Gelişmiş Arama
Hızlı Göz At
*Dönem, yıl, ay ve takvim üzerinden gün seçerek belirli bir tarihin tüm haberlerini listeleyebilirsiniz.

Dönem:
1950 - 1959 1960 - 1969 1970 - 1979 1980 - 1989 1990 - 1999 2000 - 2004

Yıl:
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969

Ay:
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Bu sayfadaki önizleme metinleri sayfa/kupür görüntülerinden

otomatik olarak oluşturulduğundan hatalar içerebilir.

 • Milliyet, Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • iktisadî Teşekküller için tedbir Alınıyor Üç ayda yapılan yatırım 203 milyon lirayı buluyor ANKARA,ÖZEL 1 YILI uygulama plânı I jf^J ^Hk üç aylık sonuçlarını belirten raporda,Tkti-¦ııdt Devlet Teşekkü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Memtff evlerinin kirası artıyor ANKARA,Ö7.EL Memur lojman kiraları yüzde SOO'e kadar artacaktır.Bununla ilgili yönet melik dün yayınlanarak yürürlüğe konmuştur.İlgililer,memurların mesken sahibi olmal
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • DURUM ¦9MVBn«HWnkTJİ SIKI YÖNETİM I SEÇİMLERDEN sonra her türlü fikir ve tepkilerin büyük i j^ bir heyecan ve serbestiyetle ortaya döküldüğü,sık sık gös-i İ teriler v« yürüyüşler yapıldığı bilinmekted
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Gecekondu dairesi kuruldu ANKARA,ÖZEL Gecekondu probleminin halli ve gecekonduların islâhı işleriyle uğraşmak üzere,imar ve iskân Bakanlığında,«Gecekondu İşleri Dairesi» adı ile yeni bir daire kurulmu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Ankara Sıkı Yönetim Komutanı Korgeneral Cemal Tural'm açıklaması Mahkemelere giriş ve duruşmaları takip şekli ayrıca bildirilecek ANKARA,A.A.ANKARA Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Cemal Tural,dün yayı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • WT» İNÖNÜ BİR GAZİ İLE KONUŞUYOR Giillıane Hastahancsinde 21 Mayıs olayları sırasında yaralananları ederken bacağı kesilen Assubay Mehmet Yırlık'ı görünce heyecanlanmış ve «Sana en sağlam batak yapıla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • İNÖNÜ.SUNAY İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA,ÖZEL Başbakan İsmet İnönü dün saat 16.00 da Genel Kurmay'da Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cevdet Sunayla bir 6Üre görüşmüştür.Başbakan şehit Albay Fehmi Erol'un cenaze
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Yunanistan Ortak Pazara girmemize itiraz ediyor ATINA,A.P.Yunan iktisadî Koordinasyon Bakanı Panayotis Papallguras,Avrupa Ortak Pazarının Bakanlar kademesindeki bir toplantısında bulunmak üzere dün Br
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Lambrakis olayının suçlusu şiddetle cezalandırılacak ATINA,AA.i Selânlkte motosikletle çarpı-larak öldürülen solcu Yunan milletvekili Dr.Yorgl Lambra-kis konusunda bir beyanat veren Başbakan Karamanli
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Ses Sanatkârı Türkân Dizer intihar etti Konservatuar icra Heyeti mensuplarından ve Radyo ses sanatkârlarından Türkân Dizer dün evinde ölü olarak bulunmuştur.Bir müddettenberl esi hastahanede tedavi gö
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Konya'da se yıkıldı,ekin Karabük'de de heyelandan 35 ev yıkıldı.İskenderun'a tren seferi iptal edildi YURT HABERLERİ SERVİSİ YILDIRIM çarpması ve selden dün de 2 kişi ölmüş,birçok ev yıkılmış,63 hayva
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • KONYA'DA YAĞMUR YAĞMASIN» DUASINA ÇIKILDI GAZETELERDEN)1 1 V 1 ı'H I 1 I Fy i 1 1 V I I ttü f i ¦ü YAZISIZ i
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • Parlâmento heyetimiz dün Rusya'ya gitti ANKARA,A.A.Sovyet Meclislerinin davetlisi olarak Sovyet Rusya'yı ziyaret edecek olan Türk Parlâmento heyeti,Ö2el olarak gönderilen llyuşin-18 tipi dört motorlu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • 4/W* KITXA/VADI/'TA CACİCT 1/AX/ACI 23 M»vıs «ünü New-York yakınındaki Yorkville'de yapılan INtW TUKİV IM rAŞİJİ IVMVwOI Yeni Faşist Partisi mitinginde parti taraftarları ile muhalifleri arasında bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • BtWffi BWPBPI H smam 1 1 KOY OKULLARINA YARDIM KAMPANYASI Mobil,Giresun'da bir köye okul binası yapıyor S*&i& I MOBİL Oil TJV.Ş.Köy Okullarına Vardım Kampanyasına katılmış ve bir köye okul binası yapm
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • S3S?9*9 ALEV ALEV Senatoda petrol konusunda genel görüşme açılmasına karar verilmiş.Zaten petrol meselesine dair yazılan yazılar bazılarının parasını tutuşturmuştu.Senatoda da konuşmalar ateşli geçers
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • 510 SENE SONRA YENİÇERİLER YİNE SURLARA SANCAK DİKTİ Fetih Yıldönümü Kutlandı Mehterler cenk havalan çaldı.Fatihin türbesi ziyaret edildi Fetih yıldönümü İçin tertiplenen törende Yeniçeriler,Mehter ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
  • 30.05.1963
  • FANTOMA'mn AŞKLARI Polis romanlarının en enteresanı olan FANTOMA SERİSİ'nln 15.İnci kitabıdır.1.Fantoma 2.Fantoma'ya Karsı Jüv 3.Fantoma'nın İntikamı 4.Fantoma Casus 5.Fantoma Asılıyor 6.Fantoma'nın K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 1
 • Milliyet, Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • Her cins normal ve süratli şahıs asansörleri ile yük,hasta ve yemek asansörü ihtiyacınız için:İSVİÇREDE SCHLIEREN Tüfikif/e Cnııımi Mümessili TÜRKELİ TİCARET A.Şemniyetli montaj,itinalı bakım ve arıza
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • Kazan Boruları Patent Borular)Su Gaz ve Sondaj l Boruları 3 4 6 parmak siyah galvanizli J 'Manşonlu Manşonsuz;î Borular Depomuzda en uygun şartlar-t la satışa arzedilmiştir.5 İMTİŞ Ltd.Kardeşim sokak
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • İKTİSAT ve TİCARET Dünya şeker fiat Devlet gelirleri tahmin edilen şekilde gerçekleşmediği için,1962 bütçesinde c]ü 12 tasarruf yapmak gerekmişti.«ERGİLER,YATIRIMLAR İQİN YETERLİ Mİ?DEVLET Plânlama Te
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • PİYASAYA ARZEDİLMİŞTİR Çelebihomam irtibat Bürosu:Tel.49 5505 ok.No.15 İstanbul REKLAMCILIK 2624 7446
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • OSMANLI BANKASI 29 Mayıs çekilişi talihlileri 100.000 Liralık ikramiyeyi İstanbul Yenicami Şubesinde 655985 numaralı hesap sahibi 50.0 Liralık ikramiyeyi Istanbul Beyoğlu Şubesinde 835S15 numaralı hes
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • Bayan Sekreter l Aranıyor i Türkçe,Fransızca v« İngilizce muhaberatını müstakilen tedvir S edecek ve büro işlerinde çalışa-5 cak tecrübeli bir bayan sekre-ter aranmaktadır.Almancayı da S bilenler terc
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • S%\VVVHMVMWMiMi M W% WWV% %W\V*\W W V*V»/SpoeHKjb M ROCHE MÜSTAHZARLARI SANAYİ LIMITED ŞİRKETİ Potla ad.Istar.bul-P.K.272-Tel.47 76 62 47 76 63 T«lg:Racha-lsUûlgr} SAYIN DOKTOR ve ECZACILARA' TONiQUE
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • BU AKŞAM İSTANBUL RADYOSUNDA Saat 22.20 de ORHAN BORAN'ın SÜRPRİZ PROGRAMINI dinleyinizfrLÂNCIUK 2731 7447
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • MEVLİD Çok kıymetli aile büvüğümüz sevgili babam merhum SAMİ KEFELİ'niıı Ölümünün 4ü inci gününe tesadüf eden 3i Mayıs 1963 Cuma günü öğle namazını müteakip aziz ruhuna ithafen Şişli Camii)Serilinde B
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • ıl'll"iMMMMt.liMii|.i!'MII!HIHIIIIIII.lllll'llllllllllll^inilllIIWIII!I!K!llll!l!Mlllli:nnil.MII!l!lll!BİR FRANSIZ MEBUSUNUN SÖZÜ CEZAYİR milliyetçilerinin iyice gözlerinin karardığı devir.Paris metro
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • dünyâca meşhur ve milyonların kullandığı ÜSTÜN KALİTELİ TELEFONLARINI daima tercih ediniz ve ısrarla arayınız REKLAMCILIK 2180 7471
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • Avrupa Karoserli,Yatar Koltuklu Pulman Otobüslerle TURİSTİK AVRUPA GEZİSİ 22 Haziran 17 Temmuz SOFYA BELGRAD ZAGKEP LJUBLJANA TRIESTE VENEDİK MİLANO LOZAN CENEVRE PARİS STUTTGART FRANKFURT MÜNİH SALZB
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • Polise esrar Satmak isteyen Esrarcı yakalandı Tanınmış bir esrar satıcısı metreciyle birlikte esrar alıcısı rolündeki polislere 10 kilo esrar satarken yakalanmıştır.M.Şükrü Madenli adındaki şahsın bir
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • Plancılar pilûv yiyor «Bu millet plân değil,pilâv İstiyor!Demokrasimizin unutulmaz vecizelerinden biridir bu.Lrfa milletvekili Kadri Eroğan yıllar geçse bile bu sözü ile hatırlanacaktır.«Bu millet pl&
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
  • 30.05.1963
  • DÜŞÜNENLERİN DÜŞÜNCELERİ Belediyelerimizin malî durumu B I VIK,küçük bütün helcril- clcı imiziıı mali bakımdan sıkıntı içinde kıvrandıkları bilinen bir gerçektir.Rakamlar A ererek bu ıjcııtji isp.ıtla
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 2
 • Milliyet, Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • EVEREST FATİHLERİ BAŞARİYİ AHLATTI Everest tepesine şimdiye kadar hiç kullanılmamış bir yoldan tırmanan ve ayak parmakları donduğu ivin helikopterle zirveden Katmandu'ya getirilen Barry Bishop ve Will
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • EN İYİ BURUŞMAZ YAZLIK KUMAŞ mrun AKIN TEKSTİL REKLÂMKOL 315 7477 f
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • KAYSERİLİ A.veH.Sıhhî Leziz Nefis Bol Kalorili Namlı A SUCUK A SALAM ve A SOSİSLERİ DANA ve KOYUNDANDIR Eminönü,Unkapan Asfaltı SO 58 t.ı.377873 T.ı0r.ı namlisucuk İLANCILIK 2671 7464
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • ITONTREAL Goller memleketi Kanada nın mühim bir merkezi.SABENA Belçika Havo Yolları İstanbul'dan Montreal'e Modern y i aktarmaları ve mükemmel bir servisle 40 senelik tecrübesini hizmetinize sunmak-¦ı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • Sıra Numarası Pozisyon 205 84.45 218 85.02 223 85.11.20 dan lisansları olanların 22 68 83 e telefon etmeleri rica olunur.REKLÂMCILIK 2655 7473
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • Am€mmm oğlunun adım kullanarak evlenmiş Sahte nikâh yüzünden evlenemeyen hakikî Hasan Erman,yeğeni hakkında 5 inci Asliye Hukuk Mahkemesinde dâva açtı EVLİ,üç çocuk babası Hüseyin Erman,soyadı birliği
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • Amerikan Erkek Dersanesi Yardım Derneği TUZLA KAMPI Deniz kenarında geniş bir sahada sabit tesislerle kurulmuş olan Kampımız sekiz yıldan beri baharı İle çalışmaktadır.9—16 yaşındaki erkek çocuklar al
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • BÜYÜK ve CİDDİ BİR SINAÎ MÜESSESE Aşağıda Belirtilen Vasıflarda MÜHENDİSLER aramaktadır.1 Mak;ne Mühendisi:Asgarî 5 senelik bir işletme tecrübesine sahip o'ı?caktır.idarî kabiliyet ve gelişmiş bir san
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • ANTAŞ HAVACILIK ve TURİZM Ltd.Şti.'nin AVRUPA YAZ GEZİLERİ İlk hareket:18.6.1963 VİYANA MÜNİH FRANKFURT PARİS NİS KAN MONTEKARLO CENOVA MİLANO VENEDİK TRİYESTE BELGRAD Her türlü izahat ve kayıt için m
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • ÇARKÇILIKLA HAYATA ATILAN VE KISA ZAMANDA MİLYARDER OLAN Armatörler İmparatoru Stavros Livanos öldü Milyarder denizcinin ölümüne sebep olan hastalık açıklanmadı.Blandford Markisi ile evli bulunan kızı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • BEŞÎR m,S*MpA fruçiil KüVVETü ADAMLARA İHTÎ^AüMlZVÂd.EFEHDlrtr V2İN ME BİZİM tMÎH APAMLA|LTARA?»HWN kORUNMU UZlNI.pHî tfN 9?TüT DU Ifl.Ri £NîoPAWA.&ANABI&AK.BıfcKAUüN SöNPA JAFÛ NA2.IN rfcLi MIKIİNDE.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • ı«s YARIN HAVA HASIL OLACAK?Doğu Akdeniz sahilleri ve güney bölümlerüniz çok bulutlu ve yer yer yağışlı geçecektir.Yer yer şimşek ve gök gürlemesi görülecek,duyulacaktır.Orta Karadeniz ve Orta Anadolu
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • iHi-ssiIiilliP^ 196 3 Yılı jğfp 3üncü Çekilişinde Ş 1 Adet 100.000 Lira W.Wa Adet 50.000 Ura û fi 1 Vk Ayrıca 7775 Talihliye R fcm 250.000 Liralık S Ew Çeşitli Para İkramiyeleri BS t 3\vSON P/IR4 YAT
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • HER MÜKEMMEL TAKLİT EDİLİR Bazı satıcıların TAKLİT VİTA ÇAMAŞIR SUYU sattıkları ve yine bazı bakkalların da bu bozuk suları aldıkları tesbit edilmiştir.Satan ve alanlar hakkında kanunî takibat yapılac
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • YAŞASIN GÖZLER Birbirlerinin dillerini bilmedikleri halde bakışlarıyla anlaşarak sevişen ve evlenmeye karar veren Amerikalı hava polisi James Bassem ile İzmirli sevgilisi Sevim Değer,pek yakında evlen
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • Josip Broz Tito,doğum yıldönümünün ertesi günü de Yugoslav Millî Meclisinin seçimi için oy kullanmıştır.Doğum gününde genç atletlerin memleket İçinde elden ele 5000 kilometre dolaştırdıkları altın kap
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
  • 30.05.1963
  • TAKVI BİR YAPRA m».F&T1H f DUN Istanbul fethinin 510 uncu yıldönümü idi.Hâmid'in:Sensin ki ol Şehinşeh,bu ümmet-i-necibe Emsâr bahşişindir,ebhâr yadigârındiye vasfeylediği Fâtih yalnız Türk tarihinin
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 3
 • Milliyet, Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • DEMİR YUMRUK s:j»«»ffl8 ONCE ONU MU?KÜL.C7UKUAAA OÜ.ŞÜRX ÜM_AZ.KAL Di HIRSIMDAN DE-U KÛKAT kendi'giW çok ÇA-BUK.TORâKİ-ADI-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • ~VEf*oa.KAPAK AÇlUfZ—LeiA ı »çer/giRetz.Bin kolu çetcEt?I KAPAK KAPANIR.*j see.SEM Mİ1Zyû'v* Nt,HAVET VO,i-UMUZUN 1 OEM ÇEK-Tl'K.thELA'NIM GÎFZDİĞI Y£72.TEt-S/Z lf~JSAi.t-AU B/ŞEV UNUTMA AMŞIMOIK.5 NU
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • &AKAT CÎSKO 'MUM MERMİSİ BENÎCANIU VA-KALAVAAA AZSl N
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • LADY Jo'yıı seviyorum ben,dedi.Seviyorum Jo'tti.Bırakmam «mı sana.Clare,İşte ancak bu itiraftan »nura anlıyabilmisti işin içyüzünü.Ju'nun ne biçim bir kadın olduğunu,içeri giren bu delişmen ve küstah
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • II!1!I1I1IİIIII1IIIIIIIIIIIİII! 1!S Ynçar Kemal Gükçeli'nin son romanı »Yer de-mir,gök bakıra,Güven Yayınevinin Şaheser ro-EE manlar)serisinde yayınlandı 400 s.ciltli,12,5 lira)ğ Fransız yazarı Xavier
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • ÜMİT DENİZ General Elektrik laboratuarlarında mütehassıs mühendis olarak iş bulmuş re çalışmaya başlamıştı.Artık Amerikaya yerleşmeye hazırlanıyordu.İşte tam bu sırada talih oyununu oynamış ve genç ad
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • r ırnın'iırı Istanbul RADYOSU 7.S0 Açılış ve kısa berler h.v 7.35 Hafif müzik 00 Haberler «13 Türküler 30 Çeşitli müzik 40 Küçük konser 00 Sabah sarkılan 20 Hafif müzik 30 Müzik demeti 35 Kısa haberle
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • ft OĞLAK BURCU [23 Aralık 30 Ocak] Bot bir Umida kapılmışsınız.Hayali bırakın».Paydası yok.Ph KOVA BURCU [21 Ocak 1» Şubat] Büjstınüp taşınıyor,bir karara saramıyorsunuz.Vaktin geçmesi aleyhiniz* oluy
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • Y SOLDAN SAĞA:1 Taklitçilik hevesi;Gümüş Eski dil)2 TERSİ aonradan olma yumruj Bir damar;TERSİ bir hayvan.3 Yabancı bir para;Güvenilir.4 Ağlar gibi yavaş ses çıkarmak;Bir nota.5 TERSİ İs Eski dil)Avru
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • HlerT Perşembe Rumî Muharrem 30 MAYIS l!7f Mayı* 1 1963 ir VAKİT VASATÎ EZANİ atına* n Aftla 13.4.3« »kin« 17.11 8.37 Ak#aaa 20.JS 13.0* Vata» 23.30 l.»8 fenuaft 118 «a
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • Mi Milliyet Gazetecilik A.S.adına Sahibi' ERCÜMENT KARACAN Umumi Neşriyat Müdürü:ABDİ İPEKÇİ Haber,Fıkra va Makalelerden tfesûl Müdür:HİKMET GULDEREN Spor kıtmıadaıı Maaal Müdür:NAMIK SEVIK Masaıln kl
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • İLAN TARİFESİ S.4.S İre!sarf alarda «antbnJ W TXt l,T id urfalırda nttol Sfl TX.Birinci aayfada baslık »m,SOO TX.Nisan,NlkAh.Vefat r* Teşekkür İlânları S »an.tim* kadar 7.sayfada)80 TL.Küçük İlânla» k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
  • 30.05.1963
  • ABONE TARİFESİ 3 Aylık 22 T.L.6 Aylık 40 T.L.Yıllık x 73 T.L.Yabancı m«mleketler için âdi potta ile bu ücretleri ıi bir misli alınır.Uçak postası için tarife.kullanılacak pulun değerino gör* degiglr.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 4
 • Milliyet, Sayfa 5
  • 30.05.1963
  • sraaşBş?9^ 00 Köyden şehre göç.Yol ve iş sahası açılmadıkça pilot bölge Muş'la 3I&SE!T««v ftluf'un Kale'den görünüşü.Bütün Mu;hemen henu geniş içine alacak birkaç f ıbri kanın yükselmesini arzu ediyo
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1963
  • Pilli pikap,her zaman her yerde emre amade!4 viteslidir Pikap başlığı kristal ve Stereo dur GARANTİLİDİR 10 plâk çalar Bol yedek parça 6 adet U2 6EREC pilleri ile çalışır GÜNEY İTHALAT Koli.Ştt.KÂZIM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1963
  • TÜRKİYE ZİRAÎ DONATIM KURUMU İstanbul Bölge Müdürlüğünden:YARIMCA Gübre Fabrikasından 3000 ton Süper Fosfat muhtelif mahallere naklettirilecektir.Buna ait şartname Galata Rıhtım caddesi No.7 de Gümrük
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1963
  • SON PARTI 7 GELMİŞTİR DİZEL BEDFORD NAKLİYEYİ EN UCUZA MALEDEN KAMYONDUR OTODİ2EL CEMİL K.MUHAYEŞ Büyükdere Caddesi,No.6.7 Şişli İSTANBUL Telefon 47 21 66 47 49 43 Telgref.CEMİMAL İSTANBUL
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1963
  • EN İYİ BURUŞMAZ YAZLIK KUMAŞ AKIM TEKSTİL.REKLAMKOL 314 7477
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1963
  • Ahşap Doğrama Yaptırılacaktır 1 Ataköy 3—i Ks.İnşaatımız İçin 1.112 L'50.03 TL.keşif bedelli ve malzemeli madenî aksam da dahil)ahşap doğrama yaptırılacaktır.2 Teklif vereceklerin 8.6.1963 tarihinde s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
  • 30.05.1963
  • SATILIK EMLÂK BUYÜKADADA acele satılık arsalar.Maden tarafında Kumsal mevkiinin en güzel arsaları sahibi eliyle.Birisi deniz kenarında çok muntazam kuyusu,kayıkhanesi.hususi plajı bulunan arsadır.İş s
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 5
 • Milliyet, Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • motorunuzun dostu SHELL X-1 MULTIGR Motor yağı şimdi LİTRELİK OH KAPTA SHELL X 100 MULTIGRADE MOTOR YAĞİ bu yeni kapta akmaz,dökülmez Nerede olursanız olun.yedekte bulundurulacak kutulardan motorunuzd
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • SİNEMALAR BEYOĞLU ATLAS Tel:44 08 35)Cinayet Var I.Ventura F.20.30 da Yunan Tiyatrosu.İNCİ:Tel:48 45 95)İki Gemi Yanyana F.Akın,O.Günşiray.KONAK Tel:48 26 06)Unutulmayan Kahramanlar R.Todd 1.RÜYA K.EM
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • TturmetaL PERAKENDE SATICILARINA Fabrikamız imalâtı çamaşır makinalarım satan perakendeci satıcıların adreslerini müessesemize ACELE bildirmelerini rica ederiz.NURMETAL ÇELİK EŞYA FABRİKASI Şair Necat
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • 10 Kİ Şİ D EN 10 KİŞİNİN tavsiye ettiği Öğle ve Akşam Servisleri Beşiktaş Telefon:48 78 83 ILANLIUK 271Q 7442
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • BUGÜN J SARAY SİNEMASINDA Büyük bir aşk ve macera filmi LA CUCARACHA I ASİLER ÇARPIŞIYOR Renkli Artistleri Maria FELIX Dolores DEL RIO ve Pedro ARMANDAR1S İLÂNCILIK:2702 7406!
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • Solmıyan çabuk kuruyan su ile yıkanabılen harika PLÂSTİK BOYA Ndosa £Plâstik b v.dahili i»l«r c/üfliiiuş Uflşfifl vı oeuıiflfii BOYA.VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI.İZMİR FAAL 3997 7440
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • İşte)TRANSİSTORLU RADYOLARIN EN MÜKEMMELİ ÇANTA TİPİ RADYOSU dahilî Ferit Anterit va ftarlc)döndürülenden teleskopa anten transistor 2 diodlu Norveç menşeli olup çok yüksek takatli va hassastır Uzun.O
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • Ünlü ressam Renoir'ın bahçesindeki parti başlıyor.Gerçekte pek o kadar zengin de değil.Masalardaki şeyler de kısa bir zaman sonra silinip,süpürülüyor.İşte Bı-güm.Bahçenin ortasında,masada oturuyor.Caı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • KOÇANGA FİLM'in Yakında Çevireceği S-*adlı filmde oynamak üzere 8 ilâ 16 yaş arasında kız ve erkek ço-cuklara ihtiyaç vardır.İsteklilerin her gün saat 11 den 13 e kadar T «KOÇANGA FİLM» Beyoğlu,Yeşüça
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
  • 30.05.1963
  • YENİKÖY 9^ RİTA ADİLUC GAZİNOSU Fransa ve Avrupa'nın en meşhur STRİPTİZ ŞANTÖZÜ İsrailden gelen Amerikalı W0^^J Y Zenci Şantör SABATO Temsillerine büyük muvaffakiyetle devam ediyorlar ZEKÂİ APAYDIN OR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 6
 • Milliyet, Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • DOĞUM şükran ıı« şevket ÖZKOÇAK'ın oğullan,ECE ÖZKOÇAK'ın kardeşi doğmuştur.Müjdeleriz.Ankara.MİLLİYET:7480 A-îsüOO0-
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • TEŞEKKÜR Refıa Sazh'nın eşi,Sedat,Vedat.Dilber,GUoer,Oya Sazlı ve Suat Göral'ın babaları,Muhittin Göıal'm kayınpederi,Şaziye Angun.İfade Pekçe'nin kardeşi,emekli Mili!Emniyet Müfettişi HALİL SAZLI 28.
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • MEVLÎD Kıymetli eşim BEDİA URAZ'ın vefatının kırkıncı gününe tesadüf eden 31 Mayıs 1963 Cuma günü ikindi namazını müteakip aziz ruhuna ithaf edilmek üzene Şişli camii şerifinde hafız Kani Karaca,Hafız
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • MEVLİD Akyüz ailesinin kıymetli varlığı ve lir.Halit Şevki Akyüz eşi Nccmiye AKYÜZ'ün ölümünün-birinci seneyi devriyesine tesadüf eden 31 Mayıs 1963 Cuma günü öğle namazını müteakip aziz ruhuna ithaf
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • VEFAT Toll» Emeklileri Dernefci Başkanlığından Demeğimiz asü üyelerinden Emekli Komiser KASİM KARUL vefat etmiştir.Cenazesi 30.5.963 Perşembe günü Kasımpaşa camiinde kılınacak öğle namazını müteakip K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • 'IN 7.SAYISI ÇIKTI Parlâmentonun Savunma Hattı Orta Doğu Politikasında askerler Sön İktisadî Durum ^Siyafot-k'iderlerin Zirvesi v Bîr Basın Rezaleti Ayrıca Aydın Yalçın,fimil Galip Sandalcı,İsmet Giri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • l ASANSÖR İHTİYACI OLANLARIN f NAZARI DİKKATİNE En modern teçhizat ve en mükemmel teşkilâtla takviye edilen fabrikamız ART BOND DE LUXE hususî plâstikli,çelik lüks kabinli,normal ve yarım 5 otomatik k
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Sanayicilerin İmalâtçıların Dikkatine J5n kolay markalama ve dekor süsleme)İçin en cazip *n uzun ömürlü etiket DECALCOMANIA Çıkartma etiketi)dir.Servislerimizde milyonlarcası imâl edilmekte olan soğuk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • SSPİRAL LÂSTİK HORTUMLA 41 SULANAN TARLANIN i'.âSKSTC&İ.MAHSULÜ BOL OLUA BÜTÜN ÖLÇÜLER MEVCUTTUR LİBERTİ SPİRAL LÂSTİK HORTUMLARI GARANTİLİDİR LİBERTİ HORTUMLARI MOTORUNUZUN ÖMRÜNÜ UZATIR LİBERTİ MARK
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Bayanlar Sivilceler,Çil,Doğum lekeleri ve Ergenliklere karşı SAVAŞ ÇİL İLÂCI tecrübe ediniz İLANCILIK 1978 7460
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • BÜYÜK FELSEFE LÜGATİ Tamamlandı Beher cildi 40 T.L.Her üç cildinin başlıca satış yerleri:Kanaat ve İnkılâp Kitabevleri MİLLİYET 7469
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Evinizin duvarlarına kadife bir dekor sağiıyacak en üstün plâstik boya ll fiili ÜŞ OClIllflfil BOYA.VERNİK VE REÇİNE FABRİKALARI.İZMİR FAAL 3997 7440
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Mobil,Giresun'da bir köye okul binası yapıyor Bağtarafx Birincide Derneği adına açmış olduğu kampanya Pazartesi günü sona fi erecektir.Kampanyaya katılarak köylere yardım etmek isteyen hamiler Pazarte
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • İktisadî teşekküller için yeni tedbir Baştarafı Birincide Emlâk Kredi Bankası 27 milyon 873 bin lirayla yıllık yatırımının criB ini,Ziraat Bankası,7 milyon 285 bin lirayla yıllık programının Te30 unu,
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Genelevlerin kaldırılması Danıştayın kararına bağlı Genelevlerin kaldırılması İçin Danıştayın vereceği karar beklenmektedir.Fuhuşla Mücadele Komisyonunun genelevlerin kaldırılması için verdiği mühlet
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Bahar taarruzunda jandarma 372 şakî takip edecek DİYAHBAKIK,ÖZEL Bir Hazirandan itibaren «Bahar Taarru7.u» adı altında jandarmanın girişeceği büyük takip hareketinde yakalanmaları İçin emir çıkarılan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • 7 yaşında bir çocuk lâğıma düşüp öldü Ertan Uçlu adında 7 yaşındaki bir çocuk düştüğü lâğımda boğularak ölmüştür.Sağmalcılar aslaltı üzerinde 3 numaralı «vde oturan ve ilkokul öğrencisi oları Ertan ev
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • İŞÇİ SİGORTALAR!KURUMU İstanbul Satmalma Müdürlüğünden 1 Kurumumuz Ballıdağ Prevantoryumunun ihtiyacı olan 5 grupta,35 kalemden ibaret 1149 parça madenî hastahane malzemesi idarî ve evsaf şartnameleri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • BUGÜNE KADAR KEŞFEDİLEN EN MODERN PLÂSTİK BOYA c/ihiid'ü$ ofiuıifiiı BOYA.VERNİK VI BtCtot MBRİKAUM.İZMİR
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • UZUN ÖMÜR TAM KAPASİTE UCUZ Fİ AT BÖL ÇEŞİT* KOLAYLIK-EMNİYET EAS m şaşmaz şiaridrr.ÂKACIK r;1frfANBUl,REKLAMCILIK 2555 7472
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Şehit Hava Albayının cenazesi kaldırıldı t Baştavajı Birincide lanmış bulunuyoruz.Askerliğin bu rütbesine gelmiş olanlar vatanı müdafan etmek için büyük lılzmetlcr görmeye,yetiştirilmenin eşiğinde ve
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Memur evlerinin kirası artıyor 4 Baştarajı Birincide YÖNETMELİĞİN YENİLİKLERİ D Kira takdir eden üç kişilik komisyonlar kaldırılmış,bunun yerine merkezde müsteşarlar,illerde valiler başkanlığında komi
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Köy imamı,karısını av tüfeği ile öldürdü DIYARBAK1R,ÖZEL İki cinayette 3 kişi öldürülmüştür.Hazro ilçesinin Bayırdüzü köyü imamı Ahmet Sedef sabaha karşı karısı Misaye Sedefi av tüfeği ile öldürmüştür
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Muş'ta tipiye yakalanan bir çocuk boğularak öldü MUŞ,ÖZEL Minare mahallesinde oturan Tevfik Gür ilkokulu son sınıf öğlencisi Salih Yiyin,önceki akkanı anne&i ile birlikte şehre 5 kilometre meşaledeki
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Konya' da selden 100 ev harap oldu ekim mahvoldu t Boçtaro/ı Birincide şekilds harap etmiş.63 hayvan da sulara kapılarak boğulmuştur.12.000 dekarlık ekili arazideki mahsul mahvolmuştur.KARABÜK Uç gün
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • MARAŞ HÂLÂ KARANLIKTA MARAŞ,ÖZEL Seller yüzünden bozulan ve 16 gündenberi şehrin karanlıkta kalmasına olan Ceyhan hidroelektrik santr.ılındaki arızanın ancak 3-4 ay sonra giderilebileceği ilgililer ta
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Kıbrıs'taki son olaylar hakkında önerge verildi ANKARA,AA.İstanbul milletvekili Oğuz Oran tarafından,Kıbrıs'ta Makarios hükümetinin faaliyet ve davranışlarının,üçlü garanti anlaşmasının teminatı altın
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • TEKLİF İSTEME İLÂNI Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fab.İşletmesi Genel Müdürlüğünden 1 İstanbul ve Bolu Orman Başmüdürlüğü mıntakala rmdan mubayaa edilecek kâğıtlık kayın odunlarının nakli için 12.6.1963 gü
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • Genç Telefon Makinistleri Aranıyor STANDARD ELEKTRİK ve TELEKOMÜNİKASYON LTD.ŞTİ.Telefon santrallan üzerinde mekanik ayarlar yapabilecek genç ve askerliğini yapmış makinistlere iş verecektir.Sanat Oku
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • ı.ı r ai rv,1,1,i y 7,v'.S3 HAFRİYAT YAPTIRILACAKTIR 1 Çemberlitaş mevkiinde inşa edilecek Darüşşafaka Siteaine ait hafriyat yaptırılacaktır.Bu işin şartnameleri 10.lira •bedel mukabilinde Şirket Merk
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • m ı iniltinin ı mı unu ı lining Radyo Montaj İşinde Çalışacak Tamir Teknisyenleri,Ayarcı E Teknisyenler,Montaj işçileri Bu İşte çalı^mı;alınacaktır.i Müracaat:Beyoğlu Tarlataast î I Karakolu yanında K
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
  • 30.05.1963
  • 1963 İF»UflO MÜSABAKASINA 3 adet Puro Tuvalet Sabunu kabı ile 3 adet yuvarlak Fay kapağın)P.K.24-IstanbuI adresine postalayınız Zarfın arkasına açık adresinizi yazmayı unutmayınız.Kuralar 30 Haziranda
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 7
 • Milliyet, Sayfa 8
  • 30.05.1963
  • Izmirspor:Birliği:1 J HAKEMLER:Nejat Şener Erdoğan Erk Hüsnü Özdemiroğlu İZMİRSPOR:Seyfi Erol irk)Şevket Gürcan Orhan Bülent Turgay Doğan Cengiz B.Erol İrfan G.BİRLİĞİ:Selçuk Burhan Aykut Ayhan İhsan
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • 13 BİLENLER 59.210.50 LİRA ALACAK ANKARA,ÖZEL I Spor-Toto'nun 38.haftasına ait kai'i neticeler dün belli olmuştur.Buna göre 13 maçı doğru tahmin eden 4 kişi 59.210.30 lira kazanmıştır.Diğer dereceler*
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • DUZ GOZU İLE.Futbol Fezâsındaki kahramaiilarımız M İLLİ lig maçlarımız şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş,işitilmemiş bir hızla devam edip gidiyor.İçte onbeşlnci haftanın eşiğine geliver
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • Beşiktaş,Manisa'dan bir kaleci getirtti Beşiktaş kuKibü Manisa'dan bir kaleci getirtmiştir.Mümin adındaki futbolcu dün Siyah Beyazlıların antrenmanına çıkmış ve antrenör üzerinde müsbet intiba bırakmı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • Feriköy kalecisi,iki kulüpten teklif aldı Feriköy kalecisi Necdet İnanç,Ankaragücü ve Karşıyakadan transfer teklifi almıgtır.Dört yıManberl devamlı bir şekilde Kırmızı Beyazlı kaleyi koruyan genç futb
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • Milli Ankara 19 Mayıs Stadında 18.30'da başlayacak müsabakaya takımımız şu tertipte çıkıyor:Ali Sezen,Rıfat K.Erol,İbrahim,Atillâ Ender,Halil,Hikmet,Ayfer,Yüksel TÜRKİYE 12 futbol 18.30 da oynanacaktı
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • Vijt*^ ^Mf Serbest giires mill!takımımızdan Yunus Pehlivan,tzzet Büyük,Hamit Kaplan,Mahmut Atalay ve Hamit Aslan antrenmandan önce görülüyor.Takımımız Vasilevskide dün antrenman yaptı Rusya'ya 4,İran'
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • Sarı-Kırmızıfı fakım başarısız bir oyundan sonra kıymetli bir puan kaybetti.Sarı-Sîyafıfıfar 9 kişi kalan rakibine gol atamadı taraftarlarıysalar,bu dertleşme,bir dövünme dabi olabilir.Gelgeldim,dün g
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • NECDET ERDEM Feriköy'e böyle gelmişti N.ERDEN FERİKÖY REİSİMİ İTHAM ETTİ Feriköy'deki antrenörlük vazifesine son verildiği bildirilen Necdet Erdem «Kulüp reisinin böyle bir karar almaya selâhiyeti yok
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • Yarın başlayacak olan Dünya Serbest Güre?Şampiyonasına iştirak edecek olan milli takımımı» dün Vasil Levskl stadında bir antrenman yapmıştır.Kesimde,güreşçilerimiz stada giderken görülmektedir.[TELE-F
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • CAN BARTU Çan'ın Fiorentinada kalması kat'il eşti İtalyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Bartu,değişik mevkiler klasmanında ikinci.Sormanı,400 milyona Roma'da ŞÜKRÜ GÜLESİN ROMA'dan bildiri
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor
  • 30.05.1963
  • FA İHIİI »Uf VARIŞLARI Hazırlayan:FARUK AYRAL ğj BİRİNCİ KOŞU E Favori:Komando S Plase:Ferd Fair,Lutece Sürpriz:Mikiho S ğ İKİNCİ KOŞU e 5 Favori:Cihat II E Plase:Üsküdarlı,Malatya E Gülü Ü Sürpriz:Ka
  • Haberi Oku   Sayfayı Oku
  • Milliyet
   Sayfa 8, Spor