Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • istanbul'da geceyasağı bir saat kısaltıldı Eğlence yerleri saat 1 de kapanacak.Vapur ve trenlerin son seferleri ayarlandı STANBUL'da gece yasağı bir saat daha 1* ısaltılmıştır.Sokağa çıkma yasağı saat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • isyan karşısında Türk-Irak sınırında işbirliği yapılıyor Bağdat Radyosu,hükümet kuvvetlerinin Kerkük ve Erbil vilâyetlerinde duruma hâkim olduklarım bildirdi ANKARA,ÖZEL Irak'ın Ankara Büyükelçisi Tal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • *rf m C| CI/TPİI^ WE İMC AKI Overheck adında bir doktor,insan viicudu-CLCIM KIIV VE IIM3AIN nun devamlı olarak elektrik ürettiğini,üretim durduktan sonra vücudun yaşlanıp göçtüğünü iddia etmiştir.Bu i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • D URUM I Pl VI VB ri 1 KARAMANLİS'in İSTİFASI EDI yıldan beri iktidarda bulunan Yunan Başbakanı Kons-I tantin Karamanlis,Saray ile Hükümeti arasında başgösteren bir anlaşmazlık dolayısiyle,istifasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Millî Eğitim Bakanı tedbirler alacak ANKARA,ÖZEL Milli Eğitim Bakanı ibrahim Öktem dün,Kanaatimce 1946 yılından bu yana eğitim hayatımız bir duraklama devri geçirmektedir.Kaldığım süre içinde ülkücü ö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • inönü,Sunay ve Tural'la görüştü ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü,dün öğleden sonra beraberinde Millî Savunma Bakanı llhami Sancar olduğu halde Genelkurmaya giderek Orgeneral Cevdet Sunay,örfi İdare Ko
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • SAKSAFONCU KRAL Tayland'ın sevilen genç Kralı Bıımibol,resmi dftvetli olarak ziyaret ettiği Tokyo'da 10 gün kalmış ve Japon başkentinden ayrılmadan rtnce,Tokyo'daki vatandaştan ve Tayland'lı öğrencile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Türkiye-Ortak Pazar görüşmeleri müsbet safhada BRÜKSEL,A.A.Türkiye İle ortaklık anlaşması akdi için Ortak Pazar Komisyonu ile heyetimiz arasında cereyan eden müzakereler müsbet safhaya girmiştir.Bir k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • 33^,CAN ACISI tlerilrgin hir karşılımı da Türkiye'de,Batıcı nlmak Batıcı,batıcı.Kime batıcı?Tabii ferilere batıcı.C
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Nefes ve yemek boruları ters bağlı olan bir bebek ameliyat edildi AVKARA,ÖZEL Nefes borusu İle yemek borusu 1er» bağlanmış olarak doğan bir çocuk ameliyatla normal hâle getirilmiştir.Hacettepe Tıp Mer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Kruşçev Türk heyeti tie görüştü Sovyet Başbakanı ile özel bir görüşme yapan Ürgüplü,Kruşçev'in Türkiye ile ticaretin gelişmesini arzu ettiğmi bildirdi MOSKOVA,AA.Sovyet Başbakanı Kruşçev dün Kremlin'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Devlet Plânlama Dairesi Müsteşarı M.Z.Müezzinoğlu ortada)Vali Akı sağda)ve İktisadi Plânlama Dairesi Başkanı B.Üstünel dünkü basın toplantısında.Ekonomimiz önemli bir devreye giriyor Müezzinoğlu «Özel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • İmİ Konser salonu olarak düzenlenecek Saint İrene kilisesinin iç görü-rv|ÇI Sainl İrene'iıı dıs görünüşü.Büyük bir tarihi önemi olan kilise,nüsü.Orkestra konserlerinde sanatçılar karsıda görülen anfid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Ş.Ağanoğlu da dün istifa etti Başbakan İnönü,çekilen C.K.M.P.'li üç Bakanın istifasını henüz kabul etmedi.Yörük ve Ete'nin görevlerinde kalması muhtemel ANKARA,OZEI/DİYANET İşlerinden sorumlu C.H.P.li
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • "KARACAN ARMAĞANI» BÜYÜK JÜRİSİ TOPLANDI,Ali Naci Karacan Armağam'nın 1962 yılı Gazetecilik Yarışmasının büyük jürisi dün toplanmış ve derece alan eserleri tcsbit etmiştir.Armağanda derece alan eserle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Talât Aydemir'in itirazı üzerine Yeni duruşma hâkimi kendini reddetti Emin Arat ünde)ve Turgut Alpagut duruşma salonuna girerken.1459 Harbokulu öğrencisinin duruşması bu sabah başlıyor 20 ANKARA,AA-21
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 13.06.1963
  • Her Çekil iş t e APARTIMAN DAİRELERİ v« CAZİP PARA İKRAMİYELERİ TÜRKİYE KREDİ BANKASI İLANCILIK 2706 8188
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • DÜZELTME Manisa Senatörü Mualiâ Akaıea'nın dün yayınlanan makalesinin üçüncü sütun,beşinci satırındaki cümle Toprak dev lrtleştirilnıcmistir» olacaktır.Düzeltiriz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • if*Jf Haniyo da benim elli dirhem kavurmam.kili VNTAI.YA millet-ekili omer Eken,Konya mılletve-Calıit Yılmazı j ALLAH AŞKINA i İ PİR AŞKINA Ordu'da dağıtılan t bir el ilânı:«Rakım Tevfik i Yılma/şimdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • SOLMAZ BURUŞMAZ ÇEKMEZ YAZLIK KUMAŞ AKIN TEKSTİL REKLÂMKOL:3«6 S215
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • Mavi Küf mücadelesinde mukavim çeşitlerin önemi MAVt kiif hastalığı ciddi,ehemmiyetle karşılanması icabeden bir âfet halinde tutııuculııgunıu/ıı tehdit etmektedir.Tutunun en fazla devi/sağlayan tur ih
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • Motorsiklet Pistonları M A K E L Tel:44 72 27.M.Santrfuj sistem Asgari tolerans.tip kırk çeşit Piston ve Ssrl sokmanlarımız ayrıca Manyeto Platinleri ve ZÜNDAPP bisiklet motorlar;gelmiştir.SOZMEX,Gala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • BU AKŞAM İSTANBUL RADYOSUNDA Saat 22.20 de ORHAN BORAN'ın SÜRPRİZ PROGRAMIM dinleyiniz.İLÂNCILIK i026 8211
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • Dekoratör 5 NEJAT!Yaz mobilya modellerini J Türkiyenın en büyük teşhir j salonlarında sayın halkımızın J zevkine arz eder.5 Saygılarımızla.1 Halaskârgazi Cad.83 No.i J HARBİYE I BASIN 9858)8187
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • Tabiî renkli Güzel Resimler İsviçre Telcolor Filmi iJe İLANCILIK $009 8192
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • AYANCIK GEMİSİNİN İSMİ «H AMİT N A C İ» OLDU Donanmau ait iken,Bakanhklaraıası anlaşma sonunda Ortakov'dekl Yüksek Denizcilik Okuluna «Tatbikat gemisi olarak verilen vaneık» mayın gemisine,okulun kuru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • Üsküdar ve Ada Vapur iskelelerinin Yeri değiştiriliyor Şehir Hattı işletmesi,vapur iskelelerinde derişiklik yapmıştır.Trafik düzenine göre alınan bu karar gereğince.Köprünün 5 numaralı iskelesinden ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • VİMISADI MESELELER KılıMın.l BSBU Avrupa'da MuM«.ck Pazar memleketleri aracında sıkı bir İktisadi işbirliğinin tahakkukundan sonra İngiltere'nin önderliği altında Avusturya,İsviçre,Norveç,İsveç,Danima
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • GUNLUK ALTIN FIATLARI umhııriifl 91.90—»2.0ü a\ni)Ke$at Un 133.00 134.0» ayni)Hanıit Lira »9.00 100.00 ayni)İngılu Kral 114.00 115.00 ayni)Fransız Napolyon »3.00 93.50 a ni)24 a ar külçt altın 13.85 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • Dünyada tek bir fi Tl/f|Da ihıaç iiatmm ftf UMs ilanı uzeıme.¦¦wiwan üzüm satıldı İZMİR,ÖZEL DÜNYA kuru üzüm ihraç fıatlarmın dün,9 ve 10 numara üzümler için 247,5 ile 259,5 dolar olarak ilânı üzerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • ÜT5 MALİYET MUHASEBESİ Büyük bir Şirketin Muhasebe Dairesinde çalıştırıl mak üzere.Maliyet Muhasebesinden anlıyan ve çok iyi İNGİLİZCE bilen bir elemana ihtiyaç vardır.İsteklilerin mektup ve fotoğrafl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • j*:Wx-r'ç VİTA9yi çok seviyor pişirdiği bütün yemekler çok daha lezzetlidir.VİTA ile hazırladığı yemekler soyesinde ev halkına daima besleyici ve kuvvetli bir gıda sunuyor.VİTA mideyi yormaz çünkü fev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • W"i» 1» i i.i in w—pwpw—lilimn LI.jmUJl-UUH!ÇOK ACI BİR KAYİP HİLMİ KİTABEVİ SAHİBİ İBRAHİM HİLMİ ÇIĞIRAÇAN 12 Haziran Çarşamba sabahı saat 7 d« Hakkın Rahmetin» kavuşmuştur.Cenazesi Parşembe günü bug
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • İstanbul Bakkallar Derneğinden Alman mail B1ZERBA marka,32 Kg.lık ibreli ve 2860 lira kıymetinde az miktarda terazi tahsis edilmiştir.İhtiyacı olan üyelerimizin 17.fi.1%3 tarihine kadar D»rnege müraca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 13.06.1963
  • r İlimim t mill i!MIHH m I mm ımiirmill nııııı mill mmmıımıımmtmMiımıımı.mmmHimmmmıımmımmıımımıııı ııımmııııiı Bir Armatöre cevap:II TEKRARINDA fayda olduğu için bir kere daha belirtiyorum;bizim en ba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • yAİBÎSPRAY Saçlarınızın tuvaletini korurtajt taranmış şekil verilmiş saçınızı nemden ve rüzgârdan korur.«JL sentetik özel maddeleri' sayesinde,yapışkanlık yapmaz,saçınıza lüzumsuz sertlik vermez.X r s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • Muhtelif ebad ve miktarlarda liberasyon ve Kotadan KALIN SAÇ ve PBOSİV malzeme ithâl edilecektir.Avrupa imalâtçı firmalarından teklifte bulunabilecek müesseselerin Posta Kutusu 361 Galata adresine yaz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN HER AKŞAM TEPEBAŞI CUMHURİYET BAHÇESİNDE BÜYÜK YILDIZLAR REVÜSÜ ARSELONA GECELERİ Operet 3 perde 5 tablo Yazan:BELİĞ SELÖNÜ Müzik:KARLO KAPOÇELLİ Her Pazar saat 17.30.da matine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • EN İYİ YAZLIK KUMAŞ W»AKIN TEKSTİL-REKLAMKOL:367 8214
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • CENTRAL GULF LİNES NEW ORLEANS AMERİKAN BANDIRALI YUK GEMİLERİ Istanbul Izmir iskenderun S/S GREEN POINT İ7 Haziran 18 Haziran S/S OVERSEAS EVA 28 Haziran 30 Haziran 1 Temmuz Direkt NEW-YORK,bütün diğ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • İzmir'de ısı gölgede 26 dereceye çıktı İZMİR,ÖZEL Devlet dairelerinde yaz mesaisi önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başlanacaktır.ilgililer,havanın ısınmasını dikkate alarak bu yolda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • Bir yılan 15 oğlağı boğarak öldürdü ÇORLU,ÖZEL Söğüt'te Hacı Ali Osman Bayraktar'ın Koşça mevkiindeki ağılma giren 3 metre boyunda Bozyörük yılanı 15 oğlağı boğarak öldürmüştür.Gece yarısı hayvanların
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • Irk ayırımının bir kalesi dün yıkıldı İki zenci öğrenci,Federal Birliklerin himayesinde Alabama Üniversitesine girdi WASHINGTON,A.P.A.A.RADYO ALABAMA'nm ırkçı Valisi George Wallace,Başkan Kennedy'nin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • E J A BUYUK BOY ŞİŞE KOLONYALARI AVRUPA SEYAHAT OTOBÜSLERİLE RAHAT,ZEVKLİ BİR SEYAHAT İLANCILIK 2755 8196
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • EMHUUAH EfENDıNiN AR-9M YAKNÖfil OîliNES A piİLtAMBAZ MÜTEMA &UP VEL05İPETHAPİSE-I DİKEM MJ ftMÎ HiîîYJ-SİHPE ABDUliANSfcA MA&lllP X OlMÜ(AStSPLEft AfipÜUANBAzı Hım.KiMMİi Ou ADAMİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • YÂRIN HAYA NASIL OLACAK?Marmara,Trakya ve Batı i:Karadeniz bölgeleri parçalı ve i az bulutlu geçecek,değişik yönlü hafif rüzgârlı olacaktır.Batı Karadenizde ve Mar-marada yer yer sis beklenir.Sıcaklık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • C\J UKVİHDEN BİR YAPRA Katliâm Antalya Valisi Nuri Teoman paşa elektrik teli gerdirmek için sinesinde 5 medeniyet barındıran güzel Antalya şehrinde 200 den fazla çınar ve çam ağaçlarını kestirmiştir.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • Fareler iki aylık bir bebeği yedi Eski bir vagonun içinde oturan ailenin ikinci çocuğu da ağır yaralı PARİS,ÖZEL Fransanın güneyinde Avignon şehrinde 2 aylık bir bebek,fareler tarafından gırtlağı parç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • AKŞEHİR GÖLÜ MAYALANACAK!AKŞEHİR,ÖZEL 5 yıldan beri tekrarlanan Nasreddin Hoca Festivali 5—10 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.Geleneğe uyularak Akşehir gölünün mayalanması İle başlayacak olan f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 13.06.1963
  • Başbakan İsmet İnönü pazar günü eşi ve torunlarıyla şehir içinde yaptığı kısa bir geziden j=sonra evine gelmiş,tam içeri girmekteydi ki birden durdu.Kapıdan içeri attığı adımını geri çekti ve eşi ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • S^&çra^a^r MA2EHET ı"S_"TEA»\EAA.OAvET.TANIYORSUN ÇOGü SİNEAAA ARTl^TU£_Kt* ve TEKNtSYENt-ER.ToRL LANTIM1ZD4 BİR.DE NOEl.848A Bulunup DAvetı_il_EîRE HEDİYE DAĞI-TACAK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • Pİİİiİlİİİİİlil I* lUOLT Bu DEFA y£7Vf V BifZ g RA&PLE KARŞILAŞIR EL-fNl BfeAZ it ÇABUK 1UC M MAZSAN F MAFU VUTARStN* ÇAAAPÜ K88888s88^İ*Jjâîx^«S?Bu DHJ=A DA I KAZ^NABflXECEK;tot ACASA IVi" BİK DEk ME
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • M jj «15 iv fog^^j^K a" siyer oemb 9 AAE VARIDA KA,I URSA KAVA KtA/|VEm_ER{ UÇAK «XAPlAMNl' I BİR SÜ-I RE.fçİN GERİ BIRAKIR.oEMEMeyı I NASIL.GERİ.VE" BıRAKTl_E UCA.ĞA Bl'RSEX.L.ER.YAPMAl_ıSlM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • EVE DONER-KEN AS TA-NE.RAVTZAW TEBRIKf AU—S^V-QN UNUT/VSA AU o'i/v/v.o^hû az.UCUZ.L-AR»
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • Hicri 1383 Muharrem Perşembe 13 Haziran 1963 Rumt 137» Mayı* 31 VAKİT VASATÎ EZANÎ G'.lnta 328 8.47 öâle 13,1* 4.32 lkind!17.13 8.33 Aksanı 20.42 12.00 Yatm 22.44 2 03 İmsak 3.08 6.26
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN P Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesü'l Müdür» HASAN VILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK MaSszin kısmın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • ÎLAN TARİFESİ 2,3,4,5 inci tayfalarda aaııtimi SO T.L.0 T nd aayfalarda aantlml S3 T.L.Birind aayfada baılık 200 T.L.DÜJtOn.Nisan,Nikah* Vefat ve Teşekkür ilânları 8 »arıtım» kadar 7.şayiada;80 T.L.Kü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • 101 SOLDAN SAĞA:1 Kederli;Tek başına okunan veya çalınan müzik parçası.2 Hayvan ve nebattan elde edilen insanlara faydalı şeyler;Anma.3 Hatırlamak için bir yere kaydedilen yazı;Seyahat çantan.4 Futbol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • mm OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak] t'fak bir can sıkıntınızı bir başarı sevinci takip edecek.KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubot] üzüntünüzü en yakınınıza açınıl.HafifHyeceluinlz.35 BALIK BURCU [20 Sobat 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılış ve kısa haberin 7.35 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.10 Türküler 8.25 Çeşitli müzik 8.40 Küçük konser 9.00 Baban şarkıları 9.20 Hafif müzik 9.30 Müzik demeti 9.55 Kısa haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • IJNTSCO Türkiye Millî Konıisyonu'nun yayınla-j| S mağa başladığı Kütüphanecilik clkitapları)Tidnn ilk E üçünü geçen haftaki yazımızda tanıtmada çalışmış-3 tık.Milli KiitQphBnC Bibliyografya Enstitüsü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • Otomobilden inince Liz,arkadaşına gülümsedi,«Seni iıiç bu kadar güzel görmedim.Brlki de üniformayı çıkardığımızdan olacak.Bu haline bayılıyorum.«Teşekkür ederim.Ama sen de pek güzelsin.Böyle bir tatil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 13.06.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI i GECE GELEN OLU Yazan:ÜMİT DENİZ tun Gözlerimiz birbirine takılı İken dolu kadehini uzattım.Kilerimizin teması onu da ürpertti galiba,Peki Murat.Menekşe bakıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 13.06.1963
  • J?Vt ji"?100.YILDOHUM Gureba Hastahanesi yılda 60.000 muayene,35.000 Laboratuar tetkiki,16.000 röntgen muayenesi,1900 ameliyat ve 3500 hastanın yatırılarak tedavilerinin yapılması suretiyle memleket s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1963
  • Deniz Eğitim Komutanlığından 1 Deniz Kuvvetlerinin ihtiyacı bulunan personeli yetiştirmek üzere 1963 1964 Eğitim yıhnda aşağıda isimleri yazılı okulların birinci sınıflarına öğrenci alınacaktıra.Deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1963
  • SİNEK SİVRİSİNEK VS.HAŞARELERE ENSEKTİSİD AMil maddtlar Amırika vı ingiliıteden İthal tdilmijlır ötotek" t Cırt,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1963
  • Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.Müdürlüğünden Fabrikamıza askerliğini yapmıj Kimya Yüksek Mühendisi alma çaktır.7244 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince tayini yapılacak olan isteklilerin fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 13.06.1963
  • 1ST ÂN İl Ut TELEFON 2*42 10 SATILIK EMLÂK HALICIOĞLUNDA imarlı arsa,4500 lira.27 36 26m BÜYÜKADADA acele satılık arsalar.Maden tarafında Kumsal mevkiinin en güzel arsaları sahibi eliyle,birisi deniz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • SANAYİCİLERİMİZİN DİKKATİNE 10.cu kotanın 203 sıra numarasına dahil kaldırma,yükleme ve boşaltma işleri için makine ve cilıazlara ait olmak üzere Odamız emrinde bir miktar tahsis bakiyesi mevcuttur.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • 0^ immm® ILL Güzellik,Sir olmaktan çıktı.Komili Lanolin kremli Hususi kokulu 80/köpüklü Dayanıklı ve ûsfûn kalitelidir.NECMİ KOMİLİ TEL:22 07 96 MILLIYE'l 8199
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • 84.41 10 Kota Sıra No.204 Sanayi Dikiş Makineleri Tel:44 36 55 44 40 04 FAAL:4488 8181
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • KOTA 105 Kâğıt lisansı alınır.Müracaat:44 79 71 MİLLİYET 8178
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • KOTA 105 Kâğıt lisansı alınır.Müracaat Tel:22 84 86 İLANCILIK 3018 8189
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • i Milliuet de senelerdir tefrika edilen meşhur resimli roman İ ıı ff£ İ GİCÎCAN GÖKSEL FİLM tarafından büyük fedakârlıklarla filme alındııı v.GDKSEL ARSOY:CiCiCAN ve HURİ ZÜHAL:HURİYE rollerinde W fi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Çıplak Vücutlar E.Martinelli F.İNCİ:Tel:48 45 95)1 Biz de Arkadaş mıyız?T.Soray,G.Arsoy.2 Lekeli Kadın T.Gürsu,N.Koksal.KONAK Tel:48 26 06)1 Zehirli Hayat L.Turner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • Bayan Aranıyor j Bir Anonim Şirketi Fabrikasının Laboratuar kısmında çalıştırılmak üzere Lise mezunu iki genç bayana ihtiyaç vardır.Müracaat:PLASTEL PLASTİK ve KAUÇUK SANAYİİ A.Ş.Topkapı Salhane sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • BÜYÜK Felsefe Lügati Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 8198
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • ERKEKLERE iÇNiZDE MİLYONER VAR MI?DiYOR KADINLARA KOCANIZI BiR GECE iÇN VERiR MiSiNiZ?IB Ye soyunup,şarkı söylüyor.M ARKASI Cadillac.İkisi önde,ikisi arkada dört silindirli.Silindirler ben gördüğüm za
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • HEMŞİRE ALINMAK Adapazarı Şeker Fabrikası T.A.Ş.den Fabrikamız Sağlık Servisinde istihdam edilmek üzere;Kızılay Hemşire Okulu veya HEMŞİRE EBE LABORANT okulu mezunu bir hemşire alınacaktır.TL.700,ücre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • Birkaç gün öncesine kadar tiyatro trupu ile birlikte İstanbul'da bulunan ve temsiller veren Yunanlı yıldız Aliki Vuyuklaki İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Londra'ya gitmiş ve bir süre önce İngiltere'de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • ÜÜ i.TAVAN VANTİLATÖRLERİ OZADAŞ Koli.Şt.Cumhuriyet Cad.299 Harbiye-İst.Tel:472387 TELGRAF:YEREBAKANLAR REKLAMCILIK 2873 8205
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 13.06.1963
  • TÜRK HAVA YOLLARI ANONİM ORTAKLIĞINDAN 1 Aşağıda cinsleri yazılı otolar pazarlık usulü ile satılacaktır.Muhammen Muvakkat bedeli teminatı Markası Modeli T.L.T.L.1 Fiat Ambulans 1100 Tip 1955 4.500 225
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • Yaz Mevsimi ihtiyaçlarınız için ERSEY May Basma emp/ıma,ıçı duble,sutyenlı:37,50 TL.Ayrıca duz poplin kadın mayosu:62,50 TLfantezi parlak poplindin kadın mayosu 65,00 TL.Avrupa Lasteks,sutyanlı kadın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Balıkesir Sünesi ihtiyacı için 16 kalem "186 parça madenî büro malzemesi evsaf ve idari şartnameleri esasları dahilinde,mahalline t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • Kruşçev,Türk heyeti ile görüştü t Baştarafı Birincide «Sovyet Başbakanı çok nereliydi ve çok dostça davrandı.Kruşçev hu görüşmede,Sovyet Komünist Partisinin 22 nçi kongresinde Türk Sovyet münasebetler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • NUBTEN SÜMER 5* 0* U" H Aytunç BALLIBABA BP rviendiler ^w Kadıköy 12.6.1963 m m â£jf;fyp s s ş FAAL:4499 8180
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • ACI BİR KAYIP Memleketimizin yayın hayatında yepyeni bir çığır açarak bütün ömrünü bu yola vakfetmiş olan Hilırıi Kitabevi sahibi İbrahim Hilmi Çığıraçan vefat etmiştir.Cenazesi bugün öğle namazından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • VEFAT Teessürle haber aldığımıza göre,birliğimiz üyelerinden çok sevgili arkadaşımız îller Bankası Silişleri Müdür Muavini Yüksek Mühendis SEMİH TÜRKER tetkik seyahatinde bulunduğu Amerika Birleşik De
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • VEFAT Merhum Hacı Abba» Hilmi eşi,Nadide Dinger,Muzaffer Erseler,Şakir Ersezer ve Avukat Şerafettin Ersezer'in sevgili anneleri,Emekli Yarbay Fâzıl Dinçer'in ve Behice t Ersezer'in kayınvaldeleri.Erin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • VEFAT Merhum İsmail Kavas ve Aliye hanımın kerimeleri,merhum Ali Nihad bey zevcesi,Nebahat Karaorman.Nijat Serven,Nahit Tendar'ın sevgili anneleri,S.Serven,Hamit Karaorman'ın kıymetli kayın valdeleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • KOTA 77 FORMİKA lisansları olanların 22 15 7İ telefon etmeleri İLÂNCILIK 3035 8220
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • GALATASARAY LİSESİ 1948 YILI 12/A MEZUNLARINA Bu yılki kazaklık ve kılıbıklık tescili bu akşam yapılacak geleneksel toplantıda belli olacaktır.Buluşma yeri:Gıdık Remzinin Şişli Camii karşısındaki ecza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • Dizer Ailesinin Teşekkürü Sevgili eşim Türkân DİZER'in ani v« acıklı kaybı dolayısiyle,cenazesine iştirak etmek,çelenk göndermek ve derin acılarımı paylaşmak suretiyle çok yakın alâkalarını esirgemeye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • KULUR ÇAYHANE İLHAN FEYMAN ORKESTRASI Her gece 9 dan 12 ye kadar,Çarşamba,Cumartesi,Pazar 4 ilâ 7 arası matine Not:Örfî İdare kalkınca saatler uzatılacaktır.RENK REKLÂM 526 8223
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • ATERMIT AMYANTLI ÇlMENTOLU ADANA MALI OLUKLU ve 002 İNŞAAT LEVHALARI ve RABIT MALZEMESİ GELDİ Yeni satı;yeri:Galata Kemeraltı Cad.71 Tel:44 42 29 İzmir:Meyveler gümrüğü 853 Sokak 50 Tel:38268 LNot Mal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • Yeni duruşma hâkimi t Tlaştarafı Birincide ye çekildikten sonra hâkimin de kendi kendisini reddetmesi üzerine,durulmaya hâkim deniz albay Kuman Özdalga'nın idaresinde devam edileceğini bildirdi.SORGUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • İLÂNCILIK 3034 8221 ANKARA ÖZEL YÜSELİŞ KOLEJİ Teftişinde müsbet rapor almış ve mevcut sınıflarının muadeleti tastik edilmiştir.Bu sonucu ciddî çalışmasına borçlu olan,ÖZEL YÜKSELİŞ KOLEJİ,Müdiriyeti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • İNŞAAT SAHİPLERİNİN DİKKATİNE Zemin döşemeleri ve Merdiven Basamakları için MERBALİT SUNİ MERMERLERİ En ucuz ve kaliteli kaplama malzemesidir.Tel 27 47 10 22 73 85 MİLLİYET S217 H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • i BEKLENMEKTE OLAN İSUZU DİZEL I OTOBÜS,MİNÜBÜS,KAMYONLARI l 't gelmiştir.5 Siparişlerinizi kaydettirmekte acele ediniz.Bâzı Vilâyet acentalıkları henüz verilmemiştir.DİSTRİBÜTÖRÜ I Ziyal Ticaret Limi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Eyüp Hastahanesi ihtiyacı için;3 adet 10,5 ayak buz dolabı,7 adet tek musluklu su soğutma cihazı mevcut şartnamelerine göre,kapalı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • I-SAYIN ÇİFTÇİLER OLIVER Marka Dünyanın en meşhur kendi yürür BİÇERDÖVER'leri gelmiştir.SP 430 Modelin evsafı Tabla genişliği 14 ayak Hububat deposu 1600 Kg.Motor Takati 93 Beygir 150 liralık yakıtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • İŞÇİ SİGORTALARI KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz sağlık tesislerinden Ankara Hastahaneai için 50,Samsun Hastahanesi için 30 ve Balhdağ Prevantoryumu için de 20 adet olmak üzere cem'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • İL Bayanlar dikkat SİVİLCE DO&UM LEKELERİ VE ERGENLİKLERE KARŞI SAVAŞ Ç I L İLÂCI İLÂNCILIK 2751 8190
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • İsyan karşısında Baştarajı Birincide makamları arasında işbirliği yapılmai-Uıdır.u demiştir.Büyükelçi bir soruya verdiği cevapta,Irak'ta bulunan Türk azınlığı için,ademi merkeziyet verilmesi hususunda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • Ekonomimiz önemli bir devreye giriyor t Baştaraji Birincide "Herşeyin yolunda gittiğini ifade etmek istemiyoruz.Proje hazırlama ve koordinasyon alanlarında güçlükler çıkmıştır.Kabine önümüzdeki hafta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • Tarihî Saint irene kilisesi konser salonu oluyor t Baştarafı Birincide Belediye Başkanı Necdet Uğur'un Sîrene'l konser salonu haline getirmeyi düşünmesinden sonra,yapının akustiği incelenmiştir.Aydın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 13.06.1963
  • Istanbulda gece yasağı bir saat kısaltıldı Baştarafı Birincide Sayın halkımıza duyurulur.Refik YILMAZ Korgeneral Istanbul Sıkı Yönetim Komutanı» VAPUR VE TRENLER Gece sokağa çıkma yasağının bir saat d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 13.06.1963
  • Fenerbahçe,Gençlerbirliği karşılaşıyor Saat 20' de başlayacak maç Türkiye Kupasında ikinci finalisti tâyin edecek TÜRKİYE Kupasının son yarı final maçı bugün saat 20 de Mithatpaşa stadında F.Bahçe ile
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • Milliyet resimli kısa haberler 1 t Geçen sene Milliyet okuyucuları tarafından Türkiye'de yılın sporcusu seçilen Yücel Cavkaytar resimdeki)geçirdiği ameliyattan sonra tamamen iyileşmiş ve antrenmanlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • IZMIRSPOR 2 KASIMPAŞA:2 STAn:Alsancak HAKEMLER:Halil Erdlgan Muzaffer Fesçi İlhamı Sezen İZMİKSPOR:Salih Erol Şevket B.Doğan Erdoğan Bülent Sey-Turgay Cengiz B.Erol K.Doğan KASIMPAŞA:Özkay Çetin Gazan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • Gruplararası Atletizm birincilikleri bu hafta Gruplararası Türkiye Atletizm Birincilikleri Cumartesi ve Pazar günleri Antalya'da yapılacaktır.Bu müsabakalara.1—2 Haziran günleri Manisa,Bursa,İçel ve S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • Ankara Washington bu gece karşılaşıyor WASHİNGTON ile Ankara temsili güreş takımları bu gece 19 Mayıs stadında karşılaşacaklardır.İstanbul'daki iki karşılaşmayı 7-1 ve 6-1 gibi açık farkla kaybetmiş o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • İ BİRİNCİ KOŞU Favori:Karadut.Plase:Nursel,S E Feza 1,Sürpriz:Mavro Çavuç.İKİNCİ KOŞU:Favori* Lutece.Sürpriz:Sev-S E gba.E ÜÇÜNCÜ KOŞL:Favori:La Sirene.Plâsî:Bal-J E ma E DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Ra&tgele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • Kulüplerin vergi borcu affedildi ANKARA,ÖZEL Spor kulüplerinin ve sporcuların transfer ücretlerinde tahakkuk eden 31.12.1962 tarihine kadarki vergi cezaları affedilmiştir.CHP Sinop Milletvekili Suphi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • CEZA HEYETİNİN KARARLARİ YENİ BİR FIRTINA YARATTI İSMET ULUĞ 11 Teşkilât bâzı kulüpleri korumaktadır FİKRET ALTINEL "Ceza heyetinin kararları insaflı ve âdildir,Nedim:"Hem tekme hem de ceza yedim FENE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • Bilhassa ikinci devresi zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada O.SARAY:3 BEYKOZ:1 San Kırmızılıların gollerini Metin Penaltıdan)Tarık,Mustafa,Beykoz'un golünü ise Yordan altı I SAMİ ÖNEM'.ÎJ Sarı Kırm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • F.Bo life,fenol re ırol ııe goruşfu Siyah Beyazlı 2 futbolcu,Sarı Lacivertli idarecilere transfere hazır olduklarını bildirdiler.F.Bahçe A.İhsan ve Aydın için de teşebbüse geçti BİROL PEKEL P Temmuza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 13.06.1963
  • "HAMRİN SATILIRSA FİORENTINA'YA Venezia'lı futbolcu,transferinin,mâlî yön ile de alâkalı olduğunu bilhassa belirtti Transfer durumu henüz belli olmayan futbolcumuz Can,Paris'te bir gezintide.MİSEL PER
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor