Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • TIRMA Resmî İlânlar konusu da yeniden düzenleniyor ANKARA,ÖZEL 1 Aöfl SAYILI ihale' j Artırma ve Eksiltme Kanununu geniş ölçüde değiştiren tasarı,Bakanlar Kurulundan çıkmış ve imzaları tamamlanmıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • İzmir'de bir Sendika Başkanı kayboldu İZMİR,ÖZEL lznıirdeki bir sendika başkanı esrarlı bir şekilde kaybolmuştur.Bir aydanberi bıılunamıyan sendika başkanının karısı dün emniyete müracaat etmiştir.Yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Ciıristine Keeler'iıı Londra'da adliyeye gelirken üstte)ve Cannes Film Festivalinde çekilmiş güzel bir pozu görülmektedir.Mankenle,Bakanı tanıştırmış olan sosyete doktoru Ward tevkif edildi DIŞ HABERL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Müdür muavini,katibesi ile zina halinde yakalandı Buyiikçekmece*de bir otele evvelki gece yapılan baskılıda İstanbul'daki bankalardan birinin nuıdür muavini,katibesi ile zina yaparken yakalanmıştır.Çı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • TÜRK PARLÂMENTO heyeti Leningrad'da MOSKOVA,AA.Senato Başkanı Suat Hayri Ürgüplü başkanlığındaki Türk Parlâmento hey'eti Leningrad'a gelmiştirj Heyet Sovyet Milliyetler Meclisi bag-I kanı Jean Peive t
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • A KIL H A T ÂLA Rİ D UN GÖSTERİSİ YAPTI Gösteriler sırasında bir hasta,"İçinden geldiği gibi inkılâpları metheden,uzun bir nutuk çekti ve derhal koğuşuna gönderildi A fa.AKIL hastası dün İV JV Bakırkö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • "Hi ASTRONOTLAR ORMANDA Amerlkan astronotları ilkel yaşama şartlarına kendilerini alıstırmakta-MJIRUWV/IIMR UK/V1AINUA 0rta Amerikandaki Panama ormanlarında üç günlük hir eğitime tabı tutulan astronot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • BARZANÎ'NİN AÇLIKLA yenilmesine çalışılıyor ŞÜ-UDINLİ,ÖZEL Irak hükümeti Barzaniyi açlıkla mağlûp etmek çaresine başvurmuştur.Barzaninin işgali altında bulunan yerlere yiyecek nakli yasak edilmiş ve b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • İSTİFA EDEN BAKANLAR Gazetelerden)YAZISIZ M^^sm»is^!^itt^tri&iittii^
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • İki trafik kazasında bir çocuk öldü,üç yaralı var İZMİR,ÖZEL Önceki gece Fevzipaşa Bulvarı ile Manisa yolunda vuku bulan iki trafik kazasında 4 yaşında bir çocuk ölmüş ve 3 kişi de ağır şekilde yarala
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • USULE AYKIRI Belediye açık arttırmayla kiraladığı umumi helalardan sonra yeni bir gelir kaynağı daha İmlimi-Belediye Sara» yınııı önündeki havuza,genç kızların dilek tutarak attıkları paralar.Bu havuz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • YENİ TRAFİK DÜZENİ DÜN UYGULANDI Yeni trafik istikametlerinin tatbikine dün sabahtan itibaren başlanmış ve vasıtalar,tan/im edilen yönlere uyarak çalışmışlardır.Yaya geçitlerine ve yeni istikametlere
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • teknik okul Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kursları 4 Temmuzda Başlıyor Kayıtlara başlanmıştır.GÜVEN DERSHANESİ Beyoğlu,Ağacamii Sakızağacı Cad.No.3 Telefon:49 42 27 İLANCILIK.2708 8042
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Şarkışla'nın Çınarlı köyünde yıldırımdan 180 koyun kömür oidu,25 inek sulara kapı\dı YURT HABERLERİ SERVİSİ YILDIRIM çarpması ve selden 7 kişi ölmüş,birçok ev yıkılmış,205 hayvan da sel sularına kapıl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • ÇALIŞMA BAKANI CENEVRE'ye GİTTİ ANKARA,AA.Çalışma Bakanı Bülent Ecevit,Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının yıllık konferansına katılmak üzere,ufakla Cenevre'ye hareket etmiştir.Bülent Ecevit,bugün kon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • "m-jmg 1 i TÜRK YUNAN GÜZELLERİ f?»rufta dii/lüli:I)ün-Güzellik Kraliçeliği yarılmasında Türkiye güzeli Sevini Emre ile Yunan güzeli Aliki Aktseli.hirhirleri-lie en çok yakınlık gösteren ınüsahıklar o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Tahran'da son olaylarla ilgili 417 kişi yakalandı ö/düfü/en bir âsi kabile reisinin cesedi Bebehan şehri meydanında 24 saat teşhir edildi TAHRAN,A.P.RADYO TAHRAN Sıkı Yönetim Komutanı General Ataullah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • KARISINI ÖLDÜRDÜ kaynanasını yaraladı MALATYA,ÖZEL Petürge ilçesinin Keferdiz bucağında 24 saat içinde iki cinayet işlenmiştir.Ço lak mahallesinde oturan 40 yaşında Süleyman Polat başkasına kaçan nikâ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • İBRAHİM ÖKTLM Millî Eğitim Bakanlığına en kuvvetli aday İbrahim Öktem ANKARA,ÖZEL KABİNEDEN istifalar konusunda önceki gün Ankara'da çıkan söylentiler dün vuzuha kavuşmuş,sadece Millî Eğitim Bakanı Şe
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Sisten dün sabah vapurlar işleyemedi Kesif sis tabakası,dün sabahın erken saatlerinde,şehrin üzerini kaplamıştır.Saat 4 de Ahırkapı istikametinden Modaya kadar yayılan sis tabakası,Boğaza doğru ilerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Motor çarpan sandalda bulunan bir genç boğuldu Kaptan Niyazi Hamur'un idaresindeki 200 tonluk «Büyük Çan» motoru dün Çırağan Sarayı önlerinde içinde iki kişi bulunan bir sandala çarpmıştır.Çarpma neti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Annesi babası Almanyada olan bir çocuk ezildi Şoför Salih Yolaç'ın kullandığı Kırkl.veli 1961 plâka numaralı kamyon d;'m Ranıi'de altı yaşındaki Yusuf lskeçeli'ye çarparak ölümiine sebep olmuştur.Aı^n
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 10.06.1963
  • Tahran sokaklarında zehirli yılanlar dolaşıyor TAHRAN,A.P.20 Kobra ve Engerek yılanının Tahran sokaklarında etraflarına dehşet saçarak serbestçe dolaşmakta oldukları bildirilmektedir.Gazeteler vasıtas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • "Gazeteciyim,deyince yelkenler suya indi!OA/r.TKCt Erol Turegıııı hâmile eşi ve kız kardeşi ile beraber Karlıkn» iskele parkında dolaşıyordu.Günlerden cumartesi ve saat 20.51 lıli.Asfalttan «34 AA 7"
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • milli Sevgili MİLLİYET okuyucusu,Bu hafta ortasında toplanacak bir heyet,aylardanlieri sabırsızlanarak.hattâ «aman zaman bize sitemde bulunarak beklediğiniz bir kararı vererek.KARACAN ARMAĞANI birinci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • }M.g,ı,ı^Ml it-i I I i 1 j I AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ İÇİN l« YARİN EMNİYET SANDIOI j 6ö*en 255 II 1,11.IJt IIIIJ «WTH^WTII II H |ı.ff ı ı.ı.1.1.1 W.tW.W.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • kHV\WV«V\«UMHMWi«U\UHVVH%%U\WUHV\FABRİKA ARSASİ ARANİYOR Topkapi'da Yeni Londra Asfaltı üzerinde geniş cepheli,su ve elektrik durumu mü-S 5 saıt 15 25 bin metrekare arsa aranmaktadır.Taliplerin çap ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • Jfe^â C« fetfo!ISRARLA ARANAN lO' BATI ALMAN OTOMATİK ŞALTERLERİN Satışına Başlanmıştır Toptan satış yeri HASKA TİCARET KOLL.ŞTİ.Galata,Okçumusa Cad No 81-Tel:445843 S Genel Müracaat VARTKES ELEKTRİK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • Duçar olduğu hastalıktan kurtulamayarak vc-fatı ile bizleri sonsuz acı içinde bırakan,Salihaü Nisvandan ili nun cenazesine bizzat gelerek veya mektup,telgraf ve telefonla acımız,paylaşmak lutfunda bul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • 100.000 Adet Mukavva Kutu Satın Alınacaktır 1)Bu işe ait şartname,müessesemizin Beykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'deki 5 inci Vakıf Han altındaki irtibat Bürosundan temin edilebilir.2)Kapalı teklif
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ imtihan sırası politikacılarda 20-21 Mayıs gecesini Ankarada yaladık.Bir kaç glın sonra beş ve 29 Mayıs günü de bayrakiaşan lıir şehidimi/in arkasından hm ıık Ata nın Anıt Kab
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • Umumî telefon Kin 50 kuruşluk jeton yapılıyor 1 Martta yürürlüğe giren telefon zamlarına rağmen halâ 25 kuruş ile konuşan genel telefonların 50 kuruşa satılacak jetonlarla konuşmanı hususunda karara v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • DÖRT SENDİKACI DÜN İSRAİL'E GİTTİ Israilde Avrupa İktisadî İşbirliği O.F.CD teşkilâtı tarafından düzenlenen sendikacılık seminerlerine dört Türk sendikacısı davet edilmiştir.Sendikacılar dün sabah uça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • İmâr durumu hazır ve inşaata çok müsait acele satılık arsa Beyoğlu,Tomtom mahallesi Örtme altı sokak 15 numaralı,içinde ufak hir evi bulunan,250 metre kare arsa acele satılıktır.Telefon:48 08 7.MİLLİY
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • KK«ayK»a!iut»Morft3»aooo^^ KAVAKLIDERE ŞAMPANYA VE KÖPÜREN ŞARABI HEB PARJ.ITAN ALTW DEĞtLDÎR.HER RÖPtÎRBN DB MPAMYA ALT» RÖPÜR TD«KİVED« İLK VE T£K TABİİ SAMPAWYAOiR ŞİŞESİ:so tl.ora GİDER VF.RG1 15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • eHt(ltni(ll YÜRÜ YAVRUN YÜRÜ MÎLLÎ Eğitim Bakanı nihayet İstifa etti.Bu istifayı çok istiyor ve çok özlüyorduk.Bütün yurtta öğretmenler ikiye bölünmüş,çocuklar Kur'ân-ı Kerimin üstüne oturdu iftiralar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 10.06.1963
  • *t000* KIYMETLİ BİR BUZDOLABIDIR,İki model;7,5 ayak 210 litre)9 ayak 250 litre)Otomatik DEFROST Tropikal tipi TECUMSEH ekofat GŞ* Ayarlı krome raflar 9 İç.kısniı renkli EMAYEdır katiyen koku yapmaz.ÜÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • Bilûmum banka hizmetlerinde olduğu gibi.Türkiye İŞ Bankası faydalı yatırımlarıyla da memleket hizmetindedir Türkiye İŞ Bankası,memleketimizin kalkınmasında mühim tesirleri bulunan çok faydalı yatırıml
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • SATILIK KIYMETLİ YALI ARSASI Kanlıca'da içinde asırlık 2 adet çınar ağacı ve deniz tarafında 25 metre cepheli,beton rıhtımı olan imar durumu alınmış)yalı arsası satılıktır.Müracaat:izzet Şefizade ve O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • TÜRK PiRELLi LÂSTİKLERİ A.Ş.ELEMAN ARIYOR Aşağıdaki şartlar dahilinde izmit'teki fabrikamız teknik servislerinde çalışmak üzere genç elemanlar tecrübe sahibi olmaları mecburi değildir)aranmaktadır.ŞAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • Sigara kalb hastalığı yapıyormuş NEW-YORK,A.Aı Amerikan kalb hastalıklarıyla savaş cemiyeti,sigara ile kalb hastalıkları arasında mutlak bir ilgi olduğunu kabul ederek,sigaraya karşı kuvvetli bir kamp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • DÖRT BİR YÂNA Âl v.v x Paris,Le Bourget hava alanında açılan 25 inci Enternasyonal Hava ve Feza Sergisinde cok ilgi çekici veni silâh vp araçlar teşhir edilmektedir.Resimde görülen bir Amerikan bulusu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • çarşılı,oto parklı,çocuk bahçeli BLOK APARTMANDA SATILIK DAİRE ve DÜKKANLAR Avrupa asansör,Parke,Renkli Avrupa banyo,Sıcak su,Mazotlu kalorifer Tel.48 17 25
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • GALVANİZLİ TEL KİLOSU 270 Krş.10 11 12 No:TAVLI TEL KİLOSU 240 Krş.15 16 17 No:İşbu fiatlarımız İstanbul'da Fabrikamızda teslim olup diğer vilâyetler için naklive masrafı ilâve edilir.İLERİ SANAYİ ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • kesce Bilinen bir mamul ROMANYA PARAFINI Şeffaf parafin erime noktaları 52/54 56/58 58/62,yüzde 0.5 0.6 yi geçmeyen düşük yağ muhtevası Opak parafin erime noktaları 50/52,yağ muhtevası yüzde 1.2 1.5 i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • SAYFİYEDE HUZUR POROTEKS YATAKLARLA MÜMKÜNDÜR Poroteks Kauçuk Köpüğü Fabrikası FABRİKA:Topkapı Gümüşsüyü Cd.No:l/A Tel:21 19 35 Merkez:jj Mağazası:Marpucçular Deveoğlu Yokuşu No.42/1,Tel:22 47 32.BAYİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • AIAY MI.EPEELSÎNÎZ?l OSiRAPA Jkft.Ml WKVEOitN İli «KHTİN Mî pofru FWCifofc.JUNE,ALATURKA iflifc?T$Z MES'mii TöTöUİvf.ftyNiı MU8ilLA;4 29
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • f ALLAH ALLAH NE-VOK'A GELDİK GELMESİNE AMMA VELJJ KINI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • YARIN HAYA NASIL OLACAK?Doğu Karadeniz bölgemiz çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçecek,kuzey ve poyraz yönlü hava akımı etkisi ile sıcaklık düşecektir.Orta Karadeniz,İç Anadolu'nun doğu kısımları,doğu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • t?TAKVİMD Hürmel zorla olmaz MİLLİYET,in memlekete ve okuyucularına hizmet gaye-siyle neşretmekte olduğu Kur'ân-ı-Kerîmin Türkçe meali ilâvesi hakkında okuyucularımdan pek çok mektuplar alı-yorum.Bu m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • HEDEF:PILOT BOLGE MU JV/ll IC Rl ADI bülge seçilen Muş'ta «Ebe ve Hemşire» ola-JVlUŞ TxJLVwULAKI rak çalışacak 75 kız Scferhisar'ın Yerkesik köyünde kurs görmcktediler.Kursta kızlara «Ana,çocuk ve hal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 10.06.1963
  • Tahlisiyeci olabilmek için uzun boy şart.Boyu L66 dan uzun olan 74 aday yüzme,dalma,kürek çekme Ve ağırlıkla yola mukavemetten imtihana tâbi tutuldu B OYLARI,1 metre 66 santimden yukarı olan 74 kişi,«
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • CISCO Kİ D ipsl:ŞAöpSgR^öi;R|Bİ;1*S» ICAO»3L/UZA GO RE t0EĞM3ÎB£-«ELE $£Xt»4 GİBJ ÇTTVORtu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • JÛoktordaI] HA-TSlZi-gW?ı.j^ 'Cto 'ÇIN KAHVALTIDAN ONCE BıR CKSARA TÜTTÜ.KUN QECEl^E»' GEÇ * CÛ,Tt«^ 1 Buı_Ou/v\mû-ia^et Bui_DU \A_ZV^OUû KO.L.EtcSİ ONUWUN AKA HATTINI BULOUAA m savcav» Buruna KAPAfÇ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • ALt-A Hi IK ALİ BEY veU Bu TEH»- KE levhasni görünce BURAt-AfSDA tCAVAK YAF MAKTAN» VAZÇEK.İNSAN AKU.INI BÖV,L.E VEHlNOE KUI-UAN.A\AUtOt(v Bu ÇOK İYİ BıRPıKıR DOGR.USU.fe£9
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • Hlert Pazartesi Rumi 1383 10 U7* Muharrem Haziran Mayı* 11 1963 28 VAKİT VASATÎ EZANİ Güne» 8.28 8.48 ö«la 13.13 4.33 IWnrli 17.14 8.34 Akranı 20.40 12.00 Yat«ı 22 42 2 02 ltpsak 3 0» 6 20
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.Ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra Makalelerden Mesul Müdür.HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Majrazin kısmından Me
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • Şehir Tiyatrolar!Müdürlüğünden Şehir Tiyatrolarının Runielflüsarındaki «Coriolanu*» ve «Hamlet» ¦Jemsilleri için erkek ve kadın stajyerlere ihtiyaç vardır.Müracaat edeceklerin 18 yaşından aşağı olmama
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 7.30 Açılı?ve kısa haberler 7.35 Promcnad orkestraları 8.00 Haberler 8.10 Sar eserleri 8.25 Çeşitli müzik 8.40 Küçük konser 9.00 Sabah sarkılan 9.20 Doktorunuz diyor W 9.30 Melodiden
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • £Ç OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Yeni tanıyacağınız bir insan «ize cok candan bağlanacaktfjk KOVA BURCU [21 Ocak 19 Şubat] Olmasını çok istediğiniz İsin akdarısında sizin hatânız var.22 BALIK BURCU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • SOLDAN SAÖA:1 Güney Amerika'da bir devlet;Belirti.2 Güvon;TERSİ kraterden çıkar.3 Harap,yıkık,dökük;Para torbası.4 Kendine öre İdari istiklâli olan büyük vilâyet.5 Kuştan gecen heyecanlı hâdise.6 Matb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • Z J"VOKUL DERSLERİ BİTTİ,FOTOĞRAF DERSLERİ BAŞLIYOR û UJ a N LU ca Göze çarpan hususiyetleri Hacminin çok ufak oluşu.Hafif oluşu,Çalıştırrimasının kolay oluşu.Çarçabuk resim çekmeye elverişfl olması.G
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • İLAN TARİFESİ 2,3,4,5 Ir.d »ay£aJarda ımüml 30 IX,7 nd aayfalarda »antlml İS T.L,aayfada ba»lık 200 T.L.Dü.Ş!n.Nl«an.Mk9Jı,Vefat e Teeekklir İlaçlan S Matim* kadar 7.aajtfada)M T.L Küçük İlânlar k«lün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 Tl.S Arlık 40 T.L Yıllık î 73 T.L.Yabancı mernleketler İçin âdi posta Ue bu ücretlerin bir misli alınır Uçak postası İçin tarife,kullanılacak pulun defterine göre
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • "Veşi!vadiden yükselen bir sıra tepe,orada burada sisler içinden fasledilen ağaç kümeleri,hendekler arkasında boyalı bir tahta Üzerine yerleştirilmiş gibi hayal nıcyal seçilen evler ona her zamankinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 10.06.1963
  • MURAT DAVMAN'ın EN SON ve YENİ MACERASI Yon;anın dairesi koskfin ve kısmındaki çıkıntıda bulunduğu için odamdan onun yatak odasındaki İki pencereyi görebiliyordum.Güzel kız perdelerini örtmüştü.Buna r
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 10.06.1963
  • Sinop küskii TRAFİK KONTROLÜ Sinopla Ayancık arasındaki yolun üzerindeyiz.Sinop Valisi Fikret Ersanlı bir kamyon eördü.Kamyon hem yüklü,hem de ağzına kadar insan dolu.Vali kamyonu durdurdu.Yolcuları i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1963
  • ERDEK DÜNYA KAMPI itinalı servisi Ehven fiatia Eğlenceleriyle tatilinizi geçirebileceğiniz yegâne yerdir.Müracaat:DÜNYA SEYAHAT ACENTESİ Tuna Caddesi Tuna Han 1/2 Yenişehir Ankara Telefon.12 45 88 ÇIN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1963
  • Yalnız,HOOVER 5 kişilik bir ailenin 15 günlük çamaşırını 1 saatte yıkar Kazan paslanmaz çeliktendir.Kırılmaz,çatlamaz,hiçbir sabun çeşidinden bozulmaz.Sıkıcı merdaneler başaşağ» O çevrilmek suretiyle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1963
  • Santral Memuresi Aranıyor TÜRK PİRELLİ LASTİKLERİ A,Ş,Fransızca ve italyanca lisanlarından birine vakıf Lise veya muadili tahsilli Bayan Santral Memuru anyor.Müracaatların:iş ırünlerinde Şirketin Salı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 10.06.1963
  • İSİ AH* W lELİF 0:it 4İ 10 îti SATILIK EMLÂK AKSARAYDA sahibinden 430 MS kârgir depo iradı 30.000 fiatı 200.000.•14 14 77.TOPAĞACINDA Çehreli Apartmanda sahibinden 1S4 M2 tam konforlu daire.44 14 77.B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • X-Xdilber yıldız GİZELA DALİ J İLÂNCILIK 2939 8035 T Bugün matinelerden itibaren Seyircileri kahkahalara boğacak ve neşeli saatler geçirtecek Rumca sözlü ve şarkılı AŞK ÇILGINLIKLAR!Artistleri:TUKUTRU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Bugün matinelerden itibaren.v Akdeniz kıyılarında geçen şahane bir yaz tatili.RENKLİ CINEMASCOPE italyanca sözlü ÇIPLAK VÜCUTLAR Costa Azzura)Elsa MARTINELLI Rita GAM Alberto SODI Seanslar:12.00 14.15
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Kıymetli halk türküleri sanatkârı i NEZAHAt BAYRAM f 45 devir 153 78 devir 154 1271 PLÂKLARINDA Hanım Arabaya Binmiş Benim Yarim Yaramazdır 1272 Hangi Ba3m Ba9banısan l Söz Verip Sabah Gelecek Bülün p
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Halk Türküleri Sanatkâr.0v Bülbülüm ÖtmazmlOla "ime çaKmis Giiver Bostanım s hoşa Gönlümü itoptoTdtm ÇapKm Fti Develi Felek Koymaz Yaralı Ceylanım Mecnunum plaklarında 8ü/ün plâkçılarda arayınız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Sanayicilerimizin Dikkatine 1963-1964 devresi için;İsrail,Bulgaristan,Yugoslavya,Rusya,Romanya,Polonya,Çekoslavakya,Macaristan anlaşmaları çerçevesi dahilinde muhtelif maddelerden ithalât yapılabilece
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Mozaik Karo ve Süpürgelik Yaptırılacaktır 1 20.000 M2 20x20 cmmozaik karo ve 1750 M2 aynı malzemeden süpürgelik yaptırılacaktır.2 Bu işe ait şartname bilâ bedel Tophane Necatibey Caddesi Sahpazarı Han
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • çınını m ı 11 111111 111 i M1111 i t i r i 111 11 11111111111 111 111 i 111111111 u'ı i ri b PERSONEL ARANIYOR E Sanforize işçisi yetiştirmek üzere Lise veya muadili okul mezunu asker-E ligini yapmış
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • YENİ İTHAL OLUNAN GESTETNEH Mumlu kâğıdı,teksir makinesi aksamı,teksir mürekkebi Korekting İçin müracaatlarınız:Gestetner Ltd.London mümessili:ÇATALKAYA LTD.ŞTİ.P.K.154 GALATA Tel:47 18-47 İLANCILIK:2
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • ŞffliSER BİR RAûm KADYOk V*6 LAMBALI-CERYANLI TRANSFÖRMATÖRLÜ SES NETLİĞİ ve İSTASYON TUTMAİ HASSASİYETİ HARİKADIR 2 MODEL MEVCUTTUR ÎU«KIYE piSTRlBUTORU ELEKTRA TİCARET S.KALAORA Şair Zıya Paşa Cadde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Çıplak Vücutlar F.İNCİ Tel:48 45 95)Bir Milyonluk Macera E.Efekan.N.Esen.KONAK Tel:48 26 06)1 Yastık Sohbeti D.Day,R.Hudson R.İ.2 Komada Bir Aşk M.Demongeot F.RÜYA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • TURK GÜZELİ BAALBEK HARABELERİNDE Kumral saçlı,elâ gözlü Türk güzeli Sevim Emre,Avrupa Güzellik Kraliçeliği yarışmasına katılmak için gittiği Beyrut'ta tarihi yerleri gezmektedir.Müsabakadan önce yapt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • KREPSOL Kota 84 tahsisi olanların 22 11 42 telefon etmeleri.İLANCILIK 2884 8033
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • BÜRO ARANIYOR Galata'da 3 veya 4 odalı mefruşatsız bir büro acele aranmaktadır.Müracaat:44 67 04 44 15 12 İLANCILIK:2923 8039
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Propagandist Elemanlar Alınacaktır Kozmetik Müstahzaratı propaganda ve satışında çalışacak,becerikli ve faal elemanlar alınacaktır.Bu sahada tecrübe,iyi kimya bilgisi ve otomobil kullanma ehliyeti ter
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Türkiye Müzisyenler Sendikasınm tertiplediği TEHİR EDİLEN ORKESTRALAR GEÇİDİ KONSERİ İÎ HAZİRAN ÇARŞAMBA SAAT 18.30 DA ŞAN SİNEMASINDA Not:Eski biletler bu konser iğin muteberdir.MİLLİYET:8053
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 10.06.1963
  • Güzel isveçli yıldızın yeni hedefi:l'lla Jacobsson,memleketi olan tsveç'ten başka Almanya,Fransa,İtalya,İspanya ve Amerika'da film çevirmiştir.*j#ndi ise Güney Afrika'da 4.000 Zulu arasında «Zulu» fil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • 0 RÜKSAN ve ŞEYDİ DİNÇTÜRK kızlarının doğumunu akraba ve rinsllaıına müjdelerler.Yenişehi:Sağlık Yurdu 8 6 1963 Ankara.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • DOĞUM MATİ ve YAKO ESKEN AZİ'ııin bir kız çocukları dünyayı gelmiştir,8.6.9M PAKİZE TARZI DOĞUMEVİ İLANCILIK 2!3S 806'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • TEŞEKKÜR Eşim Necile Özden'in,İşçi S1-gojtalaı ı Kurumu İstanbul hastahanesinde hâzik elleri ile doğumunu yapıp,bizi erkek evlâda kavuşturan,Jinekolog Operatör Dr.Hulkiye TURGAY ve Çocuk Mütehassısı D
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • TEŞEKKÜR I Uzun zamandan beri muzdarip bulunduğum hastalıktan mıı-r vaffakiyetli bir operasyonla be-rti hayata yeniden kavuşturan,Eezmi Alem Valide Sultan Vağ kıf Guraba Hastahanesi 1 inci s Cerrahi S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • ENSEKTISİD Aklıl maddeler Amerika ve Ingıltertden llhal edilmijtir urum u İLANCILIK:2874 8038
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • PLÂNYA TEZGÂHLAR SH 425B ve 5H 700 tezgâhları gerek küçük tamirat atölyelerinde gerekse seri halinde imalât yapan fabrikaların büyük atölyelerin» de iyi sonuçlarla kullanılmaktadır.BU MAKİNELERİN BAŞL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • Kimya Yüksek Mühendisleri Alınacak 1 Batrnan'daki işletmemizin Petrol Lâboratuvarında çalıştırılmak üzere iyi derece İngilizce bilir,askerliğini yapmış ve 3-5 sene lâboratuvar tecrübesi bulunan;2 Yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • TOPRAK MAHSÛLLERİ OFİSİ İstanbul Bölge Müdürlüğünden Haydarpaşada inşa edilmiş bulunan ŞUDe binasında yaptırılacak camekân,banko,vestiyer doğrama işleri kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.Keşi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • Amerikan Erkek Dersanesi Yardım Derneği Deniz kenarında geniş bir arazide yarım milyon sarf iv le vucud» getirilen kampımız-sekiz yıldan beri başarı ile faaliyettedir.8-16 yaşlarındaki erkek çocuklar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • VEFAT Şeyhiilharem merhum Ziver beyin oğlu,Nurettin.Bedrettin,Ubeyt,Sait ve Şevket Uner'in babaları;Zeynep ve Mehmet Ali Uner'ln kardeşleri:Yıısut. nıil,ihsan,Lutfullah.Sunullah,Fazilet,Nebiye,Kâmil v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • mmmsmımmmmMmjaiMMMBKvmmmnuamMm ACİ BİR ÖLÜM Merhum Miralay Mustafa Hilmi orIu emekli Deniz Makine Yarbayı ve Belediye Fen İsleri mühendislerinden iken hastalanan AVNİ ÇEKİN '8.6.1363 Riinü Hakkın rahm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • VEFAT Merhum Mustafa İzzet Bey ve Namıgül Hanımın kıymetli evlâdı,inerinim Dr.Emin İnal'ın ağabeyisi,merhume Meliha Yersu'nıın sevgili eşi.Cevad,Selma ve Güzide Yersu'nun babaları,Erol Pekelman'ın kay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • Akıl hastaları dün spor gösterisi yaptı Baştarajı Birincide mistir.Son ile yıldanberi müessesemize yapılan müracaatlar bir hayli artmıştır.1962 yılında 6768 akıl hastası tedavi altına alınmış ve 60:19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • ACI BİR KAYIP Rasinı ve Güler Toker'in çok sevgili oğulları,önder Toker'in biricik ağabeyi,Emin Toker.merhume Mükerrem Toker,Tevfik Vecihi Birkan,Nezihe Birkan'm torunları.Melek Mustafa Aslan,Münevver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • I TEŞEKKÜR Aziz varlığımız,annemiz Saadet Şahinbaş'ın ebediyete intikali münasebetiyle cenazesine gelen,bizlerden manevi desteklerim esirgemeyen akraba,dost ve arkadaşlarımıza en derin minnetlerimizi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • TAHRAN'DA I Baştarajı Birincide 100 den fazla askeri öldürmüş bulünnrı Abdullah Zerghampur'un da ölduıuldügünü,cesedinin teshir maksadı ile 24 s;ıat şehri meydrinına asıldığını bildirmiştir.Başbakan,s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • Kızıl saçlı manken Baştaraft Birincide millan'ın siyasi istikbalini gölgelediğini belirtmektedirler.Bağımsız «Observer» gazetesinin siyasi yorumcusu «Pro fumo meselesi Muhafazakâr Partiyi Süveyş buhra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • KABİNEDE REVİZYON BİR HAFTA İÇİNDE BİTECEK İf Baştarajı Birincide da azimliyim» demiştir.Bakan,Salı günü Senato Karma Komisyonunda «Turizm ve Tanıtma Bakanlığı» tasa-rısunn savunmasını yapacaktır.İçiş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • Yıldırım ve seller yedi kişi öldürdü t Başta rafı Birincide ile irtibat kesilmiş,bu köylerde birçok ev ve 10.000 dönüme yakın ekili arazi sel suları tarafından tahrip edilmiştir.SİVAS Sivas çevresinde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • 10.000 Çift Kalıp Taslağı Satın Alınacaktır 1)Bu işe ait şartnameler müessesemizin Eeykoz'daki merkezinden veya Sirkeci'deki 5 inci Vakıf Han altındaki irtibat Bürosundan temin edilebilir.2)Kapalı tek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • KAYSEWU Ave]* NEFİSİ».^n,¦ww ı^ı KARDE$LER.I1 y fp OLSUN KARDE5İIR Tel.227872 Telg.NAMLISUCÜK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • Bereketli ve kaliteli mahsul için;AGROCID COTTON DUST s 10.40 ve diğer tarım ilâçları:AGROClüt 7 AGROSAN GN AGROXONE 4 AIBOÜNEUM DİDİMAC ENORİN '2QM.L FEHNESTA FE3NİMİNE FOSFERNO 20 GAMMALİNE 70 LİQUİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 10.06.1963
  • EN YÜKSEK KALİTEY ARİYANLARİN "ANLIYANLARIlfBUZDOLABİDlR i'NÖRGE kalitesinin üstünlüğü bir hakikattir.30 seneden beri memleketimizde binlerce NORGE buzdolabı gece gündüz,muntazaman hizmet görmektedir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 10.06.1963
  • t î t Galatasaray santrforu Metin Oktay,Çarşamba günü oynanacak Bey-ss koz lig maçında takımındaki yerini alacaktır.Ayağından sakat bu-5 liman gol kralı,yarın Demirspor maçında oynamıyacaktır.Dünkü E
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • Dün yapılan Federasyon Kupası maçları Federasyon Kupası maçlarına dün Ankara ve izmir'de devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır:PTT Beyoğluspor 2-1 Ankaragücü Feriköy 1-0 Göztepe Altınordu 2-2 TOTO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • G.Saray D.Spor bu gece oynuyor Türkiye Kupasının son yarı final maçlarından ilki bu akşam saat U0.00 de Mitlıatpaşa stadında G.Saray ile Demirspor arasında oynanacaktır.Sarı-Kırmızılı takımda iyileşen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • Bu gece saat 20 de Spor ve Sergi Sarayında yapılacak serbest stildeki müsabakalar,temsilî mahiyette olacak Yavuz BAYRAKTAR STANBUL ve Washington temsilî serbest güreş takımları bu gece saat 20 de Spor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • 1 t m "Altın Ok^ il?eşkiilhden daha muhteŞjenni Dİ STEFANO,hâlâ İspanya'nın gözdesi İspanya Kupasında Real Madrid'i,Betis karşısında 2-0 galip getiren futbolcunun jübilesi seneye bırakıldı.Griffith,üç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • İTALYA AVUSTURYA'YI MİLLÎ MAÇTA 1-0 YENDİ İtalya dün Milli karşılaşmada Avusturya'yı 1-0 mağlûp etmiştir.Maçın yegâne golü karşılaşmanın 56 ncı dakikasında İtalyan sol hafi Tıapattoni taralından kayde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • Türkiye Amatör Şampiyonasında dünkü maçlar Türkiye amatör futbol şampiyonası grup maçlarında şu neticeler alınmıştır:Zonguldak Grubu:Zonguldak Komitrspor Eskişehir Sekcrspor:5-2,Ankara Havagücii İstan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • Tedavi olmak için FEVZİ UMAN VİYANA'YA GİDİYOR.Futbol Federasyonu üyelerinden Fevzi Uman,tedavi olmak üzere bugün Viyanaya gidecektir.Mevsim başında sinir sisteminden rahatsızlanan ve tedavisi yurt iç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • O.Sara ın ş;ımpi\onluğu İle sona eren İstanbul atletizm birinciliklerinde j arışından bir an.En önde Lambridis,arkada A.Tiirkeri ve M.3000 Ay.J STANBUL Atletizm $am-I pi.vonluğunu büyüklerde ve gençle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • ALTAY İZ.SPOR'A UO GALİP STAD:Alsancak SI-YİHCİ:2.214 HASILAT:11.874 TL.HAKEMLER:Hüseyin Maloghı kkk)Suphi Alpayın Kemal Akay ALTAV:Varol Bekir Numan Atillâ Necdet Ertan Hikmet Calıit Nazmi Nail Ayfer
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • MİLLİ LİG PUAN CETVELİ Takımlar O G B M A V P Kp Beşiktaş 17 10 G.Saray 16 9 J".Bahçe 18 10 Altay 19 8 G.Birliği 20 S 1st Spor 19 6 iz.Spor 20 6 Hacettepe 18 7 Karşıyaka 17 4 Beykoz 18 2 D.Spor İfi 3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • Hacetle Ankara lakımı,gençlest irilin iş rakibinin tecrübesizliğinden istifade etti HAKEMLER Hakkı Gürüz Orhan Korkmaz R.Fikri Token HACETTEPE:Alar Yılmaz Metin Muzaffer Aydın Necdet Yılmaz Suphi Teom
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 10.06.1963
  • Die.68 4-0)Özkan Dk.79 4-1)FENERBAHÇE durgundu.Fenerbahçe yorgundu.Fenerbahçe farkın ifade etliği kadar parlak değildi.Ne var ki;4—1 netice,bir Gençlerbirliği maçı için muhteşem sayılabilirdi.Saıı Lac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor