Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • j mm r serin 1 BİR YAZ HİI ELBİSELİK PANTALONLUK 1 AKFİL kumaşı en iyi kumaş REKLÂMCILIK 2863 8168
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • Trafik Kararı Encümenden Geçmemiş İl Trafik Komisyonunun bir üyesi,yönleri tesbit yetkisinin kenlerinde olduğunu söyledi PAZAR gününden itibaren tatbik edilmeye başlanan yeni trafik yönlerine ait kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • Kliniklerin birleşmesi kararı durduruldu Danıştay kararı bugün febliğ edilirse 147 lerden kürsü direktörü olanlar görevlerini devredecek DANIŞTAY,Tıp Fakültesi kliniklerinin birleştirilmesi ve kürsüle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • m Arnavut Cafer nezaret altında Taksim Basnıatulumba sokağında bakkallık yapan Hüseyin Gönül,polise müracaat ederek Arnavut Cafer diye tanınan sabıkalılardan Cafer Hocaların kendisinden tabanca tehdid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • YILDIRIM ÇARPAN 5 KIŞI ÖLDÜ 9 YURT HABF.RI.KRI Sağanak halindeki yağışlar ve yıldırımlar önceki gün 7 kişinin ölümüne sebep olduktan sonra dün de çeşitli yerlerde i kişinin ölmesine,birçok hayvanın te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • 3S2?SEBEBİ BİZCE MALÛM Nihayet gerçekler kalas gibi ortaya çıkmaya hakladı.Kalkınma Plânını izah için tertiplenen Valiler toplantısında durum resmen açıklanmış:Türkiye,Avrupamn en fakir memleketi.Bunu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • "Yön,gazetesi mes'ulleri Danıştay'a müracaat etti ANKARA,ÖZEL Sıkı Yönetim tarafından süresiz olarak kapatılan «Yön» gazetesi sorumluları Danıştay'a müracaat ederek İptal dâvası açmışlardır.Dâva dilek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • Irak'ta Kürtlerle iç savaş başlıyor BAGDAD,A.A.RADYO Irak'taki Kürtlere evvelki gün silâhtarını bırakmaları için verilen 24 saatlik mühlet sona ermiştir.Barzanî'nin bu ültimatomu kabul ettiğine dair h
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • ESSADİ,ALBAY TALABANİ Yİ İTHAM ETTİ Irak Devlet Bakanı Ali Essadl,basına verdiği demeçte":«Irak hükümetince sunulan ademi merkeziyet tasarısına ceVup vereceği yerde,yabancı ülkelere gidip yeni Irak re
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • ¦UPWIIMIIII.Vıı Iraktaki ayaklanma hareketinin I lideri Molla Ayetullah Kıınıani,i Molla Kumani tcfkif edilmiştir.MOLLALAR GENEL GREV İLÂN ETTİ TAHRAN,A.P.AAf| 1 ALKIN hükümet aley-I I hinde bir greve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • de 28 tankçının sorguları yapı Sanıklar,kendilerine silâhlı kuvvetlerce alarm emri verildiğini,emekli Binbaşı Gürcan'ın söylediğini bildirdiler ir 20 ANKARA,A.A.21 Mayıs olayları» sa-[nıklarınm yargıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • v IRAKTA KÜRTLER SİLÂHLANIYOR Gazetelerden)Mt&&i:i V,f* t.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • Türkiye'ye turizm yardımı yapılacak AA.Brüksel'de toplanan Parlamentolararası Turizm Birliği.Türklyeye turizm alanında elden gelen yardımın yapılması pıensibini kabul etmiş ve bu hususta bazı kararlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • İnönü,Kızılay ve Kızılhaç için bir mesaj yayınladı ANKARA,ÖZEL Kızılayın kuruluşunun 95 inci ve Kızılhaçın 100 üncü yılı münasebetiyle Başbakan İsmet İnönü dün şu mesajı yayınlamıştır:«Bütün Dünyada K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • kabinede büyük değişiklikler oluyor Ağanoğlu ise istifa etmemek kararında K ANKARA,ÖZEL OALİSYON Hükümetinin C.K.M.P.kanadı,Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer hariç,istifa etmiştir.Basın Yayın ve Turizm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • yeni bakam İHSAN ŞEREF DURA Dura,Ulaştırma Bakanı oldu Emekli Korgeneral ve YTP.Milletvekilinin tâyini dün Yüksek Tasdike sunuldu ANKARA,ÖZEL ULAŞTIRMA Bakanlığına Y.T.P.Kastamonu Milletvekili Emekli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • Valiler köy tipi soba imâlini istedi Kalkınma Plânının tatbikatıyla İlgili olarak Belediye Sarayında yapılan Valiler toplantısı dün sona ermiştir.Plânlama Teşkilâtı uzmanları tarafından plânla ilgili
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • ^jjs;v»'s4 MÜCADELENİN YILDÖNÜMÜ Kıbrıs Türkleri,ada üzerindeki haklarını korumak iciıı mücadeleye giriştikleri günün yıldönümünü törenle kutlamışlardır,yukarıdaki resimde,Türkiye Büyükelçisi Mazlıar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • DÜN TİFA ETTİ Karamanlis,Kral'a derhal seçimlere gidilmesini ve o devreye kadar idarenin geçici bir hükümetle yürütülmesini teklif etti Bir zamanlar Vıınanistamn kuvvetli adamı olan ve dün istila eden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • DANİMARKALI ÖĞRENCİLERİN İSTEKLERİ Danimarkanın en büyük talebe cemiyetlerinden biri 17 yaşındaki Prenses Anne Marie'nin Yunan veliahdı Prens Konstantin İle evlenmesi için bâzı siyasî şartların yerine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • Islahı imkânsız gecekondular kaldırılacak Valiler toplantısı münasebetiyle şehrimizde bulunan İçişleri Bakanı Hıfzı Oğuz Bekata dün Vali Niyazi Akı ve Belediye Başkanı Necdet Uğurla birlikte gecekondu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 12.06.1963
  • DURUM CKMP.'nin verdiği örnek.TJT ABINEDE yapılmak istenen revizyonun aldığı şekil,bir tai| J\kim problemler yaratmak istidadı göstermektedir.Başlan-1 gıçta bu işin dört beş Bakanın istifasını sağlama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Gazeteci sordu,yetkili söyledi Bı konuşma inçeki filn Ankarada C.H.P.'nin çok unenıii bir yetkilimi İle bir gazeteci aralında geçmiştir:GAZETECİ:Kabinedeki Bakanlardan hangileri değişecek''» YETKİLİ:B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • düşünenlerin düşünceleri İSRAİL İNTİBALARI HÜRRİYET ve demokratik nizam içinde,planlı ve hızlı kalkınma prensibini gerçekleştirmiş bir ülkeden «İSRAİL» den yeni donmuş bulunuyoruz.Parlamentonun davetl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • DUNYAD,BUGÜN LONDRA Borsası'nda baz metal fiatlan yine yeni rekor lar kırmaktadır.Özellikle kalay Hatlarındaki büyük artı1» ilgi ve endişeyle İzle nilınektedir.Bir yıl once to ntı,peşin,887 sterlin ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • İsviçre pazarları şeftalisi istiyor ûzel muhabirimiz Mustafa E.AYDIN İsviçre'den bildiriyor] SVIÇBE piyasaları Türk taze raeyvalarnıa büyük istek gbster-I uıektedir.Meyva ithalâtçıları,ü/ellikle şefta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • HIR GUN İÇİNDE 3.495 ÇUV ALLIK ÜZIJM SATILDI izmir,özei.piyasasındaki canlılık dün de devanı etmiştir.İzmir Borsasında bir gün içinde 1495 çuvallı k muamele olmuştur.Fiutlarda düne Köre biç lıir deriş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Dokuma sanayii düzenleniyor Sanayi Bakanlığında dokuma ve giyim sanayiini düzenlemek amacıyla çalışmalar yapılmaktadır.Dokuma ve giyim sanayiindeki başlıca mamullerin standartları ve norm tüzükleri ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • GUNLUK ALTIN FİATLARİ Cumhuriyet 92.00 92.00 105)Re?at Lira 133.00 134.00 150)Hamit Lira 99.00 100.0(1 100)tnftilU Kral 114.00 115.00 150)Frankız Napolyon 93.00 9:50 150)24 a ar kiılve altın 13.83 13.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • SAĞLAMLIK ZARAFET ucuzluk:MODERN PLASTİK PARKELERİ CEYLAN SANAYİ LTü ŞTİ.Sabuncu H.Cad.Başar H.31,Eminönü,Tel.22 98 93 FAAL 4453 8122
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Palates ve soğan,fîaf j yükselişinde rekor kırdı YENİ MAHSULÜN beklenmekte olduğu şu günlerde İs-tanhul Ticaret Biirsasi'iula idlerin mevsimlik bir dur-j guriluğ'a girdiği sürülmektedir.Fiııtları gaye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • BELEDİYE PLAJI ve MOTEL GAZİNO RESTORAN Yeni idare ve tesislerle açılmıştır.15 Hazirandan itibaren Tepebaş)KRİSTAL bahçesi önünde Gidiş Geliş OTOBÜS SE-FERLERİ vardır.REKLAMCILIK 2851 8131 11
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • İnşaat Müteahhitlerinin nazar dikkatlerine Exkavator,her boy Betoniyer Döner Kule Vinçleri ve Asansörler İle diğer muhtelif inşaat makinelprl müsait şartlarla kiraya verilecektir.Müracaat:P,K,Şigll 30
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Sizde bu denemeyi yapınız Diş JP ve ağız sağlığı hizmetinde Binaca İsviçre'de Ciba Fabrikalarının ilmî araştırmaları sonucu elde edilen bir diş macunudur.Binaca bütün dünyada,diş doktorlan'mn tavsiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Mermer Pirinci 700 ton mermer pirinci alınacaktır Müracaat:Mecidiyekciy.Galata-Mray Stadı Müteahhitliği.Telefon:48 17 55 REKLAMCILIK:2854 8141
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • TİCARİ BUZDOUPURI "GARANTİLİ ve OSTON KALİTELİ Her r»vi Ticari but dolapları Vitrinler Kasap dolaptan,havutlar «i Vadeli «atıflar yapılırftO of* vdtf w cî4 V\W»y T* ti 'id İLANCILIK 2926 8146
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Hakikî' D t A M A N T Marka AYDINGER KÂĞITLARI Yegâne Türkiye Mümessili V.ve A.ADLER Biraderler Tel:22 14 20 Tahîakale Prevoyans han 32 İLÂNCILIK:29UT S154
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Askeri Hava Lisesine*öğrotm/A l ıtı a c aîctır 1963 19Ö4 ders yılı için Askerî Hava Lisesinin 1^ II ve IH,sınıflarına öğrenci alınacaktıristekliler:Şartları Askerlik Şubeleri,Orta Okullar,Liseler ve A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Kiralık Fabrika Binası Kâğıthane büyük bahçe içinde beheri 400 metroluk,birbirine bitişik betonarme yeni 3 bina cem'an 1200 metrekare,su,100 kilovat trifaze elektrik mevcut kiralıktır.Telefon:22 00 28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • *v.S,Mayi.Çorap J SUNDAN» Çarne'rleşjiriçi-Losyon.MİLLİYET:8167
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • Florya tesisleri Ve kampingler Çok bakımsız Belediyenin Florya tesislerindeki kampingler bu yıl da gerekliği şekilde hazırlanmadan Haziran başından İtibaren açılmıştır.Kışın denizin tahrip ettiği rıht
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • GAZİNOLARI ÖZEL BİR EKİP KONTROL EDECEK Belediye Zabıta Müdürlüğü yazhk gazino,büfe ve eğlence yerlerinin devamlı kontrol altında bulundurulmasını teTİİİl] için özel bir ekip kurmuştur.Çamlıca tepesin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 12.06.1963
  • çınımı mııııımıımııımmımmmm mı umumim ıııımmı muininim minimum I Bir Armatöre cevap:I t% İZ Devlet eliyle fert zengin edilmesin,JO?Devlet kendi idlerini kaabil olduğu kadar kendi müesseselerine yaptır
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • ı BU AKŞAMDAN İTİBAREN HER GECE i BEHİYE AKSOY ERCÜMENT BATANAY ERKÖSE KARDEŞLER VE HÜSEYİN İLERİ HER PAZAR VE ÇARŞAMBA SAAT 13 TEN İTİBAREN AİLE MATİNESİ MÜHİM NOT GAZİNOMUZ TURİSTİK DEĞİLDİR.REZERVA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • Bu haftanın Başyazısı:Demokrasi Jurnalcılan Yusuf Ziya ORTAÇ Bu haftanın hikâyesi:Eşek Taşları!Aziz Nesin Sanat Sayfası:Ümit Yaşar Eski Meyhanekr:Necdet Rüştü Ört Yorganı:Şemsi Belli MİLLİYET:8166
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • POMPALI GAZOCAGI j Satan Toptancı Tüccarlara Müjde En yeni teknik imkânlar sayesinde tekemmül ettirerek imal etmekte olduğumuz YILMAZ ve KAMER markalı Pompalı Gazocaklannın GAZ sarfiyatı saatte azamî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • DENIRBANK TASARRUFLARINIZDA GELİR REKLAMCILIK 2801 8132
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • AKARYAKIT NAKLİYECİLERİNE Şehir dahilinde yılda 5000 ton kadar Fuel Oil naklettirilecektir.Alâkalıların mesai saatlerinde Tel:No.27 37 91 e müracaatlan rica olunur.RENK REKLAM 525 8126
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • AWWWlifriHlENStf-JtETME&lÛZUtfMBBİÜ.A6A.ii£WûitE5İLİ(L?H.İJ0UE2AMAK«Rİ)A«M î)£fMt AL!ölA8ilil«İN.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • YARIN HAVA NASİL OLACAK?Karadeniz sahili bölgeleri-miz bulutlu ve yer yer hafif sağanak yağışlı olacaktır.Sığ caklık yükselecektir.Trakya bölgesi,kuzeyinde I bulunan serin ve yağışlı hava 5;Ş akımının
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • Soğuk hava depolarına konulacak yumurta İçin İmal olunan Yumurta Talaşı Unkapanı,AbdüVezelpaşa Cad.Noî 193 İstanbul Tel:21 35 67 MİLLİYET 8165
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • M I Trafik böyle düzelmez!I E T RAFİK nedir?Düşünüyorum,trafiğin tarifini şöyle buluyo-I rum:«Trafik,arabalara ve yayalara serbestçe kazasız belâsız seyr ü sefer edebilmek imkânını sağlayan kaidelerdi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • BİR BUDİST RAHİP,KENDİ KENDİNİ YAKTI Saygon'da caddenin ortasında cüppesine benzin dökerek ateşe veren rahip,din ayırımını protesto etti.SAYGON,A.P.Yaşlı bir Budist rahibi dün sarı cüppesini benzine b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • Çiftçiler ikramiye için yarışıyorlar DİYARBAKIR,ÖZEL Kızıltepe,Viranşehir ve Urfa'da ilk ürünün biçimine önceki günden itibaren başlanmıştır.Toprak sahipleri,Toprak Mahsulleri Ofisinin ilk satışı yapa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • Evlenebilmek için hırsızlık yapmış URFA,ÖZEL Askerden yeni dönen 26 yaşında İsmail Demir bir hafta İçinde şehirde 14 evi soymuştur.Pusu kuran polisler tarafından Şehitlik mevkiinde bir eve girerken su
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • 70 bin lira buldu 100 lira mükâfat aldı ÇORLU,ÖZEL Tekirdağ'da Vali Konağı caddesindeki lokantalardan birinde 7 buçuk lira günlük ücretle çalışan garson Cemal Türen,dükkânda bulduğu 70 bin lirayı sahi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • Balık tutmak için kavga ederlerken boğuldular URFA,ÖZEL Viranşehir'in Kale mahallesinde 18 yaşında Mehmet Aytaç ile 16 yaşındaki Timur Yıldız,Gölcük çayı kenarında balık tutma yüzünden kavga ederlerke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • HACILAR YEDİKLERİ pilâvdan zehirlendiler BUItSA,ÖZEL iznik İlçesinin Atiye köyünde Hac'dan dönenler için verilen ziyafette 6 kişi pilâvdan zehirlenmiştir.Zehirlenenlerden Osman Burhan biraz sonra ölmü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 12.06.1963
  • Turfanda karpuzun kilosu 20 lira İZMİR,ÖZEL Yılın ilk karpuzu dün İzmir'e gelmiştir.Kilosu 15—20 lira arasında satılan karpuzlar Mersin'den cehrimize gelmiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • ^ESAOVJSS" j BuRAOA ME ARA VORSUNUZ 2.tcAvak yapmağa m» GEUDlNlZ p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • BACAK.tCAOAR.DA OL-SAK vine Bu İŞi eecE(ı"Rir Ü)4üfi?«5(JB«f 3-19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • DEMİR YUMRUK OUCS PEVKAı^ADe BAŞAHU-İ MAREXET ETTifsJ AAA.A BAK.AO.W i BÜKSÜN NH VAPACAKSUS4 2.çok Siki OURAAAN» f.t^AZt/VV.NC Ü İT I ı s vTT n w x KAVÜSj^ kK Cif H ^e £7 öp*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • JOHNNY HAZARD AAıTV,1 Bu KADVo'ali.OS'Nı NED5W AMSRİKAUl' l^J KTMEK l'S_EUNOEKı OEÜLuERt ORT/XQ/iNJ KALCTC&NCAyA KA-OAR «STEOlJi' Ra.RAUASI OA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • BURA QA YOK.HİÇ\t-i AtZâ.LO»NlZ İSAAlMlZİ SO-SZABÖ-lR AAİYi'm EPEXOlAA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • ALLAHLtK ÂLİ BEY yAVOt GÖSTER ARK/knAŞV-i_GIMI KAKINA NE SÖyi_EDÎ-i ĞİNl HATlKi-A.N'OUUR.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • Çarşamba Rumi 1383 12 137?Muhır r«m Haziran Mayii 20 1963 JO VAKİT V AS ATÎ EZANİ GÜACI 5.28 8.47 o«)e 13.14 4.33 IklncU 17.14 8.33 Akaaiu 30.41 12.00 YaUi 22.44 2.03 lnuak 1.08 «U7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • üj£fe Miiiii'«f OMRKUBRMB Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Uhmiîhî Nefriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür:HASAN YILMAER Spor kumuldan Mesul Müdür:NAM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • İLAN TARÎFESÎ 0 2,3,4,5 İnci sayfalarda »antiml 30 T.L.ABONE TARİFESİ e)6.7 nei «ayışlarda süuUiu)25 TX.3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık 70 T.L.Düfllii.Nisan,Nlkalı,Vefat ve Tefekkür ilânları S sa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • SOLDAN SA6A:1 ölenin kalan malları;Anadolu Ajansı'nın rumuxu.2 Başıboş;Yiyeceklerden gayri İnsana lüzumlu,taşınabilir şeyler.3 Konuşmaya yardımcı yüz hareketleri;TERSİ İnanmış Eski dil)4 TER-Sİ kasapl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • ¦ft OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak,İsleriniz İyi Ulr yol* giriyor.YUzü uttı gtitocck.Siz de gayretinizi arttı rınız.&t KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Herkesi «mi atâka veya dostluk beklemeyiniz.Kendin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • ha-Yal-İSTANBUL RADYOSU 7)0 Açılış v« Kısa Ha berler 7.35 Salou Orkestraların dan 8.00 Haberler 8.10 Oyun Havaları 8.25 Çeşitli Müzik 8.40 Küçük konser 00 Sabah sarkılan 20 Melodiden melodiye 9.55 Kıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • KILIÇ BALIĞI 5)SITKI^ÜNERJ Kılıç balığı,denizlerde yaşayan balıkların en Ş alâka erkeni ve en heybetliyidir.Bu vasfı şüphesi/ki 3 kılıcından mütevellittir.Kılıcı list çenesinin uzama-3 sından meydana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • LADY CHATTERLEY'İN KIZI Yazan:Patricia ROBİNS ES] M/benini kim olduğumu söylemez.Ailesi de nereden bilecek?«Sir Clifford,»eni görmeyi İstemezse?«Pek zannetmem.İkisi de bir müddet kouıışmadılar.Connie,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 12.06.1963
  • MURAT DAVMAN'üi EN SON ve YENİ MACERASI ÜMİT DENİZ Birbirine çı.k uygun bir çift te*İ;ll ederdiniz.Daha fazla dayanamadı.Başını kaldırdı.Tekrar deminki tavrını takınmıştı.Meydan otur gibi bir baii var
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 12.06.1963
  • HAMAMBOCEGİNJ VE BÜTÜN EV HAŞERELERİNİ BE&LAMCIUK 2759 «133
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1963
  • Denizin altı artık karış YALDIZLI Bundan 307 sene evvel Hollanda'dan Batavya'ya gitmekte olan «Yaldızlı Canavar» adlı Hollanda teknesi Avustralya aahilierl açıklarında batmıştı.Dalgıçlar »imdi «Yaldız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1963
  • ÎİSîÂNBUl TILE FON 27 42 10 v SATILIK EMLÂK SAHİLDE Sat.4500 M2 arsa Kum burgaz Celallye arasında Londra asfaltı İle denize 100 metre cepheli 145.000 lira 44 99 47.SATILIK Fabrika binan Şişli Kagıthan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 12.06.1963
  • TARSUS YAZ ÇİMENTOSU' NUN Türk Standartları normuna uygun olduğunu gösteren belgelerden birinin fotokopisi aşağıdadır.AJtAŞtjBEU&fJt'tlr HEYETİ AîÖDOittÜSC Num.F&b.ve Cimi Num.«taıdıgı Tçr Numu/tcyi t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 12.06.1963
  • BU AKSAMDAN İTİBAREN HER GECE MUZA ÜYİİIC SÜRPİİİZİ HER PAZAR VE ÇARŞAMBA SAAT 13 TEN İTİBABEN AjL£ MATİNESİ MÜHİM NOT GAZİNOMUZ TURİSTİK DEĞİLDİR.REZjERVASYON TELEFON:44 95 69 TL'ögL J46BAÂ.M U TlfKE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1963
  • SATILIK KOMPLE DOKUMA TESİSİ Kullanılmış Çalışır Vaziyette Müracaat:Herdim Telefon:21 30 04 REKLAMCILIK:2853 8130
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1963
  • Polycolor Renkli Fotoğraf Laboratuvarları her marka renkli film banyosu ve renkli kart tabı için emrinizdedir.Türkiye'nin neresinde olursanız olunuz Posta ödemeli renkli negatif ve pozitif film isteye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1963
  • Ill 111 l.ll 1 II I I lin I IH I I I II 111 II LI I I II.Illll I M1IIIII I I I III II I Kill III 111 II I II IHI 111 II.Ill I llif 14 HAZİRAN 1963 CUMA GECESİ SAAT 21 den itibaren I I CADDEBOSTAN GAZİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1963
  • ÇAT Mevsime büyük şöhretlerle girdi.Çarşamba ve Perşembe geceleri İsrailli Amerikan Şarkıcı DAV SABATO'yu iftiharla takdim eder.LOS ÇATİKOSLAR her gece sizleri Çatı'da bekliyor.Tel:48 32 27 FAAL:4470
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAs Tel:44 08 35)Çıplak Vücutlar E.MartlnelU P.İNCİ:Tel:48 45 95)1 Biz de Arkadaş mıyız?T.Soray,G.Arsoy.2 Lekeli Kadın T.Gürsu,N.Koksal.KONAK Tel:48 26 06)1 Zehirli Hayat L.Turner
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 12.06.1963
  • Cleopatra filmi için harcanan para,Türkiyenin 1963 yılı Kalkınma Programını gerçekleştirmesi için kul/anacağı paranın onda birine eşittir "Cleopatra,LİZ Taylor,bugün New York'un Rivoli sinemasında «Cl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • D O G U 1VI GÜLER ve ERHAN ER-GEN'ER oğulları MU-RAT'ın Doğumunu Akraba ve Dos:laıına müjdelerleri 6 19fi3 Zeynepkârml MÎLLÎ VET:81W
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • TEŞEKKÜR Kızımız Ester Şaul'ıın hastalı-gırıın teşhis ve tedavisinde güs-ğ terdikleri dikkat ve ihtimamla î kendisini yeniden bizlere kazan-duan Zeynep Kâmil Hastanesi E Çocuk Pavyonu direktörü.Çocuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • AMBALAJ ve UCUZ TAHTA İŞLERİ yapanların DİKKATİNE!piyasaya yeni çıkardığı UCUZ AMBALÂJLIK LEVHALAR Kalınlık:3,2 mm.Eb'at:122x244 cm.KALİTELİ AMBALAJ yaptırmak istiyenlere büyük kolaylık ve menfaat sac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Kuleli Askerî Lisesi Komutanlığından 1 SC2 '964 öğretim yılı için Istanbulda Kuleli Askeri Lisesinin IV üncü ve V inci sınıflarına Maarif Vekâleti resmi Liseleri Ue muadeleti lastikli özel Liselerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Haftanın yeniliği Bu hafta da sayfiye ve plaj için hususi olarak hazırlanmış 100 Sealand pamuğundan mamul KLOKE ve MİRANDA EMPRİMELER Kloke Fi:16.SU TL.Miranda Fi:24.00 TL.BEYOĞLU i_FAAL 4463 8170
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • AYET DÜNYACA TANINMIŞ RADYOLARI PEK YAKINDA PİYASAMIZDA GENEL DİSTRİBÜTÖRÜ KEMAL GÜNEREN Saka Çeşme Sokak No.30 Sultanhamam İstanbul Telefon:22 99 46 İLÂNCILIK 889i 8145
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • SAYIN ÇİFT OLIVER Marka Dünyanın en meşhur kendi yürür BİÇERDÖVER'leri gelmiştir.SP 430 Modelin evsafı Hububat deposu Motor Takati Tabla genişliği 14 ayak 1600 Kg.93 Beygir S 150-liralık yakıtla 405 d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Yunan Başbakanı dün istifa etti Baştarafı Birincide Karamanlis hükümetinden «gerici» olarak bahsedilen mektupta cemiyet evlenmeden önce Yunanistandaki bütün siyasî mahkûmların serbest bırakılma,lan şa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Kliniklerin birleşmesi Başîamfı Birincide rek Senato kararının iptali İçin Danıştay'da bir dâva daha açmışlardır.Damştayın aldığı son tehiri icra kararı bu dâva ile İlgilidir.Birinci dâvayı genç Direk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • MOLLALAR Baştarajı Birincide mış,hükümet,dükkânlarını açmayacak kimselerin ruhsatlarını geri alacağını ihtar etmiştir.Umumî grev.geçen hafta vuku btilan kanlı ulayları protesto etmek rna sadile tertip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • ŞEHRİMİZDEKİ İRANLI ÖĞRENCİLER Şehrimizde okumakta olan Irani',öğrencilerden 1U kişilik bir grup,dün İran'daki olaylarla İlgili olarak Cai]c\jepe (eSnisuiosuo'x ^Hpu,nı3o(«3 yürüyüş yapmıştır.Filerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Koalisyonun CKMP kanadı çekildi Başturafı Birincide yardım edeceklerini açıkça söylemiş olmaları engin bir vazife şuurunun ifadesidir.CKMP yeni ekibi ile koalisyondaki turilıi görevini yapmağa devanı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Dün de 28 tankçının sorguları yapıldı Buşturajı Birincide kuvvet olarak fiilen katılan Tank oh ulu ile İlgili sanıklardan Mehmet Gür,Zeki Celep,Ergin Osmanağaoğlu,izzet Şener,Yaşar Korkut,Yüksel Erol,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • İNÖNÜ Baştarafı Birincide Kızılay Teşkilâtımı/Kızılhaç'la dört beş senelik turkla bir arada çalışmış,hem milletimizin şükranını,hem insanlığın itibarını kazanmıştır.Kızılay Teşkilâtı 1868 de rahmetli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • YENİ İTHAL ETTİĞİMİZ:Alman malı eksantrik 40 tonluk presler İngiliz taş kırma makineleri Alraan malı şahmerdan 70 Kg.DEXION Fermeneciler 36-Teh 4410 40 İstanbul 44 67 44 REKLÂMCILIK 2865 8169
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Sanayicilerimizin Dikkatine 19G3—19G4 devresi için;îsrail.Bulgaristan,Yugoslavya.Rusya,Romanya,Polonya,Çekoslavakya,Macaristan Anlaşmaları çerçevesi dahilinde muhtelif maddelerden İthalât yapılabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • İSTANBUL ANKARA Turistik seferler başladı.Gidiş dönüş biletlerde ayrıca '110 tenzilât Diğer hatlarda da büyük tenzilât Jet Turizm ve Seyahat Ltd.Şti.Tel:47 11 94 22 47 58 22 14 49 22 10 02 21 18 00 36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • BELEDİYELER YOL MÜTEAHHİTLERİNE AVEÜNG-BARFORD GREYDERLERİMİZ GELMİŞTİR Derhal teslim 56BG ekonomik ve güçlü dizel motoru 6 İleri 2 geri vitesli sanzıman Tamamile hidrolik bıçak kumandaları önde ilâve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • ARÇELİK ELEMAN ARIYOR Servis montörü yetiştirilmek üzere Sanat Enstitüsü elektrik veya motor bolümü mezunu,askerliğini yapmış ve 30 yasını geçmemiş eleman aranmaktadır.Dolgun ücret verilecektir.İstekl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • I POROTEKS SUNAR:l SAYFİYEDE HUZUR POROTEKS YALNIZ 485.URA Poroteks Kauçuk Köpüğü Fabrikası FABRİKA:Topkapı Gümüşsüyü Cd.No:l/A Tel:21 19 35 Merkez:Mağazası:Marpuççular Deveoğlu Yokuşu No.42 1,Tel:22
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • «V—«wwniwwi— m*msmri Bu modern çamaşır makina&ı HANIMLAR Arçelik,bu mükemmel çamaşır makinasını,bu kadar ucuza sizler için hazırladı.Artık her aite bir çamaşır makinasına sahip olabilir.ARÇELİK Genel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • PROPAGANDIST ELEMANLAR ALINACAKTIR:Kozmetik müstahzaratı propaganda ve satışında çalışacak becerikli ve faal elemanlar alınacaktır.Bu sahada tecrübe,iyi kimya bilgisi ve otomobil kullanma ehliyeti ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • TÜRK HAVA YOLLARI A.0.dan:1 Ortaklığımıza alt fevkalâde bakımlı 12 adet DC—3 tipi yolcu uçağı uçar vaziyetle satılacaktır.2 îhale kapalı zarf usulü ite 10 Temmuz 1963 Çarşamba günü saat 14.00 de Gumüg
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • SANAYİCİLERİMİZİN DİKKATİNE 10.cu kotanın 203 sıra numarasına dahil kaldırma,yükleme ve boşaltma işleri için makine ve cihazlara ait olmak üzere Odamız emrinde bir mikttır tahsis bakiyesi mevcuttur.Ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • Irak'ta Kürtler'le Buştarafı Birincide PLÂNLAR AÇIKLANDI İrak hükümeti dün ilk defa olarak,Kürtlere ademi merkeziyet esasına dayanan bir idare tanınması ile İlgili hükümet plânı ile Kültlerin bu plâna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • SKER1 VALİNİN İHTARI Bağdat Radyosu dün Şimali Irak Askeri Valisinin tebliğlerini okuyarak.14 Temmuz ihtilâlinden sonra Kerkük şehrine iskân edilenlerin derhal şehri tahliye etmelerini,Polis ve Ordu b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 12.06.1963
  • TRAFİK KARARI Baştarafı Birincide İyi olurdu.Htanbul trafiğini düzenlemek her yerde olduğu gibi uzun vadeli bir etüd işidir.Asla bir sihirbaz marifeti değildir.Zamansız ve lüzumsuz müdahaleler İlerde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 12.06.1963
  • NEDlM'e 21,ERGUN'a 15 GÜM CEZA.F.Bahçeli futbolcu sezon sonuna kadar oynayamayacak ANKARA,ÖZEL MERKEZ Ceza Heyeti,dünkü toplantısı neticesinde F.Bahçeli Nedim'e 1 ve G.Saraylı Ergun'a 15 gün nüsabakad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • 14 kişi 13 maçı bildi ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun 40.haftasına ait birinci tasnif dün sona ermiş ve 13 ma çı 14 kişinin doğru tahmin ettiği anlaşılmıştır.Diğer derecelere alt miktarlar şöyledir:12 bilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • feVri" ıftıı'f aVıı' rtV ı.'ı J-v ı i wVirriift 'MmiV ta w,~w-w V *ıfrWİ^ i Marmara Kupası bisiklet yarışları dün »abalı başlamıştır.Kesimde,bisikletçiler Topkapıdan lıareket ederkeu.İlk etabı Çalışka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • AYVAZ'IN BURUN KEMİĞİ KIRILDI KONYA,ÖZEL Dünya Greko.Romen Güre?Şampiyonasına hazırlanan Kâzım Ayvaz'ın burun kemiği kırılmıştır Dün,çalışma sırasında Mustafa Sayar İle minderde İdman yapan millî takı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Balkan Basketbol Şampiyonasının tarihi değişiyor Basketbol Federasyonu dün Yunan Federasyonuna bir yazı göndererek,«Balkan Basketbol Şampiyonası hin tarihlerin yeniden tetkikini istemiş ve şampiyona i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • YARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Sahip Plase:Hüma,Külhan Sürpriz:Tarab İKİNCİ KOŞU:Favori:My Valentina Plase:Do re ml,Ferd Fair Sürpriz:Nuray ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori-Akgiil Sürpriz-Urağ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Yüzmede 10 rekoru Resmen tescil edilen derecelerden yedisi Japonya'ya,üçü Avustralya'ya ait.İtalya bisiklet turunu Balmamion kazandı ÜNYA Yüzme Federasyonu bu sene Japonya ve Avustralya'da kırılan BAL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Federasyoı^Sebes'ten acele cevap bekliyor Futbol Federasyonu.milli takım teknik direktörlüğü için teklifte bulunduğu Gustav Sebes'e dün bir telgraf çekerek gelip,gelmeyeceğini bildirmesini İstemiştir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Feriköy Cumaya 4000 kişilik tesis açıyor Feriköy kulübünün 4000 kişilik spor tesisi ve açık hava sineması Cuma günü saat 14.30 da Şişli Kaymakamı Mahmut Kemalettin Gürlük tarafından açılacaktır Aynı g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Bulgaristan Fransa ma* çını 3 Türk idare edecek Avrupa Kupasına dahil Bulgaristan Fransa maçını Faruk Takı,Nejat Şener ve Doğun Babacan üçlüsü İdare edecektir.Ayrıca Muvehhit Afir.Orjıaıı Gönül ve Mus
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Çift devreli lig usulüyle yapılacak olan müsabakalar 22 Haziran'da başlıyor TÜRKİYE Amatör Futbol Şampiyonasının finalleri 22 Haziran'da Konya'da başlayacaktır.Futbol Federasyonu çift devreli lig usul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Temsili mahiyette yapılan müsabakaların 5'ini ittifakla kazandık Kaplan tuş yaptı.Büyük berabere kaldı,Yener ise mağlûp oldu Yavuz BAYRAKTAR AMERİKALILARLA yaptığımız temsilî güreş müsabakalarının iki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Hamrin JuvenKts'a gidiyor.Can Barttı'nun durumu lıelli değil.ı Fiorenima,iki Brezilyalı ile anlaştı m SVEÇL1 sagaçık Hamrin 1 IJuventus'a satmağa kararlı olan Fiorentlna,iki gizli transfer yapmıştır.İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • Milliyet RESİMLİ KISA HABERLER italya'da bir turnuaya davet edilen Beyoğluspor Genç takımına Futbol Federasyonu tarafından izin verilmiştir.Altay Fenerbahçe maçının hakem ve müşahitleri,müsabakanın no
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 12.06.1963
  • i milli licde Şampiyonluk kaderine tesir edecek maçlardan biri 20.00'de M.Paşa'da GALATASARAY Ç3P Takımında yerini alacak olan Metin "Formdayım,dedi MİLLÎ ligin onbirinci haftası bugün Mithatpaşa stad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor