Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Muhtar şetimlerinde partiler aday gösleremiyecek ANKARA,ÖZEL MAHALLÎ seçimlerin 17 Kasım 1963 Pazar günü yapılması ile ilgili Komisyon metni dün Mecliste kabul edilmiştir.Bu maksatla bir konuşma yapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • MÜTECAVİZ İKİ AMERİKALI CAVUS MAHKÛM OLDU ANKARA,ÖZEL Tecavüz etmek istedikleri N.K.edlı kadını 31 yerinden bıçaklayarak ö'dürmeye teşebbüsten Birinci Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki Amerikalı,d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • DURUM lDM™anm tvjH i*A ft MAHALLÎ SEÇİMLER T^ İR süredir Millet Meclisinde görüşülmekte olan Mahallî |j seçimlerle ilgili kanun tasarıları bugünlerde kanunlaşacak ve önümüzdeki sonbaharda ilk deja bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Christine plâğı bugün satışa çıkıyor LONDRA,AA.Zamanımızın plâğı,«Christine» bugünlerde stışa çıkacaktır.Belçika Kraliçesi Fabiola'nın kardeşi Kont Jaime de Mora Yaragon tarafından bestelenen melodiyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Akşemsettinoglu Almanyadan hudut dışı edildi ANKARA.AAöğrenildiğine göre.Almanya'da bulunan Reşat Akşemsettinoğlu'nun zararlı faaliyetlerini tesbit eden Alman makamları,kendisini hudut dışına çıkarmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • M.P.Kongresi dün başladı KONYA,ÖZEL M.P.Genel Kongresi Şahin sinemasında bağlamış ve kongrede konuşan Genel Başkan Bölükbaşı,iktidara,muhalefete,İnönüye çatmış.«Memleketin hürriyet,demokrasi ve kardeş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Yeteri kadar varmış LONDRA,AA.Bir Londra mahkemesi yargıcı,«Bizde yeteri kadar var» gerekçesiyle 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir kiralık kızın sınır dı;ı edilmesine karar vermiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • ass?o PAŞA PALA Akşam gazetesi Nasreddln Hoca haftası münasebetiyle ön plânda gelen politikacılara limanın en sevdikleri fıkrasını anlatmalarını rica etmiş.Gümtişpala'nın verdiği cevap şu:Daha önce ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • linç ol Sol M ı iı'c üiiliilMji,'MiiKfi i iftdtır»¦inil ı o»I'^w.fı'ı fir'^'yjıiiVffiBti Onbaşı Mehmet Algiir'iin kaçarak sığındığı ev.Camları duvar ve kapısı kırılmış vaziyetle.Okla işaretli yer onba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • De Gaulle uzlaşmayı reddetti BONN A.P.Devirt Başkanı Charles De Gaulle NATO ve Ortak Pazar siyasetini.Fransa ile Batı Almanya arasında aktedüen yeni İşbirliği Antlaşması uğruna tadili reddetmiştir.De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • "Y.T.P.çekilirse hükümet kurulamaz,diyen Başkan'm tenkidleri üzerine iki Genel İdare Kurulu üyesi dün istifa etti ANKARA,ÖZEL YTP genel başkanı Aliean koalisyondan ayrılması şeklinde yapılan çeşitli t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Bu gece ay tutulacak Bu gece kısmî bir Ay tutulması olacak ve memleketimizden görülecektir.Tutulma 22'yi 8 dakika gece başlıyacak ve saat 03.48 de bitecektir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • AKŞEHİRDE NASREDDİN HOCA FESTİVALİ BAŞLADI Gazetelerden)DEVRİLMEYEN YEGANE KAVUK fti&cni?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Başkan Yardımcısı B'.ırhan semtle-BELEDİYE GELİYOOOOR Sff.m sehl,m.m rinde esnafı,fiat ve Belediye nizamları yönünden kontrol etmiştir.Belediy# İktisadî Murakabe,Zabıta Müdürlüğü ile iktisadi murakabe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • KURUCUMUZ ALİ HACİ KARACAK'I YARIN ANIYORUZ MİLLİYET ailesi,kurucusu ALİ NACİ KARACAN in aziz hâtırasını yarın hir daha anacaktır.Milliyet Ailesi,yarın saat 11 de kurucuları Ali Naci Karacanı Onun dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • İler Çekil işte APARTIMANjD A i R E L E RI ve CAZİP PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE KREDİ BANKASİ İLANCILIK 3497 9554
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Türkiyenin 5 yıllık dış yardım ihtiyacının teminini kararlaştıran 250 milyon Dolarlık isteğimiz karşılanıyor PARİS,A.A.TÜKKİYE'ye yardım konsosyumu dün Türkiye'nin 1963-1967 beş yıllık kalkınma plânı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • Akşehir'de Hocanın 679ölüm yıldönümü anıldı AKŞEHİR,ÖZEL NASREDDİN Hoca Şenlikleri dün sabah saat 8 de Akşehir Gölüne Nasreddin Hoca kıyafetine girmiş bir gencin yoğurt çalması ile başlamıştır.Yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 06.07.1963
  • İNÖNÜ GELDİ YE İVİLEME YAPTI AŞBAKAN tsmet înönü halta sonu tatilini geçirmek üzere dün sehvimize »elmiştir.Bostancı'da trenden inen înönü.Vali,Belediye Başkanı,Birinci Ordu Kumandanı ve Kâzım Özalp t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • düşünenlerin düşünceleri Radyolarımızdan #4 DİNLEYENLESİN beğeaşotgi şekilde yayın yapmak radyumların görevidir.Dinleyici radyo yayınını yeterli bulmazsa,îikâ.vet eder.Hadyo yayınlarım beğenmiyorlarsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • xxxx Berberler yakaladığını traş ediyor!Deni/jnllaıı me Müdürü geçenlerde habersiz olarak «Samsun» vapuruna gitti.Vapur hiıaz »oııra sefere çıkacaktı,isletme Mudıırıı vapurun harında çalışan hır kamar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • Hangi mallar Gümrükten Çekilebilecek GüJURtKTE BEKLEYEN mallarla ilçilı karaname de 4 Temmuz fi:j larihli Resmî iazete'de a ınlanmi'jlır.Kararname,4.8.13."8 tarihinden itibaren,1 Marl lw.'i tarihine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • İTHALATTA BÜTÜN TE YÜZDE 10 ARTTIRILDI Tahsisli İthâl Malları Listesindeki belli başlı maddeleri yayınlıyoruz 4 TEMMUZ 1968 tarihli Resmî Ga/ete'de yayınlanan İthalât Yönetmeliği nin en büyük özelliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • İthalâtı lisansa veya tescile tâbi malların listeleri belli Di;alivre satışlar bir miktarla sınırlanabilecek 4 4 Teninin/l!t(i.larilıli Kesmî Gazetc'de yayınlanan yeni İhracat yönetmeliği,esas itibari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Mahkemesinden 963/128 Vasi tâyini Dilekçi vekili Av.Ahmet îhsan Yılmaz'ın 19/4/969 tarihli dilekçesi İle Cavit Savgan'ın her türlü resmi ve hususî muamelelerine yetkili kılın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • *VV*\VV*\Bir ilâç fabrikasının İmalât kısmında istihdam edilmek üzere bir eczacı,bir draje ustası ve ticaret servisinde çalışmak üzere seri daktilo yazan bir sekretere ihtiyaç vardır.Müracaatların el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • BİRA YIICTIffilACAK Nuruosmaniyede yıktırılacak bina için yıkıcı aranıyor.Müracaat:MİLLİYET GAZETESİ CAĞALOĞLU MİLLİYET 9542
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • GALATA J MALATYA i ERZURUM I ADAPAZARI l J Şubeleri YAKINDA HİZMETE GİRECEKTİR wvm\wum«mwuvuuuw\Hw milliyet 0377 «w\*t*t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • GİDAŞ.ŞARAPLARI Pek Yakında S T A N B U L' da REKLAMCIUK;32S3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • TELEFON SATIŞ İLÂNI İst.2-İcra Memurluğunda» 963/2937 Bir Borçtan dolayı hacizli olup Mtllmasina karar verilen 3 600 Lira Muhammen kıymetli 44 17 28 Numaralı telefonun intifa Hakkının Birinci açık art
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.0.dan 1 Ortaklığımız servis ihtiyacı için,şartnamede belirtilen şekil,evsaf ve miktarda plâstik kap yaptırılacaktır.2 Mezkûr işin muhammen bedeli 29100.TL.*p geçiri teminat 1455.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • Sermayedar aranıyor Ecnebi sermaye ile kurulacak tesislere ortak olacak SERMAYEDARLAR ARANIYOR Tafsilât almak için.«P.K.517 Be;oğlu» adresina mektupla müracaat.İLANCILIK 3571 9387
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • HURDA MALZEME SATIŞLARI Maden Hurdacılığı T.A.Ş.memleketimizde tahassül eden d *mır,çelik ve diğer maden hurdalarını en iktisadî şekilde değerlendiren yegâne devlet müessesesidir.Maden Hurdacılığı T.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI unıhıırı\et Re»at Lira fl*mit Lira Injrili/Krai Fransız Napoli 24 avar külçe 92.1» 92.0.0)131 r.O l3S.fl avni)ion no ıoı.ofi ayal)114.00 115.0(1 avni)93.00 9-İ.00 avni)i:3 13.95
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • Kısıklıda 2 bin Metre telefon Kablosu çalındı Kısıklıda.Mordivenköy ünde hir çiftliğe kadar çekilen 2 bin metre uzunlu* ğuııdaki bakır telefon kablosu evvelki Keçe meçhul hırsızlar tarafından sökülere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • KARŞILIKSIZ CEK VEREN İKİ KİŞİ YAKALANDI Sahte anonim ticaret sirkeli kurar 2 şahıs yakalanarak dolandırıcılık idliasıyie Savcılığa verilmişlerdir.İddiaya göre Tufan özmeriç ve Bülent Sarp adındaki şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • DEFTERDAR FRANSAYA TETKİKE GİTTİ Şehrimiz Defterdarı Mesut Eril il?tzmir Defterdarı Kemal Erhan.1 ay inecek tetkik için dün «Akdeniz» vtpuru ile Fransaya harekat etmiştir.Defterdar Mesut Eri] «13 Ağus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • TREN ALTINDA KALAN BİR ÇOBAN ÖLDÜ Makinist Zeki Mazlum'un kullandığı 65 numaralı marşandiz dun Cevizli İstasyonu civarında bir çobanla üç koyunu ezmiştir.İsminin Arif olduğu anlaşılan çoban koyunların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • GECE BİR SAATÇİ DÜKKANI SOYULDU Ciiiriiii handa evvelki Rece büyük bir saat hırsızlığı olmuş,bir dükkândan 2ü bin liralık saat çalınmıştırilanın emin kat kısmında 1 numaralı dükkâna giren hırsızlar 10
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • ¦W8aBHUIUİ.»IİIİJl.II.II.H JJJ—LiUl'-İHaEB.'U HMJ»;vs îş Bankasında yılın üçüncü çekilişine katılabilmek için son para yatırına tarihi 19 Temmuz Cuma günüdür.Hesap açtırmakta acele ediniz.Hesabınız va
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 06.07.1963
  • DURA DURA İ ANİ)ALCI YA soruyorum:jj Durumu nasıl görüyorsun?Kırış kırış yüzde bir kuşkulu bakı;kıvz rılarak uzayan mütereddit bir dudak:Dur bakalım bey,diyor.Bilmediği bir şeyler bekliyor sandalcı.Ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • "Paşa Baba,emredince nefer olmazdı ki.C.H.P.GENEL MERKEZ BİNASI C.H.P.'li odacı Mehmet efendiyi sıkıntılı gördüm."Partiyi birden badanaya kalktılar.Partide temizlik varmış,dedi METE ARYOL r^LID Millet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • 8 TEMMUZ 1963 TARİHİNDE HİZMETİNİZE GİRİYOR.75 OOO LİRALIK HUSUSİ KEŞİDE s VAK ÂNKASI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • İSKENDERUN BELEDİYESİNDEN 1)Her tarafı açık,yeşil saha ve yol bulunan Atatürk Bulvarının önündeki birinci ve ikinci sahi!boynunda uzanan caddelerin önü olarak denize nazır ve imar plânına göre gazino
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • SATIŞ İLÂNI İstanbul Defterdarlığından Adet Cinsi Tahmin edilen değeri Buz dolabı sekiz kapılı 8000.Bardak yıkama makinesi 2800.Bulaşık vıkama makinesi 16500.Elektrik fırın Revo markalı 1750.Hesap mak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • BURSA VALİLİĞİNDEN Konservecilik Araştırma Enstitüsü sebze ve meyve suyu tesisi inşaatı 728782,71 liralık I.keşfi üzerinden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye çıkarılmış olup muvakkat teminatı 32901,31 l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR 5 Lise ve Ticaret Liseleri ve İmam-Hatip Okulları mezunlarını Ilköğretmen Okulları bitirme imtihanlarına hazırlamak amacıyla Konya,Adana,Bursa,Kastamonu,Erzur
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • KöpeKKoy bu yojyolu $U J da yı TARAFTA-MANZA* RA var,DIR.AVA!NE BİÇİM İŞ AYOL BU BAŞKALARI OA MANZARA İÇİNİ GEUAMŞ.VELAKİN HİÇ KİMSE" BAK-MIVOR.yA HU SANA ŞİMDİ OyUJp BlR MANZARA CSOSTÇ RECEC3IM Kİ Tİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • ft VAfc.FAKAT TUHAF telDİ ABDÜuAM-BteıK fröi-LHRi MAH-&L»iNÎH ÖNÛKDE KHK d HMNiEK.B&tRitU MtttUEfe OİACAK^.KENDİNE t£L ABDUUANBAZ.'UzAGAPLftüfcÛLÎÖM frALİÖA/
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • YARIN HAVA NASIL OLACAK!Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri az bulutlu geçecek,batı Karadenizde sis görülecektir.Sıcaklık yükselmeye devam edecektir.Orta Karadeniz ve İç Anadolunun orta kesimle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • SATILIK KELEPİR VİLLÂ Kartal Mal tepesinde,denize nazır 50 metı-e)meyva ağaçları ve çiçeklerle bezenmiş bakımlı bahçe içinde 4 oda,sarmaşıklarla kaplı şirin ve konforlu villâ seyahat dolayısiyle 65.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • TCDD İşletmesi Merkez Ahm ve Satım Komisyonu Başkanlığından 4 Adet Binek Otomobili Satılacak:1 Aşağıda marka,model ve tipi yazılı 4 adet otomobil açık artırma suretiyle satılacaktır.2 Her otomobile ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • DEKAPE SAÇ Derhal yüklemeğe hazır mal İçin sipariş alınırftCAVKOo Telefon:44 24 26 İLANCILIK 3552 9550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • yi ıııı.*uv' HÂKEM,kargısında dizilen suçlulara:Siz Boğaziçinde Yeniköyle İstinye arasuıdaki yalılarının rıhtımında misafirleri ile oturan Selâhattin Âdil Paşa ailesinin önünden medeni bir memleketin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • Ganalı Bakan zimmetine geçirdiği Parayı Ruh'a vermiş!AKRA,AA 1962 Eylülünde bombalı suikast olayı üzerine Gana Eski İstihbarat Bakanı ile birlikte tevkif edilen Eski Dışişleri Bakanı Ako Ad.iei hakkın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • İki keçi verip yerîne koyun alacak Memlekette keçi sayısını azaltmak için Keçi 'vergisi de ihdas edilecek ANKARA,ÖZEL Güney Anadolu köylerinde 20 köy halkı,Tarım Bakanlığına baş vurarak keçilerini sat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • ROBERT KENNEDY'nin 8 inci ÇOCUĞU OLDU BOSTON,AP Amerikanın Baş Savcısı Robert F.Kennedy'nin eşi evvelki gece sekizinci çocuğunu dünyaya getirmiştir.Hastahaneden.doğan erkek çocuğun ve annesinin tam sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • Hasımlarının kulağını kesen dört köylü yakalandı EĞRİDİR,ÖZEL Kulakları kesilmiş ve vücudu şişlenmiş olarak bulunan cesedin esrarı dün çözülmüş,cinayet sanığı 4 kişi tevkif edilmiştir.Mahmatlar köyünd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 06.07.1963
  • BAŞKAN VE YEĞENİ ram ediyor.Cumhurbaşkanı Kennedy Avrupayı ziyareti sırasında irlanda'da dedesinin evine de gitmiştir.Resimde Cumhurbaşkanının üçüncü yeğeni Mary Ryan kendisine çay ik-Vııkarıdaki resi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • f* ca ço^e?uçağa Bin;BM fiAtîİHİ£.A W A nUWUTma ı Bİı?DAHİ BEN,DEM BOX.i LE rfASL-A «sAVbAV-AMAİ AAA2^iM I MERHABA DEAN-HAREKETİMİZE ÛMCAK VARJM j ÇAAT KA1_Q| DOHNJNİV VHAUA OCTALAİÎDA Vo .OKiU GÖfRA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • 1 Hlerî Cumartesi Rumi 1381 6 137?Sefar Temmuz Haziran 14 1963 S3 VAKİ!VASATÎ EZANÎ GUnea 5.35 6.51 ftftla 13 18 4.35 lktndi 17.19 8.35 Aksan l 20.41 12.00 Yat»ı 22.45 2.01 İmsak 3.17 6 33
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • MnBliiageff Milliyet Gazetecilik A.S.adın* Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yayın Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor klanımdan Mesul MUdür:NAMIK SBVIK Magazin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 2,3,4,5 inci tayfalarda santimi 40 T.L.ABONE TARİFESİ 0 6,7 ad tayfalarda santimi 33 T.L.200 T.L.3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık ı 73 T.L.0 DÜİÜM,Nisan,Nikâh,Vefat ve Teşekkür Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • Erenköy Amerikan Asma Fidanlığı Müdürlüğünden 1 "7656,85 lira keşif bedelli Müessesemiz lojman binalarının onarımı birim fiatı esası üzerinden 16/7/1963 Salı günü saat 15 de Müdürlüğümüzde açık eksilt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • KULELİ ASKERÎ LİSESİNE 7 DİL UZMANI ALINACAK:1.9 Eylül 19G3 de yeni öğretim yılına başlayacak olan Çengelköy'de Kuleli Askerî Lisesine 2 nci maddede yanlı vasıfları haiz 4)İngilizce,1)Almanca,1)Fransı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • SOLDAN SA6A:1 Çekememezlik;Otlak.2 Sinirlilik.3 Bir top oyununun vasıtası;TERSt ticari kazanç.4 Kaza'nın büyüfiii;Hep hareket halinde,İs halinde olan.5 Besili;Maden eşya üzerine kaplanan renkli cam ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • OĞLAK BURCU 0h [22 Aralık 20 Ocak] tyilifiinizi İsleyen bir İnsanla aranızdaki bağı kuvvetlendirmek için iyi bir fırsat çıkacak.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Bugün,dostlarınızdan çok kıymetli yardımla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • ^v;j-İSTANBUL RADYOSU 7.3f)7.35 S.00 1.10 8.25 8.40 9.00 »10 9.55 10.00 IV.CO 12.10 12.30 13.00 13.20 13.30 13.15 14.00 14.45 15.00 Acılı?ve kısa haherler Hafif müzik Haberler Türküler Çeşitli müzik K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • ll!lillllllill!llll!lll!illll!lili!I Bir aylık müzik bilançosu Yeni eserler:1)Besteci Eugene Bozza'nm La 5 g passion de jesus)İsimli oratoryosu Pariste Gaveau g 55 salonunda ilk defa çalınmış ve büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • Ne İşi vardı orada?Herhalde kötülük etmeye gitmemişti.Bana olan aşkı,evlilik namusunun garantisiydi,beni o kadar çok «ever ki,ihanet etmesi kaabil değildir,Bana kaç kere tekrarlamıştır,beni de boynuma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 06.07.1963
  • t—Bilmem ki sanki yeni blrjeyler daha olacakmış gibi bir his var lçunde.Hislerin yanıltıyor »eni.Söylediklerime ben d* İnanmıyordum ama,başka çarem yoktu.Biraz İçeri geçelim mi?dedim.«Sana söyleyecekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 06.07.1963
  • İSTANBUL TELEFON 27 4110 SATILIK EMLÂK SAHİBİNDEN Küçükyahda denire nazır,konforlu satılık kat 55 10 79 NİŞANTAŞINDA 40.000 ile 53.000 lira arasında arka tarafları geniş,manzaralı acele sat.daireler.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1963
  • Gayrimenkul Malların Satış İlânı Kadıköy İcra Memurluğundan)DOSYA No.962/3143 Bir borçtan dolayı İpotekli bulunan Kadıköy Tuğlacıbası mahallesi Gazimuhtarpaşa sokağı yeni 24 kapı,589 ada,85 parsel No.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1963
  • İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR 1 Üsküdar Setüstünde inşa edilecek evlerin kaba İnşaat İsçiliği yaptırılacaktır.2 Bu işe ait dosya 15.lira bedel mukabilinde şirket merkezinden alınabilir.3 Teklifler 10.7.1963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1963
  • Gaziantep Doğumevi Baştablbîiğiüden 1 Hastanemiz ihtiyacı için bir adet Blok Sterilizasyon cihazı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır,ihale gün ve saati hizasında gösterilmiştir.2 Talipler teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1963
  • 0 rina nK eı reste Fabrik;m Dev rekl Mud urlugund en rAR-rt MİKTARI MUH BEDEL GEÇİCİ MALIN CİNSİ NEVİ VE KALİTESİ NO,ADET M3 URA KR.TEMİNAT Merkantll Normal Boy Fr.Kayın Ker.80 25S3 29,038 505 00 1100
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1963
  • Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Genel Müdürlüğünden Klor Alkali mamullerimiz malûm satış şartlarımızda va aşağıdaki izmit teslimi fiatlarla ihtiyaç sahiplerine satılmaktadır.Sudkostik T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 06.07.1963
  • Yedi buçuk yıllık çetin savaştan sonra.T-mm„ m i-X'-'i&fitS' imi Biri milli kıyafetiyle,diğeri Avrupalı kıyafetiyle a kızkardej Cezayir'in en büyük limanı olan Cezayir'de gümrük binaları ve liman tesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • SATILIK EMLÂK İstanbul Defterdarlığından:884 lira muhammen bedelli 66,30 lira teminatlı Bakırköy-Bağcılar köyünün Köyiçi mevkiinde 6 pafta,2436 parsel sayılı 442 M2.Bahçenin tamamı.512-6584 168 lira m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • Polatlı Belediye Başkanlığından 1 Belediyemiz tarafından yaptırılacak büz kanalizasyon işi inşaatı 2490 sayılı kanunun 41 inci maddesi gereğince açık eksiltmeye konulmuştur.2 Keşif bedeli 18550,02 lir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • USTABAŞI ARANIYOR Seri imalât yapan otomatik Eksantrik Pres atelyesinâe en az 5 yıl sürekli olarak ustabasılık yapmış olacak.Taliplerin Ustabaşı rumuzu ile İstanbul 176 Posta Kutusuna müracaatları.İLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • Annem de film çevirmek istiyordu.Deneme kordelâsını büyük babamın taassubu yüzünden dayımla çevirdi Cinecitta stud olarına figüran olmak için başvurduğu zaman çekilen soldaki fotoğraf bugünkü genç kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • S U A D I Y E OTEL PAVYON'unda Her Akşam Italvanm en dinamik Orkestrası İ.PENGUİNI Fransız Şarkı ve Televizyon Yıldızı CLAIR FERVAL Gazinoda:NUBAR ORKESTRASI Muvaffakiyetle Programına devam etmektedir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • Müdürlük Sekreterliği vazifesini deruhte edecek kfti 1 alinacaktr.Tertnümei hali bildirir mektupla İstanbul 1220 Pos-I ta Kutusuna müracaatları.Lisan bilen tercih edilecektirj İLÂNCILIK 3550 9557
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • FAZLA GÜNEŞTE DURMAKTAN MÜTEVELLİT RAHATSIZLIKLARDA OPON FAYDALIDIR OPON,baş,diş,adale,sinir ağrılarını teskin eder OPON,kırıklık ve yorgunluğa karşı başarı ile kullanılır OPON,günde 6 tablet alınabil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • İstanbul Atatürk Erkek Lisesi Müdürlüğünden 1 11700,lira keşif bedelli Elektrik tesisatı onarımı 23/Temmuz/1963 Salı günü saat 14.30 da istanbul Okullar Saymanlığı binasında açık eksiltmesi yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • TEKLİF İSTEME İLANI DEVLET ORMAN İŞLETMESİ BOLU MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Işletmemizce kapalı zarf içersinde teklif mektubu alınmak suretiyle,teknik donneleri şartnamesinde belirtildiği üzere iki adet 4X4 arazi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • İELEMAN ARANIYOR 5 San'at Enstitüsünün muhtelif branşlarından mezun,asker-ligini yapmış,birkaç senelik tecrübesi olan teknik elemanlar alı-1 nacaktır.Taliplerin 30 yaşını geçmemiş olması lâzımdır.Iste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • ELEMAN ARANIYOR Bir Anonim Şirket için tecrübeli Muhasebe Memuru ile iyi İngilizce ve seri daktilo bilen muhabere memuru aranmaktadır.Müracaatların el yazılariyle P.K.618 Galata.İLÂNCILIK H55 »553
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • BİNA YIKTIRJLACAKTffi TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.Umum Müdürlüğünden Galata Tersane Caddesi 11/13 No.da Tünel karşısı)Bankamısa ait eski binanın yıktırılması ve enkaz satışı isi teklif alma yolu ile a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • YENİKÖV w 9 GAZİNOSUNDA,HER AKŞAM Amerikalı Meşhur Zenci Şantör Gitarist TONY İS WILS0R Paris'in Grazy Horse Kabaresinin bas striptiz sanatçısı ÇİNLİ LADY PHU QUİ CHU ve Şöhretli ORYANTAL Dansözler Re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Yastık Sohbeti D.Day R.t.İNCİ Tel:48 45 95)1 Ayşecik Ateş Parçası.2 Aramıza Kan Girdi A.Mckin.KONAK Tel:48 26 06)1 Sensiz Yaşıyamam R.Schneider R.F.2 Yalnız ve Ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 06.07.1963
  • PTT Genel Müdürlüğünden Teşekkülümüz ihtiyacı için şebeke hat malzemesi imâl ettirilecektir.Bu işe ati şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanhğmdan,İstanbul'da Yeni Valide Han'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Kudret İsfenrîiyaroğlu 5.7.J.963 günü vefat etmiştir.Ce-I n-i7.ç si 6.7.18(i3 «ünü öşlc nama-I zmı müteakip Şişli Camiinden I kaldırılarak.Beşiktaş Yahyaefen-I Idideki aile kabristanına defne-I dilccc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • VEFAT Mevhum tüccarlardan Yağlıkçı H'acr Şükrü',Merhume Ümm i ye hamının mahdumları Nevres Dağlar oğlu "rı un e$l,Nurten.Hukzan.Fahrettin Dağlar^ğlu'nun çok sevgili bahaları Zübeyde Dağlaroğlu'nun bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • TEŞEKKÜR Sevgili oğlumuz,sevgili kardeşimiz iko KUTALYANOS'un zamansız vefatı dola} isiyle bizzat cezaııesine gelen,telgraf ve mektupla taziyede bulunanlara,çelenk gönderenlere ve ayrıca sevgi değer R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • t.11 ti 11111 i 11111 ıı 1111111 11111111111111111111111111111111111 m 1111 I 352 MAÇLIK I 1 MARATON A Başturafı Sekizincide î E Ea «3 gol yemek başarısını ise E E Beşiktaş kazandı 12 gol)Onu Ga-E E l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • H A S K O Y MOZAİK TAŞ KİRMA İmalâthanesi tesislerle BEYAZ MOZAİK Kırmağa başlamıştır.REKLAMCILIK 3272)95W Tel:49 45 70
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Arm TERLERİNE?*V 'KOKU ye PİŞİKLERİNE ZARARİDEĞİLDİR* Polen LaborHuarı.İLANCILIK 35:8 9561
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Kütahya Belediye Başkanlığından Aşağıdaki işler 25/7/1963 tarihine müsadil Perşembe günü hizalarında gösterilen saatlerde ve usullerle ihale edileceğinden taliplerin 2490 sayılı kanun uyarınca ihale g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • NASREDDİN HOCA Baştarajt Birincide HOCADAN BAŞBAKANA Daha sonra Nasrcddin Hoca Başbakan İsmet İnönü'nün Akşehirlilere mesajına su sözlerle cevap vermiştir:«Esselâm-ü Alcykiinı.Size ne söyleyeceğimi bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Avusturya'da 2 Türk trafik kazâsmda öldü innssburo:k,a.p Evvelki akçam İnn.sburck yakınlarında vukubıılan bir otomobil kaznsınia.kendi otomobilini kullanan Türk vatandaşı Hüseyin Karamehmet derhal 22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Sıkı Yönetim Mahkemesinde deliller okundu ANKARA,AA 20—21 Mayıs olaylarına katılan sanıkların duruşmasına dün devam edilmiştir.1 Numaralı Sıkı Yönetim Mahkemesinde bir tanık dinlendikten sonra dosyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Ülker «hatâ yaptığımız doğrudur» diyor ANKARA,ÖZKL Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kamın teklifiyle yürürlükten kaldırdığ bir kanunu,yapılan yeni bir teklifle değiştirmiştir.Milliyet yazarı Çetin Alt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Hasmının boynunu orakla biçti TUNCELİ,ÖZEL Pertek ilçesinin Pınarbaşı bucağına bağlı Talaksu köyünde Mehmet Polat ile karısı Makbule gece penceıe önünde otururken bilinmeyen bir kimse tarafından üzerl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • TAŞLA EZDİ MANİSA.ÖZEL Kırkağaç ilçesinin Belediye mezbahası yakınında 30 yasında Mehmet Akgui tarlada uyurken'.kendisine tecavüz etmek isteyen arkadaşı Deli Mehmet'i başını laşla ezerek öldürmüştür.K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • EKİLMEYİ REDDETTİ t Bastarnfı Birincide dişinin imzaladığı kanun tasarısına bâzı partililerin oy vermediklerini belirtmiş,buna son verilmesini istemiştir.Grup Başkanı Sadık Perincek'e de serzenişte bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Besni olayı Meclîste Fattarajl Birincide tır Bir olayla jantlarına teşkilatını ilhanı etmek rlncnı rleğilrlir.BIK TEVKİF DAHA AOIYAM VV RIFAT K î Ç i;K hildiriyoı Onbaşı Melvnel Aljzuı'un linç edilmes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Konsorsyum yardımı t Başiarajı Birincide müteakip yıllarda ödemesi gereken borçlarının tehiri meselesi de görüşülmüş ve bu konuda bundan sonraki toplantılarda görülmeler yapılması kararlaştırılmıştırö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Kartopu Cinayeti faili sünnet oldu Kasırnpasa'daki sevgilisi uğruna,müslümanlığı kabul eden Kartonu cinayeti sanığı Nuray Hosaryan,dün Cerrahpaşa Hastahanesinde sünnet olmuştur.Baygın bir şekilde amel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Altıların A.P.ye tekrar alınması teklif edildi ANKARA,ÖZEL A.P.Senato Grup Yönetim Kurulu ile,A.P.Merkez İdare Kurulunun ortak toplantısında »Altıların «eri alınmaları» istenmiş,A.P.Genel idare Kurulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • kası önümüzdeki jrünler içinde İzmirde Salhane semtinde Japonlar tarafından kurulacaktır,lîıı konudaki müracaat Devlet Planlama Dairesi ve Bakanlar Kurulundan seçmiştir.22 milyon Tıirk lirası karşılığ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • İnfilâke,günlük istihsâlin ğ00 tona ulaşabilmesi için fırının hararet derecesinin yükseltilmesi sebebiyet verdi ZONGULDAK,ÖZEL Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları üçüncü yüksek fırınında önceki gün bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • SAKARYA DOĞUMEVİ BAŞHEKİMLİĞİNDEN ¦5 1 1963 malî yılı ihtiyacımız olup aşağıda hususiyetleri gösterilen 4)grup halindeki ihtiyaçlar ayrı ayrı ihale olunacaktır.2 Eksiltme 19,7/1963 Cuma günü 14.30 da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Hava Astsubay Aday Hazırlama Okukna Öğrenci Alınacaktır 19t53 1964 ders yılı için Eskişehir Hava Astsubay Aday Hazırlama Okuluna öğrenci alınacaktır.Giriş şartları,Askerlik Şubeleri ve Ortaokullarö«n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • SATIŞ İLÂNI ist.2.ci İCRA MEMURLUĞUNDAN 9S3/3544 Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen 12.300 lira muhammen kıymetli 1 adet 40 beygirlik elektrik motoru,Gaz marka otomatik yağlı şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • "ÇİZMECİ" KAUÇUK ve KABLO SANAYİİNİN fCM BİR BAŞARISI ÇİZMECİ YEŞİLBANO SPİRAL HORTUMLAR 9 MUKAVEMETİNİ ARTIRAN HUSUSİ KAUÇUK İLE KAPLIDIR.0 Motopompunuzun verimini çoğaltır Sulamada emniyet sağlar "Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • TÜRKİYE ÇİMENTO SANAYİİNİN ÜSTÜN KALJTELİ A IOT 'ika SATIŞA ARZEDİLMtSTIR.KİLOLUK TORBASI 40 T.L Y.ÇİLİNGİROĞLU CibaH Abdülezel Cad.192,Tel:21 19 75 21 2 57 21 16 06 İLANCILIK:3572 9578
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • İstanbul 10 uncu İcra Memurluğundan Gayrimenkul Satış İlâm Dosya No:1982/430 Bir borçtan dolayı hacizli olup satıcına karar verilen Beyoğlu Hüsevinağa mahallesi Tarlabaşı caddesi 99 ve Kımız sokak 1 v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • Devlet Orman İşletmesi Yenice Müdürlüğünden Parti Satış konusu Emva Teslim Teslim M3 %15 Teminat Diğer No.liri cins ve nev'i Miktarı yeri zamanı Fiatı_tutan hususlar l.S.Nb.Meşe Tc in.50 Uzunkum Temmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 06.07.1963
  • RUS ÇİN «BARIŞMA» görüşmeleri başladı MOSKOVA,A.P.A.A Radyr Rus Çin ideolojik ve siyasî anlaşmazlıkların halli için dün Moskova'ya gelen Kızıl Çin heyetiyle Sovyet heyeti arasında KÖrüşmclrr başlamışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 06.07.1963
  • ökfen,Güreşle a Devlet Bakanı,kafile yurda döndükten sonra mes'ûl idarecilerden rapor isteyeceğini ve hesap soracağını bildirdi ANKARA,ÖZEL DEVLET Bakanı Necmi Öktcn,Greko Romencilevin İsvcçte aldıkla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • Basketbolcu Nedret ve Şengün G.Sar ay da Galatasaray ile anlasan Dariisşafakalı Nedret l'yguç ile Kfodaiporlu Şengün Kaplanoglu,gelecek hafta yeni kulüpleri adına fiş dolduracak ve doktor muayenelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • 63 sezonu Galatasarayın çifte şampiyonluğu ile kapanırken MİLLİYET her yıl olduğu gibi bugün de,biten milli lig macerasına kuş bakışı bir göz atmak ve yılın iyi kötü panaromasını okuyucularına hatırla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • İngiliz Yüksek Mahkemesine göre:1 I Füf bofcu satışı ınscisıs Arsenal'li Eeastham' in transferine izin vermeyen eski kulübü Newcastle United aleyhine» açtığı dâvayı kazanması.İngilterede hâdise yaratt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • Favori:Lutin,Rakibi:SevElm.Plase:Lucky Girl,Sürpriz:Körfez.İKİNCİ KOŞU:Favori:Başol,Plase:Santona.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Bibi,Rakibi:Sarsaf.DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Böcek,Plase:Mahya.BEŞİNCİ KOŞU:Favori:Serap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • Siyah-Beyazlılar iki futbolcunun satış bedellerinin yeni,F.Bahçe ise eski talimatnameye göre uygulanmasını istiyorlar F ENERBAHÇE'ye transferi Futbol Federasyonu Hukuk istişare Kurulunca normal görüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • MC KİNLEY ŞAMPİYON LONDRA,AA.Amerikalı Chuck McKinley Avustralyalı rakibi Fred Stolleü üç sette,9-7,6-1.6-4 mağlûp ederek tek erkeklerde Wimbledon şampiyonu olmuştur.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • G.Birliği 11 Temmuzda Odesa'da oynuyor ANKARA,ÖZEL Gençlerbirliği futbol takımı Rusya turnesındeki iik mavini 11 Temmuzda Odesa'da Olimpiyatlara hazırlanan Rus milii takım namzedleriyle yapacaktır.20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • F.Bahçe ile tam bir anlaşmaya varmasına B F II gun u K« Yakalı idarecilerin,bonserıri sermek istemeleri mukavefeyi r Hakkı Yeten,«Baba!Senin yerine göz dikenler Şenol,Birol'un gidişini bahane ediyor.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • G.Saray,Beşiktaş ve F.Bahçe Spor Yazarları Birliği Kupasında transfer kadroları ile oynayacaklar.tlk maç 10 Ağustosta G.Saray-Beşiktaş arasında Ç büyük kulübümüzün transfer harbine giriştikleri bir sı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • 270 dakikalık final maçlarının hikâyesi Pazartesi günü Milliyetle Çok çetin ve yorucu bir sezon geçiren ve iki şampiyonluğu 270 dakikaya sığdıran Galatasaray,Türkiye'de ilk defa hem Millî Ligi,hem de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 06.07.1963
  • Federasyon yeni bir antrenör arıyor ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu Macaristan Futbol Federasyonundan milli takımımız için yeni bir antrenör istemiştir.Macaristan Futbol Federasyonu başkanı Sandor Pecs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor