Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • 1963 OSCAR 1961 PULITZER Mükâfatlarını kazanan roman çıktı BÜLBÜLÜ ÖLDÜRMEK Fiatı:10.T.L.NEŞREDEN:HALK KİTABEVİ Ankara Cad.Günçer Han 45 9 İstanbul İstanbul Bayii Kemal Karatekin REKLÂMCILIK 2538 7550
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Sokağa çıkma yasağı bir saat daha kısaldı Sıkı Yönetim Kumandanlığı gece yasağının 1 ile 5 arasında uygulanacağını bildirdi STANBUL'da gece sokağa I çıkma yasağı Sıkı Yönetim Kumandanlığı taralından b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • 'Sk-I MÜNİR KİLİMCİ I Mayı» ayında Güney Dojıı bölgelerinde jandarmalar ile kaçakçılar arasında 17 si-m ölmüştür.Üçü yaralı olmak üıere 8 kaçakçı yakalanmış,950 bin liralık kaçak eşya ele geçirilmişti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Manisa Tarzanı aslımdan öldü Aşık olduğu Yörük kızı ile evlenemeyen Tarzanm cenazesinde binlerce kişi bulundu MANİSA,NEJAT TOKBAY bildiriyor MANİSA Tarzanı Ahmet Bedevî,bir süre önce âşık olduğu 18 ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Pakistan'da kasırga kurbanlarının sayısı on bin'i aşacak DAKKA Doğu Pakistan)A.A.Salı'.vı Çarşamba'ya bağlıyan gece Doğu Paüstanda vuku bulan korkunç kasırga yüzünden ölenlerin sayısı,en son tahminler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • 20 milyon dolarlık yeni kredi açıldı WASHINGTON*.A.P.Dünya Bankasının bir şubesi olan Beynelmilel Kalkınma Ortaklığı IDA)dün Alsra ovasında tarım sulama işierlnin geliştirilmesi için Türkiye'ye 20 mil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • sat?oda YAKIŞTIYSA KUTLU OLSUN Milli Savunma Bakanımızın Ottawa'ya giderken Londra Büyükelçimizden gördüğü kayıtsızlık malûm.Elçi,Dışişleri Bakanını almış ve Milli Savunma Bakanına:Buyurun beraber gid
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • İMÂR VE İSKÂN BAKANLIĞINDA GECEKONDU İŞLERİNE BAKACAK BİR DAİRE KURULDU GAZETELERDEN)
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • ¦J 11 If HT5'İHI KÖY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI SON 2 GÜN Dün 49 köye daha hami bulundu Milliyet'in Köy Okullarına Yardım Kampanyası Pazartesi günü sona erecektir.Kampanyaya katılmak isteyen okuyucu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Asgarî ücretler yeniden ayarlandı ANKARA,ÖZEL 1%0'da tesbit edilen asgarî ücretler,1962 1963 rayicine göre tekrar ayarlanmıştır.Yeni ücretler ile 1960 daki ücretler,İş kollarına göre şöyledir:İstanbul
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • PAPA KOMADA Katolik âleminin baş ruhanisi Papa 23 üncü Giovanui'nin durumu ağırlaşmış ve komaya girmiştir.Papa lıad safhada barsak delinmesinden muzdariptir.81 yaşındaki Papa'ya yanındakiler «son telk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Kiralar 26 Eylülde serbest bırakılacak Anayasa Mahkemesinin bu husustaki karan Resmî Gazete'de yayınlandı ANKARA,ÖZEL ANAYASA Mahkemesinin kira ların serbest bırakılması ile ilgili kararı 26 Eylül 19
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Jnonu,î!ar Birliâi ide açıkladı Başbakan,iş adamlarından,hâdiseler ol.ursa bunları olgunlukla muhakeme etmelerini istedi ANKARA,ÖZEL ODALAR Birliği Genel Kurulu dün Başbakan İnönü'nün konuşması ile ça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Yunan teklifi Yine reddedildi BRÜKSEL,A.P.AA Yunanistan dün Avrupa Ortak Pazarından,Türk iyeye verilmesi düşünülen tavizleri veto etmek hakkını istemiştir.Pazarın Bakanlar Konseyi bu talebi reddetmişt
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • Bakanlar Kurulunda siyasî durum ve tedbirler görüşüldü ANKARA,ÖZEL inönü'nün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu dün inönü'nün bir tahlilini yaptığı «genci siyasi durumugözden geçirmiş.Parlâmentonu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • DURUM B H*M V m kflVII kTi z:X':ÖZEL SEKTÖR 4Z.EL teşebbüsün kökünden kazınmasını isteyen totaliter I görüşler iflâs etmekte,Sovyet Rıısya bile dogmatik mark-i iirıucıen î(a/cîasa?ı revizyonist bir po
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • irtfrWA^inffiffl/iVitirti mmm SAMI ÖNEMLİ] Kendine doktor süsü veren 30 yaşındaki Yılmaz Veysel Çctinkaya çalışmak için girdiği hastahanede reçete yazarken "5alıte doktor» olduğu anlaşılarak yakalanmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 01.06.1963
  • İDARECİLERİN TAKİP ETTİĞİ POLİTİKAYI BEĞENMEDİKLERİ GEREKÇESİYLE illet vekili ile 3 Senatör AP.DEN İSTİFA EDEHLEK 'den istif Aynlanlar A.P.'nin his ve kapris partisi hâline geldiğini söylediler ANKARA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Dön baba î dönelim O I.AT Trabzon'da geçer.Vakit geceyarısıctır.Sokaklarda kimse yoktur,tç bekçi Adapark'ta buluşurlar.Bireı «igara yakarlar ve sohbete başlarlar.Lâf arasında bekçilerden biri arkadaşl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Sıkı Yönetim Hukuku 21 Mayıs gecesi Anayasa e hukuk ni/amını temelinden yıkmak aman.ile ortaya çıkan ayaklanmanın,hükümetin uç lehlinizde sıkıvouciim i'ân etmesine sebep oldtığn malûmdur.Sava?hali ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Türkiye'den Avrupa'ya ilk defa benzin ihraç edildi 'rfen di;ülkelere ilk riela olarak saf b liri II ihraç nluıınıustıır.İpraş İzmit'teki Kafiııerisinden 10 Ma» ıs'ta Batı Alınanyaya 12.«00 ton B.P.is
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • GUNL.UK ALTIN FIATLARI umlıuriyet 91.90 92.00 30)Rpsat I.ira 131.50 132.00 50)»amit Lira 101.01» 101.50 50)İngiliz Kral 114.00 115.00 50)Fransız Napolyon 91 50 92.00 100)24 ayar külçe altın 13.68 13.7
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Findıkçı/ar,ilıraç usulleri hakkında Bakanlığa bilgi vermekten kaçındı ANKARA,ÖZEL TİCARET BAKANLIĞINDA fındık konusunda yapılan iki günlük toplantılar bit sonuç alınmadan bitmiştir.TOPLANTIDA daha ço
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Afyon fiatlan ilân edildi ANKARA,A.A.17 Haziranda bağlıyacak alımlar için Bakanlar Kurulu afyon fiatlannı ilân etmiştir.sınıfına giren 13 ve daha fazla morfinli afyonun kilosu her yerde 100,sınıfına g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • "TÜRKİYE ÜZÜM BİRLİĞİ KURULUYOR n ANKARA,ÖZEL U ZUM müstahsil ve ihracatçılarının katılmasiyle üzüm politikamızı tek elden yönetecek olan «Türkiye t'züm Birliği» nin kurulması yolundaki çalışmalar hız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • ESHAM ve TAHVİLAT BORSASI İSTANBUL MENKÛL KJYMETlE.ft VE KAMBİrOBOSSASI güLTfNINPEN AlINMIŞTIR HİSSE SENETLERİ BANKALAR T.C.Merkez B.161.T.İş Bankası nama)73 T.îş Bankası ham.83.T.Sınaî Kal.B.ham.190.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • ELEMAN ARANIYOR Yabancı bir petrol şirketi Diyarbakır mıntıkasında bulunan İşletmeleri için aşağıdaki r.iinh.l.tıde istihdam edilmek üzere eleman atamaktadır.1.İSTİHSAL FORMENLERİ 25—35 yaşları atasın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Dr.Kemal Keskinel Doğu Akdeniz seyahatine çf*-BUttir.Telefon:49 53 74 MtLUYET:7S««
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • 41 inci SAYISI ÇIKTI Bayiinizden isteyiniz Abone:P.K.1157 İstanbul MİLLİYET 7563
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • a.aa ve=Fei«-Kahnlıgı3mm.IAMBALM sANAiUKoi'i PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR.SATIŞ VERİ:Fmd.kl.CelebihomarcSok.No.15 rliboi Bürosu¦ Tef.40 55«5 İstanbul BEKLÂAICIUK 2680 T JGS
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul 5afına!ma Müdürlüğünden 1 Kurumumu/Ballıdafi Prevantoryomumın ihtiyacı olan 5 grupta,35 kalemden ibaret 1149 parça madeni hastahane malremesi idari ve evsaf şartnamele
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • İstanbul Sanayi Odasından İthalâtçı vesikalarının her yıl Haziran ayında vize edilmesi gerekmektedir.Vize harcı,seyyanen 501 liradır.Üyelerimizin J9G3 senesine ait vizeleri,1 50000 Sici!No.arasındakil
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • İşçi Sigortaları Kurumu İstanbul Satmalına Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Ankara I-îas-1 ananesi ihtiyacı içirt S grupta kalemden ibaret muhtelif 3087 p*r sa.»ji8i}sn4.J\astah ane d em i başı kapalı z«ıf u
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • FAYDALIDIR OPON,soğuk algınlığından mütevellit agn ve sızılan teskin eder,nezle ve grip başlangıcımla bir çok fenalıkları ftnler gündt 6 kadar alınabilir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Tükenmez Kalemleri Sayın müşterilerinden gördüğü ilgiye teşekkür eder.DîKKAT:Son günlerde,başka nam ve markalar allında,kalıplarımızı aynen taklid ile,kalitesi bozuk birtakım tükenmez kalemlerin piyas
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • EN İYİ YAZLİK KUMAŞ m wtj-AKIN TEKSTİL REKLAMKQL;320 758!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • AVRUPA fermuarlı yıkanır videla Bayan ÇANTALARI 100-125-150 Lira İTALYAN hasırlı orijinal Bayan ÇANTALARI 85 Lira İTALYAN hasırlı Portf eyler 30 Lira İTALYAN hasırlı Kemerler 10 Lira BOL ÇEŞİT-BOL REN
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • TEŞEKKÜR Kıymetli eşim,babamız ve büyüğümüz,Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi eski Başkanı ve Haydarpaşa Numune Hastahanesi Dahiliye Kliniği eski Şefi DAHİLİYE MÜTEHASSISI r.Ahmet Rasim Onat'ı kayb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Miti M III İM t I İlli 111 MU İMİ II11 Ut Mill I İM 11 lif I IIIMtlMMIl ItlIlllTIT l 111 İMİMİ 11 İM Anasını satmamak BİZİM Mücap Ofluoğlu'nun tatlı bir hikâyesi vardır.I-âzın biri güneşte takanın içi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • Belediyede 3 memurun işine Son verildi Vazifesine devam etmeyen 2.ve kötü hali görülen bir Belediye memurunun görevine son verilmiştir.Belediye memurlarının görevlerine devam edip etmedikleri ve görev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • MÜTEAHHİTLERE YÜZDE 10 AVANS VERİLECEK Devlet sektörüne,Belediye ve öze] idarelere ait işler)yapmak kin taahhüde giren müteahhitlere yüzde 10 dan fazla avans verilmeyecektir.Bakanlar Kurulunun 14 Mayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • TAKSİ İÇİNDE ESRAR İÇEN 5 KİŞİ YAKALANDI Polis ekipleri evvelki gece laksi içinde esrar içen 5 kişiyi yakalamıştır.Kontrol sırasında ekip memurları Edirnekapı asfaltı üzerinde 59928 plâka sayılı taksi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • YENİ İKİNCİ ŞUBE MÜDÜRÜ İŞE BAŞLADI Emniyet 2 inci Şube Müdürlüğüne hyin edilen.Ankara 4 üncü Şube Müdürü Gürbüz Atabek dün Ankaradan gelerek görevine başlamıştır.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • BELEDİYE,BOZUK YOLLARI ONARIYOR Belediye Fen İçleri ekipleri tarafından bo/uian yolların onarılmasına devam edilmektedir.Bir hafta içinde 12 asfalt,12 adi kaldnım ve 9 parke yol 238 bin 500 liralık ma
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 01.06.1963
  • HAREM DE PİKNİK YERİ YAPILDI Belediye Fa:k ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Harem'de piknik yeri yapılmış!ir.Haremde Karlıkbayırı mevkiinde îskele caddesi sonundaki düzlük tanzim edilerek piknik yeri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • ALMANYA'PAK Yunanlıların yaptığı menfî propagandanın sıklığına rağmen TURİST AKINI BEKLENİYOR MÜNİH,özel Muhabirimiz Mustafa Ekrem Aydın'dan Turkiyedeki son siyasi olaylara rağmen Alman seyahat acente
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • D AÇI/AM Kenya'da yapılan seçimleri kazanan Kanu Partisinin li-ILI\DA^IxMIN dcrj jomo Kenyatta muhtemelen Kenya Cumhuriyetinin ilk Cumhurbaşkanı olacaktır.Kenyatta rakibi Ngalanın partisi Kadu'ya kars
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • 25 metre yüksekten düşen işçi yaşıyor!TOKYO,A.P.Tokyo sokaklarının birinde,yüksek bir binanın üst katında pencere silerken ayağı kayıp yere düşen 32 yaşındaki Kazuo hvasawa dün mucize kabilinden hâdis
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • Yabancı öğrenciler Kraliçe Farah'ı fazla gururlu buldular PARİS,ÖZEL.İran Turizm Dairesi tarafından iran'a davet edilen 10 Avrupalı öğrenci,Kraliçe Farah'm memleketini ziyaret edip kendi yurtlarına dö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • «Thresher» in resimleri çekildi NORFOLK,AP.İçinde 129 kişi olduğu halde 10 Nrsanda dalıp bir daha su sathına çıkmıyan «Thresher» adlı nükleer denizaltısına ait parçalanmış bir kısmın gayet İyi fotoğra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • YAŞAYAN EN BÜYÜK ASKER I Mac Arthur?a altın Harb Nişanı verildi NEW-YORK,A.P.Fransız Harb Nişanı Croix de Guerreı Teşkilâtının ve Lafayette Birliğinin Amerikalı temsilcileri yaşıyan en büyük asker» ol
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • Çocuklardan kurulu bir çete yakalandı ERZURUM,AA.Erzurum Emniyet Müdürlüğü mensupları,çocuklardan kurulu bir hırsızlık şebekesini yakalamıştır.Yaşları 11 ile 8 arasında değişen dört çocuk Karskapı Ask
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • BU İŞ HANINDA m 2 ASANSÖR.KALORİFER.ODALAR PARKE DÖŞELİ VE KÂĞIT KAPLIDIR.TAKSİTLE %25 Peşin o 15 İRAT GETİRİR 2 tu a z BİRİNCİ ZEMİN KATTA DÜKKÂNve CADDEYE NAZIR MAĞAZALAR.İKİNCİ ZEMİN KATTA MAĞAZALA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • hoşmm LlK NİKAHI At-LAHIN I EMRİ VE PBTVOAM-İ K^v,LlVLE ŞAHİTLERİN HU.A ZURUNDA KIYARAK J bu SALAK» A_
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • YARIN HAYA KASIL OLACAK?Trakya'nm kuzey kesimleri ve Karadeniz sahili bölgelerimiz çok bulutlu,yer yer yağışlı geçecek,değişik yönlü hava akımı etkisi görülecektir.Marmara ve İç Anadolu bölgelerimiz b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • Bir Arap kızı,İsrail güzellik kraliçesi oldu TEL AVİV,A.A.İsrail'in 1963 Güzellik Kraliçeliğine Şirin İbrahim adında Hayfah bir Müslüman Arap kızı seçilmiştir.Dünya güzellik müsabakasında Israili ilk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • Putperestler beş Hıistiyanın kafasını kestiler MANİLA,A.P.Filipin Haberler Servisi,Luzon Adasının Kuzeydoğusunda yaşıyan putperest bir kabile mensuplarının beş Hıristiyan daha öldürüp kafalarını kesti
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • 5 yıl evde hapis yaşayan kadının kocası için tedbir kararı alındı 5 yıJ karısını evde hapsettiği iddia edilen Suriyeli Mehmet Tatari'nın yurt dışına çıkmaması için 7 ncl Asliye Ceza Mahkemesi,dun tedb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • İngiltere'de bir yol işçisinin 4 yaşındaki kızı olan Elizabeth Macfarlnııe,82 bin yarışmacının katıldığı İngiltere güzellik kraliçesi seçiminde birinciliği kazanmıştır.Elizabeth aynı zamanda böyle bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • Polis,bir Doçenti kız kaçırıyor diye yakaladı Yapılan tahkikatta kızın,doçentin evinde hizmetçi olduğu ve ihbarı yapanların kızı kaçırmak istedikleri tesbit edildi Boyabat'ta 14 yaşlarında K.S.adında
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • Bir genç,70 yaşındaki sevgilisini kaçırdı İSKENDERUN,ÖZEL Birkaç gün önce 70 yaşında evli ve torun sahibi bir kadını kaçıran 25 yaşlarındaki genç dün Kırıkhan'da yakalanarak şehrimize getirilmiştir.Ge
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • HERKES DUA EDİYOR v.iv:Papa doktorların tavsiyesine uymadığı için hastalığı çok ağır şekilde devam ediyor m Papanın özel doktoru Prof.Gasbarrini konuşuyor.VATİKAN,MEHMET ALİ BİRAND bildiriyor HALEN it
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 01.06.1963
  • TAKVİMDE BİR VAPRA Terrible Türk!B!kazandığı güreşe ait bir resim vardır.Yusuf un kaşları biraz çatık,daima muntazam kıvrılmış bıyıklarının sert E kılları dikelmiş,mevzun omuzları,kadife cildi,çelik a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • AcAİF* Şî~Ef£.0/uyof£ ak\a ı kie:olduğunu BUZ rüfzt-ü AH LAvAMAOiM-VUKAPtOA^J OA KULAcStMA Bite.SES OELOi-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • 0 fi^ZB t^CAA^N)MANKEN KT» fc.AR eöN»oE(geviNA qe Sem~ DiKi_ERiNi' seçse.Sl'MİZ.VE BÜB.O ÇİN DE BİR.ÇOK AVA.MİMtZ.VAR İŞTE.Bu ÇOK.SEVİN OfM—ClİÇl-ÜK.ÇEK.«AiYEceĞl'MİZ 4Nl-AMıŞTıM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • BEN VEÜ NiN ÖGRET_MENİyiM kendisini' çok SEMERl'M ZEKı ÇOCUK BKEZU-VA p-A ME yETf-•ŞÎR.VELİ J-ryf*-NEREDSN OuACAK KOLCUDAN mi mm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • zm £R OĞLAK BURCU [22 Aralık 20 Ocak] Muvaffakiyetini* sizin maharetiniz» bağlı.Yeni görüşeceğiniz is hakkında bilgi edininiz.&h KOVA BURCU [21 Ocak 19 $uba11 Yüzünüze gülen var.Dostunuzu iyi seçiniz.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • Hicri Cumartesi Rumi 1383 1 137» Muh»r« rem Hazır aıı Mayı» 1963 1» VAKİT VASATİ EZANİ GUııeı 9.31 57 13.13 4.3B İkindi 17.11 8.37 Aksum 20.34 12.00 Yatm 22.33 1.59 tırnak 3.18 6.42
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • PAIS E H *fl ^B S Milliyet Gazetecilik A.ş.adına Sahibi:ERCÜMENT KARACAN Umumî Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra v« Makalelerden Mesul Mudur:HİKMET GüLDEREN Spor kısmından Mesftl Müdür:NAMIK SEV
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • İLAN TARİFESİ t 2.3,4,5 ind tayfalarda santimi 30 T.L.T ad tayfalarda aanttml 28 T.L.9 Blrind tayfada bsılık M.200 T.L.niijlin,Nisan,Vefat ve Teşekkür ilânları 8 santin* kadar 7.tayfada)80 T.L Kütük U
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • I 23456789 10 SOLDAN SAÖA:1 Kendisine gösterilen saygı v« sevgiden veya verilen kıymetten yüzbulup yersls ve asın hareketlerde bulunan.2 Ha-fıza'nın olabilmesi için lüzumlu bir zihin faaliyeti,diğerle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • m mm İSTANBUL RADYOSU 7.30 Acılı» vb kısa ha berle r 7.35 Hafif roüılk 8.0* Haberler 8.15 Türküler 30 Çeşitli mürik 8.40 Küçük konser 00 Sabah sarkılan 9.30 Melodiden melodiye 9.55 Kısa haberler 10.00
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • LADY HATTERLEY'IK KIZI Yazan:Patricia ROBINS BE Hattâ,âşık oldııcu Havacı tümgeneral ile buluşmakta çok güçlük çektiğinden şikâyet etmiş,adamın evli olmasının isleri çok zorlaştırdığım söj lemis le bi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • lliilii!l!llill!ilil!illtlil!ill!li!llii!i:i!ll^ musiki Mayıs ayında müzik âlemi BÜLENT TARCAN i Eserler:Zoltan Kodaly'ın 80 İnci yılını kutlayan Londra senfonik orkestrası,üstada yeni bir senfoni sip
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 01.06.1963
  • Necnıi,kadehinden bir yudum almıştı ki birden yerinden fırladı:v—Aman çocuklar,si?oturun,ben simdi geliyorum.Laboratuarda elektrik ocağını acık bıraktım galiba.Ağabeysin!gözleriyle takip eden kızı süz
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • KAYSERİLİ A.veH.APIKOGLU KARDEŞLER Sıhhi Leziz Nefis Bol Kalorili Namlı A SUCUK A SALAM ve A SOSİSLERİ DANA KOYUNDANDIR imlnönU.Unkapan Asfaltı 60 88 ı«ı urtn raıar« namusucuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • İSTANBUL t it İFON 27 41 10 SATILIK EMLÂK OSMANBEYİN merkezi 5 erinde,telefonlu,kaloriferli,bir salon,3 oda,hepsi parke,hamamı şofbenli,ımıtavassıtsız 120.000 lira,Pazartesi,Perşembe 9-12 arası 47 31
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • boy şişe kolonyaları AVRUPA SEYAHAT İKRAMİYELİDiR PE-RE-JA KOLONYA FABRİKASI 100 KİŞİYE yepyeni konforlu MAS otobüslerile Münihe kadar gidiş geliş biletini ikramiye veriyor OTOBOSltttLE 60 KİŞİYE-h,zi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • Bayanlar dikkat:ÇİL SİVİLCE DOĞUM LEKELERİ va ERGENLİKLERE KARŞI SAVAŞ ÇİL İLÂCI İLANCILIK:2751 7570
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • SATILIK KAT Maçka,Taşlıkta bütün konforu haiz 135 M2.Sahibi eliyle.Telefon:22 10 21 MİLLİYET 7551
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • ÖL İTHÂL MALI ORİJİNAL C* 3 KAPAKLI.1 Litrelik SU TERMOSLARI SZr\Piyasaya Arzedilmiştir MUlOE I Toptan Satts Veri:HASAN BAŞMISIRLI A.ZEKİ OKUR ymm TAHTAKALK TOMRUK SOKAK MÜJDE BOYACI HAN No.2 İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • SOLMAZ BURUŞMAZ ÇEKMEZ YAZLIK KUMAŞ AKIN TEKSTİL REKLÂMKOL 319 7581
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • İSTANBUL AMERİKAN KOLEJİ ROBERT KOLEJ 1963-1964 öğretim yılı için Robert Kolej'in Lise Bölümüne Hazırlık ve I.sınıfları ile Yüksek kısmının Fen ve Yabancı Diller,İş idaresi ve iktisat ve Mühendislik B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 01.06.1963
  • DA BİR AY [Fotoğraf:ÖNDER ARI)Otiney eyaletlerinde sık sık vukua gelen zenci beyaz mücadelesine dalma askeri birlikler müdahale etmekte ve iki ırk arasındaki kargaşalıkları önlemektedirler.Resimde,sün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • HWKanawaa GEÇEN YAZ MEVSİMİNDE OLDUĞU GİBİ BU YAZ DA.I }rî gıjr JF "ft* MEMLEKETİMİZDE ARTIK MAYO İTHAL EDİLMEMEKTEDİR ÇÜNKÜ KAZOVA FABRİKALARI İMALÂTI MAYOLAR.EN YÜKSEK KALİTELİ AVRUPA MAYOLARI EVSAF
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Cinayet Var L.Ventura F.20.30 da Yunan Tiyatrosu.İNCİ Tel:48 45 95)İki Gemi Yaııyana F.Akın,O.Günsiray.KONAK Tel:48 26 06)Unutulmayan Kahramanlar R.Todd 1.RÜYA K.EMEK)Tel:44
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • Sayın Dahiliye ve Asabiyecilere İNTESTİNOL 120 drajelik ambalaj Enzym ve şarbon aktif'ü mide ve barsak regülâtörü PHOTODYN 10 ampul x 1 ce Damla 20 cc elânkoli ve depresyon hallerinin spesifik ilâ CA
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • YENİKÖY fu RİTA CADILLAC gazinosu Fransa v« Avrupa'nın en meşhur STRİPTİZ ŞANTÖZÜ Israilden gelen Amerikalı DOY Z.nei SABATO Temsillerine büyük muvaffakiyetle devam ediyorlar S B 2EKÂİ APAYDIN ORKESTR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • MUAZZAM RAĞBET GÖREN Beynelmilel JARZ İTALYAN SİRKİ Matine 18.15,Suare 2J.15 dedir Biletler:Sirk Gişeleri:21 53 85 Atlas Sineması:44 44 60 Her semte otobüs temin edilmiştir.Her Pazartesi tenzilâtlı ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • Gina 12.500 liraya Tahran'da üç halı satın aldı TAHRAN.ÖZEL Bir süredenberi Tahran'da bulunan italyan film yıldızı Gina Lollobrigida Iran başkentinin meşhur çarşısında uzun süren bir pazarlıktan sonra
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • Ölüleri anma gününde Marilyn Monroe'nun mezarına çiçek kondu HOLLYWOOD,A P.Ölülerin hâtırasını anma maksadiyle dün B.Amerika'da yapılan törenler esnasında.Hollywood film dünyasının ebedî sarigin bomba
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • İNGİLİZCE BİLEN Sıhhî Tesisat Mühendisi aranıyor Müracaat:Bahçekapı Garanti han 311 Tarko İnşaat Müteahhitliğine.LLAKC1L1K:2788 75ÜM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • J1111111 i 111111111 11111111111.Ill 1111 I r 1 1 1111!I 1111!11111 Konkordato Komiserliğinden:ESAS NO 963/623 KARAR NO 963/415 Beyoğlu,istiklâl caddemi Bal-E yoz sokak Erden Han No.35/12 E de müteahh
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • BALIKÇILARINIZA NAYLON AĞ VE İPLİK SATİŞİ YAPİLMAKTADİR Kurumumuzca Almanya,ingiltere ve Portekiz'den ithal edilen ve istanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Tekstil Kürsüsünün 28 1/1963 tarih v
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 01.06.1963
  • Aliki "Aşk,suallere konusundaki cevap verdi yo+aaaoecn agacapm—"Ben Memleketi olan Yunanistan'da birbiri peşinden başarılı filmler çeviren Aliki,daha sonra ingiltere'de de çalıştı ve nihayet Türkiye'y
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • O SERAP KESKİNEL ile Psikoana lisl Dr.KEMAL KESKİNEL evlendiler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • *w s ESİN ÇAKIN S gg AKIN UMUR Evlendiler ıçV 30 Mayıs 1963 Perşembe &Â MİLLİYET:7559
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • VEFAT Mevhum Rüsumat Müdürlerinden Galip beyin,Hacı Raşit Paşa ahfadından Sabiha Tavjunun kızı,Tekel Enstitüleri Müdürlüğü Teknik Şeflerinden,İzzettin Sağonun eşi ve Güngör Sağon,Serap Encr'in anneler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • M EVLİD 1 Kıymetli eşim,sevgili biricik annemiz Sabriye TUNÇ'un 1 vefatının scnei devriyesine lastlıyan yarınki Pazar günü,Kadıköy Moda camiinde ikindi namazını müteakip ruhuna İthaf edilecek mevlidi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • tt »muni t um minimi ilintimi m ti t£,TEŞEKKÜR Yirmi seneden beri işitme has-»asını tamamen kaybetmiş ku-f lağımın tekrar normal işitmeye kavuştuğu Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Boğaz Bu-r run kl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • Hurda Malzeme Taşıttırılacaktır Kayseri 5.Kademe Kumandanlığı tamirhanesinde mevcut tank motörleri,motorlu vasıta parçaları ve demir çelik hurdalarından mürekkep 1235 ton civarındaki malzeme nakliyeci
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • İLÂN tefeanbul Fincancılar Caddesi Mahmud*şai»;H*tn l\o.S d* Mphırict KaraiıaJH firmasının müessesemize vermiş olduğu ve tiromuzu ihtiva etmiyen 29.9.1963 vadeli ve bilâ No.lu bit •nta «34.227.48 TL.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • i^^Ciq^H Rahat bir kıyafet.neşeli bir yaz BU ÇOCUKLAR TATİLE HAZIK i VAKKO'nun yeni çıkardığı "Junior" gömlekleri yavrunuzun tatil boyunca giyim problemini tamamen halletti.Bu pratik gömlekler çocukla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • 500 TON KEPEK SATILACAKTIR AKSARAY AZMİ MİLLİ T.A.ŞJen Kapalı zarf usuliyle* %20 toleranslı 500 ton kepek satılacaktır.Teslim müddeti 15 Hazirandan 31 Ağustos akşarruna kadar olup bu hususa ait şartna
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • BAY İZZET ŞEFiZADE'ye AİT HARİKA EŞYA MÜZAYEDESİNİ sayın müşterilerine bildirmekle şeref duyar.ADRES:Şişli Halâskârgazi Caddesi Çiftçiler Ap.Daire No.10 Şişli İş Bankasının karşısında)TARİH:2 Haziran
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • neticeye nazaran en hesaplı metod.r t #1 60 derslik olan milletlerarası ünguafon Metodunda berter dersin maliyeti inanılmayacak derecede ucuzdur.İşinizden ayrılmadan,yerle saatle bağlanmadan evinizde
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • «M 1863 1963 «Dünyada İtimadın Sembolü» "BAYER,ZİRAAT İLAÇLARI İLE BOL YE KALİTELİ SEBZE SEBZELERİNDE ZARAR YAPAK Kırmızı örümcek ve Yaprak bitlerine Püseron)katt tesirli ilâç GliSATHION veya METASYST
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • SON 2 GÜN Baştarajı Birincide yerinde harcanıp harcanmad ğı-I nı denetleyecektir.HAMİLERE Kampanyaya katılmış bulunan i hamilerden ricalarımız şunlardır:gW Köy öğretmeni ile temas tc-"min etmedikçe kö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • 9 Milletvekili ile 3 Senatör A.P.den istifa ettiler Baştarafı Bir merde A.P JîlN POLİTİKASI Memleketin içinde bulunduğu durumun siyasi partilere anlayış ve olgunluk yüklediğine temas eden deklârasyon
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • Yunan teklifi yine reddedildi t Başlaraft Birincide alan S üyenin Bakanları tarafından hayretle karşılanmıştır.Papaliguras Turkiyedcn yapılması öngörülen tütün ve kuru üzüm ithalâtı kontenjanlarında a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • Kiralar 26 Eylülde baştarafı Birincide gore adalete ve iktisadi «artların gereklerine uygun bir şekilde ayarlan* masına elverişli olsa.idi,böyle bir sonuç doğmamı;olurdu.«Gayrimenkul darlığı,kira para
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • VEFAT İş Bankası Müdürlerinden Adil Giray ve Kevser Giray'ın ablası,Samiye Giray'ın annesi,salihatı nisvandan SAİDE GİRAY 31.5.963 Cuma günü velat etmiştir.Cenazesi 1.6.1963 Cumartesi günü bugün)ikind
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • KÜTÜPHANE MÜDÜRÜ ALINACAK İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden 1100.lira maaş kadrolu kütüphane müdürlüğü açıktır.Üniversite veya yüksek okul mezunu olanlar ve bir yabancı dil bilenler tereih e
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • İstanbul Emniyet Sandığı'ndan Sandığa ait Üsküdar Kısıklı mahallesi Halitbey sokağında yeni 448 kapı,1080 ada,152 pafta,20 parsel sayılı 1040.00 M2 miktarındaki arsa dosyasında mevcut şartnamesindeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • Sokağa çıkma yasağı Baştarafı Birincide Yönetim Komutanlığından müsaade almağa lüzum yoktur,ilgililere duyurulur.İstanbul Sıkı Yönetim Komutanı Korgeneral REFİK YILMAZ VAPUR VE TREX SEFERLERİ Şehir ha
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • MANİSA TARZANI Bagtarafx Birincide yılında Bağdat'ta doğmuştur.Gezici aşiret reisinin oğlu olan Tarzan,anne ve babasının öldürülmesinden sonra Türkiye'ye kaçmış,Maraş ve Gaziantep'te çeşitli savaşlara
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • G.Saray pilâvı yarın Galatasaray Lisesi mezunlarının her yıl bir araya gelerek geçmiş gımleri anmalarım sağlayan geleneksel Pilâv'ı yarın sabah lise binasında yenecektir.Bu münasebetle lise konferans
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • Yıldırım ve selden dün de sekiz kişi öldü Sel ve yıldırımlar dün de yurdun Çeşitli yerlerinde 8 kişinin ölümüne sebep olmuş,hasarlara yol açmıştır.Konyanın Cihanbeyli ilçesinde 15 dakika süren dolu ya
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • Alikiye âşık genç intihara kalkıştı Yunan film yıldızı Aliki Vuyııklaki'ye âşık olan Nihat Karcı adındaki bir genç,dün intihar kasdiyle kendini denize almışsa da kurtarılmıştır.Sevdiği kıza çok benziy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • KALKINMA HİZİ Bastard fx Birincide 7.1 isterim.Geçirdiğimiz büyük hâdiselerden sonra,istikrara doğru her gıin dalıa fazla ilerlediğimizi görmenizi istiyorum.Hiç bir hâdise olmaması çok arzuladığımız b
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • DOĞUM ŞEYLA ve EROL LEVt'nin kızları JALE doğumunu akraba,dost ve arkadaşlara müjdelerler.Güzelbahçe Kliniği,Nişantaşı 31 Mayıs 1963 MİLLİYET:7587 ¦¦ıJKujjıijH^TKtı uummu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • DOĞUM V1V1 EMEKAV1 ile SEKSİYON EMEKAVt'nin bir kız çocukları dünyaya gelmiştir.30.5.1963 Güzel Bahçe Kliniği W(l MİLLİYET:TS85
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • DOĞU M BtLGE MALCIOG.UJ ve FERİDUN MALCIOGLL Bir erkek çocukları olduğunu müjdelerler.Gü-1 zelbahçe Kliniği 30.5.1963 MİLLİYET:7590
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • VEFAT Şükriye Tumer'in eşi.Sevim Gamgam,Akın ve Şeınıin Tumer'in babaları.Şerif.İbrahim ve Süleyman Tumer'in kardeşleri Eskişehir'in tanınmış etrafından,Mehmet Hilmi TÜMER dün saat 12.00 dv-vefat etmi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • İLHAN,FAZIL ÇERÇEL HA-TİCE XURCANm doğumunu dosl ve akrabalarına müjdelerler.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • SAYIN MÜŞTERİLERİMİZE Yaz dolayısiyle 1.6.1963 tarihinden 1.9.1963 tarihine kadar müessesemizin Cumartesi günleri kapalı olacağını saygılarımızla EREN REKLÂM SANAYİ Koli.Şirketi EREN REKLÂMCILIK REKLÂ
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 01.06.1963
  • EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİNDEN Müessesemiz aşağıda yazılı şartları haiz bir Veteriner alacaktır.1 İstekliler 40 yaşından fazla olmayacaktır.2 Hariciye Mütehassısı olanlar tercih edilecektir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 01.06.1963
  • Can,Yenezîa i Paris'e gidiyor Florentine ile mukavele yapması bek\enen Can Venez/a'nın Rappan Kupası maçında oynuyor F İORENTİNA Kulübü ile mukavele imzalaması beklenen Can Bartu,önümüzdeki hafta Pari
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • FEDERASYON KUPASI DEVAM EDECEK Bâzı kulüplerin gelir sağlayamama sı sebebiyle Federasyon Kupasından vazgeçilmesi için yaptıkları teklif hakkında Federasyon Başkanı «Taahhütlerimizi yerine getirmekte k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • SEBES ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELİYOR Federasyonca Milli lakım teknik direktörlüğü vazifesi teklif edilen Gustav gebes'in önümüzdeki hafta içinde başkente gelmesi beklenmektedir.Apak,Sebeş'in,Paris'in Racing
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • BOKSUN büyük kaybı Fuat Yücel de göçtü.Boksla ilgili hemen herkesin sevgi ve sempatisini kazanmış olan Fuat Yücel.Son defa Garbis Brunet maçının orta hakemliği vazifesi kendisine verilim ij ve bir dos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • Arseven üç,Ûzkaya dört ay ceza aldı Merkez Ceza Heyeti,orta ve yan hakemlerine hakaret ettiğinden Beykoz Umumi Kaplanı Sadettin Arsoven'e üç.antrenör Naci Özkayaya dört ay hak mahrumiyeti cezası vermi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • KISA HABERLER Bursa Spor adı altında bir profesyonel kulüp teşkil ederek IImilli ligde yer alacak olan Burıajıııı 5 kulübünün umumi heyetleri birlenme kararını almıştır.Bu kulüpler,Acar,Akın,İstiklal,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • İli SERBEST KÖŞE Sporcu ve Hekim w.MEVZUU spor hekimliği diye almadım.Nasılsa bu unvan ve bu ihtiyacın şimdiye kadar tahakkukuna lüzum görülmedi.Uzun seneler arızi ve ihtiyarî olarak atlet olsun,futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • k Kulüp Vefa,Karagümrük,Yeşildirek Millî Ligde oynamayacaklarını ve Şekerhilâl temsilcileri 2 inci bir deklarasyonla açıkladılar VEFA,Karagümrük,Yeşildirek ve Şekerhilâl kulüpleri bir bildiri yayınlay
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • BALKAN GENÇLER ŞAMPİYONASI 28 AĞUSTOSTA Balkan Gençler Basketbol Şampiyonası 28 Ağuyios ile 2 Eylül tarihleri arasında Sofya'da yapılacaktır.Şampiyonaya Türkiye,Yunanistan,Bulgaristan,Romanya ve Yugos
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • mm:xmmm-mmmmı m I Eusebio,şöhret yolunda bir adım daha atarken.Hârika futbolcunun müt-his gutu ile lop,Milan filelerine takılıyor.Eusebio'ya Roma taliptir.Eusebio da İtalyan transfer b |f Roma Kulübü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • G.Birliği G.Spor Genç maçı bugün ANKARA,ÖZEL Spor-Toto'nun 39.haftasına dahil bulunan Gençlerbirliği Günejspor genç takımları maçı.bugün saat 13.30 da Ankaragücü Stadında yapılacaktır.İstanbul gençler
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • i MİLLİ LİGDE BUGUK i llillil!l!li:i' Beykoz-Beşiktaş-İst.19 Mayıs Stadında Demirspor Izmirspor,Alsancak'ia Altay-G.Birliği,Karşıyaka H.Tepe karşılaşacak MİLLÎ lige bugün şehrimizde Beykot Kasımpaşa,B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • Vali Akı,Spor Yazarları Birliği Fahrî Başkan Spor Yazarları Birliği İdnre Heyeti dün İstanbul Valisi Niyazi AluVı kamında zi\aret etmiştir.Birliğin Fahri Başkanlığına getiHien Akı.tiîı^» zifeyi memnun
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • f Minn IHI!YARIŞLARI Hazırloydn:E BİRİNCİ KOŞU:Favori:Akpınar 3 S Plaseler:Tokuçlu,Yegâne ş ŞE Sürpriz:Işık 1 İKİNCİ KOŞU:S Favori:Rastgele Plase:Zühal I,Heyecan B Sürpriz:Vaykant E ÜÇÜNCÜ KOŞU:S Favo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • TürkiyeAmalör mpiyonasınm 3kademesi başlıyor TÜRKİYE Amatör Futb Şampiyonasının üçüncü ka demesi bugün 4 grup merkezinde başlayacaktır.9 Haziranda sona erecek üçüncü tur sonunda gruplarda birinci olan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • Avrupa Voleybol Şampiyonasına Katılıyoruz Şampiyonada memleketimizi temsil edecek kız ve erkek millî takımları yakında çalışmalarına başlayacak VOLEYBOL Federasyonu,25 Ekim iıe 5 Kasım tarihleri arası
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 01.06.1963
  • Müsabakalar 30.000 seyirci önünde açıldı İLK GÜN Yanılmaz,Atalay,Oğan,Ârslan ittifakla.Ayık ve Kaplan tuşla galip.Büyük berabere,Pehlivan mağlûp 52 kiloda takımımızın ilk galibiyetini Cemal Yanılmaz k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor