Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • 3'LER MOSKOVA'DA TOPLANIYOR WASHINGTON.A.A.A.P.RADYO Ba;kan Kennedy,ingiltere Ba«fcjâkam Harold Macmflan ve Sovyet Ba^cakanj JÇıusçev'lf nükleer •Jpvi*?¦mrrlerin İTısa zamanda durdu rulmanı rçifı yakı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • REŞAT ÖZARDA'nın İFÂDESİ ALINDI ANKARA,AAilgililerden verilen bilgiye göre 20-21 Mayıs olayları münasebetiyle hakkındaki bâzı söylentiler dolayısiyle Aydın Milletvekili Reşat Ozarda,dün Ankara Sıkı Yö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • "Zafer,gazetesi süresiz kapatıldı ANKARA,AA.Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığının 32 numaralı bildirisi şudur:«Efkârı bulandırıcı ve kitleleri teı_5if edici neşriyatından ötürü «Zafer» gazetesi süresiz o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • Harbokulundaki sanıklara son tahkikat kararı dün tebliğ edildi ANKARA,A A.Harb Okulundaki sanıklarla İlgili son tahkikat açılma kararı hazırlanmıştır.Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığının bu konudaki 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • DURUM REVİZYON MESELESİ TT ABINE'DEKI revizyonun,dört Bakanın değiştirilmesi su-I f\retiyle gerçekleştirilmek istendiği anlaşılmaktadır.Bunlar-i dan Ulaştırma Bakanı Öçten ile Milli Eğitim Bakanı Hati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • Bir kadın çifte kalb ameliyatı olacak ANKARA.ÖZEL Münevver Sava;adında 31 yaşlarında evli bir kadın,önümüzdeki hafta İçinde Hacettepe Hastahanesinde çift» kalb ameliyatı olacaktır.Ameliyatın,Türkiye'd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • Kıbrıs Meclisi Rum Başkam,Anayasanın değiştirilmesini istedi LEFKOŞA,TEKİN YÜKSEL bildiriyor Kıbrıs Parlâmentosunun Rum Başkanı Klerides «Cyprus Today» adlı dergiye verdiği beyanatta.Anayasanın Rumlar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • 3S¥,o PEYNİR EKMEKLE YERSEK.Akıl hastahanelerinln tertipledikleri,hastalara ait gösterilerde sık sık tekrarlanan bir topsöz vardır:Allah'ın insanlara en büyük lııtfu akıldır,diye.Bu arada yine verilen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • 28 YALİ'YE DUN PLAN ANLATILDI Bekafa "Gelecek seçimler için değil,gelecek nesiller için çalışmalıyız,dedi BEŞ Yıllık Kalkınma Plânı ve 1963 yılı plân tatbikatıyla ilgili 21 valinin katılmasiyle yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • AV/DIIPA f*M7Ell Beyrut'ta yapılan Avrupa Güzellik Kraliçeliği AVKUrA V^UZ-tLI yarılmasında,17 rakibe»!arasında,Norveç gti-Eell Mette Stenstad birinciliği kazanmıştır.Yeni Avrupa güzeli yeşil gözlü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • Irak'ta Kürtlere Karşı askerî Harekât başladı İsviçre'deki Kürt liderler iç harbe karışı Imamasını istedi BAGDAD,A.P.A.A.RADYO IRAK Hükümeti dün memleketin kuzeyindeki âsî Kürtlere karşı askerî harekâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • 21 sanığın daha dün sorguları tamamlandı Aydemir,bâzı sanıkların tevili karşısında arkadaşlarım itham etti ANTLARA,AA.21 Mayıs olayları sa-JL\3 nıklarının yargılanmalarına dün de Mamak'ta Biı Numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • Belediye Sarayı havuzuna para atan k.zlar hemen evleniyorlarm.ş!Gazetelerden)YAZISIZ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • Yeni trafik yönleri sürat sağladı Kİ gündenberl tatbik edil-I meye başlanan yeni trafik istikametleri oldukça devamlı bir trafik akımı sağlamıştır.Değişen yaya geçitleri ve istikametler,vasıta kullana
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • JACK LONDON GÜNEŞ ÇOCUĞU Çeviren:BÜLENT ÖZÖN Bu romanın kahramanı David Griffin kişiliğinde «Demir ökçe» ve «Martin Eden» yazarının maceraya susamış haksızlıklarla savaşı ülkü edinmiş benliğinden bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 11.06.1963
  • Karasapan istifa etti Eğitim Bakanı oldu Devlet Bakanı Ağanoğlu u İstifa etmedim dedi ANKARA,ÖZEL MİLLÎ Eğitim Bakanlığına ibrahim öktem getirilmiş,Basın Yayın ve Turizm Bakanı Celâl Tevfik Karasapan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • Münihli Hans Efes yolunda 9 MüııHı'li Hans Bamberger ya* tatilini Türklyede geçirmeğe karar ver di.Efes'e kadar gidip M t cm Ana'nın evini ziyaret edecekti t Otomobiline bindi Edlr ne hududuna geldi.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Siyasî Partiler ve Demokrasi SIVASI Partiler,halkın politik arzu ve isteklerinin milli irâdeye vonelmesini e çevrilmesini »ağlamak amaciyle kurulurlar.Bugün Turk ai.mriası ola
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • BÜRO ARANIYOR Galata'da 3 veya 4 odalı mefruşatsız bir büro acele aranmaktadır.Müracaat:44 67 04 44 15 12 İLÂNCILIK 2»23 8103
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • inşaata teslim ÇİMENTO satılır.Tel:44 06 96 44 83 27 Demiroz.Tersane Cad.Malzeme han No:203 204 Galata FAAL:4436 8098
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • TCRKiYE'nin pirinç ziraatindc son seneler artında belirli bir artış olmuştur.Filhakika 1!pirinç zi-raatine ayrılan arazinin genişliği 24 bin hektar ı iken,bu miktar I!de 70 bin hektara kadar yük-ı m I
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • İZMİR'DE PAMVK 6 KIRIŞ birden yükseldi l/MIH.ÖZEL I/MIR Borsasında pamuk Hatları dun 6 kuruş birden yükselmiştir.Piyasada a ;ılı ta Iff kurumlan muamele güren standart I pamuklar.Borsa kapanırken ViK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • günlük altiisi fhatlari Cumhuriyet «11.10 r-»1.20 40)lîcsat Ura 1.12.00 132.50)Hamil I.İra Î'S.OO SW.00 ayni)İngiliz Kral 113.00 11340 a.vnl)Frartstı Napolyon 91.00 »2.00 syni)24 ayar külçe altın 13.6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • Kütük ve ülmaşın ithâli ile ilgili bildin yayınlandı SANAYİ BAKANLIĞI İO Haziran 1963 tarihli dünkü Resmî Gazetede "çıkan bir bildirisiyle,kütük ve filrnasin tahsislerinin hangi ölçülere göre yapılaca
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • 1,8 VEYA 2,6 MİLYON DOLAR Türkiye'de şekerin İmalât fiati ton hasına 2t6 doiar civarındadır.Dünya seker piyasasında fiatların halen 24ö 260 dolar arasında oynadığını belirten yetkililere göre.cTiırkiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • Derhal 60 bin ton seker ihraç edeceğiz Dünya piyasalarındaki çok yüksek Hatlar sayesinde,asgarî 1.800*000 dolar sağlanacak ANKARA,ÖZEL $EKER istihsalindekı azalma sonucunda dünya şeker fiatlarının hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • Vücudunuzu fevkalâde saran ve mükemmel bir endam temin eden modeller en son Avrupa ve Amerika kreasyonudur Her mevsimde giyimde zerafet yaratır.Mamullerimizi K a z o a mağazalarından v© büyük tuhafiye
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • İLÂN Şirketimiz Ankara Bölge Müdürü Ferit KROMER,Şirketimizden ayrılmış olmakla,mumaileyh adına Şiıketimizee tanzim ve itâ olunan hil'unıuın vekâletnameler iptal olundueundan,aşağıda tarih ve numarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • AKARYAKIT NAKLİYECİLERİNE Şehir dahilinde yılda 5000 ton kadar Fuel Oil naklettirilecektir.Alâkalıların mesai saatlerinde Tel:No.27 37 91 e müracaatları rica olunur.RENK REKLAM 524 8120
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • Cünde6saaf İNGİLİZCE KAMPI MRETSJZBRO$l/R ÎSTEyi'NJZ yERlERPOLMAK OZEKEP.R GRAPHO ENGLISH BATI DİLLERİ OKULU Sıraselviler cad.50 TAKSİMj OAtrrtıo İkmâl MtiiiAzt REKLAMCILIK 2840 80S9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • yıkarhak d^il itiE YIKAMAK W£ 1 SHAMPODOR saçlarınızda kepek bırakmaz SHAMPODOR saçınızın dökülmesini önler SHAMPODOR saçmızm besleyici yağını korur SHAMPODOR saçınızı canlı ve parlak yapar T LİKİD'lİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • 40 GÜNLÜK Muhteşem Avrupa ve Amerika Gezisi Milyarderler gibi HİLTON otellerinde kalarak 3 gün VİYANA 2 gün NİYAGARA 4 gün PARİS 3 gün MONTREAL 12 gün NEW YORK 2 gün WASHİNGTON 1 Gün PHILADELPHIA ve L
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • iiMininiiMmiiiiiimmiii ııııııttııtıııtif ıı muit minimi ASRI BUNDAN yirmi otuz yıl önce Türkiye'de en çok moda olan kelime asri idi.Taşra şehirlerinde yeni yeni boy atmaya başlayan sinemalar,hemen kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • Mayıs ayında Şehrimize 6974 Turist geldi Mayıs ayı içerisinde şehrimizde kara yolu ile 3303,deniz yolu ile 1605,demiryolu ile 2060 turist gelmiştir.Belediye Turizm Zabıtası tarafından yapılan açıklama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • BİR PASTAHANEDE HU 5 GRAM ALTIN BULUNDU Kadıköy Kuşdili caddesindeki Mistik Pastahanesinde içinde 1615 gram altın bulunan bir paket unutulmuştur.Garsonlar tarafından bulunan paketin.Kazım Ekmekçi adın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • İKİ ACEMİ DENİZCİ ÖLÜMDEN KURTULDU Necati Uzun ile Erol Püskün isimlerinde iki arkadaş evvelki gün Samatya'dan kiralayarak denize açıldıkları handalla akıntıya kapılmışlar ve Mudanya'dan istanbul'a ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • TAŞLITARLA'DA SABİN AŞISI TATBİKATI Taşlı tarla'da çocuk felcine karşı Sabirı aşısının ikinci tatbikatına,dün saat 9 da başlanmıştır.Birinci ''Şisı 'j.lan 14.300 çnuk,3 er damla c.lmak üzere ikinci aş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • ETİKETSİZ SATIŞ YAPAN BEŞ DÜKKAN KAPATILDI Geçtiğimiz Cumartesi ve Pazar günü yaş meyve ve sebze satan dükkânlarda yapılan koıurollarda 5 dükkân kapatılmış,faturasız inal satan,etiket kullanmayan,yoll
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 11.06.1963
  • SARAYBURNU ÖNÜNDEKİ KAZA GÜÇ ÖNLENDİ Kadıköy iskelesinden s aat İÜ.30 da hareket eden Şehir Hatlarına ait «Turhan yolcu vapuru sis yüzünden,Sarayburnu açıklarında «Umu» vapuru ile çarpışma tehlikesi a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • YARIN AKSAMDAN İTİBAREN HER GECE MUZAFFER AKGUN VE BÜYÜK SÜRPRİZİ HER PAZAR VE ÇARŞAMBA SAAT 13 TEN İTİBAREN AİLE MATİNESİ MÜHİM NOT GAZİNOMUZ TURİSTİK DEĞİLDİR.TELEFON 44 95 69 TÜKEL REKLÂM 7 8088 îl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • TÜRK PİRELLİ LÂSTİKLERİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR Aşağıdaki şartlar dahilinde izmit'teki fabrikamız teknik servislerinde çalışmak üzere genç elemanlar tecrübe sahibi olmaları mecburi değildir)aranmaktadır.ŞAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • İTHAL MALI Galvanizli ve Siyah Fitings satılacaktır 1.Galvanizli ve siyah muhtelif eb'at ve muhtelif cinsten büyük miktarda Batı Almanya menşeli FİTİNGS kapalı zarfla teklif almak suretiyle satılacakt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • t^AHMN PEVLEÎ ÎPARE E TME(C KOlAY İANU HAKLlilNlZ fTENpıMlZ-MHATİNiZı FEDA Efchftö sunuz:Bumewiekst ı\ÎH.ET&AflNlZDA JİZİ 0 VAW)M WMJEY0|C.V VE SAFÎ-M BöyifcE,SAMI WJIH-DAH HADÎSE-LEHLE PE MACA «ACAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • PEKİV ASANSÖR.su ADAAA e VBT.NEREYE yMİŞ BE.GtpıyoR SİNCİ KA ŞIMOI S.A ÇIKIYOR TABİİ eW,BEN MISApir filan OLMADIĞIMA GÖRE ASANSÖRE AAEM AYIP OLUR M^P-HAL.DE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.Müdürlüğünden Fabrikamıza askerliğini yapmış Kimya Yüksek Mühendisi alınacaktır.7244 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince tayini yapılacak olan isteklilerin fab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • TÜRKİYE DEVRİM DİYANET SİTESİ YAPTIRMA DERNEĞİNDEN 1.Sitemizin 3 üncü bölüm İnşaatı birim fiatları müteahhit tarafından teklif edilmek üzere ihale edilecektir.2.Müteahhitler giriş belgesi almak üzere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • î ilSSSiSS!YÂRIN HAYA HASIL OLACAK?İç Anadolu,Doğu Karadeniz,Doğu ve Güneydoğu bölgelerimiz bulutlu ve değişik yönlü hava akımı etkisinde kalacaktır.Hafif ve yer yer olnjak üzere sağanak yağışı muh te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • 7 Tâli'siz güzel BİR şazetede Yeniköy'de Boğazm saray denilebilecek kadar ğ güzel binalarından,eski Sadrazam Prens Sait Halim Paşa f yalısının Turizm Bankası ile bir Alman kumar mütehassısı E arasında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • FRANSA'DA «BEYAZ KADIN riCARETİ-PARIS,A.A.Genç Fransız kışlarını,parlak iş vaadlerinde bulunarak Afrika'ya sevkeden ve sonradan fuhuşa zorlayan büyük bir «beyaz kadın ticareti» şebekesinin meydana çık
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • 3 kaçakçı sokak ortasında tabanca ile düello etti GAZİANTEP,ÖZEL Sabıkalı 3 kaçakçı dün sabah şehrin en işlek caddesinde tabancalarla düello etmiş,çarpışmada iki kişi yaralanmıştır.Suburcu caddesindek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • Antalya'da yaz mesaisi başladı ANTALYA,ÖZEL Havaların ısınması üzerine dün sabahtan itibaren Antalya'da yaz mesaisinin uygulanmasına başlanmıştır.Valiliğin emrine göre resmî daireler çalışmaya saat 7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • İngilierede bir Adres defteri "Kiralık kızlar» ı Ele verdi LONDRA,AA.Meydana çıkarılan bir «kiralık kızlar» şebekesi ile ilgili olarak Scotland Yard memurlarının eline geçen bir adree defterindeki isi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • Kiraz Bayramında «Kiraz Gelini» seçildi İZMİR,ÖZEL Kemalpaşa Kiraz bayramında dün 10 çiftin nikâhları kıyılmış bu arada bir de «Kiraz Gelini» seçilmiştir.Havanın iyi olması sebebiyle erken saatlerden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • Zil sesi,Londra hava alanında panik yarattı LONDRA,A.A.Londra hava alanında bir köşeye yığılmış bavullardan birinden bir zil sesinin duyulması paniğe sebep olmuştur.Geçen hafta aynı yerde bir infilâk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • Kardeşini yaralayan eniştesini,taşla öldürdü izmir,özel Bir genç,ayrı yaşadığı karısını kaçırmak isterken kayınbiraderi tarafından başı taşla ezilmek suretiyle öldürülmüştür.Cinayet,önceki gece Selçuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 11.06.1963
  • Sivas Müftüsü,İlahiyat sınavına girecek SİVAS,ÖZEL Müftü Turhan Dursun,orta dereceli İmam Hatip Okulu sınavlarına girmek için dün Kayseri'ye gitmiştir.Aydın müftü kendi kendini yetiştirmeye kararlı ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • WMmmi-WuXXmiim I $ANA feUÜTT=EN V BİR.OAHA 1 NUNİK bon ^CUK ABf~.SB PB 1 BUVUOUGUW zam am,oe^evi^.BAK BANA.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • DEMİR YUMRUK ûSıesu fi^KiBi.eotr.ia js/u.oıkWkbn Bütün hunsfiİMi GOSr&zıfZ-4-19 kS li ÖÖJÛr İffi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • 'WmMMW$IM%lffi^ yATMAMiz^ı.A.ZIM VARtN SABAH I kJZUN SiR UÇU ŞA çiKAcAĞrz.DİNLENMEZ.SEW:OAVANA-IVAAWZ.BUMu DA ATVAT.İTl .AN CASALARD» İŞİMİZ toeı^AŞiRO» T.MOSKOVA elZDEM PAX DALAN AMAVAcAicn—mi'tva;N\
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • GECİte/SAH İLE X VENI* L-EKSlVOfJ İÇt'N ÇAUŞAAAVA 8A9UNORUZ.MEPiMfZDEN GAVTIET BEKi-İYORU/VA.KABA ICOt-EKSlVON «CİM SAKiN ETRAPA BÜK ŞEV SOVUE.AAE.MERAK* ETME j PATRON ON.UAR.KIZLARDAN AT VARIŞINDAN V
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • ALLAH UK ALİ BEY rn/7 y ayaklai SkSA«ANiN j üı_ü-NÜ VERl-EJeE OOKME-CEKET ORAVA ASll_WAX-PABUÇLARINI"'OA Dl$A»VA ÇIKAR-V" OH 6EVGILIM SEN* BU.GÜNLERDE FAXLA ÜZÜYORUM OEÛİL Mt.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • Hicri 1383 Muharrem 1» VAKİT r.ün«f İkindi Aktara Yatn İmsak SALI 11 Haziran 1963 VASATİ »28 13.13 17.14 20.41 22 43 2.0» Rumt 137* Mayıs I* İZANÎ 8 48 4.33 833 12.00 2.03 6.28
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magazin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • İLAN TARİFESİ ABONE TARİFESİ 2,3,4,5 lnd seyfalards santimi 30 T.L.O 8.7 ad sayfalarda santimi 29 T.L.3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık t 75 T.L.Düjtün,Nisan,Nikâh,Vefat v» Teşekkür Uânları 5 santi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • SOLDAN SA6A:1 Bir isi en iyi tekilde yapacak hale gelmek üzere Çalışmak,alışkanlık elde etmek.2 Bir meyva;Elçi.3 lEski yazıda bir tekil;TERSİ kuvvetU arzu.4 Halk dilinde nikâhlı karı manâsına;Bir nota
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • 2H f-GLl+M,OĞLAK BURCU 122 Aralık 20 Ocak!Geçmişi tazelemeyiniz,Bugünkü hit hayatınıza zararlı oluyor.$h KOVA BURCU [11 Ocak 19 Şubatı GU/el bir toplantı sizi adeta me»'ut edecek.Tanışacağınız İnsanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • v;~xÖ*.İSTANBUL RADYOSU 7.30 Acılı* va kıta haberler 7.35 Hafif müzik 8.00 Haberler 8.10 Türküler 8.25 Çeşitli müzik 8.40 Küçük konser 9,00 talanbulun test 9.10 Melodiden melodiye 9.55 Kısa haberler 1
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • I FARUK YENER l'IMIIllllllHllinillllIMHIllIlMIIIH Müzik anlayışı,«yifiWl *e erimi yönünden pel-3 I dik,seldik tuhaf bir ortama ulaştık.Türkiye radyoları 9 E bu tuhaflığı butun özellikleriyle yansıtan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • LADY HATÎERLEYİH KIZI Bu çocukça hitap ve kucaklama Connie'yi goz yaş» larına boğdu.«Seni tekrar evde gördüğüme çok sevindim.ısımdan sonra üçü de sofraya oturup Conuie'niıı pişirdiği rozbifi ve harpte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • îja&j'j ŞİMDİLİK S4QS/L/iejî M İZ iN AÇILMASINA K.$MfZ,POLİSTEN DmZMATAM 8AŞ XA PBZOMz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 11.06.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI ÜMİT DENİZ Düşündü.Hem de dikkatle dügündfl.Hayır,yok.Ümitsiz kaimi} bir âşığın marifeti olama* mı bu?Cesaretle göllerimin İrine baktı:Hayatımda hiçbir erkek bu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 11.06.1963
  • ISTANBUL f E t EFÖ N 27 42 10 A JtiK A R A SATILIK EMLÂK BUYUKADADA acele satılık arsalar.Maden tarafında Kurağa.mevkiinin en güzel arsalara sahibi eliyle,birisi denir kenarında çok büyük,muntazam kuy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1963
  • 14 Kişilik MİNİBÜSLER satışa arzediirniştir DERHAL TESLİM BOL YEDEK PARÇA MUNTAZAM SERVİS TEDİYEDE AZAMİ KOLAYLIK MEHMET KAVALA Galata Nesil Han İstanbul Telefon 44 7554 Telg:LAMET İstanbul İLANCILIK:
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1963
  • Devlet Hastanesi Baştabibliğinden 1 Tokat Devlet Hastanesi ihtiyacı için satın alınacak olan 97)kalem ilâç ve sıhhî malzeme 125595)lira 25)kuruş bedelle kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1963
  • TARSUS NUN Türk Standartları normuna uygun olduğunu gösteren belgelerden birinin fotokopisi aşağıdadır.CİMİM T O S ft ö Rt Btilgc Nt .Num,Fed.ye Cim» 5fAJByfe!rM. S»J?»Ç Hm».yer MN^.Huwurwyi alam #Aİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 11.06.1963
  • Siirt hâlâ o kurak tepenin yamacında Siirt hâlâ taş tağ ev„.çıplak çıplak tepe HAÇI KArQlLAmASI lisanı,kadınların çıkardığı »esleri aksettlrse 4e tiz* ektarıversem.Başı örtülü kadınlar Hac'dan dönen b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • KOCASINDAN AYRİLAN JANE POWELL TEKRAR ESKİ HAYATINA DÖNDÜ "ÂHaha şükür dans edebiliyorum» SHOW isinin değişen durumu hakkında konuşan Jane Powell «Allalıa şükür,hâlâ şarkı söyleyip dans edebiliyorum.d
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • Hokkabaz Elektrikli Kukla Herkesin Sevgilisi Hakkı Molla Tel.44 77 75 Çlkmassa 44 8018 MİLLİYET:8084
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • mMODID Halk tipi su tasfiye cihazı Çay ve şurupların gerçek rengini sağlar.BASIN:9555)8080
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • Bab-ı-âll dedikodularını.Dünya sosyetesini ve meşhur Amerikalı artistleri anlatan BİR KADIN GAZETECİ Kitabı fırtınalar yaratıyor.Yazan TÜRKAN TÜRKER Umum Tevzi Yeri:BATEŞ MİLLİYET:8097
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • KOTA 105 Kâğıt lisansı alınır.Müracaat:44 79 71 MİLLİYET:8085
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • Bayanlar dikkati ÇİL SİVİLCE OOÖUM LEKELERİ ve ERGENLİKLERE KARŞI SAVAŞ ÇİL İLÂCI İLANCILIK:2751 8109
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldızda)Okulumuzun öğretim,muhasebe ve diğer servislerinde görevlendirilmek üzere imtihanla ve memurin kanununda yazılı şartları haiz maaşlı ve ücretli memur alınacaktır.İm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • Askerî Hava Lisesine Öğrenci Alınacaktır I 1963-1964 ders yılı için Askerî Hava Lisesinin I,II ve m.sınıflarına öğrenci alınaçaktır.İsteklilera Şartlan Askerlik Şubeleri,Orta Okullar,Liseler ve Askerî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • YARIN AKŞAMDAN İTİBAREN HER GECE BEHİYE AKSOY x VE ERCÜMENT BATANAY HER PAZAR VE ÇARŞAMBA SAAT 13 TEN İTİBAREN AİLE MATİNESİ MÜHİM NOT,GAZİNOMUZ TURİSTİK DEĞİLDİR.TELEFON 44 95 69 5»r TIKfcL REKLAM:8
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • Ruhunuza hitap eden yeni bir ses.Kıymetli ses sanatkârı GÜNERİ TECER,ı ill mmmmi PLÂKLARINDA OKUDUĞU PT152{ GEL GÜZELİM SEVDALIM İNAN SEVGİLİM İNAN DT İMİ GÖNÜLDE BU SALTANAT lüü AKŞAM OLDU SÖYLE NEDE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • OTUZBEŞÎNCİ HAFTADA SPOR TOTO İKRAMİYESİ KAZANANLARIN NAZARI DİKKATİNE Otuzbeşinci hafta Spor Toto ikramiyesi ödemelerine devam edilmekte olup,Başbayilğimize bağlı bayilerden oynıyarak ikramiye kazanm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • ALÜMİNYUM KÜLÇE M.OESARveORT.Galata Tersane C.48 İLANCILIK:2913 8110
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • Bu akşamdan itibaren WiT Sinemasında Umumî TT ENİ IVSİE&ESKk.istek üzerine İTALYAN NİKAHI Gösterilecektir.Divorce a I'italienne)İLANCILIK:2938 8104
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Çıplak Vücutlar E.Martinelli F.İNCİ Tel:48 45 95)Bir Milyonluk Macera E.Efekan» N.Esen.KONAK Tel:48 26 06)1 Zehirli Hayat I*.Turner R.I.2 Yüz Çehrell Sahtekâr V.Ga
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 11.06.1963
  • YEMİ BİR MACERASI Hollywood şöhretlerinin çoğunluğu yaz aylarını Avrupada İtalyan ve Fransız Riviera'Iarında geçirirken bu şöhretlerin isimleri etrafındaki dedikodular da,Akdeniz sahillerinde ağızdan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • ÖZGÜli İDE ile LÜTFİ TOKEH nişanlandılar.10,6/1963,Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • w—w—«ıımmıım—nu MEVLİD Sevgili eşim ve haL ami2 EMEKLİ LiSK MÜDÜKÜ Riyaziye Hocası YUSUF ZİYA ÖNER'in vefalının 40 inci günü münasebetiyle aziz ruhuna ithaf edilmek üzere 12 Haziran Çarşamba günü akka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • in ımnv mnmmammmommmjı.ıııjummıgvmmmme;TEŞEKKÜR Çok kıymetli eşim,sevgili babamız Eczacı ALİ KEMAL TANIN ani vefatı dolayısi.vle,bizzat cenazeye gelen,çelenk gönderen,telgraf ve telefonla teessürlerim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • ODUN ALINACAK Stttnerbank Defterdar Fabrikası Mahdut Mesuliyetli İstihlâk Kooperatifi Müdürlüğünden üyelerimizin 19tJ3 1964 kış mevsimi odun ihtiyacını karşılayabilmek için müteahhit namı hesabına ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • KOPUREN ŞARABI HER PARL1YAN ALTIN DEĞİLDİR.HER KÖPÜREN DE ŞAMPANYA DEĞİLDİR ALTIN KÖPÜK TÜRKİYEDE İLK VE TEK TABİİ ŞAMPANYAOIR.ŞlŞESl 30 TL.DIR.GİDER VERGİ 15 LİRA DAHİL 35 İDANBERr KALİTELİ ŞARAPLARI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • 28 VALİ'YE DÜN PLÂN ANLATILDI Bnşlarafı Birincide Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarı Ziya Müezziııoğlu da bir konuşma yaparak iç ve dış finansmanın idmanlına yakın kısmının temin edildiğini belirtmiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • KAVEL'İN 6 İSÇİSİ NEZARETE ALINDI Istinye'dekri Kgvei "İFabıikHMiHİa 6 ilcinin Uîfeil çıka:'Iom^i urtrifip greve teşvik etlikleri iddia edilen fi Kavcl işçisi,dün nezaret altına ahnrn ı $1 j ı iddiaya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • Bakanı mahveden manken"Kabahai güzelliğim.dedi LONDRA,Ajanslar Eski İngiliz Savunma Bakanı John Dennis Prol'umo'nun mahvolmasına sebep olan manken Christine Kceler dün Kaz.e!ecılere «Bıiliııı mesele b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • MACMİLLAN.TAHRİKAT AÇILMASINI İSTEDİ Barbakan Macmillan chın Profumo skandali hakkında derhal tahkikat açılmasını emretmiştir Tahkikatı tngiltsrenin en yük;k adli şahsiyeti Lord Dilhorn idare edecekti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • Siyah ana babanı» çocuğu beyaz oldu izmir,özel Siyahi ana babadan olma beyaz çocu':bir aile için mesele ohırır/ıur Çocuğur beyaz olması üzerine ba3.mahkemeye müracaat ederek kan muayenesi yapılmasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • Irak'ta Kürtlere karşı askerî harekât başladı Baştarafı Birincide villere ihtar edilmeden ateş açılacağı,nı bildirmiştir.Sıkı Yönetim Kumandanlığı Kürt birliklerini saklıyacak veya onlara yardım edece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • 21 sanığın daha sorgulan tamamlandı t Baştarajı Birincide diasında bulunarak,Anayasa Kamtnutıun bârı maddelerinden bahsetmiş ise de,bu iddiaya karşı talep ve mütalaası sorulan Savcılık makamı,sanık ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • AMERİKAN İf ŞOFBENLER Kireçli,paslı,çamurlu şuan devamlı ve berrak sıcak olarak verir İÇİ EMAYE VE TA$LA KAP-LIDIR Termostad sayesinde otoma,matik olarak çalışır.Havagazı veya BUTANGAZ ile işler.100 e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • iwai 'utEtu 200000 Liralık ikramiye çekilişine iştirak için Mevduatınızı O TEMMUZ akşamına kadar ANADOLU BANKASI ŞUBELERİNDE TOPLAYINIZ Göztepe'de Beheri 38653 Lira Değerinde İKİ APARTMAN DAİRESİ işiy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • ir.olmaz!Dev ağaç minnacık testere ile kesilmiş Siz de acaba büronuzda en uygun aletleri kulla' nıyor musunuz?Meselâ Facit hesap ve ioplama makineleriyle işinizi çok daha çabuk,daha kolay ve daha daki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • KALİFİYE İŞÇİ ALINACAKTIR Çelik eşya imalâtında tecrübeli,otomatik Makas'ta,Kaynak,Monts.i J ve Boya işlerinde çalışabilecek usta işçilere ihtiyacımız vardır.Ücret tatminkârdır.Müracaat Bıırometal Çel
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 11.06.1963
  • PURO-FAY PİYANGOSUNDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN Zengin İkramiye!PURO-FAY Piyangosuna katılabilmeniz için pek az vaktiniz kaldı.Mutlaka talihinizi deneyiniz.3 adet PURO SABUNU kabı ile 3 adet yuvarlak FAY T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 11.06.1963
  • W' 52 Kiloda Dünya şampiyonumuz Cemal Yanılma*,Amerikalı rakibi Pitch'i zorlarken.Yanılmaz İttifakla galip gelmiştir TEMSİLİ GÜREŞ MÜSABAKALARININ İLK GÜNÜNDE lstanbulrWashington masını 7-Cemal Yanılm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • Galatasaray büyük turnua için hazırlanıyor Galatasaray Kulübü tdare Heyeti,29 Ekim'de hizmete girecek olan 60 hin kişilik Ali Sami Yen Stadının açılı;törenine dünyaca meşhur hes şöhretli futbol takımı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • Spor Yazarları Birliği,C.D.N.A'yı davet etti Bulgar C.D.N.A.takımı Ağustos ayı İçlndo Spor yazarlarının davetlisi olarak cehrimize gelecektir C.D.N.A.takımı,Fenerbahçe ve Galatesarayla iki karşılaşma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • Toto maçında Ankaragücfi:O Beyoğluspor:0 ANKARA,"3ZEL Ankaragücü Beyoğluspor takımları dün goküz berabere kalmışlardır.Federasyon Kupasına dahi)karşılanmanın ilk yarısında Ankara ikinci yarısında da İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • MİKRO MUSTAFA Bur»aspor takımı eri çagmjor Bursaspor,6 Eski Bursalıyı Geri istiyor BURSA,ÖZEL S kulübün birleşmesi ile kurulan Bursaspor İdare heyeti profesyonel takım kurmağa karar vermis ve teminat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • MAÇ Sıra No-2 3 e 7 8 9 10 11 12 13 MİLLİYET SPOR-TOTO SERVİSİ SUNAR KARŞILAŞACAK TAKIMLAR Numarab I O Numaralı 1 Takun Takım îki takımın birbirleriyle yaptığı son karşılaşmalar Numaralı takımın son m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • VENEZİA R0UETE2-1 YENİLDİ ROMA,ÖZEL Çan'ın takıml Venezia Rappan Kupasında,Rouen takımına 2-1 mağlûp olmuştur.İtalya'da oynanan İlk maçta Venezia Fransız rakibini 3-1 yenmişti.Türk futbolcusu Can Bart
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • 6 YABANCI HAKEM ÇAĞRILDI Milli İİ£İm oııntrirfet haftası yarın akşam Galatasaray Beykoz maçı il» açılıyor Milli İlgin onbirinci haftası yarın G.Saray Beykoz ve izmirspor Kasımpaşa maçları İle başlayac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • FEDERASYON 6 YABANCI HAKEM DAVET ETTİ ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu Millî lig maçlarının kritik bir duruma girdiğini Köz önünde tutarak Avusturya,İtalya ve Yunanistandan İkişer hakem davet etmiştir.Y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • Amatörlerde 4 takım grup birincisi oldular Üçüncü kademesi sona eren müsabakaların neticesinde Şekerspor,Karagücü,İdmanyurdu,İdmangücü finallere girmeğe hak kazandı TÜRKİYE Amatör Futbol Şampiyonasını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • Belçikanın spor sahasında iki garip dünya rekoru var.Birincisi,an'anevi bira yarışmasında 141 litre birayı gövdeye indiren bir ekibin rekoru,diğeri de George Grogniet isminde bir köylünün yarım saatte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • BİSİKLETTE MARMARA TURU BUGÜN BAŞLIYOR Marmara Turu Etaplı Bisiklet Yarısması,bu sabah saat 8.30 da Topkapı'da başlayacaktır.19 Haziran Çarşamba günü Suadtyp'de sona erecek olan müsabakaya,Konya'dan 6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • Toto'da II.millî lig için isim hakkı 3000 lira ANKARA,ÖZEL Futbol Federasyonu,ikinci milli lige girecek takımlara Spor_Totodan isim hakkı olarak 3 biner lira verilmesini kararlaştırmıştır.Umum Müdürün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • Bugün bağlayacak olan Marmara bisiklet Turuna katılacak müsabıklar.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 11.06.1963
  • ray finale ko Sarı Kırmızılılar D.Spor'u Târik 2)Bahri 2)ve Mustafa'nın attığı gollerle 5-2 mağlûp etmeğe muvaffak oldular HAKEMLER:Haber Felliııer Orkit)«Avusturya»,Özdemir Erentok Muhsin Altıncıoğlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor