.Çam tomruk 345.26-27-28-34 No.lu partilerde 1173 adet 289.220 M3.2.S.N.B.Çam t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1963
  • Iİt,BUt SATILIK EMLÂK EMİRGAN Boyacıköy Fırın Sok.12 de 225 M2 crsa acele sat.2135-19 BÜYÜKDEREDE 4-5 katlı apartman,köşebaşmda acele sat.21 35 49.MAÇKA Valdeçeşmcde 15-17-19 sayılı köşebası bina acei
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1963
  • Kiralık Kasa Tesisi Yaptırılacaktır Türkiye Garanti Bankası A.Ş.Umum Müdürlüğünden Bankamızın İstanbul Galatasaray şubesinde yaptıracağı kiralık kasa SAFE)tesisi için fiat teklifi alınacaktır.Talipler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1963
  • BAYİNDİRLİK BAKANLIĞINDAN Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Binası Mimarî Proje Yarışması.İzmir,Ege Üniversitesinde inşa edilecek olan Ziraat Fakültesi binası projelerinin hazırlanması işi Bayındırlık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.07.1963
  • Donanmaya bağlı Hava Kuvvetleri gösteri tatbikatını izleyen kalabalığı uçaklarının China Lake atış sahasında hedeflere savurdukları roketlerin hiç şaşmadan hedef üzerinde İnfilâk edişi,adamakıllı endi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • Liz Taylor'un Karnı ve kalçaları Büyüyor LONDRA,A.P.Daily Mirror gazetesinin sinema yazarı Marjorie Proops,önceki gıin yayınlanan yazısında «Elizabeth Taylor'un karnının ve kalçalarının büyüdüğünü» id
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • DORIS DAY kavga ederken kaburgası çatladı HOLLYWOOD,A.P.Aktör James Garner'in Doris Day'in beline çok sıkı sarılması yüzünden,şarkıcı yıldızın kaburga kemiklerinden biri film çevirirken çatlamıştır.Bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • SİNEMALAR T.2 BEYOĞLU ATLAS Tel:44 OS 35)Kırmızı Pantolon Japon filmi R.T.İNCİ Tel:4İ U 95)1 Kahpe G.Arsoy,B.Doruk.2 Fosforlu Oyuna Gelmez N.Koksal,O.Günsiray.KONAK Tel:41 36 06)Şahane Tatil T.Curtis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • Fazla güneşte durmaktan ileri gelen rahatsızlıklarda BAŞARI İLE KULLANILIR OPON,baş,diş,adale,sinir,lumbago,romatizma ağrılarını teskin eder.bayanların muayyen zamanlardaki sancılarında faydalıdır OPO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • İLAN Yeşilköy ve Konyada devam eden inşaatın kontrol teşkilâtı için iyi şartlarla meslekte tecrübe sahibi ve bedenî faaliyeti yerinde birer inşaat Mühendisi yevmiye ile göreve alınacaktıristekli olanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • İcmesu Tesisleri Yaptırılacaktır Tevsiki ger'-ken Eksiltme evrakı Geçici Malî vatın Kasaba adı Vilâyeti Keşif bedeli:721 307.73 teminat 32.602.30 Yeterlik:70.000,Bedeli:Bâlâ Ankara 60.Bodrum Muğla 677
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • MUALLİMLER TURİZM CEMİYETİNİN Londra,Paris,Brüksel,Viyana Peşte,Belgrad,Venedik,Milano,Zürih PYankfurt Münih dahil büyük A V P Gezisi herkesin katılabileceği kadar ucuz i'e emind ir.32 gün Dtobüsle 13
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • İSTANBUL TİYATROSU Gençlik Parkı Açık Hava Tiyatrosunda 17 Temmuz Çarşamba,aksamından itibaren KOMEDİ 3 PERDE Biletler Trafik kapısı gişelerinde 13 Temmuz Cumartesi sabahından itibaren satışa çıkarılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • BÜYÜK BAŞKENTLERİN TRİKOSU REKLAMCILIK 3221 9988
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • Wt*\EN İYİ YAZLIK KUMAŞ AKIN,TEKSTİL I REKLAMKOL 450
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • İstanbul Belediye Başkanlığından Belediye Zabıta Talimatnamesinin 4.Bölümünün 7.maddesi gereğince umuma mahsus yerlerde çalışmakta olan personel için Bez Lâstik Lâstik 1.Müesseseler:Renk Biçim önlük ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • mm TURKIYEDE İLK DEFA,ALMAN TEKNİĞİ İLE İmal edilen,Yıkanınca bozulmayan oral PROVALI SUTYENLERİ Rızapaşa Yokuşu Rtzapaşa Han No.4Q& REKLAMCILIK 3181 9989
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • SATILIK EMLÂK İSTANBUL DEFTERDARLIĞINDAN:3800 lira muhammen bedelli 285 lira teminatlı Fatih Mollaaşkı Mah.Mumhane Cad.481 pafta,2665 ada,17 parsel,Eneski:17 kapı sayılı 46.57 M2 arsanın tamamı,518-45
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.07.1963
  • istanbul Şehir Operasının bu akşam başlayan temsilleri belki de uluslararası nitelikte bir "İstanbul San9at Festivali„nin çekirdeği olacak tğt/mff Açıkhava Tiyatrosunda bu akşam başlayıp 15 Ağustos'a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • O ÜLKER ARTÜRK İle ERDİNÇ BORUCU evlendiler,12.6.196:Eskişehir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • TOMRIS BAYDUR Kâhyaoğlu)ile AZMİ BAYDUR Evlendiler 12.7.1963 Liman Lokantası MİLLİYET 10008
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • TEŞEKKÜR E Seyahatim sırasında ani ola-E E rak geçirdiğim ağır ve tehlikeli E rahatsızlığım dolayısiyle yatı-E rıldığım Ankara Mevki Hasta-E E hanesinde tedavimde gösterdik-leri büyük alâka ve kıymetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • VEFAT Esbak Temyiz âzâs ndan merhum Mahmud Cemalettin beyirı zevcesi Halide ve K-rnnk'Uin Utku'mın anneleri,Ha'.iıe Utku'nun kayınvalidesi,Oe'nakettin Utku'nun babaanne*' salihaîı nisvandan DÜRDANE UT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • ME VLÎD Kıymetli aile büyııjumüz merhume KAMİLE DERİŞiıı ruhuna,ölümünün kırkıncı gününe tesadüf eden 13.7.1963 Cumartesi günü ikindi namazını müteakip Teşvikiye camii şerifinde hafız Kani Karaca ve a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Hava Astsubay Aday Hazırlama Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1963 1964 ders yılı için Eskişehir Hava Astsubay Aday Hazırlama Okuluna öğrenci alınacaktır.Giriş şartları,Askerlik Şubeleri ve Ortaokullardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Ağrı-Tutak Ortaokul Müdürlüğünden 1 47510 lira keşif bedelli Tutak Ortaokulunun onarımı WC depo inşaatı 2490 sayılı kanun hükümJeri dahilinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Kilimli Belediye Başkanlığından 1 Kilimli'de,Atatürk caddesi ile Bağlar caddesi arasında akan derenin kanal içine alınması işi 2490 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihale edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • İSTANBUL ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN Dairemize bağlı Fener,Hasköy,Beyoğlu Askerlik Şubelerine mahallinden imtihanla sivil maaşlı memur alınacaktır.İsteklilerin 25 Temmuz 1963 tarihine kadar Daire
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • İMŞAAT İLAHI SİİRT VALİLİĞİNDEN Batman kazasında yaptırılacak olan 196.830.08 T.L.keşif bedelli Veteriner binası ve lojman inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Bayanlar:Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCI tecrübe ediniz 1LAACIL1K 3446 9S94
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • I ŞEHİR OPERASI f I AÇIK HAVA I TİYATROSUNDA MADAM I BUTTERFLY Kunie îmai'nin anî rahatsızlığ,dolayısiyle 13 Temmuz Cumarte si gecesi ünlü İtalyan Sopranosu CLARA SARTORI ı Madam Butterfly rolünde)Diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • HAZIR KAPİLARİ TELEFON:441390 REKLAMCILIK 31G4 »977
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Beyoğlunda soygun Baştarajı Birincide lanmış ve durum ertesi gün polise bildirilmiştir.Polis şehrin Beyoğlu,İstiklâl Caddesi gibi en merkezi bir yerinde,peş peşe olan dükkân hırsızlıklarının fail veya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Misafir Bakan 4 Başlaraft Birincide Ferit Melen,misafirlere,«Vergi konusundaki gayretlerimizi» anlatmış ve.«Alman HükûmetiyU.Hükümetimiz arasında knnsorsyum yardımı konusunda çıkan ufak pürüzün,misafi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Ekvatorda,Ordu idareyi ele aldı Baştarafı Birincide münist taraftarlığı ile suçlandırmış ve durum normale avdet ettikten sonra seçim yapılacağını vaad etmiştir.Ordu içkiye müptelâ olan Arosemana'yı te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • TAKSİTLE j Şahane Apartman Daireleri Florya Yeşilyuva Mahallesi Londra Asfaltı üzerinde hemen teslim i Elektriği terkos suyu mevcut Denize nazır Satılık apartman dairele-E rl ve dükkânlar.Daireleri gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • A!ican"Tahammü!üm kalmadı,diye bağırdı Baştarajı Birincide şartlarda hu vi'cy i çekmek hu ıztıraha katlanmak ve hu partiyi hizmette tutmak zorundayız.YTP Meclis Grubu dördüncü gün ola'n dün de toplanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • 'İZMİR'DE GECE YASAĞI KALKTI izmir,a a izmir Sıkı Yönetim Komutanlığının 26 numaralı tebliği şudur:Madde 1 Savın izmir halkının.Sıkı Yönetim ve tatbikatına karşı bugüne kadar göstermiş olduğu vatanper
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • "Ne acele ediyorsun nasıl olsa ceset su üstüne çıkacak,t Bnşiarofı Birincide HÂDİSE NASIL OLDU?Zeytinburnunda Sümer Mahallesi 25 1 sokak 18 numarada oturan ve bir isçinin oğlu olan Ahmet ile H.ibrahim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • CAHİDE SONKU kızının vasisi ve Tereke Hâkimi aleyhine dâva açtı Cahide Sonku,kızı Ender'in kendine gösterilmediği iddiasıyla,13'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi hâkimi ve kızının vasisi aleyhine tazminat dâv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Nükleer Silâhlarla ilgili Rus notasına cevap verildi ANKARA,ÖZEL Sovyet Rusya'nın 20 Mayıs 1963 de bütün Akdeniz ülkelerine vermiş olduğu «Akdcııizitı nükleer silâhlardan tecrid edilmesi» hakkındaki n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • E.CD.VERGİ BEFORHUNU YETERLİ GÖRMÜYOR Baştarafı Birincide konusunda şu görüşü üne sürmekledir:«Bıı tedbirler,cari ekonomik politikadan urun vadeli plânlamaya geçiş yolunda Türkiye'de yapılan ilk teşeb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Prof.Sağlam askerî törenle defnedildi Ord.Prof.Dr.Tevfik Sağlam Paşa)nın cenazesi dün Askeri törenle Edirnekapı Şehitliğine defnedilmiş!ir.Beya/ıt camiinde öğle namazını mütrakip merhumun Bayrağa sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Üç karılı adam kendisine varmayan kızı öldürdü URFA,ÖZEL Suruç ilçesinin Haraç köyünden 3 karılı,8 çocuklu 37 yasında Mustafa Alfidsn.kendisi ile evlenmeyen 20 yaşında Zeliha Uygun'u tabanca ile öldür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Kamyonun ezdiği 10 yaşındaki çocuk öldü Hasköydc oturan 10 yaşlarında Mustafa Cenikli adında bir çocuk dün akşam saat 20.30 da briket yüklü bir kamyonun altında kalarak ölmüştür.Birkaç arkadaşı ile bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • ıımııııımıımıımıtıı Aydın:Lef ter varken lâfımızmı olur Baştaraft Sekizincide millî formayı gitmiştir.Aydının bize son sözü:«Fenerhahçede Nivazinin yedeği olarak tok bekledim.Bugün muradıma ereceğim.V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • S.C.BERKSOY İSTİFA EDECEK F)Baştamfı Sekizincide şi terkelmij ve bir kısmı da memleketlerine işlerinin bajina donmuştur.«Bunların yerini ıcak olanları iki merkezde toplayıp devimli ve sistematik bir ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • İNŞAAT İLÂNI T.C.ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konan iş:Aşağıda isim ve keşif tutarları yazılı hizmet binalarıdır:ilk keşif Geçici tutarı teminat 333.568.55 17.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUNU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için bir adet,4 kapılı,orijinal karoserli',tanınmış marka ve mümkün olduğu kadar yeni ve son model Station Wagon ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Şenol:"Menfaatim nerde ise oraya gideceğim,dedi BaştaTüfı Sekizincide derek bu mevzu hakkında istrşarl mahiyette bilgi aldım.Pazartesi günü Şenol için gerekli miktarı Bölge ¦veznesine yatıracağız.demi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Kocaeli Valiliğinden Keşif tutarı 38930 lira 40 kuruş olan Devlet Hastahanesi Kalorifer sıcak su kazanlarının onarımı kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.Geçici teminatı 2920 liradır.Şartnames
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • İLÂN Fiziksel,biyolojik bilimler ve matematik konularında doktora ve bilimsel araştırma yapacak olanlara verilen NATO İlim Burslarının 1964 yılı programı NATO İlim Komitesince kararlaştırılmış bulunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • SİVAS BELEDİYESİ ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN 5.952.478.lira keşif bedelli Sivas şehri içme ve kullanma suyu isale hattı tevsi ve ıslahı ve depo kaptaj inşaatı,şartnamesi ve projeleri dahilinde kapalı zarf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • MALZEME ALINACAKTIR 1 Üsk.İKİar.Setüatü.e.vlffri inşaatımız,için Dişli kum,Perdah kumu,Çakıl,Kireç ve Taş alınacaktır.2 Bu işe ait dosya 15.lira bedel mukabilinde Şirket merkezinden alınabilir.3 Tekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • ZARF SATIN ALINACAKTIR Bankamız için muhtelif eb'atta 4.490.000 adet zarf satın alınacaktır Bu zarflara ait umumî ve hususî şartnameler;Ankara'da Bankamız Levazım Müdürlüğünde,Istaribulda Galata Şubem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • Renkli Diyapozitifler Alınacaktır TÜRK HAVA YOLLARI 1964 yılı takviminde kullanılmak üzere yurdumuzun turistik güzelliklerini belirten,en az 6x6 cm.eh'admda,orjinal,renkli diyapozitifler alınacaktır.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • İst.Dz.Tek.Mlzc Sat.AL Koms.Bşk.dan 1 Kapalı zarf usulü ile beş kalem ip satın alınacaktır.Muhammen bedeli 92.387 lira 50 kuruş olup geçici teminatı 6.593 lira 25 kuruştur.2 Şartnameler Komisyonumuzda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.07.1963
  • KIRKLARELİ VALİLİĞİNDEN 1 Kırklarelinde yapılacak 600000 lira keşif bedelli Ticaret Lisesi birinci kjsım inşaatı 29/7/1963 Pazartesi günü saat 15 de Hükümet Konağında Bayındırlık Müdürlüğü Odasında to
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.07.1963
  • Güreş Federasyonu Başkanı,Balkan Şampiyonası ve Akdeniz oyunlarından sonra vazifeden ayrılacağını söyledi ANKARA,ÖZEL GÜREŞ Federasyonu Başkanı Seyfi Cenap Berksoy Balkan Şampiyonası ve Akdeniz Olimpi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • BELEDİYE BAŞKANINI ZİYARET ii.kanı Necdet Uıjur'ıı makamında ziyaret etmiştir.L'iıır,İstanbul'un spor dftvâ-İHrını ha1 için,gazetecilerle birlikte çalışacağını vaad etmiş ve kendisine Birlik'in şeref
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • Altı yıl sonra tekrar Sarı Lacivertli formaya döndüğünü belirten futbolcu,20 defa Ordu takımında yer aldı Kecali KARAKAYA M N E.Transfer mi?dedi.Bir an iri siyah gözleri derinlere daldı.Sesi boğuklaşt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • BİRİNCİ KOŞU:Favori:Gazve,Plase:Burgaç,Ka rayel,Küheylân Dabi 51,Sürpriz:Neptün.İKİNCİ KOŞU:Favori:Doru Reis,Plase:Übeyyan Daç,Bengü,Sürpriz:Mey,Göktan.ÜÇÜNCÜ KOŞU.Favori:Bilge,Plase:Tarap,Koçaro,Sürp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • Ordu Basketbol takımımız Yunanistan'ı 51-44 yendi SELANİK,ÖZEL Ordulararası Dünya Basketbol Şampiyonasında Yunanistan'ı 51-44 mağlûp eden Ordu takımımız finale namzet gösterilmektedir.Dün sabah yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • SFERE Sarı-KıriBizıhlar,Trabzonlu Ergin ve Benan'dan sonra K.Gümriiklü solhaf Doğan'ı da aldılar TRANSFERİN onikinci günü bugüne kadar hiç bir harekette bulunmayan Galatasaray bakımından hayli hareket
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • G.Sarayhn 500.000 lira ile artırmaya gireceği haberi üzerine I ^m ©ı geye giden O.samy için pey Ivi fenal pazcsrfe ırııcağını söyle Transferde isminden en çektir.Resimde Şenol,çok bahsett nişanlısı Ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • ea tanımıyor Sarı Lacivertliler "Artırmaya sembolik olarak katılacağız.Şenol ve BiroFe eski talimatnamenin tatbiki gerekmektedir.İcâb ederse Danıştay'a müracaat edeceğiz„diyor enerbahçe kulübü idare h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • Devrin iki şöhretli futbolcusu yanyana oturmuşlar,heyetlerinin kurmay başkanı olarak,görüşlerini açıklıyordu.Zaman zaman üzüntü içersinde gözleri derinlere doğru dalanı:ikisini de» diyordu.«Yok.Yok.Bı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.07.1963
  • 5GUN 3 MAG a;KURA YAZAN:GÜNDÜZ KILIÇ CO KADROMUZDA sakat çok tu ve ruhça sağlamdık.Deniz kenarında ikişer üçer kişilik yanyanü lojmanlarımıza yerleşmiştik.Doktor Ali Uras,Doktor Ali Tanrıyar ve cefakâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor