Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • Şehir içinde durakları öğrenme kursu gören şoförr fren yerine gaza bastığı için Şoförlerin öğretmeni ise kurtuldu i.E.T.T.Otobüsün iıindc kalan goförlcrden biri baygın halde denizden çıkarılıyor.YE ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • ıfflh i Allffl HI MM BELEDİYEDE HAMLE B başladığı 'vakit Istanbul Belediyesinin yıllık ihtiyacı 350 milyon,geliri 183 milyon,borcu da 540 milyondu.Elinde Sihirli bir değnek bulunmadığına göre bu şartl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • İnönü Genel Kurmay II.Başkanı ile görüştü ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü dün Başbakanlıkta Genelkurmay İkinci Başkanı Memduh Tagmac'la bir görüşme yapmıştır.İnönü,Adaiet Bakanı Abdülhak Kemal Yörük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • Profumo skandali gittikçe büyüyor LONDRA,A.Pingiliz polisi Scotland Yard dün Profumo skandali ile İlgisi olduğu söylenen bâzı hususları tahkik etmeğe başlamıştır.Scotland Yard,İşçi Partisinin savunma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • Silâhlı beş haydut,kamyon ve otobüsü soydu 25 bin lira MUŞ,ÖZEL Malazgirt'» gitmekte olan iki kamyon ile bir otobüs önceki akşam Dere mevkiinde subay üniformalı 5 silâhlı ve atlı şaki tarafından soyul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • ORTAK PAZAR GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ BRÜKSEL,AA.Ortak Pazar çevrelerinden öğrenildiğine göre,Türkiyenin Ortak Pazar'a ortak üye olması İle İlgili müzakereler sonuçlanmıştır.Türkiye Ortak Pazar görüşmeler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • ZAMANIN VERDİĞİ HAK Bugün devlet adamlarımız resmen açıklıyorlar:Grev ve lokavtns demokrasi olmaz.Demek ki,on.seklz yıldan heri kahrını çektiğimiz jey demokrasi değildi.Bunun böyle olduğunu söyleyenle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • CHP 5 yeni Bakanlık kurulmasını istiyor ANKARA,ÖZEL C.H.P.müşterek Meciis grubu 1e yönetim kurulları dün toplanaıak bâzı Bakanlıkların bölünmelerini ve Kültür,Enerji,Toprak,Orman ve Enformasyon Bakanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • 20-21 MAYIS OLAYLARININ DÜNKÜ DURUŞMASINDA li Elverdi,Radyonun ele geçirilişini anlattı Yarbay Elverdi,Talât Aydemir'in kendisine Harbokulunda tabanca çektiğini ve "Sen de öleceksin,dediğini söyledi A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • KAZALAR BURDA ÖtÜYÖR Bakırköy de Merter sitesi önündeki geçitte son günlerde üstüste trafik kazası olmaktadır.Dün de avnı vcrde Hiı-•eyln Jonjct isimli HalepH bir turist,Belçika G-3 4291)plâkalı otomo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • Burhan Güngör Belediye Başkan Yardımcılığına getirildi BELEDİYEDEKİ kadro fazlası memurların tasfiyesi ile ilgili çalışmalara Temmuzda başlanacaktırişlerin istenildiği şekilde yürütülmesi için dün Bel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 25.06.1963
  • Hz.ÎVSUHAMMED W.M.WATT Çeviren:HAYRULLAH ÖRS İslâmlığın doğuşunda yakın doğudaki politik durum Mekke cehrinin ekonomik ve sosyal yapısı Hz.Muhammed'in gençliği,yetişmesi,İlk peygamberlik belirtileri,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • ir ir ir ir ir ic ir ic ir ir ir ir ir ir k Bir parça bir parça i ZMİR'H Hacı timer» kırk yılda bir i« yapmağa kalktı onu da yijnine gözüne bulaştırdı.Hsr'dan geleli bir kaç gün olmuştu Oluk çocuğu kn
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • Akba Trireme Polis Romanian:ŞjKı| re-«SIFIRA koı ımıi7.u kır?n onüçüncü kitap ıKoREBK)pin^'iyiT den sonra,ondördüncü kitap,bir ui'unu» AGATHA CHRİSTİE fl» AKBA YAYINEVİ.Cajgaloglıı.Tel:1?2 W!MİLLİYET:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • ELEMAN ARANIYOR ikinci sınıf elektrik tesisatçılığı yetki belgesini haiz gayet iyi mekanik bilgisi bulunan,askerliğini yapmış,35 yaşını geçmemiş teknisyen aranmaktadır,ilâç fabrikasında çalışmış olanl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİLEKÇE KOMİSYONUNDA Emeklilik konusundaki kararlar 5434 Sayılı Türkiye "um hııriveti Emekli Sandığı Kanununun hukuk literatüründe kolu İz bırakan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • İOEME de,İhracatçı Birliklerinin devam ettirilmesini istiyor ANKARA.ÖZEL V toplanacak «ılaıı ihracatı Oelrştiınıe Ktud Merkezi [İGEME] Yönetim Kurulu,ihraf,itimizin geliştirilmesi ve Ihrneateı Birlikl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • «Salyangoz» için broşür.İstanbul Ticaret Odssı «Salvaru-r.konusunda bir bto$ur yayınlamıştır.Broşürde salyongoz konusunda ürelilton.kullamlıvfrâ ki «landa bl!»i verilmektedir.Gı tadec» Uta 2,6 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • GÜNLÜK ALTIM FlATl^R^ 5)3.20 93.25 l'ayni)ayni)ayni)a v ıı i l j nil ayni)134.50 135.00 100.00 101.00 115.00 lifi.00 94.00 »T,00 14.10 11.12
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • Eskişehir'de son 40 yılın en iyi ürünü bekleniyor ESKİŞEHİR,ÖZEL Tarım Müdürlüğü bölgede toprak ürünlerinin bu yıl 30 artış gösterdiğini a^ıklanııstır.Yetkililer 40 yıldır i!k olarak bu kadar bereketl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • 1%i mahsulü ı Doğuda alın İlk ha/fan/n alım miktarı:15 bin ton DİYARBAKIR,Ö7.EI.|Q/r MMlsI II hu yıl ilk alarak Gnney Doyu ITrOJ biılfresirırle Alınmıştır.Toprak Mahsulleri Ofisi,ilk partiyi tf£ tun ü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • j Son durum 15.19(J:i)I Bir hafta önce 8.6.1963)I Bir ay önce 11.5.1963)Bir yıl önce 16.6.1962)Tedavüldeki para miktarı ge-I cen hafta da bir miktar daha I gerilemiştir.Tedavüldeki bank notların mil.t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • Uzüm yin& yükseldi İZMİR,ÖZEL ÇEKİRDEKSİZ kuru İl/Um piyasasındaki biiyiık canlılık devam etmektedir.Borsa'da 9 ve 10 numara üzümler dün 3 er kuruş birden yükselmiştir.BOnSA'da bir gün içinde 2.331 çu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • Austin Western en üstün Greyderdir A YV Greyder'inin tn tekerlekleri de muharrik olduğundan bıçaklardaki kirwel muharrike 30 daha tarladır ve nalanshdır.Bu sayede her turlu çalışma şartları alımda top
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • 10 parmakla 3-oyda Sekreter PAKTİLO KURSU M^ İNGİLİZCE K/HÂL K(K4LARİ Batı Dillen Sıraselvıler cod.SO TAKSİM REKLAMCILIK 3036 8871
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • 32 SENELİK TECRÜBE KURU TEMİZLEMEDE Pantolonlarınız daimi bozulmayan ütü i.le 7,5 Liraya TERGAL yapılır.ADRES:Şişhane Tutsak Sokak 11/13 REKLAMCILIK 3031 8870
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • TÜRKİYEDE EKİLEN ARAZİNİN YÜZDE ELLİSİNDE ÂLEM MOTOPOMPU çalışırtürkIye sancısı alem koll.ştI.Ömerağa Sok 4/3 Galata İstanbul Tel:44 94 33 İLANCILIK 3141 8877
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • irwmwimsamBiyaHFTmpHtma Aka,Cebecioğlu,Yaşar,Şonocak ailelerinin hüyük kaybı,Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 25/6/1963 Salı günü Şişli Camiinden öğle namazını müteakip kaldırılarak Edirnekapı Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • İLÂN Cebeci köyü hudutları içinde bulunan Sultan Çiftliğine alt olan ve ihtilaflı araziden olmayan İlk Okul,Cami,Minare ve yeni yapılacak koy konağı yerini içine.alan.8.053 metre karelik saha,metresi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • TURKISH AMERICAN ASSOCIATES INC.1472 Broadway Times Square NEW-YORK Amerikadaki Her İşiniz İçin Emrinizdedir.Türkiye şartlarına uygun fabrika yenisi ve kullanılmış her türlü OTOMOBİL,Buz dolabı,Çamaşı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • İLÂN Sanayi,Turizm,Madencilik,Ziraat,Balıkçılık Sahalarında yatırım yapmak,Tesis,Tevsi.İlâve)isteyenlere sermayeleri nisbetinde kredi,iştirak sağlanır.1st P.K.686.REKLAMCILIK:3067 88!1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • S VEDİA ZEREN pİ SAKIKEY)gğ ALİ YÜKSEL ZEREN j^ evlendilrf.fieK *3fl 24/6/1983 A r£r^ Moda Deniz Kulübü 2« r:İİ MtlAAYV.T:SSRD
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • Bir kaaîîl 13 yıl hapis ycrfarcak Bir yıl önce bilardo oyununda kendisine küfreden arkadaşı ismail Şengöçen'l ensesine tornavida saplayarak öldürmekten sanık Rıfat Güçel,5 inci Ağır Ceza Mahkemesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • BES ESRAR SATICISININ DURUŞMASI BAŞLADİ Küçük Çamlfca'da bir gazinoda,2 ay katlar önce esrar satarken yakalanan anne kız ile üç suç ortasının yargılanmasına,dün 4 uncu Ağır C?ı Mahkemesinde başlanmışt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 25.06.1963
  • Bir resmigeçil ki sormayın.MÜTEVA2İ giyinmiş bir genç,elinde bü çanta.Ürkek ve saygılı oturuyor karşımda.Altı yıl Almanya'da saat sanayiinde çalışmış:'antasını acıyor,cicili bicili termometreler göste
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • Prens Charles'a verilen ceza açıklanmadı Bir otelde içki içen İngiliz Veliahtına verilen ceza'nın falaka mı,yoksa mecburi yürüyüş mü olduğu belli değil.LONDRA,AAîskoçya'dakl Gordonstown Kolejinin müdü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • Türkiye İspanyol öğrencilerine burs veriyor MADRİD,özel muhabirimiz SÜLEYMAN ŞALOM'dan İspanyol Dışişleri Bakanlığı Kültürel Münasebetler Genel Müdürlüğü,önümüzdeki eğitim devresinde Türklyede okumak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • Haydut taslaklarını köylüler yakaladı DİYARBAKIR,ÖZEL Şakiliğe özenen Mustafa Çalını ve Fevzi Şimşek adlarında iki genç dün sabaha karşı,şehrin yakınındaki Yeııiköy mevkiinde silâh tehdidi ile soymak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • JOHNNY HALLİDAY'ı dinlemek isterken.PARIS,A.A.Tavanı çökmüş bir otomobil,kırılmış vitrinler,bir kahvenin parçalanmış tentesi,devrilmiş ağaçlar.Evvelki gece Johnny Halliday,Sylvie Vartan ve Richard Ant
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • İstanbul Kandilli Rasathanesi Müdürlüğünden Rasathanemize,memurlar kanununun 4 üncü maddesinde yazılı vasıfları haiz olmakla beraber en az San'at Enstitüsü v.eya muadili Teknik öğretim yapan bir okulu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • 15.000 Çift SİYAH AYAKKABI Alınacak Son teklif verme tarihi 15/7/1963 dür.Şartnamesi Malzeme Müdürlüğü veznesinden temin edilebilir.DENİZCİLİK BANKASI BASIN 10771)8883
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • İst.Lv.Â.ligi 4)No.lî Sat Ko.Bşk.dan:1.Tuzla P.Ok.elektrik tesisatı ikmal inşaatı yaptırılacaktır.Keşif bedeli 315505 lira 58 kuruş olup muvakkat teminatı 16550 liradır Keşif bedelinden %7,21 noksanın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • HER tU-R^LÜ yMAYO HAZIR ve ISMARLAMA 4 0-SENELİK MAYOCU GALATASARAY v'.TESİSİ:1925 TÜfüNCtt-ÇIKMAZL* T£t.'4405 82.REKLAMCILIK 2909 8867
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • Profumo skandalma Edinburg Dükünün ismi de karıştı LONDBA,AA İşçi Partisi taraftarı «Daily Mirror» Gazetesi,Profumo skandali hakkında Şunları yazmaktadır:«Profumo skandali hakkında dolaşan söylentiler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • İSVİÇRE'DE İLK CAMİ AÇILDI ZURİH,AAisviçre'de İnşa edilen ilk eaml,yapılan bir törenle ibadete açılmıştır.Camiin açılış törenine,Zürih'e gelmiş olan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun geçen devre baş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • II I lll IIIIIIII11 İlli IHI III III 11IIIIIIIII İlli 11 IHI II TAKVİMO Mekteplerde daya NGİLİZ iniltinin yegâne vârisi olan Veliaht Prens Şaılın bir kadeh içki aldığından dolayı okuduğu mektep idare
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • PERSONEL ARANIYOR Good Year Lâstikleri T.A.Ş.İzmit Lâstik Fabrikasında istikbâl vaad eden bir pozisyonda yetiştirilmek üzere Fen Fakültesi veya Yüksek Öğretmen Okulu Matematik bölümünden veya Eğitim E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • DÜMEN ZİNCİRİ ALINACAK Eb'adı Mikdarı 16X52X42 mm.200 metre 22X70X57 200 metre 28X90X73 100 metre 25X85X123 y 150 metre Son teklif verme tarihi 8/7/1963 dür.Şartnamesi' MALZEME MÜ-DÜRLÜĞÜ veznesinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • BAŞBAKAN EL ARABASINA BİNDİ "nda'lTdori VSUJSS^uSSlS ÖP" sc im bö*esini de ed™ ^Itere Başbakanı Maemillan.Kent eyaletindeki Branlev kasabasında lideri bulunduğu Muhafazakar Partinin mensupları tarafın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • Mardin'de yolda çarptığı adamı lıastahaneye götürürken ölmesi üzerine bir tepeye gömen şoför ve arkadaşı aranıyor MARDİN' ÖZEL yünden Ali Aydın'a çarpmış ve ağır surette yaralamıştır.Hastahane-HAKKI G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • HAlUiıH AB(L£ WHlk/WıP BıR MAK. rE^EK4v6i2.SA v/AMM$|HlZ.ODA YAPıLıRfelirîîîMEİîtt Âl PARAKAzÂHiYOUMliySttHaZ.BAS.KAIA-İMDAH SİZE NE?NE (iHi2.EK5ÎK?DAHA FAZLASINI MI ilîiyDRSiU O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • TURİSTLER MEZAR AÇIYOR Akdeniz sahillerinde yeni bulunan 700 mezar turistlerin hücumuna uğramıştır.Adrasos ve Anamur civarında bulunan mezarlar,muhafaza altında bulunmadığından çeşitli milletler» mens
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • «Trieste» Batiskafı «THRESHE R» in battığı yere indi WASHINGTON.A P.Batik atom denizaltısı »Thresher.in enkazım bulmak için Amerikan Donanması dün iki kişilik »Trieste» batiskafını Atlantik Okyanusunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • YARIN HAVA HÂSIL OLACAK?Trakya ve Batı Karadeniz I bölgeleri çok bulutlu ve lodos yönlü ılık hava akımı etkisin-1 de kalacaklar,sıcaklık yükse-I lecektir.Geç saatlerde yer yer sağanak yağışı beklenmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • wwiiifMimwwtwmiM iiIiIiiwiiih ı ii r ifiımı«f^«re-ıranarnaeı»re^ BU İŞ HANINDA imim 2 ASANSÖR.KALORİFER.ODALAR PARKE DÖŞELİ VE KÂĞIT KAPLIDIR.Peşin %15 İRAT GETİRİR BİRİNCİ ZEMİN KATTA DÜKKÂNve CADDEY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • i SAYIN DİŞ DOKTORLARINA Amerikan standartlarına göı-e imâl edilen çok yüksek evsaflı muhtelif tip ve cazip renklerde harika Dişçi ünitlerimizi,Rönt-genlerimizi ve Aerotorlarjmızı teşhir salonumuzda g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 25.06.1963
  • Dört çocuk diri diri yandı LOS ANGELES,A.P.Bir evin ikinci katında takılıp kalan dört küçük çocuk,dün çıkan bir yangından kendilerini kurtaramayarak diri diri yanmak suretiyle feci bir şekilde can ver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • NE GÜZEL KOHUŞUYO&SUN TATLI OSMAN,ESKİDEN NİYE 8GY1.E İK OEĞİLD'inP ret İAZtfC,DEMEK ESKİDEN SENi şiMOnd KADAR SEVMı'Yce MUÇım!yahut SAoece cİo'cam KISKANAN Bil?BUDALA îMişiM y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • TOW BIK.İUNA VAf^lA* SAV^nj eaT •AKi-AR BAV.ÂRL.BL DA POTPyn!VAKAs.s fZr-A KA.v OAS ACik B fuG!GOS.I^^^^h ~ZC Dj^ÜNJDÜKUERl'Vvi Ç,ûl_ V\tŞUAR ANNA BENiVa OÜŞÜMOÜcS'v-NA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • ¦C4DINJL-AR.1N AYNAYA BAK.A^AVCCAN ZEVK ıftLOMCUMMlM KABUL ETMELİYİZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • 1 Hlert SALI Rumt 138)25 137t Haziran Haziran a 19 0 3 12 VAKİT VASATÎ EZANÎ Güne» 5.30 8.45 ft.la 13.18 4.32 İkindi 17.17 8 32 Akjam 20.45 12 00 Yatsı 22.49 2 01 Ir.mji 3 09 824
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra v» Makalelerden Mesul Müdür;HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • İLAN TARİFESİ 0 3,3,4,5 inci tayfalarda santimi 30 T.L,ABONE TARİFESİ 0 0.7 nci sayfalarda iantiml 25 T.L.3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.200 T.L.Yıllık 75 TL Düİün,Nisan.Nikâh,Vefat v« Teşekkür ilânlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • lunm •*uz ı iui v in.ili ill d.U-Bi altında bulunur;Evde sözü geçen erkek.4 Tren'in bir kısmı;Dünya."5 l.lâm tarihinde bâzı kucük hükümdarlara verilen ad;TERSİ çalışma.6 Şaşılacak scy.7 Bir peygamber
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • fö OĞLAK BURCU [21 Ocak 19 Şubat!Gündüzün aksilikler çtkaı ak,Geca ferahlık getirecek.Sabredin!*th KOVA BURCU 120 Şubat 20 Mart)Bay ağrısı çekeceksiniz.Açık havaya çıkınız.Evden dışında tatlı hlr habe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış *e kısa haberler 7.35 Hafif milli* D.OO Haberler a.10 Türkülar 8.25 Çeşilli ınUdk 8.40 Küçük konser 9.00 tstanbıılun ses)9.20 Melodiden melodiye 9.55 Kısa haberler 10.00 K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • LADli İzinli günlerini evde geçirirken annesi onun zayıflamasına vo bak Vılarındaki kedere üzülü ordu.Bahası,«A.şktan çok mühim işleri olmalı» dedi,«Francis ve F.velyn'in ölümü onu sarsmış olacak.»Zav
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • DÜŞÜNÜYORLAR MI FARUK YENEB 5 Dıs radyolarla alış verişler yaparak ileri örneklerine yer vermeyi,bizim bâzı »eslerimizi diğer iklimlerde duyurmayı,Yaz boyunca Avrupa şehirlerinde düzenlenen Unîü sanat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 25.06.1963
  • MURAT DAVMAN'm EN SON ve YENİ MACERASI Ü M t T DENİZ Fırlayıp kapıyı nçtıra.F.ııse kökümden kuyruk •okıınıunıa doğru hafif bir gıcıklanma oldu.Karşımda,myah elbiseli,beyaz prosteiâlı fıstık gibi bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • İkinci Dünya Savaşında ingiliz uçaklarının taş taş üstünde bırakmadıkları Heligoland adasında İkinci Dünya Harbinde Nazi Almanyasımn Kuzey Denizindeki lissil olan Heligoland Ada»,devamlı surette mütte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • Okyanusun en derin bölgesinde görülen bu atom merkezi imkânsız bir şey olarak düşünülebilir.Fakat ilim adamları bunun aksini iddia çimektedirler.Merkezin esas kısmını bir atom reaktörü solda)tenkil ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • 209.000 Adet Kapsüllü Kâğıt Çözgü Masurası Alınacaktır SB/Ereğli Fabrikamızın ihtiyaçları bulunan 200.000 adet kapsüllü kâğıt çözgü masurası kapalı teklif verme suretiyla «atm alınacaktır.Buna ait num
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • MÜHENDİS ALINACAKTIR K/10195 sayılı kararname uyarınca yevmiye ile çalıştırılmak üzere Kurumumuza Makine Y.Mühendisi ve Mühendis,Elektrik Y.Mühendisi,tercihan nebatî yağ konusunda tecrübeli Kimya Y.Mü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • AVRUPA'DA İLK MODA RÜYA KONFEKSİYON'da Her sene olduğu gibi,bu sene de yaz sezonunda TURKIYE'de ilk defa görülen İngiliz Helenca J.ASTEX MAYO desen ve modellerimizi görmeriz menfaatiniz icabıdır.Sulta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • Teknik Elemanlar Aranıyor İstanbul'da kurulu büyük bir maden?eşya fabrikası için tecrübeli teknik elemanlar aranmaktadıristenen müşterek vasıflar:1.Askerliğini yapmif olmak,2.Azami yaşı 40,3.Asgarî S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • Güzellik srr olmakta^ çıktı.O Lanolin kremH Hususi kokulu Bol köpüklü Dayanıkb ve Cstûn kalitelidir.YtNi TUVALET SABUNLARI NECMİ KOMİLİ TEL:22 07 96 MİLLİ VET:8893
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • RAF VE TRANSPORTÖR BAND!YAPTIRILACAKTIR 1)Bu işe ait şartnameler,Müessesemizin Beykoz'daki Merkezinden veya Sirkeci'deki 5 inci Vakıf Han altındaki İrtibat Bürosundan temin edilebilir.2)Kapalı teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 25.06.1963
  • ISTÂNİöj;SATILIK EMLÂK METİN EMLÂK Şişli,Osmanbey.Nişantaş.Valikonak caddelerinde ar-•aiar,50 200.000 arası katlar.Büyükdere Beyazpark civarında ınuaz-7am arsa,48 67 56.FLORYADA 6 odalı kat,sahibinden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • ALMAN YAZI MA KINALARI BOL YEDEK PARÇA SERVİS* 1 SENE GARANTİLİ VE MÜSAİT FIAT MÜMESSİLİ:FUAT VE SUAT TARH AN ORT.Tarhın Han Tipebaşı İst.Tcl:446l 75 BASIN 6560)8869
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • İm» I Lees %J fini»\BÜYÜK BOY ŞİŞE KOLONYALARI OTOBÜSLERİLE RAHAT,ZEVKLİ BİR SEYAHAT i İLANCILIK 2755 8878
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • laacsâ^a^^ masası 3©&ia saa^srçfiMD 0 MESUT MESUT AİLEYDİK Pepsi Cola'nın yaratıcısı Alfred Steele bir gece beni yemeğe davetle evlenme teklif etti.Evlendik.Onunla çok mes'ut oldum Joan Crawford,Peps
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • SATIŞ İLÂNI İstanbul Defterdarlığından Adet Cinsi Tahminî kıymet 50.000.100.000.Yekûn 150.000.Hocapaşa Vergi Dairesine olan vergi borcundan ötürü Vatan Gazetecilik ve Matbaacılık T.A.Şirketi matbaasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:Stenograf Başkâtip ve Zabıt Kâtibi Alınacaktır Açık bulunan 1100 lira maaşlı Steno bilen)Başkâtiplik ile 950 ve 800 lira maaşlı Steno bilen)Zabıt Kâtipliklerine müsaba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 68 35)Sparfaküs G.M.C'anale R.F.İNCİ Tel:48 45 95)1 Ekmek Patası S.Kaner,P.Şenol.2 Dikenli Gül O.Gün giray.T.Şoray.KONAK Tel:4» 26 06)1 Demirhane Müdürü R.F.2 Acı Zafer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • 45 Devir 125 126 132 133 135 78 Devir OKUDUĞU 1229 1230 FELEK VURDU TAŞ İLEN [ADALARDAN ÇIKTIN KARA BAHTIM KEM TALİHİM {KARŞIMDA MEDRESELER 1?R KEKLİK GİBİ KANADIMI SÜ2lM0 İNAME GELİN MEDİM mq HARMAN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • AYNUR AKIN'm 45 Devir 78 Devir okuduğu join BİR BİÇARE GÖNLÜM Ul° 1 SENDE HİÇ VEFA YOK 1010 I BİR GÖNÜL HİKÂYESİ 0 l KARA SEVDA BULDUN BENİ PLAKLARINDA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • Kıymetli sanatkâr KEMAL ÇIĞRIK'.n okuduğu 1259 GÜLÜM SENİ ALIP DAĞA KAÇARIM DURHAM HABER GÖTÜR Türkülerini PLÂKLARINDA bulacaksınız.Bütün plâkçılarda arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • Halk türküleri sanatkârı KURBANİ KILIÇ Plâklarında okuduğu en son türküler No.1238 NASİHAT NENOŞ Bütün plâkçılarda arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • Halk türküleri sanatkârı SELÂHATTİN ERORHAN'm PLÂKLARINDA en son okuduğu 1241 ZALİM FELEK SANA NE ETTİM FELEK VERDİ DERT BAŞIMA Türkülerini Bütün plâkçılarda arayınız İLANCILIK 3289 8882
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • SEVİM ŞENGULün öü/ün plâkçılarda arayınız PLÂKLARINDA OKUDUĞU BANA BİLMEM NELER OLDU GÖZLERİNİN RENGİ ELA GÜMÜŞ GERDANLIK SANA OLAN AŞKIMI 10QJI YE?L GÖZLERE LEYLAM 1 YALNIZ BENj SEV 1235 1260
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 25.06.1963
  • v1#7% Sevimli sanatkâr YILDIZ TEZCAN'mm eri son okuduğu ŞAHİN İDİM TOSUNO A w 1017 KADERDE YAZILAN GELİRMİŞ BAŞA "i JAĞLIYARAK DÜŞTÜM GURBET ELİNE.Her yerde arayınız PLÂKLARINDA1 bulabilirsiniz.&J
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • ÖLÜM Şenime Aksav'ın kardeşi,Mennan Aksav'ın dayısı,Asını Ciniç'irCı kayınpederi,Kenan Tepedclen'in dedesi,Vchibe Ciniç ve Ziya Tepedelen'in babalan Manastır eşrafından Kenan Ziya Tepedelcn 22-i-19fi3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • GÜLEN ÖZKAN ile TURAN YÜKSEL evlendiler.24 Haziran 1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • TEŞEKKÜR 20 Haziran 19tî3 tarihinde ebedi [stirahatgâhına tevdi edilen aile büyüğümü] bestekâr SADİ ERDEN'in cenaze törenine katılan,ziyaretleriyle büyük ve derin acımıza iştirak ederek teselli lûtfun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • TEŞEKKÜR Ebediyete İntikal eden,aile büyüğümüz merhum diş.tabibi Kâzını Zeki Ağralı'nın Cenaze törenine iştirak etmek,çelenk göndermek,telefon etmek ve telgraf çekmek suretiyle bıiyıik acımızı paylaşa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • MEVLİDİ ŞERİF AKBA müesseselerinin kurucu su çok kıymetli büyüğümüz BİLAL A KB Anın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • ÖLÜM Izmir Ticaret Odası eski Meclis Reislerinden ve tüccardan Nuri ÇOLAKOĞLU '21 Haziran 1963 Pazartesi günü Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.Cenazesi 25 Haziran UM53 Salı günü İzmir Asri Kabristandaki e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • VEFAT Müderriszâde Merhum Rifat bey ve Hatice Hanımın orIu,Nahide Berkel'in e^i,Canan Aytaman v» Cent Berkel'in babalan,Seniha Çavdar,Adnan Berkel ve Sabiha Âkkan'ın ağabeyleri,Reşit Çavdar'ın kayınbi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • VEFAT Adilp Bâymor'un eşi,Eruner Ve Uğur Bâymor'un babaları.İnliye Tokcan'ın eniştesi,Osman Tokcan'ın bacanağı,Güzin ve Ayçe Bâymor'un kayınpederi,Tahsel'i ESrtan,Çiüdenı,Cem,F.rim ve Emre Bâymor'un d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • VEFAT Merhum Nimet ve Selâhatün Yıldıranın oğulları,Esin Yıldıran'ın kıymetli eşi,minicik ve sevgili kızı Fcrzan'ın babası,Nura:Atak ile Dündar,Aylen,Aysel Altmay'ın kıymetli kardeşleri.Nezahat,Mehmet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • SATILIK Bir adet kullanılmış İH marka Panel model R 110 tayp F.D-220,kamyonet açık arttırma ile 27 Haziran Perşembe günü saat 14 te Kuruçeşme depomuzda satılacaktır.Mobil Oil Türk AŞ.Harbiye İstanbul.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • 63 İLE BAŞLAYAN bir hattı aranıyor.Mnbil Oil Tlirk A.Ş.I Harbne İstanbul Tel:4R Z'l 50 İLANCILIK:3302 SH07 İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • Deniz Motorları Motosiklet ve Bisiklet Ma&a ve Tavan Vantilatörleri ile Saç Kurutma Makinelerinin ensin çeşitleri 11 TAKSİTL E 7 1 Sa& ni Re a t n H y r'da l(Tophane,BbgtekfesCTi Cad.168 17.î Tel!49
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • ÇEŞİTLİ MALZEME SATIH Aşağıda vasıfları ve takribi miktarlar)belirtilen çeşitli malzeme satın alınacaktır veya imâl ettirilecektir.Satın almaya kısmen veya tamamen iştirak etmek isteyen satıcıların el
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • KULELİ ASKERÎ LİSESİNE 7 DİL UZMANI ALINACAK 1.9 Eylül 1063 de yeni nerelim yılına başlayacak olan Çengelköy'de Kuleli Askerî Lisesine 2 nci maddede yazılı vasıfları haiz 4)İngilizce 1)Almanca.1)Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • TUSDER Ruştnrujı Sekizincidearasında olacaksa netice hakkında Mr şey söylemek elbette acaip olur.Ancak asabına hâkim olan ve şuurlu bir oyun tutturan taraf maçı alacaktır.Bütün dedikoduların aksine ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • Belediyede tasfiye Baştarajı Birincide kaulığtna bağlı müşavirliğe,yerine Şazi Elveren,Genel Evrak Müdürlüğüne Huriscr Ozçeli ve Yazı işleri Müdürlüğüne ele Sabahattin Kudret Aksal atanmıştır.Ankara'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • AL!ELVEBDl RADYOMUN BasUtrajx Birincide T «Ömer Tekebaş,benim söylediklerimi umursamaz bir halde ve olaylara âdeta bir seyirci durumunda idi.O.hareketsiz kalınca ben kendiliğimden işe Kiriştim.Kilere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • Şoför tâlim arabası Baştarajı Birincide n—Otobüsü Hüseyin Sezgin kullanıyordu.Tam virajı alırken bir kadın otobüsün iminden geçti.Şoför Hüseyin Sezsin trene basacağına gaza bastı.Kendisine bağırdım.Du
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • Sırt geçirdiği lâstiklere yemlen kadar kilometre GARANTİSİ veren yegâne fabrıkn •'TyresoleS" DORMEN LÂSTİK SIRT GEÇİRMİ FABRİKASI Aksaray,Namık Kemâl caddesi No.95 Tel 214413 Ankara Acentesi:Bekir Gön
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • KOTA 163 Tarife 98.02 lisansı aranıyor.Tel:22 98 90 İLANCILIK:3309 8912
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • r:HOKKABAZ ELEKTRİKLİ KL'KLA Herkesin Sevgilisi HAKKI MOLLA Adres:Kanlıca İskele Gazinosu Tel:44 77 73 ve 44 80 18 İş saatlerinde MİLLİYET:8R65
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • ELEMAN ALINACAKTIR 1 ithalât işlerinde çalıştırılmak üzere,askerliğini yapmış,İngilizce bilen;2 Muhasebede çalıştırılmak üzere,askerliğini yapmış,işletme muhasebesine vâkıf eleman almacaktır.Fındıklı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • ÎLÂN 1 KONTROLÖR ALINACAKTIR Gazete ve Mecmua dasitimi ile iştigal eden buyuk bir şirketin Taşra faaliyetinin düzenlenmesi ve kontrolü için aşağıdaki şartları haiz iki memur alınacaktır.Verilecek ücre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • TAM 18 AY GARANTİ AKÜLERİNDE ROT.ANADOLU'YA MÜMESİUİK VERİLİR ÛİJSİJNMEOEN AKU ALMA aötaalda yolda kalma 18ay garantiyi Mesnetsiz bir lâf j SANMA.ASİDİ KOY MARŞA BAS FABRİKA ı VMA.KATIP ÇELEBİ CAD MUH
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • l ELEMAN ARANIYOR Tanınmış ciddi bir Fabrikanın Galata'da bulunan İrtibat Bürosunda 5 istihdam edilmek üzere 1 Türkçeden Almancaya ve Almancadan Türkçeye muhaberat ya-pabilecek kabiliyette bir Memure
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • İŞÇİ ALINACAK 1.ci sınıf tesviye ve kalıp ustası ve 2 San'at Mektebi mezunu makine montajcısı alınacaktır.Müracaat:Alüminyum Sanayii Koli.Şti.Şair Leylâ sokak No.21 2;î Beşiktaş REKLAMCILIK:3047)S872
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • lâzıg Askerî Satın Alma Komisyonundan 235 ton sığır eti ile 10800 kilo koyan eti kapalı zarfla alınacaktır.Tahminî fiatları ile muhammen bedelleri ve geçici teminatları aşağıda gösterilmiştir.Eksiltme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • TEKNİK ELEMAN ALİNACAKTİR:Türkiye Ziraî Donatım Kurumu Ziraat Âletleri ve Makineleri Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden 1 Makine-imalâtı işlerinde çalıştırılmak üzere:MAKİNE YÜKSEK MÜHENDİSLERİ İLE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • m& 8 Tonluk'' 7 Tonluk Otobüs şasesi Yıldız Pompa Perkins motor 130 HP Şase uzunluğu Tampondan-Tampona)8 92,5m Yarım havalı Fren HAVALI DİREKSİYON Lâstik 900x20 1/2 Telli MIC HELI N Surat Tıpı Diferan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • SAVAŞ ÇİL itÂcı güzelliğmjze halel'getiren çil,sivilce,doğum lekeleri ve ergenlikleri giderir' S* NP ILA.NC1LIK 2751 8880
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 25.06.1963
  • BÂYINDIELIK BAKANLIĞI Edirne DSİ.XI.Bölge Müdürlüğünden Sıra No.Adet Alınacak Teçhizatın Cinsi Tahmini Geçici ihale Bedel Teminat Talihi Lira Kr.Lira Kr 40000 00 20000 00 3000 00 loOO 00 1 2 Komple Li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 25.06.1963
  • ORDU TAKIM!FRANSA İLE YARIN OYNUYOR Futbolcularımız dün de nntrcnman yaptı.Maçları Ankara Radyosu naklen verecek ATİNA,ÖZEL Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası finalleri yarın Türkiya Fransa maçı İl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • MİLLİYET SPOR TOTO SERVİSİ SUNAR MAÇ Sıra No.KARŞILAŞACAK TAKIMLAR j Numaralı Takım Numaralı Takım tki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son maçları Numaralı takımın so
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • Federasyon Puan d Takınıl.ir O Göztepe 8 Allınoıdu 8 Ankaragücü 10 Feriköy 8 PTT 10 B.Spor 8 ı Kupası urumu G B M A Y P 5 1 2 23 11 11 4 3 1 15 8 11 4 1 5 12 14 9' 3 2 3 8 7 8 4 0 G 12 22 3 1 3 4 8 16
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası Puan durumu Takımlar O G B M A Y P Ç.İ.Yurdu 2 110 6 2 3 T.İ.Gücü 2 10 15 4 2 İ.K.Gücü 2 10 13 5 2 E.Ş.Spor 2 0 113 6 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • MİLLÎ LİG PUAN CETVELİ Tnkıttılar O C,B M A Y P Kp Beşiktaş 21 M f.1 45 11 34 8 G.Saray 21 13 7 1 53 14 33 9 F.Bahçe 21 10 5 6 31 19 25 17 Altay 22 8 s 6 23 25 24 20 1st.Spor 21 7 s 6 29 27 22 20 G.Bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • 100 metreyi Mustafa Acet 1.2.5 te yüzdü ADANA,ÖZEL Bölge tarafından tertiplenen yüzme müsabakaları Atatürk havuzunda yapılmış ve şu neticeler alınmıştır.100 m Serbest)1 Mustafa Acet D.Spor)1.2.5.100 m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • Yeni bir ceza Talimatnamesi Hazırlanıyor Bir komisyon tarafından yeniden hazırlanmakta olan Ceza Talimatnamesine cöre,futbolculara,kulübıinün zarar görmemesi için para cezası verilecektir.Futbol,Güreş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • Göztepe,Ali ve Çağlayan'ı meçhul bir yere kaçırdı KONTA,ÖZEL Fenerbahçe.Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerinin talip okluğu Göztepeli Ali ve Çağlayan idareciler tarafından kaçırılmıştır.Önceki gün umumî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • 43 kişi 13 bildi ANKARA,OZEL Toto'nun ilk günkü değerlendirilmesinde şu neticeler alınmıştır:13 bilen 43 kişi.12 bilen 1205 kişi.11 bilen 13.104 kişi,10 bilen 65.865 kist.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • HAYES Rekoru kırarken es in 100 yardada yeni dünya rekoru:9"1 F FLORiDA'da yapılan atletizm yarışlarında,Amerikah sprinter Bob Hayes,100 yardayı 0.1 de alarak,yeni bir Dünya Rekoru kırmıştır.Eski reko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • Deneme maçında Güngör,göz Soldurmadı Torino'nun 3-1 galip geldiği maçta Bari,siyalıî futl)olcumu7^ı soliçte oynattı ŞÜKRÜ GÜLESIN ROMA'dan bildiriyor Bari'rdn,pazar günü kendi sahanında Torino ile yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • onluk maç un var Saray Kıfyos'fa,Beşiktaş Yeşilköy'de dev müsabakaya or.Şampiyon adaylarının son sözü:"Kazanacağiz,Beşiktaş Süreyya,kampı Birol,Bütün futbolcular maçtan ümitli.Resimde soldan İtibaren)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • BİLEK,AYVAZ VE KAPLAN'ın FAZLA KİLOLARI VAR ESEN KAFTAN KONYA'dan bildiriyor Güreş Federasyonu Başkanı Seyft Cenap Berksoy dün Greko Romen güreş kampına gelmiş ve güreşçilerle uzun müddet görüşmüştür.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 25.06.1963
  • 13 Temmuzdaki Dünya GrekoRomen Şampiyonası için İSVEÇ,GURESC BEKLİY Türkiye'nin Turnuaya iştirak etme kararı büyük memnuniyet yarattı.Sekreter Svensson,29 milletin çarpışacağı şampiyona cok celin geçe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor