Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Seçim Tasarısı Mecliste ••II oruşuldu Şetimlerin ekseriyet sistemine göre yapılmasını isteyen Y.T.Psözcüsünün grup kararına uymadığı açıklandı ANKARA,ÖZEL i AHALLÎ seçimlerle ilgili dört kanun tasarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Kayseride yağmur büyük Hasara sebeb oldu 100 ev yıkıldı Sellere kapılan üç kişi boğuldu.İstanbul'da fırtına ile beraber sağanak halinde yağmur yağdı.KAYSERİ,Mustafa GÜMÜŞKAYNAK bildiriyor.NCESU.Yeşilh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • YILDIRIM ÜÇ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ KONYA,ÖZEL Tömek bucağı Çaldere köyü dolaylarında Harn;a Kesek'in evine düşen yıldırım 3 kişinin ölümüne sebep ol~ mu.5 uı.Haaızaııın İS yakındaki kıaı Devamı Sa.7,SU.4 de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Çiftçilerin Borcu iaksii'e Bağlandı ANKARA,ÖZEL Millet Meclisinin dünkü toplantısında.2000 liraya kadar olan çiftçi borçlarının faiz ve masrafları dahil,5 yıl vâde ile beş eşit taksitte ödenmesi ile i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • D UR UM YERİNDE BİR TEKLİF Tl JT AH ALLI seçimlerin önümüzdeki sonbaharda yapılması i M V beklenmektedir.Bu konudaki kanun tasarısının görüşül-i meşine dün Mecliste başlanmıştır.Kesinleşecek kanu-1 na
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Kennedy,Papa ile görüştükten sonra Amerika'ya döndü Başkan Kennedy dün Papa 6 no Paul tarafından kabul edilmiştir.Kennedy yeni Papa'nın kabul ettiği ilk devlet reisidir.Başkan akşam Ü3tü Napoli'ye gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Gemi adamlarının ücretleri tesbit edildi ANKARA,ÖZEL Denizyollarında çalışan gemi adamlarının ücretlerini gösterir yönetmelik dün açıklanmıştır.1.sınıf Kaplan,deniz motor makinistlerinin saat ücretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Kunıknııı cinayetinde öldürülen anneleri için ifade veren çocuklar.Sol ba^ta)Aynur Erol,sa£ başta)Aysel Erol."Bütün kabahat kızımda,damadımın suçu yoktur,Karısını öldüren şoförün kızları da anneleri a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • HER GÜN PAPAZ PİLÂV YEMEZ İsmet Paşa Ankara Tıp Fakültesi diploma töreninde dağıtımı yaparken birden şüphelenmiş ve bir tanesini açınca içinde kuru bir teşekkür yazılı olduğunu görerek lıem şaşırmış,h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Gürsel,İnönü ve Sımay ile görüştü ANKARA,ÖZEL Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel dün,Çankaya köşkünde Başbakan ismet inönü ve Genel Kurmay Başkanı Ce'vdet Sunay'la ayrı ayrı görüşmüştür.16.55 de Gürsel'in yan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • 1459 Harb Okulu öğrencisinin sorgusu bitti ANKARA,AA.20-21 Mayıs olaylarından sanık Harb Okulu öğrencilerinin duruşmalarına iki numaralı Sıkı Yönelim Askeri mahkemesinde devam edildiöğleye kadar 61 sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • 70 bin Demiryolu personeli eksik maaş aldılar NECMİ ONUR 70 bin demiryolu memur ve işçisi,parasızlık yüzünden önceki gün maaşlarını alamamışlardır.30 35 milyon lira tutan aylık maaşlar,kasada para olm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • J;K?s$ KURANI KERİMİN TÜRKÇE ANLAMİ ilâveler Tamamlandı1 MiLLIYET'in bir kültür hizmeti olarak okuyucularına sun-S duğu «Kur'ân-ı Kerim'in Türk-e Anlamı» ilâvesi tamamlanmış-tır.Birinci sınıf işçilikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • yaşındaki bir kızla ikinci defa evlenmeye karar veren 53 santim boyunda ve C5 yağındaki cüce Ef« Halil.55 santim boyundaki Halil tekrar evlenecek Kar/s/başkasına kaçan 65 yaşındaki cüce evleneceği kız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Kromit Yolsuzluğa Kromit yo.suz.ugu ile ilgili olarak «çılan dâvada hazır bulunan «miktar.Ayakta bulunan D.P.Bakanı Samet Ağaoğlu'dur.Okunan kararnamede,sanıklardan Mükerrem Sarol.Rıfat Ozan.Mithat Dt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • İHRACATI ARTTIRIC TEDBİRLER ALINACAK Bakanlar Kurulu tahditlerin kaldırılmasını ve murakabenin süraf/e yürütülmesini kararlaştırdı B ANKARA,ÖZEL' AKANLAR Kurulu,dün sabah saat 10 da Başbakanlıkta Başb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • "Bütün partiler tek Belediye Başkan adayı göstermeli,SUAT TURKER A T% İstanbul İl ikin-i M mVLm cı başkanı Neca-1 ti Arıbaş Istan-1 buldaki parti temsilcilerinin m I müştereken yapacakları bir Devamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Her İlkokul öğretmeninin Tereddütsüz seçebileceği kitaplar ATLASLI COĞRAFYA ATLASLI TARİH m İlkokullara numuneler gönderilmiştir.GÜVEN A v t N i V I Cafaloglu Yaıtjfu.Nirlıbahç» SoJtttJı 11 UtanbııP İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • BURSAYA KARAGÖZÜN BÜSTÜ DİKİLDİ GAZETELERDEN)s,y^M^n^WKKISUlK'-x.^W^m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 03.07.1963
  • Merkez Yönetim Kurulu,Temsilciler Meclisini toplantıya çağırdı Sebep s Durumun kritik olması ANKARA,ÖZEL Aft Merkez Yönetim Kurulu,Tem-fT m silciler Meclisini olağanüstü toplantıya çağırmıştır.15 Temm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Güzel San'atlar başka ülkelerde nasıl yönetiliyor DÜNYANIN her j erinde medeniyette üstünlük uva$l Güz*] Sanatlar ve Kültür olu ile oluyor.Uluslar güzel sanatlarda haşkalaıın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • Bekata,Paşa l izin verecek B AfcBAKAV tnonu lki günlük Istanbul tatilinden «mıa Ankara'yı döndü.GaYda kendisini Bakanlar karşıladılar Inorııı.Bakanlarına «ordu:Nasılım?Beni naşı!fO'uyorsunuz?Bakanlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • Bu yıl Hükümetin buğday alım ve satım Hatlarındaki tutumu iktisadî ve sosyal prensipler bakımından hatalıdır Köylü teşvik wrap» edilmeliydi.Dr.HALUK CILLOY Min yıllarda buğday ıkilis sahasında cıız'I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • Cumhuriyet W.00 fll.ıo 010)Reşat Lira 134.00 134.50 ayni Hamit Liri 100.00 101.00 ayni İngiliz KraJ 114.00—115 00 ayni)Fransız Napolyon 93.00 95.00 ayni 24 ayar kulçt altın 13.80 13.82 ayni
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • BORSADA DURUM EMTİA Borsasında genel olarak mevsimlik bir durgunluk görülmektedir.Başlıca işleri ise,yeni mahsul üzerindeki alivre «alışlar teşkil etmektedir.TİCARET Borsası'nda kuşyeml ve fındık fiat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • İMİ ANKAKA,ÖZEL TÜRKtYE ölçiisündckl büyük Tarım Savımı S Temmuz Pa/artesi günü başlayacaktır.Çeşitli Bakanlıklarla,Devlet istatistik l.nstitıısıınıın işbirliği yaparak çalışacakları sayım,Kkim ayına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • ARANIYOR 15 Temmuz lift 15 Ağustos arasında kiralanmak üzer* ve kabilse mürettebatı bulunan 15 ilâ 20 metre boyunda bir deniz motoru aranmaktadır.Motor muzu ile İstanbul 17fi Posta kutusun» yazı İle m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • Mensuplarımızın Nazarı Dikkatine Makine,yatırım komple tesis)talepleri 20 Temmuz akşamına kadar yeniden kabul edilmektedir.İSTANBUL TİCARET ODASI BASIN:11484)9399
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • Akl Alı A FEVKALÂDE YAZ SAYISI:Bu sayıda 2 yeni roman,bir büyük hikâye başlıyor.1 Filiz:ORHAN KEMAL'in Akbaba için bir yılda hazırladığı Genç Kız Romanı.2 YALÇIN ÇETİN'in büyük bir zevk ile Almanyada
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • MİLYON Mm?ik r-Mdeir 100.000 ık 10ÂDE150.000 LİRA MOETlOÖOOtm 2ÖADET 5.0O0 im ÂYR/CA S:000 JALİHLİYE:ZİfİGm PARA İK/İAMİYELtRİ SON PARA YATIRİMTARiHI:STEMM ÜZ TC ZİRA AT BANKASI BASIN 11323)8397
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • Sahte Kapaklara Dikkat Milliyet'in okuyucuları İçin özel olarak hazırlattığı cilt kapakları çok beğenilmiş,bu arada kazanç pekinde oları bazı kimseler kabakların benzerlerini yaptırmışlardır.Satışa ar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • A* 0 SAVAŞ füzetfipize HaJei.getiren çil,sivilce,doğum lekeleri ergenlikleri «iderirf 8* İLANCILIK 5446 9.J84
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • I Dahiliye Mütehassısı Aranıyor j 5 Mesai saatleri:8 32.Brüt aylık TL.600.Bakırköy,Yeni-S i mahalle,EMAYETAŞ fabrikasına müracaat edilmesi.l İLANCILIK 3495 9389
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • Ruh 'in*' MADDE 42 nci SAYISI ÇIKTI Bayiinizden isteyiniz Abone:P.K.1157 İstanbul MİLLİYET 9392
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • İhraç mallarının Türk gemileri İle nakli isteniyor Avrupa'deki 19 nakliyat kumpanyasının toplamışına katılan Şilepçilik Genel Müdürü Nâzmı Uzunhekimoglu dun yurda dönmüş ve «Bilhassa I.evknıı konrefan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • ACELE KONUŞMALARDA 1.5 SAAT BEKLENİYOR Şehirler arası telefon konuşmalarında tıekleme süresi artmıştır.Bilhassa,İstanbul Ankara arası konıışına yapmak isteyen aboneler «acele» konuşmalarda asgaıi 1,5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • PAKA VERMEYEN OĞLUNU BIÇAKLADI Bir baba kendisine para vermeyen oğlunu bıçakla yaralamıştır.Sultanahmet,Suterazi sokağındaki medresede oturan Ahmet Kus ogiu Hasan Kuş'tan para istemiştir.Hasanın par!v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • «MADAM BUTTERFLY» TEMSİL EDİLECEK istanbul Belediyesi Şehir Operası yaz sezonu temsillerine 13 Temmuzda Madam Butterfly operası ile ba$layacakıır.13,16.18 ve 20 Temmuz geceleri Açık Hava Tiyatrosunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • BELEDİYE GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEYE ÇALIŞIYOR Belediye Zabıtası cehrin sükûnunu bozan müessese ve kişileri cezalandıracaktır.Radyo,pikap,hoparlör ve teyplerin)fazla açarak gürültüye sebep olan 25 mesken,gazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 03.07.1963
  • mimimi)ırttıtıııiMiıııt «ttnıımıt YÜZ E VDE çocuk hastalanır,»enli benli olduğumuz bir aile doktoru vardır.Onu çağırırız.Bir iki ilâç yarar:Merak etmeyin soğuk algınlığı der.Üç gün geçer ateş düşmez.D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • ill ııını lunııımımtıı limitinin itlinin A tf" İİRLERİNİ ve nesirlerini çok beğendiğim kadın muharrir-J lerimizden Nimet Arzık,bana halk şairleri hakkında Fran-sızca yazdığı bir kitabını gönderdi.«Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • YARIK HAVA KASIL OLACAK?Marmara,Trakya ve Batı Karadeniz bölgeleri az bulutlu ve açık geçecek,değişik yönlü ılık hava akımı devam edecek,sıcaklık değişmiyeçektir.Orta ve Doğu Karadeniz bulutlu ve yer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • İLÂN Kızılay İstanbul Müdürlüğünden:Bahçeli Kagir Bina Satılacaktır Derneğimiz ile Darüşşafakaya ait Sultanahmet Cankurtaran Terbıyık sokak 9 No.da 94000 TL.muhammen bedelli 2 katlı kagir bina 15/7/19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • 30 Haziranda Noter huzurunda çekilişi yapılan müsabakası TALİHLİLERİ:1963 Model Ail« Arabası kazanan:REMZİ SERT Polis Memuru,Sapanca Triumph marka Motosiklet kazanan:NİHAL TARIN Garnizon içi 3.Blok Ap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • o BlP.*UU*ıZıM VARSİZt.2EVTÎNVACU PATİKAN DOLMA Si.ARADîSTANDA öfrRENW USULLE YAPTIM.MEM-NUN KAiAttCI-HIZI ^DÎZİM M£Ml£KETT2 BıRîNÜ N£MEK OİAfcAKVEfcilfe,ACILI OLDugu İN i$TAH VtAfc.'DEhi MAHCUP MhtCE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • KOCASINI AHAYASA MAHKEMESİNE 5ÎKÂYET ETTİ Anayasa karı koca işlerine karışmıyor ANKARA,ÖZEL Doktor olan kocasının yardımda bulunmadığından bahisle,bir kadın Anayasa Mahkemesine baş vurmuş ve kocasının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • BİR ŞAKİ YAKALANDI SİİRT,ÖZEL Güney Doğu'nun en şöhretli eşkiya çetelerinden biri olan Ömer Bezek çetesinin mensuplarından Abdurrahman Bulut Uludere ilçesinin Hilâl köyünde yakalanmıştır.2 yıl önce Şı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • ADLİYEDE ÖLDÜRÜLDÜ DİYARBAKIR,ÖZEL Mahmut Öztürk adında 67 yaşında bir köylü Çınar ilçesinin Adliye kaleminde kan dâvası yüzünden Abdıılkadir Değer tarafından tabanca ile öldürülmüştür.Öncülü köyünden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • DÖRDÜZ DOĞURDU CHICAGO,A.P.Dolores Harris adlı 19 yaşındaki bir zenci kadının dün burada bir doğumevinde bir batında 4 çocuk dünyaya getirdiği bildirilmektedir.Hekimler,hepsi kız olan dördüzlerin yaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • Kocaeli Valiliğinden Keşif tutan 38930 lira 40 kuruş olan Devlet Hastahanesi Kalorifer sıcak su kazanlarının onarımı kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.Geçici teminatı 2920 liradır.Şartnamesi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • Avusinryaya giden turist sayısı:35.9 milyon Bu turistlerin geçen yıl bsrakmış olduğu döviz mikdarı 4.3 milyar TL'sını buluyor!VİYANA,Özel Muhabirimiz Ahmet GÜVENİŞ ten Resmi istatistiklere göre Avustu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • Arabayı çaldı gezdi ve 500 e satmaya kalktı İZMİR,ÖZEL Ankarada,Robert Hogan adındaki Amerikalının arabasını çalıp doğru Izmire getiren Nurettin bu arada tanıştığı bir bar kadını tie 10 gün âlem yaptı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • KADIN KOZMONOT "KOZMİK AİLE,KURACAK 1 MOSKOVA,A.P.Kadın kozmonot Valentlna Tereşkova yakında bir «Kozmik aile» kurmayı tasarladığını söylemiştir.Tereşkova «Kozmik Aile» yi ne zaman ve kiminle kuracağı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • Sovyetler 5 Çinliyi hudui dışı ettiler PEKtN,AA.Sovyet Hükümetinin «istenmeyen şahıs» olarak ilân ettiği üç Çinli diplomatla iki öğrenci,Pekinde Komünist Çin'li İdareciler tarafından baştacı edilmekte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • NASREDDİN HOCA'NIN kızlarının mezarı bulundu AKŞEHİR,ÖZEL Son yapılan kazılarda Nasrettin Hocanın kızlarına ait iki mezar taşı bulunmuştur.Taşlardan birisi Akşehir Müzesine diğeri Konya'daki Mevlâna M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • Artisti gözlemek için ağacın dallarını kesmişler ÎZM1R,ÖZEL Savcılığa müracaat eden G.S.adında bir pavyon artisti kendisini gözetlemek için mahalle gençlerinin bahçedeki ağacın dallarını kestiklerini
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • BİR KİPA!IH K17 MAMA Profumo olayının başlıca kahraman-DKMKALIK MZ UAMA.larından Soayctlk)mılllabbet tellalı Stephen Ward'm mulıakemesl devam etmektedir.Dr.Ward,birçok güzel kızları fuhuşa teşvik etme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 03.07.1963
  • Yunan Kralının amcasının himayesinde bir film istanbul a gelen W Arkeoloji Müzesine ı« 0tJKL:s4TUtt,dvB MI S İR suci2tN İRAN ausvA BBS Filmin çevrilmesinde takip edilerek yolu gösteren harita ve filmc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • 'IMBHiii MBit* S ZA/V«AN&AR 1 Daşuakunua VcoJj MÜNİST' RaETİSL^ NE GtRAAi'ŞTİN,svj' CER,SEN MATlRLACJlN i İki OEFA OA 2.f2^»4i.'¦ipl.WV AOAUVA ALrv.iş.TIN Möcee ar.KAOA?U.A.RlN SAVAŞ.TA ÖUOÜ.1 V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • TOW BIK LŞÇeû+m MA^AtUNI TA^T^tvJ BU tçREASVONİ t OA HER.HA'-OE^BıR.COM saVanin JLi eisîNf çs.«¦Kil.11111 GSTmedİleS-MODA DER.GCSİNAİtv» SEK.CETERİ BİR^.eyi-Efc s BAYAT^UAiS.BAVLAR.HB,VECANlM KAZ IA t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • mmfmuM alî bey ssxs "TTK İ MAL.İW\e AESNEVlV DURUVOe.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • Hlert VAKİT Giin«# ö£l* lkinol Aksnm Yatsı İmsak Çarşamba 3 Haziran 1963 VASATİ 8 1 13.18 17.18 JO.45 12.47 3 14 Rumi W» Haxlrart EZANİ 8 40 4.33 8.34 12.00 2.02 6.29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • jy Milliopteff Mllliyer Gaxstecilik A.6-adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Genel Yaym Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra V« Makalelerden Mosûl Müdür ı HASAN YILMA6R Spor kısmından Mesul Müdür NAMIK SEVIK Maffa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • ÎLAN TARİFESİ 2,3,4.3 İnci »arlılarda «anUmi 40 T.L.9 f.T nei aarfalartfa »in timi A5 T.L.Birlnot tayfada baslık 300 T.L.A Dfl£Uii,Nisan,Nikâh.Vefat ye Teşekkür ilânları *an-Ume kadar 7.aayfada)90 T.L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • SOLDAN SAoA:1 Yetiştirilen bakılan,emek verilen bir şeyden elde edilen faydalı netice;Yapma.2 Hafif mevzulu eğlenceli bir tiyatro eseri;Tanrıya tföre biz.3 Kanı karışık;Karşılıklı İki sahilden herbirl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • İÜ fiti**-OĞLAK BURCU $h [22 Aralık 20 Ocak] Kimsenin yardımına güvenerek adım atmayınız.Sonu bos.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Paranızı tiki tutunuz.Mühim bir masraf çıkacak.Karsılayamazsaml «ok Üzül
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • 17.30 17.43 18.00 1B.15 18.30 19\00 19.40 20.00 30.30 20.45 21.SO II.40 22.00 22.30 23.00 23.10 23.55 18.30 1«15 1».3fl 30,00 20.30 21.00 21.30 22.66 21.45 24 00 ANKARA İL RADYOSU 7.30 Açılış re kıs*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • âyil!l!ll!l!l!lill!ll!l!ll!illll!illll!llll!ll!lli!ll!lifili:lil!lli!l!lll!ll!ll !l!limili!3üîÜWRÇItI£ 1 BALIK YEMEKLERİ 3)1 SITKI ÜMŞR Bslık dlğar etler kadar besleyicidir.Çocukları E »ek* ve vücut b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • ÇIKAN KISMİN ÖZETİ:Şair,karısının kendisini aldatabileceğine hiç İhtimal vermiyordu.Muayene olmak İçin muayenehanesine gitliği dostu doktor Tornada aldatıldığını İma etmişti ama.Tornada daha sonra Ark
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 03.07.1963
  • MURAT DAVMAMN EN SON ve YEN!MACERASI Ü M t T D E N î Z Evsahibeligi böyle mi «hır yahn?B*n dün »ana böyle mi davrandım?İnsan hiç olmazsa yarım ağızla içeri buyur eder.Nereye geçeceği*?Salon bnrası mı?
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • ı uzmamn vardığı sonuçlar ğ* m.4g » «4ft t» t.«a YJâl JMft J_»win m E3 BAŞİNİN KENDİ KENDİNİ DİSİPLİN ALTINA ALMASI Basının manevi seviyesini yükseltmek ve daha mutedil bir hale getirmek İçin iki yol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • E*t5SS!KJSM8^»r?S5*S'"^?Yeni tip makine Atlantis II adındaki gemiden denize bırakılıyor ^r.w,'y Bir ressam tarafından çizilen v* sistemin işlemesini İzah «den sema ¦0MHHİİM0İS Bir balığın,denizin dibi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • ryping,Steno and very good Knowledge of English required.Salary can be adjusted to meet qualifications of applicant.Position involves high level contacts and ffers excellent opportunity for career pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 5200 Km2 lik Adana Kadirli Kozan Ceyhan ve Bingöl Çapakçur genç ovalarının hidrojeolojik etüdü işi fiat ve teklif isteme usulü ile yaptırılacaktır.2 Bu işe ait e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • BOLU BELEDİYE REİSLİĞİNDEN 1 Belediyemiz sarayı 3.kısım inşaatına ait ihalede teklif edilen fiat lâyık hadde görülmediğinden yeniden kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.2 Keşif bedeli 750248.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • PTT Genel Müdürlüğünden Teşekkülümüz ihtiyacı için şebeke hat malzemesi ünâl ettirilecektir.Bu işe ait şartname Ankarada Genel Müdürlüğümüz Malzeme Dairesi Başkanlığından,Istanbulda Yeni Valde Han'da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • DOĞRAMA İŞLERİNDE İMAY TESİRİ YAPAN HARİCİ |OYA BOYA,VERNK VE BECfNE fABRÎKALARl,EMİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 03.07.1963
  • SATILIK EMLÂK SULTANAHMET fcjçi Sigortaları Hastanesi yanında Adliyey* yüz metre köşe bağı 190 M2 tamamı 4 katlı İnşaata elverişli bahçeli ev sahibinden satılıktır,Tel.21 16 02 Ercüment.HARBİYEDE ana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • SATILIK DENİZ MOTORU 10 M.boyunda,280 beygirlik,25 mil süratli,tuvaleti,mutfağı,Amerikan barı,4 yatağı ve daha bir çok konforu haiz yeni vaziyette 130 bin TXu Tel:49 55 20 İLANCILIK 3496 9388
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • David Niven Marlon Brando «King of the Mountain» adh kOiTwdi filminin mevzuunu anlatırken Marlon Brando neredeyse gülmekten katılacaktı.David Niven:«Bu iilm,işe giderken arabamı gayet yavaş ve dikkatl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 98 35)Yastık Sohbeti D.Day İTkX İNCİ T«:48 43 95)1 Ayşecik Ateş Parçası.2 Aramıza Kan Girdi A.Mekin.KONAK Tel:48 26 06)1 Sensiz Yasıyamam R.Schneider R.F.2 Yalnız ve Ces
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • menşei betiiotan mayoyu KAZOVA Mayoları beş sene giyilebilir.Cazip desenlidir.Her denize girişte vücudu korse gibi sarar.Giyimde V zerafet yaratır.I Kazova Mağazalarında ve Büyük Tuhafiyecilerde Arayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • SOPHİA LOREN Masum bir çocuğun,babasının adını taşıyamaması kadar acı birşey olamaz.Bu acıyı kimse bilemez.B BEN GAYRI Sophia kız kardeşi Maria Sciolione ile birlikte.Maria,sabık İtalyan diktatörü çok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • TÜRKİSCH DEUTSCHE FİRMA Sucht zum baldigen Eintritt emsthafte zu selbstaendiger Arbeit faehige Stenotypistin.Voraussetzungen:Deutsch als Muttersproche.Angebote mit Bildungsgang an PK 527 Beyoğlu Erbet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • ŞEHİR OPERASI AÇIK HAVA TİYATROSUNDA 13-16-18-20 Temmuz 1963 te Yalnız Dört Temsil G.PUCCİNİ MADAME BUTTERFLY Opera 3 Perde Metropoliten Operası San'atkan Japon Sopranosu)I KUNÎE İNAt 4c ¦k Madame But
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • KULELİ ASKERÎ LİSESİNE 7 DİL UZMANİ ALINACAK 1.9 Eylül 1963 de yeni Öğretim yılına başlayacak olan Çengelköy'de Kuleli Askerî Lisesine 2 nci maddede yazılı vasıfları haiz 4)ingilizce.1)Almanca,1)Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • İLAN İLLER BÂMKÂSINDlkN 5 Kasaba elektrik tesisleriyle ilgili olarak evvelce çıkan ilânlarımızda «anahtar teslimi» ifadesi kullanılmış idi.Bu ifade hatalı olup «işler vaziyette teslimi» olacağını düze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 03.07.1963
  • f-LİTRELİK EKONOMİK AMBALAJ P 2 Litrelik plastik ambalaj EVİNİZ ICIN EN EKONOMİK KOLONYA Eczane,parfümeri ve bakkallardan arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Diş hekimi HIKMKT ve TOMRİS 3/7/1983 de bir oğulları dünyaya gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • VEFAT Iskeçe eşrafından merhum Opman ağanın ve Faika hanımın oğlu,Zehra Usman'ın eşi,Fazilet Kmltan'ın babası,Fethi Kızıltan'ın kayınpederi,A.vsel ve İnci Kızıltan'ın dedeleri BAKİ USMAN 27.191İ3 günü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Askerliğini yapmış,tecrübeli Tornacı alınacaktır Müracaat:MUTLU Akümülâtör Fabrikası.Kartal İstanbul REKLAMCİLİK:3232 9414
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • DAHA mükemmeli OLAMAZI.GÖMME KAPI İMALÂTINDA "O Tek isimdir TAKLtDLERtNDEN SMIMIE REKLAMCILIK:3227 9409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • İstanbul Belediyesinden 1 Cerrahpaşa Hastahanesi için lüzumlu 2 kalem ilâç 14140 liralık tahmin bedeli dahilinde satın alınacaktır,ilk teminatı 1060,50 liradır.Cerrahpaşa Hastahanesi Baştabipliğinde)2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Dişli ve Yedek Parça Fabrikası Bilûmum Şanzman ve Sanayi Makinaları DİŞLİLERİ Adres:Rami,Topçular Cicoz Yolu No:14/16 İstanbul Tel:21 28 65 ft i PANKURT SANAYİ LTP ŞİRKETİ REKLAMCILIK:322fi 3402
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • İ L Â N Teknik Okul Alakına ve Elektrik Bölümlerinden mezun,askerliğini yapmış ve Adanada ikamet edenleri terciha şayan,İKİ TEKNİKER ALINACAKTIR.Talip olanların,Adana'da Güney Sanayi ve Ticarfet işlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • BAYINDIRLIK BAKANLİĞİ Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Doy iz temini ve ithalâ'ı ıdarenüzce sapılmak üzere APA ve serbest döviz sahası memleketlerinden:Şartname No.Mevzuu 63—10T-4İJ 63—10T—44 Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • "Bütün Partiler tek Belediye Başkan adayı göstermeli,Baştaraf\Btrtrtetdei toplantıdan seçilecek »Tek 1 Belediye Balkan adayı» ile seçimlere gidilmesi fikrini ortaya atmıştır.Necati Aııbas «Sıvası part
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Bütün kabahat kızımda damadımın suçu yoktur,Baştaraft Birincide da bir münasebet olduğunu bilmediğini bir gün komşuları olan Kenan'ın isteği üzerine beraberce bir eve gidip GuIsüm'ü aldıklarını söylem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Millî Eğitim ile ilgili yatırımların 80 i ihale edildi BURSA,ÖZEL Bursa ve çevresindeki 9 üde Bakanlığı ile ilgili konuları incelemek için bir geziye çıkan yeni Milli Eğitim Bakanı ibrahim Öktem,dün B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Irak'ta 11 Komünist idam edildi BEYRUT.AA.Bagdad Radyosu Irak'da 11 komünistin idam edildiğini açıklamıştır.İdam edilen şahısların 1939 yılında Kuzey İrak'ta,Musul'da Albay Abdul Vahab Şcvvaf'ın başar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Kayseride yağmur hasara sebeb oldu 100 ev yıkıldı t Başlar afi Birincide Emine.14 yasında Mukaddes ve 12 yaşındaki oğlu Mehmet kömür haline gelmiştir.ŞEHRİMİZDEKİ SAĞANAK Yurdumuz ıızerinden geçen bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • İhracatı arttırıcı tedbirler alınacak Baştaraft Birincide «•atı kdsteklctniyecck şekilde süratle yürütülecektir.Hükümet,ihracatı destekleyici,tahditleri kaldıran ve knııuya ferahlık getirici rolünü da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR Türkiye Çimento Sanayii T.A.Ş.den Afyon Çimento Fabrikasının kuru sisteme tahvili inşaatı birim fiat esası ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarıl» mıştırişin keşif bedeli G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • RAKİPSİZ HARİCİ EMAY BOYA d\flmuş v.ogüihhi BOYA.VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI.İZMİR 11 ı İÜ!i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • DENİZ VE GÜNEŞİN TAHRİBATINA EN MUKAVİM HÂRİCİ EIVİAY BOYA t/ım*,oeuıiH UflüUIŞ BOYA.VERNİK VE ÇİNE FABRİKALARI,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • İşçi Sigortalan Kurumu Genel Müdürlüğü 560 Yataklı Beyoğlu İşçi Hastahanesi Proje Yarışması Sonuçları:Kurumumuz tarafından Istanbulda yaptırılacak 560 yataklı işçi Hastahanesi binası için tertiplenmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • MIEl torunlarınız dahi istifade edecektir Kalitesi emsalsizdir TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ Jsk Grünberg Halefleri H.ve L,Grünberg İstanbul Rıza Paşa yokuşu Mılâı.Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Dokuma Ustaları Aranıyor Askerliğini yapmış kalifiye dokuma ustaları aranıyor.Saı^st Okulu mezunu ve tahsilliler tsrcih edilir.AKFÎL Mensucat Fabrikam ı.Bakırköy Osmaniye.REKLAMCILIK:3231 9411
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • A.P.KONGRELERİ Bagtaraft Birincide karşısında hedefine ulaşamamıştır.Adalet Partisine karşı yöneltilen bu maksatlı tertiplerin memlekette demokrasi ve milli hakinin et düşmanlarına,türlü maceracılara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Seçim Tasarısı görüşüldü Baştrtrafı Birincide CKMP sorcusu.Muhtar.Belediyp Fesi ve BPİedıyp Meclisi üyeleri hakkında tahsil mecburiyeti aranmamasın?istemiştir.A.P.grubu adına Şükrü Akkan,CHP grubu adı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Kore'deki Türk Birliği değişiyor SELL,A.P.Birleşmiş Milletler emrindeki Kore Tıirk birliğinin yıllık değiştirme hareketine lıaşlanmiitır.Değiştirme birliğinin ilk kısmı dün Seal'* yakın Kimpo hava ala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • 1459 HMB OKULU ÖĞRENCİSÎHİN SORGUSU BİTTİ Baştarafı Birincide Sıkı Yönetim Mahkemesinde devam edildi.Oturum açılınca,Savcı kctmi çahadettrn tevkif edilen Ziya Aslan'ın.idil amirlikçe yapılan tahkikat,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • 54 yeni jet pilotuna dün diploma verildi ESKIŞhHIH,ÖZEL Hava Kuvvetlerimize katılan S4 jet pilotuna dün Orduevinde yapılan bir' törenle diplomaları verilmiştir.Gece Orduevinde gene subaylar şerefine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • 28 Ülkeden Şeker hastalan geliyor KARASI,ŞEVKET KöROĞLU bildiriyor)Türk Diyataptikler Cemiyeti 15 Temmuzda başlamak u/ere Karadeniz sahilindeki Karasu'da uluslararası bir Diyabetikler Şeker hastaları)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • X™ DİZEL MOTORLU HER KAPASİTEDE KOMPRESÖR ve TABANCALARI ^v DEPOMUZDAN DERHAL TESLİM Tediyatta Kolayhk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Eyüp Hastahanesi ihtiyacı 20 kalemden ibaret 522 parça madenî büro malzemesi idari ve evsaf şartnameleri esasları dahilinde,kapalı z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satınaima Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Eyüp Hastahanesi ihtiyacı için 5 grupta 32 kalemden ibaret 550 parça madenî hastahane demirbaş malzemesi idarî ve evsaf şartnameleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 03.07.1963
  • Zeytinburnu İcra Memurluğundan Menkul Satış İlânı Dosya No:963/177 Hacizli olup satılmasına karar verilen 3000 lira kıymetinde bir adet yerli malı tek kapılı 4 ayak faal vaziyette kasap buz dolabfnııı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 03.07.1963
  • Şenol,sabah saat 9 00 da kadarlarımızdan N.Sevik Fenerbahçe kulübüne geldi.Arsolunda,T.Bayatlı da sağında.SAMt ÖNEMLİ 1 Mukavelesi hazırlandıktan sonra Şenol,Fenerbahçeli idarecilerle İstanbul'a geçer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • Toto'da 13 bilen iki kişi 120.956 lira alacak ANKARA,ÖZEL Sper-Toto*nun 43 haftasında 13 bilen iki kışı,120956 şar lira kazanmışlardır.Toto'nun diğer neticeleri su şekildedir:12 bilen 34 İrisi,7.115er
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • L'l AVRUPA ŞAMPİYON KULÜPLER TURNUVASINDA lllllllllüü G.Sarayın rakipleri belli oldu AVRUPA Şampiyon Kulüpler Turnuasında memleketimizi temsil edecek olan Gajatasarayı zorlu rakipler beklemektedir.Bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • Can yeni Transferleri Beğendi Yaz tatilini geçirmek üzere dün îstanbula geien Fiorentinalı futbolcu Can Bartu «Fenerbahçede oynamak İsterim ama buna imkân yok» demiştir.Bartu kendisinin eski kulübü Fe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • B EŞIKTAŞ kulübüne dün sabah ilk gelen adam,en yaşlı Siyah Beyazlı âza.kurucu Enver Balkan İdi.Büyük bir üzüntü içinde oldukları görülen ve sık sık İnfiale kapılan yüze yakın taraftara dündü:«Üzülmeyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • KISA HABERLER İstanbul Telken Kulübü tararından tertiplenen Gölcük Kupası yat yarışları i:7 Tonunu/günleri İstanbul ile Gölcük arasında yapılacaktır.Birinci tramplen atlama teşvik müsabakası yarın Ort
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • BÜYÜK SÜRPRİZ:EMERSON ELENDİ LONDRA,ÖZEL Wimbledon tenis turnuasınm favorisi Avustralyalı Roy Emerson çeyrek finallerde Alınan Wilhelm Bun» gert'e yenilerek elimine olmuştur.Turnuanın şimdiye kadar en
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • Ordu Takımımız dün Belcikaya 3-2 yenildi ATİNA,AA.DÜNYA ordulararası Futbol Şampiyonasının final maçımın Ordu takımımız dün gece Belçika'ya 3—2 mağlûp olmuştur.Sahaya Necml Yunus)Allan,Şehmuz Necdet,Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • Romende iki güreşçimiz HELSİNGBORG,AA.DÜNYA Greko-Romen Güreş Şampiyonasınla üçüncü tur müsabakaları sonunda Kâzım Ayvazdan sonra 57 kiloda Fethi Mete,Ağırda Bekir Aksu elenmişlerdirtkinci turu 6 gali
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 03.07.1963
  • YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL birinci koşu Favori:Wigim ve Nilhan Plase:Santona Sürpriz:Diamant İKİNCİ KOŞU Favori:Abdullah Plase:Bijoux Sürpriz:B.ılma ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Nizar Plase:Saffe.Dag DÖKD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor