Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Dün 9 Tanık Dinlendi Dinlenen tanıklar arasında,yaralanan Genel Kurmay Kışla Komutanı da vardı ANKARA,A.Ams ^k 21 Mayıs olaylarına JÇ.tJ katılan Ankara ve İstanbul sanıklarının duruşmalarına dün saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • ANAYASA MAHKEMESİ E.Menderes'i yargılıyor ANKARA',ÖZEL Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu,vı lice Divan sıfatıyle Salı günü toplauarak eski iktidarın Milli Savunma Bakanı Elhem Menderes'i yargılayaı:tır.E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • DURUM „x,x^mji ORTAK PAZARA GİRİŞ İ RTAK Pazara katılmamız konusunda dört yıldanberi ya-I J ptlmakta olan temaslar kesin sonucunu vermiştir.Sah günü 1 Brüksel'de parafe edifip o gün tesbit edilecek bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Tural,ilgililerin meşgul edilmemesini istedi ANKARA,AA.Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığının 37 numaralı tebliği şudur:«Bazı kimseler balo ve toplantılar yapmak veya muhtelif cemiyetler,tooluluklar adına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • EBEYİ KAÇIRIRKEN ÖLDÜRENLERDEN İKİSİ İDAMA MAHKÛM OLDU AFYON,ÖZEL Afyon Ağır Ceza Mahkemesi dün Atillâ Yeten ve Enver Arslan'ı ölüme,Ahmet Demir ve Nuri Selan'ı da 20 şer yıl ağır hapse ve 10 ar bin l
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Bakanlar Kurulu üçlü üzüm ihracı birliğini görüştü ANKARA,ÖZEL Bakanlar Kurulu dün Türkiye Yunanistan ve Avusturya arasında Üzüm ihracı Birliği kurulmasını görüşmüştür.Toplantıda.Dışişleri Bakanı F.Ce
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Çeşitli yollarla döviz kaçıran san/k/ar,ayrıca f ilâ 15'er yıl hapis cezasına mahkûm oldular DÖVİZ ve gümrük kaçakçılığından iki Ağırceza Mahkemesinde yargılanan dört sanık ile bir firma,dün 52 milyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • KIRRIÇ'TA B'r TÜlk askcrî heyeti-Turk alayını teftiş için Kıbrıs'a gelmiştir.Millî Savunma Bakanlığı Müs-IOf\IJ I f-teşarl Tümgeneral Faruk Gürler,heyete başkanlık etmektedir.Fotoğraf,Türk alayında Tü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • KUMAŞÇILIKTA TEK İSİM 'En Yeni Desen İngiliz Kuponlar!Yerli Kumaşların zevkle seçilmiş çeşitleri,yazlık poplin,terilen,tergal ve emsali yenilikleri ile,erkek şıklığına hizmet eden tek mağaza SE-VİL MA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • istanbul Belediyesinin borçları hazineye devredildi kişi civarmdaki memurf müstahdem tasfiye edilerek asa af i hadde inecek Teftiş Heyeti Başkanı ile Hukuk ve Zat İşleri Müdürü nakillerini istediler A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Dura Lıımda sınırlı değnek yo!¦M Yeni Ulaştırma Bakanı,düşündüklerini tatbik edemezse görevinden çekileceğini söyledi KİNCİ koalisyonun ikinci I Ulaştırma Bakanı Emekli Korgeneral İhsan Şeref Dura da
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • PSfc ore ürtler ağır Kürt mukavemetinin çöktüğü ve mücadelenin esas itibariyle sona erdiği bildiriliyor ŞAM,A.P.RAK Hükümeti,Silâhlı Kuvvetlerinin Kürt âsi lideri Molla Mustafa Barzanî'ye karşı yeni z
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • NUSEBT ÇAKIROĞLU Terazici Nusret Eski Belediye Başkanını Dâva ediyor Hileli terazileri toplayarak sahipleri aleyhine takibat yaptıran Nusret Çakıroğlıı.fahri görevinden dolayı hakarete uğradığını iler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Yurt dışına giden işçiler için yeni tedbirler alınacak NECMI ONUR Çalışma Bakanı Bülent Ecevit,t.Yurt dışında çalışan takriben 30.000 civarındaki işçiye,çalıştıkları memleket makamlnrınca "çocuk ve ai
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • SSS?aaa MÜŞAREKET Giimiişpala,Alicaıı İçin;Artık uyanmalıdır,demis.A.P.Başkanının Başbakan yardımcısına ait uyku iddiası eğer doğru ise,siyasî selâmetimiz bakımından kendisine kafiyen dokunmamamız ger
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Ağanın adamları yaktıkları köyü tekrar bastılar UBFA,Ömer OKUTAN bildiriyor.Ağa İsa Reco tarafından evleri yıkılan «Hırbetil Salih» köyü halkı önceki gün yeniden tecavüze uğramıştır.Yeniden yapılan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • m SESSİZ SEDASIZ.M:r,k.îİ:İ.'1.h 'k.xS,Ü:i xl i i:İM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • Amerikan Savunma bütçesi 500 milyar lira WASHINGTON,AP Birleşik Amerikaya c herhangi başka bir devlete karşı askerî üstünlük sağlayacak» 47.092.209.000 dolar(takriben 500 milyar lira)tutarındaki savun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • [Radyo-Fotu A.P.J biri kadın,dikeri erkek iki Rus kozmonotu dün Meydanında muazzam bir törenle karşılanmışlardır.Valcntiııa ve Bikovski'nin karşılanışları münasebetiyle bir milyon çiçek kullanıldığı S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 23.06.1963
  • TUTUN ZEHİRİNDEN ON GÜNDE 34 KİŞİ OLDU Manisa evresindeki köylerde ölümlere bit,pire ve tahtakurusundan kurtulmak için ilâcın vücuda sürülmesi ve yatağa serpilmesi sebep oldu MANİSA,ÖZEL MANİSA ve çev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • 4 ft Altemur Kılıç'ın yeni sabıkası U nntkanlıkları ve dalgınlıkları ile meşhur Ba.'iıı Yayın ve Turizm Bakanlığı Başmujaviri iTITTTl HER DERDE DEVA EBEGÜMECİ j Beden Terbiyesi i G*;nel Müdürlüğü la-ğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • I M «II*"1» l« Liralık ikramiye çekilişine iştirak için Mevduatınızı 8 TEIYIIW1U3E akşamına kadar 200000 ANADOLU BANKASI Şubelerinde Toplayınız Göztepe'de Beheri 38650 Lira Değerinde İki Apartman Dair
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • TÜRKİYE'DE Fİ e» sw w» «es ttâgifiSggiüKSS İLK ''"'aSalli DİŞ MACUNU.DIŞ MİNELERİNİ SERTLEŞTIRİR,ÇÜRÜMELERİ Tİ ÖNLER Amerika'da Bristol-Myers Lâboratuvarlarmın on yıllık araştırması sonucunda bulunan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • MEVLİDİ ŞERİF Çok kıymetli Eşim,Kardeşimiz,Babamız,Kayınpederimiz,Biricik Dedemiz HÜSEYİN CAHİT EVRANOS ve Sevgili Annemiz,Kavınvaldemiz,Anneannemiz,Babaannemiz FATMA EVRANOS'un «ziz ruhlarına ithaf o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • TRUVA Seyahat ve Turizm Bürosu ŞİMDİ DE SUADIYE otelindeki şubesiyle saym Dost ve Müşterilerinin Hizmetine Açılmıştır.AVRUPA turlarımıza iştirak ediniz.MERKEZ:Galata Tel:49 10 76 OTEL:Tel:55 18 60 REK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • Teşkilâtımızın muhtelif servislerinde istihdam edilmek üzere,aşağıdaki şartları haiz 3)memur alınacaktır.Ücret tatminkârdır.1 Yüksek mektep mezunu Tercihan Yüksek Ticaret Okulu mezunu)2 Yaşı 35 ten yu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • AYTAÇ ÇOCUK ARABALARI 13 TİP ARABA VE PUSET 3 Şektlde kullanılan yeni tip Avrupanın en modern çocuk arabaları fabrikalarında yaptığım tetkikat ve uzun çalışma neticesi imâl olunan ve piyasaya arz edil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • 32 Gün AKDENİZ-AVRUPA TURİSTİK GEZİSİ Gidls Dbnüs:2250 Tl* 1 inci Gezi:Hareket 15 Temmuz 1!W3 %3 model lüks yatar uçak koltuklu.sr çuk hava tertibatlı otobüslerle İTALYA İSVİÇRE FRANSA BELÇ«CA HOLLAND
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • &rd!cn &*ÛW*.GİYİMDE ZERAFET YARATIR İLANCILIK:3274 87f 8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • KOTA 187 AİD Lisansı Dollar 1000 alınır.Tel:22 56 81 İLÂNCILIK 3287 8782
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • X.DİL KURULTAYI ARİFESİNDE Türkcenin meseleleri D II devrimi yapılalı otuz yıl oldu.Önümüzdeki Temmuz ayı içinde Türk Dil Kurumunun 10.kurultayı toplanacaktır.Bu kurultayın,daha öncekilerden farklı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • I tlllMIIIIIIIHMM MMIIIMIIIIIItM !l!f4l! MMt«H4ll!l MIII!l(B Masum sorular İK Alman gazeteci:Siz niye bu kadar fakirsiniz,dedi.Bu kadar damdan düşercesine,kestirme bir soruyla karşılaşmadığım için afa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • 86 yaşında bir imam,zina yaparken Yakalandı 86 yasında bir İmam cvme çamaşır yıkamak üzere gelen 25 yaşında hir kadınla zina yaparken karısının s:kâyeti üzerine yakalanmıştırl.K.ismindeki imam.uzun bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 23.06.1963
  • FOTO MUHABİRİ REMZİ HAKKAN VEFAT ETTİ Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendikası üyesi,meslektaştınız foto muhabiri Remzi Hakkan,önceki gün vefat etmiştir.Uzun süredenberi tedavi edildiği Süreyyapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • Daha sıcak ve daha az r yağışlı günler bekleniyor GKÇIRDIGIMIZ hafta yurdumuz için sıcak ve az yağışlı bir hafta olmuştur.Yağışlar çoğunlukla Kuzeybatı bölgelerimize Marmara ve Trakya)etkili olmuş ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • ABDULCAKBArfK MACERALA&l NİüN POLİTİKANLA ÎL(riLENİWfc SUHU1?POLÎTÎKA MI?îLĞÎM YOK NMtl rltinît YOK-ZAVALLI cAHİl f/Al-Kİ KI5.KIP TlYOdMüv;5LJNüZ.MALIMIZI,MÜL-KÜMÜZÜ AuffBîzi VüRÎIAN KoVAfcMttA MWTNI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • BU İS HANINDA TAKS İTLE 2 ASANSÖR.KALORİFER.ODALAR PARKE DÖŞELİ VE KÂĞIT KAPLIDIRşın 15 İRAT GETİRİR.5 tt Z BİRİNCİ ZEMİN KATTA DÜKKÂNve CADDEYE NAZIR MAĞAZALAR.İKİNCİ ZEMİN KATTA MAĞAZALAR ve DİĞER K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • 1460 yılının $ık erktğ)Kıs» etekler ıı/rıni' torba kollu,kapitone dikilmiş kapalı yakalı ceketler giyerdi 17«C yılının şık erkeği,pliseli gömlekler,düğmeli jileler,iki renkte hatırlanmış kuyruklu ceke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • LİSANS ALINIR 49 51 54 telefona müracaat.İLANCILIK:3258 8761
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • ALMAN YAZI M AKİN AL ARI MUsait Fiat Sağlam konstrüksıyon Bir Sens Garanti MÜMESSİLİ:FUAT VE SUAT TARHAN ORT.TarhanHin Tjpebaşı ist.TBİ:44,6175 BASIN:65fi0)8754
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • I—SAYIN VETERİNER HEKİM VE ECZACILARA Zer)TAKDİM EDER ı dönün Kanlı ishal,Koksidioz)Tavuk kolerası ve Tifo'suna karşı yeni bir müstahzardır.100 ve 500 cc.lik ambalajlarca PflZer)HAYVAN SAĞLIĞI HİZMETİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • Tekstil Kimya Mühendisi Aranıyor Modern bir tekstil fabrikasının terbiye dairesinde çalışmak ve yetiştirilmek üzere hariçte mensucat kimyası okumuş veya dahilde bu İşi yapabilecek seviyede tahsil görm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • Yeni Papa sosyal adalet taraftan Dört lisan bilen yeni Papa,başka yabancı lisanları da öğrenmeğe çalışacağını söyledi VATİKAN,A.P.Papa Paul VI bugün dünyaya ilk Papalık mesajını yayınlıyarak Vatikan K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 23.06.1963
  • v,'iı mı ı ııı ı ıı.inn nun mı ¦ilintim i m ninnimin unun in ninninin nil hum.Emekdann Hakkı GAZETELERDE okuduğum zaman yüreğim cız dedi:Tramvaylar,bundan sonra kömür taşımağa tahsis edilmiş.Bu hazin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • atOHDRA'DAH ^iiıîJ ÇEŞİTLİ milletlere mensup kimselerin bulunduğu bir toplantıda sormuşlar:21 Haziran nedir?Bir ingiliz kadını:Bilmiyecek ne var,demiş,yılın en uzun günü.Fransız kadını ise,kaşlarını ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • AŞK UZMANI sabîha" VSiL.1-H^fSAN OLDUĞUNU ANLA.W 1^2*6 i ru oat'^ivoR—Beki işe UE kaoar mutlu olougu.«uru az.ouv\L SiZ.t rOERCM Kf,gt-J TOZU VEBMEĞE 64?İ.İİM4M/ZD/5N SOSlfSA KO-CAMITL 5/Z/ÇOK OdHA S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • ACABA ALOIAA GEL SA.MA KULLAMlUŞUsU ÖGRE_TEVİAA.KAPA.FRENE BAS-SANA OERS VEtÇEVİAA OERKEN CAWIAADAN OLA CAĞUA 8ENDEN PASO 0 0 f MB HAÜN VARSA y w
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • 1 Hlert PAZAR Rumi 138 i 23 137» Safer 1 Haziran 1963 Haziran 10 VAKİT VASATÎ EZANÎ lull!3 29 13.18 17.17 20.4B 22.49 3.08 8.44 4 31 8 32 12.0(1 2.04 6.23
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • %g^w Milliyet Caxetecilik A.5.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra v» Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER gpor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • İLAN TARİFESİ 9 2,3,4,5 bid tayfalarda tanUmJ 30 T.Lt)S T nd tayfalarda MiıUnvl 23 T.L.0 Birinci ta;fada bağlık 200 T.L.DÜSün,Nisan,Nikâh,Vefat ve Tefekkür İlanları S tan-Unu kadar 7.sayfada)»0 T.L.0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • SOLDAN SAGA:ı Bir mabet;İstikbâl.2 Hatırı sayılır olma.3 Bâzı ta$ıt araçlarında para mukabili alınan matbu kfijıt;Bir renk.4 KöklU İnanç;Cıvınııj,ıslanmıj toprak.5 Bir mabut;Parasız.8 italyan'a bir ne
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • £3 OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak)Kanal kendinize üzüntulr-r İrat ediyorsunuz.Bugün »İze güzel sürprlzler hazırlıyordk KOVA BURCU 121 Ocak 19 ŞubatJ Yanılaruk söylediğiniz bir söz yiltltnden can sıkıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • 15 ISTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış re km haberler 7.35 Vn7.ur lcln melodiler B.0O Haberler 8.10 Ovun havaları 8.25 Plâk dolabından 9.00 Sabah şarkıları 9.20 Melodiden melodiye 9.55 KİM haberler 10.00 Seç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • LADY CoJln'l öjrle görünce Clare'in İçi burkulmufta,Doktorlar lıiitün İmkânları kullanmışlardı,ama CoHn Jı.ıi.ı goremourdu.önünde çok zor aylar vardı,bunu biliyordu.Başhemşire,Clare'e telefon ederek C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • lllill!lllllillllllHIIIIİIIIIIİII!lli:l!llll!tl^ İ VARDAR TÜMAY mı.ı.11 mı in in i ii ill I 5 BAĞI:Tonny Bennett sairat hayatm-3 daki başarısını,Sammy Davis'le arkadaşlığına borçla In olduğunu açıklad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 23.06.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI ÜMİT DENİZ Belli değil.Tabanca ile rurujmırç Od olü var.Birbirlerini nil öldürmüşler,yoksa başka biri tnt onları vurmuş,işin o tarafını da nen çö* artın.Allah,A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • 2741 İÖ SATILIK EMLÂK YEŞILYURTTA arsa,kat,villâ,yalı,73 83 70 Acar.SAHİBİNDEN Aksaray Millet Cad.Şehremini otobüs durağında Şen apartmanında 3-4 odalı,parkeli daireler,tediyede kolaylık,22 5G 26.ACEL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • Bayanla SAVA ÇİL İLÂCI güzelliğinize halel getiren çil,sivilce,doğum lekeleri ve ergenlikleri giderir.İLANCILIK:2757 8763
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • Aylık kazancınız 1000 1500 lira olabilir İ TELSİZ RADYO ELEKTRİK KURSLARI Yeni devre kayıtlarına devam ediyor.Değerli öğretmen kadrosu,modern cihazlar,bol malzeme,nazari ve s i ameli derslerle en iyi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • Jop Kaçtı ÇEVİK ALİ'NİN SERÜVENLERİ)Çevik Alı denizden çıkmış,güneşleniyordu.Bobl'nı'n hırlamaları dikkatini çekti Denizde top oynayan gençlerden biri lopu kaçırmıştı.Top rüzgârla açılıyor,çocuk yorul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • i Türkiye Şehitlikleri fmar Cemiyeti l İdare Heyeti Başkanlığından 1 Edirnekapi Şehitliğinde iki adet refüjlü beton yolun inşası,kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır.2 ihale 27 Haziran 1963 Pe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • SAYİN DİŞ DOKTORLARINA Amerikan istandartlarma göre imâl edilen çok yüksek evsaflı muhtelif tip ve cazip renklerde harika dişçi Unitlerimizi,Röntgenlerimizi ve Aerotorlaruıuzı teşlür salonumuzda görün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • KASAR VE APRE SİPARİŞİ KABUL EDİLECEK Müessesemize» kasar ve apre siparişi kabul edilmektedir.Bu işe alt lüzumlu izahat için Ticaret Servisine müracaat edilmesi rica olunur.Sümerbank Bakırköy Pamuklu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • II III 8 in ninnini.i"1 AAdlALVA n mı n.gıI i TOPTAN SATIŞ YERLERİ t İJZJLŞjrfo KOMANDİT ŞİRKETİ MEHMET ÖZTORKMEN m ORTAKLARf Sultanhamam.Yesildlrek,Hocahanı yokuju No.16 Tel-ı 222005 22 7212 ELİAÇIKL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • j_L-w TÜRKİYE KEMALİSTLER TEŞKİLATI "J-ALMANYA FRANSA İNGİLTERE Kamp kayıtlan başladı BU GEZİ İLE BİRLİKTE BÜYÜK AVRUPA TURUMUZA TURİST OLA-RAK DA İŞTİRAK EDEBİLİRSİNİZ.Bu organizasyonda,«FOTOĞRAFLARL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • t*j ra ft w v KOZAL oi00 NYLON ERKEK ÇORAPLARINI DAİMA TERCİH EDİNİZ.REKLAMCILIK:2834 8775
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 23.06.1963
  • Türkiye son yıllarda Batı'ya işçi gönderen memleketlerden biri oldu.Batı Almanya'da 20-25 bini aşan işçilerimiz var.Ancak tsviçrede yarım milyondan fazla yabancı işçi olmasına ragmen burada Türk işçil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • "Op Beni Kate'Hn Veda Galası yarın gazeteciler yararına Devlet Tiyatrosunun bir haftadan beri şehrimizde oynadığı «öp Beni Kate» müzikali,yarın gece «Gazeteciler Cemiyeti» yararına temsil edilecek «Ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • SATILIK DONDURMA MAKİNELERİ Danimarka malı beş litre kapasiteli BERGBONS marka 220 Wolt'luk üç adet otomatik dondurma makinesi satılıktır.Müracaat:Süt Hayvanları ve Süt Sanayii A.Ş.Tepebaşı Sakarya Ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • HAZİRAN Zengin İkramiye!PURO-FAY Piyangosuna katılabilmeniz için pek az vaktiniz kaldı.Mutlaka talihinizi deneyiniz.3 adet PURO SABUNU kabı ile 3 adet yuvarlak FAY TEMİZLEME TOZU kapağını P K.24 adres
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • Büyüğün Küçüğe Küçüğün Büyüğe tavsiye ettiği.NUH'UN MAKARNASI N(İH TICABETvc f/M/ari 4HI0MM ŞİRKETİ İLANCILIK:3273 8769
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • PATENT No 2831S DİKİŞ VE NAKIŞ M A K İ N A S I VİLAYET VE KAZALAR İÇİN ACENTELİK VERİLİR GENEL SATIŞ YERİ SULTANHAMAM GÜRÜN HAN Kat;6Mq,654 İSTANBUL fel.J 22 43.70 derr â4 REKLAMCILIK:2949 8736
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • rarra FILM BANYOSU VE KART TABI Polycolor renkli fotoğraf laboratuarları her marka renkli film banyosu ve renkli kart tabı iyin emrini/dedir.Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz Posta ödemeli renkli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • 1940 ta Frederick March ile «Susan» da,1945 te Ann Blyth Ue,ertesi yıl John Garfield'in yanında,rol almıştım.Sadie Thompson 1932)Rodgers Heart 1933)ve Franchot Tone ile çevirdiğim ilk film 1934)o günl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Şeytanın Kızı F.İNCİ Tel:48 45 95)1 Ekmek Parası S.Kaner,P.Şenol.2 Dikenli Gül O.Günşlray.T.Şoray.KONAK Tel:48 36 06)1 Kapıyı Vurmadan Gir E.Sommer 1.2 Vahşi Masum
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 23.06.1963
  • Var deyince.Sevlncı'nc/en IHA*,t—J u3 îVALEadı ağırladı REKLAMCILIK:2644 8738
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • GÜLER ve MEHMET BAŞEB oğullarının doğumunu dosllarıııa bildirirler.22/6/1963.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • NERİMAN GÜRSES İte GÜNGÖR GÜRSES evlendiler.22 i 196:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • AYSEL KARGI ile Y.Müh.Mimar ESEN ONAT evlendiler.21 6.1963 Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • ÖLÜM Merhum Fuat ve Sıdıka hanımın oğlu Mehpaıc Akşare'nln eşi Emine Bodur,P'uat Akşare'nin babaları,ismail Başak,Ahmet Asça m ve Hasibe'nin ağabeyleri,Doğan Bodur ve Süheyiâ Ak. jare'nln kayınpederi,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • VEFAT Huriye Baysan'ın kıymetli eşi,deniz yarbayı Nurettin Baysan,Huiijit Baysan ve Neriman Zincirkıran,Nevin'in babaları.Necati Zineükııan'ın kayınpederi:Bülent,Ahmet.«Ayşe,Nurten,Ayteıı,Gülten,Sedat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Satılık Tekne ve Sürat Motörü Harım Olman yapısı aile gezmesine elverişli,kamara ilâvesine mıısait.sür'atli ve denizci yeni tekne fSuya girmemiş)VOL-VO PENTA AQUAMATtC 80 HP içten dıştan yeni sur'at m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Polis Emeklileri ve Mensupları S.Y.Derneği Başkanlığından Derneğimiz asli [iyelerinden emekli muamelât memuru ve Polis Okulu Eczacılarından Süleyman BAYSAN yefat etmi|tir.Cenazesi 2.6 963 Pazar günü B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Hava Astsubay Aday Hazırlama Okuluna Öğrenci Alınacak 1963 1%4 ders yılı için Eskişehir [{ava Astsubay Aday Hazırlama Okuluna öğrenci alınacaktır.Giriş şartları,Askerlik Şubeleri ve Ortaokullardan öğr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • S AVRUPA DA İLK MODA J RÜYA KONFEKSİYON'da Her pne olduğtj gibi,bu sene de yaz sezonunda TURKIYE'de J i» ilk defa görülen İngiliz Helenca LASTEX MAYO i 2 desen p modellerimizi görmeniz meniaatiniz ica
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • in ağır tip torna tezgâhı ve diğer alâkalı j Pem;r atölyesi ıakınalar a^^UMjk Müracaat:Mutlu Akümüliföî* Fabrikası KARTAL REKLASICnJK:3002 S740
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • ASKERİ HAVA LİSESİNE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR 1963 1964 ders yılı için Askeri Hava Lisesinin I,II ve III.sınıflarına öğrenci alınacaktır.İstekliler:Şartlan Askerlik Şubeleri,Orta Okullar,Liseler ve Askeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • KULELİ ASKERÎ LİSESİNE 7 DİL UZMANİ ALİNACAK 1.9 Eylül 1963 de yeni öğretim yılına başlayacak olan Çengelköy'de Kuleli Askerî Lisesine 2 nci maddede yazılı vasıfları haiz 4)İngilizce,1)Almanca,1)Frans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Id.m ilimler Faküllesi İşletmecilik ve Ekonomi istatistik Bölümlerine öğretim üyesi ve asistan alınaçaktır.1.Öğretim üyeliği için müracaat ed
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • â ÇEKOSLOVAK HAVA YOLLARI ile şemöe Bulgaristan üzerinden TÜRKİYE ÇEKOSLOVAKYA arasında direkt Yeni hava seferi İNİCİM SOFYA PMG Fazla bilgi ve rezervasyon içm lütfen genel acenfe TÜRK HAVA YOLLARI bü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • İstanbul 13 üncü İcra Memurluğundan 962/4740 Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmasına karar verilen cem'an 134.500 lira muhammen kıymetinde kalorifer kazanı,asansör,yalak,battaniye.karyola,çarşaf,ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Dura "Elimde sihirli değnek yok„ diyor Bardarajt Birincide tetkik ettiğini,isleri tam mânası ile devir almadığım,eski bir demiryolcu olmak hasehi ile Ulaştırma konularına yabancı bulunmadığını» belirt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Amerikan Savunma bütçesi 500 milyar lira Baştarttft Birincide DÖRT DENİZALTI BİRDEN DENİZE İNDİRİLİYOR B.Amerika'da bugün dört denizaltının birden denize İndirilmesi,Amerikan nükleer denizaltı istihsa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • r^ Ç Baştarafı Birincide dişe gecesi kı-jla komutanlığını alarm durumuna geçirip,Milli Savunma Bakanlığı ve Genel Kurmay etrafında gerekli tedbirleri aldıktan ve komutanları haberdar ettikten sonra,y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • 20 baş hayvan kurşuna dizildi ANTALYA,ÖZEL Alanya'nın Sapadcre koyu halkı ile Gacipaşa ilçesinin Yeniköy halkı arasındaki mera ihtilâfı yüzünden dün akşam 20 baş hayvan kurşuna dizilmiştir.Sapadcre ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Yurt dışına giden Başta rafı Birincide ve hu konunun j akında halledileceğini)belirtmiştir.Almanya'daki isçilerimizin durumu* nu yerinde tetkik etmek için yurt dışı seyahate çıkan ve fakaJ isviçre'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • BÂĞMD'a GÖRE KÜRTLER AĞIR KAYBA UĞRADI I Baştarafı Birincide I y* temerküz kamplarına attığını söylemiştir.KAKTA 10.000 KİŞİ KÜRTLER SINIRIMIZA KATLEDİLMİŞ DOĞRU KAÇIYOR İrak Komünist Partisi Siyasî B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • 4 döviz kaçakçısı 52 milyon lira ödeyecek Baştarajı Birincide birlikte 3 şahsın IS er yıl ihracattan men'ine karar vermiştir.DİĞER İKİ SANIK Kamyon ithalâtında sahtekârlık yap-tıkları iddiasıyla yargı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • üyede tasfiye yapılacak Başlcrajı Birincide g\ti olduğu şeklinde çıkarılan rivayet» leri yalanlamış,bu konuda tâyle konuşmuştur.a.Miıltrin isa içtenliğini şinıtlilik misâller vererek bnllrlıııek islem
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • KOLONYA ve LOSYONLAR Kooperatif,eczane,parfümeri ve bakkallar için 5 ve 10 kiloluk YENİ PLÂSTİK BİDON AMBA-LAJLARINDA satışa arzedilrnıştirpngwgp ÇEŞİTLERİMİZ^ Limon çiçeği Gel Bleu Çoban Lavant çiçeğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Kurukahvecilere Müjde Kahve satışına mahsus hususi surette Avrupa makinesiyle dipsiz ve baskılı KESE Kâğıtları imâl ediliyor.S A R İ Ş Kantarcılar Yaprak Han 1/2 Eminönü Tel:27 39 31 Fabrika Tel:49 21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Kara Kuvvetleri Komutanlığından ANKARA Yedi dil uzmanı alınacaktır,isteklilerin K.K.K.Okullar Dairesi Başkanlığına müracaatları ilân olunur.Müracaat edeceklerde aranacak şartlar A)Okutacağı yabancı di
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • DERHAL TESLİM Avusturya malı halis çelik »ÇIPI' ANAHTAR» marka TIRPANLARIMIZ Batı Almanya malı 20X1 mmeb'atta pamuk balyalama çenberlerimiz.MOHAWK marka naylon ipliğinden iç ve dıs lâstiklerimiz salıc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • Bayındırlık Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden 1 Aşağıda cinsi,miktarı,ihale tarihi,saati ve-kat i teminat miktarı gösterilmiş olan malzeme,şartnamesine gore pazarlık suretiyle satın alına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 23.06.1963
  • ı*V Güneşsiz esmerleşme losyonu 9 Güneşte durmadart cildinizi esmerİeştirir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 23.06.1963
  • Beşiktaş por ile Oynuyor Başkentteki ilk maç H.Tepe İst.Spor arasında.Şehrimizde ise Fenerbahçe Beykoz,G.Saray Karşıyaka karşılaşıyor MİLLÎ lige bugün şelırimizde Fenerbahçe Beykoz,Galatasaray Karşıya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • Türkiye Yunanistan sağır dilsiz maçı bugün ATİNA,ÖZEL Türkiye Yunanistan sağır ve dilsizler futbol maçı bugün Kast.|7.30 da Egaleo Stadında yapılacaktır.Geçen sene İstanbul'da yapılan vb 2—1 Türkiye'n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • ÜJIIII Ill!lll!li!llil!ll!llll!lillll!li:illlll!ll!lll!i!llll!llill!i!l!lil İ I/AY RESİMLİ KISA HABERLER Boğaz sularının ısınmaması sebebiyle İstanbul Yüzme İhtisas Kulübünde yapılması icap eden tramp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • ORDU TAKIMIMIZ ATİNA'YA VARDI ATINA,ÖZEL «Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası» na katılacak olan Türk ordu futbol takımı dün 11.30'da özel bir uçakla Atina'ya gelmiş ve Atina askeri hava alanı Neles
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • Federasyon Kupasında Feriköy 3-0,A.Ordu 2-0,Göztepe 5-0 galip geldi Federasyon Kupasına dün Mithatpaşa ve Alsancak stadlannda devam edilmiş ve Feriköy,Altınordu,Göztepe rakiplerini mağlûp etmiştir.Mit
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • Çukurova İ.Yurdu 4 İzmir Karagücü 0 ESEN KAFTAN KONYA'dan bildiriyor Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası dün merasimle açılmış ve ilk maçta Çukurova Idmanyurdu,izmir Karagücü'nü 4-0 mağlûp etmiştir.Goll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • S Wn Hıııı^ Br I I Er BİRİNCİ KOŞU:Favori:Baş-5 I buğ,Plase:Preveze,Sürpriz:S S Gülhan.S İKİNCİ KOŞU:Favori:My Va-lentine.Sürpriz:Ferd Fair.B ğ ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Bac-5 cio.E DÖRDÜNCÜ KOŞU Favori:S Ro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • HACETTEPE 2 DEKffiSPOR 1 ¦EYİBCİ:92* HASILAT:2.631.50 T.L.HAKEMLER:Kemal Tanyeri Nihat Özbirgul Kadri Özkartal HACETTEPE:Sürhat Orhan K.Metin Muzaffer Aydın Necdet B.Metin Suphi Halit Teoman ick-k)Yıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • Modeno,Çan'ı istiyor Fiorentina,Brezilyalı Tupazinho'nun peşinde.B.Sporlu Güngör bugün Bari'de deneniyor ŞÜKRÜ GÜLESİN,ROIMA'dan bildiriyor Lazio'dan sonra,Fiorentina'h Can Bartu'ya,Modena talip olmuş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • AVRUPA'NIN İKİ BÜYÜK ŞAMPİYONU i-rf Avrupa Şampi.von Kulüpler Turmıasını kazanan Milan takımının Rivera,Maldini,Trapattoni,Sani,David ve Bcııitez'li son kadrosu Kupa Galipleri Turmıası şampiyonu İngil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • F.BAHÇE SALIYA KAMPA GİRİYOR Fenerbahçe futbol lakımı 29/31)Haziranda Galatasaray'la yapacağı Türkiye Kupası final maçlarına hazırlanmak i ;in salı günü Yakacık'ta kampa girecektir.Galatasaray takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • Fylül'de Özel madara İzin yok,Fulbcıl Federasyonu yeni sezon başına tesadüf eden millî maçlar dolayısıyla kulüplerin Eylül ayında hususî karşılaşma yapmamalarını istemiştir.Bölgeler kanalıyla yapılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • Kasımpaşa 70 bin lira mukabilinde solhafini Sarı Lacivertli kulübe vermeyi kabul elti KASIMPAŞA kulübü dün Fenerbahçe île A.İhsanın satış mukavelesini imzalamıştır.Kasımpaşa kulübü başkam Mehmet Gur İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • brahim Kar Kırkpınar'a ç Baş güreşlerin heyecanının azalacağını düşünen ve halkın isteğine uyan Kırkpmar Ağası,şampiyon başpehlivana telgraf çekti.Müsabakaları kadınlar ve turistler merakla takip ediy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 23.06.1963
  • Sıcak bir havada ve sıkıcı bir tempoda oynanan millî lig maçında Sarı Kırmızılıların gollerini 2devrede İbrahim ve Metin attı SEYİRCİ:6363.HÂSILAT:22.246.HAKEMLER:Evangclos Ömer Karadağ Nazif Oturgan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor