Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • RUH SAĞLIĞI DİSPANSERİ ACİLDİ Kasımpaşa Ruh Sağlığı Dispanseri dün açılarak çalışmalarına başlamıştır.Bakırköy Akıl Hastahanesine bağlı olan Ruh Sağlığı Dispanserlerinden üçüncüsü olan Kasımpaşa Dispa
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Genel görüşmede Çelikbaş,petrol ithâlini tahtidin anlaşmaya aykırı olduğunu söyledi ANKARA,ÖZEL CUMHURİYET Senatosunun dünkü oturumunda,Türk petrollerinin durumu üzerinde bir hafta.önce Senatör Esat Ç
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • 225 Malakan ve Kazak Amerika'ya gitti ANKARA,ÖZEL Akşehir.İstanbul ve Manyasda bulunan 225 Malakan ve Kazak dün gece uçakla Amerikaya gitmişlerdir.Dini inançları yüzünden Türkiyede evlencmiyen Rus ası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Tahran'da Şiîler Şah aleyhinde nümayiş yapıyor TAHRAN,A.Piran'da,üç gündenberi imam Hüseyin'in matemini tutan Şiîler toprak reformu ve kadınlara oy hakkı verilmesi üzerine hükümet aleyhine gösteri yap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Amerika,Türkiyeden İstakoz,karides alacak ORHAN T Ü B E L SAN FRANSİSCO'dan bildiriyor San Fransisco Dünya Ticaret Klübü toplantısında dün Türkiyeye balık sahasında geniş ölçüde yatırım yapılacağı açı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • I AHMET GÜLTAŞI KABAYA nTllPHII Norveç bandıralı 12719 tonluk «Fern Star» tan-IXMRM,H W,ÜRUÜ kcri önceki gün İzmir yakınında Yenikale atıklarında işaret şamandıralarına 500 metre mesafede karaya oturm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Tercihli 200 telefon iptal edilecek Sakıt iktidar devrinde iş durumları icabı tercihli telefon almış bulunan 200 abonenin eleionları iptal edilecektir.Bu husustaki Ulaştırma Bakanlığı emri Telefon Müd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Bloke paralar yatırım için kullanılacak ANKARA,ÖZEL Maliye Bakanı Ferit Melen OECD «İyi niyet Heyeti» üyelerine yabancı sermayeyi teşvik için yeni kolaylıklar düşünüldüğünü belirtmiş ve bloke paraları
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Papa için dua Ruhani liderleri Papa 23 üncü Jean'ın olumu ve hastalığı bütün lıııistiyan âleminde büyük üzüntü yaratmıştır.Resimde,Papa'nın ölümünden hir gün evvel yağmur aWmrU Saint Peter meydanında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • 331?ÜZÜLMEMELİ Diyorlar ki,bir şeyler kaybettik ve onu arıyoruz.Çocukluğumuzda bir sey kaybolduğu zaman onu:Şeytan aldı götürdü satanıadan getirdi,diye arardık.Vine öyle yaparsak bulacağımızdan eminiz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Neseb tesciline dair tasarı kabul edildi ANKARA,AA.Tunceli Senatörü Mehmet Ali fjemh ve arkadaşları tarafından hazırlanan,tescil edilmeyen birleşmeler ile bunlardan doğan çocukların,cezasız tesciline
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • YAĞMUR ALTINDA Başkan Kennedy,yağan hafif bir yağmur dofeıyjsile şemsiye altında «Kooperatifçilibahçesinde kabul ederek kendilcrile görüşmüştür.Amerika eyaletleri ve Puerto Rico'dan 400 ziraatçiııin k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Doğum kontrolü ile ilgili tasarı kabul edildi ANKARA,AA.Doğumun kontrolüne imkân verm* ve bu konudaki İlâçların teminini sağlamak amacıyla,Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan kanun tasarıs
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • [MİLLİYET] 55 ber K\ni'lUHÂk] CC\KTİ'l Kasımpaşa'da dün iki dükkân çökmüş,Il\l UÜI\I\HIN V^MU yaşında Ahmet Şenkuran isimli bir beıbe enkaz altında kalarak muhtelif yerlerinden yaralanmıştır.Çökme,Çiv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • İstanbulda trafik istikameti değişti Yeni trafik istikametlerinin tatbikine Pazar gününden itibaren başlanacak VİLÂYET Trafik Komisyonunun aldığı kararla şehir içi trafik istikametlerinde büyük değişi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • ADALET YERİNE GELECEK DEDİ Başbakan siyasî ve hukuki hayatımızın dikkatli ve ahenkli çalışmaya girmesi gerektiğini belirtti ANKARA,A.A.BAŞBAKAN İsmet İnönü,CK P.Müşterek Grubunda,yaptığı konulmada «Si
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • İdare Kumandanlığı açıkladı CUMA 3 sanığın tahkikatı tamamlanarak haklarında dâva açılması kararlaştırıldı.Sanıklar avukat t utabilecek.28 kişi tahlife olundu Diğer sanıklar hakkındaki son tahkikat ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • Hava yolları bâzı iç hatlarda bir süredir denenen indirimli tarifenin müsbet sonuç vermesi üzerine bunun her hatta teşmilini inceliyor NECMİ ONUR TÜRK Hava Yollarının «Yurt İçi» uçak bilet ücretlerind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • GRİ GORY PETROF OKUL ve HAYAT Çeviren:HASİP AHMET AYTUNA 1 Öğretmenlerin,2 Öğretmen Namzetlerinin.3 idarecilerin,4 Aydınların,5 Meslek ve iş Adamlarının,6 Annelerle babaların okuyacakları kifsp,Fiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 05.06.1963
  • izmir'de Gece çıkma Yasağı Kısaltıldı Yasak süresi,gece 2-5 arası olarak tesbit olundu İZMİR,ÖZEL ZMİK Örfî İdare Komutanh-ğt,yayınladığı 20 numaralı bildirisi ile izmir'de £ece sokağa çıkma yasağını
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • düşünenlerin düşünceleri Yerli ham petrolümüz II B UNDA?önceki yazımıza* Petrol Dairesi ile ir.an yedi ihtilâftan uçunun Turkiyt Petrolleri Anonim Ortaklığını taalluk ettiğini belirtmiştik.Şimdi bu İh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • Yargıç,sattığı î mahkûm etti Sivas timin Hafik ilçesinin Oğnevlt köyünde iki vatandaş kavga ettiler.kavga yumruğa dökülmedi ama ağız dala;bir hasll sürdü.Ertesi jsıı n Hıisnü Özkan savcılığa başvurdu.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • TEŞEKKÜR Sevgili kı/ırıuz Nevir Aysıi'niin hastalığını zamanında teçhiz ve tedavi eden Zeynep Kâmil Hastahanesi Çocuk Pavyonu Direktörü Çocuk Mıit.Dr.Ziyaettin AKBAY ve İntaniye Servisi Şefi Çocuk Müt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • İzmir ile radyoring Sistemiyle telefon Konuşması başladı izmir ile istanbul arasında radyoring sistemi telefon konuşmalarına başlanmıştır.PTT Başmüdürü ibrahim Duygun bu konuda şu bilgiyi vermiştir.«H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • VEFAT Meliha Şavkay eşi,Türkân.Kaya,Bedri.Rıfkı,Atillâ Şavkay'ın babaları,Lenıan,Nezahat Bayer'in dayısı,Hamdi Sonmez'in kayın biraderi,merhum Rüştü Demirel ve merhum Dr.Ömer Lütfü Eti esi Mediha Eti.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • VEFAT Merhum Burhanettin beyin ve merhume Seher hanımın oğlu,Katma Oymaner'tn sevgili e«i,Shell Kumpanyası rnakni's'l er!nden Tahsin OYMANER 4.B.1963 Sah günü Hakkın aıımetine kavuşmuştur.Cenazesi 5,6
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • ACI BİR KAYIP Hariciye Mütekaitlerden Selim Marko ONER Kohcn)vefat etmlltir Cenazesi 5 Haziran 1%3 bugünkü Çarşamna Riınü saat 12 de Büyük Hendek Neve Şalonı Sinagogundan kaldırılacaktır.Akrabalarımız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • TEŞEKKÜR Divriği eşrafından Tevrüzlüoğlu merhum Şevki Gûrkök'ün eşi ve Cemil.Güzide Giirkök,Nadire,Nuriye,Kadrive Tevruz'un anneleri.Cevdet,Ömer Tevruz'un kayınvalidesi Merhume Zarife GÜKKÖK'ün veiatı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • GENÇ MÜHENDİSLER ARANIYOR Ankara civarındaki inşaatlarımızda alışacak genç Mühendislere İhtiyaç vardır.Yenişehir Uçar Sokak 23/11 de Yol ve Yçpı Limited Şirketine müracaat edilmesi.BASIN 9309 A.59fi3)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • Hongi ülkeden,nereye,ne kadar teklif var?1963 yılının ilk dörtbııçuk ayında Bakanlar Kurulu veya Komisyon kararına bağlanan yabancı sermaye yatırımı tekliflerinin dökümü şöyledir:ALMANYA'dan:Kamyon,ot
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • icra-iflâs Kanunu için harekete geçildi Marmara ve Trakya bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları Başkanlığı,İcra ve İflâs Kanunu tasarısının bir an önce Meclis gündemine alınması için
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • GUNL.UK ALTIN FIATL.ARI Cııınlıurl.vet 90.00 Kesat Lira 130.00 Hamit Lira 100.50 İngilu Kral 114.00—1 Fransız Napolyon 91.50 24 ayar külçe altın 13.40 90.20 10)131.00 100)101.00 50)115.00 avni)92.00 a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • 68.06 Su zımparalan 73.31 Çiviler 73.32 Saç vidalan 82.İ03 El âletleri 83.09 Adî madenler 84.11 Kompresörler 84.45 Elektrikli makkaplar 90.16 Ölçü âletleri ve bilûmum makine ve aksam teknik hırdavat i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • Ö SAVAŞ ÇİL İLÂCI güzelliğinize halel getiren,çil,sivilce,doğum lekeleri ve ergenlikleri giderir ELA.NCELIK 2751 7762
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • İSTANBUL REKLAM 1 Temmuzdan itibaren YAZLIK Sinemalarda i Sırf bu Yaz programları için,şimdiye kadar çanştıgımız bütün mü-îseler,görülmemiş tenzilâtlı yayın tarifelerimizden İstifade edecek-5 İ essese
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • DKW-VKTORIA MOTORSiKLETLERi 10 AY TAKSİTLE TÛRKİVE MÜMESSİLİ VE SATIŞ MAÛAZASI I ORHAN YÜCE ÇEHIT.MUHTAR CAa IWA TAKSJM/ISTAN8UL TEL.48*2 «t TELGRAF OTOYOCE Mj0^B0^0âik i SATIŞ MAÛAZUABI F.LE«.TR-*A T
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • vŞefâJıattif Çrorkan iM,c4j SON OKUDUĞU TÜRKÜLER VI G 112 Bu dünya fanidir Nar Gûlû Maya 6 113 S &&dzâaAc C'kam gidem yüce dağ basna Sabah oldu Maya KALİTENİN Bütün plâkçılarda arayutız-r garantisi TO
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • YALNIZIMA Biliyoruz,bir yalnızlığın ve bir garipliğin acısını içinizde duyuyorsunuz.Kiminiz sizi anlayan bir kadına hasretsiniz,Kiminizin kendisini himaye eden bir erkeği yoktur.Kiminiz evli ve çoluk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • M E V L I Çok sevgili annemiz,HACI AYŞE S0M0HC0 Ü* sevgili kardeşimiz.HÜSAMETTİN SOMUNCU'nun azız ruhlarım taziz maksadı ile tehirden dolayı bu kere vefatlarmın 52 nci gunune müsadif 6 Haziran 1963 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • J III III 111 III llll IirilllMltlintl Çaresini ararken i A YDIN kişilerdi.Daha doğrusu memleketuı j Jr\büyük kalabalığı yanında aydın diyebile-ceğimiz kişilerdi.I Biri:Önce ahlakı düzelteceksin,diyor
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • Büyük dert:İCRA VE İFLÂS KANUNU MESELELER Dr.HALUK CILLOV 1353 YILINDAN sonra Türkiye'nin karşılattığı enflasyon felâketinin en büyük tahribatından biri,ticari ablak kavramının temelinden sarsılması o
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 05.06.1963
  • YABANCI YATI SEVİYEDE Jeklifletin futan 800 milyon lire ANKARA,Nilüfer YALCIN bildiriyor f©XS YILININ ilk dörtbuçuk ayında yabancı ser-maye yatırım teklifleri rekor sayılacak biı seviyeye çıkmıştır.Ti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • PRAYDA BATILI DİPLOMATLAR M?ÇAKALLAR DİYOR MOSKOVA,A.P.Sovyet Komünist Partisi organı «Pravda» gazetesi,Batılı memleketlerin buradaki diplomatlarını «Çakallar»,«Sırtlanlar»,«Timsahlar» ve «Orangutanla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • İKİ SARHOŞ KIZ REZALET ÇIKARDI AYDIN,N 1 ri A T AKIN bildiriyor.Koçarlı'nın Şen köyünden 17 yaşında K.C.ve M.C.adlarında iki genç kız köyden bucağa ilk defa indikleri zaman girdikleri bir lokantada ke
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • u&i#m 100 ü buldu Otomobil soyguncusu Halit Eren Şehremininde saklandığı evde yakalanmıştır.Ankara,Bolu,İzmit ve İstanbul'da şimdiye kadar 100 kadar otomobilin radyo,motor ve diğer parçalarını sökerek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • Dikkat Sayfiyede Huzur YALNIZ 485 lira BEKLAMKOL:353 'rtH3
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA TENEFÜS VE DEVERAN SİSTEMİ MÜNEBBİHİ CARIMMINE DAMLA Niketamid ihtiva eder.15 cc.damlalıktı şişelerde 320 krş.PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR AEKLAMCILIK:2734 7784
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • En güzel başyazı:Bayramlarımız Yusuf Ziya Ortaç Bir Alevî Sünnî hikâyesi:Kaymakamlık 100 Numara!Aziz Nesin Beş renkli siyasî kapak:Vicdan Nedir Necmi Rıza MİLLİYET 7743
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • TUNCELİ VALİLİĞİNDEN ihale konusu Keşif bedeli Geçici Teminatı ihale T.ve saati Hozat Jandarma Alayı sıhhî tesisatı onarımı 19977.44 1498.31 24/6/963 15.00 Hozat Jandarma Alayı kışlasının tamiraü 2000
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • ASKERÎ HAVA LİSESİNE ÖĞRENCİ ALİNACAKTİR 19ü3 1964 ders yılı için Askerî Hava Lisesi'nin I,II ve IIIsınıflarına öğrenci alınacaktır.İstekliler:Şartlan Askerlik Şubeleri,ortaokullar,liseler ve Askerî H
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • Sayın İnşaat Sahipleri Müteahhitler ve Marangozlar Uzun zamandan beri beklediğiniz 240x50x11 eb'adındakı dar kapı kilitlerimiz de piyasaya arzedilmıştır.Kilitlerimiz Avrupa emsalinden üstün fakat Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • YÂRIN HAYA NASIL OLACAK?i Orta ve Doğu Karadeniz İsi bölgeleri çok bulutlu,yer yer I kapalı ve sağanak yağışlı ge-çecektir.Hafif sıcaklık düşme si beklenmektedir.Marmara,Trakya ve Batı pğ Karadeniz bö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • i Nâzım likme DÜNKÜ gazeteler,Tass Ajansından naklen Nâzım Hikmetin ıMoskovada kalb sektesinden öldüğü haberini verdiler.Nâzım Hikmet,kalb sektesinden mi öldü?Yoksa.Malûm a.Berikilerin hiç şakası yokt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • AMERİKAN PATENTLİ Sodalı içkileri Gazozları TÜRKİYEDE Çeşitleri GRAPETTE üzüm suyu" Mister Cola Kola)Sunburst gazozu Sunburst sodası Sıhhidir Ferahlatır Vitaminlidir.b^_Hazmı kolaylaştırır "f Enerji v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • wm& a a a a a a a B:w v.v.v.v_Alman kamyon,Otobüs ve traktörlerinde kullanılan Z/şanjuman ve dişlilerini en ucuz fiatla ARŞİMİDİS MÜESSESESİ T.A.Ş.nde bulabilirsiniz J|ğil^ BANKALAR CAD.39/51 GALATA S
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • HOŞ MEMO BU MERET PİYANOYU.fSTEDiK»-ER(YERE GOTURUP BlRuAKAYlM.DA SU Ek-SÎK OU.AN ı »x,TEK SANDVİÇİ KAZANAYIM.1 &Mü*rt ŞÜKÜRLER.Oİ-SUM İşte;l 2.1.840 inci A AZ SO,mra\SSSŞi&v?AMMA nerede,öteki' 21839
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • ffiWMiH KIRMALAR-%Mh KuBlilLu S,ı*up terîKIHlElL« ÎÎNAI.^OK YAIWR BAKAtES.ME BASjNDA*.HAVA KARARMACA JfelAW/ı ııı».
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 05.06.1963
  • m r-KİM PAPA OLACAK 85 Kardinal 15 güne yeni Papayı Mısırlı bir kimyager,Papa'nın nâşını 3000 yıl dayanacak şekilde eski Mısır Firavunları gibi mumyalamaya hazır olduğunu bildirdi KSSS Kruşçev de Vati
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • PıvA SAATİ REVE * OR5UM BL KAYAK TA-KIMLARINI DA NE.VA MA» tcy_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • PlilliiiliilliP 'QJtUm^ GUHUBXy BOLT?GUABVCCrÖB$ OUAA&C £***C4iJL OUBUSL H&ZGÜM I OAHA 4 USTALAŞrA,AtcrAOtfZ~ i [jjji BOJÛ i.I J E6Ö* "BUSUM ts-rESEVDiN CU3U.Ci'uS'U VE «E8iO?OfM.SENDEN KOK-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • AMJHİM JŞIM ^4452—ŞAVET ı VARiKl AKŞAM t GBa-MEĞEf ÇA-X ç SıZUER.1 D4İMA BEK 3.»Vı GE.CEUEE—«CAUOVOK.AAUSUN"2.BA.«VA *4EDEt4 sövleme&nE Nİ ^{ç^İ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • ŞİMDİVe KA oar Buna OEKÛk_ARcA igilZoiaa erniK—HK.SEFERİN» DE BİZE OVUN OVN_VD».£MA GO.RÛNÜŞE GO.RE BÜRONUN AVAK.İŞUERİNI VAFAR_UTAN ONOAN "VCN GURT GİBİ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • ALLAWLIK ALI BEY KARIM,8IR-ŞEV 8COEN.MEST.N£ IÇTERSHjM GE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • Hicri Çarşamba Rumi 138 J 5 137* Muh«r ram Haziran Mayı* 13 1963 21 VAKİT VASATÎ EZANİ Gün eı asa ö«le M.12 4.33 tkind)17.12 835 Aksam 20.37 12.00 Yatsı 22.37 2.01 İmsak 3.13 6.36
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • OĞLAK BURCU 22 Aralık 20 Ocak] tîmitsizilge düşmeyiniz.Yakında yüzünüz gülecek.Bugün Mk müjdeli alacaksınızfh KOVA BURCU 121 Ocak 1» Şubat] insanlara çabuk bagianırorsımuı.İnkisara uğramanızın sebebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • İSTANBUL RADYOSU 1 r.39 S 7.35 İ| 8.00 8.10 1 8.25 8.40 9.00 g 50 9.55 '3 lo.oo 12.00 1 n ıı.ıo S ıı.ao i 13.00 13.20 i 13.30 S 13.45 fi 14.00 Açılı» Ttı kısa haberler Salon orkestralarından Haberler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • OLDAN SACA:1 Sürünün önünd» giden kılavuz teke veya koç;Bir nota.2 Sair;Bir balık.3 İki madenin üçüncü bir maden 11* y«pıatırılması;Büyük bakır tepsi.4 Yağmur sularına mahsus boru;Tera)PUt.5 Katolikle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • iiii!iinnnıiHi!iıifMiıiiii!iiııt!BALIKÇILIK i m KILIÇ BALIĞI 4)SITKI ÜNER till III t lt III 11 «Azizim Sıtkı üne* 21 Şubat 1947 Kılıç balıklarının «erek Atlantik ve «erek Pasifik sahillerinde yetinme
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • LADY «Sonra.Sonra görülmekten çekindiğim İçin yavaş ve sesmce,ot yığının arkacına dolandım.Biraz ilerde,yerdeki samanların üstünde bir ki/çırılçıplak uzannuj yatıyordu.Onu tanıdım.Kitty idi.Çiftlikte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • ÜMİT DENİZ t—Bu ask macerasına filân benzemiyor.Bana saldırdıklarına bakılırsa,bunun manalını daha haska işlerde aramak lâzım gelecek galiba.Eksik birşeyin var mı?Plânlarının arasında filân?Yok canım.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber.Fıkra ve Makalelerden Mesul Müdür HASAN YILMAER Spor kısmından Mesul Müdür:NAMIK SEVIK Magaıin kısmından
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • İLAN TARİFESİ 2.3.4,3 İne!»ayfalarda #nUml 30 T.L.T nc4 fâ.»rd» fantimi İS T.l,Birfn«a tayfada tOÖ T.L.0 Nisan,KtkAfe,¡•fal v« Teıekltür İlanları 5 aaatlına kadar 7.aayfada)80 T.Lı Küçük ilânlar kelim
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 05.06.1963
  • ABONE TARİFESİ I Aylık M T.L.6 Aylık s 40 T.L.Yıllık 75 TL.Yabancı memleketler tein âdi posta 11» bu ücretlerin bir misil alınır Uçak postası İçin tarife.kullanılacak pulun değerine «ur* değişir.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • İST AN B UL TilEF ON 27 42 10 SATILIK EMLÂK ma—j—r DİKKAT,Kooperatiflere.Müteahhitlere İngiliz Sarayı arkasında 60 daireye müsait İmar durumlu arsa,tediyatta kolaylık 44 09 07.KELEPİR sahibinden lratl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • En Modern Tesislerle ve Tecrübeli Teknik Elemanların Nezaretinde imâl edilen BİLUMUM EBONİT ve KAUÇUK MERDANELER nuıH iamatII.«oya «Afirr «»u'ulii NATAAA VilAİRf lılLItO» KULLANILAN ttOHİT »UCU* KAPLA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • Teknik Okulu Müdürlüğünden Yıldızda)Okulumuzun öğretim,Muhasebe ve diğer servislerinde görevlendirilmek üzere imtihanla ve memurin kanununda yazalı şartlan baiz maaşlı ve ücretli memur alınacaklarimti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • En Modern Tesislerle ve Tecrübeli Teknik Qemanlarm Nezaretinde İmâl edilen f.SPİRAL LÂSTİK HORTUMLARI Garantin ve evlâdiyeliktir.Emsallerinden çok üstündür.L i B E R T1 ALICI SPİRAL HORTUMLARINI ISRAR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI ATLI KALİTE FİAT EMNİYET Karabük çeliğinden Türk işçisinin emeğiyle yapılan ve iftiharla kullandığınız mamullerimizin toptan fiatları.Toplu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • Bu haftanın yeniliği de.En son Fransız kreasyonları Emprime Ketenler ile Plaj için Riviera modası Emprime ve düz renkli havlular Emprime Keten 30.70 TL.Emprime Havlu 29.65 TL.Düz renkli Havlu 21.25 TL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • Her boy ve tipte TİCARİ BUZDOLAPLARI Toptan ve Perakende W!ı HP takatında Osman Düzel mnAalûiM vt Ooduiı Raim ukm* fs-AMERİKAN BEYOĞLU İSTİKLAL Cad.44 Tel 44 28 52 49 59 17 kompresörlerimiz gelmiştir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • 1964 Yılının Nisan ayında açılacak ve tam iki yıl açık kalacak olan KÜÇÜK uçak.büyük inşaat faaliyetlerinin devam ettiği bir sahanın üzerinde alçalarak etrafı görmemizi ve çalınmaları daha dikkatli bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • İTHÂL MALI ORİJİNAL y 3 KAPAKLI 1 Litrelik SU TERMOSLARI İ Piyasaya Arzedilmiştir MUİDE 1 'loptan Satı* Yen MASAN BASMISIRLI 4 ZEKİ OKUR MÜJDE 1 TAHTAKALE TOMRUK SOKAK v\BOVAC1 HAN Ha 2 İSTANBUL TELE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 05.06.1963
  • MOZAİK KARO VE SÜPÜRGELİK YAPTIRILACAKTIR 1 20.000 M2 20 X 20 Cırı.mozaik karo ve 1750 M2 aynı malzemeden süpürgelik yaptırılacaktır.2 Bu ise ait şartname bila bedel Tophane Kecatlbey caddesi Salıpaza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • memleketimizde Bütün dünyada sağlamlığı ile şöhret kazanmıştır 6V2 ve 7 tonluk şoför mahalli uzun şasi STEYR KAMYONLARI Motor:132 beygir kuvvetinde 100 kilometreden fazla sürat.STEYR OTOBÜS ŞASİLERİ 5
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • SON GÜNDÜR PURO-FAY PİYANGOSUNDA TALİHİNİZ AÇIK OLSUN Zengin ikramiye!PURO-FAY Piyangosuna katılabilmeniz için pek az vaktiniz kaldı.Mutlaka talihinizi deneyiniz.3 adet PURO SABUNU kabı ile 3 adet yuv
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • AĞUSTOS ÇEKİLİŞİ 100.000 SON PARA YATIRMA GÜNÜ HAZİRAN SALI EMNİYET m SANDIQI
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • 1,5 yaşında resim yapmaya başlayan Bedri Baykam'ın iki arzusu var "Hem Sub olmak" 6 yaşındaki ressam şimdiye kadar 10.000 figür yapmış m Kovboy obit UZEN BÜYÜDÜĞÜ zaman «Bir sene subaylık bir sene de
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Cinayet Var.L.Ventura F.20.30 da Yunan Tiyatrosu.İNCİ:Tel:48 45 95)iki Gemi Yanyana F.Akın,O Günşiray.Suarede Bir miyonluk Macera E.Efekan,N.Esen.KONAK Tel:48 36 0
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • Bugün Matinelerden İtibaren SARAY SİNEMASINDA Büyük bir beşerî film BÜYÜK GÜN İngilizce sözlü Artistleri MİGUELO GİL JULİTTA MARTINEZ.İLÂNCILIK:2847 7786
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • Antalya Pamuklu Dokuma Sanayii T.A.Ş.Müdürlüğünden Fabrikamıza askerliğini yapmış Kimya Yüksek Mühendisi almacaktır.7244 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince tayini yapılacak olan isteklilerin fabr
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • Sümerbank Yıldız Porselen Sanayii Müessesesinden 1 Müessesemizde mevcut kalitesi düşük Porselenden mamul mutfak ve sofra eşyası ile süs eşyaları 14/6/1963 tarihine rastlayan Cuma günü saat 14 de pazar
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 05.06.1963
  • PLÂSTİK İMALÂTÇILARINA Buzdolabı plâstik aksamı imâl eden firmaların fabrikamıza müracaat etmeleri rica olunur.PBlOFİl-fiB DEMİR FABRİKASI Mecidiyeköy,2 nci Taşocağı Sok.No.26-28 İstanbul.İLÂNCILIK:27
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • En iştahsız çocukların dahi.Seve Seve yedikleri Paro Çocuk Gıdası yavrunuzu besler,sıhhatli ve neşeli yapar BESLEYİCİ ÂNA SÜTÜNE EN YAKIN^ÇOCÜK GIDASIDIR FAAL 4286 7746
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • Kimya Yüksek Mühendisleri Alınacak 1 Batman'dakî İşletmemizin Petrol Lâboratlivarında çalıştırılmak üzere iyi derece ingilizce bilir,askerliğini yapmış ve 3 5 sene lâboratuvar tecrübesi bulunan;2 Yine
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • i t" v-C-1' Güzellik SrrolmaktaK çıktı.Komili 9 Lanolin kremli Huiuii kokulu 60/IcopûA/û Dayanıklı ve ûsiûn kalitelidir.YENİ TUVALET SABUNLARI NECMİ KOMİLİ TEL:22 07 96 MİLLİYET 7798
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • GAYRİMENKUL SATİŞ İLÂNI İSTANBUL DOKUZUNCU İCRA MEMURLUĞUNDAN Dosya:No.1961/35ft Beyoğlu Tomtom mahallesinin Karabaşdere sokağında eski,yeni ve Taj:18 kapı 36 pafta,327 ada 57 parsel sayılı 17 M2.mikt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • SÖKE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Belediyemiz Fen İşleri Dairesi için Belediye Fen İşlerinde en az beş sene çalışmış bir Fen Memuru almacaktır Taliplere 7244 sayılı kanun gereğince Emekliliğe esas ücretler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • FEVZİ EN PEK M ile tâ L'KSULA ARNSTEDT gjjj Nişanlandılar İgl Du«seldore Deutschland 1.6.1%3 *v?f MîLLtYET:7742 $M
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • MADEN MÜHENDİSİ ARANİYOR Madencilik ile iştigal eden Ecnebi bir Şirket,£«nç bir Mühendis aramaktadır,istanbul Üniversitesi Maden Fakültesi mezunu olması ve askerliğini yapmış olması «arttır.Bir Ecnebi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • D O Ğ U M tülat Kvnnat.Lv YİLMAZ KURDOGLU' nun bir ki?çocukları dünyaya gelmiştir.Alman h*stahan«ı 4.6.63 MİLLİYET:7755
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • İstanbul'da trafik Baştarajı Birincide öt vapurundan selen yayalar sol kaltmmı takip ile köprü altındaki geçit-«n karşı tarafa seçeceklerdir.İÇ"!Dolmahahçeden Taksime çıkan va-sıtalar,Gümüşsüyü yeni a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • DİNÎ ve AHLÂKÎ yayın yapılacak ANKARA,AA.Ankara Üniversitesi Rektör ve Prossörlerl ile Diyanet İşleri Başkanılğı »ikililerinin,Devlet Bakanı Ali Şakir ğanoglunun başkanlığında yaptıkları ir toplantıda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • Komyada iki müzeden tarihî bâzı eşya mimdi Salınan müze eşyası aıasında,gümüş işlemeli lavaneli,sikke ve yüzük taşlan da bulunuyor KONYA,ALİ İHSAN TUNA bildiriyor KoyunoŞlu ve Klâsik Eserler Müzelerin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • İNÖNtî,ADALETHÜKMÜ YERİNEGELECEKDEDİ Baştarajı Birincide Esef verici son hâdisenin mes lifleri,adalet huzurunda hesap vermek dıııumundadırlar.Hiç şüphesiz,adalet linkimi yerine gelecektir.Türk adaleti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • Senato'da petrol durumu görüşülüyor Baştarafı Birincide yayınlanan çeşitli yıkıcı iddiaların Türkiyenin petrol politikasını büyük ölçüde zedelediğini belirtmiş ve şu noktaları açıklamıştır:Tiirkiyedc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • Yurdumuzun her tarafında açılmış olan ZETİNA ve Nakış Makinaları kurslarından,Ankara İç Cebeci Doğu Biçki Dikiş Yurdunda tertip edilen müsabakada Bayan Elif Gül birinciliği kazanmıştır.Resmimiz birinc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • KAYSERİLİ I s MUHAKKAK KARDEŞLERin u-XJOiSUM 'h iven-'i Tel,227872 Telg.NAMLISUCUK K ei s®
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • Tahran'da nümayiş t Baştarajı Birincide Başbakan Esadullah Alam.hükümet kuvvetlerine Hazır ola emrini vermiş,gösterilerin devam etmesi halinde de polisin ateş açacağını İhlar etmiştir.Haber alındığına
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • PAKİSTAN'DA ŞİÎLERLE SÜNNİLER ÇARPIŞTI KARAÇt,AF.Emniyet makamları Karaçi'nin 400 kiiomcire kuzeyinde bugün bir köyde Şiî ve Sünni Müslümanlar arasında bir çarpışma vuku bulmuş,120 kişinin öldüğünü bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • ruşmaıar cumaya f Baştarafı Birincide Sanıkların müdafii olarak tâyin etmek istedikleri avukatların isimleri birer dilekle ile sanıkların tutuk evleri müdürlüklerine bildirilecek ve oradan 1 Numaralı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • jM':1111j111v Halk tipi I Su tasfiye cihan sabunda r.'o 50 tasarruf sağlar.BASIN:9.14)7788 İ MIIIIIIIMIItlIf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • MENKUL İLANI Esi 10 uncu İcra Memurluğundan İkinci derece ipotek alacaklısı tarafından satılması talep edilmiş olan ve satılmasına karar verilen Fatih kazası dahilinde Silivrikapı semtinde Veledi Kara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 05.06.1963
  • TC.Devlet Demiryolları İşletmesi Meıkeı Alım ve Satım Komisyonu Reisliğinden YÜKLEYİCİ TRAKTÖR ALINACAK 1 2 adet yükleyici traktör teklif alma suretiyle satın alınacaktır.2 Tekliflerin en geç.8.71963
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 05.06.1963
  • 'î£ff^?^i?AHMET BİLEK Konyadaki kampa katıldı AHMET BİLEK ALMANYADAN DÜN DÖNDÜ KONYA,ÖZEL Stockhohnde yapılacak Dünya Greko-Romen Güreş Şampiyonası İçin Konyadaki çalışmalar hızla devam et inektedir.A
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • Lig maçları saat 15 ve 17 de başlayacak Millî lig maçları Ankara'da olduğu gibi İstanbul.İzmir'de de saat 15 ve 17 de başlayacaktır.Spor Yazarları Birliğinin maç başlama saatlerini erkene aldırabilmek
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • G.SARAY YARIN Sakarya'da oynuyor* Galatasaray profesyonel takımı,yarın" Sakarya Karması ile karşılanacaklardır.Sarı Kırmızılılar,Sakarya'ya ful kadroları ile gideceklerdir.Bu maçta iki aydan beri saka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • G.Saray'dan sadece Ergun,Ceza Heyetinde ANKARA,ÖZEL Galatasaray îstanbulspor maçında hakeme lisanen tecavüzde bulunduğu için Sarı Kırmızılı futbolcu Ergun Ercins,ceza heyetine sevk edilmiştir.Ergun ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • Sarıyer ve Beylerbeyi transfer faaliyetine geçti Mahalli ligden ikinci millî lige terfi eden Sarıyer ve Beylerbeyi kulüpleri,bu yıl kuvvetli bir kadro kurmak için faaliyete geçmişlerdir.Mavi Beyaz ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • I Devlet Başkanı Necmi Ökten'in görüşü:j "Toledo' nazaran ilerledik» Millî takımın eski hocası Atik,"Bu takım ve bu antrenörlerle i daha iyi netice alamazdık,dedi NLCMI OKTfc.N Turhan DOĞU ANKARA'dan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • osr Aukutu Brezilya ve Dünya Şampiyonu,Almanya'da yaptığı karşılaşmada Niedersachsen karmasını 3-2 yenerken,Güneşspor'un eski sağaçığı Aykut Ünyazıcı,saghaftaki oyunuyla çok göz doldurdu REZILYA millî
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • R FENERBAHÇE Kulübü,Bakırköy'lü voleybolculardan Yalçın,Oktay ve Galatasaraylı kız voleybolcu Gülçin ile anlaşmaya varmıştır.Geçen seneyi kızlarda ve erkekler-^de istanbul ikincisi olarak bitiren Sarı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • HÂŞİM DE G.SARAY'DA Basketbolde geniş çapta transfer faaliyetine girişen Galatasaray,Nedret ve Şengün'den sonra Darüşşafakalı Hâşim'i de almağa karar vermiştir.Almanya'dan dönüşte Hâşim'in Galatasaray
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • Al tay*in itirazı Merkez Hakem Komitesine geldi ANKARA,ÖZEL Fenerbahçe ve Altay Kulüplerinin müşterek itirazı,Futbol Federasyonuna gelmiş ve Federasyon tarafından incelenmek üzere Merkez Hakem Ko?mite
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • YARIŞLARI Hozirloyon:FARUK AYRAL BİRİNCİ KOŞU:Favori:Külhan,Plase Hüma,Sürpriz:DağtKtNCI KOŞU:Favori:Atman Ekürüsü se:Biblo Bonkör Fare.ÜÇÜNCÜ KOŞU:Favori:Nilhan,nınnt.DÖRDÜNCÜ KOŞU:Favori:Gülsün,Sürp
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • Dört İstanbul kulübü İnönü'ye başvuracak Vefa.Karagümrük,Yeşildirek,Şekerhilâl kulüpleri millî ligden talimatnamelere aykırı olarak düşürülmek islendiklerini,bir dilekçe ile Başbakan İsmet İnönü'ye bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • Türkiye,Yunanistan.Belçika ve Fransa'nın iştiraki ile Atina'da yapılacak olan Ordıılararası Avrupa Şampiyonası finallerinin program} belli olmuştur.Buna göre takımımız 2l Haziranda Fransa,30 Hazirand
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • Futbol Federasyonu,Galatasaray Fenerbahçe arasında oynanması muhtemel maçları İstanbul'a aldı f URKIYE Kupasının final I maçları 2» ve 'M Hazhan Cumartesi ve Paz;tr günleri Mithatpaşa stadında yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • 13 BİLEN 14296 LİRA ALACAK ANKARA,ÖZEL Spor-Totonun 39 uncu hafta değerlendirmesi bu akşam sona ermiştir.Kesin netice şöyledir:13 bilen 17 kişi 14.296 lira 50 kuruş,12 bilen 404 kişi 523 lira 50 kuruş
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • Beşiktaş kampından "F.Bahçe korkulacak takım 9f Nurhan AYDIN BEŞİKTAŞLI futbolcular,sanki bugün Fenerbahçe ile oynamayacakmış gibi sakindiler.Ve hepsi Pazar günü Beykoz'a verdikleri 1 puanı düşünüyorl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • BU AKŞAM F.BAHÇE KARŞISINA,ŞAMPİ-YONLUKTAKİ İDDİA-SINI KUVVETLENDİR-MEK İÇİN ÇIKACAK BEŞİKTAŞ TAKIMI BİR MAÇTAN EVVEL MİT-HATPAŞA'da SARI LACİVERTLİLER DE KENDİLERİNİ MA-ÇA İYİ BİR ŞEKİLDE HAZIRLADILA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 05.06.1963
  • F.Bahçe kampından "Şans bu deles da bize tt Togay BAYATLI İMDİYE kadar gazeterl olarak gittiğim her yerde,Taş Krişk'ieki kadar candan karşılandığımı hatırlamıyorum.Daha doğrusu,hiç başımdan geçmemişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor