Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • Sulfanofımef Cezaevinde mfar isyan etti Dayak yediklerini ileri süren mahkûmlar koğuşları tahrip etti ve yangın çıkardı.13 saat süren isyan Vali'nin konuşması ile bitti SULTANAHMET Cezaevinde dün gece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • DUJRUM k D£3BK$ ITcSvlkTil KÜRTÇÜLÜK MESELESİ f^y ECEN hafta Millet Meclisinde Sıkı Yönetimin uzatılması l-jt mUnaseoetiyle yapılan görüşmeler sırasında Milli Savunma Bakanının Örfi idare sayesinde kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • Kara Kuvvetlerinin 600,Huş yılı kutlandı ANKARA,ÖZEL Kara Kuvvetlerinin Kuruluşunun COO üncü yıldönümü dolayısiyle dün Ansarada törenler düzenlenmiş Anıt Kabire,Şehitliğe,Zafer Anıtına ve Ulus'taki At
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • Keeler,Profumo ile cinsî münasebette bulunduğunu açıkladı LONDRA,A.P.«Profumo Skandali» İle birinci derecede ilgili sosyete doktoru Stephen Ward'in dün yapılan mahkemesinde tanık olarak dinlenen kızıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • Prof.KoRiıralp'ın 60 bin lirası çalındı Prof.Halit Ziya Konuralp'ın 4.Levent Akağaç sokağındaki evine önceki gece balkon kapısından giren bir hırsız 60 bin lira çalmıştır.Hüviyeti tesbit edilemeyen hı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • BEKATA BEKLENEN AÇIKLAMAYI YAPT FAALİYETİ •v m w y.^yff.'Jİo-Ş ü$ i av'.m" 'V ye i 5-ı.W 3T i i.V:S*iw "j/lyş.%S •Shi_w y Doğan Kıhç'm yazıhanesinde ele geçen parola ve İşaretleri gösteren vesika.Ele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • Senato TâSâflS Senato tasarının ismini İşçi ve İşveren Sendikası olarak değiştirdi jjÇ ENDİKALAR Kanun Ta-J sarısı» nın Millet Meclisinde kabul edilen metni ile Senato Geçici Komisyonunun raporunun mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • Yatırımlara Hız verilecek ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün,1963 programının 4 aylık uygulamasını görüşerek aksaklıkların giderilmesi ve yatırımların hızlandırılması için süratle tedbir alınmasını karar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • 3St?SUSUNUZ Oğlu ile Belediye otobüsüne binen bir babaya çocuğu «Şoförle konuşmayınız» yazılı levhayı göstererek:Niye bunu yazmışlar?diye sordu.Baba cevap verdi:Şaşırmasınlar diye.Biz olsak bu levhayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • Mustafa Ok'un ifadesi alındı Emekli 22 Şubatçı duruşmada ^koordinasyon toplantıları hakkında açıklamada bulundu ANKARA,A.A.«t j| ife jğ MAYIS olaylarına katılan Ankara ve İstanbul sanıkla-JrU11*!rının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • »ıırnil/A/nAkl UCnİVC 69 a^"dakl emekM Amerikan denizcisi AMERİKA DAN Oliver H.Barre felçli dostu Bedri Aisancak'a lıediye etmek için Amerika'dan getirdiği tekerlekli sandalyeyi,dün Alsancak'ın Bakır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 29.06.1963
  • TEKNİK OKUL Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları 4 TEMMUZDA BAŞLIYOR KAYITLARA BAŞLANMIŞTIR.GÜVEM DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacami Sakızağacı Cad.No.3 Telefon:49 42 27 İLÂNCILIK 2708 9153
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • Burdur istasyonuna bir lokomotif girdi II I GECEYARISI Burdur istasyonuna bir lokomotif girdi.Arkasında fur gonu da vardı.İstasyon peti,makiniste «Hoş geldiniz» dedi.«Vagonlar nerede?Makinist şaşırdı.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Ekonomik yardım nasıl BUGÜN gelişmiş ülkeler taralından az gelişmiş ülkelere yapılan yardımlar tatminkâr olmaktan çuk uzaktır.Az gelişmiş ülkelere en tazla yardım yapan devlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • XL Koia'da sistemi ayni 50 milyon dolar sanayici i 26,6 milyon dolar da ithalâtçı kofasına ayrıldı 4 TEMMUZDA açıklanacak olan 11.Kota ve Dış Ticaret Rejimi Yönetmeliği,Bakanlıklararası İktisadî Kurul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • GUNLUK AL-TtN PIATUAR!Cumhuriyet 91.90 92.00 0.30)Hesat Lira 134.50 135.00 ayni)Hamit Ura 100.00 101.0* ayni)İngiliz Kral 114.00 115.00 1.00)Fransız Napolyon »4.00 »5.00 ayni)U ayar külça altın U.»0 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • BELEDİYE TAHVİLLERİ HAREKETLİ İSTANBUL Menkûl Kıymetler Borsası gene] olarak durgun bir lıafta geçirmiştir.Mevsim ve sayfiyeye güçler dolayısiyle Is hacmi rifuahuij,nölü mevsime» girilmiştir.Bununla b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • ESHAM ye TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL1-MfNKÛt,Kİ YM E TU» VB KAMBİVO 80S5ASI BÜLTENİNDEN.ALINMIŞTIR DEVLET İSTİKRAZLARI HİSSE SENETLERİ BAXKALAB TC.Merkez B.140.T.iş Bankası nama)66.T.13 Bankası ham.83.T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • ERZURUM Şubemiz 1.Temmuzda hizmete giriyor •n TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI mammm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • Hususî Tip Buzdolabı Aranıyor Hem gaz hem de cereyanla çalışan büyük boy buzdolabı aranıyor.P.K.572 istanbul adresine buzdolabı rumuzu ile yazılması.FAAL:4889 9114
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • Dahiliye Mütehassısı Aranıyor Mesai saatleri:8-12.Brüt aylık TL.600.Bakırköy,Yenimahalle,EMAYETAŞ fabrikasına müracaat edilmesitLÂNCILIK 3ttl 9178
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • yr»ı j i,dı tf rf~W i pm m Jw+Hfr i~ frl il~^ "trritf jr j I Ûİ0 JT i OJaİlh ucaneu t&kiliiLİru katılabilmek içuı,en aeç 19 Tjunmtız ©ama aksamına kadat Şakdeıümizı ıtgtauıp.huap.açtıtmatuzi tu kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • KENDİ KENDİNİZE WANSIZOA-AliVIANeA Dillerinden birini TUrkiyenin her yerinde Metodumuzla öğrenebilirsiniz.İzahlı broşürümüzü isteyiniz.5;%K İstikiiJ ıjpid:İ13 Beyoğlu Ş istanbul,REKLAMCILIK:3065 9143
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • f irll£iL iL Kuruluşu:1950 i ANA İLK ORTA Yatılı Gündüzlü Yaz kampı açılmıştır.İsteyenler yalnız hazırlayıcı kurslara 5 kaydolunabilir.Orta I.sınıfın giriş sınavına katılacaklar için aday kaydı j 13 T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • DENİZYOLLARI İSLETMESİNDEN 6 Temmuz 1963 tarihinden itibaren 31 Ağustos 1963 tarihine kadar Cumartesi günkü Çanakkale sür'at postası ilâveten yalnız IMROZ'a uğrayacaktır.Sayın yolcu ve yük sahiplerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • Şoför ehliyeti için İmtihan şekli Değiştirildi Şoför ehliyeti almak İçin yapılan.İmtihan şekli 1 Temmuzdan irlüaıen değişecektir.Şoför imtihanının tatbik!ve nazari olarak ne şekilde yapılacağını tayin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 29.06.1963
  • jfl III 11 llllllIIIII11llllll111 İlli 111 Minare ve mızrak I L A İNAREYİ çalan kılıfını hazırlar,demişler.£YİÖyleyse kılıtlanuuş,minareleri gördükçe îiö yapmalıyız?Bu kılıflamanın hangi sistemle oldu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • BARTIN ŞUBEMİZ 1 TEMMUZ PAZARTESİ günü HİZMETE AÇILIYOR GARANTİ BANKASI İLANCILIK:33S4 9156
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • i-w«H\vwwuuun%vuuuwuunvwwvvu«w\uvuunvv:2 ayak komple Duo)VALS:Kutru 400 mm.genişliği 750 mm.Yedek vals mevcuttur.VOLANT:16 ton.MOTOR:300 HP.Rezistanslı.REDUKTOR:Giriş 730,çıkış 32 devir.Müracaat:Maden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • JIHIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllll 111111 i 11II1111111.ill.IlllllllllllllllllllllllllllII1111111III MIT TARİHİ Altınkum P!âj ve Gazinosunu BİR KERE GÖRÜNÜZ RUMELİ KAVAĞI MİLLİYET 9121
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • 0j»ı* »di'» Giyimde Zerafet Yaratır.i d İLANCILIK:3399 9135
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • SAYIN DOKTOR ve j ECZACILAR C t B A' nın I Bradex-Vioforme krem î I Coramine Ampul Coagulen Ampul I Femandren ampul ve lingel i Hydrocortisone sol.inj.Hypertensine ampul I i İsmeline komprime I Nuperc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • CİLDİNİZİ SÜRATLE BRONZLASTIRIR İLANCILIK:3397 9131
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • HER T|hRtU,JVI^Yp' HAZIR" v^i ISMARLAMA 4 0;$E NELİ'K M;A V Q& İh TESİSİ-i\REKLAMCILIK.2909 91G3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • Hava Albay mm 15 yıldan beri askerî sırları Ruslara para ile sattığı tesbit edildi STOCKHOLM,A.P.Stig Wennerstrom adında bir İsveçli hava albayının 15 yıldan beri Ruslara,İsveç dahil olmak üzere muhte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • HOCA İSTAHBULDA 5-10 Temmuz tarihleri arasında Akşehir'de yapılacak-olan Nasrettin Hoca Talebe Yurdundan bir öğrenci 'Nasrettin Hoca,kılığına girerek bir esek Şenlikleri münasebetiyle Üzerinde şehri d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • NE YAPMAK îyfıKOİ^ü.«ui?cöcuıauCrU BıRAMH Mil ^izinkİ çocukluk».KAPILARI AtîiMAM DîLE C-u DEMEZ9İNİIARTIK.HMD» KAUANtfMlN, rELifcl Öü^AYA!V BHBABt^ OLMAMlIPA S«-MkLA!İTMEZ.FAWAlM VAfc.4MPÎ,bPiiN BEvıî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • şu KERATA.DAN hcURTUL-A-V/VA V/AA/S/SI s:m üst kata TABiı vC,M «iti HOŞ MEMO'nun bugün yayuılanması gereken klişesi yanlışlıkla dünkü gazetede yaymlanmıstır.Atlauan klişeyi yayıklarken okuyucularımızd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • SAYIN TEKSTİL SANAYİCİLERİ DÜNYA Çapında İsim Yapmış JAPON Toyoda Automatic Loom Works.Ltd Fabrikası iplik,dokuma,terbiye ve diğer bilûmum tekstil tesisleri için emrinize amadedir.Mümessil:TAYFUN HÜSE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • Büyük Bîr Sosyal Malî Müessese:1 Memleket sathına yayılmakta olan çok şubeli mağazalarının geliştirme ve yönetimini üstlenecek bir işletmeci,2 Mesken programını uygulayacak bir mimar veya yüksek mimar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • Hava Astsubay Aday Hazırlama Okuluna Öğrenci Alınacaktır 1963 1964 ders yılı için Eskişehir Hava Astsubay Aday Hazırlama Okuluna öğrenci alınacaktır.Giriş şartları,Askerlik Şubeleri ve Ortaokullardan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • Milletlerarası Kalkınma Teşkilâtı «A.I.D.tarafından aşağıda evsafı ve miktarı yazılı beyaz yazı kâğıdı kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.Cinsi Miktarı 68x100 cm,120 grm 1120 PFTS 68x100 cm,100 g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • Sayın Doktor ve Eczacılara TETRA m-mı VE VİTAMİNE miislalı/arlanını/ın indirilmiş yeni |m atış fiyatlarını salılarımızla bildiririz Tetra 8 Kapsül 5 30 Telra 16 9 50 I'etra Süspansiyon 6.50 Tetra-Vifa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • OLACAK?8^26 Marmara,Trakya ve Batı E-Karadeniz bölgeleri az bulut-1 lu geçecektir.Trakyada bu-i lutlanma muhtemeldir.Değişik 1 yönlü hafif hava akımı ve Î| ısınma beklenmektedir.Bölge-de S'4 derecelik
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • II ti IH IHI IHI 111 I IHI M I 111 III HUH II It unun •mm* GAZETELERDEN öğrendiğime gore bu sene liselerde «ablak dersi» okutulacakmış.Bu mevzu hakkuıda ikinci başlıkta I şu tafsilât veriliyor:«Ahlâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • uyurken lisan öğreten bir akine yapıldı 12 Amerikalı Hostes geceleri uyurken 3 ay içinde Fransı/cayı bu makine ile öğrendiler.NEW-YORK,Ozel Muhabirimiz İSKENDER SONGL'Rdan Amerikada tercüme yapan,sena
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • Babasının sürüsünden koyun çaldı DİYARBAKIR,AA.Çınar ilçesinin Diktnetaş köyünden Ali Gündoğan adlı bir şahıs,babasının çobanlık yaptığı bir sürüden 10 koyun çalmış ve bunu Ma/ıoağ ilçesine götürerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 29.06.1963
  • İSPANYA'DA AF MADRİD,AA.İspanya Devlet Başkanı General Franco,Papa Altıncı Paul'ün taı,giyme töreni dolayıslyle bir genel af ilân etmiştir,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • İİ1MMP fV 't tj^J ^Cİ Ü HHMM ^ISNfS&s2^ISw:C5.r%;fıfm J« AVA'^/A%,^ÎA^W OYYtiZ'HBMıh-nyj HOŞ HİÇ eiiSM sev/hiMeo'M îşTetHiçeteM'.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • Boksörün y/i iş'KÎ ÇABUK "M BlTîfttCCSAıM Bi'uEGİME:Sı'I?vuROüM MU l"Şl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • BACAK KADAÇ ÇO-CUK DENJENMâ A.P A Bı'LİR M\L ONA VAROIW EPETyiw.5os»eA 9 ¦Q-GL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • mm OĞLAK BURCU [32 Aralık 20 Ocak] Huysuzluğunuzun yüzünden çok şey kaybedeceksiniz.$h KOVA BURCU [21 Ocak 1* »ubat] Bugün bir ortaklık,beraberlik tekin;yapacaksınız SSK BALIK BURCU 120 $ubat 20 Mart]
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • Hicri Cumartesi Rumi ııal 29 137» Haziran Hazirtn 7 19G:i U VAKİT VASATİ EZANİ CİİIMC-5.31 8.46 Ö]J!e 13.17 4.34 İkindi 17.18 8.33 Aksam 20.45 12.M)22.48 2.03 İm» ak MI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • ®j«e ® Milliyet Oaıetecilik A.9.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra ve Makalelerden Me'tül Müdür ı HASAN YILMAER m-ui kısmından Htıûl Muuttr:namik seviK Magazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • SOLDAN SA4A:Bir renk:Yersiz korku,kuruntu.2 Şerefini koruyup,pintilik etmeyip,cömertlikte bulunun.3 Eski yazıda bir Bekli;iran'ın yarıaı.4 Bir kıla.6 Devletçe beglı bulunduğumuz bUyük bir teşkilat;Saa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • İLAN TARİFESİ O 2,3,4,5 İnd sayfalarda santimi 30 T.L.6.T ncl sayfalarda santimi 25 T.L.Biıincl sayfada baslık 200 T.L.0 DUiun.Nişan,Nikah.Vefat vs Teşekkür İlanları 0 santim* kadar 7.sayfada)WM.80 T.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • mm-İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış ve kısa haberler 7.33 Hafif nıtlzUc 8.00 ı.8.10 Türküler 8.2S Çeşitli müzik «40 Küçük konser 9.00 Sabun şarkıları 9.20 Melodiden melodiye 9.5$ Kıaa haberler 10.00 Kapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • Itmi «Haklısın Clare.Herşey ne İyi olacak.Sen benim herşeyimsin.Hemşirem,arkadaşım,şimdi de aşkını.Clare,pencerenin yanında durmuş dışarıyı seyrediyordu.Bir saat evvel Coiin'le Avon Arnıs'ta çay içmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • Sor Allanın belâsı sor?Anlat.Tabanca kime aitmiş?Belli değil.Kaçak yapılan yerli tabancalardandı ve ruhsatsızdı.Parmak izleri?Şoföre aitti.Şoför hakkında yeni malûmat?Adresini tesbit ettik.Hamsi lâkab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 29.06.1963
  • I BÜLENT TARCAN ğ Bu müzikli komediyi 11)48 de lıarb sonrası Ame-ğjj E rlkasıııa bir bardak limonata serinliği ile sunan Cole li S Porter kendi tamuda gerçekten basarı kınanmıştır.E S Çünkü Kiss me Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • Amerikan Savunma Bakanlığı 5 köşeli bina olduğu için Pentagon adı verilmiştir ve koridorlar 28 kilometredir.AMERİKALILARIN büyük binalara,gökdelenlere,çok uzun köprülere,devasa uçaklara,kısacası büyük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • 30 seno garantili Ğ Dikiş ve Nakış Makineleri Tüfi t# Omumi Sıtmııı Cafer Toğay SulUnhamım GBfün Harı Kıt 6 No 651 İstanbul Teuton:2714 7I Acentalik Verilmektedir REKLAMCILIK:30D5 9164
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • MWVi Zengin ikramiyeli PURO-FAY Müsabakasının ikramiye çekilişi 30 Haziran 1963 Pazar günü saat 10'da Puro Sabun Fabrikasında İstanbul Birinci Noteri Fahire Akman ile alâkalıların huzurunda yapılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • ARÇEÜK ELEMAN ARIYOR Plânlama Teknisyeni ve Servis Montörü olarak yetiştirilmek üzere Teknik Okul,Tekniker,Sanat Enstitüsü elektrik,motor veya resim bölümü mezunu askerlifiinl yapmış ve 30 yaşını aşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • 13 TİP ARABA VE PUSET 3 Şekilde kullanılan yenî tip Avropanın en modern çocuk arabaları fabrikalarında yaptığım tatklkat'* ve ozun çalışma neticesi İmâl olunan ve piyasaya arz edilen yeni model portat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • fr-ITTr-TTi jM'ûŞP^=5-İP-b^^ş Soimıyan çabuk kuruyan su ile yıkanabilen harika PLÂSTİK BOYA FAAL:4891 9113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • TEKNİK RESSAM ALINACAKTIR Taliplerin Taşlıtarla Pil Batarya Sanayii A.Şirketine müracaatları İLÂNCILIK:3369 9159
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • YENİ İLÂN TARİFESİ 1 Temmuz 1963 günü yürürlüğe girecektir.Ticarî İlânlar 2,3.4,5 sayfalarda Lira Tek sütunda santimi 40 j 6 ve 7.sayfalarda Tek sütunda santimi.35 Başlık Maktuen 200 Doğum,Nişan,Nikâh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • ÎSI^NBÜİ;SATILIK EMLÂK BOSTANCIDA Şenssenevler Gazi Ethernpaşa Sok.20 sayılı 1000 M2 bahçe İçinde dörder odalı,2 katlı,konforlu,telefonlu ev sat.55 13 52.B YEŞİLKÖYDE 5 odalı 55 75 85.000,betonarme da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • POLONYA TORNALARIMIZ GELMİŞTİR o.akgönOi Ui.44 60 68 44 95 25 Nac*Ub*r Cad 176 OPTlKHAN GALAÎA Ti?İLANCILIK;3409 9178
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • YAZ MEVSİMİ DOLAYISIYLE 15 Haziran 1963 tarihinden itibaren KAVURMA imalâtını durdurmuş bulunuyoruz.Sayın müşterilerimizin bilgilerine arzederiz-A.ve H.APİKOSU!KARDEŞLER SUCUK FABRİKASI NOT:Yeni mevsi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 29.06.1963
  • KARASİNEKLE MÜCADELENİZDE SİLÂHINIZ:EVENT OTOMATİK FİLİT POMPASIDIR V j\lEVENİ FİLİT POMPAlARI BıH miktarda piyasaya ar;uılmı$tiı.BOL ÇEŞİT-UCUZ FİAT SATIŞ YERİ:UHTAKAU ûEVEOGLU YOKUŞU 34 l»l:2?1404 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • f "OP BENİ KATE MM izmir'de oynayacak ALTAN İLKİN y^ EVLET TiYATROSU'mın ~j Ankara'dan sonra şehri-W0r mizde de oynadığı Colc Porter'in ÖP BENİ KATE Kiss me Kate)mıizikli ko rsedisi,15 Ağustosta izmir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • stiffs I PLÂJ azino:Her Akşam Kalipso Kralı Vedet Şantöz Müthiş Komik Imitatot Virtiöz Viyolonist Ve Pianist 5 MOPJS Unlü Akrobatlar Trso SİPAHİ I Çok Sevilen Topluluk PLANETLER Dans Orkestrası S Soli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • Çelik «If» borulu Sıcak tu ve alçak tazyikli buhar kasanı Yüksek tazyikli buliar kasanı T~?r»:u:A:*"*lîîj ¦İlli USTUN KALİTE YAKIT TASARRUFU YÜKSEK RANDIMAN BAKIMLARINDAN TEMAYÜZ ETMİŞTİR KAZANLARIMIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • Bernstein'in genç Watts için kanaati En iyi biri olucu Andre Watts,Leonard Bernstein'in yönetimindeki New York Philarmoni Orkestrası ile konser veriyor.NEW YORK'un Philharmonic Hall konser salonunda t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • Bostancı Kartal arasında Ankara Asfaltından denize kadar olan sahada satılık,parsellenmiş her keseye uygun arsalar SlrkUler İsteyiniz Müracaat EMLAK ve TİCARET A.Ş.Bostancı Otobüs Durağı No.538 Firm Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • OTOMOBİL SAHİPLERİNE JŞŞ-JfliraF™1 63 k &mm Orijinal n;hâl malı KOMPLE ÇITALAR.ÇAMURLUKLAR ve YEDEK PARÇALARI gelmiştir.Taşra siparişleri tediyeli olarak kabul edilir.YENİ ÜMİT OTO istanbul Taksim Tar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • EKMEK şişmanlatır.GRİSSİNİ zerafetinizi muhafaza eder.BİSKÜİ FABRİKASININ YENİ BİR İMALÂTI •ı GRİSSİNİ iki defa mayalandırılarak hususî pişirme tarzı ile şişmanlatıcı bütün maddeleri azaltılmış bir gı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • Güneş,Deniz,Kum ve tabiatın bütün güzellikleri yalına ERDglC'fe Tam bir huzur,duşlu,tııaletli,konforlu odaları ve nefis yemekleri,Güzel bahçesi.Plajı ile MOTEL ALEVOR Yerler tamamen dolmak üzeredir.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • Yalnız bu 1 Pazar İffı için tatilinizi feda etmeğe değer harika Halı,eşya ve bibloların YİT A VWiMtffih ve emsal f siz 30 Haziran 19G3 8J Jt/rm EL.Pazar saat 10.15 de Nişantas Emlâk cad a.37 No.lu Dem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • Typing,Steno and very good knowledge of English required.Salary can be adjusted to meet qualifications of applicant.Position involves high level Contacts and Offers Excellent Opportunity for career pr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • Harman Tuğlası fiatına MODERN İr l SAATİN MODERN TÜĞLAİLAÖI İnşaatınızda,tasarrufu,Sağlamlığı* kolaylığı,ses ve ısı izole hassasını sağlayacak olan mamullerimizin katalogunu isteyiniz.AHMET EKMEKÇİOĞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 29.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 98 35)Spartaküs G.M.Canale R.F.İNCİ Tel:48 45 95)1 Cici Kâtibem O.Güıışiray.2 Dilberler Yuvası L.Sayar.KONAK Tel:4« 26 06)1 Demirhane Müdürü R.F.2 Acı Zafer R.Burton i.R
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • MUSTAFA AKIKAN ve HATİCE ARIKAN osuJiaıı MURAT CANin dojumunu müjdelerler 27/6/963 Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • e ESİN ve SIRURİ YEŞİLYURT kızları JA.N'SKT'in doğumunu dost ve akrabalarına müjdelerler Zeynep Kâmil 2K/G.19U3.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • O Yeni doğarı kızımız GÜNEŞ ellerinizden öper,GÖMÜL ADEM GÜLİLLİ 25/6/1963 Pakize Tarzı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • DOĞUM Yüksel ve Erol Erdurau oğulları ÖMER ENGİN ERDURAN'ın doğumunu akraba ve do âtlarına müjdeler.Güzelbahçe Kliniği 27/6/988 İLANCILIK:3405
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • NİŞANLANDIK JYIUALLÂ YONTAN DOĞAN MEREY 8S.6.19C3 İstanbul MİLLİYET:9140
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • İsmail Ozan Nişanlandılar 23.6.1963 Bakırköy MİLLİYET:913S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • MEVLİD Ailemizin kıymetli rüknü HALİL RİFAT EDİN'in vefatı dolayisile 1 Temmuz 1963,Pazartesi günü ikindi namazını müteakip Şişli Camii Şerifinde Kur'anı Kerim ve Mevlid'i Şerif okunacağından arzu ede
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • '"in ili ımmıılııı Mm il"—UrTlWr-TEŞEKKÜR Hayatımı tehdit eden sol böb-I rek taşımın yaptıkları muvaffakiyetli müdahale ile bertaraf ederek,beni yeniden sağlığıma ve dünyama kavuşturan,Haydarpaşa Numu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • ELEMAN ARANIYOR Tanınmış ciddî bir Fabrikanın Galata'da bulunan irtibat Bürosunda istihdam edilmek üzere,1 Türkçeden,Almancaya ve Almrncadan Türkçeye muhaberat yapabilecek kabiliyette bir memure ile,2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • PARİSsÜRCİİ4ACİEaÖ63 Öİİ^REVtlâÜ REKLAMCILIK 3136 9189
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Deniz,Balık Meraklılarına Müjde Geçen senekl partial kapışılan Amerikada KÜÇÜK CANAVAR)nâmıile maruf REO içten takma komple 4 zamanlı)deniz motorlarımızdan ufak bir parti geldi.Peşin 1500 TL.ödemeli g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • I EN İYİ SOLMAZ BURUŞMAZ ÇEKMEZ YAZLIK KUMAŞ A&8CIM TEKSTİL REKLAMKOL 409
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Elâzığ Askerî Satın Alma Komisyonundan 235 ton sığır eti ile 10800 kilo koyun eti kapalı zarfla alınacaktır.Tahminî fiatları ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda gösterilmiştir.Eksiltm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • İstanbul Keresteciler Cemiyetinden Yenlkapı Kerestecilerinin almış olduğu karar gereğince,Yenikapı kereste mağazalarının Cumartesi günleri saat 13'den sonra,kapalı olduğu muhterem halkımıza bildirilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • 1—MP—W nwnn-ALÂKALILARA DUYURU Reklâm servisimizde çalışmakta bulunan FARUK GENÇ'in 26 Haziran 19C3 talihinde ayrıldığını görülen lüzum üzerine alâkalılara duyururuz.BATEŞ REKLAM BATEŞ REKLAM J67 9188
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • BİT.PİRE,KENE VE UYUZA KARŞI KORUMA URIM İLAÇLARI L$.I» İt II W REKLAMCILIK 3182 9190
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • TAFA ÖK'UN İFADESİ ALINDI fy Baştarafı Birincide Kemeye getirildiğini,bu sanığın su-JU ile,görülmekte olan dâvaya 'jahil sanıkların suçları arasında ahsî ve fiilî bakımdan irtibat mevcut olduğundan,dâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • 13500 gausluk fevkalâde hoparlörü sayesinde Fevkalâde gür venet sesine hayran kalacağınız bir TRANSİSTOR radyosu ŞİRKETİ Marpuççular Çarşılı Gürün Han Kat 2 No.53-56 Tel:227373 İstanbul Küllarjsİı ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • SANAYİCİLERİMİZİN DİKKATİNE 30 uncu kotanın tahsisli ithâl malları listesinde yer alan sanayici kotalarından,alınmış olan tahsislere ait,tasdik edilmiş bulunan sanayici kota belgelerinin yürürlük süre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • NAKLİYÂT YAPTIRILACAK Makîna Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden 1)Kayseri Hava ikmal Merkezi sahasında bulunan 500 ton miktarındaki hurda oto lâstiğinin bulunduğu sahadan Kayseri TCDD işle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Telefon Aranıyor 21 İle başhyan telefon aranıyor.Müracaat:71 61 59-dan Sekreterlik.İLANCILIK:3111 9169
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Evinizin duvarlarına kadife bir dekoı ssğlıyacak en üstün plâstik boya C/UAIDUŞ OÛULLH«l BUY».VERNİK Vfc REÇİNE fAHKIKiLARI.İZMİR FAAL:4831 9113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Satış İlânı İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan Dosya 963/3080 Mahcuz-olup satılması mukarrer 16 anbalâj içinde çitti 5,5 liradan 9525 lira tutarında 1732 çift simli erkek naylon çorabı 2/7/963 Salı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • İst.Lv.Â.ligi 4)No.lı Sat Ko.BşLdan:1.Tuzla P.Ok.elektrik tesisatı ikmal inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 315505 lira 58 kuruş olup muvakkat teminatı 16550 liradır.Kesif bedelinden ^7,21 noksanına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • KİRALIK TURİSTİK OTEL Ankara Kızılcahamam Çamkoru mevkiinde Kurumumuz tarafından inşa ettirilmekte olan 3 katlı,3 katta 2 yataklı,balkonlu ve WC.li 36 adet odası,1 oda ve salondan mürekkep 3 adet dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • HURDA MALZEME SATIŞLARI Maden Hurdacılığı T.A.Ş.memleketimizde tahassül eden demir,çelik ve diğer maden hurdalarını en iktisadî şekilde değerlendiren yegâne devlet müessesesidir.Maden Hurdacılığı T.A.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • KEŞFEDİLEN EN MODERN PLÂSTİK BOYA c/u«ıiıuç iğbşn» OCOtiHi b'JYA.»F.RNIK VE RECİNE FABRİKALARI.İZDİR FAAL:4891 9113
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Senato,Sendikalar t Baştarafı Birincide «Sendikalarımızı maksatlı maceracıların elinde bırakmamalıyız.Tasarı güvensizlik ifâde eden bâzı kayıtlar getirmiştir.Sendikaların işveren durumunda olan Çalışm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Yatırımlara hız Baştarafı Birincide tir.ihracatımızda gelişmeler olmuştur.Yatırımların her sahada memnuniyet veriei olduğu görüşülmüş ve Bakanlıkların yatırımlarının hızlandırılması için perekli tedhi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • duranı HAZIR KAPILAR!Telefon:44 13 90 REKLÂMCILIK 3164 9187 I I I I I I II l| I II I II
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Kıyık.Kıyık.Kıyık NEFASET KANUNUMUZDUR Talaş Böreği,Su Böreği,Tavukgöğsü,Poıtakalh Sarıburma,Dondurma.Erenköy:55 31 23.Teşvikiye:48 40 56 REKLAMCILIK:3172 9186
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • ACI BİR KAYIP Merhume Hasene hanımla merhum Mehmet beyin oğulları,Meliha Akyüz'ün kıymetli esi,Y.Mühendis Süleyman Akyüz'ün kardeşi,Nezihi Akyüz'ün ve Nedret Akersoy'un sevgili babaları,Bedia Akyüz'ün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • HAIRŞPRAYNET ^^PERAİ^ENDE,FİÂTI İLANCILIK:33C7 9155
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • meydana çıkartılmıştır Baştarafı Bırincidşgüden ve kökü dışarıda olan bu faaliyetlerin Türkiyede ayrılıklar yaratmak için giriştikleri çalışmalar yakından biliniyor ve izleniyordu.Türkiye hudutları iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Sultanahmet cezaevinde mahkûmlar isyan etti Baştarafı Birincide içinde afyon ve esrar sokmuştur.Bu esrarların cezaevine Orhan Aitıner ile Neşet Uzman adına sokulduğu polis tarafından tesbit edilmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Kara Kuvvetlerinin 600.yılı kutlandı Baştarajı Birincide tSTANBUL'da-da Kara Ordumuzun 600 üncü.Kuruluş Yıldönümü dün yapılan törenlerle kutlanmıştır.Sabah saat 9.30 da Taksimdeki türende 1 inci Ordu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 29.06.1963
  • Keeler,Profumo ile Baştaraft Birincide lar temin ettiğini,bu maksatla mükellef bir ev aldığını ve C.Keeler'i de sık sık buraya getirdiğini söylemiş ve şöyle devanı etmiştir:«Gayet mükellef ulan bu dai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 29.06.1963
  • Milano Kupasını Inter'i 4-0 yenen Milan kazanmıştır.Yanda,galibiyette başrolü oynayan Altafini ve Kivera'yı bir maçta rakip kaleyi sıkıştırırken görivyorsunuz.Milano MİLANO,ÖZEL AVRUPA Şampiyonu Milan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • Fenerbahçe G)Beşiktaş G)1-0 Gençler İlgine dün de devam edilmiş,en mühim maçta Fenerbahçe,Beşlktaşı 1-0 yenmiştir.îst.Spor da Beyp£ivı#£qra 6-2 galig gelmigür,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • 100 m.kelebekte Morkal 1.17.1 yaptı Atatürk Kupası yüzme müsabakaları dün Moda havuzunda yapılmıştır.Mevsimin üçüncü yüzme teşvik müsabakasına da çok az yüzücü iştirak etmiş ve iyi dereceler yapılmamı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • BİRİNCİ KOŞU Favori:Kazanova,Plase:Romans,Kehribar,Sürpriz:Black Fair.İKİNCİ KOŞU Favori:Başbuğ,PIâse;Nasip IV,İleri I,Sürpriz:Turgay ÜÇÜNCÜ KOŞU Favori:Hacer II,Plase:Malatya Gülü,Gazve.DÖRDÜNCÜ KOŞU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • ORDU TAKIMIMIZ SELÂNİK'E GEÇTİ SELANİK,ÖZEL Pazar günü Yunanistan ile karşılaşacak olan Tir' Ordu takımı,dün uçakla Selânik'e gelmiştir.Kendilerine tahsis edilen otelde istlıahate çekilen Türk takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • Kasımpaşa Antrenörü İtalya'ya döndü Kasımpaşa profesyonel takımı antrenörü Renato Vigııolini maaş ve primlerini a-amadığı için dün saat 12'de San Giorgio vapuru ile İtalya'ya dönmüştür.Vignclini.K.Paş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • Bugün Feriköy-Göztepe,B.Spor-A.Ordu oynuyor Federasyon Kupasına bugün Mithatpaşa Stadında devam edilecek ve ju maçlar yapılacaktır:15.00:Feriköy Gö7tepe 17.00;B.Spor Altınordu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • G.Saray,Sua ırakmayaca GALATASARAY Kulübü İkinci Reisi Rüçhan Adlı,«Ben şahsen Suat'ın başka kulübe transfer etmesine razı değilim» demiştir.«Sııatın kulübümüze çok hizmeti vardır.diyen Adlı,«idare he
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • BEŞİKTAŞ Kulübü İdare Heyeti,Antrenör Spajiç'in mukavelesini uzatmamağa karar vermiştir.26 Haziranda kontratı sona eren Yugoslav antrenörüne durum bildirilmiş ve vazifesine son verilmiştir.Beşiktaş ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • İHIIl M 1 Milliyet RESİMLİ KISA HABERLER 1%3 Kırkpınar Başpehlivanı Sezai Kanmaz,Geliboluya gelmiş ve jelıir içinde davul-zuma ile gezdlrilmlştir.Resimde Sezai Kanmaz elinde kupası ve kazandığı altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • VEHBİ EMRE BUGÜN İSVEÇ'E GİDİYOR Beynelmilel Güreş Federasyonu Teknik Komite toplantısına başkanlık edecek olan FILA Asbaşkanı Vehbi Emre bugün uçakla Stockholm'e gidecektir.Ermenin masrafları Beynelm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • omen isveç' Kafile Başkanı Berksoy «Şampiyonluk gayesi ile çalıştık.Ümitliyiz» dedi GREKO Romen güreş millî takımımız dün sabah uçakla İsveç'e gitmiştir.1-3 Temmuz tarihlerinde Helsinborg st.adyomunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • WV.W *ı-*ıfffıı»fc» 0 v.f.B.Sporlu Güngör'ün Bar i'ye transfer ümidi kaybolmadı Bu sezon italya birinci llg'lne terfi eden Bari'nin geçen hafta kendi sahasında Torino İle yaptığı hususî maçta soliç me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • M.Bağcılar,Kılıç Beşiktaş seyircisine kur yapıyor,dedi Galatasaray profesyonel takımı teknik meneceri Gündüz Kılıcın «Fenerbahçeyl yendiğimiz takdirde tercih hakkımızı Beşiktaş lehine kullanarak,Avrup
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • l!llin Futbol Federasyonu taralından Türkiye Kupasını kazanana hediye olarak verilecek olan Ü5Ü0 lira değerindeki gümüş kupa UEFA Genel Sekreterinin MİLLİ VET'e özel demeci Hans Bungerter dedi ki:«Tür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 29.06.1963
  • Turkı O.Saray-Fbu akşam sa Türkiye Kupasının ilk final maçında Galatasaray bu akgam F.Bahçe ile karşılaşacaktır.G.Saraylılar halkı selâmlıyore arasındaki r e m U.Saray'la yapacakları maç İçin Yeniköyd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor